ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 07.10.2018
ELATERIDARIUM ročník 12 (2018)   strany  203-211  (21.11.2018)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 673.9kB]

 

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ – část 2.


New records and supplements to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ – part 2.

Jiří Háva & Jiří Háva jun.

1Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 125,
CZ-165 00, Praha 6 - Suchdol, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz
2Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Česká republika


Abstract. Records of 3 species (Hymenoptera: Chrysididae), 2 species (Odonata: Libellulidae), 2 species (Panorpata: Panorpidae), 1 species (Raphidioptera: Raphidiidae), 13 species (Orthoptera: Tetrigidae, Tettigonidae, Acrididae), 1 species (Strepsiptera: Stylopidae), 4 species (Hemiptera: Cicadellidae, Membracidae), 6 species (Neuroptera: Hemerobiidae, Chrysopidae), 1 species (Coleoptera: Elateridae: Drilini), 2 species (Coleoptera: Meloidae), 2 species (Coleoptera: Lampyridae), 1 species (Coleoptera: Omalisidae), 1 species (Coleoptera: Ptinidae) and 2 species (Coleoptera: Lycidae) from „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and environs are firstly reported.

Key words: Faunistics, new records, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Neuroptera, Odonata, Orthoptera, Panorpata, Raphidioptera, Strepsiptera, Central Bohemia, Czech Republic.


ÚVOD

     V předkládané práci autoři uvádějí 41 nově zjištěnch druhů patřících do devíti řádů hmyzu pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a jeho okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území.


METODIKA

     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce prvního autora, pokud není uvedeno jinak. Přehled druhů je řazen abecedně. Pokud není uvedeno jinak materiál byl determinován autory.
     Do následujícího přehledu byly též zahrnuty exempláře z „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“, dále pak z přilehlých obcí Únětice a Roztoky.

     Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:

PRÚÚP – Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
PRRH – Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí
RO  – Roztoky - obec
ÚO  – Únětice - obec
ex. – exemplář
observ. – pozorováno
více ex. – více jak 10 exemplářů

VÝSLEDKY


COLEOPTERA

Čeleď Meloidae

Lytta vesicatoria vesicatoria (Linnaeus, 1758)

Nálezy: 18.6.2009, ÚO - cesta k obci Černý Vůl, 1 ex.

Poznámky. Exemplář nalezen za teplého dne v letu nedaleko rybníka. Z tohoto území jde o první nález.

Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802
(Fig. 1)

Nálezy: 8.1.2018, RO, 1 ♂, J. Háva & D. Král det.

Poznámky. Sameček nalezen za teplého dne, na sluníčku v Braunerově ulici. Jde o velmi zajímavý nález i vzhledem k datu nálezu. Z tohoto území jde o první nález.
 

Obr. 1. Samec druhu Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802.

 

Čeleď Elateridae
Podčeleď Agrypninae
Tribus Drilini

Drilus concolor Ahrens, 1812
(Obr. 2-3)

Nálezy: 20-25.5.2007, ÚO, 1 ♂; 4-5.6.2016, ÚO, 1 ♂; 12.5.2018, ÚO, 1 ♂; 14.6.2008, PRÚÚP, 1 ♂; 10.6.2015, PRÚÚP, 1 ♂; 13-14.5.2018, ÚO, 6 ♀♀.

Poznámky. Sameček tohoto druhu se vyskytuje na sledovaném území běžně. Ve dnech 13-14.5.2018 se ve sbírce autora z ulit plžů druhů Cephea nemoralis a C. hortensis sbíraných v ÚO objevilo 6 samic tohoto druhu. Z tohoto území jde o první nálezy.
 

Obr. 2. Samice druhu Drilus concolor Ahrens, 1812.
Obr. 3. Samec druhu Drilus concolor Ahrens, 1812.

 

Čeleď Lampyridae

Lamprohiza splendidula (Linnaeus, 1767)

Nálezy: 10.6.2015, PRÚÚP, 1 ♂; 10-14.4.2008, ÚO, 1 ♂, 1 ♀ + více ex. observ.

Poznámky. Na sledvaném území zcela běžný druh. Zde uvedené exempláře jsou pouze dokladové, jinak každoročně je pozorováno více jedinců. Z tohoto území jde o první nálezy.

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)

Poznámky. Druh uvádí Trnka (2010) z PRRH. Autorům se nepodařilo tento druh potvrdit.

Čeleď Lycidae

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: 21.7.2007, PRÚÚP, 1 ex.; 15.7.2016, PRÚÚP, více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území běžný druh. Z tohoto území jde o první nálezy.

Platycis minutus (Fabricius, 1787)

Nálezy: 7.8.2008, ÚO, 1 ex.

Poznámky. Na sledovaném území druh velmi řídký. Z tohoto území jde o první nález.

