ELATERIDARIUM
JAZYK
Locations of visitors to this page
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)
Elateridarium 2010 Supplementum


Titulní strana
ročníku 4 (2010)

(ke stažení zde) pdf

Přijato (Accepted) 01.04.2009
strany  1-32  (14.01.2010)
Brouci z podčeledi Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) na ovocných dřevinách: literární rešerše

Beetles of the subfamily Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) feeding on fruit trees: a literature review
Jana HORÁKOVÁ & Jakub HORÁK
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 791.4kB]
Přijato (Accepted) 15.01.2010
strany  33-67  (06.02.2010)
Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika)
A review of findings of click-beetle Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 and jewel-beetle Anthaxia candens (Panzer, 1792), known from eastern Bohemia (Czech Republic)
Josef MERTLIK
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 1.1MB]
Přijato (Accepted) 21.04.2010
strany  68-73  (01.07.2010)
Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera)
„PR Údolí Únětického Potoka“

Contribution to the Orthoptera of
„Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“
Jiří HÁVA & Jiří HÁVA jun.
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 298.1kB]
Přijato (Accepted) 15.07.2010
strany  74-77  (11.08.2010)
Rozšíření druhu Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) v České republice
The distribution of the species Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae)
in the Czech Republic
Háva Jiří
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 169.8kB]
Přijato (Accepted) 09.07.2010
strany  78-93  (06.09.2010)
Zhodnocení usměrněné spontánní obnovy z hlediska vodních brouků na několika vybraných jihočeských pískovnách, doplněné poznámkami k jejich dalšímu managementu
Evaluation of directed spontaneous renewal from the aspect of water beetles on some selected sand-pits in Southern Bohemia, notes for their further management are added
Boukal Milan
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 762.7kB]
Přijato (Accepted) 10.09.2010
strany  94-103  (22.09.2010)
Přehled nálezů krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) na území východních Čech
A review of findings of linden burncow Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) known from eastern Bohemia.
Mertlik Josef
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 629.8kB]
Přijato (Accepted) 10.09.2010
strany  104-109  (15.10.2010)
Inventarizace vodních brouků na Strašovském rybníce s poznámkami k managementu při plánovaných revitalizacích
Water Beatles inventory at Strašovský pond with notes on management during planned revitalizations
Boukal Milan
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 200.5kB]
Přijato (Accepted) 10.10.2010
strany  110-120  (26.11.2010)
Pozorování krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) v lipové aleji na hrázi rybníka Oborníku v Zábřehu
Survey on linden burncow Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) in lime wood alley on the dam of Oborník pond in Zábřeh
Dušánek Václav
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 705.4kB]
Přijato (Accepted) 10.11.2010
strany  121-148  (17.12.2010)
Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) PP “Na Plachtě“ v Hradci Králové
Staphylinid beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of the Natural Monument “Na Plachtě“ in Hradec Králové
Matějíček Jan & Boháč Jaroslav
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 888.7kB]
Přijato (Accepted) 18.11.2010
strany  149-151  (21.12.2010)
Nové údaje o rozšíření druhu Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) v Čechách.
New data about distribution of the species Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) from Bohemia.
Zýka Miroslav
Článek [Full article]  [HTML];   Článek [Full article]  [pdf PDF; 97.9kB]