ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010) (Supplementum)   strany  164-242  (01.02.2010)
Warning: Undefined variable $print in /volume1/homes/Dušánek/www/elateridae.com/elateridarium/page.php on line 110

 

Část IV. Seznam nalezených druhů, čeledi: Monotomidae - Trogositidae

Part IV. List of founded species, families:Monotomidae - Trogositidae

Karel RÉBL

Žižkovo náměstí 976, 271 01 Nové Strašecí, Czech Republic
k.rebl@seznam.cz


 

Část IV. SEZNAM NALEZENÝCH DRUHŮ

čeledi: MONOTOMIDAE - TROGOSITIDAE

 

 

OBSAH

Část I.
Úvod
Metodika
Přehled lokalit a stručný popis biotopů

Část II.
Seznam nalezených druhů čeledí: Aderidae, Anobiidae, Anthicidae, Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bruchidae, Buprestidae, Byrrhidae, Byturidae, Cantharidae, Carabidae, Cerambycidae, Cerylonidae, Chrysomelidae, Cicindelidae, Ciidae, Cleridae.

Část III.
Seznam nalezených druhů čeledí: Coccinellidae, Colydiidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Curculionidae, Cybocephalidae, Dascillidae, Dasytidae, Dermestidae, Derodontidae, Dytiscidae, Elateridae, Elmidae, Endomychidae, Erotylidae, Eucinetidae, Eucnemidae, Geotrupidae, Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Heteroceridae, Histeridae, Homolisidae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae, Kateretidae, Lampyridae, Latridiidae, Leiodidae, Lissomidae, Lucanidae, Lycidae, Lymaxilonidae, Malachiidae, Melandrydae.

Část IV.
Seznam nalezených druhů čeledí: Monotomidae, Mordellidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Noteridae, Oedemeridae, Phalacridae, Platypodidae, Psephenidae, Ptilidae, Pyrochrodidae, Pythidae, Ripiphoridae, Salhingidae, Scarabeidae, Scirtidae, Scolytidae, Scraptiidae, Scydmaenidae, Silphidae, Silvanidae, Sphindidae, Staphylinidae, Tenebrionidae, Tetratomidae, Throscidae, Trogidae, Trogositidae.

Část V.
Výsledky průzkumu
Poděkování
Literatura
Obrazová příloha


     V seznamu nejsou uvedeny údaje ze sběrů do nárazových pastí v Lánské oboře z let 2009 - 2010. Výsledky sběrů z nárazových pastí jsou předloženy v práci Horák et Rébl (2009).

 

MONOTOMIDAE [= RHIZOPHAGIDAE]

 
 1. Monotoma angusticollis Gyllenhal, 18275848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 9.1.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v PR; 5849C18: XII.1979, 16 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.II.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C25: 17.XI.2000, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 2. Monotoma bicolor A. & G. B. Villa, 1835 – 5849C24: 28.VII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, 4 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
 3. Monotoma conicicollis Aubé, 18375848D5: 18.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 9.1.2005, 5 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. v PR; 5849C18: XII.1979, 4 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 21.II.1987, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5949A4: 4.IV.1992, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 23.XI.1997, 28 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 2.IV.2000, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 4. Monotoma picipes Herbst, 17935849C6: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C19: 18.VIII.2005, ve světelném lapači; 5849C23: 8.VIII.1985, 2 ex., na světlo; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 4.VIII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 29.IX.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, 1 ex., na světlo; 5949B4: 7.VII.1989, 4 ex., na světlo; 5949C8: 18.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači, 25.VIII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači.
 5. Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)5848D9: 20.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 25.X.1992, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 14.IX.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 20.VII.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 23.V.1987, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C12: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C13: 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C16: 26.V.1991, 8 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 17.X.2004, 5 ex., ve staré plodnici Pleurotes sp., 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: X.1984, 7 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 8.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 10.IV.1994, 6 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 5.XI.2000, 6 ex., v prosevu plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica, 17.XI.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 15.IV.2007, 26.IV.2007, vše v noci na padlém dubu, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A24: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy, 30.VII.1989, 3 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 8.XI.1992, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B7: 28.X.1989, 6 ex., pod kůrou padlého javoru, 24.III.1990, 2 ex., při kopulaci pod kůrou padlého dubu; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B11: 21.V.2005, 1 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949C23: 20.VI.1992, 3 ex., na metru bukového dřeva pokrytého plísní; 6048B4: 24.V.1986, 7 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., pod kůrou padlého habru, 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru; 6048D1; 6048D6: 8.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D12: 17.X.1992, 3 ex., pod kůrou padlého buku.
 6. Rhizophagus brancsiki Reitter, 19055849C12: 17.VIII.1996, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: IV.1982, 5 ex., v prosevu bukového trouchu, IV.1984, 14 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1992, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 8 ex., v prosevu bukového trouchu, 29.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B2: 3.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok starý bukový pařez ; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 24.IV.1988, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949B8: 17.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 21.V.1988, 18 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie VU
 1. Rhizophagus cribratus Gyllenhal, 18275849C7: 4.VI.1993, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 20.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
        Kategorie VU
 1. Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)5848D13: 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: IV.1985, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 21.IV.1990, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 1.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlé borovice; 5949B8: 12.V.1987, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 6049A6: 4.V.1990, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy.
 2. Rhizophagus dispar (Paykull, 1800)5848D5: 29.III.2004, 1 ex., pod kůrou padlé borovice v PR; 5849C1: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C6: 4.VI.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 3 ex., v prasklině přelomeného smrku, 7.XI.1992, 2 ex., poklepem plodnice Trametes gibbosa; 5849C7: 18.VIII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez, 26.VI.1991, 6 ex., v prosevu zetlelých plev u krmelce, 4.VIII.1991, 8 ex., pod dřevem položeným na letošní smrkové pařezy; 5849C13: 1.V.1991, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 29.III.1992, 2 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 6.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 2.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5849C24: IV.1984, 2 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1985, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 7.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.VII.1989, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 2 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.III.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1992, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.IV.1994, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 21.IX.1997, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 2 ex., v prosevu plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica; 5849C25: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A8: 5.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní pasece; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A18: 13.IX.1987, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949A24: 19.IV.1986, 13 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 17.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok starý bukový pařez; 5949B3: 4.IV.1987, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B8: 12.V.1987, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez; 5949B12: 16.IV.1988, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B4: VIII.1979, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 21.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 4.II.1990, 3 ex., pod kůrou padlého habru; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 23.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048B19: 19.X.1996, 3 ex., pod kůrou padlého habru; 6048D12: 17.X.1992, 4 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou padlé olše.
 3. Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C6: 5.VI.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez, 12.VI.1993, 7 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy, 6.VII.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na borový pařez; 5849D17: 1.VI.2003, 2 ex., na čerstvém borovém pařezu; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy.
 4. Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798)5848D9: 20.IV.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 13.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 30.IV.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B3: 19.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp..
 5. Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 18275849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: 13.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě.
 6. Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) – 5848D5: 14.VI.1992, 1 ex., na metru březového dřeva pokrytého plísní na lesní cestě podél PR; 5849C24: 17.VIII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 23.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez; 5949A4: 12.V.1993, 1 ex., na metru olšového dřeva; 5949A8,: 5.VII.1995, 1 ex., pod kůrou poražené břízy; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
 7. Rhizophagus perforatus Erichson, 1845 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 9.VI.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 22.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 25.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: V.1984, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 20.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.XI.2000, 4 ex., v prosevu plísní pokryté plodnice Fistulina hepatica; 5949A4: 20.VII.1986, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A24; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum.
 8. Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku.
 
 
 1. Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776) – 5849C1: 11.VII.2009, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A4: 1.VII.2008, poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 27.V.2001, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 2. Mordella aculeata Linnaeus, 1758 – 6048B8: 26.VI.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Mordella brachyura Mulsant, 18565849C1: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 4 ex., smykem travnatých porostů, 26.VI.1999, 2 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 21.VI.1998, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 13.VI.1999, 4 ex., smykem v doubravě, 11.VII.2003, 4 ex., smykem na teplomilné stráni.
 4. Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914 – 5849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 27.VII.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B7; 5949B11: 4.VII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 25.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Mordella leucaspis Küster, 1849 – 6048B8: 13.VI.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Mordellistena acuticollis Schilsky, 1895 – 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
 7. Mordellistena austriaca [= micantoides Ermisch, 1954] Schilsky, 1898 – 5949A4: 12.VII.1998, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 8. Mordellistena brevicauda (Boheman, 1849) – 5949A4: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 6048B8: 7.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 9. Mordellistena humeralis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 16.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 10.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR; 5849C7: 1.VIII.1999, 1 ex., poklepem břízy; 5849C24: 20.VII.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy; 6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě, 26.VI.1997, 1 ex., smykem v doubravě, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 10. Mordellistena inexpectata Ermisch, 1967 – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese, 20.VII.1996, 7 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese.
 11. Mordellistena kraatzi Emery, 1876 – 5949A4: 13.VI.1998, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 30.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1996, 1 ex., smykem v teplomilné doubravě.
 12. Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer, 1796) – 5849C18: 17.VII.1996, 5 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; 5849C24: 12.VII.1997, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 21.VI.1998, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 27.VII.1996, 4 ex., smykem ve svahové habřině; 6048B8: 25.VI.1995, 4 ex., smykem v teplomilné doubravě, 5.VIII.1995, 6 ex., smykem na teplomilné stráni.
 13. Mordellistena nigritarsis Horák, 1996 – 5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
  Kategorie EN
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Mordellistena parvulla (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 24.VIII.2000, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové doubravě; 5949B11: 30.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy, 21.V.2005, smykem teplomilných trávníků na úpatí doubravy; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni, 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
 2. Mordellistena pumila (Gyllenhal, 1810) – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.VI.2003, smykem v teplomilné doubravě; 5949B11: 16.V.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 26.VI.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.V.2003, smykem v teplomilné doubravě.
 3. Mordellistena purpureonigrans Ermisch, 1963 – 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v habrové doubravě.
 4. Mordellistena secreta Horák, 1983 – 5849C18: 17.VII.1996, 1 ex., smykem květnatých porostů ve smíšeném lese; 5949B11: 29.VIII.2004, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Mordellistena variegata (Fabricius, 1798)5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 21.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 21.VI.1998, 4 ex., smykem travnatých porostů; 5949A17: 27.VII.1996, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
 6. Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)5849C24: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 25.IV.2009, 1 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1997, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 7. Tomoxia bucephala [= biguttata (Gyllenhal, 1827)] Costa, 18545849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C24: 30.VII.1995, 1 ex., na bukovém pařezu, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem suchého buku, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 9.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 28.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého buku, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C25; 5949A4: 18.VI.1996, poklepem suchého buku na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., na padlém buku.
 8. Variimorda basalis  (Costa, 1854) – 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na cestě podél PR
 9. Variimorda briantea (Comolli, 1837) – 5949B12: 10.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 10. Variimorda villosa (Schrank, 1781) – 5849C13: 4.VIII.2007, na květech okolíku v nivě přítoku Klíčavy. 

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Mordellistena nigritarsis Horák, 1996
 
 
 1. Litargus balteatus Leconte, 18565849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 30.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 16.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 27.VII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.VIII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 5.XI.2000, 2 ex., na plísní pokryté staré plodnici Fistulina hepatica,13.VI.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B3: 18.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 6048B3: 14.VI.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích různých stromových hub a hnijícími přírodními produkty.
 1. Litargus connexus (Fourcroy, 1785)5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., na plísní pokrytém metru březového dřeva na lesní cestě podél PR; 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 27.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: II.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, V.1982, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 9.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, 1 ex., imaturní poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 26.IV.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VI.1992, více ex., též imaturní pod kůrou padlého buku, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 13.VIII.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky, 27.VII.1988, 3 ex., poklepem starých plodnic Pleurotes sp., 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 16.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 12.V.1993, 4 ex., na metru olšového dřeva; 5949A10: 10.V.2002, 3 ex., poklepem suchého dubu, 8.V.2004, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého habru; 5949A18: 26.VI.1990, 3 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp.; 5949A24: 19.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou rok starých bukových pařezů, 30.VII.1989, 17 ex., pod kůrou padlé lípy; 5949B3: 4.IV.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B6; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 16.IV.1988, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 23.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1991, 7 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.V.1987, více ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 7 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1995, 3 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru, 22.V.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 5 ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787) – 5848D13: 3.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 20.VII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C12: 17.VIII.1996, 3 ex., poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: III.1977, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 30.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, IV.1984, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1986, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 3.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 1.VIII.1998, 12 ex., poklepem plodnice Hypoxylon sp., 10.VII.2005, 3 ex pod dřevem na starém bukovém pařezu; 5849C25: 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.VII.1991, 3 ex., na metru bukového dřeva; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B8; 5949B12: 16.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice Hypoxylon multiforme; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B8: VII.1977, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 28.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B10: 2.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě.
 3. Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 18015849C24: VIII.1984, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 30.V.1992, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 3.VI.1994, 2 ex., na světlo, 3.VII.1994, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.V.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.IX.1990, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5949B3: 30.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého habru; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 1.VI.1991, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 1 ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp..
        Kategorie EN
 1. Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 – 5848D14: 14.IX.1986, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: III.1977, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 8.I.1995, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 9.VI.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B3: 19.IV.1987, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem staré plodnice Fomes sp..
        Kategorie VU
 1. Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 17925849C1: 11.IV.2004, více ex., poklepem zaschlých plodnic stromových lupenitých hub; 5849C6: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 27.IV.1986, 5 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus,9.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 22.VI.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus,1.V.1987, 8 ex., poklepem staré plodnice Trametes sp., 26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,27.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 3 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 6.VII.2004, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 16 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 27.VII.1988, 2 ex., poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21:24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5948B5: 20.III.1993, 3 ex., poklepem starých plodnic lupenitých hub na padlém topolu; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru, 6.X.1990, 6 ex., též imaturní v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5949A18: 26.VI.1990, 4 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949B2: 20.III.1988, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7; 5949B8: 4.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 6 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VI.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VI.1991, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, 3 ex., v prosevu starých plodnic Hypholoma sp., 19.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie VU
 1. Mycetophagus piceus (Fabricius, 1787)5849C6: 19.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C13: 23.IX.2007, imaturní ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 10.VII.1982, 18 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 13.VIII.1986, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 30.VII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 14.VIII.1988, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 7.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.VII.1990, 5 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 4 ex., na plísní pokryté staré plodnici Fistulina hepatica, 9.VI.2001, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 11.VII.2006, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.VI.2003, 3 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A17; 5949B8; 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12; 6048B4: 21.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: IV.1977, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 11.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice Phellinus robustus, 1.VI.1991, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 11.VII.2002, 3 ex., na světlo; 6048B9: 13.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého habru, 22.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 18.V.1989, 3 ex., na kvasící dubové míze.
 2. Mycetophagus populi Fabricius, 1798 5849C19: 1.V.2005, 2 ex., ve světelném lapači.
        Kategorie VU
 1. Mycetophagus quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821 – 5849C11: 17.X.2004, 1 ex., v prosevu sena ve stodole; 5849C24: 5.XI.2000, 2 ex., na plísní pokryté staré plodnici Fistulina hepatica, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 6.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.IV.2006, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849D21: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
 2. Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1767)5848D9: 14.IX.1986, 7 ex., poklepem plodnice Hypholoma fasciculare; 5849C6: 9.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Lentinellus cochleatus; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VIII.1996, 6 ex., poklepem starých plodnic Polyporus squamosus; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., 4.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: VIII.1976, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus,13.VIII.1986, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 16.VII.1988, 4 ex., poklepem staré plodnice Polyporus squamosus,27.VII.1988, 12 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 14.VIII.1988, 6 ex., poklepem staré suché plodnice Polyporus squamosus, 23.IV.1989, 6 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 8.V.1989, 6 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 16.VII.1989, poklepem plodnice Laetiporus sulphureus,28.VII.1990, více ex., poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus,3.VII.1994, 21 ex., v prosevu starých suchých plodnic Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, 6 ex., v prosevu starých suchých plodnic Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 7 ex., v prosevu starých suchých plodnic Laetiporus sulphureus, 1.VIII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 23.V.2004, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 2.III.1991, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A17: 26.VI.1990, více ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp.; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 30.VI.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B11: 21.V.2005, 3 ex., poklepem staré plodnice Phellinus sp.; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: 21.VI.1987, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 2.V.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 27.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 26.VI.1988, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 1.VI.1991, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VI.1992, více ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp.; 6048B9: 22.V.1987, více ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A7: 11.VI.1989, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp..
 3. Triphyllus bicolor (Fabricius, 1792)5849C19: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: IV.1982, 1 ex., poklepem suchého buku, 14.VIII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 17.VI.1989, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.1990, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VIII.1997, 4 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 20.VI.1999, 1 ex., poklepem staré plodnice Fistulina hepatica, 2.VII.2000, 2 ex., v prosevu starého sena, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 5.VIII.2000, 3 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 1.X.2000, 4 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 5.XI.2000, 3 ex., na staré plísní pokryté plodnici Fistulina hepatica, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 1.VIII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 27.VII.1988, 1 ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp., 19.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Phaeolus schweinitzii, 19.VII.2009, 2 ex., poklepem zralé plodnice Hericium clathroides, plodnice Hericium clathroides; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: VII.1977, 6 ex., poklepem suchého dubu, 10.VII.1987, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VI.1988, 3 ex., v prosevu plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VII.1988, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 11.VI.1989, 2 ex., v prosevu plodnice Phellinus robustus, 20.VI.1992, více ex., poklepem starých plodnic Hypholoma sp..
        Kategorie VU
 1. Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)5849C18: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 30.VII.1900 2 ex., na světlo, 21.VI.1998, 3 ex., na světlo, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem staré plodnice hřibovité houby, 28.VII.2005, 6 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; 6048D20: 17.VIII.2006, ve světelném lapači.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Litargus balteatus Leconte, 1856
  Mycetophagus quadriguttatus P. W. J. Müller, 1821
 
