ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 07.06.2009
ELATERIDARIUM ročník 3 (2009)   strany  41-136  (09.08.2009)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 3.9MB]

 

Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky

The species of the subfamily Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics

Josef Mertlik

 

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com

Abstract. A rewiew of the subfamily Negastriinae Nakane et Kishii, 1956, based on new records and literature data, is made.
     There are known eleven species of the subfamily Negastriinae from the territory of the Czech and Slovak Republics: Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840); Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761); N. sabulicola (Boheman, 1852); Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792); O. tenuicornis (Germar, 1824); Quasimus minutissimus (Germar, 1817); Zorochros dermestoides (Herbst, 1806); Z. flavipes (Aubé, 1850); Z. meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840) and Z. quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840). Zorochros stibicki Leseigneur, 1970 is recorded for the first time for the fauna of Czech Republic.
     New synonyms: Zorochros ponticus Dolin, 1977, syn. nov. is synonymized with Z. quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840); Zorochros quadripustulatus (Preyssler, 1792), syn. nov. is synonymized with Zorochros dermestoides (Herbst, 1806).
 

Key words: Coleoptera, Elateridae, Negastriinae, taxonomy, new synonymies, key, distribution, faunistic records, habitat, conservation, Europe, Czech Republic, Slovak Republic

 

OBSAH

Úvod
Metodika
Historie
Taxonomická část
Seznam československých brouků (Elateridae: Negastriinae) – aktualizace
Klíč k určování středoevropských druhů podčeledi Negastriinae
Faunistická část
Fleutiauxellus maritimus
Negastrius pulchellus
Negastrius sabulicola
Oedostethus quadripustulatus
Oedostethus tenuicornis
Quasimus minutissimus
Zorochros dermestoides
Zorochros flavipes
Zorochros meridionalis
Zorochros quadriguttatus
Zorochros stibicki

Poznámky k bionomii, biotopům a jejich ochraně
Přehled zničených biotopů
Ochrana zbývajících biotopů
Červený seznam ohrožených druhů ČR (Elateridae: Negastriinae)– aktualizace
Poděkování
Závěr / Conclusion
Literatura

 

ÚVOD

       Podčeleď Negastriinae Nakane et Kishii, 1956 obsahuje celosvětově okolo 400 druhů ve více než 25 rodech. Na území střední Evropy je zastoupena pěti rody, které obsahují celkem 15 druhů. Katalog rodů a druhů palearktické oblasti zpracoval Cate (2007).
      Do roku 1956 byla podčeleď Negastriinae sloučena s podčeledí Hypnoidinae Schwarz, 1906. Revizi rodů provedl Stibick (1971). Druhově je upokojivě zpracována fauna Evropy a Japonska.

 

      V této práci uvádím všechny faunistické údaje druhů podčeledi Negastriinae, které se mi podařilo k dnešnímu datu shromáždit z území České republiky a Slovenska.
      K faunistickým datům jsou připojeny faunistické mapy, determinační klíč středoevropských druhů podčeledi Negastriinae, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii druhů a praktické ochraně jejich ohrožených biotopů.

     Z území České republiky a Slovenska je mi známo jedenáct druhů podčeledi Negastriinae: Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840); Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761); N. sabulicola (Boheman, 1852); Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792); O. tenuicornis (Germar, 1824); Quasimus minutissimus (Germar, 1817); Zorochros dermestoides (Herbst, 1806); Z. flavipes (Aubé, 1850); Z. meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840), Z. quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840) a Zorochros stibicki Leseigneur, 1970.
      Zorochros stibicki zde uvádím jako nový druh fauny České republiky. Datum nálezu (na lokalitních štítcích není uvedeno) jsem umístil do roku 1943, kdy Jagemann prokazatelně sbíral na lokalitě, kde byl Z. stibicki nalezen (Mohelno). Bohužel, v následujích letech byly provedeny rozsáhlé technické úpravy koryt mnohých jihomoravských řek, včetně řeky Jihlavy u Mohelna. Vzhledem k tomu, že od té doby již nebyl Z. stibicki na území ČR nalezen, přísluší do kategorie druhů regionálně vyhynulých na území ČR (IUCN 2003).

 

 

METODIKA

      Základní materiál ke studiu druhů podčeledi Negastriinae byl získán autorem při četných soukromých průzkumech území České republiky, Slovenska a dalších zemí Evropy, západní Asie a severní Afriky a je uložen ve sbírce autora:
      Fleutiauxellus maritimus (171 ex.), Negastrius arenicola (133 ex.), Negastrius pulchellus (447 ex.), N. sabulicola (166 ex.), Oedostethus quadripustulatus (238 ex.), O. tenuicornis (141 ex.), Quasimus minutissimus (179 ex.), Zorochros alysidotus (247 ex.), Z. boubersi (82), Z. dermestoides (1485 ex.), Z. flavipes (185 ex.), Z. ibericus (149 ex.), Z. meridionalis (468 ex.), Z. quadriguttatus (695 ex.) a Z. stibicki (75 ex.).

      Dále byly revidovány muzejní sbírky Entomologického oddělení Národního Muzea v Praze (NM Praha coll.), Muzea východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK coll.), Moravského zemského muzea v Brně (MZM Brno coll.), Šarišského múzea v Bardějově (ŠM Bardejov coll.), Slovenského národného múzea v Bratislavě (SNM Bratislava coll) a Termeszettudományi Múzeum Állattára v Budapešti (HNHM Budapest coll.).
      Seznam materiálu z Jihomoravského muzea ve Znojmě (JM Znojmo coll.) mi poskytl Antonín Reiter.

      Dále byl použit materiál pocházející ze soukromých entomologických sbírek: BENEDIKT Stanislav (Plzeň), BENEDIKT Václav (Plzeň), BOŠČÍK Ivo (Dobrá u Frýdku Místku), BOUKAL Milan (Pardubice), ČTVRTEČKA Richard (Liberec), DUŠÁNEK Václav (Zábřeh), GAHAI Jaroslav (Uhlířské Janovice), HAMET Alois (Hradec Králové), Hoffmannová Klára (Praha), HOLUB Antonín (České Budějovice), HOUŠKA František (České Budějovice), JAROŠ Miloš (Litoměřice), JELÍNEK Jaroslav (Chlomek u Chocně), JENIŠ Ivo (Mladeč), JISKRA Petr (Karlovy Vary), KANDRNÁL Ladislav (Kunovice), KARAS Vladimír (Veselí nad Lužnicí), KEJVAL Zbyněk (Domažlice), KOLONIČNÝ Lubomír (Ostrava), KOPECKÝ Tomáš (Hradec Králové), KRÁSENSKÝ Pavel (Chomutov), KRÁTKÝ Jiří (Hradec Králové), KROŠLÁK Josef (Plzeň), KŘIVAN Václav (České Budějovice), LACKNER Tomáš (Amsterdam, Nizozemsko), LAHODA Jiří (Horšovský Týn), MAZAL Lubomír (Olomouc), MIKÁT Miroslav (Hradec Králové), MORAVEC Pavel (Litoměřice), MOROZINSKI Jan (Stochov), NAKLÁDAL Oto (Praha), ODVÁRKA Oldřich (Chomutov), PAVEL Filip (Hradec Králové), PAVLÍČEK Jan (Opočno), PELIKÁN Jan (Hradec Králové), PLECHÁČ Jiří (Pecka), PROUZA Jaroslav (Hradec Králové), PRŮŠA Milan (Železný Brod), RÉBL Karel (Nové Strašecí), RŮŽIČKA Tomáš (Praha), ŘÍHA Jan (Teplice), SAMEK Martin (Skalice), SIEBER Arnošt (Klatovy), SIMANDL Jiří (České Budějovice), SMATANA Ivo (Košice), STANĚK Tomáš (Hradec Králové), STREJČEK Jaromír (Praha), SZOPA Richard (Bystřice nad Olší), ŠKORPÍK Martin (Znojmo), TRMAL Antonín (Sedlčany), TÝR Václav (Žihle), UDRŽAL Radek (Pardubice), VACÍK Dušan (Hranice), VONIČKA Pavel (Liberec), ZBUZEK Bořivoj (Praha) a ZÚBER Miroslav (Kosmonosy).


      K vyhledávání perspektivních biotopů byly na počátku faunistického mapování používány turistické mapy České republiky a Slovenska v měřítku 1:50 000. Podle množství a velikosti meandrů bylo možno přibližně odhadnout reálnou existenci a umístění štěrkových a písčitých náplavů. Bohužel, tato metoda nebyla spolehlivá, protože neumožňovala zjistit plný rozsah poškození říčních biotopů (např. budováním jezů).

      Tyto nedostatky odstranilo zpřístupnění programu leteckého snímkování území České republiky k veřejnému využití. Snímky jsou přístupné online na internetové adrese http://www.mapy.cz
      Letecké snímky o větším rozlišení umožnily prozkoumat všechny doposud nenavštívené toky a umožnily mnohem produktivněji vyhodnotit reálné možnosti pro přežití druhů podčeledi Negastriinae. Dalším vylepšením autorů tohoto programu bylo zpřístupnění turistické mapy a zvláště pak historické vojenské mapy, pocházející z let 1836-1852. Zobrazené mapy či snímky je v programu možné volně zaměňovat, takže je zde k dispozici velmi praktická možnost porovnání současného stavu biotopu s jejho historickou podobou.
      V současné době jsou také k dispozici satelitní snímky celého území České republiky a Slovenska v internetovém programu Google Earth 5.0 - http://earth.google.com/intl/cs/

 


HISTORIE

      Od druhů podčeledi Negastriinae bylo možné převzít jen některé z údajů, jenž byly publikovány z území České republiky a Slovenska. Např. k údajům o nálezech druhů z rodu Zorochros bylo nutné přistupovat velmi kriticky.
      Kromě nálezů výše citovaných jedenácti druhů jsou z území České republiky a Slovenska uváděny (Jagemann 1940 a 1955, Laibner 1993 a 2000, Mertlik 1991 a 1996, Platia & Bartolozzi 1988, Platia 1994, Cate 2007) nálezy dalších pěti evropských druhů podčeledi Negastriinae: Negastrius arenicola (Boheman, 1852); Zorochros boubersi Leseigneur, 1972; Z. dufouri (Buysson, 1900); Z. ibericus Franz, 1967 a Z. trigonochirus (Binaghi, 1933). Tyto druhy do fauny České republiky a Slovenska nepřísluší, viz text níže.

      Negastrius arenicola je známý z biotopů písečných pobřežních dun Baltického moře a uváděn je také z jedné vnitrozemské ukrajinské lokality (Dolin 1982). Z České republiky (ze Slezska a Smrčiny) jej uvádí Jagemann (1940 a 1955), jako tmavou formu druhu Negastrius pulchellus (f. arenicola). Při revizi Jagemannovy sbírky (v roce 2009) jsem nalezl jeden Jagemannem takto determinovaný kus, avšak v tomto případě se jednalo o chybně určený kus druhu Zorochros meridionalis ze severní Itálie. Skutečný Negastrius arenicola se ve sbírce Jagemanna nachází (několik ex. z pobřeží Baltu z území Polska), ale tyto ex. jsou určené Jagemannem jako N. pulchellus. Výskyt tohoto druhu na území ČR považuji za velmi nepravděpodobný.
       Diferenciální diagnostiku druhů N. pulchellus a N. arenicola zveřejnili Lohse (1976) a Dolin (1982). Z historického hlediska je zajímavý vývoj poznávání morfologie druhů rodu Negastrius, např. Reitter (1911) považoval další příbuzný druh Negastrius sabulicola pouze za samice druhu N. pulchellus. Diferenciální diagnostiku druhů Negastrius pulchellus a N. sabulicola zveřejnil Binaghi (1938).

      Zorochros boubersi je známý z Itálie (popsán z provincií Lombardia a Piemonte), Sardinie, Sicílie. Nález jednoho samce z Rakouska (Korutany: Obir) uvádí Lohse (1979), ze Slovinska (Kamniška Bistrica – Kamnik) jej uvádí Drovenik (1989). Platia et Bartolozzi (1988) uvádějí jeden nález z území Čech. Tento kus se nachází ve sbírce „Osservatorio Malattie delle Piante di Bologna“ a je označen štítkem s nápisem „Boemia“. Fragmenty těchto údajů dále přebírají autoři Platia (1994), Laibner (2000) a Cate (2007). Citovaný „český“ nález není doložen žádnými dalšími nálezy a vymyká se současnému známému areálu druhu Z. boubersi, kterým je území Itálie, s lokálními průniky na jihovýchod Rakouska a severozápad Slovinska. Výskyt uváděný pro území Francie (Cate 2004, Laibner 2000), již Cate (2007) neopakuje. Výskyt tohoto druhu na území ČR považuji za velmi nepravděpodobný.

      Zorochros dufouri uvádí Platia (1994) jako synonymum druhu Z. dermestoides, jiní autoři (Jagemann 1955, Leseigneur 1970 a 1972) jej uvádí jako formu druhu Z. flavipes. Kaupp (1995), Laibner (2000), Lohse (1978 a 1979) a Mertlik (1991) jej uvádí jako samostatný druh. V této práci používám jméno Z. dufouri jako jméno formy variabilniho druhu Z. dermestoides.

 

      Následuje přehled publikovaných prací (chronologicky), ve kterých je uváděn druh Zorochros quadriguttatus z území České republiky a Slovenska [Maďarska]. Níže uvedení autoři pro tento druh použili pět různých jmen (Zorochros dermestoides, Z. ibericus, Z. ponticus, Z. quadriguttatus nebo Z. trigonochirus). Přehled dokumentuje velmi složitý proces poznání variability a rozšíření těchto druhů – viz. Taxonomická část):

      Lokay (1869) uvádí druh Zorochros quadriguttatus z okolí Prahy. Při revizi Lokayovy sbírky, uložené v entomologických sbírkách NM Praha jsem nalezl více ex. druhu Z. quadriguttatus (viz. Faunistická část). Společně s tímto druhem jsem nalezl na nalepovacích štítcích také několik ex. od druhu Z. dermestoides – tyto ex. měly na krovkách bazální a apikální skvrny (Lokay má ve sbírce umístěno více ex. na jednom nalepovacím štítku a na jednom špendlíku má i několik pater nalepovacích štítků). Lokay tedy druh Zorochros guadriguttatus znal, ale velmi často jej zaměňoval se čtyřtečnými formami druhu Z. dermestoides.

       Reitter (1870) uvádí druh Zorochros quadriguttatus z území Slezska. Reitter tento druh znal, což dokladuje popis tvaru předních holení samců Z. quadriguttatus, v determinačním klíči v jeho práci z roku 1885. Žádné recentní nálezy Z. quadriguttatus z Českého Slezska mi nejsou známy.

      Jagemann (1955) druh Zorochros quadriguttatus neuvádí. Tento druh ale sbíral a určoval jej jako formu druhu Zorochros dermestoides – toto dokladuje fotografie v textu jeho práce (str. 132), s názvem „Hypnoidus dermestoides a. tetragraphus (Germar, 1844)“ [jméno Cryptohypnus tetragraphus Germar, 1844 = synonymum druhu Zorochros quadriguttatus]. Na uvedené fotografii jsou dobře viditelné nápadně rozšířené přední holeně = typický znak druhu Z. quadriguttatus. Při revizi Jagemannovy sbírky (v roce 2009) jsem nalezl více kusů od různých druhů rodu Zorochros, které Jagemann určoval jako Hypnoidus dermestoides a. tetragraphus. Zjistil jsem tak, že Jagemann pod tímto jménem určoval všechny české druhy rodu Zorochros, které měly na krovkách bazální a apikální skvrny, tj. Z. dermestoides, Z. quadriguttatus a Z. stibicki.

      Dolin (1986) uvádí „maďarské“ nálezy druhu Zorochros ibericus (= Z. quadriguttatus). Při revizi sbírky HNHM Budapest (v roce 2004) jsem nalezl několik Dolinem určených exemplářů, na jejichž lokalitních štítcích je lokalita Trenčín [Trencsén, Ungarn] – tato lokalita se nyní nalézá na území západního Slovenska.

      Mertlik (1991) uvádí recentní nálezy druhu Zorochros quadriguttatus ze dvou lokalit na území ČR a SR [Zároveň zde infomuje o slovenských nálezech několika dalších ex. rodu Zorochros, které nalezl společně se Z. quadriguttatus, jejichž samci mají přední holeně bez zřetelného úhlovitého rozšíření na jejich vnitřní straně - tyto ex. doporučil podrobit důkladnějšímu zkoumání].

      Laibner (1993) uvádí výskyt druhu Zorochros trigonochirus na území ČR a SR, Z. quadriguttatus je v této práci uveden omylem jako synonymum druhu Z. trigonochirus (viz oprava Laibner 2000). Zorochros trigonochirus není středoevropský, ale jihoevropský druh, známý z Itálie a jižní Francie (Platia 1994).

      Mertlik (1996) uvádí nálezy druhu Zorochros ponticus (= Z. quadriguttatus) pro území ČR.

      Laibner (2000) uvádí mnou (Mertlik 1996) publikované nálezy Zorochros ponticus (= Z. quadriguttatus) pod jménem Z. ibericus.

 

      Dále se v pracích, publikovaných od roku 1971 (Stibick) do současnosti, objevují dvě varianty používání rodového jména Fleutiauxellus-Oedostethus a rodového jména Zorochros-Zorochrus nebo tři varianty při používání jmen druhu Zorochros dermestoides (minimus-demustoides-dermestoides):

      Fleutiauxellus Méquignon, 1930 – rodové jméno Fleutiauxellus používá převážná většina současných autorů (Stibick 1971, Leseigneur 1972, Lohse 1979, Laibner 2000, Tarnawski 2000 Cate 2007), pouze Dolin (1982) jej používá jako synonymum rodu Oedostethus.
V této práci používám rodové jméno Fleutiauxellus.

      Zorochros Thomson, 1859 – jméno ve tvaru „Zorochros“ použil Thomson (1859), avšak Thomson (1864) je uvádí již ve tvaru „Zorochrus“. Stibick (1971) používá jméno ve tvaru „Zorochrus“. Sánchez-Ruiz (1996) sice psaní jména „Zorochros" uznává za tiskařskou chybu, ale podle pravidla priority toto jméno upřednostňuje. Cate (2007) jeho názor akceptuje.
V této práci používám rodové jméno Zorochros.


      Zorochros dermestoides (Herbst, 1806) – pro zavedené jméno Zorochros dermestoides (např. Dolin 1982, Leseigneur 1970 a 1972, Lohse 1979, Stibick 1971) použili někteří autoři (např. Platia 1994, Laibner 2000) jméno Z. minimus, jiní jako např. Sánchez-Ruiz (1996) a Tarnawski (2000) použili jméno Z. demustoides. Cate (2007) se vrací k používání vžitého jména Zorochros dermestoides.
V této práci používám jméno Zorochros dermestoides.

 

 

TAXONOMICKÁ ČÁST

Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)

Elater dermestoides Herbst, 1806: 85 (as demustoides [sic!]).
       Type locality: France, Paris env.
Elater quadripustulatus Preyssler, 1792: 8 (junior primary homonym), syn. nov.
       Type locality: Czech Republic, Vltava river bank nr. Prague.
Zorochros dermestoides: C. G. Thomson (1859): 106 (new combination).
Zorochros quadripustulatus Thomson: Cate (2007): 194 (new combination).

      Cate (2007) převádí zapomenutý druh Elater quadripustulatus Preyssler, 1792 do rodu Zorochros. Tento druh byl popsán podle exempláře z okolí Prahy. Jedná se o nejstarší publikovaný nález druhu čeledi Elateridae z území České republiky! Taxonomické postaveni tohoto druhu nebylo Catem (2007) řešeno. Typový kus nebyl nalezen. V uvahu připadají druhy Z. dermestoides a Z. quadriguttatus. Z originálního popisu druhu lze dovodit, že druh je identický s Z. dermestoides. Tvar těla a zbarvení krovek na kresbě v originálním popisu sice odpovídá oběma druhům, ale kresba nohou znázorňuje všechny holeně distálně rozšířené. Toto je znak druhu Z. dermestoides (viz klíč k určování imag). V popisu zbarvení nohou autor uvádí, že jejich stehna jsou ztmavělá. Toto je také znak středoevropských (ne mediteránních!) kusů druhu Z. dermestoides - Zorochros quadriguttatus má nohy světlé, holeně i stehna má stejné barvy. Vzhledem k tomu, ze se jedná o mladší primární homonymum (Elater quadripustulatus Fabricius, 1792 (dnes v rodě Oedostethus) – Fabriciova publikace je považována za starší), je Preysslerovo jméno trvale neplatné.


Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)

Elater quadriguttatus Laporte de Castelnau, 1840: 245.
       Type locality: France, Dauphiné.
Zorochrus ponticus Dolin, 1977: 21, syn. nov.
       Type locality: Ukraine, Crimea, Simferopolski distr., Salgir river bank nr. Perevalnoe.
Zorochrus ponticus: Dolin, 1986: 86 (as synonym of Z. ibericus)
Zorochrus ponticus: Dolin, 1988: 189 (as synonym of Z. ibericus)

      Dolin (1986) synonymizoval Zorochros ponticus s druhem Z. ibericus (viz také Dolin 1988). Podstatné morfologické odlišnosti mezi Z. ibericus a Z. ponticus mi umožnilo rozpoznat až větší množství ex. od druhu Z. ibericus, nalezených v jihozápadní Evropě (Španělsko, J. Mertlik leg. 1992) a v severní Africe (Maroko, P. Bulirsch leg. 1995, Tunis, J. Mertlik leg. 1997). Současné známé rozšíření Zorochros ibericus je uvedeno v textu klíče k určování imag na straně 49 (viz Z. ibericus).
       Studoval jsem také typovou sérii Zorochros ponticus, nové nálezy tohoto druhu z Krymu (70 ex., J. Mertlik leg. 2007) a další bohatý materiál (viz Faunistická část). Podrobný komentář k morfologickým znakům je uveden v této práci v textu klíče k určování imag na straně 49 (viz Zorochros ibericus a Z. quadriguttatus). Odlišnost morfologických znaků uznal i V. G. Dolin při našich osobních konzultacích. Bohužel, Dolinem připravovaná revize „Druhy podčeledi Negastriinae Ruska a přilehlých území“ (Andreeva 2004), byla po jeho smrti ztracena (R. V. Andreeva, ústní sdělení).
       V této práci uvádím Zorochros ponticus jako formu velmi variabilního druhu Z. quadriguttatus. Podrobný komentář k morfologickým znakům je uveden v této práci v textu klíče k určování imag na straně 49 (viz Zorochros quadriguttatus). Zorochos quadriguttatus f. ponticus má určité charakteristiky geografické formy, která se vyskytuje na území střední a východní Evropy (Krym a Kavkaz) a na Balkánském poloostrově. Množství kusů v populacích Zorochros quadriguttatus, které odpovídají morfologickým znakům f. ponticus, přibývá postupně od středoevropských biotopů tohoto druhu východním směrem, zatímco v populacích západní a jihozápadní Evropě jsou tyto znaky poměrně stabilizované.

 

 

Aktualizace pro "Seznam československých brouků" - Elateridae: Negastriinae (Laibner 1993: 79)
 

 

 Podčeleď Negastriinae Nakane et Kishii, 1956

 

Rod Fleutiauxellus Méquignon, 1930
1. Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)                                                             B?    M    S

Rod Negastrius Thomson, 1859
1. Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761)                                                              B     M    S
2. Negastrius sabulicola (Boheman, 1852)                                                             B     M    S

Rod Oedostethus LeConte, 1853
1. Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)                                                  B     M    S
2. Oedostethus tenuicornis (Germar, 1824)                                                                   M    S

Rod Quasimus Gozis, 1866
1. Quasimus minutissimus (Germar, 1817)                                                            B      M    S

Rod Zorochros Thomson, 1859
= Zorochrus Thomson, 1859
1. Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)                                                             B      M   S
      = Z. dufouri (Buysson, 1900)
      = Z. minimus (Lacordaire, 1835)
      = Z. quadripustulatus (Preyssler, 1792), syn. nov.
2. Zorochros flavipes (Aubé, 1850)                                                                       B      M    S
3. Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)                                          B     M     S
4. Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)                                      B      M     S
      = Z. ponticus Dolin, 1977, syn. nov.
      = Z. ibericus sensu Laibner (2000) (nec Franz, 1967)
      = Z. trigonochirus sensu Laibner (1993) (nec Binaghi, 1933)
5. Zorochros stibicki Leseigneur, 1970                                                                          M†   S

 

 

 

KLÍČ K URČOVÁNÍ STŘEDOEVROPSKÝCH DRUHŮ PODČELEDI NEGASTRIINAE NAKANE ET KISHII, 1956

    

     Všechny středoevropské druhy zahrnují klíče, které publikovali Lohse (1979), Platia (1994) a Laibner (2000). Výhradně druhy rodu Zorochros se zabývá práce, kterou publikoval Leseigneur (1970).
     Klíč je sestaven pro imaga druhů, které jsou známé z území střední Evropy. Jedná se o kompilaci výše citovaných prací, včetně využití již publikovaných kreseb. Před použitím klíče věnujte pozornost následujícím řádkům:

- nutná je především dokonalá čistota těla brouka, protože nečistoty a slepené ochlupení vyhledávání determinačních znaků velmi ztíží, případně znemožní.

- při determinaci je nutné použít mikroskop s rovnoměrně rozptýleným osvětlením - nikoliv s osvětlením bodovým, které znemožňuje detailní pozorování pole zrnitých teček na štítě.

- u samců rodu Zorochros (u všech středoevropských mimo druhu Z. alysidotus) se nachází na sternitu - v prostoru mezi kyčelními klouby drobná světle ochlupená ploška (obr. 2), která u samic chybí. Před preparací imaga je nutné tento znak zkontrolovat a poznamenat na nalepovací či samostatný štítek (♂ nebo ♀).

- u druhů rodu Zorochros musí být dobře viditelné holeně předního páru noh. Preparace s holeněmi skrytými pod štítem znemožňuje determinaci.

- zřejmě největším determinačním problémem je správné rozlišení druhů rodu Zorochros, zvláště pak dvojice velmi variabilních druhů Z. dermestoides a Z. flavipes. V případě pochybností nutno vypreparovat aedeagus.

- v klíči u popisu tvaru nohou používám slovo distální, tj. okrajový, vzdálený od středu těla.


     Studiem larev se zabývali autoři Burakowski (1976), Dolin (1964, 1978, 1982), Emden (1945), Gilarov (1964), Rymer-Roberts (1956), Tscherepanov (1965). Kresby larev některých druhů, známých z území střední Evropy, jsou v práci Dolina (1982) a Tarnawského (2000). Popis larvy Quasimus minutissimus a kresby podle Dolina (1978, 1982) jsou nevěrohodné a přísluší jinému neznámému druhu (Tarnawski 2000).
     Larvy druhů Negastrius sabulicola, Zorochros alysidotus, Z. boubersi, Z. flavipes, Z. ibericus a Z.stibicki doposud nebyly popsány.


KLÍČ IMAG

 

1(2)      Krovky bez rýh, jen nepravidelně tečkované              – rod Quasimus Des Gozis, 1866

            Štít jemně a řídce tečkovaný, širší než dlouhý, bez střední rýhy. Prosternální švy trojité. 1. čl. tykadel nápadně tlustý, 2. čl. delší a širší než 3. čl. (obr. 7). Velikost těla 2,0-2,2 mm.

            Černý nebo černohnědý, tykadla a nohy světlejší. Krátce šedě ochlupen. Aedeagus obr. 44. Larva obr. 56. Foto imaga obr. 67

................................................................................Q. minutissimus (Germar, 1817)

2(1)      Krovky rýhované.

3(8)      Štít jednoduše tečkovaný, tečky jsou při jeho předním okraji zhuštěny. 

4(7)      3. článek tykadel skoro stejně dlouhý jako 2. článek (obr. 9). Tykadla samců přesahují vrcholy zadních rohů štítu o 1 článek, tykadla samic k nim nedosahují – rod Oedostethus Le Conte, 1853

5(6)      Krovky se žlutými skvrnami. Štít širší než dlouhý, jeho zadní rohy krátké, široké (obr. 1). Rýhy krovek hrubé, zřetelně tečkované, mezirýží klenutá. Velikost těla 3,0-3,8 mm.

            Černý, lesklý, báze tykadel a nohy žluté, zadní rohy štítu rezavé, každá krovka s dvěma nebo jednou žlutou skvrnou. Ochlupen žlutě až rezavě. Aedeagus obr. 46. Larva obr. 54. Foto imaga obr. 62 (♀) 

.........................................................................O. quadripustulatus (Fabricius, 1792)

6(5)      Krovky bez skvrn. Štít široký jako dlouhý, zadní rohy dlouhé, úzké (obr. 3). Rýhy krovek jemné, neúplné, nezřetelně tečkované, mezirýží klenutá. Velikost těla 3,5-5,0 mm.

            Černý, bronzově lesklý, tykadla hnědá, první čl. světlejší, nohy z větší části žluté. Ochlupen žlutě. Aedeagus obr. 47. Larva obr. 55. Foto imaga obr. 63 (♂)

.....................................................................................O. tenuicornis (Germar, 1824)

7(4)      3. článek tykadel 2x delší než 2. článek (obr. 8). Tykadla samců dosahují do poloviny krovek, tykadla samic přesahují vrcholy zadních rohů štítu o 1 článek

– rod Fleutiauxellus Méquignon, 1930

            Štít plochý, užší než krovky, dlouhý jako široký, u samic širší, jeho přední okraj uprostřed vyvýšen. Tečkování štítu jednoduché, vpředu hustší než vzadu, střední rýha velmi variabilní. Zadní rohy úzké, silně rozbíhavé, jejich kýl dlouhý alespoň jako třetina štítu. Krovky hluboce rýhované, tečky rýh hrubé, mezirýží s drsným povrchem a hustým tečkováním. Velikost těla 4-6 mm.

            Černý, matně lesklý, někdy s bronzovým odstínem, nohy často zčásti hnědé nebo rezavé. Ochlupen šedě. Aedeagus obr. 48. Larva obr. 51. Foto imaga obr. 60 (♂), obr. 61 (♀)

..........................................................................................F. maritimus (Curtis, 1840)

8(3)     Štít celý nebo alespoň vpředu zrnitě tečkovaný, nebo celý vrásčitý.

9(14)    Štít celý vrásčitý. Mezirýží krovek kýlovitá po celé délce nebo alespoň do dvou třetin, jejich tečky uspořádány do řad rovnoběžných s rýhami

– rod Negastrius Thomson, 1859

10(11)   Štít znatelně delší než široký, jeho postranní okraje rovnoměrně obloukovité až do vrcholů zadních rohů, které jsou sbíhavé (obr. 4). Mezirýží krovek po celé délce kýlovitá. Velikost těla 3,0-5,5 mm.

            Černý, nohy žluté, krovky se žlutými skvrnami, které se spojují ve variabilní ornamenty. Vzácněji jsou krovky celé černé nebo jen s dvěma skvrnami. Variabilitu druhu popsal Kočvara (1942). Ochlupen žlutě. Aedeagus obr. 45 a 49. Foto imaga obr. 65

....................................................................................N. sabulicola (Boheman, 1852)

11(10)  Štít dlouhý jako široký, jeho postranní okraje před zadními rohy více méně vykrojené, Zadní rohy rozbíhavé nebo skoro rovnoběžné. Mezirýží krovek kýlovitá jen do dvou třetin své délky.

12(13)   Okrajové tečky několika prvních mezirýží seskupeny do souvislé řady. Velikost těla 2,5-5,0 mm.

            Zbarven jako předchozí druh, ale méně variabilní. Aedeagus obr. 50. Larva obr. 52. Foto imaga obr 64.

....................................................................................N. pulchellus (Linnaeus, 1761)

13(12)  Tečky všech mezirýží rozloženy i při okrajích nepravidelně. Velikost těla 3,0-5,5 mm.

            Krovky celé černé nebo s 1-3 žlutými skvrnami, vzácněji se souvislou kresbou. Tykadla a nohy žlutohnědé. Ochlupení stříbrošedě. Larva obr. 53. Foto imaga obr. 65

.....................................................................................N. arenicola (Boheman, 1852)

            Typová lokalita: Německo (Kaseberga a Sandhammar).

Rozšíření: Dánsko, Německo, Norsko, Polsko, Rusko (středoevropské teritorium) a Švédsko (Cate 2007); Ukrajina (Dolin 1982).

Poznámka: Znaky jako je tvar štítu a délka kýlů zadních rohů štítů, který používají někteří autoři jako jedny z rozlišovacích znaků druhů Negastrius pulchellus a N. arenicola (Lohse 1976, Laibner 2000), jsou variabilní.

Rovněž variabilními znaky jsou tvary štítů, používané pro rozlišení druhů Negastrius sabulicola a N. pulchellus. Na území střední Evropy jsou tyto znaky ještě konstantní, ale již na území Balkánského poloostrova se vyskytují četné „přechodové formy“, např. v Bulharsku na písčitých náplavech řeky Marici kusy N. sabulicola, které mají zadní rohy štítu sbíhavé nebo rovnoběžné. Na jihu Ruska, v Turecku a Íránu se vyskytují kusy, které mají štít znatelně delší než široký - jako N. sabulicola, ale zadní rohy jejich štítů jsou velmi úzké a mohou být rovnoběžné nebo rozbíhavé. V tomto případě se může jednat buď o zajímavou geografickou variabilitu, nebo o nový doposud nepopsaný druh!

14(9)    Štít celý nebo zčásti zrnitě tečkovaný. Mezirýží krovek plochá nebo lehce klenutá, jejich tečky nepravidelně rozložené                                             – rod Zorochros Thomson, 1859.

15(16)   Zadní rohy štítu bez kýlů (obr. 10).

            Postranní okraje štítu rovnoměrně obloukovité až do vrcholů zadních rohů, které jsou sbíhavé. Přední okraj štítu uprostřed dopředu silně vyklenutý, pole velmi silně zrnitých teček na štítě protaženo za polovinu. Přední holeně samců distálně mírně rozšířené. Velikost těla 3,5-5,0 mm.

            Černý, holeně, chodidla, 2 a 3 čl. tykadel hnědé nebo rezavohnědé. Ochlupen žlutě a šedě. Mezi hustým přiléhajícím ochlupením jsou jednotlivé chlupy delší vztyčené. Kresba imaga obr. 10. Foto imaga obr. 68 (♂)

.............................................................................Z. alysidotus (Kiesenwetter, 1858)

            Typová lokalita: Rakousko, Dalmácie.

