ELATERIDAE
JAZYK
Doprovodný komentář k programu faunistického mapování

Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území Česka a Slovenska

  Aktualizace: 1.1.2023

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Česko

mertlik@elateridae.com

 

Abstract. Web-page www.elateridae.com provides a faunistic maps of 201 species from family Cerophytidae Latreille, 1802 (1 spec.), Elateridae Leach, 1815 (164 spec., excluded 3 maps of species from genus Drilus Olivier, 1790 and Omalisus Geoffroy, 1762), Eucnemidae Eschscholtz, 1829 (24 spec.) and Throscidae Laporte, 1840 (12 spec.) from Czechia and Slovakia.

Key words: Coleoptera, Elateroidea, Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Throscidae, check-list, distribution, Czechia, Slovakia

 

ÚVOD

První informace o začínající inventarizaci lokalit a faunistickém mapování druhů čeledí Elateridae na území Česka a Slovenska publikoval Mertlik (1991). Od roku 2004 jsou na webu www.elateridae.com (dále jen webu) k dispozici kompletní výsledky faunistického mapování druhů čeledí Elateridae. V roce 2006 byly přidány faunistické mapy druhů čeledi Throscidae a v roce 2007 také druhů čeledí Cerophytidae a Eucnemidae. Tyto faunistické mapy jsou každoročně aktualizovány, a to vždy k 1. lednu nového roku.

Faunistické mapy druhů tribu Drilini Blanchard, 1845 a podčeledi Omalisinae Lacordaire, 1857 zde nejsou, protože studiem těchto druhů jsem se doposud nezabýval.

  

METODIKA

      Pro číslování lokalit byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Roky nálezů jsou odlišeny barevně, červené čtverce představují nálezy do roku 1950, zelené jsou nálezy od roku 1950 do současnosti. Světlezelenou barvu na čtvercích je označen výskyt významných koloritních forem nebo pozoruhodná morfologická variabilita.

Mapy obsahují faunistické údaje z determinací materiálu z četných soukromých i muzejních sbírek. S doplňováním údajů mi pomáhají také mí kolegové, kteří mi posílají seznamy jimi determinovaného materiálu. Jejich jména jsou uvedena v každé z publikovaných prací.

Mapy obsahují také část faunistických údajů z 470 publikovaných prací. Kompletní údaje jsou uvedeny pouze u druhů, jejichž faunistika již byla publikována (https://elateridae.com/index.php?idp=13). 

Použitá jména. V roce 2007 byla jména mapovaných druhů na webu upravena podle Löbl & Smetana (2007), s výjimkou druhu Drapetes mordelloides Dejean, 1821, který jsem zde ponechal až do roku 2022 v samostatné čeledi Lissomidae Laporte, 1835. V roce 2022 jsem jej přemístil do čeledi Elateridae, kde je uveden v podčeledi Lissominae.

Od roku 2007 nastalo několik významných změn v pojetí čeledí, podčeledí, tribů, rodů i samostatných druhů. Tyto změny jsme v mnoha případech až doposud neaplikovali do struktur webu. To se od roku 2023 mění, a také u nás již můžete používat aktuální jména.

Přehled důležitých změn od roku 2007 do současnosti:

-          Limonius minutus (Linnaeus, 1758) byl rozdělen na dva druhy, L. minutus a L. poneli Leseigneur & Mertlik, 2007 (Leseigneur & Mertlik 2007).

-          ustanovení nových tribů podčeledi Negastriinae Nakane & Kishii, 1956 – tribus Negastriini Nakane & Kishii, 1956 a tribus Quasimusini Schimmel & Tarnawski, 2009 (Schimmel & Tarnawski 2009).

-          podčeleď Melanotinae Candèze, 1859 byla převedena do podčeledi Elaterinae Leach, 1815 jako tribus Melanotini Candèze, 1859 (Costa et al. 2010).

