ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 17.02.2014
ELATERIDARIUM ročník 8 (2014)   strany  36-56  (25.02.2014)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 10.1MB]

 

Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska

Faunistics of Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia

Mertlik Josef

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Česká republika
mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, the list of the records of Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) in the Czech Republic and Slovakia is provided, as well as the first records for Estonia, Croatia, Georgia and Greece. The biotopes of this click-beetle species are described in detail and photo-documented. The website photogallery containg 251 photographs of the biotopes is a supplement of this paper (see Summary).

Key words: Coleoptera, Elateridae, Crepidophorus mutilatus, distribution, Europe, faunistics, biotope, Czech Republic, Slovakia
 

Obr. 1. Crepidophorus mutilatus, ♂
Foto Ivo Jeniš

 
Obr. 2. Crepidophorus mutilatus, ♀
Foto Ivo Jeniš

 

Metodika

     Rozšíření kovaříka Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) na území České republiky a Slovenska až doposud nebylo předmětem intenzivního zkoumání. Jednotlivé nálezy uveřejnili ve svých pracích autoři Brancsik (1910), Deneš et Niedl (1973), Fleischer (1927-1930), Gerhardt (1910), Horion (1953), Lahoda (2013), Lokaj (1869), Mertlik (2007b), Pečírka (1923), Rébl (2010), Roubal (1924), Roubal (1936b), Týr (2014) a Žirovnický (1968).
     Laibner (2000) uvádí na území České republiky jeho výskyt z Křivoklátské vrchoviny, Lánské plošiny, Pražské kotliny, Třeboňské pánve, Hřebenů, Ostravské pánve a Dolno- a Hornomoravského úvalu, ze Slovenska z jižního okraje Slovenského Rudohoří a z Vihorlatu, ale neuvádí žádné konkrétní a tím použitelné faunistické údaje.

     V této práci je uveden přehled publikovaných nálezů a přehled nálezů, které se mi podařilo shromáždit v rámci soukromému programu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae na území České republiky a Slovenska (Mertlik 2007a).

     K identifikaci nálezů druhu C. mutilatus byly krom imag odchycených v terénu využity i nálezy jeho larev či zbytků těl imag. Ke spolehlivé identifikaci tohoto druhu zcela postačují i nálezy štítů či jednotlivých krovek, protože jejich tvar je zcela nezaměnitelný s ostatními evropskými druhy čeledi Elateridae Leach, 1815.
 

Obr. 3. Část dokladového materiálu (larvy a torza těl imag Crepidophorus mutilatus), J. Mertlik coll.

 

     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Studovaný materiál je uložen v následujících sbírkách:
     Muzejní sbírky a jejich zkratky: Muzeum východních Čech v Hradci Králové – MVČ HK, Entomologické oddělení Národního Muzea v Praze – NM Praha, Moravské zemské muzeum v Brně – MZM Brno, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – JM Znojmo, Maďarského přírodo-historického muzea v Budapešti – HNHM Budapest a Západočeského muzea v Plzni – ZPM Plzeň.
     Soukromé sbírky: Michal Bednařík (Olomouc), Ludvík Bobot (Zlín); Petr Brůha (Ústí nad Labem), Svätopluk Čepelák (Šala), † Zdeněk Doležal (Plzeň), Václav Dušánek (Zábřeh), Josef Hála (Vyškov), František Houška (České Budějovice, Vladimír Hron (Chrudim), Ivo Jeniš (Náklo), Milan Kovařík (Praha), Jiří Krátký (Hradec Králové), Petr Kylies (Slaný), Vít Kubáň (Šlapanice), Vladimír Kubinec (Banská Bystrica), Jiří Lahoda (Chrastavice), Ivo Martinů (Olomouc), Miroslav Mikát (Hradec Králové), Jan Pavlíček (Opočno), Karel Rébl (Nové Strašecí), Martin Samek (Skalice), Radovan Schles (Brno), Tomáš Sitek (Ostrava), Ivo Smatana (Košice), † Zdeněk Šťastný (Mladá Boleslav), Dušan Vacík (Hranice), Štěpán Vodka (České Budějovice) a Bořivoj Zbuzek (Praha).
     Seznamy sbírek (SZ), které mi poskytli kolegové, a ve kterých jsou uvedeny nálezy C. mutilatus, jsou v přehledu nálezů uvedeny následujícím způsobem: seznam sbírky Svätopluka Čepeláka (Šala) z roku 2012 – (SZ Čepelák 2012); seznamy sbírky Františka Houšky (České Budějovice) z let 2004 a 2012 – (SZ Houška 2004) a (SZ Houška 2008); seznam sbírky Jana Pavlíčka (Opočno) z roku 2001 – (SZ Pavlíček 2001); seznam části sbírky Radovana Schlese (Brno) z roku 2007 – (SZ Schles 2007) a seznam sbírky Richarda Szopy (Bystřice nad Olší) z roku 2006 – (SZ Szopa 2006).

     Čtyři neověřené údaje (z faunistických čtverců 6374, 6375, 7054 a 7060 – nepodařilo se navázat kontakt s údajnými nálezci), jsem přejal z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK Praha), kterou provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha (Chobot, Zárybnický & Kučera 2012). Z celkem dvanácti zde označených faunistických čtverců (stav ke dni 13.2.2014), zde byly uvedeny jen tři správné – mnou v terénu ověřené čtverce (5446, 6664, 6763). Údaje z dalších čtyř čtverců (5849, 5949, 6048) byly nepřesné (= chyby ve jménu nálezce nebo záměna čtverce, J. Mertlik revid. 2014). Dva údaje ze čtverců 6666 a 6764 byly vymyšleny zapisovatelem a uvedeny pod mým jménem!
     Doporučuji proto provozovatelům této databáze, aby správným zápisům entomologických údajů věnovali zvýšenou pozornost. Jinak, ač jistě neúmyslně, způsobují podobnými záměnami lokalit ve své databázi degradaci entomologie dle pojetí France (2006). Viz Databanka fauny Slovenska (DFS), která je pro odbornou práci z důvodu nerevidovatelnosti v ní prezentovaných údajů nepoužitelná.

     Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář(e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); revid. – revidoval (examined); sp. – druh (species). Pokud se podařilo dochovat z nalezených larev C. mutilatus imaga, je počet těchto imag a datum jejich objevení (je li známé), zapsáno takto: (1 , ex larva, 1.V.1999).


     V textu článku je uvedena reprezentativní část fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace nálezů je k dispozici v internetovém vyhledávači na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php
     Do tohoto vyhledávače zadáte jako klíčové slovo „Crepidophorus“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (251 obrázků na 13 stránkách). Kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli. Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost.
 

Rozšíření druhu Crepidophorus mutilatus

    Crepidophorus mutilatus byl popsán z území Německa (Erlangen a Norimberk). První ucelený přehled o rozšíření tohoto druhu uvádí Horion (1953).
     V Katalogu palearktických brouků (Cate 2007) je C. mutilatus uveden pro území Běloruska, Bulharska, Česka, Dánska, Finska, Francie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska (středoevropské teritorium), Slovenska, Slovinska, Švédska, Švýcarska a Ukrajiny.
     Z Belgie jej uvádí Thomaes (2011), z Bosny a Herzegoviny Roubal (1924), ze Španělska Recalde et al. (2007) a z Turecka Platia et. al (2011).

     Zde jsou uvedeny první nálezy C. mutilatus pro území Estonska, Gruzie, Chorvatska a Řecka:

Estonsko, Pärnu, 30. VI. 1991, 1 ♂, Robert Balada leg., J. Mertlik coll.

Gruzie (Abcházie), Kavkaz occ., Hlavní Kavkazský hřbet, Pschusskij Zapovednik, Sanchara Poljana, levý břeh řeky Baul, 1010 m (43°24.7'N, 40°52.4'E), 22. VII. 2011, 1 ♂, A. Podlussány leg., HNHM Budapest coll., J. Mertlik det. 2012.

Chorvatsko, Krbavsko polje, Šalamunič env., pastevní les (44°38'12.75"N, 15°39'35.21"E), 633 m, 13. X. 1999, 2 larvy, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (obr. 6-7).

Řecko, Ossa Mts, horské sedlo na cestě mezi obcemi Stomió – Spiliá (39°49'56.68"N, 22°40'58.81"E), 1056 m, 11. VI. 2008, 1 ex., sklepán z větví solitérního buku, Václav Dušánek leg., et coll., J. Mertlik det. 2008 (obr. 4-5).