 
 1. Amphotis marginata (Fabricius, 1781) – 5849C24: 15.IV.2000, 2 ex., 22.VII.2000, 7 ex., 20.V.2001, 29 ex., 9.VI.2001, 9 ex., 17.VI.2001, 1 ex., 19.V.2002, 4 ex., 20.VII.2002, 1 ex., 18.V.2003, 12 ex., 28.IX.2005, 2 ex., 29.IV.2006, 3 ex.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí z nálezů pod dřevem, které bylo záměrně položené k dutině u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
 1. Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 2.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hnijícím ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.
 1. Carpophilus marginellus Motschulsky, 18585849C19: 17.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem ploldnice Fomes fomentarius, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 2.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 6 ex., na kvasící dubové míze, 5.VIII.2000, 4 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě potoka.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na hnijícím ovoci, kvasící míze či lýku pod kůrou stromů.
 1. Carpophilus pilosellus Motschulsky, 1858 – 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 2. Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) – 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 18.VI.1988, 14 ex., ve vinné pasti, 8.V.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý dubový pařez, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 3.VIII.1997, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 8.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., ve staré plodnici pýchavky, 18.V.1989, 23 ex., na kvasící dubové míze.
 3. Cryptarcha undata (Olivier, 1790) – 5849C24: 10.VI.1988, 8 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 3 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 1 ex., ve vinné pasti, 2.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze; 6048D6: 18.V.1989, 36 ex., na kvasící dubové míze.
 4. Cychramus variegatus (Herbst, 1792) – 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., poklepem suchého habru v teplomilné doubohabřině.
 5. Epuraea aestiva [= depressa (Illiger, 1798)] (Linnaeus, 1758)5849C6: 23.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 25.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; 5849C24: 9.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 23.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 20.V.1988, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.VII.1989, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 29.VII.1991, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.V.1998, více ex., poklepem kvetoucí jabloně; 5849C25: 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 16.V.1987, 6 ex., poklepem kvetoucí hrušně, 12.VI.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5948B4: 15.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese; 5949A4: 8.V.1989, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 26.V.1989, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949A12: 22.VII.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího okolíku; 5949A17: 8.VI.1991, poklepem kvetoucího hlohu ve svahové habřině, 8.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu ve smíšeném lese, 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 10.VII.1991; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 4.VI.1987, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949C23: 18.V.1996, 3 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky, 3.V.1997, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; 6048B4: 25.IV.1999, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 6. Epuraea angustula Sturm, 1844 – 5849C13: 23.VI.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 7. Epuraea binotata Reitter, 1872 – 5849C24: 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 3.VII.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 8. Epuraea castanea (Duftschmid, 1825) – 5849C24: 23.V.1986, 18 ex., 20.VII.1986, 6 ex., 13.VIII.1986, 12 ex., 7.V.1989, 4 ex., 20.V.1989, 3 ex., 6.VI.1989, 4 ex., 16.VII.1989, 2 ex., 30.V.1992, 12 ex., 8.V.1995, 24 ex., 3.VIII.1997, 2 ex., 9.VI.2001, 1 ex., 3.VI.2007, 10.VI.2007; 5849C25: 22.V.1987, 3 ex., 12.VI.1987, 23 ex., 28.IV.2007; 5949B2: 1.VII.1987, 1 ex.; 5949B3; 5949B7: 14.V.1987, 1 ex.; 5949B8; 5949B12: 4.VI.1987, 2 ex., 21.V.1988, 2 ex.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí z poklepů plodnice Fomes fomentarius.
 1. Epuraea deleta Sturm, 1844 – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 9.V.1986, více než 100 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VIII.1997, 1 ex., ve vinné pasti, 10.V.1998, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.V.2001, více ex., poklepem kvetoucí jabloně, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 23.V.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 9.IX.1990, více ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 18.VI.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 17.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně, 10.V.1987, 10 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 2. Epuraea distincta (Grimmer, 1841) – 5849C18: 30.IV.2005, 6 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě potoka; 6048B3: 25.IV.1999, 2 ex., poklepem plodnice Trametes confragosa v nivě řeky.
 3. Epuraea guttata (Olivier, 1790)5849C24: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem plodnice Fistulina hepatica, 13.VII.2006, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
 4. Epuraea longula Erichson, 18455849C7: 4.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C14: 19.VIII.1990, více ex., smykem kvetoucích jestřábníků na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 6.IV.1991, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 25.VII.2004, 2 ex., na plísní pokrytém metru bukového dřeva; 5949A10: 1.VIII.2003, 1 ex., na světlo; 5949C23: 9.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva, 20.VI.1992, 4 ex., na metrech dubového dřeva pokrytého plísní.
 5. Epuraea marseuli Reitter, 18725848D5: 29.III.2003, 1 ex., v letu na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 16.V.1997, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu; 5849C6: 4.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 16 ex., pod kůrou položenou na čerstvé modřínové pařezy; 5849C7: 9.V.1991, 12 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13; 5849C18: 29.IV.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C23: 17.VIII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 13.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius,15.VIII.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 3 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 8.V.1997, 3 ex., poklepem borovice, 26.V.1989, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 21.IV.1990, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 6.VII.1994, 2 ex., na světlo, 17.VIII.1996, 2 ex., poklepem borovice, 16.V.1997, 11 ex., na světlo, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou padlé borovice, 17.V.2002, 2 ex., na světlo, 6.VII.2004, 1 ex., pod dřevem položeným na borový pařez, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849C25: 10.VI.1988, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., na světlo, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo; 5949B8: 10.V.1987, 26 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 24.IV.1988, 6 ex., pod dřevem položeným na borové pařezy; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., pod kůrou padlé borovice; 6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., smykem ve smíšeném lese.
 6. Epuraea melanocephala (Marsham, 1802)5849C6: 20.VII.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 584913: 28.IV.2002, více ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C18: 20.VII.1986, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 6.V.1987, 12 ex., poklepem kvetoucí svídy, 29.IV.1995, 2 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 5849C24: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 14.VII.1992, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 3.VII.1994, 1 ex., smykem travnatých porostů, 2.VII.2000, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem buku, 9.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 17.VIII.1986, více ex., poklepem kvetoucího bodláku, 12.V.1993, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B7; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B11: 21.V.2005, poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 6.VII.2002, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949C8: 23.VI.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B3: 15.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 2.V.1987, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubaravě, 21.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 19.IV.1997, 6 ex., poklepem kvetoucí střemchy; 6048D6: 8.V.1988, více ex., poklepem kvetoucí trnky.
 7. Epuraea melina Erichson, 18435849C18: 25.V.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 2.VII.2000, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.V.2001, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949C23: 9.V.1990, 1 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 6048B8: 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 1.VI.1991, 1 ex., 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 8. Epuraea muehli Reitter, 1908 – 5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice.
 9. Epuraea neglecta (Heer, 1841) – 5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D25: 15.V.1992, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C14: 19.VIII.1990, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 18.V.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 1 ex., na světlo; 5849C25: 3.VI.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A8: 5.VII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A23: 8.VI.1991, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 17.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu.
 10. Epuraea pallescens [= florea Erichson, 1845] (Stephens, 1830)5848D25: 15.V.1992, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na modřínové pařezy, 6.VI.1992, 3 ex., na čerstvě padlém smrku; 5849C7: 9.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucí; 5849C13: 10.V.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí trnky; 5849C18: 6.VI.1992; 5849C24: 16.V.1986, 5 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.VI.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., poklepem kvetoucího bodláku, 7.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 14.VII.1992, 4 ex., poklepem kvetoucí lípy, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo; 5849C25: 20.V.2001, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 8.VII.2002, 7 ex., na světlo; 5948D24: 6.VIII.1989, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku v nivě řeky; 5949A4: 8.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 8 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky v nivě potoka; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A20: 26.VIII.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího okolíku; 5949A23: 8.VI.1991, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B2; 5949B3: 17.V.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B8: 10.V.1987, 1 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 6.V.1990, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6049A7: 11.VI.1989, 5 ex., pod kůrou poraženého dubu.
 11. Epuraea pygmaea (Gyllenhal, 1808)5849C1: 2.V.1999, 1 ex., poklepem smrku; 5849C6: 5.VI.1989, 8 ex., pod dřevem položeným na čerstvý modřínový pařez, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý modřínový pařez; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvý borový pařez; 6048D1: 8.V.1988, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 12. Epuraea rufomarginata (Stephens, 1830) – 5849C24: 6.IX.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 14.VII.1992, 1 ex., pod dřevem na smrkovém pařezu pokrytém plísní, 12.V.1993, 2 ex., poklepem suché břízy; 5849C25: 9.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucí jabloně, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu..
 13. Epuraea terminalis Mannerheim, 1843 – 5849C1: 10.VIII.2008, pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez ve smíšeném lese; 5849C24: 29.VII.1991, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949C23: 20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dřeva s plísní; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., pod kůrou poraženého dubu.
 14. Epuraea unicolor (Olivier, 1790)5848D5: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C1: 16.V.1997, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; 5849C6: 5.VI.1989, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy, 15.VI.1989, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy, 4.VI.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé bukové pařezy; 5849C7: 9.V.1991, 6 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem na lesní cestě, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 20.VI.1989, 1 ex., poklepem javoru, 7.IV.1995, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5849C24: 18.V.1986, 12 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 12.V.1993, 3 ex., poklepem suché břízy, 23.VIII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 23.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 14.VIII.1997, 7 ex., ve vinné pasti, 21.IX.1997, 5 ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 3 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 4 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 2 ex., na kvasící dubové míze, 6.VIII.2000, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlé borovice, 1.VIII.2001, 1 ex., v prosevu staré plodnice hřibovité houby, 18.V.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849C25: 7.VI.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 15.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 6 ex., poklepem kvetoucího bodláku; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A20: 26.VIII.1989, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5949A23: 8.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.VI.1992, 2 ex., na metru dubového dříví s plísní; 5949B2: 27.VIII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B3; 5949B7: 4.VII.1987, 1 ex., smykem v bučině; 5949B8; 5949C23; 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., pod kůrou poražené borovice; 6048D6: 18.V.1989, více ex., na kvasící dubové míze; 6049A7: 11.VI.1989, 2 ex., pod kůrou poraženého dubu, 19.VII.1989, 4 ex., pod kůrou poraženého dubu.
 15. Epuraea variegata (Herbst, 1793)5848D5: 21.VIII.2004, 1 ex., poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5848D25: 17.IV.1988, 3 ex., poklepem kvetoucí jívy; 5849C6: 23.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 19.V.1988, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 5.VI.1991, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 22.VI.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 17.VII.1991, 1 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C12; 5849C13: 28.IV.2002, 3 ex., v prosevu čerstvých bukových pilin, 22.V.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C18: 3.VI.1986, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C19: 11.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 25.VI.2004, 1 ex., 25.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 23.V.1986, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 13.VIII.1986, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 1.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.V.1989, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 11 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 25.X.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 20.VII.1986, 4 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B2: 17.V.1986, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B3: 3.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1987, 3 ex., poklepem kvetoucí třešně; 5949B8: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 1.VII.1987, 18 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1988, 1 ex., pod dřevem položeným na čerstvé borové pařezy; 5949B12: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící bukové míze; 6048B8: 2.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 27.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě; 6048D6: 8.V.1988, 17 ex., poklepem kvetoucí trnky, 18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze.
 16. Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775)5848D5: 11.IV.2004, 7 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C6: 20.VII.1986, 3 ex., na kvasící bukové míze; 5849C24: 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 17.VIII.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem na plísní pokrytém pařezu, 21.IX.1997, 7 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., na kvasící dubové míze.
 17. Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – 5849C18; 5849C24: 17.VIII.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 25.X.1997, 4 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 3 ex., na suché plísní pokryté plodnici Fistulina hepatica; 5949B2: 22.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 22.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5949B12: 16.IV.1988, 14 ex., na kvasící dubové míze; 6048B3; 6048B8: 4.IV.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048D6: 18.V.1989, 8 ex., na kvasící dubové míze.
 18. Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)5848D5: 29.III.2004, 4 ex., pod kůrou a na padlé borovici v PR; 5849C1: 16.V.1997, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C6: 19.V.1988, 2 ex., na kvasící bukové míze; 5849C7: 19.V.1991, 4 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 11.XI.2006, poklepem staré plodnice Pholiota aurivella; 5849C18; 5849C24: 27.IV.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 28.IX.1986, 1 ex., pod kůrou položenou na borový pařez, 26.V.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 10.III.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 25.II.1994, 2 ex., na metru borového dřeva; 5849D19; 5949A4: 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 7 ex., pod kůrou poražené osiky; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B8: 10.V.1987, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez, 24.IV.1988, 4 ex., pod kůrou položenou na čerstvý borový pařez; 6048D1: 8.V.1988, 3 ex., na kvasící dubové míze; 6049A6.
 19. Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)5848D5: 9.V.1993, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C1: 13.IV.2009, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 19.V.1988, 3 ex., na kvasící bukové míze; 5849C7: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 24.V.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 29.IV.2001, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C12: 23.IV.1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 17.VIII.1986, 4 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 22.VIII.1996, 8 ex., ve vinné pasti, 25.X.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 3 ex., na kvasící dubové míze, 5849C25: 21.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 10.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 29.IV.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku v podhoubí Pleurotes sp., 16.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího dubu; 5949A10: 16.IV.2009, 2 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B7; 5949B8: 17.V.1987, 3 ex., na kvasící dubové míze; 5949B12: 16 ex., na kvasící dubové míze; 6048B8: 24.IV.1993, 2 ex., na kvasící dubové míze; 6048D6: 8.V.1988, 2 ex., na kvasící dubové míze, 18.V.1989, 2 ex., na kvasící dubové míze.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě především na kvasící míze a lýku listnatých stromů, druhotně i na nejrůznějších kvasících či hnijících rostlinných substrátech. Může se eventuelně uplatnit jako jeden z vektorů tracheomykóz listnatých stromů a jiných houbových onemocnění rostlin.
 1. Meligethes aeneus (Fabricius, 1775)5848D5: 4.VIII.1991, 14.VI.1992, 21.VIII.2004, 1.V.2005, 22.X.2006; 5848D14: 17.VII.1994; 5848D25: 17.IV.1988, 15.V.1992; 5849C1: 31.V.1998; 5849C6: 19.V.1988; 5849C7: 9.V.1991; 5849C11: 24.VII.1995; 5849C12: 24.VII.1995; 5849C13: 14.VI.1987, 18.VIII.1990, 10.V.1992, 24.IV.1994, 22.VII.2001; 5849C17: 26.IV.1998, 10.VII.1994; 5849C18: 12.IV.2004, 29.IV.1995, 3.IX.1995; 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C23; 5849C24: 9.V.1986, 20.VII.1986, 20.V.1989, 26.V.1989, 17.VI.1989, 1.VII.1989, 16.VII.1989, 23.VII.1989, 28.VII.1990, 16.V.1997, 2 ex., na světlo, 23.IV.1995, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo; 5849C25: 12.VI.1987, 17.VIII.1986, 16.VIII.1987; 5948B4: 15.V.1992; 5948D5: 28.VII.1989, 22.VII.1990; 5948D24: 21.VII.1989, 6.VIII.1989; 5949A4: 8.V.1989, 20.V.1990, 12.V.1993, 29.IX.1996, 12.VIII.1995; 5949A10; 5949A13: 26.VI.1990; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995; 5949A20; 5949A22: 20.VI.1987; 5949A23: 26.VI.1990; 5949A24: 23.V.1987, 1.VI.1991; 5949B2: 30.IV.1989; 5949B3: 1.VII.1987; 5949B7: 9.V.1989, 21.VII.2003, 25.V.2008, poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 5949B8; 5949B11: 16.V.2004, 6.VII.2004; 5949B12: 16.IV.1988, 6 ex., poklepem kvetoucího lýkovce; 5949B22: 21.V.1992; 5949C12: 19.VII.1989; 5949C13, 5949C14, 5949C23: 9.V.1990, 24.VI.1990, 18.V.1990; 5949B3: 11.VI.1993; 6048B3: 3.V.1997, 20.VI.1992, 15.V.1992; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 24.VI.1990; 6048B9: 13.V.1986, 23.V.1987; 6048D1; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988, 18.V.1989; 6048D20: 8.V.2007, 1 ex., 12.VI.2007, 2 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
  Poznámka: kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých druhů  kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes bidens C. Brisout de Barneville, 18635849C24: 3.VI.1994, 1 ex., na světlo; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1987, 1 ex., 21.VI.1991, 1 ex., 11.VI.1992, 1 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
 2. Meligethes brachialis Erichson, 1845 – 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Meligethes brunnicornis Sturm, 18455849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 1.V. 2003 smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 1.VI.2003, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 4. Meligethes carinulatus [= erythropus (Marsham, 1802)] Förster, 1849 – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B22: 21.V.1992, 1 ex., smykem v nivě potoka; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 5. Meligethes coeruleovirens Förster, 1849 – 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
        Kategorie VU
 1. Meligethes corvinus Erichson, 1845 – 5949A17: 8.VI.1991, 1 ex., smykem ve svahové habřině.
        Kategorie VU
 1. Meligethes czwalinae Reitter, 1871 – 5949B7:12.V.2002, více ex., smykem většího porostu kvetoucíLunaria redivivav nivě Lánského potoka; 5949C23: 9.V.1990, 5 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva, 1.VI.1991, 7 ex., poklepem odkvetlé Lunaria rediviva, 24.V.1993, 7 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva, 18.V.1996, 12 ex., poklepem kvetoucí Lunaria rediviva.
  Poznámka: pravděpodobně uměle vytvořený (divoká skládka) porost Lunaria rediviva v nivě Klucné na lokalitě 5949C13 zanikl v r. 2003, v místě výskytu je nyní odstavná plocha u silnice. Na lokalitě 5949A24, kde se u silnice na Pískách rovněž vyskytuje menší porost Lunaria rediviva, pravděpodobně též uměle vytvořený, nebyl M. czwalinae nalezen. Výsky vedle vazby na Lunaria rediviva je podmíněn pravděpodobně i studeným klimatem údolních potočních niv.
 1. Meligethes denticulatus (Heer, 1841)5848D5: 9.V.1993, 11.VI.1994, 21.VIII.2004; 5848D25: 15.V.1992; 5849C1: 31.V.1998, 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C7: 5.VI.1991, 4.V.1996; 5849C11: 16.V.1993, 1.IX.1996; 5849C12: 16.V.1993; 5849C13: 10.V.1992, 23.IV.1994, 4.V.1996, 17.V.1998; 5849C17: 27.V.1994, 26.IV.1998; 5849C23; 5849C24: 21.V.1988, 8.V.1989, 20.V.1989; 5849C25: 3.VI.1987, 16.VIII.1987, 24.V.1988; 5948D24: 21.VII.1989; 5949A4: 9.V.1986, 17.VIII.1986, 23.VII.1989, 20.V.1990, 18.VII.1993; 5949A10; 5949A17: 8.VI.1991; 5949A20: 26.VIII.1989; 5949A23: 8.VI.1991; 5949A24: 23.V.1987; 5949B8: 10.V.1987; 5949B11: 16.V.2004; 5949B12; 5949C23: 9.V.1990, 18.V.1996; 6048B4: 25.IV.1999; 6048B8: 23.V.1987, 17.V.1989, 6.V.1990, 6.V.1995, 19.IV.1997; 6048B10: 23.V.1987; 6048D1: 8.V.1988; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988, 18.V.1989.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes difficilis (Heer, 1841)5849C13: 4.V.1996, 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C18: 5.VII.1987; 5849C24: 17.VIII.1986; 5949A4: 12.VIII.1995; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 10.VII.2001; 5949C23: 18.V.1996; 6048B3: 7.V.1995, 3.V.1997.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes egenus Erichson, 18455949B11: 25.VII.2004, smykem vlhkomilných porostů v nivě potoka; 5949B22: 21.V.1992, 2 ex., smykem v nivě potoka; 6048B3: 20.VI.1992, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 2. Meligethes flavimanus Stephens, 18305849C24: 19.V.2002, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5948B20: 20.VI.1987, 1 ex., smykem na okraji smíšeného lesa; 5949A22: 20.VI.1987, 6 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 6.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 3. Meligethes gagathinus Erichson, 18455949B12: 18.VIII.2001, smykem na teplomilné stráni, 12.V.2002, smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, smykem na teplomilné stráni, 10.VII.2002, smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1987, 1 ex., 11.VII.2003, vše smykem na teplomilné stráni.
 4. Meligethes lugubris Sturm, 1845 – 5949A22: 21.V.1992, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 19.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího zběhovce.
 5. Meligethes maurus Sturm, 1845 – 6048B3: 15.V.1992, smykem v nivě řeky; 6048B8: 11.VII.2002, smykem v doubravě.
 6. Meligethes morosus Erichson, 1845 – 5849C18: 5.VII.1987, 2 ex., smykem v nivě potoka.
 7. Meligethes nigrescens Stephens, 18305848D14: 17.VII.1994; 5849C13: 28.IV.2002; 5849C18: 26.V.1986; 5849C23; 5849C24: 18.V.1986, 29.VII.1991, 30.V.1992; 5849C25: 6.VI.1987, 20.V.1990; 5949A4: 12.V.1993; 5949A17: 20.VI.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B2; 5949B7: 10.VII.2001; 5949C14: 14.VI.1987; 6048B3; 6048B8: 17.V.1989, 15.V.1992, 19.IV.1997, 3.V.1997; 6048D2: 8.V.1988.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes ochropus Sturm, 1845 – 5849C13: 20.VI.2004, smykem v nivě potoka; 6048B8: 21.V.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Meligethes ovatus Sturm, 1845 – 5849C13: 18.VII.1999, smykem v nivě potoka; 5849C14: 19.VIII.1990, 1 ex., smykem v bučině; 5849C24: 29.VII.1991, poklepem kvetoucílípy; 6048B4: 3.V.1997, smykem ve smíšeném lese.
 3. Meligethes pedicularius [= viduatus (Heer, 1841)] (Gyllenhal, 1808) – 5848D5: 21.VIII.2004, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 31.V.1998; 5849C18: 5.VII.1987, 27.VIII.1995; 5849C24: 9.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995, 5.VII.1995, 27.VII.1996; 5949A24: 23.V.1987; 5949B2; 6048B8: 27.VI.1987, 10.VII.1987, 23.VII.1987, 11.VI.1989, 18.V.1990, 14.VI.1990, 21.VI.1991, 16.VII.1991, 11.VI.1992, 20.VI.1992, 19.VI.1993; 6048B9: 22.V.1987.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes planiusculus (Heer, 1841)5948B20: 20.VI.1987, více ex., poklepem hadince; 5949B2: 5.VIII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, smykem teplomilného trávníku, 6.VII.2005, smykem teplomilného trávníku; 5949B12: 18.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949C14: 14.VI.1987, více ex., poklepem hadince; 6048B8: 21.VI.1991, smykem na teplomilné stráni.
 2. Meligethes ruficornis [= flavipes Sturm, 1845] (Marsham, 1802)5948B20: 20.VI.1987; 5949A17: 8.VI.1991, 20.VI.1995; 5949A23: 26.VI.1990, 8.VI.1991; 5949B3: 1.VII.1987; 5949C13: 14.VI.1987; 6048B3: 20.VI.1992; 6048B8: 11.VI.1989, 13.V.1990, 21.V.2003.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes solidus (Kugelann, 1794) – 6048B8: 21.VI.1991, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Meligethes subaeneus Sturm, 1845 – 5849C17: 7.VII.1997; 5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo; 5849C25: 9.V.1986, 18.V.1986; 5948B20: 20.VI.1987; 5949A4: 26.V.1989; 5949A10: 1.V.2003; 5949A17: 5.VII.1995; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B8: 12.V.1987; 5949B12: 10.VII.2001; 5949B22: 21.V.1992; 5949C13: 14.VI.1987, 14.VI.1987; 5949C23: 18.V.1995; 6048B3: 20.VI.1992, 7.V.1995; 6048B8: 26.IV.1986, 27.VI.1987, 10.VII.1987, 1.VI.1991, 6.V.1995; 6048B9: 13.V.1986; 6048D2: 8.V.1988; 6048D6: 8.V.1988.
  Poznámka: kromě sběru na světlo pocházejí všechny ostatní sběry ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) – 5849C18: 5.VII.1987, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 17.VI.1989, 1 ex.; 5949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Meligethes sulcatus C. Brisout de Barneville, 1863 – 5849C13: 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu v lipové aleji.
 3. Meligethes symphyti (Heer, 1841) – 6048B3: 7.V.1995, 7 ex., poklepem Symphytum officinale v nivě řeky, 25.IV.1999, 3 ex., poklepem Symphytum officinale v nivě řeky, 14.VI.2003, více ex., poklepem Lycopsis arvensis v nivě řeky.
 4. Meligethes tristis Sturm, 1845 – 5949A17: 5.VII.1995; 5949A22: 20.VI.1987; 5949B12: 1.VI.2002; 5949C14: 14.VI.1987; 5949B3: 19.VI.1993; 6048B8: 21.VI.1991.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Meligethes viridescens (Fabricius, 1787)5849C18: 12.IV.2004, 25.V.2002; 5849C24: 20.V.1989; 5849C25: 6.VI.1987; 5949A4: 23.VII.1989; 5949A23: 26.VI.1990; 5949B2; 5949B3: 30.VII.1989; 5949B7: 21.VII.2003; 25.V.2008, poklepem kvetoucí Lunaria rediviva; 5949B22: 21.V.1992.
  Poznámka: všechny sběry pocházejí ze smyků nebo poklepů různých druhů kvetoucích rostlin.
 1. Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)5849C24: 14.VIII.1988, 2 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus.
 2. Omosita depresa (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 10.V.1997, 2 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetipoirus sulphureus,25.X.1997, 2 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 8.VI.1999, 2 ex., ve vinné pasti, 22.VII.2000, 16 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5849C25: 9.IX.1990, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus, 2.VIII.2009, poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949A4: 15.VIII.1989, 2 ex., poklepem plodnic trsovitých lupenitých hub; 5949A23: 8.VI.1991, ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 18.VIII.1989, 2 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus, 27.VIII.1989, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice Polyporus squamosus; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice Pleurotes sp..
 3. Omosita discoidea (Fabricius, 1775) – 5849C2:28.V.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 17.V.1997, 1 ex., na kadaveru, 21.IX.1997, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 25.X.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., na kostěných zbytcích kadaveru; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., na kadaveru; 5949B8: 18.III.1995, 1 ex., na kadaveru; 6048B8: 24.IV.1993, 1 ex., na kvasící dubové míze.
 4. Pithyophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – 5848D5: 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR; 5849C1: 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C6: 28.V.1993; 5849C24: 17.VI.2001, 1 ex., poklepem borovice, 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5949A4: 9.V.1986, 1 ex., poklepem habru; 6048B4: 17.V.1997, 1 ex., poklepem suché borovice; 6048D6: 18.V.1989, 6 ex., na kvasící dubové míze.
 5. Pocadius adustus Reitter, 1888 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum; 5849C24: 14.VIII.1988, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus, 22.VIII.1996, 7 ex., v plodnici Lycoperdina sp., 21.IX.1997, 3 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 1.X.2000, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A4: 23.VII.1989, více ex., v zaschlé velké plodnici pýchavky; 5949B3: 1.VII.1987, 5 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 22.X.1989, 1 ex., v nezralé plodnici hnědé pýchavky; 6048B8: 16.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., v plodnici Lycoperdina sp. společně s 12 ex., Pocadius ferrugineus; 6048D12: 17.X.1992, více ex., v plodnicích Lycoperdon pyriforme a Lycoperdon perlatum.
 6. Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775) – 5849C1: 31.V.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C7: 22.VI.1991, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 16.V.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 13.VI.1986, 2 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius,30.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.V.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 8.V.1995, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, 3 ex., ve vinné pasti, 1.VIII.2001, 12 ex., ve staré plodnici hřibovité houby, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 8.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 9.IX.1990, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949A4; 5949B7: 17.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VII.1988, 1 ex., poklepem zaschlé plodnice bedly, 24.IV.1993, 1 ex., na kvasící dubové míze; 6048B19: 11.IX.1993, 12 ex., v plodnici Lycoperdina sp. společně se 2 ex., Pocadius adustus;6048D2; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex.; 6049A7: 11.VI.1989, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp..
 7. Pria dulcamarae (Scopoli, 1763) – 5849C18: 25.V.2002, více ex., smykem lilkovitých rostlin.
 8. Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – 5849C6: 4.VI.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem akátu; 5849C19: 20.VI.1989, 2 ex., poklepem javoru; 5849C24: 7.VI.1986, 3 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 25.VI.1988, 2 ex., ve vinné pasti, 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 21.VI.1998, 1 ex., na kvasící dubové míze, 15.VII.1998, 2 ex., na kvasící dubové míze, 22.VII.2000, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5949B2: 22.V.1989, 1 ex., na rok starém bukovém pařezu; 6048D6: 18.V.1989, 15 ex., na kvasící dubové míze; 6048D20: 26.VI.2006, 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 9. Thalycra fervida (Olivier, 1790) – 5849C18: 20.VII.1996, 2 ex., smykem na okraji smíšeného lesa v nivě potoka; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Amphotis marginata (Fabricius, 1781)
  Epuraea angustula Sturm, 1844
  Epuraea guttata (Olivier, 1790)
  Epuraea castanea (Duftschmid, 1825)
  Epuraea muehli Reitter, 1908
  Meligethes czwalinae Reitter, 1871
 
 
 1. Noterus clavicornis (De Geer, 1774) – 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka.
        Skupina E
 1. Noterus crassicornis (O. F. Müller, 1776) – 5848D5: 29.III.2003, 4 ex., v zarostlém přítoku rybníčka na prameni Klíčavy; 5849D21: 27.VII.2005, zaplavené břehové porosty rybníka.
        Skupina E
 
 
 1. Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) – 5849C1: 11.V.1997, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849D12: 8.V.1991, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048D20: 8.V.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 2. Chrysanthia geniculata [= nigricornis Westhoff, 1881, viridis Schmidt, 1846] Schmidt, 1846 – 5849C24: 7.VII.1970, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 26.VII.2008, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A4: 27.VII.1999, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Ischnomera coerulea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 6.VI.1980, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.II.1994, 1 ex., pod dřevem položeným na dubový pařez, 3.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu; 5849C25: 14.VI.1985, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 12.V.1993, 6 ex., poklepem kvetoucího hlohu;  5949B7: 25.V.2008, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 6.V.1995, 2 ex., poklepem dubu.
 4. Ischnomera cyanea (Fabricius, 1787) – 5949A10: 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchého dubu; 5949C11: 5.II.1989, 1 ex., pod kůrou stojícího topolu v nivě řeky; 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2002, 1 ex., poklepem dubu.
 5. Ischnomera sanquinicollis (Fabricius, 1787) – 5849C24: 6.VI.1980, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 6.VI.1980, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 7.VI.1980, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1982, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.V.1995, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
        Kategorie VU
 1. Oedemera femorata (Scopoli, 1763)5848D5: 11.VI.1994, 2 ex., smykem květnatých mokřadních porostů v centru PR, 21.VIII.2004, 1 ♂, smykem na okraji smíšeného lesa; 5849C12: 13.VI.1993, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 13.VI.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka, 23.VI.2001, 2 ex., smykem v nivě potoka, 22.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 5849C24: VII.1974, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 7.VII.1970, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 22.VII.1997, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, 4 ex., smykem ve svahové habřině, 5.VII.1995, 3 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., smykem teplomilného trávníku na úpatí doubravy, 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 3.VI.2006, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky.
 2. Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) – 5949A4: VII.1974, 1 ♂, smykem na teplomilné stráni.
 3. Oedemera lurida (Marsham, 1802)5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě v bučině; 5849C24: VI.1976, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 2.VII.1995, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VIII.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
 4. Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)5848D5: 21.VIII.2004, 1 ♀, smykem travnatých porostů na okraji lesa; 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 1.VII.2008, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 9 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě, 16.VIII.2009, smykem teplomilného trávníku na údolní cestě; 6048B8: VIII.1974, 1 ex., 25.VI.1995, 2 ex., 26.VI.1997, 3 ex., 13.VI.1999, 4 ex., vše smykem na teplomilné stráni.
 5. Oedemera subulata Olivier, 1794 – 5849C24: 4.VII.1977, 1 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 4.VII.1977, 3 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)5849C7: 16.V.1993, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C12: 16.V.1993, 2 ex., smykem v nivě potoka; 5849C13: 17.V.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: V.1976, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 18.VI.1995, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A22: 20.VI.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 16.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: VII.1977, 1 ex., smykem v doubravě.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
 
 
 1. Olibrus aeneus (Fabricius, 1792)5848D5: 11.V.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C6: 5.VII.1996, smykem na lesní cestě, 5.X.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, 4 ex., smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 26.IV.1998, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 13 ex., smykem na polní cestě, 3.IX.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 17.IX.1995, smykem v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 23.IV.1995, 3 ex., poklepem borovice, 20.VII.1995, 3 ex., smykem travnatých porostů; 5849C25: 8.V.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů; 5949A4: 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 5 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, smykem na teplomilné stráni, 21.V.1995, smykem na teplomilné stráni; 5949A17: 5.VIII.1995, smykem ve svahové habřině, 5.VIII.1995, smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, smykem v travnaté bučině; 5949B12: 6.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VIII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 7.V.1995, smykem v nivě řeky, 3.V.1997, 2 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 6.V.1995, smykem na teplomilné stráni, 18.V.1996, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.V.2002, 2 ex., smykem v doubravě.
 2. Olibrus affinis (Sturm, 1807) – 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Olibrus bicolor (Fabricius, 1792)5849C7: 18.VII.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C18: 12.8. 2001 1 ex., smykem louky v nivě potoka; 5949A4: 27.VII.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího bodláku na teplomilné stráni; 5949A10: 15.V.2004, 5 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem Cynoglossum sp., 6.VII.2004, více ex., smykem teplomilných travnatých porostů, 29.VIII.2004, 3 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy, 1.VII.2006, smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 8.VI.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 8 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
 4. Olibrus bimaculatus Küster, 1848 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VII.2008, smykem teplomilného trávníku.
 5. Olibrus corticalis (Panzer, 1792)5849C11: 22.VIII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 23.IV.1995, 1 ex., smykem travnatých porostů, 22.II.1997, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5849C25: 17.XI.2000, 1 ex., pod kůrou stojícího smrku; 5949B2: 23.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 19.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 2.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu, 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VII.2003, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 6. Olibrus millefolii (Paykull, 1800)5949A4: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B4: 16.VII.1994, 1 ex., smykem v nivě potoka.
 7. Phalacrus brisouti Rey, 18726048B8: 28.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 8. Phalacrus caricis Sturm, 18075848D5: 14.VI.1993, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 22.V.1995, 6 ex., smykem břehových porostů rybníka, 20.VII.1995, 2 ex., smykem břehových porostů rybníka, 23.V.1997, více ex., smykem kvetoucí ostřice, 31.V.1998, více ex., smykem mokřadních porostů podél lesní cesty, 2.V.1999, více ex., smykem kvetoucí ostřice a sítiny, 19.V.2001, smykem kvetoucí ostřice, 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C2: 10.II.1996, 3 ex., pod kůrou stojící jedle.
 9. Phalacrus substriatus (Gyllenhal, 1813)5848D5: 14.VI.1993, 14 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 6 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 23.V.2002, smykem na lesní cestě podél PR, 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v PR; 5849C11: 22.VIII.1996, smykem na lesní cestě; 5849C19: 6.VII.1996, 1 ex., smykem mokřadních porostů.
 10. Stilbus atomarius Linnaeus, 17675848D5: VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 9.VII.2006, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C11: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě, 1.IX.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 4 ex., smykem na lesní cestě, 28.IV.2002, 2 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 2 ex., smykem v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 16.VIII.1994, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 23.VI.1996, 1 ex., smykem travnatých porostů, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 1.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých porostů, 9.VI.2004, 2 ex., na světlo; 5949A4: 20.VIII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 11 ex., smykem na teplomilné stráni, 17.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B11: 16.V.2004, smykem na teplomilné stráni; 6048B8; 6048B10
 11. Stilbus testaceus (Panzer, 1797)5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 14.VIII.2007, smykem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C2: 10.II.1996, více ex., pod kůrou stojící jedle; 5849C7: 1.VIII.1999, 3 ex., poklepem břízy na břehu rybníka, 4.V.2002, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C13: 28.IV.2002, 3 ex., smykem v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 4 ex., smykem v nivě potoka, 29.VIII.1998, 8 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 3.IX.1995, 6 ex., smykem v nivě potoka, 12.VIII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě, 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 17.IX.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VIII.1996, 3 ex., smykem travnatých porostů, 25.VIII.2000, 2 ex., smykem travnatých porostů, 28.VII.2005, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, 2 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949A4: 3.VII.1994, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem teplomilných porostů v nivě přítoku Klíčavy; 5949A10; 5949A17: 20.VI.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B2: 23.IX.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů v bučině, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., smykem na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12.
 
 1. Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) – 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce na okraji bučiny; 5849C24: 30.VI.2007, na padlém dubu, 30.VI.2007, na padlém buku; 5849C25: 2.IX.2001, 1 ex., v kůře na jaře padlého dubu; 5849D21: 17.VII.2004, více ex., na kmeni čerstvě padlého buku, 25.VII.2004, 6 ex., na kmeni čerstvě padlého buku; 5949B3.
 
 
 1. Eubria palustris (Germar, 1818) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C17: 7.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka.
      Skupina R,kategorie CR
 
 
 1. Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844) – 5849C24.
 2. Ptenidium formicetorum Kraatz, 1851 – 6048B13.
 3. Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) – 5849C24.
 
 
 1. Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761) – 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5848D13: 25.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; 5849C13: 10.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C24: 24.V.1988, více ex., na padlém dubu, 20.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4: 8.V.1989, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A8; 6048B8: 1.VI.1991, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D12: 27.X.1992, více larev pod kůrou padlého buku; 6048D20: 15.V.2006, ve světelném lapači.
 2. Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 9.V.1993, 4 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 9.V.1993, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 22.V.1995, 1 ex., smykem ve smíšeném lese, 15.V.2005, smykem ve smíšeném lese; 5849C7: 19.V.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1988, 2 ex., smykem travnatých porostů, 26.V.1989, 4 ex., smykem travnatých porostů, 13.VII.1998, 1 ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1999, 1 ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849C25; 5949A4: 12.V.1993, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A24: 18.V.1988, 1 ex., smykem v doubravě; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., smykem v doubravě; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., poklepem habru; 6048B4: 21.V.1989, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 23.V.1987, smykem v doubravě; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., smykem v suťovém lese; 6049A2: 15.V.1992, 2 ex., smykem ve smíšeném lese.
 
