ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 18.11.2010
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)   strany  149-151  (21.12.2010)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 97.9kB]

 

Nové údaje o rozšíření druhu Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) v Čechách.

New data about distribution of the species Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) from Bohemia.

Zýka Miroslav

Hornická 1601, CZ-269 01, Rakovník, Czech Republic
e-mail: oryctes@seznam.cz


Abstract. Some new faunistic data about Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) from Bohemia are presented.

Key words: faunistic, Coleoptera, Cleridae, Tillinae, Tilloidea unifasciata, Bohemia

 

ÚVOD

     Cílem příspěvku je uvedení nových dat o výskytu druhu Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) z čeledi Cleridae, podčeledi Tillinae, z Čech. K tomuto druhu je z Čech publikováno jen nemnoho konkrétních údajů.


VÝSLEDKY

     Druh Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) patří do čeledi Cleridae, podčledi Tillinae.V naší přírodě je nápadným druhem pro své výrazné zbarvení. Udávaná velikost je 4,5-7,5mm. Dalším druhem rodu, který je z území Čech udáván, je Tilloidea transversalis (Charpentier, 1825). U něho jsou udávány pouze staré údaje z Moravy: Bučovice (1932), Brno (Kolibáč J. 2005).
 

Obr.1 Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787). Foto M.Zýka

     Larvy druhu Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) žijí v chodbičkách červotočů, kůrovců, tesaříků, krasců, atp. v tenčích větvích listnatých stromů a keřů (např. dub, jilm, svída, janovec, vinná réva), imaga se vyskytují od květnu do července na větvích a živí se podobně jako larva. Druh je rozšířen v celé Evropě včetně Britských ostrovů, ale hojnější je v teplejších oblastech (Kolibáč J. 2005). V ČR je místy hojný na jižní Moravě, z Čech je minimum publikovaných údajů.

     Winkler (1959) uvádí nález Hellicha z Polabí (blíže nelokalizováno). Dále uvádí, že druh se ve středních Čechách buď již vůbec nevyskytuje, nebo pouze nanejvýš vzácně. Uvádí možnost, že druh býval ve středních Čechách hojnější, pokud se zde pěstovala vinná réva. Kolibáč (2005) uvádí pro Čechy „snad v Polabí“. Stejskal,Křivan a Škorpík (2007) uvádí že „v ČR se vyskytuje pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy“.
      Konkrétní recentní data uvádí z Čech Zúber (2006): Bohemia centr. (5755), Milovice env., 1.V.2005, 1 ex., na mrtvém topolu (Populus sp.) , 14.V.2005, 1 ex., na dubu (Quercus sp.), M.Zúber observ., lgt., det. et coll., jako potvrzení výskytu druhu v Čechách.
     Zýka (2010) uvádí konkrétní nález: Bohemia (6048b), Mileč (1km S od Skryjí), 11.VI.2010, 1 ex., na buku napadeném brouky čeledi Anobiidae.

Přehled dalších, autorem zjištěných údajů:

5555: Chudoplesy env., 10.V.2009, 1ex., Brůha P. lgt.
5753: Neratovice, ex. larva 2007, směs odumřelých starých větví listnáčů, 1 ex., Hanzlík V. lgt.
5757: Dymokury env., S břeh Jakubského rybníka, 18.VI.1977, na metrovém dubovém dříví, 1 ex., Prouza J. lgt.
5858: Choťovice,obora, 23.III.2002, pod kůrou, 1 ex., Pavel F. lgt.
6048: Skryje, 12.VI.1994, na schnoucích dubových větévkách, 4 ex., Nedvěd Z. lgt.
Skryje, 10.VI.1995, na schnoucích dubových větévkách, 1 ex., Nedvěd Z. lgt.
Úpořské údolí, 29.VI.2006, na starém metrovém dřevu, 1 ex., Hromádka J. lgt.
Dubinky, 2km V od Skryjí, ex. larva 2009, dubové větévky, 1 ex., Zýka M. lgt.
Sirská hora, 2,5 km J od Skryjí, ex. larva 2010, bukové větévky, 2 ex., Zýka M. lgt.
7055: Chlum u Třeboně, V.1994, 1 ex., Kadlec J. lgt. (Pavel F. coll.)

 

Obr.2 Rozšíření Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) v Čechách .

 

ZÁVĚR

     Pro druh Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) bylo z Čech publikováno minimum konkrétních údajů. Druh byl uváděn z Polabí, což je doloženo dalšími konkrétními údaji, mimo to jsou uvedeny i údaje z Pojizeří, Křivoklátska a Třeboňska. K podrobnějšímu poznání rozšíření druhu v Čechách je zapotřebí dalších údajů, proto autor žádá případné nálezce o jejich poskytnutí.


PODĚKOVÁNÍ

     Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří mi poskytli údaje ze svých sbírek – Petr Brůha (Ústí nad Labem), Filip Pavel (Hradec Králové), Jaroslav Prouza (Hradec Králové), Václav Hanzlík (Neratovice), Jiří Hromádka (Praha), Zdeněk Nedvěd (Velká Dobrá).
 

LITERATURA

KOLIBÁČ J., MAJER K. & ŠVIHLA V. 2005: Cleroidea. Brouci nadčeledi Cleroidea Česka, Slovenska a sousedních oblastí. Beetles of the superfamily Cleroidea in the Czech and Slovak republics and neighbouring areas. Praha, Clarion produktion, 186 pp.

STEJSKAL R., KŘIVAN V. & ŠKORPÍK M. 2007: Komentáře k nejvýznamnějším nálezům brouků (Insecta, Coleoptera) Národního parku Thayatal – dílčí výsledky projektu „Biodiverzita bez hranic – studium vybraných skupin brouků NP Podyjí/Thayatal“, rok 2006,

WINKLER J. R. 1959: Středoevropské druhy pestrokrovečníků a poznámky o jejich výskytu ve středních Čechách, (Coleoptera, Cleridae). Bohemia Centralis (A-Scientiae naturales), vol. 1 (1959), fasc. 8, Krajský dům osvěty v Praze, 409-511.

ZÚBER M. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 217, Coleoptera:Cleridae: Tillinae, Chrysomelidae: Alticinae. Klapalekiana, 42 (4): 342.

ZÝKA M. 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků. The significant species of beetles of Mileč hill near Hřebečníky. Západočeské entomologické listy, 1: 64-68.

Online (9-11-2010): http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html

 

TOPlist