ELATERIDAE
JAZYK
Doprovodný komentář k programu faunistického mapování

 

Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae  a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea)
Česka a Slovenska
 
Josef Mertlik
Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czechia
 
 
Aktualizace: 1.1.2022 /Last modification: 1.1.2022
 
 
Abstract. This web-page provides a faunistic maps of 200 species of the family Cerophytidae Latreille, 1802 (1 spec.), Elateridae Leach, 1815 (162 spec.), Eucnemidae Eschscholtz, 1829 (24 spec.), Lissomidae Laporte, 1835 (1 spec.) and Throscidae Laporte, 1840 (12 spec.) from Czechia and Slovakia.
 
Key words: Coleoptera, Elateroidea, Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae, distribution, Czechia, Slovakia
 
 
OBSAH
 
 
 
ÚVOD
 
Od dubna roku 2004 jsem na internetové stránky http://www.elateridae.com umístil faunistické mapy druhů čeledí Elateridae. Následovaly je mapy čeledí Throscidae (od roku 2006) a Cerophytidae, Eucnemidae, Lissomidae (od roku 2007).
Tyto faunistické mapy jsou zpracovány pro území Česka a Slovenska. Byly umístěny na webovou adresu:  http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15 a jsou zde každým rokem vždy k 1. lednu následujícího roku kompletně aktuali­zovány.
 
V roce 2021 přibylo množství dat z mých vlastních sběrů na území Česka, ale také od vážených kolegů, kteří mi již léta pravidelně přispívají svými faunistickými daty, např. od Petra Brůhy, Dušana Vacíka a Miroslava Zúbera.
 
 
 
DOPROVODNÝ TEXT K FAUNISTICKÝM MAPÁM
 
Faunistické mapy jsou rozděleny do souboru faunistických čtverců (Zelený 1972). Nálezy jsou členěny barevně: červeně jsou nálezy do roku 1950, zeleně jsou nálezy od roku 1950 do současnosti. Další barevné odlišení mají významné koloritní formy (světlezeleně), subspecie (světlehnědě) nebo významná ekologická variabilita (světlezeleně), Pro originál mapy jsem použil rastrový obrázek o velikosti 1896 kB. K použití pro www.elateridae.com jsem obrázky převedl do bitmapových soborů a zmenšil jejich velikost na cca 35 kB, respektive 60 kB.
 
Mapy obsahují značnou část z publikovaných údajů (viz. Knihovna), ale z důvodu mých omezených časových možností se mi doposud nepodařilo do map zaznamenat údaje ze všech známých faunistických prací. Mnohé z doposud publikovaných údajů bude nutné revidovat z důvodu příliš častých výskytů chybných determinací.
Mapy obsahují údaje, opsané z lokalitních štítků kovaříků, které jsem determinoval četným soukromým sběratelům a také některé zajímavé údaje z materiálu revidovaných muzejních sbírek (NM Praha, MVČ Hradec Králové, MZM Brno, JMM Znojmo, OM Most, OM Česká Lípa, SNM Bratislava, SNM-MAK Martin, ŠM Bardejov, HNHM Budapest).
Mapy obsahují údaje ze seznamů, které mi poskytli vážení kolegové Michal Bednařík (Olomouc), Stanislav Benedikt (Plzeň), Václav Benedikt (Plzeň), Svatopluk Bílý (Praha), Ivo Boščík (Skalice), Petr Boža (Olomouc), Petr Brůha (Ústí nad Labem), Svätopluk Čepelák (Nitra), Ladislav Ernest (Nymburk), Valerián Franc (Banská Bystrica), Josef Gottwald (Praha), Alois Hamet (Hradec Králové), Václav Hanzlík (Neratovice), Petr Hesoun (Jindřichův Hradec), František Houška (České Budě­jovice), Radek Ján (Jindřichův Hradec), Ivo Jeniš (Náklo), Jiří Jiskra (Karlovy Vary), Ľudevít Kašovský (Martin), Vladimír Karas (Veselí nad Lužnicí), Zbyněk Kejval (Domažlice), Vít Kubáň (Brno), Vladimír Kubinec (Banská Bystrica), Jiří Lahoda (Horšovský Týn), Tomáš Lengál (Švédsko), Marion Mantič (Hlučín), Jan Matějíček (Hradec Králové), Miroslav Mikát (Hradec Králové), Josef Moravec (Vrdy), Pavel Moravec (Litoměřice), Petr Nohel (Praha), Oldřich Odvárka (Chomutov), Ivan Paloušek (Olomouc), Jan Pavlíček (Opočno), Jan Pelikán (Hradec Králové), Giuseppe Platia (Gatteo), Karel Rébl (Nové Strašecí), Antonín Reitter (Zno­jmo), Lukáš Roudný (Třebechovice pod Orebem), Tomáš Růžička (Praha), Jan Říha (Teplice), Karel Samšiňák (Sobotka), Radovan Schles (Brno), Arnošt Sieber (Klatovy), Jiří Simandl (České Budějovice), Tomáš Sitek (Ostrava), Ivo Smatana (Košice), Tomáš Staněk (Hradec Králové), Jaromír Strejček (Praha), Richard Szopa (Bystřice nad Olší), Ondrej Šauša (Bratislava), Adam Šíma (Praha), Dušan Vacík (Hranice na Moravě), Jiří Vávra (Ostrava), Petr Viktora (Kutná Hora) a Bořivoj Zbuzek (Praha), Miroslav Zúber (Kosmonosy) a další.
Jejich jména jsou uvedena v přehledu spolupracovníků u každé tématické studie.
 