Rozšíření: Ázerbajdžán, Arménie, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Makedonie, Turecko, Sýrie a Kypr (Cate 2007).

Poznámka: Z území Rakouska nejsou známy žádné recentní nálezy.

16(15)   Zadní rohy štítu s kýlem.

17(18)   Štít plochý, celý zrnitě tečkovaný (obr. 11). Krovky zploštělé. Velikost těla 1,5-2,5 mm.

            Celý černý, matný, tykadla světlejší, nohy tmavohnědé nebo žluté. Ochlupen šedě. Aedeagus obr. 43. Larva obr. 32. Kresba imaga obr. 11 a 33. Foto imaga obr. 69

............................................................Z. meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)

 

18(17)  Štít klenutý, jen zčásti zrnitě tečkovaný, na zbytku plochy jsou jednoduché tečky dvojí velikosti. Krovky klenuté.

19(25)   Pole zrnitých teček na štítě protaženo k bazálnímu sklonu a zaujímá tak většinu plochy štítu (obr. 12-15). Přední okraj štítu uprostřed dopředu vyklenutý.

20(19)  Přední a střední stehna samců i samic v distální třetině vykrojená, na začátku výkroje u samců se zubem (obr. 20), u samic s hrbolkem (obr. 21). Velikost těla 3-4 mm.

           Černý, vrcholy předních rohů štítu žlutohnědé, každá krovka se 2 nepravidelnými žlutohnědými skvrnami. Tykadla hnědá, jejich první 2 čl. světlejší, nohy rezavé. Ochlupen žlutě nebo hnědě. Aedeagus obr. 36. Kresba imaga obr. 12. Foto imaga obr. 72 (♂)

....................................................................................Z. boubersi Leseigneur, 1970

             Typová lokalita: Itálie, (Lombardie a Piemont).

             Rozšíření: Itálie, Rakousko, Slovinsko (Cate 2007).

21(20)   Přední a střední stehna samců i samic nevykrojená, kontura jejich okrajů celistvá (obr. 22-30).

22(23)   Přední holeně samců i samic přímé, nerozšířené (obr. 27). 

            Štít dlouhý jako široký, jeho přední okraj uprostřed vyklenutý. Krovky 2x delší než štít. Velikost těla 3,5-4,0 mm.

            Černý, nohy, 1 čl. tykadel a 2 skvrny na každé krovce hnědožluté. Ochlupen hnědožlutě. Aedeagus obr. 39. Kresba imaga obr. 13. Foto imaga obr. 73 (♂)

...........................................................................................Z. ibericus (Franz, 1967)

            Typová lokalita: Španělsko, Itálie.             

Rozšíření: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Alžír (Platia 1994); Tunis (Cate 2007); Maroko (Mertlik nepubl. data).

Poznámka: Cate (2007) uvádí nálezy druhu Zorochros ibericus z většího počtu evropských zemí (od Španělska po Gruzii). To je dané tím, že ve své práci uvádí jméno Z. ponticus jako synonymum druhu Z. ibericus.

22(23)   Přední holeně samců ohnuté, uprostřed úhlovitě rozšířené (obr. 22-25); přední holeně samic přímé, nerozšířené. Někdy nejsou holeně uprostřed zřetelně úhlovitě rozšířené (obr. 26), ale nikdy nejsou tak přímé, jako holeně Z. ibericus (obr. 27). 

23(24)   Zadní rohy štítu široké, krátké, slabě rozbíhavé (obr. 15-16). Vnitřní okraj předních holení samců uprostřed tupoúhlý, od úhlu k distálnímu konci nevykrojený (obr. 24 a 25); přední holeně samic přímé, nerozšířené. Velikost rozšíření na vnitřním okraji uprostřed předních holení samců bývá variabilní, od méně nápadného po výrazné, ale vždy je zřetelné a holeně zde dosahují své největší šíře (obr. 26). Velikost těla 3,0-3,8 mm.

            Černý nebo hnědočerný, na každé krovce dvě nepravidelné žluté až okrové skvrny, nohy a první čl. tykadel okrové. Doposud nepopsána je koloritní forma, která má skvrny výrazně rozšířené až ke švu krovek (Obr. 76); jsou mi známy 3 ex. (1 ♂ z Kamenína a 2 ♀♀ z Bílovic nad Svitavou). Ochlupen žlutošedě. Aedeagus obr. 35 a 38 (kusy známé z ČR a SR mají tvar aedeagu jako na obr. 38). Kresba imaga obr. 15-16. Foto imaga obr. 75-77 (♂♂)

.......................................................Z. quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)

24(23)   Zadní rohy štítu úzké, dlouhé, silně rozbíhavé (obr. 14). Vnitřní okraj předních holení samců uprostřed ostroúhlý, od úhlu k distálnímu konci vykrojený (obr. 22-23); přední holeně samic přímé, nerozšířené. Velikost těla 3,5-4,0 mm.

            Černý, vrcholy předních rohů štítu rezavé, na každé krovce dvě nepravidelné žlutohnědé skvrny, tykadla hnědá, první 3 čl. světlejší, nohy hnědožluté. Ochlupen žlutě. Aedeagus obr. 37. Kresba imaga obr. 14. Foto imaga obr. 74 (♂)

.......................................................................................Z. stibicki Leseigneur, 1970

25(19)   Pole zrnitých teček zaujímá menší část plochy štítu (obr. 17-19).

            Přední holeně samců distálně rozšířené (obr. 28-31); přední holeně samic přímé, nerozšířené.

               

            Poznámka: Zorochros dermestoides se často vyskytuje společně s Z. quadriguttatus a na některých lokalitách byly nalezeny kusy Z. dermestoides, které mají nápadně zvětšený rozsah pole zrnitých teček a jsou tak velmi podobné Z. quadriguttatus. Spolehlivé rozlišení je v tomto případě možné podle tvaru předních holení samců.

26(27)  Krovky jsou 2x nebo více jak 2x delší než štít (obr. 17-18). Přední holeně samců distálně rozšířené (obr. 28-29); přední holeně samic přímé, nerozšířené. Štít dlouhý jako široký nebo delší než široký. Přední okraj štítu uprostřed slabě vyklenutý. Pole zrnitých teček na štítě dosahuje do 1/3 až 2/3 jeho délky. Velikost těla 2,5-4,0 mm.

            Celý černý nebo hnědý, nohy a 1. čl. tykadel okrové nebo žluté. Jindy na každé krovce 1 nebo 2 žluté skvrny. Ochlupen šedě nebo žlutohnědě. Aedeagus obr. 40-41. Larva obr. 57. Kresba imaga obr. 17-18. Foto imaga obr. 78-81

................................................................................Z. dermestoides (Herbst, 1806)

         

            Poznámka: V použití těchto znaků se autoři určovacích klíčů dosti liší (Franc 1967, Leseigneur 1970, Lohse, 1979, Platia 1994, Laibner 2000). Pro Zorochros dermestoides je typický znak distálně rozšířené přední holeně samců, ale tvar štítu, rozsah pole zrnitých teček a zbarvení povrchu těla jsou znaky velmi variabilní. Pro drobné formy s redukovaným rozsahem pole zrnitých teček použili autoři dvě různá jména, např. jméno Z. dufouri použili Lohse (1979), Kaupp (1995) a Laibner (2000). Jméno Z. dermestoides f. submaculatus (Reitter, 1895) použil Platia (1994). Exemplář s polem zrnitých teček, které má redukováno jen na přední okraj štítu, byl popsán jako Z. dermestoides f. laevithorax (Buysson, 1906).

Kaupp (1995) popsal larvu (jako Z. dufouri), která je výrazně odlišná od larvy Z. dermestoides podle Dolina (1982). Vzhledem k malému množství studovaných larev a absenci studijních vzorků z celého areálu Z. dermestoides jsou výsledky této práce diskutabilní. Pro potvrzení jeho závěrů by bylo nutné prostudovat podstatně větší množství larev z většího množství lokalit.

Zorochros dermestoides vytváří v celém svém areálu (celá Evropa mimo jejích severních oblastí, severní Turecko a Arménie) několik odlišných forem. Na území střední Evropy (také v ČR a SR) byly zjištěny tři formy, které je velmi problematické přesně diagnostikovat, protože níže uvedené morfologické znaky nejsou stabilní (tvar štítu a rozsah pole zrnitých teček, tvar aedeagu, délka krovek) a vytváří poměrně plynulé přechody:        

26a       Černý nebo tmavohnědý (f. typ). Štít dlouhý jako široký nebo delší než široký, od poloviny výrazněji zúžen k přednímu okraji. Pole zrnitých teček na štítě dosahuje do 1/2 až 2/3 jeho délky. Krovky více než 2x delší než štít (2,17x). Spolu s typickou formou se často vyskytují koloritní aberace s 1 nebo 2 žlutými skvrnami na každé krovce. Podhorské a horské řeky a potoky v celém území ČR a SR; má schopnost osídlovat i vyšší polohy. Foto imaga obr. 78   

...........................................................................................................typická forma 

26b       Drobnější forma. Štít s vypouklými bočními okraji, dlouhý jako široký. Rozsah pole zrnitých teček štítu je redukovaný na 1/3 až 1/2 jeho délky. Krovky 2x delší než štít. Na každé krovce 1 nebo 2 žluté skvrny. Řeky a potoky nížin a pahorkatin a průnikem do podhorských oblastí v celém území ČR a SR. Foto imaga obr. 80-81

......................................................................................................[f. submaculatus]

 

26c       Malá horská forma, velmi připomínající příbuzný druh Z. flavipes a často za něho zaměňovaná. Odlišuje se od něho tvarem aedeagu a výskytem koloritních aberací s 1 nebo 2 žlutými skvrnami na každé krovce. Štít má dlouhý jako široký, méně klenutý než Z. flavipes. Rozsah pole zrnitých teček štítu je redukovaný na 1/3 jeho délky. Krovky 2x delší než štít. Velikost těla 2,5-3,3 mm. Známý ze Slovenska (Vysoké Tatry) z alpínských sutí a štěrkovišť horských potoků (Mertlik 1991, jako Zorochros dufouri). Aedeagus obr. 40. Larva (obr. 58). Foto imaga obr. 79

..........................................................................................[f. dufouri sensu Mertlik]

            Poznámka: Podobnou variabilitu tvaru těl imag můžeme pozorovat např. u druhu Zorochros meridionalis (obr. 33). V mediteránní oblasti je znám Zorochros pumilio (obr. 34), který je podle Platii (1994) samostatným druhem, podle jiných autorů je pouze synonymem tohoto druhu. Pokud ale vezmeme od obou „druhů“ více kusů z více lokalit např. na linii od Řecka po Slovensko, tak budeme mít plynulou přechodovou řadu od malých „baculatých“ řeckých kusů (obr. 34) po velké středoevropské kusy (obr. 33). I další druhy rodu Zorochros jsou variabilní. Obdobné rozdíly ve tvaru štítu můžeme pozorovat také mezi asijskými a evropskými populacemi druhu Z. stibicki nebo mezi španělskými a středoevropskými populacemi druhu Z. quadriguttatus.

            U malých forem, podobných druhu Z. flavipes, je možné v případě pochybností použít jako rozlišovacího znaku tvaru a poměrů délky aedeagů (obr. 40 a 42). U samic je v některých případech spolehlivé rozlišení problematické až nemožné.

27(26)   Krovky nejsou ani 2x tak dlouhé jako štít (1,9x). Přední holeně samců slabě distálně rozšířené (obr. 30-31); přední holeně samic přímé, nerozšířené. Přední okraj štítu téměř přímý. Pole zrnitých teček na štítě nedosahuje do jeho poloviny. Velikost těla 2,0-2,5 mm.

            Celý černý nebo hnědočerný, tykadla hnědá, jejich 1. čl. a nohy okrové nebo žluté. Ochlupen šedě nebo žlutohnědě. Aedeagus obr. 42.

............................................................................................Z. flavipes (Aubé, 1850)

 
Z území střední Evropy jsou známy dvě formy:

27a       Štít klenutý, dlouhý jako široký nebo širší než dlouhý, boky štítu vypouklé. Velikost těla 2,0-2,2 mm. Celý hnědočerný, někdy se slabým zelenavým leskem, tykadla hnědá, jejich 1. čl. a nohy žluté. Ochlupen žlutohnědě. Foto imaga obr. 71

.............................................................................................................typická forma

Rozšíření: Karpaty, Jeseníky, Krkonoše, Jizerské hory, ?Alpy.

27b      Štít klenutý, dlouhý jako široký, boky štítu silně vypouklé. Černý nebo hnědočerný, tykadla hnědá, jejich 1. čl. a nohy okrové. Ochlupen šedě. Foto imaga obr. 70

.............................................................................................[východoalpská forma]

Rozšíření: Rakouské Alpy (Hochschwab).
               

            Poznámka: Mezi Zorochros flavipes f. typ. a alpskými kusy jsou patrné výrazné morfologické rozdíly v tvaru jejich štítů a také ve zbarvení povrchů jejich těl a ochlupení. V tomto případě se může jednat o geografickou variabilitu, nebo o nový doposud nepopsaný druh.

 

 

OBRAZOVÉ TABULE A FOTOGRAFIE BIOTOPŮ

     V obrazových tabulích jsou využita již publikovaná vyobrazení (Borowiec 2008; Burakowski 1976; Dolin 1977 a 1982; Franz 1967; Kaupp 1995; Leseigneur 1970 a 1972; Lohse 1976; Platia 1994); část fotografií pro tuto práci zhotovil kolega Ivo Jeniš (Náklo). U imag druhů, které fotografoval Jeniš, jsou uvedeny jejich lokalitní údaje.
     Borowiec (2008): obr. 60, 62-65, 67, 71, 80-81; Burakowski (1976): obr. 56; Dolin (1977): obr. 16, 26, 38; Dolin (1982): obr. 32, 44, 51-55, 57, 59; Franz (1967): obr. 31, 39; Jeniš (2009): obr. 61, 66, 68-70, 72-79; Kaupp (1995): obr. 58; Leseigneur (1970): obr. 10-11, 12-15, 17-19, 23-24, 27-30, 35-37, 40-42; Leseigneur (1972): obr. 45, 49-50; Lohse (1976): obr. 4-6; Platia (1994): obr. 1-3, 7-9, 20-22, 33-34, 43, 46-48.
     V obrazových tabulích není uvedena velikost zobrazených těl imag a larev ani velikost kreseb jednotlivých částí těl. V případě potřeby doporučuji použít pro velikost těl imag údaje, jenž jsou uvedeny v textu určovacího klíče.

     Většina z použitých fotografií biotopů je dílem autora článku, obr. 140 a 141 zhotovil Jiří Krátký (Hradec Králové).

    

Obr. 1-11. Obr. 1 a 3-6: Štít, dorsální pohled. 1 – Oedostethus quadripustulatus; 3 – Oedostethus tenuicornis; 4 – Negastrius sabulicola; 5 – Negastrius pulchellus; 6 – Negastrius arenicola. Obr. 2: Zorochros dermestoides, ♂, ochlupená ploška na sternitu v prostoru mezi kyčelními klouby. Obr. 7-9: Tykadlo, dorsální pohled. 7 – Quasimus minutissimus, ♂; 8 – Fleutiauxellus maritimus, ♂; 9 – Oedostethus quadripustulatus, ♂. Obr. 10-11: Habitus, samci, dorsální pohled. 10 – Zorochros alysidotus; 11 – Zorochros meridionalis.

Obr. 12-19: Habitus, samci, dorsalní pohled. 12 – Zorochros boubersi; 13 – Zorochros ibericus; 14 – Zorochros stibicki; 15 – Zorochros quadriguttatus; 16 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus; 17 – Zorochros dermestoides; 18 – Zorochros dermestoides f. dufouri; 19 – Zorochros flavipes.

 

Obr. 20-33. Obr. 20-31: Přední noha, kyčel a holeň. 20 – Zorochros boubersi, ♂; 21 – Zorochros boubersi, ♀; 22 – Zorochros stibicki, ♂ (Platia 1994); 23 – Zorochros stibicki, ♂ (Leseigneur 1970 a 1972); 24 – Zorochros quadriguttatus, ♂ (Leseigneur 1970 a 1972); 25 – Zorochros quadriguttatus, ♂ (Platia 1994); 26 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus, ♂; 27 – Zorochros ibericus, ♂; 28 – Zorochros dermestoides, ♂; 29 – Zorochros dermestoides f. dufouri ♂ (Leseigneur 1970 a 1972); 30 – Zorochros flavipes, ♂ (Leseigneur 1970 a 1972); 31 – Zorochros flavipes, ♂ (Franz 1967). Obr. 32: VIII a IX segment těla larvy Zorochros meridionalis. Obr. 33-34: Habitus, dorsální pohled. 33 – Zorochros meridionalis; 34 – Zorochros pumilio.

Obr. 35-50: Aedeagus, dorsální pohled. 35 – Zorochros quadriguttatus; 36 – Zorochros boubersi; 37 – Zorochros stibicki; 38 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus; 39 – Zorochros ibericus; 40 – Zorochros dermestoides f. dufouri; 41 – Zorochros dermestoides; 42 – Zorochros flavipes; 43 – Zorochros meridionalis; 44 – Quasimus minutissimus; 45 – Negastrius sabulicola; 46 – Oedostethus quadripustulatus; 47 – Oedostethus tenuicornis; 48 – Fleutiauxellus maritimus; 49 – Negastrius sabulicola, detail; 50 – Negastrius pulchellus, detail.

Obr. 51-59: VIII a IX segment těla larvy. 51 – Fleutiauxellus maritimus; 52 – Negastrius pulchellus; 53 – Negastrius arenicola; 54 – Oedostethus quadripustulatus; 55 – Oedostethus tenuicornis; 56 – Quasimus minutissimus; 57 – Zorochros dermestoides; 58 – Zorochros dermestoides f. dufouri; 58 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus.

 

Obr. 60-63: Habitus, dorsální pohled. 60 – Fleutiauxellus maritimus, ♂; 61 – Fleutiauxellus maritimus, ♀ (ČR-Beskydy, Vyšní Lhoty, Morávka, 23.5.2003, J. Mertlik leg.); 62 – Oedostethus quadripustulatus, ♀; 63 – Oedostethus tenuicornis, ♂.

Obr. 64-67: Habitus, dorsální pohled. 64 – Negastrius pulchellus; 65 – Negastrius sabulicola; 66 –Negastrius arenicola (Polsko, Leba env., 21.6.1975, 1 ex., J. Strejček leg.); 67 – Quasimus minutissimus.

Obr. 68-71: Habitus, dorsální pohled. 68 – Zorochros alysidotus, ♂ (Bulharsko, Sandanski env., údolí Lebnice, 5.6.2006, J. Mertlik leg.); 69 – Zorochros meridionalis (SR, Kamenín, Hron, 30.9.1984, 1 ex., I. Jeniš leg. et coll.); 70 – Zorochros flavipes, alpská forma (Rakousko-Styria, Hochschwab, 1400-1800m, 29.7.2007, J. Krátký leg.); 71 – Zorochros flavipes.

Obr. 72-77: Habitus, samci, dorsální pohled. 72 – Zorochros boubersi (Itálie-Piemonte, Roccavione env., 22.5.1999, J. Merlik leg.); 73 – Zorochros ibericus (Španělsko, prov. de. Cordoba, Moratella, Rio Bembézar, 19.4.1992, J. Mertlik leg.); 74 – Zorochros stibicki (Itálie, 7 km SE of Cividale d. Friuli, Dolegna d. Colio env., 14. 6. 2003, J. Mertlik leg.); 75 – Zorochros quadriguttatus (ČR, Krňovice, břeh Orlice, 3.5.1989, J. Mertlik leg.); 76 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus, koloritní aberace (Slovensko, Kamenín, břeh Hronu, 1. 6. 1988, J. Mertlik leg.); 77 – Zorochros quadriguttatus f. ponticus (Ukrajina-Krym, Belaya Skala env., 5.6.2007, J. Mertlik leg.).

Obr. 78-81: Habitus, dorsální pohled. 78 – Zorochros dermestoides, ♂ (ČR, Beskydy, Vyšní Lhoty, Morávka, 23.5.2003, J. Mertlik leg.); 79 – Zorochros dermestoides, ♂, horská forma (SR, Vysoké Tatry, Kriváň, 1800m, 9.- 10.6.1993, J. Mertlik leg.); 80-81 – Zorochros dermestoides f. submaculatus.

 

 

 FAUNISTICKÁ ČÁST 

Výsledky faunistického mapování České republiky a Slovenska

 

      Pro číslování lokalit byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972). Byly opsány originální údaje z lokalitních štítků a použity obvyklé standardní zkratky.  

Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)

     Typová lokalita: Anglie.
     Rozšíření. Anglie, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina (Cate 2007); Polsko (Tarnawski 2000); Rumunsko (Mertlik nepubl. data).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):
     Ve sbírce NM Praha coll. je Fleutiauxellu maritimus (1 ♀), s lokalitou Černošice (Čechy - 6052), Jagemann det. jako O. tenuicornis, J. Mertlik rev. 2009.
     Pro druh F. maritimus je lokalita Černošice nevěrohodná, protože neodpovídá požadavkům tohoto druhu na typ biotopu. Rovněž možnost náhodného splavení z horních toků není pravděpodobná, protože z této oblasti mi není znám žádný odpovídající biotop tohoto druhu. Ale protože znám zároveň i četné případy úplných likvidací štěrkovišť přirozených horských toků (Sudety), nemohu zcela vyloučit možnost, že F. maritimus v nedávné minulosti opravdu některý z českých toků obýval. Další, také velmi pravděpodobná možnost, je záměna lokalitnách štítků.
 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau], bez data, 5 ex., Dr. Graf leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6275: Moravia bor., Paskov, břeh Ostravice, náplav [Paskau am Ostrawitza-Ufer in Angeschwemmten oft h. (Reitter 1911)] (Horion 1953); (Fleischer 1927-1930).

6277: Moravia bor., Český Těšín [Teschen], bez data, 2 ex., Th. V. Wanka leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6277: Moravia bor., Český Těšín, řeka Olše [Teschen a. d. Olsa], 2 ex., Leeder (1872) (Horion 1953).

6376: Moravia bor., Beskydy, Vyšní Lhoty, břehy a štěrkové ostrovy řeky Morávky, 7. V. 1994, 1 ♂, Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 23. V. 2003, 44 ♂♂, 15 ♀♀, imaga aktivovala za slunečního svitu na nezarostlých štěrkových ostrovech a kosách (větší kameny a štěrk); prováděla klikatý let nízko nad kameny (10 cm); samci sedali na kameny a po malé chvíli opět vzlétli, samice po přistání zalézaly pod kameny. Brouci mne viděli velmi dobře a rychle odlétali – když jsem je ale zastínil rukou, rychle zalézali pod kameny, kde se dali chytit; rojení stovek imag probíhalo na všech nezarostlých ostrovech a místy i na březích, nad brodem (pro pěší zde byla lávka) i pod ním, J. Mertlik observ., leg. et coll.

6376: Moravia bor., Nošovice - údolí řeky Morávky, 23. V. 2006, 3 ex., Ivo Boščík leg. et coll. (seznam Boščík 2007); 29. V. 2006, více ex., I. Boščík leg. et coll. (seznam Boščík 2007).

6376: Moravia bor., Raškovice, 22. V. 2003, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6476: Moravia bor., Lysá hora [Lissa hora, pietsch, nach Gerhardt 1910] (Horion 1953).

6477: Moravia bor., Morávka, 14. V. 1994, 2 ♂♂, J. Stanovský leg., J. Mertlik coll.; dtto, 1 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 12 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

6575: Moravia bor., Radhošť, bez data nálezu, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; bez data, 1 ♂, Dr. Fleischer leg., Nekolný coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

Moravia bor., Beskydy [Beskiden], bez data, 2 ex., V. Zoufal leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

Moravia bor., Beskydy, 1 ♀, Dr. Jureček leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6578: Slovakia centr., v náplavu Kysuce (?6578), Dr. Brancsik (Fleischer 1927-1930).

6784: Slovakia centr., Roháče (?6784), Roháče, VII. 1947, 1 ♀, jméno sběratele nečitelné, J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1954, 1 ♀, V. Vosyka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006 (Havelka 1964).

6786: Slovakia or., Javorina, 29. VI. 1937, 2 ex., Jan Tichý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ♂, 1 ♀, Jan Tichý leg., Štěrba det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 4. VII. 1938, 1 ♂, B. Štícha leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6885: Slovakia centr., Podbanské env., řeka Belá, VII. 1979, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1982, (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987 (seznam Pavlíček 2001); 30. VI. 1987, 1 ♂, P. Čechovský leg., J. Mertlik coll.; 18.- 19. VII. 1988, více ex., J. Mertlik, M. Samek et V. Dušánek leg. et coll.; dtto, 1 ex., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009); 28. VII. 1988, 100 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 2 ex., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009); VII. 1988 (seznam Pavlíček 2001); 14. VII. 1989, 10 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); dtto, 2 ex., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008; 9. VI. 1990, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 22. VIII. 1990, 3 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 8. VII. 1991, 6 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 18. VII., 1991, 2 ex., A. Trmal leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005); 20. VII. 1991, 3 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 27. VII. 1991, 7 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 2. VII. 1994, 6 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 9. VIII. 2004, 2 ♂♂, 3 ♀♀, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.

6885: Slovakia or., Liptovské Tatry, VII. 1982, 1 ex., J. Pavlíček leg. et coll. (seznam Pavlíček 2001).

6885: Slovakia or., Vysoké Tatry, Tichá dolina, 26. VII. 1982, 1 ♂, 2 ♀♀, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6885: Slovakia or., Vysoké Tatry, Koprová dolina, 15. VII. 1949, 1 ♂, Smetana leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1991 (seznam Pavlíček 2001); 14. VII. 1991, 1 ex., J. Plecháč leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005); 17. VII. 1992, 2 ♂♂, 17 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 23. VII. 1992, 1 ex., J. Plecháč leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6885: Slovakia or., Vysoké Tatry, Kôprová dolina, Kôprovský potok, 1000 m, na břehu v štěrku (Jászay 1998) (seznam coll. ŠM Bardejov).

6886: Slovakia or., Vysoké Tatry, Mlyniská dolina, VII. 1949, 1 ex., Vosyka leg. (Havelka 1964).

6887: Slovakia or., Tatranská Lomnica, 6. VIII. 1958, 1 ♀, Emil Kučera leg., Vladimír Karas coll., J. Mertlik det. 2003 (seznam Karas 2003).

6984: Slovakia centr., Pribylina, 14. VII. 1991, 1 ♂, J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. VII. 1993, 1 ex., J. Plecháč leg. et det. (seznam Szopa 2006).

6984: Slovakia centr., Vavrišovo, VII. 1982 (seznam Pavlíček 2001).

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok, VI. 1962, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1962, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6984: Slovakia centr., Dovalovo, 7. VII. 1978, 2 ♀♀, Hrozinka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1982, 1 ex., J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

7181: Slovakia centr., Donovaly, 5. VII. 1993, 1 ♂, 1 ♀, Emil Kučera leg., Vladimír Karas coll., J. Mertlik det. 2003 (seznam Karas 2003).

Vysoké Tatry, 7. VII. 1978, 2 ♂♂, Hrozinka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

Vysoké Tatry, VII. 1982 (seznam Pavlíček 2001).

Slovenské Karpaty, 2 ex., Pečírka coll. (Roubal 1936).

Slovakia, N. Tatry, VII. 1921, 1 ♂, Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Slovakia, V. Tatry, 1931, 1 ♂, Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Slovakia, V. Tatry, VII. 1938, 5 ♂♂, 4 ♀♀, Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Slovakia or., V. Tatry, 1954, 3 ♀♀, Pfeffer leg. et coll., Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761)

     Typová lokalita: Evropa.
     Rozšíření. Anglie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Kazachstán, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Mongolsko, Nizozemsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, západní a východní Sibiř, Dálný Východ), Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina a Nearktický region (Cate 2007).
 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5056: Bohemia bor., Frýdlantsko-údolí Smědé, Filipovka, 12. VI. 1997, 2 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.

5253: Bohemia bor., Manušice – Šporka, 18. V. 2002, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5253: Bohemia bor., Manušice pr. Česká Lípa, niva Šporky, 18. V. 2002, 1 ex., Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5257: Bohemia bor., Smržovka – Chudeřín, levý písečný břeh Kamenice, 30. VII. 2004, 5 ex., na písku pod větvemi vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data nálezu (?1950), 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; dtto, bez data, 2 ex., J. Strejček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5357: Bohemia bor., Železný Brod, 9. VI. 2005, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 13. V. 2004, 10 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 21. IV.2006, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data, 2 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5454: Bohemia bor., Bělá pod Bezdězem, VII. 1966, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5456: Bohemia bor., Česká Ráj, Příhrazy, VI. 1948, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5550: Bohemia bor., Doksany, 10. VI. 07, 1 ex., R., Pečírka det., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 21. VI. 1980, 3 ex., P. Moravec leg., O. Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5550: Bohemia bor., Libochovice, III. 1946, 1 ex., Král leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5550: Bohemia bor., Hostěnice-Břežany nad Ohří, ostrov Ohře, 20. VII. 2008, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Žabovřesky nad Ohří, levý břeh Ohře, 17. VIII. 2008, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5645: Bohemia bor., Kadaň env., Želínský meandr, 17. V. 2001, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. I.2002, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5648: Bohemia bor., Louny env., Lenešice, pravý břeh Ohře, 20. VII. 2008, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. VII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5652: Bohemia centr., Mělník, 1935, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5661: Bohemia or., Heřmanice nad Labem, 1. V. 2008, 4 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, [11/5], 7 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem, V. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí env., břeh Orlice, 9. V. 1955, 1 ex., Hozák leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; 1. VI. 1991, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 21. VII. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno env., břeh Orlice, 8. VI. 1996, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Nepasice env., břeh Orlice, 14. IV. 2002, 3 ex., na písku pod suchou travou, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, 12. V. 1989, 11 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5848: Bohemia centr., Nesuchyně, V. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem [Brandýs], bez data, 1ex., Havlík leg., Kočvara coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Toušeň, bez data, 1 ex., Dr. Lokay leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, [+3II], 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 13. VI. 1920, 2 ex., Ing. Jedlička leg., Jagemann det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Štícha leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí); V. 1965, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5856: Bohemia centr., Nymburk, Komárno, VI. 1953, 1 ex., na bahně (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem env., břeh Labe, 29. VI. 1999, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rezervace Polabiny - jih, zazemněné rameno env., 3. V. 2008, 3 ex., na louce na písčitém náplavu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem, Labe, pisčina u jezu, 7. V. 2005, 1 ex., pod vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hrobice env., rezervace Tůň u Hrobic env, soutok Labe a kanálu od elektrárny, 18. IV. 2008, 2 ex., na písku pod travinami, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hrobice - Bukovina, ostrov na meandru Labe, 18. IV. 2008, 2 ex., na písku pod travinami, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u rez. Polabiny, chatová oblast, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina – meandr Labe, písčitý břeh, 1. V. 2006, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 6. IV. 2005, 12 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18. IV. 2008, 2 ex., na písku pod travinami, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 2008, 3 ex., na písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2007, 14 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 13. IV. 2007, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem - Bukovina, štěrkový práh, levý břeh Labe, 23. IV. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem env., 7. VI. 1995, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 8. VII. 1997, 1 ex. v náplavu Labe, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 1. V. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Krňovice env., břeh Orlice, 23. V. 1987, 8 ex.; 2. VI. 1988, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 1989, 300 ex, J. Mertlik leg. et coll.; 5. III. 1997, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Štěnkov – Petrovičky, štěrkopísčité náplavy na břehu Orlice, 12. 5. 2009, více ex., pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovičky, břeh Orlice (5862a), 6.V.2002, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2005, 2 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 12. 5. 2009, více ex., pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí env., břeh Orlice, 5. VI. 1991, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll.

5952: Bohemia centr., Chuchle, 10. X. 191?, 1 ex., náplav, bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5952: Bohemia centr., Praha-Bubny, náplav, 17. VII. 1907, 2 ex., Kočvara det., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha, Zlíchov, 14/3, 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Braník, 20. IV. 1917, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5960: Bohemia or., Dražkov env., břeh Labe, 17. V. 2005, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Pardubice, 8. IV. 1909, 1 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5963: Bohemia or., Plchůvky env., břeh Orlice, V. 1950, 1 ex., Šimek leg. (Laibner 1977b); 8. V. 1989, 13 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Bohemia or., Bošín, VI. 1965, 7 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b).

5963: Bohemia or., Darebnice u Chocně, 7. VI. 1980, 4 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5963: Bohemia or., Skořenice, bez data, 1 ex., K. Poláček leg., Jagemann det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

6051: Bohemia centr., Všenory (6051-52), 10. IV. 1907, 1 ex., Pečírka coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, VI. 1952, 9 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Jarov, V. 1954, 32 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, bez data, 4 ex., coll. Kelemen, Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6246: Bohemia occ., Plzeň, obora, bez data nálezu, 1 ex., J. Brožík leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

6260: Bohemia or., Chotěboř, 7. III. 1900, 1 ex., coll. Kelemen, Kočvara coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 3. VIII. 1900, 1 ex., coll. Kelemen, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6341: Bohemia occ., [ca 2 km SW of] Diana [vill.], Kateřinský potok [stream] (6341c), 500 m, písčitá pláž [sandy beach], 15. VI. 2001, 1 ex., Z. Kejval leg., Muzeum Chodska Domažlice coll., J. Mertlik det. 2008.

6349: Bohemia centr., Příbram (6349-50), bez data nálezu, 1 ex., Šípek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6648: Bohemia occ., Horažďovice, 12. V. 1913, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6650: Bohemia mer., Písek, 1905, 10 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 24. III. 1909, 2 ex., Pečírka coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 6. V. 1909, 8 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 7. V. 1909, 7 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 1909, 10 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 1910, 1 ex., J. Tyl leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6747: Bohemia occ., Žichovice env. [N of], břeh Otavy [sandy gravely riverbed], 440 m, 14. VI. 2004, 1 ex., Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6749: Bohemia mer., Strakonice, bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6846: Bohemia occ., Hartmanice, 28. V. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 17. IV. 1950 (seznam Karas 2003); 2. V. 1955 (seznam Karas 2003); 28. VII. 1957 (seznam Karas 2003); 5. V. 1958 (seznam Karas 2003); 16. VI. 1967 (seznam Karas 2003); 1. VI. 1968 (seznam Karas 2003); 6. VI. 1973 (seznam Karas 2003) (Deneš et Niedl 1973).

