ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 14.04.2021
ELATERIDARIUM ročník 15 (2021)   strany  97-143  (17.05.2021)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.2MB]

 

Nové taxonomické a faunistické poznatky o evropských druzích
podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae)

New taxonomical and distributional notes of European species
of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera, Elateridae)

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ – 533 45 Opatovice nad Labem, Česko
e-mail: mertlik@elateridae.com


Abstract. The taxonomic status of several species of the genera Dicronychus Brullé, 1832 and Cardiophorus Eschscholtz, 1829 is treated herein. The identifications of Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 and D. luciae Laibner, 1985 by Stanislav Laibner are revised. The following new synonymy is proposed: Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. The species Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. is newly treated as a bona fide species, based on the morphological study of the male and female genitalia, especially aedeagus and bursa copulatrix. An overview of other species from the ‚Dicronychus cinereus group‘ known from Europe, Turkey, Georgia, Armenia and Iran is likewise presented herein. The atypical shapes of lateral sclerites of brusa copulatrix from south-Moravian (Czechia) population of Cardiophorus dolini Mardjanian, 1985 are mentioned and described. A correction of errors published in Mertlik (2011) is presented. The paper is concluded with a Czech and Slovak faunistic survey of Dicronychus cinereus and records of D. testaceus stat. n. from Czechia, Slovakia, Austria, Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria and Russia.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Cardiophorinae, Dicronychus, Cardiophorus, taxonomy, faunistics, Europe


OBSAH

 

Metodika 97
Výsledky revize determinací S. Laibnera druhů D. equiseti, D. equisetioides a D. luciae syn. n. 98
Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n. 101
Přehled dalších druhů ze skupiny druhu Dicronychus cinereus 105
Popis netypických tvarů laterálních skleritů BC moravských kusů druhu Cardiophorus dolini 106
Errata k práci Mertlik 2011 107
Faunistické mapování Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n. 108
Summary 137
Literatura 141

 

METODIKA

     Rozsáhlejší seznamy svých sbírek, případně přehledy uskutečněných determinací mi poskytli vážení kolegové: Benedikt Václav, Brůha Petr, Čepelák Svätopluk, Hanzlík Václav, Houška František, Ján Radek, Lahoda Jiří, Malinka Zdeněk, Németh Tamás, Pavlíček Jan, Reiter Antonín, Schles Radovan, Sieber Arnošt, † Strejček Jaromír, Szopa Richard, Zbuzek Bořivoj a Zúber Miroslav.

     Přehled jmen dalších sběratelů a determinátorů: Bečvář Stanislav, Bednář Jaroslav, Benedikt Stanislav, Benedikt Václav, Bezděčka Pavel, Beran Luboš, Bílý Svatopluk, † Blattný Vladimír, Blažek R., Boščík Ivo, Bouchal Jiří, Boukal Milan, Brůha Petr, Cunev Jozef, † Čejka Jaroslav, † Čepelák Rudolf, Čepelák Svätopluk, † Černý Josef, Černý Zdeněk, Číla Petr, Čížek Lukáš, Čtvrtečka Richard, Dedek Pavel, † Deneš Karel, Doležel Karel, Dušánek Václav, Ernest Ladislav, † Fára Ladislav, † Fiala Josef, Fiala Lukáš, Franc Valerián, Frank David, Gabriš Radim, Gahai Jaroslav, Grycz František, † Hájek František, Hájek Jiří, Halaša Ivan, Hamet Alois, Hanuš M., Hanzlík Václav, † Havelka Jaromír, † Hervert Václav, Holub Antonín, Honců Miroslav, Horsák Petr, Horyna J., Houška František, Hradecký Ladislav, Ján Radek, Jaroš Miloš, Jászay Tomáš, Jelínek Josef, Jendek Eduard, Kačer Josef, Kadlec Josef, Kadlec Tomáš, † Kadlec Stanislav, Kašovský Ľudevít, Kašpar Ludvík, † Kavan Otakar, Kavka Michal, Klekner Miloš, † Klička Ladislav, Klouček Jiří, Kment Petr, Kocourek František, † Kodym Odolen, Kollár Ján, Kopecký Tomáš, Kovář Josef, Krásenský Pavel, Krátký Jiří, Kraus Zdeněk, Krupka J., Křivan Václav, Kříž Luděk, Kupec Miroslav, Kubík Vladimír, Kučera Emil, Kumstátová T., Kundrata Robin, Kylies Petr, Laco Jozef, Lahoda Jiří, Laibner Stanislav, Lengál Tomáš, Lesňák Oldřich, Linhart Martin, Lucbauer Zdeno, Macek Jan, Majzlan Oto, Malinka Zdeněk, † Matějka Josef, Matuška Jiří, Mazal Luboš, Michalega Miroslav, Mikát Miroslav, Mikulenka Libor, Mikvas M., Moravec Pavel, Morozinski Jan, Nakládal Oto, Navrátil David, † Niedl Jiří, Novák Vladimír, Nyklíček J., Odvárka Oldřich, † Olexa Aldo, Pavel Filip, Pavlíček Jan, Pelikán Jan, Peutlschmid Antonín, † Pfeffer Antonín, Pižl Václav, Platia Giuseppe, Plecháč Jiří, † Podaný Čeněk, † Pokluda Pavel, † Poláček Karel, † Procházka, † Prouza Jaroslav, Průša Milan, † Rambousek František, Rataj L., Rébl Karel, Reiter Antonín, † Roland Jaroslav, Roller Ladislav, † Roubal Jan, Roudný Lukáš, Růžička Tomáš, Ryšánek Jaroslav, Říha Jan, Samek Martin, Schles Radovan, Schneider Jan, † Schönbach Moritz, Sieber Arnošt, Simandl Jiří, Sitek Tomáš, † Skalitzký Karel, Skořepa Lukáš, Smatana Ivan, Staněk Tomáš, Stanovský Jiří, † Starý Bohumil, † Strejček Jaromír, † Suchý Josef, † Syrovátka Karel, Szalóki Deszö, Szelenczey Béla, Šauša Ondrej, Šíma Adam, Škorpík Martin, Šlégl F., Švec Zdeněk, † Švihla Vladimír, † Štícha Bohumil, Táborský Ivan, Tóth László, Trmal Antonín, Týr Václav, Udržal Radek, Vancl Zdeněk, Vávra Jiří, Včelička Petr, Velc Jaroslav, Vidlička Ľubomír, Viktora Petr, † Vitner Jan, Vonička Pavel, Vyhnálek Vladimír, Vysoký Václav, Wachtl Hynek, Zbuzek Bořivoj, Zúber Miroslav, Zýka Miroslav a Žemlička Miroslav.

     Přehled muzejních sbírek a jejich zkratek: HNHM – Hungarian Natural History Museum, Budapest; JMMZ – Jihomoravské muzeum, Znojmo; MFNB – Museum für Naturkunde, Berlin; MZMB – Moravské zemské muzeum v Brně; NMMP – Národní muzeum, Praha; OMMC – Okresní muzeum, Most; OMPV – Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; RMHK – Muzeum východních Čech, Hradec Králové; SNMB – Slovenské národní muzeum, Bratislava; SMOP – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš; ŠMBA – Šarišské múzeum, Bardejov; VMČL – Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa; VÚRV – Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha a ZMKU – Zoological Museum of Kiel University.

     Pro číslování lokalit byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Základní údaje z lokalitních štítků jsou sepsány v jednotném stylu za použití standardních zkratek. Pokud není uveden autor u fotografie, je jím autor článku.
     Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); non-coll. – neuložen do sbírky (non in collection); det. – (determined); ex. – exemplář (e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); rev. – revidoval (examined).
 

Systematická část

     V této práci se se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829:
- uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst,  1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Druh Dicronychus luciae zde synonymizuji s druhem D. equiseti.
- na základě studia morfologické stavby aedeagů a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) jako samostatný druh D. testaceus (Fabricius 1792) stat. n.
- uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu.
- popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985.
- připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011).
 

Výsledky revize Laibnerových determinací druhů Dicronychus equiseti, D. equisetioides a D. luciae

     V roce 2015 mi zapůjčil kurátor Národního muzea v Praze Vítězslav Kubáň k revizi determinací fragment sbírky kovaříků Stanislava Laibnera, ve které byl typový materiál druhu Dicronychus luciae a několik kusů určených Laibnerem jako D. equiseti a D. equisetioides.
     Ale výsledkem revize tohoto materiálu byly pouze dva druhy, D. equiseti a D. equisetioides:

Dicronychus equiseti

Slovakia or., Somotor, 1934, IV. 1937, 1 ♂, A. Pfeffer leg. et coll., S. Laibner det. (jako D. luciae), NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equiseti.

Bulgaria, Rilsky monastir, 18. VII. 1978, 1 ♂, holotypus D. luciae, S. Laibner leg., NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equiseti.

Bulgaria, Momčilgrad, 8. VII. 1978, 1 ♀, allotypus D. luciae, S. Laibner leg., NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equiseti.

 
Dicronychus equisetioides

Czechia, Bohemia or., Hradec Králové, 10. V. 1967, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (jako D. equisetioides) et coll. in NMMP (Laibner 1985), J. Mertlik rev. 2015; 20. V. 1973, 1 ♀, S. Laibner leg., det. (jako D. equiseti) et coll. in NMMP (Laibner 1983 a 1985), J. Mertlik det. 2015 jako D. equisetioides.

Slovakia occ., Mužla, 22. V. 1978, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (jako D. equisetioides) et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2015.

Bulgaria, Sozopol, 16. VII. 1971, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (jako D. equiseti), et coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equisetioides.

Obr. [Figs] 1-3. Laterální sklerity BC podle autora [Lateral sclerites of bursa copulatrix (BC) sensu Laibner]. 1-2 – Dicronychus equisetioides, 3 – D. equiseti. Laterální sklerity podle Laibnera (1985) [Lateral scletrites of BC sensu Laibner 1985]: 1 – D. equisetioides, 2 – D. equiseti, 3 – D. luciae.

     

     Když jsem pak hledal vysvětlení, proč S. Laibner odlišně determinoval výše uvedené druhy, tak jsem se podíval do Laibnerových prací, na jeho kresby laterálních skleritů BC. Zde jsem např. zjistil, že ve svých pracích opakovaně používal kresby laterálních skleritů BC, ale uváděl u nich jiné lokality:
     Laibner (1983: 51) uvádí kresby laterálních skleritů BC druhu „D. equiseti“ z lokality Čejč (Laibner 1983: 51, obr. 3) a druhu D. equisetioides (Laibner 1983: 51, obr. 4) z lokality Calais (Francie).
     Laibner (1985: 132) uvádí stejnou kresbu druhu D. equisetioides (Laibner 1985: 132, obr. 17) z lokality Calais (Francie), stejnou kresbu druhu „D. equiseti“ (Laibner 1985: 132, obr. 18), ale tentokrát s lokalitou Sliven (Bulharsko) a kresbu druhu „D. luciae“ (Laibner 1985: 132, obr. 21).
     Při porovnání Laibnerových kreseb laterálních skleritů BC s kresbami autorů, kteří znali laterální sklerity BC druhů D. equiseti a D. equisetioides (Lohse 1976: 100, obr. 6 a Platia 1994: 384, obr. 72b, 72c) je zřejmé, že Laibnerovy kresby skleritu BC druhu „D. equiseti“ rovněž přísluší druhu D. equisetioides a že jeho kresba skleritu BC druhu D. luciae přísluší druhu D. equiseti. Viz obr. 1-3.
     Po prostudování výše uvedeného materiálu a publikovaných kreseb skleritů BC jsem dospěl k názoru, že Dicronychus luciae se žádnými morfologickými znaky neodlišuje od druhu D. equiseti. Díky dochovanému materiálu druhů z rodu Dicronychus z Laibnerovy sbírky je zřejmé, že S. Laibner považoval variabilitu ve tvaru laterálních skleritů bursy copulatrix (BC) u druhu D. equisetioides za znak dvou druhů – D. equiseti a D. equisetioides Lohse, 1976. Díky tomuto svému omylu pak S. Laibner považoval skutečného D. equiseti za nový, doposud neznámý druh, který následně popsal jako D. luciae. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl navrhnout novou synonymiku: Dicronychus luciae Laibner, 1985 = D. equiseti (Herbst, 1784) syn. nov.

 

Obr. [Fig] 4. Dicronychus luciae Laibner, 1985, holotypus, syn. nov. (foto V. Dušánek) Obr. [Fig] 5. Dicronychus luciae Laibner, 1985, allotypus, syn. nov. (foto V. Dušánek)

   

     Z dalšího materiálu z území Česka a Slovenska, který publikoval Laibner (1983 a 1985) jako Dicronychus equiseti, a jehož údaje následně převzali Vávra (1996) a Mertlik (2007 a 2011), se v jeho sbírce s jeho determinačním štítkem dochovalo jen několik výše uvedených kusů. Další dva kusy z publikovaných nálezů D. equiseti z lokalit Hradec Králové a Mužla se mi podařilo dohledat v roce 2015, ale byly bez Laibnerova determinačního štítku. Opět se jednalo o druh D. equisetioides.
     Po prokázání výše uvedených chyb v Laibnerových determinacích druhu D. equisetioides jsem mohl opravit determinaci také u zbývajících z publikovaných chybných determinací tohoto druhu z území Česka a Slovenska:

Dicronychus equisetioides

5857: Bohemia centr., Velký Osek (5857?), bez data, 5 ex., sběratel neuveden, S. Laibner det. jako D. equiseti (Laibner 1983 a 1985, Mertlik 2007 a 2011).

5761: Bohemia or., Hradec Králové (5761?), bez data, 3 ex., sběratel neuveden, S. Laibner det. jako D. equiseti (Laibner 1983 a 1985, Mertlik 2007 a 2011); dtto, 20. V. 1973, 1 ♀, S. Laibner leg., S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equisetioides.

6368: Moravia bor., Náměšť na Hané, bez data, 16 ex., sběratel neuveden, S. Laibner det. jako D. equiseti (Laibner 1983, Mertlik 2007 a 2011).

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data, 6 ex., sběratel neuveden, S. Laibner det. jako D. equiseti (Laibner 1983 a 1985, Vávra 1996 a Mertlik 2007 a 2011).

7568: Slovakia occ., Malacky, bez data, 6 ex., sběratel neuveden, S. Laibner det. jako D. equiseti (Laibner 1983 a 1985, Mertlik 2007 a 2011).

8277: Slovakia occ., Mužla, bez data, 4 ex., sběratel neuveden (Laibner 1983 a 1985, Mertlik 2007 a 2011); 22. V. 1978, 1 ♂, S. Laibner leg. et coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2015 jako D. equisetioides.

 

Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n.

     Ve své práci (Mertlik 2011: 140) jsem uvedl druh Dicronychus cinereus ve stejném pojetí, jako ho uváděli předchozí autoři. Na faunistických mapách D. cinereus z let 2007-2018 byla patrná výrazná geografická odlišnost v rozšíření tmavé a dvou světlých forem (obr. 36). Tyto světlé formy jsem uvedl jako známou variabilitu ve zbarvení těla druhu D. cinereus – forma kyselyi (Roubal, 1927) a f. testaceus (Fabricius, 1792). Morfologii jejich pohlavních orgánů jsem v roce 2011 detailně nestudoval.
 

Obr. [Figs] 6-8. Aedeagus. 6 – Dicronychus cinereus, 7 – Dicronychus berrai, 8 – Dicronychus testaceus stat. n.

 

     To se změnilo, když Németh & Platia (2014: 472) publikovali rakouské nálezy dvou samců druhu Dicronychus berrai Platia & Gudenzi, 2003. Tento druh popsaný z Řecka (Chalkidiki) má žluté krovky (obr. 21) a oproti podobnému druhu D. cinereus má na apexu paramer aedeagu jen slabý štíhlý apikální zub (obr. 7). V mé sbírce je 8 ex. D. berrai z poloostrova Chalkidiki.
     Když jsem prohlédl všechny kusy určené jako D. cinereus se žlutými krovkami v mé sbírce (Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie a Bulharsko), zjistil jsem, že jsou tvarem apikálního zubu paramer a tvarem mediálních i laterálních skleritů bursy copulatrix (obr. 11, 18) odlišní od klasických tmavých kusů D. cinereus, ale zároveň jsou tvarem mediálních i laterálních skleritů BC velmi odlišní od D. berrai (obr. 22-23). Tvar apikálního zubu paramer také mají trochu odlišný od D. berrai, stejně jako kusy publikované z Rakouska (obr. 8). Spolehlivé rozlišení D. cinereus se žlutými krovkami a D. berrai tak bylo možné jen u samic, podle tvaru jejich skleritů BC.
     Protože samice Dicronychus berrai byly doposud nalezeny jen v Řecku na poloostrově Chalkidiki, lze předpokládat, že D. berrai bude endemitem řeckého poloostrova Chalkidiki. Kvůli možné chybné determinaci samců bude nutné výskyt D. berrai na Krétě (Németh & Platia 2014) potvrdit nálezy jeho samic. Omylem byl D. berrai publikovaný z Libanonu (Németh & Platia 2014: 472), ale jeho lokalita z lokalitního štítku (Sarepta, v. Bodemeyer) není v Libanonu, ale ve Volgogradu v jižním Rusku (48°31'19.167"N, 44°30'39.027"E).
     Potom jsem začal studovat ostatní materiál uložený v mé sbírce. Od druhu Dicronychus cinereus jsem měl ve sbírce 594 ex. z různých zemí Evropy a z Turecka.
     Novější autoři, kteří již studovali pohlavní orgány D. cinereus, se shodli na znaku, jakým je jeho výrazný zub apexu paramer (obr. 6) a dlouhé mediální sklerity BC (obr. 13, 15, 17) (Dolin 1988: 36, obr. 16 (3, 5) a Platia 1994: 382, obr. 71a, 384: 72a). Tyto kresby jsem přijal jako vzor pro typickou formu D. cinereus.
     Ale druh Dicronychus cinereus v pojetí současných autorů, je pravděpodobně ve skutečnosti tvořen několika geograficky oddělenými taxonomickými jednotkami. Ve tvaru laterálních skleritů bursy copulatrix D. cinereus totiž mezi populacemi existuje výrazná geografická variabilita.
     Středoevropský „typický“ D. cinereus má laterální sklerity BC zpravidla robustní až téměř trojhranné, výrazně ozubené (obr. 9).
     Laterální sklerity BC u kusů D. cinereus z Iberského poloostrova a Francie jsou oválné, protáhlé a na svém obvodu silně ozubené (obr. 12) (Leseigneur 1972: 153, obr. 147). Tvar jejich mediálních skleritů BC je také odlišný od těch z ostatních oblastí Evropy (obr. 14-15).
 

