ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 25.01.2020
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)   strany  15-147  (04.02.2020)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 3.9MB]

 

Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách

Results of the faunistic research of Geotrupidae, Scarabaeidae and Trogidae (Coleoptera) in eastern Bohemia (Czechia)

Josef Mertlik

 

Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. Here, I review the distribution records of Geotrupidae Latreille, 1802 (7 species), Scarabaeidae Latreille, 1802 (75 species) and Trogidae W.S. Macleay, 1819 (5 species) in eastern Bohemia (Czechia): Odonteus armiger (Scopoli, 1772), Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758), Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), Geotrupes mutator (Marsham, 1802), G. spiniger (Marsham, 1802), G. stercorarius (Linnaeus, 1758), Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758), Psammoporus mimicus Pittino, 2006, Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796), Psammodius asper (Fabricius, 1775), Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767), Acanthobodilus immundus (Creutzer, 1799), Acrossus depressus (Kugelann, 1792), A. luridus (Fabricius, 1775), A. rufipes (Linnaeus, 1758), Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848), A. piceus (Gyllenhal, 1808), Agrilinus ater (De Geer, 1774), A. convexus (Erichson, 1848), Ammoecius brevis (Erichson, 1848), Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758), A. pedellus (De Geer, 1774), Bodiloides ictericus ictericus (Laicharting, 1781), Bodilopsis sordida sordida (Fabricius, 1775), B. rufa (Moll, 1782), Bodilus lugens (Creutzer, 1799), Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767), Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758), C. distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776), C. melanostictus melanostictus (W.L.E. Schmidt, 1840), C. paykulli (Bedel, 1907), C. pictus (Sturm, 1805), Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758), Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789), Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789), Eupleurus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758), Euorodalus coenosus (Panzer, 1798), E. paracoenosus (Balthasar et Hrubant, 1960), Heptaulacus testudinarius (Fabricius, 1775), Labarrus lividus (A.G. Olivier, 1789), Limarus maculatus (Sturm, 1800), L. zenkeri (Germar, 1813), Liothorax niger (Illiger, 1798), L. plagiatus (Linnaeus, 1767), Melinopterus consputus (Creutzer, 1799), M. prodromus (Brahm, 1790), M. reyi (Reitter, 1892), M. sphacelatus (Panzer, 1798), Nialus varians (Duftschmid, 1805), Nimbus contaminatus (Herbst, 1783), N. obliteratus (Panzer, 1823), Oromus alpinus (Scopoli, 1763), Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Parammoecius corvinus (Erichson, 1848), P. gibbus (Germar, 1817), Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824), Ph. quadrimaculatus quadrimaculatus (Linnaeus, 1761), Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789), Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789), Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787), Sigorus porcus (Fabricius, 1792), Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758), Trichonotulus scrofa (Fabricius, 1787), Volinus sticticus (Panzer, 1798), Copris lunaris (Linnaeus, 1758), Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777), Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767), Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius, 1781), Onthophagus (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759), O. (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783), O. (P.) fracticornis (Preyssler, 1790), O. (P.) joannae Goljan, 1953, O. (P.) lemur (Fabricius, 1781), O. (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758), O. (P.) ovatus (Linnaeus, 1758), O. (P.) ruficapillus Brullé, 1832, O. (P.) semicornis (Panzer, 1798), O. (P.) similis (Scriba, 1790), O. (P.) vacca (Linnaeus, 1767), O. (P.) verticicornis (Laicharting, 1781), O. (P.) vitulus (Fabricius, 1777), Trox cadaverinus cadaverinus Illiger, 1802, T. hispidus (Pontoppidan, 1763), T. niger P. Rossi, 1792, T. sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758), T. scaber (Linnaeus, 1767). Exact locality data for the above mentioned species are given. Three species from family Scarabaeidae were removed from the fauna of eastern Bohemia: Agrilinus constans (Duftschmidt, 1805), Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus (Sturm, 1805), and Planolinoides borealis (Gyllenhal, 1827).

Key words: Coleoptera, Geotrupidae, Scarabaeidae, Trogidae, Czechia, eastern Bohemia, distribution

 

OBSAH

 

Úvod 17
Materiál a metodika 18
Přehled navštívených lokalit 20
GEOTRUPIDAE 27
Odonteus armiger 27
Typhaeus typhoeus 28
Anoplotrupes stercorosus 28
Geotrupes mutator 31
Geotrupes spiniger 31
Geotrupes stercorarius 34
Trypocopris vernalis vernalis 35
SCARABAEIDAE 37
Psammoporus mimicus 37
Pleurophorus caesus 37
Psammodius asper 38
Rhyssemus germanus 38
Acanthobodilus immundus 39
Acrossus depressus 39
Acrossus luridus 42
Acrossus rufipes 44
Agoliinus nemoralis 47
Agoliinus piceus 47
Agrilinus ater 48
Agrilinus constans 50
Agrilinus convexus 51
Ammoecius brevis 51
Aphodius fimetarius 52
Aphodius pedellus 52
Bodiloides ictericus ictericus 59
Bodilopsis rufa 59
Bodilopsis sordida sordida 63
Bodilus lugens 63
Calamosternus granarius 64
Chilothorax conspurcatus 67
Chilothorax distinctus distinctus 68
Chilothorax melanostictus melanostictus 71
Chilothorax paykulli 71
Chilothorax pictus 72
Colobopterus erraticus 72
Coprimorphus scrutator 75
Esymus pusillus pusillus 77
Eupleurus subterraneus subterraneus 79
Euorodalus coenosus 81
Euorodalus paracoenosus 82
Heptaulacus testudinarius 82
Labarrus lividus 83
Limarus maculatus 83
Limarus zenkeri 84
Liothorax niger 84
Liothorax plagiatus 85
Melinopterus consputus 86
Melinopterus prodromus 86
Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus 91
Melinopterus reyi 91
Melinopterus sphacelatus 92
Nialus varians 94
Nimbus contaminatus 95
Nimbus obliteratus 97
Oromus alpinus 97
Otophorus haemorrhoidalis 98
Oxyomus sylvestris 101
Parammoecius corvinus 103
Parammoecius gibbus 104
Phalacronothus biguttatus 105
Phalacronothus quadrimaculatus quadrimaculatus 105
Plagiogonus arenarius 106
Planolinoides borealis 106
Planolinus fasciatus 106
Rhodaphodius foetens 108
Sigorus porcus 110
Teuchestes fossor 110
Trichonotulus scrofa 113
Volinus sticticus 114
Copris lunaris 117
Euoniticellus fulvus 117
Caccobius schreberi 118
Onthophagus (Furconthophagus) furcatus 119
Onthophagus (Onthophagus) taurus 119
Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita 120
Onthophagus (P.) fracticornis 122
Onthophagus (P.) joannae 126
Onthophagus (P.) lemur 128
Onthophagus (P.) nuchicornis 128
Onthophagus (P.) ovatus 130
Onthophagus (P.) ruficapillus 133
Onthophagus (P.) semicornis 134
Onthophagus (P.) similis 134
Onthophagus (P.) vacca 135
Onthophagus (P.) verticicornis 136
Onthophagus (P.) vitulus 136
TROGIDAE 137
Trox cadaverinus cadaverinus 137
Trox hispidus 137
Trox niger 138
Trox sabulosus sabulosus 138
Trox scaber 139
Diskuze 140
Na lovu koprofágů 143
Poděkování 146
Literatura 146
   

ÚVOD

     V letech 2018 a 2019 (29. srpna 2018 – 16. listopadu 2019) jsem se zaměřil na sběr koprofágních druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na území východních Čech, viz kapitolu Přehled lokalit navštívených autorem. Kromě druhů z těchto dvou čeledí jsem shromáždil také zajímavé údaje o druzích čeledi Trogidae, které zde rovněž uvádím.
Vzhledem ke krátkému časovému úseku a množství navštívených lokalit jsem nemohl prozkoumat všechny typy biotopů koprofágních druhů, např. biotopy lesních či pobřežních druhů. Svoje výzkumy jsem zaměřil hlavně na pastevní biotopy, ale ani v tomto případě jsem všude nemohl být při výskytu druhů se sezónní aktivitou. Přesto jsem se snažil navštívit co největší území obou krajů, což se mi nakonec podařilo.
     Pro zkoumané čeledi neexistují pro východní Čechy takové faunistické práce, které by pokrývaly celé sledované území. K dispozici máme jen dvě rozsáhlejší práce, z nichž jedna pokrývá oblast Orlických hor a Podorlicka (Poláček 1977), druhá pokrývá Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (Hamet & Vancl 2005, 2016). Následují nečetné lokální práce z několika faunistických průzkumů, např. ze dvou nejnavštěvovanějších východočeských lokalit – Kladrub nad Labem a Hradce Králové (Na Plachtě), doplněné o dílčí údaje z prací zabývajících faunistikou v rámci celého území České republiky, viz kapitola Literatura.
     Na počátku minulého roku (Mertlik 2019) jsem vydal článek o východočeských nálezech šesti expanzivních druhů: Acrossus luridus, Coprimorphus scrutator, Geotrupes spiniger, Melinopterus sphacelatus, Nimbus contaminatus a Rhodaphodius foetens. Jak jsem ale zjistil v průběhu sezóny roku 2019, tak expanzivních druhů je na území východních Čech ještě více, např. Melinopterus consputus, Euoniticellus fulvus a Onthophagus vacca.

     Z výše uvedených čeledí bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 87 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 75 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.
     Z dalších tří publikovaných druhů čeledi Scarabaeidae, u nichž je pravděpodobná chybná determinace (Agrilinus constans, Melinopterus punctatosulcatus a Planolinoides borealis), se mi podařilo revidovat jen M. punctatosulcatus –v tomto případě se jednalo o chybnou determinaci druhu M. prodromus.


MATERIÁL A METODIKA

     Sbíral jsem v rámci hranic Královéhradeckého a Pardubického kraje (do roku 2000 bývalý Východočeský kraj). Součástí Pardubického kraje je i malá část území severozápadní Moravy. Z nových krajů byla vyčleněna východočeská území Semilského okresu, který nyní přísluší k Libereckému kraji a Havlíčkobrodského okresu, který přísluší kraji Vysočina. Na území vyčleněných okresů jsem nesbíral, ale získané faunistické údaje zde rovněž uvádím.
     Kromě toho zde uvádím nálezy pocházející z lokality Kněžičky, obora Kněžičky. Na lokalitních štítcích je většinou uváděna jako Choťovice nebo Žehuňská obora. Tato obora se nachází na hranici středních a východních Čech, ve faunistických čtvercích 5857-58. Do východních Čech (obec Lovčice, Královéhradecký kraj) zasahuje malým územím ve své východní části.
 

Obr. 1. Mapa krajů Česka s vyznačením současného území Královéhradeckého a Pardubického kraje 

     Seznamy svých sbírek a determinovaného materiálu mi poskytli vážení kolegové Bogapov Martin (Pardubice), Brabec Milan (Praha), Čížek Petr (Žamberk), Hron Vladimír (Chrudim), Krátký Jiří (Hradec Králové), Kubík Vladimír (Chlumec nad Cidlinou), Pelikán Jan (Hradec Králové), Průša Milan (Železný Brod), Staněk Tomáš (Hradec Králové), Týr Václav (Žihle) a Větrovec Jaroslav (Hradec Králové).
     Celá jména citovaných sběratelů a jejich bydliště (uvedena v případě, že mi jsou známa): † Adámek Josef, Adamík Karel (Frýdek-Místek), Balada Robert (Vysoká nad Labem), † Balthasar Vladimír, Benedikt Václav (Plzeň), Beran Jiří (Police nad Metují), Bezděk Jan (Brno), Brokeš Jiří (Litomyšl), Čáp Jaroslav (Hradec Králové), † Čepek Miloslav, Černý František (Liberec), Černý Oldřich (Hlinsko v Čechách), † Červenka Radek, Dunda Radek (Praha), † Ecler Josef, Fikera Jan (Ústí nad Orlicí), † Fuka Zdeněk, Gahai Jaroslav (Uhlířské Janovice), Hájek Jiří (Praha), Hamet Alois (Hradec Králové), Hoffmannová Klára (Praha), † Hozák Rudolf, † Hromádka Lubomír, † Hulata Josef, Chobot Karel (Praha), Chodura Radek (Třinec), Chybík Josef (Modřice), Jáchymek Pavel (Luhačovice), Jelínek Jaroslav (Újezd u Chocně), Jeniš Ivo (Náklo), Jiříček Vojtěch (Prostějov), † Jurčíček Josef, Juřena Daniel (Prostějov), Kejzlar Martin (Jevíčko), Klapka Václav (Česká Lípa), Klouček Jiří (Pardubice), Kocourek František (Praha), Kohout Miroslav (Broumy), Kopecký Tomáš (Jablonné), Košťál Michael (Bratislava), Kožíšek Tibor (Bratislava), Král David (Praha), Krošlák Josef (Plzeň), Kuťková Petra (Vimperk), Kylies Petr (Slaný), Kříž Luděk (Pozořice), Laibner Stanislav (Nymburk), Likovský Zdeněk (Praha), Lošťák Miloš (Prostějov), Macek Rudolf (Náchod), † Marek Oto, Maršík Ladislav (Nové Město nad Metují), Martinů Ivo (Olomouc), Marvan Ivan (Pardubice), Mařík Martin (Praha), Mašek Josef (Žlutice), Mazal Lubomír (Olomouc), Mencl Ladislav (Týnec nad Labem), Martinů Ivo (Olomouc), Matějíček Jan (Hradec Králové), Mikát Miroslav (Hradec Králové), Moravec Jan (Praha), Mocek Bohuslav (Hradec Králové), Nešpořík Miroslav (Choceň), Nikodým Milan (Roztoky u Prahy), † Novotný Josef, Ouda Michal (Plasy), Pavel Filip (Vysoká nad Labem), Pavlíček Jan (Opočno), † Pavlů Jan, Plecháč Jiří (Pecka), Podskalská Hana (Praha), † Pokorný Svatopluk, † Poláček Karel, † Prouza Jaroslav, Pucholt Pavel (Unhošť), Resl Jaroslav (Sněžné), Resl Květoslav (Uherský Brod), † Roubal Jan, Růžička Jan (Praha), † Růžička Adolf, Říha Jan (Teplice), Sedláček Aleš (Hranice), Sehnal Richard (Velenice), Seifert Jaroslav (Police nad Metují), Sejkora Radek (Praha), Schles Radovan (Brno), Schneider Jan (Praha), Smetana Aleš (Ottawa, Kanada), Souček Jan (Meziměstí), † Soustružník Jiří, Spíšek Jiří (Náchod), † Steigervald Jaroslav, Šálek Lubomír (Kroměříž), † Šauer Antonín, Šigut Radim (Paskov), † Šimek Emil, Škoda Richard (Liberec), Táborský Ivan (Litvínov), † Tesař Zdeněk, Tláskal Ivan (Hradec Králové), Trávníček Zdeněk (Lenešice), Trmal Antonín (Sedlčany), Tůma Jan (Police nad Metují), † Tůma Jaroslav, Turna Jaroslav (Kostelec na Hané), Uhlíř Karel (Česká Skalice), † Urban Stanislav, Vacík Dušan (Hranice), Vancl Zdeněk (Nové Město nad Metují), Viktora Petr (Kutná Hora), Víša Jan (Slaný), † Vitner Jan, Vonička Pavel (Liberec), Voříšek Jiří (Jirkov), Voříšek Oldřich (Kladno), Vrabec Svatoslav (Vrchlabí), † Všetečka Karel, Vyhnálek Vladimír (Olomouc), Vysoký Václav (Ústí nad Labem), † Wagner Josef, Zeman Vladimír (Olomouc), Zúber Miroslav (Kosmonosy) a Žák Jaroslav (Jezernice).

     Pro číslování lokalit nalezených druhů byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Pokud se lokalita nachází na rozhraní dvou faunistických čtverců (např. 57-5861), je uvedena pod prvním z nich = 5761. Nedostatečně lokalizované nálezy „Hradec Králové“, se nachází na rozhraní čtyř faunistických čtverců (5760-61-5860-61). I v tomto případě jsou uvedeny pod prvním z nich = 5760. Nálezy učiněné před rokem 1980 jsou ve faunistických mapách zaznamenány červenou barvou, nálezy novějšího data barvou zelenou.
     U lokalit uvádím katastrální území obcí podle zákresů katastrů v internetovém portálu www.mapy.cz (Seznam.cz).

     Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); rev. – revidoval (examined); MMÚL – Muzeum města Ústí nad Labem; NMMP – Národní muzeum, Praha; OMCH – Orlické muzeum, Choceň; RMHK – Muzeum východních Čech, Hradec Králové; TMAK – Turčianské muzeum-Múzeum Andreja Kmeťa, Martin; VMČL – Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa; ZMMP – Západočeské muzeum v Plzni; ČSSS – Československý státní statek, OVS – Osada vycházejícího slunce. DVÚ – Výchovný ústav a dětský domov. Latinské označení savce (např. Bos) uvedené ve faunistickém záznamu znamená, že druh byl nalezen v jeho trusu.
     Pokud není uvedeno jinak, platí J. Mertlik det. Celý materiál z rodů Agrilinus, Aphodius a Onthophagus, sbíraný autorem, revidoval Václav Týr v roce 2019. Názvosloví použito podle Löbl & Löbl (2016).

     Faunistické mapy s rozšířením druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae na území Česka jsou k dispozici na Portálu Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Klasické faunistické mapy s rozšířením vzácnějších druhů čeledi Scarabaeidae a Trogidae na území Česka jsou k dispozici v práci Juřena et al. (2008).

     Souhrn všech dostupných informací o ekologii, sezónní dynamice a preferenci biotopů druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, je uveden v práci Kláry Hoffmannové (2006).

     Fotografie imag jsou k dispozici např. na polských internetových stránkách, které provozuje Lech Borowiec (Borowiec 2007) nebo na českých internetových stránkách provozovaných kolegy Alešem Sedláčkem a Petrem Božou (Sedláček & Boža 2019).
 

FOTODOKUMENTACE LOKALIT

     Na některých navštívených východočeských lokalitách jsem pořídil fotodokumentaci. V kapitole „Přehled navštívených lokalit“ je za těmito lokalitami uvedeno (foto). Vybrané fotografie jsou umístěny v Obrazové příloze, komplet je umístěn v internetové fotogalerii. Do vyhledávače na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php zadejte název lokality, případně datum sběru.
     Kromě fotografií z výše uvedených lokalit jsou ve fotogalerii i fotografie pobřežních biotopů druhů Rhyssemus germanus a Psammodius asper, např. meanr Labe mezi Bukovinou nad Labem a Hrobicemi.
     Rozsáhlá fotodokumentace lokalit Broumovska je v práci Hamet & Vancl (2016), která je umístěná na konci HTML verze článku (http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=263).
 

Přehled lokalit navštívených autorem od 29. srpna 2018 do 16. listopadu 2019

Obr. 2. Lokality navštívené od 29.8. do 16.11.2018 Obr. 3. Lokality navštívené od 16.2. do 16.11.2019

5260: Špindlerův Mlýn, Luční hora, louka (50.7288267N, 15.6901069E), 24.6.2019, Cervus (foto)

5260: Pec pod Sněžkou, Obří sedlo, 24.6.2019, Cervus

5260: Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, Ovis (foto)

5260: Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina (50.7239500N, 15.7278556E), 24.6.2019, Bos (foto)

5260: Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy pod Sněžkou (50.7210233N, 15.7265758E), 5.11.2018, Lama, Ovis (foto)

5260: Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy v Obřím dole (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, Capra, Ovis (foto)

5359: Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, Equus

5359: Vrchlabí, Kněžice, Na Fibichu, pastvina (50.6395653N, 15.5749225E), 11.9.2019, Bos

5359: Vrchlabí, Na Samotě, pastvina (50.6306269N, 15.5884517E), 11.9.2019, Bos

5359: Vrchlabí, Třídomí, pastvina (50.6276597N, 15.5966700E), 11.9.2019, Bos

5360: Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, Bos (foto)

5361: Zlatá Olešnice (50.6296256N, 15.9549856E), 17.7.2019, Bos

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, Bos

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, Bos (foto)

5362: Horní Adršpach, Krčmov (50.6289925N, 16.0736900E a 50.6182653N, 16.0644956), 1.6.2019, Bos (foto)

5363: Meziměstí, Ruprechtice, pastviny (50.6405806N, 16.2761467E a 50.6279950N, 16.2712944E), 22.7.2019, Bos

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina (50.6216089N, 16.2685961E), 22.7.2019, Bos

5364: Broumov, Rožmitál, pastvina (50.6024744N, 16.3645628E), 22.7.2019, Bos

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, Bos

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5156739N, 15.2867433E a 50.5156092N, 15.2753950E), 10.10.2018; (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, Bos (foto)

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, Bos

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, Bos

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, Bos (foto)

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, Bos (foto)

5461: Trutnov, Bojiště (50.5411519N, 15.9039733E), 18.9.2018, Ovis

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E a 50.5689356N, 15.9550103E), 18.9.2018, Bos, Equus; (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, Equus (foto)

5461: Trutnov, Střítež (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, Bos

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, Bos

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, Ovis

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, Bos (foto)

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E, 50.5834400N, 16.1086178E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, Bos, Equus (foto)

5462: Jívka, Janovice (50.5897717N, 16.0917144E), 1.6.2019, Equus (foto)

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, Bos

5463: Martínkovice, pastvina (50.5397814N, 16.3153308E), 22.7.2019, Bos

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, Bos

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, Equus

5557: Holín, Prachov, Přivýšina (50.4660642N, 15.3162078E), 12.11.2018, Capreolus

5557: Holín, Skalní město – Prachovské skály (50.4689050N, 15.2903942E), 12.11.2018, Equus, Homo

5558: Železnice, Na Pile, pastvina (50.4615933N, 15.3715969E), 19.4.2019, Bos

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4582725N, 15.3704828E a 50.4526369N, 15.3738839E), 17.9.2018, Capra, Ovis; (50.4539317N, 15.3731544E a 50.4523058N, 15.3750747E),12.11.2018, Bos, Ovis; (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, Bos (foto)

5559: Pecka, pastviny u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, Bos

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018; (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, Bos (foto)

5561: Hajnice, Horní Žďár (50.4903203N, 15.8850047E), 18.9.2018, Bos

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, Bos (foto)

5562: Rtyně v Podkrkonoší, U Františky, pastvina (50.4994136N, 16.1027758E), 1.6.2019, Ovis

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4042211N, 16.0844347E a 50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, Bos, Ovis; (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, Ovis (foto)

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenská obora (50.4033742N, 16.0688067E), 5.4.2019, Equus

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018; (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019; (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, Bos (foto)

5657: Sedliště, Na Dolech (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, Bos

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr, pastvina (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, Bos

5657: Kopidlno, Švermova, pastvina (50.3353519N, 15.2538422E), 31.7.2019, Bos

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, Bos

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018; (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, Bos (foto)

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3522222N, 15.7550806E), 16.10.2018, Equus; (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, Bos

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, Bos, Equus

5661: Jaroměř, Josefovské louky, pastvina (50.3439214N, 15.9372628E), 27.9.2018, Equus; (50.3439311N, 15.9373411E), 5.4.2019, Equus (foto)

5662: Dobruška, pastvina K Halínu (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018; (50.3016469N, 16.1537439E), 3.7.2019, Bos (foto)

5663: Česká Čermná, pastvina, U Hřbitova (50.3953250N, 16.2295558E), 3.7.2019, Equus

5663: Česká Čermná, Nad Českou Čermnou, pastvina (50.3933386N, 16.2293689E), 28.8.2019, Equus

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, Bos

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, Ovis

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, Bos

5663: Sedloňov, pastvina (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, Bos

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, Bos

5664: Deštné v Orlických horách, Plasnice, pastvina Na Úhoru (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, Bos

5664: Deštné v Orlických Horách, Na Šerlichu, louka (50.3258900N, 16.3843336E), 20.4.2019, Cervus; dtto, (50.3259197N, 16.3842014E), 11.8.2019, Cervus

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, Cervus; pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, Bos (foto)

5759: Skřivany, pastvina (50.2696842N, 15.5097094E), 20.9.2018; (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, Bos (foto)

5759: Sloupno (50.2521253N, 15.5007186E), 20.9.2018, Bos

5759: Měník, pastvina (50.2136622N, 15.5161036E), 20.9.2018, Bos; (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, Equus (foto)

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2455594N, 15.7614642E), 16.10.2018; (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, Bos

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, Equus

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, Bos

5761: Hradec Králové, Svinary, louka u OVS (50.2059681N, 15.9319567E), 2.4.2019, Equus

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, Equus

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, Equus

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018; (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018; (50.2017106N, 15.9593542E), 4.11.2018, Bos, Ovis; (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, Bos, Ovis; (50.2016603N, 15.9594133E), 21.9.2019 (foto)

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, Bos (foto)

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.2059817N, 15.9555669E a 50.2000072N, 15.9639569E), 4.11.2018; (50.2000481N, 15.9613275E a 50.2000669N, 15.9638944E), 21.10.2018, Bos, Ovis.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, Equus

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2129744N, 15.9978183E), 21.9.2018; (50.2233869N, 15.9909044E a (50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, Bos

5762: Opočno, Čánka (50.2568211N, 16.0919189E), Equus a (50.2571400N, 16.0913583E), Bos, 5.10.2018

5762: Opočno, Zárybnice (50.2744397N, 16.1290247E), 5.10.2018, Bos

5763: Osečnice, Lomy, pastvina (50.2718272N, 16.3132775E), 24.8.2019, Bos

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, Bos

5763: Lukavice (50.2152344N, 16.2982875E), 7.9.2018, Equus

5764: Orlické Záhoří, Zelenka – Jadrná, pastvina (50.2923122N, 16.4506058E), 20.4.2019, Bos (foto)

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018; (50.2510750N, 16.3388661E a 50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, Bos

5764: Liberk, Prorubky (50.2147689N, 16.3370703E), 29.8.2018, Bos

5764: Orlické Záhoří, pastviny u pily (50.2678486N, 16.4776281E), Equus a (50.2644400N, 16.4796881E), Bos, 11.8.2019

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2065878N, 16.5566264E), 4.9.2018; (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, Bos

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1612967N, 15.4878117E), 20.9.2018; (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, Equus (foto)

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, Equus

5859: Roudnice, pastvina (50.1790444N, 15.6307956E a 50.1768492N, 15.6372972E), 26.9.2018, Bos, Equus; (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, Equus

5859: Dobřenice, zámecký park (50.1526831N, 15.6410150E a 50.1513667N, 15.6380697E), 26.9.2018, Equus, Ovis

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, Bos (foto)

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, Bos (foto)

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019; (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, Bos (foto)

5860: Osice, Polizy (50.1501592N, 15.7000375E), 18.5.2019, Equus

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019; (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, Bos (foto)

5860: Praskačka, louka (50.1788583N, 15.7476186E), 18.2.2019, Equus (foto)

5860: Praskačka, konírna (50.1745158N, 15.7439439E), 8.5.2019, Equus

5860: Libišany, Na Bahnech (50.1621033N, 15.7666958E), 30.10.2018, Capreolus

5860: Libišany, Liščí (50.1503558N, 15.7681336E), 30.10.2018, Capreolus

5860: Opatovice nad Labem, polní cesta u elektrárny (50.1256428N, 15.7998681E), 23.3.2019, Equus

5860: Opatovice nad Labem, písník u Labe (50.1434169N, 15.7966964E), 30.10.2018, Canis

5860: Hradec Králové, Roudnička, polní cesta (50.1689703N, 15.8179675E), 2.4.2019, Equus

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018; (50.0986606N, 15.7756631E),16.11.2018; (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019; (50.1011308N, 15.7814539E), 16.9.2019; (50.1012517N, 15.7814931E), 15.11.2019, Equus

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1614328N, 15.8302869E), 4.3.2019; (50.1613371N, 15.8301375E), 16.11.2019, Equus

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesty (50.1600692N, 15.8386528E), 26.9.2019; (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019; (50.1600519N, 15.8382164E; 50.1555392N, 15.8459250E), 16.11.2019, Equus

5861: Vysoká nad Labem, les u Dubinky (50.1632925N, 15.8555058E), 16.11.2019, Equus

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, pastvina u jízdárny (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, Equus; (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, Equus; písčitá cesta k jízdárně (50.1911367N, 15.8651042E), 21.9.2019, Equus

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě (50.1931350N, 15.8615622E), 22.9.2018; (50.1909919N, 15.8651350E), 4.11.2018, Equus

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.2019, Equus

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, louka u Datlíka (50.1737125N, 15.8377356E), 26.9.2019, Equus

5861: Hradec Králové, Roudnička, lesní cesta u Cikána (50.1686292N, 15.8427217E), 26.9.2019, Equus

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018; (50.1356583N, 15.8539500E), 17.2.2019; (50.1356583N, 15.8539500E), 4.3.2019; (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019; (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019; (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, Bos (foto)

5861: Borek, lesní cesta (50.1397144N, 15.8648239E), 21.4.2019, Equus

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, Equus (foto)

5861: Běleč nad Orlicí, městské lesy, lesní cesta (50.1837381N, 15.9318783E), 28.2.2019, Equus

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, Bos; (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, Equus

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, Equus (foto)

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, Equus; (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, Equus; (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, Equus; (50.1494267N, 15.9631428E), 6.9.2019, Bos; (50.1537356N, 15.9649172E), 24.10.2019, Equus (foto)

5861: Býšť, Bělečko, lesní stezka (50.1545031N, 15.9685442E), 12.10.2019, Equus

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, Cervus, Dama

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, Bos, Ovis; 50.1990336N, 15.9647564E), 21.9.2019, Bos (foto)

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018; (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, Equus (foto)

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018; (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, Bos (foto)

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, lesní statek Bědovice (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018; (50.1927681N, 16.0278633E), 21.9.2019, Equus

5862: Týniště nad Orlicí, Bědovická obora (50.1974658N, 16.0199989E), 21.9.2019, Dama

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, Bos

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Petroviček (50.1672450N, 16.0296733E), 13.9.2018, Equus

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1367578N, 16.0405578E), 13.9.2018; (50.1391983N, 16.0449394E), 28.2.2019; (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019; (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, Bos (foto)

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019; (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, Bos, Equus

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018; (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019; (50.1246050N, 16.0745881E), 24.10.2019, Bos (foto)

5862: Olešnice, pastvina (50.1525706N, 16.1464089E), 25.4.2019; (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, Bos (foto)

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina v centru (50.1353050N, 16.1007250E) a východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, Bos

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, Equus (foto)

5862: Zdelov, pastvina (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, Bos, Equus; (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, Bos

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1050508N, 16.2439442E), 12.9.2018; (50.1052975N, 16.2388431E), 14.7.2019, Bos

5863: Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, pastvina (50.1465678N, 16.2893417E), 28.7.2019, Bos

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, Bos

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, Bos

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1276656N, 16.5299867E), 4.9.2018; (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, Bos (foto)

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, Bos

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, Bos

5958: Selmice, Dvůr, pastvina (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018; (50.0547408N, 15.4477000E a 50.0525914N, 15.4289889E), 26.7.2019, Equus

5958: Kladruby nad Labem, pastvina (50.0568581N, 15.4723253E), 19.9.2018; (50.0579025N, 15.4966611E), 26.7.2019, Equus

5958: Kladruby nad Labem, Josefov, pastvina (50.0529911N, 15.4837919E), 26.7.2019, Equus

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0558981N, 15.4892650E), 2.11.2018; (50.0628039N, 15.4768094E), 14.8.2019, Equus

5958: Kladruby nad Labem, lesní stezky (50.0619458N, 15.4762186E a 50.0633508N, 15.4913247E a 50.0543689N, 15.4980197E) 2.11.2018, Equus

5958: Kladruby nad Labem, Bílé Vchynice (50.1005292N, 15.4474581E), 14.8.2019, Equus

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, lesní cesta (50.0896667N, 15.4741586E), 2.11.2018, Equus

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, Mřely (50.0947756N, 15.4621350E), 14.8.2019, Equus

5959: Kladruby nad Labem, Semínská Vrata (50.0529572N, 15.5012792E), 26.7.2019, 1 ex., Equus

5959: Semín, pastvina (50.0540889N, 15.5095436E), 19.9.2018; (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, Equus

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, Bos (foto)

5959: Neratov, pastvina u silnice (50.0786267N, 15.6400411E), 19.9.2018; (50.0787686N, 15.6421550E),17.9.2019, Equus

5959: Přelouč, Lohenice, jízdárna (50.0487647N, 15.5974908E), 26.7.2019, Equus

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní cesty (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019; (50.0524228N, 15.6114839E a 50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019; (50. 0490919N, 15.6033003E), 14.8.2019; (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019; (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, Equus (foto)

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0273908N, 15.6201283E a 50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, Equus

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019; (50.0542844N, 15.6257800E), 14.8.2019; (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, Equus (foto)

5960: Černá u Bohdanče, pastvina (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, Equus

5960: Hrobice, Baroch, lesní stezka (50.0974714N, 15.7849764E), 16.2.2019, Equus

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.0988186N, 15.7809606E), 16.9.2019; (50.1000906N, 15.7723842E), 15.11.2019, Equus

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, Equus

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019; (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019; (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019; (50.0821253N, 15.7982600E), 3.9.2019; (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, Equus (foto)

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 26.2.2019; (50.0829686N, 15.8132669E), 24.4.2019; (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, Equus (foto)

5960: Ráby, Na Kladině, pastvina (50.0836150N, 15.8193878E), 4.7.2019, Equus (foto)

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, Equus (foto)

5960: Němčice, polní cesta (50.0879992N, 15.8131061E), 23.3.2019, Equus

5960: Němčice, pastvina (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, Equus; (50.0858817N, 15.8039194E; 50.0894681N, 15.8188486E a 50.0919322N, 15.8126258E), 3.9.2019, Equus

5960: Spojil, farma Apolenka (50.0488869N, 15.8256158E), 23.3.2019, Equus

5960: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0497275N, 15.8348856E), 23.3.2019, Equus

5961: Veská, lesní cesta (50.0390067N, 15.8491550E), 23.3.2019, Equus

5961: Mnětice, pastvina (50.0168781N, 15.8389833E a 50.0152819N, 15.8438436E), 21.9.2018, Equus; (50.0166022N, 15.8377925E), 13.5.2019, Equus a pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), Bos (foto)

5961: Rokytno, Bohumileč, pastvina (50.0996492N, 15.8549350E), 6.8.2019, Equus

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, Bos

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, Ovis

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, Equus

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, Equus a pastvina (50.0517142N, 16.1081550E), Bos

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, Bos

5963: Plchovice (50.0474817N, 16.1870003E a 50.0459247N, 16.1837914E), 23.10.2019, Bos, Ovis

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0622219N, 16.1686658E), 14.7.2019, Bos

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, Bos

5963: Borovnice, Závrší, pastvina (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018; (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, Equus

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, Bos

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0937228N, 16.2828578E), 12.9.2018, Equus; (50.0943275N, 16.2817369E), 14.7.2019, Bos

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019; (50.0002839N, 16.3107811E), 23.7.2019, Bos (foto)

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, Bos

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, Equus

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0854297N, 16.4363347E), 12.9.2018; (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, Equus (foto)

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, Bos

5964: Žamberk, Vemas, pastvina (50.0901689N, 16.4919692E), 4.9.2018, Bos

5964: Hejnice, pastvina (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, Bos

5964: České Libchavy, pastvina (50.0265125N, 16.3677206E), 12.9.2018, Bos

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E a 50.0866981N, 16.5238103E), 2.6.2019; (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, Bos (foto)

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, Equus

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, Ovis (foto)

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, Bos

6059: Přelouč, Tupesy, pastvina (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, Bos

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, Bos (foto)

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, Bos (foto)

6059: Turkovice, pastvina (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018; (49.9500825N, 15.5449964E), 24.5.2019, Bos (foto)

6059: Hošťalovice, pastvina (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, Bos

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, Bos (foto)

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, Equus

6062: Vysoké Mýto, pastvina u Slatiny (49.9737108N, 16.1575392E), 17.10.2018, Bos

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, Bos

6062: Chroustovice, pastvina u kravína (49.9611419N, 16.0006389E),12.9.2019, Bos

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, Equus

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, Bos

6063: Kosořín, Dálnice, pastvina (49.9742764N, 16.2423614E), 17.10.2018, Bos

6063: Sudislav nad Orlicí, statek (49.9881078N, 16.3098781E), 17.10.2018, Bos

6064: Sudislav nad Orlicí, Luh (49.9859556N, 16.3329611E), 17.10.2018, Bos, Cervus

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty (49.9843214N, 16.3352181E a 49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, Bos (foto)

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, Equus; (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, Bos (foto)

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, Bos

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, Equus (foto)

6065: Dolní Čermná, pastvina pod Kovářovým kopcem (49.9784550N, 16.5589667E), 31.5.2019, Bos (foto)

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, Ovis (foto)

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, Bos

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, Bos

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, Bos

6159: Žlebské Chvalovice, pastvina (49.8894706N, 15.5668517E a 49.8904003N, 15.5673614E), 11.10.2018, Equus, Ovis

6160: Slatiňany, Trpišov, pastvina (49.8947008N, 15.7987489E), 6.10.2018, Bos

6160: České Lhotice, Vedralka, pastvina (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, Bos

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, Equus

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, Bos

6160: Trhová Kamenice, Kameničky, pastvina (49.8014736N, 15.7866514E), 18.7.2019, Bos

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, Bos

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E a 49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, Equus

6161: Nasavrky, Obořice, pastvina (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, Equus

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, Bos, Ovis

6162: Střemošice, pastviny pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, Bos

6162: Střemošice, Bílý Kůň, pastvina (49.8848911N, 16.0674847E), 12.9.2019, Equus

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018; (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019; (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, Bos

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, Bos

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, Bos

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, Bos

6166: Tatenice, pastvina (49.8721028N, 16.6879092E), 10.8.2019, Bos

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, Equus

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, Bos

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E a 49.7454539N, 16.0640347E), 1.8.2019, Bos

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, Bos

6263: Pomezí, Zadky, pastvina (49.7164819N, 16.3013833E), 1.8.2019, Equus

6264: Květná, pastvina (49.7378208N, 16.3367331E), 9.9.2018, Bos

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, Bos, Equus

6265: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6997469N, 16.6188592E), 15.10.2019, Bos

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, Bos

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, Bos

6266: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7190689N, 16.8318286E), 15.10.2019, Ovis

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019; (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, Ovis

6363: Korouhev, pastvina (49.6654825N, 16.2545628E a 49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, Bos

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, Bos

6364: Bystré, U Panského kříže, pastvina (49.6421372N, 16.3485314E), 1.8.2019, Equus

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019; (49.6982272N, 16.6186606E), 15.10.2019, Bos

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, Bos

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, Bos

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019; (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, Equus

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, Bos

Přehled lokalit navštívených kolegou Vladimírem Hronem v roce 2019
5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice (50.1991558N, 15.9638494E), Bos, Ovis
5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník (50.1169675N, 15.4420567E), Bos
5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, jízdárna (50.1928614N, 15.8622314E), Equus
5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, centrální vřesoviště (50.1861297N, 15.8601286E), Equus
5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1459119N, 15.9814931E), Cervus, Capreolus
5960: Pardubice, Staré Čivice, obora (50.0223625N, 15.6967572E), Dama
5962: Trusnov (49.9990636N, 16.0344111E), Capreolus, (50.0097794N, 16.0372864E), Equus
6060: Chrudim (49.9521061N, 15.7774594E), UV světlo
6060: Chrudim, Markovice (49.9546583N, 15.7491328E), Equus
6060: Slatiňany (49.9063233N, 15.8020169E), Equus
6060: Úherčice (49.9205186N, 15.6794811E), Ovis
6062: Dobříkov (49.9974578N, 16.1361969E), Bos
6160: Seč, Proseč (49.8258378N, 15.6700506E), Bos
6160: Seč, Prosíčka (49.8211864N, 15.6979456E), Equus
6159: Běstvina (49.8346478N, 15.6062675E), Bos, (49.8334506N, 15.6031456E), Equus
6160: České Lhotice, Vedralka (49.8411731N, 15.7674683E), Bos
6164: Čistá (49.8090853N, 16.3518036E), Equus
 

Obr. 4. Břehy, 22.5.2019. Onthophagus taurus, samec, foto Jan Pelikán

 

VÝSLEDKY

 

GEOTRUPIDAE Latreille, 1802

Bolboceratinae Mulsant, 1842
Bolboceratini Mulsant, 1842

Odonteus Samouelle, 1819
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) 

 

 

 

 

 

 

 

5357: Turnov, Dolánky u Turnova, 25.5.2014, 1 ♂, v bazénku u jezu, M. Průša leg., det. et coll.

5359: Jilemnice, Hrabačov, 19.9.1954, 1 ex., O. Kavan leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5364: Broumov, Rožmitál, Dlouhý vrch [Homole], 10.6.2014, 1 ♂, na světlo, M. Mikát leg., det. et coll. (Mikát & Hamet 2014: 85, Hamet & Vancl 2016: 89)

5463: Police nad Metují, město, 5.8.2013, 1 ex, UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 89); 27.7.2014, 1 ex.

5559: Pecka, 10.7.2016, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5560: Dvůr Králové nad Labem, 15.7.1949, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

5763: Mělčany, VIII. 2002, 1 ex., L. Maršík leg. (Resl 2018)

5858: Kněžičky, obora Kněžičky [NPR Žehuňská obora], 7.6.2001, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5859: Pravy, 4.7.2011, 1 ex., na světlo, M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 11.7.2011, 2 ex.; dtto, 15.7.2011, 1 ex.; dtto, 26.7.2011, 1 ex.; dtto, 16.6.2012, 1 ex.; dtto, 7.6.2013, 1 ex.; dtto, 4.7.2013, 1 ex.; dtto, 22.6.2016, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Kopec svatého Jana, 10.6.2014, 1 ♂, v lese na UV světlo, cca 21.45, J. Pelikán leg., det. et coll.; dtto, 1 ♂, cca 22.00, T. Staněk leg., det. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, bez data, 1 ex., Plachetka leg. (Poláček 1977: 531)

5863: Rychnov nad Kněžnou, Panská Habrová, 9.6.2013, 1 ex., T. Tejkalová leg., B. Mocek det., RMHK coll.