Řecko, Thessalia, pref. Karditsa, Pindos Mts, 3 km JZ od Neraida, jedlový les (39°17'0.60"N, 21°40'55.40"E), 1380 m, 1. VII. 2012, mrtvý ex. na zemi, A. Kotán, A. Márkus, P. Nemes & T. Németh leg. (Tamás Németh, 29.I.2014, pers. comm.).

     Potvrzení výskytu na území Bulharska (Roubal 1936a): Bulgaria occ., Kresna, 6. VI. 1991, 1 ♂, Jan Schneider leg., J. Mertlik coll.

Obr. 4. Řecko, Ossa Mts, horské sedlo na cestě mezi obcemi Stomió – Spiliá, 11.VI.2008 → Obr. 5. Řecko, Ossa Mts, horské sedlo na cestě mezi obcemi Stomió – Spiliá, 11.VI.2008
Obr. 6. Chorvatsko, Šalamunič env., Laudonov Gaj, 13.X.1999 → Obr. 7. Chorvatsko, Šalamunič env., Laudonov Gaj, 13.X.1999

Přehled nálezů Crepidophorus mutilatus na území České republiky a Slovenska

 

 

Obr. 8. Faunistická mapa Crepidophorus mutilatus na území České republiky a Slovenska ke dni 24. února 2014

 

ČESKÁ REPUBLIKA (Bohemia):
5151: Bohemia bor., Mezní Louka [Rainwiese], 1845-65, 1 ex., v dutém dubu, nadlesní Schönbach leg. (Lokaj 1869; Pečírka 1923).
5151: Bohemia bor., Děčín – Podskalí, údolí Labe, suťový les, 17. X. 2008, 2 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5347: Bohemia bor., Litvínov env., Lounice, bukový les nad přehradou Janov (50°36'50.953"N, 13°33'21.135"E), 19. XI. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Bohemia bor., 1 km SZ od žel. st. Osek město, Hrad Osek, dubovo-bukový svahový les, 9. IV. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5352: Bohemia bor., Litice, vrch Vlhošť, 24. 3. 2011, 3 larvy (1 ♀, ex larva), v trouchnivém dřevě rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5353: Bohemia bor., Zákupy, bez data, 1 ex., K. Syrovátka leg. (Roubal 1924).
5353: Bohemia bor., Staré Splavy env., Polomené hory, vrch Dub (N50 36.741 E14 38.531), 3. IV. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5354: Bohemia bor., Mimoň env., vrch Ralsko, 11.10.2010, 1 larva, 1 krovka, v trouchnivém dřevě v dutině kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Bohemia bor., Červený Hrádek – obora, lipová alej, 11. X. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě stěny dutiny kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Bohemia bor., Jezeří env., NPR Jezerka, suťový les, 5. VII. 2004, 1 ♂, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
5446: Bohemia bor., Černice, zámek Jezeří env., jižní svah údolí Šramnického potoka (5446-47), 11. X. 2006, 2 larvy, v trouchu dutiny v pahýlu kmene buku (spolu s Osmoderma barnabita), J. Mertlik leg. et coll.
5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 krovka, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Limoniscus violaceus, Ischnodes sanguinicollis a Cerophytum elateroides – obr. 32) , J. Mertlik leg. et coll.
5454: Bohemia bor., Bezděz, I. 1962, 1 ♀, M. Sláma leg., MVČ HK coll., J. Mertlik revid. 2006
5454: Bohemia bor., Bezděz env., vrchol Malého Bezdězu (obr. 21), 1. VI. 1993, 1 ♂, chycen za letu, J. Mertlik leg. et coll.; 17. X. 2008, štít, v dutině kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5454: Bohemia bor., Bezděz env., vrch Velký Bezděz, 19. X. 2008, více larev, v trouchu dutin kmene lípy (spolu s Osmoderma barnabita, Ampedus cardinalis a Elater ferrugineus) a kmene buku (spolu s Ischnodes sanguinicollis, Elater ferrugineus a Megapenthes lugens – obr. 26), J. Mertlik leg. et coll.
5551: Bohemia centr., Roudnice (5551?), bez data, 1 ex., v duté jabloni, Fleischer leg. (Fleischer 1927-1930).
5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, Himlštejn, suťový les, 9. V. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5656: Bohemia centr., Chudíř env., hráz rybníka, 2. II. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny kmene jírovce, Martin Samek leg. et coll., J. Mertlik det.
5743: Bohemia occ., Karlovy Vary, suťový les (50°13'38.234"N, 12°53'3.268"E), 18. XI. 2009, štít a krovka, v dutinách dvou kmenů buků, J. Mertlik leg.et coll.
5749: Bohemia centr., Přerubenice, VII. 1941, 1 ♂, Prokš leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001.
5751: Bohemia centr., Veltrusy, 20. VI. 1951, 1 ♂, B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001; 13. VI. 1952. 1 ♂, 1 ♀, B. Štícha leg., B. Štícha coll. in coll NM Praha, V. Kubáň revid. 2014; 15. VI. 1964, 1 ♂, B. Štícha leg., B. Štícha coll. in coll NM Praha, V. Kubáň revid. 2014.
5751: Bohemia centr., Veltrusy, lužní les u zámku, 16. III. 1990, 15 ex. (10 ex., ex larvae, VI. 1990), v dutině rozřezaného kmene jasanu (spolu s Dorcus parallelepipedus a Ampedus cardinalis); lužní les a obora, 7. III. 1995, 20 ex. (3 ex., ex larvae, VI. 1995), v dutinách ležících dubových kmenů, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 28. II. 2003, více larev, v šedém vlhkém trouchu v dutině rozřezaného kmene topolu, 8 metrů nad zemí (spolu s Ampedus elegantulus), J. Mertlik leg. et coll.; 2. XII. 2003, 30 larev (1 ♀, ex larva, V. 2004), v trouchnivém dřevě v dutině rozřezaného kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2004, 2 larvy, v trouchnivém dřevě ležícího dutého kmene dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.; 11. III. 2007, více larev, (2 ♂♂, ex larvae, VI. 2007 ), v trouchnivém dřevě padlého kmene jírovce (spolu s Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 3 larvy (2 ♂♂, ex. larvae, 21.-22. IV. 2007), D. Vacík leg., det. et coll.
5752: Bohemia centr., Veltrusy, park, lipová alej, 26. III. 1998, 1 larva, v trouchnivém dřevě u stěny dutiny rozlomeného a rozřezaného kmene lípy (v dutině zbytky včelího díla a množství mrtvol Osmoderma barnabita), J. Mertlik leg. et det.
5846: Bohemia bor., Petrohrad, 19. VII. 1987, 1 ex., Z. Doležal leg., J. Mertlik det., ZPM Plzeň coll. (Týr 2014).
5848: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda, VI. 2010, 1 ♀ P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.
5848: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda env., Dlouhý hřeben (5848d), 7. 2001, 1 ex., seděl na kmeni buku (v 19.00 hod.), Milan Kovařík leg., det. et coll. (Milan Kovařík, pers. comm.).
5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány env., Lánská obora (5849C24), VII. 1982, 1 ♀, na kmeni solitérního dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 25.VI.1988, 1 ♂, poklepem kvetoucí lípy, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 27.VI.1992, 1 ♂, poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 23.VI.1999, 1 ♀, poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 7.V.2000, 1 ♀, pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010).
5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Lánská obora (5849c25), 4. VII. 2010, 1 ex., nárazová past č. 13 ve staré bučině, K. Rébl leg., det. et coll.
5849: Bohemia centr., Nový Dům, 15. VI. 2002, 1 ♂, aktivně lezoucí uvnitř velké dutiny stojícího buku, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5850: Bohemia centr., Smečno, VI. 1945, 1 ♀, Pfeffer leg. et coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009.
5852: Bohemia centr., Praha (?5852), Praha, 28. VI. 1945, 1 ♀, sběratel neuveden, B. Štícha coll. in coll NM Praha, V. Kubáň revid. 2014; 16. VI. 1950, 2 ♀♀, B. Štícha leg., MVČ HK coll., J. Mertlik revid. 2006.
5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, bažantnice, dubová alej, 25. III. 1995, více larev, (6 ex., ex larvae), dutý pařez dubu (spolu s Ampedus cardinalis , A. brunnicornis a Melanotus villosus – viz obr. 31, pořízen dne 3. III. 2009), J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.
5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, lipová alej u Cidliny, 28. III. 2011, 2 larvy, v trouchu dutiny pařezu lípy, L. Kubík leg., J. Mertlik coll.
5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, PR Buky, 20. VI.-20. VII. 1998, 1 ♀, Fagus silvatica, dutý kmen, past, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002; 9. VI. 1998, 1 ♀, v aktivaci na Fagus s mokvající dutinou, M. Mikát leg., det. et coll.; 9. VII. 1998, 1 ex., Fagetum, osmyk travin, B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.; 4. VII. 2004, 1 ♂, v 15.00 hod. seděl na osluněném „zrcátku“ na kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě stěny dutiny rozlomeného kmene (spolu s Osmoderma barnabita, Brachygonus dubius, Elater ferrugineus a Stenagostus rhombeus), J. Mertlik observ.; 7. V. 2008, 2 larvy (1 ♀, ex larva, VI. 2008), v trouchnivém dřevě na obvodu dutiny kmene buku (spolu s larvami Osmoderma barnabita a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2009, 4 larvy, v trouchu, který se vysypal k patě buku po prosekání stěny jeho dutiny datlem (spolu s Osmoderma barnabita, Elater ferrugineus a Brachygonus dubius – obr. 29); 17. VI. 2009, 4 ♀♀, aktivní v dutině kmene buku, J. Mertlik leg.et coll.; 11. VI. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v dutinách kmenů buků, 1 ♂ lezoucí po kmenu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 2011, 14 ♂♂, 2 ♀♀, poletovali na světlině mezi dutými kmeny buků a usedali na trávu i na kmeny, J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 2011, 3 ♂♂, 1 ♀ (1 ex. přilétl na kmen buku, 3 ex. byli zahrabaní v trouchu na dně jeho dutiny), P. Brůha et J. Mertlik leg. et coll.; 18. VI. 2012, 1 ♀, na stěně dutiny kmene buku (obr. 30), J. Mertlik leg. et coll.
5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Petrovice, 22. X. 1995, 1 larva, v trouchu u paty kmene dubu, J. Krátký leg. det. et coll.; 23. III. 1997, 1 ex. (ex larva, IV. 1997), v trouchu dutého kmene pokáceného dubu (spolu s Cardiophorus gramineus a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 15. IV. 2004, 1 larva, v trouchu v dutině u paty kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5852: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bývalá obora, U Glorietu env., 22. III. 2005, 1 larva, v trouchu na dně dutiny u paty kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 larva, v dutině kmene jírovce, J. Mertlik leg. et coll.; 11. VI. 2011, 2 ♂♂, na zrcátku na kmenu jírovce (obr. 10), 1 ♀, v dutině lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 2011, 1 ex., v dutině kmene jírovce (obr. 28), J. Mertlik leg. et coll.
5949: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5949b7), 4. VII. 2011, 1 ex., nárazová past č. 6 v suťovém lese, K. Rébl leg., det. et. coll.
5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem – Dvůr u Selmic, severně od silnice topolová alej mezi pastvinami (větrolam), 21. XI. 2003, 1 larva, v trouchnivém dřevě „zrcátka“ na boku kmene topolu (v trouchnivém dřevě za zrcátkem larvy a imaga Ischnomera cyanea (Oedemeridae), 3 larvy tesaříka Rhamnusium bicolor, více mrtvolek nosatců rodu Cossonus a malé hnízdo mravenců (obr. 11), J. Mertlik leg. et coll.
5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, VI. 2001, více ex., v dutinách jírovců, také v pavučině, V. Hron leg., det. et coll. (Vladimír Hron, 12. I. 2002, pers. comm.).
6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Karlova Ves env., Týřovické skály (6048B8), V.1982, 1 ♂, poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 23. VI. 2007, 1 ♂, sedící v dutině stojícího kmene dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Broumy env., Úpořský potok, jihozápadní svahy bočního údolí uprostřed mezi háj. Úpoř a Jelenec, 10. IV. 1989, 1 larva, v dutině u paty kmene dubu (spolu s Elater ferrugineus a Limoniscus violaceus), J. Mertlik leg. et det.
6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Skryje env., Týřovické skály, 3. VI. 1986, 1 ♂, v dutině kmene muku (Sorbus aria), Sv. Bílý leg. et det., NM Praha coll., J. Mertlik revid. 2001.
6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Broumy, Vlastce env. (49°55'37.79"N, 13°49'0.28"E), 12. VII. 2011, 1 ex., nárazová past ve smíšeném prosvětleném lese, J. Horák leg., K. Rébl det. et coll.
6058: Bohemia centr., Kutná Hora, Kačina, 6. III. 1997, štít, v trouchu dutiny jírovce (spolu s Ischnomera cyanea), J. Mertlik leg. et coll.; 14. IV. 2008, torzo těla, v dutině jírovce (obr. 27), J. Mertlik leg., det. et coll.
6059: Bohemia or., Choltice, zámecký park, 15. III. 2003, 1 larva, v černém téměř zhumusovatělém trouchu v dutém pařezu lípy, J. Mertlik leg. et coll.; 26. XII. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6060: Bohemia or., Heřmanův Městec, 23. X. 1996, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu (spolu s Osmoderma barnabitaElater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.
6160: Bohemia or., Nasavrky, Slavická obora, Strádov env., 28. X. 1996, 1 ex. (torzo těla), v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 24.VI.2008, 1 ex., imago sebráno při nočním sběru, pravděpodobně v blízkosti rodné dutin, J. Lahoda leg., det. et coll. (Lahoda 2013).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 26. VI. 2001, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll. (SZ Houška 2008); 10. VI. 2003, 2 ex., na světlo, František Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2004).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, směr Baba (h.), 7. VI. 2003, 5 ex., na světlo, F. Houška leg., det. et coll. (SZ Houška 2008).
6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Velký Kameník, 18. IV. 2009, 1 larva, 1 krovka (s larvami Elater ferrugineus), v trouchu dutiny rozřezané odlomené horní části kmene buku (obr. 17-18), J. Mertlik leg. et coll.
6955: Bohemia mer., Majdalena env., Novořecká Bašta, 4. IV. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu (spolu s Ampedus cardinalis, A. brunnicornis a Podeonius acuticornis – obr. 19-20), J. Mertlik leg. et coll.
7054: Bohemia mer., Třeboň, hráz Opatovického rybníka, 20. VI. 2013, 1 ex., Václav Křivan leg. (NDOP AOPK Praha).
7055: Bohemia mer., Majdalena, bez data, krovka, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973); 1967, larvy (Deneš et Niedl 1973).
7354: Bohemia mer., Novohradské hory, rezervace Žofín, 19. VIII. 2009, 1 ♂, S. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
 