Čeleď Omalisidae

Omalisus fontisbellaquei (Geoffroy in Fourcroy, 1758)

Nálezy: 4-5.6.2016, ÚO, 1 ex.

Poznámky. Na sledovaném území druh velmi řídký. Z tohoto území jde o první nález.

Čeleď Ptinidae

Hyperisus plumbeum (Illiger, 1801)

Nálezy: 21.4.2018, ÚO, 1 ex.

Poznámky. Na sledovaném území nalezen poprvé v letu. V publikaci Háva (2014) není tento druh uveden.


HEMIPTERA

Čeleď Cicadellidae
Podčeleď Ledrinae

Ledra aurita (Linnaeus, 1758)

Nálezy: 30.7.2009, PRÚÚP, 1 ex., smyk vegetace; 7.8.2018, ÚO, 1 ex., smyk vegetace u rybníka.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území nehojný druh.

Čeleď Membracidae

Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: 10.7.2014, ÚO, 1ex.; 18.9.2014, ÚO, 1 ex. + více ex. observ; 20.8.2017, ÚO, 1 ex. + více ex observ.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území hojný druh.

Gargata genistae (Fabricius, 1775)

Nálezy: 6.8.2016, PRÚÚP, 1 ex., oklep keřů.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území nehojný druh.

                                             Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977

Nálezy: 18.9.2014, ÚO, 1 ex. + více ex. observ; 6.8.2016, PRÚÚP, 1 ex.; 19.8.2017, ÚO, 1 ex. + více ex observ.; 23.7.2018, ÚO, 1 ex.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území hojný druh.


HYMENOPTERA

Čeleď Chrysididae

Holopyga austrialis Linsenmaier, 1959

Nálezy: PRÚÚP, 9.5.2009, 1 ex.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Tyrner (2011) a Háva & Háva (2017) není tento druh uveden.

Holopyga amoenula Dahlbom, 1845

Nálezy: 18-19.6.2016, ÚO, 2 ex., smyk vegetace.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Tyrner (2011) a Háva & Háva (2017) není tento druh uveden.

Chrysis terminata Dahlbom, 1854

Nálezy: PRÚÚP, 23.4.2014, 1 ex.; 6.2015, 1ex. (past).

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Tyrner (2011) a Háva & Háva (2017) není tento druh uveden.


NEUROPTERA

Z řádu Neuroptera byla pro dané území publikovaná pouze práce zabývající se čeledí Myrmeleontidae (Háva 2015b).

Čeleď Hemerobiidae

Micromus angulatus (Stephens, 1836)

Nálezy: 20.9.2013, ÚO, 1 ex. na světlo.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území nehojný druh.

Micromus lanosus (Zelený, 1962)

Nálezy: 9.7.2018, PRÚÚP, 1 ex., smyk vegetace.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území vzácný druh.

Micromus paganus (Linnaeus, 1767)

Nálezy: 31.7.2017, PRÚÚP, 1 ex., smyk vegetace.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území nehojný druh.

Micromus variegatus (Fabricius, 1793)

Nálezy: 12.5.2014, ÚO, 2 ex., smyk vegetace; 6.8.2018, PRÚÚP, 8 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Druh žijící na bylinné vegetaci. Na sledovaném území lokální nehojný druh.

Čeleď Chrysopidae

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)

Nálezy: 18.2.2017, ÚO, 1 ex. + více ex. observ.; 13.5.2017, PRÚÚP, 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území běžný druh. Dospělci se shromažďují před přezimováním na dubech na okraji lesů a v lidských obydlích.

Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851)

Nálezy: 26.3.2017, ÚO, 1 ex. + více ex. observ.; 9.4.2017, PRÚÚP, 1 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území nepříliš hojný druh.


ODONATA

Čeleď Aeshnidae

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

Nálezy: 13.9.2018, PRRH. 1 ex.

Poznámky. V seznamu (Háva 2015a, Háva & Háva 2017) není tento druh uveden.

Čeleď Libellulidae

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Nálezy: 30.9.2017, ÚO, Únětice-Vrchní malé rybníky, 1 ex. + více ex. observ.; 6.8.2018, ÚO, Únětice-Vrchní malé rybníky, 2 ex. observ.

Poznámky. V seznamu (Háva 2015a, Háva & Háva 2017) není tento druh uveden.

Celkem zatím tedy bylo zjištěno z řádu Odonata z tohoto území celkem 14 druhů.


ORTHOPTERA

Čeleď: Acrididae

Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)

Nálezy: 9.7.2018, PRÚÚP, 3 ex. + více ex. observ.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Chortippus mollis (Charpentier, 1825)

Nálezy: 23.7.2018, PRÚÚP, 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Druh nalezen pod Holým vrchem na jižní stráni nad Únětickým rybníkem. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)

Nálezy: 9.7.2018, PRÚÚP, 1 ex. + více ex. observ.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Nálezy: 6.7.2018, PRÚÚP (Holý Vrch), 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)

Nálezy: 17.7.2018, PRÚÚP, 1 ex. + více ex. observ.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

Nálezy: 17.7.2018, PRÚÚP, 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Druh nalezen pod Holým vrchem na jižní stráni nad Únětickým rybníkem. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Čeleď Tetrigidae

Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

Nálezy: 23.8.2017, PRÚÚP, 2 ex. observ.