 
 1. Pytho depressus (Linnaeus, 1767) – 5849C1: 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 8.V.1989, 3 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Pytho depressus (Linnaeus, 1767)
 
 
 1. Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) – 6048D20: 4.VII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Kategorie NT
 
 
 1. Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)5849C1: 13.VII.2001, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 5.VII.1993, 3 ex., poklepem suché lípy, 18.VII.1993, 2 ex., poklepem suché lípy, 1.VII.2001, 4 ex., poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001, 7 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 6.VII.2002, 3 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 6 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 11 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 12 ex., poklepem suchého javoru, 5.VIII.1995, 6 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 4 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2003, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Lissodema denticolle [= quadripustulatum (Marsham, 1802)] (Gyllenhal, 1813)6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 14 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.V.1993, 4 ex., poklepem suchého dubu, 25.VI.1995, 1 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1999, 3 ex., poklepem suchého dubu.
 3. Rabocerus gabrieli (Gerhardt, 1901)5848D5: 11.V.1996, 1 ex., poklepem suché olše v PR, 24.IX.2005, 1 ex., imaturní smykem mokřadních porostů v PR; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku v nivě potoka.
      Kategorie EN
 1. Salpingus [= Rhinosimus] aeneus (Olivier, 1807) – 5849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu; 6048B8: 18.V.1996, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Salpingus [= Rhinosimus] planirostris (Fabricius, 1787)5849C1: 2.VIII.1995, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 19.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 6 ex., poklepem suché lípy; 5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: 9.V.1986, 3 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, XII.1985, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1985, 2 ex., poklepem suché borovice, 2.V.1987, 2 ex., poklepem suchého buku, 25.VII.1988, 4 ex., poklepem suchého buku, 16.IV.1989, 3 ex., poklepem suchého buku, 16.VII.1989, 4 ex., poklepem suchého buku, 28.VII.1990, 5 ex., poklepem suchého dubu, 23.VII.1994, 3 ex., poklepem suchého buku; 5849C25: 15.VIII.1986, 3 ex., poklepem suchého buku, 12.VI.1987, 1 ex., poklepem suché lísky; 5948B20: 20.VI.1987, 2 ex., poklepem suché lípy; 5949A4: 24.II.1990, 3 ex., pod kůrou stojícího javoru, 2.III.1991, 2 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A10: 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949A17: 8.VI.1991, 5 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, poklepem habru; 5949B3: 30.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949B6; 5949B7: 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., poklepem suchého habru, 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 16.VII.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 7 ex., poklepem suchého dubu, 28.V.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 26.VII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 7.VIII.1988, 2 ex., poklepem suchého dubu, 17.V.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem suchého dubu, 19.VII.1989, 6 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 7 ex., poklepem suchého dubu, 28.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého dubu, 20.VI.1992, 8 ex., poklepem suchého dubu, 6.V.1995, 4 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, poklepem dubu, 6.VII.2001, více ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B14: 19.VII.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D2: 8.V.1988, 3 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., poklepem suchého dubu.
 3. Salpingus [= Rhinosimus] ruficollis (Linnaeus, 1761)5849C18: 6.V.1987, 1 ex., poklepem suché lípy; 5849C24: XII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VI.1986, 2 ex., poklepem suché lípy, 21.V.1988, 1 ex., poklepem buku, 30.V.1992, 2 ex., na metru bukového dřeva; 5849C25: 10.V.1987, 1 ex., poklepem suchého habru; 5949A4: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B2: 18.VII.1992, 2 ex., poklepem suchého buku, 18.X.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 6.VII.2001, 2 ex., poklepem suchého dubu; 6048B9: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 4. Sphaeriestes [= Salpingus] castaneus (Panzer, 1796)5849C7: 2.V.1999, 4 ex., poklepem borovice; 5849C19: 7.IV.1995, 1 ex., na čerstvém metru borového dřeva; 5849C24: 1.VI.1986, 4 ex., poklepem suché borovice, 3.VI.1986, 7 ex., poklepem suché borovice, 20.VII.1986, 3 ex., poklepem suché borovice, 18.VIII.1986, 6 ex., poklepem suché borovice, 14.II.1988, 3 ex., pod kůrou stojící borovice, 24.V.1988, 2 ex., poklepem suché borovice, 14.VIII.1988, 4 ex., poklepem suché borovice, 20.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 8.VIII.1991, 16 ex., poklepem suché borovice, 6.IX.1991, 14 ex., poklepem borovice, 14.VII.1992, 12 ex., poklepem borovice, 9.I.1993, 4 ex., pod kůrou stojící borovice, 13.III.1993, 6 ex., pod kůrou stojící borovice, 12.V.1993, 2 ex., poklepem borovice, 23.IV.1995, 12 ex., poklepem zaschlé borovice, 27.VII.1995, 3 ex., poklepem borovice, 6.VII.1996, 16 ex., poklepem borovice, 17.VIII.1996, 12 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 6 ex., poklepem borovice; 5849C25: 10.VI.1988, 4 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., poklepem borovice; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem borovice; 5949B6; 5949B8: 22.V.1987, 3 ex., poklepem suché borovice, 15.I.1989, 1 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem borovice, 24.II.1991, 6 ex., pod kůrou stojící borovice; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem suché borovice; 6048B9: 10.I.1998, 2 ex., pod kůrou stojící borovice.
 5. Sphaeriestes [= Salpingus] stockmani [= ater (Paykull, 1798)] (Biström, 1977,)5849C24: 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice.
      Kategorie EN
 1. Vincenzellus ruficollis [= viridipennis (Latreille, 1804)] (Panzer, 1794)5849C1: 4.V.2002, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C7: 27.V.1986, 1 ex., poklepem suchého buku, 4.V.1996, 1 ex., poklepem břízy; 5849C24: 9.V.1986, 1 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1986, 3 ex., poklepem suchého buku; 5949B8: 12.V.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 8.VI.2002, 4 ex., poklepem suchého habru; 6048B4: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 15.V.1992, 5 ex., poklepem suchého dubu, 18.V.1996, 1 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B9: 24.V.1986, 2 ex., poklepem suchého buku, 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 24.VI.1990, 6 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1991, 4 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého buku.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Lissodema denticolle [= quadripustulatum (Marsham, 1802)] (Gyllenhal, 1813)
  Salpingus [= Rhinosimus] aeneus (Olivier, 1807)
 
 
 1. Amphimallon solstitialis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 6 ex., na světlo; 5949A4: 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 28.VI.2003, 3 ♂♂, 1 ♀, na světlo.
 2. Anisoplia villosa (Fabricius, 1781) 5849C24: VI.1974, 4 ex., smykem na úpatí teplomilné stráně; 5949A4: 18.VI.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 13.VI.2007, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu, 18.VI.2008, více ex., smykem na úpatí teplomilné stráně a travnatých porostů v Jelením luhu.
 3. Aphodius ater (De Geer, 1774)5849C7: 4.V.2002, 4 ex., v koňském trusu; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5849C25: II.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 18.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě.
 4. Aphodius biguttatus (Germar, 1824) – 5949A4: 2.IV.2000, 10 ex., v trusu vysoké zvěře na teplomilné stráni.
 5. Aphodius brevis Erichson, 18485849C24: 10.III.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patěsolitérního dubu, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 13.V.2001, 2 ex., pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni, 13.VI.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 6048B8: 7.V.1995, 2 ex., smykem v doubravě.
      Kategorie VU
 1. Aphodius corvinus Erichson, 18485849C24: 1.IV.2002, 14 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., v jelením trusu.
 2. Aphodius depressus (Kugelann, 1792)5849C7: 4.V.2002, 3 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C19: 5.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 23.IV.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B4; 6048B8.
 3. Aphodius distinctus (O. F. Müller, 1776)5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 1.10. 2000 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 23.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B8: 18.III.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře.
 4. Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)5849C24: 20.VII.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, ve světelném lapači.
 5. Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)5849C24: 17.VIII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.IX.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048D20: 11.IX.2008, 4 ex., 18.IX.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 3 ex., 9.X.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 6. Aphodius granarius (Linnaeus, 1767) – 5849C7: 4.V.2002, 1 ex., v koňském trusu, 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
 7. Aphodius haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 10.VII.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře.
 8. Aphodius luridus (Fabricius, 1775) – 5849C24: 19.III.1999, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
 9. Aphodius nemoralis Erichson, 1848 – 5849C1: 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.IV.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině dubu.
 10. Aphodius paykulli Bedel, 19085849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 18.III.1995, 5 ex., v trusu vysoké zvěře.
 11. Aphodius prodromus (Brahm, 1790)5849C7: 4.V.2002, 6 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 1.X.2000, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 11.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 12. Aphodius pusillus Herbst, 17895849C24: 1.V.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 19.V.2002, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949A4: 21.VI.1997, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.IV.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.IV.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3.
 13. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758)5849C19: 30.VII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 ex., 1.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.VIII.1996, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 3 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10: 1.VIII.2003, 2 ex., na světlo; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 26.VI.2006, 17.VII.2006, 24.VII.2006, 14.VIII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006, 22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., 17.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 12.VIII.2007, 15.VIII.2007, 17.IX.2007, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 1 ex., 6.IX.2008, 2 ex., 11.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 14. Aphodius rufus (Moll, 1782)5849C1: 21.IX.2008, ve feromonovém lapači ve smíšeném lese; 5849C23: 16.VIII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v trusu dančí zvěře, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 23.VI.2001, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 20.VIII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 6048D20: 8.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 3 ex., 6.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 15. Aphodius sordidus (Fabricius, 1775)5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.VII.2006, na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 6 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 17.VIII.2002, 4 ex., na světlo; 6048D20: 27.VII.2006, 4.IX.2006, 15.IX.2006, 4.VII.2008, 1 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., 12.VIII.2008, 1 ex., 15.VIII.2008, 1 ex., 25.VIII.2008, 8 ex., 27.VIII.2008, 6 ex., 31.VIII.2008, 2 ex., 6.IX.2008, 6 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 16. Aphodius sphacelatus (Panzer, 1798)5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 1.X.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 5.XI.2000, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.III.2001, stovky ex., na obsahu žaludku kadaveru daňka, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: II.1994, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B8: 18.III.1995, 4 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 25.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 17. Aphodius sticticus (Panzer, 1798)5849C7: 4.V.2002, 2 ex., v koňském trusu, 16.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 11.VI.1995, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VII.1996, více ex., v trusu vysoké zvěře, 6.VIII.2000, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 5849D21; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 3.VI.2006, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 6 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 19.IV.8 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., 27.VIII.2008, 1 ex., 25.IX.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
 18. Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v trusu vysoké zvěře v nivě řeky.
 19. Aphodius uliginosus Hardy, 18475849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře; 5849C25; 5949B8: 18.III.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.
 20. Aphodius zenkeri Germar, 18135849C12: 22.X.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 22.VII.2005, 2 ex., 3.VIII.2005, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.IX.1995, 2 ex., v trusu vysoké zvěře.
 21. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)5849C25: 12.VI.1987, 7 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 20.V.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.VII.1989, 3 ex., ve vinné pasti; 5949A4: 31.III.1990, 1 ex., pod dřevem na teplomilné stráni; 5949A8; 6048B8; 6048D20: 22.VI.2006, 1 ex., ve světelném lapači.
 22. Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758)5849C23; 5849C24: 6.VII.1996, 2 ex., ve vinné pasti; 5949A17: 5.VII.1995, 1 ex., smykem ve svahové habřině; 5949A23: 26.VI.1990, 2 ex., na kvetoucím tavolníku; 5949B8: 4.VII.1987, více ex., poklepem kvetoucího černého bezu; 5949B23: 19.VI.1993, 2 ex., na kvetoucím okolíku; 6048B8: 24.V.1992, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1993, 2 ex., smykem v doubravě.
        Kategorie VU
 1. Gnorimus variabilis [= octopunctatus (Fabricius, 1775)] (Linnaeus, 1758)5849C24: 18.VI.1988, 1 ex., torzo v dutině dubu; 6048B8: 16.VII.1991, 3 ex., na kmeni padlého dubu, 19.VI.1993, 2 ex., v prosevu trouchu padlého dubu.
        Kategorie EN
 1. Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – 5849C24: 22.V.2003, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.IV.2004, 1 ex., na světlo.
 2. Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) – 6048B3: 7.V.1995, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 28.V.1995, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1996, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048D20: 15.V.2006, 15.VI.2006, 8.V.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 3. Onthophagus coenobita (Herbst, 1783) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 29.V.2004, 1 ex., v dančím trusu; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v trusu jezevce; 5949B12: 8.VI.2002, 3 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: V.2001, 6 ex., v trusu vysoké zvěře, 1.V.2002, 8 ex., v trusu vysoké zvěře.
 4. Onthophagus joannae Goljan, 19535849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké zvěře, 7.IX.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře.
 5. Onthophagus grossepunctatus Reitter, 1905 – 5849: 16.V.1998, 1 ex., (J. Januš lgt. a coll.).
 6. Onthophagus lemur (Fabricius, 1781)5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., v trusu vysoké zvěře, 27.IV.2003, 12 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B8: 7.V.1995, 1 ex., v trusu vysoké zvěře.
        Kategorie VU
 1. Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)5849C24: 23.IV.1994, 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996, více ex., v trusu vysoké zvěře.
 2. Onthophagus similis (L. G. Scriba, 1790)5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 7.IX.2003, více ex., v trusu dančí zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849C25: II.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 23.VII.1994, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v trusu jezevce; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, v trusu vysoké zvěře, 28.V.1995, v trusu vysoké zvěře, 5.VIII.1995, v trusu vysoké zvěře.
 3. Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)5849C24: 23.IV.1994, více ex., v trusu vysoké zvěře, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu; 5849D21: 1.VI.2002, více ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3; 6048B8: 7.V.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře, 25.VI.1995, více ex., v trusu vysoké zvěře.
        Kategorie VU
 1. Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – 5849C17: 15.VII.2008, 1 ex., v letu v bikové bučině;  5849C24: VIII.1984, 1 ex., v dutině solitérního dubu, 28.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VII.1995, 1 ex., na kmeni dubu, 7.VIII.2005, 1 ex., mrtvý u paty solitérního dubu, 13.VII.2006, 1 ex., na dubu poblíž dutiny, 29.VII.2007, 1 ex., v noci na kmeni dubu poblíž dutiny; 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na kmeni stojícího vykotlaného dubu v teplomilné doubravě.
        Kategorie CR
 1. Oxyomus silvestris (Scopoli, 1763) – 5849C24: 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 26.VIII.2009, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2002, 1 ex., smykem v nivě řeky.
 2. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – 5849C1: 3.VIII.2008, na kvetoucím okolíku na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR.
 3. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)5849C1; 5849C6; 5849C11; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 5949A4; 5949A17; 5949B2; 5949B12; 6048B8.
 4. Protaetia cuprea metallica (Herbst, 1782)5849C18; 5849C24: 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti, 20.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 22.VIII.1996, 1 ex., ve vinné pasti; 5849C25: 12.VI.1987, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B3: 22.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 6048B8: 17.V.1989, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 5. Protaetia lugubris (Herbst, 1786)5849C24: 10.VI.1988, 6 ex., ve vinné pasti, 8.V.1995, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 6.VII.1996, 6 ex., ve vinné pasti; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 6. Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)5849C24; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 5849C19: 18.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 6048B8; 6048D20: 8.V.2006, 15.V.2006, 8.V.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 7. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 26.VII.2003, 1 ex., na světlo v PR; 5849C19: 20.VII.2003, 2 ex., 30.VII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5949C8: 10.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 11.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2003, 1 ex., 7.VIII.2004, 1 ex., vše na světlo; 5949A10: 15.VII.2003, 1 ex., na světlo; 6048D20: 18.VI.2007, 1 ex., 4.VII.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 1 ex., vše  ve světelném lapači.
 8. Sisyphus schaefferi Linnaeus, 1758)6048B8: 18.V.1996, 2 ex., 21.V.2003, 1 ex., vše v trusu vysoké zvěře na teplomilné stráni.
        Kategorie EN
 1. Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)5849C13: 22.V.2004, 1 ♂, na kvetoucím okolíku v nivě potoka; 5849C24: 24.V.1988, 1 ex., poklepem kvetoucího jeřábu; 5849C25: 12.V.1993, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A4; 5949A10: 1.V.2003, 2 ex., 25.IV.2009, 1 ex., vše poklepem kvetoucí trnky.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Aphodius nemoralis Erichson, 1848
 

SCIRTIDAE [= HELODIDAE]

 
 1. Cyphon coarctatus Paykull, 1799 – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapáváním mokřadních porostů na přítoku do rybníčka v PR; 5849C1: 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 24.VI.2004, smykem pobřežních porostů rybníka Korní Kracle, 12.VI.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C24: 18.VI.1994; 5949B11: 3.VI.2006, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina E
 1. Cyphon laevipennis [= phragmiteticola Nyholm, 1955] Tournier, 1868 – 5849C1: 1.V.1995, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C24: 20.VI.2007, na světlo.
        Skupina E
 1. Cyphon ochraceus Stephens, 1830 – 5949B11: 21.V.2005, poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina A
 1. Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 1.V.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.VI.1994, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 1.V.1995, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 31.V.1998, smykem pobřežních porostů rybníka Horní Kracle, 15.V.2005, 15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Cyphon variabilis (Thunberg, 1787) – 5848D5: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR, 1.V.1995, smykem podmáčených porostů v PR, 26.IV.2003, smykem podmáčených porostů v PR;  5849C1: 15.V.2005, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C18: 29.IV.1995, smykem v nivě potoka; 5849D21: 18.VI.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 8.VII.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Elodes johni Klausnitzer, 1975, – 5849C24: 1.VI.1997.
        Skupina A
 1. Elodes marginata (Fabricius, 1798) – 5849C24: 18.V.2003, smykem travnatých porostů.
   Skupina A
  Poznámka: podhorský a horský druh (D. Boukal, pers. comm., 2005).
 1. Elodes minuta (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 1.VI.1994, smykem podmáčených porostů v PR; 5849C18: 4.VII.1996, smykem v nivě potoka; 5849C24: 1.VI.1998.
        Skupina A
 1. Hydrocyphon deflexicollis (P. W. J. Müller, 1821) – 5949A4: 12.VIII.1995, smykem v nivě potoka.
  Skupina R,kategorie CR
  Poznámka: jediný recentní nález z Čech (D. Boukal, pers. comm., 2005).
 1. Microcara testacea (Linnaeus, 1767) – 5849C13: 24.VI.2001, smykem v nivě potoka; 5849C18:  5849C24: 19.V.2002; 5849D21: 19.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, smykem pobřežních porostů rybníka, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo.
        Skupina A
 1. Prionocyphon serriconis (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 9.VII.2003, 2 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 11.VI.1995, 1 ♂, 1 ♀, smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, 1 ♂, smykem travnatých porostů, 10.VII.1999, 1 ♀, poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ♀, poklepem smrku, 21.VI.2006, 1 ♀ ex., na světlo; 5849C25: 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo(I. Novák lgt.), 5.V.2003, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 13.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo; 6048D20: 20.VII.2006, ve světelném lapači.
  Skupina R,kategorie VU
  Poznámka: lokální druh, vázaný víceméně na zachovalé porosty. Vývoj probíhá v dutých stromech a pařezech naplněných vodou (D. Boukal, pers. comm., 2005).
 1. Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767) – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, na světlo, 27.VII.2005, smykem břehových porostů rybníka; 5949A4: 27.VII.1995, smykem v nivě potoka; 5949B7: 10.VII.2001,smykem břehových porostů rybníka v nivě Lánského potoka; 5949B12: 6.VII.2002, smykem v nivě Lánského potoka u přehrady.
  Skupina E
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
   Elodes marginata (Fabricius, 1798)
 
 
 1. Crypturgus cinereus (Herbst, 1793) – 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex.
 2. Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) – 5848D5; 5849C1:10.V.2009, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C11; 5849C12:23.VI.1996,24.VI.2001; 5849C17: 19.VII.2008, na čerstvém olšovém pařezu; 5849C18; 5849C24: 7.VII.1992; 6048B8.
 3. Dryocoetes villosus villosus (Fabricius, 1792) – 5849C19: 25.VI.2004, 3 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 11.V.2002, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849D21; 6048B8.
 4. Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1876) 5849C13: 5.II.2007, v popadaných lípových větví z korun stromů.
 5. Ernoporicus fagi (Fabricius, 1798) – 5849C25: 1.V.1995, 1 ex.
 6. Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) – 5849C24: 23.VI.2001, více ex., poklepem lípy; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 7. Hylastes ater (Paykull, 1800) – 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex.
 8. Hylastes angustatus (Herbst, 1793) – 5849C7: 1.V.2005, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese.
 9. Hylastes attenuatus Erichson, 1836 – 5849C24: 23.VI.2001; 5849D17: 1.VI.2003, 1 ex., na čerstvém borovém pařezu; 6048B8: 28.V.1995.
 10. Hylastes cunicularius Erichson, 1836 – 5849C6: 22.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C1: 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C7: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.V.2009, 2 ex., na čerstvé smrkové kládě; 5849C11: 10.VI.1997, 2 ex., poklepem jedle; 5849C12: 24.VI.2001; 5849C24: 8.V.2009, na čerstvých borových kládách; 5849D17.
 11. Hylastes opacus Erichson, 1836 – 5849C24: 27.IV.1996, 1 ex., ; 6048B3: 25.IV.1999, 1 ex.
 12. Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) – 5849C24; 5949B12: 14.VI.2002; 6048B8.
 13. Hylesinus oleiperda (Fabricius, 1792) – 5849C24: 9.VII.2000; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem padlého jasanu;  6048B8: 6.VII.2001.
 14. Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., na padlé borovici v PR; 5849C1: 6.IV.2009, více ex., na čerstvém smrkovém pařezu, 12.IV.2009, pod kůrou padlé borovice; 5849C11: 10.VI.1997; 5849C24: 30.IV.1995, 27.IV.1996, 23.VI.2001; 5949A20: 25.III.2005, 1 ex., v letu ve smíšeném lese s příměsí modřínu; 6048B4.
 15. Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)5849C24: 21.V.1995, 20.VII.2001, 27.VI.2004, 1 ex., poklepem borovice; 5949A4; 5949B12: 25.V.2008, 2 ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny; 6048B8: 30.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 16. Ips cembrae (Heer, 1836) – 5849C24: 20.VII.2001; 5849C17: 19.VII.2008, více ex., na borových kládách.
 17. Ips typographus (Linnaeus, 1758) – 5849C2: 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5949A18; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce.
 18. Leperisinus fraxini (Panzer, 1799) – 5849C18; 5849C24: 30.VI.1992, 7.VII.1992; 5949A10: 25.IV.2009, více ex., na padlém jasanu; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 1.V.2002.
 1. Leperisinus orni orni (Fuchs, 1906) – 5849C18: 29.IV.1995; 6048B8: 24.IV.1993, .
 2. Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792) – 5849C7: 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 23.VI.2001, 15.VII.2007, 1 ex., na světlo; 6049A6: 6.VII.2001.
 3. Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784) – 5849C24: 4.VIII.1996, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., 13.VII.2006, 2 ex., poklepem zasychajících borových větví.
 4. Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) – 5849C1: 13.IV.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 3.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 14.VI.2009, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C2: 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 19.IV.2009, na čerstvě poražené borovici; 5849C24: 28.VII.2005, 5 ex., na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 5949A4; 6048B4: 3.V.1997; 6048B8; 6048B10.
 5. Pityokteines vorontzowi (Jacobson, 1895) – 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 6. Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878 – 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1995, 1.VIII.1998, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem suchých bukových větví; 5949B12: 25.V.2008, více ex., poklepem na jaře padlé borovice na vrcholu dubohabřiny.
 7. Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 30.V.1992, 1 ex., 4.VIII.1996, 1 ex.; 5949A4: 23.VI.1996, 1 ex.
 8. Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837) – 5949B2; 5949B6; 5949B12: 21.VI.2008, poklepem habru v teplomilné dubohabřině; 6048B8.
 9. Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 23.VI.2001, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, na světlo, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 10.V.2003, 1.VI.2003, více ex., poklepem dubu, 1.V.2009, poklepem suchého dubu; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., poklepem suchého dubu; 6048D20: 27.VII.2006, ve světelném lapači.
 10. Scolytus laevis Chapuis, 1869 – 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex.
 11. Scolytus mali (Bechstein, 1805) – 6048B8: 23.VI.1995, 1 ex.
 12. Scolytus ratzeburgii Janson, 1856 – 5849C24: 23.VI.2001.
 13. Scolytus rugulosus P. W. J. Müller, 1818 – 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 20.VI.1992, 1 ex.
 14. Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793) – 5848D14; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B12: 12.V.2002; 5849D21: 29.IV.2004, více ex., na metrech bukového dřeva; 6049A2: 24.V.1992.
 15. Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese; 5849C24: 30.VI.1992, 30.IV.1995, 20.VII.1995; 6048D20: 27.VII.2006, 19.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 16. Trypodendron [= Xyloterus] domesticum (Linnaeus, 1758) – 5949A18: 5.VII.1997; 5949B7: 19.III.1989; 5949B12: 16.IV.1988.
 17. Trypodendron [= Xyloterus] lineatum (Olivier, 1795) – 5848D5: 30.III.2003; 5849C1: 1.IV.2007, 1 ex., v nefunkčním feromonovém lapači na kůrovce, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce;  5849C24: 30.IV.1995; 6048B4: 3.V.1997.
 18. Xyleborinus [= Xyleborus] alni (Niijima, 1909) – 5949B12: 12.V.2002, 2 ex.
  Poznámka: nepůvodní druh s primárním rozšířením v Japonsku a východní Sibiři. Polyfágně žijící druh na listnáčích, zejména na olši, bříze a lípě.
 1. Xyleborinus [= Xyleborus] saxesenii (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 6.VII.1996; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8; 6049A2: 24.V.1992.
 2. Xyleborus dispar (Fabricius, 1792) – 5849C19: 4.V.2004, 16 ex., 25.V.2004, 3 ex., 4.VI.2004, 3 ex., 25.VI.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24; 5849C25: 1.V.1995; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8.
 3. Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837) – 5849C24: 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 27.VI.1999, 1 ex.
 4. Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) – 5849C19: 1.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5849C25; 5849D21: 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A10; 5949B12: 12.V.2002.
 
 
 1. Anaspis brunnipes Mulsant, 18565949A4: 18.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VI.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 12.VII.1997, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, smykem na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni.
 2. Anaspis flava (Linnaeus, 1758)5849C7: 13.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 18.VI.2004, 1 ex., 5.VIII.2004, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 1.VI.1997, 1 ex., smykem travnatých porostů, 12.VII.1997, 3 ex., smykem travnatých porostů, 7.VI.1999, 2 ex., poklepem lípy, 23.V.1999, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.2002, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B7: 21.VII.2003, více ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 17.V.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, více ex., smykem na teplomilné stráni; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu suchého trouchu v dutině suchého dubu v teplomilné doubravě; 6048B8: 18.V.1996, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 13.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu.
 3. Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)5849C1: 31.V.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 17.V.1998, 3 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 4.VII.1996, 6 ex., smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.V.1995, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.1996, 2 ex., smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, 2 ex., smykem travnatých porostů, 23.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 2.VII.2000, více ex., poklepem kvetoucí lípy, 19.V.2002, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 5.VII.1995, 5 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7, 5949B12: 6.VII.2002, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 25.VI.1995, 3 ex., smykem na teplomilné stráni, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 4. Anaspis rufilabris (Gyllenhal, 1827)5849C1: 31.V.1998, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, 2.V.1999, smykem na lesní cestě; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka, 31.V.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C24: 21.V.1995, smykem travnatých porostů, 6.VII.1996, smykem travnatých porostů, 1.VI.1997, smykem travnatých porostů; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 1.V.2003, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949A17: 5.VII.1995, více ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, smykem ve svahové habřině; 5949B7: 21.VII.2003, více ex., smykem v nivě Lánského potoka; 5949B11: 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12: 21.VII.2002, více ex., smykem v nivě potoka; 6048B3; 6048B4: 24.V.1999, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 6048B8: 18.V.1995, více ex., smykem v doubravě, 15.V.1999, více ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 5. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758)5849C7: 3.VI.1999, 1 ex., poklepem smrku ve smíšeném lese; 5849C24: 6.VII.1999, 2 ex., poklepem lípy, 19.V.2002, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A10: 15.V.2004, 3 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B6; 5949B12: 6.VII.2002, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 7.V.2000, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
 6. Anaspis varians Mulsant, 1856 – 6048B8: 7.V.2000, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 7. Scraptia fuscula P. W. J. Müller, 18215849C24: 6.VII.1996, 4 ex., poklepem dubu, 12.VII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 15.VII.1998, 3 ex., poklepem břízy, 16.VII.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VII.2000, 4 ex., poklepem dubu, 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 6.VII.2001, 4 ex., poklepem dubu, 26.VI.2002, 2 ex., poklepem dubu, 28.VII.2005, 3 ex., na světlo, 11.VII.2006, více ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo, 28.VII.2008, 6 ex., na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, 5 ex., na světlo, 30.VII.2008, 1 ex., na světlo, 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo.
      Kategorie NT
 
 
 1. Cephennium carnicum Reitter, 1881 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR;  5849C13: 8.V.2003, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 30.V.2004, v prosevu tlejícího habru, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy.
 2. Cephennium thoracicum P. W. J. Müller & Kunze, 1822) 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp..
 3. Euconnus [= Neuraphes] claviger (P. W. J. Müller & Kunze, 1822)5849C25: 16.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
 4. Euconnus [= Neuraphes] pragensis Machulka, 19235849C24: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 24.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp.; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 5 ex., v prosevu dutiny lípy, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy.
 5. Euconnus pubicollis (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C23: 2.IV.2006, 1 ex., v prosevu listí v nivě potoka; 6048B8: 21.V.2003, 3 ex., poklepem spadaných větví v suťovém lese, 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 6. Euconnus rutilipennis (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., na písčitokamenitém břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., na písčitokamenitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 16.VIII.2009, prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady.
 7. Neuraphes carinatus (Mulsant, 1861) – 5849C18: 1.II.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
 8. Neuraphes elongatulus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5949A10: 6.V.2003, 3 ex., v prosevu dutiny lípy, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu v teplomilné doubravě; 6048B8: 17.VIII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
 9. Scydmaenus hellwigi (Herbst, 1792)5849C11: 16.VII.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na vykotlaný bukový pařez; 5849C24: 27.IV.1996, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 27.IX.1998, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 1.IV.2001, 3 ex., v prosevu dutiny dubu, 3.VI.2001, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.IV.2002, 4 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 21.IV.2002, 9 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.XII.2004, 2 ♂♂, 1 ♀, v prosevu mraveniště Formica sp., 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp.; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, 2 ex., v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 18.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu, 28.VIII.2004, v prosevu   habrového trouchu, 3.VI.2006, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
 10. Scydmaenus rufus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C24: 23.V.1999, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 26.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 17.VI.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 9.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez; 5849C25: 18.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 26.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 31.V.1987, 1 ex., v prosevu listí v bučině; 5949A4: 5.IX.1999, 1 ex., v prosevu detritu na teplomilné stráni; 5949B11: 4.VII.2004, v prosevu dutiny dubu.
 1. Scydmaenus tarsatus (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 8.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C18: 29.III.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 9.VI.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 36 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 12.VII.2003, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
 2. Stenichnus collaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině; 5849C6: 18.VI.2005, v prosevu dutiny buku; 5849C17: 28.IX.2006, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 3.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; 6048B8: 17.VIII.2002, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
 3. Stenichnus godarti (Latreille, 1806)5849C11: 16.VII.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na vykotlaný bukový pařez; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem podrostu v lipové aleji, 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 27.IV.1997, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 13.IV.1998, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.IV.1998, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 30.VIII.1998, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 8.VI.1999, 4 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.VI.1999, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 22.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 5.VIII.2000, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 18.III.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.2001, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 3.VI.2001, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 9.VI.2001, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu dubového trouchu, 14.X.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 21.IV.2002, 3 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.V.2002, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 17.VII.2002, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.VI.2004, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 5.VI.2005, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dubu obsazeného Formica sp., 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 20.IV.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 26.IV.1987, 3 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 9.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Formica sp., 16.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny lípy, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu; 5949B11: 6.VII.2005, 1 ex., poklepem opadané kůry v doubravě, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu.
 4. Stenichnus scutellaris (P. W. J. Müller & Kunze, 1822) – 5849C13: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 30.VIII.1998, 1 ex., v prosevu sena starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
 
 
 1. Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)5849C24: 31.VIII.1997, více ex., na velkém kadaveru; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 15.V.2006, 12.VI.2007, 1 ex., 6.VII.2007, 22 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 9.VIII.2007, 1 ex., 29.V.2008, 1 ex., 31.V.2008, 2 ex., vše ve světelném lapači.
 2. Nicrophorus [= Necrophorus] fossor fossor [= interuptus Stephens, 1830] Erichson, 1837 – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 6048D20: 17.VIII.2006, 15.IX.2006, vše ve světelném lapači.
 3. Nicrophorus [= Necrophorus] investigator Zetterstedt, 1824 – 5849C19: 13.VII.2003, 1 ex., 25.VIII.2004, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 6048D20: 17.VIII.2006, 15.IX.2006, 6.IX.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 4. Nicrophorus [= Necrophorus] humator Olivier, 1790 – 5849C2: 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 11.V.2003, 1 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 15.VI.2003, 3 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru, 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 6048D20: 24.IV.2006, ve světelném lapači.
 5. Nicrophorus [= Necrophorus] vespillo (Linnaeus, 1758) – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru, 27.VII.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 3 ex., na světlo.
 6. Nicrophorus [= Necrophorus] vespilloides Herbst, 17845849C2: 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C11; 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18; 5849C19: 13.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru; 5949A4; 5949A10: 18.V.2003, 2 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
 7. Oeceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) – 5849C18; 5849C24; 5949C8: 26.V.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
 8. Phosphuga atrata atrata (Linnaeus, 1758)5849C7; 5849C12; 5849C18; 5849C24; 5849C25; 6048B8; 6048B19.
 9. Silpha carinata Herbst, 1783 – 5849C24: 3.VIII.1997, 2 ex., pod dřevem na pastvině, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty dubu, 8.V.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5949B12: 27.IV.2002, 2 ex., pod dřevem na teplomilné stráni.
 10. Silpha tristis Illiger, 1798 – 6048B3: 3.V.1997, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky.
 11. Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24; 5949A4.
 12. Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – 5849C19; 5849C24; 6048D20: 8.V.2006, ve světelném lapači.
 13. Xylodrepa quadripunctata (Linnaeus, 1761)5849C24; 6048B8.
 
