ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 23.12.2019
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  1-8  (07.01.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.4MB]

 

Předjarní aktivita druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na území severozápadního Slovenska

Early spring activities of the Geotrupidae and Scarabaeidae species in northwestern Slovakia

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. Here, I review the distribution records of 19 species of the superfamily Scarabaeoidea (Coleoptera) in northwestern Slovakia: Geotrupes spiniger (Marsham, 1802), Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767), Esymus pusillus (Herbst, 1789), Parammoecius corvinus Erichson, 1848, Melinopterus consputus Creutzer, 1799, M. prodromus (Brahm, 1790), M. sphacelatus (Panzer, 1798), Acrossus luridus (Fabricius, 1775), A. depressus (Kugelann, 1792), Planolinus fasciatus (Olivier, 1789), Aphodius pedellus (De Geer, 1774), Agrilinus ater (DeGeer, 1774), Onthophagus coenobita (Herbst, 1783), O. fracticornis (Preyssler, 1790), O. joannae Goljan, 1953, O. ovatus (Linnaeus, 1758), O. vacca (Linnaeus, 1767) a O. verticicornis (Laicharting, 1781).

Key words: faunistics, Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae, northwest Slovakia.


Úvod

     Od roku 2007 pravidelně navštěvuji v rámci preventivních ozdravných pobytů poskytovaných mým zaměstnavatelem lázně Rajecké Teplice (2007, 2010, 2013, 2016 a 2019). Vzhledem ke svým entomologickým aktivitám zároveň využívám toto místo jako skvělou základnu k poznávání fauny kovaříků severozápadního Slovenska. Část výsledků studia kovaříků této oblasti jsem publikoval ve dvou článcích (Mertlik 2014 a 2018). Další publikované faunistické údaje se nachází v několika článcích zabývajících se faunistickým mapováním druhů čeledí Elateridae Česka a Slovenska (Mertlik 2007).
     V dubnu roku 2019 v Rajecké kotlině vládlo spíše předjarní počasí a v okolních horách ještě ležel sníh (na Martinských holích ho bylo přes metr). Vzhledem k tomu, že jsem se v poslední době věnoval krom svých oblíbených pružníků také studiu koprofágních brouků, tak jsem se rozhodnul prozkoumat pastviny v okolí Rajeckých Teplic. Zvláště mne zajímaly druhy osídlující jelení trus. Nakonec zde byl hojně nacházený jelení trus hlavním zdrojem nalezených koprofágů, protože období pastvy koní, krav a ovcí teprve začínalo.
     V období od 8. do 17. dubna jsem navštívil dvacet lokalit nacházejících se v osmi faunistických čtvercích severozápadního Slovenska. Nalezl jsem zde 19 druhů koprofágních brouků z čeledí Geotrupidae (1 druh) a Scarabaeidae (18 druhů). Většina lokalit se nachází v oblasti Rajecké kotliny. Mimo tuto oblast jsem ještě sbíral na jihu v okolí Nitrianskeho Pravna, na severu v okolí Kysuckého Nového Mesta a na severovýchodě v Malé Fatře (Štefanová).
     Koprofágové nepatří mezi druhy sbírané místními sběrateli. Patří mezi četné opomíjené čeledi, což mi potvrdil kolega Radomír Blažek z Rajce. Pro účely této práce jsem nevyhledával literární údaje, ani jsem nestudoval sbírky v regionálních muzeích. V této práci je pouze přehled mnou nalezených druhů, a to v poměrně krátkém úseku jejich aktivity. Doufám, že poslouží jako datový podklad pro případné budoucí faunistické aktivity místních sběratelů.
     U většiny navštívených lokalit jsem pořídil fotodokumentaci. Vybrané fotografie jsou umístěny v Obrazové příloze, komplet (142 fotografií) je umístěn v internetové fotogalerii http://www.elateridae.com/galerie/
     Dokladový materiál je uložen ve sbírce autora. Determinace všech nalezených kusů byla revidována kolegou Václavem Týrem z Žihle.
     V textu článku jsou použité klasické zkratky. Další použité zkratky: Bos = kravský trus, Cervus = jelení trus, Equus = koňský trus, Ovis = ovčí trus. Názvosloví použito podle Löbl & Löbl (2016).

Obr 1. Faunistická mapa Slovenska s vyznačenými navštívenými čtverci.