Poznámky. Pozorovány dva exempláře na vlhké kamenité stráni u Únětického potoka. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Čeleď Tettigonidae

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

Nálezy: 6.7.2018, PRÚÚP, 1 ex.; 17.7.2018, PRÚÚP, 1 ex. + více ex. observ.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)

Nálezy: 9.7.2018, PRÚÚP, 1 ex.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Nálezy: 11.10.2017, ÚO u Sokolovny na akátu, 1 ♀; 14.8.2018, ÚO na břečťanu, 1 ♀; 9.10.2018, ÚO, 1 ♂.

Poznámky. V publikovaných článcích Háva & Háva (2010, 2017) není tento druh uveden.

Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)

Poznámka. V práci Háva & Háva (2010) je uveden mylně tento druh pod jménem Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758). Sběrem dalšího materiálu byly tyto kusy porovnány a přeurčeny.

Podle osobního sdělení pana Pavla Marhoula, který dělal průzkum na těchto lokalitách v roce 2014, zde nalezl ještě dva následující druhy, které zatím z tohoto území nebyly publikovány:

Tettigonidae:
Meconema meridionale A. Costa, 1860

Acrididae:
Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Celkem zatím tedy bylo zjištěno z řádu Orthoptera z tohoto území celkem 29 druhů.


PANORPATA

Čeleď Panorpidae

Panorpa communis Linaeus, 1758

Nálezy: 15-20.4.2007, PRÚÚP, 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území běžný druh.

Panorpa germanica Linnaeus, 1758

Nálezy: 10.5.2014, PRÚÚP, 2 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území běžný druh.


RAPHIDIOPTERA

Čeleď Raphidiidae

Dichrostigma flavipes Stein, 1863

Nálezy: 23-27.7.2010, PRÚÚP, 1 ex. + více ex. observ.

Poznámky. Na sledovaném území běžný druh.


STREPSIPTERA

Čeleď Stylopidae

Stylops melittae Kirby, 1802
(Obr. 4)

Nálezy: 9.4.2014, ÚO, 2 ex.; 7.4.2018, PRÚÚP, 1 ex.

Poznámky. Všechny exepláře byly nalezeny na druhu Andrena vaga Panzer, 1799 (Hymenoptera: Andrenidae). Ze sledovaného území je z řádu Strepsiptera doposud znám pouze druh Xenos vesparum (Háva & Háva 2009).


Obr. 4. Dva exempláře druhu Stylops melittae Kirby, 1802 na abdomenu Andrena vaga.

Poděkování. Rádi bychom poděkovali panu Liborovi Dvořákovi za pomoc při determinaci řádu Neuroptera, Petrovi Bogušovi za determinaci druhu Andrena (Hymenoptera) a Jaroslavovi Holušovi za determinaci některých druhů Orthoptera a v neposlední řadě recenzentům za cenné připomínky k textu.


References
 

HÁVA J. 2014: Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ Results of a faunistic research to the families Ptinidae and Bostrichidae (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 8: 104-111.

HÁVA J. 2015a: Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) „PR Údolí Únětického Potoka“ a Únětických rybníků. Contribution to the dragonflies (Odonata) of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“ and Únětice ponds. Elateridarium 9: 111-117.

HÁVA J. 2015b: Příspěvek k poznání čeledi Myrmeleontidae (Neuroptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka“. Contribution to the family Myrmeleontidae (Neuroptera) of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná 11 (2014): 95-98.

HÁVA J. & HÁVA J. jr. 2009: Poznámky k výskytu řásníka Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Praze. Notes on the occurence of strepsipteran Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) in Prague. Bohemia Centralis 29: 97-99.

HÁVA J. & HÁVA J. jr. 2010: Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera) „PR Údolí Únětického Potoka“. Contribution to the Orthoptera of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“. Elateridarium 4: 68-73.

HÁVA J. & HÁVA J. jr. 2017: Doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta) „Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“. Supplement to the published articles about Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“. Elateridarium 11: 7-12.

HÁVA J. & TYRNER P. 2011: Zlatěnky (Hymenoptera: Chrysidoidea: Chrysididae) „PR Údolí Únětického Potoka“. Chrysididae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of „Údolí Únětického Potoka Natural Reserve“. Acta Musei Reginaehradecensis S. A. 33: 131-132.

TRNKA F. 2010: Přírodovědný inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v přírodní rezervaci Roztocký háj - Tiché údolí. Deponováno na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze, 32 pp. (in Czech) (nepublikováno).

 

TOPlist