ČESKÁ REPUBLIKA (Moravia):
5969: Moravia bor., Praděd [Altvater (Dr. Marx)] (Gerhardt 1910; Horion 1953).
6075: Moravia bor., Šilhéřovice, 1998, 1 ex., vypěstován z dubu, Jiří Tomčík leg. (SZ Szopa 2006).
6172: Moravia bor., Podhradí, Vítkov env., 29. VI. 1977, 1 ex., E. Hudeček leg. et  coll., T. Sitek det.
6173: Moravia bor., Hradec nad Moravicí, 28. VI. 1997, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.
6374: Moravia bor., Studénka, PR Kotvice, 13. VI. 2013, 1 ex., Ondřej Konvička leg. (NDOP AOPK Praha).
6375: Moravia bor., Hukvaldy, 18. IV. 1998, 5 ex. (ex larvae), T. Sitek leg., det. et coll.; 27. III. 1999, 3 ex. (ex larvae), T. Sitek leg., det. et coll.; 15. IV. 2001, 1ex. (ex larva), T. Sitek leg., det. et coll. 
6375: Moravia bor., Hukvaldy, obora, 15. VII. 2013, 1 ex., Jiří Vávra leg. (NDOP AOPK Praha).
6463: Moravia mer., Vír, VII. 1937, 1 ♂, Fiala coll. in MZM BRNO coll., J. Mertlik det.
6470: Moravia bor., Velká Bystřice, park, 3.VI.1981, 2 larvy, v nalomené větvi obří lindy (Populus alba), VII. 1981 dochována imaga, M. Bednařík leg., det et coll.; 1986, 1 ♂, 1 ♀, v dutině starého kmene topolu černého, Ivo Jeniš leg., det. et coll.
6477: Moravia bor., Beskydy, Mionší (6477-78), 15. VII. 2008, 2 ex., v nárazové pasti v 21 metrech nad zemí, J. Schlaghamerský & J. Procházka leg. et coll., T. Sitek det.; 2. VIII. 2008, 1 ex., v nárazové pasti v 0,5 metru, J. Schlaghamerský & J. Procházka leg. et coll., T. Sitek det. (Lukáš Čížek, 30.1.2014, pers. comm.).
6568: Moravia mer., Prostějov, bez data, 1 ♂, E. Jagemann coll. in MZM Brno coll., J. Mertlik det. 2003.
6664: Moravia mer., Heroltice env., rezervace Sokolí, 22. IV. 2003, 1 štít, v trouchu dutiny kmene dubu (spolu s Cardiophorus gramineus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Procraerus tibialis a Melanotus villosus), J. Mertlik leg. et coll.
6665: Moravia mer., Lelekovice env., Babí lom, 2. XI. 2000, krovka, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
6665: Moravia mer., Vranov, 15. IV. 2006, 2 torza těl, ve dvou dutinách kmenů buku, R. Schles leg., det. et coll. (SZ Schles 2007).
6665: Moravia mer., Olomučany, 5. XI. 2003, 1 larva, dutina buku, Dušan Vacík leg. (SZ Schles 2007).
6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora (440 m), 25. III. 2003, 1 larva, ve vlhkém trouchu otevřené dutiny kmene lípy (spolu s Limoniscus violaceus a Ischnodes sanguinicollis – obr. 33-34), J. Mertlik leg. et coll.
6765: Moravia mer., Vranov, 30. IX. 2004, 2 larvy, torzo těla, dutina lípy, R. Schles leg., det. et coll. (SZ Schles 2007).
6869: Moravia mer., Chřiby Mts, Buchlovice env., rezervace Holý kopec, 13. X. 2008, více larev, v trouchu dutiny kmene buku (spolu s larvami Ischnodes sangunicollis a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.
7060: Moravia mer., Bítov, PR U Doutné skály, 10. VII. 2013, 1 ex., Jiří Vávra leg. (NDOP AOPK Praha).
7166: Moravia mer., Lednice, bez data, J. Vávra coll. (Bílý 1989; Vávra 1996).
7167: Moravia mer., Lednice, cestou z Ladné k Janohradu (7167c), 1986, 1 ♀ (ex larva), v jilmu, J. Hála leg., V. Kubáň det. et coll.
7167: Moravia mer., Lednice, lužní les před Ladenským mostem, 28. III. 1999, 1 larva (1 ♀, ex larva, 1.V.1999), v trouchu dutiny ležícího kmene jilmu (spolu s Megapenthes lugens a Ischnomera sanguinicollis), Dušan Vacík leg., det. et coll.; dtto, více larev (2 ♂♂, 1 ♀, ex larva, 1. VI. 2000), Zdeněk Kraus leg., det. et coll. (1 ex. in coll. JM Znojmo); dtto, 30 ex. (ex ovo, 2000-2005), byli chováni ve dřevě na larvách Leptura erythroptera, Zdeněk Kraus coll. (4 ♂♂, 2 ♀♀, ex ovo, in coll. Z. Kraus; 1 ♂, 1 ♀, ex. ovo, VI. 2004, in coll. V. Kubáň).
7167: Moravia mer., Ladná, bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996).
7266: Moravia mer., Valtice, jírovcová alej, VI. 1996, 6 ex. sklepáno večer z listí jírovců, Šťastný leg., det. et coll.
7266: Moravia mer., Valtice, alej z Valtic do Lednice, v úseku mezi dvěma odbočkami na Hlohovec (7266b), 29. V. 1998, 3 ♂♂, aktivní okolo 20.00 hod v dutém zlomeném jírovci (spolu s Rhamnusium bicolor), Zdeněk Kraus leg., det. et coll.; dtto, 1. VI. 1998, 1 ♂, aktivní okolo 20.00 hod (spolu s Rhamnusium bicolor, Megapenthes lugens a Procraerus tibialis), V. Kubáň leg., det. et coll.; 27. V. 2003, 2 ex., v dutině kmene jírovce (v době od 13.00 do 16.00 hod. pozorována jejich aktivita v blízkosti kladoucí samice tesaříka druhu Rhamnusium bicolor spolu s 1 ex. Megapenthes lugens, 1 ex. Ischnodes sanguinicollis a 1 ex. Ampedus sinuatus), Ivo Martinů leg., det. et coll.
7267: Moravia mer., Ladná env., II. 1999, více larev, (1 ♂, 1 ♀, ex ovo, VI. 2004), v jilmu, Z. Kraus leg., V, Kubáň det. et coll.
7267: Moravia mer., Břeclav, VI. 1980, 1 ex., Nikodým leg., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 1984, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); V. 1986, více ex. (ex. larvae), J. Hála leg., det. et coll. (1 ♂ in coll. J. Mertlik).
7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, 22. III. 1994, 1 larva, v dutině rozlomeného kmene jilmu (spolu s Dorcus parallelipipedus, Ampedus rufipennis, Ischnodes sanguinicollis a Podeonius acuticornis)), J. Mertlik leg. et coll.; 10. VI. 2007, 1 ♂, v trouchu dutiny u paty stojícího kmene dubu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
7267: Moravia mer., Lanžhot-Soutok, , 9. VI. 2001, 1ex. (ex larva), T. Sitek leg., det. et coll.
7367: Moravia mer., Lanžhot env., rez. Ranšpurk (7367b), 29. III. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s larvami Brachygonus ruficeps, Elater ferrugineus a Podeonius acuticornis), J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 2013, 1 ex., chycen kolem poledne v letu na světlince v lese, L. Bobot leg., det. et coll.
 