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, břeh Lužnice, 7. V. 2006, 4 ex., na písčitém břehu mezi pobřežní vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

6854: Bohemia mer., Drahov, 15. V. 1962 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Hamr nad Nežkou, 3. VI 1973 (seznam Karas 2003).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 12. VI. 1979 (seznam Karas 2003).

6954: Bohemia mer., Lužnice, 2. IV. 1991 (seznam Karas 2003).

6954: Bohemia mer., Třeboň env., rybník Rožmberk, VI. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7049: Bohemia mer., Spálenec, 31. V. 2002, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. 2004 (seznam Houška 2008).

7055: Bohemia mer., Majdalena, 16. VI. 1994 (seznam Karas 2003).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, V. 1950, 1 ex., bez jména nálezce, J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7354: Bohemia mer., Žofín, břeh potoka Černá, 5. V. 2006, 9 ex., na písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll

Karloves, 12. VII. 1917, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, bez data, 1 ex. [26-32], Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

Doly, 14. V. 1911, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6076: Moravia bor., Starý Bohumín, Kopytov env., břeh Odry, 22. V. 2005, 4 ex., mezi řídkými travinami na písčitém břehu řeky, J. Mertlik leg. et coll.

6175: Moravia bor., Ostrava [M. Ostrava], 1 ex., Dr. Jureček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6267: Moravia bor., Mohelnice – Lukavice, břeh Moravy, 23. IV. 2005, 28 ex., písčitý břeh, J. Mertlik leg. et coll.

6268: Moravia bor., Nové Zámky, břeh Moravy, 14. V. 2007, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6268: Moravia bor., Litovel, Víska, 21. V. 1999, 1 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau], bez data, 1 ex., Nekolný coll., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Reitter leg., E. Jagemann det. et. coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6368: Moravia bor., Střeň env., břeh Moravy, 23. VI. 1952, 5 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; 6. V. 2005, 19 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 2006, 2 ex., v písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, pravý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, levý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6571: Moravia bor., Prosenice – Oldřichov, levý břeh Bečvy, 17. IV. 2009, více ex., pod detritem na písčitých náplavech, J. Mertlik leg., det. et coll.

6669: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, soutok Moravy a Blata, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška, 2 ex., 31. III. 2006, náplav Svratky (seznam Schles 2007).

6766: Moravia mer., Adamov, bez data, 1 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, bez data, více ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6863: Moravia mer., Mohelno, bez data, 3 ex., E. Jagemann det. et. coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6865: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller] (Reitter 1870).

6965: Moravia mer., Smolín – Medlov, břeh Jihlavy, 16. V. 2005, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7065: Moravia mer., Přibice env., břeh Jihlavy, 12. V. 2005, 14 ex., na písčitých náplavech v lesním úseku toku, J. Mertlik leg. et coll.

7162: Moravia mer., Znojmo, 1. I. 1931, 1 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll.

7263: Moravia mer., Hrádek - Jaroslavice, ostrůvek u mostu přes Dyji, 16. V. 2006, více ex., velice aktivní na povrchu na písčitých plochách, J. Mertlik leg. et coll.

7263: Moravia mer., Hrádek - Oleksovičky, štěrkové břehy Dyje, 16. V. 2006, více ex., v písku, J. Mertlik leg. et coll.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6688: Slovakia or., Červený Kláštor env., Majere, břeh Dunajce, 24. VI. 1991, 6 ex., J. Mertlik leg. et det. (materiál ukraden, ?coll.).

6794: Slovakia or., Bardejov, Komárov, řeka Topla, 3. VII. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6688: Slovakia or., Pieniny: Červený Kláštor, prielom Dunajca - po Huty, břeh Červeného kláštora – s. Huty, 23. V. 1989, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, štěrkoviště, břehy řeky Torysy, 5. V. 2003, 2 ex., na břehu v písku mezi vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

7000: Slovakia or., Ulič env., břeh řeky Uličky, 25. V. 1989, 30 ex., J. Mertlik et J. Jelínek leg. et coll.

7074: Slovakia occ., Trenčianská Teplá, VII. 1925, 1 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

7084: Slovakia centr., V. Boca, VII. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7100: Slovakia or., Ubľa env., břeh řeky Ublianky, 22.- 23. VI. 1991, 1 ex., R. Lízler et J. Mertlik leg. et det. (materiál ukraden, ?coll.).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 16. V. 1925, 1 ex., Roubal leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7480: Slovakia centr., Zvolen, V. 1952, 14 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7677: Slovakia centr., Hronský Beňadik [Sv. Benadik], bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7868: Slovakia occ., Bratislava, bez data, 1 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

8177: Slovakia occ., Kamenín env., břeh Hronu, 26. IV. 1989, 15 ex.; J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 1989, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, VI. 1985, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

 

Negastrius sabulicola (Boheman, 1852)

     Typová lokalita: Švédsko.
     Rozšíření. Anglie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (severoevropské a středoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina (Cate 2007); Turecko (Mertlik & Platia 2008); Makedonie, Kazachstán, Írán (Mertlik nepubl. data).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5448: Bohemia bor., Bílina v Čechách, Kaňkov, VII. 1949, 4 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

5550: Bohemia bor., Radovesice, 3. VI. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5550: Bohemia bor., Hostěnice-Břežany nad Ohří, ostrov Ohře, 20. VII. 2008, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5652: Bohemia centr., Mělník, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5661: Bohemia or., Jaroměř, VI. 1944, 3 ex., Pulpán leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

5753: Bohemia centr., Tišice, Štícha leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5753: Bohemia centr., Lobkovice, [25/5], 5 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5754: Bohemia centr., Stará Boleslav – Proboštská jezera, 14. VI. 2005, 1 ex., Jiří Háva leg. (seznam Zbuzek 2005).

5761: Bohemia or., Hradec Králové (?5761), 8. V. 1994, 1 ex., J. Jurčíček leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5761: Bohemia or., Svinary, břeh Orlice, 8. VI. 1996, 6 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí env., břeh Orlice, 21. VII. 1996, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno, břeh Orlice, 8. VI. 1996, 5 ♂♂, 8 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Nepasice, břeh Orlice, 14. IV. 2002, 2 ex., na písku pod suchou travou, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, 12. V. 1989, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 29. VI. 1991, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5761: Bohemia or., Krňovice, 8. VI. 1991, 1 ex., J. Voda leg. et det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem [Brandeis a. E., Hochwasser], 31. III. 1895, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; [Brandýs, 31/3] 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Havlík leg., Hrbáček leg., Hyka leg. (Kočvara 1942)

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data, Lokay leg. (Kočvara 1942) (rukopis Havelka - Brouci Polabí); 14. VI. 2005, 1 ex., J. Háva leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

5854: Bohemia centr., Toušeň, Doc. Dr. Obenberger leg., Lokay leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí); 1910, 2 ex., Obenberger leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1910, 7 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Dr Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, Štícha leg. (Kočvara 1942); 3. V. 1907, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., Dr. Obenberger leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005); Čelákovice, bez data, 2 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data,1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1954, 13 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1961, 1 ex., Gottwald leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; (seznam Zbuzek 2005); V. 1984, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5855: Bohemia centr., Lysá nad Labem, na písku místy porostlém travou, Vorlíček leg. (Kočvara 1942, jako a. jagemanni), E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; (rukopis Havelka - Brouci Polabí); 24. V. 1903, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5855: Bohemia centr., Šnepov, V. 1952, u louže v pískovně (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5856: Bohemia centr., Nymburk, V. 1962, Gottwald leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5856: Bohemia centr., Oseček [Voseček], 3. VI. 1925, 2 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem, řeka Labe, písčina u jezu, 7. V. 2005, 1 ex., pod naplaveným dřevem, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, břeh Orlice, 12. V. 1989, 2 ex., Jar. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008.

5861: Bohemia or., Krňovice, břeh Orlice, 3. V. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2001, 6 ex.

5862: Bohemia or., Štěnkov – Petrovičky, písčité náplavy na břehu Orlice, 12. 5. 2009, 1 ♂, 1 ♀, pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovičky, písčité náplavy na břehu Orlice (5862a), 6. V. 2002, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 1. V. 2003, 6 ex.; 26. V. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 12. 5. 2009, 3 ♀♀, pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko, břeh Orlice, 7. V. 2008, 3 ex., písčité náplavy řeky, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Pardubice, 8. IV. 1909, 2 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5963: Bohemia or., Bošín u Chocně, VI. 1953, 1 ex., K. Poláček J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

6052: Bohemia centr., Zbraslav, VI. 1952, 10 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Jarov, V. 1954, 12 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6650: Bohemia mer., Písek, 7. V. 1909, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, bez data, 1 ex. [18-83], J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6076: Moravia bor., Starý Bohumín, Kopytov env., Odra, 22. V. 2005, 17 ex., mezi řídkými travinami na písčitém břehu řeky, J. Mertlik et B. Zbuzek leg. et coll.

6368: Moravia bor., Střeň (6368), 23. VI. 1952, 1 ex., Pavlů leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

6368: Moravia bor., Střeň env., řeka Moravy, levý břeh, 12. VI. 2006, 2 ex., v písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, pravý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, levý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6570: Moravia bor., Přerov, Holík leg. (Kočvara 1942); 6. VI. 1909, 1 ex., Holík leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 6. VI. 1909, 2 ex., Holík coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6761: Moravia mer., Třebíč, bez data, 2 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, bez data, 3 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6766: Moravia mer., Adamov, bez data, 2 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6770: Moravia mer., Kroměříž, bez data, 1 ex., J. Fiala leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6865: Moravia mer., Brno (67-6865), Dr. Fleischer leg. (Kočvara 1942); bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6965: Moravia mer., Rajhrad, smyk na písčité stepní lokalitě poblíže řeky, Ing. Günther leg. (Kočvara 1942).

7068: Moravia mer., Mutěnice, bez data nálezu, 1 ex., J. Bechyně leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll., dtto, 1 ex., J. Bechyně leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Přibice env., řeka Jihlava, 12. V. 2005, 12 ex., na písčitých náplavech v lesním úseku toku, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec, VI. 1942, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 6. VI. 2002, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7069: Moravia mer., Bzenec přívoz, 19. VI. 2003, 4 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7069: Moravia mer., Bzenec přívoz, Osypané břehy, břehy Moravy, 2. VI. 1996, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 2. VI. 2001, 4 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 12 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 6. V. 2003, 3 ex., na břehu řeky na písku pod listím vrb, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VI. 2003, 3 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. 2004 (seznam Houška 2008); 28. IV. 2008, více ex., na písku pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Strážnice env., Morava (Jagemann 1955).

7070: Moravia mer., Lidéřovice, V. 1949, 3 ex., Pulpán leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

7165: Moravia mer., Pálava, bez data nálezu, 1 ex., Stejskal leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.

7166: Moravia mer., Rakvice env., Dyje (Jagemann 1955).

7169: Moravia mer., Rohatec env., Morava (Jagemann 1955); meandry Moravy, 26. IV. 2004, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, bez data, více ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6983: Slovakia centr., Liptov, Poruba [Kut.] (Roubal 1936).

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, štěrkoviště, břehy řeky Torysy, 5. V. 2003, 1 ex., na břehu v písku mezi vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

7000: Slovakia or., Ulič env., břeh Uličky, 25. V. 1989, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7074: Slovakia occ., Trenčianská Teplá, řeka Váh, bez data, 1 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1928, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 1 ex., Kočvara det. (jako a. pulcher); dtto, 1 ex., Kočvara det. (jako a. roubali); VIII. 1925, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., Kočvara det. (jako a. havliki) (Kočvara 1942), J. Mertlik rev. 2009.

7174: Slovakia occ., Trenčín, Váh, bez data, 2 ex., Čepelák leg. (Kočvara 1942), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; dtto, Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., Kočvara det. (jako a. oculatus), J. Mertlik rev. 2009.

7174: Slovakia occ., Trenčín, bez data, 2 ex., Čepelák leg., S. Kočvara det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7273: Slovakia occ., Nové Město nad Váhom, V. 1949, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7498: Slovakia or., Čičerovce, 26. VI. 1954, 1 ex., Dr. Mařan leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

7596: Slovakia or., Ladmovce, 4. V. 1987, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

7598: Slovakia or., Čierna nad Hronom, V. 1987, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, Bolkay leg. (Roubal 1936).

7698: Slovakia or., Malé Trakany env., břeh Tisy, V. 1983, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 28. IV. 1986, Martinů leg., J. Mertlik det. et coll.; 23. V. 1989, 39 ex., J. Mertlik et J. Jelínek leg. et coll.; 18. V. 1993, 3 ex.; 20. V. 1996, 1 ex.; 14. VII. 1998, 1 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 20 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 10. V. 2003, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7868: Slovakia occ., Bratislava, bez data, 1 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

8074: Slovakia occ., Nové Zámky (8074-75), bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., Kočvara det. (jako a. havliki) (Kočvara 1942), J. Mertlik rev. 2009.

8177: Slovakia occ., Kamenín env., břeh Hronu, 9. VI. 1988, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.; IV. 1989, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 26. IV. 1989, 40 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 1989, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Malá nad Hronom, 3. V. 1987, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 7. V. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 14. V. 1989, 1 ex., J. Plecháč leg. et det. (seznam Szopa 2006).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, VI. 1985, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 5. V. 1986, 1 ex., J. Vávra leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008; 6. V. 1986, 1 ex., M. Hruška leg., A. Sieber coll., J. Mertlik det. (seznam Sieber 2009); V. 1987, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1987, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

8178: Slovakia occ., Štúrovo env., Kováčov, řeka Dunaj [Dunaj, Parkáň, Kov.], IV. 1924, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkáň], Dunaj, Roubal leg. (Kočvara 1942)


Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)

     Typová lokalita: Německo (Saksonia).
     Rozšíření. Anglie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (severoevropské a středoevropské teritorium, západní a východní Sibiř, Dálný Východ), Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Čína (Heilongjiang) a Nearktický region (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data,1 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5447: Bohemia bor., Louka u Litvínova, 13.-16. VII. 2000, 1 ♂, Ing. K. Schön leg., J. Mertlik coll.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., Písečný ostrov, Labe, 25. VII. 2004, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5462: Bohemia or., Česká Metuje, Solovický dvůr (5462d), 15. VII. 2003, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et spol. 2005).

5464: Bohemia or., Martínkovice – Sahara (5464c), 4. IX. 2002, 1 ♂, zemní past, J. Spíšek leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet, Vancl et spol. 2005).

5546: Bohemia bor., Chomutov, Bezručovo údolí, 15. V. 2006, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5552: Bohemia centr., Liběchov, 30. VI. 1931, 1 ex., Zborník leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 15. VII. 1931, 1 ex., Zborník leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5555: Bohemia centr., Josefův důl, 31. VII. 1981, 1 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); dtto, 1 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

5555: Bohemia centr., Bakov nad Jizerou, 26. VI. 2004, 5 ex., Bořivoj Zbuzek leg. (seznam Zbuzek 2005).

5661: Bohemia or., Jaroměř, 1941, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 18. VII. 1941, 3 ex., Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5661: Bohemia or., Starý Ples, záplavové louky u Metuje, 4. VII. 2003, 3 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Bohemia or., Roztoky, louka vpravo od silnice k jezu, 4. VII. 2003, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Bohemia or., Šestajovice, záplavová louka u silnice pod rezervací Šestajovická stráň, 4. VII. 2003, 4 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5662: Bohemia or., Dolsko env., louky u řeky Metuje, 4. VII. 2003, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, bez data, 1 ex., Štícha leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí); [Labský Kostelec], I. 1903, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Svinárky, 17. VIII. 1987, 1 ex., společně s více ex. Zorochros dermestoides (Herbst.) na písčině u mostního pilíře, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno, na louce u Orlice, 12. VII. 2001, 27 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 18. VII. 2001, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 2001, 27 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 31. VII. 2001, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. VI. 2002, 12 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno – osada „OVS“, na louce u Orlice, 12. VII. 2001, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Nepasice, na louce u Orlice, 31. VII. 2001, 4 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, na louce u Orlice, 31. VII. 2001, 2 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5843: Bohemia occ., Karlovy Vary, Stanovice, VII. 1874, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, VIII. 1938, 1 ex., Němec leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 3 ex., J. Achard leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V. 1948, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll.; V. 1953, 1 ex., Rous leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5855: Bohemia centr., Šnepov, VIII. 1951, 1 ex., Rous leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5855: Bohemia centr., Lysá - Litol, bez data, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5856: Bohemia centr., Nymburk, Komárno, VI. 1952, 1 ex., na bahně, Rous leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5860: Bohemia or., Hrobice, rezervace Tůň u Hrobic (5860d), 11. VI. 2002, 7 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, záplavová luka u elektrárny, 7. VII. 2009, 1 ♂, smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rezervace Hrozná (5860d), 9. VI. 2002, 10 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rezervace Polabiny (5860d), 9. VI. 2002, 19 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VI. 2009, 2 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, louky u jezu, 21. VII. 2001, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 9. VI. 2002, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 2002, 3 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem, louky u Labe u chatové oblasti, 11. VI. 2002, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 5. VII. 2008, 1 ex., smyk travin, V. Dušánek leg., det. et coll.; 20. VII. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 22. VII. 1996, 1 ex., smyk travin na břehu Labe, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det.

5860: Bohemia or., Březhrad, louky u Labe (5860b), 8. VI. 2002, 2 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Třebeš, 13. VI. 2002, 1 ♂, smyk zbytků stébel na čerstvě pokosené louce u Starého Labe, Martin Samek leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Krňovice, na louce u soutoku řek, 12. VII. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Petrovice env., Kopaniny, záplavové louky u řeky Orlice, 14. VII. 2003, 2 ex., ve smyku travin, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Rašovice - písník, 12. VII. 1991, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, louky u soutoku řek, 20. VII. 1994, 2 ex., F. Pavel leg. et coll. (1 ex. J. Mertlik coll.).

5942: Bohemia occ., CHKO Slavkovský les, Prameny, rez. mokřina pod Vlčkem (5942c), 27. VI. 1997, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.

5942: Bohemia occ., CHKO Slavkovský les, Dominova skalka (5942b), 2. VII. 1997, 1 ex., P. Jiskra leg. et coll., J. Mertlik det.

5946: Bohemia occ., Žihle, 21. VI. 1998, 2 ♀♀, V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det.

5952: Bohemia centr., Praha - Libuš, 3. VIII. 1969, ex., J. Strejček leg., A. Olexa det., J. Mertlik coll.

5960: Bohemia or., Pardubice, bez data nálezu, 1 ex., J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5961: Bohemia or., Holice, 27. IV. 1912, 1 ex., jméno nálezce nečitelné, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5963: Bohemia or., Chloumek u Chocně, záplavová louka u Orlice, 26. VI. 2002, 10 ex., smyk, J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 6. VII. 2002, 4 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5963: Bohemia or., Choceň, Darebnice, záplavové louky u Orlice, 26. VI. 1949, více ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977b); dtto, 6 ex., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009); dtto, 1 ex., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); 30. VII. 2001, 6 ex., smyk travin na louce u Orlice, J. Jelínek et J. Mertlik leg. et. coll.

5963: Bohemia or., Choceň, Postolov (59-6063?), 6. VII. 1980, 1 ex., M. Doležal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5963: Bohemia or., Choceň, 20. VII. 1957, 1 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.; 20. VII. 1959, 3 ex., K. Poláček leg. et det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

6042: Bohemia occ., Slavkov, les – Kosí potok, pr. Michalovy hory (6042d), 7. VII. 2001, 2 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6044: Bohemia occ., Úterý, 20. VII. 1956, 1 ex., J. Roubal leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6048: Bohemia centr., Skryje, 7. XI. 1939, 1 ex., Dvořák leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6051: Bohemia centr., Choteč, VI. 1953, 1 ex., [Exc. Mus. Nat.], NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 15. VII. 1989, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll.

6051: Bohemia centr., Všenory, 19. V. 1924, 1 ex., bez jména nálezce, Jagemann det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Praha – Lahovice, PP. Krňák, 18. VII. 1999, 1 ex., Farkač leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Praha - Radotín, údolí, 21. VII. 1981, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6052: Bohemia centr., Praha - Komořany, niva Vltavy, 23. VIII. 1986, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, 12. VII. 1941, 22 ex., Píša leg., Kočvara coll., v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 19. VII. 1941, 1 ex., Píša leg., S. Kočvara det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1952, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1952, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1953, 25 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, Zbraslavská tůň, 19. VIII. 1996, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. (1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll.).

6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977b).

6142: Bohemia occ., Michalovy hory env., údolí Kosího potoka (6142b), 7. VII. 2001, 3 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6146: Bohemia occ., Horní Bříza, 27. VIII. 1917, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6243: Bohemia occ., Stříbro env., Řebří (6243c), 13. VII. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.

6246: Bohemia occ., Plzeň, 5. VIII. 1975, 1 ex., Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

6246: Bohemia occ., Plzeň - rybník Stoženka, 26. VI. 2003, 1 ex., Z. Doležal leg. (seznam Lahoda 2005).

6248: Bohemia occ., Plzeň - Úslava, 24. VI. 1944, 2 ex., J. Suchý leg., S. Benedikt coll., J. Mertlik det.

6249: Bohemia centr., Jince, 1918, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6249: Bohemia centr., Příbram, Hutě (6249-50), 3. VII. 1918, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6251: Bohemia centr., Dobříš, bez data, 1 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6347: Bohemia occ., Šťáhlavy, bažantnice, 4. VI. 1993, 1 ex., S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, louky u řeky Radbuzy, 385 m, 25. VI. 2003, 2 ex., J. Lahoda leg. (seznam Lahoda 2005).

6542: Bohemia occ., Postřekov env., rybník jihovýchodně od Postřekova [wetland res.] (6542bd), V. 1985, 1 ex., Z. Kejval leg., Muzeum Chodska Domažlice coll., J. Mertlik det. 2008.

6554: Bohemia mer., Tábor (6553-54), VI. 1939, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6650: Bohemia mer., Písek, 25. VIII. 1908, 1 ex., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6754: Bohemia mer., Dráchov, Lužnice, VII. 1913, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 6. VI. 1974, (seznam Karas 2003); 3. VII. 1987 (seznam Karas 2003).  

6852: Bohemia mer., Purkatec, 22. VII. 1970 (seznam Karas 2003).  

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 6. VII. 1951 (seznam Karas 2003); 8. VII. 1951 (seznam Karas 2003); 4. VII. 1954 (seznam Karas 2003); 5. VII. 1955 (seznam Karas 2003); V. 1965, Karas leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); 23. VII. 1974 (seznam Karas 2003); 3. VII. 1991 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Hamr nad Nežárkou, 21. VI. 1988 (seznam Karas 2003).

6855: Bohemia mer., Jindřichův Hradec (6855-56), VII, 1919, 1 ex., B. Štícha leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VII. 1946, 1 ex., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; VII. 1979, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6952: Bohemia mer., Zliv, 29. VII. 1989, (seznam Karas 2003).

6953. Bohemia mer., Chotýčany, 10. VII. 1971 (seznam Karas 2003); 30. VIII. 1993 (seznam Karas 2003).  

6954: Bohemia mer., Třeboň, VII. 1956, Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973).

6955: Bohemia mer., Nová řeka, 7. 1956, Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973).

7055: Bohemia mer., Majdalena, 11. VII. 1981 (seznam Karas 2003).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, VII. 1956, Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973).

7155: Bohemia mer., Dvory nad Lužnicí, 9. VII. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2004).

7252: Bohemia mer., Mostky u Kaplice, VIII. 1979, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

Bohemia, Březová, 17. 8. 1908, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.


ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 18. VI. 2004, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7166: Moravia mer., Rakvice, VII. 1954, 1 ex., J. Fremuth leg., MVČ HK coll.

7166: Moravia mer., Lednice env., 11. VII. 1971, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 9. VII. 1988, 1 ex., P. Čechovský leg., J. Mertlik coll.; dtto, 2 ex., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003); 6. VII. 1985, 1 ex., E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; (71-7266), VI. 1990, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); Z. Kraus et J. Vávra coll. (Vávra 1996); 13. VI. 1992, 1 ex., J. Plecháč leg., O. Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 16. VI. 1992, 1 ex., A. Trmal leg., O. Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

7166: Moravia mer., Lednice - park, 6. VII. 1972, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

7167: Moravia mer., Ladná, J. Vávra coll. (Vávra 1996).

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, 5. VII. 1996, 1 ex., Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 5. VII. 2000, 4 ex., Pelikán leg., J. Mertlik coll.; 5.- 7. VII. 2000, 2 ex., T. Kopecký et J. Pelikán leg., M. Zúber coll. (seznam Zúber 2008); 23. VII. 2000, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 23. VI. 2001, 2 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 1.- 6. VII. 2001, 3 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006 (seznam Szopa 2006); 2. VII. 2001, 31 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 7. VII. 2001, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 2002, 30 ex., ráno ve smyku travin, Dušan Vacík leg., coll. et det.; [Břeclav env.] 14.- 21. VI. 2003, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. VI. 2003, 9 ex., A. Holub leg., et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2008).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6792: Slovakia or., Čerghovské pohorie, Kríže, VI. 1978, 1 ♂, Ernest leg. et coll., J. Mertlik det.

7174: Slovakia occ., Trenčín, bez data, Korbel leg. (Roubal 1936).

7199: Slovakia or., Remetské Hámre, VII. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7293: Slovakia or., Košice [Bran.- Ortv.- Weise (Koš.)] (Roubal 1936).

7767: Slovakia occ., Děvínské Jazero, bez data, Kavan leg., J. Roubal det. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936).

7868: Slovakia occ., Bratislava, VI. 1927, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

8278: Slovakia mer., Štúrovo [Parkan], V. 1950, 5 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll.

 

Oedostethus tenuicornis (Germar, 1824)

     Typová lokalita: Rakousko.
     Rozšíření. Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (severoevropské teritorium, západní Sibiř), Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko (Cate 2007); Ukrajina (Roubal 1936, Dolin 1982).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia)

     Z území Čech (Černošice - 6052) je udáván Laibnerem (2000). Ve sbírce NM Praha jsem v roce 2009 nalezl Fleutiauxellu maritimus (1 ♀), s lokalitou Černošice, Jagemann det. jako Oedostethus tenuicornis.
     Vzhledem k přirozenému areálu O. tenuicornis je jeho výskyt na přirozených říčních biotopech českých řek možný, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není dokladován žádným exemplářem.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6076: Moravia bor., Starý Bohumín, Kopytov env., řeka Odra, 22. V. 2005, 37 ex., smyk řídkých travin na bahnitém břehu řeky, J. Mertlik et B. Zbuzek leg. et coll.

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, 24. VII. 1991, více ex., J. Vávra leg., coll. et det. (1 ex., J. Mertlik coll.); 2.- 4. VII. 1997, 1 ex., J. Vávra leg. et det., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, levý břeh řeky Odry, meandry řeky jižně od mostu směrem na Starou Bělou, 16. VII. 2003, 20 ex., ve smyku pobřežní vegetace (traviny a malé vrbičky) na štěrkových březích a ostrůvcích, Josef Mertlik et Dušan Vacík leg. et coll.; 17. VII. 2004, 30 ♂♂, 5 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

6761: Moravia mer., Třebíč, 1. I. 1928, 1 ex., bez jména sběratele, JMM Znojmo coll., Vít Kubáň det. (seznam JMM Znojmo coll.)

Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy, bez dalších dat (Laibner 2000).

Moravia, bez data, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6793: Slovakia or., Bardejov, Topľa, pod Haťou, 22. VII. 1990, 1 ♀, Jászay leg., J. Mertlik det. 2004 (seznam coll. ŠM Bardejov).

7000: Slovakia or., Ulič env., řeka Ulička, 7. VII. 1988, 500 ex., smyk a sklep vrb, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; dtto, 2 ex., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009); 9. VII. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Jelínek 2009); 15. VI. 2002, 1 ex., smyk pobřežní vegetace, Václav Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

7100: Slovakia or., Ubľa env., řeka Ublianka, 22.- 23. VI. 1991, více ex., smyk malých vrb na ostrůvku, R. Lízler et J. Mertlik leg. (materiál ukraden, ?coll.); 18.-19. VI. 1993, 40 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18. VI. 1993, 2 ex., Jiří Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. VI. 1995, 1 ex., Dr. St. Urban leg., O. Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 15. VI. 2002, 1 ex., smyk pobřežní vegetace, Václav Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

7174: Slovakia occ., Trenčín [Szomb., Rov. L. XVIII, 119: Tren. (Bran.)] (Roubal 1936).

7183: Slovakia centr., Podbrezová, bez dalších dat (Laibner 2000).

7299: Slovakia or., Petrovce, 13. VI. 1984, 1 ex., oklep kvetoucí Castanea sativa, Ivo Jeniš leg., coll. et det. (I. Jeniš, pers. comm. XI.2003).

7472: Slovakia occ., Piešťany, 22. VI. 1930, 1 ex., Ing. J. Palásek leg., E. Jagemann coll.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, VI. 1988, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7868: Slovakia occ., Bratislava [Pressburg], bez data, 2 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

7868: Slovakia occ., Bratislava, u Dunaje na pobřežní vegetaci, 9. VII. 1921, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936).

7969: Slovakia occ., Šamorín, bez data, 1 ex., Laco leg., J. Roubal coll. in coll. SNM Bratislava (= jeden kus z typové série od Platynychus rubripes f. abnormis Roubal), J. Mertlik det.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 18. VII. 1996, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

8278: Slovakia occ., Štúrovo env. [Parkan], VII. 1949, 1 ex., Dr. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

Slovakia or., povodí Bodrogu a Ondavy, bez dalších dat (Laibner 2000).

 

Quasimus minutissimus (Germar, 1817)

     Typová lokalita: Evropa (Dalmácie, Francie, Itálie a Německo).
     Rozšíření. Ázerbajdžán, Albánie, Arménie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (středoevropské a jihoevropské teritorium, Sibiř), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Turecko a Írán (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5349: Bohemia bor., Habří env., vrch Hradiště, SPR Rač, 22. V. 1972, M. Honců leg., det. et coll. (Honců 1975).

5446: Bohemia bor., Vysoká Pec env., rezervace Jezerka, 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5641: Bohemia occ., Kraslice, 1. V. 1991, 1 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik coll.

5753: Bohemia centr., Kostelec n. L., 1. V. 1907, 2 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5761: Bohemia or., Libřice, 27. V. 1916, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5848: Bohemia bor., Krušovice, 1910, 3 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Ruda (5849C7), 21. VIII. 1994, 2 ex., smykem v nivě potoka (seznam Rébl 2004).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C24), 14. VII. 1985, 18 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 12. VI. 1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004); 24. V. 1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004).

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5849C25), 9. VI. 1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Tiché údolí, 5. VI. 1975, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5852: Bohemia centr., Roztoky, 31. V. 1907, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka, bez data, B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5852: Bohemia centr., Šárka, bez data, 2 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Jenerálka (5952?), 27. V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5852: Bohemia centr., Praha [et loca vicina], Troja, 1958, 2 ex., J. Král leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5940: Bohemia occ., NPP Železná hůrka, 570 m (5940d), 13. VI. 2004, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. (seznam Benedikt 2005).

5945: Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou, 29. VI. 1997, 4 ex., V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. (1 ex. J. Mertlik coll.).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány (5949A4), 12. V. 1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004); 5. VII. 1993, 12 ex., poklepem lípy (seznam Rébl 2004); 23. VII. 1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni (seznam Rébl 2004); 20. VIII. 1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni (seznam Rébl 2004); 27. VII. 1995, více ex., poklepem lípy (seznam Rébl 2004); 18. VI. 1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni (seznam Rébl 2004); 27. VII. 1995, více ex., poklepem lípy (seznam Rébl 2004); 12. VIII. 1995, 6 ex., poklepem lípy (seznam Rébl 2004); 17. IX. 1995, 6 ex., poklepem lípy (seznam Rébl 2004); 5. IX. 1999, 8 ex., smykem na teplomilné stráni (seznam Rébl 2004).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány, Lhota (5949B7), 22. V. 1987, 3 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lhota (5949B8), 4. VII. 1987, 1 ex., poklepem habru, (seznam Rébl 2004).

5949: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 21. VII. 2002, více ex., poklepem dubu v teplomilné doubravě (seznam Rébl 2004); 10. VII. 2001, více ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 8. VI. 2002, více ex., poklepem trnky (seznam Rébl 2004).

5949: Bohemia centr., Křivoklát, VII. 1952, 1 ex., Dr. Šulc leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5950: Bohemia centr., Nižbor, 4. V. 1952, 1 ex., Láska leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Vokovice, 13. VI. 1997, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Zámky (5952?), 31. V. 1982, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5952: Bohemia centr., Praha, Zlíchov, bez data, 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5955: Bohemia centr., Vrbčany, 28. V. 2003, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5958: Bohemia or., Chvaletice, popílkoviště, 1. V. 2005, 40 ex., smyky a oklep bříz, M. Boukal leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2007.

5965: Bohemia or., Bystřec, kamenolom, 6. VI. 2003, 1 ♂, 1 ♀, smyky stepní terasy, M. Boukal leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2007.

6048: Bohemia centr., Týřovice, 4. VIII. 1984, 5 ex., K. Rébl leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

6048: Bohemia centr., Křivoklátská vrchovina, Strážov (511,5 m), 5. VII. 2002, 6 ex., Klára Hoffmannová leg. et coll., J. Mertlik det 2002.

6048: Bohemia centr., Skryje, Týřov, 26.VI.1973, 1 ex., J. Pradáč leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Branov (6048B4), 27. VI. 1987, více ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004).

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), VIII. 1984,72 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 2. V.1987, 1 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 23. V. 1987, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004); 6. VII. 1985, 43 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 27. VI. 1987, více ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 28. V. 1988, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004); 16. VI. 1988, 1 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 26. VI. 1988, více ex., poklepem habru (seznam Rébl 2004); 7. VIII. 1988, 3 ex., poklepem habru (seznam Rébl 2004); 17. V. 1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu (seznam Rébl 2004); 19. VII. 1989, více ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 16. VII. 1991, více ex., poklepem dubu a habru (seznam Rébl 2004); 20. VI. 1992, 14 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 7. V. 1995, 1 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 19. VIII. 1995, více ex., poklepem dubu a habru (seznam Rébl 2004); 30. VIII. 1997, 2 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 1. V. 2001, 1 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004); 27. V. 2001, 1 ex., poklepem dubu (seznam Rébl 2004).