5958: Kladruby nad Labem, 5.-12.6.2010, 1 ex., Malaise trap, B. Mocek leg. et det., RMHK coll.

5959: Přelouč, Slavíkovy ostrovy, 21.8.2000, 1 ♂, na světlo, B. Mocek leg. (Mocek & Mikát 2001: 19)

5959: Lázně Bohdaneč, sádky, 9.-24.5.2016, 1 ex., Malaise trap, B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll.

5960: Lázně Bohdaneč, louka jižně od parku, 28.7.2011, 1 ex., na světlo, B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5960: Ráby, Kunětická hora, 17.7.2007, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 19.6.-3.7.2008, 1 ex., Malaise trap, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Skořenice, 10.8.1952, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531)

5963: Choceň (59-6063), 6.7.1958, 1 ex., E. Šimek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531)

5964: Žamberk, VII. 1949, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll.(Poláček 1977: 531)

5964: Žamberk, jižní stráň (bývalá ovčí pastvina), 11.7.2016, 1 ♂, poletoval poblíž UV světla, J. Pelikán leg., det. et coll.

5966: Králíky, 24.8.1955, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6059: Heřmanův Městec, bez data, 1 ex., sběratel neuveden, VMČL coll., V. Týr det.

6059: Heřmanův Městec, Bažantnice (Kopecký 2009)

6060: Chrudim, zahrada u č. p. 1410, 29.7.2017, 1 ♂, po dešti na UV světlo, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 24.-26.7.2019, 1 ♂; dtto, 24.8.2019, 1 ♀.

6060: Chrudim, východní okraj Vaňkových školek, 1.8.2017, 1 ♀, na UV světlo, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Práčov, PR Strádovské peklo, jižní stráň naproti hradu Strádov, 6.7.2018, 1 ♂, přilákán na světlo, T. Kopecký leg., det. et coll.

6163: Budislav, 8.8.1970, 1 ex., J. Brokeš leg. (Poláček 1977: 531), V. Týr det.

 

Geotrupinae Latreille, 1802
Chromogeotrupini Zunino, 1984

Typhaeus Leach, 1815
Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)

5459: Martinice [v Krkonoších] (5459), 30.4.1942, 1 ♂, Rákosník leg., V. Týr coll. (Juřena et al. 2008: 28)

Poznámka. Lokálně vyhynulý. Jeho nejbližší recentní lokality se nachází v severních Čechách v Českém Švýcarsku.
 

 

Geotrupini Latreille, 1802

Anoplotrupes Jekel, 1866
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

 

 

 

 

 

5258: Harrachov, VII. 1952, 3 ex., J. Ecler leg., OMVH coll., J. Mertlik rev.

5259: Krkonoše, Pomezní bouda, VII. 1976, 1 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, 9.7.2004, 1 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E), 24.6.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik observ.

5260: Krkonoše, Malá Úpa, VII. 1976, 1 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5360: Krkonoše, Jánské Lázně, V. 1964, 1 ex., J. Wagner leg., ZMMP coll., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, 18.6.1982, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 27.7.1984, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5362: Horní Adršpach, Krčmov, pastvina (50.6182653N, 16.0644956), 1.6.2019, 1 ex., pastvina u okraje lesa, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina (5363d), 23.6.2003, 3 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, VIII. 2003, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 6.7.2003, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Vižňov (5363a/c), 15.-30.7.1992, 1 ex., zemní past, údolí potoka se smíšeným lesem, J. Růžička leg., detr. et coll.

5363: Bohdašín, Mořská transgrese (5363c), bez data (Hamet & Vancl 2016)

5456: Turnov, 24.9.1994, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5456: Vyskeř, Skalany, Turnov, 2.8.1997, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5456: Kacanovy, 17.9.2006, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 25.6.1998, 2 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 9.9.2002, 4 ex., zemní past, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Horní Vernéřovice, Janovická niva (5462b), 5.6.2003, 1 ex., zemní past, A. Hamet leg. et coll., Z. Vancl det. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Horní Vernéřovice, Rač (5462a/b), bez data (Hamet & Vancl 2016)

5463: Česká Metuje, Pušvíza (5463a), 18.6.2003, 1 ex., zemní past , Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 5.7.1998, více ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 8.6.2003, 3 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463b), 10.5.2004, 1 ex., J. Beran leg., kůrovcový lapač, Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Česká Metuje, Pískovcové sloupky (5463a), bez data (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují (5463c), 1955, 6 ex., J. Tůma leg., MMÚL coll., V. Vysoký det.; V.1985, 2 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.; 20.5.1985, 1 ex., K. Uhlíř leg., det et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Žděřina (5463c), 20.7.1990, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 4.6.2002, 1 ex., J. Spíšek leg., Z. Vancl fet. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Martínkovice (5464c), 7.8.2003, 2 ex., J. Moravec leg. et coll., Z. Vancl det. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Louky u Božanova (5464c), 21.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Šonov, Kamenec (5464a), 15.6.2004, 2 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 20.7.2004, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5556: Podkost, 5.5.2013, 50 ex., na vytékající březové míze, M. Průša observ.

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, (vice ex.), 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Skalní město – Prachovské skály (50.4689917N, 15.2919747E), 12.11.2018, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Prachov, 27.6.1985, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5557: Holín, Prachov, vrch Přivýšina (50.4660436N, 15.3160361E), 12.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 27.9.2008, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.9.2017, 1 ex.

5560: Miletín, 3.7.2018, 1 ex. (více ex. observ.), J. Plecháč leg., det. et coll.; dtto, 23.7.2018, 1 ex.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Žabokrky, Nad závodištěm (5563a), 10.5.2003, 12 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 26.5.2003, 14 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 20.7.2003, 36 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5563: Machov – Pod Borem (5563b), bez data (Hamet & Vancl 2016)

5662: Dobruška, Halin, 21.6.2006, 1 ex., R. Lukáš leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5663: Sněžné, 25.6.1974, 1 ex., J. Resl leg et coll. (Resl 2018); dtto, 6.7.1974, 1 ex.; dtto, 20.7.1976, 3 ex.; dtto, 30.7.1978, 1 ex.; dtto, VIII.1978, 1 ex.

5664: Orlické hory, Bukačka, 6.7.1980, 1 ex., J. Resl leg et coll. (Resl 2018).

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 11.8.2019, 1 ex., na louce pod rezervací v kůrovcovém lapači, J. Mertlik observ.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 1 ex., na silnici, J. Mertlik observ.

5760: Hradec Králové, VI.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5761: Hradec Králové, Malšova Lhota, 21.9.2019, 1 ex., rozježděni na lesní cestě, J. Mertlik observ.

5761: Hradec Králové, Svinary, VII. 1990, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice, 21.9.2019, 1 ex., v zemi pod ovčím exkrementem, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, 1.6.1971, 1 ex., J. Resl leg et coll. (Resl 2018)

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, 11.8.2019, 1 ex., na silnici, J. Mertlik observ.

5860: Hrobice, lesní stezka (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019, více ex., Equus, J. Mertlik observ.; 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 13.9.2019, více ex., V. Hron observ.; dtto, 16.9.2019, více ex., J. Mertlik observ.

5860: Hrobice, Cháby, lesní cesta (50.0982786N, 15.7749336E), 16.11.2018, 2 ex., J. Mertlik observ.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 2009, observ. více ex., v záchytných nádobách, V. Hron leg. det. et coll.; centrální část, 27.7.2010 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; v zalesněné části, 2018, více ex., v trusu poníků, V. Hron observ.; centrální vřesoviště, IV.-X. 2019, více ex., Equus, V. Hron observ.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě – Nový Hradec Králové, lesní cesta, 21.9.2019, více ex., Equus, J. Mertlik observ.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Běleč nad Orlicí, 7.7.1990, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5861: Býšť, 8.6.1987, 1 ex., V. Kupka leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5861: Býšť, Bělečko, lesní cesta (50.1545031N, 15.9685442E), 12.10.2019, 1 ex. (strany štítu načervenalé), lesní stezka, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 6.9.2019, více ex., Cervus, Dama, Ovis, J. Mertlik observ.; 8.9.2019, více ex., Cervus, Dama, V. Hron observ.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 22.7.1994, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll. (Mertlik 2007); 19.7.1998, více ex., aromatické pasti, J. Mertlik leg., det. et coll. (Mertlik 2007); 23.6.2003, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 8.7.2007, 2 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ. (Mertlik 2007); 23.7.2007, 3 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ. (Mertlik 2007); 1.8.2007, 4 ex., na rozkládající se houbě v dutině u paty kmene Fagus, J. Mertlik observ. (Mertlik 2007).

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 2018 (každoroční výskyt), velmi četný na přilehlé silnici, V. Hron observ.

5862: Týniště nad Orlicí, 1978, 1 ex., L. Šálek leg. et coll., V. Týr det.

5862: Týniště nad Orlicí, Dvůr – U Houkvice, 21.9.2019, 3 ex., v letu nad lesní cestou, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, více ex., J. Mertlik observ.

5865: Bartošovice v Orlických horách, 11.8.2019, 1 ex., na silnici, J. Mertlik observ.

5866: Králický Sněžník, Velká Morava, 14.7.1974, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, rozcestí, 7.7.1976, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5867: Králický Sněžník, Velká Morava, Vilemínka, 8.8.1981, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Selmice, 28.9.2002, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 4.6.1995, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.; 4.9.2001, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.7.2004, 5 ex.; dtto, 4.9.2004, 1 ex.; IV.-XI. 2003-2005, více ex., převážně v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006).

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5958: Kladruby nad Labem, Bílé Vchynice, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě na okraji lesa, Equus, J. Mertlik observ.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, Mřely, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5958: Přelouč, Morašice, VIII. 1995, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5959: Semín, 20.8.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 10.6.2000, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 2.9.2000, více ex.; dtto, 14.5.2004, více ex.; 25.7.2004, 1 ex., A. Dejslar leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 14.8.2004, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 21.8.2004, více ex.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.; dtto, 17.9.2019, více ex.

5959: Živanice, zalesněná duna, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5960: Lázně Bohdaneč, 9.5.1980, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 10.8.1980, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 2.9.2004, více ex.; dtto, 4.9.1984, 1 ex.; olšiny a louky severovýchodně od lázeňského parku, 11.5.2011, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní cesta, 4.7.2019, více ex., Equus, J. Mertlik observ.; dtto, 3.9.2019, více ex.; dtto, 16.9.2019, více ex.

5961: Holice, 5.8.1997, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Trusnov, 2.5.1986, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Jaroslav, 17.5.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 29.9.1999, 1 ex.

5962: Horní Jelení, 14.7.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Nová Ves, Karlov, 5.10.1994, 1 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Nová Ves, 25.6.1974, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 17.6.2004, 2 ex.

5965: Líšnice, 7.8.1968, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5965: Studené, 9.6.1972, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, 2.9.1972, 1 ex.

5965: Letohrad, Petříkov, 6.6.2001, 1 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5965: Lichkov, 8.6.1991, 1 ex., K. Handlová leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5966: Králíky, 29.6.1961, 1 ex., J. Wagner leg., ZMMP coll., V. Týr det.

6062: Brteč, 10.9.1991, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto (6062-63), 24.7.1978, 1 ex., K. Poláček leg. (Resl 2018)

6159: Běstvina, 1990, 2 ex., K. Chobot leg., det. et coll.

6161: Skuteč, 28.8.2000, 1 ex., P. Mlíka leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6162: Podhořany, 7.8.1984, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, VII.1985, 1 ex.

6162: Zdislav, 26.7.1992, 3 ex., F. Černý leg. et coll., V. Týr det.
6163: Dolní Újezd, 1984, 5 ex., O. Černý leg. et coll., V. Týr det.
6261: Hlinsko v Čechách, 1982, 2 ex., O. Černý leg. et coll., V. Týr det.

Poznámka. Ve východních Čechách velmi hojný lesní druh, běžně nalézaný na lesních cestách a na starých houbách, od nížin až do horských oblastí. V Královéhradeckých lesích se vyskytuje v takovém množství, že v sezóně lze na cestách vidět každých pár metrů nějaké přejeté nebo rozšlápnuté imago. Osídlených čtverců je určitě více, než se mi podařilo zdokumentovat. Problém je v tom, že jej prakticky nikdo nesbírá a ani neeviduje jeho nálezy.

 

Geotrupes Latreille, 1797
Geotrupes mutator (Marsham, 1802)

5960: Pardubice, 1927, 1 ex., I. Táborský leg., V. Hron det. et coll.

5962: Trusnov, 22.5.1966 (Poláček 1977: 531, Král & Vitner 1993: 27)

5963: Choceň (59-6063), bez data, J. Ecler leg. (Poláček 1977: 531)

5964: Žamberk, VII. 1948, O. Marek leg. (Poláček 1977: 531)

Poznámka. Na území ČR vyhynulý. Nejbližší recentní nálezy jsou na území Německa na pastvinách u Zhořelce (Görlitz).

 

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)

 

 

 

 

 

 

 

 

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota (50.5156739N, 15.2867433E), 10.10.2018, (více ex.), 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň (50.5716817N, 15.9551606E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Střítež (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Martínkovice (50.5563239N, 16.3588150E), 22.7.2019, 2 ex., Equus, na okraji silnice, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Martínkovice, pastvina (50.5397814N, 16.3153308E), 22.7.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Sobotka, VII.1964, 1 ex., Tůmová leg., V. Týr coll. (Týr 1997: 240); IV. 1987, 1 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4582725N, 15.3704828E), 17.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, pastvina u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5561: Hajnice, Horní Žďár (50.4903203N, 15.8850047E), 18.9.2018, (více ex.), 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Sedliště, Na Dolech (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, pastvina u kravína (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018, 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Česká Čermná, Nad Českou Čermnou, pastvina (50.3933386N, 16.2293689E), 28.8.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice (50.2129744N, 15.9978183E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek (50.2233869N, 15.9909044E), 20.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastviny u Orlice, 2015-17, více ex., V. Hron observ.; 18.10.2019, více ex., V. Hron observ.

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 2 ex. (observ. více ex.), J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Zárybnice (50.2744397N, 16.1290247E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Prorubky (50.2147689N, 16.3370703E), 29.8.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov (50.1612967N, 15.4878117E), 20.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 28.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kasalice, 23.8.2016, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 5.9.2016, 2 ex.

5860: Hrobice, 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, u jízdárny, 17.10.2017, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, (50.1931350N, 15.8615622E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 17.10. 2018, 2 ex., V. Hron leg. det. et coll.; dtto, VI.-IX. 2019, více ex., V. Hron observ.

5761: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pekařova 670, zahrada, 8.9.2016,1 ex., na světloM. Mikát leg., det. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, 11 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, více ex., V. Týr leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 1 ♂.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, Lesní statek Bědovice (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018, 3 ex. (více ex. observ.), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, (více ex.), 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí , lesní školka (50.1612778N, 16.0746389E), 2.8.2018, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; pastvina (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, (více ex.), 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1367578N, 16.0405578E), 13.9.2018, (více ex.), 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina v centru (50.1353050N, 16.1007250E) a východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, (více ex. observ.), 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, (více ex.), 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1050508N, 16.2439442E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastvina (50.1170358N, 16.7729083E), 5.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 17.10.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 18.-19.10.1999, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.; dtto, 8.9.2002, 1 ex.; dtto, 28.9.2002, 1 ex.

5958: Selmice, Dvůr (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, (více ex.), 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 26.7.2019, 1 ex.

5958: Kladruby nad Labem, 9.12.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 31.7.1984, 6 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 20.8.1994, 8 ex., R. Sehnal leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 5.7.1995, 4 ex.; 4.10.1997, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 26.9.1998, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 3.10.1998, 7 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 10.10.1998, 4 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 17.10.1998, 1 ex.; dtto, 31.10.1998, 5 ex.; dtto, 20.7.1999, 2 ex.; dtto, 30.7.1999, 2 ex.; dtto, 11.8.1999, 1 ex.; 14.7.2004, 1 ex.; dtto, 7.8.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 24.10.2004, více ex., V. Hron leg. det. et coll.; VII.-X. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); (50.0568581N, 15.4723253E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, lesní cesty (50.0588981N, 15.4694917E), 2.11.2018, 1 ex.; pastvina (50.0529911N, 15.4837919E), 26.7.2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 30.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 4.8.1999, 5 ex.; dtto, 12.8.1999, 2 ex.; dtto, 1.8.2000, 5 ex.; dtto, 2.9.2000, 3 ex.; dtto, 17.7.2004, 1 ex.; dtto, 24.7.2004, 1 ex.; dtto, 21.8.2004, 1 ex.; dtto, 8.7.2018, 1 ex.; pastvina (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 5.8.2017, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 16.8.2017, 1 ex.

5959: Přelouč, Lohenice, zalesněné duny (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Sezemice, 2010, více ex., V. Hron observ.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Dolní Ředice, Drahoš, 16.7.2018, více ex., V. Hron observ.

5961: Rokytno, Bohumileč, pastvina (50.0996492N, 15.8549350E), 6.8.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice (50.0168781N, 15.8389833E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ♀, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina u kravína (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, (více ex.), 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0937228N, 16.2828578E), 12.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Hejnice (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra, pastvina (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0854297N, 16.4363347E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Turkovice (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Hošťalovice (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Markovice, 27.7.2019, 5 ex., pastvina koní při výjezdu směr Heřmanův Městec, V. Hron leg., det. et coll.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, (více ex.), 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, více ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 4 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 1 ex., Equus.

6160: České Lhotice, Vedralka, 6.11.2018, 15 ex., V. Hron leg. det. et coll.; 1.8.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 15 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 29.8.2019, 1 ex.

6160: Seč, Prosíčka, 24.7.2019, 15 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6159: Žlebské Chvalovice (49.8894706N, 15.5668517E), 11.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastviny pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, 17.8.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, U Střelnice (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6166: Tatenice, pastvina (49.8721028N, 16.6879092E), 10.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E), 1.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6264: Květná (49.7378208N, 16.3367331E), 9.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Bystré, U Panského kříže, pastvina (49.6421372N, 16.3485314E), 1.8.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Železné hory, bez data (Tesař 1957: 92)

 

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, 20.6.1986, 1 ex., V. Benedikt leg. et coll. V. Týr det.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 1 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Krkonoše, Strážné, 14.6.1994, M. Mlíková leg., J. Resl det. et coll. (Juřena et al. 2008: 30)

5360: Krkonoše, Velká Úpa, VII. 1984, 2 ex., J. Plecháč leg. (Týr 1997: 241).

5462: Jívka, Záboř, pastvina (50.5770581N, 16.1171444E), 1.6.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Česká Metuje, Solovický dvůr (5462d), 4.6.2003, 1 ex., zemní past , Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Slavný (5463d), 8.7.1984, 1 ex., J. Seifert leg., Z. Vancl coll., D. Král det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, VI. 1953, 1 ex., J. Tůma leg., V. Vysoký det., MMÚL coll.; VII. 1984, 1 ex., Z. Vancl leg. (Týr 1997: 241)

5563: Náchod, Dobrošov (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, VI. 1989, 1 ex., J. Resl leg. et det. (Juřena et al. 2008: 30)

5663: Česká Čermná, Nad Českou Čermnou, pastvina (50.3933386N, 16.2293689E), 28.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Ohnišov, VII.1986, 1 ex., J. Resl leg. et det. (Juřena et al. 2008: 30)
5663: Orlické hory, Polom, 7.9.1963, S. Laibner leg. (Juřena et al. 2008: 30)

5663: Orlické hory, Sněžné, VI. a VII.1973, J. Resl leg. et det. (Juřena et al. 2008: 30); dtto, 25.6.1974, 1 ex.; dtto, 25.7.1976, 1 ex.; dtto, 20.5.1977, 1 ex.; dtto, 30.7.1978, 1 ex.; dtto, 21.4.1986, 1 ex.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 1 ♂, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Orlické hory, Sedloňov (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické hory, Deštné, bez data (Poláček 1977: 531)

5664: Deštné v Orlických horách, Plasnice, pastvina Na Úhoru (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 15.VI.1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Resl det. et coll. (Juřena et al. 2008: 30); pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 4 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové, 6.5.1944, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., A. Dunda det.

5764: Orlické Záhoří, Zelenka – Jadrná, pastvina (50.2923122N, 16.4506058E), 20.4.2019, 1 ♂, 4 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, pastvina u pily (50.2678486N, 16.4776281E), 11.8.2019, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, bez data (Poláček 1977: 531)

5864: Rokytnice v Orlických horách, 28.5.1995, 5 ex., Equus, J. Chybík leg. (Juřena et al. 2000: 236)

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice v Orlických horách, Zemská brána, 8.9.2014, 1 ex., v lese v letu nad lesní asfaltkou, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 3 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Horní Morava, Vilemínka, 30.6.1976, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 15.10.1988, 1 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 30)

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 531)

5963: Choceň, bez data (59-6063), bez data (Poláček 1977: 531)

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 531); IX. 1968, 1 ex., K. Resl leg., J. Resl det. et coll. (Juřena et al. 2008: 30)

5965: Letohrad, bez data (5964-65) (Poláček 1977: 531)

5966: Hedeč [Dolní nebo Horní Hedeč], 15.8.1988, 2 ex., K. Poláček leg. (Juřena et al. 2008: 31); dtto, 25.6.1989, 2 ex.; dtto, 31.7.1989, 1 ex.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, 5.9.1954, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 18.6.1974, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Králíky, Studánka, 660m, 15.6.1975, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Červená Voda, 1.5.1995, 1 ex., R. Chodura leg., D. Juřena coll. (Juřena et al. 2008: 31)

6062: Vysoké Mýto (6062-63), bez data (Poláček 1977: 531)

6064: Dolní Libchavy, bez data (Poláček 1977: 531)

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 10 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 5 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 1.8.2019, 12 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6163: Litomyšl, V. 1944, 1 ex., J. Voříšek leg. (Poláček 1977: 531), V. Týr det.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7454539N, 16.0640347E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

 

Trypocopris Motschulsky, 1860
Trypocopris vernalis vernalis (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

5357: Klokočí, 25.10.2002, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5357: Klokočí, PP Podloučky, 16.8.2018, 1 ♀, M. Průša leg., det. et coll.

5357: Turnov, Dolánky u Turnova, 28.6.1987, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5457: Semínova Lhota, PP Na Víně, 10.5.2008, 1 ♀, M. Průša leg., det. et coll.

5463: Police nad Metují, 1955, 2 ex., J. Tůma leg., V. Vysoký det., MMÚL coll.

5464: Šonov, Homole, sopka (5464b), 19.6.2003, 1 ex., v letu, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5556: Podkost, 5.5.2013, 1 ♀, M. Průša leg., det. et coll.

5559: Pecka, 9.8.2004, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 3.5.1987, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; VI. 1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5762: Opočno, bez data (Poláček 1977: 532)

5764: Liberk, Uhřínov (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 1 ex., J. Mertlik observ.

5764: Šajtava, bez data (Poláček 1977: 532)

5764: Kačerov, bez data (Poláček 1977: 532)

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina, 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik observ.

5767: Králický Sněžník (5767-5866-67), bez data, f. autumnalis (Tesař 1957: 101)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), recentní každoroční výskyt, více ex., V. Hron observ.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 4.6.2019, 1 ex., v letu, V. Hron observ.

5860: Hradec Králové, V.1985, 2 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hradec Králové, Roudnička, IX. 1995, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 2009, observ. v záchytných nádobách u tůní v centrální části, V. Hron leg. det. et coll.; 11.6.2011 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; 22.6.2013 1 ex.v centrální oblasti, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 2018, 1 ex.; VI.-IX. 2019, více ex., V. Hron observ.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 4.9.1996, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, 11.8.2000, 1 ex., V. Kupka leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5861: Býšť, Bělečko, pastvina, 6.9.2019, více ex., Equus, J. Mertlik observ.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 6.9.2019, více ex., Cervus, Dama, Ovis, J. Mertlik observ.; 8.9.2019, více ex., V. Hron observ., dtto, 11.10.2019, více ex.

5863: Častolovice, bez data (Poláček 1977: 532)

5958: Kladruby nad Labem, 20.7.1999, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25.5.2002, více ex.; dtto, 24.6.2000, více ex.; dtto, 20.7.2000, více ex.; 24.7.2004, 2 ex.; dtto, 14.8.2004, více ex.; dtto, 21.8.2004, více ex.; V.-X. 2003-2005, více ex., v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 23.7.2008, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, Mřely, 14.8.2019, 2 ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5959: Semín, 20.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 20.8.1999, 1 ex.; dtto, 24.6.2000, 1 ex.; dtto, 25.5.2002, 1 ex.; dtto, 24.7.2004, více ex.; dtto, 21.8.2004, 1 ex.; dtto, 23.7.2015, 1 ex.; (50.0540889N, 15.5095436E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 4.9.2019, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5959: Přelouč, Lohenice, zalesněné duny (50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019, více ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 1 ex. (krovky se zelenými okraji).

5959: Živanice, zalesněná duna, 14.8.2019, více ex., na lesní cestě, Equus, J. Mertlik observ.

5960: Lázně Bohdaneč , 2.9.1984, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.8.2005, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Stéblová, 25.5.1997, ex., V. Hron leg., det. et coll.

5960: Hradiště na Písku, Kunětický les, 4.7.2019, více ex., lesní cesta, Equus, J. Mertlik observ.; 16.9.2019, více ex.

5961: Holice, 5.8.1997, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Jaroslav, 8.5.1974, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 30.5.1988, 1 ex.; dtto, 10.6.1988, 1 ex.

5962: Trusnov, 27.6.1980, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018); dtto, 17.7.1989, 1 ex.

5962: Horní Jelení, 9.8.1984, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 10.5.1985, 1 ex.

5962: Borohrádek, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Nová Ves, 1.5.1983, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Kostelecké Horky (Poláček 1977: 531)

5963: Rájec, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Choceň (59-6063), bez data (Poláček 1977: 531); 8.7.1992, 2 ex., M. Nešpořík leg. et coll., V. Týr det.; 7.8.2000, 1 ex., M. Laba leg, J. Resl coll. (Resl 2018)

5965: Líšnice, VII.1973, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5966: Králíky, 7.6.1971, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Králíky, Studánka, 660m, 4.6.1974, 2 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Králíky, Dolní Orlice, les, 9.7.1976, 2 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6162: Proseč, 1983, 2 ex., O. Černý leg. et coll., V. Týr det.

6162: Zdislav, 29.7.1992, 2 ex., F. Černý leg. et coll., V. Týr det.
6277: Vranová Lhota, Vranová, pastvina, 18.8.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik observ.
 
SCARABAEIDAE Latreille, 1802

Aegialiinae Laporte, 1840

Psammoporus C.G.Thomson, 1859
Psammoporus mimicus Pittino, 2006

 

 

 

 

5361: Krkonoše, Bernartice env., břeh potoka Ličná, 550m, 6.VI.-11.VII.1998, 2 ex., zemní pasti, P. Vonička leg. et det. (Juřena et al. 2008: 35)

5362: Horní Adršpach, 24.4.1964, R. Macek leg., 1 ex. in coll. J. Resl (Juřena et al. 2008: 35, Hamet & Vancl 2016: 115)

5463: Adršpach, 19.5.1974, 1 ex., R. Macek leg., D. Král rev., Z. Vancl coll. (Král & Vitner 1993: 28 jako A. sabuleti, Hamet & Vancl 2016: 115)

5560: Miletín env., písčiny u potoka mezi obcemi Chroustov a Úhlejov (5559-60), 18.4.2004, 1 ex., v letu, J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 35) 

 

Aphodiinae Leach, 1815
Psammodiini Mulsant, 1842

Pleurophorus Mulsant, 1842
Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796)

 

 

 

 

 

 

5860: Hradec Králové, Březhrad, areál bývalého vodního zdroje, 25.6.2019, 3 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Čeperka, Sahara, 26.6.2019, více ex., na světlo, J. Pelikán et J. Větrovec leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Moravské Předměstí, 26.6.2019, 1 ex., na světlo, J. Pelikán leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, lesní školky (50.1612778N, 16.0746389E), 26.6.2019, 7 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5960: Bohdaneč, Na Kovárně, cyklokrosový areál, 30.6 2019, 1 ex., na světlo, J. Pelikán leg., det. et coll.

6060: Chrudim, 26.-29.7.2019, 1 ex., na UV světlo, V. Hron leg., det. et coll.

Poznámka. Druh žijící skrytým způsobem života. Všechny východočeské nálezy pochází z jeho náletů na světelné lapače.

 

Psammodius Fallén, 1807
Psammodius asper (Fabricius, 1775)

 

 

 

 

 

 

 

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), bez data, 1 ex., J. Roubal leg. (Král & Vitner 1996: 61)

5761: Blešno, písčina v meandru Orlice, 18.4.2009, 3 ex., T. Staněk leg., V. Týr det.; 31.5.2015, 5 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 4.6.2015, 16 ex.; dtto, 26.6.2015, 3 ex.; dtto, 28.5.2016, 11 ex.; 28.5.2016, 15 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí env., písčité břehy Orlice, 1.6.1991, 1 ex., T. Kopecký leg. (Juřena et al. 2008: 35); dtto, 29.4.1998, 1 ex.; 18.4.2009, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.

5761: Běleč nad Orlicí [Nepasice], břeh Orlice (50.2057753N, 15.9409536E), 14.4.2002, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice [Bukovina nad Labem], břeh Labe (50.1197378N, 15.8016725E), 6.4.2007, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. 2008 (Hamet 2009: 49); 10.4.2007, více ex., písčité břehy Labe, J. Pelikán leg. (Juřena et al. 2008: 35); 12.4.2007, více ex., písčité břehy Labe, J. Pelikán leg. (Juřena et al. 2008: 35); 13.4.2007, 28 ex., J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 35); dtto, 15 ex., Šanda leg et coll., V. Týr det.; 4.5.2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009: 49); 18.4.2008, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. 2008 (Hamet 2009: 49); 6.4.2009, 2 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 15.4.2009, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Třebechovice pod Orebem, písčina v meandru Orlice, 4.6.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Krňovice, 2.6.1988, 1 ex., J. Mertlik leg. (Král & Vitner 1993: 32); 3.5.1989, 2 ex., J. Mertlik leg. (Král & Vitner 1993: 32); 8.5.1994, 72 ex., P. Moravec leg. (Král & Vitner 1996: 61), 1.8.2000, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Krňovice nr. Třebechovice pod Orebem, 20.6.2004, 45 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 36); dtto, 26. 6.2004, 32 ex.; dtto, 8.6.2004, 12 ex.; dtto, 24.4.2005, 9 ex.; dtto, 5.7I.2006, 4 ex.

5862: Štěnkov env. (5862a), 3.4.1995, 3 ex., prosev humusu a opadu listí na břehu Orlice, J. Matějíček leg. (Juřena et al. 2008: 36)

5958: Kladruby nad Labem, 26.5.1976, 1 ex., J. Krč leg. (Král & Vitner 1993: 158)

 

Rhyssemus Mulsant, 1842
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

 

 

5860: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 1940, 1 ex., M. Čepek leg., T. Koudela coll., V. Týr det.

5860: Hrobice [Bukovina nad Labem], hlinitopísčitý břeh Labe (50.1197378N, 15.8016725E), 1.5.2006, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. 2008 (Hamet 2009: 58); 6.4.2007, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet 2009: 58); 10.4.2007, 5 ex., písčité břehy Labe, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det. 2013 (Juřena et al. 2008: 35, Hamet 2009: 58); 12.4.2007, po 1 ex., písčité břehy Labe, J. Pelikán leg. (Juřena et al. 2008: 35); 13.4.2007, 5 ex., břeh Labe, J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 35)

6163: Litomyšl, 1944, 1 ex., O. Voříšek leg., coll. J. Voříšek (Juřena et al. 2008: 35); bez data, J. Roubal (Tesař 1957: 172).

Aphodiini Leach, 1815

Acanthobodilus G. Dellacasa, 1983
Acanthobodilus immundus (Creutzer, 1799)

 

 

 

 

 

 

 

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), bez data, J. Roubal (Tesař 1957: 283)

5858: Nové Město, Ostrov, VIII. 1977, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 5.8.1977, 1 ex., V. Kubík leg., V. Hron coll., A. Hamet det.

5864: Slatina nad Zdobnicí, bez data, J. Roubal (Tesař 1957: 283)

Krkonoše, Nosek in coll. J. Roubal (Tesař 1957: 283) 

 

Acrossus Mulsant, 1842
Acrossus depressus (Kugelann, 1792)

Poznámka. Nominátní forma (f. nom.) byla nalezena na území východních Čech pouze na čtyřech lokalitách. U ostatních nalezených kusů se jedná o jeho tmavé formy carminarius (Faldermann, 1836) nebo atramentarius (Erichson 1848).
 

 

 

5258: Krkonoše, Harrachov, V. 1951, 3 ex., J. Picka leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5259: Krkonoše, Mumlava, Nad Krakonošovou snídaní, 1250m, 28.5.2017, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, 20.7.1977, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 23.8.1991, 1 ex., J. Prouza leg., D. Král det., RMHK coll.

5260: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, Luční hora, louka (50.7288267N, 15.6901069E), 24.6.2019, 6 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, V. 1951, více ex., V. Balthasar et Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 10.7.1962, 2 ex., Z. Likovský leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 9.7.1963, 1 ex.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, 8 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina (50.7239500N, 15.7278556E), 24.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Sněžka, 18.6.1962, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Malá Úpa, VII. 1976, 2 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5260: Krkonoše, Svorová hora, VII. 1978, 1 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5359: Krkonoše, Dolní Dvůr (50,656N, 15,630 E), 28.5.2016, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5359: Martinice v Krkonoších (50,583 N, 15,545 E), 25.6.2015, 1 ex., v letu, S. Vrabec leg. et det.

5360: Krkonoše, Černá hora, Janské Lázně env., 14.6.2015, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, 2.7.1983, 4 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 1984, 11 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5361: Krkonoše, Rýchory, Dvorský les, 6.8.1997, 1 ex., Fagetum, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Adršpach, Vlčí rokle (5362d), 7.6.2003, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., Z. Vancl det. (Hamet & Vancl 2016); 7.6.2004, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5362: Teplice nad Metují, VI.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5363: Ruprechtice (5363b/d), 20.5.2004, 4 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Ruprechtice, Pod rybníčkem (5363d), 20.5.2001, 1 ex., A. Hamet leg., et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Ruprechtice, Ruprechtický Špičák (5363d), 13.4.2005, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll.

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina (5363d), 20.5.2003, 1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 23.6.2003, 1 ex.; dtto, 6.7.2003, 1 ex.; dtto, 22.7.2003, 1 ex.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 28.7.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Jetřichov, rašeliniště (5363c), 22.7.2003, 1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Bohdašín, Mořská transgrese (5363c), 11.5.2007, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., K. Poláček det.; dtto, 30.5.2007, 1 ex.; 8.8.2007, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg., det. et coll.

5364: Broumov, Rožmitál, lom (5364c), 21.6.2000, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016); 23.6.2017, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5456: Kacanovy, 30.4.2001, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5457: Semínova Lhota, pastviny (50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 23.6.2001, 4 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 7.5.2003, 2 ex., nárazová past; dtto, 12.6.2003, 1 ex., zemní past.

5462: Malé Svatoňovice, Německé louky (5462a), 27.6.2003, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Horní Vernéřovice, Rač, lesní oddělení 718 B (5462ab), 26.5.2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg., Z. Vancl det. et coll.; dtto, lesní oddělení 719 C, 26.5.2008, 2 ex.; dtto, 27.5.-9.6.2018, 8 ex. (1 ex. f. nom.), A. Hamet leg., det. et coll.

5462: Jívka, Kuprovka (5462d), 21.5.2005, 1 ex., prosev, Z. Vancl leg., det. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplické skály, Martinské stěny (5462b), 7.5.2003, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., Z. Vancl det. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Skály, jižní svah Čápu (5462b, 15.6.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Teplice nad Metují, Skály, Černé jezírko, 26.5.2005, 3 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5463: Broumov env., Šlégrův rybník, 2.7.1993, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle (5463d), 27.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 4.6.2004, 1 ex.; 11.6.2004, 1 ex.; dtto, 23.6.2004, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463b), 19.5.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 5.6.2003, 5 ex.; dtto, 10.5.2004, 5 ex.; dtto, 27.5.2004, 3 ex.; dtto, 11.6.2004, 1 ex.; dtto, 1.7.2004, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Koruna (5463d), 23.6.2004, 2 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 1.7.2004, 8 ex.; dtto, 8.7.2004, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463 b), 19.5.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 5.6.2003, 1 ex.; dtto, 31.7.2003, 1 ex.; 10.5.2004, 11 ex.; 27.5.2004, 4 ex.; 11.6.2004, 8 ex.; dtto, 23.6.2004, 7 ex.; dtto 15.7.2004, 2 ex.

5463: Broumovské stěny, U Václava (5463 b), 23.6.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 1.7.2004, 2 ex.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 19.5.2003, 2 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 5.6.2003, 1 ex.; dtto, 10.7.2003, 1 ex.; dtto, 10.5.2004, 2 ex.; dtto, 20.5.2004, 1 ex.; dtto, 27.5.2004, 3 ex.; dtto, 11.6.2004, 3 ex.; dtto, 23.6.2004, 7 ex.; dtto, 1.7.2004, 6 ex.; dtto, 8.7.2004, 5 ex.

5463: Dědov (5463a), 18.7.1985, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); V.1986, 3 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.; 5.6.1999, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 10.5.1985, 3 ex., Z. Vancl leg. et coll., D. Král det. (Hamet & Vancl 2016); 22.7.1990, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); V.1992, 4 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.; 30.7.1996, 6 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 5.7.1998, 2 ex.; 19.5.2003, 1 ex., nárazová past; 8.6.2003, 3 ex.; 15.6.2003, 1 ex.

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 24.6.2007, 1 ex., nárazová past, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Police nad Metují, město (5463c), 28.8.2011, 1 ex., UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5464: Martínkovice, Sahara (5464c), 21.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 4.6.2002, 2 ex., nárazová past.

5464: Božanov, 24.4.2000, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2003.

5464: Božanov, Červený vršek (5464c), 7.5.2002, 1 ex., zemní past; J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Lopota (5464c), 19.5.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 10.6.2003, 5 ex.; 20.5.2004, 1 ex.; dtto, 4.6.2004, 13 ex., dtto, 23.6.2004, 7 ex.; dtto, 1.7.2004, 7 ex.; dtto, 8.7.2004, 3 ex.

5464: Božanov, Punarův les (5464c), 4.6.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll.; dtto, 11.6.2002, 1 ex., nárazová past.

5559: Pecka, 10.9.1998, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 30.7.2006, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.; dtto, 26.9.2009, 1 ex.

5563: Machov, Pod Borem (5563b), 7.7.2006, 9 ex., zemní past, Z. Vancl leg., det. et coll.; 24.7.2006, 1 ex., nárazová past, Z. Vancl leg., det. et coll.

5563: Machovská Lhota (5563b), 6.5.2004, 1 ex., J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5660: Velký Vřešťov, PR Vřešťovská bažantnice, 18.5.2006, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5663: Peklo, 4.7.1994, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5663: Sedloňov, V.1984, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5664: Orlické hory, Velká Deštná, 19.5.1962, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533)

5664: Orlické hory, Šerlich, 14.5.1963, 1 ex., Z. Likovský leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5664: Orlické hory, Bukačka, 1000m, 10.6.1998, 3 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, 3.6.1986, 6 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, VII.1993, 1 ex.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 8 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.; pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 1 ex., Bos.

5763: Mělčany u Dobrušky, Chlum (jižní okraj lesa), 9.5.2008, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Šajtava, 14.6.1953, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 25.5.1960, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 533, Resl 2018); dtto, 1.6.1960, 1 ex.; dtto, 20.7.1062, 1 ex., sběratel neuveden.

5764: Zdobnice, V.1952, 1 ex. (f. nom.), O. Marek leg. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.; 6.6.1962, 3 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., V. Týr det.; 30.5.1991, 7 ex., J. Krátký leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.

5764: Orlické Záhoří, VI. 1966, 3 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5765: Hadinec, bez data, Machalický leg. (Poláček 1977: 533)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 15.4.2000, 3 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, u jízdárny, 3.4.2014, 1 ex. (f. nom.), Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 24.4.2014, 1 ex.; dtto, 25.4.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Bělečko, 27.4.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 3.4.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5861: Vysoké Chvojno, Buky, 296m, 6.5.1999, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, Křivina, 4.6.1988, 2 ex., J. Voda leg., J. Větrovec coll.

5863: Klášterec nad Orlicí, 26.7.1964, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5864: Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole, 15.6.1966, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, údolí řeky, 16.5.1975, 4 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5867: Králický Sněžník, Horní Morava, Vilemínka, 7.7.1976, 6 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 13.6.1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5867: Králický Sněžník, Velká Morava, Uhlisko, 2.5.1980, 2 ex., 17.8.1980, 1 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kladruby nad Labem, IV.-IX. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 14.6.2018, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.

5959: Semín, 26.7.1999, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 10.7.2000, 4 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 30.4.2001, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 27.4.2002, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 7.8.2005, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 12.4.2008, 1 ex.; dtto, 4.4.2009, 1 ex.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč u Pardubic], 24.4.1999, 4 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 25.7.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5961: Veská, písečný přesyp, 30.4.2004, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5962: Uhersko – rybník Lodrant, 1986, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5962: Horní Jelení, 19.4.1971, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533)

5962: Nová Ves, 26.5.1968, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); dtto, 2.5.1969, 2 ex.; dtto, 10.5.1969, 4 ex.; dtto, 24.4.1972, 2 ex.

5962: Nová Ves – Čermná nad Orlicí, 9.5.1972, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Bošín, 15.6.1995, 1 ex., K. Poláček leg., V. Hron det. et coll.