-          čeleď Drilidae Blanchard, 1845 byla převedena do čeledi Elateridae do podčeledi Agrypninae Candèze, 1857 jako tribus Drilini Blanchard, 1845 (Kundrata & Bocak 2011).

-          rod Reitterelater Platia & Cate, 1990 byl synonymizován s rodem Brachygonus Buysson, 1912 (Delnatte et al. 2011).

-          Sericus sulcipennis Baudi di Selve, 1871 byl rehabilitován jako samostatný druh s ním byl synonymizován S. clarus Gurjeva, 1972 (Leseigneur (2011). Sericus clarus byl publikován jako nový druh pro ČR a SR (Vávra et al. 2012). Na našem webu jsou S. clarus i S. sulcipennis vedeny jako synonyma druhu S. brunneus (Linnaeus, 1758).

-          Adrastus luteipennis Erichson, 1841 byl rehabilitovám jako samostatný druh (Leseigneur 2011b). Na našem webu je A. luteipennis veden jako koloritní forma druhu A. pallens (Fabricius, 1792).

-      Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840 a Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901 byly rehabilitovány jako samostatné druhy (Mertlik 2011).

-          Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835) byl synonymizován s A. brunnicornis Germar, 1844 a A. scrofa Germar, 1844 byl rehabilitován jako samostatný druh (Delnatte 2013).

-          vytvoření nového tribu Selatosomini Schimmel, Tarnawski, Han & Platia, 2015, podrody Mosotalesus Kishii, 1977 a Pristilophus Latreille, 1834 byly povýšeny na samostatné rody (Schimmel et al. 2015).

-          Selatosomus saginatus (Ménétriés, 1832) uveden jako samostatný druh a Selatosomus gravidus (Germar, 1843), S. latus (Fabricius, 1801) a S. pasticus (Ménétriés, 1832) jako jeho synonyma (Tarnawski et al. 2018).

-          čeleď Omalisidae Lacordaire, 1857 byla přeřazena do čeledi Elateridae jako podčeleď Omalisinae Lacordaire, 1857 (Kusy et al. 2018).

-          Adrastus juditae Laibner, 1991 byl synonymizován s druhem A. circassicus Reitter, 1896 (Mertlik 2018a).

-          Ampedus suecicus Palm, 1976 byl synonymizován s druhem A. karpathicus (Buysson, 1885) (Mertlik 2018b).

-          rod Limoniscus Reitter, 1905 byl synonymizován s rodem Gambrinus LeConte, 1853, rody Cidnopus Thomson, 1859 a Nothodes LeConte, 1861 byly synonymizovány s rodem Limonius Eschscholtz, 1829 a byl popsán nový rod Tetralimonius Etzler, 2019 (Etzler 2019).

-          druhy doposud vedené v rodě Hemicrepidius Germar, 1839 byly znovu převedeny do rodu Pseudathous Méquignon, 1930 (Etzler 2021).

-          Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) byl rehabilitován jako samostatný druh (Mertlik 2021).

Doposud nepublikované:

-          v rodu Ampedus Dejean, 1833 je sedm problematických popsaných „druhů“, které jsou podle mého názoru pouze neplatnými popisy teratologických kusů známých druhů (viz poznámky v seznamu druhů). Také je zde uvedeno několik dalších popisů, které řadím do okruhu přirozené ekologické variability druhu, zapříčiněné např. odlišnou nadmořskou výškou či kvalitativními změnámi ekologické niky v průběhu vývoje larev.

-          v roce 2022 jsem na faunistických mapách rozdělil druh určovaný doposud jako Anostirus sulphuripennis (Germar, 1843) na dva druhy – A. sulphuripennis a A. gabiloti (Pic, 1907). V současnosti je zřejmé, že se nejedná o druh A. gabiloti, ale o nový, doposud nepopsaný druh. Jeho popis bude zveřejněn v roce 2023, avšak do té doby bude na webu jeho faunistická mapa uvedena pod použitým jménem A. gabiloti.

