ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.02.2020
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  165-168  (26.02.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 645.1kB]

 

Faunistické mapování dřevomila Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska

Faunistics of false click beetle Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) in the Czechia and Slovakia

Michal Kavka & Josef Mertlik

1) Pobřežní 53, 284 01 Kutná Hora, Česko. E-mail: numenius@seznam.cz
2) Pohřebačka 34, 533 45, Opatovice nad Labem, Česko. E-mail: mertlik@elateridae.com


Abstrackt: Here, we rewiew the distribution records of Rhacopus sahlbergi (Mannerheim, 1823) in Czechia and Slovakia. First record of R. sahlbergi from Czech is presented.

Key words: Coleoptera, Eucnemidae, Rhacopus sahlbergi, distribution, Czechia, Slovakia


Úvod

     Dřevomil Rhacopus sahlbergi je známý z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Lotyšska, Maďarska, Mongolska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska (středoevropská oblast, severoevropská oblast a západní Sibiř), Řecka, Slovenska, Švédska (Muona 2007); Srbska a Turecka (Mertlik, Jeniš & Zbuzek 2007); Česka (Vávra 2008) a Bulharska (Németh et al. 2017).
     Nálezy z území Česka a Slovenska uvádí Jászay & Jászayová (2018), Majzlan (2016a-d, 2018), Mertlik (2007, 2008), Roubal (1936), Stejskal & Vávra (2017), Vávra (2008) a Vávra & Škorpík (2013).
     V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy tohoto druhu z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.

Obr. 1. Rhacopus sahlbergi. Foto Nikola Rahmé.

 

Metodika

     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců, vycházejících z práce Zeleného (1972). Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); rev. – revidoval (examined); JMMZ – Jihomoravské muzeum, Znojmo; NMPC – Národní muzeum, Praha; SNMB – Slovenské národní muzeum, Bratislava.
 

Obr. 2. Výskyt dřevomila Rhacopus sahlbergi na území Česka a Slovenska.

 

ČESKO, Bohemia:

6157: Bohemia centr., Bludov (49°48'24"N, 15°15'7"E), 30. VI. 2019, 1 ♂, chycen v letu, D. Kavka leg., M. Kavka det. et coll., J. Mertlik rev. 2019.

První nález pro území Čech.
 
ČESKO, Moravia:

7063: Moravia mer., Želetice, zámecký park, 8. VIII. 2013, 1 ex., na UV světlo, A. Reiter leg., JMMZ coll. (Vávra & Škorpík 2013, Stejskal & Vávra 2017).

7067: Moravia mer., Čejč env., Cyrdovy terásky (48°55'45.957"N, 16°58'52.435"E), 20. VI. 2012, 1 ex. (nalítl zřejmě na čelovku, neb mi padl na ruku a naštěstí se zachytil; lokalita je starý dávno neudržovaný ovocný sad, kde jsou z mnoha stromů jen suchá torza), P. Včelička leg., det. et coll.

7161: Moravia mer., Čížov, Hardeggská stráň, 7. VII. 2011, 1 ♂, na UV světlo, J. Sitek leg. (Vávra & Škorpík 2013, Stejskal & Vávra 2017).

7161: Moravia mer., Lukov, Sloní hřbet, 17. VII. 2013, 1 ♂, na světlo, M. Škorpík leg. (Vávra & Škorpík 2013, Stejskal & Vávra 2017).

7162: Moravia mer., Havraníky, 360m, 10. VI. 2008, 1 ♂ na světlo, J. Vávra leg., det. et coll. (Vávra 2008, Vávra & Škorpík 2013).

7166: Moravia mer., Milovice, 29. V. 2009, 1 ♀, J. Tomčík leg. et coll., R. Szopa det., J. Mertlik rev. 2009.

7166: Moravia mer., Sedlec, obora Bulhary (48.810076N 16.695692E), 15. VI.- 3. VII. 2012, 1 ex., nárazová past 54, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., J. Vávra det.

7171: Moravia mer., Velká nad Veličkou, 1. VII. 2015, 1 ♀, v náletu na světlo na balkóně (cca 21.30 h, jasno, teplo 24°C), J. Habarta leg., det. et coll.

7367: Moravia mer., Lanžhot, obora Soutok (48.64488132N 16.95875625E), 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex., nárazová past 1, Quercus sp., L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., J. Vávra det.; (48.65256325N 16.96408077E), 5.- 24. VI. 2012, 1 ex., nárazová past 4, Acer campestre, L. Čížek, D. Hauck & S. Vodka leg., J. Vávra det.

 
SLOVENSKO:

6898: Slovakia or., Svetlice, Lázky, 13. VI. 2015, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2016b).

6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Nová Sedlica, 1,5 km S, 18. VII. 2018, 2 ex., oklep Corylus, M. Bednařík leg., det. et coll.