Obr. [Figs] 9-20. Laterální sklerity BC [Lateral sclerites of BC]: 9-12. 9 – Dicronychus cinereus (Italy, Platia 1994), 10 – D. obesus (Crimea, Dolin 1988), 11 – D. testaceus stat. n. (Czechia, Laibner 1983), 12 – D. cinereus (France, Leseigneur 1972). Mediální sklerity BC [Median sclerites of BC]: 13-20. 13 – D. cinereus (Italy, Platia 1994), 14 – D. cinereus (Spain, Cádiz), 15 – D. cinereus (Spain, Béjar), 16 – D. mantici (Spain, Cádiz), 17 – D. cinereus (Czechia), 18 – D. testaceus stat. nov. (Czechia), 19 – D. cinereus (Greece, Kefalonia), 20 – D. cinereus (Greece, Mt. Dirfys).

Obr. [Fig] 21-23: Dicronychus berrai. 21 – ♂, 22 – mediální sklerity BC [median sclerites of BC], 23 – laterální sklerity BC [lateral sclerites of BC].

 

Obr. [Fig] 24. Dicronychus testaceus stat. n., ♂, f. typ. Obr. [Fig] 25. Dicronychus testaceus stat. n., ♂, f. kyselyi Obr. [Fig] 26. Dicronychus testaceus stat. n., ♀, f. nigrum
Obr. [Fig] 27. Dicronychus cinereus, ♂ Obr. [Fig] 28. Dicronychus cinereus, ♀ Obr. [Fig] 29. Dicronychus mantici, ♂

     Kromě výše uvedených odlišných forem skleritů BC jsem ještě zaznamenal geograficky ohraničený výskyt další odlišné formy D. cinereus, která má s typickým D. cinereus shodný tvar apikálních zubů paramer, ale její mediální sklerity BC jsou krátké, trojhranné (obr. 19-20), laterální sklerity BC mají výrazný trojhranný tvar a jejich obvodové zuby jsou delší a namísto klasického samostatného výrazného vrcholového zubu (viz obr. 9) mají nápadný trojzub (obr. 10). Tento typ laterálních skleritů BC je typický pro krymský druh D. obesus (Krynicki, 1832).
     Tato forma D. cinereus s krátkými, trojhrannými laterálními sklerity BC se vyskytuje v Řecku, Bulharsku, Rumunsku, Makedonii, Černé Hoře a v Itálii (Gargano). Uvedený typ mediálních skleritů BC mají také kusy D. cinereus z ostrova Kefalonie (Řecko), které by mohly podle originálního popisu příslušet k doposud nenalezeným Buyssonovým kusům D. cinereus var. cephalonicus (Buysson, 1913). Mají delší, světlé ochlupení povrchu těla (podobně jako iberské kusy D. cinereus), světlejší nohy a tykadla. Avšak oproti originálnímu popisu mají moje kusy (6 ex.) výraznou a poměrně dlouhou laterální linii štítu. Tato forma se vyskytuje také na sousedním pobřeží v pahorkatině u osady Thírio, kde byla nalezena společně s klasickými tmavými, jen krátce ochlupenými kusy. Dále na kontinentě se vyskytuje jen tato tmavá krátce ochlupená forma.

     Laibner (1983, 1985 a 2000) uvádí oproti výše uvedeným autorům odlišné kresby skleritů BC. V jeho práci z roku 1983 jsou pro druh D. cinereus nakresleny čtyři různé tvary mediálních skleritů BC (Laibner 1983: 51, obr. 2a) a laterální sklerit BC je oválného typu (Laibner 1983: 51, 2b). Laibner zde uvádí, že tyto kresby skleritů pochází od kusů z české lokality Hradec Králové [sic!].
     V článku z roku 1985 Laibner uvádí kresbu paramer D. cinereus (Laibner 1985: 130, obr. 9) s výrazným zubem na jejich apexu, shodnou s kresbami předchozích autorů (obr. 6) a kresbu dlouhého mediálního skleritu BC (Laibner 1985: 130, obr. 12). Následuje je kresba laterálního skleritu BC oválného typu (Laibner 1985: 132, obr. 14). Laibner zde uvádí, že tyto kresby jsou podle kusu z Bulharska (Sandanski). Avšak obě kresby skleritů BC evidentně převzal ze své práce z roku 1983, kde uvádí, že pochází z kusu z Česka (Hradce Králové) [sic!].
     Je zřejmé, že se jedná o kresby dvou, Laibnerem nerozlišovaných druhů rodu Dicronychus. Na území střední Evropy tedy žijí dva druhy, které osídlují odlišné typy biotopů, a ve střední Evropě jsou odděleny i geograficky.

     Typický Dicronychus cinereus má výrazný zub apexu paramer (obr. 6) a dlouhé mediální sklerity BC (obr. 13, 15, 17) (Dolin 1988: 36, obr. 16 (3, 5) a Platia 1994: 382, obr. 71a, 384: 72a). Na území střední Evropy se vyskytuje pouze jeho tmavá forma.
     Druhý druh – Dicronychus testaceus stat. n., se od předchozího druhu liší tvarem pohlavních orgánů, které charakterizuje slabý štíhlý apikální zub paramer (obr. 8), oválné laterální sklerity BC (obr. 11) a středně dlouhé štíhlé mediální sklerity BC (obr. 18).
     Na území střední Evropy vytváří tři koloritní formy. První je typická forma se světlými (žlutými) krovkami, známá jako f. nebo ssp. testaceus. Druhá je f. kyselyi, která má světlé ramenní skvrny různé velikosti. Třetí známá forma je celá tmavá, jejíž zbarvení je prakticky stejné, jako u tmavé formy druhu D. cinereus.

     Typ druhu Elater testaceus se ve Fabriciově sbírce nedochoval. Tato sbírka je nyní uložená ve sbírce Zoologického muzea univerzity v Kielu (Německo). Podle fotografie, kterou mi poslal kurátor Michael Kuhlmann, je dnes na místě typu E. testaceus kovařík Agriotes ustulatus (Schaller, 1783). Se záměnami kusů se bohužel ve starých sbírkách setkáváme, podobné záměny jsou i ve sbírce Linnéově.
     Ve sbírce Erichsona (Museum für Naturkunde, Berlin) je uloženo 13 kusů určených a publikovaných Erichsonem (1840) jako Cardiophorus testaceus Fabricius. Tento materiál mi zapůjčil ke studiu kurátor Bernd Jaeger. Dvanáct kusů z této série je z Rakouska a jsou morfologicky shodní se studovanými středoevropskými a balkánskými kusy, jeden kus z této série pochází z Turecka (Bursa) a je shodný s D. cinereus – formou se žlutými krovkami, která je známá ze severovýchodního Řecka a západního Turecka.
     Kontinuita v používání jména testaceus Fabr. byla všemi autory zachována, a proto jsem neměl důvod tento stav měnit. Z výše uvedených důvodů proto stanovuji Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) stat. n.

 

Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) stat. n.
(Obr. 8, 11, 18, 24-26)

Elater testaceus Fabricius 1792: 229
Cardiophorus testaceus: Erichson 1840: 313
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1849: 538
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1856: 497
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1874: 538
Cardiophorus cinereus var. testaceus: Kiesenwetter 1857-1863: 382-383
Cardiophorus testaceus: Candèze 1860: 191-192
Cardiophorus cinereus var. testaceus: Bach 1867: 415
Cardiophorus cinereus f. testaceus: Candèze 1891: 124
Platynychus cinereus var. testaceus: Buysson 1906: 330
Platynychus cinereus var. testaceus: Reitter 1911: 232
Cardiophorus (Platynychus) cinereus var. testaceus: Buysson 1913: 52-53
Platynychus cinereus ssp. testaceus: Schenkling 1925: 234
Cardiophorus cinereus a. kyselyi: Roubal 1927: 135 – (Slovensko, Bratislava).
Platynychus cinereus a. testaceus: Roubal 1936
Platynychus cinereus a. kyselyi: Roubal 1936
Platynychus cinereus a. testaceus: Jagemann 1955: 148-149
Platynychus cinereus a. kyselyi: Jagemann 1955: 148-149.
Dicronychus cinereus var. testaceus: Leseigneur 1972: 154
Cardiophorus cinereus a. testaceus: Dolin 1988: 35
Dicronychus cinereus f. testaceus: Laibner 2000: 253, obr. 508-509
Dicronychus cinereus: Mertlik 2011: 79, Obr. 88-89 (nec Herbst 1784)
Dicronychus cinereus f. testaceus: Mertlik 2011: 71 a 80, obr. 90
Dicronychus berrai: Németh & Platia 2014: 472 (nec Platia & Gudenzi 2002)


     Výsledky faunistického mapování druhů Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n. na území Česka a Slovenska jsou uvedeny v kapitole Faunistické mapování Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n.
     U druhu Dicronychus testaceus stat. n. uvádím i jeho nálezy z ostatních zemí.
 

Přehled dalších druhů ze skupiny druhu Dicronychus cinereus

Dicronychus mantici Platia, 2017 je známý z jihozápadu Iberského poloostrova. Původně byl popsaný jako Cardiophorus cinereus var. lusitanus (Buysson 1913: 52-53), jehož typový materiál doposud nebyl nalezen. Samci mají podobně jako D. cinereus výrazný, i když o trochu menší apikální zub paramer (Platia 2017: 47, obr. 12, 12a). Samice mají oválný tvar laterálních skleritů BC s menším počtem trnů a kratší, v apikální polovině užší tvar mediálních skleritů BC (Platia 2018: 174, obr. 20, 20a), než má D. testaceus stat. n. Byl popsán jako druh se žlutými krovkami a částečně rezavým štítem (Platia 2017: 49, obr. 43, ♂ a Platia 2018: 176, obr. 56, ♀). Ve Španělsku (Cádiz) jsem hojně nacházel spolu s kusy se žlutými krovkami i jeho formu s celým tmavým tělem. Ve sbírce mám 28 ex.

Dicronychus ibericus Platia, 2012, popsaný podle dvou samců ze Španělska a Portugalska (Platia 2012: 135). Tvarem těla a zbarvením je podobný D. cinereus, ale má apex paramer bez zubů. Na fotografii v originálním popisu jeho paramery vypadají, jako když mají apikální zuby odlomené (viz Platia 2012: 135, obr. 2, 2a). Validitu tohoto druhu bude proto nutné ověřit dalšími nálezy. Tento druh ve sbírce nemám.

Dicronychus intermedius Platia & Gudenzi, 2003 je známý z Řecka, je to endemit jižního Peloponésu (pohoří Parnon a Taygetos). Tělo je tmavé se světlým ochlupením, nohy a zpravidla i tykadla jsou světlá. Apikální zub paramer není tak velký jako u D. cinereus, ale je také výrazný (Platia & Gudenzi 2003: 31, obr. 2). Mediální sklerity BC jsou dlouhé a úzké, ale dosahují jen dvou třetin délky skleritů D. cinereus, jeho laterální sklerity jsou téměř oválného tvaru (Platia & Gudenzi 2003: 32, obr. 16). Ve sbírce mám 12 ex.

Dicronychus senaci (Desbrochers, 1870) je známý z Rumunska, Řecka a Turecka. Velikostí těla a jeho zbarvením a tvarem laterálních skleritů BC je podobný D. berrai. Odlišuje se od něho tvarem zubů na apexu paramer (Platia & Gudenzi 2003: 31, obr. 4) a tvarem mediálních skleritů BC (Platia & Gudenzi 2003: 32, obr. 13). Ve sbírce mám 45 ex.

Dicronychus merkli (Pic, 1910) je známý z Turecka, Sýrie a Kypru. Tvarem těla je podobný druhům D. obesus a D. pseudobesus, s výrazným apikálním zubem paramer (Platia & Gudenzi 2004: 13, obr. 11). Tvarem mediálních a laterálních skleritů BC je podobný D. pseudobesus (Platia & Gudenzi 2004: 15, obr. 25). Vytváří podobné barevné formy jako D. testaceus stat. n. Ve sbírce mám 175 ex.

Dicronychus obesus (Krynicki, 1832) je známý z Krymu. Je to robustní druh s širokým štítem. Je tmavý se zlatavě rezavým ochlupením, někdy s rezavými ramenními skvrnami nebo má celé krovky rezavě hnědé. Jeho nohy a zpravidla i tykadla jsou světlá. Apikální zub paramer není tak velký jako u D. cinereus, ale je výrazný. Mediální sklerity BC jsou protáhlého tvaru, ale dosahují jen dvou třetin délky skleritů D. cinereus, jeho laterální sklerity jsou trojhranné, špičaté (Dolin 1988: 38, obr. 17). Ve sbírce mám 34 ex.

Dicronychus pseudobesus Orlov, 1993 je známý z Kavkazu. Podobně jako D. obesus má robustní tělo a výrazný apikální zub paramer. Odlišuje se od něho krátkými trojhrannými mediálními sklerity BC, laterální sklerity BC jsou oválnějšího tvaru (Orlov 1993: 99, obr. 10-12). Ve sbírce mám 3 ex.

Dicronychus tzkheniensis (Orlov, 1997)
Cate (2007: 44) jej uvádí správně jako Dicronychus tzkheniensis, ale v té samé práci (Cate 2007: 201) chybně jako Cardiophorus tzkheniensis. Popsán podle jednoho samce z Gruzie (Borjomi, Tsagveri). Autorem je v originálním popisu chybně porovnán s druhy Dicronychus equiseti a D. hippanicus (Orlov, 1997). Avšak svými vnějšími morfologickými znaky i tvarem aedeagu přísluší do skupiny D. cinereus. Ve sbírce mám 1 ex. z Borjomi (Gruzie) (a 7 ex. z Artvinu, Turecko).

Dicronychus desbrochersi Platia & Gudenzi, 2004 je známý z východního Turecka, Arménie, Dagestánu (Rusko) a Íránu. Tvarem těla a jeho zbarvením je podobný druhu D. cinereus, má i podobně výrazný apikální zub paramer. Ale dobře určitelné jsou jen samice, které mají mediální i laterální sklerity BC podobného typu jako D. berrai (Platia & Gudenzi 2004: 15, obr. 24). Ve sbírce mám 26 ex.
 

Popis netypických tvarů laterárních skleritů BC u moravských kusů
druhu
Cardiophorus dolini

     Sitek et al. (2015) publikovali první nálezy druhu Cardiophorus dolini na území Česka. Současné známé rozšíření druhu Cardiophorus dolini je uvedeno v práci Mertlik et al. (2015).
     V roce 2019 mi kolega Jiří Schlaghamerský zapůjčil k revizi samce a samici ze série publikovaných kusů z jižní Moravy (Břeclav, obora Soutok). Všechny jejich vnější morfologické znaky souhlasily se znaky známých východomediteránních populací, také tvar aedeagu samce byl shodný. Ale laterální sklerity bursy copulatrix (BC) byly odlišného tvaru. Zatímco jeho mediální sklerit odpovídal druhu C. dolini (obr. 31), jeho laterální sklerity BC (obr. 33) byly shodné s tvarem skleritů podobného druhu C. discicollis (Herbst, 1806). Kolega Tomáš Sitek mi následně potvrdil stejný nesoulad ve tvarech laterálních skleritů BC u publikovaných jihomoravských samic C. dolini, které jsou uloženy v jeho sbírce.
     Na obr. 30 je typický tvar laterálních skleritů BC druhu C. dolini. Samice C. discicollis ze stejné jihomoravské lokality (Břeclav, obora Soutok) mají typický tvar laterálních i mediálních skleritů BC (obr. 32-33).
     Kolega Tamás Németh mi zapůjčil z budapěšťských sbírek maďarské kusy C. dolini (2 ♂♂ a 3 ♀♀). Jejich laterální i mediální sklerity BC mají typický tvar. V mé sbírce se nachází 106 ex. C. dolini z Balkánu, Malé Asie a z jihu Ukrajiny. Také jejich sklerity BC mají typický tvar.
 

Obr. [Fig] 30-33. Mediální a laterální sklerity BC [Median and lateral sclerites of BC]. 30-31 – Cardiophorus dolini, 32-33 – C. discicolis

 

Biotop. Kolega Jan Budka mi v roce 2015 napsal, že publikované kusy C. dolini byly chytány v oboře Soutok u zámečku Lány do nárazových pastí pověšených v koruně starých dubů ve výšce 3,5 – 6m. Všechny duby byly solitérně rostoucí (v roce 2015 stál již jen jeden z nich). Umístění stromů je zde: http://mapy.cz/s/mht8 (48.7112942N, 16.9174044E; 48.7147428N, 16.9165381E; 48.7182686N, 16.9140958E a 48.7173378N, 16.9169042E)
     Jeho výzkum byl zaměřen na dutinové brouky (kombinace padacích pastí v dutině a nárazových v jejím okolí). V okolí Lán měl ještě dvě pasti 300m na západ od zámečku, kde ale C. dolini zaznamenán nebyl. V následujících letech probíhaly v oboře Soutok další profesionální entomologické průzkumy s využitím nárazových pastí, ale jiné kusy C. dolini se zde nalézt již nepodařilo. Neúspěšné byly i pokusy klasickými metodami jako je oklep větví kvetoucích dubů a hlohů, které jsem v okolí zámečku Lány zkoušel já i kolega Václav Dušánek. Přitom např. v Řecku jsme tento druh pomocí této metody bez problémů nacházeli.
     Kolega Marcel Mühlfeit našel imaga C. dolini v zemi u paty starého mrtvého kmene dubu v Albánii (Mühlfeit 2017: 16). U nás je suchá zem u pat stromů biotopem kovaříka Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840 (Mertlik 2011: 184). U pat starých dubů lze nalézt také larvy C. gramineus (Scopoli, 1763) (Mertlik 2011: 181).
 