Údaje, které jsem získal od svých entomologických počátků do roku 1991, jsem zpracoval v souborné práci „Elateridae střední Evropy“. Napsal jsem ji pro neregistrovaný časo­pis, nazvaný „Orithales - kovaříčkářský informační občasník“ (vydán v roce 1991). Tato práce sice nebyla oficiálně publiko­vána, ale přesto byla ve své době známá a používaná. Vznikla na počátku mého studia druhů čeledi Elateridae a velmi dobře vypovídá o  tehdy řešených problémech. Obsa­huje i první faunistické mapy od několika druhů. V lednu 2011 jsem ji upravil do digitální verze, která je k dispozici zde ke stažení:
 
 
FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ V DATECH
 
V roce 2006 jsem rozšířil faunistické mapování na druhy čeledi Throscidae Laporte, 1840. Výsledky mapování čeledi Throscidae byly publikovány v roce 2007 (Mertlik et Leseigneur): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=50
 
V roce 2007 jsem rozšířil faunistické mapování na druhy čeledí Cerophytidae Latreille, 1834, Melasidae Leach, 1817 a Lissomidae Laporte, 1835
Výsledky mapování čeledí Cerophytidae a Lissomidae byly publikovány v roce 2008 (Mertlik): http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/page.php?idcl=86
Výsledky mapování čeledi Eucnemidae byly publikovány v roce 2008 (Mertlik): http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/page.php?idcl=88
 
V roce 2008 jsem zahájil práci na zpracování výsledků faunistického mapování druhů čeledi Elateridae Leach, 1815.
Výsledky mapování druhů rodu Limonius byly publikovány v roce 2008 (Mertlik): http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/page.php?idcl=93
V témže roce byl zveřejněn Příspěvek k poznání bionomie druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea):
 
V roce 2009 byly publikovány další výsledky faunistického mapování druhů čeledi Elateridae Leach, 1815: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=130
 
V roce 2010 byly publikovány výsledky faunistického mapování druhu Agriotes gallicus: Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=151
 
 
V roce 2011 byly publikovány další výsledky faunistického mapování druhů čeledi Elateridae Leach, 1815:
Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=178
Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera) Zábřežska (Česká republika): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=180
Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=185
 
V roce 2013 byly publikovány první nálezy druhu Aulonothroscus laticollis (Throscidae) pro území České republiky:
Dále článek o výskytu druhů Zorochros flavipes a Z. dermestoides (Elateridae) v Krkonoších: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=204
Poznámky k bionomii, rozšíření a ochraně biotopů Ctenicera heyeri a Ctenicera virens (Elateridae): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=205   
Nové údaje o Hylis olexai (Eucnemidae) pro území České republiky a Slovenska: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=207
 
V roce 2014 byly publikovány články:
Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) severozápadního Slovenska:
Anostirus atropilosus (Coleoptera: Elateridae), nový druh pro faunu Slovenska: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=222
Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=223
Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska:
 
V roce 2015 byly publikovány články:
Příspěvek k poznání biotopů druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) východního Slovenska:
Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=239
Faunistické mapování Orithales serraticornis (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska:
 
V roce 2016 byly publikovány články:
Faunistické mapování kovaříků Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska:
Druhy podrodu Orthathous Reitter (Coleoptera, Elateridae, Dendrometrini, Athous) České republiky a Slovenska:
 
V roce 2017 byly publikovány články:
Saproxylické druhy kovaříků (Coleoptera: Elateridae) na území východních Čech, s přehledem biotopů druhů osídlujících dubové lesy: 
První nález dřevomila Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 (Coleoptera: Eucnemidae) na Slovensku: 
 