 
 1. Ahasverus advena (Waltl, 1832)5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., ve vinné pasti, 11.VIII.2000, 1 ex., v prosevu staré trávy, 31.VIII.2003, 4 ex., v prosevu suchého sena u krmelce.
  Poznámka: nepůvodní kosmopolitní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plesnivějících substrátech (seno, sláma) nebo pod kůrou stromů.
 1. Airaphilus elongatus (Gyllenhal, 1813)5849C12: 14.IX.1992, 1 ex., v prosevu suché trávy po ožínání na pasece ve smíšeném umělém lese; 5849C17: 26.IV.1998, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: IV.1984, 2 ex., pod dřevem položeným k dutině solitérního dubu, 6.V.1987, 1 ex., pod dřevem položeným k dutině solitérního dubu, 17.VI.2001, 4 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 1.VII.2001, 6 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 19.V.2002, 11 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 3 ex., v prosevu starého sena, 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy na pastvině, 30.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena na pastvině; 5949A4: 12.VIII.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 29.IX.1996, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
       Kategorie CR
 1. Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 9.VI.2001, 8 ex., na spodní straně krmítka na pastvině.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh vyskytující se výhradně ve skladech.
 1. Psamoecus bipunctatus (Fabricius, 1792)5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 4.V.2002, 2 ex., smykem pobřežních porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C6: 30.VIII.1999, 32 ex., též imaturní v prosevu staré trávy na lesní pasece; 5849C18: 27.VIII.2005, též imaturní ex., v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949A4: 12.VII.1997, 1 ex., smykem v nivě potoka, 4.IX.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadních porostů v nivě potoka.
 2. Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)5848D14: 21.IX.1991, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 10.V.2009, na čerstvém smrkovém pařezu ve smíšeném lese; 5849C7: 20.VI.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C17: 29.VI.2008, pod dřevem položeným na čerstvé olšové pařezy, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C24: 17.VI.1989, 2 ex., pod kůrou položenou na čerstvé smrkové pařezy, 20.VI.1989, 7 ex., pod kůrou padlého dubu, 25.VI.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1991, 1 ex., pod kůrou padlé borovice, 29.VII.1991, 4 ex., pod kůrou padlé borovice, 9.VIII.1991, 2 ex., pod dřevem položeným na letošní borové pařezy, 6.IX.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na letošní borové pařezy, 8.V.1994, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 2.IX.2001, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 6.VII.2004, 2 ex., pod dřevem položeným na borový pařez; 5849C25: 13.VII.2006, pod kůrou čerstvě ulomené dubové větve; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 6048B9: 24.V.1993, 5 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; 6049A7: 11.VI.1989, 13 ex., na dubových kládách.
 3. Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792)5848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5848D13: 3.V.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 6.VI.1992, 4 ex., v prasklině čerstvě přeraženého smrku; 5849C7: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 4 ex., pod kůrou padlé lípy, 23.IV.2005, 2 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: VI.1976, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 1.VII.1989, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 16.VII.1989, 4 ex.,pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1990, 3 ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C25: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlé lípy, 21.V.1988, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 8.V.1989, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 9.IX.1990, 2 ex., pod kůrou padlého smrku, 2.IX.2001, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849D21: 11.V.2002, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou poražené osiky; 5949A10: 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše; 5949A20; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B6; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12; 6048B8: 23.V.1987, 3 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého habru, 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B10: 2.VII.1995, 1 ex., ve feromonové lapači na kůrovce; 6048B14: 19.VII.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 6049A2: 15.V.1992, 3 ex., pod kůrou padlého smrku; 6049A6; 6049A7: 11.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu, 19.VII.1989, 2 ex., pod kůrou padlé borovice.
 4. Uleiota planata (Linnaeus, 1761)5849C6: 19.V.1988, 3 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C7: 20.VII.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku, 19.V.1991, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy; 5849C13: 22.VII.2001, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C16: 26.V.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 19.IV.1992, 6 ex., pod kůrou padlého topolu; 5849C24: 13.VIII.1986, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 12.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku, 30.VII.1988, 3 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.IV.1989, více ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 17.VI.1989, 2 ex., pod dřevem položeným na čerstvé smrkové pařezy, 25.VI.1989, více ex., pod kůrou padlého buku a dubu, 19.VII.1991, 2 ex., imaturní poklepem lípy; 5849C25: IV.1982, 12 ex., pod kůrou padlého buku a dubu, VI.1982, 10 ex., pod kůrou padlého buku, 16.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlé lípy, 16.III.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 6 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 24.II.1990, 4 ex., pod kůrou stojícího javoru, 4.IV.1992, 3 ex., pod kůrou poražené osiky, 12.V.1993, 4 ex., pod kůrou padlé olše; 5949A10; 5949A12: 28.IX.1991, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949A18: 13.IX.1987, více ex., též imaturní pod kůrou padlého habru; 5949A20; 5949A24: 19.IV.1986, 6 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B2: 22.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na rok staré bukové pařezy; 5949B3: 19.IV.1987, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B7: 9.V.1989, více ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 6 ex., pod kůrou padlého jasanu, 24.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B11: 4.VII.2004, více ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.2004, 3 ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 16.IV.1988, více ex., pod kůrou padlého buku, 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex., v prosevu dutiny vrby; 6048B8: 23.V.1987, více ex., pod kůrou padlého dubu, 6.V.1990, 8 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 4 ex., pod kůrou padlého dubu, 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.V.1993, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvé modřínové pařezy; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., imaturní pod kůrou padlého buku; 6048D6: 8.V.1988, více ex., pod kůrou padlého dubu a habru, 18.V.1989, více ex., pod kůrou padlého dubu; 6049A6: 6.VII.2001, 2 ex., pod kůrou poražené olše.
 
 
 1. Arpidiphorus orbicularis (Gyllenhal, 1808)5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 11.VI.1994, 1 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C7: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek, 5.VIII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C23: 20.VI.1992, 7 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C24: 22.VI.1986, 4 ex., pod padlým bukem, 18.VI.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes sp., 25.VII.1989, 5 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C25: 17.VI.1993, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949A4: 5.VII.1993, 2 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 11.VI.1992, 1 ex., smykem v doubravě.
 2. Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)5849C7: 17.VII.1991, 3 ex., na vyzrálém aethaliu hlenek; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1986, 4 ex., v plísni pod dřevem položeným na starý borový pařez, 16.V.1997, 2 ex., na světlo; 5849C25: 4.VII.2001, 1 ex., na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 