 

Odlišné používání některých jmen na webu v roce 2023. Protože není v našich možnostech okamžitě změnit všechna na webu používaná jména, tak zde kromě použitých nových jmen uvádím i jména stará, pod kterými zde bude možné dohledat všechny Faunistické mapy a fotografie v galeriích Virtuální sbírky, Foto v přírodě a Fotogalerie lokalit.

 

Nová jména uvedená na faunistických mapách

Starší jména uvedená na vyhledávačích

Pseudathous hirtus

Pseudathous niger

Gambrinus violaceus

Limonius aeruginosus

Limonius parvulus

Limonius pilosus

Limonius platiai

Limonius ruzenae

Tetralimonius quercus

Mosotalesus impressus

Mosotalesus nigricornis

Pristilophus cruciatus

Pristilophus melancholicus

Hemicrepidius hirtus

Hemicrepidius niger

Limoniscus violaceus

Cidnopus aeruginosus

Nothodes parvulus

Cidnopus pilosus

Cidnopus platiai

Cidnopus rusenae

Pheletes quercus

Paraphotistus impressus

Paraphotistus nigricornis

Selatosomus cruciatus

Selatosomus melancholicus

 

 PODĚKOVÁNÍ

      Chci velice poděkovat všem kolegům entomologům, kteří podporují aktivity našeho webu, ať se již jedná o poskytování nových faunistických údajů, fotografií brouků, fotografií lokalit nebo cenných rad odborných.

Velké poděkování letos patří Davidu Škondrovi, našemu webmasterovi, kterému se po zákeřném hackerském útoku v roce 2022 podařilo uvést náš web opět do provozu, a to beze ztráty jediného soboru či fotografie. Další poděkování patří kolegovi Václavu Dušánkovi, který všechny opravy a provoz webu financuje. A ještě chci poděkovat Robinu Kundratovi, za jeho pomoc při poskytování literatury a velmi cenných odborných rad.

Závěrem ještě musím poděkovat za mnohaletou a pilnou determinační práci, kterou přispíval do programu faunistického mapování kovaříků Česka a Slovenska, našemu vloni zesnulému kolegovi Bořivoji Zbuzkovi (†19.7.2022).

   

LITERATURA

 

COSTA C., LAWRENCE J.F. & ROSA S.P. 2010: Elateridae Leach, 1815. In: Leschen R.A.B., Beutel R.G., Lawrence J.F. (eds) Coleoptera, Beetles; Volume 2: Morphology and Systematics (Elater­oidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). In: Kristensen N.P., Beutel R.G. (Eds) Hand­book of Zoology, Arthropoda: Insecta. – Walter de Gruyter GmbH and Co KG, Berlin/New York, 75–103.

DELNATTE J. VAN MEER C., COACHE A. & BRUSTEL H. 2011: Le genre Brachygonus du Buysson, 1912 en France continentale, mise en évidence d’une espèce nouvelle pour la faune française (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Ampedini). – R.A.R.E. (Revue de l’association Roussillonnaise d’entomologie), 20 (3): 85–98.

DELNATTE J. 2013: Nouvelle synonymie dans le genre Ampedus Dejean et désignation du lectotype pour Ampedus scrofa Germar (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Ampedini). – R.A.R.E. (Revue de l’association Roussillonnaise d’entomologie), 22 (3): 1-10.

ETZLER F.E. 2019: Generic Reclassification of Limonius Eschscholtz, 1829 (Elateridae: Dendrometrinae) sensu Candèze 1860 of the World. – Zootaxa 4683 (3): 301-335.

ETZLER F.E. 2021: A revision of the genus Hemicrepidius Germar, 1839 (Coleoptera: Elateridae) of the New World, with comments on Global Classification. – The Coleopterists Bulletin, 74(mo18): 1-126.

