ELATERIDARIUM
ÚVOD

ELATERIDARIUM je internetový časopis, který je věnován výzkumu kovaříků a dalších brouků ze čeledí skupiny Elateroidea. Jeho ideovým předchůdcem byl bulletin „Elater“, jehož první číslo sestavil v roce 1988 Wataru Suzuki a v letech 1997 až 1998 vydal další tři čísla Peter Cate. Vydávání tohoto bulletinu bylo však ukončeno pro nedostatek příspěvků.

ELATERIDARIUM je zaměřeno jak na aktuální zprávy z činnosti jednotlivých skupin i jednotlivců, prezentaci výzkumů a k praktické ochraně druhů a jejich biotopů, tak na aspekt seriózního odborného periodika, přinášejícího práce nejen s lokální tematikou, ale i obsáhlejší studie v mezinárodním kontextu. Naleznete zde také pokračování některých úspěšných témat bulletinu Elater (historická literatura a specialisté a jejich publikační činnost …atd) a také články, věnované druhům z ostatních broučích čeledí.

Kvalitně připravené práce jsou vydávány v podzimním a zimním období. Na jaře a v létě je redakce uzavřena, protože redaktoři jsou v terénu, kde provádí výzkumy kovaříků.

 

 

ELATERIDARIUM (ISSN 1802-4858)

Internetový časopis, vydávaný od roku 2007: https://www.elateridae.com

Název časopisu vychází z jeho odborné orientace na publikování prací o druzích čeledi Elateridae. 

Vydavatel: Dušánek & Mertlik, Zábřeh (Česká republika).

Redakční rada: Milan Boukal, Václav Dušánek, Josef Mertlik a Vladimír Hron.

Adresa pro zasílání rukopisů: Josef Mertlik, e-mail: mertlik@elateridae.com

Pokyny pro autory: odkaz – viz níže

Excerpováno: Zoological Record.

Archivováno národní knihovnou České republiky a Internet Archive.

 

 

TOPlist