7090: Slovakia or., Spišské Vlachy, Zahura, 19. VIII. 2017, 1 ex., naletěl na starší nařezané dřevo smrku, T. Jaszay leg. (Jászay & Jászayová 2018).

7175: Slovakia occ., Timoradza [Ľutov], Ľutovský Drienovec (71-7275), 15. VI. 2012, 2 ex., xerothermná dubina, O. Majzlan leg. (Majzlan 2016c).

7188: Slovakia or., Slovenský Ráj (?7188), 4. VII. 1937, 1 ♂, J. Roubal leg., [Bida (?Birla) vnl] , SNMB coll., J. Mertlik rev. (Mertlik 2008).

7196: Slovakia or., Kladzany, les Stavy, 11. VI. 2008, 1 ♂, chycený mezi 17-19 hod., v lese nad dědinou na lesní pasece z větve mladého habru (Carpinus betullus), M. Harman leg., det. et coll.

7197: Slovakia or., Vihorlat, Viniansky hradný vrch, 2. VII. 2010, 1 ♂, na světlo, D. Vacík leg., det. et coll.

7276: Slovakia occ., Horné Vestenice env., lesostepi, 30. V. 2009, 1 ex., oklep větví, S. Benedikt leg. et det., V. Benedikt coll.; 16.-17. VII. 2011, 3 ex., ve světelném lapači, V. Benedikt & I. Smatana leg., det. et coll.

7286: Slovakia or., Muráňska planina, Javorníková dolina, 12.- 13. VII. 2008, 2 ♂, 1 ♀, v oklepu (♂ z proschlé větve jasanu, 1 ♂ a 1 ♀ z lísky), M. Bednařík, J. Bouchal et K. Doležel leg.

7286: Slovakia or., Muráňska planina, Poludnica, 23. VI. 2008, 1 ex., V. Benedikt leg., det. et coll.

7286: Slovakia or., Muráňska planina, Suchý dol, 21. VII. 2006, 1 ex., L. Sekerka leg. et det. (Mertlik 2008); 22. VII. 2006, 1 ♂, ranní oklep, J. Pelikán leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2006 (Mertlik 2008).

7286: Slovakia or., Muráňska planina, Muráň, bez data, 1 ♂, Hajný leg., S. Laibner coll. in NMPC coll., J. Mertlik rev. 2018.

7286: Slovakia or., Muránská planina, Muráň, 2 km SV, 450-600m, 4. VII. 2006, 1 ♂, fageto-quercetum, S. Benedikt leg., J. Vávra det., V. Benedikt coll. (Mertlik 2008).

7286: Slovakia or., Muránská planina, Šiance 700m, 8. X. 2006, 1 ex., fagetum, J. Vávra leg. et det. (Mertlik 2008); 1. VII. 2008, 1 ♀ (9mm), sklepána z proschlé lipové větve spolu s Isorhipis melasoides, K. Doležel leg., det. et coll.

7377: Slovakia occ., Zemianské Kostoľany, 21. VI. 2013, 2 ex., dubový les, O. Majzlan leg. (Majzlan 2016c).

7394: Slovakia or., Nový Salaš env., 380m, 2. VII. 2016, 1 ex., na světlo, I. Smatana leg., det. et coll.; 28.-29. VI. 2017, 1 ex., I. Smatana leg., det. et coll.

7587: Slovakia centr., Gemer, bez data, V. Machulka leg. (Roubal 1936, Mertlik 2008).

7677: Slovakia occ., Nová Dedina, Šándorky, 10. VI. 2015, 1 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2016a).

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, Rača, 28. VIII. 2009, 1 ex., dubina, O. Majzlan leg. (Majzlan 2016c).

7778: Slovakia occ., Krškany, Jakubie, 27. V. 2017, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll.

7778: Slovakia occ., Levice, Horša, 20. VI. 2017, 1 ex., xerothermní lesostep s duby, O. Majzlan leg., det. et coll. (Majzlan 2018).

8177: Slovakia occ., Štúrovo, Belanské kopce, VI. 1965, 1 ex., sklepán z proschlého Quercus, J. Gottwald leg. (Mertlik 2008).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda (47.8258000N, 18.7485333E), 2011, 1 ex., O. Majzlan leg., Malaiseho past (Majzlan 2016d).

8272: Slovakia occ., Číčov, lužní les u Dunaje, 10. VII. 2011, 2 ex., O. Majzlan leg. (Majzlan 2016c); dtto, 5. VIII. 2011, 1 ex.

8277: Slovakia occ., Mužla, Čenkov env., 12. VII. 2010, 1 ex., v letu (asi 1m nad zemí, cca 20.50 hod), J. Habarta leg. et coll.

8277: Slovakia occ., Mužla, Čenkov, NPR Čenkovská step, 21. V. 2011, 1 ex., osmyk po bouřce (večer kolem půl sedmé), J. Pelikán leg., det. et coll.

