ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 04.03.2018
ELATERIDARIUM ročník 12 (2018)   strany  87-114  (19.03.2018)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 8.1MB]

 

Faunistické mapování Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska

Faunistics of Ampedus brunnicornis and Ampedus hjorti (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia

Josef Mertlik

 Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česká republika, e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. In this paper, the faunistic records of Ampedus brunnicornis Germar, 1844 and A. hjorti (B. G. Rye, 1905) from the Czech Republic and Slovakia are summarized. The biotopes of this click-beetle species are described in detail and photo-documented. Ampedus hjorti is for the first time recorded from Romania.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Ampedus, distribution, faunistics, biotope, Czech Republic, Slovakia


     V této práci uvádím výsledky studia druhů Ampedus brunnicornis Germar, 1844 a Ampedus hjorti (B. G. Rye, 1905), které jsem uskutečnil v letech 1984-2018 v rámci svého soukromého programu faunistického mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae na území České republiky a Slovenska (viz Mertlik 2007). Uvádím zde všechny zjištěné nálezy obou druhů na území ČR a SR a výsledky revizí determinací předchozích autorů. Dále je zde popis biotopů a jejich fotodokumentace.

     Ampedus brunnicornis a A. hjorti jsou druhy s téměř shodnou morfologií, se shodnou bionomií, se shodným typem biotopů a sousedícími areály. Ke spolehlivému rozlišení obou druhů jsem striktně používal odlišný tvar paramer jejich aedeagů, což byl předchozími autory opomíjený morfologický znak. Samice jsou prakticky nerozlišitelné.

 

MATERIÁL A METODIKA

     Od druhu Ampedus brunnicornis jsem revidoval více než 600 kusů z České republiky, Francie, Itálie, Německa, Polska a Rakouska. Od A. hjorti jsem revidoval více než 500 kusů z České republiky, Dánska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Švédska, Slovenska a Ukrajiny. V mé sbírce je uloženo 512 kusů A. brunnicornis a 381 kusů A. hjorti.
     Další studovaný materiál je uložen v následujících sbírkách:
Muzejní sbírky a jejich zkratky: Šarišské muzeum v Bardejove – SMBA, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové – MVCH, Múzeum Andreja Kmeťa v Martine – MAKM, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – JMCB, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – JMMZ, Entomologické oddělení Národního Muzea v Praze – NMPH, Západočeské muzeum v Plzni – ZMPL, Maďarské přírodovědné muzeum v Budapešti – HNHM.

     Soukromé sbírky: Václav Benedikt (Plzeň, Michal Bednařík (Olomouc), Milan Brabec (Praha), Petr Brůha (Ústí nad Labem), Petr Čechovský (Brno), Svätopluk Čepelák (Šala), Lukáš Čížek (České Budějovice), Ladislav David (Hradec Králové), Václav Dušánek (Zábřeh), Ladislav Ernest (Nymburk), Otto Gränzer (Olomouc), Jan Habarta (Velká nad Veličkou), Antonín Holub (České Budějovice), František Houška (České Budějovice), Oldřich Hovorka (Dobříš), Vladimír Hron (Chrudim), Josef Chybík (Modřice), Jaroslav Jelínek (Chlomek), Ivo Jeniš (Náklo), Ľudevít Kašovský (Martin), Zdeněk Kletečka (České Budějovice), Lubomír Koloničný (Ostrava), Tomáš Kopecký (Jablonné nad Orlicí), Pavel Krásenský (Jirkov), Jiří Krátký (Hradec Králové), Zdeněk Kraus (Mikulovice), René Kremer (Ostrava), Václav Křivan (Předín), Ardošt Kudrna (Rudolfov), Tomáš Lackner (Košice), Jiří Lahoda (Chrastavice), Marion Mantič (Hlučín), Josef Mertlik (Opatovice nad Labem), Pavel Moravec (Litoměřice), Oto Nakládal (Praha), Oldřich Odvárka (Kadaň), Kamil Orszulík (Frýdek Místek), Filip Pavel (Vysoká nad Labem), Jan Pavlíček (Opočno), Jiří Plecháč (Pecka), † Jaroslav Prouza (Hradec Králové), Milan Průša (Železný Brod), Karel Rébl (Nové Strašecí), Martin Samek (Předměřice), Radovan Schles (Brno), Arnošt Sieber (Klatovy), Jiří Simandl (České Budějovice), Tomáš Sitek (Ostrava), Ivo Smatana (Košice), Jiří Stanovský (Ostrava), Jaromír Strejček (Praha), Richard Szopa (Bystřice nad Olší), Jaroslav Šafanda (Praha), Antonín Trmal (Sedlčany), Dušan Vacík (Hranice), Jiří Vávra (Ostrava), Petr Včelička (Praha), Štěpán Vodka (České Budějovice), Bořivoj Zbuzek (Praha), Miroslav Zúber (Kosmonosy) a Miroslav Zýka (Rakovník).

     Údaje v přehledu faunistických nálezů jsou řazeny podle stoupajících čísel faunistických čtverců (Zelený 1972); v rámci jednotlivých lokalit jsou řazeny chronologicky. Všechny revidované i literární údaje z území České a Slovenské republiky jsou zaneseny do faunistické mapy (obr. 50).
     Základní údaje z lokalitních štítků jsou sepsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek. V případě opravy příslušného katastru místa nálezu jsou originální údaje z lokalitních štítků uvedeny v hranatých závorkách.
     Faunistické údaje v soupisu nálezů jsou upraveny následovně. Jedná-li se o dosud nepublikované údaje, jsou uvedeny v úplnosti, např. u nálezů A. brunnicornis uvádím i nálezy jeho koloritní formy (f. zeisingi Lohse, 1978). Údaje, které již byly publikovány, jsou uvedeny ve zkrácené formě - lokalita, rok nálezu - pokud se mi podařil zjistit, odkaz na literární pramen; např.: 5546: Údlice, 1981 (Laibner 1985). Pokud se více odkazů vztahuje k jednomu nálezu, je rok nálezu uveden jen jednou, např.: 5348: Dubí u Teplic, 1955 (Strejček 1955, Laibner 1979). Starší determinace – synonyma nebo chybné určení jsou uvedeny na konci v závorce, např.: (Laibner 1985 jako A. fontisbellaquei).
      Pokud se mi podařilo zjistit v případě již publikovaných nálezů další dosud neuveřejněné údaje, uvádím je v úplnosti. Pokud není u nálezů uveden literární pramen nebo jméno determinátora, platí Josef Mertlik det.

     Do článku jsem zařadil 39 fotografií biotopů obou druhů. Kompletní fotodokumentace biotopů je k dispozici v internetovém vyhledávači na www.elateridae.com na adrese: http://www.elateridae.com/galerie/search.php – do tohoto vyhledávače zadáte jako klíčové slovo „Ampedus brunnicornis“ nebo „Ampedus hjorti“, poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. Pro druh A. brunnicornis je zde 236 fotografií na 12 stránkách, pro A. hjorti je zde 142 fotografií na 8 stránkách. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi. Kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli. Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost. Do vyhledávače je možné zadat i jméno konkrétní lokality.
 

POZNÁMKY K MORFOLOGII IMAG

     K rozlišení druhů Ampedus brunnicornis a A. hjorti od ostatních druhů rodu Ampedus Dejean, 1833 se používá především tvar tykadlových článků, rozsah jejich tečkování a skulptura, délka tykadel v poměru k zadním rohům štítu, zbarvení článků čelistních makadel, tvar štítu, hustota tečkování a tvar teček, jejich velikost a vzdálenost mezi nimi, rozsah tečkování v předních rozích hypomer a tvar paramer aedeagů.
     Třetí článek tykadel je u samců široce kuželovitý nebo trojúhelníkovitý, u samic široce kuželovitý, 1,1-1,4x delší než široký a 2,0-2,5x širší na vrcholu než u báze. Jeho povrch je lesklý až matný, více či méně se zvrásnělým povrchem a hrubšími tečkami různé hustoty. Délka tykadel je u obou pohlaví variabilní. Tykadla samců dosahují k zadním rohům štítu nebo je přesahují až o 1,5 článku, tykadla samic k nim více či méně dosahují.
     Tečky na disku štítu jsou zřetelně ražené. Tečky jsou po celé délce laterálního okraje ražené, někdy jsou v zadní části menší a řidší než vpředu (Laibner 1979: 91 – obr 10a-c a 93 – obr. 21a-c). Povrch těla je černě ochlupený.
     Aedeagus druhu Ampedus brunnicornis (obr. 1-2), aedeagus druhu A. hjorti (obr. 3). Larvu A. brunnicornis popsal Bouwer (1982), larvu A. hjorti popsal Rudolph (1970).

Variabilita morfologických znaků
     Délka těla samců je 7.5-11.0 mm, samic 8.5-13.0 mm. Na variabilitu ve velikosti těla Ampedus brunnicornis upozornil již Iablokoff (1943). Nacházel v sušších dutinách silně osluněných dubových kmenů kusy menší velikosti, než ve vlhčích dutinách zastíněných kmenů. Morfologické znaky, které se používají k rozlišení druhů v současných určovacích klíčích bývají variabilní – ve většině případů právě v závislosti na velikosti těla imaga. Podle mých pozorování mají např. větší kusy výrazněji vyvinutá tykadla, kdy jejich druhý článek může mít velikost a tvar třetího článku malých kusů, u větších kusů mohou být tečky v přední polovině štítu větší a vzdálenost mezi nimi může být menší. Mám také několik kusů A. hjorti nalezených v jedné dutině dubu, stejné velikosti těla, avšak dva z nich mají třetí tykadlový článek lesklý a kuželovitý, tečky na štítu mají menší a vzdálenost mezi nimi je větší.
     Rovněž tak se různě v populaci vyskytuje i variabilita ve tvaru štítu (v poměru jeho délky a šířky a rozsahu jeho vyklenutí) a ve velikosti a rozsahu tečkování. Zvláště některé kusy A. hjorti z oblastí nížin přiléhajících k Baltskému moři mají štít převážně lesklejší a vzdálenost mezi tečkami je u nich větší než u většiny kusů nalezených v Karpatech. Rovněž rozsah tečkování v předních rozích hypomer je variabilní.
     Podobnost ve zbarvení těl A. brunnicornis f. zeisingi a A. hjorti způsobuje četné problémy při determinaci. Jako spolehlivý rozlišovací znak obou druhů jsem používal odlišný tvar paramer jejich aedeagů. Délka apikálních laloků paramer může být variabilní u obou druhů, rovněž tak poměr délky a šířky aedeagů. Paramery A. brunnicornis jsou od třetiny až poloviny jejich délky výrazně zúžené k apikálnímu zubu (obr. 1-2) Paramery výrazně zúžené k apikálnímu zubu mají i východní populace A. brunnicornis f. zeisingi (Vlárský průsmyk, Malé Karpaty), i když se mezi nimi již nevyskytují zástupci nominátní formy. Paramery A. hjorti mají odlišný tvar, již od báze se pozvolna zužují k apexu a až před apikálním zubem jsou více zúženy (obr. 3).
     Nalézt společně oba druhy se mi podařilo pouze na jedné lokalitě (Vlárský průsmyk). Jejich společný výskyt je také známý v Německu (Gartow).
 

Variabilita ve zbarvení obou druhů:

Ampedus brunnicornis f. nom. má celé tělo černé, černě ochlupené (obr. 4).
Ampedus brunnicornis f. zeisingi má krovky kávově hnědé (obr. 5).

  • štít je hnědý.
  • báze krovek je hnědá.
  • s hnědými krovkami s černým koncem, podobně jako má Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758).
  • s hnědými krovkami s černým koncem, černá skvrna zabírá až 1/3 krovek a jde od švu šikmo nahoru ke kraji krovek.
  • celé tělo je více či méně hnědočerné (obr. 6). Nejedná se o imaturní kusy. Jedno takové imago, které jsem nalezl v kukelní kolébce (Kačina), bylo již zcela vyvinuté a po nálezu bylo ještě deset dnů živé. Zřejmě se jedná o vzácné genetické odchylky.

Poznámka. Sbírkové kusy A. brunnicornis (a nejde jen o starý sbírkový materiál), mají tendenci ztrácet své sytě černé zbarvení těla, které může přecházet až do hnědého zbarvení.

Ampedus hjorti f. nom. má tělo černé s červenohnědými krovkami, černě ochlupené (obr. 8).
– některé kusy mají štít hnědočerný.
– tmavá forma A. hjorti byla nalezena na středním Slovensku (Veľký Blh, 1987 – obr. 7). Podobně jako u předchozího druhu po čase i tyto kusy ztratily své černé zbarvení a v současnosti jsou černohnědé. Také v tomto případě se podle mého názoru jedná jen o vzácnou genetickou odchylku. Tmavá forma A. hjorti z jižní Moravy (Čechovský 1985), jsou chybně určené kusy nominátní formy A. brunnicornis.
 