Errata (Mertlik 2011)

     Kolega Rüdiger Rupp mne upozornil na několik nesrovnalostí a chyb v textu mé práce z roku 2011. Jedná se o tyto opravy:
 

  1. V klíči rodu Cardiophorus je na straně 68 u odkazu 3 (2) uvedeno „Konec paramer s nepatrným zoubkem.“ – nahradit za „Konec paramer bez zubu nebo s nepatrným zoubkem.“
 
  1. U popisu druhů Cardiophorus atramentarius (str. 71) a C. vestigialis (str. 69) je odkaz na jeden obrázek aedeagu (obr. 34), protože oba druhy mají shodný tvar aedeagu. Na str. 74 je v popisku k obr. 34 uveden jen druh „34 – Cardiophorus vestigialis“ – nahradit za „34 – Cardiophorus vestigialis a C. atramentarius“.
 
  1. Na straně 76 je na obr. 61 uvedena chybná kresba mediálního skleritu bursy copulatrix (BC) druhu Cardiophorus nigerrimus. Kresba (Platia 1994: 363) neznázorňuje sternit ve tvaru U, ale ve tvaru V (obr. 34). Klasický tvar sternitu C. nigerrimus je ve tvaru U (obr. 35), např. Dolin (1988: 31) nebo Laibner (2000: 249).

 

  1. Na straně 76 je u obr. 69 uvedeno jméno „Cardiophorus meridionalis“ – nahradit za „Cardiophorus ebeninus“.

Obr. [Fig] 34-35. Mediální sklerity BC druhu Cardiophorus nigerrimus [Median sclerites of BC of C. nigerrimus]
34 – podle Platii [sensu Platia] (1994: 363), 35 – podle Laibnera [sensu Laibner] (2000: 249)
 

Faunistické mapování druhů Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n.

     Před deseti lety (Mertlik 2011) jsem vydal soubornou práci s faunistickými daty a mapami druhů podčeledi Cardiophorinae pro území Česka a Slovenska. Pro tyto druhy jsem pak každoročně doplňoval nová faunistická data do soukromého programu faunistického mapování Česka a Slovenska (Mertlik 2007).
 

 

Obr. 36. Poslední vydaná společná faunistická mapa Dicronychus cinereus a ještě neodděleného D. testaceus stat. n. pro území Česka a Slovenska ze dne 1. ledna 2018 (Mertlik 2007).
 

     Po zjištění, že druh Dicronychus cinereus obsahuje dva samostatné druhy, jsem přikročil k rozdělení doposud shromážděných faunistických dat D. cinereus. K tomu účelu jsem použil svých nových determinací (J. Mertlik det. 2018-2021), ale použil jsem také starší determinace své i jiných autorů, u kterých byly uvedeny koloritní formy „f. testaceus“ a „f. kyselyi“ – obě prokazatelně příslušící k druhu D. testaceus stat. n.
Výrazné geografické rozdíly ve výskytu D. cinereus a D. testaceus stat. n. mi umožnily přiřadit k příslušnému druhu také ostatní kusy, determinované mnou před rokem 2018 jako D. cinereus, a rovněž tak i determinace od jiných kolegů.

Výjimečné nálezy Dicronychus cinereus. Místo uložení historického nálezu „D. cinereus“ z Paskova (Reitter 1870), se mi nepodařilo dohledat. Jeho výskyt leží uprostřed vzdálenosti mezi známými polskými lokalitami D. cinereus a moravskými lokalitami D. testaceus stat. n. Podle písemných informací od kolegů z Ostravska, nejsou odtud známé žádné recentní nálezy tohoto druhu. Ani mé osobní pokusy najít tento druh na Ostravsku nebyly úspěšné.
     Pozoruhodný je rovněž izolovaný slovenský výskyt Dicronychus cinereus (Štúrovo, Kováčov). Podobný ostrůvkovitý výskyt má D. cinereus také na území sousedního Maďarska. Myslím si, že cílený průzkum perspektivních slovenských lokalit by mohl přinést objevy dalších izolovaných populací D. cinereus.

Výjimečné nálezy Dicronychus testaceus stat. n.
     Recentní nález D. testaceus stat. n. v Čechách (Praha) se vymyká známému rozšíření tohoto druhu. Jeden kus jsem nalezl nedaleko holešovického nádraží v parku Stromovka, na zemi u paty kmene starého topolu. Předpokládám, že se v tomto případě může jednat o náhodný nález kusu, který se do Prahy mohl dostat z moravských lokalit po železnici.
 

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)

Typová lokalita: Evropa.

Rozšíření. Evropa: Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko: severoevropské, středoevropské a jihoevropské teritorium, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko. Asie: Čína, Kazachstán, Turecko (Cate 2007).

Poznámka. Publikovaný nález D. cinereus z Libanonu (Cate 2007), se týká záměny ruské lokality Sarepta (Volgograd) a přísluší druhu D. testaceus stat. n.


ČESKO (Bohemia):

5056: Bohemia bor., Višňová, niva Smědé, 29. V. 2020, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5151: Bohemia bor., Růžák (5151-52), V. 1973, 1 ex., sesmýkán na okraji lesa, V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5250: Bohemia bor., České Středohoří, Děčín, Krásný Studenec, vrch Klobouk, 23. V. 2006, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5250: Bohemia bor., Jílové, Holý vrch, 24. IV. 2020, 2 ex., oklep kvetoucích třešní, P. Brůha leg., det. et coll.; dtto, 7. VI. 2020, 1 ex., na podrostu.

5347: Bohemia bor., Meziboří, 5. VI. 1955, 4 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5348: Bohemia bor., Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5349: Bohemia bor., Teplice, Doubravka, 12. VI. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Krásenský 2009).

5349: Bohemia bor., České Středohoří, Rač u Habří, V. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979); VI. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979).

5349: Bohemia bor., Velvěty, 21. V. 2001, 6 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data, 3 ex., J. Strejček leg. (Laibner 1979).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střekov – Brná, rezervace Sluneční stráň, 22. IV. 2007, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5352: Bohemia bor., Stvolínky, 14. VI. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Dubičná, Dubí hora, V. 2005, 1 ex., feromonová past, M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5353: Bohemia bor., Česká Lípa (5353a), 12. V. 2008, 1 ex., L. Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Zahrádky, V. 1999, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2000.

5353: Bohemia bor., Zákupy, 16. V. 1918, 1 ex., K. Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Jestřebí, 10. VI. 1982, 1 ex., L. Skořepa leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010

5353: Bohemia bor., Brenná, náplav Ploučnice, 17. V. 2009, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

5353: Bohemia bor., Doksy, NPP Jestřebské slatiny,8. V. 2018, 1 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5354: Bohemia bor., Vranov, Vranovská alej, 16. VI. 2014, 1 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. 2014. et coll. (Mertlik 2015); 22. IV. 2018, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.; 20. IV. 2018, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří – park, 26. V. 2008, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Hamr, 25. V. 1959, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5447: Bohemia bor., Most, 22. V. 1960, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; západní svah, 19. V. 2011, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det 2013.

5448: Bohemia bor., České středohoří, Želenice, vrch Kaňkov, 17. VI. 2011, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha 2013 det.

5448: Bohemia bor., Bílina, vrch Bořeň, 2. V. 2016, 5 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., České Středohoří, Oparno, 18. V. 1982, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5449: Bohemia bor., České středohoří, Boreč, NPP Borečský vrch, 14. VII. 2014, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (50°33'51.877"N, 14°5'23.127"E), 6. VI. 2010, více ex., oklep větví lip na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.

5450: Bohemia bor., Velké Žernoseky, V. 1954, 1 ♂, B. Starý leg., F. Kocourek coll., B. Zbuzek det. 2014.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Velké Žernoseky, vrch Kalvárie, 22. V. 1972, 10 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VMČL (Honců 1974); 10. VI. 1972, 4 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VMČL (Honců 1974); 29. V. 2008, 2 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 2013, 2 ex., P. Vonička leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Velké Žernoseky, vrch Hrádek (264m), 2. VI. 2015, 1 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.; 18. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Velké Žernoseky, vrch Velká Vendula (281m), 7. V. 2015, 5 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, step, 31. V. 2008, 2 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; dtto, 31. V. 2008, 3 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 27. IV. 2012, 1 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Brůha det 2013, P. Moravec coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Církvice, vrch Deblík, 15. VI. 2010, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Litoměřice, vrch Radobýl, 28. V. 2005, 1 ex., na světlo, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Oparenské údolí, 17. V. 2003, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Hlinná, vrch Hradiště, 22. IV. 2011, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha 2013 det.

5450: Bohemia bor., Trávčice env., 13. V. 1979, 3 ex., V. Vysoký leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010; 20. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., 24. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; 6. VI. 1997; 1 ex., 10. VI. 1997, 1 ex (defektní imago), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Lovosice, Boreč, 24. V. 2004, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll. et det. 2008.

5450: Bohemia bor., České středohoří, vrch Lovoš, 4. VII.-1. VIII. 2013, 1 ex., zemní past, A. Kůrka leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Lovosice, Oparno, vrch Lovoš, 29. IV. 2014, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014; 14. VI. 2014, 3 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., Terezín, 15. V. 1989, 7 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5450: Bohemia bor., Tlučeň, vrch Trabice, 30. VI. 1984, 2 ♀♀, Quercetum, prosev, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5451: Bohemia bor., Trnobrany env., vrch Sedlo (50°35'32.585"N, 14°15'48.606"E), 6. VI. 2010, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Nučničky, pískovna (54-5551), 11. V. 1999, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5451: Bohemia bor., Trávčice, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5451: Bohemia bor., Trávčice, pískovna (50°29'58.439"N, 14°12'32.387"E), 29. IV. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Liběšice, 22. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5452: Bohemia bor., Kokořínsko, Martinská stěna, Dřevčice, 10. IV.- 10. 2000, 1 ex., L. Beran leg., VMČL (det. jako Agriotes ustulatus), J. Mertlik det. 2010.

5453: Bohemia bor., Doksy 17. V. 1979, 1 ex., V. Novák leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010; 15. V. 1997, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5454: Bohemia bor., Doksy env., 28. V. 1981, 1 ♂, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., B. Zbuzek det. 2012.

5454: Bohemia bor., Doksy, Malý Borný, 29. IV. 2018, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Ralská pahorkatina, Břehyně env. (5454a), 21. V. 2005, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5454: Bohemia bor., Doksy, Mlýnský vrch, 29. IV. 2018, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Ralsko, Velká Buková, 26. V. 2017, 1 ex., M. Zúber leg., det. 2017 et coll.

5455: Bohemia centr., Český Ráj – Mužský, Drábské světničky, 22. IV. 2014, 1 ♂, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5455: Bohemia centr., Ptýrov, Maníkovice, 11. V. 2015, 1 ♂, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 28. IV. 2018,2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5455: Bohemia centr., Klokočka-Maníkovice, 21. V. 2016, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5455: Bohemia centr., Bakov nad Jizerou, Klokočka, 1. V. 2014, 1 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Milá, PR Písečný vrch, UV past, 19. VI. 2013, 2 ex., M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Milá, 17. V. 1977, 2 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; jižní úpatí, UV past, 18. VI. 2013, 2 ex., P. Moravec et M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Raná, 16. VI. – 10. VII. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009; bílá stráň, UV past, 18. VI. 2013, 1 ex., M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., Raná, vrch Milá, 15. V. 2004, 1 ♂, H. Wachtl leg., K. Rébl det. et coll., J. Mertlik rev. 2011.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Oblík, 12.-26. V. 1999, 1 ex., T. Kumstátová leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; západní úbočí, 8. V. 2013, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5548: Bohemia bor., Počerady, Jezeří vrch, cca 250m, 11. VI. 2005, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; dtto, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Sinutec, 450m, (50°26'44.109''N, 13°47'54.833''E), 8. VI. – 13. VII. 2013, 1 ex., stepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Jablonec, 710m, JZ (50°26'57.815''N, 13°47'52.762''E), 10. IV.-11. V. 2013, 1 ex., stepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Libčeves (5548-5549), 1,1 km J (50°26'32.232''N, 13°50'9.136''E), 23. IV.-18. V. 2012, 1 ex., lesostepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.; 18. V.-19. VI. 2012, 1 ex., T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Hnojnice, Kamenná slunce, 8. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Hnojnice, Kamenná slunce (mimo NPP), 24. IV. 2014, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5549: Bohemia bor., Třebenice, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Chožov, Chožovská hora, vrchol, 27. IV. 2012, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5550: Bohemia bor., vrch Hazmburk, V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, bez data, 4 ex. (Laibner 1983).

5551: Bohemia bor., Předonín, pískovna (5551-52), 21. IV. – 19. V. 2007, 1 ex., zemní past, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5551: Bohemia bor., Dobříň env., 29. V. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 22. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, Dobříňský háj, 29. V. 2010, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Oleško, 9. V. 2013, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 26. IV. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5551: Bohemia bor., Oleško, střelnice, 28. V. 2008, 1 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5552: Bohemia centr., Liběchov, 22. IV. 2000, 1 ♀, M. Kavka leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020; dtto, 24. VI. 2001, 2 ♂♂.

5554: Bohemia centr., Spikaly, 1964-1971, Č. Podaný leg. (Podaný 1973).

5555: Bohemia bor., Bakov nad Jizerou, 31. V. 1999, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

5555: Bohemia centr., Kosmonosy, vrch Baba, 6. V. 2006, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5555: Bohemia centr., Čejetice env., Choboty, 1964-1971, M. Mikvas leg. (Podaný 1973).

5555: Bohemia centr., Mladá Boleslav, Radouč, 31. V. 2015, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5558: Bohemia or., Jičín, vrch Zebín, 28. V. 2018, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et det.

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 2015, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5644: Bohemia occ., Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5645: Bohemia bor., Úhošťany, vrch Úhošť, 28. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015).

5645: Bohemia bor., Kadaň env., Jelení vrch, 30. V. 1998, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Nechranice, přehrada env. (5646b), 29. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015).

5646: Bohemia bor., Stroupeč, 17. IV. 2007, 8 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 23. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 26. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5647: Bohemia bor., Žatec, 5. V. 2000, 3 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5647: Bohemia bor., Žatec, PP Žatec, 8. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5648: Bohemia bor., České středohoří, Nečichy, vrch Černodoly, 27. IV. 2012, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5650: Bohemia bor., Vrbice, 1. V. 1998, 1 ex., J. Velc leg., J. Pavlíček det. 2001; 17. V. 2003, 2 ♂♂, J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

5650: Bohemia bor., Vrbka, EVL Vrbka, 21. V. 2012, 1 ex., Quercetum, P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5651: Bohemia bor., Mnětěš, Říp, bez data (Marhoul et. al 2009).

5652: Bohemia centr., Býkev, lipová alej, 3. VI. 2009, 3 ♂♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5652: Bohemia centr., Obříství – Úpor, 18. V. 2011, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5656: Bohemia centr., Seletice, V. 1967, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5742: Bohemia occ., Karlovy Vary env., Doubí, údolí Ohře, Vysoký hřbet, suťový les, 12. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5750: Bohemia centr., Slaný, 9. VI. 2003, 2 ex., P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 1. VI. 1935, 1 ex., F. Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1933, 1 ex., sběratel neuveden, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1937, 1 ex., F. Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 27. V. 1991, 6 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9. VI. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 2. VII. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9.-11. V. 1998, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 30. IV. – 1. V. 2000, 4 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 31. V. 2008, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011; 8. VI. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), 29. V. 1922, 2 ex., L. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1946, 1 ♂, B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 27. V. 1989, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 6. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5752: Bohemia centr., Veltrusy, park (5752a), 12. V. 1964, 1 ex., smyk, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1975; 12. V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 16. V. 2002, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5752: Bohemia centr., Veltrusy env., Kopeč (5752d), 13. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5753: Bohemia centr., Stará Boleslav, Proboštská jezera (57-5853), 3. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 18. V. 1994, 2 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 15. VIII. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5753: Bohemia centr., Tuhaň (50°17'43.369"N, 14°31'19.551"E), 20. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tuhaň, Červená Píska (50°17'35.981"N, 14°32'30.306"E), 20. V. 2010, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tišice, 18. V. 1988, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 21. V. 2005, 8 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5753: Bohemia centr., Neratovice, 13. V. 2009, 3 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009; 24. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Neratovice, Na Skalách, 5. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, lužní les (50°14'53.853"N, 14°32'47.06"E), 20. V. 2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Mlékojedy, 4.- 6. VII. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 19. VI. 1908, 1 ex., J. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, Na Kopě, 23. V. 2009, 4 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5754: Bohemia centr., Benátky nad Jizerou, 19. VI. 1994, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (det. jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2010.

5754: Bohemia centr., Otradovice, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 5.-17. VI. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5754: Bohemia centr., Sojovice env., 29. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; 29. V. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Sojovice, Všetatská trať, 28. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Dvorce – Sojovice, Všetatská trať, 9. V. 1993, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Stará Boleslav env., bez data, 1 ♂, Fára leg., F. Kocourek coll., B. Zbuzek det. 2014; 15. VI. 2006, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2006; 13. VI. – 3. VII. 2006, 3 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2006; 17. VI. 2008, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2008; 26. VI. 2009, 3 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5754: Bohemia centr., Lysá nad Labem – Dvorce, 8. V. 2011, 5 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011; 21. V. 2011, 3 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5755: Bohemia centr., Středolabská tabule, Milovice – Lipník (5755c), 15. VI. 2006, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5755: Bohemia centr., Lipník, VII. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 2002, 1 ex., Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002; 28. V. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010; 20. V. 2012, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 6. VI. 2015, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

5755: Bohemia centr., Milovice – Lipník, 31. V. 2007, 6 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5755: Bohemia centr., Milovice – Lipník, bývalý VVP, 15. VI. 2006, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek 2010.

