ELATERIDARIUM
JAZYK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)


Titulní strana
ročníku 14 (2020)


(ke stažení zde)

 

Přijato (Accepted) 23.12.2019
strany  1-8  (07.01.2020)
Předjarní aktivita druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na území severozápadního Slovenska
Early spring activities of the Geotrupidae and Scarabaeidae species in northwestern Slovakia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.4MB]
Přijato (Accepted) 26.12.2019
strany  9-14  (09.01.2020)
Výsledky faunistického mapování drabčíka Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) na území východních Čech
Result of the faunistic research of Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) in eastern Bohemia
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.1MB]
Přijato (Accepted) 25.01.2020
strany  15-147  (04.02.2020)
Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách
Results of the faunistic research of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia)
Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 3.9MB]
Přijato (Accepted) 29.01.2020
strany  148-164  (24.02.2020)
Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Chrudimi (východní Čechy)
Review of interesting records of beetles (Coleoptera) in Chrudim (Czechia)
Vladimír Hron
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 3.2MB]
Přijato (Accepted) 10.02.2020
strany  165-168  (26.02.2020)
Faunistické mapování dřevomila Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska
Faunistics of false click beetle Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) in the Czechia and Slovakia
Michal Kavka & Josef Mertlik
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 645.1kB]
Přijato (Accepted) 15.02.2020
strany  169-173  (21.03.2020)
Příspěvek k poznání rodu Thorictus Germar, 1834 z Íránu (Coleoptera: Dermestidae: Thorictinae)
Contribution to the knowledge of Thorictus Germar, 1834 from Iran (Coleoptera: Dermestidae: Thorictinae)
Jiří Háva (1, 2) & Martin Švarc (3)
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.5MB]
Přijato (Accepted) 01.03.2020
strany  174-193  (26.03.2020)
Příspěvek k poznání brouků čeledi kožojedovití (Dermestidae) z území Česka a Slovenska
A contribution to the knowledge of Dermestidae (Coleoptera) from the Czechia and Slovakia
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.2MB]
Přijato (Accepted) 23.09.2020
strany  194-200  (27.10.2020)
Příspěvek k historii šíření tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) na Příbramsku (střední Čechy)

Contribution to the history of expansion of long-horned beetle Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) in the Příbram region (central Bohemia)
Ondřej SEDLÁČEK 1, 2, †Stanislav URBAN & David SOMMER 3, 4
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.8MB]
Přijato (Accepted) 29.10.2020
strany  201-213  (11.11.2020)
Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Přírodní rezervace
Roztocký Háj-Tiché údolí - část IV.

New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí
Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ –
part 4.
Jiří Háva
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 2.4MB]
Přijato (Accepted) 10.11.2020
strany  214-314  (02.12.2020)
Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické
rezervace Křivoklátsko (3) výsledky faunistického průzkumu
a inventarizace v letech 2018-2019

Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape Area and the Biosphere Reserve
(3) – Results of a faunistic survey and inventory in the years 2018 and 2019)
Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4
Článek [Full article]  [pdf PDF; 5MB]