ELATERIDARIUM
LANGUAGE
česky
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 15 (2021)


Titulní strana
ročníku 15 (2021)


(ke stažení zde)

 

pages  1-15  (08.01.2021)
Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto Endrödy-Younga, 1986 stat. n.
(Coleoptera: Clambidae)

Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto
Endrödy-Younga, 1986 stat. n. (Coleoptera: Clambidae)
Milan Boukal1, Karel Rébl2 & Marion Mantič3
Článek [Full article]  [pdf PDF; 16.1MB]
Přijato (Accepted) 18.12.2021
pages  16-41  (19.01.2021)
Faunistics of fourteen species of saproxylic beetles
(Coleoptera) from seven families in eastern Bohemia (Czechia)

Faunistické mapování čtrnácti druhů saproxylických brouků
(Coleoptera) ze sedmi čeledí na území východních Čech
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 9.1MB]
Přijato (Accepted) 15.01.2021
pages  42-93  (16.02.2021)
Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern
Bohemia (Czechia) – results of the faunistic research in year 2020

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech –výsledky faunistického mapování v roce 2020
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 12.5MB]
Přijato (Accepted) 03.02.2021
pages  94-96  (04.03.2021)
Mass occurrence of two criticaly engandered seed beetles
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) and Bruchidius
pusillus (Germar, 1824) in lower Jizera river region (Coleopera: Chrysomelidae:
Bruchinae)

Hromadný výskyt dvou druhů kriticky ohrožených zrnokazů
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) a Bruchidius pusillus
(Germar, 1824) v dolním Pojizeří (Coleoptera: Chrysomelidae:
Bruchinae)
Zúber Miroslav
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 941.1kB]
Přijato (Accepted) 14.04.2021
pages  97-143  (17.05.2021)
New taxonomical and distributional notes of European species
of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae)

Nové taxonomické a faunistické poznatky o evropských druzích
podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae)
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.2MB]
Přijato (Accepted) 10.08.2021
pages  144-149  (31.08.2021)
Otho sphondyloides (Germar, 1818) (Coleoptera, Eucnemidae),
a new species for the fauna of the Czech Republic

Otho sphondyloides (Germar, 1818) (Coleoptera, Eucnemidae),
nový druh pro faunu České republiky
Bednařík Michal
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.8MB]