6049: Bohemia centr., Nová Huť [N. Hütt] (6049-50), 1986, 16 ex., coll. Nickerl, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Beroun, Sv. Ivan, bez data, 1 ex., Dr. Hoffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 17. VI. 1939, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 29. V. 1960, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. et coll.

6051: Bohemia centr., Vonoklasy, 25. V. 2005, 10 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6051: Bohemia centr., Český Kras, Dobřichovice, Karlík – PP Krásná stráň, 19. VIII. 2006, 6 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 20. V. 1907, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 12. VII. 1910, 1 ex., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia, Všenory, 18. VI. 1906, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Černošice, bez data, 4 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 1. V. 1904, 1 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 4. VI. 1904, 1 ex., [R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1908, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 16. V. 1909, 1 ex., J. Roubal leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; 2. VI. 1910, 1 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 24. V. 1982, 5 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. et coll.; 30. IV. 1999, 12 ex., sklep větví dubů na suťových svazích vrchu Homole, J. Mertlik leg. et coll.; bez data, B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Radotín, 20. VII. 1941, 1 ex., B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 22. IV. 2001, 2 ex., M. Kovařík leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Zbraslav, VI. 1952, 4 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1953, 14 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 13. V. 1962, 1 ex., Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; V. 1991, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Zbraslav, Závist, [Závisť 27-64], bez data, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 7 ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 7. V. 1905, 2 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 2. VI. 1942, 1 ex., B. Štěrba leg., Wadas det., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 30. V. 1943, 7 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 31. III. 1968, 1 ex., Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 25. VII. 1978, 2 ex., I. Kováč leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Praha, Jarov, 14. V. 1911, 1 ex., bez jména nálezce [R.Ka], MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 4. VI. 1939, 1 ex., Ing. Kočvara leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6060: Bohemia or., Chrudim, 24. V. 1913, 1 ex., V. Fuchs leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6062: Bohemia or., Mravín, 6. VI. 1990, 11 ex., [xerotherm – meadow], B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

6146: Bohemia occ., Plzeň, Obora-Střela, 1 ex., Ing. B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6150: Bohemia centr., Všeradice, 10. VI. 1950, 1 ex., Dr. J. O., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6152: Bohemia centr., Davle, [18/7], 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1908, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6159: Bohemia or., Lichnice, hrad, 20. VI. 1992, 1 ex., Urban leg., J. Plecháč coll., J. Mertlik det. 2008.

6162: Bohemia or., Střemošice, 6. VII. 1992, 1 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 31. V. 1996, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6245: Bohemia occ., Sitná u Plzně, 29. IV. 1967, 1 ex., J. Brožík leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6246: Bohemia occ., Plzeň, Zábělá, [+117], 1 ex., Ing. Kouříl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6251: Bohemia centr., Dobříš, 11. VI. 1911, 2 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6256: Bohemia centr., Želivka, VII. 1967, na xerothermních místech (Strejček1970).

6256: Bohemia centr., Sedlice, VII. 1967, na xerothermních místech (Strejček1970).

6355: Bohemia centr., CHKO Blaník, Libouň env. (6355d), 17. V. 1997, 1 ex., E. Strejčková leg., J. Strejček coll., J. Mertlik det.

6349: Bohemia centr., Příbram [Příbram, ?Pejkovice - nečitelné] (6349-50), 14. III. 1913, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6644: Bohemia occ., Úborsko, 2. VIII. 2006, 1 ex., P. Kresl leg., A.Sieber det. et coll. (seznam Sieber 2009); 26. VIII. 2006, 1 ex., P. Kresl leg., A.Sieber det. et coll. (seznam Sieber 2009).

6650: Bohemia mer., Písek, bez data, 1 ex., Mařan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1911, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 25. V. 1954, V. Karas leg. (Deneš & Niedl 1973); 22. V. 1959, V. Karas leg. (Deneš & Niedl 1973).

6854: Bohemia mer., Drahov, 26. V. 1954 (seznam Karas 2003); 9. VII. 1972 (seznam Karas 2003).

6952: Bohemia mer., Chotýčany, 20. V. 1981 (seznam Karas 2003); 6. VII. 1982 (seznam Karas 2003); 11. VII. 1982 (seznam Karas 2003).

7151: Bohemia mer., Český Krumlov env., Vyšný, 4. VII. 1997, 2 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2004); 30. V. 2000, 3 ex., F. Houška leg., det. et coll.

7252: Bohemia mer., Kaplice, Suchý vrch (7252-53), 24. VIII. 2007 (Máca 2008).

Bohemia, Tisovec mt., V. 1997, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

Bohemia, Čermná, VII. 1909, 1 ex., Kříženecký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 
ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6067: Moravia bor., Šumperk, Senová, VI. 1955, 9 ex., truticetum, Brejcha leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6073: Moravia bor., Opava, 24. VIII. 1929, 13 ex., Ing. J. Palásek leg., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009

6167: Moravia bor., Zábřeh na Moravě, 2004, více ex. (Dušánek, ústní sdělení).

6173: Moravia bor., Hradec nad Moravicí [Silesia, Hradec], 21. V. 1933, 14 ex., Ing. J. Palásek leg., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 29. VI. 1933, 1 ex., Ing. J. Palásek leg., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6175: Moravia bor., Ostrava [M. Ostrau], bez data, 2 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6271: Moravia bor., Město Libavá, VI. 1962, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

6275: Moravia bor., Paskau, bez data, 3 ex., Dr. Graf leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 5 ex., Zoufal leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6568: Moravia mer., Prostějov, bez data, 3 ex., B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6664: Moravia mer., Tišnov, bez data, 2 ex., Hoffer leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6665: Moravia mer., Olomučany, 7. VI. 2004, 1 ex., oklep listnáčů (seznam Schles 2007).

6666: Moravia mer., Adamov, 10. VII. 2004, 1 ex., oklep Carpinus (seznam Schles 2007).

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, 16. V. 2002, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6771: Moravia mer., Zlín env. (6771-72), V. 1942, bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik det.

6862: Moravia mer., Dalešice, bez data nálezu, 1 ex., J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6863: Moravia mer., Mohelno, IV. 1943, 7 ex., Jagemann leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; VI. 1943, 1 ex., Snotlák leg., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6865: Moravia mer., Brno, 12. VI. 1933, 1 ex., Zborník leg., J. Fiala coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6962: Moravia mer., Tavíkovice env., údolí řeky Rokytná, 15. IV. 2007, 1 ex., J. Krátký leg. et coll.

6963: Moravia mer., Moravský Krumlov, 12. VI. 1987, 1 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

6965: Moravia mer., Rajhrad, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6965: Moravia mer, Bratčice, 2. VII. 2006, 1 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7065: Moravia mer., Uherčice, 1943, 1 ex., Mat., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

7067: Moravia mer., Kobylí, bez data, 1 ex., J. Bechyně leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 9. VI. 1949, 3 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7067: Moravia mer., Čejč, VI. 1962, 1 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7073: Moravia mer., Starý Hrozenkov [abandoned basalt quarry „Skalka“], 8. VIII. 2007, 1 ex., P. Kment et I. Malenovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7161: Moravia mer., Lukov env., Vraní skála, 20. VI. 2001, 5 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (seznam Houška 2004).

7161: Moravia mer., Podmolí – Šobes, 28. V. 1998, 7 ex., Švihla leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); dtto, 4 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 9. VI. 1998, 8 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. VI. 1998, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 20. VI. 1994, 5 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 10. VI. 1998, 1 ex., J. Rolčík leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

7162: Moravia mer., Znojmo, 19. IV. 1926, 5 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo); 1. I. 1930, 2 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo); 12. V. 1998, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo).

Moravia bor, Jeseníky [Am Ufer von Bächen des Altvatergebirges, nicht häufig (Roger)] (Reitter 1870).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6588: Slovakia or., Pieniny, Lesnica, salaš, 6. VI. 1988, 1 ex., sklepané, Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, Haligovské skaly, 21. VII. 1987, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 24. VIII. 1987, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, prielom Lesnického potoka, 27. V. 1988, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6793: Slovakia or., Bardejov [Bártfa] (Csiki 1902).

6886: Slovakia or., Vysoké Tatry, Popradské pleso, 2. VII. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (seznam Zúber 2008).

6976: Slovakia occ., Strážovské vrchy Mts., NR Rohatín (6976c/7076a), 1993-2003, 1 ex., V. Franc leg. (Franc 2004).

6984: Slovakia centr., Vavrišovo, VII. 1982, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7183: Slovakia centr., Brezno env., Horné lazy, 28. IV. 2007, 5 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7188: Slovakia or., Dobšiná, bez data nálezu, 1 ex., Stejskal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik coll.

7198: Slovakia or., Kaluža, 9. V. 1990, 2 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7280: Slovakia centr., Harmanec, X. 1953, 1 ex., Krupka leg., Pavel Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

7280: Slovakia centr., Uľanka, 20. V. 2005, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 192?, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7285: Slovakia centr., Tisovec env., NR Šarkanica, 17. V. 2003, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7286: Slovakia or., Muránska planina, Poludnica, skalní lesostep, 600-800 m, 14. V. 2004, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. (seznam Benedikt 2005).

7286: Slovakia or., Muránska planina, Suchý dol, 420-450 m, 30. V. 2004, 1 ex., J. Krátký leg. et det. (seznam Benedikt 2005).

7293: Slovakia or., Košice, 15 ex., Machulka leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7385: Slovakia centr., Tisovec, SV okraj, 450-550 m, S. Benedikt leg., V. Benedikt det. (seznam Benedikt 2005).

7385: Slovakia centr., Čremošná, Z úbočí, 500 m, suché louky, 24. V. 2002, 1 ex., M. Mantič leg., T. Sitek det. (seznam Benedikt 2005).

7480: Slovakia centr., Zvolen, V. 1952, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1956, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7480: Slovakia centr., Javorie mts., Zvolen env., Velká stráž, jihovýchodní svah, xerotherm, 19. V. 1990, 48 ex., sklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

7490: Slovakia or., Jablonov nad Turňou, VII. 1956, 1 ex., O. Marek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

7577: Slovakia centr., Nová Baňa, 20. VII. 1985, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det.

7597: Slovakia or., Boľ, V. 1964, 4 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7677: Slovakia centr., Hronský Beňadik [Benedik], VI. 1938, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7779: Slovakia centr., Domaníky, 28. VI. 1980, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.; VI. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7782: Slovakia centr., Velký Krtíš, Horné Plachtince, 30. V. 1990, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., O. Odvárka det. (seznam Zúber 2008).

7784: Slovakia centr. Filakovo, VI. 1983, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, 9. VI. 1981, 2 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik det. et coll.

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Bagóova skala, V.- VI. 1993-1995, V. Franc leg., det. et coll. (Franc 1995).

7786: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Gemerské Dehtáre, V.- VI. 1993-1995, V. Franc leg., det. et coll. (Franc 1995).

7786: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Gemerské Dehtáre, V.- VI. 1993-1995, V. Franc leg., det. et coll. (Franc 1995).

7879: Slovakia centr., Plášťovce, VI. 1987 J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 16. V. 2005, R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006).

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 14. VII. 1962, 1 ex., K. Poláček leg. et det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, VI. 1986, 2 ex., J. Strejček leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

8178: Slovakia occ., Kováčov, VI. 1934, 1 ex., B. Štícha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

8278: Slovakia occ., Štúrovo (81-8278), Slovakia occ., Štúrovo [Parkán], bez data, 1 ex., Dr. J. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 10 ex., Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1957, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 14. V. 1958, 1 ex., M. Dvořák leg.

 

Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)

     Typová lokalita: Francie (Paříž env.).

     Rozšíření. Andora, Arménie, Anglie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bělorusko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Makedonie, Moldávie, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá hora, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Maroko (Cate 2007); Maďarsko (Merkl & Mertlik 2005); Turecko (Mertlik & Platia 2008).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5056: Bohemia bor., Frýdlantsko - údolí Smědé, Filipovka, 12. VI. 1997, 1 ♂, 3 ♀♀, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.; 8. V. 2004, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5056: Bohemia bor., Předlánce (5056a), 8. V. 2004, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5151: Bohemia bor., Hřensko (Pižl 1975).

5151: Bohemia bor., Labské pískovce, Děčín - Podskalí, Labe, 5. VI. 2004, 4 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 20. VII. 2004, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5152: Bohemia bor., Děčín env., vrch Růžák, břeh Kamenice, V. 1973, několik ex., V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5157: Bohemia bor., Jizerské hory, Bukovec, 5. VI. 1999, 1 ex., R. Škoda leg., R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.

5158: Bohemia bor., Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, dolní část, 820m, 1. VI. 2000, 3 ex., individuální sběr, Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5158: Bohemia bor., Jizerské hory, Velká jizerská louka, písčité náplavy na březích Jizery, 29. V. 2003, 3 ex., zde pod kameny, J. Mertlik leg. et coll.

5158: Bohemia bor., Jizerské hory, 1 km severovýchodně od soutoku Jizery a Jizerky - zde ostrůvkovité písčité náplavy, 29. V. 2003, 3 ex., pod kameny na břehu Jizery, J. Mertlik leg. et coll.

5251: Bohemia bor., Děčín – Podskalí, břeh Labe, 5. VI. 2004, 2 ex., Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5251: Bohemia bor., Labské pískovce, Loubí, Labe (Pižl 1975); 1. V.2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5350: Bohemia bor., České středohoří, Valtířov env., břeh Labe, 20. VI. 2001, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 20. VII. 2004, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5357: Bohemia bor., Krkonošské podhůří, Železný Brod, 20. IV. 2005, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5357: Bohemia bor., Železný Brod, Splzov, 8. VI. 2004, 18 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; [Tenis] 25. VI. 2004, 2 ex.; 25. V. 2005, 2 ex.; 14. VII. 2005, 1 ex.

5357: Bohemia bor., Železný Brod, 2. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 9. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 26. IV. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 2. V. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data, 31 ex., Dr. Obenberger leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

5360: Bohemia or., Krkonoše, Pec pod Sněžkou, V.1951, 2 ex., Balthasar et Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5445: Bohemia bor., Nová Ves, VII. 1969, 3 ex., S. Laibner leg. et det. (Laibner 1979).

5445: Bohemia bor., Chomutov env., Kalek, 15. VIII. 1993, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5445: Bohemia bor., Chomutov env., Hora svatého Šebastiána, 16. VIII. 1985, 7 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 23. IV. 1994, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Lovoš, bez data, 1 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., Litoměřice, VI. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5450: Bohemia bor., Litoměřice, Písečný ostrov, 14. V. 2000, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Terezín, ostrov Ohře, 10. VIII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5450: Bohemia bor., Píšťany, pravý břeh Labe, 10. VII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5456: Bohemia bor., Příšovice u Turnova, písečák, 1. V. 2005, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5456: Bohemia bor., Příšovice, 8. VI. 2001, 1 ex., R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008.

5457: Bohemia bor., Spálov, 15. V. 1992, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; dtto, 2 ex., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

5544: Bohemia bor., Chomutov, Horská louka u Háje, 16. VI. 2002, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5546: Bohemia bor., Chomutov, Bezručovo údolí, VI. 2006, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Dolánky, VIII. 1903, 1 ex., Rk, Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Hostěnice-Břežany nad Ohří, ostrov Ohře, 20. VII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Žabovřesky, levý břeh Ohře, 17. VIII. 2008, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Doksany, IV. 1907, 1 ex., [R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5551: Bohemia bor., Doksany, VI. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5552: Bohemia centr., Liběchov, 15. VII. 1931, 1 ex., Zborník leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5557: Bohemia centr., Sobotka, bez data, 1 ex., Jar. Kohoušek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5562: Bohemia or., NPP Babiččino údolí, štěrkový náplav, břeh Úpy, 27. VII. 2005, 6 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5641: Bohemia occ., Kraslice, X. 1989, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 1. V. 1991, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; IX. 1992, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5642: Bohemia occ., Nové Hamry, 900m, 1. V. 2005, 3 ex., M. Nikodým leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5642: Bohemia occ., Krušné hory mts., Abertamy, bez data, 10 ex., Kovařík leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5643: Bohemia occ., Jáchymov, VII. 1989, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5647: Bohemia bor., Libočany, 2. VI. 1969, 11 ex., J. Strejček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5647: Bohemia bor., Žatec, 11. VI. 1969, 30 ex., Mlynář et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 16. IV. 2000, 1 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5647: Bohemia bor., Lišany, bez data, 2 ex., Dr. J. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5648: Bohemia bor., Louny env., Lenešice, pravý břeh Ohře, 30. VII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5649: Bohemia bor., Želevice, levý břeh Ohře, 16. VII. 2008, 6 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5649: Bohemia bor., Obora, náplav Ohře pod jezem, 26. VII. 2008, 2 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5652: Bohemia centr., Mělník, bez data, 1 ex., Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5661: Bohemia or., Heřmanice nad Labem, 1. V. 2008, 5 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5746: Bohemia bor., Dolánky, 23. IV. 1069, 2 ex., J. Strejček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, 26. IX. 1920, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, IV. 1944, 5 ex., Hájek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5752: Bohemia centr., Dolany pr. Kralupy nad Vltavou, Vltava, 27.VII.2008, 4 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, [1/5], 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5753: Bohemia centr., Nedomice, VI. 1903, 1 ex., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5754: Bohemia centr., Předměřice nad Jizerou, Jizera (B3), 5. VIII. 2005, 5 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5760: Bohemia or., Správčice, štěrkové plošiny mezi písníkem a Labem, blízko jihozápadního okraje písníku (5760-61), 4. VIII. 1998, 4 ♂, 4 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 2006, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí - Blešno, břeh Orlice, 8. VI. 1996, 13 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VI. 2005, více ex., aktivovali po polití štěrkového břehu vodou, J. Mertlik observ. et det.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Svinárky, 1948, 3 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5761: Bohemia or., Svinary, břeh Orlice, 17. VIII. 1987, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 4. IX. 1987, 1 ex.; VII. 1991, 11 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5761: Bohemia or., Nepasice, na louce u Orlice, 31. VII. 2001, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; břeh Orlice, 14. IV. 2002, 1 ex., na písku pod suchou travou, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno – Nepasice, pravý břeh Orlice, 11. IX. 2004, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 5. IX. 2006, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, 12. V. 1989, 3 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5764: Bohemia or., Orlické hory, Luisino údolí env., Anenská Huť, 9. VI. 1962, více ex. (Laibner 1977).

5852: Bohemia centr., Horoměřice, bez data nálezu, 2 ex., bez jména sběratele, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, 11. IV. 1912, 2 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 11. IV. 1919, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., J. Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 1. IV. 1940, 1 ex., J. Roubal leg.et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 17. V. 1946, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 14. IV. 1946, 8 ex., Jan Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Podbaba, 2. V. 1905, 1 ex., Jos. Černý, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha – Sedlec, V. 1983, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1990, 2 ex., Z. Kejval leg., Muzeum Chodska Domažlice coll., J. Mertlik det. 2008.

5852: Bohemia centr., Praha, Manina, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; [Maniny], 17. VII. 1907, 1 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha-Holešovice, Maniny [Manina], nános, 13. IV. 1944, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha (58-5952), bez data, 1 ex. (Preissler 1792).

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem [Brandýs a. E.], [31/3], 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 4. IV. 1942, 2 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Toušeň, bez data, 7 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1910, 2 ex., Obenberger, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelakovice, bez data nálezu, 1 ex., bez jména sběratele, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Nymburk, V. 1957 (rukopis Havelka - Brouci Polabí).

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem env., štěrkový ostrov na řece Labi pod jezem, 16. IX. 2004, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina env., meandr Labe, písčitý břeh, 4. V. 2008, 1 ♀, na písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2007, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Bohemia or., Hrobice - Bukovina, ostrov na meandru Labe, 18. IV. 2008, 1 ♀, na písku pod travinami, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem, Labe - písčina u jezu, 7. V. 2005, 1 ex., pod ležícími stébly uschlé vegetace, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem - Bukovina, štěrkový práh, levý břeh Labe, 18. VII. 2004, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 2005, 6 ex., J. Mertlik leg.et coll.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, břeh Orlice, 1. VI. 1991, 4 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Krňovice, 2. VI. 1988, 1. ex., J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 1989, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 8. VII. 1989, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2001, 2 ♀♀ J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Štěnkov – Petrovičky, štěrkopísčité náplavy na břehu Orlice, 12. 5. 2009, více ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Suté Břehy, V. 1998, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovičky, štěrkový břeh Orlice (5862a), 1. V. 2003, 1 ex., J. Mertlik observ. et det.; 26. V. 2005, 8 ex., pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.; 31. III. 2008, 2 ex., J. Mertlik observ.; 12. 5. 2009, více ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko, břeh Orlice, 7. V. 2008, více ex., štěrkopísčité náplavy řeky, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí, 5. VI. 1991, 2 ex., J. Voda leg. et det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

5863: Bohemia or., Častolovice, 3. VI. 1989, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5864: Bohemia or., Slatina nad Zdobnicí, bez data, 1 ex., J. Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

5866: Bohemia or., Králický Sněžník, Dolní Morava, v písku na břehu řeky Moravy, 19. V. 1979, více ex., L. Bojčuk leg. et coll., J. Mertlik det.

5866: Bohemia or., Králický Sněžník, Dolní Morava env., u mostu u odbočky k Patzeltově jeskyni, pravý štěrkový břeh Moravy, 29. VIII. 2004, 4 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 6. IX. 2004, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5943: Bohemia occ., Bečov n. Teplou, břeh Teplé, 590 m, 4. VI. 2005, 5 ex., Jiří Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5948: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Lužná, (5948D24),V. 1981, 1 ex.,na štěrkopísčitém břehu řeky (seznam Rébl 2004); 6. VII. 1985, 3 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky (seznam Rébl 2004).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Žloukovice - Berounka, 24. VI. 1972, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 12.- 13. VIII. 2005, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5952: Bohemia centr., Strahov, V. 1939, 1 ex., J. Roubal leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Chuchle, bez data, 4 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha, Štvanice, 30. V. 1906, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha-Hlubočepy, Zlíchov, 22. V. 1906, 1 ex., náplav, [Ž.], MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; 11. VI. 1906, 1 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha-Zlíchov, 1899, 4 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 8. III. 1901, 3 ex., [R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5952: Bohemia centr., Smíchov, 5. X. 1915, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Braník, 20. IV. 1917, 4 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Modřany, [23/9], 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 12. VI. 1959, 1 ex., Štěrba det., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5953: Bohemia centr., Kyje [Keje], bez data, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5954: Bohemia centr., Babice u Říčan, VIII. 1987, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

5960: Bohemia or., Dražkov env., břeh Labe, 17. V. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or.,Pardubice (?), 20. VI. 1909, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 20. VI. 1909, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Horní Jelení, 30. V. 1982, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5963: Bohemia or., Plchovice, 3. VII. 1949, více ex., K. Poláček leg. (Laibner 1977b).

5963: Bohemia or., Plchůvky, 8. V. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

5963: Bohemia or., Chloumek env., Darebnice, 10. VI. 1967, 6 ex., Laibner leg., (Laibner 1977b); 7. VI. 1980, 1 ex., Jar. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008; 25. V. 1987, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 2. VI. 1988, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25. VI. 1990, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5963: Bohemia or., Chloumek u Chocně, 2. VII. 1992, 1 ex., náplav, J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5964: Bohemia or., Žamberk, VI. 1947, 1 ex., O. Marek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Laibner 1977b).

6042: Bohemia occ., Michalovy Hory, Chodova Planá env., Kosový potok, 20. V. 1989, 10 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Skryje (6048B13), IV. 1975, 2 ex., na štěrkopísčitém břehu řeky (seznam Rébl 2004)

6048: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Skryje, Týřov, V. 1987, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6049: Bohemia centr., Nová Huť [N. Hütt] (6049-50), 1986, 6 ex., coll. Nickerl, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 3 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 9. V. 1976, 1 ex., T. Scholz leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6051: Bohemia centr., Hlásná Třebáň, 16. IV. 1944, 2 ex., Josef Král leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 9. VI. 1983, 1 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice, 9. VI. 1916, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Radotín, 31. V. 1952, 1 ex., Reška leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Praha – Radotín, u Berounky, 19. VI. 2006, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6052: Bohemia centr., Černošice, 22. III. 1988, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Závist [Zawist], bez data, více ex., coll. Nickerl, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Závist [Závisť], 19??, 1 ♂, J. Achard leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; 8. V. 1904, 4 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 7. V. 1005, 1 ex., Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 2 ex., Achard leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1910., 1 ex., Obenberger, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, 19. VII. 1941, 3 ex., Píša leg., Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1952, 8 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; II. 1953, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1953, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1953, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1954, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1964, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); I. 1983, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Praha, Lahovice, 9. II. 1977, 1 ex., náplav Berounky, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6052: Bohemia centr., Praha, Komořany, 13. XII. 1974, 1 ex., břeh řeky - náplav, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6052: Bohemia centr., Radotín, 22. VI. 1938, 2 ex., bez jména sběratele, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; IV. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6052: Bohemia centr., Jarov, bez data, 3 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1953, 11 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1954, 7 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6063: Bohemia or., Choceň env., rezervace Peliny, VI. 1971, štěrkové nánosy Orlice (Laibner 1973, 1977b).

6063: Bohemia or., Vysoké Mýto, břeh Loučné, 1967-1973, více ex. (Laibner 1977a).

6064: Bohemia or., Brandýs nad Orlicí, Klopoty, štěrkový břeh Orlice, 11. V. 2005, 5 ex., pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.

6146: Bohemia occ., Horní Bříza, 1. V. 1917, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6152: Bohemia centr., Davle, [3/5], 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6152: Bohemia centr., Luka pod Medníkem, bez data, 17 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 2 ex., J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VII. 1942, 3 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1942, 7 ex., Roubal leg., S. Kočvara det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 5. X. 1942, 4 ex., Roubal leg., S. Kočvara det., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Obora, 19. V. 1957, 2 ex., J. Brožík leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6249: Bohemia centr., Jince, VI. 1919, 6 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1923, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6254: Bohemia centr., Jezero, 27. VII. 1905, 1 ♂, Dr. Klička leg., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009. 

6260: Bohemia or., Chotěboř, 7. VIII. 1900, 1 ex., coll. Keleman, Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6341: Bohemia occ., Diana env. [ca 2 km SW of Diana vill.], Kateřinský potok [sandy beach], 500 m, (6341c), 15. VI. 2001, 3 ex., Z. Kejval leg., Muzeum Chodska Domažlice coll., J. Mertlik det. 2008.

6447: Bohemia occ., Žichovice [vill.], řeka Otava [gravel beach env.], cca 450 m, 14. VII. 2005, 12 ex., Jiří Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6553: Bohemia mer., Tábor (6553-54), bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6648: Bohemia occ., Horažďovice, 12. V. 1913, 2 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6650: Bohemia mer., Písek, 1905, 10 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 7. V. 1909, 8 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 1909, 16 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 5. V. 1910, 1 ex., J. Tyl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 28. V. 1910, 2 ex., J. Tyl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1929, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6845: Bohemia mer., Šumava Mts., Javorná env., Křemelná (rez.), cca 950 m., 8. VI. 2004, 1 ex., E. Strejčková leg., J. Strejček coll., J. Mertlik det. 2005.

6747: Bohemia occ., Žichovice env. [N of], břeh Otavy [sandy gravely riverbed], 440 m, 14. VI. 2004, 4 ex., Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6749: Bohemia mer., Strakonice, 10. VII.1974, 5 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6846: Bohemia occ., Hartmanice, 28. V. 1974, 13 ex., Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6846: Bohemia mer., Šumava Mt., Prášily, Křemelná, 12. V. 2003, 1 ex., M. Nikodým leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6847: Bohemia mer., Kašperské Hory – Amálka, 1 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det. (seznam Sieber 2009).

6847: Bohemia occ., Šumava, Kašperské hory, Zlatý potok, 23. VII. 1991, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

6854: Bohemia mer., Veselí nad Lužnicí, 4. V. 1950, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 26. VIII. 1950, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 24. IV. 1951, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 15. VII. 1961, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 16. VIII. 1964, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 12. V. 1971, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 15. V. 1971, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 26. VII. 1971, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 23. V. 1980, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Hamr nad Nežárkou, 16. VII. 1967, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Vlkov nad Lužnicí, 23. VIII. 1959, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003).

6946: Bohemia mer., Šumava, Modrava env., Javoří pila, 22. VIII. 1932, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6947: Bohemia occ., Dolní Antýgl [Boh. m., Dolní Otygl], 900m, 21. VI. 1998, 1 ♂, Bořivoj Voříšek leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2005 (seznam Houška 2008).

6947: Bohemia occ., Modrava, VIII. 2007, 1 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det. (seznam Sieber 2009).

6955: Bohemia mer., Stráž nad Nežárkou, 9. VII. 1933, 1 ex., V. Dvořák leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 18. VII. 1933, 1 ex., V. Dvořák leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VII. 1934, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 20067048: Bohemia, Lenora, VII. 1934, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7049: Bohemia mer., Spálenec, 31. V. 2002, 5 ex., A. Holub leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008).

7052: Bohemia mer., České Budějovice, bez data nálezu, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7054: Bohemia mer., CHKO Třeboňsko, Stará řeka, slepá ramena, 17. VII. 1992, 5 ex., K. Hůrka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 3. V. 1968, 3 ex., K. Deneš leg. et det., A. Sieber coll. (seznam Sieber 2009); 16. VI. 1994, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003); 17. VIII. 1995, J. Mertlik det. (seznam Karas 2003).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, bez data, 2 ex., J. Niedl leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002. 

7149: Bohemia mer., Volary env., Stožec, 16. V. 2002, 1 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2002

7149: Bohemia mer., Šumava, Černý Kříž env., Studená Vltava, štěrkové náplavy, 26. VI. 2001, 10 ♂♂, 6 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

7152: Bohemia mer., Plav u Českých Budějovic, 1.- 15. VII. 1982, 1 ex., P. Číla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7354: Bohemia mer., Žofín, břeh potoka Černá, 5. V. 2006, 35 ex., štěrkové břehy potoka J. Mertlik leg. et coll

7353: Bohemia mer., Pohoří env., VI. 1992, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7354: Bohemia mer., Novohradské hory, Žofín env., Žofínský prales, 6. V. 2006, 23 ex., štěrkový břeh potoka, J. Mertlik leg. et coll.

7454: Bohemia mer., Pohoří na Šumavě, 21. VIII. 1999, 12 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008); 23. VIII. 1999, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008); 10. VI. 2003, 2 ex., V. Křivan leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008).

Bohemia bor., Bylany, 13. VI. 1969, 1 ex., Jelínek et Mlynář leg., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, Šumava (alp.), VI. 1905, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

Bohemia bor., Jizersko, 1 ex., Jiříček leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, [Umg. Liboch a. E.], 2 ex., Emil Sprenger leg. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, Malá Čermá, 3 ex., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5772: Moravia bor., Osoblaha – Studnice, 7. VII. 1999, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det.(seznam Zúber 2008); dtto, 6 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

6067: Moravia bor., Postřelmov env., 20. VII. 2003, 10 ex., Václav Dušánek leg. et coll., Josef Mertlik det. 2003.

6073: Moravia bor., Opava, bez data, 2 ex., [Hypnoidus dermestoides a. bipustulatus Sch., Jagemann det.], E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2003; 14. VIII. 1928, 2 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 9. V. 1929, 1 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. V. 1929, 1 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 14. VIII. 1929, 7 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 14. V. 1932, 3 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 17. V. 1932, 1 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 28. V. 1932, 2 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 20. VII. 1932, 1 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 8. VII. 1933, 47 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. V. 1935, 2 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 13. V. 1935, 1 ex., J. Palásek leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6074: Moravia bor., Háj ve Slezsku, břeh Opavy, 25. V. 2005, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6076: Moravia bor., Starý Bohumín, Kopytov env., břeh Odry, 22. V. 2005, 18 ex., mezi řídkými travinami na písčitém břehu řeky, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 14 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6172: Moravia bor., Nízký Jeseník, Jelenice env., Albrechtický Mlýn, pravý břeh Moravice, 7. V. 2004, 6 ♂♂, 8 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Moravia bor., Mohelnice – Lukavice, řeka Morava, levý břeh, 23. IV. 2005, 22 ex., písčitý břeh, J. Mertlik leg. et coll.

6267: Moravia bor., Moravičany, na levém štěrkovém břehu Moravy u železničního mostu, 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6268: Moravia bor., Mladeč, 2. IV. 1992, 1 ex., náplav, Vl. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.

6268: Moravia bor., Nové Zámky, 20. VIII. 1999, 7 ex., Oto Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6268: Moravia bor., Nové Zámky, břeh Moravy, 14. V. 2007, 16 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Ostrava, Stará Bělá, 15. VII. 1990, 2 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, levý břeh řeky Odry, meandry řeky jižně od mostu na Starou Bělou, 16. VII. 2003, více ex., na břehu v štěrku a pod kamínky u kořenů travin, Dušan Vacík et Josef Mertlik leg. et coll.; 17. VII. 2004, 8 ♂♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau], bez data, 11 ex., Reitter leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 3 ex., Reitter leg, Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 5 ex., Dr. Graf leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6275: Moravia bor., Paskov, řeka Ostravice, 31. V. 2002, 3 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 9. VI. 2002, 3 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 20. V. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 31. V. 2002, 2 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 9. VI. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 15. VI. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 21. V. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 14. VI. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 16. VI. 2002, 14 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005); 30. VII. 2002, 1 0 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005).

6275: Moravia bor., Ostrava-Hrabová, řeka Ostravice, 10. VII.1989, 3 ex., Bulirsch leg., Oldřich Odvárka coll., J. Mertlik det. 2009.

6275: Moravia bor., Ostrava-Hrabová [Vratimov], levý břeh řeky Ostravice, jižně od mostu na Hrabovou až k jezu, 22. VII. 1989, 2 ex., v štěrku a pod kameny u břehu řeky, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VII. 1990, 1 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Jelínek 2009); VII. 1992, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

6368: Moravia bor., Střeň env., řeka Moravy, levý břeh, 23. VI. 1952, 12 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 6. V. 2005, 15 ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.; 12. VI. 2006, 3 ♂♂, 1 ♀, v štěrku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.

6376: Moravia bor., Beskydy, Vyšní Lhoty, břehy řeky Morávky, 24. IX. 1999, 1 ex., kaluže podél vysychající řeky, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 23. V. 2003, 4 ex., pod kamínky na břehu, J. Mertlik leg. et coll.