5963: Choceň (59-6063), 25.4.1976, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5964: Potštejn, Brná, údolí Divoké Orlice, 15.6.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Červená, X. 1979, 1 ex., S. Pokorný leg., V. Týr det. et coll.

5964: Žamberk, 30.4.2000, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.

6060: Janovice, 16.6.1962, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Uhersko, 19.4.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6064: Ústí nad Orlicí, bez data, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6160: Nasavrky, Krkanka, údolí Chrudimky, 5.7.1991, 1 ex., B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, pastvina, 1.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 1 ex. (f. nom., Equus, J. Mertlik leg. et det.

6364: Starý Svojanov, 26.10.1986, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 30.8.1996, 1 ex.; dtto, 26.4.1997, 1 ex.

 

Orlické hory, V. 1952, 1 ex., O. Marek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

 

Králický Sněžník, VII. 1948, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

 

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)

 

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Horní Malá Úpa, 24.6.1980, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 3 ex. (2 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 3 ex. (2 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Hrubá Skála, Borek , 1.5.1998, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5457: Semínova Lhota, pastviny (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 2 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 2 ex. (1 ex. f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 26.6.2001, 12 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 4 ex. (2 ex. f. gagates), Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Stárkov, 2.6.1980, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463b), 11.6.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Kluček (5463a/b/c), 28.3.2004, 1 ex., Equus, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 7.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 6 ex. (4 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 22.4.2004, 7 ex. (2 ex. f. gagates), J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, 5 ex. (3 ex. f. gagates), Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř, Josefovské louky, pastvina (50.3439311N, 15.9373411E), 5.4.2019, 9 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 1 ex. (f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 5 ex. (4 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 30.5.1992, 1 ex., J. Krátký leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 9.5.1993, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; V. 1994, 6 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 15.4.2000, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; 20.4.2002, více ex., pravidelně v trusu zvěře, V. Hron observ.; V. 2002, 8 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.

5858: Nové Město, Ostrov, V. 1977, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 3 ex. (2 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 29.4.1994, 1 ex. (f. apicalis), B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; u jízdárny, 3.4.2014, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 24.4.2014, 1 ex.; nad rybníkem Jáma, 24.4.2019, 1 ex. (f. gagates), Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; u jízdárny, 25.4.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 2 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 5 ex. (3 ex. f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, pastvina, 18.4.2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, v jarním období 2015-17, více ex. (f. gagates), V. Hron observ.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 1 ex. (f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 7 ex. (5 ex. f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 20.4.2002, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5961: Dolní Ředice, obec Drahoš, 16.7.2018, více ex. (f. gagates), V. Hron observ.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 3 ex. (f. gagates), Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Újezd u Chocně [Újezd nad Orlicí], bez data, 1 ex. (f. gagates), S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 4 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 3 ex. (f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 2 ex. (f. gagates), Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, obora Janovice, 1.5.2014, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty (49.9843214N, 16.3352181E a 49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 2 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 1 ex. (f. gagates), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 2 ex. (f. gagates), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 3 ex. (2 ex. f. gagates), Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

 

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5259: Krkonoše, Špindlerův Mlýn, 23.8.1991, 1 ex., J. Prouza leg., D. Král det., RMHK coll.

5260: Krkonoše, Malá Úpa, VII.1976, 4 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5260: Krkonoše, Horní Malá Úpa, 29.6.1955, 3 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.

5260: Krkonoše, Soví sedlo, VII.1976, 1 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice (50.6410000N, 15.5810000E), 1.10.2016, 2 ex., S. Vrabec leg., det. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Vrchlabí, areál Benziny (50.6200000N, 15.5990000E), 28.7.2013, 1 ex., "na světlo", S. Vrabec leg. et coll., D. Juřena det.

5359: Vrchlabí (50.6120000N, 15.6220000E), 29.7.2016 , 1 ex., S. Vrabec leg., det. et coll.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, 1984, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5362: Horní Adršpach, 16.7.1979, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5362: Adršpach, Vlčí rokle (5362d), 22.8.2003, 4 ex., prosev hub, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 14.9.2000, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 14.9.2000, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Jetřichov (5363d), 12.5.2000, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina, 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

5364: Rožmitál, lom (5364c), 21.6.2000, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016); dtto, 26.7.2000, 1 ex.; 29.8.2000, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 29.7.2008, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota (50.5156739N, 15.2867433E a 50.5156092N, 15.2753950E), 10.10.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň (50.5716817N, 15.9551606E a 50.5689356N, 15.9550103E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Bojiště (50.5411519N, 15.9039733E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 29.7.1998, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Česká Metuje, Solovický dvůr (5462d), 15.7.2003, 1 ex., nárazová past, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Teplické skály, Pod Zvětralým vrchem (5462b), 20.7.2000, 8 ex., Klouček leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 30.7.2003, 2 ex., J. Klouček leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 5.6.1978, 1 ex., Z. Vancl leg et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); 24.7.1980, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); 30.7.1996, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 15.8.1996, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 1.8.2002, 1 ex., noční smyk, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 7.8.2007, 1 ex., na světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Police nad Metují, starý park (5463c), 20.8.2000, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, město (5463c), 20.7.2013, 1 ex., na UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Božanov, Lopota (5464c), 10.6.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4582725N, 15.3704828E), 17.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 1991, 6 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; VII.1991, 5 ex., S. Urban leg. et coll., V. Týr det.; 5.9.2005, 1 ex., na světlo, J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, pastviny u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5560: Dvůr Králové nad Labem, 25.6.1982, 1 ex., sběratel neuveden, T. Kožíšek coll., V. Týr det.

5561: Hajnice, Horní Žďár, pastvina(50.4903203N, 15.8850047E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 1 ex.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Peklo, VI.1985, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5663: Sněžné, VI.1974, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5663: Sedloňov (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Deštné v Orlických horách, Plasnice, 15.8.1966, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); VIII. 1968, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; dtto, 22. VIII. 1980, 1 ex.; VII.1969, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 15.8.1969, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5663: Česká Čermná, Nad Českou Čermnou, pastvina (50.3933386N, 16.2293689E), 28.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Orlické hory, Deštenský Špičák, 800m, 11.9.2012, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických Horách, Na Šerlichu, 7.7.1962, 5 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.; 7.8.1981, 3 ex., M. Doležal leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; louka (50.3259197N, 16.3842014E), 11.8.2019, 2 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Trčkov, 2.8.1986, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); 16.8.1995, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5759: Skřivany (50.2696842N, 15.5097094E), 20.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5760: Těchlovice, 6.7.1945, 9 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 1 ex.

5764: Liberk, Prorubky (50.2147689N, 16.3370703E), 29.8.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, pastviny u pily (50.2678486N, 16.4776281E), 11.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 3.10.2002, 1 ex., v trusu zvěře, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1790444N, 15.6307956E), 26.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, (50.1011308N, 15.7814539E), 16.9.2019, 1 ex., Equus.

5860: Hradec Králové, Třebeš, 11.9.1976, 4 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, V.1987, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); 22.4.2006, 1 ex. observ. v koňském trusu, V. Hron leg. det. et coll.; jízdárna (50.1931350N, 15.8615622E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; centrální vřesoviště, 24.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 13.9.2019, 2 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 2.7.1996, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 12.7.1999, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, mrtvý ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 1 ex., Equus.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.; 11.10.2019, několik ex., Cervus, Dama, V. Hron observ.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 11.7.2015, 3 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, 9.7.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Klepáč Mt., 11.7.2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5866: Dolní Morava, VII. 1981, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 31.8.1984, 3 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; VI.-IX. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5959: Semín, 26.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 4.8.1999, 5 ex.; dtto, 12.8.1999, 2 ex.; dtto, 2.7.2000, 5 ex.; dtto, 2.9.2000, 3 ex.; dtto, 25.8.2003, 2 ex.; dtto, 14.8.2004, 2 ex.

5959: Břehy, 16.8.2017, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.7.2018, 3 ex.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, 1 ex.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov (2 km SV), Obora, 17.7.1997, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5962: Horní Jelení, 18.9.1949, E. Šimek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); 20.8.1971, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det. (Poláček 1977: 533)

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Újezd u Chocně [Újezd nad Orlicí], bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 1 ex.

5963: Choceň (59-6063), J. Ecler leg. (Poláček 1977: 533)

5963: Brandýs nad Orlicí, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5964: Lukavice, 8.8.1985, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5964: České Libchavy (50.0265125N, 16.3677206E), 12.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Hejnice (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0854297N, 16.4363347E), 12.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5965: Studené, 8.9.1972, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5966: Králíky, bez data, 2 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Dolní Hedeč, 27.5.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 1.8.1989, 1 ex.; dtto, 21.7.1990, 1 ex.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, 22.8.1974, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Dobříkov, 30.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, bez data, 3 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Dolní Libchavy, 19.8.1997, 1 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 1 ex., Equus.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, 8 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 24.7.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 29.8.2019, 1 ex.

6163: Litomyšl, VIII. 1936, 1 ex., A. Šauer leg. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.
6164: Čistá, 17.8.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Janov, VII.1982, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Agoliinus A. Schmidt, 1913
Agoliinus nemoralis (Erichson, 1848)

 

 

 

 

 

 

 

5456: Kacanovy, 4.4.1999, 4 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.4.2000, 4 ex.; dtto, 11.4.2004, 9 ex.; dtto, 16.4.2005, 3 ex.

5462: Jívka, Volský důl (5462d), 8.5.2004, 8 ex., krmelec, prosev, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463b), 10.5.2004, 1 ex., J. Beran leg., Z. Vancl coll., Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Žděřina (5463c), 1.5.2002, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Křinice, rybník Šlégl (5463b), 30.4.2003, 1 ex., prosev, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Lopota (5464c), 19.5.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5563: Machovská Lhota, pod Lhotským Šefelem (5563b), 27.4.2004, 11 ex., krmelec, prosev, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 23.3.2002, 5 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; dtto, 5 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5860: Vysoká nad Labem, 11.5.1997, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 2.5.1969, 1 ex., J. Čáp leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 31.3.2002, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec králové, 13.6.1996, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 13.6.1997, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5861: Běleč nad Orlicí, V. 1957, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Krňovice, 21.5.1995, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5862: Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 18.4.2013, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Mencl det.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 33 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71).

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, 20.7.2005, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5959: Semín, 15.4.2000, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.3.2001, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 31.3.2001, 3 ex.; dtto, 7.4.2001, 5 ex.; 14.4.2001, 9 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 27.4.2002, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 15.4.2006, 6 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč u Pardubic], 1.5.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

6062: Vysoké Mýto, 24.5.1976, 3 ex., J. Krč leg., V. Jiříček coll. (Juřena 1996: 30)

6366: Vražné, 9.5.1981, 1 ex., V. Jiříček leg., D. Juřena coll. (Juřena 1996: 30)

 

Agoliinus piceus (Gyllenhal, 1808)

 

 

 

 

 

 

 

 

5259: Krkonoše, Labská bouda, 20.8.1991, 2 ex., J. Prouza leg., D. Král det., RMHK coll.

5259: Krkonoše, Labský důl, 4.7.1999, 1 ex., J. Říha leg. et coll., V. Týr det.

5259. Krkonoše, Špindlerův Mlýn, 10.6.1986, 1 ex., V. Benedikt leg. et coll., V. Týr det.

5259: Krkonoše, Dívčí kameny [Dívčí hřeben], 13.6.1954, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Liščí hora, 25.7.1995, 4 ex., V. Benedikt leg. et coll., V. Týr det.; 27.7.2004, 3 ex., Štěpánek leg. et coll., V. Týr det.

5260: Krkonoše, Obří důl, 4.6.2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2004.

5260: Krkonoše, Sněžka, 25.6.1955, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 18.6.1962, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 21.-22.7.1962, 1 ex., Z. Likovský leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Růžová hora, 27.6.1955, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Svorová hora [Černá kupa], 28.7.1954, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Obří hřeben, 25.6.1955, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5260: Krkonoše, Modrý důl, 20.6.2005, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., V. Týr det.

5260: Krkonoše, Horní Malá Úpa, VI. 1955, 2 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5360: Krkonoše, Jánské Lázně env., Černá hora, 30.6.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 24.5.2003, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det.

5360: Krkonoše, Pláň pod Sněžkou, 25.6.1955, 2 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5360: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, 18.6.1962, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., V. Týr det. (Týr 1997: 244)

5360: Krkonoše, Velká Úpa, 4.7.1988, 1 ex., S. Urban leg. et coll., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Pomezní bouda, Střecha, 19.8.2008, 2 ex., M. Mařík leg., V. Týr det.

5361: Krkonoše, Rýchory, Dvorský les, 6.8.1997, 3 ex., Fagetum, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5664: Orlické hory, Sedloňov, NPR Bukačka, 10.7.2017, 1 ex., P. Čížek leg. et coll., V. Týr det.; 29.6.1994, 3 ex., J. Hájek et J. Resl leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5664: Orlické hory, Deštné, 3.-5.5.1958, 3 ex., V. Balthasar et Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5764: Orlické hory, Kamenec, VII.1983, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det. (Týr 1997: 244)

5764: Orlické hory, Šajtava, 25.5.1960, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5866: Králický Sněžník, 19.6.2004, 1 ex., Průšová leg., M. Průša coll., V. Týr det.

5866: Králický Sněžník, Morava, VII. 1948, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5866: Králický Sněžník, Velká Morava, 26.6.1955, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5867: Králický Sněžník, Černá kupa, 1100m, 3.6.2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2003.

5962: Horní Jelení, 26.3.1972, 2 ex., Equus, K. Poláček leg. et coll., V. Týr det. (Poláček 1977: 534)

 
Krkonoše, bez data (Tesař 1957: 271); dtto, VIII. 1963, 1 ex., R. Rous leg., J. Větrovec coll.

 

Agrilinus Mulsant et Rey, 1870
Agrilinus ater (De Geer, 1774)

 

 

 

 

 

 

 

 

5359: Dolní Branná env. (50.6030000N, 15.6050000E), 14.5.2016, 1 ex., S. Vrabec leg., V. Týr det.; (50.6040000N, 15.6010000E), 2.7.2017, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Bohdašín, Mořská transgrese (5363c), 30.5.2007, 1 ex., zemní past, A. Hamet leg. et coll., K. Poláček det.

5364: Rožmitál, lom (5364c), 24.4.2001, 2 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5364: Rožmitál, Dlouhý vrch (5364c), 650m, 19.6.2008, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., D. Král det. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5456: Kacanovy, 30.4.2001, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 16.4.2005, 1 ex.

5457: Radostná pod Kozákovem, 28.4.1991, 3 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 26.6.2001, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Horní Vernéřovice, Rač, lesní oddělení 719 C (5462ab), 17.4.2008, 1 ex., nárazová past, Z. Vancl leg., det. et coll.

5462: Jívka, údolí potoka Jívka (5462d), 13.6.2001, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Křinice, rybník Šlégl (5463b), 27.4.2006, 2 ex., prosev v olšině, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 10.5.1985, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); 5.7.1998, 1 ex.; 1.5.2000, 2 ex.

5463: Broumovské stěny, Březová – Hvězda, 30.5.2004, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2006.

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463b), 27.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Koruna (5463d), 23.6.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Modrý kámen (5463b), 5.6.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 10.5.2004, 1 ex.; dtto, 11.6.2004, 1 ex.; dtto, 23.6.2004, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, U Václava (5463b), 27.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 10.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Dědov (5463a), 4.7.1999, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 15.6.2004, 1 ex., hnojiště s králičími exkrementy.

5463: Police nad Metují, IV. 1988, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.

5463: Police nad Metují, Kluček (5463a/b/c), 28.3.2004, 1 ex., Equus, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Žděřina (5463c), 8.4.1990, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Martínkovice, Sahara (5464c), 21.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et det. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 7.5.2002, 2 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et det. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Břidlicová stráň (5464c), 14.5.2002, 1 ex., zemní past; J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Lopota (5464c), 19.5.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 10.7.2003, 1 ex.; dtto, 10.5.2004, 1 ex.; dtto, 23.6.2004, 1 ex.

5557: Český Ráj, Prachov, 28.4.1996, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5558: Jičín, 1.5.1993, 1 ex., M. Ouda leg. et coll., V. Týr det.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 46 ex. (1 ex. f. mediocris), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Nová Paka, IV.1985, 2 ex., Z. Fuka leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, 12.6.1989, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 3.5.2001, 1 ex.; dtto, 21.8.2014, 1 ex.

5559: Lázně Bělohrad, 18.5.1993, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 108 ex. (1 ex. f. mediocris), Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 25.4.1993, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 18 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, Zelenka – Jadrná, pastvina (50.2923122N, 16.4506058E), 20.4.2019, 12 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 10.6.1964, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; V. 1997, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 15.4.2000, 7 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; dtto, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; IV. 2002, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 20.4.2002, vice ex., V. Hron leg., det. et coll.; IV. 2003, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; pod zámečkem, 17.-23.5.2001, 1 ex., Quercetum, Malaise trap, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Lovčice, PR Bludy, 13.5.2006, 3 ex., Dama, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 15.6.1998, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 1.8.1998, 27 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2.7.1999, 1 ex.

5858: Pravy, 27.7.1980, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto. 9.5.1981, 4 ex.; dtto, 7.5.1983, 3 ex.; 15.6.1986, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Čeperka, 23.4.1989, 1 ex., J. Krátký leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.

5860: Opatovice nad Labem, Hrozná, bez data (Hamet 2009: 48)

5860: Vysoká nad Labem (5860-61), 12.4.1987, 1 ex., J. Prouza leg., D. Král det., RMHK coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, levý břeh Labe, 2.5.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 31.3.2002, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 19.4.2011, 3 ex., u centrálního vřesoviště, Equus, V. Hron leg. det. et coll.; 20.4.2018, 2 ex., jízdárna, V. Hron leg., det. et coll.; Na Plachtě 2, 28.4.2018, 3 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., V. Týr det.; 25.4.2019, 2 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 3 ex. (1 ex. f. mediocris), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, VI.1992, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5861: Bělečko, 3.4.2002, 5 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 30.4.1994, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5862: Žďár nad Orlicí, 29.5.1991, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Slatina nad Zdobnicí, bez data, 1 ex., J. Palička leg, R. Šigut coll. (Juřena 1996: 30)

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 31.3.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 31.3.1994, více ex., Ovis, D. Juřena leg (Juřena 1996: 30); 30.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; V. 2003, 3 ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, 20.7.2005, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5959: Semín, 10.7.2000, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 23.3.2002, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 30.3.2002, více ex.; dtto, 7.4.2004, více ex.; dtto, 8.6.2017, více ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohdaneč u Pardubic, 16.5.1981, 1 ex., M. Brabec leg., J. Větrovec coll.; 10.4.1999, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Stéblová, IV. 1986, 1 ex., S. Urban leg. et coll., V. Týr det.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Horní Ředice, rybník Mordýř, IV.2001, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 23.4.1993, 1 ex., R. Krejčí leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Chlomek u Chocně, 19.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 29 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Uhersko, 18.4.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty (49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 19 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky env., Strádovské peklo, 1.4.2008, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 14.4.2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 27.4.2013, 1 ex.

6366: Jevíčko, 6.4.1991, 1 ex., M. Kejzlar leg, J. Resl coll. (Resl 2018)

 

Poznámka. Publikovaný nález z lokality Choceň (Poláček 1977) přísluší druhu Parammoecius gibbus, J. Mertlik det. 2020.

Agrilinus constans (Duftschmidt, 1805)

Krkonoše, bez data, J. Roubal det. et coll. (Tesař 1957: 275)

Poznámka. Bunalski (2003) jej z polské strany Krkonoš neuvádí. Tesařem uvedený ex. se mi nepodařilo dohledat. U Roubalovy determinace je velmi pravděpodobná záměna za příbuzný druh Agrilinus convexus, jehož výskyt byl na území Krkonoš prokázán až v roce 2014.
 

Agrilinus convexus (Erichson, 1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastviny (50.7124039N, 15.7142433E), 24.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy v Obřím dole (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, 9 ex., Capra, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5357: Koberovy, Fialník, 13.9.2015, 1 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, Thámovy boudy, 24.4.2014, 4 ex., Cervus, F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5457: Radostná pod Kozákovem, Volavec, 4.4.2016, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5664: Orlické hory, údolí řeky Bělé, 1 km jižně od Šerlišského mlýna, 7.6.2012, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 18 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Ammoecius Mulsant, 1842
Ammoecius brevis (Erichson, 1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 3.6.1965, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; 3.6.1978, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.; 15.5. 1982, 1 ex., J. Prouza leg. (Král & Vitner, 1993: 28); 2.5.1986, 3 ex., J. Farkač leg. (Král & Vitner, 1993: 28); 2.5.1986, 4 ♂♂ a 5 ♀♀, M. Nikodým leg. (Juřena et al. 2008: 40); 22.4.1989, cca 70 ex., J. Jurčíček & M. Nikodým leg. (Juřena et al. 2008: 40); 3.5.1989, 1 ex., J. Rejsek leg. (Král & Vitner, 1993: 28); 8.5.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 9.5.1993, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 20.4.2002, 4 ex., v trusu Dama, V. Hron leg., det. et coll.; 13.V.2007, 2 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 40)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě [vojenské cvičiště], 5.6.1952, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.(Mikát et al. 1997: 112)

5962: Nová Ves – Korunka, 24.4.1972, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.

5963: Choceň (59-6063), 17.10.1970, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.

 

Aphodius Illiger, 1798
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.VI.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0558981N, 15.4892650E), 2.11.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

 

 

 

 

 

 

Poznámka. Z východních Čech publikovali nálezy druhu A. fimetarius autoři Mencl (1974: 71), Poláček (1977: 534), Mikát et al. (1997: 112), Hoffmannová (2006), Mikát & Hamet (2014), Hamet & Vancl (2016: 65) a Resl (2018). Tento druh je u nás rozlišován od příbuzného druhu A. pedellus až od roku 2018 a některé z jejich samic se prakticky nedají určit (V. Týr, písemné sdělení). Aphodius fimetarius se vyskytuje hlavně v jižní a západní Evropě a v Česku jsou jeho nálezy velice vzácné. Vzhledem naprosté převaze východočeských nálezů A. pedellus jsem uvedené nálezy A. fimetarius z výše citovaných prací přeřadil k nálezům A. pedellus.

Aphodius pedellus (De Geer, 1774)

 

 

 

 

 

 

 

 

5259: Krkonoše, Labská louka, 7.8.1983, 1 ex., v letu, R. Dunda leg., det. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří sedlo, 24.6.2019, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7210686N, 15.7265544E), 5.11.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Růžová hora, 5.11.1994, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 1994.

5260: Malá Úpa, Kraví kora, VII.1975, 3 ex., J. Soustružník leg., V. Týr det. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Třídomí, pastvina (50.6276597N, 15.5966700E), 11.9.2019, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, 2.7.1983, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.

5361: Krkonoše, Rýchory, 10.10.1976, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Meziměstí, Ruprechtice, Ruprechtický Špičák (5363b), 28.4.2004, 1 ex., jižní svah, kůrovcový lapač, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Meziměstí, Ruprechtice, pastviny (50.6405806N, 16.2761467E a 50.6279950N, 16.2712944E), 22.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina (50.6216089N, 16.2685961E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Bohdašín, Mořská transgrese (5363c), 30.5.2007, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg., det. et coll.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 28.7.2001, 8 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5364: Broumov, Rožmitál, lom (5364c), 26.7.2000, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., M. Mikát det. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5364: Broumov, Rožmitál, pastvina (50.6024744N, 16.3645628E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5456: Kacanovy, 24.7.2003, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastvina (50.5156739N, 15.2867433E a 50.5156092N, 15.2753950E), 10.10.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex., Bos.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, 1.7.1983, 4 ex., R. Dunda leg., det. et coll.

5461: Trutnov, Bojiště (50.5411519N, 15.9039733E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Střítež (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň (50.5716817N, 15.9551606E a 50.5689356N, 15.9550103E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 1 ex., Equus.

5462: Odolov, 20.3.1974, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 20.5.1999, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 26.6.2001, 2 ex.

5462: Janovice (5462b), 1.5.1999, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Jívka, Záboř, pastviny (50.5770581N, 16.1171444E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplické skály, Pod Zvětralým vrchem (5462b), 20.7.2000, 3 ex., Klouček leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Dědov (5463a), 4.7.1999, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Velké Petrovice (5463c), obora, 1.11.2002, 1 ex., Dama, prosev, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Hejtmánkovice, rybník (5463b), 5.5.2003, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 10.5.1985, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016); 5.7.1998, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 15.4.1999, 1 ex.; dtto, 8.6.2003, 3 ex.; dtto, 15.6.2003, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle (5463d), 27.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Broumovské stěny, Hvězda (5463b), 10.5.2004, 6 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 27.5.2004, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 8.9.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Křinice, Amerika (5463b), 7.10.2001, 4 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Křinice, Křinické rybníčky (5463b), 27.7.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Slavný (5463d), 9.8.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Suchý Důl (5463d), 12.5.2003, 1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, 1955, 4 ex., J. Tůma leg., MMÚL coll., V. Vysoký det.; V.1990, 3 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.

5463: Police nad Metují, cihelna (5463c), 15.4.1996, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 26.3.1999, 1 ex.; dtto, 22.4.1999, 1 ex.

5463: Police nad Metují, Ochoz (5463c), 18.5.1988, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Žděřina (5463c), 8.4.1990, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, město (5463c), 20.7.2013, 3 ex., UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Martínkovice, pastvina (50.5397814N, 16.3153308E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Sahara (5464c), 21.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, Hoprich (5464a), 7.5.2002, 3 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Na končinách (5464c), 28.5.2002, 4 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 11.6.2002, 4 ex.

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4582725N, 15.3704828E), 17.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4526369N, 15.3738839E), 12.11.2018, 2 ex., Ovis; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 3 ex., Bos.

5559: Pecka, VI.1993, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, pastviny u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 1 ex., Bos.

5561: Hajnice, Horní Žďár (50.4903203N, 15.8850047E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, 2 ex., Ovis.

5563: Machov, Pod Borem (5563b), 7.7.2006, 1 ex., zemní past, Z. Vancl leg., det. et coll.

5563: Žabokrky, Nad závodištěm (5563a), 10.5.2003, 1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg.,Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 2 ex.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 1 ex.

5657: Sedliště, Na Dolech (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, u kravína (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov (50.3522222N, 15.7550806E), 16.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř, Josefovské louky, pastvina (50.3439214N, 15.9372628E), 27.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3439311N, 15.9373411E), 5.4.2019, 2 ex.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška, pastvina K Halínu (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3016469N, 16.1537439E), 3.7.2019, 2 ex.

5663: Sněžné, 6.7.1974, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, 22.4.1975, 3 ex.; dtto, 18.9.1976, 2 ex.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Česká Čermná, pastvina, U Hřbitova (50.3953250N, 16.2295558E), 3.7.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Česká Čermná, Nad Českou Čermnou, pastvina (50.3933386N, 16.2293689E), 28.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, IX. 1981, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5664: Trčkov, 3.6.1986, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, 23.8.1986, 1 ex.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany (50.2696842N, 15.5097094E), 20.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2136622N, 15.5161036E), 20.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 2 ex.

5760: Dlouhé Dvory, 16.7.1986, 11 ex., J. Větrovec leg. et coll.; dtto, 20.10.1997, 1 ex.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice (50.2455594N, 15.7614642E), 16.10.2018, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 3 ex.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 16.3.1991, 1 ex., J. Krátký leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.; IV. 1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 18.3.1993, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5760: Hradec Králové, Kukleny, 4.4.1943, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5761: Jeníkovice (50.2129744N, 15.9978183E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, 4.7.1948, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2016603N, 15.9594133E), 21.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice (50.2059817N, 15.9554167E), 4.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Čánka (50.2571400N, 16.0913583E), 5.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Zárybnice (50.2744397N, 16.1290247E), 5.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Lukavice (50.2152344N, 16.2982875E), 7.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Ještětice, 5.11.1983, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Šajtava, 25.5.1960, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2510750N, 16.3388661E a 50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 2 ex.

5764: Liberk, Prorubky (50.2147689N, 16.3370703E), 29.8.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5764: Zdobnice, 30.5.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5764: Orlické Záhoří, Zelenka – Jadrná, pastvina (50.2923122N, 16.4506058E), 20.4.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, pastviny u pily (50.2678486N, 16.4776281E), 11.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2644400N, 16.4796881E), 2 ex., Bos.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), IV. 1998, 2 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 14.7.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 8.8.2019, 1 ex., Bos, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Nové Město, Ostrov, III. 1991, 2 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; (50.1612967N, 15.4878117E), 20.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Roudnice (50.1790444N, 15.6307956E), 26.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, Polizy (50.1501592N, 15.7000375E), 18.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 2 ex.

5860: Hradec Králové, 10.2.1946, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.
5860: Opatovice nad Labem, IX. 1942, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5860: Hrobice (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1011308N, 15.7814539E), 16.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 12.4.1989, 3 ex., písčina, vřesoviště, M. Mikát leg. et coll. (Mikát et al. 1997: 112); 30.5.1991, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 29.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.; centrální část lokality, 25.4.1997, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., V. Týr det.; 30.4.2010, 1 ex., Equus, V. Hron observ.; 15.5.2017, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll. (2009-2018 mnoho ex. V. Hron observ. na jízdárně); Na Plachtě 2, 14.4.2018, 2 ex., Equus, M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.5.2018, 1 ex., RMHK coll.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; jízdárna (50.1931350N, 15.8615622E), 22.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 10.10.2018, 4 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., V. Týr det.; 25.4.2019, 2 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; nad rybníkem Jáma, 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; 23.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, centrální vřesoviště, 13.9.2019, 2 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 22.6.2005, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, louka u Datlíka, 26.9.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg., det. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 25.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

5861: Vysoká nad Labem, lesní stezky (50.1600692N, 15.8386528E), 26.9.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg., det. et coll.; dtto, (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019, 2 ex.

5861: Borek (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 4.3.2019, 1 ex.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ex.; dtto (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 2 ex.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 2 ex.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Hoděšovice, VIII. 1954, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

5861: Býšť, Bělečko, 27.4.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 3.4.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; pastvina (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 2 ex.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 1 ex.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, více ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Vysoké Chvojno, 7.8.1949, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 1 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1246050N, 16.0745881E), 24.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1525706N, 16.1464089E), 25.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 2 ex.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina v centru (50.1353050N, 16.1007250E) a východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 1 ex., Equus.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1052975N, 16.2388431E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole, 15.6.1966, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Dolní Morava, IX. 1981, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Týnec nad Labem – Svárava, VII.1994, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Selmice, Dvůr (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 30 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 23.3.1972, 2 ex.; dtto, 31.3.1972, 1 ex.; 1975, 5 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 31.8.1984, 2 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 9.4.2005, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 25.8.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; III.-XI. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 28.10.2017, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; (50.0559808N, 15.4892864E), 2.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; lesní cesta (50.0631511N, 15.4932344E), 2.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnicích, 15.4.2005, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 22.7.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

5959: Semín, 4.4.2004, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 14.8.2004, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 30.7.2005, více ex.; dtto,16.10.2017, více ex.; (50.0540889N, 15.5095436E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 21.7.2017, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.7.2018, více ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov (50.0786267N, 15.6400411E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Černá u Bohdanče, pastvina (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Na Kladině, pastvina (50.0836150N, 15.8193878E), 4.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, 18.5.1909, 4 ex., Černý leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5960: Spojil, farma Apolenka (50.0488869N, 15.8256158E), 23.3.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastviny (50.0168781N, 15.8389833E), 21.9.2018, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0152819N, 15.8438436E), 2 ex., Bos; dtto, (50.0159817N, 15.8421483E), 13.5.2019, 1 ex., Bos.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 27.4.1991, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0517142N, 16.1081550E), 1 ex., Bos.

5962: Újezd u Chocně (5662-63), 22.9.1991, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Plchovice (50.0474817N, 16.1870003E), 23.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ♀, J. Ecler leg., OMCH coll., J. Mertlik rev.; 1988, 1 ex., M. Nešpořík leg. et coll., V. Týr det.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0622219N, 16.1686658E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0937228N, 16.2828578E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0943275N, 16.2817369E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0002839N, 16.3107811E), 23.7.2019, 1 ex.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0854297N, 16.4363347E), 12.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 2 ex.

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Jablonné nad Orlicí, 9.5.1943, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5964: Žamberk, 12.4.1967, 4 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5964: Hejnice (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy (50.0265125N, 16.3677206E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, , 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Studené, 8.9.1972, 4 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E a 50.0866981N, 16.5238103E), 2.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 2 ex., Bos.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Dolní Hedeč, 31.7.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, park, 28.3.2004, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2006.

6059: Turkovice (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Hošťalovice (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Markovice, 28.7.2019, 1 ex., pastvina koní při výjezdu směr Heřmanův Městec, V. Hron leg., det. et coll.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Ostřešany, 8.4.2019, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

6062: Uhersko, 4.6.1997, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.
6062: Sedlišťka u Uherska, 7.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto, pastvina u Slatiny (49.9737108N, 16.1575392E), 17.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Chroustovice, pastvina u kravína (49.9611419N, 16.0006389E),12.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Kosořín, Dálnice, pastvina (49.9742764N, 16.2423614E), 17.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Sudislav nad Orlicí, statek, pastvina (49.9881078N, 16.3098781E), 17.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Sudislav nad Orlicí, Luh, pastvina (49.9859556N, 16.3329611E), 17.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty (49.9843214N, 16.3352181E a 49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 4 ex., Bos.

6064: Ústí nad Orlicí, Kerhartice, pastvina, 17.4.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

6065: Dolní Čermná, pastvina pod Kovářovým kopcem (49.9784550N, 16.5589667E), 31.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, 21.-27.7.2003, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Žlebské Chvalovice, pastvina (49.8894706N, 15.5668517E), 11.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 1 ex., Equus.

6160: Slatiňany, Trpišov, pastvina (49.8947008N, 15.7987489E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, pastvina (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 1.8.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Trhová Kamenice, Kameničky, pastvina (49.8014736N, 15.7866514E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.20182 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E a 49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Nasavrky, Obořice, pastvina (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 2 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastviny pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, Bílý Kůň, pastvina (49.8848911N, 16.0674847E), 12.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 1 ex.; dtto, (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 2 ex.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6263: Pomezí, Zadky, pastvina (49.7164819N, 16.3013833E), 1.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6264: Květná (49.7378208N, 16.3367331E), 9.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 3 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6654825N, 16.2545628E a 49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 26.-30.8.1996, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.6982272N, 16.6186606E), 15.10.2019, 2 ex.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. Aphodius pedellus je zřejmě nejrozšířenějším a nejhojnějším východočeským druhem čeledi Scarabaeidae.

 

Bodiloides M. Dellacasa et G. Dellacasa, 2005
Bodiloides ictericus ictericus (Laicharting, 1781)

5761: Hradec Králové (57-5861-62), VI.1957, 1 ex., sběratel neuveden, T. Koudela coll., V. Týr det.

5963: Skořenice, VII. 1982, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det. (Týr 1997: 244)

Poznámka. Pravděpodobně lokálně vyhynulý druh východních Čech. Jeho nejbližší recentní nálezy pochází z jižní Moravy.

 

Bodilopsis Ádám, 1994
Bodilopsis rufa (Moll, 1782)

 

 

 

 

 

 

 

 

5357: Koberovy, Fialník, 18.9.2017, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5359: Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Velká Úpa, 2.7.1983, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 14.9.2000, 10 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 14.9.2000, 3 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 28.7.2001, 6 ex.

5364: Rožmitál, lom (5364c), 21.6.2000, 1 ex., M. Mikát leg., det. et coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5456: Kacanovy, 25.8.2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Borek pod Troskami, 29.7.1989, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastvina (50.5156739N, 15.2867433E a 50.5156092N, 15.2753950E), 10.10.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5459: Ždírnice, 16.7.1920, 1 ex., sběratel neuveden, MMÚL coll., V. Vysoký det.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det. 2019.

5461: Trutnov, Bojiště, pastvina (50.5411519N, 15.9039733E), 18.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Střítež, pastvina, 1.7.1983, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5463: Broumovské stěny, Velká kupa (5463d), 8.9.2003, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Slavný (5463d), 9.8.2001, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, starý park (5463c), 20.8.1999, 3 ex., na světlo, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují (5463c), bez data(Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, město (5463c), 5.8.2013, 2 ex., UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 2.7.1991, 15 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 28.7.1996, 2 ex.; dtto, 10.9.1998, 4 ex.

5559: Pecka, pastviny u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det. 2019.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5560: Miletín, 29.7.1996, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 24 ex.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 4 ex.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Sedloňov (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 5 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Humburky pr. Nový Bydžov (50.2309167N, 15.5070000E), 23.8.2010,1 ex., na světlo, M. Mikát leg., RMHK coll., V. Týr det.

5759: Skřivany, pastvina (50.2696842N, 15.5097094E), 20.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastvina, 20.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg., et coll., V. Týr det.

5761: Třebechovice pod Orebem, bez data (Poláček 1977: 535)

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, bez data (Poláček 1977: 535)

5763: Osečnice, Lomy, pastvina (50.2718272N, 16.3132775E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2510750N, 16.3388661E), 28.7.2019, 1 ex.

5764: Orlické Záhoří, pastviny u pily (50.2678486N, 16.4776281E), Equus a (50.2644400N, 16.4796881E), Bos, 11.8.2019, 4 ex. (1 ex. f. cohrsi), J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 1.8.1998, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5858: Nové Město, Ostrov, 1991, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.

5859: Pravy, 10.6.2004, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 1.8.2007, 5 ex.

5859: Roudnice, pastvina (50.1790444N, 15.6307956E), 26.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem [Opatovice], IX. 1942, 4 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 20.8.1995, 1 ex., J. Hájek leg. et coll., D. Král det. (Mikát & Hájek 1999); 22.4.2006, Equus, V. Hron observ.; 22.8.2018, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 24.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 13.7.1999, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll. V. Týr det. 2019; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 2 ex., Equus; dtto, (50.1494267N, 15.9631428E), 6.9.2019, 2 ex., Bos.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 6 ex., Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll., V Týr det. 2019; 8.9.2019, 2 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.10.2019, 1 ex.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, 2 ex., V. Týr leg., det. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, 9.7.2015, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 9 ex. (1 ex. f. melanotus), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1367578N, 16.0405578E), 13.9.2018, 11 ex. (2 ex. f. cohrsi), J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1050508N, 16.2439442E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 535)

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1276656N, 16.5299867E), 4.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Neratov, pastvina (50.2065878N, 16.5566264E), 4.9.2018, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 15 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Dolní Morava, 3.7.1995, 1 ex., J. Voda leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 1973, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 31.8.1984, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 20.10.1996, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 5.8.1997, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 20.8.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 10.6.2000, 5 ex.; 25.8.2005, 4 ex., V. Hron leg., det. et coll.; VII.-IX. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); (50.0568581N, 15.4723253E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 24.6.2000, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 2.7.2000, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 8.6.2017, více ex.

5959: Břehy, 16.8.2017, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice, pastvina (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (50.0858817N, 15.8039194E), 3.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohdaneč u Pardubic, 15.8.1998, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5961: Mnětice, pastvina (50.0152819N, 15.8438436E), 21.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Holice, 23.8.1997, 2 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det. 2019.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0517142N, 16.1081550E), 1 ex., Bos.

5962: Újezd u Chocně (5962-63), bez data (Poláček 1977: 534)
5963: Darebnice, bez data (Poláček 1977: 534)

5963: Kostelecké Horky, 18.8.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.

5963: Borovnice, Závrší, pastvina (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 2 ex.

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 534)
5963: Koldín, bez data (Poláček 1977: 535)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 2 ex., J. Ecler leg., Dr. Fleischer det., OMCH coll. (Poláček 1977: 535)

5964: Žamberk, bez data, O. Marek leg. (Poláček 1977: 535), VII.1969, 2 ex., P. Čížek leg., det. et coll.

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy (50.0265125N, 16.3677206E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Hejnice (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det. 2019.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, skalka za ČSSS, 15.9.1983, L. Bojčuk leg., K. Poláček det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Dolní Hedeč, 15.8.1988, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 1.8.1989, 2 ex.

6059: Turkovice, pastvina (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Hošťalovice, pastvina (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 7 ex. (1 ex. f. cohrsi), J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, 1.8.1998, R. Lízler leg., J. Mertlik coll., R. Červenka det. 1999.

6062: Uhersko, 12.9.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6062: Chroustovice, u kravína (49.9611419N, 16.0006389E),12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Vysoké Mýto (6062-63), bez data (Poláček 1977: 535)

6064: Dolní Libchavy, 19.8.1997, 1 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 6 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 3 ex., Equus

6160: Nasavrky, 20.6.1992, 4 ex., na světlo, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6160: České Lhotice, Vedralka, pastvina, 1.8.2019, 10 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina , 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 29.8.2019, 20 ex.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina , 24.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 6 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastviny pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6163: Litomyšl, bez data (Poláček 1977: 535)
6164: Čistá, 17.8.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018, 1 ex.; dtto, (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 1 ex.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 5 ex. (1 ex. f. cohrsi), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E a 49.7454539N, 16.0640347E), 1.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6264: Květná (49.7378208N, 16.3367331E), 9.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, Bos, Equus, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 6 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, 1 ex.

6363: Korouhev, pastvina (49.6654825N, 16.2545628E a 49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 16.9.2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 4.7.2013, 1 ex.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 17 ex. (4 ex. f. cohrsi), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, 1 ex.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Bodilopsis sordida sordida (Fabricius, 1775)

 

 

 

 

 

 

 

 

5562: Ratibořice, VI. 1950, 15 ex., Dr. V. Balthasar leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5663: Deštné v Orlických horách, Plasnice, 16.9.1951, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.

5764: Zdobnice, Kunčina Ves, 10.9.2005, 2 ex., Bos, J. Pavlíček leg., J. Pavlíček, Z. Martinová et Z. Znamenáček coll., D. Juřena det. (Juřena et al. 2008: 74)

5862: Týniště nad Orlicí [Týniště nad Sázavou], bez data (Tesař 1957: 280)

5958: Selmice, 1.9.1994, 1 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 74).

