ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 29.10.2020
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  201-213  (11.11.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.4MB]

 

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Přírodní rezervace
Roztocký Háj-Tiché údolí - část IV.

New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí
Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ –
part 4.

Jiří Háva

Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz
 

Abstract. Records of 48 species from „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“, „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ and environs are firstly reported: Coleoptera: Brentidae: Apioninae (1 species), Melyridae (1 species), Nitidulidae (1 species), Scirtidae (1 species), Latridiidae (1 species), Mycetophagidae (1 species), Scarabaeidae (4 species), Cerambycidae (2 species), Carabidae (1 species), Ptinidae (1 species), Elateridae (1 species), Curculionidae (4 species), Staphylinidae (1 species), Lucanidae (1 species), Coccinellidae (1 species); Chrysomelidae (1 species); Heteroptera: Pentatomidae (1 species), Miridae (1 species); Diptera: Syrphidae (11 species), Oestridae (1 species); Raphidioptera (1 species); Blattaria (2 species); Hemiptera: Issidae (1 species), Dictyopharidae (1 species), Cercopidae (2 species), Cixiidae (3 species); Neuroptera (1 species).

Key words: Faunistics, new records, Coleoptera, Blattaria, Diptera, Heteroptera, Hemiptera, Neuroptera, Raphidioptera, Central Bohemia, Czech Republic.


ÚVOD

     V předkládané práci autor uvádí 23 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 12 druhů řádu Diptera, 1 druh řádu Raphidioptera, 1 druh řádu Neuroptera, 2 druhy řádu Blattaria, 7 druhů řádu Hemiptera a 2 druhy řádu Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c, d).

METODIKA

     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora, pokud není uvedeno jinak. Materiál sbíral a determinoval autor, pokud není uvedeno jinak. Přehled druhů je řazen abecedně. Do následujícího přehledu byly též zahrnuty exempláře z „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“, dále pak z přilehlých obcí Únětice a Roztoky.

Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:
 

PRÚÚP Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
PRRH Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí
RO Roztoky – obec
ÚO Únětice – obec
ex. exemplář
observ. pozorováno
více ex. více jak 10 exemplářů

Obr. 1. Mapa zájmového území. Zdroj: mapový portál www.mapy.cz

 

VÝSLEDKY

COLEOPTERA

     Seznam druhů řádu brouci (Coleoptera) recentně publikoval Háva (2019a) s doplňky (2019d), následující uvedené druhy doplňují tuto publikovanou práci.

     Čeleď Trogossitidae byla rozdělena na základě fylogeneze na několik dalších čeledí (Gimmel et al. 2019). Oproti práci Háva (2019a), kde je uvedena pouze čeleď Trogossitidae je zde uveden seznam čeledí, kde jsou uvedeny čeledi dvě Trogossitidae (patří sem rody Calitys, Nemozoma, Temnoscheila, Tenebroides) a Peltidae (rod Peltis). Další dvě čeleďi Thymalidae (rod Thymalus) a Lophocateridae (rody Ancyrona, Grynocharis, Lophocateres) nebyly zatím na sledovaných územích zjištěny.
Duran & Gough (2020) recentně na základě fylogeneze potvrdili jako samostatnou čeleď Cicindelidae z čeledi Carabidae. V uvedené tabulce uvádím tedy tuto čeleď jako samostatnou.
 

Čeleď Brentidae
Podčeleď Apioninae

Diplapion stolidum (Germar, 1817)

Nálezy: PRÚÚP, 21.9.2019, 1 ex., J. Krátký det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Carabidae
Podčeleď Harpalinae

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: ÚO (Černovolská ulice), 14.6.2020, 1 ♂, J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Nalezen na cestě v blízkosti potoka, nový nález pro ÚO.


Čeleď Cerambycidae
Podčeleď Cerambycinae

Phymatodes (Poecilium) alni alni (Linnaeus, 1767)

Nálezy: PRÚÚP (Holý Vrch – střelnice), 23.4.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Nalezen oklepem Crataegus sp. společně s Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781), nový nález pro PRÚÚP.