6376: Moravia bor., Vyšní Lhoty - Skalice, břeh řeky Morávky, 30. IV. 2008, 2 ex., L. Koloničný leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6378: Moravia bor., Bystřice nad Olší, na břehu řeky, 22. IV. 2000, 11 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 3. IV. 2001, 2 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 1. V. 2001, 18 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 19. IV. 2004, 3 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 14. IV. 2005, 4 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 16. VII. 2005, 1 ex., na světlo, R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 18. III. 2007, 10 ex., prosev, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6369: Moravia bor., Olomouc env. [NW of], Hynkov (6468b), 25. III. 2004, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6376: Moravia bor., Místek, bez data, 2 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6469: Moravia bor., Olomouc, Nové Sady, 6. V. 1956, 1 ex., M. Kudla leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6469: Moravia bor., Olomouc, Bystřička, 28. IV. 1956, 1 ex., M. Kudla leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.

6568: Moravia bor., Prostějov, bez data, 4 ex., Vl. Zoufal leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 11. IV. 1930, 6 ex., B. Kouřil leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003; bez data, 1 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; [Prossnitz], bez data, 8 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, pravý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, levý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6571: Moravia bor., Prosenice – Oldřichov, levý břeh Bečvy, 17. IV. 2009, více ex., pod kamínky na štěrkopísčitých náplavech, J. Mertlik leg., det. et coll.

6573: Moravia bor., Valašské Meziříčí, Hrachovec, 22. VII. 1995, 1 ex., hliniště, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6574: Moravia bor., Beskydy, Rožnov env., břeh Bečvy, 13. VII. 2003, 3 ex., Pavel Jáchymek leg., L. Kandrnál coll., J. Mertlik det. 2008.

6576: Moravia bor., Staré Hamry, 1948, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 21. V. 2005, 5 ex., Hrozinka leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6576: Moravia bor., Staré Hamry – Samčany, 3. IX. 1994, 1 ex., Z. Kraus leg. et det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003).

6577: Moravia bor., Staré Hamry env., Černá, 21. V. 2005, 5 ♂♂, 4 ♀♀, pod kamínky na štěrkovém ostrově, J. Mertlik leg. et coll.

6669: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, soutok Moravy a Blata, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6670: Moravia mer., Kroměříž, bez data, 2 ex., J. Fiala leg. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6675: Moravia bor., Karlovice, 1942, 6 ex., Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det., 1942, 3 ex., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2004.

6675: Moravia bor., Velké Karlovice – Karolinka, pravý břeh Bečvy, 19. VII. 2003, 8 ♂♂, 5 ♀♀, pod kameny, J. Mertlik leg. et coll.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, bez data, 10 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6766: Moravia mer., Adamov, bez data, 3 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6863: Moravia mer., Mohelno, bez data, 5 ex., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6863: Moravia mer., Senorady, 1936, 3 ex., Mat., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; 1940, 9 ex., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6865: Moravia mer., Brno, Zalopare? [Mähren, Brünn] (6865?), 17. VI.1943, 1 ex., H. R. Henning leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003 (jako Z. flavipes,S. Laibner det. 1982).

6874: Moravia mer., Valašské Klobouky, bez data, 1 ex., Dr. A. Richter, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6965: Moravia mer., Smolín – Medlov, břeh Jihlavy, 16. V. 2005, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7065: Moravia mer., Přibice env., řaka Jihlava, 12. V. 2005, 10 ex., na písčitých náplavech v lesním úseku toku, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec, 1. VIII. 2002, 2 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Zúber 2008); dtto, 48 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

7069: Moravia mer., Bzenec přívoz, rez. Osypané břehy, 19. VI. 2003, 3 ex., A. Holub leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2004; 19. VI. 2003, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. V. 2003, 2 ex., Habarta leg., S. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005; 19. VI. 2003, 3 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Houška 2008);  břeh řeky, 20. V.2007, 2 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; břehy Moravy, 28. IV. 2008, více ex., na písku pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

7162: Moravia mer., Znojmo, 1. I. 1928, 2 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003); 28. V. 1931, 1 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003).

7169: Moravia mer., Rohatec, meandry Moravy, 26. IV. 2004, 8 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

7263: Moravia mer., Jaroslavice, meandry Dyje jižně od obce (7263a), 30. VII.2002, 1 ex., A. Reiter leg., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo 2003).

7263: Moravia mer., Hrádek - Jaroslavice, ostrůvek u mostu přes Dyji, 16. V. 2006, 2 ex., v štěrku, J. Mertlik leg. et coll.

7263: Moravia mer., Hrádek - Oleksovičky, štěrkové břehy Dyje, 16. V. 2006, 23 ex., v štěrku, J. Mertlik leg. et coll.

Moravia, bez data, 1 ex., Reitter leg., bez data, 1 ex., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

Moravia bor., Beskydy [Beskyden], bez data, 1 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 2 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6482: Slovakia centr., Orava, Pilsko, Zlatný potok, 13. IV. 1989, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6483: Slovakia centr., Orava, Babia hora, Vonžovec, 23. VII. 1988, 1 ex. (nalétnul na kmen smrku na svozišti dřeva), J. Mertlik leg. et coll.

6683: Slovakia centr., Trstená, 28. VII. 1973, 1 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6684: Slovakia centr., Roháče, pov. Oravice (66-6784), 10. VII. 1987, 1 ex., A. Trmal leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

6688: Slovakia or., Pieniny, Lysá nad Dunajcom, Hardínsky potok, 15. VIII. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

6688: Slovakia or., Pieniny, břeh Dunajce, Majere, 19. VII. 1991, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

6688: Slovakia or., Červený Kláštor, 27. V. 1987, 2 ex., na UV lapák, Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Červený Kláštor, břeh Dunajca, 28. VI. 1989, 1 ♂, Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, prielom Dunajca, pod Holicou, břeh, 21. VIII. 1989, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, prielom Dunajca – po Huty, břeh, 27. V. 1987, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 23. V. 1989, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 25. VII. 1989, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, prielom Lesnického potoka, 24. IV. 1989, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny: Haligovce, Biely potok, břeh, 25. VII. 1988, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6688: Slovakia or., Pieniny, Lipnícky potok, břeh, 28. VI. 1988, 5 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Tarnov, 1. VII. 1989, 1 ex., Mir. Zúber leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 2. VIII. 1989, 1 ex., Mir. Zúber leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; VI. 1990, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 6. VII. 1995, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner leg. (seznam Zúber 2008); dtto, 19 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 14. VI. 2001, 4 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.

6692: Slovakia or., Tarnov, potok Sveržovka, štěrkový břeh, 6. VI. 1997, 4 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Tarnov, Topľa, štěrkový břeh, 16. VI. 1997, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Sveržov, potok Kamenec, štěrkový břeh, 7. VI. 1996, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 16. VI. 1997, 3 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Gerlachov, Topľa, štěrkový břeh, 13. VI. 1997, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Rokytov, řeka Topľa, 13. VI. 1987, 1 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 14. VI. 2001, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 14. VI. 2001, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6693: Slovakia or., Bardejov env., Hertník (66-6793),VI. 1990, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6693: Slovakia or., Bardejov, Rokytov, Topla, 7. VII. 2001, V. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2002; 29. VII. 2003, 6 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6693: Slovakia or., Bardejov, řeka Kamenec, 18. VI. 2003, 1 ex., F. Houška leg. et coll. (seznam Houška 2008).

6693: Slovakia or., Mokroluh, Rokytov, Topľa, břeh, štěrk, 7. VII. 1991, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6693: Slovakia or., Zborov – hrad env., řeka Kamenec, štěrková plošina na pravém břehu, 6. X. 2004, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6778: Slovakia centr., Rudinka env., řeka Kysuca, 18. IX. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6779: Slovakia centr., Belá, 22. VI. 1994, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

6780: Slovakia centr., Malá Fatra, Vrátná dol., VII. 1976, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6782: Slovakia centr., Oravský Podzámok, VII. 1939, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 1948, 2 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6784: Slovakia.centr., Západné Tatry-Roháče, Brestová, 11. VII. 1981, 4 ex., A.Sieber leg. et coll., St. Laibner det. (seznam Sieber 2009).

6786: Slovakia or., Vysoké Tatry, Pod Suchou Poľanou, 5. VII. 1989, 1 ♂, feromónový lapák, Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6786: Slovakia or., Vysoké Tatry, Bielovodská dolina, 1000 m, 15. VIII. 2004, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2008.

6787: Slovakia or., Vysoké Tatry, Javorová dolina, VIII. 1956, 3 ex., Lášek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6787: Slovakia or., Vysoké Tatry, Kotlina, 25. VI. 1936, 4 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6790: Slovakia or., Stará Lubovňa env., Hromoš, VI. 1986, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6792: Slovakia or., Kríže, potok Slatvinec, břeh, 16. VI. 1991, 3 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 17. V. 1995, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6792: Slovakia or., Livov-Livovská Huta, Topľa, štěrkový břeh, 660 m, 13. VI. 1997, 2 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6793: Slovakia or., Bardejov [Bártfa] (Csiki 1902).

6793: Slovakia or., Bardejov, Topľa, pod Haťou, břeh, 21. IV. 1990, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6793: Slovakia or., Bardejov env., řeka Kamenec, jeho levý štěrkový břeh na soutoku s Topľou, 5. X. 2004, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

6793: Slovakia or., Komarov, Topľa, most, štěrkový břeh, 12. VI. 1997, 3 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6794: Slovakia or., Bardejov, Rokytov, Topla riv., 2. VII. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6794: Slovakia or., Hrabovec, u řeky, 12. VI. 1987, 3 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 18. VI. 2003, 10 ex., F. Houška leg., det. et coll., (seznam Houška 2008).

6794: Slovakia or., Komárov env., řeka Topľa, štěrková plošina na levém břehu, 5. X. 2004, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 3. VII. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6800: Slovakia or., Ruské, břeh potoka, 500 m, 19. VI. 1995, 10 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov) (Jászay 2001); 10. VII. 1995, 6 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); Ruské Kr., 5.- 15. VI. 1972, 1 ex., Rudolf Rous leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6800: Slovakia or., Ruské, pod Pľašou dol. potoka, 800 m, 13. VI. 1994, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6879: Slovakia centr., Strečno, 29. VI. 1955, 1 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.; 7. VII. 1965, 3 ex., Hanzlík leg., Říha coll.; J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, soutok Hradského potoka a Váhu, 25. IX. 2007, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6880: Slovakia centr., Kralovany, 2. VII. 1955, 7 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002;

6880: Slovakia centr., Kraľovany, Šrámková, 14. V. 2005, 4 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6884: Slovakia centr., Západné Tatry, Pribylina (68-6984), 19. VII. 1982, 2 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 9. VII. 1984, 1 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 15. V. 1989, 4 ex., Bulirsch leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 16. V. 1989, 1 ex., L. Kašpar leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 9. VI. 1990, 1 ex., L. Kašpar leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 10. VII.1993, 1 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 9. VII. 1994, 2 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 21. VII. 2003, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6885: Slovakia centr., Podbanské env., břeh Belé, 17. VII. 1954, 2 ex., [Exc. Mus. Nat.], NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 14. VII. 1982, 19 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 18.- 19. VII. 1988, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 28. VII. 1988, více ex.; 28. V. 1989, 15 ex.; 14. VII. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 8. VII. 1991, 2 ex., Oldřich Odvárka leg. (1 ex. det. jako Z. dufouri) et coll., J. Mertlik det. 2009; 20. VII. 1991, 1 ex., Oldřich Odvárka leg. (det. jako Z. dufouri) et coll., J. Mertlik det. 2009; 27. VII. 1991, 1 ex., Oldřich Odvárka leg. (det. jako Z. dufouri) et coll., J. Mertlik det. 2009; 13. VII. 2000, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Zúber 2008); dtto, 5 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 9. VII. 2004, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6885: Slovakia or., Vysoké Tatry, Koprová dolina, 17. VII. 1992, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 2. VII. 1994, více ex.

6886: Slovakia or., Vysoké Tatry, Kriváň 2000 m, na počátku cesty ke Krivánskemu Zelenému plesu, 27. VIII. 1987, více ex., J. Mertlik leg. et coll. (jako Z. dufouri, J. Mertlik det.); 16. VIII. 1989, 70 ex., J. Mertlik leg. et coll. (jako Z. dufouri, J. Mertlik det.); 9.- 10. VI. 1993, více ex., J. Mertlik leg. et coll. (jako Z. dufouri, J. Mertlik det.); 11. VI. 1996, 2 ♂, 2 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (jako Z. dufouri, J. Mertlik det.); 16. VI. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (jako Z. dufouri, J. Mertlik det.).

6886: Slovakia or., Vysoké Tatry, Štrbské pleso - potok Mlynica, 200 pod vodopádem Skok, v štěrku, 1670 m, 3. VII. 1993, 5 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6886: Slovakia or., Vyšné Hágy, bez data nálezu, 2 ex., Wadas leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6900: Slovakia or., Bukovské vrchy, Zbojský potok, břeh, 500 m, 15. VIII. 1995, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov); 370 m, 19. VI. 1998, 6 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam coll. ŠM Bardejov).

6901: Slovakia or., Nová Sedlica, VII. 1973, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 20. VII. 1973, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. et coll.; V. 1981, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1988, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1989 J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 5. VII. 2000, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 5. VII. 2000, 3 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2004 (seznam Houška 2008).

6974: Slovakia occ., Vlárský průsmyk, 14. VII. 1977, 3 ex., Mudrák leg. [Kudrák], L. Kandrnál coll., J. Mertlik det. 2008; 14. VII. 1987, 4 ex., Mudrák leg., L. Kandrnál coll., J. Mertlik det. 2008.

6981: Slovakia centr., Dol. Revúca (69-7074), 600m, 27. VII. 1986, 1 ex., Oldřich Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6983: Slovakia centr., Nízké Tatry, Závažná Poruba env., Brostova valley, 1. VIII. 2004, 13 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6983: Slovakia centr., Závažná Poruba – lom, 2. VIII. 2004, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2004

6983: Slovakia centr., Nízké Tatry, Liptovský Hrádok, Demänová, 9. V. 1990, 7 ex., J. Prouza leg., J. Matějíček coll., J. Mertlik det.

6984: Slovakia centr., Liptovský Ján, 6. VII. 1991, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok, 23. VII. 1994, 1 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det.

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok [Juction of Váh-Belá rivers], 6. VII. 2006, 21 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6984: Slovakia centr., Dovalovo, 7. VII. 1978, 1 ex., Hrozinka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6984: Slovakia centr., Pribylina (68-6984), 12. VII. 1989, 3 ex., Ivo Martinů leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. VII. 1991, 2 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 21. VII. 2003, 4 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 29. VII. 2003, 8 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; řeka Belá, 18. VII. 2003, 9 ex., Oto Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6985: Slovakia centr., Hybe [Kašpar, Roubal det.] (Roubal 1936).

6985: Slovakia centr., Nízké Tatry, Svarín, 25. VII. 2000, 2 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. VIII. 2004, 7 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6986: Slovakia or., Vysoké Tatry, Štola, 29. VI. 1947, 1 ex., J. Tichý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, štěrkoviště, břehy řeky Torysy, 5. V. 2003, 14 ex., na břehu v písku mezi vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

6997: Slovakia or., Hrabovec nad Laborcem, 11. VI. 1990, 5 ex., P. Bulirsch leg., Oldřich Odvárka coll., J. Mertlik det. 2009.

7000: Slovakia or., Ulič, VI. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1987, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); VII. 1988, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1989, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1995, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7000: Slovakia or., Ulič, břeh Uličky (7000), 6.-7. VII. 1988, více ex.(11 ex., f. laevithorax), J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 1989, 7 ex.(6 ex. f. laevithorax); 19. VI. 1997, 8 ex., L. Klíma leg., J. Mertlik det. et coll.; 15. VI. 2002, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7000: Slovakia or., Ruská Volová env., 2. VII. 1999, 3 ex. (f. laevithorax), Jiří Krátký leg., J. Mertlik coll.

7074: Slovakia occ., Trenčianská Teplá, bez data, 5 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; V. 1928, 3 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 10. V. 1928, 2 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009 (Roubal 1936)

7080: Slovakia centr., Velká Fatra, Lubochnianská dolina, Vyšný tajch, 12. IX. 1989, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7088: Slovakia or., Hrabušice, VIII. 1939, 6 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7183: Slovakia centr., Brezno [Sukd.] (Roubal 1936).

7091: Slovakia or., Krompachy [Strouh.] (Roubal 1936).

7098: Slovakia or., Zemplínské Hámre, 7. VI. 2001, 1 ex. (f. laevithorax), A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7098: Slovakia or., Snina, 14. VII. 1945, 1 ex., J. Herrmann leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7098: Slovakia or., Sninské Rybníky, VIII. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7099: Slovakia or., Stakčín, VII. 1973, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 7. VI. 1986, 1 ex., R. Mlejnek leg., J. Mertlik det. et coll.; 20. VI. 1986, 8 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.

7099: Slovakia or., Ladomírov, 5. VII. 1988, 9 ex.(f. laevithorax), J. Mertlik leg. et coll.; 24. V. 1989, 3 ex. (f. laevithorax); 7.- 8. V. 1993, 9 ex. (f. laevithorax); 20. VI. 1993, 5 ex. (f. laevithorax), J. Krátký et J. Mertlik leg. et coll.

7100: Slovakia or., Ubľa, břeh Ublianky, 18.- 19. VI. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; VII. 1995, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data, 1 ♂, bez jména nálezce, HNHM Budapest coll. [jako Z. ibericus Franz, Dolin det. 1986], J. Mertlik det. 2004; [Tren. Korbel, Roub.] (Roubal 1936); bez data, 5 ex., Čepelák leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 15. VI. 2002, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7180: Slovakia centr., Staré Hory env., 12. V. 1997, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7192: Slovakia or., Margecany, VII. 1956, 2 ex., [ripa. palustr.], Brejcha leg., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

7199: Slovakia or., Remetské Hámre, VII. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. IV. 1927, 1 ex., Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 12. VI. 1982, 2 ex., P. Moravec leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

7282: Slovakia centr., Lučatín, Hradiště, 27. VI. 1982, 1 ex., Jar. Jelínek leg., J. Prouza coll., J. Mertlik det. 2008.

7286: Slovakia or., Muránska planina, Muráň env., Suchý dol, 420-450 m, 28. V. 2004, niva, břehové porosty, J. Krátký leg., det. et coll. (seznam Benedikt 2005).

7286: Slovakia or., 2 km E of Muráň, řeka Muráň, 13. VII. 2007, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7386: Slovakia or., Revúca, bez data, 1 ex., Ing. Machulka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7390: Slovakia or., Medzev env., Čierna Moldava, 19. VIII. 1995, 1 ex., T. Lackner leg. et coll., J. Mertlik det.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, VI. 1998, 17 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, u ústí Breznického potoka, 15. VII. 1984, 7 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21. VI. 1989, 6 ex.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, Starý potok, 31. V. 1987, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Zvolen, V. 1952, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 22. VIII. 1976, 1 ex., M. Košťál leg., J. Mertlik det et coll.

7488: Slovakia or., Plešivec, 8. VI. 1982, 3 ex., P. Moravec leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.

7488: Slovakia or., Plešivec, ve smyku travin u lokomotivního depa, 5. V. 1984, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7489: Slovakia or., Hrušov, VI. 1987, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001)

7574: Slovakia occ., Preselany, 31. V. 1987, 1 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik det. et coll.

7596: Slovakia or., Zemplín [Kut.] (Roubal 1936).

7597: Slovakia or., Boľ, 9. IV. 1993, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

7667: Slovakia occ., Vysoká pri Morave, VI. 1982, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7698: Slovakia or., Malé Trakany, břeh Tisy, 23. V. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7779: Slovakia centr., Domaníky, 28. VI. 1980, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, bez data, 2 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

7879: Slovakia centr., Plášťovce, na břehu řeky, 17. V. 2005, 9 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006).

7977: Slovakia occ., Hronovce (7977-78), VI. 1984, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8177: Slovakia occ., Kamenín, 1. VI. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 1989, 11 ex.(1 ex., f. laevithorax), J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, VI. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); V. 1985, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001);  V. 1988, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 23. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 2000, 1 ex., Oto Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8273: Slovakia occ., Velký Lél env., ochranné hráze Dunaje, 27. IV. 1991, 1 ex., S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

8273: Slovakia occ., Patince, 1992, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8278: Slovakia occ., Štúrovo, 10. VI. 1957, 2 ex., Z. Koleška leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005); V. 1988, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

Nezařazeno:
Studenec, 14. V. 1942, 1 ex., Rauš leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
RČS, Slovakia, Berezná ( ? ), bez data, 3 ex., Dr. J. Fleischer leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003.
Slovakia, Vysoké Tatry, 7. VII. 1978, 5 ex., Hrozinka leg., J. Rolčík coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).
Velká Fatra mts., 8. VI. 1969, 7ex., JUDr. Daněk leg., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).
Slovakia, Orava [Roub.] (Roubal 1936).

 

Zorochros flavipes (Aubé, 1850)

     Typová lokalita: Francie (Orléans env.).
     Rozšíření. Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (jihoevropské teritorium), Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švýcarsko (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5840: Bohemia occ., Vrbová, bez data, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001). (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

5057: Bohemia bor., Frýdlantsko, Horní Řasnice, 7. VI. 2001, 1 ex., R. Čtvrtečka leg., J. Mertlik coll.; 26. VI. 2001, 2 ex,., R. Čtvrtečka leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2008

5057: Bohemia bor., Horní Řasnice, pískovna, 4. VIII. 1998, 1 ex., Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5256: Bohemia bor., Jizerské hory, Janov n N. - Hraničná, lom, 600 m, 12. V.-5. VI. 1998, 4 ex., zemní pasti, P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik coll.

Bohemia, Krkonoše [Krkonoš - další údaje jsou nečitelné], 1 ex., [H. flavipes, nový pro Čechy], Pečírka coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

5668: Moravia bor., Rychlebské hory, Javorník env., Račí údolí, 15. VII. 1981, 1 ex., Z. Jindra leg., J. Mertlik coll.

5769: Moravia bor., Jeseník env., Písečná, 23. VIII. 1964 (Nohel 1970); 23. VIII. 1963, 1 ex., P. Nohel leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 24. VIII. 1964, 2 ex., P. Nohel leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006

5969: Moravia bor., Praděd, VII. 1945, 2 ex., Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6076: Moravia bor., Starý Bohumín env., 22. V. 2005, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

6175: Moravia bor., Ostrava [Mähr. Ostrau, 1 ex., Horion coll.] (Horion 1953)

6275: Moravia bor., Sviadnov, řeka Ostravice (62-6375), 25. VIII. 1972, 15 ex., náplav, P. Nohel leg. (Nohel 1976).

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau-Ostrawitzaufer (Reitter 1911)] (Horion 1953); (Fleischer 1927-1930); bez data, 12 ex., Reitter leg., E. Jagemann det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 7 ex., Dr. Graf leg., Zoufal coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., Graf leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; [Paskau], bez data, 1 ex., Reitter leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 1 ex., bez dalších údajů, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; 11. V. 1986, 1 ex., J. Stanovský leg., J. Mertlik coll.; 30. V. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005).

6275: Moravia bor., Ostrava-Hrabová, řeka Ostravice, 10. VII.1989, 7 ex., Bulirsch leg., Oldřich Odvárka coll., J. Mertlik det. 2009.

6275: Moravia bor., Ostrava-Hrabová [Vratimov], levý břeh řeky Ostravice, jižně od mostu na Hrabovou až k jezu, 25. V. 1989, 8 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 22. VII. 1989, více ex., v štěrku a pod kameny u břehu řeky, J. Mertlik leg. et coll.

6277: Moravia bor., Český Těšín, na břehu Olše (6277?) [Teschen-Olsaufer (Wanka 1915)]; (Fleischer 1927-1930); bez data, 2 ex., Th. V. Wanka leg., Nekolný coll., MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6376: Moravia bor., Skalice, VII. 1963 (Nohel 1970).

6376: Moravia bor., Nižní Lhoty, 19. III. 2004, 1 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det.(seznam Szopa 2006).

6376: Moravia bor., Beskydy, Hodoňovice, 23. IV. 1977, 5 ex., T. Sitek leg., J. Mertlik coll

6378: Moravia bor., Bystřice nad Olší, na břehu řeky, 19. IV. 2004, 4 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 14. IV. 2005, 3 ex., R. Szopa leg., T. Sitek det. (seznam Szopa 2006); 18. III.2007, 5 ex., prosev, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6476: Moravia bor., Beskydy, Lysá hora env. [Lissagebiet], bez data nálezu, 1 ex., Th. V. Wanka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, bez data, 1 ex., E. Jagemann coll., J. Mertlik rev. 2009.

Moravia bor., Olšava – na břehu, Fleischer leg. (Fleischer 1927-1930).

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6688: Slovakia or., Pieniny, Lysá nad Dunajcom, Hardínsky potok, 15. VIII. 1989, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6688: Slovakia or., Pieniny, Majere, u břehu Dunajce, 19. VII. 1991, 9 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6688: Slovakia or., Pieniny, prielom Lesnického potoka, breh, 22. V. 1989, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam ŠM Bardejov).

6692: Slovakia or., Tarnov, 13. 6. 1987, 1 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. VII. 1995, 4 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (seznam Zúber 2008); dtto, 15 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

6692: Slovakia or., Tarnov, Topľa, štrkovitý breh, 16. VI. 1997, 1 ex., Jászay leg., J. Mertlik det., ŠM Bardejov coll. (seznam ŠM Bardejov).

6693: Slovakia or., Zborov – hrad env., řeka Kamenec, štěrková plošina na pravém břehu, 6. X. 2004, 1 ♀ (spolu se Z. meridionalis), J. Mertlik leg. et coll.

6693: Slovakia or., Rokytov, 14. VI. 2001, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll. (1 ex., J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2003.

6693: Slovakia or., Bardejov (66-6793) [Bártfa, 16. VI. 1985], 2 ex., HNHM Budapest coll., V. Dolin det. 1986, J. Mertlik rev. 2005; VI. 1986, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

6776: Slovakia centr., Hvozdnica [Hvozdnica nad Váhom] (6776-77), 15. III. 1937, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6780: Slovakia centr., Fátra, Zázrivá, VII. 1956, 1 ex., Dr. Lenczy leg., NHM Budapest coll., V. Dolin det. 1986, J. Mertlik det. 2005.

6782: Slovakia bor., Oravský Podzámok, 1948, 6 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6787: Slovakia or., Belanské Tatry, Havran Mt., 1. VIII. 1985, 1 ex., v okolí potůčku pod prameništěm, Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6789: Slovakia or., Bušovce, 16. VII. 1981, 3 ex., Rébl leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6792: Slovakia or., Čerhovské pohoří, Livov, 1. VII. 1959, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6793: Slovakia or., Bardejov, V. 1976, 2 ex., Ernest leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006

6793: Slovakia or., Mihalov [Mihalov., 134], bez data, 1 ex., HNHM Budapest coll., W. Dolin det. 1986, J. Mertlik det. 2005.

6794: Slovakia or., Komárov env., řeka Topľa, 3. VII. 2006, 1 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6885: Slovakia centr., Podbanské, břeh řeky Belé, 25. V. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18. VII. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6901: Slovakia or., Východní Karpaty, Nová Sedlica, 20. VII. 1973, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; V. 1978, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); VI. 1989, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6983: Slovakia centr., Liptovský Sv. Mikuláš, bez data, 1 ex., V. Čuta leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2003 (Roubal 1936).

6984: Slovakia centr., Pribylina, 19. VII. 1983, 1 ex., J. Stanovský leg., J. Mertlik coll.; 16. V. 1989, 2 ex., L. Kašpar leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. IV. 1997, 4 ex., L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.; 21. VII. 2003, 3 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 29. VII. 2003, 4 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. VII. 2003, 12 ex., O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6984: Slovakia centr., Liptovský Hrádok [Juction of Váh-Belá rivers], 6. VII. 2006, 12 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, štěrkoviště, okraje cesty nedaleko břehu řeky Torysy, 5. V. 2003, 6 ex., imaga pod kamínky (štěrkem), J. Mertlik leg. et coll.

6997: Slovakia or., Hrabovec nad Laborcem, 11. VI. 1990, 1 ex., P. Bulirsch leg., Oldřich Odvárka coll., J. Mertlik det. 2009.

7000: Slovakia or., Ulič, břeh Uličky, 6. VII. 1988, 30 ex., J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 25. V. 1989, více ex., J. Mertlik et J. Jelínek leg. et coll.; VI. 1989, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); V. 1995, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

7000: Slovakia or., Uličské Krivé, 10. VII. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Jelínek 2009).

7074: Slovakia occ., Piechov [Bran., 08/10] (Roubal 1936).

7099: Slovakia or., Sninské rybníky, VIII. 1986, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

7099: Slovakia or., Stakčín, 16. V. 1976, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7975: Slovakia occ., Jatov, V. 1990, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001). (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

 

Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)

     Typová lokalita: Francie (Delfinato).
     Rozšíření. Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Nizozemsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (jihoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Turecko (Cate 2007).

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5155: Bohemia bor., Hrádecko - Václavice, 5. VI. 1999, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.; 2. VIII. 2000, 5 ex.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střekov, VII.1949, 6 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5551: Bohemia bor., Předonín, pískovna (5551-52), 19. V. 2007, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, 28. V.1979, 2 ex., V. Vysoký leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem – Podlusky, pískovna u letiště, 24. IV. 2008, 3 ex., Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5647: Bohemia bor., Minice, pískovna, 15. VII. 2007, 3 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5647: Bohemia bor., Vysočany p. Žatec, 2. IX. 1969, 11 ex., Mlynář et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5652: Bohemia centr., Vojkovice u Kralup nad Vltavou (56-5752), VI. 1995, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

5751: Bohemia centr., Nelahozeves, 9. III. 1981, 3 ex., Černý leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5752: Bohemia centr., Veltrusy env., Dušníky – Vltava, 30. V. 1999, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 10. V. 1904, 1 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009

5760: Bohemia or., Správčice, štěrkové plošiny mezi písníkem a Labem, blízko jihozápadního okraje písníku (5760-61), 4. VIII. 1998, 28 ex., J. Mertlik leg. et coll.; štěrková plošina 60m jižně od původního, nyní již travou zarostlého předchozího naleziště, 24. X. 2004, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 2006, 4 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5852: Bohemia centr., Praha – Suchdol, 24. VI. 1970, 8 ex., Z. Koleška leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Podbaba, 15. III. 1906, 1 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data nálezu, 1 ex., R. Rous leg., J. Mertlik det., MVČ HK coll.; IV. 1957, Rous leg. (rukopis Havelka - Brouci Polabí); bez data nálezu, 1 ex., L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5861: Bohemia or., Krňovice env., Marokánka, zrekultivovaný písník, 20. V. 2006, 13 ex., pod kamínky na cestě na dně písníku, J. Mertlik leg. et coll., 14. IV. 2009, 3 ex., pod kamínky na cestě na dně písníku, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Rašovice - písník, 30. V. 1991, 2 ex., J. Voda leg. et det., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009); 8. V. 1992, 2 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 18. VII. 1993, 26 ex., J. Mertlik leg et coll.; 16. III. 2002, 3 ex., pod kamínky u břehu odvodňovacího kanálu; 1. V. 2003, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Žloukovice - Berounka, 12.- 13. VIII. 2005, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5952: Bohemia centr., Praha-Bubny [Bubna], 4. VII. 1909, Kracík leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha-Zlíchov, náplav, 8. III. 1904, 1 ex., [R.], J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 5. III. 1906, 3 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 19. III. 1906, 2 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha-Modřany, [7/7], 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 7. V. 1951, 1 ex., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

5963: Bohemia or., Újezdě u Chocně, písník (5962), 12. IV. 1992, více ex., Jarda Jelínek leg., det. et coll. (J. Jelínek, pers. comm., 1.6.2006: Zorochrus meridionalis je opravdu u nás na vhodných lokalitách, zvláště v písnících velmi hojný. Poprvé jsem já ho sbíral u nás v Újezdě u Chocně v písníku 12. IV. 1992, ve více exemplářích. To mám také jako doklad se své sbírce. Jinak je pravidelně pozorován každý rok).

6049: Bohemia centr., Nová Huť [N. Hütt], 1986, 5 ex., coll. Nickerl, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Beroun, IV. 1967, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001).

6050: Bohemia centr., Srbsko, 28. V. 1977, 1 ex., T. Scholz leg., B. Zbuzek coll. (seznam Zbuzek 2005).

6052: Bohemia centr., Radotín, 17. V. 1908, 1 ex., E. Jagemann coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; 17. V. 1908, 1 ex., [pod kozím výkalem, col. Holík], Jagemann det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009

6052: Bohemia centr., Závisť, bez data, 1 ex., Zeman leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; [10/5], 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1910, 1 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, bez data, Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1952, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1953, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Jarov, bez data, 1 ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1953, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1954, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6152: Bohemia centr., Luka pod Medníkem, bez data, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1942, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1942, 1 ex., J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6349: Bohemia centr., Příbram (6349-50), bez data nálezu, 1 ex., Šípek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6650: Bohemia mer., Písek, 1918, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6747: Bohemia occ., Žichovice env. [N of], břeh Otavy [sandy gravely riverbed], 440 m, 14. VI. 2004, 1 ex., Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6076: Moravia bor., Starý Bohumín, Kopytov env., břeh Odry, 22. V. 2005, 6 ex., mezi řídkými travinami na písčitém břehu řeky, J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Ostrava, Stará Bělá, 15. VII. 1990, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

6275: Moravia bor., Sviadnov, řeka Ostravice (62-6375), 25. VIII. 1972, 35 ex., náplav, P. Nohel leg. (Nohel 1976).

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau], bez data, 7 ex., Reitter leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 3 ex., Dr. Graf leg., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6275: Moravia bor., Paskov, řeka Ostravice (ostrov u pravého břehu Ostravice pod haldou), 16. VI. 2002, 1 ex., R. Šigut leg., T. Sitek det. (Šigut 2005).

6275: Moravia bor., Ostrava-Hrabová [Vratimov], levý břeh řeky Ostravice, u mostu na Vratimov, 22. VII. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; [Vratimov], 14. VII. 1990, 6 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009); 16. VII. 2003, 1 ex., pod kamenem u břehu, J. Mertlik leg. et coll.

6376: Moravia bor., Nižní Lhoty (seznam Szopa 2006).