STAPHYLINIDAE

 
 1. Acidota crenata (Fabricius, 1793)5849C1: 15.IV.2006, 2 ex., v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C24.
        Skupina R2
 1. Acrolocha minuta (Olivier, 1795) 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce.
        Skupina E
 1. Acrotona [= Atheta] aterrima (Gravenhost, 1802)5849C24: 5.XI.2000; 5949A4: 30.V.2006, v prosevu starého listí na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802) – 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Acrotona parens (Pulsant & Rey, 1852) – 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Acrotona [= Atheta] troglodytes [= consanquinea (Eppelsheim, 1875)] (Motschulsky, 1858)5849C13: 5.XI.2005, v prosevu nstarého sena u seníku; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu listí v nivě Lánského potoka; 5949B11: 3.VI.2006,pod kůrou padlého dubu; 5949B12:  31.III.2007, v prosevu listí podél přítoku Lánského potoka; 6048D6.
        Skupina R2
 1. Acrulia inflata (Gyllenhal, 1813)5849C7; 5849C13: 27.VII.2001, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.VIII.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.2009, 1 ex., poklepem zralé plodnice Hericium clathroides; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B6: 12.VII.2001.
        Skupina R2.
 1. Alaobia scapularis [= hummleriana (Bernhauer, 1936)](C.R. Sahlberg, 1831) – 5949A10: 30.V.2003, 1 ex., na světlo.
        Skupina R2
 1. Aleochara bipustulata [= longula Heer, 1839] (Linnaeus, 1761)5848D5: 22.IX.2002, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 1.X.2000, 20.IV.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku.
        Skupina E
 1. Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 – 6048B3: 25.IV.1999, 1.V.2001.
        Skupina R2
 1. Aleochara curtula (Goeze, 1777) – 5849C17: 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 16.V.1997, na kadaveru.
        Skupina E
 1. Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 – 6048B8: 17.V.1997.
        Skupina R2
 1. Aleochara fumata Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 1.VIII.2001.
        Skupina R1, VU
 1. Aleochara intricata Mannerheim, 1830 – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849C24:1.X.2000, 7.IX.2003, v dančím trusu, 29.V.2004, v dančím trusu, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Aleochara lanuginosa (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce.
        Skupina E
 1. Aleochara moesta Gravenhorst, 1802 – 5849C24: 29.V.2004, v dančím trusu; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Aleochara sanguinea (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 26.VI.1999.
        Skupina E
 1. Aleochara sparsa Heer, 18395849C11: 16.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C17: 25.VI.2005, na kvasící bukové míze, 9.VII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C24: 26.VI.1999, 1.X.2000, 20.IV.2003, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 6048B3: 25.IV.1999.
        Skupina E
 1. Aloconota mihoki (Bernhauer, 1913) – 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu u Lánského potoka (P. Štourač lgt.).; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, 3 ex., v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Aloconota gregaria (Erichson, 1839) – 5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka; 5849B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R2
 1. Aloconota sulcifrons (Kirby, 1832) – 5848D5.
        Skupina R2
 1. Amidobia [= Atheta] talpa (Heer, 1841) 5848D5: 18.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C1: 15.I.2006,  v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18; 5849C24; 5949A4: 21.III.1998, v prosevu mraveniště Formica sp..
        Skupina R2
 1. Anotylus complanatus (Erichson, 1839) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě, 29.V.2004, v dančím trusu, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) – 5849C18: 25.V.2002; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Anotylus [= Oxytelus] insecatus Gravenhorst, 1806 – 5849C1:10.V.2009, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18; 5849C24; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka.
        Skupina E
 1. Anotylus mutator Lohse, 1963 – 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.V.1999, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5949A10: 10.V.2003, v prosevu spadaného listí v doubravě, 16.V.2004, v prosevu listí v doubravě, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 21.V.2005, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 15.V.1999.
        Skupina R2
 1. Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1806) – 5949B4.
        Skupina E
 1. Anotylus [= Oxytelus] rugifrons Hochhut, 1849 – 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949B11: 16.IV.2005, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)5848D5: 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C7; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, 1.IV.2001, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 29.V.2004, více ex., v dančím trusu, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 21.V.2005, více ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3.
        Skupina R2
 1. Anthobium [= Lathrimaeum] atrocephalum (Gyllenhal, 1827)5848D5: 8.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C7: 29.IV.2001; 5849C13: 28.IV.2002, v prosevu čerstvých bukových pilin, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smykem v nivě potoka, 8.IV.2006, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 3.X.2004, v letu na lesní cestě; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; 5849C25; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu dutiny dubu a listí v doubravě, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina R2
 1. Anthophagus angusticollis Mannerheim, 1830 – 5849C13: 8.VII.1997, 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy.
        Skupina R2
 1. Anthophagus bicornis (Block, 1799)5849C18; 5849C24; 5949A4: 23.V.1999, poklepem kvetoucího hlohu, 13.V.2001, 3.VI.2001; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Aploderus [= Haploderus] caelatus (Gravenhorst, 1802)5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR, 10.VII.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C7; 5849C17: 7.VII.1997; 5849C24: 5.XI.2000, 2.X.2003, 1 ex., na světlo, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 12.V.2002; 6048B3: 28.IX.1997, smykem v nivě řeky, 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Astenus lyonessius [= longelytratus Palm, 1936; brevelytratus Lohse, 1987](Joy, 1908)5849C24: 27.X.2001.
        Skupina E
 1. Astenus gracilis (Paykull, 1789) – 5849C24: 23.VI.2001, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.VIII.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5949A4: 17.I.1999, pod kamenem na teplomilné stráni, 13.V.2001, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Astenus procerus [= filiformis (Latreille, 1806)] (Gravenhorst, 1806) – 5849C24: 27.X.2001, 21.IV.2002, 10.VII.2005, pod dřevem u paty solitérního dubu, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuluginosus; 5949A4: 28.IV.2001; 5949B6: 12.VII.2001.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Astenus pulchelus (Heer, 1839) – 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka.
        Skupina E
 1. Atheta amplicollis (Mulsant & Rey, 1873) – 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Atheta aquatica (C. G. Thomson, 1852) – 5849C24; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Atheta atramentaria [= biowringi Bernhauer, 1936; geysiri Schubert, 1909](Gyllenhal, 1810) – 5849C24: 12.X.1997, 27.XII.1997.
        Skupina E
 1. Atheta boletophila [= lohsei G. Benick, 1962] (C. G. Thomson, 1856) – 5849C24: 3.VI.2007, 1 ♂, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 31.VIII.2007, 2 ♂♂, 1 ♀, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus.
  Skupina R1, kategorie VU
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Atheta britanniae [= repanda auct. nec (Mulsant et Rey, 1873); reperta (Sharp, 1913) nec Casey, 1960; fungicola Horion, 1935 nec (Kraatz, 1856)] Bernhauer & Scheerpeltz, 1926 – 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp.; 5849C24: 21.X.2000.
        Skupina R2
 1. Atheta castanoptera [= pertyi (Heer, 1839)] (Mannerheim, 1830)5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Atheta clientula (Erichson, 1839) – 5849C13: 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 30.V.2006, 1 ♂, v prosevu starého listí na teplomilné stráni; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Atheta corvina (Thomson, 1856) 5849C13: 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Atheta crassicornis [= repanda (Mulsant & Rey, 1874); foveoliceps Scheerpeltz, 1848; inoptata (Scharp, 1913)] (Fabricius, 1792)5849C12: 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 27.X.2001, 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus;  5849C17: 17.X.2004, poklepem plodnice Pleutrotes sp., 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 5.XI.2000, 13.VI.2004, v prosevu suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus, 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 6049A7.
        Skupina E
 1. Atheta dadopora  Thomson, 1867 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 9.VI.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5949B7: 20.IX.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Atheta debilis (Ericsson, 1837) – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Atheta elongatula [= wankaiana Bernhauer, 1937](Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu zadržovací nádrže před přehradou Klíčava.
        Skupina R2
 1. Atheta episcopalis Bernhauer, 1910 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 5.XI.2000; 5949B11: 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Atheta europaea [= livida (Mulsant & Rey, 1852) nec Erichson, 1837]Likovský, 1984 – 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.V.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy.
        Skupina R2
 1. Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka, 6.V.2007, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Atheta fungicola (Thomson, 1852) – 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Atheta gagatina (Baudi di Selve, 1848) – 5849C13: 23.IX.2007, poklepem plodnice staré hřibovité houby.
        Skupina R2
 1. Atheta heymesi Hubenthal, 1913 – 5849C13: 28.IV.2002, 1 ♀, smykem v nivě potoka.
  Poznámka: nález je nutné ověřit nálezem samce (P. Štourač, pers. comm., 2002).
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Atheta laticollis (Stephens, 1832) 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy.
        Skupina E
 1. Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 8.VII.2002, na světlo.
        Skupina E
 1. Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve smíšeném lese; 5849C1: 5.VIII.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Atheta marcida (Erichson, 1837)5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 4.XII.2004, v prosevu starého sena; 5849C24: 5.XI.2000; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Atheta nigra (Kraatz, 1856) – 5849C24: 31.VIII.2003, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 26.VIII.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5949B11: 6.VII.2005, poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Atheta oblita (Erichson, 1839) – 5849C13: 23.IX.2007, v prosevu staré plodnice hřibovité houby; 5949A10: 8.V.2004, v trusu jezevce.
        Skupina R2
 1. Atheta obtusangula Joy, 1913 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Atheta pallidicornis (C. G. Thomson, 1856) – 5849C7; 5849C13: 27.VII.2001, 23.IV.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 9.VI.2007, poklepem statré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) – 5849D21: 8.VII.2002, na světlo; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy, 15.IV.2007, na kamenitopisčitém břehu přehrady; 6048B4: 8.IX.2002.
        Skupina R2
 1. Atheta paracrassicornis Brundin, 1954 – 5849C13: 28.X.2002, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus.
      Skupina R2
 1. Atheta picipes (C. G. Thomson, 1856) – 5849C13: 22.VII.2001, 28.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849D21: 24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12.
        Skupina R2
 1. Atheta pilicornis [= gynandrica (Sharp, 1913); nigronitida Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852) 5849C13: 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Atheta pittionii Scheerpeltz, 1950 – 5849C17: 9.VI.2007,v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Atheta ravilla (Erichson, 1839)5848D5: 1.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18; 5849C24: 27.XII.1997, 21.X.2000, 27.X.2001, 23.III.2003, v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina E
 1. Atheta sodalis (Ericsson, 1837) 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu.
        Skupina R2
 1. Atheta triangulum (Kraatz, 1856)5849C24: 21.X.2000, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina E
 1. Atheta trinotata (Kraatz, 1856)5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C24: 9.VII.2000, 22.VII.2000, 5.XI.2000; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Atrecus [= Baptolinus] affinis (Paykull, 1789)5849C1:4.V.2008, 2 ex.,pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 7.VII.1997, 14.VI.2009, 1 ex., pod dřevem v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 20.VII.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 1.VI.2002; 5949A4: 13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949C23; 6048B8: 21.V.2003, v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Autalia impressa [= brevicornis Blair, 1944] (Olivier, 1795) – 5849C25.
        Skupina R2
 1. Autalia longicornis Sheerpeltz, 19475848D5: 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C12: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C13: 23.IX.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 20.VIII.1997, 12.X.1997, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp.; 5849D21:17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 7.VI.2003,v prosevu starého sena, 13.VI.2004, v prosevu starého sena; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Bisnius [= Philonthus] fimetarius (Gravenhorst, 1802)5848D5: 29.III.2004, 6 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 8 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, více ex.,v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze ve smíšeném lese; 5849C13: 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 10.VI.2007, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 31.VIII.1997, 21.X.2000, 26.IX.2004, více ex., v prosevu starého sena, 20.VII.2005, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21:24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.V.2004, více ex., v prosevu starého sena, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 5949B12: 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 12.VII.2003, 2 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
  Skupina E
 2. Bisnius [= Philonthus] pseudoparcus Brune, 1976, – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., 20.VII.2005, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 2.VIII.2005, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus, 2.VIII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus.
        Skupina R2
 1. Bisnius [= Philonthus] sordidus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 31.VIII.1997; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B8: 17.V.1997, 13.VI.1999.
        Skupina E
 1. Bisnius [= Philonthus] subuliformis [= fuscus (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802)5849C24: 6.VII.1996, 12.VII.1997.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Bledius gallicus (Gravenhorst, 1806) – 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 1.V.2005, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 28.VII.2005, 21.VI.2006, 1 ex., 11.VII.2006, 20.VI.2007, 2.VII.2008, 1 ex., vše na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2006, 12.VI.2007, 1 ex., 9.X.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina R2
 1. Bolitobius castaneus (Stephens, 1832) – 5849C24.
        Skupina R2
 1. Bolitobius cingulatus Mannerheim, 1831 – 5849C18: 3.XI.2001, pod dřevem na lesní pasece; 5849C24: 20.VI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena, 3.VI.2007, v prosevu dubového trouchu, 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996; 5949B12: 22.III.2009, 1 ex., pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
        Skupina R2
 1. Bolitochara bella Märkel, 1845 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.2009, 6 ex., pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu, 3.VI.2006, v prosevu dubového dřeva; 5949B12: 12.V.2002; 6048B8: 15.V.1999, 27.V.2001; 5949B11: 3.VI.2006, v prosevu u paty dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Bolitochara lucida (Gravenhorst, 1802) – 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu detritu v otevřené dutině bukového pařezu; 5849C24: 3.VIII.1997, 27.12.1997, 1.X.2000, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Bolitochara obliqua Erichson, 1837 – 5849C18: 23.IV.2005, poklepem plodnice Trametes confragosa; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp., 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině; 5949B2; 6048B8: 1.V.2002.
        Skupina R2
 1. Bolitochara pulchra (Gravenhorst, 1806) – 5849C7; 5949B8; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Bolitochara reyi Sharp, 1875 – 5849C24: 23.VI.1996, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Boreophilia eremita [= smolkai (Rybinski, 1902)] (Rye, 1866) – 5848D5: 24.IX.2006, 2 ex., v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR.
      Skupina R1, kategorie CR
  Poznámka: víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
 1. Brachida exigua (Heer, 1839) – 5949A10: 16.V.2004, v prosevu habrového trouchu.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Bryoporus cernuus [= merdarius (Olivier, 1795)] (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Cadaverota cadaverina (C. Brisout de Barneville, 1860) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka..
        Skupina R2         
 1. Carpelimus elongatulus (Ericsson, 1839) – 5949B7: 25.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
        Skupina R2
 1. Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1848) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Carpelimus obesus (Kiesenwetter, 1844) – 5949B12: 10.VII.2001, na bahnitém břehu přehrady, 24.VII.2001, na světlo; 6048B4: 8.IX.2002, na břehu řeky.
        Skupina R2
 1. Cilea [= Leucoparyphus] silphoides (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 31.VIII.1997, na kadaveru; 5849C25; 5949A10: 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena u seníku; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002; 5849D21:8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Crataraea suturalis (Mannerheim, 1830) – 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 8.IV.2006, v prosevu starého sena seníku; 5849C17: 18.VI.2005, v prosevu starého sena; 5849C24: 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina E
 1. Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1997, na velkém kadaveru.
        Skupina E
 1. Cryptobium [= Ochthephilum] fracticorne (Paykull, 1800) – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, 25.VIII.2002; 5949B12: 18.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Cypha [= Hypocyphtus] longicornis (Paykull, 1800) – 5849C7; 5849C24: 10.V.1998, 31.VIII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21: 24.VII.2001.
        Skupina E
 1. Cypha pulicaria (Erichson, 1839) – 5849C24: 23.XI.1997, 19.I.2003, 3.VI.2001; 5949A4.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Cypha seminulum (Erichson, 1839) – 5849C24.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Dasygnypeta velata (Ericsson, 1837) – 5949A4: 5.VI.2005, 1 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
        Skupina R2
 1. Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802) – 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; 5849C24: 26.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na světlo; 5949C8: 16.VI.2002, 1 ex., 28.VII.2002, 1 ex., 18.VIII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina R2
 1. Dexiogyia corticina (Erichson, 1837) – 5849D21: 24.VII.2001; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu.
        Skupina R2
 1. Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810) – 5849C7: 2.V.1999, 1 ex., smykem břehových porostů rybníka.
        Skupina R2
 1. Dinaraea aequata (Erichson, 1837) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce; 5849C7; 5849C11: 16.VII.2005, pod dřevem položeným na kvasící bukovou mízu; 5849C12: 20.V.2006,pod dřevem položeným na bukový pařez; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5949A10: 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Dinaraea linearis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.X.2001, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu.
        Skupina E
 1. Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806)5849C24; 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., pod kamenem v mraveništi u Lasius sp. v teplomilné doubravě; 6048B4: 29.VI.1997.
        Skupina R2
 1. Dinothenarus [= Staphylinusfossor (Scopoli, 1772) – 5849C24: 27.IV.1997, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu a v prosevu dutiny dubu; 5849C25; 5949A4: 6.IV.1996; 6048B8: 3.V.1997.
        Skupina R2
 1. Domene scabricollis (Erichson, 1840) – 5849C7: 23.III.1997; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Dropephylla  [= Phyllodrepa, Hapalarea] linearis [= scabriuscula (Kraatz, 1857)] (Zetterstedt, 1828) – 6048B8.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787)5849C19; 5849C24: 29.V.2004, 2 ex., v prosevu spadaného listí; 5949A1; 5949A4; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B6; 5949B12: 19.IV.2004, 26.IV.2004, 2 ex., v prosevu na úpatí teplomilné stráně; 6048B3; 6048B8.
        Skupina E
 1. Enalodroma hepatica (Erichson, 1839) – 5849C12: 24.VI.2001; 5849C18; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Erichsonius cinerascens Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 26.IV.2003, prošlapáváním zarostlého podmáčeného břehu potoka v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 15.V.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka, 5.VIII.2005, 24.VI.2004, mokřadní břehové porosty rybníka; 5849C18: 25.V.2002.
        Skupina R2
 1. Erichsonius subopacus Hochhuth, 1851 – 5949A10: 16.V.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady, 20.VI.2005, kamenitopísčité břehy potoka, 21.VII.2005, kamenitopísčité břehy potoka; 5949B11: 30.V.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady; 4.VII.2004, zarostlé bahnité břehy přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Euaesthetus ruficapillus (Lacordaire, 1835) – 5849D21: 1.VI.2002.
        Skupina R2
 1. Euryusa sinuata Erichson, 1837 – 5849C24: 2.VII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 7.VIII.2005, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Eusphalerum adustum [= limbatum (Erichson, 1840)] (Heer, 1839) – 5849C1: 19.V.2001; 5849C13; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 1.V.2003, smykem podrostu v kamenité bučině, 25.IV.2009, více ex., poklepem kvetoucí trnky; 5949B7; 5949B12; 6048B3: 25.IV.1999; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Eusphalerum luteum [= ophthalmicum (Paykull, 1800)] (Marsham, 1802)5849C7; 5849C24; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Eusphalerum minutum (Fabricius, 1792) – 5849C13: 17.V.1998, 24.VI.2001, 20.VI.2004, více ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 25.V.2002; 5849C24; 5949A4.
        Skupina R2
 1. Eusphalerum semicoleoptratum [= abdominale (Gravenhorst, 1806)] (Panzer, 1794)5849C13; 5849C24: 20.V.2001; 5949A4: 23.V.1999; 5949A10; 5949B3; 5949B7; 6048B3: 25.IV.1999.
        Skupina R2
 1. Eusphalerum signatum (Märkel, 1857)5849C7; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka; 5849C24: 10.V.1998; 5949A10: 15.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 25.IV.2009, více ex., poklepem kvetoucí trnky.
        Skupina R2
 1. Eusphalerum sorbi (Gyllenhal, 1810)5849C12; 5849C24: 20.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu; 6048B3: 25.IV.1999; 6048B8: 27.V.2001, poklepem kvetoucího hlohu.
        Skupina R2
 1. Falagrioma [= Falagria] thoracica (Curtis, 1833) – 5849C24: 10.VII.2003, v prosevu starého sena; 5949B12: 6.VII.2002.
        Skupina R2
 1. Gabrius appendiculatus [= subnigritulus (Reitter, 1909)] Sharp, 1910 – 5849C7; 5849C13: 27.III.1999; 5849C24: 17.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Gabrius astutoides (Strand, 1946) – 5949B11: 16.IV.2005, 3 ♂♂, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 7.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy.
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Gabrius breviventer [= pennatus Sharp, 1910]  (Sperk, 1871) – 5848D5: 29.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních porostů; 5849C16: 2.XI.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na banhitém břehu rybníka; 5949A10: 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802) – 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 22.II.1998; 5949A10: 16.V.2004, v prošlapu zarostlých bahnitých břehů přehrady, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Gabrius osseticus (Kolenati, 1846)5849C24: 2.VII.2000, 22.VII.2000, 7.IX.2005, v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A10: 6.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě 10.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě, 20.V.2003, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 8.IX.2002.
        Skupina E
 1. Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802)5849C1: 12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C13; 5849C17: 3.IX.2005, 3 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez se zaschlou kvasící mízou, 25.IX.2005, 2 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 14.X.2006, pod dřevem položeným na bukový pařez, 14.IX.2008, 2 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C23; 5849C24: 10.V.1997, 20.V.2001, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 25.IV.2009, pod kůrou padlé olše, 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B7; 5949B11: 6.VII.2005, 2 ex., pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 25.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 30.VIII.1997, 27.V.2001; 6048D12.
        Skupina R2
 1. Gabrius trossulus (Nordmann, 1837) – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku do rybníka, 5.VIII.2005, v prošlapu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu strarého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 6.V.2000, 21.IV.2002, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IV.2007, v prosevu bukového trouchu; 5849C25; 5949A10: 10.V.2003, v prosevu listí v doubravě; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka; 6048B3: 1.V.2001.
        Skupina R2
 1. Gnypeta ripicola (Kiesenwetter, 1844) – 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 20.VI.2005, na písčitokamenitém břehu potoka, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu;  5949B12: 10.VII.2001.
        Skupina R2
 1. Gnypeta rubrior Tottenham, 1939 – 5849D21: 27.VII.2005, 1. ex., v prosevu mokřadních porostů na břehu rybníka.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Gymnusa brevicollis (Paykull, 1800) – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845 – 5848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C17: 26.IV.1998.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Gyrohypnus angustatus Stephens, 18335849C1: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 1.II.1997; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 9.VI.2002, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 18.V.2003, v prosevu starého sena; 5849C25: 13.VII.2006, v prosevu u paty dubu, 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 10.VII.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka; 5949B8; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě Lánského potoka; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky; 6048B8: 1.V.2002.
        Skupina E
 1. Gyrohypnus atratus (Heer, 1839)5849C1: 15.I.2006, v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18: 13.XII.1997; 5849C24: 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Gyrohypnus fracticornis (O. F. Müller, 1776)5848D5: 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena v PR; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C24: 3.VIII.1997, 20.VIII.1997, 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002; 5849C25; 5849D21:8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 28.IX.1997, 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Gyrohypnus liebei [= punctulatus (Paykull. 1789)] Scheerpeltz, 19265848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 9.VI.2002, 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v dančím trusu, 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 1.V.2003, v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře. 
        Skupina E
 1. Gyrophaena affinis Mannerheim, 18305849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001, 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 13.VI.1998, více ex., poklepem plodnic trsovitých lupenitých hub; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus;  6048B8.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 – 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena congrua Erichson, 1837 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Gyrophaena fasciata (Marsham, 1802) – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena gentilis Ericsson, 1839 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena joyioides Wüsthoff, 1937 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.9.2005, v prosevu staré plodnice Hericianum erinaceum; 5849C24: 3.VIII.2003, poklepem plodnice Polyporus sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus; 6049A7.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena manca Erichson, 1839 – 5849C18: 22.V.2005, poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 13.VI.2007, poklepem plodnice Phellinus sp.; 6048B8: 21.V.2003, poklepem spadaných větví v suťovém lese.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena minima Erichson, 1837 – 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena nana (Paykull, 1800) – 5949B7; 5949B8.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena  strictula Erichson, 1839 – 5849C24: 30.V.2006, poklepem plodnice Daedalea quercina; 29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius.
        Skupina R2
 1. Gyrophaena williamsi Strand, 1935 – 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus.
        Skupina R2
 1. Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu zbytků rákosí na okraji rybníka Horní Kracle; 5849C13: 28.IV.2002, smykem v nivě potoka, 19.X.2003, 2 ex., v prosevu sena; 5849C17:25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C18: 3.XI.2001, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus;5949A10; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 29.VIII.2004, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Hapalarea [= Phyllodrepa] pygmaea (Paykull, 1800)5849C24; 5849C25: 21.VI.1998; 5949A4: 13.VI.1998; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 17.VIII.2002, v prosevu listí v doubravě.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Haploglossa gentilis (Märkel, 1845)5849C24: 15.IV.2000, 1.IV.2001, 20.IV.2002, v prosevu starého sena, 10.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 6048B8.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Haploglossa villosula [= pulla (Gylenhall, 1827)] (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2007, na světlo; 5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Hesperus rufipennis (Gravenhorst, 1802) – 5849C6: 22.V.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 12.VII.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 10.VII.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802)5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR;  5849C12: 18.XI.2007, 6 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena, 17.VIII.2008, imaturní ex., pod dřevem položeným na čerstvý olšový pařez v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18; 5849C19; 5849C24: 9.VI.2002, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2003, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Dendrolasius fuliginosus, 28.IX.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 12.V.2002, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině, 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B8: 10.I.1998, v prosevu mraveniště Formica sp.; 6048B13.
        Skupina R2
 1. Heterothops praevius niger Kraatz, 1868 – 5949A4: 23.XI.1997; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R2
 1. Heterothops stiglundbergi Israelsson, 1979 – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 30.V.2006, v prosevu starého sena na pastvině.
        Skupina E
 1. Homalota plana (Gyllenhal, 1810) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C24.
        Skupina R2
 1. Homoeusa acuminata (Märkel, 1842) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 22.X.2006, 1 ex., smykem mokřadních porostů v centru PR; 5849C18: 18.III.2007, 1 ex., v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Hypnogyra angularis [= glabra (Nordmann, 1837)] (Ganglbauer, 1895) – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C17: 7.IX.2006, pod dřevem položeným na pařez; 5849C24: 13.IV.1998, 2.IV.2000, 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 13.VI.2004, ve staré plodnici laetiporus sulphureus; 5849D21: 25.V.2002; 5949A4: 30.IV.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 6048B3: 1.V.2001; 6048B8: 21.V.2003, v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800) – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C24: 12.VII.2009, 1 ex., pod dřevem na pastvině; 6048B3: 29.VI.1997, na bahnitém břehu řeky pod kamenem.
        Skupina R2
 1. Ischnopoda [= Tachyusa] leucopus (Marsham, 1802) – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C25; 6048B3: 1.V.2002, na bahnitém břehu řeky; 6048B4.
        Skupina R2
 1. Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR; 5849C6: 3.VIII.1999; 5849C8.
        Skupina R2
 1. Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806) – 5849C24: 9.VI.2002, 18.V.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R2
 1. Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792)5848D5: 2.V.1999, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 29.VI.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 1.X.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002; 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B19.
        Skupina R2
 1. Lathrobium fovulum Stephens, 1833 – 5849C1: 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině u přítoku do rybníka Horní Kracle; 15.V.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině u přítoku do rybníka Horní Kracle; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12:16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 18065849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C13: 20.VI.2004, 1 ex., v prosevu listí v bučině; 5849C22; 5849C24: 1.IV.2002; 5849C25; 5949A1; 5949A4: 28.IV.2001, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu listí v doubravě; 5949B4.
        Skupina E
 1. Lathrobium inpressum [= filiforme Gravenhorst, 1806] Fabricius, 1792 – 5849C1: 5.VIII.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle.
        Skupina R2         
 1. Lathrobium laevipenne Heer, 1839 – 5849C24; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 6048D20: 24.VII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina R2
 1. Lathrobium longulum Gravenhorst, 1802 – 5848D5: 8.V.2005, v prosevu v pomáčené olšině v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12: 11.I.1998, 2 ex., pod kamenem na hrázi rybníka; 5849C18: 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 6.VIII.2000, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, 2 ex., v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě.
        Skupina R2
 1. Lathrobium pallidum Nordmann, 1837 – 5849C24; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v doubravě.
        Skupina R2
 1. Lathrobium rufipenne Gyllenhal, 1813 – 5849D21: 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Lathrobium terminatum Gravenhorst, 18025848D5; 5849C1: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7: 4.V.2002, smykem pobřežních porostů rybníka; 5849C12: 28.VII.2001; 5849C24: 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Lathrobium volgense [= geminum Kraatz, 1857] Hochhuth, 1851 – 6048B3.
        Skupina E
 1. Leptacinus formicetorum Märkel, 18415848D5: 22.XI.1998, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C17: 17.XII.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 5.XI.2000, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5949A4: 23.XI.1997, 2 ex., na teplomilné stráni v prosevu mraveniště Formica sp..
        Skupina R2
 1. Leptacinus pusillus (Stephens, 1833) – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Leptacinus sulcifrons [= othioides Baudi di Selve, 1869; intermedius Donisthorpe, 1936] (Stephens, 1833)5849C7; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu sena; 5849C24: 28.VII.2002, více ex., v prosevu sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 13.VI.2004, 1 ex., ve staré plodnici Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, 1 ex.,v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Leptusa fumida (Erichson, 1839) – 5849C13: 16.I.2004, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 21.IV.2002, 19.I.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R2
 1. Leptusa pulchella (Mannerheim, 1830) – 5849C25: 21.VI.1998.
        Skupina R2
 1. Lesteva longelytrata (Goeze, 1777) – 5848D5; 5849C18: 25.V.2002, 6.IX.2008, 5 ex., na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5949A4: 13.V.2001, 5.VI.2005, 3 ex., na hlinitém břehu potoka; 5949A10: 1.V.2003, na bahnitém břehu zadržovací nádrže; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 1.V.2002.
        Skupina E           
 1. Lesteva punctata Erichson, 18395848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokředních porostů v PR; 5849C7; 5849C24; 5949A4: 5.VI.2005, více ex., na hlinitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina R2
 1. Liogluta granigera (Kiesenwetter, 1850) 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena.
        Skupina R2
 1. Liogluta microptera C. G. Thomson, 1867 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Lithocharis nigriceps (Kraatz, 1859)5849C18; 5849C19: 8.VI.2003, 1 ex., 6.VII.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 20.VIII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo, 16.VII.2007, na světlo; 5849C25: 21.VI.1998; 5849D21; 6048B3.
        Skupina E
 1. Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) – 5849C24; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.IV.2002, pod dřevem na pastvině, 9.V.2002, pod dřevem na pastvině, 21.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Lomechusa emarginata (Paykull, 1789) – 5949A10: 10.V.2003, 1 ex., v mraveništi u Dendrolasius fuliginosus v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798)5849C13: 12.VIII.2007, 1 ♂, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus.
  Poznámka: nový druh pro ČR, nezařazený doposud do skupin a kategorií.
 1. Lordithon exoletus (Erichson, 1839)5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 11.VIII.2001, 28.VII.2002; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761)5849C7: 20.VII.1997, v prosevu plodnic lupenitých a hřibovitých hub; 5849C13: 22.V.2005, 5 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VIII.2003, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949A17; 5949B6; 5949B8; 6048B8; 6048D12; 6049A7.
        Skupina R2
 1. Lordithon [= Carphacis] striatus (Olivier, 1795) – 5849C7; 5849C13: 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 13.VI.2004, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 2.VIII.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B3; 6049A7.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Lordithon thoracicus (Fabricius, 1776) – 5849C24; 5949B12: 1.VI.2002, více ex., v prosevu plodnice lupenité houby, 16.VIII.2007, poklepem zralé plodnice Polyporus squamosus; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Lyprocorrhe anceps (Erichson, 1837) – 5848D5: 18.XII.2004, 23 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 1.IV.2000; 5849C25; 5949A4: 23.XI.1997, v prosevu mraveniště Formica sp..
        Skupina R2
 1. Medon apicalis (Kraatz, 1858) – 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy.
        Skupina E
 1. Medon brunneus (Erichson, 1839) – 5849C25; 6048B8: 21.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Medon fusculus (Mannerheim, 1830) – 5949B12: 6.V.2007, v prosevu listí na úpatí teplomilné doubravy.
        Skupina R2
 1. Medon ripicola (Kraatz, 1854) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Megarthrus denticollis (Beck, 1817) – 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 30.VI.2004, v prosevu starého sena; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Megarthrus depressus [= sinuatocollis (Boisduval & Lacordaire, 1835)] (Paykull, 1789) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce, 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 10.IX.2006, v letu v nivě potoka, 23.IV.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus.
        Skupina R2
 1. Megarthrus nitidulus Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.VI.2004, v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 16.XI.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17:25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: 23.VI.2001.
        Skupina R2
 1. Meotica filiformis [= capitalis Mulsant & Rey, 1873] (Motschulsky, 1860) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v nivě Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Metopsia similis Zerche, 1998 – 5949B12: 18.VIII.2001.
        Skupina R2
 1. Micropeplus mariettii Jacquelin du Val, 1857 – 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C24: 9.VI.2002, 3 ex., v prosevu starého sena.
      Skupina R2
 1. Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789) – 5849C13: 18.VII.1999, 4 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 1.VI.1999, 1 ex., smykem v nivě potoka.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835 5849C25; 5949A4: 31.VIII.1997, smykem v nivě potoka.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832) – 5849C24: 7.VI.2003, v prosevu starého sena.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus eppelsheimianus Fagel, 1965, – 5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.VI.2003, v prosevu dutiny lípy.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus forticornis Fauvel, 1875 6048B8.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Mycetoporus lepidus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 26.IV.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 23.V.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 29.IV.2001, 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C13: 28.IV.2002, smykem podrostu v lipové aleji; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus longulus Mannerheim, 1831 – 5849C12:24.VI.2001; 5849C25.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus mulsanti Ganglbauer, 1895 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu v podmáčené olšině v PR.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus niger Fairmaire & Laboulbene, 1856 – 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí podél přítoku Lánského potoka.
      Skupina R2
 1. Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806) – 5849C24.
      Skupina R2
 1. Myllaena brevicollis (Matthews, 1838) – 5848D5: 14.IX.2003, více ex., v prosevu mokřadních porostů v PR.
      Skupina R2
 1. Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 17.VI.2005, prošlapem mokřadních porostů na přítoku bezejmenného rybníčka v PR; 5849C1:12.VIII.2007, v mokřadních porostech na přítoku rybníka Horní Kracle.
      Skpina R1, kategorie VU
 1. Myllaena elongata Matthews, 1838 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu Lánského potoka.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Myllaena gracillis Matthews, 1838 – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Myllaena infuscata Kraatz, 1853 – 5848D5: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Myllaena intermedia Erichson, 1837 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 28.VII.2001; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 20.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 4.VII.2004, na zarostlém bahnitém břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 10.VII.2001, 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
      Skupina R2
 1. Myrmecocephalus [= Falagria] concinnus Erichson, 1839 – 5849C24: 23.VI.2001.
      Skupina E
 1. Nehemitropia lividipenis [= sordina (Marsham, 1802)] (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 23.VI.2001, 13.VI.2004, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
      Skupina E
 1. Neobisnius lathrobioides [= cerrutii Gridelli, 1943] (Baudi di Selve, 1848) – 5949A4: 3.VIII.2003, 1 ex., na světlo.
      Skupina R2
 1. Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806) – 5849C12: 9.I.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa,  5849C24: 1.IV.2002, v prosevu mraveniště Formica sp., 25.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C25.
      Skupina R2
 1. Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806)5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou borovice ve smíšeném lese, 12.IV.2009, více ex., pod kůrou padlé borovice; 5849C12: 9.12.2007, pod kůrou padlé borovice; 5849C24: 16.V.1997; 5949B6: 12.VII.2001; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu.
      Skupina R2
 1. Ocalea badia Erichson, 1837 – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR.
      Skupina R2
 1. Ocalea picata (Kirby, 1832) – 5848D5: 11.II.2007, v prosevu staré trávy v podmáčené olšině v centru PR; 5849D21: 8.VII.2003, na zarostlém bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka;  5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 31.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, v prosevu starého listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka.
      Skupina R2
 1. Ocalea  rivularis Miller, 1851 – 5849C13: 22.X.2005, smykem v nivě potoka; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka.Skupina R2
 2. Ocypus aeneocephalus (De Geer, 1774) – 5849C24: 25.VIII.2002.
      Skupina R2
 1. Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 – 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 6048B3: 29.VI.1997, pod kamenem na úpatí sutě u řeky; 6048B8: 26.VI.1997, v prosevu v doubravě, 17.VIII.2002, v prosevu listí v doubravě.
      Skupina R2
 1. Ocypus fuscatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C19; 5849C24; 5849C25; 5949A4.
      Skupina E
 1. Ocypus nitens [= nero semialatus J. Müller, 1904] (Schrank, 1781) – 5849C21; 5849C24; 5949A4: 22.II.1998; 6048B3; 6048B8: 30.VIII.1997; 6048B9.
      Skupina E
 1. Ocypus picipennis picipennis (Fabricius, 1792)5949A4: 22.II.1998, 1.IV.2001, pod kamenem na úpatí teplomilné stráně, 28.IV.2001; 5849C24: 10.VII.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
      Skupina E
 1. Ocypus tenebricosus (Gravenhorst, 1846) – 6048B8: 8.IX.2002, 1 ex., v prosevu listí v doubravě.
      Skupina R2
 1. Ocyusa maura (Ericsson, 1837) – 5849C1: 27.III.2007, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).
      Skupina R2
 1. Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850) – 5848D5: 2.V.1999, 26.IV.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 3.VIII.2003, v prosevu zarostlých bahnitých břehů rybníka, 24.VI.2004, prošlapem mokřadních břehových porostů rybníka, 15.V.2005, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka.
       Skupina R2
  Poznámka: druh neuváděný pro území Bohemia v porovnání s Check–listem (Jelínek 1993).
 1. Olophrum assimile(Paykull, 1800) – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1:15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka; 5849C24: 20.IV.2003, v prosevu starého sena.
      Skupina R2
 1. Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Omalium caesum Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 19.IX.2005, v prosevu staré trávy v PR; 5849C12: 24.VI.2001; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena, 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka.
      Skupina E
 1. Omalium excavatum Stephens, 1834 – 5849C13: 1.IV.2006,v prosevu starého sena u seníku; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
      Skupina R2
 1. Omalium rivulare (Paykull, 1789)5848D5: 11.IV.2004, více ex., v prosevu starých plev u krmelce, 29.VI.2004, 3 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 22.V.2005, 2 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 12.VIII.2007, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 17.X.2004, 2 ex., ve staré plodnici Pleurotes sp.; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 12.X.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu listí z dutiny dubu, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5849D21:24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
      Skupina E
 1. Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 – 5848D5: 22.IX.2002, v prosevu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.X.2003, na světlo; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Ontholestes haroldi (Eppelsheim, 1884) – 5849C7; 5849C24: 6.VIII.2000, 16.IX.2000; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, 2 ex., v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 17.V.1997.
      Skupina R1, kategorie VU
 1. Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 16.V.1997, 12.VII.1997, 3.VIII.1997, 16.IX.2000, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048D20: 14.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
      Skupina E
 1. Ontholestes tesselatus (Fourcroy, 1785) – 5849C7: 1.V.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996, 31.VIII.1997; 5949A4.
      Skupina E
 1. Othius angustus Stephens, 1833 – 5849C24: 2.IX.2001, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena.
      Skupina R2
 1. Othius punctulatus (Goeze, 1777) 5849C1:12.VI.2005, v prosevu listí ve smíšeném lese; 5849C13: 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C18: 9.III.2008, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5849C23: 16.XI.1996, v prosevu listí; 5849C24: 31.VIII.1997; 5949A10: 6.V.2003, v prosevu starého listí v teplomilné doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na prameni přítoku Lánského potoka, 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Othius subuliformis [= myrmecophillus Kiesenwetter, 1843] Stephens, 18335848D5: 19.IX.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C5: 23.V.1997; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C18; 5849C24: 20.V.2001, 9.VI.2002, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 10.VII.2003, v prosevu starého sena, 31.VIII.2003, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 2.VIII.2005, ve staré plodnici Meripilus giganteus.
        Skupina R2
 1. Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830) – 5849C24: 6.V.2000, 6 ex., v prosevu starého sena, 20.V.2001, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina R2
 1. Oxypoda acuminata [= lividipennis aut. nec Mannerheim, 1830] (Stephens, 1832) – 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy.
        Skupina R2
 1. Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802)5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé plodnice Meripilus giganteus; 5849C13: 19.X.2003, 9 ex., ve starých plodnicích václavek, 22.V.2005, poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus, 5.XI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C16; 5849C17: 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Pleurotes sp., 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum, 28.IX.2006, poklepem plodnice stromové lupenité houby; 5849C24: 12.X.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 5.XI.2000, 13.VI.2004, více ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5949B12; 6048B8: 19.X.1997; 6049A7.
        Skupina R2
 1. Oxypoda annularis (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 6.XI.2005, v prosevu starého sena v centru PR; 5949A10: 1.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853 – 5848D5.
        Skupina R2
 1. Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5949A4: 30.V.2006, v prosevu starého listí na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Oxypoda elongatula Aubé, 1850 – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka Horní Kracle, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka.
        Skupina R2
 1. Oxypoda filiformis L. Redtenbacher, 1849 – 5849C24: 5.XI.2000.
        Skupina R2
 1. Oxypoda formiceticola Märkel, 1841 – 5849C1: 26.XI.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp..
        Skupina R2
 1. Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim, 1830) – 5848D5: 18.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 4.XII.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR, 15.I.2006, v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C18.
        Skupina R2
 1. Oxypoda opaca (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 11.IV.2004, v prosevu starých plev u krmelce ve smíšeném lese, 29.VI.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu  starého sena u seníku;  5849C17: 26.IV.1998, 18.VI.2005, 6 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 12.VII.1997, 5.XI.2000, 23.VI.2001, 9.VI.2002, 23.III.2003, v prosevu starého sena, 18.V.2003, v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 27.V.2005, na světlo, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 24.X.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 1.V.2003, na bahnitém břehu zadržovací nádrže, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 14.VI.2003, v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Oxypoda procerula Mannerheim, 1830 – 5849C1: 24.VI.2004, prošlapem mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C7: 29.IV.2001.
        Skupina R2
 1. Oxypoda spectabilis Märkel, 1845 – 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda.
        Skupina R2
 1. Oxypoda vittata Märkel, 1842 – 5849C18: 3.XI.2001; 5849C24: 27.X.2001, 13.VI.2004, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2005, v prosevu dutiny solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina R2
 1. Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792 – 5849C13: 22.V.2005, 3 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 3.VI.2007, poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C25; 5949A4: 13.VI.1998, 7 ex., v prosevu plodnice trsovité lupenité houby.
        Skupina R2
 1. Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 12.VII.1997; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Oxytelus fulvipes Erichson, 18395849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
        Skupina R2
 1. Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802) – 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, vše ve světelném lapači; 5849C24: 17.V.2002, na světlo, 4.VI.2002, na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 8.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 8.VII.2002, 1 ex., na světlo, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 1.VII.2008, na světlo;  5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 10.VII.2001, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: v trusu vysoké zvěře; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Oxytelus migrator Fauvel, 19045949B4; 5949C8: 25.VIII.2002, 1 ex., ve světelném lapači.
      Skupina E
  Poznámka: nepůvodní druh vyhledávající nestabilní stanoviště (ruderály, zahrady nebo pastviny) kde bývá nalézán pod hnijícími přírodními produkty.
 1. Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) – 5849C24: 11.VII.2006, na světlo.
        Skupina R2
 1. Oxytelus rugosus (Fabricius, 1775)5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 3 ex., v prosevu staré trávy, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 15.VI.2003, 1 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 23.VI.2001, 24.VII.2001, na světlo, 18.VI.2002, na světlo, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo, 26.VII.2008, na světlo; 5849D21: 8.VII.2002, 4 ex., na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B4; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 31.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B8; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady; 6048B3; 6048D20: 26.VI.2006, 27.VII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
        Skupina E
 1. Oxytelus sculptus Gravenhorst, 18065849C19: 11.VI.2004, světelný lapač; 5949B7; 5949B8; 6048B3: 12.VII.2003, v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Paederus brevipennis Lacordaire, 18355849C7: 23.III.1997; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24; 5949A4: 21.III.1998; 6048B3: 3.V.1997.
        Skupina R2
 1. Paederus litoralis Gravenhorst, 18025849C24: 26.IX.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solirérního dubu; 5949A4: 31.VIII.2007, pod kamenem na teplomilné stráni, 8.V.2008, pod dřevem na podmáčené louce, 1.VII.2008, imaturní ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A10: 16.V.2004, na zarostlém bahnitém břehu přehrady; 5949A22; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 20.VII.2008, na zarostlém bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B8.
        Skupina E
 1. Paederus riparius (Linnaeus, 1758)5848D5:24.VI. 2004 více ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníčka na prameni Klíčavy, 21.VIII.2004, více ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčených travnatých okrajů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C7; 5849C12; 5849C13; 5849C24: 6.IV.1996; 5849D21; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 6048B3: 3.V.1997.
        Skupina R2
 1. Paederus schoeherri [= baudi Fauvel, 1872] Czwalina 1899 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena;5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 25.VIII.2002, v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Philonthus addendus Sharp in Crotch & Sharp, 1867 – 5849C18: 22.V.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24:2.VIII.2005, v proseuvu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C25: 2.VIII.2009, 6 ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 1.VI.2002, 9.VI.2002, 28.VII.2002, 7.VIII.2005, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Philonthus atratus (Gravenhorst, 1802)5849C13; 5849C24; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 6048B8.
        Skupina E
 1. Philonthus carbonarius [= varius (Gyllenhal, 1810)] (Gravenhorst, 1802)5848D5: 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C12: 10.XI.1996, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 25.VIII.2002, 7.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 3 ex., v trusu dančí zvěře; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B2: 5.VIII.2001, 1 ex.; 5949B11: 6.VII.2005, v prosevu starého sena na pastvině; 6048B3; 6048B8: 8.IX.2002.
        Skupina E
 1. Philonthus cognatus [= fuscipennis (Mannerheim, 1830)] Stephens, 18325848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 7.IV.2007, prosevu detritu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 23.X.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.VII.2002, 13.VI.2004, 6 ex., v prosevu sena, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka;.6048B3; 6048B8; 6048B9: 10.I.1998.
        Skupina E
 1. Philonthus concinnus [= ochropus (Gravenhorst, 1802)] (Gravenhorst, 1802)5849C7; 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 1.X.2002, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 7.IX.2003, v dančím trusu; 5849C25; 5949A4: 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B3: 14.VI.2003, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Philonthus cruentatus (Gmelin, 1790) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 1.V.2001, 1 ex.
        Skupina E
 1. Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 28.VII.2002, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 1.V.2002.
        Skupina E
 1. Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802)5848D5: 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 12.VI.2005, v prosevu listí ve smíšeném lese; 5849C13: 8.IV.2006, 1 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 18.VI.2005, v prosevu starého sena, 14.IX.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C23; 5849C24; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 1 ex v prosevu listí v doubravě; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B3: 26.X.1996; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 6048B8: 29.X.1996, 17.V.1997, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B9; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B13; 6048B19: 19.X.1996.
        Skupina R2
 1. Philothus discoideus (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) – 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka, 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
        Skupina R2
 1. Philonthus laevicollis (Lacordaire, 1853) – 5849C18: 23.IV.2005, smykem v olšině v nivě potoka, 18.II.2007, více ex., v prosevu starého listí podél údolní cesty v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23; 5849C24; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., smykem podrostu v kamenité bučině v PR, 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 29.X.1996; 6048B19: 19.X.1996; 6048D20: 9.X.2008, 1 ex., ve světelném lapači.
        Skupina R2
 1. Philonthus laminatus (Cruetzer, 1799) – 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka;  5849C24: 31.VIII.1997, 21.IX.1997; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3: 3.V.1997.
        Skupina E
 1. Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24; 5949A4: 22.II.1996, pod kameny na teplomilné stráni, 6.IV.1996, pod kamenem na teplomilmé stráni, 30.IV.2006, 3 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A22; 5949B12: 21.VII.2002, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Philonthus longicornis Stephens, 1832 – 5949A10: 20.VI.2005, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
        Skupina R2
 1. Philonthus marginatus (Ström, 1768) – 5849C25: 2.VIII.2009, 1 ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Philonthus nigrita (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 26.IV.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI.2004, v prošlapu mokřadní porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Philonthus nitidicollis (Lacordaire1835) – 5849C24: 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Philonthus parvicornis [= agilis (Gravenhorst, 1806)] (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Philonthus politus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 31.VIII.1998, 1.X.2000.
        Skupina E
 1. Philonthus pseudovarians A. Strand, 1941 – 5849C24: 12.VII.1997, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 28.IX.2005, 2 ♂♂, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 2.VII.2005, 1 ♂, v trusu vysoké zvěře, 1.V.2009, 1 ♂, v prosevu tlejícího sena.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810)5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C13; 5849C24: 22.V.2003, 2 ex., na světlo, 7.IX.2003, 4 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 21.VII.2004, 3 ex., na světlo, 28.VII.2005, na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 2 ex., na světlo, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A4: 28.VI.2003, 2 ex., na světlo, 23.VII.2004, více ex., na světlo, 1.VII.2008, na světlo; 5949A10: 16.V.2004, v prosevu starého sena, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B4; 5949B11: 30.V.2004, na zarostlém bahnitém břehu přehrady, 6.VII.2004, 2 ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 21.VII.2005, bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 6048D20: 20.VII.2006, ve světelném lapači.
        Skupina R2
 1. Philonthus rectangulus Sharp, 1874 – 5849C24: 31.VIII.1997, 28.VII.2000; 5849D21:24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky; 6048B8: 8.IX.2002.
        Skupina E
 1. Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832) – 6048B8: 19.IV.1997, 1 ex.
        Skupina R2
 1. Philonthus rubripennis [= fulvipes (Fabricius, 1792)] Stephens, 18325849C13; 5849C24; 5949A4: 5.VI.2005, na kamenitopísčitém břehu potoka; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., bahnité mokřadní porosty, 21.VII.2005, též imaturní ex., na písčitokamenitém břehu potoka; 5949B11: 6.VII.2004, 2 ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy; 5949B12: 10.VII.2001, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 26.IV.2004, 1 ex., v prosevu náplavu na břehu přehrady, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Philonthus sanquinolentus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Philonthus spinipes Sharp, 1874 – 5849C11: 19.VII.2005, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 31.VIII.1997, na kadaveru, 21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B3: 1.V.2002, v trusu vysoké zvěře.
      Skupina E
  Poznámka: nepůvodní druh, nalézaný jako ve svém původním prostředí (Japonsko, Čína, Korea) na pastvinách, kde ve zvířecích exkrementech loví larvy různého koprofágního hmyzu. Poprvé nalezen v ČR r. 1982. Později na více lokalitách v Čechách a na Moravě.
 1. Philonthus splendens (Fabricius, 1792) – 5849C24: 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 1.V.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Philonthus succicola [= chalceus Ganglbauer, 1895] C. G. Thomson, 18605849C7; 5849C24: 10.V.1997, 22.VII.2000, 6.VIII.2000, 23.VI.2001, 20.VII.2001.
        Skupina R2
 1. Philonthus tenuicornis [= carbonarius (Gyllenhal, 1810)] Rey, 18535849C1: 12.VI.2005, na kvasící bukové míze; 5849C13: 8.V.2003, 2 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: 12.VII.1997, 14.X.2000, 20.VII.2001, 18.V.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C25: 2.VIII.2009, 4 ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3: 28.IX.1997.
        Skupina E
 1. Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 6.VIII.2000, 11.VII.2006, na světlo, 27.VII.2006, na světlo; 5949A4: 23.VII.2004, na světlo; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B4; 5849D21: 18.VI.2002, na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B12: 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Philonthus varians (Paykull, 1789)5849C1: 26.VII.2005, v prosevu staré trávy ve smíšeném lese, 5.VIII.2005, na kvasící bukové míze; 5849C7: 30.IV.2005, v trusu vysoké zvěře v nivě potoka; 5849C24: 12.VII.1997, 21.IX.1997, 1.X.2000, 20.IV.2003, 1 ex., v trusu vysoké zvěře, 18.V.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 2 ex., v trusu dančí zvěře, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VIII.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849D21: 20.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 21.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 1.V.2009, v trusu vysoké zvěře; 5949B12: 27.IV.2003, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 6048B3: 12.VII.2003, 1 ex., v prosevu sena v nivě řeky.
        Skupina E
 1. Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830 – 5849C24: 19.IX.1998, 26.VI.1999, 9.VII.2000, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 21.VI.1998; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 6.VII.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Phloeonomus punctipennis C. G. Thomson, 1867 – 5849C7; 5849C24.
        Skupina R2
 1. Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806) – 5849C17: 14.IX.2008, více ex., pod dřevem položeným na olšový pařez v podmáčené olšině; 5849C24: 2.IV.2002; 5849C25; 5949B8.
        Skupina R2
 1. Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 27.VI.2004, poklepem suché plodnice Pleurotes sp.; 5849D21: 11.V.2002; 5949A10: 20.V.2003, 3 ex., pod kůrou padlého dubu v teplomilné doubravě, 1.V.2009, pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 29.VIII.2004, pod kůrou padlého jasanu, 6.VII.2005, pod kůrou padlého jasanu, 3.VI.2006, 5 ex., pod kůrou padlého dubu, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 27.V.2001, 4 ex., pod kůrou padlého dubu v doubravě.
        Skupina R2
 1. Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1828) – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Phloeostiba plana (Paykull, 1792) – 5849C25.
        Skupina R2
 1. Phyllodrepa [= Hapalarea] floralis (Paykull, 1789) – 5849C13: 17.V.1998, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 19.V.2002; 6048B4: 25.IV.1999.
        Skupina R2
 1. Phyllodrepa [= Hapalarea] melanocephala (Fabricius, 1787) – 5849C2421.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.2002, v prosevu starého sena; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Phyllodrepa [= Hapalarea] nigra (Gravenhorst, 1806)5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C24: 27.XII.1997, 14.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25; 5849D21:24.X.2007, poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Placusa adscita Erichson, 1839 – 6049A7.
        Skupina R2
 1. Placusa atrata Mannerheim, 1830 – 5849C1: 16.VI.2007, pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C24; 5949B8.
        Skupina R2
 1. Placusa pumilio (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D6; 6049A7.
        Skupina R2
 1. Placusa tachyporoides (Waltl, 1838) – 5849C24: 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5949C23.
        Skupina R2
 1. Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801) – 5849C24: 3.VIII.1997, 1 ex., v plodnici hřibovité houby; 5849C25; 6048B3: 1.V.2001, pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina R2
 1. Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) – 5849C24: 10.V.1997, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
        Skupina R2
 1. Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) – 5849C24.
        Skupina R2
 1. Platystethus alutaceus C. G. Thomson, 1861 – 5849C8: 30.VIII.1999; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině.
        Skupina R2
 1. Platystethus arenarius (Fourcroy, 1785) – 5849C24: 23.VI.2001; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
        Skupina E
 1. Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802)5849C12: 28.VII.2001; 5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949A10: 20.VI.2005, smykem bahnitého mokřadního porostu přehrady; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B3.
        Skupina E
 1. Platystethus nitens (C. R. Sahlberg, 1832)5849D21: 7.VI.2003, více ex., prošlapáváním bahnitých břehů příležitostního potůčku na pastvině; 5949B12: 10.VII.2001; 6048B3.
        Skupina E
 1. Proteinu atomarius Ericsson, 18405849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.).
      Skupina E
 1. Proteinus brachypterus Fabricius, 1792 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 7.X.2007, poklepem mladé plodnice Meripilus giganteus;5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Proteinus macropterus [= laevigatus Hochhuth, 1872] Gravenhorst, 1806 – 5849C25.
        Skupina R2
 1. Psephidonus [= Geodromicus] nigrita (P. W. J. Müller, 1821) – 5949A4: 5.VI.2005, 2 ex., na kamenitopísčitém břehu potoka.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Pycnota paradoxa (Mulsant & Rey, 1861) – 5849C18.
        Skupina R2
 1. Quedius boopoides Monster, 1923 – 5848D5: 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR.
        Skupina R2
 1. Quedius boops (Gravenhorst, 1802) – 5849D21: 28.IX.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 1.IV.2001, pod kamenem na teplomilné stráni, 21.IV.2002, pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860) – 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 2.VII.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Quedius brevis Erichson, 1840 – 5848D5; 5849C1: 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp. ve smíšeném lese; 5849C18; 5849C24: 27.X.2001, v prosevu mraveniště u Formica sp., 13.VI.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště u Dendrolasius fuliginosus; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, v prosevu mraveniště u Formica sp..
        Skupina R2
 1. Quedius cinctus (Paykull, 1790) – 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C19: 29.IX.2003, v prosevu starého sena; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 2.II.2002, v prosevu starého sena, 10.III.2002, v prosevu starého sena; 6048B3: 28.IX.1997; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Quedius cruentus (Olivier, 1795) – 5849C1: 17.IX.2006, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 15.X.2006, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 19.XI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 1.IV.2007, 2 ex., v nefunkčním feromonovém lapači na kůrovce, 11.VIII.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 10.V.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.VI.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C12: 20.V.2006, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C13: 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 22.X.2005, v prosevu staré trávy; 5849C17: 3.IX.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na bukový pařez se zaschlou kvasící mízou, 25.IX.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na zasychající kvasící mízu, 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 14.X.2006, pod dřevem položeným na bukový pařez; 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 16.IX.2000, 9.VI.2001, poklepem kvetoucího hlohu, 19.V.2002, poklepem kvetoucího hlohu, 13.VII.2006, na kvasící dubové míze; 30.VI.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A18; 5949B3; 6049A7.
        Skupina E
 1. Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 – 5849C24.
        Skupina R2
 1. Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) – 5848D5: 5.VII.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 8.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C6; 5849C7; 5849C12: 10.XI.1996, v olšině v nivě potoka zazimovaný pod dřevem; 5849C13: 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8: 29.X.1996, pod kameny na úpatí sutě u řeky, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) – 5949B7: 31.III.2007, v prosevu listí a staré trávy v nivě Lánského potoka.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Quedius fumatus (Stephens, 1833) – 5848D5: 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C12: 10.XI.1996; 5849C13: 19.X.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 5.XI.2005, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 27.VIII.2005, 2 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949B7: 12.V.2002, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina R2
 1. Quedius infuscatus Erichson, 1840 – 5849C24: 23.XI.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 10.VII.2003, 1 ex., poklepem odkvétající lípy; 5849C25.
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Quedius invreae Gridelli, 1924 – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 21.IX.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 2.VII.2000, 17.X.2001, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 28.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 1.VII.2008, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.
        Skupina R2
 1. Quedius limbatus (Heer, 1839) – 5849C13: 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku, 1.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 6048B8: 30.VIII.1997.
        Skupina R2
 1. Quedius longicornis Kraatz, 1857 – 5849C24.
        Skupina R2
 1. Quedius lucidulus Erichson, 1839 – 5848D5: 30.III.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 19.X.2003, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C13: 22.VII.2001, 19.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus,23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus, 22.X.2005, v prosevu staré trávy, 5.XI.2005, 12 ex., v prosevu starého sena, 8.IV.2006, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus, 16.X.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 18.V.2003, v prosevu starého sena; 5949A10: 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena.
        Skupina R2
 1. Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 7.IV.2007, v prosevu mechu v PR; 5849C1: 24.VI.2001, 2 ex., v prosevu mokřadních porostů, 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu starého listí v úžlabině doubravy.
        Skupina R2
 1. Quedius maurus (C. R. Sahlberg, 1834)5849C1: 1.IV.2007, v letu ve smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 27.X.2001; 5849C25; 5949B3; 5949B8; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Quedius mesomelinus (Marsham, 1802) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starýích plev u krmelce, 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 19.IV.2003, v prosevu dutiny topolu, 13.IV.2009, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 12.X.1997, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Quedius microps Gravenhorst, 1847 – 5849C17: 20.VIII.2005, 1 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině pařezu; 5949B11: 15.IV.2007, 1 ex v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Quedius molochinus (Gravenhorst, 1806) – 5848D5: 31.VII.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24; 5949A4: 5.IX.1999, pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Quedius nigriceps Kraatz, 1857 – 5849C24.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Quedius nitipennis (Stephens, 1833) – 5849C24: 28.VII.2002, v prosevu starého sena, 28.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina R2
 1. Quedius paradisianus (Heer, 1839)5848D5: 10.VII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 21.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C12; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C24: 23.VI.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25; 5949A4: 22.II.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B12: 27.IV.2003, pod kamenem na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Quedius scitus (Gravenhorst, 1806)5849C17: 17.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 1.IV.2001, 27.X.2001, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.VII.2002, 28.VII.2002, 20.IV.2003, v prosevu starého sena, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B8; 6048B8: 26.VI.1997, 11.VII.2003, 2 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Quedius suturalis Kiesenwetter, 1847 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, 2 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Quedius umbrinus Erichson, 1839 – 5949B12: 25.III.2007, v prosevu starého listí na břehu přítoku Lánského potoka, 16.VIII.2007, 4 ex., v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka, 26.VIII.2007, 1 ex., v prosevu listí na prameni přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Quedius ventralis [= truncicola Fairmaire & Laboulbene, 1856] (Aragona, 1830)5849C1: 19.IV.2003, 1 ex v prosevu dutiny topolu; 5849C17: 20.VIII.2005, 3 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině bukového pařezu, 3.IX.2003, 2 ex., v prosevu trouchu v otevřené dutině bukového pařezu; 5849C24; 5849D21: 17.V.2008, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Quedius xanthopus Erichson, 18395848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C1: 1.IV.2007, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 7.X.2007, pod dřevem na pařezu; 5849C12; 5849C13: 28.X.2002, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus, 19.X.2003, v prosevu rozpadlé plodnice Polyporus squamosus; 5849C18; 5849C24: 3.VIII.1997, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 26.VIII.2009, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D23; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B2; 5949B3; 5949B7; 5949B11: 3.VI.2006, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Rhopalocerina clavigera (W. Scriba. 1859) – 6048B8.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Rugilus erichsoni (Fauvel, 1867)5848D5: 28.X.2004, 1 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C13:23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku, 9.VII.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C19; 5849C24: 23.VI.2001, 9.VII.2000, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině, 26.VIII.2009, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace, 17.V.2008, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 16.V.2004, 12 ex., v prosevu starého sena, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B12: 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 22.VIII.2007, v prosevu starého sena v nivě potoka; 6048B3.
        Skupina R2
 1. Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789)5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C18; 5849C21; 5849C22; 5849C24: 21.VI.2001, 10.VII.2001, 1.IV.2002, 10.III.2002; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., v prosevu starého sena, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 6048B3.
        Skupina E
 1. Rugilus rufipes Germar, 18365848D5: 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 28.X.2004, 4 ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR;30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 6 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 18.VI.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 9.VII.2005, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 9.III.2008, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4; 5949A10: 17.XI.2003, 1 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě, 8.V.2004, 2 ex., v prosevu listí na údolní cestě, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka, 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 30.V.2004, 1 ex., v prosevu habrového trouchu; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 16.VIII.2007, v prosevu listí v úžlabině přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8.
        Skupina E
 1. Rugilus subtilis (Erichson, 1839) – 5949A1.
        Skupina E
 1. Schistoglossa curtipennis (Sharp, 1869) 5849C1 27.IV.2007, v prosevu břehových porostů rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).
      Skupina R1, kategorie EN
  Poznámka:víceméně podhorský a horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
 1. Schistoglossa viduata (Erichson, 1837) – 5849C1: 24.VI.2004, v prosevu mokřadních porostů rybníka Horní Kracle, 27.III.2007, v prosevu břehových porostů rybníka Horní Kracle (P. Štourač lgt.).
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Scopaeus gracilis (Sperk, 1835) – 5949B12: 16.VIII.2007, 1 ex na břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) – 5848D5: 22.X.2006, smykem v centru PR; 5849C24: 28.VII.2002, 11.VII.2006, na světlo.
        Skupina R2
 1. Scopaeus sulcicollis [= cognatus Mulsant & Rey, 1855] (Stephens, 1833) – 5849C24: 20.V.2001, 1 ex., v prosevu detritu u paty soliterního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina R2
 1. Sepedophilus binotatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 20.VII.2001, 1 ex.; 5949A10: 14.V.2006, poklepem plodnice Fomes sp. v teplomilné doubravě.
      Skupina R1, kategorie EN
 1. Sepedophilus bipunctatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C13: 22.VII.2001; 5849C24: 27.IV.1997, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Sepedophilus bipustulatus (Gravenhorst, 1802) – 5849C12; 5849C13; 5849C24: 12.VII.1997, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 3.VIII.1997, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VIII.1997, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1998, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 29.VII.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5949A10: 14.V.2006, poklepem plodnice Fomes sp. v teplomilné doubravě; 5949B3; 5949B7.
        Skupina R2
 1. Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) – 5949A4: 21.III.1998.
        Skupina R2
 1. Sepedophilus littoreus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 6.XI.2005, 1 ex., v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy; 5849C13: 23.IV.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C17: 25.VI.2005, 2 ex., na kvasící bukové míze, 16.VII.2005, 2 ex., na kvasící bukové míze, 3.VIII.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze, 19.X.2008, 5 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Sepedophilus marshami (Stephens, 1832) – 5849C7; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum; 5849C19; 5849C24: 16.IX.2000, 21.IV.2002, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu, 8.V.2009, v prosevu bukového trouchu; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni; 5949A10; 5949B7; 5949B8; 5949B12: 25.V.2008, v prosevu listí v doubravě; 6048B3: 19.IV.1997, na bahnitém břehu řeky, 1.V.2001; 6048B8: 11.VII.2003, 4 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina E
 1. Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) – 5849C18: 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 3 ex., v prosevu starého sena; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 21.IX.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině; 5849C25: 21.VI.1998, 30.VIII.1998; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B11: 26.1.2008, 1 ex., v prosevu starého listí na úpatí doubravy.
        Skupina E
 1. Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst, 1802)5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C6: 30.VIII.1999; 5849C24: 27.IV.1997, 30.VIII.1998, 23.VI.2001, 1.IV.2002, v prosevu starého sena; 5949A1; 6048B8: 9.X.1997, 30.VIII.1998.
        Skupina E
 1. Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1792)5848D5; 5849C1: 19.IV.2003, 2 ex., v prosevu dutiny topolu; 5849C13: 19.X.2003, 4 ex., ve starých plodnicích václavek; 5849C17: 25.VI.2005, na kvasící bukové míze, 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině na Loužku; 5849C24: 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25; 5849D21: 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., pod kůrou dubu; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu starého listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 21.V.2005, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 6048B8; 6048D12.
        Skupina E
 1. Staphylinus caesareus Cederhjelm, 17985949A4; 5949A10: 8.V.2004, 5 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B12: 22.III.2009, pod dřevem v nivě Lánského potoka u přítoku do přehrady.
        Skupina E
 1. Staphylinus erythropterus Linnaeus, 17585848D5: 3.IV.2004, 1 ex., na světlo v PR, 31.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR; 5849C24: 9.VI.2001, 1 ex., v plodnici hřibovité houby.
        Skupina R2
 1. Stenus aterrimus Erichichson, 1839 – 5849C1: 15.1.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C24: 27.IV.1997, více ex., pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp., 9.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným na mraveniště Formica sp..
        Skupina R2
 1. Stenus bifoveolatus Gyllenhal, 1827 – 5848D5: 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849D21: 17.VII.2004, zarostlé bahnité břehy rybníka.
        Skupina R2
 1. Stenus bimaculatus Gyllenhal, 18105849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém dně rybníka, 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu mokřadního detritu v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 6048B3: 19.IV.1997, na bahnitém břehu řeky, 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Stenus binotatus Ljungh, 1804 – 5849C7: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849D21: 18.VI.2002, na bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace.
        Skupina R2
 1. Stenus boops Ljungh, 1804 – 5848D5: 26.IV.2003, 2 ex., vyšlapáváním podmáčených travnatých břehů potoka v PR; 5849C12; 5849D21: 7.VI.2003, 1 ex., vyšlapáváním bahnité prohlubně na pastvině, 28.VI.2003, 1 ex., na bahnitém dně rybníka, 8.VII.2003, zarostlé bahnité břehy rybníka, 17.VII.2004, zarostlé bahnité břehy rybníka, 27.V.2005, bahnité mokřadní porosty rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A10: 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 21.VII.2005, bahnité mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 6.VII.2004, více ex., prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 18.VIII.2001, 21.VII.2002, bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka, 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady, 16.VIII.2009, více ex., prošlapáváním kamenitopísčitého břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Stenus brunnipes Stephens, 1833 – 5849C24:26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Stenus canaliculatus Gyllenhal, 1827 – 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5949A10: 16.V.2004, bahnité mokřadní porosty, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty; 5949B12: 22.VIII.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) – 5848D5: 16.VI.2005, v prošlapu mokřadních porostů na přítoku do rybníčka na prameni Klíčavy; 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849D21: 8.VII.2003, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 17.VII.2004, 6 ex., na podmáčeném travnatém okraji napouštěného rybníka, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 5949A4: 22.VII.1999; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949A20: 27.VI.1997; 5949B11: 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady, 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 22.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, zarostlé bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)5848D5: 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 4.V.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C13: 12.V.1999, 19.X.2003, 2 ex., v prosevu starého sena, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849C18: 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C24: 5.XI.2000, 23.VI.2001, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 23.V.2004, 1 ex., pod dřevem na pastvině, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 7.VIII.2005, v prosevu starého sena, 29.VII.2007, v prosevu staré trávy na pastvině, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4: 6.IV.1996; 5949A10: 16.V.2004, 3 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7.
        Skupina E
 1. Stenus comma [= bipunctatus Erichson, 1839] Leconte, 1863 – 5849C1: 12.IV.2009, na bahnitém břehu rybníka Horní Kracle; 5849C12; 5849D21: 27.V.2005, více ex., na odkrytém bahnitém břehu rybníka; 5949A10: 15.V.2004, 2 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., na bahnitém břehu přehrady, 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace, 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady, 16.VIII.2007, pod kamenem na zarostlém obnaženém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka, 20.VII.2008, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Stenus europaeus Puthz, 1966 5848D5: 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle.
        Skupina R2
 1. Stenus flavipalpis C. G. Thomson, 18605848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 30.IV.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu podmáčené olšiny na přítoku rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849C6: 5.X.1996; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19; 5849C11; 5849C24: 23.VIII.1996.
        Skupina R2
 1. Stenus flavipes Stephens, 1833 – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C7; 5849C13: 20.VI.2004, 2 ex., smykem květnaté potoční nivy; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 23.VIII.1996; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, na bahnitém břehu rybníka; 5949A4: 31.VIII.1997, smykem v nivě potoka.
        Skupina R2
 1. Stenus fossulatus Erichson, 18405848D5: 5.VII.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR; 5849C24: 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu.
        Skupina R2
 1. Stenus fulvicornis Stephens, 1833 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C19: 23.VIII.1996; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 28.VII.2002, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; 5949A4: 25.VII.2004, smykem v nivě potoka; 5949B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu starého listí v nivě Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Stenus glacialis Heer, 1838 – 6048B8: 30.VIII.1997, 2 ex., smykem v suťovém lese.
        Skupina R2
 1. Stenus humilis Erichson, 18395848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 21.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, 2 ex.,v prosevu staré trávy v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C7: 7.X.2007, poklepem staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C6; 5849C13: 20.VI.2004, 3 ex., v prosevu listí v bučině, 5.XI.2005, 2 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 25.IX.2005, v prosevu zaschlé plodnice Hericianum erinaceum; 5849C18: 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 9.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19; 5849C23: 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 30.VIII.1998, 17.VII.2002, 7 ex., v prosevu starého sena, 21.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 17.V.2008, v prosevu listí na okraji bučiny; 5849D21 27.VII.2005, v prosevu mokřadních porostů; 5949A4: 21.VI.1997, 13.VI.1998; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě, 3.VI.2006, v prosevu listí v doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady, 26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B3: 17.V.1998; 6048B8.
        Skupina R2
 1. Stenus impressus Germar, 18245848D5: 22.IX.2002, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 14.IX.2003, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy na pasece ve smíšeném lese, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18; 5849C24 20.VII.2001, 9.VI.2002; 5849D21: 18.VI.2002, na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949A17: 27.VI.1997, smykem v nivě potoka; 5949B12: 18.VIII.2001.
        Skupina E
 1. Stenus incrassatus Erichson, 1839 – 5849C12: 28.VII.2001; 5849D21: 18.VI.2002, smyxkem pobřežních porostů rybníka; 5949B4: 1.IX.1996; 5949B12: 21.VII.2002, bahnité břehy přehrady na přítoku Lánského potoka; 7.V.2007, v prosevu náplavu na břehu přehrady.
        Skupina R2
 1. Stenus juno (Paykull, 1801)5848D5: 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C1: 24.VI. 2004 2 ex., prošlapáváním podmáčených porostů na okraji rybníka, 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka, 15.IV.2006, v prosevu v podmáčené olšině na přítoku rybníka; 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 3 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena; 5849C25; 5849D21 27.VII.2005, smykem mokřadních porostů; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 20.VI.2005, bahnité mokřadní porosty, 16.IV.2009, bahnité mokřadní porosty; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 6048B3: 3.V.1997, na bahnitém břehu řeky.
        Skupina E
 1. Stenus latifrons Erichson, 1839 – 5849C1: 3.VIII.2003, 1 ex., na zarostlém bahnitém dně rybníka, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5849D21: 27.VII.2005, bahnité břehy rybníka bez vegetace; 6048B3: 1.V.2002.
        Skupina R2
 1. Stenus lustrator Erichson, 1839 – 5848D5: 14.IX.2003, 2 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 4.V.2002, smykem břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, smykem v nivě potoka; 5849C18: 29.III.2003, v prosevu starého sena; 5849C19; 5849C24; 5849D21; 5949A10: 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7: 21.VII.2003, 1 ex., smykem v nivě Lánského potoka; 6048B8: 7.V.2000.
        Skupina R2
 1. Stenus nitens Stephens, 1833 – 5849C1: 12.VI.2005, 1 ex., v prosevu mokřadních porostů rybníka.
        Skupina R2
 1. Stenus ochropus [= erichsoni Rey, 1864] Kiesenwetter, 1858 – 5949A4: 25.VII.2004, 4 ex., v prosevu listí u paty lípy na teplomilné stráni; 6048B3; 6048B8: 21.V.2003, 2 ex., v prosevu listí v doubravě, 11.VII.2003, 14 ex., v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina R2
 1. Stenus pallipes Gravenhorst, 1802 – 5849D21: 1.VI.2002, na bahnitém břehu rybníka.
        Skupina R2
 1. Stenus picipes Stephens, 1833 – 5849C6: 5.X.1996; 5849C7: 20.VII.1997; 5849C11: 1.IX.1996; 5849C13: 28.IV.2002, smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C18: 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5949A4: 31.VIII.1997; 5949A17:27.VI.1997; 6048B3.
        Skupina R2
 1. Stenus pusillus Stephens, 1833 – 5849C13: 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5949B12: 19.IV.2004, v prosevu detritu na břehu přehrady na přítoku Lánského potoka.
        Skupina R2
 1. Stenus rogeri [= providus Erichson, 1839] Kraatz, 1858 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka; 5849C24: 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 1.VI.2002, na zarostlém bahnitém dně rybníka.
        Skupina E
 1. Stenus similis (Herbst, 1784) – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 31.VII.2005, v prosevu travnatých porostů v PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR; 5849C7; 5849C12; 5849C13: 22.V.2004, 1 ex., smykem květnatých porostů podél lesní cesty, 20.VI.2004, 5 ex., smykem květnaté potoční nivy, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17; 5849C18: 4.VII.1996, 12.IV.2004, 2 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 27.VIII.2005, v prosevu starého sena v nivě potoka, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C24: 23.VIII.1996; 5849D21; 5949B7; 5848D24; 5949A10: 15.V.2004, 1 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka, 20.VI.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949A17; 5949B12; 6048B3; 6048B8: 18.V.1996.
        Skupina R2
 1. Stenus solutus Erichson, 1840 – 5848D5: 30.IV.2005, smykem v podmáčené olšině v PR; 5849C1: 2.V.1999, 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle; 5949A10: 16.V.2004, 1 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů.
        Skupina R2
 1. Stenus tarsalis Ljungh, 1804 – 5849C19; 5849C24: 29.IX.1996, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena; 5849D21: 28.VI.2003, 1 ex., na bahnitém břehu rybníka; 5949A4; 5949A10: 16.V.2004, 2 ex., smykem bahnitých mokřadních porostů, 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949B7; 5949B11: 30.V.2004, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu přehrady, 6.VII.2004, prošlapáváním vlhkomilných porostů na břehu přehrady, 21.V.2005, smykem podmáčených porostů na břehu přehrady; 5949B12; 6048B3: 29.VI.1997.
        Skupina R2
 1. Sunius [= Hypomedon] melanocephalus (Fabricius, 1792)5848D5: 18.XII.2004, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa v PR; 5849C21; 5849C24: 27.IV.1997, 7.IX.2003, více ex., v prosevu starého sena, 26.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VII.2007, v prosevu dubového trouchu; 5949A4: 6.IV.1996, pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B2; 5949B3; 5949B8; 5949B11: 15.IV.2007, v prosevu dutiny dubu; 5949B12: 19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.III.2008, v prosevu listí a mechu v teplomilné doubravě; 6048B8: 30.VIII.1997.
        Skupina E
 1. Syntomium aeneum (P. W. J. Müller, 1821) – 5849C2: 8.VII.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C17: 7.VII.1997.
        Skupina R2
 1. Tachinus corticinus Gravenhorst, 18025849C18: 12.IV.2004, smykem v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 12.VII.2009, pod dřevem na pastvině; 5949A4: 21.VI.1997.
        Skupina E
 1. Tachinus fimetarius Gravenhorst, 18025849C18; 5849C24: 23.VI.2001; 5949A4; 6048B8.
        Skupina E
 1. Tachinus laticollis Gravenhorst, 18025848D5: 31.VIII.2004, 5 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu podmáčených porostů v PR; 5849C12; 5849C13: 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku, 22.X.2005, smyk v nivě potoka; 5849C17: 26.IV.1998, 25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C18: 23.IV.2005, smykem v nivě potoka; 5849C24: 3.VIII.1997, 31.VIII.1998, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě, 14.V.2006, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 6048B8.
        Skupina E
 1. Tachinus marginellus (Fabricius, 1781) – 5848D5: 27.IX.2003, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C18: 15.IX.2007, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C24: 12.VII.1997, 16.IX.2000, 1.X.2000, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 8.V.2008, v prosevu staré tlející plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře, 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře, 16.IV.2009, v prosevu tlejícího sena, 25.IV.2009, v prosevu tlejícího sena; 5949B7; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 27.IV.2003, v prosevu na teplomilné stráni; 6048B3.
        Skupina E
 1. Tachinus pallipes (Gravenhorst, 1806)5848D5; 5849C19: 10.VIII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C25: 2.VIII.2009, více ex., poklepem staré plodnice Hericium clathroides.
        Skupina E
 1. Tachinus proximus Kraatz, 1855 – 5848D5: 27.III.2007, v lese pod trusem vysoké zvěře (P. Štourač lgt.).
      Skupina R2
  Poznámka: spíše podhorský až horský druh (P. Štourač, pers. comm., 2007).
 1. Tachinus signatus [= rufipes (De Geer, 1774)] (Gravenhorst, 1802)5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 5 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 31.VIII.2004, 7 ex., v prosevu staré trávy v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, v prosevu listí v podmáčené olšině; 5849C7: 4.V.2002; 5849C13: 23.IV.2005, 9 ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17; 5849C18: 12.IV.2004, 1 ex., smykem podmáčené olšiny v nivě potoka, 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 16.III.2008, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka; 5849C23; 5849C24: 31.VIII.1997; 5849D21; 5949A4; 5949B2: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 6048B3: 19.IV.1997; 6048B8.
        Skupina E
 1. Tachinus subterraneus (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 29.III.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce, 11.IV.2004, 1 ex., v prosevu starých plev u krmelce; 5849C13: 8.IV.2006, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 27.X.2001, 27.XII.1997.
        Skupina R2
 1. Tachyporus atriceps Stephens, 1832 – 5949A22.
        Skupina E
 1. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) – 5849D5: 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18: 3.XI.2001; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu starého listí v nivě potoka; 5849C24; 5949B12: 21.VII.2002, smykem na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Tachyporus corpulentus (J. Sahlberg, 1875) – 5849C18.
        Skupina R2
 1. Tachyporus dispar (Paykull, 1789) – 5949A4: 21.III.1998, 10.II.2001; 6048B8: 17.V.1997.
        Skupina E
 1. Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775) – 5848D5: 14.IX.2003, 6 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 27.IX.2003, 8 ex., v prosevu staré trávy v PR, 31.VIII.2004, 2 ex., v prosevu staré trávy v PR, 9.I.2005, více ex., v prosevu staré trávy v centru PR, 24.IX.2005, smykem mokřadních porostů v PR, 9.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu zbytků rákosí na okraji rybníka Horní Kracle, 4.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp. ve smíšeném lese; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 8 ex., v prosevu starého sena, 23.IV.2005, více ex., v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 17.XII.2006, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C18: 13.XII.1997, 12.IV.2004, 1 ex., v prosevu sena u krmelce, 18.II.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu listí v nivě potoka, 26.XI.2006, v prosevu starého sena u krmelce; 5849C24: 27.IV.1997, 17.VII.2002, 2 ex., v prosevu starého sena, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 26.VII.2008, na světlo; 5849D21; 5949A4: 23.XI.1997; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; 5949A17; 5949B2; 5949B7: 26.VIII.2007, v prosevu listí na úpatí suťového lesa; 5949B11: 15.IV.2007, na kamenitopísčitém břehu přehrady; 5949B12:26.VIII.2007, v prosevu listí na prameništi přítoku Lánského potoka u přehrady; 6048B8: 10.I.1998; 6048B9.
        Skupina E
 1. Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) – 5848D5: 18.XII.2004, v prosevu mraveniště Formica rufa, 9.I.2005, v prosevu staré trávy v centru PR; 5849C12; 5849C13; 5849C19: 29.IX.2002, 5 ex., v prosevu starého sena; 5849C24: 15.IV.2000; 5949A4: 12.VII.1997, 30.V.2006, v prosevu staré trávy na teplomilné stráni; 5949B12: 19.IV.2004, 19.IV.2004, v prosevu na teplomilné stráni.
        Skupina E
 1. Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)5848D5: 14.IX.2003, 7 ex., v prosevu detritu mokřadních porostů v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 12.VI.2005, v prosevu mokřadních břehových porostů rybníka; 5849C17: 26.IV.1998, 29.VIII.1998; 5849C19; 5849C24; 5948D24; 5949A4: 31.VIII.1997; 5949A10: 21.VII.2005, v bahnitém mokřadním porostu; 5949A17; 5949B11: 3.VI.2006, pod kamenem na údolní cestě; 6048B3: 29.VI.1997; 6048B8.
        Skupina E
 1. Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 – 5849C7: 29.IV.2001; 5849C18: 18.III.2007, v prosevu staré trávy a listí v podmáčené olšině v nivě potoka, 6.IX.2008, na hlinitém břehu Klíčovského potoka; 5849C24: 9.VI.2002, 17.VII.2002, 28.VII.2002, 28.IX.2004, v prosevu staré trávy, 10.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949A4: 22.II.1998.
        Skupina E
 1. Tachyporus  ruficollis Gravenhorst, 1802 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR (P. Štourač lgt.), 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C18: 29.IX.2002, v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.); 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina R2
 1. Tachyporus solutus Erichson, 18395848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C7; 5849C13: 19.X.2003, 14 ex., v prosevu starého sena; 5849C19; 5849C24: 7.IX.2003, v prosevu starého sena; 5949A1; 5949A10: 15.V.2004, více ex., v prosevu listí v doubravě; 5949B7; 6048B8.
        Skupina E
 1. Tachyporus tersus Erichson, 1839 – 5849C7: 29.IV.1998; 5949A4: 22.II.1998.
        Skupina R2
 1. Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 6.I.2007, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 24.VI.2004, prošlapáváním mokřadních porostů na okraji rybníka Horní Kracle;  5849D21: 1.VI.2002, smykem břehových porostů, 8.VII.2003, 3 ex., na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B11: 14.V.2006, pod kamenem na údolní cestě.
      Skupina R1, kategorie EN
 1. Tachyusida gracilis (Erichson, 1837) – 5849C13: 8.V.2003, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 20.V.2001; 5949A10: 1.VI.2003, v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Tasgius melanarius (Heer, 1839) – 5849C7; 5849C12: 14.III.1998; 5849C13: 3.IV.2005, 1 ex., v prosevu listí na okraji lesa a louky; 5849C18: 27.VIII.2005, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka; 5849C19: 29.IX.2002, 1 ex., v prosevu starého sena; 5849C22; 5849C24: 23.VIII.1996, 2.IX.2001; 6048B8: 12.VII.2003, 1 ex., pod kamenem na úpatí sutě u řeky.
        Skupina E
 1. Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) – 5949A4.
        Skupina R2
 1. Thamiaraea cinnamomea (Gravenhorst, 1802)5849C24: 12.VII.1997, 9.VII.2000, 1 ex., 22.VII.2000, 1 ex., 13.VII.2006, 5 ex., na kvasící dubové míze; 5849C25: 21.VI.1998; 6048D6.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Thamiaraea hospita (Märkel, 1845)5849C24: 22.VII.2000, 1 ex.,
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Thinodromus [= Carpelimus] arcuatus (Stephens, 1834) – 5849C7: 2.V.1999.
        Skupina R2
 1. Thinonoma [= Ischnopoda] atra (Gravenhorst, 1806) – 5849D21: 28.VI.2003, na bahnitém břehu rybníka, 8.VII.2003, na zarostlém bahnitém břehu rybníka; 5949B7: 31.III.2007, v prosevu starého listí a trávy v nivě Lánského potoka; 5949B12: 20.VII.2008, na bahnitém břehu přehrady na přítoku Lánského potoka; 6048B4: 8.IX.2002, 4 ex., na bahnitém břehu řeky.
        Skupina R2
 1. Thyasophila angulata (Erichson, 1837) – 5848D5: 9.I.2005, v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C17: 11.XI.2006, v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849C18; 5849C24: 23.XI.1997, v prosevu mraveniště Formica rufa; 5849C25.
        Skupina R2
 1. Tinotus morion (Gravenhorst, 1802) – 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Trichiusa immigrata Lohse, 1984 – 5849C24: 25.VIII.2002.
        Skupina E
 1. Velleius  dilatatus (Fabricius, 1787) – 5849C25: 13.VII.2006, 1 ex., pod odchlíplou kůrou poblíž stékající kvasící dubové mízy.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Xantholinus laevigatus Jacobsen, 1849 – 5849C1: 15.IV.2006, v prosevu starého listí v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C17: 19.VII.2008, pod dřevem v podmáčené olšině; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5949A10: 20.VI.2005, v trusu vysoké zvěře.
        Skupina E
 1. Xantholinus linearis (Olivier, 1794)5848D5: 14.IX.2003, v prosevu mokřadních porostů v PR, 31.VIII.2004, v prosevu staré trávy v PR, 19.IX.2004, v prosevu staré trávy v PR, 24.IX.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 8.X.2005, smykem v podmáčené olšině v PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu dutiny topolu, 10.VIII.2008, pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., na kvasící bukové míze; 5849C13: 19.X.2003, v prosevu starého sena seníku, 28.X.2005, v prosevu starého sena u seníku; 5849C17: 20.VIII.2005, v prosevu bukového trouchu, 3.IX.2005, v prosevu dutiny buku, 17.XII.2006, v prosevu mraveniště Formica rufa, 17.VIII.2008, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C19: 29.IX.2002, v prosevu starého sena; 5849C21; 5849C22; 5849C23: 2.IV.2006, v prosevu staré trávy v nivě potoka; 5849C24: 27.X.2001, 1.IV.2002, v prosevu starého sena, 25.VIII.2002, v prosevu starého sena, 21.IX.2002, v prosevu starého sena, 20.IV.2003, 7.IX.2003, v prosevu starého sena, 28.IX.2004, v prosevu starého sena, 28.IX.2005, 3 ex., v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5949A1; 5949A4: 1.IV.2001, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 25.VII.2004, v prosevu na teplomilné stráni, 30.IV.2006, v prosevu listí na teplomilné stráni; 5949A10: 10.V.2003, v prosevu listí v teplomilné doubravě, 14.V.2006, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 5949B7: 25.III.2007, v prosevu staré trávy a listí na břehu Lánského potoka; 5949B11: 29.VIII.2004, v prosevu dubového trouch v teplomilné doubravě, 26.I.2008, v prosevu starého listí na úpatí teplomilné doubravy; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Xantholinus longiventris Heer, 18395848D5: 22.X.2006, v prosevu rašeliníku v centru PR; 5849C7: 29.IV.2001; 5849C24; 5949A10: 2.VII.2005, v trusu vysoké zvěře; 5949B8.
        Skupina E
 1. Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787)5849C7: 20.VII.1997; 5849C24: 3.VIII.1997, 7.IX.2003, 1 ex., v prosevu starého sena; 5949A4: 25.VII.2004, 1 ex., v prosevu na teplomilné stráni.
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877) – 5849C18: 3.XI.2001, v prosevu myšího hnízda.
        Skupina R2
 1. Xylodromus concinnus (Marsham, 1802) – 5849C13: 23.IV.2005, v prosevu starého sena u seníku.
        Skupina R2
 1. Xylodromus depressus (Gravenhorst, 1802) – 6049A7.
        Skupina R2
 1. Xylodromus testaceus (Erichson, 1840) – 6048B8.
        Skupina R2
 1. Zyras cognatus (Märkel, 1842)5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus,1.IV.2001, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina R2
 1. Zyras collaris (Paykull, 1800) – 5949A10: 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu tlejícího sena.
        Skupina R2
 1. Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) – 6048B3: 29.VI.1997, 1 ex., pod kamenem na břehu řeky.
        Skupina R2
 1. Zyras haworthi (Stephens, 1832) – 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu listí v doubravě; 6048B8.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) – 5849C24: 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 6048B3: 29.VI.1997, 2 ex., pod kamenem na břehu řeky .
        Skupina R2
 1. Zyras laticollis (Märkel, 1842) – 5849C24: 28.IX.2005, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus.
        Skupina R2
 1. Zyras limbatus (Paykull, 1789) – 5849C24; 5849C25; 5949A4: 1.IV.2000, 2 ex., na teplomilné stráni.
        Skupina R2
 1. Zyras lugens (Gravenhorst, 1802)5849C24: 15.IV.2000, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 1.IV.2001, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 17.VII.2002, v prosevu náplavu a pod dřevem u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 10.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 20.VII.2005, v prosevu dutiny dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 29.IV.2006, v prosevu u paty dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus; 5849C25; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu dubového trouchu u paty suchého dubu.
  Skupina R2
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:
  Acidota
  crenata (Fabricius, 1793)

