ELATERIDARIUM
LANGUAGE
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)
Přijato (Accepted) 15.12.2021
pages  1-9  (04.01.2022)
Results of the faunistic research of Phloeostichus denticollis (Coleoptera, Phloeostichidae)
in eastern Bohemia

Výsledky faunistického mapování druhu Phloeostichus denticollis
(Coleoptera, Phloeostichidae) na území východních Čech
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 5.1MB]
Přijato (Accepted) 13.01.2022
pages  10-18  (27.01.2022)
New records and supplements to the published articles about
Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and
„Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ – part 5.

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
„Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní
Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 5.
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.7MB]
Přijato (Accepted) 15.01.2022
pages  19-33  (07.02.2022)
A review of new findings of click-beetle Agriotes gallicus
Lacordaire, 1835 from eastern Bohemia (Czechia)

Nové nálezy kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech (Česko)
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 5.3MB]
Přijato (Accepted) 01.02.2022
pages  34-64  (16.02.2022)
Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera)
in eastern Bohemia (Czechia) – results of the faunistic
research in year 2021

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech – výsledky faunistického mapování v roce 2021
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 4.1MB]
Přijato (Accepted) 21.02.2022
pages  119-156  (04.03.2022)
Catalogue of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae
of the eastern Bohemia (Czechia), including
the faunistic maps

Katalog brouků čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae
východních Čech s faunistickými mapami
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.2MB]
Přijato (Accepted) 26.02.2022
pages  157-171  (10.03.2022)
Interesting findings of beetles (Coleoptera) on sandy fields near
the Brambory and Horušice villages (central Bohemia)

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) na písčitých polích
u Brambor a Horušic (střední Čechy)
Michal Kavka1), Tomáš Veverka2) & Jiří Hejkal3)
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.8MB]
Přijato (Accepted) 00.00.0000
pages  172-227  (27.04.2022)
Elateridae (Coleoptera) of Litovelské Pomoraví Protected
Landscape Area – Results of a faunistic survey

Elateridae (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví – výsledky faunistického průzkumu
Václav Dušánek
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 12.2MB]
Přijato (Accepted) 10.10.2022
pages  226-322  (10.11.2022)
Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve (4)
Results of a faunistic survey and inventory in the years 2020 and 2021

Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (4) Výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2020–2021
Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka
Článek [Full article]  [pdf PDF; 817.8kB]