5962: Nová Ves – Korunka, 26.9.1948, 1 ex., E. Šimek leg., K. Poláček leg. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.

5962: Nová Ves, Plchůvky, 26.9.1948, 3 ex., E. Šimek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Skořenice, 25.6.1945, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det., RMHK coll. (Poláček 1977: 534)

5964: Žamberk, 15.8.19?7, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5964: Letohrad (5964-65), 10.7.1969, 1 ex., K. Poláček leg. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.

6059: Podhořany, 20.6.1952, J. Welz leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6065: Výprachtice, VIII. 1951, 1 ex., O. Marek leg., J. Resl coll., V. Týr det. (Poláček 1977: 534)

6260: Chotěboř, bez data, 2 ex., Zavala leg., Z. Tesař det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

Orlické hory, bez data (Tesař 1957: 280)

Poznámka. V polovině dvacátého století to byl široce rozšířený druh ve východních Čechách, jak nám dokládají jeho četné historické nálezy. Jeho poslední nález (2 ex.) pochází z Orlických hor (Zdobnice, Kunčina Ves) z roku 2005. Více recentních nálezů pochází z teplejších oblastí severních a středních Čech a z jižní Moravy.
 

Bodilus Mulsant et Rey, 1870
Bodilus lugens (Creutzer, 1799)

5863: Vamberk, bez data, J. Roubal (Tesař 1957: 279)
6160: Seč, Proseč, pastvina, 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll., J. Mertlik rev.

Poznámka. Nález z Proseče je jediným známým recentním nálezem z Čech. Hojnější výskyt B. lugens byl pozorován na jižní Moravě (Juřena et al. 2008: 62)

 

 

Calamosternus Motschulsky, 1860
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy v Obřím dole (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Horní Branná (50.6190000N, 15.5450000E), 8.4.2014, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5359: Vrchlabí, areál Škoda a.a.s. (50.6140000N, 15.6240000E), 4.5.2017, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5360: Krkonoše, Velká Úpa, VII.1988, 2 ex., S. Urban leg. et coll., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 27.6.2001, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016)

5456: Všeň, 26.4.2007, 7 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5456: Kacanovy, 16.5.1998, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Semínova Lhota, pastviny (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 38 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 31 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E, 50.5834400N, 16.1086178E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 7 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 11 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Dědov (5463a), 21.5.2004, 1 ex., hnojiště s králičími exkrementy, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují (5463c), 21.4.2004, 3 ex., město, sídliště, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, Kluček (5463a/b/c), 28.3.2004, 10 ex., Equus, Z. Vancl leg.,det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 20 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 1989, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 25. IV.1992, 2 ex.; dtto, 15.4.1993, 2 ex.; dtto, 18.5.1996, 5 ex.; dtto, 22.4.2004, 6 ex.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Rtyně v Podkrkonoší, U Františky, pastvina (50.4994136N, 16.1027758E), 1.6.2019, 4 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenská obora (50.4033742N, 16.0688067E), 5.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Machovská Lhota, pod Lhotským Šefelem (5563b), 27.4.2004, 2 ex., krmelec, prosev, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5662: Bohuslavice nad Metují, 8.5.1971, 1 ex., O. Sucharda leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 22.5.1971, 1 ex.; dtto, 2.5.1977, 3 ex.

5663: Sedloňov, VI.1988, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Čistěves, 14.6.1992, 7 ex., J. Větrovec leg. et coll.

5760: Dlouhé Dvory, 28.10.1997, 1 ex., J. Větrovec leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové, Na Mlýnku, 11.4.1998, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 9.4.1944, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5760: Hradec Králové, Kukleny, 17.5.1943, 2 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 5 e., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Kačerov, bez data (Poláček 1977: 535)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 1991, 2 ex., Bělohlávek leg. et coll., V. Týr det.; IV. 2003, 13 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 25.4.2003, více ex., V. Hron leg., det et coll.; dtto, 14.7.2005, 1 ex.

5858: Chlumec nad Cidlinou, VIII. 1951, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 1.8.1998, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Chýšť, 14.4.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 21 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, konírna (50.1745158N, 15.7439439E), 8.5.2019, 15 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 10 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Na Rybárně, 25.4.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Opatovice nad Labem, 8.5.2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.
5860: Opatovice nad Labem, Hrozná, bez data (Hamet 2009: 48)

5860: Opatovice nad Labem, polní cesta u elektrárny (50.1256428N, 15.7998681E), 23.3.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, 2.5.1998, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Čeperka, 8.5.2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2003; 25.4.2013, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Dříteč, IV.1995, 4 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hradec Králové, Březhrad, 27.4.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Vysoká nad Labem/Opatovice nad Labem, PP Polabiny, 28.4.1994, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5860: Vysoká nad Labem, náplav Labe, 19.3.1994, 2 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5860: Vysoká nad Labem, 28.4.1977, 2 ex., M. Mikát leg., RMHK coll.; dtto, 30.6.1977, 1 ex.

5861: Vysoká nad Labem, 21.4.1989, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 25.4.1994, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 24.4.1989, 1 ex., J. Mertlík leg. et coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 30.5.1991, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 23.4.1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 1998; 30.4.2010, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 24.4.2011, 1 ex.; dtto, 29.4.2011, 1 ex.; 22.6.2011, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 25.4.2013, 2 ex., V. Hron leg. det. et coll.; dtto, u jízdárny, 3.4.2014, 2 ex., Equus; dtto, 20.4.2018, 2 ex.; nad rybníkem Jáma, 24.4.2019, 2 ex., Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; centrální vřesoviště, 25.4.2019, 7 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; 25.4.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1354922N, 15.8522281E a 50.1356583N, 15.8539500E), 17.2.2019, 54 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 4.3.2019, 15 ex.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, VI.1992, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5861: Třebechovice pod Orebem, 28.5.2016, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1525706N, 16.1464089E), 25.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, bez data (Poláček 1977: 535)
5863: Vamberk, bez data (Poláček 1977: 535)

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kojice, 8.-9.6.1989, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Selmice, 1.5.1999, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 29.3.2003, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; IV.-VIII. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 18.4.2009, 1 ex., P. Kylies leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 15.4.2005, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; 4.4.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 24.6.2000, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 30.4.2001, více ex.; 4.4.2009, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto,16.4.2018, více ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 17 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0273908N, 15.6201283E a 50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 13 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, meandry Struhy, 28.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč, 6.6.1982, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 28.3.1984, více ex.; dtto, 25.4.1984, více ex.; dtto, 10.4.1999, 5 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Lázně Bohdaneč, golfoviště, 30.4.2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5960: Stéblová, u železniční trati, 15.4.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; 12.-30.4.2018, více ex., kadaver Capreolus, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Stéblová, u železniční stanice, 17.4.2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, 12.4.2007, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 24.4.2019, 17 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, 36 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Sezemice, 4.4.2007, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

5961: Veská, lesní cesta (50.0390067N, 15.8491550E), 23.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), Equus a pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), Bos, 13.5.2019, 19 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 535); 23.4.1984, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Jaroslav, 23.4.1993, 1 ex., R. Krejčí leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Borohrádek, 15.6.1974, 4 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Nová Ves, 21.5.2005, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Nová Ves – Čermná, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Čermná nad Orlicí, bez data, P. Čížek leg. (Poláček 1977: 535)

5962: Číčová, bez data (Poláček 1977: 535)

5963: Chlomek u Chocně, 1.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Bošín, bez data, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535)

5963: Borovnice, bez data (Poláček 1977: 535)

5963: Skořenice, bez data, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535); 8.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 2 ex., J. Ecler leg., DR. Fleischer det., OMCH coll., J. Mertlik rev.; 19.5.1959, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535); 11.5.1985, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 1991, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Letohrad (5964-65) (Poláček 1977: 535)

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, 16.4.2017, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6060: Ostřešany, 8.4.2019, 2 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6062: Uhersko, 30.4.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.
6062: Brteč, 23.5.2005, 1 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Štěnec u Luže, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Vysoké Mýto (6062-63), 7.5.1960, 11 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535); dtto, 9.5.1971, 29 ex.; 20.5.2005, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty, pastviny u Orlice (49.9843214N, 16.3352181E a 49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 11 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 14 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Ústí nad Orlicí, Kerhartice, niva Tiché Orlice, pastvina, 17.4.2016, 3 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6064: Česká Třebová, bez data (Poláček 1977: 535)

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 4 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6162: Zdislav, bez data (Poláček 1977: 535)
6163: Litomyšl, bez data, A. Šauer leg. (Poláček 1977: 535)
 

Chilothorax Motschulsky, 1860
Chilothorax conspurcatus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1012517N, 15.7814931E), 15.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 14.4.2004, 2 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 42), 20.10.2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 20 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 23.3.1972, 2 ex.; dtto, 31.3.1972, 5 ex., dtto, 28.10.1972, 2 ex.; dtto, 9.12.1972, 1 ex.; 25.3.1973, 7 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 42); dtto, 14.10.1973, 1 ex.; dtto, 19.3.1974, 1 ex.; dtto, 25.3.1974, 2 ex.; dtto, 28.10.1974, 1 ex.; dtto, 31.12.1978, 1 ex.; dtto, 12.3.1979, 1 ex.; dtto, 22.11.1980, 6 ex.; dtto, 1.12.1980, 2 ex.; dtto, 27.3.1984, 1 ex.; 29.3.1986, 10 ex., J. Vitner leg. et det. (Juřena et al. 2008: 42); 8.11.1986, 9 ex., J. Vitner leg. et det. (Juřena et al. 2008: 42); 2.12.1986, 7 ex., v letu, R. Červenka leg. (Juřena et al. 2008: 42); 8.4.1988, 1 ex., J. Vitner leg. et det. (Juřena et al. 2008: 42); 15.10.1988, 1 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 43); 14.4.1989, 1 ex., J. Vitner leg. et det. (Juřena et al. 2008: 43); 22.4.1989, 1 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 43); 30.3.1989, 6 ex., J. Tůrna leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.11.1989, 5 ex., J. Vitner leg. et det. (Juřena et al. 2008: 43); 15.10.1992, více ex., I. Jeniš leg. (Juřena et al. 2008: 43); 13.3.1994, 1 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 16.10.1994, 5 ex.; dtto, 22.10.1994, 11 ex.; 1.11.1994, více ex., M. Nikodým leg. (Juřena et al. 2008: 43); 23.11.1994, 67 ex., D. Juřena leg. (Juřena et al. 2008: 43); 30.11.1994, 13 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 14.12.1994, 11 ex.; dtto, 20.12.1994, 5 ex.; dtto, 8.2.1995, 11 ex.; 19.3.1995, 30 ex. L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 26.3.1995, 10 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 28.3.1995, 7 ex., V. Týr leg. (Juřena et al. 2008: 43); 28.10.1995, 179 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 17.11.1995, 5 ex., M. Kohout leg. (Juřena et al. 2008: 43); 20.3.1996, 3 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 26.4.1996, 5 ex.; 26. 10.1996, 39 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 29.10.1996, a 60 ex.; 15.11.1996, více než 100 ex., A. Sedláček leg. (Juřena et al. 2008: 43); 16.11.1996, více než 100 ex., J. Bezděk, J. Žák, P. Pucholt et V. Zeman leg. (Juřena et al. 2008: 43); 16.9.1997, 1 ex., R. Schles leg. et det., T. Staněk coll.; 26.10.1997, 37 ex., D. Vacík et R. Schles leg. (Juřena et al. 2008: 43); 1.1.1998, 16 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 31.3.1998, 2 ex.; 31.10.1998, 1 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 24.10.1999, 1 ex.; dtto, 6.11.1999, 16 ex.; 13.11.1999, 4 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 15.11.1999, 42 ex., R. Schles leg. (Juřena et al. 2008: 43); 28.10.2000, 1 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.11.2000, 1 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 5.11.2000, 2 ex., R. Škoda leg., P. Vonička det. et coll. (Juřena et al. 2008: 43); 10.11.2000, 1 ex., D. Juřena leg. (Juřena et al. 2008: 43); 13.11.2000, 13 ex., P. Jáchymek leg. (Juřena et al. 2008: 43); 20.10.2001, 1 ex., R. Sehnal leg. (Juřena et al. 2008: 43); 27.10.2001, 10 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 3.11.2001, 11 ex., D. Juřena leg. (Juřena et al. 2008: 43); 26.1.2002, 2 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 2.2.2002, 7 ex.; 10.2.2002, cca 50 ex., D. Juřena et L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.3.2002, 13 ex., D. Juřena et P. Jáchymek leg. (Juřena et al. 2008: 43); 10.3.2002, 1 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 23.3.2002, 1 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 30.3.2002, 1 ex.; dtto, 6.4.2002, 2 ex.; 8.11.2002, 3 ♂♂, D. Král et K. Hoffmannová leg. et det., JMMZ coll. (Juřena et al. 2008: 43); 15.11.2002, cca 60 ex., D. Juřena et K. Hoffmannová leg. (Juřena et al. 2008: 43); 16.11.2002, 14 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 30.11.2002, 9 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.1.2003, 1 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 29.3.2003, 4 ex., J. Chybík et M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.4.2003, 1 ♂, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 5.4.2003, 10 ex., D. Juřena et. L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 25.4.2003, 1 ♂, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 1.10.2003, 1 ♀, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 28.10.2003, 16 ex., ve zmrzlých výkalech Equus, D. Juřena, P. Kylies et R. Schles leg. (Juřena et al. 2008: 43); 31.10.2003, 3 ♂♂, 4 ♀♀, K. Hoffmannová leg. (Juřena et al. 2008: 43); 1.11.2003, cca 25 ex., D. Juřena et M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.11.2003, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.11.2003, 5 ex., R. Schles leg. (Juřena et al. 2008: 43); 15.11.2003, 1 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 14.11.2003, 4 ♂♂, 3 ♀♀, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 22.11.2003, 3 ex., M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 1.12.2003, 3 ♂♂, 2 ♀♀, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 16.1.2004, více než 60 ex., částečně zmrzlé výkaly Equus, H. Podskalská, P. Kuťková, R. Červenka et J. Schneider leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.2.2004, 13 ♂♂, 7 ♀♀, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006, Juřena et al. 2008: 43); 19.3.2004, cca 50 ex., P. Kylies et P. Pucholt leg. (Juřena et al. 2008: 43); 20.3.2004, 1 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 17.4.2004, 8 ex., D. Juřena et M. Lošťák leg. (Juřena et al. 2008: 43); 24.4.2004, 4 ex., J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 43); 29.10.2004, 124 ex., J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.11.2004, 44 ex.; 2.-4.11.2004, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; 26.3.2005, 1 ex., M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.4.2005, 42 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.4.2005, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 9.4.2005, 1 ex.; 1.4.2006, 3 ex., M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 18.10.2006, 25 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 27.10.2006, 6 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 20.11.2006, více než 50 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 25.11.2006, 30 ex., M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 13.1.2007, cca 50 ex., P. Kylies, R. Sejkora et J. Víša leg. (Juřena et al. 2008: 43); 21.1.2007, 11 ex., L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.4.2009, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 18.4.2009, 1 ex., P. Kylies leg. et coll., V. Týr det.; lesní cesty (50.0609125N, 15.4777636E, 50.0622489N, 15.4763258E a 50.0589842N, 15.4694381E), 2.11.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 28.10.2000, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); dtto, 27.4.2002, 1 ex.; 28.10.2002, 5 ex., Equus, L. Mazal leg. (Juřena et al. 2008: 43); 30.11.2002, 10 ex., L. Mencl leg., L. Mencl et D. Juřena coll. (Juřena et al. 2008: 43); 5.4.2003, 4 ex., D. Juřena, L. Mencl et M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 25.10.2003, 1 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 28.10.2003, 50 ex., ve zmrzlých výkalech Equus, D. Juřena, I. Martinů et L. Kříž leg. (Juřena et al. 2008: 43); 1.11.2003, cca 300 ex., D. Juřena et V. Vyhnálek leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.11.2003, více než 100 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 43); 15.11.2003, 10 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 21.11.2003, cca 50 ex., P. Kylies et R. Schles leg. (Juřena et al. 2008: 43); 19.3.2004, cca 30 ex., P. Kylies et P. Pucholt leg. (Juřena et al. 2008: 43); 20.3.2004, 13 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 4.4.2004, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 17.4.2004, 13 ex., D. Juřena leg. (Juřena et al. 2008: 43); 2.4.2005, 2 ex., J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 43); 13.1.2007, cca 50 ex., P. Kylies, R. Sejkora et J. Víša leg. (Juřena et al. 2008: 43).

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 25 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 26.2.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. Tento druh je většinou nalézán v kobylincích na lesních koňských stezkách. Vzhledem ke vzrůstající oblibě jezdeckých stájí a rančů se síť těchto stezek v krajině neustále rozšiřuje a tím se zvětšuje i ekologická nika tohoto druhu.

 

Chilothorax distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776)

 

 

 

 

 

 

 

 

5457: Nebákov, 29.7.1989, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.
5556: Podkost, 27.3.2005, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5657: Sedliště, Na Dolech (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Deštné v Orlických horách, Plasnice, bez data (Poláček 1977: 533)

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice (50.2455594N, 15.7614642E), 16.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-62), 13.3.1994, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, louka u OVS (50.2059681N, 15.9319567E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastviny u Orlice (50.2060092N, 15.9555778E), 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5764: Kačerov, bez data (Poláček 1977: 533)

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 21.9.2019, 3 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hradec Králové, Roudnička, polní cesta (50.1689703N, 15.8179675E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka (50.1787742N, 15.7475408E), 18. II. 2019, 3 ex., J. Mertlik observ.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka, Opaťák, pláž (50.1647306N, 15.7912233E), leden 2014, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5860: Opatovice nad Labem, Pohřebačka čp. 34, 13.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Tůň (Hamet 2009: 48)

5860: Opatovice nad Labem, rez. Hrozná, 6.3.2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.; 30.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Polabiny, 24.2.2008, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. 2008 (Hamet 2009: 48).

5860: Opatovice nad Labem, polní cesta u elektrárny (50.1256428N, 15.7998681E), 23.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, Liščí, polní cesta (50.1504314N, 15.7684017E), 30.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Dříteč, IV.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.
5860: Hrobice, meandry Labe (Hamet 2009: 48)
5860: Hrobice, pravý břeh Labe (Hamet 2009: 48)

5860: Hrobice (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 16.11.2018, 2 ex.; 13.8.2019, více ex., V. Hron observ.

5860: Vysoká nad Labem, PR Hrozná env., 12.10.1995, 2 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesta (50.1555392N, 15.8459250E), 16.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 23.10.1989, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 29.4.2000, 3 ex., J. Pelikán leg., J. Plecháč coll., V. Týr det.; 3.4.2001, 1 ex., J. Plecháč leg., S. Urban coll., V. Týr det.; 6.6.2002, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 29.10.2004, 1 ex., J. Prouza leg., K. Poláček det., RMHK coll.; 3.4.2010, několik ex., Equus, V. Hron observ.; 30.4.2010, několik ex., Equus, V. Hron observ.; 3.4.2011, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.; 12.4.2016, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 18.5.2017, 1 ex.; dtto, 17.10.2017 2 ex.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; jízdárna, 2.4.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 24.8.2019, více ex., V. Hron observ.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, pastvina (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 3.4.2001, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 3 ex.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 21.3.1954, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 8.4.1958, 1 ex.; 1.3.1992, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 14.10.2006, více ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, 18.10.2019, stovky ex., Ovis, V. Hron observ.

5861: Býšť, Bělečko, 27.4.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 3.4.2002, 2 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1537356N, 15.9649172E), 24.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 11.10.2019, 2 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Borek (50.1354922N, 15.8522281E), 17.2.2019, 3 ex., J. Mertlik observ.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391983N, 16.0449394E), 28.2.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 2 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 3 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1246050N, 16.0745881E), 24.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 30.4.1994, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, Lesní statek Bědovice, pastvina (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, břeh Orlice, 1.5.2003, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2004.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 30 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 17.10.1998, 23 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 20.10.2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 1972, 6 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 18.3.1972, 31 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 23.3.1972, 5 ex.; dtto, 31.3.1972, 43 ex.; 7.2.1995, 11 ex., M. Kohout leg. et coll., V. Týr det.; VI.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 31.10.1998, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 24.10.1999, více ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 6.11.1999, 11 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 23.3.2002, více ex.; dtto, 29.3.2003, více ex.; 28.9.2003, 7 ex., J. Krátký et J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 29.9.2003, 84 ex., J. Gahai leg. et coll., V. Týr det.; 2.11.2003, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 4.11.2004, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; V.-XI. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 2.4.2005, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 9.4.2005, 1 ex.; 18.10.2006, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 4.4.2009, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; lesní cesty (50.0640050N, 15.4759289E, 50.0609125N, 15.4777636E a 50.0633439N, 15.4919150E), 2.11.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, pastviny (50.0515342N, 15.4857728E a 50.0559464N, 15.4892219E), 5 ex.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 4.4.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 17.10.1998, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 8.10.2000, 5 ex.; 4.4.2004, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 2 ex.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov, pastvina, 4.10.2018, 3 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Lázně Bohdaneč, alej K Neratovu, 25.10.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč, suchá louka v severní části parku, 3.4.2011, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Hrobice, u rybníka Baroch (50.0974958N, 15.7851408E), 16.2.2019, 1 ♀, na okraji lesa, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, 22.4.1965, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, 18.10.2018, 4 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Spojil, farma Apolenka (50.0488869N, 15.8256158E), 23.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, 3.4.1993, 1 ex., Vašíčková leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.

5962: Uhersko – Lodrant, bez data, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Trusnov, 1.5.1965, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533)

5962: Horní Jelení, 26.3.1972, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533)

5962: Nová Ves, 26.5.1968, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 20.4.1976, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533)

5962: Újezd u Chocně, 19.5.1983, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Plchůvky [N. Ves, Plchůvky], 20.4.1951, 1 ex., E. Šimek leg., V. Balthasar det., RMHK coll.

5963: Plchovice (50.0474817N, 16.1870003E a 50.0459247N, 16.1837914E), 23.10.2019, 5 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, bez data, 3 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); 27.5.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 5.10.1991, 2 ex.

5963: Choceň (59-6063), bez data, 3 ex., J. Ecler leg., Dr. Fleischer det. (jako A. sticticus), OMCH coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex., D. Táborský leg.; 28.3.1949, 1 ex., E. Šimek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 21.10.1957, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); dtto, 18.4.1959, 1 ex.; IV.1992, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 533); VII.1968, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5965: Lichkov, bez data (Poláček 1977: 533)

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Turkovice (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Uhersko, 30.3.2003, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6062: Vysoké Mýto, pastvina u Slatiny (49.9737108N, 16.1575392E), 17.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Vysoké Mýto, 15.10.1960, 7 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 20.10.1961, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlic, VII.1956, 1 ex., O. Marek leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 533, Resl 2018)

6159: Žlebské Chvalovice (49.8904003N, 15.5673614E), 11.10.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6160: Slatiňany, Trpišov (49.8947008N, 15.7987489E), 6.10.2018, 74 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Nasavrky, Obořice (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

 

Chilothorax melanostictus melanostictus (W.L.E. Schmidt, 1840)

5962: Borohrádek, VII. 1965, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll.; J. Mertlik rev.

5962: Újezd u Chocně [Újezd nad Orlicí] (5962-63), bez data, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Štěnec u Luže, bez data, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 

Poznámka. V Čechách lokálně vyhynulý druh. Jeho nejbližší recentní nálezy (rok 2008) jsou známé z jižní Moravy.

 

Chilothorax paykulli (Bedel, 1907)

5958. Kladruby nad Labem, Kolesa, 19.10.2004, 3 ex., v letu nad lesní cestou, R. Sehnal leg. (Juřena et al. 2008: 59)

6163: Litomyšl, IV.1947, 2 ex., O. Voříšek leg., J. Voříšek coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 59)

Poznámka. V současnosti je tento druh hojnější ve středních Čechách (Křivoklátsko).

 

 

 Chilothorax pictus (Sturm, 1805)

6163: Litomyšl, bez data, 2 ex., A. Šauer [Šaur] leg., K. Poláček det., J. Mertlik rev., RMHK coll. Poznámka. A. Šauer sbíral v letech 1930-1956 (Koleška 1995: 567)

Poznámka. Ve východních Čechách lokálně vyhynulý druh. Ze severních a středních Čech jsou známé jen jednotlivé nálezy. Ještě v nedávné době byl hojnější na střední a jižní Moravě (Juřena et al. 2008: 55).

 

 

Colobopterus Mulsant, 1842
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

5357: Turnov, Dolánky u Turnova, 8.5.2013, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et det.

5359: Vrchlabí, areál Škoda a.a.s. (50.6140000N, 15.6240000E), 5.7.2016, 1 ex., S. Vrabec leg., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 27.6.2001, 3 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 28.7.2001, 2 ex., A. Hamet leg.,det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5364: Broumov, Rožmitál, pastvina (50.6024744N, 16.3645628E), 22.7.2019, 1 ex., pastvina, Bos, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5460: Rudník, pastvina pod, Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5689356N, 15.9550103E), 18.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 2 ex., Equus.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Janovice (5462b), 23.6.2003, 2 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E; 50.5834400N, 16.1086178E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 3 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg et coll.

5462: Teplické skály, Pod Zvětralým vrchem (5462b), 20.7.2000, 4 ex., J. Klouček leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Martínkovice, pastvina (50.5397814N, 16.3153308E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 12.6.1989, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5560: Miletín, 29.7.1996, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 1.8.1996, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Sedliště, Na Dolech, pastvina (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, Švermova, pastvina (50.3353519N, 15.2538422E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 2 ex.

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška, pastvina K Halínu (50.3016469N, 16.1537439E), 3.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany, pastvina (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, 7.5.1995, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2510750N, 16.3388661E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, pastvina u pily (50.2644400N, 16.4796881E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 1.8.2013, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 1 ex.

5861: Hradec králové, Na Plachtě, u jízdárny, 29.4.2014, 1 ex., na vlhké louce, Equus, V. Hron leg. det. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 1 ex., Equus.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 17.7.2015, více ex., V. Hron observ. (2015-17, více ex. observ.)

5862: Týniště nad orlicí, Petrovičky, břeh Orlice, 31.3.2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 1 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1052975N, 16.2388431E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Orlické hory, Nebeská Rybná, 21.6.1995, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V.-VIII. 2003-2005, několik ex., především na pastvině, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 20.8.2005, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 30.5.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.

5959: Semín, 13.5.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 10.7.2000, 3 ex.; dtto, 25.7.2000, 1 ex.; dtto, 5.10.2003, 1 ex.; dtto, 5.7.2018, 1 ex.; dtto, 8.7.2018, 1 ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, bez data (Tesař 1957: 199)

5960: Němčice, pastvina (50.0858817N, 15.8039194E), 3.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0943275N, 16.2817369E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší, pastvina (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0622219N, 16.1686658E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Choceň, Peliny, 22.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0002839N, 16.3107811E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk, 18.7.2017, 1 ex., P. Čížek leg., det. et coll.

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E), 2.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 1 ex.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, za klášterem, 18.6.1974, 1 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6059: Hošťalovice (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Markovice, 28.7.2019, 1 ex., pastvina koní při výjezdu směr Heřmanův Městec, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Trhová Kamenice, Kameničky, pastvina (49.8014736N, 15.7866514E), 18.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Uhersko, 4.6.1997, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.
6062: Brteč, 15.8.2005, 1 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Sedlišťka u Uherska, 7.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto (6062-63), 20.5.2005, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6065: Dolní Čermná, pastvina pod Kovářovým kopcem (49.9784550N, 16.5589667E), 31.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, 21.-27.7.2003, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 10 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6162: Střemošice, pastviny pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6162: Střemošice, Bílý Kůň, pastvina (49.8848911N, 16.0674847E), 12.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et det.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.; dtto, (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 2 ex.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E), 1. VIII. 2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et det.

6363: Korouhev, pastvina (49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6364: Svojanov u Poličky, VII.1995, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, Bos, J. Mertlik leg. et det.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina u hřebčína (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et det.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

 

Coprimorphus Mulsant, 1842
Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)

 

 

 

 

 

 

 

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Na Fibichu, pastvina (50.6395653N, 15.5749225E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Střítež (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4582725N, 15.3704828E), 17.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, pastviny u vrchu Homolka (50.4871019N, 15.6194633E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 1 ex.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 2 ex.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 1 ex.

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr, pastvina (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Sedloňov (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, Plasnice, pastvina Na Úhoru (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany (50.2696842N, 15.5097094E), 20.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, pastvina (50.2129744N, 15.9978183E), 21.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E a 50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov (50.2589081N, 16.3508694E), 7.9.2018, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 1 ex.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kasalice, 12.8.2016, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 23.8.2016, 4 ex.; dtto, 25.8.2016, 2 ex.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 22.5.2018, 2 ex., na jízdárně, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 13.9.2019, 1 ex., Equus; dtto, 9.6.2019, 2 ex.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, centrální vřesoviště, VI.-IX. 2019, více ex., Equus, V. Hron observ.

5861: Borek (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina nad rančem (50.1494267N, 15.9631428E), 6.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice, 17.6.2009, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 4.9.2018, 2 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastviny u Orlice, 17.7.2015, více ex., V. Hron leg., det. et coll. (2015-17 více ex. observ.); dtto, (50.1990336N, 15.9647564E), 21.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina v centru (50.1353050N, 16.1007250E) a východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1050508N, 16.2439442E), 12.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2 ex., J. krátký leg., det. et coll.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 1 ex., Bos

5959: Břehy, 27.7.2017, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 5.8.2017, 20 ex.; dtto, 16.8.2017, 20 ex.; dtto, 21.8.2017, 20 ex.; dtto, 31.8.2017, 10 ex.; dtto, 15.7.2018 6 ex.

5961: Dolní Ředice, Drahoš, 16.7.2018, více ex., V. Hron observ.

5961: Mnětice (50.0152819N, 15.8438436E), 21.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0517142N, 16.1081550E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, 18.8.2016, 4 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5963: Číčová/Kostelecké Horky, 10.7.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: Hejnice (50.0600469N, 16.3917744E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Hošťalovice (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, 2ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Chroustovice, pastvina u kravína (49.9611419N, 16.0006389E),12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 2 ex., Equus.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, 24.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, 24.7.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 1 ex.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6166: Tatenice, pastvina (49.8721028N, 16.6879092E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6264: Květná (49.7378208N, 16.3367331E), 9.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6358: Lipnice nad Sázavou, Zelenovna, 30.9.2007, 1 ex., Bos, J. Kovář leg. (Juřena et al. 2008: 26)

6364: Starý Svojanov, 26.-30.8.1996, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Esymus Mulsant et Rey, 1870
Esymus pusillus pusillus (Herbst, 1789)

 

 

 

 

 

 

 

5359: Dolní Branná env. (50,603 N, 15,605 E), 14.5.2016, 2 ex., S. Vrabec leg. et coll., V. Týr det.

5360: Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Krčmov, pastvina (50.6289925N, 16.0736900E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 27.6.2001, 3 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5457: Karlovice, Sedmihorky, 30.4.2014, 1 ex., J. Plecháč leg., M. Průša coll., V. Týr det.

5457: Semínova Lhota, pastviny (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5834400N, 16.1086178E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 13 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 30.7.1986, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 12 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, V.1994, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 11 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška, pastvina K Halínu (50.3016469N, 16.1537439E), 3.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany, pastvina (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, 41 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 13 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 13 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.2000800N, 15.9642747E), 19.4.2018, 1 ex., Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5764: Kačerov, 23.6.1965, 4 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 534); dtto, 24.6.1965, 2 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 20.4.2002, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 12.5.2002, více ex.; dtto, 5.7.2004, více ex.; dtto, 26.4.2008, více ex.; 13.5.2018, 3 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, 13.5.2006, 2 ex., Dama, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 1.8.1998, 45 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2.7.1999, 2 ex.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 10 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 26.4.2014, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 29 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 7.6.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 6.5.2016, 1 ex.; dtto, 9.6.2017, 1 ex.; Na Plachtě 2, 28.4.2018, 1 ex., Equus, M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; centrální vřesoviště, 25.4.2019, 5 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 17.5.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 13.7.1999, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 28.5.2016, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 10 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 13 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 30.7.1999, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 18.4.2009, 1 ex., P. Kylies leg. et coll., V. Týr det.; V. 2003, 1 ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 19.6.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 14.4.2001, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 30.4.2001, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 8.7.2018 20 ex.

5959: Břehy, 15.7.2018, 10 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 16 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohdaneč u Pardubic, 22.5.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, 24.5.2019, 1 ex., smyk za pódiem, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), Equus a pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), Bos, 13.5.2019, 31 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 18.5.2019, 3 ex., Capreolus, V. Hron leg., det. et coll.

5963: Borovnice, Závrší, pastvina (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E), 2.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 32 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 13 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 26 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, 16.6.1962, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6060: Uherčice, 20.7.2019, 3 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Česká Třebová, Skuhrov (6064-65), VI. 2006, 1 ex., Equus, P. Hájek leg., D. Juřena coll. (Juřena et al. 2008: 48)

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, Equus

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 35 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Eupleurus Mulsant, 1842
Eupleurus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

5562: Ratibořice, VI. 1950, 1 ex., Dr. V. Balthasar leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5661: Černožice, 23.5.1954, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 22.8.1945, 8 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5760: Hradec Králové, Věkoše, 3.10.1941, 1 ex., Bouček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5761: Hradec Králové, náplav Orlice, V. 1951, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

5761: Hradec králové, Svinary, 7.5.1995, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E), 2.4.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Vysoký Újezd env., V. 1953, 6 ex., Dr. V. Balthasar et Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 6.6.1982, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 4.7.2013, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, Polizy (50.1501592N, 15.7000375E), 18.5.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 2 ex.

5860: Opatovice nad Labem, IX. 1942, 2 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5860: Hradec Králové, Třebeš, levý břeh Labe, 13.4.2016, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; M. Mikát det., J. Mertlik rev.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 30.4.2010, 1 ex., v trusu koní na vlhké louce u jízdárny, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 3.4.2014, 2 ex.; dtto, 17.7.2015, 1 ex.; Na Plachtě 2, 28.4.2018, 1 ex., Equus, M. Mikát leg. et coll., V. Týr det. 2018; pastvina (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 2.4.2019, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.

5861: Nový Hradec Králové, 14.4.1953, 1 ex., L. Krejčiřík leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 8.5.1953, 8 ex.; 3.6.1957, 6 ex., Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Borek, pastvina ; (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 20 ex.

5861: Býšť, Hoděšovice, VIII. 1954, 4 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 2.5.1954, 3 ex., R. R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5862: Vysoké Chvojno, Buky, 2.5.2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2003 (jako A. haemorrhoidalis), J. Mertlik det. 2018.

5862: Týniště nad Orlicí (Poláček 1977: 533); 29.5.1982, 1 ex., J. Voda leg. et det., J. Větrovec coll.; 6.4.1985, 1 ex., J. Prouza leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kojice, 7.-8.5.1994, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 2 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 31.8.1984, 3 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; IV.-VII. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5959: Semín, 30.4.2001, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25.8.2003, 1 ex.; 7.7:2004, více ex., na světlo, J. Plecháč leg., det. et coll.; 17.7.2004, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.7.2004, 2 ex.; dtto, 7.8.2004, 2 ex.; dtto, 14.8.2004, 2 ex.; dtto, 21.8.2004, více ex.; dtto, 16.4.2018, více ex.; dtto, 8.7.2018, více ex.

5959: Břehy, 15.7.2018, 6 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, jízdárna (50.0487647N, 15.5974908E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019, 1 ex.

5959: Přelouč, Valy, pastvina u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, 15.8.1998, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25. 7. 2000, 1 ex.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 24.4.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek (Poláček 1977: 533)

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, bez data (Poláček 1977: 533)

5962: Horní Jelení, bez data, 3 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, 1.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Nová Ves, 24.4.1972, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); dtto, 30.4.1977, 2 ex.; 7.5.1993, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Číčová, bez data (Poláček 1977: 533)

5962: Plchůvky, bez data (5962-63) (Poláček 1977: 533)

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 533)

5963: Smetana, bez data (Poláček 1977: 533)

5963: Bošín, bez data, Laibner leg. (Poláček 1977: 533)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., J. Ecler leg., OMCH coll., J. Mertlik rev.; 23.8.1958, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533); dtto, 20.7.1974, 1 ex.

5963: Brandýs nad Orlicí, 12.8.1979, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6060: Chrudim, Markovice, pastvina při výjezdu směr Heřmanův Městec, 28.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Sedlišťka u Uherska, 7.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6064: Ústí nad Orlicí, bez data, 3 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6066: Horní Heřmanice, 21.-27.7.2003, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6163: Litomyšl, V. 1954, Husar leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, VI. 1955, 1 ex.

 
Orlické hory, IV. 1951, 1 ex., Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.
 

Euorodalus coenosus (Panzer, 1798)

 

 

 

 

 

 

 

 

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 17.4.1977, 1 ex., M. Košťál leg. (Král & Vitner, 1993: 29)

5761: Svinary, 26.3.1989, 1 ex., P. Čížek leg. (Král & Vitner, 1993: 156); 26.3.1989, 1 ex., J. Krátký leg., T. Staněk coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 10.5.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Král & Vitner, 1993: 29)

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 6.6.2019, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5859: Pravy, 13.5.2000, 2 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 48); 24.4.2004, 23 ex., J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 47)

5860: Čeperka, 18.5.2011, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, jízdárna, 25.4.2013, 7 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 17.5.2019, 8 ex.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, centrální vřesoviště, 2.4.2019, 31 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 25.4.2019, 10 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 14.4.1953, 1 ex., L. Krejčiřík leg., D. Král det., RMHK coll.; dtto, 25.4.1953, 1 ex.; dtto, 1.5.1953, 2 ex.; 22.4.2006, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, 24.4.2019, 12 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 16 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 17.4.1993, 1 ex., J. Krátký leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 3.4.2002, 7 ex., 17 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 11 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 14.4.2004, 1 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 47)

5958: Kladruby nad Labem, 2.4.1971, 1 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 47); dtto, 25.9.1971, 1 ex.; 18.3.1972, 2 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1975: 34); 1.6.1972, 1 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 47); dtto, 9.7.1974, 1 ex.; dtto, 29.9.1976, 2 ex.; dtto, 13.4.1980, 1 ex.; dtto, 27.3.1989, 1 ex.; 30.3.1989, 10 ex., Ovis, J. Turna leg. (Juřena et al. 2008: 47); 22.4.1989, cca 20 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 47); 31.3.1994, 12 ex., Ovis, D. Juřena leg. (Juřena et al. 2008: 47); 16.4.1994, 4 ex., Equus, L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 47); dtto, 26.4.1994, 41 ex.; dtto, 22.10.1994, 1 ex.; dtto, 31.3.1998, 1 ex.; 10.4.2001, 2 ex., Equus, J. Schneider leg. et det. (Juřena et al. 2008: 47); 17.4.2004, cca 80 ex., Equus, D. Juřena, L. Mencl et M. Lošťák leg. (Juřena et al. 2008: 47); 20.7.2005, 2 ex., M. Průša leg. (Juřena et al. 2008: 47); IV.-VIII. 2003-2005, více ex., v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 18.4.2009, 17 ex., P. Kylies leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, 20.7.2005, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5959: Semín, 26.7.1999, 2 ex., Equus, M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 47); dtto, 15.4.2000, 3 ex.; dtto, 1. a 13.5.2000, 5 ex.; dtto, 10. a 24.6.2000, 30 ex.; dtto, 10. a 25.7.2000, 10 ex.; dtto, 1.8.2000, 1 ex.; 14.4.2001, 10 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 20.4.2001, 2 ex., M. Brabec leg., V. Hron det. et coll.; 30.4.2001, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.4.- 9.6.2001, 74 ex., Equus, Capreolus, M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 47); 30.3.-27.4.2002, 12 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 47); 6.4.2002, 10 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 20.4.2002, více ex.; dtto, 21.4.2002, více ex.; dtto, 4.4.2004, více ex.; 17.4.2004, 3 ex., Equus, M. Lošťák leg. (Juřena et al. 2008: 47); 31.5.2015, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 16.4.2018, 6 ex.; dtto, 5.7.2018, 1 ex.

5959: Břehy, 15.7.2018, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0524228N, 15.6114839E a 50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019, 1 ex.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 13 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 1 ex.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 29.4.1978, 1 ex., K. Poláček leg. (Král & Vitner, 1993: 29)

5962: Horní Jelení, 19.5.1971, 2 ex., K. Poláček leg. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.

5962: Nová Ves, 24.4.1972, bez dalších údajů (Poláček 1977: 534)

5962: Nová Ves – Čermná nad Orlicí, 9.5.1972, 2 ex., S. Laibner leg. (Král & Vitner, 1993: 29)

5962: Nová Ves – Korunka, 24.4.1972, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.

5962: Plchůvky (5962-63), 24.5.1967, 1 ex., S. Laibner leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.

5963: Skořenice, 1.6.1948, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 534), V. Týr det.; VII.1982, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det. (Týr 1997: 242)

5963: Choceň (59-6063), 11.5.1991, 1 ex., J. Studnička leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

 

Euorodalus paracoenosus (Balthasar et Hrubant, 1960)

 

6064: Česká Třebová, Skuhrov (6064-65), VI. 2006, 1 ex., Equus, P. Hájek leg., D. Juřena coll. (Juřena et al. 2008: 48)

Poznámka. Tento druh se vyskytuje zejména na xerotermních lokalitách jižní Moravy a Slovenska. Uvedný východočeský nález je prvním nálezem tohoto druhu v Čechách (Juřena et al. 2008: 48).