  Acrotona obfuscata (Gravenhorst, 1802)
  Alaobia scapularis [= hummleriana (Bernhauer, 1936)](C.R. Sahlberg, 1831)
  Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806
  Anotylus [= Oxytelus] rugifrons Hochhut, 1849
  Atheta aquatica (C. G. Thomson, 1852)
  Atheta heymesi Hubenthal, 1913
  Atheta paracrassicornis Brundin, 1954
  Atheta pilicornis [= gynandrica (Sharp, 1913); nigronitida Roubal, 1929] (C. G. Thomson, 1852)
  Deleaster dichrous (Gravenhorst, 1802)
  Dianous coerulescens (Gyllenhal, 1810)
  Dinarda dentata dentata (Gravenhorst, 1806)
  Enalodroma hepatica (Erichson, 1839)
  Falagrioma [= Falagria] thoracica (Curtis, 1833)
  Homoeusa acuminata (Märkel, 1842)
  Ilyobates nigricollis (Paykull, 1800)
  Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847)
  Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802)
  Lordithon bimaculatus (Schrank, 1798)
  Megarthrus nitidulus Kraatz, 1858
  Meotica filiformis (Motschulsky, 1860)
  Micropeplus porcatus (Fabricius, 1789)
  Mycetoporus bimaculatus Lacordaire, 1835
  Mycetoporus punctus (Gravenhorst, 1806)
  Ocyusa [= Deubelia] picina (Aubé, 1850)
  Oxypoda bicolor Mulsant & Rey, 1853
  Oxypoda filiformis L. Redtenbacher, 1849
  Oxypoda spectabilis Märkel, 1845
  Oxytelus migrator Fauvel, 1904
  Paederus brevipennis Lacordaire, 1835
  Placusa adscita Erichson, 1839
  Quedius brevicornis (C. G. Thomson, 1860)
  Rugilus subtilis (Erichson, 1839)
  Scaphisoma boreale Lundblad, 1952
  Stenus glacialis Heer, 1838
  Tachinus proximus Kraatz, 1855
  Tachyporus corpulentus (J. Sahlberg, 1875)
  Tachyporus tersus Erichson, 1839
  Xylodromus affinis (Gerhardt, 1877)
  Zyras funestus (Gravenhorst, 1806)
 