Obr. 1. Ampedus brunnicornis
(Leseigneur 1972: 71)
Obr. 2. Ampedus brunnicornis
(Platia 1994: 272)
Obr. 3. Ampedus hjorti
(Laibner 1979: 95)

 
Obr. 4. Ampedus brunnicornis
♂, f. nom.
Obr. 5. Ampedus brunnicornis
♂, f. zeisingi
Obr. 6. Ampedus brunnicornis
♀, světlá forma
Obr. 7. Ampedus hjorti
♂, tmavá forma
Obr. 8. Ampedus hjorti
♀, f. nom
Obr. 9. Ampedus hjorti
♀, světlá forma

     Ampedus brunnicornis f. zeisingi je na území Čech velmi vzácná forma, vyskytuje se v severní části území, společně se zde četnější nominátní formou. Ale na jihovýchodě Moravy (Břeclavsko, Tovačov) f. zeisingi zcela převažuje nad nominátní formou. Na Slovensku (Malé Karpaty) nebyla nominátní forma Ampedus brunnicornis nalezena.
     Forma zeisingi se vyskytuje v blízkosti společné hranice areálu A. brunnicornis a A. hjorti v České republice a na Slovensku (obr. 50) i v Německu (podél toku Labe). Na území Německa ještě nebyla provedena kompletní revize publikovaných nálezů obou druhů. Viděl jsem z Německa jen několik kusů od obou druhů, které mi poskytli kolegové Bouwer, Lohse a Schimmel. Chybnou determinaci Ampedus brunnicornis f. zeisingi jsem zjistil jen v materiálu z Dietrichingenu (Rheinland-Plalz)) od kolegy Schimmela (Schimmel 1989: 34 – jako A. hjorty [sic!]).
 

BIONOMIE A BIOTOPY

     Ampedus brunnicornis a A. hjorti přísluší do skupiny obligátně saproxylických kovaříků a mají shodné požadavky na kvalitu životního prostředí (mají stejnou ekologickou niku).
     Specializací saproxylických druhů kovaříků se podrobně zabývám v práci z roku 2017 (Mertlik 2017: 20-22), kde popisuji vývojové typy, trofické vztahy a kde rozděluji jejich biotopy do pěti skupin. Oba druhy přísluší k druhům první skupiny, tj. mezi druhy, které žijí v trouchnivém dřevě středové části stojících kmenů a stěn dutin, napadených hnědou (červenou) hnilobou. V těchto dutinách žijí spíše v nižších partiích kmenů. Lze je najít také v nedávno padlých kmenech a v odlomených větvích, kde za příznivých podmínek mohou dokončit svůj vývoj, ale změna vlhkosti trouchu, zapříčiněná odkrytím dutiny, učiní tato místa pro další generaci neobyvatelnými. Výjimkou mohou být staré mohutné kmeny padlých dubů (obr. 33), v jejichž dutinách se dokáže udržet vhodné mikroklima i v dalších letech (viz doprovodné druhy).

     Nálezy dospělců mimo rodné dutiny jsou jen velmi vzácné. Bývají nalézáni na přelomu dubna a května při oklepu větví keřů a stromů, nebo sedí v okolí dutin na kůře kmenů nebo na trávě (v okolí dutin jsem zaznamenal jejich denní i noční aktivitu). Několik nálezů pochází také z nárazových pastí.
     Naprostá většina dokladových kusů byla nalezena v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě rozlomených nebo pokácených kmenů (obr. 10-15).
     Larvy Ampedus brunnicornis a A. hjorti se vyvíjí v trouchnivém dřevě osídleném bakteriemi a dřevními houbami. Získávají potravu tak, že kusadly vykousnou a stlačí kousek dřeva, čímž z něj vytlačí tekutinu, kterou pak vysají. V takovémto dřevě jsem nalezl zřetelné požerky larev. Tyto požerky jsou přímé a v dutině směřují od kořenů vzhůru a jejich délka je 40 – 60 cm.
     Výše uvedený typ biotopu vzniká činností obligátně parazitických dřevních hub (obligátní nekrotrofové). Tyto dřevní houby jsou úzce vázány na živé hostitele, ačkoliv využívají pouze lignocelulózy neživých buněk jádrového dřeva. K hostiteli se chovají šetrně a významně jej nepoškozují, ačkoliv celá středová část kmene je vyhnilá. V pokročilejších fázích se může vytvářet i dutina. Bělová část zůstává dostatečně široká, takže vytváří trubkový profil. Ten, za předpokladu, že není narušen jiným činitelem, je mechanicky vysoce odolný. Díky aktivitě dřevních hub je do prostředí uvolňována řada živin, které jsou využitelné hostitelem a mohou stimulovat jeho růst (Jankovský 1999).
     Při zhoršení kvality biotopu (nedostatku trouchnivějícího dřeva nebo jeho vysychání), zvláště při nedokonalých podmínkách domácích chovů, se larvy stávají karnivorními a může docházet i k jejich kanibalismu V extrémních podmínkách se larvy snaží přežít a jejich chování se proto může až takto výrazně změnit.

     Jejich biotopy popisují autoři Iablokoff (1943), Martin (1989), Bouwer (1990) a Čechovský (1990). Oba druhy osídlují především trouchnivějící dřevo různých druhů dubů, ale jsou známy také z jiných druhů listnatých stromů, vzácněji i z jehličnatých stromů.
     Ampedus brunnicornis (obr. 10-13, 16-33 a 48) jsem nalezl v trouchu dubů (Quercus sp.), jasanu (Fraxinus sp.), lípy (Tilia sp.), topolu (Populus nigra). Leseigneur (1976) a Bouwer (1990) udávají jeho nálezy také z trouchu jírovce (Aesculus hippocastanum).
     Ampedus hjorti (obr. 14-15, 34-47 a 51) jsem nalezl v trouchu dubů (Quercus sp.), topolu (Populus nigra), jedle (Abies alba.) a modřínu (Larix decidua).
     Oba druhy žijí v lužních lesích, včetně pravidelně zaplavovaných území (dutiny kmenů musí být chráněny před zaplavením, tj. otvor do dutiny musí být umístěn výše, než dosahuje vodní hladina) a v listnatých lesích podhůří a pahorkatin.
     Nejvýše položené lokality u Ampedus brunnicornis na území Česka jsou: Hluboká nad Vltavou: Baba (447m) a Drahanská vrchovina: Babí lom (550m). Ve Francii Margès, prés d´Aiguines (1000m).
     U Ampedus hjorti to jsou na Slovensku Slanské vrchy: Krčmárka (750m), Javorie: Velký Vrch (580m) a Štiavnické vrchy: Demian (670m). Velmi zajímavé jsou nálezy A. hjorti z území, kde se nalézají zbytky starých jedlových porostů. Na Slovensku je to Badínský prales (800m), Tále (800m) a Stebnická Magura (900m). V rumunských Západních Karpatech Vladeasa-Dara (1000m).
 

Obr. 10. Heřmanův Městec, park, 28.3.2004
Larva A. brunnicornis
Obr. 11. Heřmanův Městec, park, 28.3.2004
A. brunnicornis
 Obr. 12. Studénka, Nová Horka, 25.3.2017
A. brunnicornis
 Obr. 13. Buchlovice, Barborka, 23.4.2004
A. brunnicornis f. zeisingi
 Obr. 14. Tovarné, grófsky lesopark, 20.4.2015
Požerky larev A. hjorti
 Obr. 15. Tovarné, grófsky lesopark,20.4.2015
A. hjorti

 

     Doprovodné druhy. Stejné biotopy s podobným typem trouchnivého dřeva jako vyhledávají Ampedus brunnicornis a A. hjorti, obývá také Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865). Tento druh ale preferuje spíše teplejší prosluněné lesy nižších poloh a zvláště pak solitérní kmeny: V dutinách kmenů bývá nalézán spíše v jejich vyšších partiích, ale často bývá v trouchnivém dřevě společně s A. brunnicornis nebo A. hjorti.

     Příležitostně lze v trouchnivějícím dřevě velkých padlých kmenů a jejich pahýlů nalézt větší množství druhů rodu Ampedus. V takových kmenech se vyskytuje větší množství dřevních hub, které napadají dřevo různými formami hnědé (červené) hniloby. Díky nim mohou být v takových kmenech kromě Ampedus brunnicornis, A. hjorti a A. cardinalis také A. elegantulus (Schönherr, 1817), A. nigerrimus (Lacordaire, 1835), A. pomorum (Herbst, 1784), A. praeustus (Fabricius, 1792) a A. quadrisignatus (Gyllenhal, 1817).

     Dalším doprovodným druhem bývá Lacon querceus (Herbst, 1784), zvláště ve starých mohutných kmenech dubů.

 

 Obr. 16. Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 23.10.2002  Obr. 17. Týniště nad Orlicí, U Houkvice, 5.11.2017
 Obr. 18. Týniště nad Orlicí, Rozkoš, 5.11.2017  Obr. 19. Týniště nad Orlicí – Rašovice, 1.5.2003
 Obr. 20. Dobřenice, zámecký park, 20.8.2015  Obr. 21. Třeboň, Branské doubí, 21.3.2017
 Obr. 22. Sentice, Sokolí, 22.4.2003  Obr. 23. Smečno, Smečenská rokle, 3.5.2017
 Obr. 24. Dobříš, Hřebeny, vrch Hradec, 26.10.2017  Obr. 25. Kopidlno, zámecký park, 25.3.2005
 Obr. 26. Jičín, Libosad, 15.8.2007  Obr. 27. Jičín, Libosad, 15.8.2007
 Obr. 28. Choltice, obora, 15.3.2003  Obr. 29. Studénka, Nová Horka, 25.3.2017
 Obr. 30. Třeboň, Novořecká Bašta, 4.4.2002  Obr. 31. Horní Jiřetín, Jezeřské arboretum, 9.4.2009
 Obr. 32. Náměšť nad Oslavou, obora, 11.11.1989  Obr. 33 Ladná, lužní les, 28.9.1988
 Obr. 34. Tovarné, grófsky lesopark, 20.4.2015  Obr. 35. Veľky Blh, Vereš, 29.9.2012
 Obr. 36. Herľany, lesopark, 29.3.2014  Obr. 37. Zvolen, u Hronu pod Veľkou Stráží, 2.4.1988
 Obr. 38. Dobrá Niva, Gavúrky, 14.3.2014  Obr. 39. Veľaty, Mária env., 5.4.2001
 Obr. 40. Podhradik, Dubová hora, 30.4.2003  Obr. 41. Nezbudská Lúčka, Starý hrad, 17.9.2007
 Obr. 42. Zvolen, Pustý hrad, 5.4.2016  Obr. 43. Hodruša-Hámre, Kašivárová, 31.3.2002
 Obr. 44. Fintice, Stráž, 2.11.2011 Obr. 45. Fintice, Stráž, 2.11.2011 
   
 Obr. 46. Čabradský Vrbovok, Čabraď, 2.11.2011 Obr. 47. Ľuboreč, Lysec, 12.10.2013 

 

OCHRANA BIOTOPŮ

     Podle ekologických nároků jsou Ampedus brunnicornis a A. hjorti stenoekní druhy s nízkou ekologickou valencí. Jsou to relikty přirozených lesů a jejich areály mají v současné době ve většině zemí již jen ostrůvkový charakter. Jejich nároky na kvalitu životního prostředí jsou v přímém rozporu se současnými metodami intenzivního obhospodařování lesů. Postupuje degradace zbytků přirozených lesních porostů na listnaté či jehličnaté plantáže a likvidují se tzv. přestárlé porosty.
     Praktickým managementem ochrany saproxylického hmyzu se zabývá Krása (2015).

     Mezi Českou a Slovenskou republikou jsou poměrně velké rozdíly v dochovaných typech biotopů a v jejich množství. Přirozených lesů je v Česku velmi málo a jsou značně zdevastované. Nacházejí se na území některých přírodních rezervací (suťové lesy) a loveckých obor. Dochoval se zde ale větší počet umělých refugií, jako bažantnice, zámecké parky, aleje na hrázích rybníků a zbytky pastevních lesů.
     Ochranou jejich biotopů v Krušných horách a v Podkrušnohoří se zabývám ve své práci z roku 2015 (Mertlik 2015: 106-107). Ochranou jejich biotopů na území východních Čech se zabývám ve své práci z roku 2017 (Mertlik 2017: 94-106).
     Na sousedním Slovensku se zachovalo množství poměrně zachovalých a rozsáhlých přirozených lesů na suťových svazích (suťové lesy). Tyto lesy nejsou hospodářsky využívány a jsou vedeny jako ochranné lesy nebo přírodní rezervace. Dále se zde nachází četné chráněné areály vesměs bývalých pastevních lesů. Bohužel, kvůli nevhodnému ochranářskému managementu dochází k jejich zarůstání náletovými dřevinami a k zániku dubových porostů (viz Mertlik 2018: 39-42).

     Kovaříkům Ampedus brunnicornis a A. hjorti se vyhnula současná ochranářská mánie tzv. seznamů chráněných druhů. To jsou seznamy, na jejichž tvorbu získávají ochranářsky zaměření biologové granty. Faunisticky zaměření biologové nedostávají nic, a ještě jim díky nesmyslným zákazům sběru hmyzu hrozí šikana od ochranářských úředníků. Bohulibé snahy o ochranu přírody se zvrhly v ochranu seznamů.
      Oba kovaříci jsou vynikajícími indikátory přírodně zachovalých dubových lesů. Ale pokud se nám nepodaří překonat ochranářskou omezenost ve vztahu k ochraně ohrožených biotopů, tak o ně postupně přijdeme. Tak jako v současnosti přicházíme o pastevní lesy.
 