5755: Bohemia centr., Milovice, 1. V. 1999, 2 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2002, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 17. VI. 2006, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

5755: Bohemia centr., Milovice, Milovice-Mladá, 4. VI. 1994, 1 ex., V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2005; 24. V. 1996, 3 ex., M. Zúber leg., det. 2008 et coll.; 4. V. 2003, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. VI. 2004, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; dtto, 20. V. 2018, 2 ♂♂, 1 ♀, M. Zúber leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020; dtto, 22. IV.-19. V. 2019, 4 ♂♂, 13 ♀♀; 8. V. 2019, 3 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 18. V. 2019, 1 ex.; dtto, 22.4.2019, 23. VI. 2019, 3 ex., nárazová past; dtto, 22. IV.-7. VI. 2019, 2 ex.; dtto, 26. V. 2019, 2 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Pozorovatelna P3, 20. V. 2018, 8 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 20. IV. 2019, 2 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, les za Travinami, 8. V. 2019, 2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 19. V. 2019, 1 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Vřesoviště, 17. V. 2019, 2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 18. V. 2019, 1 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, Kateřina, 17. VI. 2006, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Pod Kateřinou, 1. V. 2019, 3 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem, 8. V. 1999, 1 ♀, O. Lesňák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006; 23. V. 2007, 2 ♀♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5757: Bohemia centr., Dymokury, V. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice (5761a), 6. VI. 2011, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5761: Bohemia or., Nepasice env., jihozápadní okraj vrchu Čičínská, 8. V. 2008, 5 ex., oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohemia or., Bědovice, písník, 7. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det. 2009, R. Ján coll.

5762: Bohemia or., Mokré, Lhotecká bažantnice, 25. V. 2017, 1 ♂, oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5845: Bohemia bor., Lubenec, Bílý Kříž, 4. V. 2018, 2 ♂♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Lubenec, Řepanský les, 4. V. 2018, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Petrohrad, 27. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (Týr 2014).

5846: Bohemia bor., Jesenice, 27. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (Mertlik 2011).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C24), VI. 1978, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); dtto, 24. V. 1984, 2 ex.; dtto, 26. V. 1989, 3 ex.

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C25), VI. 1984, 32 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 20. V. 1990, 8 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5851: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka (58-5951d), 24. V. 2008, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5851: Bohemia centr., Středokluky, 15. VI. 2013, 2 ♂♂, 2 ♀♀, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5852: Bohemia centr., Větrušice, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5852: Bohemia centr., Praha, 1952, 1 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V.- VI. 1916, 1 ex., coll. Roland, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5852: Bohemia centr., Praha, Šárka, 26. V. 1910, 1 ex., Procházka coll., Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; 21. V. 1947, 1 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka – Džbán (58-5952), 24. V. 2008, 3 ex., xerotherm, J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubeneč, vrch Pecka, 25. VI. 1997, 3 ex., lesostep, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005); 11. V. 1998, 4 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Sedlecké skalky (5852c), V. 1988, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 4. V. 1989, 2 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 20. V. 2002, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik det. 2016; 16. V. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Podbabské skály (5852c), 5. V. 1989, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 9. V. 2001, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2002 (Strejček 2005); 6. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 20. V. 2002, 2 ♀♀, J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2003, 10 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Baba, 11. V. 2001, 5 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Dolní Šárka (5852c), 8. V. 2010, 1 ♂, J. Strejček leg., B. Zbuzek det. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Nad Mlýnem res. (5852c), 5. VI. 2010, 1 ♂, J. Strejček leg., B. Zbuzek det. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Baba, 11. V. 1989, 2 ♀♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); X. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 21. V. 2003, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 4. VI. 2003, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Královská obora (= Stromovka), 16. V. 1995, 1 ♂, na květech Acer pseudoplatanus, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996; V. 2001, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubny [Bubna], 16. VII. 1907, 1 ex., náplav, Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, pobřeží Vltavy (5852c), 10. V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 15. V. 2002, 3 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 7. VII. 2002, 1 ex., křoviny, oklep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Trója, Sklenářka, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 14. V. 1997, 1 ♂, lesostep, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005); 9. V. 2002, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik rev. 2016.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, Císařský ostrov, u Vltavy, 18. V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha 7, Troja, K Haltýři (50, 1256N, 14, 4291E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5852: Bohemia centr., Praha, Libeň, Jabloňka (5852d), 15. V. 2002, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, IV. 2004, 2 ♂♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011.

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, 20. V. 1980, 1 ex., skalní step/břidlice, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1981; 25. V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, jižně od Čimického potoka, VI. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha 8, Bohnice, vrch Palírka (50, 1248N, 14, 4087E), 13. V. 2017, 2 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.; dtto, 3. VI. 2017, 2 ex.; dtto, 15. VII. 2017, 1 ex.

5852: Bohemia centr., Praha, Čimické údolí, V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, severní část, V. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5853: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, 7. VI. 1994, 1 ♂, I. Majer leg., M. Kavka coll., B. Zbuzek det. 2020.

5853: Bohemia centr., Praha, Miškovice, les Hájíček (5853a), 13. V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5853: Bohemia centr., Praha, Miškovice, les Háječek env. (5853a), 13. V. 2002, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5853: Bohemia centr., Praha, Vysočany, U Klíčova, jižní svah (5853c), 30. IV. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 et coll. (non-coll.); 23. V. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 8. VI. 2008, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 et coll. (non-coll.).

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1989, 1 ex.; dtto, V. 1994, 1 ex.

5854: Bohemia centr., Nový Vestec, V. 1953. 2 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 2 ex., F. Rambousek, NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., coll. Roland, NMMP, L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; 28. III. 2009, 1 ex., Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 6. VI. 1909, 1 ex., Kracík leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1954, 9 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006; 30. V. 1964, 1 ex., J. Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1965, 1 ex.; V. 1975, 3 ex., V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; IV. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1987, 1 ex.; dtto, V. 1989, 1 ex.

5854: Bohemia centr., PR Lipovka, 8. V. 2011, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5854: Bohemia centr., Káraný, bez data, 17 ex., coll. Obenberger, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1986, 1 ♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 8. V. 1987, 1 ex., J. Vitner leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2005; 16. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011.

5854: Bohemia centr., Káraný, Císařské lesy – elektrovody, 11. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Káraný, Svatý Václav, 30. V. 1996, 3 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); dtto, 13. V. 1997, 1 ex.

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov – Káraný, Svatý Václav, 10. VI. 1994, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov, 11. V. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Byšičky, 11. V. 2017, 1 ♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Přerov nad Labem, V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; V. 1984, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., S. Laibner det. 1985, J. Mertlik rev. 2010.

5855: Bohemia centr., PR Louky u Velenky, 26. VI. 2006, 2 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5855: Bohemia centr., Kostomlaty nad Labem, VI. 1981, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik rev. 2010, 22. V. 1994, 1 ex., J. a V. Vitner leg., OMPV (Zbuzek 1998); 26. V. 2012, 1 ex., B. Zbuzek det. 2012.

5855: Bohemia centr., Ostrá, Mydlovarský Luh, 21. V. 2012, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 26. V. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5855: Bohemia centr., Šnepov, PR Mydlovarský luh, písčitý břeh Labe, 26. V. 2012, 1 ex., P. Vonička leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5855: Bohemia centr., Kersko, VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1988, 1 ex.; 3. IV.- 1. VI. 2005, 19 ♂♂, 12 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, Zbuzek det. 2008; 18. VI. 2008, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010; 27. V. 2012, 1 ex., B. Zbuzek det. 2012.

5855: Bohemia centr., Poříčany, 30. V. 1922, 1 ex., F. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1990, 1 ex.; 20. V. 1995, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, 9. V. 1998, 7 ex.

5855: Bohemia centr., Sadská, 18. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.

5856: Bohemia centr., Sokoleč, 10. V. 2011, 1 ex., Mikyška leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 13. V. 2010, 1 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 30. V. 2010, 2 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 19. VI. 2019, 1 ♀, L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5856: Bohemia centr., Křečkov, 19. V. 2001, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5856: Bohemia centr., Písty, Písečný přesyp u Píst, 21. V. 2009, 5 ♂♂, 2 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5856: Bohemia centr., Nymburk env., Písty, V. 1987, 6 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, VIII. 1994, 1 ex.; 17. VI. 1995, 5 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2001, 6 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. IV. 2006, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 12. V. 2013, 2 ♂♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 4. VII. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1961, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 31. V. 2015, 1 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 31. V. 2015, 3 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5856: Bohemia centr., Nymburk, seřaďovací nádraží – vozovka, 22. V. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, 6. V. 1903, 1 ex., Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, Kluk, 1. V. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2002, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5856: Bohemia centr., Velký Osek, Libický luh (5856d), 9. VI. 1996, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Oseček, 8. V. 2011, 2 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5856: Bohemia centr., Poděbrady – Oseček, 10. V. 2015, 1 ♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

5857: Bohemia centr., Velký Osek, 23. V. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 5. VI. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5857: Bohemia centr., Velký Osek env., Libický luh, 9. VI. 1996, 1 ♂, lužní les, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1996.

5857: Bohemia centr., Sány, les Bor, 29. VI. – 3. VIII. 2008, 4 ex., P. Moravec et P. Vonička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik rev. 2009; 22. IV. 2018, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Bohemia centr., Žehuň (50°8.87´N, 15°19.57´E), 26. V. 2012, 1 ♀, M. Kavka leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

5857: Bohemia centr., Žehuň, Žehuňská obora, 14. V. 2009, 1 ♂, V. Novák leg., B. Zbuzek det. 2010.

5857: Bohemia centr., Kněžičky, Žehuňská obora, 6. VI. 2015, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, V. 1970, 6 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1974); 1. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5858: Bohemia or., Pamětník, 11. V. 2006, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Bohemia or., Kratonohy, Michnovka, 19. V. 2017, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5859: Bohemia or., Pravy, 20. V. 2017, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, 26. IV. 2019, 1 ex.

5860: Bohemia or., Praskačka, pískovna u železniční trati (50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 10. V. 2017, 1 ♂.

5860: Bohemia or., Libišany, Na bahnách, 29. V. 2006, 1 ex., oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka, 8. V. 2001, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, více ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4. VI. 2012, 1 ♂; dtto, 6. V. 2013, 1 ex., na travině; (50°7'40.689"N, 15°46'12.481"E), 10. VI. 2015, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 5. V. 2019, 8 ♂♂, oklep větví, T. Staněk leg. et coll.; J. Mertlik det. 2020; dtto, 30. V. 2019, 2 ♂♂.

5860: Bohemia or., Čeperka – Stéblová, okraj lesa u železniční trati, 19. V. 2006, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 2 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Stéblová, 9. V. 1987, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4. VI. 2012, 1 ex.; 20. V. 1998, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5860: Bohemia or., Pohřebačka, 0,5 km SE, polní cesta, 17. V. 2010, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Opatovický kanál, 1. VII. 2010, 1 ex., noční lov s čelovkou, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Tůň, lužní les, 17. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009); 8. V. 2012, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Polabiny, 13. V. 2008, 3 ex., smyk, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 18. VI. 2008, 3 ex., oklep větví lípy, J. Mertlik observ. (Hamet 2009); 26. VI. 2008, více ex., oklep větví kvetoucí lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009); dtto, 2. VII. 2008, 1 ex.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, štěrkoviště u železniční trati (50°10'23.562"N, 15°47'35.142"E), 15. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad (50°10'18.369"N, 15°47'39.391"E), 15. V. 2010, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1. V. 2011, 1 ex.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u Polabin, chatová oblast, 12. VI. 2007, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); 25. V. 2008, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); dtto, 20. VI. 2008, 1 ex.

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), levý břeh Labe, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); 25. V. 2008, 1 ex., večerní oklep lípy, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), 20. VI. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°7'13.275"N, 15°48'5.737"E), levý břeh u mostu, 14. V. 2008, 1 ex., smyk, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet 2009); 27. V. 2008, 3 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 27. V. 2008, 2 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 7. VII. 2008, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Hrobice (50°7'13.279"N, 15°47'55.766"E), pravý břeh u mostu, malý les, 27. V. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 14. V. 1986, 1 ex., na květu Crataegus sp., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.; 1. V. 1986, 1 ex., oklep dubu (U kříže), M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.; 22. VI. 1985, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, Petrofova ramena, 3. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 31. V. 2007, 1 ex.; dtto, 3. VII. 2007, 1 ♂.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, 8. VI. 2009, 5 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2010, 4 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Rokytno (5861c), 6. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; písečný přesyp, 16. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; (50°6'37.449"N, 15°53'48.718"E), 1. V. 2010, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 2012, 1 ♂, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové env. (5861?), bez data, 1 ♂, J. Čejka leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2011; bez data, 1 ex. (Laibner 1983).

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Na Plachtě, 31. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 19. V. 2007, 1 ex.; 26. V. 2009, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2010; 8. VI. 2015, 6 ex., T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, rybník Výskyt env., 3. VI. 1998, 6 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 25. V. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 28. V. 1995, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 21. V. 2009, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det.2013.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí – Borek, 27. VI. 2011, 2 ♂♂, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5861: Bohemia or., Bělečko, 13. VII. 1974, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, náhorní plošina, okraj lesa, 7. V. 2008, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, Buky, 23. VI. 2020, 1 ex., F. Pavel leg., J. Mertlik coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, bez data (Laibner 1977).

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, luční formace v nivě řeky Orlice, 8. V. 2008, 2 ex., J. Pavlíček leg., det. 2009 et coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, pískovna, 26. VI. 2014, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5862: Bohemia or., Bědovice, 7. V. 2009, 2 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; písník, 20. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 13. VI. 1942, 1 ♀, J. Čejka leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2011; 19. V. 1986, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 22. V. 1986, 1 ex.; dtto, 18. V. 1988, 3 ex.; dtto, 19. V. 1988, 1 ex.; dtto, 4. VII. 1991, 1 ex.; 18. V. 1987, 3 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Suté břehy, 19. V. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Křivice, motokrosový areál, 5. V. 2015, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Světlá, písník (5862d), 7. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí [Rašovice], pískovna (5862b), 7. V. 2002, 2 ♂♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 21. V. 2009, 1 ex., oklep větví; dtto, 31. V. 2016, 1 ♂, oklep větví borovice.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí, 3. V. 1983, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Nová Ves u Týniště nad Orlicí, 29. V. 1988, 2 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1. VI. 1991, 1 ex.; 31. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5864: Bohemia or., Pěčín, soutok Zdobnice a Říčky env., 31. V. 2016, 1 ♂, oklep větví lípy u usedlosti č. p. 209, J. Mertlik leg. et coll.

5942: Bohemia occ., Slavkovský les, Pluhův bor, 3. VI. 1994, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5945: Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou, 1995, 1 ex., J. Krošlák leg. (Mertlik 2011, Týr 2014)

5945: Bohemia occ., Manětín, Chlumská hora [6045], 10. V. 2003, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (Mertlik 2011, Týr 2014).

5946: Bohemia occ., Podbořánky, 9. VI. 2010, 1 ex., V. Týr leg. (Týr 2014).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5949A4), 20. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. V. 1993, 3 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 5. VII. 1993, 5 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 23. V. 1999, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 18. VI. 1995, 23 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 27. VII. 1995, 11 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 1. VII. 2008, oklep větví kvetoucí lípy (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 17. V. 2002, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Městečko, bez data, 1 ex., J. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5949: Bohemia centr., Křivoklát env., 9. V. 2008, 1 ♂, Z. Jindra leg. et coll., B. Zbuzek det. 2012.

5949: Bohemia centr., Velká Buková – PR Nezabudické skály (C11), 10. VI. 1997, subxerofilní doubrava, J. Januš leg., K. Rébl det. (Januš 2016).

5949: Bohemia centr., Velká Buková – PR Nezabudické skály (C12), 17. V. 2002, subxerofilní doubrava, J. Januš leg., J. Bednář det. (Januš 2016).

5950: Bohemia centr., Hýskov (A2), 5. V. 2013, 3 ex., křovinné společenstvo na výslunném pahorku v údolí Berounky, oklepem Corylus avellana, preparovány laterální a mediální sklerity bursy copulatrix, J. Januš leg. (Januš 2016).

5951: Bohemia centr., Praha, Stodůlky, U Hájů (5951b), 22. VI. 2003, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5951: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka (5951b), 28. VI. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll).

5951: Bohemia centr., Praha, Motol, Kalvárie – severní část (5951b), 5. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5951: Bohemia centr., Praha 5, Cibulka (50, 0675N; 14, 3562E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5952: Bohemia centr., Praha, Modřany, 27. V. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, VI. 1997, 1 ex.

5952: Bohemia centr., Praha, Barrandovské skály, V. 2001, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha 6, Břevnovský klášter (50, 0878N; 14, 3578E), 3. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5952: Bohemia centr., Praha, les Kunratický (Krčský), VI. 1974, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Kunratice, V. 1991, 20 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, V. 1994, 1 ex.

5953: Bohemia centr., Praha 9, Hrdlořezy, vrch Smetanka (50, 0973N, 14, 5146E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5954: Bohemia centr., Praha – Klánovice, 14. VI. 2008, 1 ♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5955: Bohemia centr., Chroustov u Radeče, V. 2003, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5956: Bohemia centr., Pňov u Kolína, 19. V. 1993, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5957: Bohemia centr., Velký Osek (5957a), 27. IV. 2009, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5957: Bohemia centr., Veltruby, 19. V. 2012, 1 ♀, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5957: Bohemia centr., Veltruby, Veltrubský Luh, 19. V. 2012, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5957: Bohemia centr., Ohrada u Kolína, 20. V. 1998, 2 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5957: Bohemia centr., Ohaře env., 19. V. 2013, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

5957: Bohemia centr., Kolín env., Hánín, 17. IV. 2016, 2 ♂♂, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

5957: Bohemia centr., Konárovice – Jelen, 1. V.- 13. VII. 2013, 4 ♂♂, M. Linhart, P. Moravec, I. Rus et P. Vonička leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2013; 15. VI. 2013, 1 ♀, P. Vonička leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2013.

