ELATERIDARIUM
POKYNY PRO AUTORY

POKYNY PRO AUTORY


Článek zasílaný do redakce by měl obsahovat vedle nadpisu a autora také jeho adresu (je-li víc autorů, pak adresy každého z nich včetně e-mailové), dále stručný anglický souhrn (abstrakt), klíčová slova, text článku a případně použitou literaturu.

Text prosíme zaslat ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf. Maximální možná velikost celého souboru (včetně vložených obrázků) by neměla v publikovaném souboru *.pdf  přesáhnout 3 MB. Velikost písma nadpisů, vlastního textu, odstavce atd. viz. přiložený článek ve formátu *.doc

 word Výskyt Pachybrachis picus Weise, 1882 (Coleoptera: Chrysomelidae, Cryptocephalinae) ve východních Čechách
(ke stažení)


Fotografie, mapky, pérovky apod. (ve formátu .jpg nebo .gif), které doplňují text, prosíme poslat vložené do textu, dle uvážení jednotlivých autorů. Malé obrázky pro použití přímo v textu článku v .html (.pdf) jsou v rozlišení 72 obr. bodů na palec, šířka od 300 do 550 bodů (maximální velikost souboru 500 kB). Tyto malé obrázky autoři zároveň přikládají jako samostatné obrazové soubory.

Velkou předností textu článku ve formátu .html je to, že obsahuje přímé odkazy také na obrázky ve větším rozlišení. Tyto velké obrázky většinou přikládáme v rozlišení 72 obr. bodů na palec, šířka od 800 do 1000 bodů (maximální velikost souboru do 1000 kB). Při použití např. podrobnějších map může být velikost obrázku větší, ale toto je nutno předem konzultovat s redakcí. Velké obrázky zasílají autoři jako samostatné obrazové soubory.

Autoři, kteří technologii zpracování obrázků pro web neovládají, pošlou všechny své obrázky jako samostatné soubory (tedy ne vložené do textu) a redakce je upraví sama do potřebné velikosti (vydání článku se může v tomto případě opozdit). V případě nějakých konkrétních požadavků na přesné umístění obrázků v textu apod. bude nejlepší toto popsat v textové zprávě.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy velikosti obrázků podle aktuální potřeby.


Redakce našeho časopisu byla několika autory požádána o umístění prohlášení, že zveřejněné údaje a fotodokumentace byly pořízeny s povolením příslušných orgánů státní ochrany přírody, a to přímo do textu odborných příspěvků. Bez ohledu na osobní názory členů redakce a vzhledem k tomu, že v odborných médiích není zvykem takováto prohlášení zveřejňovat, nebudeme tuto praxi na stránkách Elateridária zavádět.

To je asi vše důležité. Případné další požadavky či nápady a náměty si můžeme sdělit e-mailem.

Děkujeme za zájem o naši stránku a těšíme se na Vaše příspěvky.

 

TOPlist