Obr. 48. Chlumec nad Cidlinou, 3.3.2009
Likvidace dubové aleje v Chlumecké bažantnici (viz Mertlik 2017)

 

 

ROZŠÍŘENÍ

Obr. 49. Rozšíření druhů Ampedus brunnicornis (černá barva) a A. hjorti (hnědá barva).
Na této mapě není znázorněn nález A. hjorti na území Íránu (Cate et. al. 2002).

 

Ampedus brunnicornis byl popsán z území Rakouska, Německa a Francie.
Je známý z České republiky (Bílý et Jelínek 1983, Čechovský 1985, Laibner 1985 a 2000, Vávra 1996), Francie (Iablokoff 1937, Bouwer 1990), Itálie (Platia 1994), Německa (Bouwer 1982 a 1990, Lohse 1979, Rudolph 1982), Polska (Królik 2010), Rakouska (Bouwer 1990, Zábranský 1998), Slovenska (Laibner 2000) a Španělska (Recalde Irurzun et al. 2010).

Studijní materiál:
Lectotyp, bez bližších údajů, 1 ♂, R. Bouwer det. 1989, Zool. Mus. Berlin coll. (P. Hieke).

Rakousko:
Wien, Lainzer Tiergarten, 28. IX. 1984, 1 ♀, K. Hampel leg. G. Platia coll., J. Mertlik rev. 2018; 19. X. 1986, 3 ex., P. Zábranský leg., J. Mertlik coll.
Německo:
Mörfelden, 11. II. 1990, 1 ♂ (ex larva), aus Eiche, rotfaul, NSG Dachnau, R. Bouwer lgt., Mertlik coll.
Groß Gerau, 21. IV. 1989, 1 ♀, in hohler Eiche, NSG Sauergrund, R. Bouwer leg., J. Mertlik coll.
Scheibenhard, Bienwald, 31. XII. 1988, 1 ♂, 1 ♀, Bettag & Koschwitz leg, J. Mertlik coll.
Oldenburg, Hasbruch, 20. II. 1977, 1 ♂ (f. zeisingi), M. Zesing leg., G. Platia coll., J. Mertlik rev. 2018; dtto, 1 ♀ (f. zeisingi), J. Mertlik coll.; 2. VIII. 1985, 1 ♂, M. Zesing leg., G. Platia coll., J. Mertlik rev. 2017
Pfalz, Dietrichingen, 14. V. 1980, 1 ♂, aus Weiden-innenwand, Höhe: ca 3 m, Schimmel leg. (det. as A. fontisbellaquei), G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2018.
Gartow IN. – Sachsen, 1. VIII. 1982, 1 ♂, 1 ♀, f. zeisingi, ex pupa, aus Eiche rotlauf, R. Schimmel leg., J. Mertlik coll.
Polsko:
Nadlesnictwo Kluczbork, Lesnictwo Lasowice WieIke (oddzial 126), 15. IV. 2000, 1 ♂, under bark of Quercus robur, Roman Krolik leg. (det. as A. hjorti), G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2018.
Francie:
Landes, Omg. van Biscarosse, 25. V. 1975, 1 ♀, C. v. Nidek leg., J. Mertlik coll.
Itálie:
Emilia-Romagna: Parco Provinciale (Piacenza), 1000m, 25. IV. 1969, 1 ♂, G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2017;
Trentino Pejo, 1500m, 5. VII. 1987, 1 ♀, Caldara leg., G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2017;
Foresta Lama (FO), 720m, 30. V. 1997, 2 ♀♀, G. Campadelli leg., G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2017.


Ampedus hjorti byl popsán z území Dánska.
Je známý z České republiky (Strejček 1955, Laibner 1979, Čechovský 1985, 1990, Laibner 2000, Mertlik 2007), Dánska (Martin 1989), Íránu (Cate, Platia & Schimmel 2002), Litvy (Barševskis 2005), Lotyšska (Laibner 2000), Maďarska (Neméth et Merkl 2009), severu Německa (Lohse 1979, Rudolph 1982), jihu Norska (Silfverberg 2010), Polska (Burakowski 1985), Řecka (Platia & Gudenzi 2000), z jihu Švédska (Silfverberg 2010), Slovenska (Roubal 1936, Laibner 1979, Mertlik 2007) a Ukrajiny (Roubal 1936).
Determinační záměny: Údaje z Německa (viz Rudolph 1982: 32) bude nutné revidovat z důvodu možných záměn za Ampedus brunnicornis f. zeisingi.

Studijní materiál:
Dánsko:
NEZ: PH 80, Jagerspris Nordskov, 24. IX. 1989, 2 ♂♂, 1 ♀, Ole Martin leg., J. Mertlik coll.
Maďarsko:
Zala county, Rezi, Keszthelyi-hg., 12. VIII. 1978, 1 ♀, J. Mertlik det. 2005, HNHM (Neméth et Merkl 2009).
Hungaria bor., Nagymaros (8279), 19. IV. 1996, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Neméth et Merkl 2009).
Hungaria, SE to Budapest, Isaszeg, protected forest, 15. XI. 2008, 1 ♂, Grabant Aranka, Kotán Atilla, Merkl Ottó, Németh Tamás et Szénási Valentin leg. (HNHM), J. Mertlik det. 2009 (Neméth et Merkl 2009).
Hungary, Pest m., Gödölló, Juharos, 27. V. 2006, 1 ♂, leg. Kotár A., Szénási V. & Németh T. (HNHM), T. Németh det 2009, J. Mertlik rev. 2009 (Neméth et Merkl 2009).
Hungary, Pest m., Gödölló, Fahás-tetó, 25. V. 2008, 1 ♀, leg. Ilniczky S., Merkl O., Szénási V. & Németh T. (HNHM), J. Mertlik det. 2009 (Neméth et Merkl 2009).
Německo:
Pevestorf, Kreis, Lüchtow-Dannenberg, Gartow, 29. IV. 1983, 1 ♂ (ex larva), Elbholz, Eiche rotfaul, R. Bouwer leg., Mertlik coll.
Grippel, Kreis, Lüchtow-Dannenberg, Bannwald, 24. IV. 1983, 1 ♀ (ex larva), Forst Landwehr, Eiche rotfaul, R. Bouwer lgt., Mertlik coll.
Pevestorf, Kreis, Lüchtow-Dannenberg, Elbholz, 4. V. 1984, 1 ♂, 1 ♀, ex larva, in Eiche rotfaul, R. Bouwer lgt., Mertlik coll.
Glambeck, Uckermark, 4. V. 1932, 1 ♂, Volák coll., J. Mertlik det. (MVCH).
Polsko:
Poland or., Puszcza Białowieska, 9 km S of Narewka, 21. X. 2007, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene topolu osiky (Populus tremula), J. Mertlik leg. et coll.
Rumunsko (první údaje):
Romania occ., Baile Herculane [Herculesbad (Hungaria)], V. 1925, 1 ♀, Victor Stiller leg. [as Ampedus karpathicus Buysson, R. Bouwer det. 1981], J. Mertlik det. 2005 (HNHM).
Romania occ., Mt. Vladeasa, mont Vladeasa-Dara, 1000m, 7.-8. VI. 1998, 1 ♂, P. Moravec leg., J. Mertlik coll.
Romania centr., Lacul Sfânta Ana [Szentannató], 6. VII. 1943, 1 ♀, Balogh et Kalmár leg. (jako Ampedus triangulum Dohrn, W. Dolin det. 1998), J. Mertlik det. 2004 (HNHM).
Rusko, Kaliningrad:
[Ostpreusen], 1942, 1 ♀, Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik rev. 2018.
Švédsko:
Stockholm, Upl., (Stengis), 1. X. 1961, S. Lunberg lgt., J. Mertlik det., J. Horák coll.
Stockholm, Upl., 5. III. 1960, 1 ♂, 1 ♀, S. Lundberg leg., G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2018
Bl. Joannishus, 9. IV. 1973, R. Baranowski leg. et det., G. Platia coll., J. Mertlik rev. 2018
Öland, Halltorp, 8.-19. V. 1950, 1 ♂, T. Palm leg; G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2018; 8. IX. 1991, S. Lundberg leg., Mertlik & Lundberg det., J. Horák coll.
S. Öland, Ekerum, VI. 1997, 1 ♂, Ulf Nylander leg., G. Platia det. et coll., J. Mertlik rev. 2018.

 

FAUNISTICKÁ ČÁST


Chronologický přehled faunistické literatury České republiky a Slovenska:

Ampedus brunnicornis Germar, 1844
Strejček 1955: 182 – jako Elater nigerrimus
Strejček 1955: 182 – jako Elater hjorti
Laibner 1979: 102 – jako Ampedus hjorti
Bílý & Jelínek 1983: 43 – jako Ampedus fontisbellaquei
Laibner 1985: 394 – jako Ampedus fontisbellaquei
Čechovský 1985: 47 – jako Ampedus hjorti
Tajovský 1985: 435 – jako Ampedus hjorti
Čechovský 1990: 138 – jako Ampedus hjorti
Mertlik 1991: 9 – Ampedus brunnicornis
Vávra 1996: 452 – Ampedus brunnicornis
Laibner 2000: 153 – Ampedus brunnicornis
Laibner 2000: 153 – jako Ampedus hjorti
Mertlik 2007 (nestránkováno) – Ampedus brunnicornis
Mertlik 2015: 67 – Ampedus brunnicornis
Mertlik 2017: 41 – Ampedus brunnicornis

Ampedus hjorti (B. G. Rye, 1905)
Roubal 1936: 133 – jako Elater hjorti
Jagemann 1940. 80 – jako Elater hjorti
Jagemann 1955: 72 – jako Elater hjorti
Laibner 1979: 102 – Ampedus hjorti
Mertlik 1991: 9 – Ampedus hjorti
Laibner 2000: 169 – Ampedus hjorti
Mertlik 2007 (nestránkováno) – Ampedus hjorti
 

 

Obr. 50. Faunistická mapa Ampedus brunnicornis (tmavě zelená barva),
A. brunnicornis f. zeisingi (světle zelená barva) a A. hjorti (hnědá barva)

 

Ampedus brunnicornis Germar, 1844

ČESKÁ REPUBLIKA (BOHEMIA):

5253: Bohemia bor., Svor env., vrch Klíč, 1. X. 2007, 1 ♀ (mrtvá), rozmáčknutá v prasklině dřeva padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5348: Bohemia bor., Osek, 24. IV. 1980, 1 ♀ (bez kladélka), Dr. St. Kadlec leg., O. Odvárka coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015).

5348: Bohemia bor., Krušné hory, Dubí, Mstišov, obora, 9. IV. 1953, 5 ex. (1 ex. f. zeisingi), v červeném trouchu pahýlu starého Quercus robur, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. (jako Ampedus hjorti a A. nigerrimus) (Strejček 1955, Laibner 1979), J. Mertlik rev. 1991 (Mertlik 2015); 26. IV. 1953, 1 ex., J. Strejček leg., L. Ernest det. 2007 et. coll.; 27. IX. 2011, 1 ♂, v kukelní komůrce v trouchu dutiny torza dubu, P. Brůha leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

5353: Bohemia bor., Zahrádky, Šváby, obora Vřísek [Holany, Kozlí roh], dubová alej, 31. III. 1994, 1 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; [Holany], 10. VII. 2016, 1 ♀ (pupa, 13. VIII. 2016), v trouchu dutiny kmene dubu, P. Brůha leg., det. et coll.

5446: Bohemia bor., Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 7. IV. 2007, více larev, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5446: Bohemia bor., Drmaly env., Mufloní pahorky, 15. XII. 2006, 7 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5446: Bohemia bor., Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 4 ♂♂, 8 ♀♀ (1 ♂, 1 ♀, f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutiny torza ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 12. X. 2006, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 13. V. 2008, 1 ♂ (f. zeisingi), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 7. V. 2009, 1 ♀, P. Krásenský leg., det. (jako A. nigerrimus) et coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015); 8. – 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015); 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 8. V. 2012, 1 ♀, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ležícím u paty pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll. (Mertlik 2015); 31. III. 2011, 2 ♂ (1 ex. f. zeisingi), 1 ♀, v trouchu dutiny dubu, P. Brůha leg., det. et coll.; 30. V. 2012, 1 ♀, na starém dubu, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5447: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, torza těl v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2015).

5454: Bohemia bor., Doksy env., Břehyně, Mlýnský vrch, hřbet, 3. X. 2010, 6 ♂♂ (1 ♂ f. zeisingi), 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině zlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5455: Bohemia centr., Mnichovo Hradiště env., Maníkovice, 1. V. 2003, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5545: Bohemia bor., Krušné hory, Klášterec nad Ohří env., Vernéřov-Hradiště, 26. VI. 2016, 1 ♂, holoseč v bukovém lese, JZ svah, v kůrovcovém lapači, Oldřich Odvárka leg., det. et coll.

5546: Bohemia bor., Údlice, 30. VI. 1981, 1 ♂, S. Laibner leg. (Laibner 1985 jako A. fontisbellaquei, Mertlik 2015), S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018.

5558: Bohemia or., Jičín, Libosad, obora, 25. III. 1999, 12 ♂♂ (1 ♂ f. zeisingi), v trouchu pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, 8. IV. 1994, 10 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutin kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll., 9. IV. 1994, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5657: Bohemia centr., Rožďalovice, Lohovský rybník, dubový les, 8. XI. 2003, 3 ♂♂ (1 ♂ f. zeisingi), v trouchnivém dřevě pařezu dubu (spolu s Ampedus sanguineus a A. cardinalis), J. Mertlik leg. et coll.