SLOVENSKO:
6877: Slovakia centr., Súlov env., vrch Kečka, 822 m, bukový les, 20. IX. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene buku, obnažené po odlomení silné větve (obr. 23-24), J. Mertlik leg. et. coll.
6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu (spolu s Ampedus hjorti, A. praeustus a Procraerus tibialis), J. Mertlik leg. et coll.
6993: Slovakia or., Prešov env., Kanaš, vrch Stráž, 2. XI. 2011, 1 larva, krovky, v dutině kmene buku (obr. 22 a 25), J. Mertlik leg. et coll.
7076: Slovakia centr., Strážovské vrchy, Podjedličná env., pastevní les, 23. IX. 2007, 1 krovka, v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce env., Sigort, 30. IV. 2003, 1 štít, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Cardiophorus gramineus, Limoniscus violaceus a Melanotus villosus), J. Mertlik leg. et coll.
7097: Slovakia or., Humenné env., Humenský Sokol, 22. IV. 2013, krovky, v trouchu dutiny kmene buku (spolu s Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis a Procraerus tibialis), J. Mertlik leg. et coll.
7180: Slovakia centr., Staré Hory env., 21. VII. 2005, 1 ♂, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
7200: Slovakia or., Petrovce, horní prales, 21. VI. 1993, 1ex. v oklepu, M. Bednařík leg., det. et coll.
7280: Slovakia centr., Banská Bystrica env. [Crepidophorus se vyskytuje i v bezprostředním okolí Bystrice na starých bucích a javorech] (Vladimír Kubinec, 28.1.2014, pers. comm.).
7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné env., vrch Viniansky hrad, 16. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutého pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et. coll.
7199: Slovakia or., Remetské Hamre, VII. 1950, 1 ex., R. Veselý leg., R. Veselý coll. in coll NM Praha, V. Kubáň revid. 2014; VII. 1955, 1 ♀, sběratel neuveden, MVČ HK coll., J. Mertlik revid. 2006; V. 1957, 3 ♂♂, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik revid. 2006.
7273: Slovakia occ., Trenčín, Selec (Brancsik 1910; Fleischer 1927-1930; Roubal 1936b; Horion 1953).
7286: Slovakia or., Muráň, VII. 1970, 1 ♀, Žirovnický leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2001
7394: Slovakia or., Slanské vrchy, Slanský hrad, 9. IV. 1997, 1 larva, v trouchu dutiny ležícího kmene dubu (spolu s Protaetia speciosissima), J. Mertlik leg. et coll.
7395: Slovakia or., Slanské vrchy, vrch Krčmárka, 750 m., 9. IV. 1997, štít, v trouchu dutiny kmene javoru (spolu s Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.
7399: Slovakia or., Petrovce (7399?), VII. 1956, 1 ex., na ležícím rozpadlém kmeni buku, Mykiška leg. (Žirovnický 1968).
7477: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany, Brezov Štál, vrch Kamenné vráta, 26. 10. 2013, 1 larva, v trouchu u paty kmene buku (obr. 35), J. Mertlik leg., det. et coll.
7480: Slovakia centr., Zvolen env., Neresnica, Velký vrch, 19. IX. 1987, 1 ex. (torzo), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
7586: Slovakia centr., Teplý Vrch env., vrch Hradiště, 20. III. 1999, 6 larev, v trouchu dutiny pahýlu kmene dubu (spolu s Lacon querceus), J. Mertlik leg. et. coll.
6777: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., vrch Priesil, 6. VII.- 5. VIII. 2003, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et coll. (SZ Čepelák 2012).
7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Borinka env., vrch Kozlisko – svah ke Strmině, 22. X. 1998, 3 larvy, v trouchu dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Zlatá studnička, 30. VI. 2007, 1 ex., S. Čepelák leg., det. et
        coll. (SZ Čepelák 2012).