KUNDRATA R. & BOCAK L. 2011: The phylogeny and limits of Elateridae (Insecta, Coleoptera): is there a common tendency of click beetles to soft-bodiedness and neoteny? – Zoologica Scripta, The Norwegian Academy of Science and Letters, 40: 364–378.

KUSY D., MOTYKA M., BOCEK M., VOGLER A.P. & BOCAK L. 2018: Genome sequences identify three families of Coleoptera as morphologically derived click beetles (Elateridae). – Scientific Reports (2018) 8:17084 | DOI:10.1038/s41598-018-35328-0.

LESEIGNEUR L. & MERTLIK J. 2007: Limonius minutus (Linnaeus, 1758) et Limonius poneli nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). – Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 76 (7-8): 225-234.

LESEIGNEUR L. & PIGUET H. 2011: Sericus sulcipennis Buysson, 1893 (S. brunneus var. sulcipennis Buysson), espèce valide, synonyme de Sericus clarus Gurjeva, 1972, nouvelle pour la faune de France (Coleoptera Elateridae). – L’Entomologiste, T. 67 N 2. P. 61–66.

LESEIGNEUR L. 2011: Réhabilitation de Adrastus luteipennis Erichson, 1841, espèce distincte de A. rachifer (Geoffroy, 1785) (Coleoptera Elateridae). – Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2011, 80 (7-8): 179-183.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 935 pp.

MERTLIK J. 1991: Elateridae Střední Evropy. In: Mertlik J. & Samek M. (eds) Kovaříčkářský informační občasník ORITHALES. – Hradec Králové, 1-24. In: https://elateridae.com/dokumenty/orithales_2011.doc

MERTLIK J. 2011: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska [The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 5: 59-204. In: https://elateridae.com/clanky/mertlik-cardiophorinae_2_4_2011.pdf

MERTLIK J. 2018a: Rozšíření druhu Adrastus circassicus (Coleoptera: Elateridae) [The distribution of Adrastus circassicus (Coleoptera: Elateridae)]. – Elateridarium, 12: 7-17.

In: https://elateridae.com/clanky/mertlik_adrastus_circassicus_10_1_2018.pdf

MERTLIK J. 2018b: Faunistické mapování Ampedus karpathicus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Ampedus karpathicus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 12: 65-83. In: https://elateridae.com/clanky/mertlik_a_karpathicus_21_2_2018.pdf

MERTLIK J. 2021: Nové taxonomické a faunistické poznatky o evropských druzích podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae) [New taxonomical and distributional notes of European species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae)]. – Elateridarium, 15: 97-143. In: https://elateridae.com/clanky/dicronychus_jm_17_5_2021.pdf

NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódu pro síťové mapování entomofauny Československa [List of localities and their codes for Czechoslovak entomofauna grid mapping]. – Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 25 (1-2): 3-84.

SCHIMMEL R. & TARNAWSKI D. 2009: Monograph of the tribe Quasimusini (Insecta: Coleoptera, Elateridae, Negastriinae). – Biologica Silesiae, XVII, Wroclaw, 169 pp.

SCHIMMEL R., TARNAWSKI D., HAN T. & PLATIA G. 2015: Monograph of the new tribe Selatosomini from China (Elateridae: Denticollinae). Part I. – Polish Entomological Monographs, 11, Poznań, 328 pp.

TARNAWSKI D., PLATIA G. & MERTLIK J. 2018: Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey. – Polish Entomological Monographs, 17, 287 pp.

VÁVRA CH. J., MANTIČ M. & SITEK T. 2012: Faunistic records from the Czech Republic – 342. Coleoptera. – Klapalekiana, 48: 297-306.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

 

DOPORUČENÁ CITACE

 

MERTLIK J. 2007-2023: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Česka a Slovenska. – Permanentní elektronická publikace (aktualizace 1.1.2023). In: https://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=19

 

 

TOPlist