ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.05.2009
ELATERIDARIUM ročník 3 (2009)   strany  30-34  (19.05.2009)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 281.7kB]

 

První nálezy čtyř druhů kovaříků (Coleoptera: Elateridae) pro území Ukrajiny

First records of four click-beetles (Coleoptera: Elateridae) from Ukraine

Josef MERTLIK 1) & Martin SAMEK 2)

1) Pohřebačka 34, CZ-533 45 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com
2) Skalice 38, CZ-503 03 Smiřice, Czech Republic
info@koreni-gastro.cz
 

Abstract. First records from Ukraine of four species of the family Elateridae Leach, 1815: Athous gottwaldi Lohse, 1978; Cidnopus platiai Mertlik, 1996; Limoniscus violaceus (Ph.Müller, 1843) and Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840), are provided.

Key words: Distribution, Coleoptera, Elateridae, Ukraine, Europe, Athous, Cidnopus, Limoniscus, Zorochros

 

     Athous gottwaldi Lohse, 1978

     Specimen studied. Ukrajina occ., Zakarpattia region, 5 km W of Dilove, Kuzy stream [Podkarpatsko, Kuzy], vii. 1932, 1 ♂, Dr. Klička leg., Pečírka coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det.; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Dilove [P. Rus, Trebušany], 20. vii. 1932, 1 ♂, Ing. J. Palásek leg., Jagemann coll. in MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2004; Ukraine occ., Zakarpattia region, Mukacheve [Mukačevo], vi. 1934, 1 ♂, Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Mala Ugolka [Podkarpatsko, Malá Ugolka], 29. vi. 1994, 2 ♂♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.
     Distribution. Slovakia (Cate 2007).
     First records for Ukraine.
 

     Cidnopus platiai Mertlik, 1996

     Specimen studied. Ukraine occ., Zakarpattia region, Solotvina [Slat. Doly], v. 1936, 1 ♂, 1 ♀, without name of collector, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Vynohradiv env., Tisa river (48°07'22.64"N, 23°05'13.37"E), 29. iv. 2009, 1 ♂, 6 ♀♀, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Khust env., Tisa river (48°10'47.35"N, 23°15'12.73"E), 28. iv. 2009, 3 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Iza env., Rika river (48°14'49.96"N, 23°22'32.46"E), 29. iv. 2009, 3 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.
     Distribution. Slovakia, Hungary (Cate 2007).
     First records for Ukraine.
 

     Limoniscus violaceus (Ph.Müller, 1843)

     Specimen studied. Ukraine occ., Zakarpattia region, Perechyn - Vorochevo, Plishka Mt. (48°42'52.66"N, 22°25'57.50"E), 28. iv. 2009, 1 larva, in beech trunk cavity, J. Mertlik leg. et coll.
     Distribution. Austria, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Great Britain, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Turkey (Cate 2007); Bosnia, Croatia (Roubal 1924); Slovenia (Brancsik 1871, Drovenik 2003).
     First record for Ukraine.


      Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)

     Specimen studied. Ukraine occ., Zakarpattia region, Uzhhorod [Podkarpatská Rus, Užhorod], without data, 1 ♂, Vl. Zoufal leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det.; without data, 1 ♂, Art. Vávra leg., E. Jagemann det. et coll. in MZM Brno coll, J. Mertlik rev. 2009; without data, 2 ♂♂, Roubal leg. et coll. in SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; Ukraine occ., Zakarpattia region, Mukacheve [Podkarpatská Rus, Mukačevo], vi. 1935, 4 ex., J. Roubal leg., MVČ HK. coll., J. Mertlik det. 2003; Ukraine occ., Zakarpattia region, Uzhok [Podkarpatská Rus, Užok], without data, 5 ex., Dr. J. Fleischer leg. (as H. dermestoides f. tetragraphus), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Vynohradiv env., Tisa river (48°07'24.10"N, 23°05'14.99"E), 29. iv. 2009, 11 ♂♂, 3 ♀♀, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; Ukrajina occ., Zakarpattia region, Khust env., Tisa river (48°10'44.57"N, 23°15'17.17"E), 28. iv. 2009, 3 ♀♀, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.
     Distribution. Armenia, Austria, Bulgaria, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Italy, Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Russia: South European Territory (Cate 2007); Turkey (Mertlik & Platia 2008).
     First records for Ukraine.

 

Souhrn

     První přehled nálezů druhů čeledi Elateridae z území ukrajinské Zakarpatské oblasti zpracoval Roubal (1936). Další nálezy uvádí Dolin (1982, 1988).