 

 

 

Heptaulacus Mulsant, 1842
Heptaulacus testudinarius (Fabricius, 1775)

5761: Běleč nad Orlicí, 22.3.1953, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll. (Král & Vitner, 1993: 32)

Poznámka. Lokálně vyhynulý druh na území Česka. Nejbližší recentní nálezy jsou na území Německa na pastvinách u Zhořelce (Görlitz).

 

 

Labarrus Mulsant et Rey, 1870
Labarrus lividus (A.G. Olivier, 1789)

6163: Litomyšl, bez data, 1 ex., A. Šauer leg., V. Týr coll. (Juřena et al. 2008: 43). Poznámka. A. Šauer sbíral v letech 1930-1956 (Koleška 1995: 567)

Poznámka. Na území Čech lokálně vyhynulý druh. Nejbližší recentní nálezy jsou známé z jižní Moravy (Juřena et al. 2008: 43)

 

 

Limarus Mulsant et Rey, 1870
Limarus maculatus (Sturm, 1800)

 

 

 

 

 

 

 

5456: Turnov, 14.10.1990, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5456: Vyskeř, Skalany, Turnov, 2.8.1997, 3 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5456: Kacanovy, 14.8.1997, 4 ex., M. Průša leg., det. et coll.; dtto, 14.10.2000, 1 ex.; dtto, 25.7.2003, 10 ex.; dtto, 15.8.2003, 6 ex.; dtto, 15.8.2004, 8 ex.; dtto, 2.10.2009, 1 ex.; 10.10.2005, 1 ex.; 5.8.2006, 1 ex.; dtto, 31.7.2013, 7 ex.

5557: Samšina, Dubolka, 8.7.2003, 4 ex., M. Průša leg., det. et coll.
5559: Pecka, 30.7.2006, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., V. Týr det
5657: Kopidlno, 8.10.1998, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det.

5661: Vlkov u Jaroměře, 2.8.1986, 2 ex., J. Mašek leg. et coll., V. Týr det.

5664: Sedloňov, NPR Bukačka, 10.7.2017, 1 ex., P. Čížek leg. et coll., V. Týr. det.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 29.10.1994, 5 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 29.10.1994, 7 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; dtto, 1.10.1995, 1ex.; dtto, 13.10.1996, 2 ex.; 2.-15.8.2001, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.; 30.9.2001, 12 ex., obora, J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; dtto, 28 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 1.10.2001, 17 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 20.8.2010, více ex., v trusu Dama a Cervus velmi častý, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 2.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.7.1999, 1 ex.

5859: Pravy, 27.7.1980, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 10.8.1980, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 1.8.2013, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 3.7.2018, 10 ex.; dtto, 5.7.2018, 2 ex.; dtto, 8.7.2018, 11 ex.

5860: Vysoká nad Labem, lesní stezka (50.1613371N, 15.8301375E), 16.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, lesní stezka (50.1600519N, 15.8382164E), 16.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, vrch Klepáč, 11.7.2012, 1 ex., v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

5867: Králický Sněžník, Velká Morava, Vilemínka, 8.8.1981, 1 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kladruby nad Labem, 6.7.2002, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Semín, 8.10.2000, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.; 8.8.-23.8.2019, 1 ex., stromová past, B. Mocek leg., RMHK coll.; J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč u Pardubic], 24.10.1999, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 10.7.2000, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25.7.2000, 15 ex.; dtto, 2.9.2000, více ex.; dtto, 7.9.2000, 1 ex.; 11.9.2000, 32 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 11.8.2001, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

6060: Radlín u Heřmanova Městce, 27.7.1977, 3 ex., v trusu Cervus, M. Souček leg., det et coll. (Král & Souček 1982)

6060: Chrudim 1.-8.8.2017, 1 ex., na světlo v zahrádkářské kolonii, V. Hron leg., det. et coll.

6061: Topol, PP Habrov, 20.6.2009, 1 ex., ve smyku, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, 3.9.1995, 1 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6364: Starý Svojanov, 30.8.1996, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 20.7.2014, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 8.8.2015, 1 ex.; dtto, 3.-6.7.2015, 1 ex.; dtto, 26.6.2016, 1 ex.

 
Krkonoše, bez data, Klička (Tesař 1957: 222)

 

Limarus zenkeri (Germar, 1813)

 

 

 

 

 

 

 

 

5456: Turnov, 2.4.1993, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.; dtto, 6.9.1993, 2 ex.

5456: Vyskeř, Skalany, Turnov, 2.8.1997, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5456: Kacanovy, 14.8.1997, 2 ex., M. Průša leg., det. et coll.; dtto, 25.7.2003, 22 ex.; dtto, 15.8.2003, 10 ex.; dtto, 20.9.2003, 5 ex.; dtto, 15.8.2004, 9 ex.; dtto, 2.10.2004, 3 ex.; 10.9.2005, 1 ex.; dtto, 31.7.2013, 1 ex.

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 17.9.2003, 3 ex., Cervus, 3 ex., Equus, Z. Vancl leg., det. et coll., R. Červenka rev. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5763: Kounov, 19.8.1981, 2 ex., Zd. Trávníček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 29.10.1994,1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 30.9.2001, 1 ex., obora, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 21.9.2002, 3 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 15.4.2004, 1 ex., J. Pelikán leg., P. Kylies coll., V. Týr det.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě (50.1907500N, 15.8602778E), 1.8.2018, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det. RMHK coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, VI.-VIII. 2004, 7 ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5959: Semín, 26.-27.7.1999, 10 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2 ex., V. Hron coll.; 20.8.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 28.8.1999, 4 ex.; dtto, 10.7.2000, 1 ex.; dtto, 26.7.2004, 1 ex.; dtto, 31.7.2004, 1 ex.; dtto, 28.8.2004, 1 ex.; dtto, 23.7.2008, 6 ex.; dtto, 16.8.2017, 1 ex.; dtto, 5.7.2018, 6 ex.; dtto, 8.7.2018, 12 ex.

6060: Radlík u Heřmanova Městce, VII. 1977, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det. (Týr 1997: 242)

 

Liothorax Motschulsky, 1860
Liothorax niger (Illiger, 1798)

 

 

 

 

 

 

 

5359: Dolní Branná env. (50,612 N, 15,601 E), 29.4. 2016, 6 ex., S. Vrabec leg., V. Týr det.

5457: Karlovice, Sedmihorky, 4.5.2008, 89 ex. (odchyceno za cca 20 minut), v letu nad suchou (dříve podmáčenou) loukou cca 100m od podmáčené louky, na stéblech travin a na pískem posypané půdě mezi drny trávy, P. Jáchymek leg. (Juřena et al. 2008: 44); kemp, 24.4.2017, 36 ex., P. Jáchymek leg., M. Průša coll., V. Týr det.; dtto, 11.5.2017, 31 ex.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 1. V. 1967, 1 ex., J. Čáp leg. (Král & Vitner, 1993: 31)

5861: Hradec Králové, 4.6.1983, 1 ex., J. Jurčíček leg. (Juřena et al. 2008: 44)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 27.4.1966, 1 ex., J. Čáp leg., RMHK coll. (Král et Vitner 1993: 31, Mikát et al. 1997: 112); areál TJ Jezdec, 10.4.1999, 6 ex., J. Matějíček leg. et det. (Juřena et al. 2008: 44); 12.5.2007, 2 ex., J. Krátký leg., V. Hron et J. Krátký coll. (Juřena et al. 2008: 44); 22.4.2008, 4 ex., mokřina na jizdárně, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 3 ex., centrální tůňky; 19.5.2008, 1 ex., mokřina na jizdárně, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 30.3.2009, 15 ex.; 31.3.2009, 12 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 3.4.2009, 50 ex., P. Kylies leg. et coll., V. Týr det.; 4.4.2009 více ex., vlhká louka u jízdárny, P. Kylies leg. et coll., 1 ex., V. Hron coll.; 5.4.2009, 3 ex., mokřina na jizdárně, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; [Nový Hradec Králové], 9.4.2009, 40 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 14.4.2009, více ex., T. Staněk leg. et det., T. Staněk et V. Hron coll.; 14.4.2009, 1 ex., centrální tůňky, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 15.4.2009, 8 ex., mokřina na jizdárně, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 18.4.2009, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 21.4.2009, 1 ex., centrální tůňky, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 22.4.2009, více ex., T. Staněk leg. et det., T. Staněk et V. Hron coll.; 8.-27.IV.2009, desítky ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; VIII. 2009, 1 ex., centrální tůňky, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 3.4.2010, 1 ex., v prosevu v okolí jízdárny a sídliště, V. Hron leg., det. et coll.; 8.4.2010, 4 ex., v letu, vlhká louka u jízdárny, P. Kylies leg. et coll.; 3.4.2010, 1 ex., v prosevu v okolí jízdárny a sídliště, V. Hron leg. det. et coll.; 8.4.2010, 1 ex., vlhká louka u jízdárny, prolévání povrchu, P. Kylies leg., det. et coll.; dtto, 8.4.2010, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 17.4.2010, 7 ex., prolévání povrchu a v letu; dtto, 23.4.2010, 6 ex., prolévání povrchu; dtto, 25.4.2010, 1 ex.; [Nový Hradec Králové], 25.4.2010, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 30.4.2010, 5 ex., vlhká louka u jízdárny, prolévání povrchu, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 19.4.2011, 4 ex.; 14.5.2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 25.4.2013, 27 ex., vlhká louka u jízdárny, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 7.5.2013, 5 ex.; 15.5.2015, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5960: Pardubice, Nemošice, bývalý vojenský prostor, 24.4.2015, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.

5963: Smetana, 20.6.1948 (Poláček 1977: 535)

5963: Skořenice, 20.6.1943, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.; 7.5.1950, 1 ex., J. Voříšek leg. et coll., V. Týr det.

5963: Choceň (59-6063), 9.5.1954, 1 ex., E. Šimek leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 535), V. Týr det.

5964: Žamberk, 1.V.1966, 1 ex., J. Resl leg. et det. (Juřena et al. 2008: 44); 1.5.1966, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018

6160: Slavice, Slavická obora, 7.6.2011, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

6163: Litomyšl, bez data [pravděpodobně 40. léta 20. stol.], 1 ex., O. Voříšek et J. Voříšek leg., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 44)

Poznámka. V Hradci Králové (Na Plachtě) byl nalézán u jízdárny v silně vlhké až zaplavené půdě vyšlapané od koní na jezdeckém oválu. Po roce 2013 vlivem vysychání louky u jízdárny vymizel (V. Hron, ústní sdělení).

 

Liothorax plagiatus (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

 

 

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61) (Tesař 1957: 289); 17.4.1980, 1 ex., R. Erben leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 15. a 27.4.2009, po 1 ex., spolu s desítkami Liothorax niger, J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5864: Rokytnice v Orlických horách, 28.VIII.1996, 1 ex., prosev tlejících rostlinných zbytků a kompostu u chaty, J. Matějíček leg. (Juřena et al. 2008: 45)

5959: Bohdaneč, u rybníka Horní Jílovky, 29.4.2018, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.
5960: Pardubice, bez data (Tesař 1957: 289)

 

Melinopterus Mulsant, 1842
Melinopterus consputus (Creutzer, 1799)

 

 

 

 

 

 

 

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice, 18.10.2019, 1 ♀, Ovis, V. Hron leg., det. et coll., J. Mertlik rev.

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, 3 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 4 ♂♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6265: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6997469N, 16.6188592E), 15.10.2019, 4 ♂♂, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, 9 ♂♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7190689N, 16.8318286E), 15.10.2019, více ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, více ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6982272N, 16.6186606E), 15.10.2019, 10 ♂♂, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, 9 ♂♂, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. Údajné nálezy M. consputus, publikované Karlem Poláčkem (1977: 534) z lokalit Nová Ves-Korunka, Plchůvky a Choceň, přísluší příbuznému druhu M. reyi. Dokladový materiál je uložen ve sbírkách RMHK a byl revidován v roce 1990 Davidem Králem a v roce 2019 autorem. V současné době se na území východních Čech šíří z jižní Moravy.

Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7210686N, 15.7265544E), 5.11.2018, 11 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5357: Turnov, Dolánky u Turnova, 17.4.1999, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 4.10.2013, 1 ex.

5357: Koberovy, Fialník, 24.9.2016, 2 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5359: Dolní Lánov (50.6100000N, 15.6830000E), 3.3.2014, 6 ex., S. Vrabec leg. et det.; (50.6080000N, 15.6810000E), 17.4.2017, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5359: Dolní Branná env. (50,603 N, 15,605 E), 14.5.2016, 1 ex., S. Vrabec leg. et det.

5362: Horní Adršpach, 7.10.1977, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Hejtmánkovice, Hynčická olšina (5363d), 29.3.2004, 4 ex., prosev, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 14.9.2000, 4 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Bohdašín, Mořská transgrese (5363c), 500m, 30.5.2007, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5364: Rožmitál, lom (5364 c), 29.8.2000, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5456: Modřišice, 23.6.1989, 3 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.
5456: Kacanovy, 14.9.2000, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Mírová pod Kozákovem, 27.9.2004, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Hrubá Skála, Borek, 9.3.2015, 1 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5156739N, 15.2867433E a 50.5156092N, 15.2753950E), 10.10.2018, 36 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll., dtto, (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 8 ex.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 12 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Markoušovice, 9.3.1975, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Janovice (5462b), 1.5.1999, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Jívka, Záboř (50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Stárkov, Vápenka, Stárkovská bučina (5462d), 1.9.2005, 1 ex., krmelec, prosev, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují (5463c), 1955, 5 ex., J. Tůma leg., MMÚL coll., V. Vysoký det.; 20.5.1985, 1 ex., Z. Vancl leg et coll., D. Král det. (Hamet & Vancl 2016); 15.8.1985, 1 ex., K. Uhlíř leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); VIII. 1988, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., V Týr det.; 8.4.1990, 1 ex., Z. Vancl leg et coll., D. Král det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují, město (5463c), 20.7.2013 , 6 ex., UV světlo, Z. Vancl leg., det. et coll.

5463: Křinice, Amerika (5463b), 7.10.2001, 12 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Velké Petrovice, obora (5463c), 1.11.2002, více ex., Dama, prosev, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Velké Petrovice, Vlčinec (5463 c), 1.5.2001, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, Hoprich (5464a) ,7.5.2002, 3 ex., zemní past, J. Spíšek leg.,Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov (5464c), 11.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 63 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Skalní město – Prachovské skály (50.4689917N, 15.2919747E), 12.11.2018, 1 ♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4521617N, 15.3750644E), 12.11.2018, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 4 ex., Bos.

5559: Pecka, 14.10.1989, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll.; 1990, 32 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.4.1993, 3 ex.; dtto, 2.10.1994, 1 ex., dtto, 15.5.1996, 2 ex.; dtto, 28.9.1998, 6 ex.; dtto, 1.11.2002, 1 ex.; dtto, 22.4.2004, 6 ex.

5560: Miletín, 4.10.1996, 8 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5562: Česká Skalice, Babiččino údolí, 10.10.2015, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Náchod (5562-63), 12.2.1974, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (ovce – 50.4042211N, 16.0844347E a krávy – 50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Machov, Pod Borem (5563b), 7.7.2006, 1 ex., zemní past, Z. Vancl leg., det. et coll.

5657: Sedliště, Na Dolech (50.3968431N, 15.2271086E), 10.10.2018, 24 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov (50.3522222N, 15.7550806E), 16.10.2018, 19 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, PR Hoříněvská bažantnice, 1.4.1998, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5660: Hořiněves, Jeřičky (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018, 34 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Sněžné, 22.5.1977, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Dlouhé Dvory, 5.8.1988, 2 ex., J. Větrovec leg. et coll.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice (50.2455594N, 15.7614642E), 16.10.2018, 28 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 18.3.1993, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5760: Hradec Králové, Svinary, 7.5.1995, 1ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 13 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 12 ♂♂, 14 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4.11.2018, 4 ♂♂, 4 ♀♀.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, meandry Orlice (50.2000800N, 15.9642747E), 19.4.2018, 1 ♂, Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; (50.2000669N, 15.9638944E), 21.4.2018, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4.11.2018, 9 ex.

5762: Opočno (Poláček 1977: 534)

5762: Opočno, Čánka (koně – 50.2568211N, 16.0919189E a krávy – 50.2571400N, 16.0913583E), 5.10.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Ještětice, 5.11.1983, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5763: Hlinné, 14.4.1974, 1 ex., J. Prouza leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 27.10.1994, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 15.4.2000, 6 ex., obora, J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; 30.9.2003, 4 ex., Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5858: Převýšov, 11.4.1993, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 27.3.1997, 1 ex., L. Kubík leg., V. Hron det. et coll.; Alwin, 7. XI. 2018, 15 ex., L. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.

5858: Nové Město, Ostrov, III. 1991, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; V. 2003, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; IV. 2008, 1 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, Na Bahnech (50.1620792N, 15.7667119E), 30.10.2018, 4 ex., Capreolus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, X.1992, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Praskačka (50.1787742N, 15.7475408E), 18. II. 2019, 10 ex., Equus, J. Mertlik observ.

5860: Praskačka, konírna (50.1745158N, 15.7439439E), 8.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Hrozná, 30.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009: 48)

5860: Opatovice nad Labem, polní cesta u elektrárny (50.1256428N, 15.7998681E), 23.3.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Dříteč, IV.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hrobice, Tůň u Hrobic, 18.4.2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., A. Hamet det. 2008 (Hamet 2009: 48).

5860: Hrobice (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 65 ex., J. Mertlik leg. et coll., dtto, 16.11.2018, 2 ex.

5860: Hrobice, les u jízdárny, 18.10.2019, 10 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; (50.1012517N, 15.7814931E), 15.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Březhrad, areál bývalého vodního zdroje, 12.4.2018, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Hradec Králové, Roudnička, polní cesta (50.1689703N, 15.8179675E), 2.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Vysoká nad Labem (5860-61), 10.4.1969, 2 ex., A. Hamet leg. et det., J. Větrovec coll.; 25.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Vysoká nad Labem, písečný břeh Labe, 16.4.2019, 1 ♀, Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Vysoká nad Labem, les (50.1613371N, 15.8301375E), 4.3.2019, více ex., J. Mertlik observ.; dtto, 16.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesty (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1600519N, 15.8382164E; 50.1555392N, 15.8459250E), 16.11.2019, 3 ex.

5861: Vysoká nad Labem, les u Biřičky, 16.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, IV.1993, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., A. Bezděk det. (Mikát & Hájek 1999); 29.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 22.10.2000, 17 ex., J. Pelikán leg., J. Plecháč coll., V. Týr det.; 3.4.2001, 30 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 11.3.2001, 2 ex., J. Pelikán leg. et. coll., P. Kylies det.; 3.4.2001, 2 ex., J. Plecháč leg., J. Plecháč et S. Urban coll., V. Týr det.; 12.4.2001, 3 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 22.4.2006, více ex., vřesoviště, Equus, V. Hron leg., det. et coll.; 30.3.2009, 3 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 3.4.2010, několik ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 9.4.2013 1 ex.; dtto, 3.11.2015, 2 ex.; dtto, 17.10.2017, 2 ex. (2009-18 mnoho ex. observ. na jízdárně); u jízdárny (50.1910350N, 15.8651375E), 4.11.2018, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg et coll.; 17.3.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg et coll.; jízdárna, 2.4.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, centrální vřesoviště, 2 ex., dtto, 11.10.2009, 8 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, IV. 1995, 8 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, 24.4.2019, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Býšť, bez data (Poláček 1977: 534)

5861: Býšť, pastvina (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, 21.5.1991, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 3.4.2002, 6 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1537356N, 15.9649172E), 24.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1354922N, 15.8522281E), 17.2.2019, více ex., Bos, J. Mertlik observ.; dtto, 4.3.2019, více ex.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ex.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 4 ex.

5861: Borek, Bělečko, obora Požáry, 11.10.2019, 1 ex., V. Hron leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, VI.1992, 1 ex., Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 14.10.2006, více ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, 18.10.2019, 29 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391983N, 16.0449394E), 28.2.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 3 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1246050N, 16.0745881E), 24.10.2019, 3 ex.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, Lesní statek Bědovice (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018, 13 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 534)

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Velká Morava, školka, 15.6.1980, 3 ex., L. Bojčuk leg., K. Poláček det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kojice, 9.4.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Selmice, 17.10.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 20.10.2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0890747N, 15.4698778E), 2.11.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7.11.2018, 3 ex., V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 321 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 23.3.1972, 55 ex.; dtto, 31.3.1972, 122 ex.; dtto, 28.10.1972, 25 ex.; 7.2.1995, 1 ex., M. Kohout leg. et coll., V. Týr det.; VI.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 3.10.1998, 6 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 5.10.1999, 1 ex., V. Kubáň leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 6.10.1999, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 6.11.1999, 26 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 4.11.2000, 3 ex.; dtto, 23.3.2002, 2 ex; 29.3.2003, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 28.9.2003, 15 ex., J. Krátký et J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 29.9.2003, 49 ex., J. Gahai leg. et coll., V. Týr det.; 24.10.2003, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; 21.11.2003, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; II.-VI., IX.-XII. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 18.10.2006, 6 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 11.10.2018, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; lesní cesty (50.0640050N, 15.4759289E, 50.0609125N, 15.4777636E a 50.0633439N, 15.4919150E), 2.11.2018, 16 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, pastvina (50.0559464N, 15.4892219E), 5 ex.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 15.4.2005, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; dtto, 30.5.2015, 4 ex.; dtto, 21.3.2019, 1 ex.; dtto, 4.4.2019, 1 ex.

5959: Semín, 17.10.1998, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 10.8.1999, 1 ex.; dtto, V.-X.2000, 7 ex.; 31.3.2001, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 7.4.2001, více ex.; 20.4.2001, 4 ex.; dtto, 20.4.2002, 1 ex.; dtto, 4.4.2004, více ex.; dtto, 2.4.2005, více ex.

5959: Břehy, 12.9.2018, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 2 ex.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov, pastvina, 4.10.2018, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč u Pardubic], 28.3.1983, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 24.10.1999, 11 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 21.5.2000, 1 ex.

5960: Hrobice, u rybníka Baroch (50.0974958N, 15.7851408E), 16.2.2019, 1 ♀, na okraji lesa, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.20192 ex.

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 26.2.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 18.10.2018, 6 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Spojil, farma Apolenka (50.0488869N, 15.8256158E), 23.3.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, Bělobranská dubina (50.0497275N, 15.8348856E), 23.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pohránov, Pohránovský rybník, 20.3.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), Equus a pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), Bos, 13.5.2019, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, písečný přesyp, 30.4.2004, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5962: Borohrádek, bez data (Poláček 1977: 534)

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 5 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 7.4.1984, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 534)

5962: Jaroslav, 1.4.1990, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Nová Ves, 7.5.1993, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Plchovice (50.0474817N, 16.1870003E a 50.0459247N, 16.1837914E), 23.10.2019, 4 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, 27.5.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 5.10.1991, 1 ex.

5963: Choceň (59-6063), bez data, 2 ♀♀, J. Ecler leg., Dr. Fleischer det., OMCH coll., J. Mertlik rev. (Poláček 1977: 533); dtto, 1 ♀, D. Táborský leg.; bez data, 1 ♂, J. Ecler leg., OMCH coll. (Poláček 1977: 534 jako A. punctatosulcatus), J. Mertlik det. 2020; 1988, 2 ex., M. Nešpořík leg. et coll., V. Týr det.; IV.1992, 5 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 534)

5964: Žamberk, V.1948, 1 ex., O. Marek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 12.4.1967, 10 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, 16.4.1967, 2 ex.; dtto, 6.5.1967, 1 ex.; dtto, V.1968, 1 ex.; dtto, 2.4.1995, 2 ex.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Letohrad (5964-65), bez data (Poláček 1977: 534)

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, DVÚ – zahrada, 11.5.1982, 3 ex., L. Bojčuk leg., L. Mencl det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Dolní Hedeč, 9.5.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Choltice, 1.4.1993, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 1998.

6059: Turkovice (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Hošťalovice (49.9346033N, 15.5696575E), 11.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Ostřešany, 8.4.2019, 2 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6060: Chrudim, X. 2018, 1 ex., v zahradním bazénu, V. Hron observ.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 27.10.2019, 10 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Uhersko, 18.4.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 6.5.2006, 1 ex.

6062: Brteč, 12.10.1994, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto, bez data, 1 ♀, J. Novotný leg., J. Ecler coll., OMCH coll., Dr. A. Fleischer det. (jako A. putridus) (Poláček 1977: 533 jako A. putridus), J. Mertlik det.; 20.10.1961, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.; 29.4.2001, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto, pastvina u Slatiny (49.9737108N, 16.1575392E), 17.10.2018, 28 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6063: Sudislav nad Orlicí, statek (49.9881078N, 16.3098781E), 17.10.2018, 27 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6063: Kosořín, Dálnice, pastvina (49.9742764N, 16.2423614E), 17.10.2018, 24 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6063: Zářecká Lhota, pastvina (49.9954767N, 16.2490114E), 23.10.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty, pastvina u Orlice (49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Sudislav nad Orlicí, Luh, pastvina u Orlice (49.9859556N, 16.3329611E), 17.10.2018, 36 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, 44 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 3 ex., Bos.

6064: Ústí nad Orlicí, V.1941, 1 ex., O. Marek leg. (Poláček 1977: 534), J. Resl coll. (Resl 2018)

6064: Ústí nad Orlicí, Kerhartice, pastvina v nivě Tiché Orlice, 17.4.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6159: Žlebské Chvalovice (49.8894706N, 15.5668517E a 49.8904003N, 15.5673614E), 11.10.2018, 20 ex., Equus, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 17 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 6.11.2018, 3 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6160: Slatiňany, Trpišov (49.8947008N, 15.7987489E), 6.10.2018, 17 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6160: Nasavrky env., Strádovské peklo, 1.4.2008, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.

6161: Nasavrky, Obořice (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, 18 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E a 49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 15 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 17 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6265: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6997469N, 16.6188592E), 15.10.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7190689N, 16.8318286E), 15.10.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Svojanov, 27.9.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6982272N, 16.6186606E), 15.10.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus (Sturm, 1805)

Poznámka. Nález M. punctatosulcatus, publikovaný Poláčkem (1977: 534) z lokality Choceň, přísluší příbuznému druhu M. prodromus. Dokladový ex. je uložen ve sbírce Orlického muzea v Chocni a byl revidován autorem v roce 2020. Bunalski 2003 jej uvádí z polské strany Krkonoš. Juřena et al. (2008) jej uvádí z jižního a východního Slovenska.
 

Melinopterus reyi (Reitter, 1892)

 

 

 

 

 

 

 

 

5761: Hradec Králové, Svinary, louka u OVS (50.2059681N, 15.9319567E), 2.4.2019, 14 ♂♂, 15 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí (57-5861), 2.5.1954, 1 ex., R. Hozák leg., V. Balthasar det. (jako Melinopterus sphacelatus f. punctatosulcatus), D. Král det., RMHK coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 9 ♂♂, 9 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, Ovis.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, meandry Orlice, (50.2000800N, 15.9642747E), 19.4.2018, 41 ex., Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; (50.2000481N, 15.9613275E a 50.2000669N, 15.9638944E), 21.10.2018, 15 ♂♂, 19 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4.11.2018, 3 ♂♂, 2 ♀♀.

5860: Opatovice nad Labem, polní cesta u elektrárny (50.1256428N, 15.7998681E), 23.3.2019, 15 ♂♂, 12 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Vysoká nad Labem, písčina u jezu, 16.4.2019, 2 ♂♂, Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, písečný břeh Labe, 5 ♂♂, 6 ♀♀.

5861: Běleč nad Orlicí, pastvina (5861B), 19.4.2018, 2 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1990336N, 15.9647564E), 21.9.2019, 6 ex.; 18.10.2019, 60 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Krňovice, písečný břeh Orlice, 19.7.2019, 6 ♂♂, 12 ♀♀, Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, písečný břeh Orlice, 19.4.2019, 10 ♂♂, 15 ♀♀, Equus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Týniště nad Orlicí, 19.3.1990, 1 ex., J. Voda leg. et det., T. Staněk coll.

5862: Týniště nad Orlicí, soutok Orlic, 6.3.1985, 2 ex., J. Voda leg., J. Větrovec coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 5 ♂♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 4 ♂♂, 4 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 6 ♂♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastvina u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, 16 ♂♂, 9 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 7 ♂♂, 5 ♀♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Nová Ves – Korunka [N. Ves], 2.5.1969, 1 ex., K. Poláček leg., D. Král det.; RMHK coll. (Poláček 1977: 534 jako A. consputus); dtto, 26.5.1968, 2 ex.; dtto, 24.4.1972, 14 ex.; dtto, 20.4.1976, 1 ex.; dtto, 29.4.1978, 2 ex.; dtto, 8.5.1976, 1 ex.

5962: Plchůvky (5962-63), 26.9.1948, 1 ex., E. Šimek leg., Dr. V. Balthasar det. (jako A. consputus), D. Král det., RMHK coll. (Poláček 1977: 534 jako A. consputus).

5963: Plchůvky, meandry Orlice 8.5.1989, 3 ex., J. Mertlik leg. (Král & Vitner, 1993: 30)

5963: Choceň (59-6063), 19.5.1959, 7 ex., K. Poláček leg., D. Král det. 1990, RMVČ coll.(Poláček 1977: 534 jako A. consputus).

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 10 ♂♂, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Orlické Podhůří, Luh – Klopoty (49.9843214N, 16.3352181E a 49.9925439N, 16.3377072E), 6.4.2019, 7 ♂♂, 4 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 15 ♂♂, 8 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798)

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl (50.7210686N, 15.7265544E), 5.11.2018, 11 ♂♂, 22 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy v Obřím dole (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, 4 ex., Capra, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami, pastvina (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5364: Šonov, okolí kamenolomu, louky jihovýchodně od Zadní Homole, 16.4.2019, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5457: Mírová pod Kozákovem, Dubecko, 28.3.2016, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Hrubá Skála, Borek, 16.3.2017, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota (50.5156739N, 15.2867433E), 10.10.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Chotěvice, soutok Labe s Pilníkovským potokem, 22.2.2016, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 7 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 8 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 1 ex., 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4521617N, 15.3750644E), 12.11.2018, 1 ♂, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 2 ex., Bos.

5562: Provodov-Šonov, Kleny, Dubenský Dvůr, pastvina (50.4047194N, 16.0843381E), 5.4.2019, 4 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř, Josefovské louky (50.3439311N, 15.9373411E), 5.4.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických Horách, Na Šerlichu, louka (50.3258900N, 16.3843336E), 20.4.2019, 14 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 10 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, louka u OVS (50.2059681N, 15.9319567E), 2.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 8 ♂♂, 14 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4.11.2018, 22 ♂♂, 20 ♀♀.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1999867N, 15.9639675E), 4.11.2018, 4 ♂♂, 5 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Orlické Záhoří, Zelenka – Jadrná, pastvina (50.2923122N, 16.4506058E), 20.4.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Libišany, Liščí (50.1504314N, 15.7684017E), 30.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, Roudnička, polní cesta (50.1689703N, 15.8179675E), 2.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), bez data (Tesař 1957: 247); 18.3.1993, 1 ex., J. Krátký leg., J. Plecháč coll. (Týr 1997: 243); dtto, 14 ex., J. Větrovec coll. Poznámka. J. Krátký sbíral jen ve čtvercích 5860-61 (J. Krátký pers. com.)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 23.4.1966, 2 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., D. Král rev. (Mikát et al. 1997: 112); 4.5.1967, 1 ex., sběratet neuveden, RMHK coll., D. Král rev. (Mikát et al. 1997: 112); 2.5.1969, 2 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., D. Král rev. (Mikát et al. 1997: 112); 12.4.1989, 1 ex., písčina, vřesoviště, M. Mikát leg. et coll. (Mikát et al. 1997: 112); 24.4.1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., D. Král det. 1989 (Mikát et al. 1997: 112); 25.4.1992, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 1.3.1995, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 27.-29.4.2000, 30 ex., J. Pelikán leg., J. Plecháč coll., V. Týr det.; 27.4.2000, 7 ex., J. Pavlíček leg., J. Plecháč et V. Týr coll. (Juřena et al. 2008: 65); dtto, 29.IV.2000, 20 ex.; 22.X.2000, 1 ex., J. Pelikán leg., J. Plecháč coll., V. Týr det.; 11.3.2001, 4 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; 3.4.2001, 256 ex., J. Plecháč leg. (5 ex. in coll. V. Týr) (Juřena et al. 2008: 65); 12.4.2001, 4 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 65); 3.4.2005, 4 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 65); 8.4.2006, 30 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008): 65); dtto, 22.4.2006, 5 ex.; 22.4.2006, desítky ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; 20.10.2006, 4 ex., M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008); 30.3.2009, 6 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; 30.3.-9.4.2009, více ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 31.3.2009, 2 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 3.11.2015, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; (50.1910350N, 15.8651375E), 4.11.2018, 1 ♂, J. Mertlik leg et coll.; 17.3.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.1869703N, 15.8594828E), 2.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; centrální vřesoviště, 2.4.2019, 7 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll., J. Mertlik rev.; dtto, 24.4.2019, 2 ex.; 25.4.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.10.2019, 27 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 20.4.1953, 1 ex., L. Krejčiřík leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 8.4.2006, 30 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 65); dtto, 22.4.2006, 5 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 20.10.2006, 4 ex.; 25.4.2010, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesta (50.1555392N, 15.8459250E), 16.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1354922N, 15.8522281E), 17.2.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 2 ex.

5861: Býšť, pastvina (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1537356N, 15.9649172E), 24.10.2019, 10 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 9 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, lesní stezka (50.1545031N, 15.9685442E), 12.10.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 11.10.2019, 27 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll., J. Mertlik rev.

5861: Běleč nad Orlicí, městské lesy, lesní cesta (50.1837381N, 15.9318783E), 28.2.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1990336N, 15.9647564E), 21.9.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava)(50.1391983N, 16.0449394E), 28.2.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 2 ex.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, Lesní statek Bědovice (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Kunvald, Končiny, pastvina (50.1262417N, 16.5310617E), 25.4.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 26.3.2005, 5 ex., Equus, J. Matějíček leg. (Juřena et al. 2008: 65); 20.10.2017, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; lesní cesty (50.0628617N, 15.4761972E), 2.11.2018, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 4.4.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezka (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Hrobice, u rybníka Baroch (50.0974958N, 15.7851408E), 16.2.2019, 1 ♀, na okraji lesa, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 26.2.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Spojil, farma Apolenka (50.0488869N, 15.8256158E), 23.3.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 6 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, obora Janovice, 1.5.2014, 1 ex., M. Bogapov leg. et coll., D. Juřena det.

6064: Ústí nad Orlicí, 25.4.1944, 1 ex., O. Marek leg., K. Poláček coll., V. Týr det. (Poláček 1977: 534)

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Žlebské Chvalovice (koně – 49.8894706N, 15.5668517E a ovce – 49.8904003N, 15.5673614E), 11.10.2018, 23 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E a 49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 12 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6259: Chotěboř, Svinná, bez data, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6982272N, 16.6186606E), 15.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Nialus Mulsant et Rey, 1870
Nialus varians (Duftschmid, 1805)

5964: Žamberk, VII. 1949, 1 ex., O. Marek leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 535), V. Týr det.

Poznámka. Lokálně vyhynulý druh na území Čech. Poslední známý nález pochází z Rakovnicka z roku 1992 (Juřena et al. 2000: 248). Také z jižní Moravy je známo několik nálezů z konce minulého století (Juřena et al. 2008: 50). Nejbližší recentní nálezy jsou známé ze Slovenska.

 

Nimbus Mulsant et Rey, 1870
Nimbus contaminatus (Herbst, 1783)

 

 

 

 

 

 

 

5661: Jaroměř, Josefovské louky (50.3439214N, 15.9372628E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník (50.2136622N, 15.5161036E), 20.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Blešno, pastvina u Orlice (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina pod statkem (50.2015475N, 15.9490231E), 13.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (50.2125597N, 15.9311017E), 21.10.2018, 12 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4.11.2018, 11 ex.

5761: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.2000014N, 15.9639608E), 4.11.2018, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Čánka (50.2568211N, 16.0919189E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 19.10.2002, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 54); dtto, 30.9.2003, 1 ex.

5858: Kněžičky nr. Chlumec nad Cidlinou, 10.11.2004, více ex., Equus, R. Sehnal leg. (Juřena et al. 2008: 54)

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 13.10.2018, 3 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; 13.10.2018, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 21.9.2019, 1 ex.

5858: Štít, rybník Flajšar, 28.10.2016, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov (50.1612967N, 15.4878117E), 20.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1790444N, 15.6307956E a 50.1768492N, 15.6372972E), 26.9.2018, 30 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5859: Dobřenice, zámecký park (50.1526831N, 15.6410150E), 26.9.2018, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 19 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019; (50.1011308N, 15.7814539E), 16.9.2019, 7 ex.; 18.10.2019, 10 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Roudnička, lesní cesta u Datlíka, 26.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 22.9.2015, 10 ex., v trusu koní u jízdárny, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 3.11.2015, 8 ex.; dtto, 3.11.2016, 18 ex.; dtto, 17.10.2017, 2ex.; pastvina (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 13 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, jízdárna (50.1931350N, 15.8615622E), 7 ex.; 23.9.2018, 2 ex., J. Krátký leg, det. et coll.; Na Plachtě 2, pastvina ve východní části, 10.10.2018, 6 ex., Equus, M. Mikát leg. et det., M. Mikát et RMHK coll.; pastvina (50.1910350N, 15.8651375E), 4.11.2018, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.; jízdárna, 13.9.2019, 7 ex., Equus, V. Hron leg., det et coll.; dtto, 11.10.2019, 5 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesta (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 24.10.2019, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

5861: Býšť, pastvina (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, 12 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 1 ex.; dtto, (50.1537356N, 15.9649172E), 24.10.2019, 2 ex.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 22.9.2015, 13 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 18.10.2019, 5 ex., Bos, Ovis.

5862: Týniště nad Orlicí, lesní statek Bědovice (50.1927681N, 16.0278633E), 21.9.2019, 2 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovičky, Dvůr, Lesní statek Bědovice (50.1934828N, 16.0270497E), 20.10.2018, 29 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny, pastvina (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 19.9.1998, 3 ex., Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 18.-19.10.1999, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 20.10.2012, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Selmice, Dvůr (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, 15 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa (50.0890747N, 15.4698778E), 2.11.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. XI. 2018, 3 ex., V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, 12.10.1972, 1 ex., L. Mencl leg., V. Týr det. et coll.; 28.10.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 9.12.1972, 2 ex.; 19.10.1974, 1 ex., D. Král leg. et coll., R. Dunda det.; 1975, 4 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 10.9.1978, 1 ex., L. Mencl leg., V. Benedikt coll., V. Týr det.; 8.10.1983, 2 ex., M. Nikodým leg., Z. Doležal coll., V. Týr det.; 10.9.1983, 1 ex., M. Nikodým leg., Mašek coll., V. Týr det.; 8.10.1983, 2 ex., M. Nikodým leg., V. Benedikt coll., V. Týr det.; 15.10.1988, 2 ex., J. Jurčíček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 1 ex., J. Jurčíček leg., V. Týr det. et coll.; 20.10.1996, 11 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 26.10.1996, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 4.11.1996, 3 ex., P. Kylies leg., M. Kohout coll., V. Týr det.; 28.9.1997, 5 ex., D. Vacík leg., V. Týr det. et coll.; dtto, 1 ex., J. Mertlik coll.; 4.10.1997, 5 ex., leg. et coll., V. Týr det.; 1.11.1997, 17 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2 ex., M. Kohout coll.; 2.11.1997, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 26.9.1998, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 3.10.1998, 4 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 17.10.1998, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 18.9.1999, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 25.9.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 4.10.1999, 4 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 5.10.1999, 8 ex., V. Kubáň leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 24.10.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 6.11.1999, 5 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 8.10.2000, 34 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 4.11.2000, 5 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 12.10.2002, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 19.10.2002, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 28.9.2003, 13 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 23 ex., J. Krátký leg. et coll., V. Týr det.; 29.9.2003, 76 ex., J. Gahai leg. et coll., V. Týr det.; III.-XII. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 18.10.2006, 8 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 12.9.2017, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 28.10.2017, více ex.; (50.0568581N, 15.4723253E), 19.9.2018, 62 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 27.9.2018, 3 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; lesní cesty (50.0609125N, 15.4777636E, 50.0622489N, 15.4763258E, 50.0589842N, 15.4694381E a 50.0574275N, 15.4982019E), 2.11.2018, 38 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, pastvina (50.0559464N, 15.4892219E), 3 ex.; 11.10.2018, 4 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 17.10.1998, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 54); dtto, 10.10.1999, 2 ex.; dtto, 2.9. 2000, více ex.; dtto, 28.10.2000, 14 ex.; 28.10.2002, více ex., Equus, L. Mazal leg. (Juřena et al. 2008: 54); 28.10.2003, 5 ex., D. Juřena, I. Martinů et L. Kříž leg. (Juřena et al. 2008: 54); 1.11.2003, cca 15 ex., D. Juřena et V. Vyhnálek leg. (Juřena et al. 2008: 54); (50.0540889N, 15.5095436E), 19.9.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, pastvina, 5.10.2017, 10 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 12.9.2018, 7 ex.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 2 ex.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 1 ex., lesní cesta, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov, 5.10.2009, 3 ex., M. Havránek leg. et coll., V. Týr det.; (50.0786267N, 15.6400411E), 19.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; pastvina, 4.10.2019, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Brloh, 8.9.2018, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.

5960: Černá u Bohdanče, pastvina (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohdaneč u Pardubic, 24.10.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Pardubice, Staré Čivice, 6.9.2019, 1 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 10.9.2019, 8 ex.

5960: Staré Jesenčany, 20.10.2017, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5960: Pardubice, Pohádková zahrada, 5.10.2018, 1 ex., M. Bogapov leg., det. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 47 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice (50.0168781N, 15.8389833E), 21.9.2018, 31 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 30 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Turkovice (49.9505011N, 15.5455925E), 11.10.2018, 14 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6159: Žlebské Chvalovice (49.8894706N, 15.5668517E), 11.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka (49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 15 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E), 6.10.2018, 16 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 49.8608436N, 15.8567864E, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.