5657: Bohemia or., Kopidlno, zámecký park a obora, 3. IV. 1988, 15 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutin kmenů dubů, M. Samek et J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 30. IX. 1988, 5 ex. (3 ex. f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 9. IV. 1989, 8 ex., M. Samek et J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 2. II. 2002, 3 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutiny čerstvě pokáceného kmene dubu, M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det. (Mertlik 2017).

5756: Bohemia centr., Loučeň, alej u zámeckého parku, 9. IV. 1994, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene lípy, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.

5762: Bohemia or., Mokré, Městec env., dubová alej u Jalového potoka, 18. IV. 2013, krovky, v dutině rozřezaného kmene padlého dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5762: Bohemia or., Mokré, Mochov env., dubová alej u Ohnišťovského potoka, 6. IX. 1994, 4 ex. (2 ex. f. zeisingi), J. Krátký et T. Kopecký leg. et coll. (Mertlik 2017); 8. IV. 1996, 1 ex., M. Samek leg. et coll. (Mertlik 2017); 8. VIII. 1996, 1 ex., J. Krátký leg. et coll. (Mertlik 2017); 20. XI. 1997, 2 ♂♂, 1 ♀ (f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5762: Bohemia or., Opočno env., bažantnice Mochov env., 7. IV. 1969, 2 ♂♂, 1 ♀ (1 ♂, 1 ♀, f. zeisingi), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Pavlíček leg., J. Pavlíček et V. Dušánek coll. (Mertlik 2017); 7. IV. 1985, 1 ex., (ex. larva), červený trouch dubu, J. Pavlíček leg., coll. et det. (Mertlik 2017); 30. V. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 30. V. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 13. VI. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 13. VI. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 13. VI. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 13. VI. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017); 27. VI. 2011, 1 ex., nárazová past, Jan Pavlíček leg., det. et coll. (Mertlik 2017).

5849: Bohemia centr., Lány, 17. V. 1986, 1 ♀, Rébl leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 24. V. 1988, 1 ♀, K. Rébl leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018.

5849: Bohemia centr., Lány, Lánská obora (5848C24), 9. V. 1986, 1 ex., pod kůrou položenou na padlý trouchnivějící dub, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 4. VI. 1993, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 8. V. 1994, 1 ex., pod kůrou položenou k patě dutého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 23. V. 1999, 2 ex., poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 13. V. 2000, 1 ex., pod kůrou padlého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 27. V. 2000, 1 ex., v prosevu dutiny dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 20. V. 2001, 1 ex., pod dřevem položeným k patě solitérního dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (Rébl 2010); 13. – 23. V. 2009, 2 ♀♀, nárazové pasti č. 2 a 10, K. Rébl leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5949: Bohemia centr., Rynholec env., Lánská obora, 19. III. 2003, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.

5850: Bohemia centr., Smečno, Skalka, Smečenská rokle, 3. V. 2017, 1 ♀, pod kůrou starého dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, pobřežní porosty u Labe, 14. X. 1989, 5 ex. (1 ex. f. zeisingi), v trouchu dutiny větve na ležícím kmeni Populus nigra, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, Luhy, Chlumecká bažantnice, 25. III. 1995, 17 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 3. III. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5859: Bohemia or., Dobřenice, zámecký park, 20. X. 1996, 1 ex., J. Krátký leg., coll. et det. (Mertlik 2017); 24. X. 1996, 7 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě odlomené horní části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., V Končinách, dubová alej [Třebechovice pod Orebem, bažantnice], 11. IV. 1988, 1 ex., v trouchnivém dřevě u rozsochy stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 16. X. 1995, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., Hlinský rybník, 22. XI. 2002, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice, 18. IV. 1987, 1 ♀, J. Jelínek leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 26. V. 1987, 2 ♂♂, J. Jelínek leg. (Laibner 1989, Mertlik 2017), S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, Malá Houkvice - hráz, 5. XI. 2017, 1 ♀, v trouchnivém dřevě v odlomené větvi dubu (spolu s A. cardinalis, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., U Houkvice, Prostřední Houkvice, 13. III. 1988, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, 4 ♂♂ v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Petrovice env., u železniční zastávky Petrovice, 22. X. 1995, 2 ex., v trouchnivém dřevě na obvodu stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 11. I. 1998, 1 ex., v trouchu dutiny dubu, V. Dušánek leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 17. X. 1987, 1 ♂, J. Voda leg., J. Prouza coll., J. Mertlik rev. 2008 (Mertlik 2017); 3. VI. 1994, 1 ♂, S. Laibner leg. et coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, rybník Rozkoš env., 17. IV. 1987, 6 ♂♂, 12 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 30. IV. 1987, 1 ♀ (f. zeisingi), I. Jeniš leg. et coll. (Mertlik 2017); 18. V. 1987, 3 ♂, 1 ♀, mrtví ex., v dutinách a u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (1 ex. in coll. A. Sieber) (Mertlik 2017); 6. VI. 1987, 1 ♀, v noci lezla po stojícím kmeni dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 27. X. 1987, 10 ex., v trouchnivém dřevě kmene dubu, J. Voda leg., F. Pavel coll. (Mertlik 2017); 26. XI. 1987, 30 ex. (2 ex., f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 10. III. 1988, 7 ex. v trouchnivém dřevě dutiny dubu, 2 ♀♀ v trouchnivém dřevě odlomené větve dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 13. III. 1988, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 5. V. 1988, 1 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll. (Mertlik 2017); 19. X. 1989, 3 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll. (Mertlik 2017); 1. II. 1990, 2 ex., J. Voda leg., F. Pavel coll. (Mertlik 2017); 15. IV. 2004, 1 ♂, více larev, v trouchnivém dřevě v dutině prasklého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 5. XI. 2017, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Stávek, duby na staré hrázi, 3. II. 2002, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 18. III. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, u silnice na Rašovice, I. 2003, 10 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, L. David leg. et coll., J. Mertlik det. (Mertlik 2017); 13. IX. 2006, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

5949: Bohemia centr., Žloukovice, Kabečnice, 22. V. 2016, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2016.

5962: Bohemia or., Trusnov, Lodrant [Lodrant-Uhersko], 16. XI. 1974, 1 ♀, M. Doležal leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 28. V. 1980, 1 ♂, S. Laibner leg. et coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 3. V. 1986, 1 ♀, S. Laibner leg. et coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018.

5962: Bohemia or., Trusnov, hráz rybníka Lodrant (50°0'33.020"N, 16°2'8.858"E), 4. IV. 2012, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6048: Bohemia centr., Branov, 5. XII. 1986, 1 ex., P. Pouznar leg., J. Pavlíček coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves env., 22. IV. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny u paty stojícího kmene dubu, B. Zbuzek leg., det. 2006 et coll.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, Týřov (6048), 28. V. 2016, 1 ex. Josef Chybík leg. et coll., D. Vacík det.

6058: Bohemia centr., Nové Dvory, Kačina, zámecký park, 26. III. 1997, 54 ex., v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 6. IV. 1997, 15 ex., (1 ♀ celohnědá forma), V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 17. I. 1998, 1 ♂, v trouchnivém dřevě jasanu, Petr Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006 (Kavka & Veverka 2018); 16. III. 2003, 1 ♀, v žlutobílém trouchu na stěnách dutiny pařezu jasanu (strom nedávno pokácen) (spolu s nosatci rodu Cossonus a Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 25. IV. 2011, 3 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 3. XII. 2012, 7 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, M. Kavka (3 ex.) & T. Veverka (4 ex.) leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 6. V. 2017, 1 ex., v červeném trouchu dubového pařezu, T. Veverka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018); 2. XI. 2017, 2 ex., v červeném trouchu padlého dubu, M. Kavka leg., det. et coll. (Kavka & Veverka 2018).

6059: Bohemia or., Choltice, Choltická obora, 1. XI. 1990, 5 ex., v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 26. III. 1991, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 1. IV. 1993, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 6. VI. 1997, 6 ex., V. Dušánek leg. et coll. (Mertlik 2017); 15. III. 2003, více ex. (2 ♂♂, 2 ♀♀, J. Mertlik coll.), na několika různých místech v trouchnivém dřevě pahýlů, ležících kmenů nebo stojících kmenů dubů (1 ex. v bílém trouchu v středové části prasklého kmene lípy), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017); 23. IV. 2008, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny prasklého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6060: Bohemia or., Heřmanův Městec, zámecký park, 23. X. 1996, 2 ♂♂, 5 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6060: Bohemia or., Heřmanův Městec, lužní les - park, 28. III. 2004, 9 ♂♂, 9 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu (strom nedávno pokácen), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6060: Bohemia or., Slatiňany, Kochánovice env., Perný rybník, dubová alej, 16. IV. 2000, 12 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll. (Mertlik 2017).

6062: Bohemia or., Uhersko, 1980 (Laibner 1985 jako A. fontisbellaquei, Mertlik 2017).

6150: Bohemia centr., Dobříš, Hřebeny, vrch Hradec, 26. X. 2017, 1 ♂, více larev, v trouchnivém dřevě dutiny stojícího kmene dubu, více larev v dutině kmene padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6159: Bohemia or., Třemošnice, Pekelské údolí, 13. III. 1997, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6159: Bohemia or., Běstvina (49°49'52.81"N, 15°35'4.167"E), 13. IV. 2009, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého dubu, Vladimír Hron leg., det. et coll. (Mertlik 2017).

6160: Bohemia or., Nasavrky, Slavická obora, Strádovské peklo, 28. X. 1996, 2 ex., v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6160: Bohemia or., Nasavrky, Libáň env., alej na hrázi Pařezného rybníka, 30. III. 1991, 5 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2017).

6250: Bohemia centr., Dobříš (6250b), 3. V. 2008, 1 ♂, Oldřich Hovorka leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2014.

6250: Bohemia centr., Brdy, Dobříš, Aglaia, obora, 14. IX. 1974, 3 ex., v červeném trouchu dubu, Jelínek et Pradáč leg., Olexa det. (jako A. fontisbellaquei), NMPH (Jelínek et Bílý 1983); 12. II. 1975, 15 ex., Pradáč leg. et coll., Olexa det. (jako A. fontisbellaquei) (Jelínek et Bílý 1983); 9. III. 1975, 2 ex., S. Bílý leg., det. (jako A. fontisbellaquei) et coll. (Jelínek et Bílý 1983); III. 1975, Pradáč leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6260: Bohemia centr., Chotěboř, Zastrání, dubová alej, 9. IV. 1998, 5 ♂♂, 5 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6352: Bohemia centr., Vysoký Chlumec, 18. III. 2007, 2 ♀♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6353: Bohemia centr., Sedlčany env., Vrchotovy Janovice, 26. XII. 1985, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 380-420m (6443d), 16. VI. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg. (Lahoda 2013); 28. IV. 2003, 3 ex., J. Lahoda leg. (Lahoda 2013); 30. VII. 2003, 1 ex., J. Lahoda leg. (Lahoda 2013); 30. IV. 2004, 2 ♂♂, 1 ♀, Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008 (Lahoda 2013); 6. V. 2004, 1 ex., J. Lahoda leg. (Lahoda 2013); V. 2012, 1 ♂, 3 ♀♀, Jiří Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

6443: Bohemia occ., Podrážnice, obora, 450m (6443b), 18. V. 2004, 1 ex., J. Lahoda leg. et det. 2005; dtto, 1 ♀, Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6544: Bohemia occ., Chudenice, bažantnice, 29. III. 1989, 4 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6544: Bohemia occ., Kout na Šumavě (1 km NE) Starý Dvůr (6544c), 440 m, 29. IV. 2004, 1 ♂, 6 ♀♀, Quercus near pond, Z. Kejval coll., J. Mertlik det. 2008.

6549: Bohemia mer., Blatná, zámecký park, 10. V. 1975, 1 ♀, V. Benedikt leg., det. et coll.; 27. IV. 1996, 1 ♂, J. Simandl leg., J. Mertlik coll.

6752: Bohemia mer., Bechyně, 14. IV. 1987, 3 ex., J. Šafanda leg. et coll.

6753: Bohemia mer., Černínská obora, 14. IV. 1987, 2 ♂♂, 4 ♀♀, S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6753: Bohemia mer., Sudoměřice env., Černínská obora, 3. V. 2007, 4 ex., vše ještě v trouchu Quercus v ležícím kmenu spolu s A. cardinalis, František Černocký leg., D. Vacík det. et coll.

6753: Bohemia mer., Svinky env., Černínská obora, 3. V. 2007, 2 ex., v trouchu v čerstvě uřezaném pařezu Quercus, František Černocký leg., D. Vacík det. et coll.