 

Biotop Crepidophorus mutilatus

     Larvu C. mutilatus popsali Husler & Husler (1940). Další popisy s kresbami larvy uvádí autoři van Emden (1945), Jagemann (1955) a Dolin (1964 a 1982). Velmi kvalitní fotografie larvy uvádí Kovács.& Németh (2012). Podrobný popis biotopu C. mutilatus uvádí autoři Husler & Husler (1940).
     Martin (1989) uvádí popis biotopu C. mutilatus v rámci studie saproxylických druhů čeledi Elateridae, známých na území Dánska. V této práci se poprvé objevuje větší množství dokumentárních fotografií biotopů těchto druhů.
 

Obr. 9. Larva Crepidophorus mutilatus, foto Tamás Németh

 

     Crepidophorus mutilatus obývá listnaté lesy od nížin až po jižní svahy hor. Největší zaznamenaný počet lokalit pochází ze zóny pahorkatin. Osídluje zapojené zastíněné lesní porosty i osluněné solitérní kmeny (pastevní lesy a aleje), ale pouze v přírodně bohatém prostředí s nepřerušenou kontinuitou vývoje.
     Osídluje dutiny doposud živých kmenů listnatých dřevin. Jeho larvy byly nalezeny v trouchnivém dřevě dubu, buku, habru, lípy, topolu, jírovce, kaštanovníku, ořešáku, javoru, jeřábu, jasanu a jabloně. Na všech mnou studovaných lokalitách bylo osídlené dřevo napadeno bílou hnilobou. Možnost vývoje v trouchu vzniklém působením hnědé hniloby (Leseigneur 1972), se mi nepodařilo potvrdit.
     Osídluje trouchnivé dřevo již v počátečních fázích tvorby dutiny, což dokladuje nález larvy v trouchnivém dřevě vnitřní strany zrcátka, či nálezy imag, ukrytých v štěrbinách na okrajích zrcátek. „Zrcátka“ jsou různě velká místa na kmenech živých stromů, zbavená kůry. Vznikají sedřením kůry kmene, způsobeném např. nárazem ze svahu padajících kamenů, pádem sousedních kmenů, parožím zvěře nebo při průjezdu zemědělských či lesnických strojů. Přes tato poranění jsou kmeny napadány různými druhy dřevokazných hub.
     Většina larev C. mutilatus byla nalezena v trouchnivém dřevě středové části kmenů nebo v trouchnivém dřevě na vnitřních stěnách dutin kmenů.
     Larvy osídlují také vlhkou, jemnou drť uvnitř dutin. Byly také nalezeny v dutinách na úrovni země, ve vlhkém trouchu, který je spíše charakteristický pro kovaříky Limoniscus violaceus a Ischnodes sanguinicollis. Vzácně byly nalezeny i mimo dutinu kmene, a to v jemném trouchu u paty kmene, který na tato místa padal z částečně otevřené výše položené dutiny.
     Larvy vyžadují stabilní, poměrně vysokou vlhkost trouchnivého dřeva či trouchu. Právě kvůli rychle vysychajícímu nebo naopak plesnivějícímu dřevu bývá vývoj larev jen zřídkakdy dokončen v rozlomených částech kmenů nebo v jejich pařezech.
     Vývojový cyklus larev je nejméně tříletý. Larva C. mutilatus je velmi dravá, napadá larvy a kukly druhů, které vyžírají chodby ve dřevě a druhů, osídlujících trouch na dně dutin. Také se u ní projevuje výrazný kanibalizmus, který redukuje stavy vlastní populace. Přezimují larvy. Kuklení probíhá v dubnu a v květnu. Imaga aktivují převážně za soumraku a v noci. Jejich nálezy jsou udávány v období od poloviny května do července (Burakowski, Mroczkowski et Stefańska 1985).


     Podrobný popis výše uvedených typů biotopů

     V počátečních fázích tvorby dutin osidluje C. mutilatus buď trouchnivé dřevo na vnitřní straně zrcátek, nebo trouchnivé dřevo středové části kmenů.
     V trouchnivém dřevě zrcátka jsem našel larvu C. mutilatus jen jednou, v roce 2003 na kmenu topolu v aleji v Kladrubech nad Labem (obr. 11). Na vnější straně bylo více výletových otvorů od některého z druhů čeledi Anobiidae Steph. a několik od tesaříka Rhamnusium bicolor (Schrank). V trouchnivém dřevě na zadní straně zrcátka byla jedna larva C. mutilatus, více larev a imag stehenáčka Ischnomera cyanea (Fabr.), 3 larvy Rhamnusium bicolor, větší množství mrtvolek nosatců z rodu Cossonus Clairville a také malé hnízdo mravenců, J. Mertlik leg. et coll. Když jsem se na lokalitu vrátil v roce 2010, tak jsem v již zcela dutém topolu nalezl jedno velké mraveniště.
     Že o zrcátka mají C. mutilatus zájem, dokladuje i nález dvou imag v jírovcovém háji u Týniště nad Orlicí (rezervace U Glorietu). Zde jsem nalezl na okraji zrcátka v úkrytu ve štěrbinách mrtvého dřeva dva kusy C. mutilatus (obr. 10). Dřevo zrcátka bylo ještě velmi tvrdé, s četnými výletovými otvory tesaříka Anisarthron barbipes (Schrank).
 

Obr. 10. Týniště nad Orlicí, U Glorietu, zrcátko na kmenu jírovce, 15.VI.2011 Obr. 11. Kladruby nad Labem, větrolam, zrcátko na kmenu topolu, 21.11.2003

     V trouchnivém dřevě středové části kmenů jsem nalezl více larev C. mutilatus v areálu zámeckého parku u Veltrus. Zbytky místního lužního lesa byly po mnoho let využívány jako zásobárna palivového dřeva pro výtop skleníků zdejšího zámku. Tato lokalita byla jediná na území ČR, kde bylo možné pravidelně nalézat larvy C. mutilatus. Stačilo do Veltrus zajet na konci zimy a prohlédnout trouchnivé dřevo pokácených a rozřezaných kmenů stromů buď přímo v lužním lese nebo na hromadách dřeva u skleníků.
     V roce 2002 vtrhla do lužního lesa stoletá voda z Vltavy. Mnoho starých dubů a jasanů se probořilo do podmáčené půdy a vyvrátilo se. O rok později se prohnala lužním lesem silná větrná smršť. Výsledkem těchto dvou přírodních katastrof zde byla rozsáhlá svoziště pokácených a rozřezaných kmenů na loukách vedle zámku a vedle obory (obr. 12-13, 39-40). Trouchnivé dřevo ve středové části kmenů s větším množstvím larev C. mutilatus jsem pozoroval buď na těchto svozištích (obr. 14-16), nebo ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou (obr. 17-18).