5957: Bohemia centr., Jelen pr. Býchory (50°02'57"N, 15°16'45"E), 1.-19. V. 2013, 1 ex., nárazová past v koruně Quercus robur (mrtvý), roztok cukru ve víně, M. Linhart, P. Moravec, I. Rus & P. Vonička leg., B. Zbuzek det., P. Moravec coll.; dtto,15. VI. - 13. VII. 2013, 1 ex.

5957: Bohemia centr., Starý Kolín, V Souškách, 17. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5957: Bohemia centr., Volárna, Bačov forest, nárazová past, 25. V.-16. VI. 2012, 1 ex., P. Moravec & P. Vonička leg., P. Brůha det. 2014, P. Vonička coll.

5958: Bohemia centr., Bernardov, 16.- 23. IV. 1989, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia centr., Uhlířská Lhota, Rasochy, 26. IV. 2014, 2 ♂♂, na travinách na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Chvaletice, 25. VI. 1994, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, 6. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (50°3'6.595"N, 15°25'1.917"E), 21. V. 2017, 6 ex., oklep větví, 1 ♂ J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, V Mošnici, 7.- 8. V. 2010, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 3. VI. 2011, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015; 21. V. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, Národní hřebčín – Mošnice, 23. VI. 2010, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia centr., Kolesa, Soudník (5958b), 17. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5958: Bohemia or., 1 km E of Labětín, PP Votoka, 10. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5959: Bohemia or., Semín, lesní duna, 21. V. 2017, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, Mělice, písník, 20. V. 2002, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, 17. V. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2002 (Mikát, Mocek et Zámečník 2004); dtto, 26. VI. 2001, 1 ex.

5959: Bohemia or., Bezděkov – elektrovody, 6. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 18. VI. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice, Nerad, 21. V. 2017, 20 ex. observ., oklep větví keřů a stromků na holoseči u silnice, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Valy u Přelouče, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník a ryb. Matka, 7. VI. 2009, 5 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, 7. VII. 1984, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 22. V. 1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 9. V. 2006, 5 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 17. V. 2006, 5 ex., osmyk, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 30. IV. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2019, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokrosový areál (50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 13. VI. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 30. IV. 2010, 1 ex.; dtto, 24. V. 2010, 1 ex., oklep větví.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, severovýchodní okraj golfového hřiště 30. IV. 2010, 2 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 24. V. 2010, více ex., oklep větví.

5960: Bohemia or., Ráby, 9. V. 2016, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017; 4. V. 2018, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

5960: Bohemia or., Stéblová, 10. V. 1987, 2 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5960: Bohemia or., Hrádek env., 24. V. 2006, 5 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Pardubice, 20. V. 1994, 3 ex., J. Odehnal leg., J. Klouček coll., J. Mertlik det.

5960: Bohemia or., Pardubice, u starých ramen Labe, 10. VI. 2006, 1 ex., prosev, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Pardubice env., rezervace Baroch, 1. V. 2004, 1 ex., R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 7. V. 2017, 2 ♀♀, oklep větví dubů na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Kunětice, 7. V. 2013, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, 9. V. 2006, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, jihozápadní svahy, 7. V. 2007, 2 ex., třešňový sad, M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, severní svah, 24. V. 2007, 1 ex., Corylus, Quercus, M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Staré Ždánice (5960a), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Srch env., 1. V. 2006, 1 ex., okraj lesa, oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, 5 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Sezemice, 13. V. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Sezemice, u silnice na Časy, 7. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Veská – Vesecký kopec, 12. V. 2008, 1 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5961: Bohemia or., Malolánské – Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Albrechtice nad Orlicí, U Myslivny, 19. V. 2018, 5 ♂♂, 2 ♀♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Borohrádek (58-5962), bez data (Laibner 1974); bez data (Laibner 1977); 1967-1971, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1981); bez data, 6 ex. (Laibner 1983); bez data (Laibner 1985).

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, bez data (Laibner 1977); [Nová Ves u Plchůvek], 15. VI. 1972, 1 ex., v letu, S. Laibner leg. (Laibner 1982); 13. V. 1990, 3 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.

5962: Bohemia or., Lodrant u Uherska, bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Jaroslav, Řeháč, 20. V. 2004, 12 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 19. V. 2005, 3 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Prochody, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972), bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Újezd, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972).

5966: Bohemia or., Králíky (50°04.850'N, 16°45.380'E), 26. V. 2008, 1 ex., na cestě před nádražím, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6045: Bohemia occ., Manětín, bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík leg. (Týr 2014).

6048: Bohemia centr., Týřovice, 7. VI. 1980, 1 ♂, K. Rébl leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2011.

6048: Bohemia centr., Skryje – II, 18. V. 1974, 1 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 1. VII. 1980, 127 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 7. VI. 1987, 2 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 27. VI. 1987, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 18. V. 1988, 7 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 16. VI. 1988, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 17. V. 1989, 6 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. VI. 1992, 4 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); dtto, 27. V. 2001, 2 ex.; 29. V. 2016, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, 16. V. 2015, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016; 30. VI. - 27. VII. 2020, 2 ex., nárazová past, H. Rothová leg., B. Zbuzek det.; dtto, 15. V. 2020, 2 ex., sklep; dtto, 3. VI. 2020, 1 ex.; dtto, 30. VI. - 27. VII. 2020, 1 ex., nárazová past; dtto, 27. VII. 2020, 2 ex., dutina.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, NPR Týřov, Vysoký vrch, 28. V. 2016, 3 ♂♂, 1 ♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, Týřovické skály (B8), 20. V. 2001, 3. V. 2009, 1 ♂, smyk podrostu doubravy, J. Januš leg. (Januš 2016); 28.-29. V. 2016, 1 ex., J. Plecháč leg., M. Brabec coll., J. Mertlik det. 2020.

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 e., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

6049: Bohemia centr., Nová Huť [Neuhütten], VI. 1896, 1 ex., sběratel neuveden, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., Beroun, V. 1968, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1988, 1 ex.; dtto, V. 1984, 1 ex.; dtto, VI. 1984, 1 ex.; dtto, V. 1992, 1 ex.

6050: Bohemia centr., Český kras, Srbsko – Doutnáč, 6. VI. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko – Koda, bez data, 10 ex., J. Obenberger leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 26. V. 1993, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 19. VII. 1962, 1 ex., V. Karas leg. et det. 2003; VI. 1972, 1 ex., V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., Český kras, mezi Karlštejnem a Srbskem, 15. V. 2004, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Český kras, Zadní Třebáň, obec, 20. V. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 15. VII. 1962, 1 ex., V. Karas leg. et det. 2003; 31. V. 2002, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 25. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6052: Bohemia centr., Radotín, 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Komořany, u Vltavy (6052a), 9. V. 1998, 3 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); dtto, 12. VI. 2004, 4 ex.

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava u Modřan a Komořan, 26. VI. 1991, 1 ex., niva řeky, smyk, J. Strejček leg. (Strejček 2005); dtto, V. 1996, 5 ex.; dtto, VI. 2001, 1 ex.

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava od Tróje po Drahaňskou rokli, V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, Krňák, tůň u Zbraslavského zámku, VI. 1991, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha 16, Zbraslav, Krňov (49, 9624N; 14, 3542E), 3. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

6052: Bohemia centr., Praha, Závist, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., J. Obenberger leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 22. V. (rok neuveden), 1 ex., J. Zeman leg., NMMP, L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 24. V. (rok neuveden), 1 ex., J. Zeman leg., NMMP, L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 22. V. (rok neuveden), L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 8. VI. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1953, 1 ex., J. Krupka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 1. VI. 1955, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 31. V. 1965, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav (Závist), Šance (Točná), bývalé keltské hradiště blíže Komořan, 15. VII. 1997, 1 ex., zakrslá doubrava, oklep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 30. V. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1958, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, vrch Homole, 30. VI. 1980, 1 ex., skalní step/břidlice, lesostep, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1981.

6057: Bohemia centr., Pašinka, údolí Polepky, 6. VI. 2009, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

6058: Bohemia centr., Kačina, 24. IV. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 2000, 1 ex.

6058: Bohemia centr., Horka 1, okraj pole 250m SZ od obce, 6. V. 2017, 5 ♂♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

6058: Bohemia centr., Brambory, okraj lesa 350m SZ od obce, 6. V. 2017, 5 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bohemia or., Lipoltice, U Široké cesty, 24. V. 2019, 1 ♂, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bohemia or., Choltice, Ledec, Ledecká obora, 24. V. 2019, 1 ♂, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., K. Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. equiseti), NMMP, J. Mertlik det. 2010.

6142: Bohemia occ., Pavlovice, 7. VI. 2003, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6151: Bohemia centr., Svinaře, 24. V. 1989, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6153: Bohemia centr., Těptín, 26. V. 1985, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

6155: Bohemia centr., Vraník, 22. V. 2015, 4 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6158: Bohemia centr., Tupadly, 11. V. 2015, 4 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6162: Bohemia or., Bor u Skutče, V. 1967-1973, několik ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6246: Bohemia occ., Plzeň env., 11. V. 2000, 2 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det. 2005, J. Velc coll.

6251: Bohemia centr., Brdy, Dobříš, Kodetka, VII. 1936, 1 ex., na trávě v lese, J. Borovička leg., OMMC, J. Mertlik rev. 2010.

6251: Bohemia centr., Dobříš, Dobříšský park, 10. V. 2018, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

6251: Bohemia centr., Dražetice, 11. V. 2010, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det 2012.

6257: Bohemia centr., Bohdaneč, 18. VI. 1974, 1 ♀, A. Honěk leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2016.

6346: Bohemia centr., Litice, 3. VII. 1996, 1 ex., Z. Doležal leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6346: Bohemia centr., Štěnovice, doubrava na severním okraji, 16. VI. 1995, 3 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.

6350: Bohemia centr., Příbram, Bohostice, 440m (6350d), 14. VI. 2013, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6350: Bohemia centr., Příbram, Pichce v. 571,3m (6350a), 4. VI. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6351: Bohemia centr., Příbram, Velká, 2. V. 2002, 35 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 5. VI. 2011, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

6351: Bohemia centr., Příbram, Kamýk n V., 330m (6351c), 17. VI. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6351: Bohemia centr., Třtí, vrch Cholínská, 25. IV. 2007, 3 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6351: Bohemia centr., Líchovy u Sedlčan, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 9. V. 2009, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Příbram, Líchovy, V Sečích, 405m (6351b), 20. IV. 2009, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; dtto, 17. V. 2009, 2 ex.

6351: Bohemia centr., Velká, skály nad Vltavou, 8. V. 1998, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6351: Bohemia centr., Přední Chlum, 29. V. 2005, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2007.

6351: Bohemia centr., Chramosty (6351b), 15. VI. 1996, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 23. V. 2008, 2 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6352: Bohemia centr., Sedlčany, 23. V. 1995, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 12. V. 1997, 2 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 17. VI. 1997, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 7. V. 2007, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 20. VI. 2001, 4 ex., J. Lahoda leg., det. 2003 et coll.; dtto, 28. IV. 2003, 2 ex.; dtto, 6. V. 2003, 1 ex.; dtto, 30. V. 2003, 1 ex.; 8. V. 2008, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

6551: Bohemia centr., Dobříš (6551?), 1. V. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6551: Bohemia centr., Lickovice, 11. VI. 1986, 2 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6746: Bohemia occ., Lešišov, 13. VI. 1980, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 23. V. 1982, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; dtto, 13. V. 2001, 6 ex.

6747: Bohemia occ., Sušice, 14. VI. 1996, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6750: Bohemia mer., Ražice, Lhota u Kestřan, 13. V. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 20. V. 1985, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.; 9. VI. 1989, 1 ♂ (f. typ), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. V. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 24. VI. 2001, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 14. VI. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008; 4.- 6. VII. 2002, 1 ex., F. Houška leg., det. 2004 et coll.; 2. V. 2003, 2 ex., F. Houška leg., det. 2004 et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Munické aleje, 19. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 22. V. 2003, 2 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 24. V. 2003, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 5. VI. 2003, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012.

6954: Bohemia mer., Lužnice, 23. VI. 1965, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.

6954: Bohemia mer., Lomnice nad Lužnicí, Koclířov (ryb.), 5. V. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008.

6954: Bohemia mer., Stará Hlína, 8. V. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6955: Bohemia mer., Stráž nad Nežárkou, VII. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7054: Bohemia mer., Třeboň, 3. VII. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, V.- VI. 1965, J. Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); 22. V. 1998, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 4. VI. 1967, Čech leg. (Deneš et Niedl 1973).

7055: Bohemia mer., Lutová, 28. IV. 2007, 7 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7152: Bohemia mer., Třísov 26. V. 1995, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.

7155: Bohemia mer., Halámky, V. 1958, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).ČESKO (Bohemia):

5056: Bohemia bor., Višňová, niva Smědé, 29. V. 2020, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5151: Bohemia bor., Růžák (5151-52), V. 1973, 1 ex., sesmýkán na okraji lesa, V. Pižl leg. (Pižl 1977).

5250: Bohemia bor., České Středohoří, Děčín, Krásný Studenec, vrch Klobouk, 23. V. 2006, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5250: Bohemia bor., Jílové, Holý vrch, 24. IV. 2020, 2 ex., oklep kvetoucích třešní, P. Brůha leg., det. et coll.; dtto, 7. VI. 2020, 1 ex., na podrostu.

5347: Bohemia bor., Meziboří, 5. VI. 1955, 4 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5348: Bohemia bor., Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5349: Bohemia bor., Teplice, Doubravka, 12. VI. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Krásenský 2009).

5349: Bohemia bor., České Středohoří, Rač u Habří, V. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979); VI. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979).

5349: Bohemia bor., Velvěty, 21. V. 2001, 6 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data, 3 ex., J. Strejček leg. (Laibner 1979).

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, Střekov – Brná, rezervace Sluneční stráň, 22. IV. 2007, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5352: Bohemia bor., Stvolínky, 14. VI. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5352: Bohemia bor., České Středohoří, Dubičná, Dubí hora, V. 2005, 1 ex., feromonová past, M. Hanuš leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5353: Bohemia bor., Česká Lípa (5353a), 12. V. 2008, 1 ex., L. Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Zahrádky, V. 1999, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2000.

5353: Bohemia bor., Zákupy, 16. V. 1918, 1 ex., K. Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010.

5353: Bohemia bor., Jestřebí, 10. VI. 1982, 1 ex., L. Skořepa leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010

5353: Bohemia bor., Brenná, náplav Ploučnice, 17. V. 2009, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

5353: Bohemia bor., Doksy, NPP Jestřebské slatiny,8. V. 2018, 1 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5354: Bohemia bor., Vranov, Vranovská alej, 16. VI. 2014, 1 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

5446: Bohemia bor., Horní Jiřetín, Jezeří env., Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 1 ♂, B. Zbuzek leg., det. 2014. et coll. (Mertlik 2015); 22. IV. 2018, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.; 20. IV. 2018, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Černice env., Jezeří – park, 26. V. 2008, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5447: Bohemia bor., Hamr, 25. V. 1959, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5447: Bohemia bor., Most, 22. V. 1960, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979).

5448: Bohemia bor., Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; západní svah, 19. V. 2011, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det 2013.

5448: Bohemia bor., České středohoří, Želenice, vrch Kaňkov, 17. VI. 2011, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha 2013 det.

5448: Bohemia bor., Bílina, vrch Bořeň, 2. V. 2016, 5 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.

5449: Bohemia bor., České Středohoří, Oparno, 18. V. 1982, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5449: Bohemia bor., České středohoří, Boreč, NPP Borečský vrch, 14. VII. 2014, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., Kamýk, vrch Plešivec (50°33'51.877"N, 14°5'23.127"E), 6. VI. 2010, více ex., oklep větví lip na okraji suťového pole, J. Mertlik leg. et coll.

5450: Bohemia bor., Velké Žernoseky, V. 1954, 1 ♂, B. Starý leg., F. Kocourek coll., B. Zbuzek det. 2014.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Velké Žernoseky, vrch Kalvárie, 22. V. 1972, 10 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VMČL (Honců 1974); 10. VI. 1972, 4 ex., M. Honců leg. et det. (jako Cardiophorus asellus), VMČL (Honců 1974); 29. V. 2008, 2 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 10. V. 2013, 2 ex., P. Vonička leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Velké Žernoseky, vrch Hrádek (264m), 2. VI. 2015, 1 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.; 18. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Velké Žernoseky, vrch Velká Vendula (281m), 7. V. 2015, 5 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Církvice, step, 31. V. 2008, 2 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; dtto, 31. V. 2008, 3 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 27. IV. 2012, 1 ex., UV past, M. Žemlička leg., P. Brůha det 2013, P. Moravec coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Církvice, vrch Deblík, 15. VI. 2010, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Litoměřice, vrch Radobýl, 28. V. 2005, 1 ex., na světlo, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Oparenské údolí, 17. V. 2003, 1 ♂, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Hlinná, vrch Hradiště, 22. IV. 2011, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha 2013 det.

5450: Bohemia bor., Trávčice env., 13. V. 1979, 3 ex., V. Vysoký leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010; 20. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Litoměřice env., 24. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.; 6. VI. 1997; 1 ex., 10. VI. 1997, 1 ex (defektní imago), M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5450: Bohemia bor., Lovosice, Boreč, 24. V. 2004, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška coll. et det. 2008.

5450: Bohemia bor., České středohoří, vrch Lovoš, 4. VII.-1. VIII. 2013, 1 ex., zemní past, A. Kůrka leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5450: Bohemia bor., České středohoří, Lovosice, Oparno, vrch Lovoš, 29. IV. 2014, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014; 14. VI. 2014, 3 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5450: Bohemia bor., Terezín, 15. V. 1989, 7 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5450: Bohemia bor., Tlučeň, vrch Trabice, 30. VI. 1984, 2 ♀♀, Quercetum, prosev, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5451: Bohemia bor., Trnobrany env., vrch Sedlo (50°35'32.585"N, 14°15'48.606"E), 6. VI. 2010, 1 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Nučničky, pískovna (54-5551), 11. V. 1999, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.

