ELATERIDAE

ELATERIDAE Photo Gallery


Home Login
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Top rated
Chust_28_4_2009_05.jpg
Chust - řeka Tisa, 28.4.2009Bahnité a písčité náplavy Tisy.11111
(11 votes)
Lug_1_5_2009_03.jpg
Lug - řeka Už, 1.5.2009Štěrkové koryto řeky Už pod obcí Lug. Biotop kovaříků Zorochros dermestoides, Z. flavipes a Z. meridionalis.11111
(11 votes)
Mokrjanka_30_4_2009_01.jpg
Ruska Mokra, 30.4.2009Suté břehy nad levým břehem řeky Mokrjanky.11111
(11 votes)
Lug_1_5_2009_01.jpg
Lug - řeka Už, 1.5.2009Štěrkové koryto řeky Už pod obcí Lug. Biotop kovaříků Zorochros dermestoides, Z. flavipes a Z. meridionalis.11111
(11 votes)
Mala_Kopanya_02.jpg
Velika Kopanja, 29.4.2009Pohled od Čorne hory na kopce nad Korolevem.11111
(11 votes)
Mala_Kopanya_01.jpg
Velika Kopanja, 29.4.2009Pohled od Čorne hory k Chustu.11111
(11 votes)
Rika_29_4_2009_02.jpg
Iza - řeka Rika, 29.4.2009Štěrkové náplavy Riky. Pohled k Chustu.11111
(11 votes)
Rika_29_4_2009_01.jpg
Iza - řeka Rika, 29.4.2009Večer na štěrkových náplavech Riky, v pozadí obec Lipča. 11111
(11 votes)
Bukovina_4_10_2008_24.jpg
Bukovina nad Labem, 4.10.2008Výletové otvory krasce Anthaxia candens v mrtvé třešni na jižním okraji obce Bukovina. 11111
(11 votes)
Ujezd_15_11_2008_02.jpg
Újezd, 15.11.2008Podzimní soumrak na Újezdském rybníku. Na obzoru je vidět Opatovická elektrárna.11111
(11 votes)
Piletice_21_10_2008_14.jpg
Piletice, vrch Okrouhlík - Třešňovka, 21.10.2008Podzimní slunce osvětluje doposud zachovanou centrální část stepi. V pozadí stepi Okrouhlíku, které to štěstí neměly.11111
(11 votes)
Mravin_6_9_2008_14.jpg
Mravín, 6.9.2008Pohled na Mravín a Mentourský les od jihu. V obci je vidět svah se stepí.11111
(11 votes)
Libosad_15_8_2007_17.jpg
Jičín - Libosad, 15.8.2007Staré duby na okraji vysychající tůně.11111
(11 votes)
V_Vrestov_19_8_2008_01.jpg
Velký Vřešťov, 19.8.2008Udržovaná step severovýchodně od obce. Západní svah. O tuto step se starají členové ČSOP JARO Jaroměř.11111
(11 votes)
Velichovky,-19_8_2008_19.jpg
Velichovky, 19.8.2008Jižní svah vrchu "Za kostelem". Remízky skrývají stepi, o které se pečlivě starají členové Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Mozaiková seč v praxi.11111
(11 votes)
Velichovky,-19_8_2008_20.jpg
Velichovky, 19.8.2008Jižní svah vrchu "Za kostelem". Remízky skrývají stepi, o které se pečlivě starají členové Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Mozaiková seč v praxi.11111
(11 votes)
Meandr-10_3_2008.jpg
Opatovice-elektrárna, 10.3.2008Pohled na opatovickou elektrárnu od Labe.11111
(11 votes)
Nemcice-16_10_2007c.jpg
Němčice-Labe-16.10.2007Podzim na Labi. V pozadí dominanta kraje - Kunětická hora.11111
(11 votes)
Peklo_083.jpg
Strádovské Peklo, 1.4.2008Suťový les. Dubový pařez.11111
(20 votes)
Piletice_11_5_2008e.jpg
Piletice, vrch Okrouhlík, 11.5.2008Sprašová stěna, obnažená při těžbě zeminy.11111
(16 votes)
Peklo_011.jpg
Strádovské Peklo, 1.4.2008Řeka Chrudimka11111
(25 votes)
Bukovina_5_9_2008_03.jpg