     Trouchnivé dřevo ve středové části kmenů může být osídleno druhy z různých čeledí. Velmi produktivními tvůrci dutin jsou Osmoderma barnabita Motsch. a Protaetia speciosissima (Scop.) z čeledi Scarabaeidae Latr. Výsledkem žíru jejich larev jsou rozsáhlé dutiny uvnitř kmene. Bělová část kmene zůstává dostatečně široká, takže vytváří trubkový profil. Stěny těchto dutin, pokud mají odpovídající vlhkost, osídlují další specializované druhy, např. Dorcus parallelipipedus (L.) z čeledi Lucanidae Latr., Rhamnusium bicolor (Schrank), Necydalis ulmi Chevr. nebo Corymbia erythroptera (Hagenbach) z čeledi Cerambycidae Latr. V trouchnivém dřevě, protkaném starými požerky larev výše uvedených druhů (ale již těmito larvami opuštěném), jsem nalezl větší množství larev C. mutilatus.

      Zřejmě nejbohatším známým nalezištěm C. mutilatus je (byl) lužní les u zámku ve Veltrusech. Poprvé jsem zde našel larvy C. mutilatus v roce 1990 ve vlhkém bílém (žlutém) trouchu dutiny kmene jasanu. Strom byl pokácen, rozřezán na dvoumetrové kusy a podélně rozštípán. V stěnách dutiny ve spodní části kmene byl trouch suchý, avšak v horní části kmene byl vlhký. V horní části dutiny, která se ještě nedávno nacházela asi deset metrů nad zemí, bylo větší množství larev Dorcus parallelepipedus L. a také několik imag v kukelních kolébkách. Trouch byl proděravěn množstvím požerků larev, ve kterých byla směs drti trouchu a exkrementů. V nižších polohách dutiny, které již byly larvami roháčků opuštěny, bylo 20 larev C. mutilatus,. V zaobleném stropě dutiny jsem našel v kukelních kolébkách, ve stejném typu trouchu, larvy a v kukelních kolébkách i 4 imaga kovaříka Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865).

Obr. 12. Veltrusy, zámecký park, svoziště pokácených kmenů u zámku, 2.XII.2003 ↓ Obr. 13. Veltrusy, zámecký park, svoziště pokácených kmenů u zámku, 28.II.2003 (viz obr. 15-16)

Obr. 14. Veltrusy, zámecký park, 2.XII.2003

     Tuto lokalitu jsem navštívil i v následujících letech. V roce 1995 jsem zde našel rozřezanou spodní část kmene dubu. Trouch ve stěnách byl vlhčí, také s požerky roháčků, ale jejich larvy zde již nebyly. Zde bylo 20 larev C. mutilatus. Na jaře roku 2003 jsem zde našel více larev v šedém vlhkém trouchu v dutině rozřezaného kmene topolu. Dutina byla původně asi 8 metrů nad zemí, ale po hromadné likvidaci kmenů poškozených povodní z roku 2002, jsem ji objevil v rozřezaném kmenu na svozišti u obory (obr. 13, 15-16). Spolu s larvami C. mutilatus byly v trouchu dutiny také larvy a imaga kovaříků Ampedus elegantulus. Na podzim téhož roku zase byly ve Veltrusech káceny stromy, poškozené ničivou větrnou smrští, která se prohnala nad lužním lesem v létě. V trouchnivém dřevě středové části rozřezaného kmene topolu jsem našel 30 larev C. mutilatus (obr. 12 a 14). Tentokrát s nimi žádný doprovodný druh nebyl. V roce 2007 jsem našel v lužním lese prasklý kmen jírovce. V trouchnivém dřevě stěn jeho rozlomené dutiny jsem našel více larev C. mutilatus, v drti trouchu na dně dutiny bylo více larev Elater ferrugineus.
     Trouchnivé dřevo ve středové části kmenů bývá také osídleno larvami druhů Prionychus ater (Fabr.) a Mycetochara sp. z čeledi Tenebrionidae Latr. nebo larvami druhů z rodu Rhyncolus Germ. a Cossonus Clairv. z čeledi Curculionidae Latr. Žír larev vytváří vlhkou, jemnou drť na dně vznikajících dutin, která je dalším oblíbeným biotopem larev C. mutilatus (obr. 23-25).
 

Obr. 15. Veltrusy, zámecký park, 28.II.2003 → Obr. 16. Veltrusy, zámecký park, 28.II.2003
larva Crepidophorus mutilatus
 
Obr. 17. Hluboká nad Vltavou, Stará obora,
vrch Velký Kameník, 18.IV.2009 →

 
Obr. 18. Hluboká nad Vltavou, Stará obora,
vrch Velký Kameník, 18.IV.2009

 
 
Obr. 19. Majdalena, Nová řeka, dubová alej u Staré Bašty, autor článku, 4.IV.2002 → Obr. 20. Majdalena, Nová řeka, dubová alej u Staré Bašty, 4.IV.2002
 
Obr. 21. Bezděz, vrch Malý Bezděz, 19.X.2008 Obr. 22. Prešov env., vrch Stráž, 2.XI.2011
   
Obr. 23. Súľov env., vrch Kečka, 20.IX.2007 → Obr. 24. Súľov env., vrch Kečka, 20.IX.2007
   
Obr. 25. Prešov env., vrch Stráž, 2.XI.2011 Obr. 26. Bezděz, vrch Velký Bezděz, 19.X.2008
   
Obr. 27. Svatý Mikuláš, Kačina, 14.IV.2008 Obr. 28. Týniště nad Orlicí, U Glorietu, 15.VI.2011
   
Obr. 29. Vysoké Chvojno, Buky, 14.IV.2009 Obr. 30. Vysoké Chvojno, Buky, 3.V.2012

     Hmyzí obyvatelé trouchnivého dřeva stěn dutin se mění v závislosti na vlhkosti dutiny, druhu dřevní houby nebo stáří trouchnivého dřeva. Zajímavý článek na toto téma uveřejnil Škorpík (1999).
     Toto dobře dokumentuje nález C. mutilatus v lužním lese u Chlumce nad Cidlinou. Zde jsem našel čerstvý pařez pokáceného dubu. Po obvodu dutiny pařezu bylo několik odlišných typů trouchnivého dřeva. V dřevě napadeném hnědou hnilobou, bylo v kukelních kolébkách po deseti kusech imag od druhů Ampedus cardinalis a Ampedus brunnicornis Germar, 1844. Také zde byly jejich larvy. V dalším, bílém (šedém) vlhkém trouchu bylo v kukelních kolébkách 5 imag Melanotus villosus (Fourcroy, 1785). Ve dřevě napadeném bílou (žlutou) hnilobou bylo deset larev C. mutilatus.
     Nemám fotografii této lokality přímo z data nálezu, ale pořídil jsem si ji až v roce 2009 (obr. 31). Bohužel, život dutinových brouků, jakým je i C. mutilatus, nemá v otevřených dutinách dlouhého trvání.

     Další jednotlivé nálezy C. mutilatus pocházejí z vlhkého trouchu dutin kmenů na úrovni země. Toto prostředí je typické pro kovaříky Limoniscus violaceus a Ischnodes sanguinicollis, ale stejně jako v proměnném prostředí dutin ve vyšších částech kmene i zde se mohou vedle sebe objevit různé druhy (viz přehled nálezů C. mutilatus a poznámky k tzv. doprovodným druhům). Z tohoto úhlu pohledu hodnotím výskyt larev C. mutilatus v tomto prostředí za možný, nikoliv typický (obr. 32-34).

     Dalším netypickým biotopem pro larvy C. mutilatus je drobná trouchová drť u pat kmenů vně dutiny (obr. 35). Tento mikrobiotop vzniká vypadáváním trouchu z dutiny ve středové části kmene. Na takových místech můžeme někdy nalézt larvy i jiných dutinových druhů kovaříků, např. Cardiophorus gramineus, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis nebo Limoniscus violaceus.
 