 

Nimbus obliteratus (Panzer, 1823)

 

 

 

 

 

 

 

 

5860: Hrobice, les u jízdárny, 18.10.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; (50.1012517N, 15.7814931E), 15.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, 1991, 1 ex., zemní past, B. Mocek leg. (Král & Vitner, 1993: 157)

5861: Vysoká nad Labem, lesní cesta (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 11.10.2019, 15 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem env., 6.11.1999, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 52); 29.3.2003, 1 ex., Equus, J. Chybík leg. (Juřena et al. 2008: 52); (50.0590392N, 15.4694486E a 50.0633439N, 15.4918506E), 2.11.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezka (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny, lesní cesta (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, 16.10.1976, 1 ex., K. Král leg. (Juřena et al. 2008: 52)

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 13.3.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 26.2.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slatiňany, 16.10.1976, 173 ex., Equus, D. Král et Souček leg. (Král & Souček 1987); 27.10.1979, 1 ex., L. Mencl leg. et det., RMHK coll.; 27.10.1995, 2 ex., 1 ex., J. Jurčíček leg., V. Hron det. et coll.; dtto, 1 ex., J. Jurčíček leg., M. Brabec coll., D. Král det.; dtto, 2 ex., J. Jurčíček leg., M. Kohout coll., V. Týr det.; 1.11.1997, více ex., R. Schles leg. et coll., V. Týr det.; 12.1.1998, 1 ex., P. Kylies leg., M. Kohout coll., V. Týr det.

6062: Vysoké Mýto, 24.10.1975, 2 ex., v letu navečer na okraji města poblíž ohrad pro dobytek, K. Poláček leg. et coll., V. Týr det. (Poláček 1977: 533, Juřena et al. 2008: 52)

 

Oromus Mulsant et Rey, 1870
Oromus alpinus (Scopoli, 1763)

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Kovárna, VII. 1971, 1 ex., J. Klouček leg., I. Marvan coll., V. Týr det.

Krkonoše (Obenberger 1952: 78, 88, 179)

Poznámka. Bunalski (2003) jej z polské strany Krkonoš neuvádí. Jeho výskyt v Krkonoších je potřeba potvrdit dalšími nálezy. Nejbližší recentní lokality tohoto druhu jsou známé z Moravskoslezských Beskyd (Juřena et al. 2008: 68)

 

Otophorus Mulsant, 1842
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl (50.7124039N, 15.7142433E a 50.7154442N, 15.7056067E), 24.6.2019, 6 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, Bouda v Obřím dole, pastvina (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, 10.6.1980, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 28.7.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Meziměstí, Ruprechtice, pastviny (50.6405806N, 16.2761467E a 50.6279950N, 16.2712944E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina (50.6216089N, 16.2685961E), 22.7.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5364: Broumov, Rožmitál, pastvina (50.6024744N, 16.3645628E), 22.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota (50.5156739N, 15.2867433E), 10.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 5 ex., Bos., J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Skály, pastvina (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.20191 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Martínkovice, pastvina (50.5397814N, 16.3153308E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 12.6.1989, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5560: Miletín, 29.7.1996, 5 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 1.8.1996, více ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, Švermova, pastvina u kravína (50.3353519N, 15.2538422E), 31.7.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany, pastvina (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E a 50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, Equus, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Čánka, pastvina (50.2571400N, 16.0913583E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina u kravína (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov (50.2510750N, 16.3388661E a 50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Kačerov, 23.6.1965 (Poláček 1977: 533)

5764: Zdobnice, 20.6.1964, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 12.5.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 28.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kasalice, 5.9.2016, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Roudnice (50.1790444N, 15.6307956E), 26.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina 5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019; 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 3 ex., Bos, J. Merlik leg. et coll.; (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě 2, 28.4.2018, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; 10.10.2018, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; na pastvině u jízdárny, 22.5.2018 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 9.6.2019, 2 ex.; dtto, centrální vřesoviště, 13.9.2019, 1 ex., Equus.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 17.7.2015, více ex., V. Hron observ.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 10 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina pod Myslivnou (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.201, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 3 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, 10.6.1969, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 1974, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; V.-VIII. 2003, několik ex., na pastvině, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5959: Semín, 24.6.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.8.2000, 2ex.; 7.7.2004, 5 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5959: Břehy, 16.8.2017, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 31.7.2017, 1 ex.; dtto, 4.7.2018, 2 ex.; dtto, 8.7.2018, 2 ex.; dtto, 15.7.2018, 15 ex.

5959: Břehy, Žernov (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastviny (50.0166022N, 15.8377925E a 50.0159817N, 15.8421483E), 13.5.2019, 15 ex., Equus, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, 11.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); (50.0519036N, 16.1092869E a 50.0517142N, 16.1081550E), 14.7.2019, 2 ex., Equus, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Čermná nad Orlicí, 7.8.1973, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0622219N, 16.1686658E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Choceň, Peliny, 22.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0002839N, 16.3107811E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Záměl, pastvina u Mnichovství (50.0943275N, 16.2817369E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk, 25.7.1966, 2 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5964: Písečná, pastvina (50.0416439N, 16.4451244E), 24.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: České Libchavy, Na Vrších, pastvina (50.0386381N, 16.3810758E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E), 2.6.2019, 7 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 13 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, 18.6.1974, 1 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Králíky, za klášterem, 17.6.1974, 2 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Uherčice, 20.7.2019, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Štěněc u Luže, bez data, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Dolní Libchavy, 19.8.1987, 1 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, pastvina pod Kovářovým kopcem (49.9784550N, 16.5589667E), 31.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 18 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 1.9.2019, 2 ex.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, 24.7.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Trhová Kamenice, Kameničky, pastvina (49.8014736N, 15.7866514E), 18.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, 6.7.1973, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, 17.8.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; (49.8718333N, 16.4460814), 19.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov (49.7454539N, 16.0640347E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg et coll.

6265: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6997469N, 16.6188592E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6654825N, 16.2545628E a 49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 8.-14.7.1995, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 22.6.2013, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Oxyomus Dejean, 1833
Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763)

 

 

 

 

 

 

 

 

5363: Jetřichov, rašeliniště (5363c), 3.5.2002, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Radvanice, Paseka (5462a), 22.6.1997, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Česká Metuje, Solovický dvůr (5462d), 4.6.2003, 1 ex., prosev stromových hub, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5462: Stárkov, 25.6.1980, 2 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5462: Stárkov, Vápenka (5462d), 450m, bez data (Hamet & Vancl 2016)

5462: Stárkov, Vysoký kámen (5462d), 540m, bez data (Hamet & Vancl 2016)

5463: Česká Metuje, Vejsarů les (5463c), 440m, bez data (Hamet & Vancl 2016)

5463: Dědov (5463a), 21.5.2004, 30 ex., hnojiště s králičími exkrementy, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Suchý Důl (5463d), 26.5.2004, 1 ex., hnojiště, prosev, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Lopota ) 5464c), 27.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Martínkovice (5464c), 28.5.2002, 1 ex., zemní past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5559: Pecka, V. 1992, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.8.1996, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.; dtto, 5.9.1996, 5 ex.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Česká Skalice, Dubno, 25.5.2000, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5664: Trčkov, VII.1993, 2 ex., J. Hájek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5761: Výrava, 1948, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 6.5.1992, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; dtto, 16.5.1995, 1 ex.

5761: Hradec Králové, 21.3.1947, 2 ex., sběratel neuveden, NMMP coll., R. Dunda det.; IV. 1954, 1 ex., J. Fremuth leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5761: Hradec Králové, náplav Orlice, V. 1951, 19 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

5761: Běleč nad Orlicí, 1949, 2 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5858: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora], 11.5.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5858: Převýšov, 28.8.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5858: Chlumec n. Cidlinou, 15.6.1998, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 1.8.1998, 1 ex.

5859: Pravy, 1.5.1984, 8 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 17.5.1997, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Dobřenice, 1.6.1997, 1 ex., T. Staněk leg., det. et coll.

5860: Hradec Králové, IV.2001, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hradec Králové, třešňovka, VI.2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hradec Králové, Březhrad, areál býv. vod. zdroje, 8.4.2010, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 10.6.2009, 2 ex., v záchytné nádobě u oplocení kynologického klubu, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 13.6.2009 1 ex.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 12.9.1954, 1 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5860: Libišany, 5.11.1992, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 16.11.1992, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Opatovice nad Labem [Opatovice], 1948, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., V. Týr det.; 30.3.1994, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., M. Rakovič det. (Hamet 2009: 48)

5860: Vysoká nad Labem, 20.5.2004, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 20.4.1964, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; VI.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Hoděšovice, 9.-11.5.1958, 4 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Běleč nad Orlicí, 22.3.1953, 4 ex., R. Hozák leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kojice, 12.4.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2.4.2006, 1 ex.

5958: Kladruby nad Labem, 17.5.1997, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr et D. Král det.; 10.3.2004, 3 ex., P. Kylies leg., V. Týr det. et coll.; 12.8.2003, 1 ex., v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 25.4.2005, 1 ex., pastvina, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 7.8.2005, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Semín, 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 8.7.2018, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč], 1945, 1 ex., A. Smetana leg., NMMP coll., V. Týr det.; 10.4.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 4. 5. 2002, 1 ex.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0829686N, 15.8132669E), 24.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), 13.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 20.4.1976, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Horní Jelení, 19.4.1971, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532)

5962: Borohrádek, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Nová Ves, 7.5.1972, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532)

5963: Skořenice, 16.5.1971, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018); 18.5.1971, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Darebnice, 26.6.1949, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532)

5963: Bošín, bez data, S. Laibner leg. (Poláček 1977: 532)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., J. Ecler leg., OMCH coll., J. Mertlik rev.; 1.7.1958, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532)

5964: Litice nad Orlicí, VI.1940, 3 ex., O. Marek leg., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018)

5964: Žamberk, VI.1948, 2 ex., O. Marek leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018); 1.10.2015, 1 ex., P. Čížek leg., det. et coll.

5964: Letohrad (5964-65), bez data, P. Čížek leg. (Poláček 1977: 532)

5966: Králíky, 11.4.1954, 2 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6060: Mikulovice, Blato, 28.3.2012, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6060: Chrudim, VII.2003, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 25.3.2012, 3 ex., v hnoji.

6061: Úhřetice, 27.6.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6062: Štěnec u Luže, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Vysoké Mýto (6062-63), 3.4.1960, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018); 24.3.1973, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 9.5.1976, 15 ex.; 29.4.1977, 7 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Poláček 1977: 532, Resl 2018)

6062: Brteč, 10.7.1984, 2 ex., A. Nováková leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 2.8.1986, 2 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 22.4.1993, 2 ex.; dtto, 21.8.1993, 1 ex.; 31.8.1994, 1 ex.; dtto, 28.9.1994, 1 ex.

6064: Ústí nad Orlicí, VIII. 1941, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, IV. 1944, 1 ex.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6163: Litomyšl, bez data (Poláček 1977: 532)

6260: Chotěboř, Liboháj, 12.7.1942, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

6265: Moravská Třebová (6265-66), 5.5.1973, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6364: Svojanov, 20.8.1999, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6366: Jevíčko, 14.5.1991, 2 ex., M. Kejzlar leg., J. Resl coll. (Resl 2018) 

 

Parammoecius Seidlitz, 1891
Parammoecius corvinus (Erichson, 1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

5357: Koberovy, Fialník, 23.9.2007, 1 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5361: Lampertice [Lamprechtice], 16.3.1977, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5362: Horní Adršpach, 5.8.1980, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5364: Broumov, Rožmitál, lom (5364c), 20.4.2000, 1 ex., B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016: 114); dtto, 10.8.2014, 1 ex., J. Mertlik det.

5456: Turnov (5456-57), bez data (Tesař 1957: 286); 10.9.1989, 5 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 6.9.1993, 1 ex.

5456: Kacanovy, 25.7.2003, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.8.2003, 1 ex.; dtto, 16.4.2005, 2 ex.; dtto, 10.9.2005, 2 ex.

5462: Chvaleč, Přední Hradiště (5462a), 22.5.1999, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., R. Červenka det. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 15.4.1999, 2 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); dtto, 30.4.2000, 2 ex.; dtto, 8.6.2003, 1 ex.

5463: Broumovské stěny, Hájkova rokle (5463d), 10.5.2004, 1 ex., kůrovcový lapač, J. Beran leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 17.9.2003, 5 ex., koňský exkrement, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5463: Police nad Metují, IV.1992, 2 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.

5463: Police nad Metují, Žděřina (5463d), 1.5.2002, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5464: Božanov, 24.4.2000, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. 2003.

5558: Jičín, Prachovské skály, 10.10.2009, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5559: Pecka, 27.9.2008, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5657: Kopidlno, 3.10.1982, 2 ex., J. Jenček leg., V. Hron det. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 15.4.2000, 1 ex., J. Pelikán leg et coll., V. Týr det.; 23.3.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 21.9.2002, 1 ex.; 3.10.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5860: Hradec Králové, Roudnička, 19.7.2015, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hrobice, les u jízdárny, 6.9.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 13.9.2019, 85 ex.; (50.1011308N, 15.7814539E), 16.9.2019, 42 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bělečko, 3.4.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5862: Týniště nad Orlicí, 30.4.1994, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5866: Králický Sněžník, 720m, 28.3.1980, 1 ex., Dr., J. Novotný leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5958: Kladruby nad Labem, 31.3.1972, 1 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 1974, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 1.4.1989, 4 ex., J. Krošlák leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 1 ex., M. Nikodým leg., Mašek coll.; 28.9.1994, 1 ex., L. Mencl leg., V. Týr det. et coll.; 31.3.1994, 4 ex., Equus, D. Juřena leg. (Juřena 1996: 31); 28.9.2003, 6 ex., J. Pelikán et J. Krátký leg. et coll., V. Týr det.; IX.-X. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006).

5958: Kladruby nad Labem, Kolesa, 20.7.2005, 2 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; 13.8.2015, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Semín, 25.9.1999, 4 ex., M.Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2.9.2000, 2 ex.; dtto, 12.4.2003, 1 ex.; dtto, 28.8.2004, 2 ex.; 15.4.2006, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 12.4.2008, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.10.2010, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč [Bohdaneč u Pardubic], 10.4.1999, 6 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.4.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 4.9.1999, 10 ex.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 15.5.1955 (Poláček 1977: 535); 22.6.1969, 2 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det., RMHK coll. (Poláček 1977: 535)

5962: Horní Jelení, 2.6.1943, E. Šimek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535); 19.4.1971 (Poláček 1977: 535); dtto, 26.3.1972, 2 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.

5962: Nová Ves – Čermná nad Orlicí, 18.4.1976, 1 ex., S. Laibner leg., K. Poláček det., RMHK coll.

5962: Nová Ves, 6.5.1996, 1 ex., F. Pavel leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Plchůvky (5962-63), 29.5.1967, S. Laibner leg. (Poláček 1977: 535)

5962: Újezd u Chocně [Újezd nad Orlicí], bez data, 1 ex., S. Laibner leg., K. Poláček det., RMHK coll.

5963. Choceň (59-6063), 30.4.1967, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

6060: Janovice, 16.6.1958, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Uhersko, 12.9.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, VI. 1943, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 535), V. Týr det.; 3.9.1995, 2 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6163: Litomyšl, VI. 1937, 1 ex., A. Šauer leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 535), V. Týr det.

6364: Starý Svojanov, 26.10.1986, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 26.4.1997, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6366: Vražné, 9.5.1981, 6 ex., V. Jiříček leg. (Juřena 1996: 31)

 

Parammoecius gibbus (Germar, 1817)

5359: Krkonoše, Horní Branná, VII.1972, 1 ♂, L. Hromádka leg., D. Král coll. (Král & Souček 1987)

5962: Nová Ves, 24.4.1972 (Poláček 1977: 534)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., J. Ecler leg., Dr. Fleischer det. (jako A. ater), OMCH coll., J. Mertlik det.; 17.10.1970, 1 ex., sběratel neuveden (Poláček 1977: 534)

5964: Žamberk, 9.6.1971, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

 

Krkonoše (Obenberger 1952: 88, 179, 196, 241; Tesař 1957: 262)

Poznámky. Bunalski (2003) jej uvádí z polské strany Krkonoš z pásma klimaxových smrčin (1000-1250m) a subalpinního pásma (1250-1450m). Jeho recentní výskyt v české části Krkonoš je tak velmi pravděpodobný.

     Z publikovaných historických nálezů z lokalit Nová Ves, Choceň a Žamberk (Poláček 1977: 534) jsem žádný ex. nedohledal. Ale v Orlickém muzeu jsem našel při revizi Eclerovy sbírky jeden ex., chybně určený Dr. Fleischerem jako Aphodius ater.

     Nálezy P. gibbus na uvedených lokalitách nižšších poloh jsou mimořádné. Z této oblasti je z lokality Horní Jelení také doložený další horský druh Agoliinus piceus. Dále jsou odtud uvedeny nálezy horských druhů kovaříků (Elateridae) Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835), Liotrichus affinis (Paykull, 1800) nebo Orithales serraticornis (Paykull, 1800). Vesměs se jedná o staré nálezy (1950-1970). Proto se domnívám že je možné, že v chladnějších klimatických obdobích mají jinak klasické horské druhy schopnost osídlit i tuto oblast. Zvláště když se od Orlických hor k Chocni táhne souvislé pásmo vysokých kopců, hřbetů a chladných údolí.
 

Phalacronothus Motschulsky, 1860
Phalacronothus biguttatus (Germar, 1824)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 28.4.1961, 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; dtto, 26.V.1961, 1 ex.; IV. 2002, 18 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 20.4.2002, více ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.; IV. 2003, 7 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 19.5.2006, 3 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 16.6.2012, 1 ex.; dtto, 13.5.2018, 1 ex.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. V Čechách poměrně vzácný druh s jednotlivými nálezy v teplejších oblastech středních a severních Čech.

 

 

Phalacronothus quadrimaculatus quadrimaculatus (Linnaeus, 1761)

5857: Žehuň [Žehůň], bez data, J. Roubal (Tesař 1957: 227).

Poznámka. V tomto případě se pravděpodobně jedná o lokalitu Žehuňská obora = Kněžičky, obora Kněžice.

 

Na území Česka lokálně vyhynulý druh. Nejbližší recentní nálezy jsou na Slovensku (Slovenský kras).

 

Plagiogonus Mulsant, 1842
Plagiogonus arenarius (Olivier, 1789)

5963: Chlomek u Chocně, 20.3.1993, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Skořenice, 15.6.1950, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533 jako A. putridus), V. Týr det.

Poznámka. Nález P. arenarius, publikovaný Poláčkem (1977: 533) z lokality Vysoké Mýto, přísluší druhu M. prodromus. Dokladový ex. je uložen ve sbírce Orlického muzea v Chocni a byl revidován v roce 2020 autorem.

 

Jeho recentní nálezy jsou známé ze západních a středních Čech a také z jižní Moravy.

Planolinoides M. Dellacasa et G. Dellacasa, 2005
Planolinoides borealis Gyllenhal, 1827

Krkonoše (Obenberger 1952: 88, 179)

Poznámka. Publikované krkonošské nálezy se mi nepodařilo dohledat. Bunalski 2003 jej z polské strany Krkonoš neuvádí. Jeho nejbližší recentní nálezy pochází ze středních Čech (Křivoklátsko) a z Moravy (Nové Zámky) (Juřena et al. 2008: 71)
 

Planolinus Mulsant et Rey, 1870
Planolinus fasciatus (A.G. Olivier, 1789)

 

 

 

 

 

 

 

5357: Klokočí, 25.10.2002, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5364: Rožmitál, lom (5364c), 22.10.2009, 3 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016: 114)

5456: Turnov, 6.9.1993, 3 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5456: Kacanovy, 6.11.1999, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 14.10.2000, 1 ex.

5457: Mírová pod Kozákovem, 27.9.2004, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d, 15.4.1999, 1ex., Z. Vancl leg., J. Resl coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016: 114, Resl 2018)

5463: Křinice, Amerika (5463b), 7.10.2001, 1ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5463: Křinice, rybník Šlégl (5463b), 27.4.2006, 1 ex., prosev v olšině, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 15.10.2000, 5 ex., Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016: 114); 15.10.2000, 3 ex., Z. Vancl leg., A. Hamet det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114); 17.9.2003, 19 ex., Cervus, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5562: Dolní Radechová, 4.4.1971, 1 ex., J. Máslo leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5563: Machovská Lhota, pod Lhotským Šefelem (5563b), 27.4.2004, 3 ex., krmelec, prosev, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016: 114)

5657: Kopidlno, 3.10.1982, 8 ex., J. Jenček leg., V. Hron det. et coll.; dtto, 2 ex., J. Resl coll. (Resl 2018);8.10.1998, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det. (jako A. tenellus).

5664: Deštné v Orlických Horách, 23.9.2006, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, louka (50.3084169N, 16.4277533E), 20.4.2019, 1 ex., Cervus, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 29.10.1994, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 1.10.1995, 5 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 13.10.1996, 6 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 15.4.2000, 1 ex., J. Pelikán leg et coll., V. Týr det.; 23.3.2002, 6 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; dtto, 8 ex., F. Pavel leg. et coll.; dtto, 1 ex., T. Staněk leg. et coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5860: Vysoká nad Labem, les u pískovny (50.1614328N, 15.8302869E), 4.3.2019, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1600692N, 15.8386528E), 26.9.2019, 1 ex.; dtto, (50.1613372N, 15.8301375E), 16.11.2019, 14 ex.

5860: Hrobice, les u hřebčína (50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 56 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18.10.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 22.9.2015, 1 ex., u policejní kynologie, Equus, V. Hron leg. det. et coll.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, centrální vřesoviště, 11.10.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.2019, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, les u rozhledny (50.1600692N, 15.8386528E), 26.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1571703N, 15.8388808E), 13.10.2019, 3 ex.; dtto, (50.1600519N, 15.8382164E), 16.11.2019, 14 ex.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, 1 ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, Klusánky, bývalá letecká střelnice, 31.10.2015, 8 ex., Cervus, M. Mikát leg., M. Mikát et RMHK coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, 3.4.2002, 4 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, lesní stezka (50.1545031N, 15.9685442E), 12.10.2019, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 11.10.2019, 35 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 12.4.1974, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 14 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); dtto, 23.3.1972, 2 ex.; dtto, 31.3.1972, 4 ex.; dtto, 28.10.1972, 29 ex.; 31.3.1994, 4 ex., Equus, Capreolus, D. Juřena leg. (Juřena 1996:30); 6.11.1999, 30 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 4.11.2000, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 28.9.2003, 4 ex., J. Pelikán leg. et coll., V Týr det.; dtto, 7 ex., J. Krátký leg. et coll.; IV.-IX. (často i v XII., I., a II.) 2003-2005, více ex., především v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 27.10.2006, 3 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 12.10.2009. více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; lesní cesty (50.0612294N, 15.4751886E a 50.0633783N, 15.4898656E), 2.11.2018, 150 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 25.9.1999, více ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 30.4.2001, 3 ex.; 6.4.2002, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 12.4.2003, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 20.4.2003, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 16.10.2017, 3 ex.; dtto, 5.7.2018, 20 ex.; dtto, 8.7.2018, 8 ex.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezka (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50. 0495817N, 15.6093519E), 7.11.2019, 6ex.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0552444N, 15.6258100E), 7.11.2019, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, V.-X.1999, 9 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 17.10.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.10.1999, 1 ex.

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.0988186N, 15.7809606E a 50.0982542N, 15.7748664E), 16.9.2019, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1000906N, 15.7723842E), 15.11.2019, 3 ex.

6062: Uhersko, 21.2.1990, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., V. Týr det.; 18.4.2002, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6064: Sudislav nad Orlicí, Luh (49.9859556N, 16.3329611E), 17.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

 

Rhodaphodius Ádám, 1994
Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787)

 

 

 

 

 

 

 

5357: Koberovy, Fialník, 19.8.2016, 2 ex., Equus, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5561: Hajnice, Horní Žďár, pastvina (50.4903203N, 15.8850047E), 18.9.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4052314N, 16.1972789E), 28.8.2019, 1 ex.

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr, pastvina (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3522222N, 15.7550806E), 16.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek, pastvina (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2136622N, 15.5161036E), 20.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2019467N, 15.9546939E), 21.4.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E a 50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Opočno, Čánka, pastvina (50.2568211N, 16.0919189E), 5.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 28.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Kasalice, 12.8.2016, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25.8.2016, 1 ex.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 7.6.2015, 4 ex., v trusu koně u policejní kynologie, V. Hron leg., det. et coll.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, jízdárna (50.1931350N, 15.8615622E), 1 ex.; jízdárna, 16.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 23.8.2019, 1 ex.; dtto, 13.9.2019, 1 ex.

5861: Borek, pastvina (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, pastvina (5861B), 4.9.2018, 2 ex., J. Krátký leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 22.9.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.7.2015, 1 ex.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1990336N, 15.9647564E), 21.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Krňovice, 25.8.2009, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1536894N, 15.9645214E), 22.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 7 ex.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 2 ex., Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, 2 ex.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1367578N, 16.0405578E), 13.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 3 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 2 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina v centru (50.1353050N, 16.1007250E) a východní (50.1288231N, 16.1158419E), 13.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1050508N, 16.2439442E), 12.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 7.8.1973, 1 ex., L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 246); 1974, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 17.7.1974, 1 ex., L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 246); dtto, 8.8.1974, 2 ex.; dtto, 13.8.1974, 1 ex.; dtto, 18.8.1974, 1 ex.; dtto, 31.8.1974, 3 ex.; dtto, 13.9.1974, 1 ex.; dtto, 15.9.1974, 1 ex.; 17.7.1976, 2 ex., J. Souček leg., V. Benedikt coll., V. Týr det.; 10.9.1978, 4 ex., L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 246); 31.8.1984, 2 ex., R. Červenka leg., V. Benedikt coll., V. Týr det.; dtto, 3 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 31.7.1994, 1 ex., L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 246); 1.9.1994, 22 ex.; 24.9.1998, 1 ex., Equus, M. Kavka leg., D. Král det. (Juřena et al. 2008: 70); 20.8.1999, více ex., M. Brabec leg., 1 ex. in coll. J. Jurčíček (Juřena et al. 2008: 70); 28.8.1999, 20 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 29.8.1999, 20 ex.; 21.8. a 27.9.2004, více a 2 ex., M. Mařík leg. (Juřena et al. 2008: 70); 13.7.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; 20.7.2005, 7 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; 25.8.2005, více ex., V. Hron leg., det. et coll.; VI.-X. 2003-2005, více ex., převážně na pastvině, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006).

5959: Semín, 17.6.2000, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.6.2000, 2 ex.; dtto, 2.7.2000, 2 ex.; 7.7.2004, 4 ex., J. Plecháč leg. (Juřena et al. 2008: 70); 2.9.2004, více ex., K. Hoffmannová leg. (Juřena et al. 2008: 70); 20.7.2005, 7 ex., M. Průša leg. (Juřena et al. 2008: 70); 14.8.2017, 4 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 16.8.2017, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 25.8.2017, 10 ex.

5959: Přelouč, Lohenice, jízdárna (50.0487647N, 15.5974908E), 26.7.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice, pastvina (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0858817N, 15.8039194E), 3.9.2019, 2 ex.

5960: Ráby, Na Kladině, pastvina (50.0836150N, 15.8193878E), 4.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Rokytno, Bohumileč (50.0996492N, 15.8549350E), 6.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice (50.0168781N, 15.8389833E), 21.9.2018, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší, pastvina (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 2 ex.

5965: Líšnice, pastvina (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9583286N, 16.6858114E a 49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina,1.9.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, 5 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, pastvina (49.8248544N, 15.6710678E), 18.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 29.8.2019, 1 ex.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Slavická obora, 21.7.2013, 1 ex., M. Bogapov leg. et coll., D. Juřena det.

6161: Žumberk, Částkov (49.8608436N, 15.8567864E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, 17.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6166: Tatenice, pastvina (49.8721028N, 16.6879092E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6263: Pomezí, Zadky, pastvina (49.7164819N, 16.3013833E), 1.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Bystré, U Panského kříže, pastvina (49.6421372N, 16.3485314E), 1.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Sigorus Mulsant et Rey, 1870
Sigorus porcus (Fabricius, 1792)

5861: Býšť, Bělečko, 15.1.1994, 1 ex. (uhynulý), pod padlým tlejícím kmenem listnáče na okraji listnatého lesa, J. Háva leg., R. Červenka det. (Juřena et al. 2008: 67) 

Poznámka. Sbírka Radka Červenky je uložena v coll. NMMP, ale tento publikovaný ex. se v ní nepodařilo dohledat (Lukáš Sekerka, písemné sdělení).

Jeho recentní lokality jsou známé ze severních Čech a z jižní Moravy.

 

Teuchestes Mulsant, 1842
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Modrý důl, pastvina (50.7124039N, 15.7142433E), 24.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Ovis, J. Mertlik leg. et det.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou, Obří důl, pastvina u Boudy v Obřím dole (50.7155222N, 15.7235478E), 24.6.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Ovis, J. Mertlik leg. et det.

5260: Krkonoše, Pec pod Sněžkou (52-5360, V. 1951, 1 ex., V. Balthasar et Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5361: Lampertice [Lamprechtice], 15.7.1976, 1 ex., R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et det.

5362: Horní Adršpach, 14.5.1973, R. Macek leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 10.6.1980, 1 ex.

5362: Horní Adršpach, Nad Skalami (50.6322794N, 16.0811786E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

5363: Horní Teplice, Nad zbořeništi (5363c), 28.7.2001, 7 ex. (3 ex. f. sylvaticus), A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5363: Meziměstí, Ruprechtice, pastviny (50.6405806N, 16.2761467E), 22.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5363: Jetřichov, U Kapličky, pastvina, 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

5364: Rožmitál, lom (5364c), 26.7.2000, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., M. Mikát det. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016)

5364: Broumov, Rožmitál, pastvina (50.6024744N, 16.3645628E), 22.7.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, 1981, 2 ex., Bělohlávek leg. et coll., V. Týr det.; 1.7.1983, 4 ex., R. Dunda leg., det. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Úpice, V. 1989, 3 ex., J. Berg leg., J. Větrovec coll.

5462: Jívka, Záboř (50.5770581N, 16.1171444E a 50.5869278N, 16.1010003E), 1.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Teplice nad Metují, Skály (50.5614311N, 16.1378003E), 1.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 30.7.1996, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Hlavňov (5463b), 26.6.1999, více ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Police nad Metují (5463c), 1955, 1 ex., J. Tůma leg., MMÚL coll., V. Vysoký det.; 10.5.1985, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Křinice, pastvina (50.5756406N, 16.2978967E), 22.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Martínkovice, Na Dálnici, pastvina (50.5487333N, 16.3559236E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 12.6.1989, 5 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; VI.1989, 2 ex., S. Urban leg et coll., V. Týr det.; 15.8.1990, 5 ex., J. Plecháč leg., S. Urban coll., V. Týr det.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4278017N, 15.6979167E), 28.6.2019, 3 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5561: Hajnice, Výšinka, pastvina, 6.7.1980, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., M. Nikodým det. 1989.

5561: Dvůr Králové nad Labem, Žirecká Podstráň, pastvina (50.4060861N, 15.8402508E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov, pastvina (50.4052314N, 16.1972789E), 3.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr, pastvina (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov, pastvina (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška, pastvina K Halínu (50.3016469N, 16.1537439E), 3.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Sněžné, 30.7.1978, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018); dtto, VII.1979, 1 ex.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Sedloňov (50.3309581N, 16.3253294E), 7.9.2018, 1 ex. (f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Sedloňov, pastvina Úhor (50.3262156N, 16.3280486E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5664: Deštné v Orlických horách, 14.7.1970, 1 ex. (f. sylvaticus), J. Adámek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5664: Orlické hory, Šerlich, 7.7.1982, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

5664: Orlické Záhoří, Trčkov, pastvina (50.3056822N, 16.4378992E), 11.8.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany, pastvina (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, 7 ex. (6 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Šajtava, bez data (Poláček 1977: 533)

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2510750N, 16.3388661E), 28.7.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Zdobnice, VI.1962, 2 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.; 6.6.1967, 2 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., V. Týr det.

5764: Orlické Záhoří, pastvina (50.2644400N, 16.4796881E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kasalice,   25.8.2016, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 1 ex.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 3 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 2 ex. (f. sylvaticus).

5860: Hradec Králové, Třebeš, 10.8.2005, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 22.5.2018, 1 ex., na jízdárně, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 9.6.2019, 1 ex., Equus.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 4 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Borek, pastvina, 13.5.1992, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Třebechovice pod Orlicí, pastviny u Orlice, 17.7.2015, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1244536N, 16.0750564E), 13.9.2018, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ex. (f. sylvaticus).

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves, pastvina (50.1465678N, 16.2893417E), 28.7.2019, 1 ex. (mrtvý), Bos, J. Mertlik observ.

5863: Doudleby, pastvina u Příkaz (50.1052975N, 16.2388431E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Helvíkovice, Dolní Dvůr, pastvina (50.1032167N, 16.4133267E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králický Sněžník, Horní Morava, 27.10.1976, 1 ex., L. Bojčuk leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 20.7.2005, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5959: Břehy, 30.7.2017, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 5.8.2017, 4 ex.; dtto, 16.8.2017, 4 ex.; dtto, 25.7.2017, 4 ex.; dtto, 31.8.2017, 1 ex.; dtto, 15.7.2018, 20 ex.; dtto, 24.6.2000, 5 ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 5 ex. (3 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč,   1.5.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 22.5.1999, 2 ex.; dtto, 13.6.1999, 2 ex.

5961: Mnětice, pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), 13.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ex. (f. sylvaticus), Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0517142N, 16.1081550E), 14.7.2019, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Potštejn, VII.1992, 1 ex., K. Resl leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 2 ex. (f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, Zbytky, pastvina (50.0622219N, 16.1686658E), 14.7.2019, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0002839N, 16.3107811E), 23.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Žamberk, V. 1957, 2 ex., O. Marek leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.; 1979, 3 ex., Bělohlávek leg. et coll., V. Týr det.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E a 50.0866981N, 16.5238103E), 2.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 1 ex.

5966: Lichkov, pastvina (50.0915953N, 16.6741494E), 5.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, skalka za ČSSS, 14.5.1985, 1 ex., L. Bojčuk leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5966: Dolní Hedeč, 5.7.2005, 5 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 3 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Markovice, pastvina koní při výjezdu směr Heřmanův Městec, 28.7.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6060: Janovice, 14.6.1962, 10 ex. (1 ex. f. sylvaticus), K. Poláček leg., RMHK et J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Uhersko, bez data, 1 ex., J. Steigervald leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, 13.6.1975, 1 ex., J. Adámek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6065: Dolní Čermná, VI. 1946, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

6065: Dolní Čermná, pastvina pod Kovářovým kopcem (49.9784550N, 16.5589667E), 31.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, 21.-27.7.2003, více ex., V. Hron leg., det. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 3 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka, 1.8.2019, více ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Proseč, 24.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, 24.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Trhová Kamenice, Kameničky, pastvina (49.8014736N, 15.7866514E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Janov, J. Brokeš leg. (Poláček 1977: 533)

6164: Semanín, pastvina (49.8723258N, 16.4471650E), 9.9.2018, 2 ex. (1 ex. f. sylvaticus), Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6166: Tatenice, pastvina (49.8721028N, 16.6879092E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Studnice, pastvina (49.7404694N, 15.8979739E), 18.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6262: Krouna, Čachnov, pastvina (49.7521783N, 16.0649414E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det. (non coll.).

6262: Krouna, Františky, pastvina (49.7640581N, 16.1019236E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6363: Korouhev, pastvina (49.6654825N, 16.2545628E a 49.6676733N, 16.2483617E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6364: Starý Svojanov, 22.6.2013, 1 ex. (f. sylvaticus), T. Staněk leg., det. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et det.

 

 

Trichonotulus Bedel, 1911
Trichonotulus scrofa (Fabricius, 1787)

5960: Pardubice, 1927, 1 ex., I. Táborský leg., V. Týr det. et coll. (Juřena et al. 2000: 245)

 

Poznámka. Lokálně vyhynulý druh. Nejbližší recentní nálezy tohoto druhu jsou známé ze středních Čech z lokality Kolín – Zibohlavy (Juřena et al. 2008: 46)

 

 

Volinus Mulsant et Rey, 1870
Volinus sticticus (Panzer, 1798)

 

 

 

 

 

 

 

 

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Kněžice, Křížovky, pastvina (50.6465153N, 15.5734072E), 11.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Krkonoše, Vrchlabí, Třídomí, pastvina (50.6276597N, 15.5966700E), 11.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5359: Dolní Branná env. (50,603 N, 15,605 E), 14.5.2016, 7 ex., S. Vrabec leg., V. Týr det.

5360: Krkonoše, Rudník, pastvina u Čisté (50.6168703N, 15.7156622E), 27.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5361: Bernartice, pastvina (50.6364986N, 15.9674094E), 17.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5362: Horní Adršpach, Krčmov, pastvina (50.6182653N, 16.0644956), 1.6.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5364: Broumov, Rožmitál, Cikánský kopec, 29.5.2015, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5364: Broumov, Rožmitál, Dlouhý vrch, západní svah, 11.5.2017, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5456: Kacanovy, 16.9.2000, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 2.10.2004, 1 ex.

5457: Borek pod Troskami, 1.5.1998, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina u kravína (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5460: Rudník, pastvina pod Justicí (50.5875789N, 15.7309131E), 27.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Vysoká stráň, pastvina (50.5716817N, 15.9551606E), 27.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Chvaleč, pastvina (50.5910181N, 16.0426892E), 1.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Jívka, Janovice (50.5897717N, 16.0917144E), 1.6.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 11 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Velké Petrovice, Vlčinec (5463c), 1.5.2001, 1 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5463: Machov, Řeřišný (5463d), 500m, 24.6.2007, 2 ex., nárazová past, Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Božanov, Na končinách (5464c), 28.5.2002,1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5464: Otovice, oprich (5464a), 4.6.2002, 1 ex., nárazová past, J. Spíšek leg., Z. Vancl det.et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5557: Holín, Skalní město – Prachovské skály (50.4689917N, 15.2919747E), 12.11.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4582725N, 15.3704828E), 17.9.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4526369N, 15.3738839E), 18 ex., Capra, Ovis; dtto, (50.4542356N, 15.3728539E), 12.11.2018, 1 ex., Bos; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 11 ex., Bos.

5559: Pecka, 9.9.2008, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 20.9.2009, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4042211N, 16.0844347E), 27.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, 8.10.1998, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., R. Červenka det.

5660: Velký Vřešťov, PR Vřešťovská bažantnice, 18.5.2006, 5 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), IV. 1991, 1 ex., J. Krátký leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.

5762: Opočno, PP Broumarské slatiny, 21.5.2005, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5762: Mělčany u Dobrušky, Chlum, jižní okraj lesa, 9.5.2008, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 29.10.1994, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 29.10.1994, 3 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; dtto, 1.10.1995, 3 ex.; V. 1998, 6 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 8.5.1998, 1 ex., T. Staněk leg., V. Větrovec coll.; 30.9.2001, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det. 2012; dtto, 9 ex., F. Pavel leg. et coll.; 1.10.2001, 4 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 23.3.2002, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., P. Kylies det.; V. 2002, 3 ex., L. Kubík leg. et coll., L. Mencl det.; 19.10.2002, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 30.9.2003, 21 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5858: Lovčice, PR Bludy, 13.5.2006, 3 ex., Dama, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov (50.1612967N, 15.4878117E), 20.9.2018, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 2 ex.

5859: Pravy, 15.6.1986, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 24.4.2004, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 11.5. 2018, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Dobřenice, zámecký park (50.1513667N, 15.6380697E), 26.9.2018, 14 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hradec Králové, 1985, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hrobice, lesní stezky (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 52 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Hrobice, les u jízdárny (50.1010653N, 15.7815283E), 3.9.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 13.9.2019, 7 ex.

5860: Čeperka, V. 1953, 1 ex., Dr. V. Balthasar leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5860: Hradec Králové, Třebeš, Kopec svatého Jana, 23.4.2014, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 30.5.1991, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); VI.1995, 1 ex., v trusu koní, M. Mikát leg., coll. et det. (Mikát et al. 1997: 112); 6.5.1997, 2 ex., M. Mikát leg., RMHK coll.; dtto, 5.6.2003, 2 ex.; 2.5.2006, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., P. Kylies det.; 30.4.2010, 2 ex., Equus, V. Hron observ.; 10.5.2011, 1 ex., jízdárna – písčiny, J. Pelikán leg. et coll., V. Týr det.; u jízdárny, 22.8.2014, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25.4.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 17.5.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; 23.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, centrální vřesoviště, 13.9.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 1.5.1953, 2 ex., L. Krejčiřík leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 13.6.1997, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 30.4.1999, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 6.6.1999, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 13.7.1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, lesní cesta rybník Češík – rybník Kříž (50.1848319N, 15.8678761E), 21.9.20193 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, 24.4.2019, 10 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Roudnička, lesní cesta u rybníka Datlíka, 26.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, les, 12.5.1997, 2 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll.; 26.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Vysoká nad Labem, vrch Lhota, jihozápadní svah, 15.5.2012, 3 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 1 ex.

5861: Borek, lesní cesta (50.1397144N, 15.8648239E), 21.4.2019, 11 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, 1 ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 5 ex.

