ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 04.09.2013
ELATERIDARIUM ročník 7 (2013)   strany  91-92  (07.10.2013)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 929.5kB]

 

Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 (Coleoptera: Curculionidae) – nový druh nosatce ve fauně Slovenska

Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 (Coleoptera: Curculionidae) – new weevil species in the fauna of Slovakia

Jiří Krátký

Třebechovická 821, CZ – 500 03 Hradec Králové, Česká republika
e-mail: macshort@tiscali.cz


Abstract. Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 was found for the first time in Southern Slovakia. Veronica chamaedrys is reported as a possible host plant of this species in Slovakia.

Key words: Curculionidae, Gymnetron rotundicolle, Slovakia, faunistics, host plant

 

Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 (Obr. 1)

Slovakia mer., Martovce env., Stará Nitra (8174)*, GPS: N47°49'51.75", E18°08'13.08", 108 m n. m., 20.VII.2013, 1 ex., J. Krátký lgt., det. et coll.
Druh původně známý z Ukrajiny, jižního Ruska, Bulharska, Turecka, Gruzie, Arménie, Íránu, Turkmenistánu, Uzbekistánu a Kazachstánu (Caldara 2008). V posledních letech byl neočekávaně zjištěn ve střední a západní Evropě, velmi daleko do původního areálu rozšíření. Původ výskytu v nových oblastech není znám, předpokládá se zavlečení s dopravou nebo se sezanicemi živných rostlin (Caldara 2008). Druh je tak znám z České republiky (Strejček 2007, Krátký & Trnka 2012), Itálie (Caldara 2008) a Švýcarska (Germann et al. 2013). Nově byl nalezen také v Podunají na jižním Slovensku, kde byl jeden kus nasmýkán v mokřadních loukách v okolí zazemněných ramen někdejšího původního neregulovaného toku řeky Nitry (tzv. Stará Nitra - Obr. 3). Jako živná rostlina byl z Čech z okolí Hradce Králové udáván rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys - Obr. 2) (Krátký & Trnka 2012) a ze Švýcarska rozrazil perský (V. persica). Vzhledem k charakteru biotopu Staré Nitry lze předpokládat, že i zde může být G. rotundicolle vázán na r. rezekvítek (V. chamaedrys), případně některý další druh rozrazilu (Veronica spp.).
Nový druh pro Slovensko.

* Faunistický čtverec pro mapování České republiky a Slovenska je převzatý z práce Pruner & Míka (1996).


Literatura:

CALDARA R. 2008: Quattro specie di Curculionidae nuove per la fauna italiana (Coleoptera). Bolletino della Societa entomologica italiana, 140 (3): 185-188.

GERMANN CH., TRIVELLONE V., POLLINI PALTRINIERI L. & MORETTI M. 2013: First record of the adventive weevil Gymnetron rotundicolle Gyllenhal, 1838 from Switzerland (Coleoptera, Curculionidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft Bulletin de la Société entomologique suisse,86: 1–5.

KRÁTKÝ J. & TRNKA F. 2012:Records of two interesting weevil species in the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae). - Weevil News: http://www.curci.de, 82: 2 pp., CURCULIO-Institute: Mönchengladbach.

PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1-115 (in Czech, English summary).

STREJČEK J. 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 226. Coleoptera: Bruchidae, Curculionidae. Klapalekiana, 43: 85-86.

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3

TOPlist