PSELAPHINAE
 
 1. Batrisodes adnexus(Hampe, 1863)5849C24: 16.V.1997, 1 ex., na světlo, 30.VIII.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 17.VII.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.IV.2007, v prosevu dubového trouchu; 5849D21: 8.V.2008, 1 ex., v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus.
        Skupina R2
 1. Batrisodes venustus (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 5.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 27.X.2000, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 23.VI.2001, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 9.VI.2002, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 31.VIII.2003, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu.
      Skupina E
 2. Batrisus formicarius Aubé, 1833 – 6048B13: 4.V.1976, 7 ex., pod kamenem v nivě Úpořského potoka v mraveništi u Lasius sp..
        Skupina R2
 1. Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888 – 5949B7.
        Skupina R2
 1. Bibloporus bicolor (Denny, 1825)5849C24: 1.X.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu.
        Skupina E
 1. Brachygluta fossulata (Reichenbach, 1816)5849C17: 3.IX.2006, v prosevu starého sena; 5849C18: 20.VII.1996, 1 ex., smykem ve smíšeném lese; 5949B11: 16.IV.2005, v prosevu podmáčeného listí v dolní části koryta příležitostního přítoku přehrady ve svahové doubravě; 5949B12: 25.III.2007, v prosevu listí na břehu přítoku Lánského potoka u přehrady.
        Skupina E
 1. Bryaxis bulbifer (Reichenbach, 1816) 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C1: 15.V.2005, 1 ♀, v prosevu v podmáčené olšině.
        Skupina E
 1. Bryaxis carinula Rey, 1888 – 5849C24: 27.IX.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Skupina R2
 1. Bryaxis nodicornis Aubé, 1833 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Bryaxis puncticollis (Denny, 1825) – 5848D5: 5.VII.2003, 1 ♂, smykem mokřadních porostů v PR, 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849D22: 9.VIII.2006, v prosevu ostřic u vyschlého potůčku (P. Štourač lgt.).
        Skupina E
 1. Bythinus burrelli Denny, 1825 – 5949B11: 29.VIII.2004, 1 ex., poklepem opadané kůry v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Claviger longicornis P.W.J.Müller, 1818 – 5949A10: 14.V.2006, 41 ex., odebráno z dutého pařezu v teplomilné doubravě obsazeného mravencem Lasius sp..
        Skupina R1, kategorie EN
 1. Claviger testaceus Preyssler, 17905849C24: 1.IV.1991, 1 ex., v mraveništi u Lasius sp., 12.IV.1998, 4 ex., v mraveništi u Lasius sp; 5949A4: 12.IV.1987, 4 ex., v mraveništi u Lasius sp., 28.IV.2001, 1 ex., v mraveništi u Lasius sp., 30.IV.2006, 2 ex., v mraveništi u Lasius sp. na teplomilné stráni; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezuobsazenéhoLasius sp. na teplomilné stráni; 5949B12: 27.IV.2003, 12 ex., v mraveništi u Lasius sp., 26.IV.2004, více ex., ve více mraveništích u Lasius sp. na teplomilné stráni.
        Skupina R1, kategorie VU
 1. Euplectus karsteni (Reichenbach, 1816)5849C13: 16.I.2004, 1 ♂, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu; 5849C18: 9.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica rufa; 5949A10: 1.VI.2003, 2 ♀♀, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě.
        Skupina E
 1. Euplectus nanus (Reichenbach, 1816) – 5849C13: 8.V.2003, 1 ♀, v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 26.VI.1999, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu.
        Skupina E
 1. Euplectus  piceus [= pearcei Jeannel, 1954] Motschullsky, 1835 – 5949B11: 1 ♂, 3 ♀♀, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu.
        Skupina E
 1. Euplectus sanquineus Denny, 1825 – 5849C24: 25.VIII.2002, 2 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 21.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Fagniezia impressa (Panter, 1805) – 5848D5: 17.VII.2006, v prosevu mechu u potůčku v PR (P. Štourač lgt.); 5849C1: 14.VIII.2007, prošlapem mokřadních porostů rybníka Horní Kracle.
        Skupina R2
 1. Plectophloeus erichsoni erichsoni (Aubé, 1844) – 5949A10: 1.VI.2003, 1 ♂, v prosevu dutiny dubu na teplomilné stráni.
        Skupina R1, kategorie CR
 1. Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833) – 5849C24: 24.VIII.2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 31.VIII.2003, 1 ♂, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu.
        Skupina E
 1. Pselaphus heisei heisei Herbst, 1792 – 5848D5: 27.IX.2003, 1 ex., v prosevu trávy na vlhkých místech paseky s mladou monokulturou borovice ve smíšeném lese, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C24: 9.VI.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Reichenbachia juncorum (Leach, 1817) – 5848D5: 24.IX.2006, více ex., v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR, 9.X.2006, 1 ex., v prosevu rašeliníku v centru PR, 15.III.2008, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR; 5849C7: 29.IV.2001, 5 ex., smykem břehových porostů rybníka; 5849C24: 7.IX.2003, 1 ♀, v prosevu starého sena.
        Skupina E
 1. Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816) – 5849C24: 23.VI.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu.
        Skupina R2
 1. Tychus niger (Paykull, 1789) 5849C25: 16.VI.2005, 1 ♀, na světlo.
        Skupina E
 1. Tyrus mucronatus (Panzer, 1805)5849C1: 12.IV.2009, 1 ex., pod kůrou padlé borovice ve smíšeném lese; 5849C6: 18.VI.2005, 6 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C13: 8.V.2003, 1 ex., v prosevu lípového trouchu; 5849C24: 9.V.1987, 2 ex., v prosevu dubového trouchu, 30.V.1987, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.V.1997, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 13.IV.1998, 3 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 30.VIII.1998, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 19.IX.1998, 1 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 27.IX.1998, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 20.VI.1999, 2 ex., pod dřevem položeným na starý dubový pařez, 17.VI.2000, 3 ex., v prosevu dubového trouchu, 2.VII.2000, 1 ex., v prosevu březového trouchu, 25.VIII.2000, 2 ex., též imaturní v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 1 ex., pod dřevem položeným do dutiny dubu, 20.V.2001, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 9.VI.2001, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou položenou na padlý dub, 11.V.2002, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.IV.2003, 1 ♀, na zemi pod kůrou u paty soliterního dubu, 27.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě soliterního dubu, 8.V.2009, 2 ex., pod dřevem na pastvině; 5849D21: 1.VI.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A4: 18.VI.2008, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949A10: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu v teplomilné doubravě; 3.VI.2006, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
       Skupina R2

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:  
  Batrisodes adnexus
  (Hampe, 1863)
  Bibloporus mayeti Guillebeau, 1888
  Trichonyx sulcicollis (Reichenbach, 1816)
 
SCAPHIDIINAE
 
 1. Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 5848D5: 30.IV.2005, v prosevu v podmáčené olšině v PR; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus, 22.V.2005, 1 ex., poklepem mladé plodnice Polyporus squamosus; 5849C1: 3.VIII.2008, 1 ex., pod kůrou padlé lípy ve smíšeném lese; 5849C24: 1.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 10.V.1997, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 1.X.2000, 2 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 9.VI.2001, 4 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 23.IV.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 29.IV.1989, 5 ex., pod kůrou padlé břízy, 20.V.1989, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu listí pod dřevem na pastvině, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 22.V.1989, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi; 5949B8: 10.V.1987, 2 ex., poklepem plodnice Polyporus squamosus; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu listí v teplomilné doubravě; 6048B8: 6.V.1990, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 24.IV.1993, 1 ex., poklepem suchých dubových větví na zemi, 26.VI.1997, 2 ex., smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 3 ex., poklepem suchých jasanových větví na zemi; 6048B19: 11.IX.1993, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
      Skupina E
 1. Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 27.IV.1996, 30.V.2006, poklepem plodnice Daedalea quercina; 5949A10: 8.V.2004, v prosevu dubového trouchu; 5949B11: 14.V.2006, v prosevu dutiny dubu, 1.VII.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 25.VI.1995.
      Skupina E
 1. Scaphisoma assimile Ericsson, 1845 – 5848D5: 24.IX.2006, v prosevu mechu na okraji podmáčené olšiny v PR.
      Skupina E
 1. Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 – 5849C24: 3.VI.2007, 1 ex., 3.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 30.III.2008, v prosevu ztrouchnivělých habrových větví v teplomilné dubohabřině.
      Poznámka: nový druh pro území Bohemia nezařazený doposud do skupin a kategorií.
 1. Scaphisoma inopitatum Löbl, 1967 – 5949A4: 6.IV.1996.
       Skupina R

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do skupiny nebo kategorie:
  Scaphisoma boreale Lundblad, 1952
 
 
ALLECULINAE
 
 1. Allecula morio (Fabricius, 1787) – 5849C6: 18.VII.1992, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849C13: 22.VII.2001, 3 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 20.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 30.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači, 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 26.VI.1988, 1 ex., v dutině dubu, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem lípy, 16.VII.1988, 3 ex., poklepem lípy, 1.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 16.VII.1989, 11 ex., poklepem lípy, 23.VII.1989, 2 ex., poklepem lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 2 ex., na světlo, 29.VII.1991, 6 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 2 ex., poklepem lípy, 14.VII.1992, 2 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 6 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1995, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 20.VII.1996, 2 ex., poklepem dubu, 22.VIII.1996, 3 ex., poklepem dubu, 3.VIII.1997, 2 ex., poklepem dubu, 21.VI.1998, 1 ex., v dutině dubu, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem dubu, 22.VII.2000, 2 ex., v dutině dubu, 11.VIII.2000, 2 ex., poklepem dubu, 1.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu, 20.VII.2005, 1 ex., na kmeni dubu, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 27.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 4 ex., na světlo; 5849C25: 2.VII.1984, 2 ex., v dutině dubu, 26.VII.2008, na světlo, 30.VII.2008, 3 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., poklepem dubu, 6.VII.2002, 2 ex., poklepem habru; 5949C8: 7.VII.2002, 2 ex., 10.VII.2002, 2 ex., vše ve světelném lapači; 6048B4: 16.VII.1991, 1 ex., poklepem suchého dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 2 ex., poklepem dubu, 5.VIII.1995, 4 ex., poklepem dubu, 11.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 4 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 17.VIII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě; 6048D20: 14.VII.2006, 17.VIII.2006, 17.VII.2007, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 2. Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758)5849C24: 16.VII.1988, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949A4: 16.VIII.1987, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1989, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 5.VII.1993, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 1.VII.2008, více ex., poklepem kvetoucí lípy; 5949B12: 10.VII.2001, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 6.VII.2002, 6 ex., smykem na teplomilné stráni, 21.VII.2002, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 6048B8: 11.VII.2003, 1 ex., smykem na teplomilné stráni.
 3. Gonodera luperus (Herbst. 1783)5849C24: 18.V.1986, 1 ex., poklepem buku, 21.V.1988, 3 ex., poklepem javoru; 5849C25: 1.V.1984, 1 ex., poklepem borovice, 30.V.1987, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 30.V.1987, 3 ex., poklepem habru; 5949A17: 21.VI.1997, 2 ex., poklepem habru; 5949C13: 14.VI.1987, 3 ex., poklepem habru; 5949B12: 25.V.2008, poklepem dubu; 6048B8: 26.V.1982, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 7 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 2 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 1 ex., poklepem dubu, 4.II.1990, 1 ex., 13.V.1990, 16 ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 4 ex., poklepem dubu; 6048D6: 18.V.1989, 3 ex., poklepem dubu.
 4. Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792)5949B12: 10.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu; 6048B8: 10.VII.1987, 6 ex., poklepem dubu, 7.VIII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 4 ex., poklepem dubu, 16.VII.1991, 1 ex., poklepem dubu, 27.VI.1999, 2 ex., poklepem dubu, 6.VII.2001, 2 ex., poklepem dubu.
  Poznámka: v Čechách méně hojný druh xerothermních, stepních a lesostepních formací, na jižní Moravě běžný (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Isomira murina (Linnaeus, 1758)5849C13:23.VI.2001, 3 ex.,poklepem dubu; 5849C18: 4.VII.1996, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy; 5849C24: 6.VI.1987, 16 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 24.V.1988, 18 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1989, 9 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 5.VII.1993, 16 ex., poklepem kvetoucí lípy, 20.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 3.VI.2001, 8 ex., poklepem borovice, 3.VI.2001, 4. ex., poklepem smrku, 9.VI.2001, 7 ex., poklepem borovice; 5849C25: 12.VI.1987, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 19.VII.1991, 2 ex., poklepem suché borovice; 5949A4: 12.V.1993, 13 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 4.VI.1993, 1 ex., poklepem lípy, 5.VII.1993, 7 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.VII.1994, 2 ex., smykem na teplomilné stráni, 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni, 23.V.1999, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5949A17: 20.VI.1995, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949A23: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem hlohu; 5949B11: 30.V.2004, více ex., poklepem kvetoucího hlohu, 6.VII.2004, smykem teplomilných travnatých porostů; 5949B12:10.VII.2001, 16 ex., poklepem dubu, 8.VI.2002, 4 ex., poklepem habru; 6048B8: 27.VI.1987, 6 ex., poklepem dubu, 18.V.1988, 4 ex., poklepem dubu, 16.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 17.V.1989, 26 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VI.1989, 5 ex., poklepem dubu, 24.VI.1990, 7 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 7 ex., smykem podrostu v doubravě, 16.VII.1991, 1 ex., smykem podrostu v doubravě, 27.V.2001, 4 ex., poklepem dubu.
 2. Isomira semiflava (Küster, 1852) – 5849C24: 6.VI.1987, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, 2 ex., na světlo; 5949B12: 21.VI.2008, smykem teplomilného trávníku; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo v teplomilné doubravě.
 3. Mycetochara axillaris (Paykull, 1799)5849C24: 10.VI.1988, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., imaturní v prosevu dutiny dubu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5849C25: 13.VI.1998, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 14.VI.2006, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo.
  Poznámka:pravděpodobně v celé ČR, ale skrytě žijící s večerní aktivitou (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792)5849C19: 25.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 14.VI.1985, 1 ex., pod kůrou padlé břízy, 14.VII.1985, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 18.V.1986, 6 ex., pod kůrou padlé trouchnivějící břízy, 23.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 10.VI.1988, 3 ex., v trouchu břízy, 16.VII.1989, 2 ex., v trouchu břízy, 19.V.1990, 1 ex., na nezralém aethaliu žluté hlenky, 3.VIII.1997, 1 ex., pod kůrou padlé břízy; 5949B6: 12.VII.2001, poklepem suchého dubu.
  Kategorie VU
  Poznámka: z Čech jsou z posledních 50 letech známy jen tyto údaje, tj. z CHKO Křivoklátsko a údaje z okolí Českých Budějovic, hlavně Hluboká (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Mycetochara maura [= linearis (Illiger, 1794)] Fabricius, 17925849C6: 19.VI.1987, 1 ex., poklepem buku, 6.VI.1992, v prosevu dutiny buku; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlé ho buku, 13.VI.1986, 1 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 12.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5849C25: 22.VI.1986, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C6: 6.VI.1992, 1 ex., v prosevu dutiny buku; 5849C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949A4: 13.VI.2007, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5949B12: 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví; 6048B8: 24.V.1993, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
 2. Prionychus ater (Fabricius, 1775)5849C6: 18.VI.2005, 1 ex., pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: 13.VI.1986, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 22.VII.2000, 1 ex., pod položenou kůrou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 27.VII.2006, 3 ex., na světlo; 5849D21:29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 3 ex., na světlo v teplomilné doubravě, 30.VII.2002, 2 ex., na světlo v teplomilné doubravě.
 3. Prionychus melanarius (Germar, 1813)5849C24: 6.VI.1985, 2 ex., smykem travnatého podrostu, 25.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1988, 1 ex., poklepem dubu, 16.VII.1989, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 1 ex., na světlo, 10.VII.1991, pod kůrou padlého dubu, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VI.1992, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 23.VII.1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., smykem travnatého podrostu, 20.VII.2001, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 13.VII.2002, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitárního dubu, 28.VII.2002, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 10.VII.2003, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo, 11.VII.2006, 3 ex., na světlo, 27.VII.2006, 2 ex., na světlo, 29.VII.2007, v noci na kmeni dubu; 5849D21: 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo.
       Kategorie VU
  Poznámka: druh je znám z Čech v poslední době pouze z okolí Doks a Máchova jezera, CHKO Labské pískovce, Třeboně, Hlboké n/V a CHKO Křivoklátsko (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758)5849C19: 15.VI.2003, 3 ex., 18.VI.2003, 1 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 1.V.1982, 1 ex., poklepem borovice, 18.V.1986, 1 ex., poklepem dubu, 10.VI.1988, 3 ex., poklepem lípy, 25.VI.1988, 1 ♀, v prosevu dutiny dubu, 30.VI.1988, 1 ex., ve vinné pasti, 24.V.1988, 1 ♀, poklepem lípy, 6.VI.1989, 2 ex., poklepem borovice, 1.VII.1989, 1 ex., poklepem lípy, 27.VI.1990, 2 ex., na světlo, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 9.VII.1991, 11 ♂♂, na světlo, 30.VI.1992, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 3 ex., na světlo, 21.VI.1998, 2 ex., na světlo, 9.VI.2001, 2 ex., poklepem dubu, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 28.VII.2005, 4 ex., na světlo, 21.VI.2006, 6 ex., na světlo, 11.VII.2006, 3 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 2.VII.2008, na světlo; 5849C25: 20.V.1990, 2 ex., poklepem kvetoucího hlohu; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem borovice, 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 5949A17: 27.VII.1996, 1 ex., smykem podrostu v teplomilné svahové habřině; 5949C18: 17.VI.2002, 1 ex., na světlo (I. Novák lgt.); 6048B8: 28.V.1988, 3 ex., poklepem dubu, 11.VI.1989, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1990, 3 ex., poklepem dubu; 6048D20: 26.VI.2006, 17.V.2007, 1 ex., 20.V.2007, 2 ex., 5.VI.2007, 4 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 31.V.2008, 1 ex., 26.VI.2008, 1 ex., 2.VII.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.

  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:
  Hymenalia rufipes (Fabricius, 1792)
  Isomira semiflava (Küster, 1852)
  Mycetochara axillaris (Paykull, 1799)
  Prionychus ater (Fabricius, 1775)
  Prionychus melanarius (Germar, 1813)
 
DIAPERINAE
 
 1. Diaperis boleti (Linnaeus, 1756) 5848D9: 20.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5849C1: 9.VII.2006, 6. ex., na staré plodnici Piptoporus betulinus ve smíšeném lese; 5849C13: 22.VII.2001, 2 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C24: 20.VII.1986, 8 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 26.IV.1987, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus,7.VI.1988, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus,18.VI.1988, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 16.IV.1989, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.1989, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius,20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 1.VII.1989, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 16.III.1991, 2 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VIII.1997, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo,1.X.2000, 3 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,17.V.2002, 1 ex., na světlo, 23.V.2004, 6 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 2 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 28.VII.2008, na světlo, 26.VIII.2009, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849C25: 19.VII.1991, 3 ex., poklepem plodnice Phacolus schweinitzii, 12.X.1991, 1 ex., ex pupe z plodnice Piptoporus betulinus; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B4: 21.VI.1987, 7 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus.
 
