ELATERIDAE
VYHLEDAT
VIRTUÁLNÍ SBÍRKA
Selatosomus denisovae
Genus: Selatosomus
Species: denisovae
Subfamily: Dendrometrinae
Author: Gurjeva, 1978
Body length: 16 mm
Distribution:
Locality:
Kyrgizia, Tshatkalsky G.K.Sary Tshelek lake, h - 1325m, 14.6.1996
Determination: Dolin
Collection: SIZ Kiev
 
 
VYHLEDAT
Subfamily -> Dendrometrinae
Genus -> Selatosomus
<< předešlý    další >>

TOPlist