6851: Bohemia mer., Vodňany, 13. IV. 1955, 1 ♀, Keil leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6852: Bohemia mer., Purkarec, V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček leg., coll. et det. 2001; 17. V. 1982, 5 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6853: Bohamia mer., Drahotěšice, 30. X. 1960, 1 ♀ (celohnědá forma), V. Karas leg., det. (jako A. pomorum) et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, VIII. 1982, 4 ex., Pfeffer leg. (NMPH), J. Mertlik det. 2010; 28. IV. 1983, 1 ♂, J. Pavlíček leg., V. Benedikt det. et coll.; 20. IV. 1986, 1 ex., J. Plecháč leg., M. Zúber det. 2014 et coll.; 20. IV. 1986, 1 ex., J. Plecháč leg. et det., R. Szopa coll.; 8. X. 1988, 9 ex., v dubu, Z. Doležal leg. (ZMPL); 15. III. 1993, 2 ♀♀, Z. Kletečka leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 14. X. 2001, 1 ex., J. Klečka leg., F. Houška coll., J. Mertlik det. 2004.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, směr Karvanice (rez.), 14. X. 2001, 2 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Ohrada, 8. IV. 1987, 11 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, zámecký park, 8. IV. 1987, 10 ex., v trouchnivém dřevě dutin kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 19. V. 1982, 10 ex., Bílý leg. et det. (jako A. fontisbellaquei), NMPH (Bílý et Jelínek 1983); 18. IV. 1984, 1 ex., S. Bílý leg., J. Šafanda coll.; 18. IV. 1984, 1 ex., M. Nikodým leg., J. Šafanda coll.; 14. IV. 1987, 24 ex., J. Šafanda leg. et coll.; XI. 1989, 13 ex., V. Dušánek leg. et coll.; IV. 1991, 1 ex., M. Samek coll.; 4. V. 1994, 1 ♂, J. Simandl leg. et coll.; 20. IX. 1994, 1 ♀, J. Simandl leg. et coll.; 16. IX. 1995, 1 ♀, J. Simandl leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Velký Kameník, 26. III. 1983, 1 ♀, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 26. IV. 1983, 1 ♂, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 13. V. 1985, 3 ♂♂, 2 ♀♀, Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 10. III. 2003, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, údolí severně od vrchu Baba, u Vltavy, 18. IV. 2009, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6952: Bohemia mer., Chotýčany, Nová obora, 26. VI. 1967, 1 ♀, Vladimír Karas leg. et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003; 15. V. 1988, 1 ♀, Vladimír Karas leg., det. (jako A. aethiops) et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003.

6952: Bohemia mer., České Budějovice, České Vrbné, hráz Starého Vrbenského rybníka, 2011/2012, 2 ex., v dubech (Návrh na vyhlášení ZCHÚ Přírodní rezervace Vrbenské rybníky - https://portal.gov.cz/portal/publikujici/kdib3rr/informace/10740_p1.pdf).

6954: Bohemia mer., Lužnice, 3. VI. 1980, 1 ♀, Vladimír Karas leg. et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1981, 1 ♂, A. Kudrna leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček coll. et det. 2001.

6954: Bohemia mer., Třeboň, 1. X. 1983, 1 ♂, I. Jeniš leg., T. Sitek det. et coll.; dtto, 1 ♂, S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; V. 1986, 1 ♀, J. Hála leg., J. Mertlik det. 2013, P. Brůha coll.; 3. VI. 1988, 1 ex., Zúber leg. et coll., Odvárka det.; 14. V. 1993, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 15. V. 1993, 1 ♂, M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

6954: Bohemia mer., Rožmberk, 26. V. 1987, 4 ex., S. Bečvář leg., B. Zbuzek det. et coll.; 3. VI. 1996, 1 ex. (f. zeisingi), Kremer leg. et coll., T. Sitek det.

6954: Bohemia mer., Třeboň, Rožmberk – hráz, 1. X. 1983, více ex., I. Jeniš leg., det. et coll.; 23. IV. 2001, 2 ♂♂ (1 ex. larva, VIII. 2001), v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik det. et coll.

6955: Bohemia mer., Třeboň – Nová Hlína, 1. X. 1983, více ex., dubový pařez, I. Jeniš leg., det. et coll.

6955: Bohemia mer., Třeboň, jižně od Staré Hlíny, Lužnice env., 1. X. 1983, více ex., I. Jeniš leg., det. et coll.

6955: Bohemia mer., Třeboň – Nová řeka, 22. IV. 1986, 1 ♂, 1 ♀, Vladimír Karas leg. et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003.

7054: Bohemia mer., Třeboň, 4. IV. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2004.

7054: Bohemia mer., Třeboň, Opatovický rybník, 4. X. 1986, 4 ♂♂, 3 ♀♀, Jaroslav Chalupek leg., V. Kubáň det. et coll. (NMPH).

7054: Bohemia mer., Třeboň, Branná, Branské doubí, 21. III. 2017, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě stěny dutiny dubu, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6955: Bohemia mer., Lutová, Humlenský rybník, 21. V. 2016, 1 ♀, R. Ján leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2017.

7055: Bohemia mer., Majdalena env., Nová řeka, Novořecká Bašta, 4. IV. 2002, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutin kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 19. IV. 2009, 3 ♂♂, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 22. X. 1967, 1 ♀, Deneš leg., Vladimír Karas coll., J. Mertlik det. 2003; dtto, 2 ♂♂, K. Deneš leg. et det. (det. jako A. nigerrimus), A. Sieber coll., J. Mertlik rev. 2011; 29. X. 1967, 2 ♂♂, K. Deneš leg., V. Karas det. (jako A. nigerrimus) et coll. (JMCB), J. Mertlik det. 2003; 24. XI. 1985, 1 ex., Nikodým leg. et det., Zúber coll.; dtto, 1 ex., B. Zbuzek det. 2005 et coll.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, VI. 1950, 1 ♂, 1 ♀, J. Niedl leg. (MVCH), J. Mertlik det.; 12. IV. 1987, 1 ♀ (malý kus), Dr. Jurčíček leg., F. Houška leg., J. Mertlik det. 2004; 17. V. 1997, 1 ♀, F. Pavel leg. et coll. 

Bohemia bor., Liberec env. Ještěd a Jizerské hory [Reichenberg umg., Jeschken und Isergebirges] (Michel 1911).

ČESKÁ REPUBLIKA (MORAVIA):

6076: Moravia bor., Dolní Lutyně, Věřňovice (49.9311592N, 18.3832403E), V. 2000, 1 ♀ (f. zeisingi), staré duby na hrázi bývalého rybníka, I. Jeniš leg., det. et coll.

6268: Moravia bor., Mladeč env. rez. Vrapač, 5. III. 2007, 1 ♂ (f. zeisingi), dutý jasan, Oto Nakládal leg., I. Jeniš coll., J. Mertlik det. 2007; 6. III. 2007, 1 ♂, dutý jasan, Oto Nakládal leg., I. Jeniš coll., J. Mertlik det. 2007; 10. III. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀ (2 ex. f. zeissingi), I. Jeniš leg., det. et coll.

6274: Moravia bor., Jistebník, 15. V. 2013, 1 ex. (f. zeisingi), L. Koloničný leg. et coll., T. Sitek det.

6274: Moravia bor., Studénka, Nová Horka, Kotvice, 16. V. 2005, 1 ex. (f. zeisingi), T. Sitek leg., det. et coll.; 25. III. 2017, 1 ♂, 2 ♀♀ (1♀ f. zeisingi), v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6375: Moravia bor., Hukvaldy, obora, 10. XI. 1996, 2 ♂♂, 2 ♀♀ (1 ♂ f. zeisingi), T. Sitek leg., coll. et det.; 30. III. 1997, 2 ex (1 ♂ f. zeisingi, 1 ex. s hnědými krovkami s černým koncem, podobně jako A.balteatus), J. Vávra leg., det. et coll.; 17. X. 1997, 2 ♂♂, 2 ♀♀, T. Sitek leg., coll. et det.; 14. XI. 1998, 1 ♂ (ex. larva), J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 3. IV. 1999, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 15. IV. 2001, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 8. XII. 2006, 1 ex. (f. zeisingi), T. Sitek leg., det. et coll.; 6. V. 2016, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.

6569: Moravia mer., Tovačov, alej na hrázi rybníka Kolečko, 23. X. 1994, 10 ex. (f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutin kmenů dubů, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; III. 1995, 5 ex. (f. zeisingi), V. Dušánek leg. et coll.; 20. IV. 2016, 10 ex. (f. zeisingi), v akátu, I. Jeniš leg., det. et coll.; (Kočvara 2016).

6569: Moravia mer., Tovačov, Zástudánčí, Oplocko, 19. X. 2011 a 9. II. 2013, více ex. (f. typ a f. zeisingi), v trouchnivém dřevě rozlomeného kmene jasanu, Ivo Jeniš leg., det. et coll.

6664: Moravia mer., Sentice [Heroltice env.], rezervace Sokolí, 22. IV. 2003, 1 ♂, 2 ♀♀, 1 krovka, 1 larva, v dutině stojícího kmene, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Lelekovice, Babí lom 560 m., rezervace, 2. XI. 2000, 3 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov, 6. XI. 2002, 1 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.; 7. XI. 2002, 3 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll., 1 ♂ in V. Kubáň coll. (NMPH); 16. III. 2004, 5 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.; 25. III. 2005, 3 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.

6665: Moravia mer., Vranov env. [Adamov], rezervace Jelení skok, 6. XI. 2002, 1 ex., R. Schles leg. et coll., D. Vacík det.;7. XI. 2002, 3 ♂♂, v trouchnivém dřevě dutin stojících dubů, D. Vacík leg., coll. et det.; dtto, 2 ex. R. Schles leg. et coll.; 16. IV. 2015, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6665: Moravia mer., Olomučany, 5. XI. 2003, 6 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.; 19. XI. 2003, 9 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.

6665: Moravia mer., Adamov, 19. XI. 2003, 2 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov env., U Nového hradu, 15. XI. 2003, 9 ex., kromě dutin ležících torz kmenů Quercus i v silnějších větvích, R. Schles leg., det. et coll.; dtto, 3 ex. D. Vacík leg., det. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, rezervace, 25. IX. 2000, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 24. IV. 2001, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, Slovenská stráň, 13. IV. 2006, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6763: Moravia mer., Náměšť nad Oslavou, obora, I. – XII. 1985-1990, více ex. (Málek & Hruška 1991); 2. VIII. 1986, více ex. (ex. puppe), J. Vávra leg., coll. et det.; 4. IV. 1987, 1 ex. M. Hruška leg., I. Smatana coll.; 1. V. 1987, 1 ♀, J. Vávra leg. et coll., T. Sitek det.; 27. X. 1987, 1 ♂, 1 ♀; 3. X. 1988, 18 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 14. I. 1989, 8 ex., Zd. Kraus leg. et det. (JMMZ); 14. IX. 1991, 1 ♂, 3 ♀, J. Vávra leg., det. et coll.; dtto, 3 ex, T. Sitek leg., det. et coll.; 27. X. 1997, 2 ex., J. Vávra leg., det. et coll.; 25. III. 2003, 1 ♂, v trouchnivém dřevě u paty stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rez, Břenčák, 17. X. 2005, 1 ♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

6764: Moravia mer., Brněnská přehrada – jih, 31. III. 2006, 7 ex., dutina Quercus, R. Schles leg., det. et coll.

6766: Moravia mer., Adamov env., rez. Dřínová, 6. X. 2006, 2 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě na dně dutiny pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6766: Moravia mer., Bílovice nad Svitavou, Kněžice, rezervace, 11. XI. 2000, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6862: Moravia mer., Mohelno - Kramolín, Zelený les, údolní nádrž Mohelno env., 27. XI. 2006, 1 ♂, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, 1 ♂, v trouchnivém dřevě v dutině stojícího kmene dubu (spolu s Cardiophorus gramineus), J. Mertlik leg. et coll.

6862: Moravia mer., Sedlec, Vlčí kopec, rezervace, 11. XI. 1989, 7 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6862: Moravia mer., Březník env., údolí Oslavy, suťový les, 14. X. 2011, 4 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Březník env., údolí Oslavy, suťový les, 14. X. 2011, více larev, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., vrch Barbora, rezervace Barborka, 23. IV. 2004, 4 ♂♂, 4 ♀♀ (3 ♂♂, 3 ♀♀, f. zeisingi), v trouchnivém dřevě ležících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6974: Moravia mer., Vlárský průsmyk, Okrouhlá 550 m, 10. IV. 2001, 3 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchu dutin stojících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, Lukov, kaňon Dyje, vrch Gališ (48°50'35.880"N, 15°53'3.372"E), 1. VI. 2012, 1 ex., F. Trnka, M. Plátek et L. Čížek leg. et coll., T. Sitek det.

7161: Moravia mer., Podyjí, Podmolí env, kaňon Dyje, Nový Hrádek – Vlčice, 28. III. 2007, 3 ♂♂, v trouchnivém dřevě v dutině rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, Podmolí env, kaňon Dyje, Kozí hřbet, 2. IV. 2007, 1 ♀♀, v trouchnivém dřevě v pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7161: Moravia mer., Podyjí, Podmolí env, kaňon Dyje, vrch Barák – východní svah (48°49'23.520"N, 15°56'24.972"E), 18. V. 2012, 1 ex., F. Trnka, M. Plátek et L. Čížek leg. et coll., T. Sitek det.

7166: Moravia mer., Bulhary, bez data, f. zeisingi, T. Sitek coll. (Vávra, 1996).

