ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 11 (2017)   strany  7-12  (08.01.2017)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 986.7kB]

 

Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“


Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“

Jiří Háva & Jiří Háva jun.

1) Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176,
CZ-165 21, Praha 6 - Suchdol, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz

2) Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Czech Republic

Abstract. Records of 2 species (Coleoptera: Coccinellidae), 2 species (Coleoptera: Dermestidae), 5 species (Diptera: Bombyliidae), 4 species (Hymenoptera: Chrysididae), 1 species (Odonata: Libellulidae) and 5 species (Orthoptera: Acrididae, Gryllidae) from „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ are summarized and firstly reported. Two species of Dermaptera are firstly recorded from the Natural Reserve.

Key words: Faunistics, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hymenoptera, Odonata, Orthoptera, Prague-west, Central Bohemia, Czech Republic.


ÚVOD

     V předkládané práci autoři uvádějí nově zjištěné druhy pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“. Tato práce navazuje na již publikované práce Háva (2009, 2015a,b), Háva & Háva (2010), Háva & Navrátil (2016) a Háva & Tyrner (2011).
     Dva druhy z řádu Dermaptera (škvoři) jsou zde uvedeny poprvé pro toto území.


METODIKA

     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce prvního autora pokud není uvedeno jinak.
Přehled druhů je řazen abecedně.
      Nomenklatura a bionomické údaje o Dermaptera jsou zpracovány podle Kočárek et al. (1999, 2005).
      Situační schematická mapka území je převzata z internetové adresy:
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm


Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:

PRÚÚP        Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
ÚO             Únětice - obec
ex.             exemplář
observ.       pozorováno
více ex.      více jak 10 exemplářů
 

Obr. 1. Situační schematická mapka „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“.
Fig. 1. Schematic map of the „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“.


VÝSLEDKY

COLEOPTERA

Coccinellidae

Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781)

Nálezy: PRÚÚP, 16.7.2016, 1 ex.

Poznámka. Dospělý jedinec nalezen ve vlhčím prostředí ve spodní části louky, smykem vegetace. V seznamu Háva & Navrátil (2016) není tento druh uveden.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 8.7.2016, 1 ex.

Poznámka. Dospělý jedinec nalezen na sečené louce, smykem vikvovitých (Fabaceae) rostlin. V seznamu Háva

Dermestidae

Attagenus schaefferi schefferi (Herbs, 1791)

Nálezy: PRÚÚP, 15.6.2009, 1 samec.

Poznámka. Dospělý jedinec byl nalezen na kůře dubu. V seznamu Háva (2009) není tento druh uveden.

Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)

Nálezy: PRÚÚP, 8.7.2016, 1 larva, 1 ex.

Poznámka. Dospělý jedinec i larva byli nalezeni v sítích pavouka. V seznamu Háva (2009) není tento druh uveden.

DERMAPTERA

Forficulidae

Forficula auricularia Linnaeus, 1758

Nálezy: více ex. observ PRÚÚP, 2014, pok kůrou stromů, pod kameny, v pavoučích sítích, u obydlí; 1 ♀ ÚO: 10.12.2015; více ex observ. PRÚÚP, 3.4.2016, 18.6.2016, pod kůrou stromů, oklep vegetace; více ex observ. PRÚÚP, 22.8.2016, pod kůrou stromů, oklep vegetace.

Poznámka. Škvor obecný je 1 až 2 cm dlouhý. Tělo je kaštanově hnědé až tmavě hnědé, končetiny žluté až oranžové. Jejich typický znak jsou klíšťky na konci zadečku, u samic jsou menší, u samců větší. Je všežravý, aktivní je v noci, přes den je v úkrytu. Na území PRÚÚP, ÚO a RO kontinuální výskyt, běžný druh.

Chelidurella guentheri Galvagni, 1994

Nálezy: více ex observ. PRÚÚP (Kozí hřbety), 18-19.6.2016, smyk vegetace; více ex observ. PRÚÚP, 22.8.2016, pod kůrou stromů, oklep vegetace; více ex observ. RO, 22.8.2016, pod kůrou stromů, oklep vegetace

Poznámka. Škvor guentherův je 9-16 mm dlouhý. Tělo je žlutohnědé, končetiny žluté až červenohnědé. Typickým znakem samců je distální část pygidia, která je při pohledu zezadu je s víceméně rovnoběžnými okraji, vrchol pygidia je konkávní. Je všežravý, aktivní je v noci, přes den je v úkrytu. Na území PRÚÚP a RO běžný druh.


DIPTERA

Bombyliidae

Bombyella atra (Scopoli, 1763)

Nálezy: PRÚÚP, 18.5.2016, 1 ex., 1 ex. observ.

Poznámka. Dospělý jedinec byl chycen smýkáním vegetace na další lokalitě. Lokalita kterou uvedl Háva (2015a) již byla zničena a druh na ní nebyl opětovně nalezen. Dolnění seznamu Háva (2015a) o další lokalitu na sledovaném území.

Bombylius cinerascens Mikan, 1796

Nálezy: PRÚÚP, 23.4.2016, 3 ex.

Poznámka. Dospělí jedinci smýkáni na vegataci u Holého Vrchu na okraji pole. V seznamu Háva (2015a) není tento druh uveden.

Bombylius venosus Mikan, 1796

Nálezy: PRÚÚP, 23.4.2016, 2 ex., 30.4.2016, 1 ex. a více ex. observ.

Poznámka. Dospělí jedinci smýkáni na vegataci u Holého Vrchu na okraji pole. V seznamu Háva (2015a) není tento druh uveden.