6376: Moravia bor., Beskydy, Vyšní Lhoty, břehy řeky Morávky, 23. V. 2003, více ex. (neuvěřitelné množství kusů – rojení?), v sušších polohách na břehu pod kamínky a ve štěrku, J. Mertlik leg. et coll.

6376: Moravia bor., Beskydy, Lubno 350 m, 2. V. 1977, 3 ex., T. Sitek leg., J. Mertlik coll.

6376: Moravia bor., Skalice, řeka Morávka, 26. VIII. 1972, 5 ex., náplav, P. Nohel leg. (Nohel 1976).

6378: Moravia bor., Bystřice nad Olší (seznam Szopa 2006); 18. III.2007, 10 ex., prosev, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6568: Moravia bor., Prostějov [Prossnitz], bez data, 4 ex., Zoufal coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, pravý břeh Moravy, 25. V. 2006, 1 ♂, v písku mezi travinami, J. Mertlik leg. et coll.

6571: Moravia bor., Prosenice – Oldřichov, levý břeh Bečvy, 17. IV. 2009, více ex., pod kamínky na štěrkopísčitých náplavech, J. Mertlik leg., det. et coll.

6766: Moravia mer., Brno – Líšeň, 7. X. 2005, 17 ex., pod kameny v opuštěném lomu (seznam Schles 2007).

6865: Moravia mer., Brno [Brünn (Müller)] (Reitter 1870).

6965: Moravia mer., Hrušovany u Brna [2 km SW of], 210 m, 10. IX. 2002, 1 ex. [sand – pit], J. Kaláb leg., J. Mertlik coll.

Moravia bor., Beskydy [Beskiden], bez data, 1 ex., V. Zoufal leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

Moravia, bez data, 1 ex., Reitter leg., J. Roubal coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

6692: Slovakia or., Tarnov, 3. VII. 1989, 1 ex., Mir. Zúber leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik det. 2009; 6. VII. 1995, 4 ex., M. Zúber leg. et coll., S. Laibner det. (seznam Zúber 2008); dtto, 12 ex., Muz. Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

6693: Slovakia or., Rokytov, 13. VI. 1987, 1 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 29. VII. 2003, 5 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6693: Slovakia or., Zborov – hrad env., břeh Kamence, štěrková plošina na pravém břehu, 6. X. 2004, 10 ex. (spolu se Z. flavipes), J. Mertlik leg. et coll.

6778: Slovakia centr., Rudinka env., břeh Kysucy, 18. IX. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6793: Slovakia or., Bardejov, bez data, 1 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; V. 1976, 3 ex., Ernest leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006

6879: Slovakia centr., Varín, 13. X. 1958, 1 ex., Reška leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

6885: Slovakia centr., Podbanské, břeh Belé, 9. VI. 1994, 1 ex. J. Mertlik leg. et coll.

6984: Slovakia centr., Pribylina, 29. VII. 2003, 1 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, štěrkoviště, břehy řeky Torysy, 5. V. 2003, 2 ex., na břehu v písku mezi vegetací, J. Mertlik leg. et coll.

6999: Slovakia or., Stakčín (69-7099), VII. 1973, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 16. V. 1976, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll. (seznam Zbuzek 2005).

7000: Slovakia or., Ulič env., břehy Uličky 6. VII. 1988, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 1989, více ex., J. Mertlik et J. Jelínek leg. et coll.; 19. VI. 1997, 16 ex., L. Klíma leg. et coll.; 15. VI. 2002, 22 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7074: Slovakia occ., Trenčianská Teplá, V. 1928, 5 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7090: Slovakia or., Spišské Podhradie env., rezervace Sivá Brada, 8. VII. 2002. 4 ex., Jiří Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

7098: Slovakia or., Snina [Kut.] (Roubal 1936); 14. VII. 1975, 3 ex., J. Herrmann leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006.

7192: Slovakia or., Margecany, 6. VIII. 1969, 2 ex., S. Laibner leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

7197: Slovakia or., Strážske, 23. VI. 1938, 1 ex., B. Štícha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 12. IV. 192?, 1 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7480: Slovakia centr., Zvolen, VI. 1963, 1 ex., Gottwald leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; VI. 1963, 1 ex., Gottwald leg., Pfeffer coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7868: Slovakia occ., Bratislava, bez data, 2 ex., E. Jagemann coll., J. Mertlik rev. 2009.

7974: Slovakia occ., Palárikovo, 9. V. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).
7977: Slovakia occ., Hronovce (7977-78), VI. 1984, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

8077: Slovakia occ., Čata, 15. IV. 1978, 1 ex., Z. Kačenka leg. et coll., B. Zbuzek det. (seznam Zbuzek 2005).

8177: Slovakia occ., Kamenín env., břehy Hronu, 9. VI. 1988, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 1989, 100 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.

8273: Slovakia occ., Veľký Lél, 15. V. 1999, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

8273: Slovakia occ., Veľké Kosihy, V. 1991, J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001); 24. V. 1991, 2 ex., Dr. Jurčíček leg., T. Švanda det., A. Sieber coll. (seznam Sieber 2009); 15. V. 1999, 5 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 2001, 3 ♀♀, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det.

8275: Slovakia occ., Bokrošská slaniska, 2. V. 1999, 14 ex., povrch vyschlých kaluží, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], bez data, 3 ex., J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

Nezařazeno:

Slovakia, Dunaj, Váh, Hron [Roub.] (Roubal 1936).

 

Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)

     Typová lokalita: Francie (Delfinato).

     Rozšíření. Arménie, Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko (jihoevropské teritorium), Řecko, Slovensko, Španělsko (Cate 2007); Turecko (Mertlik & Platia 2008); Ukrajina (Mertlik & Samek 2009); Srbsko a Černá hora, Albánie (Mertlik nepubl. data).


ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, VII. 1950, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002 (Laibner 1979, jako Z. dermestoides).

5450: Bohemia bor., Píšťany, pravý břeh Labe, 11. VII. 2008, 2 ♀♀, Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5550: Bohemia bor., Libochovice, 16. VIII. 1943, 1 ♀, J. Král leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5550: Bohemia bor., Hostěnice-Břežany nad Ohří, ostrov Ohře, 20. VII. 2008, 1 ♀, Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5647: Bohemia bor., Žatec, 11. VI. 1969, 1 ♂, 2 ♀♀, Mlynář et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5649: Bohemia bor., Louny, Želevice, levý břeh Ohře, 16. VII. 2008, 1 ♀, Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 16. VII. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5652: Bohemia centr., Mělník [RČS. Bohemia, Mělník], bez data, 1 ♂, 1 ♀, Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem [L. Kostelec], 1 . V. 1902, 1 ♂, 1 ♀, Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004.

5761: Bohemia or., Hradec Králové (5761?), 1948, 1 ex., Dr. V. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5761: Bohemia or., Svinary, břeh Orlice, 8. VI. 1996, 4 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; VII. 1989, 1 ♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1 ex., J. Jelínek coll. (seznam Jelínek 2009).

5761: Bohemia or., Svinárky, 30. XII. 1947, 1 ♀, Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí - Blešno, břeh Orlice, 8. VI. 1996, 26 ♂♂, 10 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 21. VII. 1996, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll., 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. VI. 2005, více ex., aktivovali po polití štěrkového břehu vodou, J. Mertlik observ. et det.

5761: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, 12. V. 1989, 1 ex., J. Jelínek leg., det. et coll. (seznam Jelínek 2009).

5852: Bohemia centr., Horoměřice, bez data nálezu, 1 ♂, 1 ♀, bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja [Troj.], 14. V. 1910, 1 ex., bez data nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; 17. V. 1910, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 11. IV. 1919, 1 ♂, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 14. IV. 1946, 1 ex., Jan Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 17. V. 1946, 2 ♀♀, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.

5852: Bohemia centr., Praha, Stromovka, 12/01, 1 ♂, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; Stromovka, bez data, 2 ♂♂, 1 ♀, Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 1916, 3 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; [12/II], 1 ♂, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 27. VIII. 1911, 1 ♂, 1 ♀, Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5852: Bohemia centr., Praha, Císařský ostrov, 13. XII. 1910, více ex., Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Toušeň, bez data, 1 ♂, Dr Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 15. III. 1906, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 10. IV. 1924, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 17. V. 1937, 1 ♂, K. Kult leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem env., štěrkový ostrov na řece Labi, pod jezem, 16. IX. 2004, 2 ♂♂, pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem – Vysoká nad Labem, řeka Labe, písčina u jezu, 7. V. 2005, 8 ex., pod ležícími stébly uschlé vegetace a naplavenými klacíky, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem – Bukovina, štěrkový ostrov na Labi, 1. V. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Bukovina - Opatovice nad Labem, břeh Labe, 6. IV. 2005, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2007, 1 ♂, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5860: Bohemia centr., Hrobice, pravý břeh Labe, 30. I. 2008, 1 ♂, prosev, Dr. A. Hamet leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2008.

5861: Bohemia or., Krňovice env., břeh Orlice, 3. V. 1989, 5 ♂♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 8. VIII. 1989, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 27. VI. 1997, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 13. VI. 2001, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Štěnkov – Petrovičky, štěrkopísčité náplavy na břehu Orlice, 12. 5. 2009, 4 ♂♂, 1 ♀, pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovičky, štěrkový břeh Orlice (5862a), 26. V. 2005, 6 ex., pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.; 12. 5. 2009, 2 ♂♂, pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko, břeh Orlice, 7. V. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, písčité náplavy řeky, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Žloukovice, VII. 1971, 1 ♂, Pavel Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Chuchle, bez data, 1 ♂, Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha-Hlubočepy, Zlíchov, 19. III. 1906, 1 ♂, Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 22. V. 1906, 1 ex., náplav, [Ž.], MVČ HK. coll., J. Mertlik det. 2003.

5952: Bohemia centr., Praha, Bubny [Bubna], 16. VII. 1907, 1 ♂, 2 ♀♀, Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Praha, Manina, bez data, 1 ♂, 1 ♀, Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 3 ♂♂, 3 ♀♀, Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 17. VII. 07, 1 ♂, Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5952: Bohemia centr., Braník, 17. VI. 1945, 1 ♀, J. Půlpán leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.

5953: Bohemia centr., Kyje [Keje], bez data, 1 ♂, 1 ♀, Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5956: Bohemia centr., Pečky, bez data, 1 ex., Štěrba leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004.

5960: Bohemia or., Pardubice, 8. IV. 1909, 1 ♂, Procházka leg., E. Jagemann det. et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009; dtto, 1 ♂, Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ♂, coll. Procházka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or.,Čermná nad Orlicí [Malá Čermá], bez data, 2 ♂♂, Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice [Dobřichowitz, Böhmen], bez data, 1 ♂, Dr. Rodt leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004.

6051: Bohemia centr., Černošice, bez data, více ex., Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia, Všenory, 20. V. 1907, 1 ♂, Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Modřany (59-6052), bez data, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 10/5, 1 ♂, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; 3/8, 1 ♂, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; 23/9, 1 ♂, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; [10/5], 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; [29/9], 1 ♂, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 23. VIII., 1 ♂, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, IV. 1925, 1 ♂, Ing. Jedlička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1952, 2 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; II. 1953, 1 ex., Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1953, 6 ex., Aldo Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Zawist, bez data, více ex., coll. Nickerl, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6052: Bohemia centr., Závist [Závisť], [17/3], 1 ♂, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 10. VI. 1909, 1 ♂, 2 ♀♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 15. III. 1904, 4 ♂♂, 5 ♀♀, [R.], J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

6052: Bohemia centr., Jarov, bez data, 1 ♂, 2 ♀♀, Dr. Lokay coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; VI. 1953, 3 ex., Aldo Olexa leg., MVČ coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 23. V. ?rok, 1 ♀, Rambousek leg., Pečírka coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

6152: Bohemia centr., Luka pod Medníkem, bez data, 2 ♂♂, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; VII. 1942, 1 ♂, 2 ♀♀, Roubal leg., S. Kočvara det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009.

6260: Bohemia or., Chotěboř, 7. VIII. 1900, 1 ♂, coll. Keleman, Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Karloves, 12. VII. 1917, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

Bohemia, Selc (?Solc), 28. VIII. 1908, 1 ♂, Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):

6073: Moravia bor., Kylešovice, břeh řeky Moravice [an der Mora bei Glischwitz (Richter)] (Reitter 1870) (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

6177: Moravia bor., Fryšták, břeh řeky Olše [an der Olsa bei Freistadt] (Reitter 1870) (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

6268: Moravia bor., Litovel, Střeň env., břeh Moravy, 6. V. 2005, 12 ex., pod kamínky a naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

6268: Moravia bor., Střeň (62-6368), 23. VI. 1952, 1 ♂, 2 ♀♀, Pavlů leg., MVČ HK. coll., J. Mertlik det. 2002.

6277: Moravia bor., Český Těšín, břeh řeky Olše [an der Olsa bei Teschen] (Reitter 1870) (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, pravý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6569: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, levý břeh Moravy, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6571: Moravia bor., Prosenice – Oldřichov, levý břeh Bečvy, 17. IV. 2009, 3 ♀♀, štěrkopísčíté náplavy, pod štěrkem u kořenů topolového keře, J. Mertlik leg., det. et coll.

6669: Moravia bor., Lobodice env., rez. Zástudánčí, soutok Moravy a Blata, 25. V. 2006, více ex., v písku mezi travinami a pod listím, J. Mertlik leg. et coll.

6670: Moravia mer., Kroměříž, bez data, 1 ♀, O. Fiala leg., Matoušek coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, bez data, 1 ♂, 2 ♀♀ (formy s křížem), E. Jagemann det. (f. graphus) et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik rev. 2009.

6770: Moravia mer., Kroměříž, bez data, 2 ex., O. Fiala leg., MVČ HK. coll., J. Mertlik det. 2003.

6865: Moravia mer., Brno (67-6865), bez data, 2 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004.

7065: Moravia mer., Přibice env., břeh Jihlavy, 12. V. 2005, 60 ex., na písčitých náplavech v lesním úseku toku, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec přívoz, Osypané břehy, břehy Moravy, 26. VII. 1994, 1 ♀, Pavel Jáchymek leg., L. Kandrnál coll., J. Mertlik det. 2008; 2. VI. 1996, 5 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. (Mertlik 1996 jako Z. ponticus); dtto, 41 ♂♂, 31 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 1996 jako Z. ponticus); 6. VI. 2002, 1 ♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2003, 2 ♂♂, 2 ♀♀, na břehu řeky na písku pod listím vrb, J. Mertlik leg. et coll.; 19. VI. 2003, 8 ex., A. Holub leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2004; 22. V. 2005, 21 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; břeh řeky, 22. VI. 2008, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; břehy Moravy, 28. IV. 2008, více ex., na písku pod naplaveným detritem, J. Mertlik leg. et coll.

7069: Moravia mer., Bzenec přívoz, 19. VI. 2003, 3 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 1. V. 2003, 1 ♂, 1 ♀, Habarta leg., S. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

7069: Moravia mer., Bzenec, 2. VI. 2001, 4 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Zúber 2008); dtto, 15 ex., MVČ Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008); 6. VI. 2002, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 1. VIII. 2002, 4 ex., M. Zúber leg. et coll., T. Sitek det. (seznam Zúber 2008); dtto, 12 ex., MVČ Brandýs nad Labem coll. (seznam Zúber 2008).

7162: Moravia mer., Znojmo, 1. I. 1931, 3 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.); 1. V. 1931, 8 ex., Z. Kraus det., JMM Znojmo coll. (seznam JMM Znojmo coll.) (Nutná revize determinace, pozn. Mertlik 2009).

7165: Moravia mer., Mušov, břeh Dyje (lokalita zničena v 70. letech minulého století výstavbou vodní nádrže), 29. V. 1988, 4 ex., J. Bašta leg., V. Kubáň et J. Mertlik coll. (Mertlik 1996 jako Z. ponticus).

7169: Moravia mer., Rohatec, meandry Moravy, 26. IV. 2004, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, Belvedér, písčitý břeh rybníku, 23. VI. 1992, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. (Mertlik 1996 jako Z. ponticus); 5. VI. 1997, 1 ♀, Pavel Jáchymek leg., L. Kandrnál coll., J. Mertlik det. 2008.

7367: Moravia mer., Lanžhot env., písník v lese blízko soutoku Moravy a Dyje, 15. VII. 1998, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 10. V. 2008, 3 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7000: Slovakia or., Ulič, 19. VI. 1997, 1 ♂, 2 ♀♀, L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. VI. 2002, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

7074: Slovakia occ., Trenčianská Teplá, řeka Váh, VIII. 1925, 2 ♂♂, 1 ♂, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009; 10. V. 1928, 1 ♂, 1 ♀, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data, 5 ex., bez jména nálezce, HNHM Budapest coll. [jako Z. ibericus, Dolin det. 1986], J. Mertlik det. 2004; [Trencsén, Ungarn], bez data, 4 ex., bez jména nálezce, HNHM Budapest coll. [3 ex. jako Z. ibericus, Dolin det. 1986; 1 ex. jako Cryptohypnus 4-pustulatus, J. Frivaldszky det.], J. Mertlik det. 2004; [Trencsén, coll. Lichtn.], bez data, 1 ex., HNHM Budapest coll. [jako Z. ibericus, Dolin det. 1986], J. Mertlik det. 2004; [Trencsén, Brancsik], bez data, 3 ex., Brancsik leg., HNHM Budapest coll. [jako Z. ibericus, Dolin det. 1986], J. Mertlik det. 2004; Trenčín, bez data, 2 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004; bez data, 5 ex., Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 1 ♂, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; 4 ex., Čepelák leg., Kočvara coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009; bez data, 3 ex., Čepelák leg., coll. Havelka, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7386: Slovakia occ., Revúca, bez data, 1 ♀, Ing. Machulka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

7373: Slovakia occ., Lúka nad Váhom env., okolí Váhu, 22. VI. 2004, 1 ♂, 1 ♀, S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 28. V. 2005, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, V. 1920, 1 ♂, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7488: Slovakia or., Plešivec, IV. 1923, 1 ♀, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7574: Slovakia occ., Preselany, 31. V. 1987, 1 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik det. et coll.

7677: Slovakia centr., Hronský Beňadik [Sv. Benadik], bez data, 4 ♂♂, 2 ♀♀, J. Roubal leg. et coll. v SNM Bratislava coll., J. Mertlik rev. 2009.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, břeh Tisy, 23. V. 1989, 5 ex., J. Mertlik et J. Jelínek leg. et coll.

7877: Slovakia occ., Jur nad Hronom env., břeh Hronu, 11. VI. 1989, 1 ♀, S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

7969: Slovakia occ., Hamuliskovo env., vyprahlé dno nádrže, 11. VII. 1989, 1 ♀, S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

7977: Slovakia occ., Željezovce, břeh Hronu, 23. IV. 1989, 1 ♂, 2 ♀♀, Z. Kejval leg., Muzeum Chodska Domažlice coll., J. Mertlik det. 2008.

8171: Slovakia occ., Palkovičovo env., pláže u Dunaje, 10. VII. 1989, 1 ♀, S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.

8177: Slovakia occ., Kamenín env., břehy Hronu, 8. VI. 1983, 2 ♂♂, Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 13. VI. 1987, 1 ♂, R. Fornůsek leg., Oldřich Odvárka det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 1. VI. 1988, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 9. VI. 1988, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. IV. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 20. VI. 1989, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 11. VI. 1990, více ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. VII. 2004, 2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Malá nad Hronom, 7. V. 1989, 2 ex., J. Jelínek leg. et coll., J. Mertlik det. (seznam Jelínek 2009); 14. V. 1989, 2 ♀♀, Urban leg., Oldřich Odvárka coll., J. Mertlik det. 2009.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, [Kovácspatak, coll. Mihók] (= nyní část obce Kamenica nad Hronom), bez data, 1 ♀, Mihók leg., HMHM Budapest coll., [jako Z. ibericus, Dolin det. 1986], J. Mertlik det. 2004; břeh Hronu, V. 1988, J. Pavlíček coll. (seznam Pavlíček 2001); 26. V. 1988, 1 ex., Dr. Jurčíček leg., T. Švanda det., A. Sieber coll. (seznam Sieber 2009); 23. V. 1994, 3 ex., 3 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 24. V. 1994, 4 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. VII. 1974, 1 ♂, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 18. V. 2001, 1 ♀, Z. Steininger leg., J. Krošlák coll., J. Mertlik det. 2004.

8274: Slovakia occ., Komárno [st. v.], III. 1947, 1 ♂, 2 ♀♀, náplav, škpt Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2004.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, 14. V. 1958, 1 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK. coll., J. Mertlik det. 2002; 15. VII. 1961, 1 ex., Říha leg. et coll., J. Pavlíček det. (seznam Pavlíček 2001).

Slovakia, Kochanovce, 10. V. 1983, 1 ex., Zieris leg., J. Jelínek coll., J. Mertlik det. (seznam Jelínek 2009);

 

Zorochros stibicki Leseigneur, 1970

     Typová lokalita: Austria (Dobratsch, Gratz), Itálie (Terst, Monfalcone).

     Rozšíření. Rakousko, Maďarsko, Itálie, Německo, Slovinsko, Srbsko a Černá hora, Turecko (Cate 2007); Slovensko (Merkl & Mertlik 2005); Bulharsko, Řecko (Mertlik nepubl. data).

ČESKÁ REPUBLIKA:

6863: Moravia mer., Mohelno, bez data, 2 ♂♂, E. Jagemann det. (jako Hypnoidus dermestoides) et coll. v MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2009. Poznámka: Jagemann osobně navštívil Mohelno v roce 1943.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

7968: Slovakia occ., Dunaj – slepá ramena u Čilistova a Šamorína (79-8068), 7. VI. 1977, 1 ♀, K. Hůrka leg., NM Praha coll. v NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.

8273: Slovakia occ., Veľké Kosihy [Veľký Lél] (47°44'32.09"N, 17°53'19.51"E), štěrkoviště u břehu Dunaje, 15. V. 1999, 1 ♂, M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 1999, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. (Merkl & Mertlik 2005).

 

POZNÁMKY K BIONOMII, BIOTOPŮM A JEJICH OCHRANĚ

     Bionomie převážné většiny druhů podčeledi Negastriinae není známa. Bionomií druhu Zorochros dermestoides se zabýval Dolin (1982), druhu Quasimus minutissimus Burakowski (1976). Poznatky obou autorů podrobně cituje Tarnawski (2000). Studium bionomie může být vhodným tématem pro studenty přírodovědných vysokých škol.
     Vývoj larev je dvouletý, živí se zbytky rostlin a mrtvých živočichů. Doba kuklení probíhá v červnu, červenci nebo v srpnu. Imaga přezimují mezi kořínky travin a keřů (obr. 130 a 131).
 

Biotopy středoevropských druhů podčeledi Negastriinae je možné rozdělit do tří základních skupin:

     1 – narušené půdy jižních silně osluněných svahů (suťoviště řídce porostlá keři či stromy a xerothermní biotopy) (Quasimus minutissimus)

     2 – periodicky zaplavované louky u vodních toků a podmáčené louky u vodních nádrží (Oedostethus quadripustulatus)

     3 – narušené půdy břehů a ostrovů vodních toků, obnažené štěrkové terasy v blízkosti toků, pískovny a štěrkoviště alpínského pásma. Převážně se jedná o druhy vázané na bahnité, písčité nebo štěrkové náplavy na březích nebo v blízkosti břehů řek a potoků a na jejich ostrůvcích. Tyto náplavy mohou být bez vegetačního pokryvu, nebo jsou jen řídce porostlé travinami či mladým náletem dřevin (vrb nebo topolů). S postupujícím zarůstáním volných půd se stávají tyto biotopy méně vhodnými pro jejich život a na místech s kompletně zapojenou vegetací již nežijí.
 

     Biotopy této skupiny můžeme dále rozdělit na:

a – bahnité náplavy mělkých tůní na březích toků, jen řídce zarůstající travinami nebo náletem listnatých dřevin (vrb a topolů) (Oedostethus tenuicornis)

b – volné písčité náplavy (Negastrius sabulicola)

c – písčité náplavy, řídce a nebo ostrůvkovitě zarůstající travinami (Negastrius pulchellus)

d – volné písčité náplavy s příměsí štěrku (Zorochros quadriguttatus, Z. stibicki)

e – štěrkové náplavy s příměsí písku, řídce zarůstající travinami (Zorochros dermestoides)

f – štěrkové náplavy s příměsí písku řídce porostlé travinami, náletem listnatých dřevin nebo mechů (Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis). Druhy této skupiny mohou osidlovat také řídce zatravněné štěrkové plochy mimo dosahu vodních toků, např. dna lomů a pískoven.

g – volné štěrkové náplavy s rozlehlými poli velkých valounů (Fleutiauxellus maritimus)

h – štěrkoviště alpínského pásma řídce porostlé travinami, mechy a keři (Zorochros flavipes)

 

     Na některých zachovalých říčních tocích je možné na poměrně malém území nalézt několik odlišných typů biotopů a tím i větší počet druhů této podčeledi.
     Na českých nížinných biotopech, např. na meandrující řece Moravě v rezervaci Osypané břehy, lze nalézt na poměrně malém území (10 m délky břehu) až pět druhů podčeledi Negastrinae (Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus).

     Reprezentativní výběr z pořízených fotografií biotopů jednotlivých druhů je umístěn přímo v textu této práce.
     Kompletní pořízená fotodokumentace je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php (načítání trvá přibližně 30 vteřin) - zde zadejte do vyhledávače klíčových slov jméno druhu, např. "Fleutiauxellus maritimus“ - pak klikněte na "hledej". Objeví se tabule s fotografiemi. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole celkový počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na číslo je možné zvolit jednotlivé tabule). Kliknutím na fotografii je možno dvakrát zvětšit jejich velikost.
     V této fotogalerii je možné vyhledávat také fotografie jednotlivých lokalit nebo fotogalerie jednotlivých řek. V tom případě zadáte jako klíčové slovo název lokality nebo název řeky.
 

Letecký snímek přirozených meandrů řeky Moravy u Bzence přívozu – rezervace Osypané břehy, dostupný online na adrese: http://www.mapy.cz/#x=139736384@y=131868992@z=14@mm=FP

 

        Letecký snímek přirozeného štěrkového koryta Morávky u Vyšních Lhot, , dostupný online na adrese: http://www.mapy.cz/#x=142347040@y=134532992@z=15@mm=FP

 

Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)

     Jeho biotopem jsou nezatravněné plochy rozsáhlých štěrkových náplavů, které se vyskytují v širokých korytech dravých podhorských a horských řek. Tato štěrkoviště se vyznačují drobnou štěrkovou drtí a valouny větší velikosti (5-30 cm). Tyto valouny jsou částečně zapuštěny do štěrkové drti, někdy mohou být naskládány k sobě nebo na sebe tak, že drobnou štěrkovou drť úplně zakrývají.
     Na území České republiky a Slovenska byly objeveny dvě lokality, na kterých je v současnosti možné pozorovat větší množství imag. V ČR jsou to štěrkoviště řeky Morávky u Vyšních Lhot, v SR štěrkoviště řeky Belé mezi obcemi Pribylina a Podbanské.
U Morávky jsem pozoroval velkou aktivitu imag dne 23. května 2003. Imaga za slunečního svitu prováděla rychlý klikatý let nízko nad kameny (10 cm) na nezarostlých štěrkových ostrovech a kosách (větší kameny a štěrk). Samci sedali na kameny a po malé chvíli opět vzlétli, samice po přistání zalézaly pod kameny. Brouci mne velmi dobře viděli a při mém přiblížení okamžitě odlétali. Když jsem je ale zastínil rukou, zalézali pod kameny, kde se pak dali snadno chytit. Rojení stovek imag probíhalo na všech nezarostlých ostrovech a místy i na březích, nad brodem (pro pěší zde byla lávka) i pod ním. Pokud jsem náhodně obracel valouny, nikde jsem žádné imago nenašel. Na biotopu Fleutiauxellus maritimus u Morávky jsem nenalezl žádný „doprovodný“ druh. Pouze na sousedících vyvýšených štěrkových terasách říčního koryta bylo ve štěrku větší množství Zorochros dermestoides a Z. meridionalis.
     U slovenské řeky Belé jsou metody sběru odlišné. Jen vzácně jsem zde pozoroval imaga za letu. Nejvíce imag jsem zde nalezl v červenci, ukrytá pod valouny (obr. 88 a 89). Jako doprovodné druhy jsem zde nalézal hojněji Zorochros dermestoides, vzácněji Z. flavipes a Z. meridionalis.
     Ochrana biotopů - většina známých biotopů tohoto druhu na území ČR byla zničena, dochoval se pouze jediný na řece Morávce. Zánik biotopů má na svědomí regulace toků a budování přehrad. Přehrady zadržují přívalové vody, které jinak pravidelně narušují vegetační pokryv štěrkovišť. Takto zanikly biotopy na řece Bečvě, Ostravici a kriticky ohrožené jsou i jeho poslední biotopy na řece Morávce.
     Na území Slovenska se dochovalo více biotopů tohoto druhu a je velmi pravděpodobné, že při dalším faunistickém průzkumu budou nalezeny i další lokality, např. na štěrkovištích řeky Kysucy.
Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování typického charakteru rozsáhlých štěrkovišť dochovaných divokých horských řek.

Obr. 82. Morávka u Vyšních Lhot, 23.5.2003 Obr. 83. Morávka u Vyšních Lhot, 23.5.2003
   
 Obr. 84. Morávka u Vyšních Lhot, 23.5.2003  Obr. 85. Morávka u Vyšních Lhot, 23.5.2003
   
 Obr. 86. Belá u Podbanského, 9.8.2004  Obr. 87. Belá u Podbanského, 9.8.2004
   
 Obr. 88. Belá u Podbanského, 9.8.2004 →  Obr. 89. Kovařík Fleutiauxellus maritimus u Belé u Podbanského, 9.8.2004

 

Negastrius arenicola (Boheman, 1852)

     Jeho typickým biotopem jsou písčité pobřežní duny na březích Baltského moře. Výjimku tvoří jen jeden publikovaný nález několika imag a larev na Ukrajině, na břehu řeky Desny nedaleko od Kyjeva (Dolin 1964, 1982).
     Početnou populaci (několik desítek kusů) jsem nalezl v Polsku u Leby na pobřežních písečných dunách (15.-16. července 1991). Tyto duny byly porostlé řídkým vrbovým porostem. Imaga byla schována pod listy vrb, ležících na písku, nebo byla zahrabána v písku. Spolu z Negastrius arenicola zde byl nalezen i Zorochros meridionalis (3 ex.). Bohužel mám k dispozici pouze jednu nekvalitní fotografii biotopu (obr. 90).
     Imaga aktivují stejným způsobem, jako příbuzné druhy Negastrius pulchellus a N. sabulicola. Není zřejmě tak vzácný, jak o něm píše Reitter (1911), ale je úzce vázaný jen na určitý typ biotopu.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování doposud neregulovaných břehů Baltského moře.
 

Obr. 90. Duny na pobřeží Baltského moře u Leby, 15.- 16.7.1991

 

Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761)

     Jeho biotopem jsou nezatravněné nebo řídce zatravněné písčité náplavy na březích nebo v blízkosti břehů řek a potoků a na jejich ostrůvcích. Osidluje písčité náplavy vodních toků od nížin až do podhorských poloh (Jizerské hory - řeka Kamenice u Smržovky, Novohradské hory - potok Černá u Žofína).
     Imaga jsou nalézána na okrajích zatravněných ploch nebo vrbových porostů, kde se ukrývají pod listy, větvičkami nebo jsou zahrabána v písku. Dají se snadno nalézt na přelomu dubna a května, kdy ještě nejsou písčité břehy zarostlé bujnou vegetací.
     Za teplých letních nocí aktivují na volných plochách břehů spolu s Negastrius sabulicola a druhy rodu Zorochros (náplavy Orlice u Blešna, červenec 2008, T. Kopecký, ústní sdělení).
     Ochrana biotopů – i když bylo mnoho jeho biotopů zničeno regulacemi toků, patří doposud k relativně běžnějším druhům třetí skupiny.
     Jeho velkou výhodou je schopnost osidlovat biotopy nížin, pahorkatin a dokonce i podhůří. Nevelké písčité náplavy se doposud vyskytují na větším množství toků ČR a SR a mnoho jím osídlených lokalit zatím uniká pozornosti entomologů. Dokáže osídlit i písčité náplavy v blízkosti břehů regulovaných toků a na zaplavovaných lukách (obr. 95).
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných toků.
 

Obr. 91. Bečva u Prosenic, 17.4.2009  Obr. 92. Bečva u Prosenic, 17.4.2009
   
 Obr. 93. Orlice u Štěnkova, 12.5.2009  Obr. 94. Dyje u Oleksoviček, 16.5.2006
   
 Obr. 95. Polabiny, záplavová luka Labe, 3.5.2009  Obr. 96. Černá u Žofína, 5.5.2006

 

Negastrius sabulicola (Boheman, 1852)

     Jeho biotopem jsou nezatravněné písčité náplavy na březích nebo v blízkosti břehů řek a potoků a na jejich ostrůvcích. Na rozdíl od Negastrius pulchellus, osidluje N. sabulicola jen nížinné biotopy.
     Imaga jsou nalézána stejně, jako u příbuzného Negastrius pulchellus (často oba druhy žijí na společném biotopu), na okrajích zatravněných ploch nebo vrbových porostů, kde se ukrývají pod listy (obr. 98), větvičkami, pod slabým pokryvem rozpraskaného bahnitého náplavu (obr. 100), nebo bývají zahrabána v písku. Pravidelně jsou nalézána ve společnosti druhu Zorochros quadriguttatus.
     Za teplých letních nocí aktivují na volných plochách břehů spolu s Negastrius pulchellus a druhy rodu Zorochros (řeka Orlice u Blešna, červenec 2008, T. Kopecký, ústní sdělení).
     Ochrana biotopů – mnoho známých biotopů bylo zničeno, protože se nacházely na nejvíce regulovaných tocích nížinných řek. Lokality s dochovanými biotopy tohoto druhu se vesměs shodují s lokalitami druhu Zorochros quadriguttatus.
     Pro přežití tohoto druhu na území ČR je nutná cílená ochrana jeho biotopů v meandrech řeky Orlice u Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem, Jihlavy u Přibic, Odry u Starého Bohumína a dochovaných meandrů na řece Moravě u Střeně, Lobodic (rezervace Zástudánčí), Bzence přívozu (rezervace Osypané břehy) a Rohatce. Nálezy tohoto druhu na Labi jsou vzácné a nelze vyloučit možnost, že se jedná o kusy náhodně splavené z Orlice.
     Na Slovensku se volné písčité náplavy dochovaly na dolním toku Hronu, na meandrech Tisy a na Toryse u Velkého Šariše.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících fragmentů neregulovaných nížinných toků.
 