7166: Moravia mer., Lednice, 27. IX. 1981, více ex., Čechovský leg. (Tajovský 1985 jako A. hjorti); 1982, více ex. (3 ♀♀ f. zeisingi), v trouchu dubového pařezu, Jeniš, Fornůsek & Čechovský (Čechovský 1985 a 1990 jako A. hjorti, Vávra 1996); 6. V. 1980, 5 ex., S. Bílý et J. Jelínek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 16. X. 1983, 1 ex., Zd. Kraus leg. et det. (JMMZ); IV. 1984, více ex. (1 ♂, 2 ♀♀), v trouchu dubových pařezů, Čechovský leg. (Čechovský 1985 a 1990 jako A. hjorti, Vávra 1996); V. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. 2001; 1. V. 1986, 5 ♂♂ (f. zeisingi), 4 ♀♀ (f. zeisingi), v uzavřené dutině dubu, Vít. Kubáň leg. et coll. (NMPH); IX. 1986, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. 2001; 27. III. 1992, 2 ex. (f. zeisingi), J. Vávra leg. et coll., T. Sitek det. (Vávra 1996); 8. V. 1992, 1 ♀, Z. Doležal leg., V. Benedikt coll.; 19. III. 1995, 6 ex. (f. zeisingi), T. Sitek leg., det. et coll.; 6. III. 1999, 3 ♂♂ (f. zeisingi), 1 ♀ (f. zeisingi), L. Fiala leg., J. Mertlik det. 2013, P. Brůha coll.; 20. X. 2002, 3 ex. (f. zeisingi), J. Vávra leg., det. et coll.; dtto, 1 ex. (f. zeisingi), T. Sitek leg., det. et coll.; 29. X. 2002, 1 ♂, prosev, Luboš Mazal leg., Oto Nakládal coll., J. Mertlik det. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice, Pavelkova louka (48.8140167N, 16.8182778E), 17. V. – 4. VI. 2012, 1 ex. (f. zeisingi), D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek leg. et coll., B. Zbuzek det. (jako A. hjorti).

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, na cestě k Janohradu, 9. XII. 2007, 1 ♀ (f. zeisingi), v trouchnivém dřevě vyvráceného starého dubu, D. Vacík leg., det. et coll.

7167: Moravia mer., Lednice, Janův hrad, 21. IV. 1985, 1 ♂ (f. zeisingi), J. Jelínek leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 25. IV. 1988, 1 ex. (f. zeisingi), v topolu, Z. Doležal leg. (ZMPL); (48,80770524 16,83339491), 24. IV. – 16. V. 2012, 1 ex., D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek coll., B. Zbuzek det. (jako A. hjorti).

7167: Moravia mer., Lednice, louka u Ladenského mostu (48,80270342 16,85080463), 5. VI. – 24. VI. 2012, 1 ex. (f. zeisingi), past na jilmu, D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek coll., B. Zbuzek det. (jako A. hjorti).

7167: Moravia mer., Ladná, 1978-1987 (Čechovský 1990 jako A. hjorti, Vávra 1996); 3. I. 1981, 1 ex. (f. zeisingi), 1 ♀ (celohnědá forma), I. Jeniš leg., T. Sitek det. et coll.; dtto, 3 ♀♀ (f. zeisingi), S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 7. I. 1981, 1 ♂, 1 ♀, (f. zeisingi), M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; dtto, 1 ex., V. Karas coll. (JMCB); dtto, 1 (f. zeisingi), J. Mertlik det. 2013, P. Brůha coll.; dtto, 1 ♂ (f. zeisingi), S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 8. I. 1981, 1 ♀, sběratel neuveden, S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 28. III. 1981, 1 ♀, R. Fornůsek leg. et det., V. Benedikt coll.; dtto, 1 ex. (f. zeisingi), Fornůsek leg., T. Sitek det. et coll.; 2. V. 1987, 1 ♂ (f. zeisingi), 1 ♀ (f. zeisingi), J. Jelínek leg., S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; lužní les, 16. XI. 1987, 3 ex. (f. zeisingi), J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 5. II. 1988, 1 ex. (f. zeisingi), J. Vávra leg. et coll., T. Sitek det.; 15. IV. 1988, 12 ex. (11 ex. f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 28. X. 1988, 28 ex. (24 ex. f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Vávra 1996); 13. V. 1989, 1 ex. (f. zeisingi), Z. Doležal leg. (ZMPL); 9. III. 1991, 3 ex. (f. zeisingi), J. Vávra leg. et coll., T. Sitek det. (Vávra 1996); 23. I. 1999, 1 ♀ (f. zeisingi), M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 18. III. 2002, více ex. (3 ex. f. typ, 25 ex. f. zeisingi, 1 ex. s netypickým vybarvením upomínající na první pohled Ampedus balteatus, ale černá skvrna zabírá až 1/3 krovek a jde od švu šikmo nahoru ke kraji krovek, D. Vacík coll.), v hnědočerveném trouchnivém dřevě pařezu Quercus, Jan Habarta, Radek Schles & Dušan Vacík leg., det. et coll.; 20. X. 2002, 4 ex. (f. zeisingi), J. Vávra leg., det. et coll.

7167: Moravia mer., Ladná, Kačerárna, lužní les (48,80270342 16,85731276), 17. V.- 4. VI. 2012, 1 ex. (f. zeisingi), D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek leg. et coll., B. Zbuzek det. (jako A. hjorti).

7167: Moravia mer., Podivín, V. 1972, 1 ♂ (f. zeisingi), sběratel neuveden, S. Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; 27. XII. 1977, 1 ♂, 1 ♀ (f. zeisingi), I. Jeniš leg., S. Laibner coll., NMPH (Vávra 1996), J. Mertlik det. 2018.                                                                                  

7266: Moravia mer., Valtice (Čechovský 1990 jako A. hjorti, Vávra 1996); bez data, Z. Kraus coll. (Vávra 1996).

7266: Moravia mer., Valtice, Boří les, Randez-vous, 20. IX. 1987, 7 ex. (f. zeisingi), v dubu, Z. Doležal leg. (ZMPL).

7266: Moravia mer., Lednice, 21. IV. 2007, 3 ♂♂, Zdeněk Švec leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. 2015.

7266: Moravia mer., Lednice, Nový Dvůr, 26. XII. 2009, 1 ♂ (f. zeisingi), O. Gränzer leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

7267: Moravia mer., Břeclav, 25. X. 1983, 3 ♂♂ (f. zeisingi), P. Čechovský leg., G. Platia coll. (Čechovský 1990 jako A. hjorti, Vávra 1996), J. Mertlik det. 2018; 17. III. 1984, 1 ex., Nikodým leg. (Černý 1994, Vávra 1996); 19. IX. 1987, 1 ♂, Z. Doležal leg., V. Benedikt coll.; bez data, Z. Kraus coll. (Vávra 1996).

7267: Moravia mer., Břeclav, Bruksa, lužní les, 23. IV. 1988, 1 ex. (f. zeisingi), v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora (7267a), 14. XI. 2010, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011 (jako A. hjorti).

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora, lužní les, 11. V. 2006, 1 ♂ (f. zeisingi), [UN6], Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7267: Moravia mer., Břeclav, Kančí obora, louka u Ladné, 15. V. 2006, 1 ♂ (f. zeisingi), [S8], Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; louka u Ladné, 29. V. 2006, 1 ♀, [S2], Š. Vodka leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Charvátská Nová Ves, 30. III. 2012, 2 ♀♀ (f. zeisingi), v trouchu dutiny stojícího torza dubu, P. Brůha leg., det. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, obora, V. 1980, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. 2001; X. 1980, 2 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1982, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. 2001; XI. 1986, 4 ex., J. Jelínek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; X. 1989, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. 2001; 16. III. 1991, 1 (f. zeisingi), I. Martinů leg., P. Brůha det. et coll.; 31. III. 1991, 1 ♂, 1 ♀ (vše f. zeisingi), M. Bednařík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 22. X. 1995, 1 ♂, 5 ♀♀ (vše f. zeisingi), T. Sitek leg., coll. et det.; 22. VII. 1996, 1 ♂, 3 ♀♀ (vše f. zeisingi, ex. larva), T. Sitek leg., det. et coll.; 13. X. 1996, 13 ex. (f. zeisingi), Tomáš Sitek leg., det. et coll. (1 ♀ in coll. Bořivoj Zbuzek); XI. 2000, 3 ex. (f. zeisingi), V. Dušánek leg. et coll.; 2. V. 2004, 1 ♂, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko - Dlúhý hrúd, lužní les (48°42'45"N, 16°54'17"E), 2003, 2 ex., nárazová past, V. Maňák leg. (Maňák 2007).

7267: Moravia mer., Lanžhot, 15. V. 1980, 1 ex. (f. zeisingi), S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

7267: Moravia mer., Lanžhot, Kopanica (48,70589336 16,98823591), 17. V. – 4. VI. 2012, 1 ex., D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek leg. et coll., B. Zbuzek det.

7268: Moravia mer., Mikulčice, Velká Piňuška, lužní les (48,79383001 17,08331485), 24. IV. – 16. V. 2012, 2 ex. (1 ex. f. zeisingi – Zbuzek det jako A. hjorti), D. Hauck, Š. Vodka & L. Čížek leg. et coll., B. Zbuzek det.

7367: Moravia mer., Lanžhot env., rez. Ranšpurk, 29. III. 2002, 1 ♀ (f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

SLOVENSKO:

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Borinka, Pod Pajštúnom, 22. X. 1988, 5 ♂♂, 9 ♀♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, 1 ♂ v trouchu pařezu Larix decidua, J. Mertlik leg. et coll.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Záhorská Bystrica, 2. IV. 2000, 1 ♀, Dr. R. + D. Fencl leg., J. Mertlik coll.

7769: Slovakia occ., Malé Karpaty, Jurské hradisko, 6. IV. 2012, 1 ♂, S. Čepelák leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, Panónsky háj, 7. II. 1988, 4 ex., O. Šauša leg., J. Mertlik coll.; 16. III. 1989, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7769: Slovakia occ., Svätý Jur, PR Šúr, VI. 2009, 1 ex., alnetum (Majzlan 2010).

7868: Slovakia occ., Bratislava, 1943, 1 ♂, Laibner coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2018 (NMPH); IV. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Malé Karpaty, 15. II. 2008, 1 ex., Hergovič leg., L. Kašovský coll.; D. Vacík det. 2008.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Malé Karpaty, Lamač env., 24. IX. 2002, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, D. Vacík leg., det. et coll. 

7868: Slovakia occ., Bratislava, Malé Karpaty, Lamač, Patrónka, 12. IV. 2008, 1 ♂, R. Hergovits leg., D. Vacík det. 2008.

 

Ampedus hjorti (B. G. Rye, 1905) 

ČESKÁ REPUBLIKA (MORAVIA):
6974: Moravia mer., Vlárský průsmyk, Okrouhlá, 550 m, 10. IV. 2001, 1 ♂, v trouchu dutiny stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

 

SLOVENSKO:

6693: Slovakia or., Zborov, Zborovský hradný vrch, 2. X. 2004, více larev, v trouchnivém dřevě v dutině pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6693: Slovakia or., Bardejov, 15. XII. 1989, 1 ex., J. Šafanda leg. et coll., J. Mertlik det.

6693: Slovakia or., Bardejov, Magura, XI. 1984, 1 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6793: Slovakia or., Čergov, Bukový vrch, 28. IV. 1998, 1 ♂, pod kůrou ležícího kmene jedle (spolu s více ex. Ampedus melanurus), Tomáš Jaszay leg. (SMBA), J. Mertlik det. 2004.

6879: Slovakia centr., Strečno env., Starý hrad, suťový les, 17. IX. 2007, 1 ♀, více larev, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 2007, 4 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6879: Slovakia centr., Malá Fatra, Nezbudská Lúčka, Jánošíkovo env., vrch Krivé, 28. X. 2010, více larev, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6901: Slovakia or., Nová Sedlica, 16. – 20. VI. 1976, 1 ex., Bořivoj Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det.

6993: Slovakia or., Veľký Šariš, Šarišský hradný vrch, 5. V. 2003, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6993: Slovakia or., Fintice, Bodaš - vrch Stráž, 2. XI. 2011, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6993: Slovakia or., Kapušany, Kapušianský hradný vrch, 5. IV. 2000, 7 ex., v trouchnivém dřevě pařezů a dutin kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6994: Slovakia or., Slanské vrchy, Podhradík env., Dubová hora, 30. IV. 2003, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě v pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7094: Slovakia or., Slanské vrchy, Kokošovce, 2. IV. 1999, 16 ♂♂, 12 ♀♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7096: Slovakia or., Tovarné, grófský lesopark, 20. IV. 2015, 3 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezů a pahýlů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7079: Slovakia or., Humenné env., Humenský Sokol, 2. V. 2013, 1 ♀, oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

7180: Slovakia centr., Harmanec, II. 1951, 1 ♀, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; IV. 1953, 1 ♂, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006.

7180: Slovakia centr., Veľká Fatra Mts., Turecká env., dolina Malá Turecká, 10. V. 2013, 1 ♀, nalétla na velký mrtvý kmen jedle na okraji holoseče, J. Mertlik leg., det. et coll.

7183: Slovakia centr., Nízké Tatry, Tále, 30. IX. 1996, 1 ♂, Tomčík leg., T. Sitek det. et coll.

7183: Slovakia centr., Nízké Tatry, Bystrá, 25. VI. 1991, 1 ex., Hudeček leg. et coll., T. Sitek det.