 

Podčeleď Spondylinae

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)

(Obr. 2-3)

Nálezy: PRÚÚP (jižní stráň nad Tůmovým mlýnem), 29.6.2020, 1 ex. + 3 ex. observ., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Nalezen a pozorován pod kůrou napadených a uschlých borovic Pinus sp. (Obr. 2). Výletové otvory byly pozorovány za stejných podmínek i na území PRRH. Z tohoto území jde o první nálezy. Společně s tímto druhem byl pozorován i ve větší množství druh Sirex noctilio Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Siricidae), který se zde objevil nově a značnou měrou pomohl k usychání borovic na této lokalitě.
 

Obr. 2. Tesařík Arhopalus rusticus na Pinus (foto autor). Obr. 3. PRÚÚP, lokalita s napadenými Pinus (foto autor).

Čeleď Coccinellidae

Nephus redtenbacheri Mulsant, 1846

Nálezy: ÚO (u rybníka), 9.8.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.


Čeleď Curculionidae
Podčeleď Entiminae

Charagmus gressorius (Fabricius, 1792)

Nálezy: ÚO (Rýznerova ulice), 29.8.2020, 1 ex., J. Pelikán det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.

Podčeleď Lixinae

Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1807
(Obr. 4-5)

Nálezy: ÚO, 13.-15.6.2020, 2 ex. + více ex. observ., J. Pelikán det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO. Druh byl pozorován na bodláku Onopordum acanthinum společně s druhem Larinus (P.) turbinatus Gyllenhal in Schönherr, 1835
 

Obr. 4-5. Lixus (Epimeces) cardui Olivier, 1807 pozorovaný na polní cestě, ÚO (foto autor).

 

Podčeleď Scolytinae

Scolytus mali (Bechstein in Bechstein & Scharfenberg, 1805)

Nálezy: ÚO (u Sokolovny), 28.6.2020, 1 ex., M. Knížek det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.

Scolytus rugulous (P.W.J. Müller, 1818)

Nálezy: ÚO, 16.6.2020, 1 ex.; 2.7.2020, 1 ex., M. Knížek det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.


Čeleď Chrysomelidae
Podčeleď Galerucinae

Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)

Nálezy: ÚO, 18.7.2020, 1 ex., M. Zúber det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.


Čeleď Elateridae
Podčeleď Cardiophorinae

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840

Poznámka. Strejček (2005) uvádí tento druh ze „Slunečné stráně“ u Holého vrchu (PRÚÚP). Hovorka (2018) jej uvádí z PRRH. Háva (2019a) omylem tento druh neuvádí.


Čeleď Latridiidae
Podčeleď Latridiinae

Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827)

Nálezy: PRÚÚP, 21.4.2019, 1 ex., P. Průdek det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Chycen v podvečer za letu, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Lucanidae

Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758)
(Obr. 6-7)
 

Obr. 6-7. Pozorovaný sameček Lucanus cervus nalezený v ulici Lesní, ÚO (foto B. Heroutová).

Nálezy: ÚO, 24.7.2020, 1 ♂, B. Heroutová observ., J. Háva det.

Poznámka. Sameček cca. 5 cm velký, nalezen na zahradě rodinného domku v ulici Lesní. Druh uvádí Háva (2019a) z RO a PRRH, nový nález pro ÚO.
 

Čeleď Melyridae
Podčeleď Dasytinae

Dasytes aeratus Stephens, 1830

Nálezy: PRÚÚP (Holý Vrch – sad), 4.5.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Chycen smykem vegetace, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Mycetophagidae
Podčeleď Mycetophaginae

Mycetophagus quadriguttatus P.W.J. Müller, 1821

Nálezy: ÚO, 7.4.2020, 1 ex., na zdi domu, J. Háva det.

Poznámka. Druh uvádí Háva (2019a) z PRRH, nový nález pro ÚO.


Čeleď Nitidulidae
Podčeleď Epuraeinae

Epuraea pallescens (Stephens, 1835)

Nálezy: PRÚÚP, 31.5.2019, 1 ex., J. Jelínek det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Chycen smykem vegetace, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Ptinidae
Podčeleď Anobiinae

Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1937)

Nálezy: PRÚÚP (vřesoviště nad Tůmovým mlýnem), 12.6.2020, 1 ex., P. Zahradník det.

Poznámka. Druh uvádí Hovorka (2018) a Háva (2019a) z PRRH, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Scarabaeidae
Podčeleď Aphodiinae

Acrossus luridus Fabricius, 1775

Nálezy: PRÚÚP (Holý Vrch), 1.5.2020, 2 ex.; 4.5.2020, 1 ex., J. Háva det., K. Chobot revid.