8277: Slovakia occ., Obid, 2 km J, okolí Dunaje, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, S. Benedikt leg. et det., V. Benedikt coll.

Bionomie. Rhacopus sahlbergi se ve střední Evropě vyskytuje především v nížinných až podhorských oblastech, ale všude pouze velmi lokálně a sporadicky. Stanovištně není vyhraněné, vyskytuje se v přírodně bohatých porostech pralesního charakteru, v pobřežních porostech i v lesostepních formacích. Vývoj larev probíhá v tlejícím dřevě padlých slabších kmínků a odlomených větvích dubů (Quercus sp.), habrů (Carpinus sp.), lísek (Corylus sp.) a topolů (Populus sp.) (Vávra & Škorpík 2013). Stejně jako většina druhů čeledi Eucnemidae žije velmi skrytě, proto mnoho nálezů pochází z lovu na UV světlo.
     V červeném seznamu ohrožených druhů Česka je tento druh uveden v kategorii CR – kriticky ohrožený (Vávra 2017).

Poděkování

     Kolegům Michalu Bednaříkovi (Olomouc), Václavu Benediktovi (Plzeň), Lukáši Čížkovi (České Budějovice), Karlu Doleželovi (Olomouc), Janu Habartovi (Velká nad Veličkou), Marcelu Harmanovi (Kladzany), Otu Majzlanovi (Bratislava), Janu Pelikánovi (Hradec Králové), Ivanu Smatanovi (Košice), Richardu Szopovi (Bystřice nad Olší), Dušanu Vacíkovi (Hranice) a Petru Včeličkovi (Praha), děkujeme za poskytnutí faunistických údajů.
     Za poskytnutí fotografie imaga Rhacopus sahlbergi děkujeme kolegovi Nikolovi Rahmé (Budapešť).


Literatura
 

JÁSZAY T. & JÁSZAYOVÁ A. 2018: Nové zaujímavé nálezy chrobákov (Coleoptera: Bothrideridae, Carabidae, Derodontidae, Leiodidae, Melasidae, Staphylinidae, Tenebrionidae) na Slovensku [New interesting findings of beetles Coleoptera: Bothrideridae, Carabidae, Derodontidae, Leiodidae, Melasidae, Staphylinidae, Tenebrionidae) in Slovakia]. – Biodiversity & Environment, Prešov, Vol. 10, No. 2: 25-37.

MAJZLAN O. 2016a: Chrobáky (Coleoptera) lokality Šándorky pri obci Nová Dedina (Štiavnické vrchy). – Naturae Tutela, 20 (1): 33-54.

MAJZLAN O. 2016b: Chrobáky (Coleoptera) vybraných lokalít v oblasti Východné Karpaty. – Naturae Tutela, 20 (2): 101-126.

MAJZLAN O. 2016c: Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 11. – Naturae Tutela, 20 (2): 183-189.

MAJZLAN O. 2016d: Chrobáky (Coleoptera) v Národnej prírodnej rezervácii Burdov. – Ochrana prírody 27: 48-88.

MAJZLAN O. 2018: Horšianska dolina – refúgium teplomilných druhov chrobákov (Coleoptera). JZ Slovensko. – Naturae Tutela, 22 (1): 41-58.

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Česka a Slovenska. Permanentní elektronická publikace.

        In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Aktualizace 1.1.2020).

MERTLIK J., JENIŠ I. & ZBUZEK B. 2007: New records on the distribution of some species of the family Eucnemidae (Coleoptera). – Elateridarium, 1: 92-96.

        In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-jenis-zbuzek_eucnemidae__23_10_2007.pdf

MERTLIK J. 2008: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. – Elateridarium, 2: 69-137.

MUONA J. 2007: Family Eucnemidae, pp. 81-86. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

NÉMETH T., LAUŠ B. & TALLÓSI B. 2017: New distributional data on Elateroidea for Albania, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Montenegro and Serbia (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae). – Folia Entomologica Hungarica. Rovartani közlemények, 78: 47-56.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

STEJSKAL R. & VÁVRA J. CH. 2017: Brouci (Coleoptera) zámeckého parku v Želeticích u Znojma Beetles (Coleoptera) of Želetice Castle Park, near Znojmo. – Klapalekiana, 53: 341–359.

VÁVRA J. CH. 2008: Faunistic Records from the Czech Republic – 270. Coleoptera: Eucnemidae, Nitidulidae. – Klapalekiana, 44: 303–304.

VÁVRA J. CH. & ŠKORPÍK M. 2013: Dřevomilovití brouci (Coleoptera: Eucnemidae) v Národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí, s poznámkami k jejich bionomii. – Thayensia 10: 53–90.

VÁVRA J. CH. 2017: Eucnemidae (dřevomilovití), pp. 354–355. – In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds.) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). – Příroda, Praha 36: 1–612. (in Czech and English).

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschecho-slowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 8: 3-16.

 

TOPlist