7192: Slovakia or., Čierna hora, Margecany env., vrch Bujanov, 700m (7192), 3. 10. 2001, více larev v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7194: Slovakia or., Slanské vrchy, Herľany, obora, 24. IV. 1996, 5 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 29. III. 2014, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7197: Slovakia or., Vihorlat, Vinné, Vinianský hradný vrch, 3. IV. 1999, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7198: Slovakia or., Vihorlat, Jovsa env., Jovsianská hrabina, 26. IV. 2003, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7199: Slovakia or., Vihorlat, Hlivištia env., 26. IV. 2003, 1 ♂, 12 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7274: Slovakia occ., Povážský Inovec, Zlatníky env., Kulháň, 29. X. 1988, 10 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; X. 1998, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det.; 31. III. 2004, 3 ex., v trouchnivém dřevě kmene Quercus, D. Vacík leg, det. et coll.

7285: Slovakia centr., Tisovec, Martinova dolina (7285d), 29. V. 2004, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., T. Sitek det.

7293: Slovakia or., Čermeľské údolie (7293), 12. XI. 1988, 25. III. – 11. IV. 1989, 6. XI. 1990, 23. X. 1992 etc., I. Smatana leg., det. et coll.

7293: Slovakia or., Košice, Čermelská dolina, 2. XI. 1987, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7293: Slovakia or., Košice, 1. IV. 1989, 1 ♀, Tomáš Lackner leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2013; 26. II. 1990, 1 ♂, 1 ♀, I. Smatana leg., J. Mertlik coll.

7293: Slovakia or., Košice, Furča, 12. XI. 1989, I. Smatana leg., det. et coll.; 26. II. 1990, 1 ♂, 1 ♀, I. Smatana leg., J. Mertlik coll.

7293: Slovakia or., Košice, Hradová (7293), 25. XII. 1989, I. Smatana leg., det. et coll.

7293: Slovakia or., Košická Nová Ves, 21. X. 1998, 2 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7373: Slovakia occ., Považský Inovec, Tematín env., Kňaží vrch, 25. IV. 2003, více larev, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene jasanu, J. Mertlik leg. et coll.

7373: Slovakia occ., Nová Lehota env., Dubový vršok, 25. IV. 2003, 1 ♂, lezl na kmenu dubu po okraji otvoru do dutiny (15.00 hod.), J. Mertlik leg. et coll.

7379: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Stará Kremnička (73-7479!), 15. IV. 1993, 5 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 24. IX. 2000, 1 ♂, 1 ♀, D. Vacík leg., det. et coll.; 29. IX. 2000, 2 ♂♂, D. Vacík leg., det. et coll.; 2. X. 2001, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7380: Slovakia centr., Badín env., Badínský prales 800 m., 28. VIII. 1987, 1 ♂, 1 ♀, v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě ležícího kmene Abies alba, J. Mertlik leg. et coll.

7391: Slovakia or., Slovenský kras, Zádielská dolina, 8. VI. 1987, 1 ♀, sedící na kmeni smrku, J. Mertlik leg. et coll.

7391: Slovakia or., Slovenský kras, Jasov, 13. X. 2000, 2 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7394: Slovakia or., Slanské vrchy, Nový Salaš intr., 12. V. 2000, 1 ♀, seděla na dveřích kadibudky (WC), I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det.

7395: Slovakia or., Slanské vrchy, Krčmárka 750 m., 9. IV. 1997, 1 ♂, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7476: Slovakia occ., Veľký Klíž, vrch Veľká Suchá, 21. V. 2016, 1 ♀ (mrtvá), v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.; 8. X. 2016, 1 ♂, 2 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

7477: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany, Brezov Štál, vrch Kamenné vráta, 26. 10. 2013, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu (spolu s Ampedus quadrisignatus a A. praeustus), J. Mertlik leg., det. et coll.

7478: Slovakia centr., Vyhne, Kamenné more, 28. X. 2011, 1 ex., v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, V. Dušánek leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Šášovské Podhradie, Šášovský hrad – vrch Suť, 29. X. 2011, 1 ♂, více larev, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7479: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, 28. X. 1992, 1 ex., T. Sitek leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, 26. – 27. III. 1999, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det.

7480: Slovakia centr., Kremnické vrchy, Hronská Dúbrava, Boky, 18. IV. 1987, 4 ex., J. Šafanda leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. XI. 1987, 1 ♂, Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 4. III. 1989, 1 ♀, Radek Veigler leg., I. Jeniš det. et coll.; 17. III. 1989, 2 ♂♂, Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 5. III. 1988, 5 ex., v trouchu pahýlu dubu, v trouchu dutin ležících kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 2. IV. 1988, 1 ex., v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 4. X. 1988, 6 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 4. III. 1989, 1 ♀, Radek Veigler leg., I. Jeniš det. et coll.; 8. XI. 1992, 8 ex., J. Mertlik leg. et coll.; III. 1996, 7 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det.; 16. X. 1999, 7 ex., v trouchnivém dřevě pahýlů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1 ♂, 2 ♀♀, D. Vacík leg., det. et coll.; 29. XI. 2000, 1 ♂, 2 ♀♀ D. Vacík leg., det. et coll.; 6. V. 2001, 1 ex., J. Šuška leg. (MAKM), J. Mertlik rev. 2016.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava, břeh Hronu, 12. III. 1995, 7 ex., v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene Populus nigra, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Hronská Breznica, 28. X. 1992, 1 ♀, T. Sitek leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Hronská Breznica, vrch Demian, 670m., 14. X. 2000, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Budča, 11. X. 1987, 1 ♀, J. Vávra leg., det. et coll.; 24. III. 1991, 2 ♂♂, 3 ♀♀, J. Vávra leg., det. et coll.; dtto, 5 ex., T. Sitek leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Zvolen, III. 1951, 1 ♀, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; IV. 1951, 2 ♂♂, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; V. 1951, 1 ex., A. Olexa leg. et det., B. Zbuzek coll.; IV. 1952, 1 ♀, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; 1953, 4 ♂♂, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; IV. 1953, 4 ♂♂, 5 ♀♀, Aldo Olexa leg. (MVCH), J. Mertlik rev. 2006; dtto, 1 ex., A. Olexa leg., T. Sitek det. et coll.; IX. 1987, 1 ex., bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen env., Veľká Stráž, 2. IV. 1988, 30 ex. (3 ex. larva), v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 15. III. 1990, 8 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu (v trouchu dutiny zde také 6 ex. Ampedus praeustus); 1. XI. 1997, 4 ex., v trouchnivém dřevě pařezů dubů, J. Jiskra et J. Mertlik leg. et coll.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen, Pustý hrad, 18. X. 1998, 2 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. III. 1999, 8 ex., v trouchnivém dřevě pahýlů dubů, V. Dušánek, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 4. IV. 2016, 2 larvy, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

7480: Slovakia centr., Javorie, Zvolen, Neresnica, Veľký vrch, 587m, 19. IX. 1987, 6 ex., v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IX. 1987, 12 ex., v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 3. XI. 1987, 5 ex., v trouchnivém dřevě ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7487: Slovakia or., Šivetice, vrch Muteň, 29. IX. 2006, 1 ♂, J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 2. X. 2013, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7494: Slovakia or., Slanské vrchy, Marocká hoľa, pod Suchou horou, 28. III. 2014, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7576: Slovakia centr., Tríbeč, Topolčianky env., obora, 24. III. 1989, 6 ex., v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany env., Nemčeky – Brezový vrch, 8. X. 2005, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia occ., Jedľové Kostoľany env., Brezový vrch, 7. X. 2016, 1 ♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7577: Slovakia centr., Vtáčnik, Nová Baňa env., Červená skala 350m (7577-78!), 23. IV. 1994, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě dutiny po odlomené větvi dubu (1.5 m nad zemí), J. Mertlik leg. et coll.; 13. IV. 2001, 2 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě ležích kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Hodruša-Hámre, Dolné Hámre, Okrut, 400m, 29. X. 1999, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Hodruša-Hámre env., Kašivárová, 31. III. 2002, 2 ♂♂, více larev, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Žarnovica – Voznica, les u Hronu na svahu nad silnicí, 18. V. 2005, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7578: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Rudno nad Hronom env., sedlo Vavrišová – Drastavica, 28. V. 2015, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7580: Slovakia centr., Dobrá Niva, 23. III. 1991, 2 ex., T. Sitek leg., det. et coll.; 9. X. 1994, 6 ex., J. Vávra leg., det. et coll.; dtto, 1 ♂, P. Brůha det. et coll.; 4. XI. 2000, 1 ex., Kupec leg. (MAKM), J. Mertlik rev. 2016; dtto, 1 ex., J. Šuška leg. (MAKM), J. Mertlik rev. 2016; 20. VII. 2001, 3 ex., J. Šuška leg. (MAKM), J. Mertlik rev. 2016; 18. X. 2001, 3 ex., J. Šuška leg. (MAKM), J. Mertlik rev. 2016.

7580: Slovakia centr., Pliešovská kotlina, Dobrá Niva env., zarůstající pastevní les u drůbežárny, 9. X. 1994, 4 ♂♂, 5 ♀♀, J. Vávra leg., det. et coll.; 23. III. 1991, 2 ♀♀, T. Sitek leg., det. et coll.

7580: Slovakia centr., Pliešovská kotlina, Dobrá Niva env., Gavúrky, pastevní les, 9. IV. 1993, 38 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 1993, 1 ♂ (večer seděl na trávě u kmene stojícího dubu), J. Mertlik leg. et coll.; 20. IV. 1996, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 25. IV. 1999, 3 ex. (2 ex. v kolébkách v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, 1 ♂ aktivoval v dutině), J. Mertlik leg. et coll.; 30. III. 2003, 2 ♂♂, v trouchnivém dřevě v dutině u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 19. V. 2012, 1 ♀, na kmenu Quercus (noční osvit), D. Vacík leg., det. et coll.; 6. VI. 2015, 1 ♀, na kmenu Quercus (noční osvit), D. Vacík leg., det. et coll.

7580: Slovakia centr., Pliešovská kotlina, Dobrá Niva env., Svätá Anna, zarůstající pastevní les, 20. IV. 1996, 4 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia centr., Veľký Blh, Horný Červený les [Padarovce, Vereš], 24. III. 1984, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 4. XII. 1987, 11 ex., v trouchnivém dřevě dutiny silné větve na kmeni stojícího dubu, v trouchnivém dřevě dutiny pokáceného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (1 ex. in coll. A. Sieber); 4. III. 1989, 41 ex. (1 ♂, 3 ♀♀ - forma s černohnědými krovkami), v trouchnivém dřevě dutiny pokáceného kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg. et coll.; 21. IV. 1989, 1 ex., v trouchnivém dřevě dutiny pokáceného kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. III. 1995, 7 ex., v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 22. IV. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu (cca 3m nad zemí), J. Mertlik leg. et coll.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch, Malá Obora, 4. III. 1989, 50 ex., v trouchnivém dřevě dutiny pokáceného kmene dubu, J. Mertlik et M. Samek leg., J. Mertlik, M. Samek et V. Dušánek coll.; X. 1997, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det.

7596: Slovakia or., Zemplínské vrchy, motorest Mária env. (7596), 5. IV. 2001, 10 ♂♂, 9 ♀♀, v trouchnivém dřevě pařezu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7597: Slovakia or., Boľ, 4. XI. 1993, 1 ex., J. Stanovský leg. et coll., T. Sitek det.

7676: Slovakia centr., Pohronský Inovec, Žitavany, 25. II. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2015 et coll.

7677: Slovakia centr., Pohronský Inovec, Nová Baňa env., Orovnica, Dievčia skala 460 m, 10. IV. 1993, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica, Priesil, 11. IV. – 2. V. 2004, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Pustý hrad, 30. IX. 2012, 1 larva, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7677: Slovakia centr., Štiavnické vrchy, Tekovská Breznica env., Luchtová, 30. IX. 2012, 1 ♂, 2 larvy, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7680: Slovakia centr., Krupina, Masiarsky bok, svahy mezi silnicí a a říčkou Krupinica naproti vrchu Kňazova hora env., 21. X. 2002, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7682: Slovakia centr., Luboreč env., Ostrožky, Lysec Mt., 12. X. 2013, 1 ♂, v trouchnivém dřevě rozlomeného kmene dubu (spolu s Ampedus cardinalis), J. Mertlik leg. et coll.

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, 1936 (Roubal 1936, Laibner 1979); VI. 1948, 1 ♂, bez jména sběratele, Laibner coll. (NMPH), J. Mertlik det. 2018; III. 1989, 1 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 11. IV. 1998, 1 ex., K. Orszulík leg. et coll., T. Sitek det.

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, Kurinecká dubina, 17. IV. 1981, 1 ♀, I. Jeniš leg., det. et coll.; 10. III. 1995, 48 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, V. Dušánek et J. Mertlik leg. et coll.; 2. XI. 2003, 1 ♂, v tvrdším dřevě Quercus, D. Vacík leg., det. and coll.; 7. V. 2016, 1 ♀, pod kůrou kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď env., vrch Žabinec, 29. III. 2003, 10 ex., v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, M. Samek leg. et coll., J. Mertlik det.; 11. X. 2013, 1 ♂, P. Brůha leg., det. et coll.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď env., hřbet Kováčovo, 29. III. 2003, 2 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině v pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7780: Slovakia centr., Krupinská planina, Čabraď, les na planině jižně od hradu, 11. X. 2013, 1 ♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě dutiny pařezu dubů, J. Metlik leg. et coll.