Přehled navštívených lokalit se zeměpisnými souřadnicemi

 

6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou (49.3466125N, 18.8146944E), 13.4.2019, Cervus

6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka (49.3315458N, 18.8000550E), 13.4.2019, Bos

6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí (49.2364019N, 19.0610033E), 16.4.2019, Cervus

6877: Kľače, pastvina u Rajčianky (49.1056789N, 18.6430197E), 10.4.2019, Bos

6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou (49.1386025N, 18.6609367E), 11.4.2019, Cervus

6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína (49.1621672N, 18.6487703E), 11.4.2019, Cervus, Equus

6878: Turie, louka k Višňovému (49.1514928N, 18.7672744E), 9.4.2019, Cervus

6878: Stránske, pastviny nad obcí (49.1206725N, 18.6973828E a 49.1138856N, 18.6989275E), 10.4.2019, Bos

6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka (49.1108550N, 18.6950061E), 10.4.2019, Cervus

6977: Fačkov, louka u Rajčianky (49.0169547N, 18.6130025E), 9.4.2019, Cervus

6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka (49.0187842N, 18.6151053E), 9.4.2019, Bos

6977: Prenčín, vrch Dúpna (49.0676186N, 18.5369639E), 17.4.2019, Cervus

6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna (49.0736528N, 18.5609561E), 17.4.2019, Cervus, Ovis

6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka (49.0729158N, 18.6865728E; 49.0729158N, 18.6865728E; 49.0573667N, 18.7070756E a 49.0449314N, 18.7160583E), 14.4.2019, Cervus

7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louka u pramenů Nitry (48.9619986N, 18.6202175E), 8.4.2019, Cervus

7077: Klačno, Fačkovské sedlo env., vrch Reváň (48.9646208N, 18.6330964E), 8.4.2019, Cervus

7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné (48.8836753N, 18.6450500E), 12.4.2019, Cervus

7177: Nitrianske Pravno, jetelové pole u Nitry (48.8852628N, 18.6410803E), 12.4.2019, Cervus

7177: Nitrianske Pravno, pastvina u Hraničního potoka (48.8891992N, 18.6359306E), 12.4.2019, Cervus

7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka (48.8897494N, 18.6329803E), 12.4.2019, Cervus

 

Výsledky

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 1 ex., Bos
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 1 ex., Bos
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 1 ex., Cervus

Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 1 ex., Ovis 

Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 16 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 4 ex., Cervus, Equus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 5 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 1 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 18 ex., Cervus, Ovis
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 22 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 1 ex., Cervus

Esymus pusillus (Herbst, 1789)
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 2 ex., Cervus, Equus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 5 ex., Cervus, Ovis
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 2 ex., Cervus

Parammoecius corvinus (Erichson, 1848)
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 3 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo env., vrch Reváň, 8.4.2019, 1 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 3 ex., Cervus

Melinopterus consputus (Creutzer, 1799)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 33 ex., Cervus
6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019, 13 ex., Bos
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 2 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 17 ex., Cervus, Equus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 10 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 11 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 5 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 7 ex., Cervus
6977: Fačkov, louka u Rajčianky, 9.4.2019, 10 ex., Cervus
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 7 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 2 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo env., vrch Reváň, 8.4.2019, 1 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 27 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 28 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, jetelové pole u Nitry, 12.4.2019, 3 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 2 ex., Cervus

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 8 ex., Cervus
6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019, 10 ex., Bos
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 14 ex., Cervus, Equus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou, 11.4.2019, 12 ex., Cervus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 12 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 10 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 24 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 6 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 2 ex., Ovis
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 8 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 13 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 7 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 2 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, jetelové pole u Nitry, 12.4.2019, 3 ex., Cervus

Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 14 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 3 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
Acrossus luridus (Fabricius, 1775)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 1 ex., Cervus
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 1 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 3 ex., Cervus, Equus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou, 11.4.2019, 4 ex., Cervus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 6 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 3 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 3 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 7 ex., Ovis
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 4 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 3 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 8 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 3 ex., Cervus

Acrossus depressus (Kugelann, 1792)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 1 ex., Cervus
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 4 ex., Cervus
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 21 ex., Cervus

Planolinus fasciatus (Olivier, 1789)
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 2 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 3 ex., Cervus

Aphodius pedellus (De Geer, 1774)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 1 ex., Cervus
6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019, 2 ex., Bos
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 3 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 1 ex., Cervus, Equus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou, 11.4.2019, 1 ex., Cervus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 2 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 3 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 2 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 2 ex., Ovis
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 3 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 2 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 3 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 2 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 2 ex., Cervus

Agrilinus ater (DeGeer, 1774)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 29 ex., Cervus
6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019, 17 ex., Bos
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 44 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 21 ex., Cervus, Equus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou, 11.4.2019, 1 ex., Cervus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 31 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 1 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 15 ex., Cervus
6977: Prenčín, vrch Dúpna, 17.4.2019, 1 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, vrch Dúpna, 17.4.2019, 1 ex., Cervus
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 3 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 42 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 6 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 6 ex., Cervus

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 2 ex., Bos
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 3 ex., Cervus