V roce 2018 byly publikovány články:
Faunistické mapování druhu Cardiophorus anticus (Coleoptera: Elateridae) na území Slovenska: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=291
Rozšíření druhu Adrastus circassicus (Coleoptera: Elateridae): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=293
Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) řeky Bečvy (Česká republika):
Faunistické mapování Ampedus karpathicus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska:
Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska:
Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2016–2017: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=300
 
V roce 2019 byly publikovány články:
První nálezy kovaříka Adrastus circassicus Reitter, 1896 (Coleoptera: Elateridae) na Slovensku
Faunistické mapování druhu Ischnodes sanguinicollis (Coleoptera, Elateridae) na území Česka a Slovenska
Faunistické mapování kovaříků tribu Megapenthini (Coleoptera: Elateridae) na území Česka a Slovenska
 
V roce 2020 byly publikovány články:
Faunistické mapování dřevomila Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=318
Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (3) – výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2018–2019: 
 
V roce 2021 byly publikovány články:
Nové taxonomické a faunistické poznatky o evropských druzích podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae): http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=334
Otho sphondyloides (Germar, 1818) (Coleoptera, Eucnemidae), nový druh pro faunu České republiky: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=335

 

 

 
V následujících letech budou postupně publikovány další výsledky faunistického mapování.
 
 
KLASIFIKACE – POUŽITÁ  JMÉNA
 
Klasifikace druhů čeledi Elateridae je použita podle Stibicka (1979) s připojenými změ­nami podle Sánchez-Ruize (1996).
Druhová jména jsou upravena podle Katalogu palearktických brouků (Löbl & Smetana 2007).
 
Seznam druhů z čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae známých z území Česka a Slovenska.
Zpracoval J. Mertlik (aktualizace: 1.1.2022). Zde ke stažení.
 
 
KOMENTÁŘ  K  PUBLIKACI „ELATERIDAE ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY“ (LAIBNER 2000)
 
Laibner (2000) použil několik druhových a rodových jmen, odlišných od jmen, která jsou použita na www.elateridae.com V následujícím přehledu jsou jako první uvedena jména používaná na elateridae.com a k nim jsou přiřazena jména, která používá Laibner.
 
Agriotes modestus Kiesenwetter, 1858
= Agriotes incognitus Schwarz, 1891
 
Ampedus karpathicus (Buysson, 1885)
= Ampedus borealis (Palm, 1947)
= Ampedus suecicus Palm, 1976
 
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
= Ampedus nemoralis Bouwer, 1980
= Ampedus robustus Bouwer, 1980
= Ampedus triangulum (Dohrn, 1925)
 
Ampedus rufipennis f. forticornis (Schwarz, 1900)
= Ampedus forticornis (Schwarz, 1900)
 
Ampedus sanguinolentus f. quercicola (Buysson, 1887)
= Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
 
Athous austriacus Desbrochers, 1873
= Athous carpathicus Reitter, 1905

Adrastus circassicus Reitter, 1896
= Adrastus juditae Laibner, 1991
 
Brachygonus ruficeps
= Ampedus ruficeps (Mulsant et Guillebeau, 1855)
 
Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901
= Cardiophorus vestigialis Erichson: Laibner 2000: 244-245 (nec Erichson 1840)
 
Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840
= Cardiophorus maritimus Dolin, 1971: Laibner 2000: 246-247 (= bronzově zbarvená forma)
 
Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840
= Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840: Laibner 2000: 248-249
 
Hypnoidus consobrinus (Mulsant et Guillebeau, 1855)     
= Hypnoidus rivularius (Gyllenhal): Laibner: 2000: 64-65 (nec Leseigneur 1972)
 
Hypnoidus rivularius (Gyllenhal, 1808)
= Hypnoidus consobrinus (Mulsant et Guillebeau): Laibner: 2000: 62-63 (nec Leseigneur 1972)
= Hypnoidus frigidus (Kiesenwetter, 1858)
 
Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
= Kibunea minuta (Linnaeus, 1758)
 
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758)
= Sericus clarus Gurjeva, 1972
= Sericus sulcipennis Buysson, 1893
 
Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)
= Zorochros dufouri (Buysson, 1900)
 
Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)
= Zorochros ponticus Dolin, 1977
= Zorochros ibericus (Franz): sensu Laibner 2000: 234-235 (nec Franz 1967)
 
 
Laibner  (2000), Vávra et al. (2012) a Vávra et Mantič (2016) používají i jména, která byla ustanovena pro teratologické exempláře.
Tato jména na www.elateridae.com nepoužíváme:
 
Ampedus bouweri Schimmel, 1984
Ampedus brigittae Bouwer, 1980
Ampedus francolinus Bouwer, 1984
Ampedus impressicollis Bouwer, 1984
Ampedus rugosus Schimmel, 1982
Ampedus vandalitiae Lohse, 1976
Ampedus ziegleri Zeising et Sieg, 1983
Sericus sulcipennis Baudi di Selve, 1871 (Vávra, Mantič & Sitek 2012 jako S. clarus; Vávra et Mantič 2016).
 