LAGRIINAE
 
 1. Lagria atripes Mulsant, 1855 – 5949A4: 23.V.1999, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 11.VIII.2000, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A22; 5949C8: 21.VII.2002, 1 ex., ve světelném lapači; 5949C13: 14.VI.1987, 1 ex., poklepem habru; 5949B12: 21.V.1992, 1 ex., poklepem křovin na teplomilné stráni, 10.VII.2001, 3 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B8: 22.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 1 ex., poklepem dubu, 13.V.1990, 2 ex., poklepem dubu, 24.VI.1990, 1 ex., poklepem dubu, 21.VI.1991, 2 ex., poklepem dubu, 24.V.1992, 2 ex., poklepem dubu; 6048D20: 1.VIII.2008, 2 ex., ve světelném lapači.
 2. Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – 5848D5: 4.VIII.1991, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 13.VII.2001, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C19: 9.VII.2003, 3 ex., 13.VII.2003, 1 ex., 20.VII.2003, 3 ex., 3.VIII.2003, 1 ex., 10.VIII.2003, 1 ex., 10.VII.2004, 7 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 16.VII.1989, 2 ex., poklepem kvetoucí lípy, 30.VII.1990, 2 ex., na světlo, 10.VII.1991, 3 ex., na světlo, 29.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 27.VI.1992, 3 ex., poklepem dubu, 30.VI.1992, 2 ex., na světlo, 10.VII.2004, 7 ex., na světlo, 5.VIII.2004, 7 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5948D5: 22.VII.1990, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5948D24: 27.VII.1989, 4 ex., smykem v nivě řeky; 5949A4: 23.VII.1989, 4 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A23: 26.VI.1990, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo, 7.VII.1989, 3 ex., na světlo; 5949B6; 5949B7: 10.VII.2001, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, více ex., poklepem dubu, 24.VII.2001, 1 ex., na světlo; 6048B3: 20.VI.1992, 4 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 10.VII.1987, 1 ex., poklepem dubu, 19.VII.1989, 5 ex., smykem v doubravě, 11.VII.2002, 3 ex., na světlo; 6048D20: 22.VI.2006, 14.VII.2006, 17.VII.2006, 20.VII.2006, 24.VII.2006, 27.VII.2006, 8.VI.2007, 3 ex., 12.VI.2007, 1 ex., 18.VI.2007, 1 ex., 22.VI.2007, 1 ex., 14.VII.2007, 12 ex., 17.VII.2007, 3 ex., 19.VII.2007, 1 ex., 26.VI.2008, 1 ex., 4.VII.2008, 1 ex., 20.VII.2008, 4 ex., 1.VIII.2008, 1 ex., vše ve světelném lapači.
 
TENEBRIONIIAE
 
 1. Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797) – 5849C24: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou položenou k patě solitérního dubu, 25.VIII.2008, 4 ex., v prosevu starého sena, 20.VI.2007, 1 ex., na světlo.
  Poznámka:údaje z volné přírody jsou zajímavé; většinou je hlášen ze skladišť nebo velkochovů (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Alphitophagus bifasciatus (Say, 1823)5849C19: 13.VIII.2003, 2 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 27.IV.1986, 2 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus, 27.VII.1988, v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus,17.VII.1999, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 20.V.2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, 1 ex., poklepem suché plodnice Pleurotes sp., 6.VII.2004, 1 ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21:8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus.
  Poznámka: nepůvodní synantropní druh, na mnoha místech nalézán i ve volné přírodě na plodnicích různých stromových hub, ve vlhkém zaplísněném prostředí, pod kůrou a hnijícími přírodními produkty.
 1. Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – 5848D5: 21.VIII.2004, více ex., též imaturní poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5848D13: 25.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice Fomes fomentarius; 5848D14: 10.IX.1989, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C6: 23.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C7: 22.VI.1991, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VII.1991, 2 ex., poklepem plodnice Ganoderma applanatum; 5849C12; 5849C16: 26.V.1991, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C18: 4.IV.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C24: VIII.1976, 16 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.V.1986, 18 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, Laetiporus sulphureus, Piptoporus betulinus,20.VII.1986, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.1989, 16.VII.1989, 3 ex., v prosevu zaschlé plodnice Pleurotes sp., 11.V.1991, 4 ex., v prosevu bukového trouchu s myceliem Fomes fomentarius, 8.VII.1991, 1 ex., na světlo, 21.VII.2004, 1 ex., na světlo, 28.IV.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949A4; 5949A18; 5949B3: 4.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 9.V.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B12: 19.III.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 22.X.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 6.V.1990, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B14: 19.VII.1986, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048D12: 17.X.1992, více ex., v prosevu staré plodnice Fomes fomentarius.
 2. Corticeus [= Hypophloeus] bicolor (Olivier, 1790) – 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
 3. Corticeus [= Hypophloeus] fasciatus (Fabricius, 1790) – 5849C24: 10.VII.1982, 2 ex., v prosevu zaschlé plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.2001, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu.
  Kategorie EN
  Poznámka:bývá nalézán v biotopech se starými dubovými porosty (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Corticeus [= Hypophloeus] linearis (Fabricius, 1790) – 5849C2: 17.VI.2006, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 24.VII.1991, 4 ex., poklepem suchých borových větví, 9.VIII.1991, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 4.VI.1993, 3 ex., poklepem suchých borových větví, 10.VIII.1993, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 1 ex., poklepem borovice, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem borovice, 2.VII.2000, 1 ex., poklepem suchých borových větví, 20.VI.2007, na světlo; 5849D21: 13.VII.2006, poklepem zasychajících borových větví; 5949A4: 18.VI.1994, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 6048B10: 2.VII.1995, 43 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce.
        Kategorie VU
 1. Corticeus [= Hypophloeus] longulus (Gyllenhal, 1827) – 5849C24: 21.IV.1985, 162 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 21.V.1995, 12 ex., pod kůrou položenou na čerstvé borové pařezy, 21.V.1995, 1 ex., poklepem borovice, 28.VII.2008, 1 ex., na světlo.
        Kategorie VU
 1. Corticeus [= Hypophloeus] unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)5848D9: 14.IX.1986, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5848D13: 3.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C1: 4.V.2008, 1 ex.,pod kůrou padlé olše v podmáčené olšině na přítoku rybníka Horní Kracle; 5849C6: 1.V.1991, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 6.VI.1992, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C7: 15.VI.1991, 3 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 15.VI.1991, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C12: 23.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 17.VIII.1996, 5 ex., v prosevu staré plodnice Polyporus squamosus; 5849C16: 26.V.1991, 4 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C17:29.VI.2008, pod dřevem položeným na starý bukový pařez; 5849C24: VI.1976, 3 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1976, 4 ex., pod kůrou padlého habru, IX.1976, 1 ex., pod kůrou padlého buku, VIII.1984, 4 ex., pod kůrou padlé břízy, 9.V.1986, 8 ex., pod kůrou padlého buku, 26.V.1989, 3 ex., pod dřevem položeným na čerstvý smrkový pařez, 1.VIII.1998, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 17.VI.2001, 2 ex., pod kůrou borového pařezu, 27.X.2001, 1 ex., imaturní pod kůrou padlého dubu, 28.VII.2005, 2 ex., na světlo; 5849D21: 11.V.2002, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.2004, 1 ex., na světlo; 5949A8: 5.VII.1995, 3 ex., pod kůrou padlé břízy; 5949A10; 5949B2: 22.V.1989, 4 ex., pod kůrou položenou na rok starý bukový pařez; 5949B3: 19.IV.1987, 11 ex., poklepem plodnice Trametes sp.; 5949B7: 9.V.1989, 6 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B8: 12.V.1987, 1 ex., pod kůrou padlého jasanu; 5949B11: 15.IV.2007, pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B8: 2.V.1987, 4 ex., poklepem plodnice Trametes sp., 6.V.1990, 6 ex., pod kůrou padlého buku, 5.VIII.1995, 3 ex., smykem v doubravě; 6048B9: 13.V.1986, 2 ex., pod kůrou padlého habru, 24.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 6048D6: 18.V.1989, 4 ex., pod kůrou padlého dubu; 6048D12: 17.X.1992, 2 ex., pod kůrou padlého buku.
 2. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) – 5849C24: V.1986, 2 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu; 5949A4: 18.VII.1993, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni, 3.VI.2001, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949A22: 20.VI.1987, 2 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 5949B3: 27.V.1989, 4 ex., pod kameny na teplomilné stráni; 6048B8: 21.V.1989, 3 ex., pod kameny na teplomilné stráni.
 3. Cylindronotus aeneus (Scopoli, 1863) – 5849C6: 23.V.1987, 23 ex., pod kůrou padlého buku; 5849C24: 29.IV.1989, 3 ex., pod kůrou padlého dubu, 3.VIII.1997, 1 ex., poklepem dubu; 6048B3: 15.V.1992, poklepem dubu; 6048B8: VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 7.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 28.V.1988, 2 ex., poklepem dubu, 21.V.1989, 3 ex., poklepem dubu, 18.V.1990, 2 ex., poklepem suchého dubu, 27.V.2001, 2 ex., poklepem dubu.
 4. Cylindronotus dermestoides (Illiger, 1798) – 6048B4: 27.VI.1987, 1 ex., poklepem dubu; 6048B8: VII.1977, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 26.V.1983, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, VI.1984, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 22.VI.1987, 1 ex., poklepem habru, 18.V.1988, 1 ex., poklepem suchých dubových větví, 28.V.1988, 2 ex., poklepem habru, 17.V.1989, 4 ex., poklepem kvetoucího hlohu, 18.V.1990, 3 ex., poklepem suchého dubu, 16.VII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 6.V.1995, 2 ex., poklepem dubu, 28.V.1995, 3 ex., poklepem dubu, 25.VI.1995, 4 ex., poklepem dubu, 27.V.2001, 1 ex., poklepem dubu; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., poklepem kvetoucího hlohu.
 5. Diaclina fagi (Panzer, 1799) – 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo.
        Kategorie EN
 1. Eledona agaricola (Herbst, 1783)5849C17:25.IX.2005, 1 ex., v prosevu staré plodnice Meripilus giganteus; 5849C24: VIII.1981, 6 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, VII.1982, 3 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, VIII.1984, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 14.VII.1985, 1 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 12.IV.1987, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,6.V.1987, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.1988, 6 ex., poklepem mladé plodnice Laetiporus sulphureus, 16.IV.1989, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus,16.VII.1989, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 4.VI.1993, 1 ex., na světlo, 25.X.1997, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 29.VIII.1998, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 1.X.2000, 4 ex., na světlo, 23.V.2004, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 13.VI.2004, více ex., v prosevu rozpadlé plodnice Laetiporus sulphureus, 20.VII.2005, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 21.VI.2006, 7 ex., na světlo, 20.VI.2007, na světlo, 30.VI.2007, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D12: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5849D21: 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 24.X.2007, více ex., poklepem staré plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B4: 21.VI.1987, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus; 6048B8: 26.VI.1988, 4 ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 6.V.1990, více ex., poklepem plodnice Laetiporus sulphureus, 19.X.1997, více ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
 2. Eledonoprius armatus (Panzer, 1799) – 5849C13: 22.VII.2001, 1 ex., poklepem kvetoucí lípy.
        Kategorie CR
   Poznámka: velmi málo údajů pro ČR (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Myrmechixenus [= Myrmecoxenus] subterraneus Chevrolat, 1835 – 5849C24: 12.IV.1987, 12 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. na teplomilné stráni, 18.IV.1987, 10 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. na teplomilné stráni; 5949A4: 23.XI.1997, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 1.IV.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp. na teplomilné stráni.
  Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Myrmechixenus vaporariorum Guérin–Ménéville, 1843 – 5849C24: 25.VIII.2002, 1 ex., v prosevu starého sena.
  Poznámka: málo údajů (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Neatus picipes (Herbst, 1797) – 5849C24: VI.1975, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 5.VI.1978, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VIII.1991, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu dutiny buku.
        Kategorie NT
 1. Neomida [= Hoplocephala] haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – 5848D5: 21.VIII.2004, 4 ex., též imaturní poklepem staré plodnice Phellinus nigricans v PR; 5849C1: 31.V.1998, více ex., v prosevu staré plodnice Fomitopsis pinicola; 5849C6: 19.V.1988, 6 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C16: 26.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice Ganoderma applanatum; 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 7.V.1978, 3 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, V.1982, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VII.1986, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 12.IV.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 21.V.1988, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 20.VI.1989, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 16.VII.1989, 21.VI.2006, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 7.VI.2007, poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5849C25: 14.II.1988, 10 ex., v plodnici Fomes fomentarius, 25.V.1991, více ex., v prosevu staré plodnice Fomes fomentarius; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo; 5949B8: 29.III.1987, více ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 24.IV.1988, 6 ex., v prosevu bukového trouchu; 5949B12: 19.III.1988, více ex., v plodnici Fomes fomentarius, 21.V.1988, 2 ex., poklepem mladé plodnice Fomes fomentarius.
        Kategorie VU
 1. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) – 5849C24: VI.1973, 1 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949A4: 23.VII.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 31.III.1990, 4 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VII.1993, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 6.IV.1997, pod kamenem na teplomilné stráni, 2.IV.2000, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 1.IV.2001, 15 ex., volně a pod kamenem na teplomilné stráni; 5949B2: 27.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 18.VIII.1989, 3 ex., pod kamenem na teplomilné stráni; 5949C14: 14.VI.1987, 1 ex., pod kamenem na okraji lesa; 6048B8: 21.V.1989, 2 ex., pod kamenem na teplomilné stráni, 15.V.1992, 6 ex., pod kamenem na teplomilné stráni.
 2. Palorus depressus (Fabricius, 1790) – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., smykem travnatých porostů, 22.VII.2000, 2 ex., ve starých výletových otvorech Cerambyx cerdo částečně zarostlých stromovou houbou, 11.II.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 20.V.2001, 3 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 17.VI.2001, 1 ex., poklepem dubu, 11.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 19.V.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 29.V.2004, 2 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus,13.VI.2004, 1 ex., pod dřevem položeným k patě dubu obsazeného mravencem Dendrolasius fuliginosus, 26.IX.2004, 2 ex., pod dřevem u paty solitérního dubu, 26.XII.2004, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 28.IX.2005, v prosevu u paty solitérního dubu obsazeného Dendrolasius fuliginosus, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 9.V.1987, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 14.II.1988, 1 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 1.V.1988, 2 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 13 ex., v prosevu mraveniště Formica sp..
        Kategorie NT
 1. Palorus subdepressus (Wollaston, 1864) – 5849C19: 25.VIII.2004, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 20.VII.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.
  Poznámka: nepůvodní druh, ve volné přírodě nalézán na plodnicích různých stromových hub a na zaplísněných místech pod kůrou stromů.
 1. Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)5849C24: 6.VII.1996, 1 ex., poklepem dubu, 26.IV.2007, v noci na padlém dubu, 10.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 14.II.1988, 5 ex., v prosevu mraveniště Formica sp., 4.II.1989, 52 ex., v prosevu mraveniště Formica sp.; 5849D21: 11.V.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.VIII.2007, poklepem zrající plodnice Laetiporus sulphureus, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 8.V.2008, v prosevu staré suché plodnice Laetiporus sulphureus, 17.V.2008, v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A10: 1.VI.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 8.V.2004, více ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu, 6.VII.2005, v prosevu dutiny lípy; 6048B8: 1.VI.1991, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus.
        Kategorie VU
 1. Platydema violaceum (Fabricius, 1790) – 5849C7: 11.VII.2004, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 28.VII.2002, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949A24: 19.IV.1986, 7 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu a habru.
  Kategorie NT
  Poznámka: druh se šíří v Čechách, bývá nalézán v souvislosti s hlívou Hirneola auricola judae (ucho jidášovo) (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) – 5849C7: 3.VI.1999, 4 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 28.IV.2002, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5849C18: 15.IX.1991, 3 ex., pod dřevem na polní cestě; 5849C19: 3.VI.1995, 1 ex., smykem mokřadního porostu; 5849C24: VI.1986, 3 ex., pod kůrou padlého buku, 3.VI.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 31.III.1990, 2 ex., poklepem větví na zemi, 29.VIII.1998, 6 ex., poklepem větví na zemi, 23.V.1999, 3 ex., poklepem větví na zemi, 8.V.2009, pod dřevem na pastvině; 5849C25: 12.VI.1987, 1 ex., poklepem lísky; 5949A1: 1.V.1992, 4 ex., pod dřevem u stodoly v polích; 5949A4: 21.V.1995, 1 ex., smykem na teplomilné stráni; 5949A12: 28.IX.1991, 1 ex., pod kamenem ve smíšeném lese; 5949B3: 22.V.1989, 6 ex., poklepem větví na zemi; 5949B11: 1.VII.2006, 2 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B12: 21.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi, 25.V.2008, poklepem suchých habrových větví, 21.VI.2008, pod dřevem na zemi v teplomilné dubohabřině; 5949C13: 14.VI.1987, 14 ex., pod kůrou padlého dubu a habru; 6048B3: 19.IV.1997, 1 ex., pod dřevem v nivě řeky; 6048B4: 25.IV.1999, 1 ex., smykem na lesní cestě; 6048B8: VII.1977, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 22.V.1987, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 28.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi, 24.VI.1990, 1 ex., smykem v doubravě, 11.VI.1992, 2 ex., smykem v doubravě, 25.VI.1995, 1 ex., imaturní smykem v doubravě, 30.VIII.1997, 6 ex., poklepem větví na zemi, 30.VIII.1997, 3 ex., v prosevu listí v doubravě, 11.VII.2003, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048D1: 8.V.1988, 1 ex., poklepem větví na zemi.
 2. Tenebrio molitor Linnaeus, 17585849C19: 16.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 2.VII.2000, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 2.VII.2008, 2 ex., na světlo; 5849D21: 29.VII.2002, 1 ex., na světlo, 12.VIII.2004, 1 ex., na světlo; 5949B4: 24.VII.1988, 2 ex., na světlo; 6048B8: 11.VII.2002, 4 ex., na světlo, 30.VII.2002, 1 ex., na světlo.
 3. Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 – 5849C24: V.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VI.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VII.1982, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, VIII.1984, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 16.V.1986, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, VI.1986, 6 ex., v návnadě z kynutého syrového těsta, 20.VII.1986, 4 ex., v prosevu dutiny dubu, 24.V.1988, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 10.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 20.VI.1989, 2 ex., pod kůrou padlého dubu, 5.VII.1989, 2 ex., v prosevu dutiny dubu, 1.X.2000, 3 ex., v prosevu bukového trouchu, 1.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu; 5849C25: 13.VII.2006, 3 ex., v prosevu u paty dubu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo; 5949A10: 8.V.2004, 1 ex., v prosevu dutiny dubu; 6048B8: 17.V.1989, 1 ex., v prosevu dutiny dubu.
        Kategorie CR
  Poznámka: reliktní druh, hojnější pouze v okolí Lednice a Břeclavi (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Tribolium madens (Charpentier, 1852) – 5849C19: 11.V.2003, 4 ex., 8.VI.2003, 2 ex., 11.VI.2003, 1 ex., 25.VI.2003, 1 ex., 3.VIII.2003, 2 ex., 13.VIII.2003, 1 ex., 17.VIII.2003, 2 ex., vše ve světelném lapači; 5849C24: 9.VI.2001, 26 ex., na spodní straně krmítka na pastvině; 5949B4: 24.VII.1988, 1 ex., na světlo.
  Poznámka: v Čechách málo nalézaný, vzácný druh (V. Novák, pers. comm., 2007).
 1. Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – 5849C19: 9.VII.2003, 1 ex., ve světelném lapači; 5849C24: V.1974, 5 ex., pod kůrou padlého buku, 20.V.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 16.VII.1989, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 30.VII.1990, 1 ex., na světlo, 10.V.1997, 4 ex., v prosevu bukového trouchu, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 9.VII.2000, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 20.V.2001, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 21.VII.2004, 2 ex., na světlo, 28.VII.2005, 1 ex., na světlo, 11.VII.2006, na světlo, 7.VI.2007, v noci na padlém dubu, 20.VI.2007, na světlo, 16.VII.2007, na světlo, 28.VII.2008, na světlo; 5849C25: 6.VI.1987, 1 ex., v prosevu bukového trouchu, 27.VII.1988, 1 ex., v prosevu březového trouchu, 16.IV.1989, 2 ex., v prosevu bukového trouchu; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 29.VII.2002, 3 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu; 5949A10: 8.V.2004, 2 ex., v prosevu trouchnivějícího dubového pařezu; 5949B4: 7.VII.1989, 1 ex., na světlo; 5949B6; 5949B11:3.VI.2006, pod kůrou padlého dubu; 6048B8: 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 1.VIII.2008, 1 ex., ve světelném lapači
 2. Uloma rufa (Piller et Mitterpacher, 1783) – 5849C25: 7.VIII.2008, 1 ex., ve staré bučině na světlo.
  Kategorie EN
  Faunisticky zajímavý nález nezařazený do kategorie:            
  Myrmechixenus vaporariorum Guérin–Ménéville, 1843
  Tribolium madens (Charpentier, 1852)
 
 
 1. Tetratoma ancora Fabricius, 17905849C24: V.1974, 1 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 20.V.1989, 1 ex., poklepem suchých větví dubu; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchých větví dubu, 9.V.1989, 2 ex., poklepem suchých větví habru; 5949B8: 10.V.1987, 16 ex., poklepem suchých větví habru; 5949B12: 21.VII.2002, 2 ex., poklepem suchého habru v teplomilné doubohabřině; 6048B4: 27.VI.1987, 3 ex., poklepem suchých větví dubu; 6048B8: 23.V.1987, 1 ex., poklepem suchých větví lípy, 27.VI.1987, 1 ex., poklepem suchých větví dubu, 24.VI.1990, 3 ex., poklepem suchých větví dubu, 28.VI.1991, 4 ex., poklepem suchých větví habru; 6048D2: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchých větví habru.
 2. Tetratoma fungorum Fabricius, 1790 – 5848D5: 29.III.2003, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus; 5848D9: 14.IX.1986, 1 ex., poklepem plodnice Hypholoma fasciculare; 5848D13: 25.X.1992, 2 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C6: X.1976, 21 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C13: 23.IX.2007, poklepem staré plodnice hřibovité houby; 5849C17: 11.XI.2006, poklepem staré plodnice Pholiota aurivella;5849C18: 29.XI.1986, 4 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp.; 5849C23: 20.XII.1992, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus; 5849C24: VIII.1976, 6 ex., poklepem plodnice Pleurotes sp., 25.X.1992, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 1.X.2000, 2 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 17.XI.2000, 2 ex., . v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus; 5949B12: 19.III.1988, 3 ex., v prosevu staré plodnice Pleurotes sp..
 

THROSCIDAE [= TRIXAGIDAE]

 
 1. Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859) 5849C7: 24.VI.1995, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 22.VIII.1996, 2 ex., smykem na lesní cestě; 5849C13: 22.VII.2001, 3 ex., smykem na lesní cestě; 5849C24: 23.V.1986, 1 ex., poklepem suché břízy, 20.V.1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, 9.VIII.1991, 2 ex., poklepem dubu, 14.VII.1992, 1 ex., poklepem dubu, 11.VI.1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, 19.V.2002, 1 ex., v prosevu staré trávy, 26.IV.2007, sběr v noci na padlém dubu, 7.VI.2007, sběr v noci na padlém dubu; 5849C25: 30.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku; 5849D21; 5949A4: 24.II.1990, 10 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949A17: 8.VI.1991, 2 ex., poklepem suchého habru, 27.VII.1996, 3 ex., smykem v nivě potoka; 5949B2: 23.IX.1995, 3 ex., smykem v bučině; 5949B8; 6048B8: 2.V.1987, 1 ex., poklepem suchého buku, 22.V.1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, 22.VI.1987, 1 ex., smykem v doubravě, 21.V.2003, 2 ex., poklepem dubu; 6048D6: 8.V.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Trixagus [= Throscus] dermestoides (Linnaeus, 1766) – 5848D5: 14.VI.1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, 9.V.1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, 11.VI.1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, 16.VII.1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR; 5849C1: 2.VIII.1995, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C6: 28.V.1989, 1 ex., poklepem suchého buku, 5.VII.1996, 1 ex., smykem na lesní cestě; 5849C7: 24.VI.1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, 4.V.1996, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C11: 24.VII.1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese; 5849C12; 5849C17: 7.VII.1997, 2 ex., smykem ve smíšeném lese; 5849C24: 1.VI.1986, 1 ex., poklepem suché lípy, 30.VI.1988, 2 ex., poklepem dubu, 8.VII.1991, 3 ex., na světlo, 4.VI.1993, 2 ex., na světlo, 3.VI.1994, 1 ex., na světlo, 10.V.1998, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, 17.V.2002, 7 ex., na světlo, 4.VI.2002, 3 ex., na světlo, 26.VI.2002, 4 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 3 ex., smykem travnatých lučních porostů 5949A17: 5.VII.1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině, 21.VI.1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině; 5949B7: 10.VII.2001, 1 ex., smykem v nivě potoka; 5949B12: 10.VII.2001, 3 ex., smykem v doubravě; 6048B8: 16.VI.1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, 11.VII.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 22.VI.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
 3. Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 – 5849C24: 4.VI.1993, 1 ex., na světlo; 5948D24: 21.VII.1989, 1 ex., smykem v nivě řeky; 6048B8: 11.VII.2002, 2 ex., na světlo.
  Poznámka: všechny nálezy se týkají samic. Pro potvrzení výskytu v CHKO je třeba nález samce.
 
 
 1. Trox hispidus (Pontoppidan, 1763) – 5849C19: 11.VI.2004, 1 ex., ve světelném lapači
 2. Trox perrisii Fairmaire, 1868 – 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo; 6048D20: 14.VII.2007, 1 ex., ve světelném lapači.
      Kategorie EN
  Poznámka: nový druh pro území Bohemia. Nález z roku 2007 je nejen druhý nález pro CHKO Křivoklátsko, ale i pro území Bohemia.
 1. Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) – 5849C24: 10.V.1997, 8 ex., na kadaveru.
 2. Trox scaber (Linnaeus, 1767) – 5849C19: 10.VII.2004, ve světelném lapači; 5849C24: 3.VI.1994, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 17.V.1997, 1 ex., na světlo, 21.VI.1998, 1 ex., na světlo, 17.V.2002, 2 ex., na světlo, 4.VI.2002, 1 ex., na světlo, 27.V.2005, 1 ex., na světlo, 7.VI.2007, na světlo; 5849C25: 16.VI.2005, 1 ex., na světlo; 5849D21: 18.VI.2002, 2 ex., na světlo, 25.IV.2003, 1 ex., na světlo, 9.VI.2004, 3 ex., na světlo; 5949A10: 18.V.2003, 1 ex., na světlo; 5949B12: 24.VII.2001, 1 ex., na světlo.
 
TROGOSITIDAE [= PELTIDAE]
 
 1. Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761) 5848D5: 10.VI.1994, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce ve smíšeném lese; 5849C1: 12.VI.2005, poklepem zasychajících borových větví ve smíšeném lese; 5849C2: 7.V.2005, ve feromonovém lapači na kůrovce, 28.V.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 17.VI.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce, 8.VII.2006, ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C6: 6.VI.1992, 2 ex., poklepem suchého buku; 5849C7: 22.VI.1991, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, 11.VII.2004, více ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 5849C24: 24.VII.1991, 4 ex., poklepem suché borovice, 29.VII.1991, 1 ex., poklepem suché borovice, 9.VIII.1991, 3 ex., poklepem suché borovice, 6.VII.1996, 1 ex., poklepem borovice, 21.VI.1998, 3 ex., poklepem suché borovice, 1.VII.2001, 1 ex., poklepem suché borovice, 17.VII.2002, 1 ex., poklepem suché borovice; 5849C25: 8.V.1995, 1 ex., na metru bukového dřeva, 27.VI.1998, 16 ex., pod kůrou padlého buku; 5949B3: 27.V.1989, 1 ex., na metru modřínového dřeva; 6048B4: 17.V.1997, 2 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6048B8: 6.V.1995, 1 ex., smykem v doubravě; 6048B10: 2.VII.1995, 117 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce; 6049A2: 15.V.1992, 1 ex., poklepem suchého dubu.
 2. Tenebroides fuscus (Goeze, 1777) – 5849C24: VI.1975, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 21.V.1988, 2 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius, 7.VI.1988, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, 2.V.1993, 8 ex., pod kůrou stojícího suchého dubu, 29.VIII.1998, 1 ex., v prosevu staré plodnice Laetiporus sulphureus, 20.V.2001, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, 9.VI.2002, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, 11.VII.2006, 1 ex., na světlo, 15.IV.2007, v noci na padlém dubu, 8.V.2009, pod kůrou padlého buku; 5849C25: 20.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku, 13.VII.2006, 1 ex., na kvasící dubové míze; 5849D21: 18.VI.2002, 1 ex., na světlo, 8.V.2008, pod kůrou padlého dubu, 18.VI.2008, poklepem suché plodnice Laetiporus sulphureus; 5949A4: 24.II.1990, 1 ex., pod kůrou stojícího javoru; 5949B3: 8.XI.1992, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu; 5949B7: 9.V.1989, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius.
 3. Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)5949A24: VII.1964, 1 ex., pod kůrou padlého dubu; 5949B3: 1.VII.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 5949B7: 4.VII.1987, 2 ex., poklepem suchého habru; 5949B12: 4.VI.1987, 1 ex., poklepem plodnice Fomes fomentarius; 6048B4: VIII.1979, 6 ex., pod kůrou dubového pařezu; 6048B8: 3.VI.1988, 1 ex., poklepem suchých habrových větví, 6.V.1990, 1 ex., pod kůrou padlého buku; 6048B9: 13.V.1986, 1 ex., pod kůrou dubového pařezu, 22.V.1987, 1 ex., poklepem plodnice Piptoporus betulinus; 6048D6: 18.V.1989, 1 ex., pod kůrou padlého dubu.

 

TOPlist