Poznámka. Nalezené exempláře mají celé krovky černé, takzvaná „ab. gagatus Müller“, typicky zbarvený jedinec má krovky žlutohnědé s černými skvrnami. Druh nalezen na koňských exkrementech společně s Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1767) a Melinopterus prodromus (Brahm, 1790). Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro PRÚÚP.


Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)
(Obr. 8-9)

Nálezy: ÚO, 10.9.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Druh nalezen na koňských exkrementech společně s Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787) a Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783). Háva (2019a) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO
 

Obr. 8-9. Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789) nalezený na polní cestě, ÚO (foto autor).


Podčeleď Melolonthinae

Serica brunnea (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 10.7.2019, 1 ex.; RO, 29.6.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Druh uvádí Hovorka (2018) a Háva (2019a) z PRRH, nový nález pro PRÚÚP a RO.

Podčeleď Scarabaeinae

Onthophagus (Palaeonthophagus) medius (Kugelann, 1792)

Nálezy: PRÚÚP (Holý Vrch-východ), 7.5.2020, 1 ex.; (stráň nad Tůmovým mlýnem), 7.5.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019d) tento druh uvádí z jedné lokality (Kozí Hřbety). Druh nalezen na koňských exkrementech na obou uvedených lokalitách společně s Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1767), Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783), Melinopterus prodromus (Brahm, 1790) a drabčíkem Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801). Tento drabčík byl pozorován jako predátor druhu Melinopterus prodromus (Brahm, 1790).

Čeleď Scirtidae

Contacyphon laevipennis (Tournier, 1868)

Nálezy: PRÚÚP, 28.5.2016, 1 ex., L. Bobot det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Chycen smykem vegetace u potoka, nový nález pro PRÚÚP.


Čeleď Staphylinidae
Podčeleď Staphylininae

Ocypus ophthalmicus ophthalmicus (Scopoli, 1763)

Nálezy: ÚO, 5.7.2020, 1 ex., H. Schillhammer det.

Poznámka. Háva (2019a) tento druh neuvádí. Nalezen mrtvý u pole, nový nález pro ÚO.

 

Tab. 1. Seznam čeledí a počet zjištěných taxonů řádu Coleoptera.

čeleď/family druhy/species čeleď/family druhy/species čeleď/family druhy/species
Anamorphidae  1 Erotylidae  2 Noteridae  1
Anthicidae  2 Eucinetidae  1 Oedemeridae  5
Anthribidae  8 Eucnemidae  2 Omalisidae  1
Attelabidae  2 Geotrupidae  2 Orsodacnidae  1
Bostrichidae  2 Gyrinidae  1 Peltidae  1
Brachyceridae  1 Haliplidae  5 Phalacridae  5
Brentidae  52 Helophoridae  1 Ptilidae  1
Buprestidae  18 Histeridae  13 Ptinidae  26
Byrrhidae  8 Hydrophilidae  5 Pyrochroidae  1
Byturidae  2 Chrysomelidae  152 Rhynchitidae  12
Cantharidae  14 Kataretidae  3 Ripiphoridae  1
Carabidae  186 Laemophloeidae  1 Salpingidae  6
Cerambycidae  54 Lampyridae  2 Scarabeidae  31
Cerophytidae  1 Latridiidae  20 Scirtidae  3
Cerylonidae  1 Leiodidae  20 Scraptiidae  5
Cicindelidae  3 Lucanidae  1 Silphidae  14
Ciidae  6 Lycidae  2 Silvanidae  3
Cleridae  7 Lymexylidae  1 Sphindidae  1
Coccinelidae  39 Malachiidae  10 Staphylinidae  203
Corylophidae  1 Megalopodidae  2 Tenebrionidae  30
Cryptophagidae  18 Melandryidae  5 Tetratomidae  1
Curculionidae  211 Meloidae  2 Throscidae  5
Dermestidae  22 Melyridae  5 Trogidae  2
Dryophthoridae  2 Monotomidae  7 Trogossitidae  2
Dytiscidae  6 Mordelidae  13 Zopheridae  2
Elateridae  47 Mycetophagidae  8    
Elmidae  2 Nitidulidae  21    
Endomychidae 3     CELKEM 1389

HETEROPTERA

     Seznam druhů řádu ploštic (Heteroptera) recentně publikoval Háva (2019c), následující uvedené druhy doplňují tuto publikovanou práci.