 
Od roku 2000 byl na monitorovaném území  hlášen výskyt dalších sedmi druhů čeledi Elateridae:
 
Agriotes proximus Schwarz, 1891 - jeden neověřený moravský nález
Anostirus atropilosus (Buysson, 1897) (Slovensko) (Mertlik 2014)
Anostirus sulphuripennis (Germar, 1834) (Čechy) (Nakládal, Doležal et Farkač 2007)
Eanus guttatus (Germar, 1817) - doposud tři neověřené slovenské nálezy
Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 (BMS) (Leseigneur et Mertlik 2007, Mertlik 2008)
Metanomus infuscatus (Eschscholtz, 1829) - historický, neověřený moravský nález
Zorochros stibicki Leseigneur, 1970 (Slovensko) (Mertlik 2009)
 
V roce 2012 přibyl pro faunu Česka jeden druh čeledi Throscidae – Aulonothroscus laticollis (Rybiński, 1897) (Mertlik & Jeniš 2013) 
 
V roce 2013 byl pro faunu Slovenska potvrzen výskyt kovaříka Anostirus atropilosus (Buysson, 1897)
 
V roce 2014 byl na území Česka nalezen Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872
(Vávra et. al. 2014).
 
V roce 2015 byly pro území Česka publikovány první nálezy druhu Cardiophorus dolini Mardjanian, 1985 (Sitek et al. 2015).
 
V roce 2017 byl pro faunu Slovenka potvrzen výskyt dřevomila Microrhagus pyranaeus (Krátký 2017).
 
V roce 2018 byl pro faunu Česka publikovány první nálezy dřevomila Nematodes filum (Foit 2018)
 
V roce 2019 byly publikovány první slovenské nálezy Adrastus circassicus.
 
V roce 2020 byl publikován první český nález nález Rhacopus sahlbergi
 
V roce 2021 byl publikován první moravský nález Otho sphondyloides (nový druh pro Česko).
- druh Dicronychus cinereus byl rozdělen na dva druhy: Dicronychus cinereus a D. testaceus, oba jsou známé z území Čech, Moravy a Slovenska (BMS).
- české kusy, doposud určované jako Anostirus sulphuripennis, byly rozděleny do dvou populací, z nichž ta z Novohradských hor a Šumavy přísluší k druhu A. sulphuripennis penninus. Druhá populace, známá z Českého lesa, Plzeňské pahorkatiny, Slavkovského lesa a Krušných hor přísluší k příbuznému druhu Anostirus gabiloti. Výsledky budou publikovány v tomto roce.   
 
 
Na www.elateridae.com nejsou faunistické mapy pro následující druhy čeledi Elateridae:
 
Adrastus lacertosus Erichson, 1841 = doposud byla zjištěna pouze chybná determinace druhu A. pallens (Fabricius, 1792) nebo samic od druhu A. kryshtali Dolin, 1988 (J. Mertlik revid.). V prosinci 2015 jsem revidoval sérii šesti ex. z Laibnerovy sbírky Laibnerem určených jako Adrastus lacertosus. Ani jeden z nich nebyl A. lacertosus, ale v této serii byli jen 3 ex. A. pallens a 3 ex. A. rachifer. Tímto pokládám otázku výskytu A. lacertosus na území Česka a Slovenska za vyřešenou a uzavřenou.
 
Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777) = druh známý ze severní Afriky a jihozápadní Evropy
 
Selatosomus melancholicus (Fabricius, 1798) = vzhledem k ekologickým nárokům je zřejmě tento druh pro území Česka vyhynulý. Jeho nález byl udáván z Moravy – Jeseníky (okolo roku 1850), ale dokladový kus doposud nebyl nalezen. V tomto případě se též může jednat o chybnou determinaci.
 
 
DOPORUČENÁ  CITACE
 
MERTLIK J. 2007-2022: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Česka a Slovenska. Permanentní elektronická publikace, aktualizace 1.1.2022.

 

 

TOPlist