 

Obr. 97. Tisa u Malých Trakan, 21.5.2004 Obr. 98. Písčitý břeh Tisy u Malých Trakan, 21.5.2004
Obr. 99. Morava u Bzence přívozu, 28.4.2008 Obr. 100. Vysychající náplavy Moravy u Bzence přívozu, 28.4.2008

 

Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)

     Jeho biotopem jsou periodicky zaplavované zatravněné půdy v okolí řek, někdy i podmáčené louky v okolí rybníků.
     Imaga jsou aktivní na stéblech travin od konce května do počátku srpna (nejvíce nálezů je z července) a lze je nasmýkat i ve větším množství. Za slunečného počasí aktivují ráno (do 9.00) a pak večer, jejich aktivitu ukončí až padající rosa. Zajímavé je, že nejvíce aktivují na velmi krátkých stéblech travin na lučních cestách a v jejich nejbližším okolí, nebo na čerstvě posečených lukách. Při zatažené obloze mohou imaga aktivovat po celý den, ale polední aktivitu jsem ale pozoroval jen jednou a imaga aktivovala i na dlouhých stéblech travin.

     Imaga jsou velmi dobře adaptována na periodické záplavy luk (obr. 101). Toto jsem pozoroval v červenci roku 2001 u Blešna (východní Čechy). V první polovině července jsem zde dvakrát smýkal větší množství imag na lukách u Orlice. Při další návštěvě biotopu, dne 22. července 2001 byl nad biotopem Oedostethus quadripustulatus asi půlmetrový sloupec vody (obr. 102). Na okrajích zaplavených luk jsem žádné imago nenalezl. Dne 28. července voda z části biotopu ustoupila a na osychajících lukách již opět imaga aktivovala (obr. 103). Několikadenní záplavu přečkala bez nějaké vážné úhony pod vodní hladinou, zřejmě v úkrytu mezi kořínky travin.
     Je zřejmé, že stejnou schopnost mají i ostatní druhy podčeledi Negastriinae, osidlující periodicky zaplavovaná území. Při rychlých záplavách může být určitá část populací odplavena a následně zachycena v náplavech v nižších polohách toků. To by vysvětlovalo nálezy jednotlivých kusů některých druhů podčeledi Negastriinae na březích zregulovaného toku Labe (nyní využito jako plavební kanál), kteří sem mohli být splaveni z jejich zachovalých biotopů na řece Orlici.

     Ochrana biotopů - biotopy druhu se dochovaly v místech, na nichž lidé umožnili tokům periodické rozlivy do okolních niv. Mnoho historicky doložených biotopů zaniklo přeměnou kosených niv a pastvin na ornou půdu.
Faunistické průzkumy některých perspektivních biotopů tohoto druhu byly uskutečněny až v současné době (produktivní metody sběru byly objeveny v nedávné době). Proto je možné, že při uskutečnění intenzivnějších entomologických průzkumů mohou být objeveny další biotopy.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru periodicky zaplavovaných niv.
 

Obr. 101. Záplavové území řeky Orlice u obce Blešno.

 

Obr. 102. Cesta u Blešna zaplavená Orlicí, 22.7.2001 Obr. 103. Cesta u Blešna - voda ustupuje, 28.7.2001
Obr. 104. Břeclav - Pohansko, záplavová luka Dyje, 17.10.2005 Obr. 105. Opatovice nad Labem, Polabiny, záplavová luka Labe, 15.4.2007
Obr. 106. Opatovice nad Labem, Hrozná, záplavová luka Labe, 9.6.2002 Obr. 107. Opatovice nad Labem, záplavová luka Labe u Opatovického jezu, 21.7.2001

 

Oedostethus tenuicornis (Germar, 1824)

     Jeho biotopem jsou nezatravněné nebo jen řídce zatravněné bahnité náplavy v tůních a slepých ramenech, sousedích s vodním tokem, nebo bahnité náplavy na březích meandrujících toků. Tyto náplavy bývají řídce porostlé mladými vrbami nebo topoly.
     Imaga mají denní aktivitu, aktivují za teplých dní od konce května do července na větvičkách a listech malých vrb a na stéblech okolo rostoucích travin (obr. 113). Na zachovalých biotopech se vyskytují ve větším množství.
Zatímco ve Slezsku (řeka Odra) byla pozorována největší aktivita imag koncem května a v červnu, na východním Slovensku (řeky Ulička a Ublianka), byla pozorována až koncem června a počátkem července.
     Ochrana biotopů - mnoho historicky doložených biotopů již bylo zničeno. Vzhledem k areálu tohoto druhu je velmi pravděpodobné, že kdysi osidloval i říční biotopy Čech. Bohužel, doložené nálezy na území ČR pocházejí pouze z moravských lokalit. Pro přežití tohoto druhu na území ČR je nutná cílená ochrana jeho biotopů v meandrech řeky Odry u Polanky nad Odrou a u Starého Bohumína.
     Na území Slovenska může být situace o něco příznivější a je pravděpodobné, že při dalším faunistickém průzkumu mohou být nalezeny další lokality na dolním toku Hronu nebo na některých východoslovenských řekách v oblasti Východních Karpat.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících fragmentů neregulovaných nížinných toků (Mertlik 2008a).
 

Obr. 108. Meandr Ublianky u Ubľy, 22.6.1991 Obr. 109. Bahnitá tůň Odry u Starého Bohumína, 22.5.2005
Obr. 110. Meandr Odry u Polanky nad Odrou, 16.7.2003  Obr. 111. Bahnitý náplav v meandru Odry u Polanky nad Odrou, 16.7.2003
   
 Obr. 112. Zarůstající bahnitý náplav Odry u Polanky nad Odrou, 16.7.2003  Obr. 113. Kovařík Oedostethus tenuicornis na travině u Odry u Polanky nad Odrou, 17.7.2007

 

Quasimus minutissimus (Germar, 1817)

     Jeho biotopem jsou narušené půdy jižních osluněných svahů (Burakowski 1976), např. řídce porostlá suťoviště (řídký les nebo lesostep) a xerothermní biotopy od nížin do podhůří (1000 m.n.m.).
      S rozvojem pastevectví se zřejmě rozšřil i na příhodné pastviny. Osidluje také osluněné štěrkové svahy lomů a byl nalezen i na zarůstajícím svahu elektrárenského popílkoviště (Chvaletice).
     Přezimující imaga se objevují v květnu a přežívají do srpna. V příhodných letech aktivují imaga nové generace za teplých dnů také na přelomu léta a podzimu (J. Pelikán a J. Krátký, ústní sdělení).
     Ochrana biotopů – ústupem pastevectví a nárůstem aktivit zalesňovacích spolků zaniklo mnoho biotopů tohoto druhu. Pro zbývající pastevní biotopy platí pravidla metodiky zpracované pro ohrožený hmyz nelesních stanovišť (Konvička, Beneš et Čížek 2005). Jedná se o zachování bezlesí nebo lesostepních formací na dochovaných biotopech tohoto druhu.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování bezlesí nebo lesostepních formací na dochovaných biotopech tohoto druhu.

Obr. 114. Vrané nad Vltavou – Homole, 19.10.2004 Obr. 115. Vrané nad Vltavou – Homole, 19.10.2004
   
 Obr. 116. Jezerka – Jánský vrch, 26.5.2008  Obr. 117. Jezerka – Jánský vrch, 26.5.2008
   
 Obr. 118. Mravín, 6.9.2008  Obr. 119. Mravín, 6.9.2008

 

Zorochros alysidotus (Kiesenwetter, 1858)

     Jeho biotopem jsou nezatravněné plochy rozsáhlých štěrkových náplavů, které se vyskytují v širokých korytech přívalových řek. Tato štěrkoviště se vyznačují drobnou písčitou drtí a drobnými valounky. Typ jeho biotopu trochu připomíná biotop druhu Fleutiauxellus maritimus (jejich bitopy se odlišují velikostí písčité drti a valounků).
     Biotopy Zorochros alysidotus podrobněji popisuje Mertlik (2007a). V Bulharsku jsou jeho doprovodnými druhy Zorochros kourili (Roubal, 1936) a Z. meridionalis.
     Imaga se přes den ukrývají pod valounky, nebo velmi rychle přeletují nízko nad štěrkovištěm.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování typického charakteru rozsáhlých štěrkovišť dochovaných divokých podhorských řek.

 

Obr. 120. Bulharsko, řeka Lebnica, 5.6.2006 Obr. 121. Bulharsko, štěrkové a písčité náplavy Lebnice, 5.6.2006

 

Zorochros boubersi Leseigneur, 1972

     Tento druh jsem sbíral pouze na jedné italské lokalitě v podhůří Přímořských Alp (Alpi Maritime). Zde byl jeho biotopem břeh dravé podhorské řeky, který byl tvořen nízkým řídce zatravněným valem z písčité drti a vápencových valounků různé velikosti. Mezi nahromaděnými valounky byly drobné písčité plošinky. Spolu se Zorochros boubersi jsem zde nalezl také druhy Z. dermestoides a Z. meridionalis. Imaga byla ukryta pod valounky.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných nížinných toků.
 

Obr. 122. Itálie-Piemonte, Roccavione, řeka Vermenagna, 22.5.1999 Obr. 123. Itálie-Piemonte, Roccavione, řeka Vermenagna, náš výzkumný tým, vpravo entomolog Robert Lízler, 22.5.1999

 

Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)

     Požadavky na typ biotop nejsou u tohoto druhu tak vyhraněné, jako u předchozích. Díky tomu doposud patří k našim hojnějším druhům kovaříků. Osidluje řídce zatravněné plochy štěrkových a písčitých náplavů na březích nebo v blízkosti břehů řek a potoků a na štěrkových ostrůvcích. Pravidelně bývá nalézán na biotopech společně se Zorochros boubersi, Z. quadriguttatus a Z. stibicki. Na písčitých biotopech nížin nebývá příliš hojný - více osidluje drobnější štěrkoviště toků v pahorkatinách a horách.
     Osidluje i travinami řídce porostlé štěrkové plochy v záplavovém území v okolí říčních břehů, kde bývá pravidelně nalézán společně se Zorochros flavipes a Z.meridionalis. Pro tento typ stanoviště je typický četný výskyt mechů.
     Dolinami horských potoků proniká až do závěrů horských dolin. Jeho nejvýše položené biotopy na území SR jsou u vodopádu Skok (Mlynická dolina, 1670 m.n.m.) a v sedle pod Malým Kriváněm (1800 m.n.m.). Druhá citovaná lokalita je starý, štěrkový turistický chodník vyhloubený ve svahu ke Kriváňskému Zelenému plesu (obr. 134 a 135).
     Imaga jsou nalézána pod valounky, naplaveným detritem nebo mezi kořínky travin a keřů (obr. 130 a 131).
     Ochrana biotopů - mnoho jeho biotopů bylo zničeno regulacemi toků, ale přesto doposud patří k relativně běžnějším druhům třetí skupiny.
     Štěrkové náplavy se doposud vyskytují na větším množství toků ČR a SR a mnoho jím osídlených lokalit doposud uniká pozornosti entomologů. Jeho velkou výhodou je schopnost osidlovat biotopy nížin, pahorkatin a horských řek. Osidluje i štěrkové náplavy na terasách v blízkosti břehů toků a náplavy na zaplavovaných lukách. Osidluje také biotopy uměle vytvořené, jako jsou terénní úpravy štěrkových teras v blízkosti toků (obr. 128 a 129).
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných toků.
 

 Obr. 124. Meandry Moravy u Střeně, 6.5.2005  Obr. 125. Meandry Dyje mezi Hrádkem a Oleksovičkami, 15.5.2006
 Obr. 126. Meandry Orlice u Krňovic, 12.10.2005  Obr. 127. Ukrajina-Zakarpatská oblast, štěrkové břehy řeky Už u Lugu, 1.5.2009
 Obr. 128. Správčice. Vlevo zarůstající štěrková plocha mezi písníkem a Labem, 24.10.2004  Obr. 129. Správčice. Zarůstající štěrková plocha mezi písníkem a Labem, 24.10.2004
 Obr. 130. Pionýrská vegetace na štěrkovišti v korytě Bečvy u Prosenic, 17.4.2009  Obr. 131. Pionýrská vegetace na štěrkovišti v korytě Bečvy u Prosenic, 17.4.2009
 Obr. 132. Meandry Jizery na Velké Jizerské louce, 29.5.2003  Obr. 133. Meandry Jizery na Velké Jizerské louce, 29.5.2003
 Obr. 134. Vysoké Tatry – Malý Kriváň, 26.10.1989  Obr. 135. Štěrková cesta na jihovýchodním svahu Malého Kriváně, 26.10.1989

 

Zorochros flavipes (Aubé, 1850)

     Osidluje travinami či mladými vrbami řídce porostlé štěrkové plochy v záplavovém území v okolí břehů řek a potoků pahorkatin a hor, kde bývá pravidelně nalézán společně se Zorochros dermestoides a Z. meridionalis.
     Dolinami horských potoků proniká až do závěrů horských dolin. V alpské oblasti je nalézán i nad hranicí lesa v alpínském pásmu, kde osidluje plochy s drobným štěrkem. Kolega Krátký nalezl větší množství imag ve východních Alpách v prosevu pod keříčky Rhododendron hirsutum.
     Tarnawski (2000) uvádí, že biotopy v podhůří osidlují kusy splavené z vyšších poloh. Zřejmě přebírá údaje od francouzských autorů, kteří popisují alpské a pyrenejské biotopy (Leseigneur 1972). Nálezy silných populací na biotopech karpatských řek tato pozorování nepotvrzují.
     Většina nalezišť tohoto druhu na území ČR a SR je shodná s rozšířením kovaříka Adrastus kryshtali (viz. faunistické mapy). Nálezy z jiných lokalit jsou jen ojedinělé.
     Má schopnost osidlovat biotopy uměle vytvořené, jako jsou terénní úpravy štěrkových teras v blízkosti toků (levý břeh Ostravice u Ostravy-Hrabové) i dosti vzdálené od toků, jako jsou štěrkovny (Frýdlantsko). Pro tento typ stanoviště je typický četný výskyt mechů.
     Imaga jsou nalézána pod valounky.
     Ochrana biotopů - druh, který přežil období regulací toků pouze na několika málo lokalitách. Jeho nálezy v Čechách jsou jen velmi vzácné, ale v severních oblastech Moravy (Slezsko) je známo několik recentních lokalit osídlených početnými populacemi tohoto druhu.
     V severních a severovýchodních oblastech Slovenska je regulovaných řek podstatně méně než v ČR a je odtud známo větší množství recentních lokalit osídlených početnými populacemi tohoto druhu. Mnoho perspektivních lokalit zde tak není doposud prozkoumaných.
     Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných štěrkových teras a štěrkovišť toků horských a pahorkatin.
 

 

   
Obr. 136. Ukrajina-Zakarpatská oblast, štěrkové břehy Uže u Lugu, 1.5.2009   Obr. 137. Ukrajina-Zakarpatská oblast, štěrkový břeh Uže u Lugu, 1.5.2009
   
 Obr. 138. Veľký Šariš, štěrková cesta u Torysy, 5.5.2003  Obr. 139. Veľký Šariš, okraj štěrkové cesty u Torysy, 5.5.2003
   
 Obr. 140. Rakousko-Styria, Hochschwab, 1400-1800m, 29.7.2007, Foto J. Krátký  Obr. 141. Rakousko-Styria, Hochschwab, 1400-1800m, Rhododendron hirsutum, 29.7.2007, Foto J. Krátký

 

Zorochros ibericus (Franz, 1967)

     Jeho biotopem jsou volné nebo řídce zatravněné plochy štěrkových náplavů, které se vyskytují v nížinách a pahorkatinách na březích nebo v blízkosti břehů řek a na jejich ostrůvcích. Imaga se přes den ukrývají pod valounky, nebo běhají rychle po povrchu.
      Štěrkoviště španělských řek se vyznačují drobnou písčitou drtí a drobnými valounky a svým vzhledem se neliší od biotopů druhů Zorochros quadriguttatus a Z. stibicki.

     V Tunisu jsem nalezl Z. ibericus na písčitých březích s valounky i kameny větších rozměrů, které byly téměř holé, bez vegetace. Doprovodnými druhy jsou Zorochros curtus (Germar, 1844) a Z. angularis (Candèze, 1869).
      Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných toků.
 

 

   
 Obr. 142. Tunis, Kaderia env., řeka Rannagha, 28.- 29.4.1997  Obr. 143. Tunis, Kaderia env., řeka Rannagha, entomolog Tomáš Kopecký při průzkumu biotopu,
28.- 29.4.1997.

 

Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)

     Požadavky na typ biotop nejsou u tohoto druhu tak vyhraněné, jako u jiných druhů. V nížinách na písčitých biotopech (obr. 151) nebo ve vyšších polohách nebývá příliš hojný, častěji osidluje rozsáhlejší štěrkoviště toků pahorkatin.
      Jeho biotopem jsou řídce zatravněné plochy štěrkových a písčitých náplavů na březích řek a potoků a na štěrkových ostrůvcích. Zde bývá nalézán společně s druhy Zorochros dermestoides, Z. boubersi, Z. quadriguttatus a Z. stibicki.
      Osidluje také řídkými travinami a mladým vrbovým či topolovým náletem jen řídce porostlé štěrkové plochy v záplavovém území v okolí břehů řek a potoků pahorkatin. Pro tento typ stanoviště je typický výskyt mechů. Zde bývá pravidelně nalézán společně se Zorochros dermestoides a Z. flavipes.
      Má schopnost osidlovat také biotopy uměle vytvořené a často i dosti vzdálené od vodních toků, jako jsou pískovny a štěrkovny (obr. 147, 149 a 150).
      Ochrana biotopů - mnoho jeho biotopů bylo zničeno regulacemi toků. Jeho recentní nálezy na českých řekách jsou vzácné, větší množství jeho lokalit se nachází na biotopech uměle vytvořených, jakými jsou např. štěrkovny nebo pískovny. V severních oblastech Moravy je známo několik recentních lokalit na štěrkových březích řek, osídlených velmi početnými populacemi tohoto druhu.
      Na území Slovenska kopírují lokality tohoto druhu lokality Z. flavipes, ale mnoho nálezů pochází také ze štěrkovišť jihozápadního Slovenska (dolní tok Hronu). Mnoho perspektivních slovenských lokalit doposud není dostatečně prozkoumaných, zvláště na severozápadě a na severovýchodě území.
      Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných štěrkových teras a štěrkovišť toků.
 

 

   
 Obr. 144. Ukrajina-Zakarpatská oblast. Rozsáhlé štěrkoviště v korytě Tisy, 29.4.2009  Obr. 145. Ukrajina-Zakarpatská oblast. Rozsáhlé štěrkoviště v korytě Riky, 29.4.2009
   
 Obr. 146. Rozsáhlé štěrkoviště v korytě Bečvy u Prosenic, 29.4.2009  Obr. 147. Krňovice-Marokánka. Štěrková cesta na dně zrekultivovaného písníku, 14.4.2009
   
 Obr. 148. Štěrkoviště v korytě Morávky u Vyšních Lhot, 23.5.2003  Obr. 149. Krňovice-Marokánka. Okraj štěrkové cesty
na dně zrekultivovaného písníku, 14.4.2009
   
 Obr. 150. Rašovice – písník. Okraj štěrkové cesty
na dně zrekultivovaného písníku, 13.3.2002
 Obr. 151. Štěrkový a písčitý náplav na břehu Odry u Starého Bohumína, 22.5.2005

 

Zorochros quadriguttatus (Laporte de Castelnau, 1840)

     Jeho biotopem jsou řídce zatravněné plochy štěrkových a písčitých náplavů, které se vyskytují v nížinách a pahorkatinách na březích nebo v blízkosti břehů větších řek a na jejich ostrůvcích. Tato štěrkoviště se vyznačují drobnou písčitou drtí a drobnými valounky.
      Imaga jsou nalézána pod listy, větvičkami, pod valounky, pod slabým pokryvem rozpraskaného bahnitého náplavu (obr. 100) nebo bývají zahrabána v písku. Spolehlivou metodou jejich lovu je polévání štěrkových břehů vodou (obr. 157). Za teplých dnů běhají rychle po zemi. Pravidelně jsou nalézána ve společnosti druhu Negastrius sabulicola. Doprovodnými druhy jsou Z. dermestoides, Z. meridionalis, případně druhy rodu Negastrius.
      Biotopy Zorochros quadriguttatus jsou velmi podobné evropským biotopům druhů Z. ibericus a Z. stibicki. Doposud se mi ale nestalo, že bych na odpovídajícím typu biotopu nalezl na jedné lokalitě více druhů z této skupiny pohromadě – biotop byl osídlen vždy jen jedním z nich!
      Ochrana biotopů - mnoho známých biotopů bylo zničeno, protože se nacházely na nejvíce regulovaných tocích nížinných řek. Lokality s dochovanými biotopy tohoto druhu se vesměs shodují s lokalitami druhu Negastrius sabulicola.
      Pro přežití tohoto druhu na území ČR je nutná cílená ochrana jeho biotopů v meandrech řeky Orlice u Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem (Dolní Poorličí), Jihlavy u Přibic, Odry u Starého Bohumína a dochovaných meandrů Moravě u Střeně, Lobodic (rezervace Zástudánčí), Bzence přívozu (rezervace Osypané břehy) a Rohatce. Za pozornost stojí rovněž recentně potvrzený výskyt na dolním toku Ohře. Nálezy tohoto druhu na Labi jsou vzácné a s výjimkou populace na štěrcích meandru u Bukoviny nelze vyloučit možnost, že se jedná o kusy náhodně splavené ze štěrkovišť Orlice.
      Na Slovensku se volné štěrkopísčité náplavy dochovaly na dolním toku Hronu, na meandrech Tisy a na Toryse u Velkého Šariše.
      Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných nížinných toků.

 

   
 Obr. 152. Meandr Orlice u Nepasic, 31.3.2008  Obr. 153. Meandry Orlice u Nepasic, červenec 2008
   
 Obr. 154. Meandr Moravy u Lobodic, 25.5.2006  Obr. 155. Meandr Hronu u Kamenína, 27. 6.2004
   
 Obr. 156. Meandr Orlice u Petroviček, léto 2002  Obr. 157. Meandr Orlice u Nepasic, červenec 2005
   
 Obr. 158. Meandr Hronu u Kamenína, 27.6.2004  Obr.159. Ukrajina-Krym, Belaya Skala – meandr řeky Karasevky, 5.6.2007

 

Zorochros stibicki Leseigneur, 1970

     Jeho biotopem jsou řídce zatravněné plochy štěrkových a písčitých náplavů, které se vyskytují na okrajích pahorkatin na březích nebo v blízkosti břehů větších řek a na jejich ostrůvcích. Tato štěrkoviště se vyznačují drobnou písčitou drtí a drobnými valounky a někdy bývají porostlá řídkým mladým náletem dřevin (vrb a topolů) a svým vzhledem se neliší od biotopů druhů Zorochros quadriguttatus a Z. ibericus. Doprovodnými druhy jsou Z. dermestoides a Z. meridionalis.
      Imaga jsou nalézána pod valounky.

     Ochrana biotopů - v České republice (na jižní Moravě) a na jihozápadním Slovensku se nalézá severní hranice areálu tohoto druhu.
      Jediná doložená lokalita na území ČR (náplavy řeky Jihlavy u Mohelna), byla zničena výstavbou přehrad a četných jezů.
      Slovenské lokality na tom nejsou o mnoho lépe. Dunajská lokalita u Šamorína (Čelistovo) byla zničena výstavbou megalomanského vodního díla Gabčíkovo a jeho výskyt na štěrkovišti u Veľkých Kosih se doposud nepodařilo potvrdit dalšími nálezy. V případě dunajských nálezů zatím nelze vyloučit možnost náhodného splavení jednotlivých kusů z lokalit nacházejících se na horním toku Dunaje.
      Ochrana biotopů tohoto druhu spočívá v zachování charakteru zbývajících neregulovaných nížinných toků.

 

   
 Obr. 160. Itálie-Friuli, Dolegna del Collio, 14.6.2003  Obr. 161. Itálie-Friuli, Dolegna del Collio, 14.6.2003
   
 Obr. 162. Itálie-Friuli, Dolegna del Collio, 14.6.2003  Obr. 163. Itálie-Friuli, Dolegna del Collio, 14.6.2003

 

Obr. 164. Itálie-Friuli, Dolegna del Collio, entomologové Martin Samek a Václav Dušánek, 14.6.2003. Snímek věnovaný nebližším spolupracovníkům.

 

Přehled zničených biotopů druhů podčeledi Negastriinae na území České republiky a Slovenska

     Doposud shromážděná faunistická data poměrně spolehlivě dokumentují průběh likvidace českých a slovenských říčních biotopů od roku 1900 do současnosti. Říční biotopy patří mezi nejohroženější typy biotopů střední Evropy. Za uplynulých 200 let jsme zkrátili toky našich řek regulací o 4700 km, což je o 37% (Demek a kol. 1975) a v některých případech (zejména u řek v plochých, nížinných nivách) až o dvě třetiny jejich délky. Další říční biotopy byly zničeny výstavbou přehrad a četných jezů.
     Zatímco v roce 1918 bylo regulováno pouhých třicet procent říčních toků, v roce 1990 to bylo již přibližně devět z deseti. Říční síť tedy prodělala v průběhu století obrovské změny – od převážně přírodního k převážně technickému systému. Neregulované řeky, které byly v devatenáctém století běžnou věcí, jsou dnes již raritou, kterou je třeba hájit, nejen z památkových či ochranářských důvodů.
     Odtokový režim z plochy velkých povodí neovlivněný přehradami je u nás spíše výjimkou a povodí řeky Moravy zde stojí na čestném místě (Vlašín 2008).
     Zbývající fragmenty přirozených vodních toků na území České republiky a Slovenska neohrožují jen plány na výstavbu dalších přehrad, ale i stále existující megalomanské plány na vybudování plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe (Ungerman et Přibyl 2006, Kalauzová et Stejskal 2008, Plavba a vodní cesty o.p.s. 2009).

     Stav říčních biotopů území České republiky z let 1836-1852 je zaznamenán na historické vojenské mapě, přístupné online na internetové adrese http://www.mapy.cz/#x=136370688@y=136764160@z=12@mm=A


     Devastaci vodních toků dokumentují nálezy některých druhů pocházející z první poloviny minulého století. Tehdy entomologové ješte neměli takové možnosti pro cestování, jaké mají dnes jejich následovníci a proto sbírali ponejvíce v blízkém okolí svých bydlišť.
     Pravidelným cílem výprav pražských entomologů byly štěrkové a písčité náplavy na březích Vltavy (Davle, Vrané nad Vltavou, Závist, Jarov, Braník, Chuchle, Bubny, Maniny, Střelecký ostrov, Císařský ostrov, Trója, Sedlec), Berounky (Radotín, Černošice) a Sázavy (Luka pod Medníkem). V té době byly řeky v Praze a jejím blízkém okolí plné života a na jejich březích a ostrovech se nacházelo množství pozoruhodných lokalit.


Obr. 165. Regulovaný tok řeky Moravy u Kroměříže, 5.3.2003. Sterilní vodní kanál.

 

     Ještě z poloviny minulého století jsou známy četné nálezy z náplavů Jarova. V současné době jsou již všechny pražské lokality zničeny a jen vzácně je hlášen nález některého z doposud hojnějších druhů z prosevů příležitostných říčních náplavů. Pražští entomologové navštěvovali i lokality na březích Labe mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. Tyto biotopy byly zničeny vybudováním labského plavebního kanálu za účelem sezónní dopravy uhlí do elektrárny Chvaletice.
     Z jižních Čech jsou z počátku minulého století doloženy zajímavé nálezy z okolí Písku. Bohužel, i tyto pozoruhodné biotopy, nacházející se na březích řek Otavy a Blanice, byly zničeny regulacemi toků a výstavbou jezů.
     Z východních Čech jsou doloženy zajímavé nálezy z okolí Jaroměře (řeky Labe, Úpa a Metuje), od Tiché Orlice z okolí Bošína a z Čermné nad Orlicí. Výstavbou jezů a nevhodným zpevňováním břehů byly i zde zničeny rozsáhlé štěrkové a písčité náplavy a v současnosti zde přežívají pouze méně náročné druhy (Negastrius pulchellus a Zorochros dermestoides).

     Moravští entomologové navštěvovali biotopy na řece Svitavě u Adamova a Bilovic, Jihlavy u Mohelna, Moravy a Dyje. Biotopy Svitavy byly zničeny regulací toku a výstavbou jezů, biotopy Jihlavy zničila výstavba přehrad a jezů a regulace jejího toku. Biotopy Dyje byly zničeny regulací toku Dyje, výstavbou přehrad nad Znojmem a Novomlýnských vodních nádrží. Původní délka přirozeně meandrujícího toku Moravy byla v úseku od Hodonína po soutok s Dyjí ve druhé polovině dvacátého století zkrácena o 50%..

     Slezští entomologové navštěvovali počátkem minulého století břehy Ostravice u Paskova a Olše u Těšína. V současnosti jsou biotopy Ostravice silně redukované výstavbou přehrad a regulacemi toku. Biotopy Olše jsou regulacemi jejího toku prakticky zničeny.

     Na Slovensku je známo z první poloviny minulého století množství nálezů od Váhu z okolí Trenčína. Biotopy Váhu byly zničeny regulací toku a výstavbou Povážské vodní kaskády. Na konci minulého století byly zlikvidovány biotopy na Dunaji (výstavba vodního díla Gabčíkovo) a na řekách Východoslovenské nížiny (napřímení toků Bodrogu a Latorice).

     Unikátním nalezištěm byla pestrá mozaika biotopů v korytě řeky Uličky (východní Slovensko, okolí obce Ulič). Zde bylo nalezeno dokonce sedm druhů podčeledi Negastriinae (Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus tenuicornis, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus). Bohužel, tento unikátní soubor říčních biotopů byl velmi těžce poškozen bagrováním štěrku (Mertlik 2008a).


 Obr. 166. Opatovický jez, 16.9.2009.

 

     Vzedmutí hladiny nad jezem zklidní tok a zamezí tak tvorbě štěrkových náplavů, ale na dně řeky se oproti přirozenému stavu začíná ukládat větší množství bahnitých náplavů. Soustava rovnoměrně rozmístěných jezů spolehlivě zredukuje život na celém takto regulovaném toku. Štěrkové náplavy se poté ukládají vzácně jen na krátkých úsecích toků, tam kam již nedosahuje vzedmutí hladiny nebo se ukládají pod jezy (viz. obr. 166).
     Štěrkové a písčité náplavy pod Opatovickým jezem občas osidlují (náplavy jsou periodicky odtěžovány) kovaříci Zorochros dermestoides, Z. quadriguttatus a Negastrius pulchellus, jen jednou zde byl nalezen N. sabulicola.  

      

Obr. 167. Regulovaný břeh Labe u opatovické elektrárny (Loc: 50°7'16.697"N, 15°48'4.951"E), 25.9.2008. Obr.

 

     V internetové fotogalerii (http://www.elateridae.com/galerie) není mnoho snímků, které by dokumentovaly technické úpravy toků. To je dané tím, že naší hlavní činností je uchování současné podoby zbývajících zachovalých biotopů.
     Na snímku (obr. 167) je most přes Labe, přes který je z elektrárny převážen nákladními auty popílek na jeho uložiště u Bukoviny. Nevhodně konstruovaný most byl postaven na jediném doposud meandrujícím fragmentu nížinného toku Labe na území ČR.
     Dravý říční proud bral břeh také u tohoto mostu a proto správa povodí Labe přistoupila k „opravám“ narušeného břehu. Podemletý břeh lze opravit břehovým opevněním z hatí a prutin tak, jako se to dělalo v minulosti (v současnosti je to prý velmi drahá metoda). Dnes se naveze hlína a kameny (obr. 167), někde velké kamenné bloky a někde se podemletý břeh jednoduše zasype stavební sutí nebo betonovými panely.
     Dalším stupněm devastace přirozeného toku je jeho napřímení – vybudování kanálu. Kanál může mít přirozené hliněné břehy (obr. 165), nebo jsou jeho břehy zpevněné kameny či zalité betonem.
 

 

Ochrana zbývajících biotopů druhů podčeledi Negastriinae na území České republiky a Slovenska

 

     Úspěšná ochrana druhů podčeledi Negastriinae je možná jen důslednou ochranou jejich dochovaných biotopů a uskutečněním programů revitalizací vhodných částí toků (Just 2005). Současné snahy o legislativní ochranu imag jednotlivých druhů hmyzu jsou neúčinné, kontraproduktivní a v některých zemích směřují k likvidaci entomologické vědy (Mertlik a kol. 2009a, 2009b). Legislativní normy určené k ochraně přírody by měly být v souladu s potřebami její praktické ochrany, to znamená, že by neměly být zneužívány k omezování vědecké výzkumné činnosti.
     Současný stav legislativní ochrany druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České republiky a Slovenska hodnotí Mertlik (2008b). Připomínky o. s. Elater k novele vyhlášky jmenující zvláště chráněné druhy na území České republiky zpracovali Mertlik & Jiříček (2008).
 

Přehled nejzachovalejších říčních biotopů České republiky

     Tento přehled představuje nejhodnotnější ze studovaných biotopů a je pouze orientační, protože v něm nejsou zahrnuty menší biotopy a biotopy na horních tocích, které osidlují např. druhy Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides a Z. flavipes (např. meandry Černé Ostravice, Dyje u Jaroslavic, Jizery v Jizerských horách, Moravy u Mohelnice, Orlice u Bezpráví a Chlomku, Smědé u Filipovky a mnohé další...).

     Kompletní přehled o dochovaných biotopech území České republiky je možné získat podrobnějším studiem prezentovaných faunistických nálezů a následnou kontrolou jmenovaných lokalit s využitím leteckých snímků ( http://www.mapy.cz ), pro území Slovenské republiky s využitím snímků v internetovém programu Google Earth 5.0 ( http://earth.google.com/intl/cs/ ). GPS souřadnice jsou pro území ČR použity z internetových stránek http://www.mapy.cz – pro SR z programu Google Earth 5.0. Pro jejich použití platí, že souřadnice uvedená u lokality označuje počátek zachovalého toku a od tohoto bodu doporučuji postupovat dolů po proudu. Bohužel, konec zachovalého úseku toku je vždy nepřehlédnutelný.