7879: Slovakia occ., Plášťovce, 22. IV. 2003, 2 ♂♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

DISKUSE

     Jsou kovaříci Ampedus brunnicornis a A. hjorti dva samostatné druhy, nebo to jsou dvě rasy jediného druhu? Pokud vycházíme z předpokladu, že kdysi měli oba kovaříci jednoho společného předka, který obýval primární arboreální centrum (biom listnatého a smíšeného lesa) a že rozdělení tohoto areálu po zalednění rozsáhlých území Evropy v průběhu čtvrtohor a následná geografická izolace, která zde rozdělením areálu nastala, u tohoto jejich předka nastartovala proces obyčejného pomalého vzniku druhů (speciace), pak unikátní společné vlastnosti a nároky na okolní prostředí (tj. s unikátní ekologickou nikou) ovšem zůstaly zachovány u obou oddělených populací.
     Stanovit sekundární faunistická centra (Lattin 1967) pro oba druhy lze jen teoreticky, protože antropogenní přeměna biotopů způsobila to, že jejich biotopy, zvláště v jižních oblastech Evropy, byly téměř zničeny. A. brunnicornis se do střední Evropy mohl rozšířit ze sekundárních center z území jihozápadní Evropy. Byl pravděpodobně příslušníkem sekundárního centra atlantsko-mediteránního, případně adriaticko-mediteránního (naleziště ve Francii a Itálii). Původ A. hjorti je pravděpodobně v sekundárním centru ponticko-mediteránním (naleziště v Rumunsku, Řecku a Íránu).
     Po odlednění se listnatý les opět mohl rozšířit do severnějších oblastí Evropy. S ním se opět šířily i obě populace rozděleného druhu. Populace západní se setkala s populací východní na hranici, která protíná střední Evropu ze severozápadního směru územím Německa podél toku Labe - mezi Polskem a Českou republikou tuto hranici vytvářejí Sudetská pohoří, na území Slovenska pak Bílé Karpaty a Malé Karpaty (obr. 49).
     Mimořádnou důležitost v tomto případě přikládám existenci koloritní formy A. brunnicornis f. zeisingi. Tato forma je v Čechách velmi vzácná a byla nalezena hlavně v severní části území společně se zde četnější nominátní formou. Naproti tomu na jihovýchodě Moravy (Břeclav, Tovačov) f. zeisingi zcela převažuje nad f. nom. Tato koloritní forma byla nalezena v blízkosti společné hranice areálů A. brunnicornis a A. hjorti (obr. 50) a podle mého názoru může být dokladem toho, že mezi oběma populacemi docházelo k jejich křížení.
     Zajímavá je úvaha o tom, jak by asi vypadala situace v opačném případě, tedy pokud by kontakt nebyl násilně přerušen. Například situace na území jižní Moravy je velmi odlišná od jiných území, protože zde zcela převládá výskyt A. brunnicornis f. zeisingi nad f. nom. Na jihovýchodní Moravě byl kontakt zřejmě intenzivnější a byl přerušen v době poměrně nedávné. Pamětníci ještě pamatují staré duby rostoucí od Lanžhota po Lozorno a v Petržalce (M. Sláma, in litt. 5.11.2000). V současné době již ke kontaktu obou populací docházet nemůže, protože antropogenní přeměna původních biotopů zapříčinila jejich redukci až do současného ostrůvkovitého charakteru.

     Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti jsou vhodným studijním objektem pro moderní pracoviště molekulární biologie. Výzkum obou druhů nám v blízké budoucnosti zajisté poskytne odpovědi na výše položené otázky.


PODĚKOVÁNÍ

     Jsem zavázán všem kolegům, kteří mi poskytli údaje či umožnili studium materiálu z jejich sbírek. Zvláště pak vyjadřuji poděkování za zpřístupnění typového materiálu a poskytnutí informací následujícím: Ole Martin (Kodaň), † Gustav Adolf Lohse (Hamburg), † Robert Bouwer (Langen), Dariusz Tarnawski (Wroclaw) a Peter Hieke (Berlín). Za zapůjčení sbírky S. Laibnera děkuji kolegovi Lukáši Sekerkovi (Praha).
     Za poskytnutí fotografií imag děkuji kolegovi Ivo Jenišovi (Náklo) Za překlad do angličtiny děkuji kolegovi Robinu Kundratovi (Olomouc).
 

Obr. 51. Zlatníky, Kulháň, 30.10.2011

 

SUMMARY

     In this study, I reviewed main faunistic works and bibliography regarding Ampedus brunnicornis Germar, 1844 in the Czech Republic and Slovakia as well as A. hjorti (B. G. Rye, 1905) in Slovakia. I revised all voucher specimens and listed this material along with the additional data accumulated during my personal faunistic research on species of Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae in the Czech Republic and Slovakia (Mertlik 2007).
     Ampedus brunnicornis and A. hjorti share the bionomics and habitat preferences, and they have very similar morphology. Additionally, they have neighboring distributional ranges (Fig. 49). Here, I used the different shape of paramere (Fig. 1-3) for the reliable identification of both species. This diagnostic character was omitted by the previous authors.
     This study is supplemented with the brief descriptions and photographs of the biotopes of both species. Only the representative part of the photographs is given in this study; the complete photo-documentation can be found at http://www.elateridae.com/galerie/search.php. After typing a keyword "Ampedus brunnicornis" or "Ampedus hjorti" into the browser, you can click on the "search" button and go through 12 pages containing 236 photographs for A. brunnicornis and 8 pages containing 142 photographs for A. hjorti. You can double-size each photograph by clicking on it.
 

ODKAZY

BARŠEVSKIS A. 2005: Materials about the genus Ampedus Dejean, 1833 (Coleoptera: Elateridae, Ampedini) in the fauna of Latvia. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 5 (1): 1-10.

BÍLÝ S. & JELÍNEK J. 1983: Faunistic records from Czechoslovakia. Elateridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 80: 149-150.

BOUWER R. 1982: Beschreibung der Larve von Ampedus fontisbellaquei Iabl., von Ampedus melanurus Muls & Guill. und von Ampedus quercicola (Buyss.) (Coleoptera, Elateridae). Deutsche Entomologische Zeitschrift. N. F. 29. Heft 1–3. S. 117–127.

BOUWER R. 1990: Designation des Lectotypus von Ampedus brunnicornis Germar 1844 nebst einigen Bemerkungen zur Ethologie und Faunistik (Coleoptera: Elateridae). Entomoligische Zeitschrift, 100 (8): 133-152.

BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M. & STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 400 pp.

CATE P. C., PLATIA G., SCHIMMEL R. 2002: New species and records of click beetles (Coleoptera: Elateridae) from Iran, with a checklist of known species. Folia Heyrovskyana, 10 (1): 25-68.

ČECHOVSKÝ P. 1985: Nová forma druhu Ampedus hjorti Rye (Coleoptera Elateridae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 21: 47.

ČECHOVSKÝ P. 1990: Poznámky k bionomii některých kovaříků (Coleoptera, Elateridae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 26: 136-145.

DELNATTE J. 2013: Nouvelle synonymie dans le genre Ampedus Dejean et désignation du lectotype pour Ampedus scrofa Germar (Coleoptera, Elateridae, Elaterinae, Ampedini). R.A.R.E., T. XXII (3): 1 – 10.

GERMAR E. F. 1944: Bemerkunden über Elateriden II. Zeitschrift für die Entomologie, 5, Leipzig, Friedrich Fleischer, 133-192.

CHITTARO Y. & BLANC M. 2012: Liste commentée des Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae et Throscidae (Coleoptera) de Suisse. Annotated checklist of the Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae and Throscidae (Coleoptera) of Switzerland. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 85: 91-114.

IABLOKOFF A. 1937: Un nouvelle Ampedus de France (Col. Elateridae).

JAGEMANN E. 1940: Pružníci (Elateridae) střední Evropy. Entomologické listy, 3: 43-101.

JAGEMANN E. 1955: Kovaříkovití - Elateridae. Fauna ČSR. 4. Praha: Československá Akademie Věd.- 302 pp.

KAVKA M. & VEVERKA T. 2018: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v PP Kačina [Interesting findings of beetles (Coleoptera) in Nature Monument Kačina]. Elateridarium, 12: 44-64.

KRÁSA A. 2015: Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu: metodika AOPK ČR, Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 156 pp.

KRÓLIK R. 2010: Ampedus brunnicornis Germar, 1844 (Coleoptera: Elateridae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. Acta entomologica silesiana, Bytom, 18: 35-36.

LAHODA J. 2013: Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae). Západočeské entomologické listy, 4: 69–73.

LAIBNER S. 1979: Systematický přehled evropských druhů rodu Ampedus Germar, 1844. Systematische Übersicht der europäischen Arten der Gattung Ampedus Germar, 1844. Práce a studie - příroda Pardubice, 11: 79-117.

LAIBNER S. 1985: Faunistic records from Czechoslovakia. Elateridae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 82 (5): 394.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín: 292 p. (In Engl. & Czech).

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. Supplément au Bulletin mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, ann. 41, 379 pp.

LOHSE G. A. 1979: Elateridae. In Freude H., Harde K. W., Lohse G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. 6. Goecke & Evers, Krefeld, 103-186.

MARTIN O. 1989: Click beetles (Coleoptera, Elateridae) from old deciduous forests in Denmark. Entomologiske Meddelelser 57, 1-2, 1-107.

MERTLIK J. 1991: Elateridae Střední Evropy. Kovaříčkářský informační občasník ORITHALES, Hradec Králové, 1: 1-24. In: http://www.elateridae.com/dokumenty/orithales_2011.doc

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2018).

MERTLIK J. 2015: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů [Review of Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Coleoptera) in the Ore Mountains and Low Ore Mountains (Czech Republic), with special emphasis on the saproxylic species of broadleaved forests]. Elateridarium, 9: 41-110. (in Czech).In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_krusnohori_28_1_2015.pdf

MERTLIK J. 2017: Saproxylické druhy kovaříků (Coleoptera: Elateridae) na území východních Čech, s přehledem biotopů druhů osídlujících dubové lesy [Review of the saproxylic click-beetles (Coleoptera: Elateridae) in Eastern Bohemia (Czech Republic), with special emphasis on species of the oak forests]. Elateridarium, 11: 17-110. In: http://www.elateridae.com/clanky/saproxylofagove_a_duby_23_2_2017.pdf

MERTLIK J. 2018: Faunistické mapování Menephilus cylindricus cylindricus (Coleoptera: Tenebrionidae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Menephilus cylindricus cylindricus (Coleoptera: Tenebrionidae) in the Czech Republic and Slovakia]. Elateridarium, 12: 31-43.

NÉMETH T. & MERKL O. 2009: Rare saproxylic click beetles in Hungary: distributional records and notes on life history (Coleoptera: Elateridae). Folia Entomologica Hungarica. Rovartani közlemények, 70: 95-137.

PLATIA G. 1994: Fauna d'Italia, Coleoptera Elateridae. Edizioni Calderini, Bologna, 429 pp.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2000: Descrizione di un nuovo genere e tredici nuove specie di Elateridi della regione paleartica con note geonemiche (Insecta Coleoptera Elateridae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 13, suppl.: 65-83.

RECALDE IRURZUN J. I., MORENO A. F. S. M. & IGNACIO PÉREZ-MORENO I. 2010: Presencia de Ampedus brunnicornis Germar, 1844 en la península Ibérica y nuevos datos sobre elatéridos de cavidades y podredumbres internas de las frondosas (Coleoptera: Elateridae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 47: 301-306.

RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253.

REITTER E. 1918: Bestimmungstabelle der paläarkischen Elater - Arten. Wiener entomologische Zeitung, 37, H. 1/2.- S. 81-105.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

RUDOLPH K. 1970: Zur Kenntnis der Larve von Elater hjorti Rye (Coleoptera, Elateridae). Entomologische Nachrichten, 14 (12): 189-192.

RUDOLPH K. 1982: Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Coleoptera-Elateridae. Faunistische Abhandlungen Dresden, Bd. 10, N 1. S. 1-109.

SCHENKLING S. 1925: Coleopterorum catalogus, auspiciis et auxilio W. Junk. Elateridae 1. Berlin, pars 80: 263 pp.

SCHIMMEL R. 1989: Monographie der rheinland-pfälzischen Schnellkäfer (Insecta: Coleoptera: Elateridae). Pollichia-Buch, Nr. 16, Bad Durkheim, 158 pp.

SILFVERBERG H. 2010: Eunumeratio renovata Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. Sahlbergia 16.2 (2010), 144 pp.

STREJČEK J. 1955: Příspěvek k poznání brouků Krušných hor a Českého Středohoří (Coleoptera). Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae, LII.:181-182.

TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal - ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 15 (8): 431-441.

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykiannae Brunnensis, Biologia 94: 447-455.

ZABRANSKY P. 1998: Der Lainzer Tiergarten als Refugium für gafährdete xylobionte Käfer (Coleoptera). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen, 50: 95-118.

ZEISING M. & SIEG J. 1983: Anmerkungen zur Ampedus pomorum - Gruppe (Coleoptera, Elateridae) nebst Beschreibung einer neuen Art (Ampedus ziegleri sp. n.) aus der sanguinolentus - Gruppe. Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer, 79 (1): 3-29.

 

TOPlist