ELATERIDAE
VYHLEDAT
VIRTUÁLNÍ SBÍRKA
Isorhipis minuta
Genus: Isorhipis
Species: minuta
Subfamily: Melasinae
Author: L. Medv.
Body length:
Distribution:
Locality:
Russia, Primorskij reg., Lazovskij zap., okr. Buchty Ta-tschingouza, 25.6.2004, Smirnov leg.
Determination: Smirnov
Collection: Smirnov
 
 
VYHLEDAT
Subfamily -> Melasinae
Genus -> Isorhipis
<< předešlý    další >>

TOPlist