Obr. 31. Chlumec nad Cidlinou, bažantnice Luhy, 3.III.2009 Obr. 32. Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.IV.2009
Obr. 33. Náměšť nad Oslavou, obora, 25.III.2003
dutá lípa →

 
Obr. 34. Náměšť nad Oslavou, obora, 25.III.2003
detail otevřené dutiny lípy

 

Obr. 35. Jedľové Kostoľany, Brezov Štál env., vrch Kamenné vráta, kolega Václav Dušánek, 26.X.2013

 

     Aktivita imag

     Imaga C. mutilatus mají velmi skrytý způsob života a mimo rodnou dutinu jsou nalézána jen velmi zřídka. Od poloviny května do počátku července je lze nalézt v úkrytu rodných dutin pomocí klasických sběracích metod, jakými jsou vykuřování dutin nebo vymetání stěn dutin.
     V současné době se úspěšně rozvíjí metody odchytu hmyzu do různých typů nárazových pastí. Několik imag C. mutilatus bylo takto odchyceno do pastí, umístěných na kmeny stromů.
     Někdy se také podaří sklepnout imaga C. mutilatus z větví stromů, ve kterých prodělávají svůj vývoj. Dosavadním „rekordmanem“ v této metodě byl zesnulý kolega Šťastný, kterému se podařilo sklepat v Břeclavské aleji z větví jírovců šest kusů C. mutilatus.
     Velmi vzácné jsou nálezy imag aktivujících okolo poledne na kmenech stromů nebo imag odchycených v této době za letu (viz přehled nálezů). V roce 2011 jsem se zaměřil na hledání imag C. mutilatus na známých lokalitách u Týniště nad Orlicí (rezervace U Glorietu) a u Vysokého Chvojna (rezervace Buky). Ve dnech 11. a 15. června se mi podařilo najít na obou lokalitách dohromady 7 kusů pomocí metody vykuřování nebo vymetání dutin.
 

Obr. 36. Vysoké Chvojno, Buky, 3.V.2012 Obr. 37. Vysoké Chvojno, Buky, 3.V.2012

Obr. 38. Crepidophorus mutilatus, foto Tamás Németh.

 

     Dne 15. VI. 2011 jsem opět navštívil rezervaci Buky, ale k mému překvapení byly dutiny buků zcela bez života. První kus C. mutilatus jsem objevil v pavučině u padlého kmene buku, kde statečně avšak marně bojoval o svůj život. Druhý kus seděl na trávě vedle dutého kmene buku. Následující kusy jsem již chytal v letu. Jen tak do ruky, protože jsem neměl síťku.
     Brouci poletovali okolo pahýlu buku a padlého kmene, okolo živého buku s dutinou a nejvíce nad osluněnou travnatou světlinou (obr. 30, 36-37). Jejich let byl rychlý. Někteří sice usedli na kmen dutého buku, ale většina z nich poletovala nad travinami, padala do trávy a pak po jejich stéblech vylézala nahoru. Kopulaci imag jsem nepozoroval. Tohoto rojení jsem se zúčastnil v době od 14:00 do 15:00, pak jsem bohužel musel odjet. Během té jediné hodiny jsem odchytil 14 ♂♂ a 2 ♀♀, zhruba stejný počet kusů mi uletěl.

     Druhý den v poledne jsem místo rojení C. mutilatus navštívil s kolegou Petrem Brůhou. Tři kusy jsme našli zahrabané v trouchu na dně dutiny buku, pouze jeden kus k nám přilétl a usedl na kmen. Dlouho jsme se tu ale nezdrželi, protože jsme již byli na cestě za ukrajinskými kovaříky.

     Na území České republiky byla imaga C. mutilatus nalezena od v období od 27. V. do 19. VIII.). Květnový nález pochází z nížin jižní Moravy (Valtice), srpnové nálezy pochází z horských jedlobukových pralesů (Mionší a Žofín).
     Na 7 km vzdálených východočeských lokalitách u Týniště nad Orlicí (269 m) a u Vysokého Chvojna (307 m), byla imaga nalezena v období od 9. VI. do 9. VII. s maximem výskytu od 11. do 18. června, s doloženým rojením imag dne 15. VI. 2011.


     Ochrana biotopů Crepidophorus mutilatus

     Reliktní druh, jakým C. mutilatus bezesporu je, se nevyskytuje na všech zdánlivě (vizuálně) vhodných biotopech, např. ve starších alejích s dutými stromy, ale osídlí je jen tehdy, nachází li se v jejich blízkém okolí primární biocentra s kontinuálním vývojem. Pro přežití tohoto druhu je nezbytná kontinuita biocentra, tj. nikdy nepřerušená přítomnost dostatečného množství stanovišť, která konkrétní obyvatelé starých stromů potřebují. Zajímavý článek na toto téma napsali Čížek & Procházka (2010).
     K tomuto tématu jsou také stále velmi aktuální myšlenky, uvedené v článku legendární postavy české entomologie, profesora Jana Roubala (1915).

     Další důležité informace jsou uloženy ve sborníku příspěvků ze semináře s názvem Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech (Vrška 1999), který se konal ve dnech 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí a ve sborníku referátů z konference s názvem Brouci vázaní na dřeviny (Horák 2008a), která se konala 26. února 2008 v Pardubicích v ABC klubu na Olšinkách.
     Ve zprávě z této konferenci Jakub Horák píše: „Jako tenká linie se celou konferencí vinula problematika, na kterou řada přednášejících narazila. Jde především o nevyhovující stávající legislativu, kdy se majitel při dodržování jednoho zákona zcela nesmyslně dostává do konfliktu se zákonem jiným a kdy státní orgány nekompromisně vyžadují dodržování jednotlivých ustanovení zákonů, i když často proti smyslu věci. Dále je to již přežitá ochrana jedinců především u bezobratlých, přehlížení likvidace stanovišť ze strany státních orgánů, dlouhodobě neaktualizovaná vyhláška o zákonem chráněných druzích, obtížná vymahatelnost újmy na hospodaření aj.“ (Horák 2008b).

     Při usilovné práci na uskutečnění praktické ochrany ohrožených biotopů saproxylického hmyzu se nesmí zapomínat na důslednou ochranu odborných aktivit amatérských i profesionálních přírodovědců před zvůlí environmentálních byrokratů. Nynější zákony jsou totiž vytvářené lidmi, kteří si ne zcela uvědomují jejich dosah a možnosti jejich zneužití (Mertlik 2009a, b).

Obr. 39. Veltrusy, zámecký park, svoziště pokácených kmenů u zámku, 28.II.2003 Obr. 40. Veltrusy, zámecký park, svoziště pokácených kmenů u obory, kolega Petr Kylies, 2.XII.2003

Obr. 41. Chlumec nad Cidlinou, bažantnice, zlikvidovaná dubová alej, autor článku, 3.III.2009
Reportáž viz http://www.elateridae.com/elater/page.php?idp=40#Chumeck__masakr
 

PODĚKOVÁNÍ

     Je mojí milou povinností poděkovat všem kolegům, kteří mi laskavě poskytli údaje ze svých soukromých sbírek. Jejich jména jsou uvedena v kapitole „Metodika“. Zvláště pak bych chtěl poděkovat kolegům Tamási Némethovi za poskytnutí údajů od C. mutilatus z území Gruzie a Řecka a Vítu Kubáňovi (Šlapanice) za poskytnutí údajů z entomologických sbírek entomologického oddělení NM Praha.

     Za fotografe larvy a imag velice děkuji kolegům:
Ivo Jeniš (Náklo, Česká republika): http://www.elateridae.com/scutelum.php
Tamás Németh (Budapešť, Maďarsko): http://www.nhmus.hu/ColeoColl/elaterodata.html

     Za připomínky k textu článku dále děkuji Václavu Dušánkovi (Zábřeh), Vítu Kubáňovi (Šlapanice), Janu Pavlíčkovi (Opočno) a Bořivoji Zbuzkovi (Praha).
Za překlad do angličtiny děkuji Robinu Kundratovi (Olomouc).


SUMMARY

     In this paper, the list of the records of Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847) in the Czech Republic and Slovakia is provided, as well as the first records for Estonia, Croatia, Georgia and Greece.
     The biotopes of this click-beetle species are described in detail and photo-documented. The representative part of the photo-documentation is shown in this paper. The complete photo-documentation can be found on http://www.elateridae.com/galerie/search.php. You can write "Crepidophorus" into the browser, click on the "search" button and go through 13 pages containing 251 photographs. You can double-size each photograph by clicking on it.

     Crepidophorus mutilatus was described from Germany (Erlangen and Norimberk). The first distributional overview of this species was published by Horion (1953).
     In the Palaearctic Catalogue (Cate 2007), C. mutilatus was recorded from Belarus, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Lithuania, Latvia, Hungary, Germany, Poland, Austria, Russia (Central European Territory), Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland and the Ukraine.
     Additionally, Thomaes (2011) recorded this species from Belgium, Roubal (1924) from Bosnia and Herzegovina, Recalde et al. (2007) from Spain, and Platia et. al (2011) from Turkey.

