ELATERIDARIUM
LANGUAGE
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)


Titulní strana
ročníku 16 (2022)


(ke stažení zde)

 

Přijato (Accepted) 15.12.2021
pages  1-9  (04.01.2022)
Results of the faunistic research of Phloeostichus denticollis (Coleoptera, Phloeostichidae)
in eastern Bohemia

Výsledky faunistického mapování druhu Phloeostichus denticollis
(Coleoptera, Phloeostichidae) na území východních Čech
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 5.1MB]
Přijato (Accepted) 13.01.2022
pages  10-18  (27.01.2022)
New records and supplements to the published articles about
Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and
„Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ – part 5.

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
„Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní
Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 5.
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.7MB]
Přijato (Accepted) 15.01.2022
pages  19-33  (07.02.2022)
A review of new findings of click-beetle Agriotes gallicus
Lacordaire, 1835 from eastern Bohemia (Czechia)

Nové nálezy kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech (Česko)
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 5.3MB]
Přijato (Accepted) 01.02.2022
pages  34-64  (16.02.2022)
Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera)
in eastern Bohemia (Czechia) – results of the faunistic
research in year 2021

Druhy čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera)
východních Čech – výsledky faunistického mapování v roce 2021
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 4.1MB]
Přijato (Accepted) 21.02.2022
pages  119-156  (04.03.2022)
Catalogue of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae
of the eastern Bohemia (Czechia), including
the faunistic maps

Katalog brouků čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae
východních Čech s faunistickými mapami
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.2MB]
Přijato (Accepted) 26.02.2022
pages  157-171  (10.03.2022)
Interesting findings of beetles (Coleoptera) on sandy fields near
the Brambory and Horušice villages (central Bohemia)

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) na písčitých polích
u Brambor a Horušic (střední Čechy)
Michal Kavka1), Tomáš Veverka2) & Jiří Hejkal3)
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.8MB]
Přijato (Accepted) 00.00.0000
pages  172-227  (27.04.2022)
Elateridae (Coleoptera) of Litovelské Pomoraví Protected
Landscape Area – Results of a faunistic survey

Elateridae (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví – výsledky faunistického průzkumu
Václav Dušánek
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 12.2MB]
Přijato (Accepted) 10.10.2022
pages  226-322  (10.11.2022)
Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve (4)
Results of a faunistic survey and inventory in the years 2020 and 2021

Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko (4) Výsledky faunistického průzkumu a inventarizace v letech 2020–2021
Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka
Článek [Full article]  [pdf PDF; 817.8kB]