Bukovina, 5.9.2008Ostrov v meandru Labe u obce Bukovina. Poslední dochovaná část českého nížinného toku Labe.11111
(10 votes)
Dobrenice_5_11_2008_01.jpg
Dobřenice, 5.11.2008Stará třešňová alej u cesty na Rohoznici. Biotop krasce Anthaxia candens.11111
(10 votes)
Vysoka-26_8_2008g.jpg
Vysoká nad Labem-Petrofova jezera, 26.8.2007Ráno na břehu Labe. Vrbové houštiny jsou ideální biotop mnoha druhů čeledi Throscidae. Studijní plocha.11111
(24 votes)
Agii_Apostoli_8_6_2008_17.jpg
Agia ApostoliSoumrak v háji prastarých solitérních dubů v Agii Apostoli. 11111
(26 votes)
Polabiny,-15_4_2007.jpg
Opatovice-Polabiny, 8.5.2004Senoseč na záplavových lukách. Biotop kovaříka Oedostethus quadripustulatus11111
(18 votes)
Peklo_015.jpg
Strádovské Peklo, 1.4.2008Suťový les11111
(23 votes)
Piletice_2005c.jpg
Bukovina, 13.8.2005Zarůstající step třešňovky. V pozadí slavný kopec Chlum.11111
(18 votes)
Piletice_11_5_2008g.jpg
Piletice, vrch Okrouhlík - Třešňovka, 11.5.2008Zalesnění nevyužitých polí je lepší řešení, než jejich zastavění. 11111
(15 votes)
Pod-Cisar_-stud_-10_4_08c.jpg
Údolí pod Císařskou studánkou, 10.4.2008Zregulované potoky v údolí nad retenční nádrží "Cesta myslivců".11111
(15 votes)
Bolehost_30_8_2007_04.jpg
Bolehošť, 30.8.2007Lípa v lipové aleji k zámku Bolehošťská Lhota.11111
(9 votes)
V_Vrestov_19_8_2008_13.jpg
Velký Vřešťov, 19.8.2008Udržovaná step severovýchodně od obce. Pečují o ní členové ČSOP JARO Jaroměř. Posekaná tráva se musí shrabat a shromažďovat mimo její plochu. Kde jsou ty časy, kdy se lidé málem prali o právo kosit kdejaký příkop? 11111
(9 votes)
Dehetnik-11_8_2005c.jpg
Hradec Králové-Svinárky, Dehetník, 11.8.2005Malý zbytek stepi na svahu u železniční trati.11111
(19 votes)
V_Vrestov,-27_7_2007_01.jpg
Velký Vřešťov, 27.7.2007Step severovýchodně od obce. Biotop kovaříka Agriotes gallicus.11111
(15 votes)
Hrozna-24_2_2008i.jpg
Opatovice-Hrozná-24.2.2008Zákoutí slepého ramena11111
(27 votes)
Cerna-stran_10_4_2008f.jpg
Černá stráň, 10.4.2008Rekonstrukční práce na porostech lesní rezervace.11111
(19 votes)
Tun-7_9_2007m.jpg
Hrobice-Tůň-7.9.2007Mně se to tu vážně líbí... Kdyby tu žil pan Tomeček, tak bychom dnes měli jeho krásné knížky z Opatovicka11111
(13 votes)
Buky_31_3_2008j.jpg
Buky u Vysokého Chvojna, 31.3.2008Pahýl mohutného buku osídlený dřevními houbami a vzácným arborikolním hmyzem.11111
(19 votes)
Piletice_11_5_2008b.jpg
Piletice, vrch Okrouhlík, 11.5.2008Je to stanoviště pro listnaté stromy, z toho jsme vycházeli,“ vysvětlil Petřík (6.3.2008)11111
(12 votes)
V_Vrestov,-27_8_2006_07.jpg
Velký Vřešťov, 27.8.2006Rozsáhlé stepi na svazích severovýchodně od obce. Formace suchých trávníků jsou biotopem kovaříka Agriotes gallicus. Pohled na naleziště tohoto druhu. Ve Velkém Vřešťově byl sbírán entomologem Jar. Čejkou již v roce 1927.11111
(14 votes)
Piletice_08.jpg
Bukovina, 23.2.2008Louka na jihozápadním svahu třešňovky. Jedno z posledních útočišť xerothermních rostlin a hmyzu u Hradce Králové.11111
(14 votes)
Zvolen_5_4_2016_23.jpg
Zvolen, 4.4.2016Javorie - Pustý hrad, suťový les.