5451: Bohemia bor., Trávčice, V. 1989, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5451: Bohemia bor., Trávčice, pískovna (50°29'58.439"N, 14°12'32.387"E), 29. IV. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5451: Bohemia bor., Liběšice, 22. V. 1997, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.

5452: Bohemia bor., Kokořínsko, Martinská stěna, Dřevčice, 10. IV.- 10. 2000, 1 ex., L. Beran leg., VMČL (det. jako Agriotes ustulatus), J. Mertlik det. 2010.

5453: Bohemia bor., Doksy 17. V. 1979, 1 ex., V. Novák leg., VMČL, J. Mertlik det. 2010; 15. V. 1997, 1 ♂, V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5454: Bohemia bor., Doksy env., 28. V. 1981, 1 ♂, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., B. Zbuzek det. 2012.

5454: Bohemia bor., Doksy, Malý Borný, 29. IV. 2018, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Ralská pahorkatina, Břehyně env. (5454a), 21. V. 2005, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5454: Bohemia bor., Doksy, Mlýnský vrch, 29. IV. 2018, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5454: Bohemia bor., Ralsko, Velká Buková, 26. V. 2017, 1 ex., M. Zúber leg., det. 2017 et coll.

5455: Bohemia centr., Český Ráj – Mužský, Drábské světničky, 22. IV. 2014, 1 ♂, 1 ♀, M. Průša leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5455: Bohemia centr., Ptýrov, Maníkovice, 11. V. 2015, 1 ♂, M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 28. IV. 2018,2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5455: Bohemia centr., Klokočka-Maníkovice, 21. V. 2016, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5455: Bohemia centr., Bakov nad Jizerou, Klokočka, 1. V. 2014, 1 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Milá, PR Písečný vrch, UV past, 19. VI. 2013, 2 ex., M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Milá, 17. V. 1977, 2 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; jižní úpatí, UV past, 18. VI. 2013, 2 ex., P. Moravec et M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Raná, 16. VI. – 10. VII. 1993, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1994, J. Mertlik rev. 2009; bílá stráň, UV past, 18. VI. 2013, 1 ex., M. Žemlička leg., P. Brůha det. 2013, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., Raná, vrch Milá, 15. V. 2004, 1 ♂, H. Wachtl leg., K. Rébl det. et coll., J. Mertlik rev. 2011.

5548: Bohemia bor., České Středohoří, vrch Oblík, 12.-26. V. 1999, 1 ex., T. Kumstátová leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; západní úbočí, 8. V. 2013, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5548: Bohemia bor., Počerady, Jezeří vrch, cca 250m, 11. VI. 2005, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; dtto, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Sinutec, 450m, (50°26'44.109''N, 13°47'54.833''E), 8. VI. – 13. VII. 2013, 1 ex., stepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Jablonec, 710m, JZ (50°26'57.815''N, 13°47'52.762''E), 10. IV.-11. V. 2013, 1 ex., stepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5548: Bohemia bor., České středohoří, Libčeves (5548-5549), 1,1 km J (50°26'32.232''N, 13°50'9.136''E), 23. IV.-18. V. 2012, 1 ex., lesostepní fragment, zemní past, T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.; 18. V.-19. VI. 2012, 1 ex., T. Kadlec, J. Nyklíček leg., P. Brůha det. 2015, P. Moravec coll.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Hnojnice, Kamenná slunce, 8. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Hnojnice, Kamenná slunce (mimo NPP), 24. IV. 2014, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5549: Bohemia bor., Třebenice, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

5549: Bohemia bor., České středohoří, Chožov, Chožovská hora, vrchol, 27. IV. 2012, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5550: Bohemia bor., vrch Hazmburk, V. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, bez data, 4 ex. (Laibner 1983).

5551: Bohemia bor., Předonín, pískovna (5551-52), 21. IV. – 19. V. 2007, 1 ex., zemní past, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5551: Bohemia bor., Dobříň env., 29. V. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 5. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 22. VI. 2010, 1 ex., F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Roudnice nad Labem, Dobříňský háj, 29. V. 2010, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5551: Bohemia bor., Oleško, 9. V. 2013, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 26. IV. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5551: Bohemia bor., Oleško, střelnice, 28. V. 2008, 1 ex., smyk, M. Žemlička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009.

5552: Bohemia centr., Liběchov, 22. IV. 2000, 1 ♀, M. Kavka leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020; dtto, 24. VI. 2001, 2 ♂♂.

5554: Bohemia centr., Spikaly, 1964-1971, Č. Podaný leg. (Podaný 1973).

5555: Bohemia bor., Bakov nad Jizerou, 31. V. 1999, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

5555: Bohemia centr., Kosmonosy, vrch Baba, 6. V. 2006, 2 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5555: Bohemia centr., Čejetice env., Choboty, 1964-1971, M. Mikvas leg. (Podaný 1973).

5555: Bohemia centr., Mladá Boleslav, Radouč, 31. V. 2015, 1 ex., M. Zúber leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5558: Bohemia or., Jičín, vrch Zebín, 28. V. 2018, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et det.

5644: Bohemia occ., Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 4. V. 2015, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5644: Bohemia occ., Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5645: Bohemia bor., Úhošťany, vrch Úhošť, 28. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015).

5645: Bohemia bor., Kadaň env., Jelení vrch, 30. V. 1998, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5646: Bohemia bor., Nechranice, přehrada env. (5646b), 29. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012 (Mertlik 2015).

5646: Bohemia bor., Stroupeč, 17. IV. 2007, 8 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 23. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 26. V. 2011, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5647: Bohemia bor., Žatec, 5. V. 2000, 3 ex., Morozinski leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5647: Bohemia bor., Žatec, PP Žatec, 8. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010.

5648: Bohemia bor., České středohoří, Nečichy, vrch Černodoly, 27. IV. 2012, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5650: Bohemia bor., Vrbice, 1. V. 1998, 1 ex., J. Velc leg., J. Pavlíček det. 2001; 17. V. 2003, 2 ♂♂, J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

5650: Bohemia bor., Vrbka, EVL Vrbka, 21. V. 2012, 1 ex., Quercetum, P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2013.

5651: Bohemia bor., Mnětěš, Říp, bez data (Marhoul et. al 2009).

5652: Bohemia centr., Býkev, lipová alej, 3. VI. 2009, 3 ♂♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5652: Bohemia centr., Obříství – Úpor, 18. V. 2011, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5656: Bohemia centr., Seletice, V. 1967, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5742: Bohemia occ., Karlovy Vary env., Doubí, údolí Ohře, Vysoký hřbet, suťový les, 12. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg., det. et coll.

5750: Bohemia centr., Slaný, 9. VI. 2003, 2 ex., P. Kylies leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5751: Bohemia centr., Kralupy nad Vltavou, 1. VI. 1935, 1 ex., F. Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1933, 1 ex., sběratel neuveden, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1937, 1 ex., F. Hájek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 27. V. 1991, 6 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9. VI. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 2. VII. 1991, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9.-11. V. 1998, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 30. IV. – 1. V. 2000, 4 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 31. V. 2008, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011; 8. VI. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5751: Bohemia centr., Veltrusy (5751-52), 29. V. 1922, 2 ex., L. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1946, 1 ♂, B. Štícha leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 27. V. 1989, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 6. V. 1993, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5752: Bohemia centr., Veltrusy, park (5752a), 12. V. 1964, 1 ex., smyk, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1975; 12. V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 16. V. 2002, 1 ex., Z. Švec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5752: Bohemia centr., Veltrusy env., Kopeč (5752d), 13. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5753: Bohemia centr., Stará Boleslav, Proboštská jezera (57-5853), 3. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 18. V. 1994, 2 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 15. VIII. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5753: Bohemia centr., Tuhaň (50°17'43.369"N, 14°31'19.551"E), 20. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tuhaň, Červená Píska (50°17'35.981"N, 14°32'30.306"E), 20. V. 2010, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Tišice, 18. V. 1988, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 21. V. 2005, 8 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5753: Bohemia centr., Neratovice, 13. V. 2009, 3 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009; 24. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Neratovice, Na Skalách, 5. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, lužní les (50°14'53.853"N, 14°32'47.06"E), 20. V. 2010, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Mlékojedy, 4.- 6. VII. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5753: Bohemia centr., Jiřina, 19. VI. 1908, 1 ex., J. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5753: Bohemia centr., Kostelec nad Labem, Na Kopě, 23. V. 2009, 4 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

5754: Bohemia centr., Benátky nad Jizerou, 19. VI. 1994, 1 ex., M. Zúber leg. et coll. (det. jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2010.

5754: Bohemia centr., Otradovice, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 5.-17. VI. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5754: Bohemia centr., Sojovice env., 29. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; 29. V. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Sojovice, Všetatská trať, 28. V. 1993, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Dvorce – Sojovice, Všetatská trať, 9. V. 1993, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5754: Bohemia centr., Stará Boleslav env., bez data, 1 ♂, Fára leg., F. Kocourek coll., B. Zbuzek det. 2014; 15. VI. 2006, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2006; 13. VI. – 3. VII. 2006, 3 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2006; 17. VI. 2008, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2008; 26. VI. 2009, 3 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5754: Bohemia centr., Lysá nad Labem – Dvorce, 8. V. 2011, 5 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011; 21. V. 2011, 3 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5755: Bohemia centr., Středolabská tabule, Milovice – Lipník (5755c), 15. VI. 2006, 1 ♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5755: Bohemia centr., Lipník, VII. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 13. V. 2002, 1 ex., Klapka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002; 28. V. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010; 20. V. 2012, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 6. VI. 2015, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

5755: Bohemia centr., Milovice – Lipník, 31. V. 2007, 6 ♂♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5755: Bohemia centr., Milovice – Lipník, bývalý VVP, 15. VI. 2006, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek 2010.

5755: Bohemia centr., Milovice, 1. V. 1999, 2 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2002, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 17. VI. 2006, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

5755: Bohemia centr., Milovice, Milovice-Mladá, 4. VI. 1994, 1 ex., V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2005; 24. V. 1996, 3 ex., M. Zúber leg., det. 2008 et coll.; 4. V. 2003, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. VI. 2004, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; dtto, 20. V. 2018, 2 ♂♂, 1 ♀, M. Zúber leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020; dtto, 22. IV.-19. V. 2019, 4 ♂♂, 13 ♀♀; 8. V. 2019, 3 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 18. V. 2019, 1 ex.; dtto, 22.4.2019, 23. VI. 2019, 3 ex., nárazová past; dtto, 22. IV.-7. VI. 2019, 2 ex.; dtto, 26. V. 2019, 2 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Pozorovatelna P3, 20. V. 2018, 8 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 20. IV. 2019, 2 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, les za Travinami, 8. V. 2019, 2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 19. V. 2019, 1 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Vřesoviště, 17. V. 2019, 2 ex., M. Zúber leg., det. et coll.; dtto, 18. V. 2019, 1 ex.

5755: Bohemia centr., Milovice, Kateřina, 17. VI. 2006, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5755: Bohemia centr., Milovice, NPP Milovice-Mladá, Pod Kateřinou, 1. V. 2019, 3 ex., M. Zúber leg., det. et coll.

5755: Bohemia centr., Lysá nad Labem, 8. V. 1999, 1 ♀, O. Lesňák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006; 23. V. 2007, 2 ♀♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5757: Bohemia centr., Dymokury, V. 1993, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice (5761a), 6. VI. 2011, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5761: Bohemia or., Nepasice env., jihozápadní okraj vrchu Čičínská, 8. V. 2008, 5 ex., oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohemia or., Bědovice, písník, 7. V. 2009, 1 ex., L. Roudný leg., J. Mertlik det. 2009, R. Ján coll.

5762: Bohemia or., Mokré, Lhotecká bažantnice, 25. V. 2017, 1 ♂, oklep větví na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5845: Bohemia bor., Lubenec, Bílý Kříž, 4. V. 2018, 2 ♂♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Lubenec, Řepanský les, 4. V. 2018, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5846: Bohemia bor., Petrohrad, 27. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (Týr 2014).

5846: Bohemia bor., Jesenice, 27. V. 1951, 1 ex., J. Suchý leg., V. Benedikt coll. (Mertlik 2011).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C24), VI. 1978, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); dtto, 24. V. 1984, 2 ex.; dtto, 26. V. 1989, 3 ex.

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C25), VI. 1984, 32 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 20. V. 1990, 8 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5851: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka (58-5951d), 24. V. 2008, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5851: Bohemia centr., Středokluky, 15. VI. 2013, 2 ♂♂, 2 ♀♀, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5852: Bohemia centr., Větrušice, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5852: Bohemia centr., Praha, 1952, 1 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Roztoky u Prahy, V.- VI. 1916, 1 ex., coll. Roland, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5852: Bohemia centr., Praha, Šárka, 26. V. 1910, 1 ex., Procházka coll., Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; 21. V. 1947, 1 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka – Džbán (58-5952), 24. V. 2008, 3 ex., xerotherm, J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubeneč, vrch Pecka, 25. VI. 1997, 3 ex., lesostep, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005); 11. V. 1998, 4 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Sedlecké skalky (5852c), V. 1988, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 4. V. 1989, 2 ♂♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 20. V. 2002, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik det. 2016; 16. V. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5852: Bohemia centr., Praha, Suchdol, Podbabské skály (5852c), 5. V. 1989, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 9. V. 2001, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2002 (Strejček 2005); 6. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 20. V. 2002, 2 ♀♀, J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2003, 10 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Baba, 11. V. 2001, 5 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Dolní Šárka (5852c), 8. V. 2010, 1 ♂, J. Strejček leg., B. Zbuzek det. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Nad Mlýnem res. (5852c), 5. VI. 2010, 1 ♂, J. Strejček leg., B. Zbuzek det. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Dejvice, Baba, 11. V. 1989, 2 ♀♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; IV. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); X. 2002, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 21. V. 2003, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 4. VI. 2003, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Královská obora (= Stromovka), 16. V. 1995, 1 ♂, na květech Acer pseudoplatanus, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996; V. 2001, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Bubny [Bubna], 16. VII. 1907, 1 ex., náplav, Dr. Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, pobřeží Vltavy (5852c), 10. V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 15. V. 2002, 3 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 7. VII. 2002, 1 ex., křoviny, oklep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha, Trója, Sklenářka, V. 1987, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); 14. V. 1997, 1 ♂, lesostep, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005); 9. V. 2002, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005), J. Mertlik rev. 2016.

5852: Bohemia centr., Praha, Troja, Císařský ostrov, u Vltavy, 18. V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha 7, Troja, K Haltýři (50, 1256N, 14, 4291E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5852: Bohemia centr., Praha, Libeň, Jabloňka (5852d), 15. V. 2002, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, IV. 2004, 2 ♂♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011.

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, 20. V. 1980, 1 ex., skalní step/břidlice, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1981; 25. V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5852: Bohemia centr., Praha, Bohnice, Zámky, jižně od Čimického potoka, VI. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha 8, Bohnice, vrch Palírka (50, 1248N, 14, 4087E), 13. V. 2017, 2 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.; dtto, 3. VI. 2017, 2 ex.; dtto, 15. VII. 2017, 1 ex.

5852: Bohemia centr., Praha, Čimické údolí, V. 1999, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2001, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5852: Bohemia centr., Praha, Podhoří, severní část, V. 1999, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005); V. 2000, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5853: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, 7. VI. 1994, 1 ♂, I. Majer leg., M. Kavka coll., B. Zbuzek det. 2020.

5853: Bohemia centr., Praha, Miškovice, les Hájíček (5853a), 13. V. 2002, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5853: Bohemia centr., Praha, Miškovice, les Háječek env. (5853a), 13. V. 2002, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5853: Bohemia centr., Praha, Vysočany, U Klíčova, jižní svah (5853c), 30. IV. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 et coll. (non-coll.); 23. V. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 8. VI. 2008, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 et coll. (non-coll.).

5854: Bohemia centr., Stará Boleslav, bez data nálezu, 1 ex., Fára leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1989, 1 ex.; dtto, V. 1994, 1 ex.

5854: Bohemia centr., Nový Vestec, V. 1953. 2 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 2 ex., F. Rambousek, NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., coll. Roland, NMMP, L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; 28. III. 2009, 1 ex., Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 6. VI. 1909, 1 ex., Kracík leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1954, 9 ex., A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006; 30. V. 1964, 1 ex., J. Görtler leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; V. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1965, 1 ex.; V. 1975, 3 ex., V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; IV. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1987, 1 ex.; dtto, V. 1989, 1 ex.

5854: Bohemia centr., PR Lipovka, 8. V. 2011, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

5854: Bohemia centr., Káraný, bez data, 17 ex., coll. Obenberger, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1986, 1 ♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 8. V. 1987, 1 ex., J. Vitner leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2005; 16. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011.

5854: Bohemia centr., Káraný, Císařské lesy – elektrovody, 11. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Káraný, Svatý Václav, 30. V. 1996, 3 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); dtto, 13. V. 1997, 1 ex.

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov – Káraný, Svatý Václav, 10. VI. 1994, 1 ex., J. Vitner leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Karlov, 11. V. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Lysá nad Labem, Byšičky, 11. V. 2017, 1 ♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5854: Bohemia centr., Přerov nad Labem, V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; V. 1984, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., S. Laibner det. 1985, J. Mertlik rev. 2010.

5855: Bohemia centr., PR Louky u Velenky, 26. VI. 2006, 2 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5855: Bohemia centr., Kostomlaty nad Labem, VI. 1981, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik rev. 2010, 22. V. 1994, 1 ex., J. a V. Vitner leg., OMPV (Zbuzek 1998); 26. V. 2012, 1 ex., B. Zbuzek det. 2012.