     Fotografie většiny z citovaných biotopů jsou dostupné v internetové fotogalerii na adrese http://www.elateridae.com/galerie/search.php (viz. odkaz na fotogalerii na str. 103).
 

Bečva u obce Prosenice (viz. fotogalerie)
Loc: 49°29'50.64"N, 17°31'24.151"E
(Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Jihlava u obce Přibice (viz. fotogalerie)
Loc: 48°57'1.61"N, 16°34'9.508"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides a Z. quadriguttatus)

Labe u obce Bukovina (viz. fotogalerie)
Loc: 50°7'13.739"N, 15°48'4.284"E
(Negastrius pulchellus, Oedostethus quadripustulatus, Zorochros dermestoides a Z. quadriguttatus)

Morava u Nových Zámků (rez. Vrapač) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°42'54.391"N, 17°1'48.196"E
(Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides)

Morava mezi Litovlí a obcí Střeň (rez. Litovelské luhy a rez. Ramena řeky Moravy) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°42'4.262"N, 17°6'2.291"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides a Z. quadriguttatus)

Morava u obce Lobodice (rez. Zástudánčí) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°24'15.674"N, 17°19'9.58"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Morava mezi Bzencem přívozem a Rohatcem (rez. Osypané břehy a rez. Oskovec) (viz. fotogalerie)
Loc: 48°55'54.722"N, 17°17'16.84"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Morávka mezi obcemi Vyšní Lhoty a Skalice (rez. Skalická Morávka) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°38'0.467"N, 18°27'2.097"E
(Fleutiauellus maritimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes a Z. meridionalis)

Odra u Polanky nad Odrou (rez. Polanská niva) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°45'12.43"N, 18°10'51.734"E
(Negastrius pulchellus,Oedostethus tenuicornis a Zorochros dermestoides)

Odra u Starého Bohumína (rez. Hraniční meandry Odry) (viz. fotogalerie)
Loc: 49°55'42.597"N, 18°19'59.13"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus tenuicornis, Zorochros dermestoides a Z. meridionalis)

Ohře – fragmenty biotopů na dolním toku (dle nalezišť)
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Zorochros meridionalis a Z. quadriguttatus)


Orlice mezi Týništěm nad Orlicí a obcí Blešno (rez. Orlice) (viz. fotogalerie)
Loc: 50°9'20.529"N, 16°3'34.352"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, Zorochros dermestoides a Z. quadriguttatus)
Podrobný popis biotopů periodicky zaplavovaného území Orlice je v článku Kopeckého (2007).
 

     Z uvedeného přehledu dochovaných říčních biotopů je zřejmé, že vybudováním plavebních kanálů Dunaj-Odra-Labe (Ungerman et Přibyl 2006), by Česká republika přišla o všechny doposud dochované říční biotopy Labe, Odry, Bečvy a Moravy.

     To znamená, že na území Čech by byly zničeny všechny zbývající nížinné biotopy říčních náplavů na dolním toku Labe (Děčín - Hřensko). Bohužel, zbývající část toku Labe na území ČR (s vyjímkou dochovaného úseku Hrobice-Bukovina), byla zničena již ve druhé polovině dvacátého století. Zůstaly by nám tak jen unikátní meandry Orlice a výstavbou Nechranické přehrady a četných jezů silně narušené (ale stále ještě revitalizovatelné) biotopy Ohře.
     Uskutečnění projektu D-O-L by mělo katastrofální dopad na zbývající nížinné biotopy toků moravských řek - zůstal by nám pouze jediný - meandry Jihlavy u Přibic. Všechny biotopy druhu Oedostethus tenuicornis by byly zlikvidovány a druh by na území ČR vyhynul. Říční biotopy osidlují nejen kovaříci podčeledi Negastriinae, ale také obrovské množství dalších druhů hmyzu (Král et Vitner 1996), obratlovců a rostlin.

     Argumenty technokratů propagujících budování D-O-L jsou uvedeny v plánech společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s. (Anonym 2009). Úvahy o ekonomickém přínosu pro českou společnost z realizace D-O-L jsou tristní. Nepopiratelný ekonomický přínos by ovšem měl pro zainteresované úředníky a majitele stavebních firem.
     Plány na vybudování plavebních kanálů v rámci D-O-L nepochází od plánovačů Sovětskému svazu a jeho územně-politických cílů, jak se o tom zmiňují Kalauzová et Stejskal (2008), ale jsou citovány již v akčním programu sudetoměmecké strany (Sudetendeutsche Partei: Grundplanung O.A. - 1938) v kapitole „Opatření národnostní a osidlovací politiky“ (Král 1961).
     Plány na plavební kanály D-O-L nejsou cestou k prosperitě české společnosti, ale k jejímu ještě většímu zadlužení.
 

Obr. 168. Vodní dílo Nové Mlýny, 1.4.2004. Je konec žízně pod Pálavou“, píše se ve verších Jana Skácela na budově správce nádrže. Bohužel je také konec meandrů Dyje a Svratky a velké části unikátních lužních lesů.

 

     Pro uchování vodních zdrojů a biodiverzity pramenných oblastí a vodních toků je důležité, zda se podaří uskutečnit revitalizační programy. Dosavadní průběh přístupů k revitalizacím, včetně pozitivních i negativních příkladů shrnuje Just (2005).
     Revitalizace krajiny a vodních zdrojů není jen o budování vodních nádrží, jak jsme toho dnes svědky, ale je to přirozené zadržování vody v krajině To dokáží pramenné oblasti v přirozených lesích, mokřady, lužní lesy a přirozená údolní niva s meandrujícími toky. Nikoliv budování lesnických plantáží, melioračních struh, kanálů a vodních nádrží. Téma odvodňování půd lesních plantáží v okolí Hradce Králové zpracoval Mertlik (2008c).
     V pozitivním slova smyslu poučným by se měl stát příklad z Dánska, kde byla uskutečněna úspěšná revitalizace části toku řeky Skjern ( http://jarojaromer.cz/ofic/skjern.pdf ), nikoliv ale evropské přírodní tragédie honosně nazývané „Vodní dílo Nové Mlýny“ nebo „Soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros“.
     Pokud se opravdu hodlá česká společnost seriózně zabývat ochranou přírody své země, tak rázně ukončí úvahy o budování dalších nádrží a vodních kanálů!
 

Přehled nejzachovalejších říčních biotopů Slovenské republiky

     Také tento přehled představuje nejhodnotnější ze studovaných biotopů a je pouze orientační, protože v něm nejsou zahrnuty menší biotopy a biotopy na horních tocích, které osidlují např. druhy Negastrius pulchellus, Zorochros dermestoides a Z. flavipes.

Belá mezi obcí Podbanské a Liptovským Hrádkom (viz. fotogalerie)
49°07'20.01"N, 19°52'44.52"E
(Fleutiauellus maritimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes a Z. meridionalis)

Hron mezi obcí Čata a Kamenínem (viz. fotogalerie)
47°56'42.25"N, 18°39'14.04"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Tisa u Malých a Velkých Trakan (viz. fotogalerie)
48°23'39.31"N, 22°08'33.73"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Topľa mezi obcí Petrová a Tarnov a u obce Komárov (viz. fotogalerie)
49°22'35.96"N, 21°07'48.48"E
(Oedostethus tenuicornis, Zorochros dermestoides, Z. flavipes a Z. meridionalis)

Torysa u Veľkého Šariše (viz. fotogalerie)
49°03'31.80"N, 21°10'25.65"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)

Ulička u obce Ulič
48°57'05.73"N, 22°26'04.56"E
(Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus tenuicornis, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis a Z. quadriguttatus)
Těžbou štěrku zde byly v letech 1988 a 1989 zničeny nebo téměř zničeny písčité a bahnité náplavy řeky - biotopy druhů Negastrius sabulicola, Oedostethus tenuicornis a Z. quadriguttatus (Mertlik 2008a)


      Většinu slovenských toků se podařilo zničit vlivným zájmovým skupinám technokratů v průběhu druhé poloviny dvacátého století (Považská kaskáda, vodní dílo Gabčíkovo, regulace většiny toků Žitného ostrova a Východoslovenské nížiny).
      Ze slovenských nížinných biotopů zůstalo jen několik výše citovaných torz, pouze u podhorských toků na severu Slovenska je snad situace o něco lepší.


 

 Druhy podčeledi Negastriinae a jejich zařazení do Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky


      V „Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky“ (Farkač, Král et Škorpík 2005) je uveden výběr devíti druhů podčeledi Negastriinae, zařazených zde ve třech kategoriích:

Kriticky ohrožený (CR)
Fleutiauxellus maritimus
Negastrius pulchellus
Negastrius sabulicola
Oedostethus tenuicornis
Zorochros flavipes
Zorochros meridionalis
Zorochros quadriguttatus

Ohrožený (EN)
Oedostethus quadripustulatus

Zranitelný (VU)
Quasimus minutissimus

 


      Výsledky programu faunistického mapování ČR a SR (Mertlik 2007b) nyní umožňují zpřesnit výše uvedený výběr ohrožených druhů podčeledi Negastriinae do červeného seznamu druhů České republiky. Bohužel, ani toto faunistické mapování nemůže úplně nahradit povinné vědecké podklady, které musí vycházet z komplexního monitoringu (IUCN 2001 a 2003, Vačkář 2005):

Regionálně vyhynulý (RE) - stav taxonu, kdy neexistují žádné rozumné pochybnosti, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec potenciálně schopný rozmnožování nebo, pokud se jedná o dříve příležitostně se vyskytující taxon, že v dané oblasti uhynul nebo vymizel poslední jedinec:
Zorochros stibicki

Kriticky ohrožený (CR) - druhy, které čelí výjimečně vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Fleutiauxellus maritimus
Oedostethus tenuicornis

Ohrožený (EN) - druhy, které čelí velmi vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Negastrius sabulicola
Zorochros flavipes
Zorochros quadriguttatus
Zorochros meridionalis

Zranitelný (VU) - druhy, které čelí vysokému nebezpečí vyhynutí ve volné přírodě:
Negastrius pulchellus
Oedostethus quadripustulatus
Zorochros dermestoides
Quasimus minutissimus

      Mezi druhy podčeledi Negastriinae, žijícími na území ČR, nejsou druhy, jenž by nebyly ohroženy antropogenní činností (viz. výše kapitolu „Poznámky k bionomii, biotopům a jejich ochraně“). Z těchto jedenácti druhů mají zatím určité vyhlídky pro „delší dobu svého přežití“ na území ČR čtyři druhy, uvedené v kategorii „Zranitelný (VU)“. Při hodnocení jejich zařaditelnosti jsem uvažoval také jejich zařazení do kategorie „Téměř ohrožený (NT)“ – tj. druhy, které se zatím neřadí jako kriticky ohrožené, ohrožené nebo zranitelné, ale jsou blízko zařazení nebo budou pravděpodobně zařazeny do kategorie ohrožení v blízké budoucnosti. Ale vzhledem k rozsahu doposud provedené devastace jejich biotopů a existenci dalších plánů na technické úpravy krajiny (přehrady, vodní kanály D-O-L...), jsem tyto druhy uvedl v kategorii „Zranitelný“.
 

      Do „Červeného seznamu“ hmyzu Slovenské republiky (Holecová et Franc 2001) je možné zařadit druhy podčeledi Negastriinae na základě výsledků programu faunistického mapování ČR (Mertlik 2007b) do následujících tří kategorií:

Kriticky ohrožený (CR)
Zorochros stibicki

Ohrožený (EN)
Fleutiauxellus maritimus
Negastrius sabulicola
Oedostethus quadripustulatus
Oedostethus tenuicornis
Zorochros flavipes
Zorochros meridionalis
Zorochros quadriguttatus

Zranitelný (VU)
Negastrius pulchellus
Zorochros dermestoides
Quasimus minutissimus
 

     

      Současnou problematikou „tvorby“ červených seznamů se podrobně zabývají autoři Jendek et Jendek (2006) a Jendek, Štrba, Kautman, Hergovits et Rychlík (2009). Autoři podrobují důkladné kritice dosavadní neodborný přístup při výběru druhů do červených seznamů nebo mezi legislativně chráněné druhy hmyzu.
      Mnohé druhy hmyzu byly vybrány do červených seznamů nebo byly vyhlášeny za legislativně chráněné druhy bez povinných vědeckých podkladů, jenž by měly vycházet z jejich komplexního monitoringu! 

      S aktivitami státních orgánů OP, jako je proces vyhlašování legislativně chráněných druhů, souvisí ještě další veledůležitá povinnost. Zároveň se zařazením druhu mezi tzv. chráněné druhy, musí OP pro tento druh vytvořit ochranný program a důsledně jej uskutečňovat! Bez profesionálních ochranných programů nemá seznam chráněných druhů vůbec žádný praktický význam!
      Bohužel, tuto povinnost si odpovědní úředníci OP uvědomují zatím pouze u druhů, pro které připravila a finančně podpořila ochranné programy Evropská unie (viz. Natura 2000).

 

      Účinná ochrana hmyzu je uskutečnitelná pouze důslednou ochranou jeho biotopů. Stav hmyzích populací a tím i stav jejich biotopů jsou schopni monitorovat a vyhodnotit pouze entomologové!

      Lidé, zabývající se ochranou přírody by si toto měli uvědomit a právě v zájmu praktické ochrany přírody by se měli oprostit od autoritářského prosazování a bezmyšlenkovitého lpění na některých mylných enviromentalistických ideích, jejichž prostřednictvím je již několik let dehonestována entomologická věda (viz. Mertlik 2008b; Mertlik et Jiříček 2008; Mertlik et kol. 2009a; Mertlik et kol. 2009b).

      Pro zachování entomologické vědy je nutné, aby úřady OP upustily od kontraproduktivního lpění na vyžadování povolenek ke studiu hmyzu a pouze v některých odůvodněných případech, např. při možném střetu zájmů entomologů se zájmy ornitologů (např. při hnízdění nebo sčítání ptáků), mohou úřady OP na některých chráněných územích (např. ptačích lokalitách) požadovat ohlašovací povinnost pro entomologické výzkumy.
      Tuto praxi je nezbytné prosadit na celém území České republiky, Slovenska, Evropské unie i v ostatních státech světa.

 

 

Budeme-li učit budoucí generaci, že "entomologie" je špatná, kdo ji bude studovat, milovat, nebo pečovat o osud hmyzu! Nikdo! Odsuzujeme jej k nepopsatelnému vyhubení ...

Max Barclay

 

 

PODĚKOVÁNÍ

     Za umožnění studia muzejních materiálů děkuji Jiřímu Hájkovi (NM Praha), Bohuslavu Mockovi (MVČ Hradec Králové), Vladimíru Janskému (NM Bratislava) a Tomáši Jaszayovi (ŠM Bardejov). Za poskytnutí seznamu muzejního materiálu děkuji Antonínu Reiterovi (JM Znojmo).

     Děkuji také velice všem výše jmenovaným kolegům (jsou uvedeni v kapitole Metodika), kteří mi laskavě zapůjčili svůj materiál k revizi nebo poskytli údaje ze svých soukromých sbírek. Bez jejich přispění by tato práce nevznikla.

     Za poskytnutí fotografií imag a biotopů děkuji:
Lechu Borowiecowi (Wroclaw, Polsko): http://www.colpolon.biol.uni.wroc.pl/index.htm
Ivo Jenišovi (Mladeč, Česká republika): http://www.elateridae.com/scutelum.php
Jiřímu Krátkému (Hradec Králové, Česká republika).   

     Za připomínky k textu článku děkuji Milanu Boukalovi (Pardubice), Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Karlu Chobotovi (Praha), Janu Pavlíčkovi (Opočno) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha). Za překlad do angličtiny děkuji Kláře Mázikové. Za pomoc při formování taxonomické části článku děkuji Vítu Kubáňovi (Brno).


 

ZÁVĚR

     Článek o druzích podčeledi Negastriidae je prvním z plánované řady článků o druzích čeledi Elateridae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska, které jsou součástí projektu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska (Mertlik 2007b).
     Obsahuje přehled jedenácti druhů zjištěných na území ČR a SR (Fleutiauxellus maritimus, Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, O. tenuicornis, Quasimus minutissimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis, Z. quadriguttatus a Z. stibicki), databázi jejich faunistických dat s připojenými faunistickými mapami, determinační klíč středoevropských druhů podčeledi Negastriinae, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii druhů a praktické ochraně jejich biotopů.
     Uveřejněná faunistická data poskytují první ucelený přehled o zničených i doposud existujících biotopech druhů této podčeledi na území ČR a SR.
     Pokud se nám tyto biotopy zachovat nepodaří, zůstanou zde publikované údaje alespoň důležitým informačním zdrojem pro následující generace o tom, jak vypadala příroda ČR a SR v roce 2009.

     Reprezentativní výběr z pořízených fotografií biotopů jednotlivých druhů je umístěn přímo v textu článku. Kompletní pořízená fotodokumentace biotopů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php (načítání trvá přibližně 30 vteřin).
     O zpracovávaných skupinách druhů jsou k dispozici průběžně aktualizované informace na internetových stránkách na adrese: http://www.elateridae.com/index.php?kat=1 Předpokládaný termín pro zpracování dat všech druhů, které jsou zahrnuty do programu faunistického mapování je rok 2020. V následujících letech (2023-25) plánujeme vydat kompletní soubor článků s aktualizovanými daty.

     Faunistické mapování je financováno ze soukromých zdrojů autora a je uskutečňováno s významnou podporou členů občanského sdružení Elater ( http://www.elateridae.com/page.php?idcl=114 ). Na mapování druhu Limoniscus violaceus (Müller 1821) na území ČR se v letech 2005-2009 finančně podílela Agentura ochrany a přírody České republiky Praha. O finančních nákladech je podrobněji pojednáno na internetových stránkách http://www.elateridae.com/page.php?idp=30 v závěru kapitoly „Odborná entomologická činnost“
     Finanční náklady je nutné zmínit zvláště v souvislostí s nepochopitelným lpěním politiků na několika diskriminačních právních normách, s jejichž pomocí již několik let blokují úředníci státních orgánů ochrany přírody poznávání fauny svých zemí. Toto je zdokumentováno z území několika států (Mertlik et kol. 2009a, 2009b).

     Pokud vás projekt faunistického mapování oslovil a chtěli by jste se zapojit do jeho realizace, ať již formou připomínek ke zlepšení jeho kvality, finanční podporou, doplněním nových faunistických dat nebo fotografiemi biotopů, imag či larev, napište prosím na adresu občanského sdružení Elater (info@elateridae.com).


 

CONCLUSION

     The article on the species of subfamily Negastriinae is the first one from the series of articles on the species of the family Elateridae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia and they are part of faunistic mapping project of the species of the families Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of the Czech Republic and Slovakia (Mertlik 2007b).
      It contains a review of eleven species found in the region of ČR and SR (Fleutiauxellus maritimus, Negastrius pulchellus, N. sabulicola, Oedostethus quadripustulatus, O. tenuicornis, Quasimus minutissimus, Zorochros dermestoides, Z. flavipes, Z. meridionalis, Z. quadriguttatus and Z. stibicki), the database of their faunistic facts including faunistic maps, key for central European species determination, photos of the individual species and their biotopes, notes on the species bionomics and practical conservation of their biotopes.
      The published faunistic data give a first complete view of the destroyed and still existing biotopes of the species of this subfamily in ČR and SR.

     If we fail in conserving these biotopes the above published data will remain at least as an important source of information for the next generations showing how the nature of ČR and SR looked in 2009.


      The representative selection of the photos of biotopes of every species is placed directly in the article text. The complete biotope photo-documentation is available at http://www.elateridae.com/galerie/search.php (loading takes 30 seconds approximately).
The updated information on the surveyed species groups are available at http://www.elateridae.com/index.php?kat=1
The expected date of completing the processing of all the data for all the species included in this program of faunistic mapping is the year 2020. In the following years (2023-25) we plan to publish a complete set of articles with updated information.

     The faunistic mapping is financed from the private resources of the author and it runs with a great support of the members of Elater NGO (http://www.elateridae.com/page.php?idcl=114). The mapping of the species Limonoscus violaceus (Müller 1821) in ČR in 2005-9 was supported by the Agency of Nature and Landscape Protection of the Czech Republic. The financial costs are described more specifically at http://www.elateridae.com/page.php?idp=30 in the end of the chapter ,,Expert entomological activity"
      The financial costs must be mentioned also in relation to the incomprehensible perseverance of the politicians on some discriminative regulations which the state officials of the nature protection institutions have used to block the recognition of the fauna of their territories for some years. This has been documented in few states (Mertlik et kol. 2009a, 2009b).

     If you are challenged by the faunistic mapping project and you would like to join its realization by the way of suggestions for its quality improvement, financial aid, providing new faunistic data of biotope photos, imagoes or larvae, please contact the Elater NGO at info@elateridae.com.


 

LITERATURA

ANDREEVA R. V. 2004: В. Г.  List of scientific publications of Corresponding Member of NASU V.G. Dolin. Dostupné online na: http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/dolinpub.htm

ANONYM 2009: Plavba a vodní cesty o.p.s.: Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: mimořádný projekt je stále aktuální. Zpracováno pro časopis Stavebnictví na základě podkladů společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s., 6.2.2009. Dostupné online na: http://www.casopisstavebnictvi.cz/vodni-koridor-dunaj-odra-labe-mimoradny-projekt-je-stale-aktualni_N1977

BURAKOWSKI B. 1976: Post-embryonic development and bionomics of Quasimus minitissimus (Germar) (Coleoptera, Elateridae). Ann. zool., Warszawa, 33 (15). 235-259.

CATE P. G. 2004: Fauna Europaea: Elateridae. In Alonso-Zarazaga M.A. (eds.) (2004) Fauna Europaea: Coleoptera 1. Fauna Europaea version 1.2 (2005), http://www.faunaeur.org

CATE P. G. 2007: Family Elateridae, 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

CSIKI E. 1901: Bártfa bogárfauna. In: A magyar orvosok és Természetvizsgálók 1901 augustus 21.-24. Bártfán és Bártfa Fürdön tartott XXXL. Vándorgzülésének történeti vázlata és munkalatai, Budapest, 300: 312-313. (Elateridae: pp. 312-313).

DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. Přírod. čes. jihočes., České Budějovice, 13: 87-99.

DOLIN V. G. 1964: Ličinki žukov-ščelkunov (provolčiki) evropejskoj časti SSSR. Urožaj, Kiev, 207 pp.

DOLIN V. G. 1977: A new species of click-beetles (Coleoptera, Elateridae) from the Crimea and Caucasus. Dokl. AN Ukr. RSR, 4: 21-22.

DOLIN V. G. 1978: Opredelitel ličinok žukov-ščelkunov fauny SSSR. Urožaj, Kiev, 126 pp.

DOLIN V. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (3): 285 pp.

DOLIN V. G. 1986: Zorochrus ibericus Franz, 1967 = Z. ponticus Dolin, 1977, syn. n. (Coleoptera, Elateridae). Vest. Zool., 3: 86.

DOLIN V. G. 1988: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae), Akad. Nauk. Ukr. RSR, 19 (4): 202 pp.

DROVENIK B. 1989: Prispevek k poznavanju pokalic (Elateridae - Coleoptera) Slovenije. Biol. Vestn., 37 (2): 1-18.

EMDEN H. F. 1945: Larvae of British Beetles. V. Elateridae. Entomol. Monthly Mag., 81 (6): 13-37.

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. Mor. Muzeum, Brno, 483 pp.

FRANZ H. 1967: Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Hypnoidus-Arten aus dem Subgenus Zorochrus Thoms. Entomol. Blätter, 63 (1): 32-37.

FRANC V. 1995: O chrobákoch (Coleoptera) Cerovej vrchoviny so zvláštnym zreteľom k bioindikačne významným druhom. Rimava 1995-Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov, Rimavská Sobota. 52-70.

FRANC V. 2004: Beetles (Coleoptera) of the Strážovské vrchy Mts. with special reference to bioidicatively significant species. Strážovské vrchy Mts.- research and conservation of nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiňany, October 1 & 2, 2004; 103-115.

GILAROV M. S. 1964: Elateridae, s. 374-405. V: Opredelitel obitajuščich v počve ličinok nasekomych. Moskva.

HAMET A., VANCL Z. ET. SPOL. 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové: 126 pp.

HAVELKA J. Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska 1 část. (Doplňky k Roubalovu Katalogu Coleopter). Acta. Rev. Nat. Mus. Nat. Slov., 10: 66-68, 100-102.

HERBST J. F. W. 1806: Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten, als eine Fortsetzung der von Büffonschen Naturgeschichte. Der Käfer zehnter Theil. Berlin: Paulischen Buchhandlung, viii + 285 pp., 18 pls.

HOLECOVÁ M. & FRANC V. 2001: Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska. Red (ecosozological) list of beetles (Coleoptera) of Slovakia. pp. 111–133. In: Baláž D, Marhold K, Urban P (eds.): Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Red list of plants and animals of Slovakia. Ochrana prírody, 20, Suplement, 160 pp.

HONCŮ M. 1975: Základní průzkum Coleopter SPR Rač v Českém středohoří. Stipa, Ústí nad Labem, 2: 67-78.

HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III. Malocodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Entom. Arb. Mus. Frey, Sonderband. München, XVIII + 340 pp.

IUCN 2001: IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 30 pp.

IUCN 2003: Guidelines for application of IUCN red list criteria at regional levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 26 pp.

JAGEMANN E. 1940: Pružníci (Elateridae) střední Evropy. Entomologické listy, 3: 43-101.

JAGEMANN E. 1955: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR. 4. Nakladatelství Československé Akademie Věd., Praha, 302 pp.

JÁSZAY T. 1998: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) v Temnosmrečianskej doline a okolí vo Vysokých Tatrách. Natura Carpathica, 39: 137-150.

JÁSZAY T. 2001: Chrobáky Národného parku Poloniny (Coleoptera of the National park Poloniny). Štátna ochrana prírody SK Banská Bystrica, Správa Národného parku Poloniny, 234 p.

JUST T. 2005: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. 3. ZO ČSOP Hořovicko společně s AOPK ČR a MŽP ČR, 359 pp.

KALAUZOVÁ S. & STEJSKAL J. 2008: Gabčíkovo: patálie bez konce. Ekolist, Praha. Dostupné online na: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2126861

KAUPP A. 1995: Zorochrus dufouri (Buysson, 1900) Beschreibung der Larve (Coleoptera: Elateridae: Negastriinae). Mitt. internat. entomol. Ver., 20 (3-4): 103-111.

KOČVARA S. 1942: Hypnoidus (Negastrius) sabulicola Boh.; přehled aberrací. Čas. č. spol. ent., 39: 22-32.

KOPECKÝ T. 2007: Biotopy dolního Poorličí s příklady typických zástupců střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae). Elateridarium, 1: 77-91.  In: http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/index.php?numb=1

KRÁL D. & VITNER J. 1996: Distribution of Psammodius species in Bohemia, Moravia, and Slovakia (Coleoptera:Scarabaeidae). Klapalekiana, 32: 59-70.

KRÁL V. (ED.) 1961: Chtěli nás vyhubit. Naše vojsko, Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1961, 192 pp.

LAIBNER S. 1973: Kovaříkovití v reservaci Peliny u Chocně. Zprávy Čsl. spol. ent. při ČSAV, 9: 45-55.

LAIBNER S. 1977a: Kovaříkovití Trstěnické tabule ve východních Čechách. Zprávy Čsl. spol. ent. při ČSAV, Praha, 13: 109-114.

LAIBNER S. 1977b: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., Praha, 481-495.

LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Českoslov. spol. entomol. při ČSAV, Praha, 15: 17-32.

LAIBNER S. 1993: Elateridae: 76-79. In: Jelínek J. (ed).: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskiana, Suppl. 1: 3-172.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín: 292 pp.

LESEIGNEUR L. 1970: Revision des Zorochrus Europeens (Col. Elateridae). Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 39 (1): 19-43.

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. Suppl. au Bull. mensuel Soc. Linn. Lyon, 41, 379 pp.

LOHSE G. A. 1976: Elateriden-Studien. Entomol. Bl., 72, (2): 90-104.

LOHSE G. A. 1978: Elateridenstudien II. Entomol. Bl., 74 (1-2): 21-28.

LOHSE G. A. 1979: Elateridae. In FREUDE H., HARDE K. W., LOHSE G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. 6. Goecke & Evers, Krefeld, 103-186.

LOKAY E. 1869: Seznam brouků českých. Archiv pro přír. výzk. Čech, I. díl. IV. část.

MÁCA J. 2008: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví. Silva Gabreta, Vimperk, 14 (3): 179–186.

MERTLIK J. 1991: Elateridae Střední Evropy. Kovaříčkářský informační občasník ORITHALES, Hradec Králové, 1: 1-24. (http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=14)

MERTLIK J. 1996: Faunistic records from the Czech Republic - 51 (Coleoptera: Elateridae). Klapalekiana, 32 (3-4): 240.

MERTLIK J. 2007a: Výsledky pátrání po kovaříkovi Zorochros kourili (Roubal, 1936) (Coleoptera: Elateridae). Elateridarium, 1: 56-65. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/index.php?numb=1

MERTLIK J. 2007b: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.6.2009).

MERTLIK J. 2008a: Ohrožené říční biotopy Uličky (Slovensko: Východné Karpaty) (1990-2005). Občanské sdružení Elater, Skalice. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/images/FCKeditor/file/O.S.ELATER/ZELENY%20ARCHIV/ULICKA-souhrn%201990-2005.doc

MERTLIK J. 2008b: Současný stav legislativní ochrany druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České republiky a Slovenska. Občanské sdružení Elater, Skalice. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/page.php?idp=34#ochrana_hmyzu

MERTLIK J. 2008c: Likvidace novohradeckých lesních rezervací (1988-2008). Dostupné online na: http://www.elateridae.com//page.php?idp=38

MERTLIK J. & JIŘÍČEK V. 2008: Připomínky o. s. ELATER k novele vyhlášky jmenující zvláště chráněné druhy na území České republiky. Občanské sdružení Elater, Skalice. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/page.php?idp=34#novela

MERTLIK J. & SAMEK M. 2009: First records of four click-beetles (Coleoptera: Elateridae) from Ukraine. Elateridarium, 3: 30-34. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/ELATERIDARIUM/index.php?numb=4

MERTLIK J. A KOL. 2009a: Internetová diskuze na téma entomologové a ochranáři (2007-2009). Občanské sdružení Elater, Skalice. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74

MERTLIK J. A KOL. 2009b: Vědci bijí na poplach: Entomologie se v některých státech stává, díky novým drakonickým zákonům, kriticky ohroženým vědním oborem! Občanské sdružení Elater, Skalice. Dostupné online na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=106

MERKL O. & MERTLIK J. 2005: Distributional notes and a checklist of click beetles (Coleoptera: Elateridae) from Hungary. Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények, 66: 63-80.

NOHEL P. 1970: A contribution to the knowledge of Coleoptera in Czech Silesia. Příspěvek k poznání Coleopter českého Slezska. Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., 16: 127-133, 138-139.

NOHEL P. 1976: Nové a zajímavé nálezy brouků na Těšínsku, Frýdecku a v Beskydách, 582-605.V: ČEPELÁK B & GROBELNÝ A. (eds.), Studie o Těšínsku (interní tisk). Vlastivědný ústav okresu Karviná, Český Těšín, 624 pp.

PIŽL V. 1975: Příspěvek ke zvířeně kovaříkovitých (Coleoptera: Elateridae) Děčínska. Sborník Severočeského muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 7: 83-98.

PIŽL V. 1975: Kovaříkovití v rezervaci Růžák na Děčínsku (Col.). Zprávy Českoslov. spol. entomol. při ČSAV, Praha, 13: 20-24.

PLATIA G. & BARTOLOZZI L. 1988: Contributo alla conoscenza degli Elateridi della Calabria (Coleoptera Elateridae). Estratto da Redia, 71 (1): 61-97.

PLATIA G. 1994: Fauna d'Italia, Coleoptera Elateridae. Edizioni Calderini, Bologna, 429 pp.

PREYSSLER J. D. E. 1792: Beschreibungen und Abbildungen Insetten. Sammlung physikalischer Aufsätze, Bd. I., 1-46.

REITTER E. 1870: Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Silesien. Vehr. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2: III-VII, 1-195.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafa­říkovy v Bratislavě, 434 pp.

RYMER-ROBERTS A. W. 1956: On the larva of Cryptohypnus quadripustulatus F. (Coleoptera, Elateridae). Proc. Roy.Ent. Soc. (A), London, 31: 76-80.

STIBICK J. N. L. 1971: The generic classification of the Negastriinae (Coleoptera: Elateridae). Pacif. Insects, 13 (2): 371-390.

ŠIGUT R. 2005: Kovaříci rodu Zorochrus (Coleoptera: Elateridae: Negastriinae) štěrkových lavic řeky Ostravice u Paskova. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 15: 226.

TARNAWSKI 2000: Fauna Polski, 21. Elateridae (Insecta: Coleoptera), 1 (Agrypninae, Negastrinae, Diminae i Athoinae). Polska Akademia Nauk, Muzeum i institut zoologii, Warszawa, 413 pp.

THOMSON C. G. 1859: Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade. Tom I. Berlingska, Lund, (6) + 290 pp.

THOMSON C. G. 1864: Skandinaviens Coleoptera, synoptiskt bearbetade, 6. Lund, 385 pp.

TSCHEREPANOV A. I. 1965: Provolčiki Zapadnoj Sibiri (Coleoptera, Elateridae). Novosibirsk, 370 pp.

UNGERMAN J. & PŘIBYL P. 2006: Ochrana řek a údolních niv v EU a její souvislost s vodní cestou D-O-L. Hnutí Duha, 1-6. In: www.hnutiduha.cz/publikace/Kanal%20DOL_ochrana%20rek%20a%20udolnich%20niv.pdf

VAČKÁŘ D. 2005: Kritéria a kategorie červených seznamů a jejich možné aplikace pro hodnocení přírodních biotopů na regionální úrovni. In KUČERA, T. [ed.]: Červená kniha biotopů České republiky. In: http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykiannae Brunnensis, Bi­ologia, 94: 447-455.

VLAŠÍN M. 2008: Přehrady ano či ne? Literární noviny, 26: 1. (http://vlasin.blog.idnes.cz/c/80453/Prehrady-ano-ci-ne.html)
 

TOPlist