5861: Býšť, Bělečko, lesní cesta (50.1545031N, 15.9685442E), 12.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 8.9.2019, 1 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Labem, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 28.10.1972, 2 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 1975, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; 15.7.1988, 1 ex., Dr. J. Jurčíček leg., J. Větrovec coll.; 25.9.1999, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 20.10.1996, 13 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 20.8.1999, 6 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 28.9.2003, 20 ex., J. Krátký, J. Plecháč et J. Pelikán leg. et coll, V. Týr det.; 29.9.2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., V. Týr det.; V.-XI. 2003-2005, více ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 18.10.2006, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; lesní cesty (50.0609125N, 15.4777636E, 50.0622489N, 15.4763258E a 50.0589842N, 15.4694381E), 2.11.2018, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 30.5.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; dtto, 27.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik det.; dtto, 19.6.2019, 1 ex.

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0628039N, 15.4768094E), 14.8.2019, 7 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Kladruby nad Labem, Semínská Vrata (50.0529572N, 15.5012792E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 12.8.1999, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 15.8.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 2.9.2000, 1 ex.; dtto, 22.6.2002, 1 ex.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 14.8.2004, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 8.7.2018, 3 ex.; 8.5.-21.5.2019, 1 ex., stromová past, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Břehy, 5.10.2017, 6 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezky (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50. 0490919N, 15.6033003E), 14.8.2019, 1 ex.; dtto, (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 2 ex.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 14.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Černá u Bohdanče (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, Staré Čivice, 10.9.2019, 1 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Pardubice, Červeňák, 18.10.2018, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.0988186N, 15.7809606E a 50.0982542N, 15.7748664E), 16.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 1 ex.; dtto, (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, 1 ex.

5960: Ráby, Kunětická hora, 18.10.2018, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E a 50.0159817N, 15.8421483E), 13.5.2019, 4 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Trusnov, 30.4.1961, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5962: Horní Jelení, 27.6.1948, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5962: Jaroslav, 28.6.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Nová Ves – Korunka, 9.5.1967, 1 ex., S. Laibner leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5962: Nová Ves, 9.5.1965, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Chlomek u Chocně, 6.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Darebnice u Chocně, 10.5.1991, 1 ex., J. Studnička leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Bošín, 30.6.1967, 1 ex., S. Laibner leg., K. Poláček coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., J. Ecler leg., OMCH coll., J. Mertlik det.; 10.6.1965, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 533), V. Týr det.; 8.5.1967, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 14.5.1974, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5963: Choceň, Peliny, 30.5.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5964: Žamberk, Vemas, pastvina (50.0901689N, 16.4919692E), 4.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 4 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Slatiňany, hřebčín (49.9191958N, 15.8053686E), 6.10.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6062: Štěnec u Luže, bez data, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6062: Vysoké Mýto, 19.5.1993, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Sudislav nad Orlicí, Luh (49.9859556N, 16.3329611E), 17.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, 3.9.1995, 1 ex., J. Fikera leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6065: Výprachtice, VII. 1953, 1 ex., O. Marek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, 1.9.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Žumberk, Částkov (49.8615042N, 15.8614000E), 6.10.2018, 54 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.8608436N, 15.8567864E), 3 ex.

6161: Nasavrky, Obořice (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 1 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, pastvina u kravína (49.8724228N, 16.4499114E), 15.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 26.10.1986, 10 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 30.8.1996, 5 ex.; 30.9.2006, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Scarabaeinae Latreille, 1802
Coprini Leach, 1815

Copris Geoffroy, 1762
Copris lunaris (Linnaeus, 1758)

5861: Hradec Králové, bez data, K. Všetečka (Tesař 1957: 145)
5863: Doudleby nad Orlicí, 20.VI.1998, 1 ♂, Bos, R. Sehnal leg. (Juřena et al. 2008: 77)
5866: Horní Lipka, 25.8.1962, 1 ex., E. Šimek leg., V. Týr coll.
5960: Pardubice, bez data (Tesař 1957: 145)

 

Poznámka. V současnosti je známý z Českého středohoří (Raná) a z jižní Moravy (např. Bulharská a Klentnická obora, Nový Dvůr u Lednice). Recentní výskyt tohoto druhu na území východních Čech se mi nepodařilo potvrdit

Oniticellini H. J. Kolbe, 1905

Euoniticellus A. Janssens, 1953
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)

 

 

 

 

 

 

 

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, pastvina nad rybníkem Jáma, 6.8.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; u jízdárny, 24.8.2019, 4 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll

5861: Borek, pastvina (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 1 ex.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 2 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5864: Žamberk (5864D23), 30.5.2019, 1 ex., v koňském trusu, P. Čížek let., det. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, Josefov, pastvina (50.0529911N, 15.4837919E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Rokytno, Bohumileč (50.0996492N, 15.8549350E), 6.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), 14.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, Markovice, pastvina při výjezdu směr Heřmanův Městec, 28.7.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Řetůvka, Husí krk (49.9657458N, 16.3448486E), 17.10.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, 1.9.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Slavická obora, 21.7.2013, 1 ex., Equus, M. Bogapov leg., D. Juřena det. 2014.

6160: Seč, Prosíčka, 29.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 9 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Semanín, U Střelnice, pastvina (49.8570353N, 16.4571750E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 16 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Jedlová, Na Bysterském, pastvina (49.6485528N, 16.3453825E), 1.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagini Burmeister, 1846

Caccobius C.G. Thomson, 1859
Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767)

5960: Pardubice, 20.6.1909, 4 ex., Černý leg., NMMP coll., R. Dunda det. (Juřena et al. 2008: 79)

 

Poznámka. V Česku lokálně vyhynulý druh. Jeho recentní nálezy jsou známé ze Slovenska

 

Onthophagus Latreille, 1802
podrod Furconthophagus Zunino, 1979
Onthophagus (Furconthophagus) furcatus (Fabricius, 1781)

5860: Libišany 79, na zahradě, 8.- 9.5.1993, 1 ex., T. Staněk leg. (Týr 1997: 242)

5962: Jaroslav pr. Vysoké Mýto, VII. 1978, 1 ex., F. Kocourek leg. et coll. (Král & Souček 1987)

Poznámka. Další jeho recentní nálezy jsou známé z jižní Moravy

 

podrod Onthophagus Latreille, 1802
Onthophagus (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759)

 

 

 

 

 

 

 

5761: Hradec Králové, Malšovice, 4.6.1976, 1 ♂, I. Tláskal leg. (Resl 2018)

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, 25.6.1974, 2 ex., L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 240); PP Pamětník, 22.6.2017, 1 ♀, na písčité cestě, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, pastvina, 6.6.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos; 28.8.2019, 8 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 21.9.2019, 1 ♀, Bos, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll., 28.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 13 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, 29.8.2013, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5958: Selmice, Dvůr, pastvina (50.0547408N, 15.4477000E a 50.0525914N, 15.4289889E), 26.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 27.5.2019, 1 ♀, Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 22.7.2019, 3 ♀♀.

5958: Kladruby nad Labem, pastvina, 8.6.1974, 5 ex., Bos, L. Mencl leg., det. et coll. (Juřena et al. 2000: 240); dtto, 24.6.1974, 2 ex.; dtto, 15.7.1974, 2 ex.; 30.8.2017, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; (50.0579025N, 15.4966611E), 26.7.2019, 13 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 2.7.2000, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. (Juřena et al. 2008: 87); dtto, 15.7.2000, 3 ex.; dtto, 29.V.2004, 1 ex.; pastvina (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 10.7.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 18.8.2000, 2 ex.; dtto, 15.8.2002, více ex.; dtto, 31.5.2015, více ex.; 21.7.2017, 1 ex.; dtto, 31.7.2017, 40 ex.; dtto, 16.8.2017, 5 ex.; dtto, 15.7.2018, 2 ex.; dtto, 16.10.2017, více ex.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 70 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; 22.5.2019, více ex., Bos, J. Pelikán observ.

5959: Přelouč, Lohenice, jízdárna (50.0487647N, 15.5974908E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezka (50.0524228N, 15.6114839E a 50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019, 34 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, 30.V.1909, 1 ex., J. Hulata leg., coll. L. Mencl leg. (Juřena et al. 2008: 87); dtto, 12.V.1912, 1 ex.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 11 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. Centrum jeho současného českého výskytu je ve východním Polabí na hranici středních a východních Čech. Zde je místy velmi hojný. Další dvě lokality jsou známé v západních Čechách a na Křivoklátsku (Týr 2017: 7).

 

podrod Palaeonthophagus Zunino, 1979
Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783)

 

 

 

 

 

 

 

5457: Troskovice, Tachov, Vidlák, 24.4.1998, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5457: Radostná pod Kozákovem, Lestkov, 6.7.2017, 2 ♂♂, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina pod kravínem (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5461: Trutnov, Střítež (50.5159578N, 15.9186397E), 18.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 8.6.2003, 1 ex., Equus, Z. Vancl leg. et coll., A. Hamet det. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Lázně Bělohrad, 9.9.2008, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, 27.9.2008, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4036639N, 16.0788503E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5661: Rychnovek (50.3551489N, 15.9662467E), 27.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E), 20.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohuslavice, Zbytka (50.3014161N, 16.0565139E), 25.4.2018, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), 1.10.1995, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.; 30.9.2001, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; 30.9.2003, 27 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5858: Chlumec nad Cidlinou, 1.8.1998, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.7.1999, 1 ex.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 21.9.2019, 2 ex., Bos, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 28.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Kasalice,   5.9.2016, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5859: Pravy, 1.6.1996, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, Polizy (50.1501592N, 15.7000375E), 18.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Opatovice nad Labem, Hrozná (Hamet 2009: 48)

5860: Hrobice, 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, levý břeh Labe, 13.4.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; M. Mikát det., J. Mertlik rev.

5861: Hradec Králové, 28.4.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 13.5.2009 1 ex., v záchytné nádobě, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 13.6.2009 1 ex.; dtto, 22.8.2014, 1 ex., v trusu koní u jízdárny; 2018, více ex., V. Hron observ.; Na Plachtě 2, 28.4.2018, 3 ex., Equus, M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25.4.2019, 2 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; centrální vřesoviště, 17.5.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 24.8.2019 1 ex.; dtto, 13.9.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 28.4.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.9.2018, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 3 ex.; dtto, (50.1351603N, 15.8519142E), 24.10.2019, 1 ex.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí (Poláček 1977: 532)

5958: Selmice, Dvůr (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 1972, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; VI.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; IV.-IX. 2003-2005, více ex., především na pastvině, K. Hoffmannová leg., det. et coll. (Hoffmannová 2006); 1.5.1999, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; pastvina (50.0579025N, 15.4966611E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 14.6.2018, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0628039N, 15.4768094E), 14.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 2.9.2000, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 25.8.2003, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 4.4.2004, více ex.; dtto, 31.7.2004, více ex.; dtto, 5.7.2017, více ex.; 5.6.-19.6.2019, 2 ex., stromová past, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Břehy, 7.9.2017, 4 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastvina u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bezděkov, elektrovody (50.0172250N, 15.6516847E), 6.5.2017, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov (50.0787686N, 15.6421550E),17.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0858817N, 15.8039194E), 3.9.2019, 2 ex.

5960: Lázně Bohdaneč, 24.4.1999, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, les východně od Kuthnerovy kapličky, 19.4.2011, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Černá u Bohdanče, pastvina (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Pardubice, Staré Čivice, 10.9.2019, 2 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezky (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 1 ex.

5960: Srch, Kunětická hora, 9.-26.9.2008, 1 ex., Malaise trap, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 24.5.2019, 1 ex., Equus.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), 13.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Vysoká, bez data (Poláček 1977: 532)
5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Kostelecké Horky, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 3 ex., J. Ecler leg., OMCH coll., J. Mertlik rev. (Poláček 1977: 532)

5963: Orlické Podhůří, Perná, pastvina (50.0006717N, 16.3102469E), 6.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Chrudim, X. 2018, více ex., v zahradním bazénu, V. Hron observ.

6062: Chroustovice, pastvina u kravína (49.9611419N, 16.0006389E),12.9.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Jenišovice, Zalažany, pastvina pod Pošívalkou (49.9416400N, 16.0159006E), 12.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Řepníky, Pěšice, pastvina (49.9183128N, 16.0711353E), 12.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Vysoké Mýto, 17.4.1960, 1 ex., S. Laibner leg. et coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.; 7.5.1960, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Řetůvka, Husí krk, pastvina (49.9659739N, 16.3451517E), 6.4.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 532)

6159: Běstvina, 1.9.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: České Lhotice, Vedralka (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6161: Nasavrky, Obořice (49.8499836N, 15.8357311E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 3 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastviny pod obcí (49.8885478N, 16.0719481E), 12.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, Bílý Kůň, pastvina (49.8848911N, 16.0674847E), 12.9.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6163: Litomyšl, bez data (Poláček 1977: 532)

6164: Čistá, 17.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6165: Třebovice, bez data (Poláček 1977: 532)

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, , 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis (Preyssler, 1790)

 

 

 

 

 

 

 

 

5357: Turnov, Dolánky u Turnova, 14.10.2013, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5357: Koberovy, Fialník, 24.9.2012, 2 ex., Equus, M. Průša leg., det. et coll.; dtto, 19.8.2016, 1 ex.

5364: Rožmitál, lom, 520m (5364c), 3.5.2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., D. Král det. (Mikát & Hamet 2014, Hamet & Vancl 2016: 65); dtto, 1.4.2008, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; dtto, 19.6.2008, 1 ex.; dtto, 25.9.2009, 3 ex.

5364: Rožmitál, Dlouhý vrch (5364c), 2008 (Mikát & Hamet 2014)

5364: Šonov, pastvina (50.6026719N, 16.3899689E), 22.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5457: Hrubá Skála, Borek, 5.5.2015, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 22.9.2016, 2 ex.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5156739N, 15.2867433E), 10.10.2018, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 2 ex.

5459: Horní Kalná, Doleček, pastvina pod kravínem (50.5594933N, 15.6329764E), 11.9.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5459: Borovnice, pastviny u farmy Menšina (50.5040622N, 15.6187017E a 50.5053722N, 15.6145172E), 11.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 8 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5556: Podkost, 7.5.2016, 1 ♂, M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4582725N, 15.3704828E a 50.4526369N, 15.3738839E), 17.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; (50.4521617N, 15.3750644E), 12.11.2018, 2 ex.; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 2 ex., Bos.

5559: Lázně Bělohrad, 9.9.2008, 9 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, 10.9.1998, 25 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 1.11.2002, 1 ex.; 1. 11. 2007, 1 ex., dtto, 1.11.2009, 1 ex.

5560: Třebihošť, pastvina u Bystrého potoka (50.4280936N, 15.6989606E), 17.9.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5563: Náchod, Dobrošov (50.4014428N, 16.1964514E), 7.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Kounov, Šediviny, pastvina (50.3105483N, 16.3116978E), 24.8.2019, 1 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5663: Mezilesí, pastvina pod Sendražským kopcem (50.3642128N, 16.2135331E), 28.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), IV. 1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, louka u OVS (50.2059681N, 15.9319567E), 2.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2014972N, 15.9593536E), 21.10.2018, 4 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 3 ex., Ovis.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E a 50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Osečnice, pastvina pod kravínem (50.2579239N, 16.2977314E), 24.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2510750N, 16.3388661E a 50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5765: Bartošovice v Orlických horách, Neratov, pastvina (50.2117833N, 16.5474878E), 11.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky [Žehuňská obora], východně od zámečku, 20.5.2009, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, 8.8.2019, 7 ex., Bos, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 21.9.2019, 2 ex.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 28.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 1.8.2000, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5860: Hrobice (50.1023422N, 15.7840961E a 50.1001678N, 15.7792681E), 16.10.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 6.9.2019, 8 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5860: Vysoká nad Labem (5860-61), 2.7.1987, 1 ex., J. Větrovec leg. et coll.

5860: Hradec Králové (5860-61), IV.1991, 1 ex., J. Krátký leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 17.5.2008, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; u jízdárny, 17.10.2017, 1 ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; 20.4.2018, 1 ex., jízdárna, V. Hron leg., det. et coll.; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; centrální vřesoviště, 24.8.20119, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 3.9.2019, 8 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 12.7.1999, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1406256N, 15.9072019E), 12.10.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 2.8.1989, T. Kopecký leg., J. Resl coll. (Resl 2018); VI.1992, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., V. Týr det.; 14.10.2006, 3 ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 17.7.2015, 6 ex., V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 22.9.2015, 6 ex.; dtto, 28.9.2017, 1 ex.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina, 27.4.1991, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec et J. Resl coll., K. Poláček det. (Resl 2018); 3.4.2002, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.; dtto, (50.1494267N, 15.9631428E), 6.9.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 14 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 1 ex., Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Kopanin (50.1616539N, 16.0416844E), 13.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, 2 ex.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1397033N, 16.0440422E), 24.10.2019, 1 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 3 ex., Bos, Equus.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Lípa nad Orlicí, pastvina (50.1362928N, 16.0878225E), 1.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.0995378N, 16.1371772E), 8.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 4 ex., Bos.

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 532)

5863: Jaroslav, 27.5.1961, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5865: Bartošovice v Orlických horách, pastvina (50.1549889N, 16.5456639E), 11.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Králíky, Horní Lipka, pastviny (50.1170358N, 16.7729083E a 50.1215211N, 16.7901819E), 5.8.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, Dvůr, pastvina (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0547408N, 15.4477000E a 50.0525914N, 15.4289889E), 26.7.2019, 12 ex.

5958: Kladruby nad Labem, 18.3.1972, 2 ex., L. Mencl leg. (Mencl 1974: 71); 31.8.1984, 6 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; VI.1995, 6 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 24.10.1998, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 24.10. 2003, 1 ex., V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 13.7.2005, 1 ex.; dtto, 25.8.2005, 2 ex.; IV.-X. 2003-2005, více ex., převážně v lese, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 30.8.2017, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; dtto, 14.5.2018, 1 ex.; dtto, 27.9.2018, 4 ex.; (50.0628272N, 15.4762025E), 2.11.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 30.5.2015, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll.; T. Kopecký det., J. Mertlik rev.; dtto, 14.6.2018, 1 ex.; dtto, 19.6.2019, 3 ex., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0628039N, 15.4768094E), 14.8.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 30.4.2001, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.7.2004, více ex.; dtto, 28.8.2004, více ex.; dtto, 7.8.2005, více ex.; pastvina (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, 15.7.2018, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, Na Štětkách, lesní stezka (50. 0490919N, 15.6033003E), 30.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0518856N, 15.6196164E), 17.9.2019, 1 ex.; dtto, (50.0524228N, 15.6114839E a 50.0489989N, 15.6037697E), 26.7.2019, 3 ex.; dtto, (50. 0490919N, 15.6033003E), 14.8.2019, 3 ex.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0542844N, 15.6257800E), 14.8.2019, 2 ex.

5959: Neratov (50.0786267N, 15.6400411E), 19.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0787686N, 15.6421550E),17.9.2019, 1 ex.

5960: Černá u Bohdanče, pastvina (50.0563664N, 15.6668686E), 17.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Stéblová, u železniční trati, 30.4.2018, 1 ex., Capreolus, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Hrobice, les na vrchu Cháby (50.0988186N, 15.7809606E), 16.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, 3 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0822022N, 15.7976761E), 16.9.2019, 1 ex.

5960: Pardubice, 18.5.1909, 1 ex., Černý leg., NMMP coll., R. Dunda det.

5962: Trusnov, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 6 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Jaroslav, 15.5.1982, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Čermná nad Orlicí, 9.5.1972, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5962: Nová Ves, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Plchovice (50.0474817N, 16.1870003E), 23.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Chleny, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 532); 8.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Rájec, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., J. Ecler leg., Dr. Fleischer det., OMCH coll., J. Mertlik rev. (Poláček 1977: 532)

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E a 50.0866981N, 16.5238103E), 2.6.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Mladkov, Vlčkovice, pastvina (50.0866464N, 16.5978233E), 5.8.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad (5964-65), bez data (Poláček 1977: 532)

5965: Letohrad, Kunčice/Verměřovice, pastvina u Orlice (50.0097150N, 16.5404997E), 31.5.2019, 3 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5966: Králíky, 26.4.1946, 2 ex., J. Pavlů leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6059: Přelouč, Tupesy (49.9954114N, 15.5653069E), 11.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Janovice, 14.6.1962, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

6062: Vysoké Mýto, bez data (Poláček 1977: 532)

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Chudoba, Valentovy vrchy, pastvina (49.9581597N, 16.6801625E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice, pastvina pod Valentovými vrchy (49.9625561N, 16.6879517E), 10.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6160: Práčov, Slavická obora, 28.10.1996, 1 ex., J. Krátký leg., A. Hamet det., J. Větrovec coll.

6160: České Lhotice, Vedralka (49.8395297N, 15.7717658E a 49.8418544N, 15.7650925E), 6.10.2018, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 1.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, 24.7.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 3 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, Bílý Kůň, pastvina (49.8848911N, 16.0674847E), 12.9.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Městečko Trnávka, Pěčíkov, pastvina na Bahnách (49.7165850N, 16.7712983E), 15.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 8 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.7178481N, 16.8341031E), 15.10.2019, 1 ex.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (49.6682400N, 16.6666828E), 15.10.2019, 1 ex.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae Goljan, 1953

 

 

 

 

 

 

 

 

5457: Hrubá Skála, Borek, 1.5.1998, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5460: Černý Důl, Fořt, pastvina (50.5935897N, 15.6945692E), 27.5.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 3 ♂♂, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5558: Jičín, vrch Zebín (50.4526369N, 15.3738839E), 17.9.2018, 3 ♂♂, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 1 ♂, Bos.

5559: Nová Paka, 1985, 1 ex., Z. Fuka leg. et coll., V. Týr det.
5559: Pecka, 10. 9.1998, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5761: Hradec Králové, Slezské Předměstí, V háječku, 3.7.2014, 1 ♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5764: Liberk, Uhřínov, pastvina (50.2510750N, 16.3388661E a 50.2570294N, 16.3469983E), 28.7.2019, 11 ♂♂, 4 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora (5857-58), 27.9.2003, 2 ex., V. Klapka leg. et coll., V. Týr det.

5858: Lovčice, PR Bludy, 17.-23.5.2001, 1 ♂, Moericke traps (žlutá), B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 3.7.-10.7.2001, 1 ♂, 1 ♀.

5858: Převýšov, 8.4.1989, 3 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5859: Pravy, 9.5.1980, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5860: Čeperka, elektrovody, 6.5.2013, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll., L. Mencl det. 2015.

5860: Hrobice, 6.9.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5860: Vysoká nad Labem (5860-61), vrch Lhota, xerotherm, 28.4.2008, 1 ♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Hradec Králové, Plačice, luh u Labského náhonu, 12.6.2012, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5860: Hradec Králové, Třebeš, levý břeh Labe, 2.5.2016, 1 ♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, jízdárna, 2.4.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 25.4.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, PP Na Plachtě, centrální vřesoviště, 16.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1341728N, 15.8516931E), 9.7.2019, 2 ♂♂, 3 ♀♀.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 1 ♀, Dama, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Častolovice, bez data (Poláček 1977: 532)

5958: Kojice, VI. 1985, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Selmice, Dvůr, pastvina (50.0547408N, 15.4477000E a 50.0525914N, 15.4289889E), 26.7.2019, 3 ♂♂, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, 4.6.1995, 4 ex., J. Staněk leg., J. větrovec coll.; 6.6.2002, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 6.7.2002, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; VI.1995, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 4.6.1995, 1 ex.; V.-VIII. 2003-2005, více ex., především na pastvině, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); pastvina (50.0579025N, 15.4966611E), 26.7.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kladruby nad Labem, V. Mošnici, 15.4.2005, 1 ♂, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det

5959: Semín, 12.5.2001, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 22.6.2002, 2 ex.; 25.8.2003, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 24.7.2004, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 31.7.2004, více ex.; dtto, 14.8.2004, více ex.; dtto, 28.8.2004, více ex.; 22.7.-8.8.2019, 1 ♀, stromová past, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 3 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.; dtto, (50.0542844N, 15.6257800E), 14.8.2019, 1 ♀.

5959: Bezděkov, elektrovody (50.0172250N, 15.6516847E), 6.5.2017, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Rybitví, lesní paseka, 16.6.2011, 3 ♀♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Pardubice, Staré Čivice, 10.9.2019, 12 ex., Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Srch, les u Barochu, lesní cesta (50.0929947N, 15.7794417E), 24.4.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 24.4.2019, 3 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 7 ♂♂, 10 ♀♀.

5960: Ráby, Kunětická hora, 28.4.-13.5.1997, 1 ♀, Moericke traps, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 13.5.-21.5.1997, 2 ♀♀; dtto, 18.-28.4.2008, 1 ♀; dtto, 4.4.2016, 1 ♀; dtto, 24.5.2019, 1 ♂, 1 ♀, Equus.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), 13.5.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, písečný přesyp, 30.4.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 20.5.2018, 1 ♂.

5962: Trusnov, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Nová Ves, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 1 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

5963: Darebnice, bez data (Poláček 1977: 532)

5963: Choceň (59-6063), 5.6.1969, 2 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Litice nad Orlicí, , bez data, Marek leg. (Poláček 1977: 532)

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 532)

5965: Líšnice, pastvina (50.0835314N, 16.5199264E), 5.8.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Letohrad (5964-65), bez data (Poláček 1977: 532)

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E), 24.5.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Uherčice, 20.7.2019, 7 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.
6064: Ústí nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 532)

6065: Dolní Čermná, Jakubovice, pastvina (49.9561975N, 16.5557911E), 31.5.2019, 1 ♂, 1 ♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, 1.9.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Nasavrky, Strádovské peklo, 1.4.2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.; okraj lesa, 12.5.1997, 2 ♀♀, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

6163: Litomyšl, bez data (Poláček 1977: 532)

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, 5 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 2 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 7 ♂♂, 4 ♀♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6364: Starý Svojanov, 8.-14.7.1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Vysoká, pastvina (49.6721231N, 16.8143822E), 18.8.2019, 2 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) lemur (Fabricius, 1781)

5761: Libřice, bez data (Tesař 1957: 152)

5960: Pardubice, 18.V.1909, 1 ex., bez jména sběratele, NMMP coll., R. Dunda det. (Juřena et al. 2008: 83)

 

Poznámka. Na území východních Čech lokálně vyhynulý. Jeho recentní nálezy jsou známé ze středních Čech (Křivoklátsko) a z jižní Moravy.

 

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) nuchicornis (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5759: Králíky, 29.4.1995, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5760: Hradec Králové (5760-61-5860-61), 29.4.1994, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, 8.6.1969, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.2031114N, 15.9548803E), 19.5.2019, 2 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.2018267N, 15.9590103E), 4.11.2018, 1 ♂.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 1.7.2017, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 8.8.2019, 1 ex., Bos; 28.8.2019, 1 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 29.5.1954 1 ex., R. Hozák leg., RMHK coll. (Mikát et al. 1997: 112); 7.5.1967, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.; 18.8.1987 1 ex., M. Mikát leg. et coll., Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 30.5.1991, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 29.4.1994, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 22.4.2006, více ex., Equus, V. Hron leg. det. et coll.; dtto, 8.5.2009, 1 ex., v záchytné nádobě; dtto, jízdárna, 24.4.2014, 1 ex., Equus; dtto, 26.6.2015, 1 ex.; dtto, 6.5.2016, 1 ex.; Na Plachtě 2, 28.4.2018, 4 ex., Equus, M. Mikát leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 15.5.2018, 1 ex.; 22.5.2018, více ex., v trusu poníků u rybníka Jáma, V. Hron observ.; 25.4.2019, 2 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 6.8.2019, 1 ex.; jízdárna, 24.8.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, centrální vřesoviště, 13.9.2019, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 17.V.1953, 3 ex., L. Krejčiřík leg., Dr. Tesař det., RMHK coll.; dtto, 8.5.1953, 1 ex.; 6.6.1997, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 19.6.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 9.5.2009, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 20.4.2003, 5 ex.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, 27.4.1991, 1 ex., J. Krátký leg., K. Poláček det., J. Větrovec coll.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 74 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry, 8.9.2019, 1 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.10.2019, 1 ex.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 11.7.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.; 22.9.2015, 1 ex.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 2 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Křivice (50.1752667N, 16.1162528E), 5.5.2015, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, 4 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 6 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1179597N, 16.0639342E), 12.10.2019, 1 ex.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Borohrádek, 10.6.1971, 1 ex., K. Poláček leg. et coll., V. Týr det.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Svárava – Týnec nad Labem, VII. 1994, 1 ex., T. Staněk leg., V. Týr det. et coll.; 24.7.1994, 1 ex., T. Staněk leg., J. Větrovec coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, 1972, 2 ex., sběratel neuveden, TMAK coll., V. Týr det.; VI.1995, 5 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 4.6.1995, 1 ex., T. Staněk leg., V. Týr det. et coll.; 20.4.2003, 5 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; IV.-VIII. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); okolí slepého ramene, 14.5.2018, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici, 22.7.2019, 1 ex., Equus, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 1.8.2000, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.8.2000, více ex.; dtto, 30.4.2001, více ex.; dtto, 9.6.2001, více ex.; dtto, 29.5.2004, více ex.; 7.7.2004, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 10.7.2004, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 23.7.2005, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 21.8.2014, více ex., M. Brabec leg., det. et coll.; pastvina (50.0542319N, 15.5098433E), 14.8.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Lohenice, jízdárna (50.0487647N, 15.5974908E), 26.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, u hřbitova (50.0662503N, 15.6805506E), 20.4.2011, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, 10.6.1971 (Poláček 1977: 532)

5962: Horní Jelení, 4.6.1970, 1 ex., K. Poláček leg. et coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.

5962: Čermná nad Orlicí, 9.5.1978, 1 ex., S. Laibner leg. et coll., V. Týr det.

5962: Nová Ves – Korunka,11.5.1963, 4 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 20.5.1963, 3 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.; dtto, 8.5.1976, 1 ex.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 4 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6062: Vysoké Mýto, 25.6.1963, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5357: Koberovy, Fialník, 19.8.2014, 1 ex., M. Průša leg., det. et coll.

5359: Horní Branná env. (50.6030000N, 15.6050000E), 14.5.2016 , 5 ex., S. Vrabec leg. et det.

5457: Radostná pod Kozákovem, Lestkov, 6.7.2017, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5457: Újezd pod Troskami, Semínova Lhota, pastviny (50.5153089N, 15.2727019E a 50.5112497N, 15.2778839E), 19.4.2019, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5462: Červený Kostelec, Náměrky, pastvina (50.5019011N, 16.1089933E), 1.6.2019, 1 ♂, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5464: Šonov, Novorudská niva (5464a), 18.6.2001, 1 ex., A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016); 18.6.2001, 7 ex., Z. Vancl leg., det. et coll. (Hamet & Vancl 2016)

5558: Jičín, vrch Zebín, pastvina (50.4526369N, 15.3738839E), 17.9.2018, 2 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.4553369N, 15.3746708E), 19.4.2019, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Nová Paka, 1985, 1 ex., Z. Fuka leg. et coll., V. Týr det.

5559: Pecka, 12.6.1989, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 25.5.2016, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.

5559: Lázně Bělohrad, 20.5.2001, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 9.9.2008, 1 ex.

5560: Miletín, 1.8.1996, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5562: Kleny, Dubenský Dvůr (50.4042211N, 16.0844347E), 27.9.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5657: Kopidlno, Kamenský Dvůr, pastvina (50.3268081N, 15.2312578E), 31.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5658: Vrbice, kravín (50.3656522N, 15.4314956E), 31.7.2019, 1 ♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Velký Vřešťov (50.3522222N, 15.7550806E), 16.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.3530350N, 15.7545219E), 28.6.2019, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky, pastvina (50.3436144N, 15.7661144E), 28.6.2019, 3 ♂♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Hořiněves, Jeřičky (50.3423086N, 15.7646344E), 16.10.2018, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Krabčice (50.3938886N, 15.9512956E), 21.7.2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5661: Jaroměř, Josefovské louky, pastvina (50.3439311N, 15.9373411E), 5.4.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Dobruška (50.3016469N, 16.1537439E), 5.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Deštné v Orlických horách, Plasnice, bez data (Poláček 1977: 532)

5663: Bohdašín, pastvina (50.3358731N, 16.2217586E), 3.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Skřivany, pastvina (50.2664197N, 15.5100956E), 17.5.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5759: Měník, pastvina (50.2119150N, 15.5123272E), 17.5.2019, 4 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Lípa, vrch Chlum, pastvina (50.2789425N, 15.7335800E), 22.9.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5760: Všestary, Rosnice, pastvina (50.2463211N, 15.7605683E), 28.6.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Hradec Králové, Slezské Předměstí, V háječku, 3.7.2014, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5761: Černilov, Bukovina, pastvina (50.2672431N, 15.8894525E), 20.8.2019, 4 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Jeníkovice, vrch Turek, pastviny (50.2233869N, 15.9909044E a 50.2219867N, 15.9949278E), 20.8.2019, 4 ♂♂, ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Třebechovice pod Orebem, pastvina u Orebu (50.2065775N, 15.9971900E), 20.7.2019, 1 ♂, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Běleč nad Orlicí/Nepasice, pastvina u Orlice (50.2028264N, 15.9600517E) 2.4.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5762: České Meziříčí, Zbytka (50.2833333N, 16.0666667E), 18.-28.6.1996, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5762: Bohuslavice, Zbytka (50.3014161N, 16.0565139E), 25.4.2018, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5764: Kačerov, bez data (Poláček 1977: 532)

5764: Šajtava, bez data (Poláček 1977: 532)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora (5857-58), VI. 1957, 2 ex., R. Hozák leg., RMHK coll.; 30.9.2003, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 19.5.2006, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5858: Převýšov, 8.4.1986, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, PP Pamětník, 4.6.2019, 2 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 18.6.2019, 1 ex.; dtto, 28.8.2019, 2 ex.

5858: Chlumec nad Cidlinou, Pamětník, PP Pamětník, západní část, 8.8.2019, 2 ex., Bos, M. Mikát leg., RMHK coll.

5858: Olešnice, pastvina u Pamětníku (50.1257369N, 15.4527492E), 14.8.2019, 2 ♂♂, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 6 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Malé Výkleky, pastvina (50.1184858N, 15.5419992E), 18.5.2019, 6 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Voleč, pastvina (50.1124875N, 15.5728881E), 29.6.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Roudnice, pastvina (50.1766856N, 15.6346467E), 8.5.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 9.5.1980, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 2.9.2000, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5859: Dobřenice, zámecký park (50.1513667N, 15.6380697E), 26.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Osice, pastvina (50.1419808N, 15.6809811E), 29.6.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1419808N, 15.6809811E), 25.8.2019, 2 ♂♂.

5860: Osice, Polizy (50.1501592N, 15.7000375E), 18.5.2019, 1 ♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 5 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1510356N, 15.7248836E), 29.6.2019, 1 ♂, 2 ♀♀.

5860: Opatovice nad Labem, Hrozná (Hamet 2009:48)
5860: Opatovice nad Labem, Polabiny (Hamet 2009:48)

5860: Hrobice, 6.9.2019, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5860: Hrobice, Tůň u Hrobic, bez data (Hamet 2009: 48)
5860: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Na Rybárně, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.
5860: Hradec Králové, Třebeš, levý břeh Labe, 2.5.2016, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 23.4.1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 29.4.1994, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 20.8.1995, 4 ex., J. Hájek leg. et coll., D. Král det. (Mikát & Hájek 1999); 16.6.2001, 1 ex., J. Prouza leg., K. Poláček det., RMHK coll.; 8.5.2009, 1 ex., v záchytných nádobách, V. Hron observ.; dtto, 10.6.2009, 1 ex.; dtto, VI.-VIII.2009, více ex.; 22.6.2011, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; u jízdárny, 27.4.2012, 1 ex., Equus, V. Hron observ.; dtto, 24.4.2014, 2 ex.; dtto, 28.6.2014, 4 ex.; dtto, 24.4.2015, 1 ex.; dtto, 26.6.2015, 1 ex.; dtto, 17.7.2015 1 ex.; dtto, na vřesovišti, 9.4.2018, 2 ex., Equus; (50.1869150N, 15.8594594E), 22.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; jízdárna, 2.4.2019 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 25.4.2019, 10 ex.; dtto, centrální vřesoviště, 17.5.2019, 8 ex., dtto, 9.6.2019, 3 ex.; dtto, 16.7.2019, 12 ex.; dtto, 24.8.2019, 2 ex.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 28.4.1998, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Borek, pastvina (50.1356583N, 15.8539500E), 21.4.2019, 3 ♂♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Rokytno, pastvina (50.1087125N, 15.8818994E), 13.5.2019, 4 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, pastvina (50.1382239N, 15.9069889E), 20.6.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 1 ♂, 5 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 1 ♂.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 2 ♂♂, 4 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 2 ♂, 2 ♀, Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.; 11.10.2019, 2 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Běleč nad Orlicí, 14.10.2006, 3 ex., V. Týr leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, pastviny u Orlice, 22.9.2015, 1 ex., V. Hron leg., det. et coll.

5861: Třebechovice pod Orebem, Nepasice, pastvina u Orlice (50.1991764N, 15.9640964E), 19.5.2019, 2 ♂♂, Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves u Albrechtic, 13.5.1983, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., V. Týr det.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 3 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Žďárského rybníka (50.1176228N, 16.0634514E), 20.7.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 25.4.1989, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll., V. Týr det.

5862: Týniště nad Orlicí, Rašovice, pastvina (50.1511975N, 16.1265981E), 5.10.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1512000N, 16.1258611E), 20.7.2019, 1 ♂.

5862: Týniště nad Orlicí, pastvina u Světlé (50.1323514N, 16.0792994E), 13.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1331789N, 16.0791958E), 19.5.2019, 1 ♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Olešnice, pastvina (50.1454594N, 16.1459561E), 20.7.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Žďár nad Orlicí, pastvina u Orlice (50.1247603N, 16.0756769E), 19.5.2019, 5 ♂♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Zdelov, pastvina (50.1045372N, 16.1388033E), 1.4.2019, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Rychnov nad Kněžnou, bez data (Poláček 1977: 532)

5863: Rychnov nad Kněžnou, Městská Habrová, pastvina (50.1771050N, 16.2914231E), 28.7.2019, 1 ♂, 3 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5863: Záměl env., Zámělský borek (50.1024461N, 16.2894053E), 29.5.2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5958: Kojice, VII.1994, 4 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 18.4.1998, 1 ex.

5958: Kladruby nad Labem, 4. VI.1995, 5 ex., T. Staněk leg., T. Staněk et J. Větrovec coll., V. Týr det.; dtto, 4.6.1995, 2 ex.; 6.7.2002, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; V.-VII. 2003-2005, více ex., na pastvině, K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006); 14.5.2018, 3 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.0579025N, 15.4966611E), 26.7.2019, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et det.

5958: Kladruby nad Labem, u vodárny, 14.5.-22.5.2018, 1 ex., Moericke traps, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 13.5.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 26.5.2001, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 22.6.2002, 3 ex.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5959: Břehy, Žernov, pastvina (50.0739317N, 15.5556892E), 18.5.2019, 9 ♂♂, 6 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0273908N, 15.6201283E a 50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bezděkov, elektrovody (50.0172250N, 15.6516847E), 6.5.2017, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Neratov (50.0786267N, 15.6400411E), 19.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník, rybník Matka, 11.6.-2.7.1999, 1 ♀, zemní pasti, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč, u hřbitova (50.0662503N, 15.6805506E), 20.4.2011, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Stéblová, IV. 1986, 1 ex., S. Urban leg. et coll., V. Týr det.; u železniční trati, 12.-30.4.2018, více ex., kadaver Capreolus, V. Hron leg., det. et coll.

5960: Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Kunětický les, lesní stezka (50.0821253N, 15.7982600E), 4.7.2019, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Němčice (50.0887486N, 15.8175578E), 21.9.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kladivo, cesta na okraji lesa (50.0830358N, 15.8235453E), 23.3.2019, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Na Kladině, pastvina (50.0836150N, 15.8193878E), 4.7.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Ráby, Kunětická hora, 13.6.2007, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina (50.0828767N, 15.8137094E), 3.9.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Veská, písečný přesyp, 30.4.2004, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5961: Časy, západní okraj obce, 3.6.2009, 1 ex., osmyk, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5961: Rokytno, Bohumileč (50.0996492N, 15.8549350E), 6.8.2019, 3 ♂♂, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Choteč, pastvina (50.0756350N, 15.8766717E), 6.8.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Mnětice, pastvina (50.0166022N, 15.8377925E), Equus a pastvina (50.0159817N, 15.8421483E), Bos, 13.5.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Borohrádek, Šachov, pastvina (50.0994983N, 15.1130822E), 1.4.2019, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Zdelov, pastvina (50.0991031N, 16.1370406E), 20.7.2019, 1 ♂, 5 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Litětiny, PP Boršov, 1.7.2015, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5962: Trusnov, 4.6.2002, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 18.5.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5962: Horní Jelení, bez data (Poláček 1977: 532)

5962: Horní Jelení, Dolní Jelení, pastvina (50.0519036N, 16.1092869E), Equus a (50.0517142N, 16.1081550E), Bos, 14.7.2019, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Nová Ves, bez data (Poláček 1977: 532); 15.7.1979, 2 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 12.5.1980, 1 ex.; dtto, 29.4.1984, 1 ex.

5962: Choceň, Plchůvky, pastvina (50.0429472N, 16.1625503E), 14.7.2019, 2 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Sudslava, pastvina (50.0442356N, 16.2874875E), 14.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Borovnice, Závrší (50.0480503N, 16.2471500E), 8.9.2018, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0498161N, 16.2482953E), 14.7.2019, 2 ♂♂, 3 ♀♀.

5963: Kostelecké Horky, pastvina (50.0447111N, 16.2064633E), 14.7.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Skořenice, bez data (Poláček 1977: 532); 27.5.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018) ; dtto, 8.6.1991, 1 ex.

5963: Smetana u Chocně, 10.5.1993, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Plchovice, 11.5.1994, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); dtto, 8.6.1994, 2 ex.; dtto, 26.5.1995, 1 ex.