     First records for Croatia, Estonia, Georgia and Greece:
 

Croatia, Krbavsko polje, Šalamunič, pastural forest (44°38'12.75"N, 15°39'35.21"E), 633 m, 13. X. 1999, 2 larvae, in cavity of oak trunk, J. Mertlik leg., det. et coll.

Estonia, Pärnu, 30. VI. 1991, 1 ♂, Robert Balada leg., J. Mertlik det. et coll.

Georgia (Abkhasia), Caucassus occ., Glavnyy Kavkazsky khrebet, Pskhusskiy Zapovednik, Sanchara Polyana, left bank of river Baul, 1010 m (43°24.7'N, 40°52.4'E), 22. VII. 2011, 1 ♂, A. Podlussány leg., HNHM Budapest coll., J. Mertlik det. 2012.

Greece, Ossa Mts, pass on the road Stomió – Spiliá (39°49'56.68"N, 22°40'58.81"E), 1056 m, 11. VI. 2008, 1 ex., on branches of beech, V. Dušánek leg., et coll., J. Mertlik det. 2008.

Greece, Thessalia, pref. Karditsa, Pindos Mts, 3 km SW, Neraida, firry forest (39°17'0.60"N, 21°40'55.40"E), 1380 m, 1. VII. 2012, dead specimen on the ground, A. Kotán, A. Márkus, P. Nemes & T. Németh leg. (Tamás Németh, 29.1.2014, pers. comm.).

     New record for Bulgaria: Kresna, 6. VI. 1991, 1 ♂, J. Schneider leg., J. Mertlik det. et coll.

 

LITERATURA

BÍLÝ S. 1989: Entomologický význam Lednického parku [Entomological significance of the Lednice Park]. – Bulletin Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně: 20-21.
BRANCSIK K. 1910: Toldalék Trencsénvármegye Coleoptera faunájához [Nachträge zur Coleopteren Fauna des Trencséner Comitates]. – A Trenczén Megyei Természettudományi Egylet Évkönyve [Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereins des Trencséner Comitates], Trenčín, 31-33 (1908-1910): 13-27.
BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M. & STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. – Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe, 400 pp.
CATE P. G. 2007: Family Elateridae, pp. 89-209. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.
ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. – Živa, 3: 131-133. In:http://ziva.avcr.cz/2010-3/
DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. – Přírodovědný časopis jihočeský – Jihočeské muzeum České Budějovice, 13: 87-99.
DOLIN V. G. 1964: Ličinki žukov-ščelkunov (provoločniki) evropejskoj časti SSSR. – Izdatel'stvo Urožaj, Kiev, 206 pp.
DOLIN V. G. 1982: Fauna Ukrainy. (Elateridae subf. Agrypninae, Negastriinae, Diminae, Athoinae, Oestodinae). – Akademia Nauk Ukrainskoy RSR, Naukova Dumka, Kiev, 19 (3): 1-285.
EMDEN F. J. van 1945: Larvae of Britisch beetles. 5. Elateridae. – Entomologist's Monthly Magazine., 81: 13-37.               
FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky. – Moravské Muzeum, Brno, 483 pp.
FRANC V. 2006: Ochrana fauny, informačné toky a ďalšie otázniky. – Enviromagazín, 6: 20-21.
GERHARDT J. 1910: Verzeichnis der Käfer Schlesiens, preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitette Auflage. – Berlin, Verlag fon Julius Springer, 431 pp.
HORÁK J. (ed) 2008a: Brouci vázaní na dřeviny [Beetles associated with trees]. – Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice, 60 pp. In: http://www.pumila.cz/clen/vystupy/horak/brouci.pdf
HORÁK J. 2008b: Brouci vázaní na dřeviny – zpráva z konference. – Živa, 4: LXI.
HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. – Entom. Arb. Mus. Frey; Sonderband. München.- 340 pp.
HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.
CHOBOT K., ZÁRYBNICKÝ J. & KUČERA Z. 2012: Nálezová databáze ochrany přírody a služby veřejnosti. – Ochrana přírody, 6: 15-17. In: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/031/003898.pdf
JAGEMANN E. 1955: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR. 4. – Praha: Československá Akademie Věd., 302 pp.
KOVÁCS T. & NÉMETH T. 2012: Ritka szaproxilofág álpattanóbogarak, pattanóbogarak és lárváik a Mátra és a Bükk területéről (Coleoptera: Cerophytidae, Elateridae) [Rare saproxylic species of Cerophytidae and Elateridae and their larvae from the Mátra and Bükk Mountains (Coleoptera)]. – Folia historico naturalia Musei Matraensis, 36: 19–28. In: http://www.nhmus.hu/ColeoColl/kepek/Elaterodata/Publications/Kovacs_Nemeth_2012.pdf
LAHODA J. 2013: Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae). – Západočeské entomologické listy, 4: 69–73.
LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. – Suppl. au Bull. mensuel Soc. Linn. Lyon, ann. 41, 379 pp.
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků Čech. – Archiv pro Přírodovědecké Prozkoumání Čech 1 (1868), Sect. 4: 7-76.
MARTIN O. 1989: Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark [Click beetles (Coleoptera, Elateridae) from old deciduous forests in Denmark]. – Entomologiske Meddelelser, 57 (1-2): 1-107. 
MERTLIK J. 2007a: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2014).
MERTLIK J. 2007b: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká : Republika) [Beetles (Coleoptera) of the Nature Reserve Buky near Vysoké Chvojno (Czech Republic)]. – Elateridarium, 1: 97-152. (in Czech). In:http://www.elateridae.com/clanky/pr_buky_u_vysokeho_chvojna__11_12_2007.pdf
MERTLIK J. (ed) 2009a: Internetová diskuze na téma entomologové a ochranáři (2007-2009). – Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74
 
MERTLIK J. (ed) 2009b: Vědci bijí na poplach: Entomologie se v některých státech stává, díky novým drakonickým zákonům, kriticky ohroženým vědním oborem! – Občanské sdružení Elater, Skalice.
NÉMETH T. 2012: Fantombogár a Mátrából. – A Magyar Természettudományi Múzeum blogja.
PEČÍRKA J. 1923: Vzácní kovaříci (De Elateridis raris). – Časopis Československé společnosti entomologické, 3: 7-81.
PLATIA G., JANSSON N., AVCI M., SARIKAYA O., COSKUN M & KAYIS T. 2011: New species of click beetles from Turkey (Coleoptera, Elateridae). – Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.): 207-215.
RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). – Elateridarium 4 (Supplementum): 253 pp.
RECALDE J. I., PÉREZ-MORENO I. & SAN MARTÍN A. F. 2007: Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer 1847), Aulonothroscus laticollis (Ribinsky 1897) e Isoriphis nigriceps (Mannerheim 1823): tres destacables Elateroidea de distribución discontinua, nuevos para la fauna ibérica. (Coleoptera: Elateridae, Throscidae & Eucnemidae). –  Boletín S. E. A., 41: 397-401.
ROUBAL J. 1915: Osud xylophágů (A spolu příspěvek k historii našich lesů). – Časopis České společnosti entomologické, XII (1-2): 23-27.
ROUBAL J. 1924: O význačných kovářících. (Sur quelques Elaterides rares). – Časopis Československé společnosti entomologické, 21: 94-95. 
ROUBAL J. 1936a: Contribution à la connaissance des Elateridae (Coleopt.) de la Bulgarie. – Mitteilungen aus den Konigl. naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia, Bulgarien, 16: 57-67.
ROUBAL J. 1936b: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.
ŠKORPÍK M. 1999: Odumřelé dřevo jako mikrobiotop významných druhů hmyzu, p. 107-117. In: Vrška T. (ed) Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. – Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí. Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp.
TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal - ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). – Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 15 (8): 431-441.
THOMAES A. 2011: Crepidophorus mutilatus, een nieuwe kniptor voor België! – Biodiversiteit Limburg, 16.1.2013.
TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. – Západočeské entomologické listy, 5: 1–11.
VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. – Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 94: 447-455.
VRŠKA T. (ed) 1999: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí. – Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp. In: http://www.nppodyji.cz/knihy-a-brozury
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8: 3–16.
ŽIROVNICKÝ J. 1968: Zajímavější nálezy brouků z okolí Petrovců na Vihorlatě. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 4: 59-62.

 

TOPlist