Čeleď Pentatomidae

Arma custos (Fabricius, 1794)

Nálezy: ÚO, 22.4.2020, 1 ♂, J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019c) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.


Čeleď Miridae

Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)

Nálezy: ÚO, 27.6.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Háva (2019c) tento druh neuvádí, nový nález pro ÚO.


DIPTERA

Čeleď Syrphidae
 

     Přehled druhů čeledi Syrphidae (Diptera) recentně publikovali Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020), následující uvedené druhy doplňují tento přehled. Celkově i se zde uvedenými druhy je známo ze sledovaných území 66 druhů.

Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, A. Vujič det., J. Hadrava coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Cheilosia vicina (Zetterstedt, 1849)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, A. Vujič det., J. Hadrava coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 7 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Eumerus funeralis Meigen, 1822

Nálezy: PRÚÚP, 1.5.2020, 1 ♂ + více ex. observ., J. Háva & J. Hadrava det.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.


Eumerus ornatus Meigen, 1822

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Lapposyrhus lapponicus (Zetterstedt, 1838)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 5 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Myolepta vara (Panzer, 1798)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Orthonerva brevicornis (Loew, 1843)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Paragus pecchiolii Rondani, 1857

Nálezy: PRÚÚP, 1.5.2020, 1 ♂ + více ex. observ., J. Háva & J. Hadrava det.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Platycheirus scutatus (Meigen, 1822)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 1 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.; PRÚÚP, 29.8.2019, 6 ex., K. Hadravová lgt., J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.

Xylota segnis (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 2.6.2019, 2 ex., Hadrava, Hadravová & Klečka lgt, J. Hadrava det. et coll.

Poznámka. Háva (2019d, Háva & Hadrava 2020) tento druh neuvádějí.
 

Čeleď Oestridae

Hypoderma diana Brauer, 1858

Nálezy: ÚO (u hřbitova), 30.4.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Parazit spárkaté zvěře. Nalezen za slunného počasí na cestě, nový nález pro ÚO.

 

 

 

BLATTARIA

Čeleď Ectobiidae

Ectobius sylvestris (Poda, 1761)

Nálezy: ROT, 20.8.2019, 2 ♂♂, J. Háva det.

Poznámka. Chycen smykem vegetace, nový nález pro ROT.

Phyllodromica maculata (Schreber, 1781)

Nálezy: PRÚÚP (Holý Vrch, stráň nad rybníkem, smyk), 2.6.2020, 1 ♂, J. Háva det.; ÚO (Rýznerova ulice, na zdi domu), 3.6.2020, 1 ♀, J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nálezy.


NEUROPTERA

Ze sledovaného území je zatím známo 8 druhů (Háva & Háva 2018).


Čeleď Hemerobidae

Sympherobius elegans (Stephens, 1836)

Nálezy: ÚO, Rýznerova ul., 12.6.2020, 1 ex., P. Marhoul det.

Poznámka. Na sledovaném území lokální druh nový nález pro ÚO.


RAPHIDIOPTERA

Ze sledovaného území je zatím znám pouze jeden druh z čeledi Raphidiidae, Dichrostigma flavipes Stein, 1863 (Háva & Háva 2018).


Čeleď Inocellidae

Inocellia crassicornis (Schummel, 1832)

Nálezy: ÚO, 27.4.2020, 1 ex. + 5 ex. observ., J. Háva det.

Poznámka. Na sledovaném území lokální druh nový nález pro ÚO.


HEMIPTERA

Ze sledovaného území byly zatím publikovány druhy z čeledí Cicadellidae: Ledrinae (1 druh) a Membracidae (3 druhy) (Háva & Háva 2018).

Čeleď Cercopidae

Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)

Nálezy: ÚO, 12.5.2014, 1 ex. + více ex observ. 25.6.2020, více ex. observ.; PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex. + více ex. observ., 25.6.2020, více ex. observ.; PRRH, 20.6.2020, více ex. observ., vše J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nálezy.

Cercopis vulnerata Rossi, 1807

Nálezy: PRÚÚP, 10.5.2014, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nález.

Čeleď Cixiidae

Cixius nervosus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: RO, 20-22.6.2008, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nález.

