ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.05.2009
ELATERIDARIUM ročník 3 (2009)   strany  35-40  (21.05.2009)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 424.8kB]

 

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

New distributional data ot three species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) from Czech and Slovak Republics

Petr BOŽA 1) & Josef MERTLIK 2)

1) Ostrava, Czech Republic
Boza.Petr@seznam.cz
2) Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com

 

Abstract. New distributional data concerning 3 species of the family Throscidae Castelnau, 1840, from Czech and Slovak Republics are provided. Trixagus duvalii (Bonvouloir, 1859) - confirmed occurrence for Slovak Republic; Trixagus exul (Bonvouloir, 1859) – first records for Slovak Republic and Trixagus gracilis Wollaston, 1857 - confirmed occurrence for Czech Republic.

Key words: Coleoptera, Throscidae, Trixagus, confirmed occurence, first record, Czech Republic, Slovak Republic

 

     Do revize druhů čeledi Throscidae České republiky a Slovenska (Mertlik & Leseigneur 2007) nebylo možné doplnit údaje druhů, které z území Slovenska publikoval Roubal (1936). Tyto kusy jsou uloženy ve sbírce Slovenského Národného múzea (SNM) v Bratislavě a jejich zapůjčení nebylo možné bez písemného povolení úředníků Ministerstva životního prostředí SR.
     V roce 2008 jsme měli možnost osobně tento dokladový materiál v Bratislavě revidovat. V sérii čtyř slovenských kusů označených jako Trixagus duvalii byly rozlišeny dva druhy - T. duvalii a T. exul.
     Mertlik & Leseigneur (2007) uvádějí z území České republiky a Slovenska nálezy druhu Trixagus gracilis. Všechny tyto nalezené kusy byly samice. Podle samic je ale determinace velmi problematická. V roce 2008 se nám podařilo nalézt v České republice dva samce tohoto druhu a potvrdit tak jeho výskyt na tomto území.
     Fotodokumentaci imaga Trixagus gracilis a jeho biotopu pořídil Petr Boža.

 

    Trixagus duvalii (Bonvouloir, 1859)

Studovaný materiál: Slovakia occ., Velký Žitný Ostrov, VI. 1924, 1 ♀, J. Roubal leg. (det. jako T. exul), SNM Bratislava coll. (Roubal 1936), J. Mertlik det. 2008; Slovakia occ., Závod – Abrod (7467), 29. VI. 2008, 1 ♀, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det.; Slovakia or., Boľ (7597), 5. III. 1989, 1 ♀, náplav, Ivo Jeniš leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; Slovakia or., Malé Trakany (7698), 5. III. 1989, 1 ♀, náplav, Ivo Jeniš leg., J. Mertlik coll.; Slovakia or., CHKO Latorica, Leles (7598a) (Majzlan 1997).

Rozšíření: Anglie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (Jihoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko (Leseigneur 2007), Turecko (Mertlik & Platia 2008).

Potvrzení výskytu na území Slovenska.
 

     Trixagus exul (Bonvouloir, 1859)

Studovaný materiál: Slovakia occ., Levice [?czabó] (7777), 10. V. 1925, 1 ♀, J. Roubal leg. (det. jako T. exul), SNM Bratislava coll., J. Mertlik det. 2008 (Roubal 1936, jako T. duvalii); Slovakia occ., Kováčovce, Ipeľ (7982), V. 1928, 1 ♀, J. Roubal leg. (det. jako T. duvalii), SNM Bratislava coll., J. Mertlik det. 2008 (Roubal 1936, jako T. duvalii).

Rozšíření: Francie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Rusko (Středoevropské teritorium), Řecko, Švýcarsko, Turecko (Leseigneur 2007), Česká republika (Mertlik & Leseigneur 2007).

První nálezy pro území Slovenska.

 

     Trixagus gracilis Wollaston, 1857

Studovaný materiál: Moravia bor., Ostrava - Nová Ves (6175:), bývalé zahradnictví (Loc: 49°49'29.988"N, 18°13'52.741"E), 18. IV. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, prosev, Petr Boža leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

Rozšíření: Anglie, Arménie, Azory, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rusko (Jihoevropské teritorium), Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Alžír, Madeira, Maroko, Kypr, Turecko (Leseigneur 2007); Česká republika, Slovensko (Mertlik & Leseigneur 2007).

Potvrzení výskytu na území České republiky.
 

 

                        Trixagus gracilis, ♂                                     Trixagus gracilis, ♂, typické obrvení

                                                                                                    prostředních holení

 

     Popis ostravské lokality druhu Trixagus gracilis

     Lokalita se nachází na území bývalého zahradnictví v Ostravě - Nové Vsi. Toto zahradnictví zaniklo, když se při velkých záplavách r. 1997 protrhla hráz řeky Odry a celé území se ocitlo pod vodou. Protože bylo v dolíku (zaplavena byla skoro celá Nová Ves), stála zde voda dosti dlouho, až nakonec musela být odčerpána. Při větších povodních sem voda z řeky Odry dosahovala vždy. Z historických záznamů Moravské Ostravy vyplývá, že Nová Ves byla její nejchudší poddanskou vsí. Řeka Odra zde způsobovala při záplavách škody na úrodě a trvale podmáčená půda nebyla příliš úrodná. Od roku 1925 jsou tu protipovodňové hráze, řeka byla napřímena do koryta a její meandry byly zasypány.

 


 

     Ostrava – Nová Ves. Na leteckém snímku bývalého zahradnictví jsou červeně označeny ovocné stromy (hrušeň, jabloň), žlutě topol, bíle ořešák a modře úzkolistá vrba. U těchto stromů byly provedeny dne 14. IV. 2008 prosevy, ve kterých byly nalezeny druhy Trixagus gracilis (3 ex.), T. leseigneuri (2 ex.) a T. elateroides (12 ex.).

 

 Celkový pohled na lokalitu Ostrava – Nová Ves (bývalé zahradnictví), 10. listopad 2008.

 

Ostrava – Nová Ves (bývalé zahradnictví), 10. listopad 2008.

 

 Ostrava – Nová Ves (bývalé zahradnictví), 10. listopad 2008.

 

 Ostrava – Nová Ves (bývalé zahradnictví), 10. listopad 2008.

 

Ostrava – Nová Ves (bývalé zahradnictví), 10. listopad 2008.

 

Poděkování

     Autoři děkují Dr. Vladimíru Janskému za umožnění studia druhů čeledi Throscidae ve sbírkách Slovenského Národného múzea v Bratislavě (Slovensko).

 

Literatura

LESEIGNEUR L. 2007: Family Throscidae, pp. 87-89. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

MAJZLAN O. 1997: Chrobáky Coleoptera charakteristických biotopov z okolia lokality Leles - CHKO Latorica (Východné Slovensko). Natura Carpathica, 38: 101-120.

MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 1: 1-55.

MERTLIK J. & PLATIA G. 2008: Catalogue of the family Cebrionidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera) from Turkey. Elateridarium, 2: 1-40.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

 

 

 

 


 

TOPlist