ELATERIDARIUM
LANGUAGE
česky
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)


Titulní strana
ročníku 14 (2020)


(ke stažení zde)

 

Přijato (Accepted) 23.12.2019
pages  1-8  (07.01.2020)
Early spring activities of the Geotrupidae and Scarabaeidae species in northwestern Slovakia
Předjarní aktivita druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na území severozápadního Slovenska
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.4MB]
Přijato (Accepted) 26.12.2019
pages  9-14  (09.01.2020)
Result of the faunistic research of Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) in eastern Bohemia
Výsledky faunistického mapování drabčíka Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) na území východních Čech
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.1MB]
Přijato (Accepted) 25.01.2020
pages  15-147  (04.02.2020)
Results of the faunistic research of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia)
Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 3.9MB]
Přijato (Accepted) 29.01.2020
pages  148-164  (24.02.2020)
Review of interesting records of beetles (Coleoptera) in Chrudim (Czechia)
Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Chrudimi (východní Čechy)
Vladimír Hron
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 3.2MB]
Přijato (Accepted) 10.02.2020
pages  165-168  (26.02.2020)
Faunistics of false click beetle Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) in the Czechia and Slovakia

Faunistické mapování dřevomila Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska
Michal Kavka & Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 645.1kB]
Přijato (Accepted) 15.02.2020
pages  169-173  (21.03.2020)
Contribution to the knowledge of Thorictus Germar, 1834 from Iran (Coleoptera: Dermestidae: Thorictinae)
Příspěvek k poznání rodu Thorictus Germar, 1834 z Íránu (Coleoptera: Dermestidae: Thorictinae)
Jiří Háva (1, 2) & Martin Švarc (3)
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.5MB]
Přijato (Accepted) 01.03.2020
pages  174-193  (26.03.2020)
A contribution to the knowledge of Dermestidae (Coleoptera) from the Czechia and Slovakia

Příspěvek k poznání brouků čeledi kožojedovití (Dermestidae) z území Česka a Slovenska
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.2MB]
Přijato (Accepted) 23.09.2020
pages  194-200  (27.10.2020)
Contribution to the history of expansion of long-horned beetle Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) in the Příbram region (central Bohemia)
Příspěvek k historii šíření tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) na Příbramsku (střední Čechy)
Ondřej SEDLÁČEK 1, 2, †Stanislav URBAN & David SOMMER 3, 4
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.8MB]
Přijato (Accepted) 29.10.2020
pages  201-213  (11.11.2020)
New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí
Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ –
part 4.

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Přírodní rezervace
Roztocký Háj-Tiché údolí - část IV.
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.4MB]
Přijato (Accepted) 10.11.2020
pages  214-314  (02.12.2020)
Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve
(3) – Results of a faunistic survey and inventory in the years 2018 and 2019)

Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické
rezervace Křivoklátsko (3) výsledky faunistického průzkumu
a inventarizace v letech 2018-2019
Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4
Článek [Full article]  [pdf PDF; 5MB]