Hyalesthes obsoletus Signoret, 1865

Nálezy: ÚO, u kostela na zdi, 19.7.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nález.

Reptalus panzeri (Löw, 1883)

Nálezy: ÚO, 13-17.7.2010, 1 ex.; 8.7.2016, 1 ex.; 9.8.2020, 1 ex., PRÚÚP, 28-30.6.2009, 1 ex., vše J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nález.


Čeleď Dictyopharidae

Dictyophara europaea (Linnaeus, 1767)

Nálezy: ÚO, 26-27.7.2008, 1 ex.; PRÚÚP, 19.7.2016, 1 ex.; PRRH, 27.6.2020, 1 ex., vše J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nálezy.


Čeleď Issidae

Issus coleoptratus (Geoffroy, 1762)

Nálezy: ÚO, 27.6.2020, 1 ex.; 24.7.2020, 1 ex., J. Háva det.

Poznámka. Z tohoto území jde o první nálezy.
 

Poděkování. Rád bych tímto poděkoval kolegům P. Průdkovi, M. Zúberovi, L. Bobotovi, J. Krátkému, M. Knížkovi, J. Jelínkovi, J. Pelikánovi, K. Chobotovi, P. Marhoulovi, H. Schillhammerovi za pomoc s determinací zde publikovaných nálezů, J. Hadravovi za poskytnutí údajů druhů čeledi Syrphidae a pánům B. Zbuzkovi a J. Mertlíkovi za cenné připomínky k textu.

 

REFERENCES

DURAN D. P. & GOUGH H. M. 2020: Validation of tiger beetles as distinct family (Coleoptera: Cicindelidae), review and reclassification of tribal relationships. Systematic Entomology, DOI: 101111/syen.12440

GIMMEL M. L., BOCÁKOVÁ M., GUNTER N. L. & LESCHEN R. A. B. 2019: Comprehensive phylogeny of the Cleroidea (Coleoptera: Cucujiformia). Systematic Entomology 44: 527-558.

HÁVA J. 2019a: Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“. Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”. Elateridarium 13: 1-30.

HÁVA J. 2019b: Seznam druhů vybraných čeledí motýlů (Lepidoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ - Část 1. Checklist of species of the selected families of Lepidoptera of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve – Part 1. Private Entomological Laboratory & Collection. Faunistics Summary No. 2: 1-6.https://www.researchgate.net/publication/334761288_Seznam_druhu_vybranych_celedi_ motylu_Lepidoptera_Prirodni_Rezervace_Udoli_Unetickeho_potoka_a_Prirodni_Rezervace_ Roztocky_Haj-Tiche_udoli_-_Cast_1_Checklist_of_species_of_the_selected_families_of_Lepi

HÁVA J. 2019c: Seznam druhů vybraných čeledí ploštic (Heteroptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“. Checklist of the species of selected families of true bugs (Heteroptera) of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve“. Private Entomological Laboratory & Collection. Faunistics Summary No. 3:1-8. https://www.researchgate.net/publication/335681374_Seznam_druhu_vybranych _celedi_plostic_Heteroptera_Prirodni_Rezervace_Udoli_Unetickeho_potoka_a_Prirodni_ Rezervace_Roztocky_Haj_Tiche_udoli_Checklist_of_the_species_of_selected_families_of_true_ bugs_He

HÁVA J. 2019d: Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ - část 3. New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ - part 3. Elateridarium 13: 117-125.

HÁVA J. & HADRAVA J. 2020: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Pestřeknovití (Diptera: Syrphidae) přírodní rezervace Údolí Únětického potoka (střední Čechy). Results of a faunistic research to the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Údolí Únětického potoka Natural Reserve (Central Bohemia). Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná 40: 102-113.

HÁVA J. & HÁVA J. jr. 2017: Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“. Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 11: 7-12.

HÁVA J. & HÁVA J. jr. 2018: Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ - část 2. Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ - part 2. Elateridarium 12: 203-211.

HOVORKA O. 2018: Předběžný seznam brouků (Coleoptera) známých z území přírodních rezervací Roztocký háj-Tiché údolí a Údolí Únětického potoka. Preliminary list of beetles (Coleoptera) known from Nature Reserves of Roztocký háj-Tiché údolí and Údolí Únětického potoka. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur. 29: 95-166.

STREJČEK J. 2005: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. Natura Pragensis 17: 75-93.

 

TOPlist