5855: Bohemia centr., Ostrá, Mydlovarský Luh, 21. V. 2012, 3 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 26. V. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5855: Bohemia centr., Šnepov, PR Mydlovarský luh, písčitý břeh Labe, 26. V. 2012, 1 ex., P. Vonička leg. et coll., P. Brůha det. 2014.

5855: Bohemia centr., Kersko, VI. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1988, 1 ex.; 3. IV.- 1. VI. 2005, 19 ♂♂, 12 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, Zbuzek det. 2008; 18. VI. 2008, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010; 27. V. 2012, 1 ex., B. Zbuzek det. 2012.

5855: Bohemia centr., Poříčany, 30. V. 1922, 1 ex., F. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1990, 1 ex.; 20. V. 1995, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, 9. V. 1998, 7 ex.

5855: Bohemia centr., Sadská, 18. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.

5856: Bohemia centr., Sokoleč, 10. V. 2011, 1 ex., Mikyška leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 13. V. 2010, 1 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 30. V. 2010, 2 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 19. VI. 2019, 1 ♀, L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5856: Bohemia centr., Křečkov, 19. V. 2001, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5856: Bohemia centr., Písty, Písečný přesyp u Píst, 21. V. 2009, 5 ♂♂, 2 ♀♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5856: Bohemia centr., Nymburk env., Písty, V. 1987, 6 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, VIII. 1994, 1 ex.; 17. VI. 1995, 5 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2001, 6 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 14. IV. 2006, 3 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 12. V. 2013, 2 ♂♂, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 4. VII. (rok neuveden), Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1961, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 31. V. 2015, 1 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 31. V. 2015, 3 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015.

5856: Bohemia centr., Nymburk, seřaďovací nádraží – vozovka, 22. V. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, 6. V. 1903, 1 ex., Klička leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, Kluk, 1. V. 1999, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. V. 2002, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5856: Bohemia centr., Velký Osek, Libický luh (5856d), 9. VI. 1996, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det.

5856: Bohemia centr., Oseček, 8. V. 2011, 2 ex., L. Daněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5856: Bohemia centr., Poděbrady – Oseček, 10. V. 2015, 1 ♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

5857: Bohemia centr., Velký Osek, 23. V. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 5. VI. 2007, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5857: Bohemia centr., Velký Osek env., Libický luh, 9. VI. 1996, 1 ♂, lužní les, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1996.

5857: Bohemia centr., Sány, les Bor, 29. VI. – 3. VIII. 2008, 4 ex., P. Moravec et P. Vonička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik rev. 2009; 22. IV. 2018, 2 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Bohemia centr., Žehuň (50°8.87´N, 15°19.57´E), 26. V. 2012, 1 ♀, M. Kavka leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

5857: Bohemia centr., Žehuň, Žehuňská obora, 14. V. 2009, 1 ♂, V. Novák leg., B. Zbuzek det. 2010.

5857: Bohemia centr., Kněžičky, Žehuňská obora, 6. VI. 2015, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5858: Bohemia centr., Choťovice env., Žehuňská obora, V. 1970, 6 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1974); 1. VI. 1995, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998).

5858: Bohemia or., Pamětník, 11. V. 2006, 3 ex., oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5859: Bohemia or., Kratonohy, Michnovka, 19. V. 2017, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5859: Bohemia or., Pravy, 20. V. 2017, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, 26. IV. 2019, 1 ex.

5860: Bohemia or., Praskačka, pískovna u železniční trati (50°10'43.327"N, 15°44'41.847"E), 23. V. 2010, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 10. V. 2017, 1 ♂.

5860: Bohemia or., Libišany, Na bahnách, 29. V. 2006, 1 ex., oklep větví stromů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka, 8. V. 2001, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 2009, více ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4. VI. 2012, 1 ♂; dtto, 6. V. 2013, 1 ex., na travině; (50°7'40.689"N, 15°46'12.481"E), 10. VI. 2015, 1 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2016; 5. V. 2019, 8 ♂♂, oklep větví, T. Staněk leg. et coll.; J. Mertlik det. 2020; dtto, 30. V. 2019, 2 ♂♂.

5860: Bohemia or., Čeperka – Stéblová, okraj lesa u železniční trati, 19. V. 2006, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 2 ex., oklep větví stromků pod elektrovody, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Stéblová, 9. V. 1987, 3 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 4. VI. 2012, 1 ex.; 20. V. 1998, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5860: Bohemia or., Pohřebačka, 0,5 km SE, polní cesta, 17. V. 2010, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Opatovický kanál, 1. VII. 2010, 1 ex., noční lov s čelovkou, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Tůň, lužní les, 17. V. 2008, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009); 8. V. 2012, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Polabiny, 13. V. 2008, 3 ex., smyk, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 18. VI. 2008, 3 ex., oklep větví lípy, J. Mertlik observ. (Hamet 2009); 26. VI. 2008, více ex., oklep větví kvetoucí lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Hamet 2009); dtto, 2. VII. 2008, 1 ex.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, štěrkoviště u železniční trati (50°10'23.562"N, 15°47'35.142"E), 15. V. 2010, 5 ex., oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad (50°10'18.369"N, 15°47'39.391"E), 15. V. 2010, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 1. V. 2011, 1 ex.

5860: Bohemia or., Bukovina, břeh Labe u Polabin, chatová oblast, 12. VI. 2007, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); 25. V. 2008, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); dtto, 20. VI. 2008, 1 ex.

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), levý břeh Labe, 4. V. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); 25. V. 2008, 1 ex., večerní oklep lípy, V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009); (50°8'4.149"N 15°49'5.021"E), 20. VI. 2008, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Bukovina nad Labem (50°7'13.275"N, 15°48'5.737"E), levý břeh u mostu, 14. V. 2008, 1 ex., smyk, A. Hamet leg., det. et coll. (Hamet 2009); 27. V. 2008, 3 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 27. V. 2008, 2 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009); 7. VII. 2008, 1 ex., A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Hrobice (50°7'13.279"N, 15°47'55.766"E), pravý břeh u mostu, malý les, 27. V. 2008, 1 ex., nárazová past, A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. (Hamet 2009).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 14. V. 1986, 1 ex., na květu Crataegus sp., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.; 1. V. 1986, 1 ex., oklep dubu (U kříže), M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.; 22. VI. 1985, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, Petrofova ramena, 3. V. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 31. V. 2007, 1 ex.; dtto, 3. VII. 2007, 1 ♂.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Březhrad, 8. VI. 2009, 5 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 2. V. 2010, 4 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Rokytno (5861c), 6. V. 2002, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; písečný přesyp, 16. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; (50°6'37.449"N, 15°53'48.718"E), 1. V. 2010, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.; 3. V. 2012, 1 ♂, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové env. (5861?), bez data, 1 ♂, J. Čejka leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2011; bez data, 1 ex. (Laibner 1983).

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Na Plachtě, 31. V. 2007, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 19. V. 2007, 1 ex.; 26. V. 2009, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2010; 8. VI. 2015, 6 ex., T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, rybník Výskyt env., 3. VI. 1998, 6 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 25. V. 1987, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det.; 28. V. 1995, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 21. V. 2009, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det.2013.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí – Borek, 27. VI. 2011, 2 ♂♂, 1 ♀, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

5861: Bohemia or., Bělečko, 13. VII. 1974, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, náhorní plošina, okraj lesa, 7. V. 2008, 3 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, Buky, 23. VI. 2020, 1 ex., F. Pavel leg., J. Mertlik coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, bez data (Laibner 1977).

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, luční formace v nivě řeky Orlice, 8. V. 2008, 2 ex., J. Pavlíček leg., det. 2009 et coll.

5861: Bohemia or., Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, pískovna, 26. VI. 2014, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

5862: Bohemia or., Bědovice, 7. V. 2009, 2 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; písník, 20. VI. 2009, 1 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 13. VI. 1942, 1 ♀, J. Čejka leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2011; 19. V. 1986, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 22. V. 1986, 1 ex.; dtto, 18. V. 1988, 3 ex.; dtto, 19. V. 1988, 1 ex.; dtto, 4. VII. 1991, 1 ex.; 18. V. 1987, 3 ex., oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Suté břehy, 19. V. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, Křivice, motokrosový areál, 5. V. 2015, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí env., Světlá, písník (5862d), 7. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí [Rašovice], pískovna (5862b), 7. V. 2002, 2 ♂♂, oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 21. V. 2009, 1 ex., oklep větví; dtto, 31. V. 2016, 1 ♂, oklep větví borovice.

5862: Bohemia or., Lípa nad Orlicí, 3. V. 1983, 1 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.

5862: Bohemia or., Nová Ves u Týniště nad Orlicí, 29. V. 1988, 2 ex., J. Voda leg. et coll., J. Mertlik det.; dtto, 1. VI. 1991, 1 ex.; 31. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5864: Bohemia or., Pěčín, soutok Zdobnice a Říčky env., 31. V. 2016, 1 ♂, oklep větví lípy u usedlosti č. p. 209, J. Mertlik leg. et coll.

5942: Bohemia occ., Slavkovský les, Pluhův bor, 3. VI. 1994, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5945: Bohemia occ., Rabštejn nad Střelou, 1995, 1 ex., J. Krošlák leg. (Mertlik 2011, Týr 2014)

5945: Bohemia occ., Manětín, Chlumská hora [6045], 10. V. 2003, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. et coll. (Mertlik 2011, Týr 2014).

5946: Bohemia occ., Podbořánky, 9. VI. 2010, 1 ex., V. Týr leg. (Týr 2014).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5949A4), 20. V. 1989, 2 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 12. V. 1993, 3 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 5. VII. 1993, 5 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 23. V. 1999, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 18. VI. 1995, 23 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 27. VII. 1995, 11 ex., oklep větví lípy (Rébl 2010); 1. VII. 2008, oklep větví kvetoucí lípy (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 17. V. 2002, 1 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010).

5949: Bohemia centr., Městečko, bez data, 1 ex., J. Černý leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

5949: Bohemia centr., Křivoklát env., 9. V. 2008, 1 ♂, Z. Jindra leg. et coll., B. Zbuzek det. 2012.

5949: Bohemia centr., Velká Buková – PR Nezabudické skály (C11), 10. VI. 1997, subxerofilní doubrava, J. Januš leg., K. Rébl det. (Januš 2016).

5949: Bohemia centr., Velká Buková – PR Nezabudické skály (C12), 17. V. 2002, subxerofilní doubrava, J. Januš leg., J. Bednář det. (Januš 2016).

5950: Bohemia centr., Hýskov (A2), 5. V. 2013, 3 ex., křovinné společenstvo na výslunném pahorku v údolí Berounky, oklepem Corylus avellana, preparovány laterální a mediální sklerity bursy copulatrix, J. Januš leg. (Januš 2016).

5951: Bohemia centr., Praha, Stodůlky, U Hájů (5951b), 22. VI. 2003, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5951: Bohemia centr., Praha, Divoká Šárka (5951b), 28. VI. 2008, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll).

5951: Bohemia centr., Praha, Motol, Kalvárie – severní část (5951b), 5. VI. 2001, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

5951: Bohemia centr., Praha 5, Cibulka (50, 0675N; 14, 3562E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5952: Bohemia centr., Praha, Modřany, 27. V. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, VI. 1997, 1 ex.

5952: Bohemia centr., Praha, Barrandovské skály, V. 2001, 5 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha 6, Břevnovský klášter (50, 0878N; 14, 3578E), 3. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5952: Bohemia centr., Praha, les Kunratický (Krčský), VI. 1974, 2 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

5952: Bohemia centr., Praha, Kunratice, V. 1991, 20 ex., V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, V. 1994, 1 ex.

5953: Bohemia centr., Praha 9, Hrdlořezy, vrch Smetanka (50, 0973N, 14, 5146E), 24. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

5954: Bohemia centr., Praha – Klánovice, 14. VI. 2008, 1 ♂, 1 ♀, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2010.

5955: Bohemia centr., Chroustov u Radeče, V. 2003, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5956: Bohemia centr., Pňov u Kolína, 19. V. 1993, 1 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5957: Bohemia centr., Velký Osek (5957a), 27. IV. 2009, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5957: Bohemia centr., Veltruby, 19. V. 2012, 1 ♀, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5957: Bohemia centr., Veltruby, Veltrubský Luh, 19. V. 2012, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5957: Bohemia centr., Ohrada u Kolína, 20. V. 1998, 2 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

5957: Bohemia centr., Ohaře env., 19. V. 2013, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

5957: Bohemia centr., Kolín env., Hánín, 17. IV. 2016, 2 ♂♂, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

5957: Bohemia centr., Konárovice – Jelen, 1. V.- 13. VII. 2013, 4 ♂♂, M. Linhart, P. Moravec, I. Rus et P. Vonička leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2013; 15. VI. 2013, 1 ♀, P. Vonička leg., M. Linhart coll., B. Zbuzek det. 2013.

5957: Bohemia centr., Jelen pr. Býchory (50°02'57"N, 15°16'45"E), 1.-19. V. 2013, 1 ex., nárazová past v koruně Quercus robur (mrtvý), roztok cukru ve víně, M. Linhart, P. Moravec, I. Rus & P. Vonička leg., B. Zbuzek det., P. Moravec coll.; dtto,15. VI. - 13. VII. 2013, 1 ex.

5957: Bohemia centr., Starý Kolín, V Souškách, 17. V. 2015, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., P. Brůha det. 2015.

5957: Bohemia centr., Volárna, Bačov forest, nárazová past, 25. V.-16. VI. 2012, 1 ex., P. Moravec & P. Vonička leg., P. Brůha det. 2014, P. Vonička coll.

5958: Bohemia centr., Bernardov, 16.- 23. IV. 1989, 1 ex., P. Viktora leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia centr., Uhlířská Lhota, Rasochy, 26. IV. 2014, 2 ♂♂, na travinách na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Chvaletice, 25. VI. 1994, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, 6. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia or., Labské Chrčice, Merenda, písečná duna pod elektrovody (50°3'6.595"N, 15°25'1.917"E), 21. V. 2017, 6 ex., oklep větví, 1 ♂ J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, V Mošnici, 7.- 8. V. 2010, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 3. VI. 2011, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015; 21. V. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, Národní hřebčín – Mošnice, 23. VI. 2010, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5958: Bohemia centr., Kolesa, Soudník (5958b), 17. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5958: Bohemia or., 1 km E of Labětín, PP Votoka, 10. VI. 2010, 1 ex., B. Mocek leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5959: Bohemia or., Semín, lesní duna, 21. V. 2017, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, Mělice, písník, 20. V. 2002, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Přelouč, VKP Slavíkovy ostrovy, 17. V. 2001, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2002 (Mikát, Mocek et Zámečník 2004); dtto, 26. VI. 2001, 1 ex.

5959: Bohemia or., Bezděkov – elektrovody, 6. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 18. VI. 2017, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice (5959b), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Živanice, Nerad, 21. V. 2017, 20 ex. observ., oklep větví keřů a stromků na holoseči u silnice, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5959: Bohemia or., Valy u Přelouče, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník a ryb. Matka, 7. VI. 2009, 5 ex., L. Roudný leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, 7. VII. 1984, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 22. V. 1999, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 9. V. 2006, 5 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 17. V. 2006, 5 ex., osmyk, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 30. IV. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 2019, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, Na kovárně, motokrosový areál (50°5'24.904"N, 15°42'27.088"E), 13. VI. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 30. IV. 2010, 1 ex.; dtto, 24. V. 2010, 1 ex., oklep větví.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč, severovýchodní okraj golfového hřiště 30. IV. 2010, 2 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 24. V. 2010, více ex., oklep větví.

5960: Bohemia or., Ráby, 9. V. 2016, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017; 4. V. 2018, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

5960: Bohemia or., Stéblová, 10. V. 1987, 2 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

5960: Bohemia or., Hrádek env., 24. V. 2006, 5 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Pardubice, 20. V. 1994, 3 ex., J. Odehnal leg., J. Klouček coll., J. Mertlik det.

5960: Bohemia or., Pardubice, u starých ramen Labe, 10. VI. 2006, 1 ex., prosev, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5960: Bohemia or., Pardubice env., rezervace Baroch, 1. V. 2004, 1 ex., R. Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 7. V. 2017, 2 ♀♀, oklep větví dubů na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Kunětice, 7. V. 2013, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, 9. V. 2006, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, jihozápadní svahy, 7. V. 2007, 2 ex., třešňový sad, M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Kunětická hora, severní svah, 24. V. 2007, 1 ex., Corylus, Quercus, M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2008.

5960: Bohemia or., Staré Ždánice (5960a), 20. V. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Srch env., 1. V. 2006, 1 ex., okraj lesa, oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Černá za Bory, písečný přesyp u železniční trati, 21. IV. 2009, 5 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Sezemice, 13. V. 2019, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Sezemice, u silnice na Časy, 7. V. 2017, 2 ♂♂, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Veská – Vesecký kopec, 12. V. 2008, 1 ex., V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

5961: Bohemia or., Malolánské – Veská, okraj lesa u písčité cesty, 21. IV. 2009, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Albrechtice nad Orlicí, U Myslivny, 19. V. 2018, 5 ♂♂, 2 ♀♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Borohrádek (58-5962), bez data (Laibner 1974); bez data (Laibner 1977); 1967-1971, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1981); bez data, 6 ex. (Laibner 1983); bez data (Laibner 1985).

5962: Bohemia or., Nová Ves u Čermné nad Orlicí, bez data (Laibner 1977); [Nová Ves u Plchůvek], 15. VI. 1972, 1 ex., v letu, S. Laibner leg. (Laibner 1982); 13. V. 1990, 3 ex., K. Poláček leg., J. Mertlik coll.

5962: Bohemia or., Lodrant u Uherska, bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Jaroslav, Řeháč, 20. V. 2004, 12 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 19. V. 2005, 3 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

5962: Bohemia or., Prochody, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972), bez data (Laibner 1977).

5962: Bohemia or., Újezd, 1965-1970, více ex., S. Laibner leg. (Laibner 1972).