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790)
6678: Kysucký Lieskovec, pastviny nad Kysucou, 13.4.2019, 4 ex., Cervus
6678: Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019, 4 ex., Bos
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 3 ex., Cervus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Babkov, pastviny u kravína, 11.4.2019, 1 ex., Cervus, Equus
6877: Lietavská Svinná-Babkov, Kňazova Lehota, louky pod Tlstou horou, 11.4.2019, 5 ex., Cervus
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 1 ex., Bos
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 2 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 1 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 4 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, vrch Dúpna, 17.4.2019, 1 ex., Cervus
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 2 ex., Ovis
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 8 ex., Bos
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 5 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louka u pramenů Nitry, 8.4.2019, 5 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 2 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 2 ex., Cervus

Onthophagus joannae Goljan, 1953
6780: Terchová, Štefanová, louky nad obcí, 16.4.2019, 7 ex., Cervus
6878: Turie, louka k Višňovému, 9.4.2019, 2 ex., Cervus
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 6 ex., Bos
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 1 ex., Cervus, Ovis
6978: Kamenná Poruba, dolina Porubského potoka, 14.4.2019, 4 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 6 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 1 ex., Cervus

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1758)
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka,10.4.2019, 2 ex., Cervus
7077: Klačno, Fačkovské sedlo, louky u pramenů Nitry, 8.4.2019, 3 ex., Cervus
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 8 ex., Cervus

Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)
6877: Kľače, pastvina u Rajčianky, 10.4.2019, 2 ex., Bos
6878: Stránske, pastviny nad obcí, 10.4.2019, 6 ex., Bos
6878: Stránske, louky u ranče u Kuneradského potoka, 10.4.2019, 1 ex., Cervus
6977: Fačkov, pastvina u Brockova potoka, 9.4.2019, 7 ex., Bos
7177: Tužina, pastvina u Hraničního potoka, 12.4.2019, 8 ex., Cervus
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 3 ex., Cervus

Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)
6977: Malé Ledenice, pastvina pod vrchem Dúpna, 17.4.2019, 5 ex., Cervus, Ovis
7177: Nitrianske Pravno, Vyšehradné, 12.4.2019, 1 ex., Cervus
 

Poděkování

     Za pravidelné odborné konzultace děkuji váženým kolegům Karolu Křížovi (Rajec), Radomíru Blažekovi (Rajec), Andreji Šaušovi (Bratislava) a Ľudevítu Kašovskému (Martin). Zvláštní dík Václavu Týrovi (Žihle) za kompletní revizi dokladového materiálu.


Reference
 

LÖBL I. & LÖBL D. (eds.) 2016: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Revised and Updated Edition. Scarabaeoidea–Scirtoidea–Dascilloidea–Buprestoidea–Byrrhoidea. Brill, Leider, Boston, 983 pp.

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics].

Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2020).

MERTLIK J. 2014: Příspěvek k poznání druhů podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) severozápadního Slovenska [Contributions to the knowledge of Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) in northwestern Slovakia]. Elateridarium, 8: 1-23.

MERTLIK J. 2019: První nálezy kovaříka Adrastus circassicus Reitter, 1896 (Coleoptera: Elateridae) na Slovensku [First records of click beetle Adrastus circassicus Reitter, 1896 (Coleoptera: Elateridae) in Slovakia]. Elateridarium, 13: 31-34.

         In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_a_circassicus_11_1_2019.pdf

 

 Obrazová příloha

 

Obr. 2. Rajecké Teplice, 7.4.2019. Pohled z vrchu Skalky na Martinské hole.

 

Obr. 3. Kľačno, vrch Reváň, 8.4.2019 Obr. 4. Kľačno, vrch Reváň, 8.4.2019
Obr. 5. Kľačno, prameny Nitry, 8.4.2019 Obr. 6. Fačkov, Brockov potok a Rajčianka, 9.4.2019
Obr. 7.Babkov, pastvina u kravína, 11.4.2019 Obr. 8. Nitrianské Pravno, údolí Nitry, 12.4.2019
Obr. 9. Nitrianské Pravno, Hraničný potok, 12.4.2019 Obr. 10. Tužina, Hraničný potok, 12.4.2019
Obr. 11. Kysucký Lieskovec, údolí Kysuce, 13.4.2019 Obr. 12. Kysucký Lieskovec, Agrilinus ater, 13.4.2019
Obr. 13. Kysucké Nové Mesto, pastvina u Podhájskeho potoka, 13.4.2019 Obr. 14. Kamenná Poruba, dolina, 14.4.2019
Obr. 15. Malá Fatra, Štefanová, 16.4.2019 Obr. 16. Kamenná Poruba, dolina, Agrilinus ater, 14.4.2019
Obr. 17. Malé Ledenice, pastvina nad obcí, 17.4.2019 Obr. 18. Prenčín, vrch Dúpna, 17.4.2019

 

 

TOPlist