     Nové, z Ukrajiny doposud nepublikované údaje od druhů Athous gottwaldi, Cidnopus platiai a Zorochros quadriguttatus, se nám podařilo získat při revizích muzejních sbírek entomologického oddělení Národního muzea v Praze (NM Praha coll.), Muzea východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK coll.), Moravského zemského muzea v Brně (MZM Brno coll.) a Slovenského národného múzea v Bratislavě (SNM Bratislava coll).

     K ověření těchto velmi zajímavých údajů jsme uskutečnili ve dnech 24.4.- 1.5.2009 výpravu na perspektivní biotopy Zakarpatské oblasti, při které se nám podařilo potvrdit výskyt dvou druhů, známých z muzejních sbírek, Cidnopus platiai a Zorochros quadriguttatus.
      Imaga Cidnopus platiai jsme nacházeli jednotlivě při oklepu větví vrb a topolů. Preferovala místa s výskytem písčitých náplavů. Spolu s nimi se hojněji vyskytovali kovaříci Synaptus filiformis (Fabricius, 1781).
     Imaga Zorochros quadriguttatus byla velmi lokální, nalezli jsme je pod kamínky a naplaveným detritem pouze na vyvýšených místech, tvořících v období záplav ostrůvky. Mnohem hojnější zde byli kovaříci Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840), kteří osidlovali i níže položené plochy.

     Výskyt druhu Athous gottwaldi potvrdil v roce 1994 kolega Jaroslav Prouza (Hradec Králové). Tento druh nebyl cílem naší výpravy, protože jeho aktivita probíhá až v červnu a počátkem července.

     Při naší výpravě jsme nalezli i larvu druhu Limoniscus violaceus. Byla nalezena v trouchu v dutině u paty kmene buku. Spolu s ní zde byly nalezeny dvě larvy a jedno imago kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793). Biotop tvoří starý listnatý suťový les. Na svazích jsou častější duby a je zde množství padlých kmenů. Limoniscus violaceus byl nalezen v nižších partiích, ve skupině mohutných buků, rostoucích na malé plošině nad roklí. V dutině sousedního buku byly nalezeny larvy kovaříků Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 a Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842).

     Kovaříci Athous gottwaldi, Cidnopus platiai, Limoniscus violaceus a Zorochros quadriguttatus jsou nové druhy pro faunu Ukrajiny.

     Všechny námi pořízené snímky lokalit je možné shlédnout v internetové fotogalerii „Ukrajina – Zakarpatská oblast“ na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/thumbnails.php?album=56
Satelitní snímky navštívených lokalit je možné shlédnout v internetovém programu Google Earth 5.0 http://earth.google.com/intl/cs/

 

References
 

CATE P. G. 2007: Family Elateridae, 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

DOLIN W. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (3): 1-285. (In Ukrainian).

DOLIN W. G. 1988: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae). Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (4): 1-202. (In Russian).

DROVENIK B. 2003: In A. PIRNAT: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000. Hrošči (Coleoptera). Projektna naloga. Končno pokročilo. Biologiški inštitut Jovana Hadžija 2RC SAZU LJUBLJANA, oktober 2003. (In Slovene).

MERTLIK J. & PLATIA G. 2008: Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. Elateridarium, 2: 1-40.

ROUBAL 1924: O význačných kovářících. (Sur quelques Elaterides rares). Čas. čs. spol. ent., 21: 94-95. (In Czech).

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp. (In Czech).

 

Picture atachement

 


Fig. 1. Ukraine occ., Zakarpattia region, Perechyn - Vorochevo, Plishka Mt., 28. iv. 2009.
Beech trunk cavity - bitope of Limoniscus violaceus and Ischnodes sanguinicollis.

 

 

Fig. 2. Ukraine occ., Zakarpattia region, Vynohradiv env., alluvium of Tisa river, 29. iv. 2009.
Biotope of Cidnopus platiai and Zorochros quadriguttatus.

 

Fig. 3. Ukraine occ., Zakarpattia region, Vynohradiv env., alluvium of Tisa river, 29. iv. 2009.
Biotope of Cidnopus platiai and Zorochros quadriguttatus.

Fig. 4. Ukraine occ., Zakarpattia region, Vynohradiv env., alluvium of Tisa river, 29. iv. 2009.
Biotope of Cidnopus platiai.

 

Fig. 5. Ukraine occ., Zakarpattia region, Iza env., alluvium of Rika river, 29. iv. 2009.
Biotope of Cidnopus platiai.


 

 

  

 

TOPlist