11111
(7 votes)
Zvolen_5_4_2016_26.jpg
Zvolen, 4.4.2016Javorie - Pustý hrad, suťový les. Kovařík Ampedus quadrisignatus v kukelní kolébce.


11111
(7 votes)
Nasavrky_14_8_2012_04.jpg
Nasavrky - Libáň, 14.8.2012Pařezný rybník.11111
(7 votes)
Harhaj_19_9_2014_10.jpg
Harhaj, 19.9.2014Meandry Topľy.


11111
(7 votes)
Ralsko_11_10_2010_14.jpg
Mimoň, vrch Ralsko, 11.10.2010Vrch Ralsko od Mimoně od Vranovské aleje.11111
(7 votes)
Loucna-Haj_25_5_2012_41.jpg
Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012Sutý svah v údolí Černé vody. Biotop kovaříka Aplotarsus angustulus.11111
(7 votes)
Loucna-Haj_25_5_2012_36.jpg
Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012Kovařík Aplotarsus angustulus.11111
(7 votes)
Loucna-Haj_25_5_2012_39.jpg
Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012Sutý svah v údolí Černé vody. Biotop kovaříka Aplotarsus angustulus.11111
(7 votes)
Badin_25_5_2012_03.jpg
Kremnické vrchy, Badínsky prales, 25.5.2012Vzácný pralesní relikt Rhysodes sulcatus pod kůrou padlého kmenu jedle.11111
(7 votes)
Badin_25_5_2012_04.jpg
Kremnické vrchy, Badínska dolina, 25.5.2012Holosečná těžba neúprosně ničí přirozené jedlobukové lesy Badínske doliny... 11111
(7 votes)
Petrovicky_21_4_2011_06.jpg
Týniště nad Orlicí, Petrovičky, 21.4.2011Výhled z maringotky na zregulované koryto Orlice u soutoku se Stříbrným potokem. Zde bývaly slavné písečné náplavy osídlené kovaříky Zorochros quadriguttatus a Negastrius sabulicola. Teorie a praxe na vlastní oči...11111
(7 votes)
Zastava_21_4_2011_09.jpg
Bohumileč, Zástava, 21.4.2011Zachovalá písčina s kostřavami v centru obce - víceúčelový zábavní areál. 11111
(7 votes)
Ronov_16_4_2011_05.jpg
Blíževedly, vrch Ronov, 16.4.2011Starý dub v suťovém lese na jihozápadním svahu.11111
(7 votes)
Chlumec_28_3_2011_26.jpg
Chlumec nad Cidlinou, 28.3.2011Záplavová luky u Cidliny u bývalé koňské jízdárny. 11111
(7 votes)
Kacina_14_4_2008_107.jpg
Svatý Mikuláš, Kačina, 14.4.2008Jírovec s odlomenou větví osídlený tesaříky Rhamnusium bicolor.11111
(7 votes)
Soutok_24_3_2010_17.jpg
Lanžhot, 24.3.2010Košarské louky - záplavové území Dyje. 11111
(7 votes)
Chrast_29_11_2009_22.jpg
Podlažice, 29.11.2009Nová divočina. Zpustlý třešňový sad na terasovitě upraveném svahu východně od PP Chrašická stráň. Pohled na Chrast. Tak takhle nějak vypadala česká krajina po třicetileté válce...11111
(7 votes)
Semechnice_15_9_2009_12.jpg
Semechnice - Pustina, 15.9.2009Rozsáhlé porosty válečky prapořité - perspektivní biotop kovaříka Agriotes gallicus. Pohled na západ k rybníku Broumaru.11111
(7 votes)
Semechnice_15_9_2009_14.jpg
Semechnice - Pustina, 15.9.2009Pohled z horního okraje stepi k západu na rybník Broumar a Opočno.11111
(7 votes)
Stenkov_12_5_2009_06.jpg
Štěnkov - Petrovičky, 12.5.2009Meandry řeky Orlice.11111
(7 votes)
Jezerka_8_5_2009_01.jpg
Horní Jiřetín, Jezeří, Jezerka, 8.5.2009Uprostřed starý výletový otvor krasce Dicerca moesta z mrtvého dřeva kmene reliktní borovice na skaliskách rezervace Jezerka. 11111