Lomatia lateralis (Meigen, 1820)

Nálezy: PRÚÚP, 8-9.7.2016, více ex. observ.

Poznámka. Druh běžný v červenci i v srpnu na osluněné jižní stráni vřesoviště. V seznamu Háva (2015) není tento druh uveden.
 

Obr. 2. Druh Lomatia lateralis (Meigen, 1820).

Obr. 3. Lokalita druhu Lomatia lateralis (Meigen, 1820).

 

Villa hottentota (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 7.6.2016, více ex. observ., 8.7.2016, více ex. observ., 6.8.2016, více ex. observ., 10.9.2016, více ex. observ.
Poznámka. Druh byl uveden v prácin Háva (2015a) pouze z jedné lokality. V roce 2016 byl tento druh pozorován i na dalších lokalitách, a zjevně patří k druhům běžným na sledovaném území.
 

HYMENOPTERA

Chrysididae

Chrysis impressa Schenck, 1856

Nálezy: PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., det. P. Tyrner

Poznámka. V seznamu Háva & Tyrner (2011) není tento druh uveden.

Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840

Nálezy: PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., det. P. Tyrner

Poznámka. V seznamu Háva & Tyrner (2011) není tento druh uveden.

Holopyga fervida (Fabricius, 1781)

Nálezy: PRÚÚP, 13-17.7.2010, 1 samec, 23-27.7.2010, 1 samec, det. P. Tyrner

Poznámka. Háva & Tyrner (2011) jej uvádějí jako významný nález pro toto území. Další nalezené exepláře potvrzují výskyt na této lokalitě.

Omalus aeneus (Fabricius, 1787)

Nálezy: PRÚÚP, 23-24.5.2010, 1 ex., det. P. Tyrner

Poznámka. V seznamu Háva & Tyrner (2011) není tento druh uveden.

ODONATA

Libellulidae

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Nálezy: PRÚÚP, červenec 2016, 2 ex. observ.

Poznámka. Pozorováni 2 samci na polní cestě za slunného teplého dne. V seznamu (Háva 2015b) není tento druh uveden.

ORTHOPTERA

Acrididae: Gomphocerinae

Chorthippus albomarginatus (DeGeer, 1773)

Nálezy: PRÚÚP, 11.9.2016, 1ex., více ex. observ., det. J. Holuša

Poznámka. Dospělí jednici pozorováni na jižní louce. Běžný druh. V seznamu Háva & Háva (2010) není tento druh uveden.

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: PRÚÚP, 6.8.2016, 1 ex., více ex. observ., 11.9.2016, více ex. observ., det. J. Holuša

Poznámka. Dospělí jednici pozorováni na jižní louce. Běžný druh. V seznamu Háva & Háva (2010) není tento druh uveden.

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

Nálezy: PRÚÚP, 4.8.2007, 1 ex., 6.8.2016, 4 ex., více ex. observ., 11.9.2016, více ex. observ., det. J. Holuša

Poznámka. Dospělí jednici pozorováni na jižní louce. Běžný druh. V seznamu Háva & Háva (2010) není tento druh uveden.

Chorthippus paralellus (Zetterstedt, 1821)

Nálezy: PRÚÚP, 6.8.2016, 1 ex., více ex. observ., det. J. Holuša

Poznámka. Dospělí jednici pozorováni na jižní louce. Běžný druh. V seznamu Háva & Háva (2010) není tento druh uveden.

Gryllidae: Oecanthinae

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

Nálezy: PRÚÚP, ÚO, září 2016, více ex. observ.

Poznámka. Dospělí jednici pozorováni v nočních hodinách v šípkových keřích a jejich okolí na více lokalitách. V seznamu Háva & Háva (2010) není tento druh uveden.


Poděkování. Děkujeme pánům P. Tyrnerovi (Chrysididae) a J. Holušovi (Acrididae) za determinaci. Dále bychom rádi poděkovali panu B. Zbuzkovi (Praha) za cenné připomínky k textu.
 

REFERENCES

HÁVA J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101- 110. (in Czech, English summary)
HÁVA J. 2015a: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Bombyliidae (Diptera) přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Results of a faunistic research to the family Bombyliidae (Diptera) of Údolí Únětického potoka Natural Reserve. Acta Musei Reginaehradecensis, Series A 35: 71-73.
HÁVA J. 2015b: Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) „PR Údolí Únětického Potoka“ a Únětických rybníků. Contribution to the dragonflies (Odonata) of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“ and Únětice ponds. Elateridarium 9: 111-117.
HÁVA J. & HÁVA J. 2010: Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera) „PR Údolí Únětického Potoka“. Contribution to the Orthoptera of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“. Elateridarium 4: 68-73.
HÁVA J. & NAVRÁTIL V. 2016: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Coccinellidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the family Coccinellidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 10: 85-93.
HÁVA J. & TYRNER P. 2011: Zlatěnky (Hymenoptera: Chrysidoidea: Chrysididae) „PR Údolí Únětického Potoka“. Chrysididae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of „Údolí Únětického Potoka Natural Reserve“. Acta Musei Reginaehradecensis S. A. 33: 131-132.
KOČÁREK P., HOLUŠA J. & VIDLIČKA Ľ. 1999: Check-list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and
           Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. Articulata 14: 177-184.
KOČÁREK P., HOLUŠA J. & VIDLIČKA Ľ. 2005: Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Ilustrovaný klíč 3.  Zlín: Kabourek, 349 pp.
 

 

TOPlist