ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 13.09.2017
ELATERIDARIUM ročník 11 (2017)   strany  117-118  (03.10.2017)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 600.4kB]

 

První nález dřevomila Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 (Coleoptera: Eucnemidae) na Slovensku

First record of false click beetle Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 (Coleoptera: Eucnemidae) in Slovakia

Jiří Krátký

 Třebechovická 821, CZ – 500 03 Hradec Králové, Czech Republic, e-mail: macshort@tiscali.cz


Abstract. First finding of Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 from Slovakia is given. Its distribution and bionomic notes are also presented.

Key words: Coleoptera, Eucnemidae, Melasinae, Dirhagini, Microrhagus pyrenaeus, Slovakia, distribution, bionomics

 


Přehled nálezů a diskuse

 

Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872: Slovakia mer., Krupinská planina, Medovarce, 1 km W (7779), 2.vii.2017, 1 ♀, J. Krátký lgt. et coll., J. Mertlík det.
Nový druh pro Slovensko.

     Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 (Obr. 1) je vzácný a málo nalézaný druh dřevomila, který byl znám z Bulharska, Francie (terra typica) a Německa (Muona 2007). Novější hlášení z České republiky, Itálie, Řecka a Švýcarska shrnuje Vávra et al. (2014), později byl tento druh publikován též z Polska (Hilszczański et al. 2015).
     Údajů o bionomii není mnoho, jediný český exemplář byl odchycen do náletové pasti v lužním lese s převahou topolu bílého (Vávra et al. 2014). V Řecku byl druh sklepán v pastevním lese s prastarými duby (Mertlik et al. 2009). Polské nálezy pocházejí z lesů s převahou starých jasanů a jako další živné dřeviny jsou z literatury uváděny duby, habry a olše (Hilszczański et al. 2015). V Itálii byl druh sbírán do náletových pastí v reliktních bučinách (Redolfi De Zan et al. 2014). První slovenský nález byl učiněn v pozdně odpoledních hodinách oklepem z mrtvého kmene dubu (z okruhu druhů Quercus cerris/Q. pubescens) stojícího na okraji lesa s přechodem do lesostepi (Obr 2). Jedná se o významného bioindikátora reprezentujícího velmi zachovalé biotopy, které jsou v řadě případů na ústupu a dřevomila Microrhagus pyrenaeus je na Slovensku, stejně jako v České republice, možno zařadit mezi kriticky ohrožené druhy živočichů (Vávra et al. 2014).
 

                                                                                                                                                                                              Obr. 1 – Samice Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872, Slovensko, Medovarce (Foto J. Skuhrovec)
Fig. 1 – Female of Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872, Slovakia, Medovarce (Photo J. Skuhrovec)

 

 

Obr. 2 – Biotop Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 na lokalitě Medovarce (Foto J. Krátký)
Fig. 2 – Habitat of Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 at Medovarce site (Photo J. Krátký)

 

Poděkování

     Za odbornou konzultaci k článku děkuji specialistovi na čeleď Josefu Mertlikovi (Opatovice nad Labem); za zhotovení fotografie brouka děkuji Dr. Jiřímu Skuhrovcovi (Praha).


Literatura
 

HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., JAWORSKI T. & SIERPIŃSKI A. 2015: Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872 – a false click beetle new for the fauna of Poland with faunistic and ecological data on Eucnemidae (Coleoptera, Elateroidea). - Spixiana, München, 38 (1): 77-84.

MERTLIK J., JENIŠ I. & ZBUZEK B. 2009: New records on the distribution of some species of the family Melasidae (Coleoptera) – II. - Elateridarium 3: 1–6.

MUONA J. 2007: Eucnemidae. Pp. 81–87. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. - Apollo Books, Stenstrup, Denmark: 935 pp.

REDOLFI DE ZAN L., BELLOTTI F., D’AMATO D. & CARPANETO G. M. 2014: Saproxylic beetles in three relict beech forests of central Italy: Analysis of environmental parameters and implications for forest management. - Forest Ecology and Management 328: 229–244.

VÁVRA J. CH., ČÍŽEK L., VODKA Š., HAUCK D. & KONVIČKA O. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 363. - Klapalekiana, 50: 127–128.

 

TOPlist