(7 votes)
Vinogradiv_29_4_2009_10.jpg
Vinogradiv - řeka Tisa, 29.4.2009Mělké tůně na štěrkovištích Tisy o obce Vinogradiv.11111
(7 votes)
Chust_28_4_2009_12.jpg
Chust - řeka Tisa, 28.4.2009Pohled na široké štěrkové koryto Tisy z mostu k obci Kriva. V pozadí Chustský hrad.11111
(7 votes)
Chust_28_4_2009_14.jpg
Chust - řeka Tisa, 28.4.2009Pohled na pravý břeh Tisy z mostu do obce Kriva. V pozadí hora Tovsta (819m).11111
(7 votes)
Chust_28_4_2009_06.jpg
Chust - řeka Tisa, 28.4.2009Bahnité náplavy na okraji ostrůvku. 11111
(7 votes)
Namest-obora_22_4_2009_06.jpg
Kralická obora, 22.4.2009Kmen solitérního dubu osídlený tesaříky Cerambyx cerdo.11111
(7 votes)
Namest-obora_22_4_2009_05.jpg
Kralická obora, 22.4.2009Padlé kmeny v oboře. Ponechávání mrtvého dřeva zde umožnilo přežití kovaříků Ampedus praeustus, A. nigerrimus a roháčka Aesalus scarabaeoides.11111
(7 votes)
Tyniste_23_10_2002_33.jpg
Týniště nad Orlicí, 23.10.2002Dubová alej na okraji bývalé týnišťské obory mezi Týništěm nad Orlicí a petrovickou hájovnou, nedaleko od lesního rybníka Rozkoš. 11111
(7 votes)
Tyniste_16_3_2002_19.jpg
Týniště nad Orlicí, 16.3.2002Bývalá týnišťská obora. Lesní asfaltka mezi rybníky Rozkoš a Velká Houkvice.11111
(7 votes)
Tyniste_16_3_2002_13.jpg
Týniště nad Orlicí, 16.3.2002Bývalá týnišťská obora. Rezervace U Glorietu. 11111
(7 votes)
Mochov_30_8_2007_22.jpg
Mochov, 30.8.2007Pohled od Jílovic k východu, na jižní část Mochovské bažantnice. Na obzoru hřbet Orlických hor.11111
(7 votes)
Mochov_7_2001_07.jpg
Mochov, červenec 2001Mokré. Mochovská bažantnice. Lipová alej mezi Vranovem a obcí Mokré.11111
(7 votes)
Tyniste_22_3_2005_02.jpg
Týniště nad Orlicí, 22.3.2005Padlý velikán n lese u rybníka Rozkoš - stará olšina s mohutnými kmeny dubů.11111
(7 votes)
Kopidlno_25_3_2005_08.jpg
Kopidlno, 25.3.2005Kopidlno - obora. Pastvina se solitérními kmeny dubů a jírovců.11111
(7 votes)
Veres_22_4_2006_02.jpg
Veľký Blh - Vereš, 22.4.2006Horný Červený les - zarostlý pastevní les. Háj prastarých dubových obrů. Někteří ještě vzdorují času, čas některých se naplnil.11111
(7 votes)
Chlum_baz_3_3_2009_38.jpg
Chlumecká bažantnice, 3.3.2009Fotoreportáž z likvidace lužního lesa a staré dubové aleje na hrázi podél Cidliny a Mlýnské Bystřice (2008-2009). "LP 2008 ERIK" Tak to je "Chlumecký masakr motorovou pilou".11111
(7 votes)
Blesno_22_7_2001_02.jpg
Blešno, 22.7.2001Velká voda zaplavila luka u Blešna. Nad biotopem kovaříků Oedostethus quadripustulatus je až půl metru vody.11111
(7 votes)
Bzenec_Privoz_28_4_2008_14.jpg
Bzenec-přívoz, 28.4.2008Rezervace Váté písky. Nízké větve solitérních borovic vymetají za větru jehličí z písku. 11111
(7 votes)
Bzenec_Privoz_28_4_2008_09.jpg
Bzenec-přívoz, 28.4.2008Rezervace Váté písky. Na okraji lesa je možné sklepat z větví kvetoucích borovic několik druhů kovaříků. Cardiophorus asellus, C. nigerrimus, C. ruficollis, C. discicollis, Ampedus sinuatus, A. elongatulus.....11111
