NAŠI AUTOŘI

Háva Jiří

10.01.2019 Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“
26.11.2018 Nosodendron fasciculare (A. G. Olivier, 1790) nový druh pro faunu Řecka a Bulharska (Coleoptera: Nosodendridae)
21.11.2018 Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ – část 2.
27.02.2018 Halammobia bulla Liberto & Leo, 2006, nový druh pro faunu Černé Hory (Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae)
08.01.2017 Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“
01.12.2015 Výsledky faunistického průzkumu čeledi Tenebrionidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
06.03.2015 Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
05.03.2015 Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) „PR Údolí Únětického Potoka“ a Únětických rybníků
01.10.2014 Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“
26.02.2014 Nové a zajímavé nálezy kožojedovitých brouků (Coleoptera: Dermestidae) z České republiky
23.09.2013 Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae
(Coleoptera) v „Přírodní rezervaci Peliny“ v Chocni
11.03.2013 Barevná variabilita druhu Anthrenus (Anthrenus) scrophulariae na území České republiky (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini)
23.10.2012 Příspěvěk k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Hořínského parku
20.03.2012 Poznámky k výskytu Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Čechách
16.12.2011 Příspěvek k poznání listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) „Beřkovické obory“ a jejího okolí
27.01.2011 Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 (Coleoptera: Dermestidae), v České republice
11.08.2010 Rozšíření druhu Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) v České republice
01.07.2010 Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera)
„PR Údolí Únětického Potoka“

 

TOPlist