5963: Chlomek u Chocně, 8.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5963: Choceň (59-6063), bez data, 1 ex., D. Táborský leg., OMCH coll., J. Mertlik rev. (Poláček 1977: 532); 15.6.1980, 2 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 23.6.1991, 1 ex., J. Jelínek leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 532)

5964: Helvíkovice, jezdecká stáj Plundra (50.0946794N, 16.4237283E), 23.7.2019, 3 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5964: Helvíkovice, pastvina u letiště (50.0871944N, 16.4345744E), 25.4.2019, 2 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Litošice, pastvina (49.9784075N, 15.5189039E), 24.5.2019, 5 ♀♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Sovolusky, pastvina (49.9671467N, 15.5428747E a 49.9654697N, 15.5449347E), 24.5.2019, 2 ♂♂, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Lipoltice, pastvina (49.9825650N, 15.5752678E), 24.5.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6060: Uherčice, 20.7.2019, 8 ex., Ovis, V. Hron leg., det. et coll.

6060: Chrudim, 9.6.2006, 2 ex., V. Hron leg., det. et coll.; IX. 2018, více ex., v zahradním bazénu, V. Hron observ.

6060: Chrudim, Markovice, pastvina při výjezdu směr Heřmanův Městec, 28.7.2019, 3 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Uhersko, 4.6.1997, 4 ex., V. Hron leg., det. et coll.

6062: Vysoké Mýto, 14.4.1989, 1 ex., K. Poláček leg., J. Resl coll. (Resl 2018); 29.4.1993, 1 ex.; 24.5.1996, 1 ex.; 10.6.1996, 1 ex.

6062: Dobříkov, pastvina u nádraží, 30.7.2019, 6 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6064: Ústí nad Orlicí, 11.5.1963, S. Laibner leg. et coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.

6159: Běstvina, pastvina SV od obce, 24.7.2019, 10 ex., Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, 29.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hran leg., det. et coll.

6161: Bítovany, pastvina u rybníků (49.8971681N, 15.8718553E), 6.10.2018, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6162: Střemošice, Střemošická stráň, okraj lesa, 12.5.1997, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 29.4.2003, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; pastvina pod Střemošickou strání (49.8905661N, 16.0756817E), 12.9.2019, 8 ex., Bos, Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6164: Čistá, pastvina, 17.8.2019, více ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 1 ♀, Bos, V. Hron leg., det. et coll.

6366: Jevíčko, 6.5.1991, 2 ex., M. Kejzlar leg., J. Resl coll. (Resl 2018)

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) ruficapillus Brullé, 1832

5662: Nové Město nad Metují, 10.9.2005, 1 ex., J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5959: Semín, 10.5.2000, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. et coll., Týr det. (Juřena et al. 2008: 83); 13.5.2000, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5960: Lázně Bohdaneč, 11.8.2001, 1 ex., Equus, M. Brabec leg. et coll., V. Týr det. (Juřena et al. 2008: 83)

 

Poznámka. V Česku jsou známé jen jednotlivé recentní nálezy ve středních a východních Čechách, více recentních nálezů je známých z jižní Moravy.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, 1798)

 

 

 

 

 

 

 

 

5761: Výrava, za hřbitovem, 13.4.2012, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5958: Kladruby nad Labem, V Mošnici (50.0502778N, 15.4580556E), 4.4.-18.4.2019, 1 ex., past v dutině stromu, B. Mocek leg., RMHK coll. J. Mertlik det.

6060: Chrudim, bez data (Tesař 1957: 149)

Poznámka. V Čechách jen jednotlivé nálezy, hojnější je na jižní Moravě.
 

Onthophagus (Palaeonthophagus) similis (Scriba, 1790)

 

 

 

 

 

 

 

 

5362: Adršpach, 14.6.1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5557: Sobotka, hřebčín (50.4691175N, 15.1669800E), 10.10.2018, 1 ♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5559: Pecka, 10.9.1998, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5760: Hradec Králové, 29.4.1995, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll.

5858: Nové Město, Ostrov, hřebčín (50.1618086N, 15.4891689E), 17.5.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Pravy, 24.4.2004, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 4.5.1969, 1 ex., J. Adámek leg., J. Mertlik rev., RMHK coll.; 18.8.1987, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 30.5.1991, 2 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., D. Král det. (Mikát et al. 1997: 112); 25.4.1997, 2 ex., M. Mikát leg., V. Týr det., RMHK coll.; dtto, 31.5.1995, 1 ex.

5861: Hradec Králové, 10.4.1998, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.; 28.4.1998, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 25.4.1953, 2 ex., L. Krejčiřík leg., J. Mertlik rev., RMHK coll.; dtto, 1.5.1953, 1 ex.; dtto, 17.5.1953, 1 ex.; 16.4.2006, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5861: Hradec Králové, Nový Hradec Králové, rybník Výskyt, 24.4.2019, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Běleč nad Orlicí, VI. 1989, 2 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll., D. Král det.

5861: Bělečko, 18.8.1978, 1 ex., M. Košťál leg., T. Staněk coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 2 ♂♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.1498839N, 15.9632192E), 6.9.2019, 1 ♂.

5861: Býšť, Bělečko, cesta pod pastvinami (50.1553097N, 15.9621811E), 21.4.2019, 28 ♂♂, 21 ♀♀, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, obora Požáry (50.1457142N, 15.9830944E), 6.9.2019, 16 ♂♂, 12 ♀♀, Cervus, Dama, J. Mertlik leg. et coll.; 8.9.2019, 60 ex., Cervus, Dama, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 11.10.2019, 14 ex.

5862: Nová Ves, pastvina U Myslivny (Lipava) (50.1391922N, 16.0448911E), 19.5.2019, 1 ♀, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Selmice, Dvůr (50.0504033N, 15.4372958E), 19.9.2018, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, (50.0547408N, 15.4477000E a 50.0525914N, 15.4289889E), 26.7.2019, 3 ♂♂.

5958: Kladruby nad Labem, 31.8.1984, 1 ex., R. Dunda leg., det. et coll.; 4.6.1995, 3 ex., T. Staněk leg., T. Staněk et J. Větrovec coll., V. Týr det.; 20.4.1998, 2 ex., M. Kavka st. et M. Kavka ml. leg., M. Kavka ml. coll.; 30.3.2002, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 6.7.2002, 2 ex.; IV.-X. 2003-2005, několik ex., K. Hoffmannová leg. (Hoffmannová 2006)

5958: Kladruby nad Labem, Dlouhá alej, pastvina (50.0628039N, 15.4768094E), 14.8.2019, 1 ♂, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Semín, 1.5.2000, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 13.5.2000, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 30.4.2001, 1 ex.; 22.7.2001, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; dtto, 5.4.2003, 3 ex.; 20.4.2003, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 7.7.2004, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., V. Týr det.; 10.7.2004, 3 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 24.7.2004, 6 ex.; dtto, 7.8.2004, 2 ex.; dtto, 21.8.2004, 1 ex.; dtto, 8.7.2005, 5 ex.

5962: Borohrádek, 2.6.1963, 1 ex., S. Laibner leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6064: Ústí nad Orlicí, VIII.1941, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.

6163: Litomyšl, bez data, A. Šauer leg., J. Voříšek leg. (Poláček 1977: 532), V. Týr det.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 1 ♂, Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

 

 

 

5662: Dobruška, Halín, 30.4.2005, 1 ♀, J. Resl leg. et coll. (Resl 2018)

5860: Praskačka, Sedlice, pastvina (50.1514961N, 15.7248836E), 8.5.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, u jízdárny, 22.5.2018, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; Na Plachtě 2, 6.8.2019, 1 ex., Equus, M. Mikát leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; u jízdárny, 24.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

5861: Býšť, Bělečko, pastvina (50.1534306N, 15.9650311E), 30.6.2019, 2 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Přelouč, Valy, pastviny u Veselského potoka (50.0244994N, 15.6227464E), 30.4.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Živanice, zalesněná duna u Cihelny (50.0542844N, 15.6257800E), 26.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

5965: Líšnice, pastvina (50.0833522N, 16.5199050E a 50.0866981N, 16.5238103E), 2.6.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, pastvina nad Petrovicemi (49.9885864N, 16.5314808E), 24.7.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6065: Petrovice, Blahotinec, pastvina (49.9949469N, 16.5567164E), 31.5.2019, 5 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6066: Cotkytle, Stráně, pastvina (49.9252233N, 16.7307764E), 10.8.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Běstvina, pastvina, 1.9.2019, 2 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6160: Seč, Prosíčka, pastvina (49.8220372N, 15.6972247E), 18.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.; 24.7.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.; 29.8.2019, 1 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6164: Čistá, 17.8.2019, 9 ex., Equus, V. Hron leg., det. et coll.

6165: Anenská Studánka, pastviny pod Velkou plání (49.8542736N, 16.5409725E), 15.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6165: Luková, pastvina (49.8601944N, 16.5765547E), 19.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6261: Hlinsko, Havlíčkova, pastvina (49.7568244N, 15.9023083E), 18.7.2019, 1 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6265: Moravská Třebová, Boršov, pastvina (49.7469194N, 16.6244778E), 23.8.2019, 19 ex., Bos, Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6265: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6997469N, 16.6188592E), 15.10.2019, 1 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6266: Bezděčí u Trnávky, Unerázka, pastvina (49.7079369N, 16.7643617E), 18.8.2019, 8 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Vranová Lhota, Vranová, pastvina (49.7179703N, 16.8334606E), 18.8.2019, 42 ex., Ovis, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Dlouhá Loučka, pastvina (49.6987269N, 16.6136931E), 23.8.2019, 35 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6365: Rudná, pastvina u kravína (49.6561475N, 16.5635044E), 23.8.2019, 5 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, Lípa, pastvina (49.6682606N, 16.6667667E), 23.8.2019, 15 ex., Equus, J. Mertlik leg. et coll.

6366: Jevíčko, Zadní Arnoštov, pastvina u kravína (49.6586564N, 16.6679897E), 23.8.2019, 2 ex., Bos, J. Mertlik leg. et coll.

 

 

Poznámka. Tesař (1957: 154) píše, že O. vacca je všeobecně rozšířen a hojný na teplejších lokalitách tehdejšícho Československa. Ale z území východních Čech nemáme z toho období žádný nález. Ani Poláček (1977) jej od nás neuvádí. Jeho první východočeský nález pochází až z roku 2005 (Resl 2018). Všechny ostatní nálezy jsou až z let 2018-2019. Jeho podvojný druh (sibbling species) O. medius (Kugelann, 1792), známý např. ze západních a severních Čech, ve východních Čechách doposud nalezen nebyl. 

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis (Laicharting, 1781)

5463: Police nad Metují (5463c), 1955, 1 ex., J. Tůma leg., D. Král det. 2007, MMÚL coll. (Juřena et al. 2000 jako O. vitulus, Juřena et al. 2008, Hamet & Vancl 2016: 114)

5857: Kněžičky [Choťovice], obora Kněžičky [Žehuňská obora] (5857-58), bez data, J. Roubal (Tesař 1957); VI. 1951, 7 ex., V. Balthasar et Ad. Růžička leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.; 31.5.1979, 2 ex., Z. Fuka leg. et coll., V. Týr det.; 9.5.1993, 4 ex., J. Krátký et F. Pavel leg. (Resl 2018); 22.5.2012, 1 ex., J. Plecháč leg., det. et coll.; 2017, hojný výskyt. v trusu Dama, C. niphon u krmelců, V. Hron observ.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky [Žehuňská obora], u Lovčické brány (5858), 18.5.1997, 18 ex., V. Hron leg., det. et coll.; východně zámečku, 20.5.2009, 2 ♂♂, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5959: Semín, 8.7.2018, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

 

Onthophagus (Palaeonthophagus) vitulus (Fabricius, 1777)

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 9.6.1965, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., D. Král rev. (Mikát et al. 1997: 112); 5.5.1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., M. Nikodým det. (Mikát et al. 1997: 112)

 

Poznámka. Nejbližší recentní nálezy tohoto druhu jsou známé ze středních Čech z lokalit Velký Osek a Kolín – Zibohlavy (Juřena et al. 2008: 85)

 

TROGIDAE W.S. Macleay, 1819

Troginae W.S. Macleay, 1819

Trox Fabricius, 1775
Trox cadaverinus cadaverinus Illiger, 1802

 

 

 

 

 

5457: Borek pod Troskami, 7.8.1998, 1 ex., M. Průša leg. et coll., V. Týr det.

5857: Kněžičky, obora Kněžičky [NPR Žehuňská obora], západní část, 17.5.2002, 1 ex., na světlo, B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll.

5858: Lovčice, PR Bludy, jižní svah, 11.6.2004, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5958: Kladruby nad Labem, 6.7.1973, 1 ex., L. Mencl leg. (Jučena et al. 2000: 235)

5959: Semín, lesní duna, 1.4.2017, 7 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 8.5.2017, 9 ex.; dtto, 20.5.2017, 50 ex.; 21.5.2017, 2 ex., ovčí srst zpola zahrabaná v písku, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 18.6.2017, 1 ex.

5960: Pardubice, bez data (Tesař 1957: 74)

 

Trox hispidus (Pontoppidan, 1763)

5958: Semín, lesní duna, 21.5.2017, 2 ex., ovčí srst zpola zahrabaná v písku, J. Mertlik leg. et coll., V. Týr det.; 13.6.2015, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.

5963: Choceň (59-6063), 27.6.1955, bez dalších údajů (Poláček 1977: 531)

5964: Žamberk, 6.7.1962, O. Marek leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531), J. Mertlik rev.

6062: Uhersko, bez data, J. Ecler leg., OMCH coll. (Poláček 1977: 531)

 

Trox niger P. Rossi, 1792

6059: Podhořany u Ronova [Podhořany], bez data, 1 ex., J. Welz leg., J. Picka det. (jako T. hispidus), J. Mertlik det., RMHK coll.

 

Poznámka. J. Welz sbíral v roce 1949 v Podhořanech a v roce 1951 v Čáslavi (Sláma 1998: 130). Proto je pravděpodobné, že druh T. niger nalezl právě v této oblasti (ve východních Čechách jsou ještě Podhořany u Nových Hradů).

 

Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758)

 

 

 

 

 

 

 

 

5858: Kněžičky, obora Kněžičky [Žehuňská obora], východní část, 13.4.2001, 1 ex., B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll.; dtto, 13.5.2001, 1 ex.; 3.7.2001, 5 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; Kopičácký rybník, 28.4.2004, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; 6.6.2010, 2 ex., kadaver srnce, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Lovčice, PP Bludy, xerothermní stráně, 3.4.2001, 1 ex., B. Mocek leg., M. Mikát det., RMHK coll.

5858: Chlumec nad Cidlinou, VII. 1984, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., V. Týr det.

5858: Pamětník, PP Pamětník, 9.4.2018, 2 ex., M. Mikát leg. et det. RMHK coll.

5859: Pravy, V. 1997, 20 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 1.5.2011, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 19.4.2014, 1 ex.; dtto, 1.4.2017, 2 ex.

5860: Čeperka, elektrovody, 18.4.2013, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 25.4.2013, 1 ex.

5860: Vysoká nad Labem, 2.5.1993, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Nový Hradec Králové, VI. 1995, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., V. Týr det.

5861: Býšť, Hoděšovice, PR Mazurovy chalupy, 24.4.2009, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5861: Rokytno, 6.4.2011, 2 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5862: Týniště nad Orlicí, 27.5.2018, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det. RMHK coll.

5863: Kostelec nad Orlicí, bez data (Poláček 1977: 531)

5863: Jaroslav, 16.5.1983, 1 ex., O. Kapler leg., R. Dunda coll. et det.

5959: Semín, 8.5.2017, 2 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 15.5.2017, 1 ex.; dtto, 20.5.2017, 2 ex.; dtto, 11.7.2017, 1 ex.; dtto, 16.4.2018, 1 ex.

5959: Břehy u Přelouče, 12.5.2001, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.

5960: Lázně Bohdaneč, 10.5.1986, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 17.5.1997, 10 ex., M. Brabec leg. et coll., V. Týr det.; 18.5.1996, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 26.5.2001, 4 ex.; dtto, 1.6.1996, 1 ex.; dtto, 17.5.1997, 2 ex.; dtto, 7.5.2000, 1 ex.; dtto, 26.5.2001, 1 ex.

5962: Trusnov, 10.5.1958, 2 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531); dtto, 20.5.1958, 2 ex.; dtto, 13.6.1962, 4 ex.; dtto, 1.5.1963, 1 ex.; dtto, 19.5.1963, 2 ex.; dtto, 30.5.1965, 13 ex.; 11.5.1997, 1 ex., kadaver srnce, V. Hron leg., det. et coll.; dtto, 30.4.2005 1 ex.; dtto, 18.-19.4.2008, 5 ex.

5962: Trusnov, Lodrant [Uhersko-Lodrant], 2.5.1997, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.; dtto, 2.4.2000, 1 ex.

5962: Jaroslav, 16.5.1983, 2 ex., O. Kapler leg., J. Mašek coll., V. Týr det.; 8.5.1988, 2 ex., K. Poláček leg. (Resl 2018)

5962: Horní Jelení, 2.5.1965, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531); dtto, 17.5.1970, 1 ex.; 11.5.1988, 1 ex., K. Poláček leg. (Resl 2018)

5962: Nová Ves, 29.4.1978, 1 ex., K. Poláček leg. et det., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5963: Kostelecké Horky, 31.5.1963, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531)

5963: Skořenice, 7.5.1950, 6 ex., K. Poláček leg., RMHK coll. (Poláček 1977: 531); dtto, 5.9.1950, 1 ex.

5963: Bošín, bez data (Poláček 1977: 531)
5963: Choceň (59-6063), bez data (Poláček 1977: 531)

5964: Helvíkovice, VI. 1956, 1 ex., J. Fikera leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5964: Žamberk, bez data (Poláček 1977: 531)

6260: Chotěboř, bez data, 1 ex., J. Steigervald leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

6264: Svitavy, 1.4.1966, 1 ex., sběratel neuveden, RMHK coll., J. Mertlik rev.

 

 

Trox scaber (Linnaeus, 1767)

 

 

 

 

 

 

 

 

5364: Broumov, Rožmitál, lom (5364c), 2.- 8.6.2000, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., M. Mikát det. (Hamet et Vancl 2005)

5364: Broumov, Rožmitál, vrch Homole, 10.6.2014, 2 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5462: Stárkov, Vysoký kámen (5462d), 17.10.2003, 1 ex., prosev, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet et Vancl 2005)

5463: Bělý, Písčitý důl (5463d), 20.7.1994, 1 ex., Z. Vancl leg. et coll., K. Poláček det. (Hamet et Vancl 2005)

5463: Žďár nad Metují, VI. 1988, 2 ex., Z. Vancl leg. et coll., V. Týr det.

5562: Česká Skalice, PR Dubno, 1.5.1999, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5761: Hradec Králové, Piletice, 15.2.1987, 1 ex., L. David leg. et det., RMHK coll.

5761: Hradec Králové, Svinary, Dehetník, 14.6.2000, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5858: Kněžičky, obora Kněžičky [Žehuňská obora], 27.6.2001, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 23.5.2002, 1 ex., na světlo; 25.4.2003, 1 ex., v dutině jírovce, V. Hron leg., det. et coll.

5858: Převýšov, 13.3.1994, 1 ex., J. Krátký leg., J. Plecháč det., V. Týr det.

5858: Pamětník, PP Pamětník, 29.5.2017, 4 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5859: Pravy, 9.5.1997, 3 ex., M. Brabec leg. et coll., D. Král det.; 15.6.2013, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 18.6.2014, 1 ex.; dtto, 25.6.2014, 1 ex.; dtto, 25.5.2015, 1 ex.; dtto, 22.6.2016, 1 ex.; dtto, 4.6.2017, 1 ex.; dtto, 9.6.2017, 1 ex.; dtto, 28.7.2017, 1 ex. Poznámka. Většina kusů přiletěla na světlo (J. Brabec, písemné sdělení).

5860: Čeperka, elektrovody, 18.4.2013, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Opatovice nad Labem, 30.3.1999, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 8.-10.4.2008, 1 ex., prosev, V. Hron leg., det. et coll.

5860: Hradec Králové, Březhrad, areál bývalého vodního zdroje, 30.7.2009, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 11.6.2010, 1 ex., na světlo; dtto, 30.6.2010, 1 ex.; dtto, 12.4.2018, 1 ex.

5860: Hradec Králové, Pražské Předměstí, VKP U Velkého jezera, 18.5.2015, na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Hradec Králové, Plačice, Hradecký písák, 30.6.2012, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Hradec Králové, Třebeš, Petrofova jezera, 29.5.2016, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5860: Vysoká nad Labem, 29.5.1987, 1 ex., R. Balada leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5861: Hradec Králové, Třebeš, Kopec svatého Jana, 2.7.2013, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 16.7.2013, 1 ex.; dtto, 21.5.2014, 1 ex.; dtto, 8.6.2014, 1 ex.; dtto, 6.7.2014, 1 ex.

5861: Hradec Králové, Na Plachtě, 1.6.1996, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; stráň nad rybníkem Jáma, 28.6.1997, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; Na Plachtě, 16.6.2016, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; dtto, 21.4 2018, 1 ex.

5861: Vysoké Chvojno, PR U parku, 27.5.1998, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5861: Vysoké Chvojno, PR Buky, 9.-12.5.1998, 1 ex., v dutině buku, past, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.

5862: Týniště nad Orlicí, Petrovice, 18.5.2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Nová Ves, 9.3.2001, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., V. Týr det.

5958: Semín, lesní duna, 20.5.2017, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; 18.6.2017, 1 ex., ovčí srst zpola zahrabaná v písku, J. Mertlik leg. et coll.; 18.4.- 8.5.2019, 1 ex., stromová past, B. Mocek leg., RMHK coll. J. Mertlik det.

5959: Přelouč, Lohenice, 2.5.2009, 1 ex., B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Lázně Bohdaneč, 24.6.1984, 1 ex., M. Brabec leg., det. et coll.; dtto, 26.4.1986, 2 ex.; dtto, 20.7.1987, 1 ex.

5960: Lázně Bohdaneč, okolí lázeňského areálu, les východně od Kuttnerovy kapličky, 6.6.2011, 1 ex., na světlo, M. Mikát leg. et det., RMHK coll.; 18.8.2012, 1 ex., louka severně od parku, B. Mocek leg., RMHK coll., J. Mertlik det.

5960: Pardubice, VII. 1909, 1 ex., O. Marek leg., RMHK coll., J. Mertlik rev.

5960: Ráby, Kunětická hora, 13.5.1997, 1 ex., M. Mikát leg. et det., RMHK coll.;dtto, 19.6.1997, 1 ex.; dtto, 13.5.2007, 2 ex., na světlo; dtto, 20.5.2007, 1 ex.

5962: Újezd u Chocně (5662-63), 25.5.1987, 1 ex., J. Jelínek leg. (Resl 2018)

5963: Postelov u Chocně, 20.5.1992, 2 ex., J. Jelínek leg. (Resl 2018)

5963: Choceň (59-6063), 10.7.1955, 1 ex., K. Poláček leg., RMHK coll., J. Mertlik rev. (Poláček 1977: 531); dtto, 22.5.1959 , 1 ex.

6060: Chrudim, 21.-26.7.2019, 1 ex., na UV světlo, V. Hron leg., det. et coll.

6061: Úhřetice, 19.-21.10. 2014, 2 ex., prosev kompostu, V. Hron leg., det. et coll.

6062: Uhersko, 29.5.2010, 1 ex., prosev, V. Hron leg., det. et coll.
6062: Brteč, 8.1.1987, 1 ex., K. Poláček leg. (Resl 2018)
6163: Litomyšl, 11.5.1952, 1 ex., Voříšek leg. et coll., V. Týr det.
6163: Osík, 5.7.1937, 1 ex., J. Brokeš leg. (Poláček 1977: 531)
6159: Běstvina, 21.4.2009, 1 ex., prosev, V. Hron leg., det. et coll.

DISKUZE

     Výskyt druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae a četnost jejich populací na daném území podléhá v čase určitým změnám. Některé druhy mizí nebo naopak expandují, jiné mají poměrně stabilní výskyt, závislý jen na množství vhodných pastvin. O těchto procesech se sice něco málo ví, či spíše tuší, ale není v reálných možnostech entomologů je průběžně sledovat a vyhodnocovat. To jen v bujné fantazii některých „ochranářů“ je entomologů hodně a mají potřebu naše aktivity regulovat či zakazovat. Bohužel, i u nás se takoví „ochranáři“ vyskytují (Mertlik et al. 2009).

     Pastevní plochy byly v minulém století redukovány v několika vlnách. Nejprve se v období hospodářské krize 30. let 20. století rozprodávaly nížinné obecní pastviny a byly převáděny na pěstování hospodářských plodin. Poté následovalo období regulací vodních toků a s tím ničení přirozených říčních biotopů (viz Psammodiini, Nialus varians). Pastva na zbývajících svažitých pastevních enklávách a také na mezích či příkopech cest zanikla koncem 60. let a začátkem 70. let 20. století s příchodem „intenzifikace zemědělské výroby“. K další redukci pastvin došlo v rámci převodu četných pastevních chovů na stájové chovy. Samostatnou kapitolou byly a mnohde ještě jsou kontraproduktivní zákazy chovů hospodářských zvířat v chráněných územích. Zarůstající krkonošské louky jsou toho smutným dokladem. Po politickém převratu v roce 1989 docházelo v průběhu následující privatizace chovů hospodářských zvířat k další redukci pastvin. Koprofágním druhům vázaným na volné pastviny tak na konci dvacátého století již mnoho možností k životu nezůstalo (viz Štěpánek 2015).
     Avšak na počátku jednadvacátého století se situace výrazně mění a pastevní chovy hospodářských zvířat začínají být dotovány. Díky těmto dotacím se plochy pastvin výrazným způsobem rozšiřují po celé krajině. Dále zde dochází k rozvoji rekreačních chovů koní. Kromě klasických pastvin u jezdeckých stájí a rančů vzrůstá obliba koňských stezek, které často prochází také lesními úseky a tím se zvyšuji přístup k potravě i lesním druhům koprofágů.
     K lepšímu se také mění myšlení některých ochranářských skupin, jehož výsledkem je návrat divokých zvířat (koní, turů a zubrů) do české krajiny, viz Obecně prospěšná společnost Česká krajina (https://www.ceska-krajina.cz/klicove-druhy/divoky-kun-equus-ferus/). Také ve východních Čechách již máme dvě rozrůstající se stáda divokých koní (http://www.jarojaromer.cz/kone/). Jedno stádo žije na pastvinách v Hradci Králové (Na Plachtě), druhé v Jaroměři (Josefovské louky). Nezbývá než doufat, že se brzy vzpamatují i krkonošští ochranáři.

     Z druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae bylo nalezeno na zkoumaném území celkem 87 druhů. Z toho bylo sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 75 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.
     Kromě těchto 87 druhů existují ještě publikované údaje o dalších třech druzích z čeledi Scarabaeidae – Agrilinus constans, M. punctatosulcatus punctatosulcatus a Planolinoides borealis. Z nich se mi podařilo dohledat a revidovat jen jeden druh – M. punctatosulcatus punctatosulcatus. V tomto případě se jednalo o chybnou determinaci druhu M. prodromus. Také u zbývajících dvou druhů předpokládám vzhledem k jejich známému rozšíření chybnou determinaci.

     Od roku 1980 do současnosti bylo na zkoumaném území nalezeno pět druhů čeledi Geotrupidae, 63 druhů čeledi Scarabaeidae a čtyři druhy z čeledi Trogidae.
     Po roce 2000 se nepodařilo prokázat výskyt dvou druhů čeledi Geotrupidae: Typhaeus typhoeus a Geotrupes mutator, 17 druhů z čeledi Scarabaeidae: Acanthobodilus immundus, Bodiloides ictericus ictericus, Chilothorax melanostictus melanostictus, Chilothorax pictus, Heptaulacus testudinarius, Labarrus lividus, Nialus varians, Oromus alpinus, Parammoecius gibbus, Phalacronothus quadrimaculatus quadrimaculatus, Plagiogonus arenarius, Sigorus porcus, Trichonotulus scrofa, Copris lunaris, Caccobius schreberi, Onthophagus lemur, Onthophagus vitulus a jednoho druhu z čeledi Trogidae: Trox niger. Také výskyt některých dalších druhů má v posledních letech sestupnou tendenci, např. Bodilopsis sordida sordida.

     Naopak se zde některé druhy v posledních letech výrazným způsobem šíří (viz Mertlik 2019), např. Geotrupes spiniger, Acrossus luridus, Colobopterus erraticus, Coprimorphus scrutator, Esymus pusillus pusillus, Euoniticellus fulvus, M. sphacelatus, Nimbus contaminatus, Rhodaphodius foetens, Onthophagus taurus a Onthophagus vacca.
     Nově objeveným expandujícím druhem je Melinopterus consputus. Všechny jeho nálezy pochází z druhé poloviny roku 2019.

Geotrupes mutator, G. spiniger a G. stercorarius

     Zajímavý je pohled na historii nálezů tří druhů rodu Geotrupes: G. mutator, G. spiniger a G. stercorarius. Tesař (1957) uvádí jako nejvzácnější druh G. spiniger, poněkud hojnějším pak G. mutator a nejhojnějším G. stercorarius. V té době měl G. spiniger pouze jednu známou lokalitu ve východních Čechách, G. mutator tři a G. stercorarius pět. Poslední východočeský nález G. mutator pochází z roku 1966 (Poláček 1977: 531).
     Nevíme, proč G. mutator z území východních Čech vymizel, ale je možné, že jeho niku obsadil úspěšnější G. stercorarius, který zde pak po několik desetiletí dominoval. Ovšem na konci minulého století došlo k další změně a začal se zde šířit do té doby vzácný G. spiniger. Na šíření G. spiniger zareagoval G. stercorarius svým ústupem nejprve z nížinných lokalit, pak i z pahorkatin. A to byli autoři Juřena et al. (2008: 31) ještě mírně optimističtí ohledně mírného zvýšení početností jeho českých populací. Ale to se týkalo jen podhorských oblastí.
     Faunistická mapa výskytu G. stercorarius na území východních Čech do roku 2018 (obr. 5), ukazuje stabilní výskyt v pohraničních oblastech Krkonoš, Broumovska, Orlických hor a Králík. Starší výskyt (červené čtverce) vypovídají o tom, kde kdysi žil, ale zároveň i to, že tam žila a působila významná entomologická skupina (Hradec Králové, Žamberk, Choceň, Vysoké Mýto a Litomyšl). Údajů z té doby sice nemáme tolik jako dnes, ale musíme si uvědomit, že tehdy byly podstatně omezenější možnosti cestování a entomologové mohli sbírat prakticky jen v blízkém okolí svého bydliště.
     Na západním okraji faunistické mapy (obr. 5) jsou ještě dva nížinné nálezy pocházející z let 1988-1989. Kromě modernějšího pojetí průzkumu Broumovska (Hamet & Vancl 2005 a 2016) se na území východních Čech jednalo prakticky jen o náhodné nálezy. Proto máme z období ústupu G. stercorarius a nástupu G. spiniger jen minimum nálezů. Současný výskyt G. stercorarius (2018-2019) je na faunistické mapě na obr. 6.

Obr. 5. G. stercorarius, nálezy do roku 2018 Obr. 6. G. stercorarius, nálezy v letech 2018-2019

     Geotrupes spiniger byl až do roku 2018 znám jen na několika nížinných lokalitách východních Čech (obr. 7). Stejně jako u G. stercorarius se jednalo jen o náhodné nálezy. Inventarizace lokalit z let 2018-2019 prokázala (obr. 8), že již dokázal obsadit prakticky všechny pastviny nížin a pahorkatin a že se šíří i do posledních oblastí výskytu G. stercorarius, jehož poslední významnou baštou ve východních Čechách jsou už jen výše položené pastviny Orlických hor (Sedloňov a Deštné v Orlických horách) a pastviny v Orlickém Záhoří

Obr. 7. G. spiniger, nálezy do roku 2018 Obr. 8. G. spiniger, nálezy v letech 2018-2019

     Měl jsem možnost sledovat „souboj“ obou druhů o zdroje potravy přímo v terénu. Na některých pastvinách (např. Dobrošov) byly pozorovatelné změny v jejich výskytu (případně nárůstu či poklesu populací) již v průběhu dvou let (2018-2019). Lze předpokládat, že G. stercorarius na izolovaných lokalitách v Krkonoších, Adršpašsko-teplických skalách, Železných horách a Žďárských vrchách brzy zcela vymizí a přenechá niku úspěšnějšímu G. spiniger. Je pravděpodobné, že poslední baštou G. stercorarius na území východních Čech budou pastviny v Orlickém Záhoří a v Bartošovicích v Orlických horách.
     V případě vymizení G. mutator se dříve uvažovalo o jeho značné citlivosti na prostředí (Juřena et al. 2008). Vzhledem k tomu, že se jeho vymizení dosti podobá současným problémům G. stercorarius, tak problém může být jinde. Úspěšná strategie G. spiniger může spočívat ve zdokonalené schopnosti jeho množení, při které prostě přečíslí populaci G. stercorarius a veškerou dostupnou potravu tak spotřebuje pro své potomstvo. Obdobnou strategii úspěšně využívá například Melinopterus consputus.
 

Melinopterus consputus (obr. 9)

     U více koprofágních druhů (např. Chilothorax distinctus distinctus a Nimbus contaminatus) bylo pozorováno jejich lokální přemnožení, kdy některé místní populace dosahovaly mnoha tisíců ex. (např. Juřena et al. 2008). V současné době lze takové přemnožení pozorovat na jihu Moravy u kdysi vzácného druhu Melinopterus consputus. Podle kolegy Vítězslava Kubáně zde vymizelo, právě díky přemnožení tohoto druhu, několik dříve zde běžnějších druhů (např. Chilothorax pictus). Na podzim roku 2019 jsem hromadný výskyt M. consputus mohl pozorovat nejen na jižní Moravě (Lednice), ale také v Pardubickém kraji (např. Vranová). Zajímalo mne, odkud se k nám do Pardubického kraje dostal, protože kromě jihomoravských nálezů mi byly známé i nálezy z východních oblastí Moravy. Migrace Hornomoravským úvalem ale potvrzena nebyla, protože v okolí Olomouce doposud nalezen nebyl (Petr Boža, písemné sdělení). Když ale po mém dotazu kolega Kubáň prozkoumal pastviny mezi Brnem a Blanskem, tak na čtyřech z nich jeho výskyt zjistil (Újezd u Boskovic, Doubravice nad Svitavou, Bořitov a Ochoz u Brna). Potvrdil tak jeho migrační trasu z jižní Moravy do východních Čech přes Brno a Blansko.
     Stejným způsobem jako M. consputus se na území východních Čech šíří Nimbus contaminatus. Na konci září a v říjnu byl dominantním druhem pastvin, na kterých se vyskytoval. Množství jeho imag v exkrementech bylo ohromující. Tento typ expanze ohrožuje existenci jiných koprofágních druhů.
     Vyskytují se u nás také druhy, které se zde rovněž šíří, ale jiným způsobem. Jejich populace vůbec nejsou nápadné a na lokalitách se vyskytují spíše jednotlivě. Přesto dokázali rychle a nenápadně osídlit polovinu území východních Čech. Jedná se např. o druhy Euoniticellus fulvus a Onthophagus vacca. Tento typ expanze přispívá k obohacení druhového spektra koprofágů.
     Výše uvedená terénní pozorování by mohla být inspirací pro výzkumnou práci specializovaných vědeckých entomologických pracovišť. Také to mohou být dobrá témata pro závěrečné odborné práce studentů vysokoškolských přírodovědných oborů.
 

NA LOVU KOPROFÁGŮ

     Terénní entomologie má své kouzlo, protože je při ní člověk takříkajíc blíže přírodě. A u koprofágologie ještě o něco blížeji. To jsem si bytostně, celým svým tělem uvědomoval, když jsem se podobně jako ortodoxní muslim vrhal na kolena. Ale ne pětkrát denně, ale dvacetkrát, padesátkrát či snad až stokrát. Svým způsobem to byl i velmi příjemný relax, protože jsem jezdil krásnou krajinou, potkával jsem zajímavé lidi a také spoustu nových chlupatých kamarádů.

Obr. 10. Pec pod Sněžkou, Obří důl, 5.11.2018

     V současné době se dá doprava po celém východočeském regionu snadno zvládnout při kombinaci vlaku a jízdního kola. V létě lze využít i služeb četných cyklobusů (autobusy přepravující jízdní kola až na horská sedla). Tímto způsobem se mi podařilo navštívit většinu východočeských i anektovaných moravských faunistických čtverců. Což mi také umožnilo držet svoji hmotnost až o čtyři kilogramy pod zimními hodnotami.
     Zvířata jsou po pastevních plochách přesunována ze spasených na nové pastviny, takže když to bylo možné, vybíral jsem si pastviny nedávno opuštěné. Pokud byla k dispozici jen jedna pastvina se zvířaty, tak jsem z praktických důvodů sbíral v bezpečné vzdálenosti od nich. V takovém případě jsem musel dávat pozor, aby se zvířata příliš nepřiblížila. Několikrát se mi totiž stalo, že jsem musel z pastviny uprchnout. Například, když se ke mne rozeběhlo stádo několika desítek býků. Stalo se mi to i s koňmi. Člověk se prostě smí vzdálit od ohrady nebo ohradníku jen tak daleko, aby se mohl kdykoliv bezpečně vrátit. A kromě býků je potřeba dávat si pozor i na stáda s mláďaty (s telaty a hříbaty) a ty pokud možno vůbec nerušit.

Obr. 11. Helvikovice, 12.9.2018 – autor článku. Foto Jiří Krátký

     U většiny pastvin a stád jsem nepotkal žádné lidi, ani jsem nezjistil, komu patří. A pokud bych to zjišťoval a ptal se každého na jeho svolení ke vstupu na jeho pastvinu, tak bych nebyl s východočeskými pastvinami hotov ani za několik let – tento efekt bohužel platí i pro žádosti o vydání kontraproduktivních ochranářských povolení. Asi čtyřikrát se mi stalo, že se u opuštěné pastviny objevil majitel a vyzvídal, co tam dělám. Většinou mu moje vysvětlení stačilo a ještě mi pak řekl o dalších zajímavých pastvinách v okolí. Dva mi doporučili, ať se jim příště ohlásím. Pokud jsem lokalizoval pastevce či majitele, tak jsem za ním samozřejmě zajel a návštěvu pastviny si s ním dohodnul. Byl jsem odmítnut jenom jednou, kdy mi to majitel zdůvodnil špatnou výchovou koní. I to se může stát.

Obr. 12. Běleč nad Orlicí, pastvina u Orlice, 4.11.2018

     Většinou měli majitelé z mé činnosti upřímnou a neskrývanou legraci. Dvakrát se mi také stalo, že mi řekli, že jejich zvířata jsou „hodná“. V praxi to pak znamenalo například to, že při sběru koprofágů ke mně přišlo osm koní a začali mi tlamami zkoumat oblečení i vlasy. Neštípali ani nekousali a byla to docela příjemná masáž, ale sběr v kleče mezi jejich mohutnýma nohama byl opravdu hodně komplikovaný. Koně byli i jinde hodně zvědaví tvorové, a jednou mi dokonce kůň postál na noze. To byl také zajímavý a opravdu těžký zážitek, ale přežil jsem ho bez zranění.
     Na východní výspě Broumovska v Šonově zase měli „hodné“ krávy. Když jsem vlezl na pastvinu, tak jsem si připadal jako Mojžíš odvádějící Židy z Egypta. Já v čele a hned za mnou desítky krav. Kam jsem se hnul já, tam se hnuly i krávy. Nakonec jsem je odvedl na druhý konec pastviny, pak jsem proklouznul pod ohradníkem, obešel pastvinu a teprve pak jsem měl chvilku času na nerušený sběr.
 

Obr. 13. Hejnice, 12.9.2018 – autor článku. Foto Jiří Krátký

     Pokud jde o ohradníky a elektrický proud v nich, tak ten kontakt s ním ani zdaleka není tak drastický, jako ve filmové scénce s farářem Otíkem v Troškově filmu Slunce, seno a pár facek (1989). Silnější proud bývá u pastvin s býky, ale i zde to neopatrný člověk zvládne. Hlavně je potřeba dávat velký pozor při přelézání či podlézání ohradníku, aby nedošlo k jeho poškození, protože dávat pak dohromady uprchlé stádo není jednoduchá záležitost a navíc může dojít k nebezpečnému ohrožení silničního provozu!

Obr. 14. Hradec Králové, Na Plachtě, 20.11.2019 – divocí koně z Exmooru, foto Jan Pelikán

PODĚKOVÁNÍ

     Za poskytnutí faunistických údajů děkuji váženým kolegům Martinu Bogapovovi, Milanu Brabcovi, Petru Čížkovi, Aloisi Hametovi, Vladimíru Hronovi, Jiřímu Krátkému, Vladimíru Kubíkovi, Miroslavu Mikátovi, Janu Pelikánovi, Milanu Průšovi, Tomáši Staňkovi a Jaroslavu Větrovcovi.
     Zvláštní dík patří váženým kolegům Václavu Týrovi za poskytnutí jím nashromážděných rozsáhlých faunistických údajů, některých literárních titulů a za kritické připomínky k textu, Vladimíru Hronovi za významnou pomoc při průzkumu východočeských pastvin a Vítězslavu Kubáňovi za jeho významnou pomoc při mapování migrační trasy druhu Melinopterus consputus.
     Za umožnění studia muzejního sbírkového materiálu děkuji Bohuslavovi Mockovi a Miroslavu Mikátovi z Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové a Zdeňkovi Horákovi z Orlického muzea v Chocni.
     A majitelům četných východočeských stád koní, ovcí a skotu děkuji za umožnění přístupu na jejich pastviny.


LITERATURA
 

BUNALSKI M. Chrząszcze z nadrodziny żuków (Coleoptera, Scarabaeoidea) Karkonoszy. [Lamellicorn beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of the Karkonosze Mountains]. – Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra“, 7: 135-143.

HAMET A. & VANCL Z. (eds.) 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. – Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové, 126 pp.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Kl