(7 votes)
U-Houkvice_leden_2002_02.jpg
Petrovice nad Orlicí, rezervace U Houkvice, leden 2002Vypuštěný rybník Velká Houkvice. 11111
(7 votes)
Bukovina_4_10_2008_02.jpg
Vysoká nad Labem, 4.10.2008Stopy v písku. Štěrkové náplavy Labe mezi Vysokou nad Labem a Bukovinou.11111
(7 votes)
Bukovina_4_10_2008_03.jpg
Vysoká nad Labem, 4.10.2008Štěrkové náplavy Labe mezi Vysokou nad Labem a Bukovinou.11111
(7 votes)
Bukovina_5_9_2008_02.jpg
Bukovina, 5.9.2008Ostrov v meandru Labe u obce Bukovina. Tento meandr je poslední dochovaná část českého nížinného toku Labe.11111
(7 votes)
Vysoka_23_10_2008_02.jpg
Vysoká nad Labem, 23.10.2008Třešeň u mostu přes Labe. Biotop krasce Anthaxia candens.11111
(7 votes)
Piletice_21_10_2008_06.jpg
Piletice, vrch Okrouhlík - Třešňovka, 21.10.2008Část stepi, zničená zavlažováním vysázených stromků.11111
(7 votes)
Velis_15_8_2007_02.jpg
Podhradí - Veliš, 15.8.2007Velišské stepi - jižní svah vrchu Veliš.11111
(7 votes)
Vyrava_28_6_2008_05.jpg
Výrava, 28.6.2008Stará třešňovka na východním okraji obce.11111
(7 votes)
Canka_31_7_2008_03.jpg
Mokré - vrch Horka, 31.7.2008Třešňovka v severozápadní polovině vrchu. Zde step zarůstající, nesečená.11111
(7 votes)
Cerncice_5_8_2008_07.jpg
Černčice - Homole, 5.8.2008Pohled na kosenou step na jihozápadních svazích kopce.11111
(7 votes)
Velichovky,-19_8_2008_21.jpg
Velichovky, 19.8.2008Jižní svah vrchu "Za kostelem". Remízky skrývají stepi, o které se pečlivě starají členové Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Mozaiková šeč v praxi.11111
(7 votes)
Velichovky,-19_8_2008_15.jpg
Velichovky, 19.8.2008Jižní svah vrchu "Za kostelem". Bílá stráň.11111
(7 votes)
Velichovky,-19_8_2008_16.jpg
Velichovky, 19.8.2008Jižní svah vrchu "Za kostelem". Remízky skrývají stepi, o které se pečlivě starají členové Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř.11111
(7 votes)
Kuneticka-hora_31_3_2008a.jpg
Kunětická hora, 31.3.2008Pohled z Vysokého Chvojna ke Kunětické hoře. Vlevo rezervace Žernov.11111
(7 votes)
Peklo_043.jpg
Strádovské Peklo, 1.4.2008Suťový les. Rozlomený buk.11111
(7 votes)
Polabiny-10_3_2008a.jpg
Opatovice-Polabiny-pod Bukovinou, 10.3.2008Poslední mohykán. Umírající topol na břehu Labe.11111
(7 votes)
Opatovice-10_2_2008j.jpg
Opatovice-Labe u Vysoké-26.8.2007Labské břehy osídlila divoká nespoutaná příroda.11111
(7 votes)
cucujus-cinneberinus.jpg
Cucujus_cinnaberinusLesák rumělkový, jehož biotopy vyžadují dle směrnic EU (NATURA 2000) zvláštní územní ochranu, na Opatovicku chráněn není. Proč ne?11111
(7 votes)
Krym-56.jpg
Kiev-monastir, 19.6.2007Při prohlídce parků na hřbetu nad Dněprem narazíte na různé pamětihodnosti. 11111
(34 votes)
Mionsi-9_9_2005i.jpg
Horní_Lomná-Mionší-9.9.2005Pohled z Velké polany na Úplaz a Velký Polom.11111
(37 votes)
7151 files on 72 page(s) 5

Choose your language: