ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 26.12.2019
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  9-14  (09.01.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.1MB]

 

Výsledky faunistického mapování drabčíka Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) na území východních Čech

Result of the faunistic research of Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) in eastern Bohemia

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. Here, I review the distribution records of Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae) in eastern Bohemia (Czechia).

Key words: faunistics, Coleoptera, Staphylidae, Emus hirtus, Czechia, East Bohemia.


Úvod

     K faunistickému mapování drabčíka huňatého (Emus hirtus) jsem se dostal víceméně náhodou. Od 29. srpna do 16. listopadu roku 2018 jsem na pastvinách východních Čech (obr. 3) mapoval výskyt expanzivních druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Mertlik 2019). Na jedné z navštívených lokalit (Prorubky) jsem chytil svého prvního drabčíka huňatého. To mne tak zaujalo, že jsem se začal o tento druh zajímat. V následujícím roce jsem v období od 16. února do 16. listopadu pokračoval v intenzivní inventarizaci východočeských lokalit druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (obr. 4) a při té příležitosti jsem se v terénu díval i po drabčících.

Obr. 1 Drabčík huňatý (Emus hirtus), foto Jan Pelikán

     V roce 2018 jsem navštívil celkem 96 lokalit, některé z nich i opakovaně, ale drabčíka jsem našel pouze na jedné z nich. V roce 2019 jsem navštívil celkem 220 lokalit, některé také opakovaně a drabčíka jsem našel na 26 lokalitách. Nyní, po vyhodnocení dat nálezů je zřejmé, že drabčík má v sezóně dvě období s hojnějším výskytem. To první má vrchol v květnu, to druhé v srpnu. V roce 2018 jsem zachytil pouze konec druhého období výskytu tohoto druhu, protože jsem se na první pastviny dostal až 29. srpna.

     V dostupné literatuře se uvádí, že je to koprofilní predátor, závislý především na pastvě skotu a koní. Drabčík loví v trusu larvy koprofágních brouků zejména čeledě Scarabaeidae a dvoukřídlých hmyzů čeledě Statophagidae (Kočárek 1997). Na pastvinách jsem často nacházel rozkousaná torza těl imag větších druhů koprofágů, např. Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758) a Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789). V tom případě jsem zpozorněl a začal jsem pečlivěji prohlížet exkrementy. A většinou se mi tam podařilo drabčíka nalézt. Proto je možné, že součástí jeho potravy jsou i imaga různých druhů brouků.

     Podle pozorování kolegy Jaroslava Jelínka mohou být tito drabčíci na jaře na některých lokalitách i dosti hojní (viz nálezy v Dolní Dobrouči). Já jsem také několikrát pozoroval imaga v letu nad pastvinami nebo při pobíhání po exkrementech a v jejich okolí. Díky svému zlatavému zbarvení jsou velmi nápadní. Ale pohromadě jsem viděl maximálně šest aktivních kusů na pastvině v Nové Vsi (19. 5. 2019). Na ostatních lokalitách byli v menším počtu.
     Nejvíce jsem jich našel pod exkrementy při hledání imag druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae. Drabčíci byli v úkrytu na zemi pod okrajem kravinců či kobylinců. Po nadzvednutí okraje exkrementu bleskurychle prchali a často hledali svoji záchranu v štolách chrobáků Geotrupes spiniger (Marsham, 1802) nebo G. stercorarius (Linnaeus, 1758).

     Velmi zajímavé pozorování učinil kolega Radek Udržal. Na jedné pastvině u Zvolena (Slovensko) nalezl větší množství těchto drabčíků. Když se ve svém stanu nad ránem vzbudil (4.00 hod.) a šel se ven projít, tak drabčíci seděli na orosených kravincích. Proto je možné, že významnou roli v jejich životě hraje i noční aktivita.
 

Obr. 2 Drabčík huňatý (Emus hirtus), foto Jan Pelikán

 

Metodika a materiál

     Pro číslování lokalit nalezených druhů byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed). Pokud není uvedeno jinak, platí Josef Mertlik det.
     První publikovaný údaj o nálezu drabčíka huňatého z východních Čech (Hradec Králové, Kukleny) pochází z poloviny minulého století (Smetana 1958). Novější nálezy publikovali Jelínek (2001: Benátky a Vrchní Orlice), Horák et al. (2011: Kunětická hora a Dolní Hedeč), Hamet & Vancl (2016: Vižňov) a Chobot (2020: Starý Rokytník a Deštné v Orlických horách).
     Doposud nepublikované faunistické údaje mi poskytli kolegové Vladimír Hron (Chrudim), Jaroslav Jelínek (Újezd u Chocně, Chloumek), Aleš Smetana (Canada, Ottawa) a Radek Udržal (Pardubice).
 

Obr. 3. Mapa krajů Česka s vyznačením území Královéhradeckého a Pardubického kraje

 

Obr. 4. Území faunistických průzkumů v roce 2019 Obr. 5. Výskyt Emus hirtus na území východních Čech

 

Výsledky

5362: Adršpach, Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6327914N, 16.0817817E), 1. 6. 2019, 1 ex., v kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Meziměstí, Vižňov, 7. 5. 2011, 1 ex., koňský hnůj, Patrný observ. (Hamet & Vancl 2016).

5363: Meziměstí, Ruprechtice, pastvina (50.6399397N, 16.2764597E), 22. 7. 2019, 2 ex., pod kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina (50.6215036N, 16.2687242E), 22. 7. 2019, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik observ.

5460: Rudník, pod Justicí, pastvina (50.5876844N, 15.7310258E), 27. 5. 2019, 2 ex., aktivní na kravincích, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Starý Rokytník (louka nad Starým Rokytníkem), 24. 5. 2014, 1 ex., na pastvině s hovězím dobytkem, Ondřej Horák observ. (Chobot 2020).

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5713139N, 15.9512553E), 27. 5. 2019, 1 ex., aktivní na kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, pastviny u bývalé osady Záboř (50.5770281N, 16.1171211E), 1. 6. 2019, 1 ex., v kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5499719N, 16.3582967E), 22. 7. 2019, 2 ex., pod kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3277475N, 16.3358383E), 24. 8. 2019, 2 ex., pod kravinci, J. Krátký & J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové, Kukleny, 1957, 1 ex., Aleš Smetana leg. (Smetana 1958).

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice (50.1991558N, 15.9638494E), 11. 7. 2015, 1 ex., za slunečního svitu aktivní na kravinci, V. Hron leg., det. et coll.

5763: Benátky u Skuhrova nad Bělou, 30. 4. 1967, 1 ex., na pastvině na mršině, J. Hájek leg., J. Jelínek det. (Jelínek 2001).

5763: Deštné v Orlických horách, pastvina, 25. 5. 2019, 1 ex., pod kobylincem, Matěj Čermák observ. (Chobot 2020).

5763: Osečnice, pastvina u kravína (50.2581214N, 16.2972822E), 24. 8. 2019, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky, pastvina (50.2147139N, 16.3372419E), 29. 8. 2018, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, výběh u jízdárny (50.1928614N, 15.8622314E), 22. 5. 2018, 1 ex., za slunečního svitu aktivní na kobylinci, Vladimír Hron leg., det. et coll.

5862: Nová Ves, U Myslivny, pastvina (50.1394300N, 16.0444606E), 19. 5. 2019, 6 ex., aktivní na kravincích (cca 15:00 hod), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1173175N, 16.0624583E), 20. 7. 2019, 2 ex., pod kravinci, J. Mertlik observ.

5862: Olešnice, pastvina (50.1455800N, 16.1461056E), 20. 7. 2019, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik observ.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina u kravína (50.1770258N, 16.2916981E), 28. 7. 2019, 2 ex., v kravincích, J. Mertlik observ.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, pastvina (50.1465022N, 16.2891553E), 28. 7. 2019, 1 larva, v kravinci, J. Mertlik observ.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1046297N, 16.4107208E), 23. 7. 2019, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik observ.

5865: Orlické hory, Vrchní Orlice (50.1826756N, 16.5543414E), 10. 7. 2010, 1 ex., kravince na pastvě skotu, J. Jelínek leg., det. et coll. (Jelínek 2001).

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina pod Pískovou alejí (50.1558989N, 16.5482928E), 11. 8. 2019, 4 ex., v kravincích a pod kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170942N, 16.7729300E), 5. 8. 2019, 2 ex., v kravincích, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina, 2008, 1 ex., B. Mocek observ. (Horák et al. 2011).

5963: Orlické Podhůří, Perná (49.9978417N, 16.3157667E), 27. 7. 2010, 2 ex., kravince na pastvě skotu, J. Jelínek leg., det. et coll.

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0625589N, 16.1683639E), 14. 7. 2019, 1 ex., aktivní na kravinci, J. Mertlik observ.

5966: Dolní Hedeč, pastviny (50.0696722N, 16.7886694E), 23. 9. 2007, 2 ex., kravince na pastvě skotu, J. Jelínek leg., det. et coll.; dtto, 26. 8. 2007, 1 ex.; dtto, 6. 6. 2007, 1 ex. (v uvedený den jsem pozoroval několik jedinců jak naletují na pastvině na kravský trus; v dalších letech jsem je na tamních pastvinách nalezl vždy), Jaroslav Resl leg., det. et coll. (Horák et al. 2011); dtto, (50.0696722N, 16.7886694E), 19. 6. 2008, 9 ex. (jeden z nejhojnějších brouků na jaře na pastvinách), J. Jelínek leg., det. et coll.; dtto, 3. 7. 2010, 9 ex.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825203N, 15.5750856E), 24. 5. 2019, 2 ex., aktivní na kravincích, J. Mertlik observ.

6059: Litošice, pastvina (49.9782556N, 15.5184747E), 24. 5. 2019, 1 ex., aktivní na kravinci, J. Mertlik observ.

6065: Petrovice – Dolní Dobrouč, pastvina v sedle (49.9865006N, 16.5314078E), 24. 7. 2019, 1 ex., pod kravincem, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina, 1. 9. 2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, pastvina (49.8411731N, 15.7674683E), 1. 8. 2019, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8221619N, 15.6972300E), 18. 7. 2019, 1 ex., na pastvině pod kobylincem, J. Mertlik observ.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8258378N, 15.6700506E), 24. 7. 2019, 5 ex., v kravincích, V. Hron leg., det. et coll.

6165: Anenská Studánka, Velká pláň, pastvina (49.8548136N, 16.5413344E), 15. 8. 2019, 2 ex., pod kravinci, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7524822N, 16.0651406E), 1. 8. 2019, 2 larvy, v kravincích, J. Mertlik observ.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6478603N, 16.3460508E), 1. 8. 2019, 1 ex. v kravinci a 1 ex. v letu na kravinec, J. Mertlik observ.

 

Závěr

     V předchozí publikované práci (Horák et al. 2011) autoři uvádí pro území Česka (Čechy, Morava a České Slezsko) nálezy drabčíka huňatého z 25 lokalit, z toho 17 novějších, učiněných po roce 2000. V této práci uvádím jen z území východních Čech celkem 40 osídlených lokalit nacházejících se ve 27 faunistických čtvercích. Z těchto 40 lokalit jich 31 pochází z let 2018-2019 (obr. 5). Východní Čechy jsou doposud jediným územím našeho státu, na kterém byla uskutečněna inventarizace jeho lokalit.
     Na území východních Čech se vyskytuje od nižších nadmořských poloh – Ráby (240m), Hradec Králové (234m) a Třebechovice pod Orebem (236m), až do poloh nad 700m – Jívka (710m), Sedloňov (729m) a Dolní Hedeč (770m).
     Podle přibývajících nálezů je zřejmé, že se tento druh v poslední době šíří. Jeho ekologická nika (pastviny) se již několik let rozšiřuje díky finančním dotacím, určeným na rozvoj pastevních chovů skotu a koní. Je také možné, že určitý vliv na jeho šíření má i návrat teplejšího klimatu.
     Drabčík huňatý byl také zařazen mezi zvláště chráněné druhy hmyzu v kategorii ohrožených druhů, což má ale na jeho výskyt nulový vliv. Při dlouholeté kontraproduktivitě prováděcích předpisů plní tomto v seznamu, spolu s mnoha dalšími podobně „chráněnými“ druhy, jen roli jakési ochranářské fetiše (viz Jendek 2001).

Poděkování. Děkuji váženým kolegům Vladimíru Hronovi, Jaroslavu Jelínkovi, Aleši Smetanovi a Radku Udržalovi za poskytnutí faunistických údajů. Kolegovi Janu Pelikánovi děkuji za poskytnutí fotografií imag.


Reference

 

CHOBOT K. 2020: Mapa rozšíření Emus hirtus v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 1.1.2020. Dostupné na: https://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id171/

HAMET A. & VANCL Z. 2016: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Opravené a doplněné druhé vydání [Catalogue of the beetles (Coleoptera) of the Broumovsko protected landscape area. Second completed and corrected edition]. Elateridarium 10 (Supplementum): 1-13.

HORÁK J., CHOBOT K., GABRIŠ R., JELÍNEK J., KONVIČKA O., KREJČÍK S. & SABOL O. 2011: Uphill distributional shift of an endangered habitant specialist. Journal of Insect Conservation, 15: 743-746.

JELÍNEK J. 2001: Drabčíci podčeledi Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae), tribu Staphylinini a Quediini Orlických hor a Podorlicka. (The Staphylinid Beetles of the Subfamily Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae), tribus Staphylinini a Quediini from regions Orlické hory and Podorlicko (Czech Republic)). Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 28: 189-206.

JENDEK E. 2001: Formalizmus a fetišizmus v druhovej ochrane hmyzu. Hmyz, 2: 39-41.

KOČÁREK P. 1997: K výskytu Emus hirtus na území České republiky. Klapalekiana, 33: 185-186.

MERTLIK J. 2019: Expanzivní druhy čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae (Coleoptera) na území východních Čech [Expansive species of Geotrupidae and Scarabaeidae (Coleoptera) from eastern Bohemia]. Elateridarium, 13: 35-48.

        In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_scarabaeoidea_4_1_2019.pdf

SMETANA A. 1958: Staphylinidae. Fauna ČSSR 12. Nakladatelsví ČSAV, Praha, 435 pp.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 8: 3-16. 

 

Obrazová příloha

 

Obr. 6. Jívka, pastviny v okolí zaniklé obce Záboř, 1.6.2019

 

Obr. 7. Horní Adršpach, Nad Skalami, 1.6.2019 Obr. 8. Trutnov, Vysoká stráň, 27.5.2019
Obr. 9. Rudník, pod Justicí, 27.5.2019 Obr. 10. Nová Ves, U Myslivny, 19.5.2019

 

TOPlist