5966: Bohemia or., Králíky (50°04.850'N, 16°45.380'E), 26. V. 2008, 1 ex., na cestě před nádražím, M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6045: Bohemia occ., Manětín, bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík leg. (Týr 2014).

6048: Bohemia centr., Týřovice, 7. VI. 1980, 1 ♂, K. Rébl leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2011.

6048: Bohemia centr., Skryje – II, 18. V. 1974, 1 ex., S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 1. VII. 1980, 127 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 7. VI. 1987, 2 ex., oklep větví habru (Rébl 2010); 27. VI. 1987, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 18. V. 1988, 7 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 16. VI. 1988, 1 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); 17. V. 1989, 6 ex., oklep větví kvetoucího hlohu (Rébl 2010); 20. VI. 1992, 4 ex., oklep větví dubu (Rébl 2010); dtto, 27. V. 2001, 2 ex.; 29. V. 2016, 1 ♀, J. Plecháč leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, 16. V. 2015, 1 ♂, A. Šíma leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016; 30. VI. - 27. VII. 2020, 2 ex., nárazová past, H. Rothová leg., B. Zbuzek det.; dtto, 15. V. 2020, 2 ex., sklep; dtto, 3. VI. 2020, 1 ex.; dtto, 30. VI. - 27. VII. 2020, 1 ex., nárazová past; dtto, 27. VII. 2020, 2 ex., dutina.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, NPR Týřov, Vysoký vrch, 28. V. 2016, 3 ♂♂, 1 ♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

6048: Bohemia centr., Karlova Ves, NPR Týřov, Týřovické skály (B8), 20. V. 2001, 3. V. 2009, 1 ♂, smyk podrostu doubravy, J. Januš leg. (Januš 2016); 28.-29. V. 2016, 1 ex., J. Plecháč leg., M. Brabec coll., J. Mertlik det. 2020.

6049: Bohemia centr., Branov, VI. 1987, 1 e., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

6049: Bohemia centr., Karlova Ves, VI. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

6049: Bohemia centr., Nová Huť [Neuhütten], VI. 1896, 1 ex., sběratel neuveden, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., Beroun, V. 1968, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1988, 1 ex.; dtto, V. 1984, 1 ex.; dtto, VI. 1984, 1 ex.; dtto, V. 1992, 1 ex.

6050: Bohemia centr., Český kras, Srbsko – Doutnáč, 6. VI. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6050: Bohemia centr., Srbsko – Koda, bez data, 10 ex., J. Obenberger leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 26. V. 1993, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6050: Bohemia centr., Srbsko, 19. VII. 1962, 1 ex., V. Karas leg. et det. 2003; VI. 1972, 1 ex., V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6050: Bohemia centr., Český kras, mezi Karlštejnem a Srbskem, 15. V. 2004, 1 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Český kras, Zadní Třebáň, obec, 20. V. 2004, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

6051: Bohemia centr., Karlštejn, 15. VII. 1962, 1 ex., V. Karas leg. et det. 2003; 31. V. 2002, 1 ex., J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 25. VII. 1982, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6052: Bohemia centr., Radotín, 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Komořany, u Vltavy (6052a), 9. V. 1998, 3 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); dtto, 12. VI. 2004, 4 ex.

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava u Modřan a Komořan, 26. VI. 1991, 1 ex., niva řeky, smyk, J. Strejček leg. (Strejček 2005); dtto, V. 1996, 5 ex.; dtto, VI. 2001, 1 ex.

6052: Bohemia centr., Praha, řeka Vltava od Tróje po Drahaňskou rokli, V. 1998, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, Krňák, tůň u Zbraslavského zámku, VI. 1991, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Praha 16, Zbraslav, Krňov (49, 9624N; 14, 3542E), 3. VI. 2017, 1 ex., nárazová past, J. Zemanová leg., B. Zbuzek det.

6052: Bohemia centr., Praha, Závist, bez data, 1 ex., bez jména sběratele, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, 1 ex., J. Obenberger leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 22. V. (rok neuveden), 1 ex., J. Zeman leg., NMMP, L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 24. V. (rok neuveden), 1 ex., J. Zeman leg., NMMP, L. Hromádka det. 1993 (jako D. rubripes), J. Mertlik det. 2010; 6. VII. (rok neuveden), 2 ex., J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 22. V. (rok neuveden), L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 8. VI. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1953, 1 ex., J. Krupka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det.; 1. VI. 1955, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 31. V. 1965, 1 ex., P. Čermák leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav (Závist), Šance (Točná), bývalé keltské hradiště blíže Komořan, 15. VII. 1997, 1 ex., zakrslá doubrava, oklep, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997 (Strejček 2005).

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 30. V. (rok neuveden), J. Zeman leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1958, 1 ex., bez jména nálezce, V. Dušánek coll., J. Mertlik det.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, vrch Homole, 30. VI. 1980, 1 ex., skalní step/břidlice, lesostep, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1981.

6057: Bohemia centr., Pašinka, údolí Polepky, 6. VI. 2009, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

6058: Bohemia centr., Kačina, 24. IV. 2000, 1 ex., L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 27. IV. 2000, 1 ex.

6058: Bohemia centr., Horka 1, okraj pole 250m SZ od obce, 6. V. 2017, 5 ♂♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

6058: Bohemia centr., Brambory, okraj lesa 350m SZ od obce, 6. V. 2017, 5 ♂♂, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bohemia or., Lipoltice, U Široké cesty, 24. V. 2019, 1 ♂, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

6059: Bohemia or., Choltice, Ledec, Ledecká obora, 24. V. 2019, 1 ♂, v kůrovcovém lapači, J. Mertlik leg. et coll.

6064: Bohemia or., Ústí nad Orlicí, bez data, 1 ex., K. Syrovátka leg., L. Hromádka det. 1993 (jako D. equiseti), NMMP, J. Mertlik det. 2010.

6142: Bohemia occ., Pavlovice, 7. VI. 2003, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6151: Bohemia centr., Svinaře, 24. V. 1989, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6153: Bohemia centr., Těptín, 26. V. 1985, 1 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

6155: Bohemia centr., Vraník, 22. V. 2015, 4 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6158: Bohemia centr., Tupadly, 11. V. 2015, 4 ex., M. Kavka leg., det. et. coll.

6162: Bohemia or., Bor u Skutče, V. 1967-1973, několik ex., S. Laibner leg. (Laibner 1977).

6246: Bohemia occ., Plzeň env., 11. V. 2000, 2 ex., J. Macek leg., B. Zbuzek det. 2005, J. Velc coll.

6251: Bohemia centr., Brdy, Dobříš, Kodetka, VII. 1936, 1 ex., na trávě v lese, J. Borovička leg., OMMC, J. Mertlik rev. 2010.

6251: Bohemia centr., Dobříš, Dobříšský park, 10. V. 2018, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

6251: Bohemia centr., Dražetice, 11. V. 2010, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det 2012.

6257: Bohemia centr., Bohdaneč, 18. VI. 1974, 1 ♀, A. Honěk leg., VÚRV, B. Zbuzek det. 2016.

6346: Bohemia centr., Litice, 3. VII. 1996, 1 ex., Z. Doležal leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6346: Bohemia centr., Štěnovice, doubrava na severním okraji, 16. VI. 1995, 3 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.

6350: Bohemia centr., Příbram, Bohostice, 440m (6350d), 14. VI. 2013, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6350: Bohemia centr., Příbram, Pichce v. 571,3m (6350a), 4. VI. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6351: Bohemia centr., Příbram, Velká, 2. V. 2002, 35 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 5. VI. 2011, 7 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

6351: Bohemia centr., Příbram, Kamýk n V., 330m (6351c), 17. VI. 2012, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

6351: Bohemia centr., Třtí, vrch Cholínská, 25. IV. 2007, 3 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6351: Bohemia centr., Líchovy u Sedlčan, V. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 9. V. 2009, 2 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6351: Bohemia centr., Příbram, Líchovy, V Sečích, 405m (6351b), 20. IV. 2009, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; dtto, 17. V. 2009, 2 ex.

6351: Bohemia centr., Velká, skály nad Vltavou, 8. V. 1998, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

6351: Bohemia centr., Přední Chlum, 29. V. 2005, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2007.

6351: Bohemia centr., Chramosty (6351b), 15. VI. 1996, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 23. V. 2008, 2 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; dtto, 1 ex., J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

6352: Bohemia centr., Sedlčany, 23. V. 1995, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 12. V. 1997, 2 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 17. VI. 1997, 1 ex., A. Trmal leg. et coll. (Trmal 2008); 7. V. 2007, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

6443: Bohemia occ., Horšovský Týn, zámecký park, 400m (6443d), 20. VI. 2001, 4 ex., J. Lahoda leg., det. 2003 et coll.; dtto, 28. IV. 2003, 2 ex.; dtto, 6. V. 2003, 1 ex.; dtto, 30. V. 2003, 1 ex.; 8. V. 2008, 2 ex., J. Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

6551: Bohemia centr., Dobříš (6551?), 1. V. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6551: Bohemia centr., Lickovice, 11. VI. 1986, 2 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. 2005.

6746: Bohemia occ., Lešišov, 13. VI. 1980, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 23. V. 1982, 3 ex., A. Sieber leg., det. et coll.; dtto, 13. V. 2001, 6 ex.

6747: Bohemia occ., Sušice, 14. VI. 1996, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

6750: Bohemia mer., Ražice, Lhota u Kestřan, 13. V. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 20. V. 1985, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.; 9. VI. 1989, 1 ♂ (f. typ), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; 17. V. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 24. VI. 2001, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 14. VI. 2002, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008; 4.- 6. VII. 2002, 1 ex., F. Houška leg., det. 2004 et coll.; 2. V. 2003, 2 ex., F. Houška leg., det. 2004 et coll.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Munické aleje, 19. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 22. V. 2003, 2 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 24. V. 2003, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012; 5. VI. 2003, 1 ex., J. Klečka leg. et coll., F. Houška det. 2012.

6954: Bohemia mer., Lužnice, 23. VI. 1965, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.

6954: Bohemia mer., Lomnice nad Lužnicí, Koclířov (ryb.), 5. V. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008.

6954: Bohemia mer., Stará Hlína, 8. V. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6955: Bohemia mer., Stráž nad Nežárkou, VII. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7054: Bohemia mer., Třeboň, 3. VII. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008.

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, V.- VI. 1965, J. Niedl leg. et coll. (Deneš et Niedl 1973); 22. V. 1998, 1 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 4. VI. 1967, Čech leg. (Deneš et Niedl 1973).

7055: Bohemia mer., Lutová, 28. IV. 2007, 7 ex., A. Sieber leg., det. et coll.

7152: Bohemia mer., Třísov 26. V. 1995, 1 ex., V. Karas leg., det. 2003 et coll.

7155: Bohemia mer., Halámky, V. 1958, K. Deneš leg. (Deneš et Niedl 1973).

 

ČESKO (Moravia):

5668: Moravia bor., Javorník, Jánský vrch, 14. V. 2012, 3 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

5669: Moravia bor., Vidnava env., PR Vidnavské mokřiny, V. 2018, 1 ♂, 2 ♀♀, R. Gabriš leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

6275: Moravia bor., Paskov [Paskau, selten], bez data (Reitter 1870).

 
 
SLOVENSKO:

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch [Hegyfarok], Vŕšok, 1. V. 2014, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, Kováčov env., NPR Burdov, 20. IV. 2019, 1 ♂, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, Kováčov env., Burdov – Vyšehradská brána, skalní lesostepi, 1. V. 2013, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

Poznámka. Nálezy Dicronychus cinereus z území dalších států zde neuvádím, protože budou předmětem mého dalšího studia, viz poznámky k variabilitě laterálních a mediálních skleritů BC.

 

Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) stat. n.

     Tento druh vytváří tři koloritní formy. Typická forma má černé tělo se světlými (žlutými) krovkami. Druhá forma je f. kyselyi, která má černé tělo, krovky tmavé se světlými ramenními skvrnami různé velikosti. Třetí forma má tělo i krovky černé – její zbarvení je stejné, jako u typické (černé) formy druhu D. cinereus. V následujícím textu tyto formy uvádím jako f. typ., f. kyselyi a f. nigrum.

Typová lokalita: Německo.

Rozšíření: Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko.

Poznámka. Nález jednoho kusu Dicronychus testaceus stat. n. v Rusku (Volgograd, Sarepta) bude nutné potvrdit novými nálezy.
 

ČESKO (Bohemia):
5852: Bohemia centr., Praha, Stromovka, 18. V. 2007, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011: 142 jako D. cinereus).
 
ČESKO (Moravia):

6267: Moravia bor., Litovel env., Moravičany (6267b), 30. VI. 2019, 1 ♂ (f. nigrum), O. Nakládal leg. et coll., B. Zbuzek det. 2021.

6267: Moravičany, PR Doubrava, 9. V. 2020., více ex., (f. typ a f. nigrum), oklep hlohu a lípy, V. Dušánek observ. et det.; dtto, 18. V. 2020, více ex.; dtto, 1. VI. 2020, více ex.

6267: Nové Mlýny, u jezu, oklep kvetoucí lípy, 22. V. 2020, (f. typ. a f. nigrum), více ex., V. Dušánek observ. et det.

6369: Moravia bor., Olomouc [Olmütz, selten (Klug)], bez data, 1 ex. (f. typ.) (Reitter 1870).

6464: Moravia mer., Hodonín (6464c), 7. VI. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), M. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6765: Moravia mer., Brno, Řečkovice, 2005, 1 ex., R. Schles leg. et det. 2007.

6863: Moravia mer., Biskoupky, Biskoupský kopec, 10. V. 2015, 3 ♂♂ (f. typ.), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

6863: Moravia mer., Senorady, PR Údolí Oslavy a Chvojnice, 29. V. 2010, 4 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2011.

6869: Moravia mer., Buchlovice env., Barborka, 11. V. 2016, 1 ♂, 1 ♀, (f. nigrum), oklep větví, J. Mertlik leg. det. et coll.

6969: Moravia mer., Chřiby, Buchlovské kopce, 21. V. 2017, 2 ♂♂ (f. nigrum), L. Kašpar leg., J. Plecháč coll., J. Mertlik det. 2020.

6869: Moravia mer., Chřiby, Buchlovice env., Barborka, Čertovo sedlo, 18. V. 2004, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6870: Moravia mer., Chřiby, Břestek env., Břestecká skalka, 18. V. 2004, 2 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.

6963: Moravia mer., Jamolice env., hrad Templštýn, 15. V. 1967, 1 ex., listnaté stromy, odpoledne, polojasno, Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. jako D. cinereus.

6963: Moravia mer., Biskoupky vill. env, 30. V. 2010, 1 ♀, J. Schneider leg. et coll. B. Zbuzek det. 2010.

6965: Moravia mer., Žabčice – Smolín, příkop u silnice, 16. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

6965: Moravia mer., Smolín – Medlov, Jihlava river, 16. V. 2005, 1 ex. (f. nigrum), oklep pobřežní vegetace, J. Mertlik leg. et coll.

6965: Moravia mer., Medlov – Hrušovany, násep silnice, 16. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.

7063: Moravia mer., Hostěradice (7063b), 7. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det., JMMZ.

7063: Moravia mer, Oleksovice, 14. IV. 2006, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7065: Moravia mer., Vranovice, 14. V. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pohořelice – Nová Ves, 31. V. 2008, 1 ex. (f. nigrum), J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 21. V. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. J. Hlisnikovský, NMMP, J. Mertlik det. 2010; V. 1959, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 13. VI. 1982, 1 ♀ (f. kyselyi), V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det.; bez data, 10 ex. (Laibner 1983); 23. V. 1983, 1 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), V. Karas leg., det. 2003 et coll.; VI. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; VII. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 11. V. 1990, 2 ex. (f. nigrum), O. Kapler leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.); 9. VI. 1990, 2 ex., J. Nežerka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 5. VI. 1993, 1 ex., J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; V. 1994, 3 ♂♂ (f. nigrum, f. kyselyi a f. typ.), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 1. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg., J. Větrovec coll., J. Mertlik det. 2016; 7. V. 1994, 1 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 23. V. 1994, 1 ex., J. Nežerka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; V. 1995, 6 ex., V. Nový leg., J. Lahoda det. 2005 et coll.; 6. VI. 1996, 1 ♀ (f. typ.), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 15. VI. 1996, 2 ex., M. Zúber leg., det. 2008 et coll.; 28. IV. 2001, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. VI. 2001, 10 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 6. VII. 2001, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 4. V. 2002, 1 ex., L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 8. V. 2002, 1 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 9. V. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. 2008 et coll.; 8. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.; 9. V. 2003, 5 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 16. VI. 2003, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 14. V. 2004, 4 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 15. V. 2004, 5 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 23. VI. 2004, 1 ex. (f. kyselyi), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. IV. 2005, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 22. V. 2005, 1 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 23. V. 2005, 1 ex. (f. typ.), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 25. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7065: Moravia mer., Pouzdřany env., step, 28. V. 1991, 2 ♂♂, 1 ♀, okraj lesa, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996; 3. VI. 1991, 2 ♂♂, okraj lesa, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996; 2. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), J. Mertlik leg. et coll.; 6. VI. 1996, 1 ex. (f. kyselyi), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 30. IV. 2005, 2 ex., A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 28. IV. 2012, 1 ♂, P. Včelička leg. et coll., Z. Zbuzek det. 2012; 6. VI. 2017, 8 ♂♂ (f. typ), 1 ♂ (f. nigrum), 20 ♀♀ (f. typ.a f. kyselyi), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, Pouzdřanská step – Kolby, 6. VI. 2020, 1 ♀ (f. typ.), T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

7065: Moravia mer., Uherčice, bez data (Jagemann 1940, Tajovský 1985); 12. V. 1997, 2 ex., L. Klíma leg. et coll., J. Mertlik det.

7065: Moravia mer., Pasohlávky, 24. V. 2005, 3 ex. (f. typ., f. kyselyi a f. nigrum), P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7067: Moravia mer., Kobylí, 8. V. 2002, 1 ex. (f. typ.), K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7067: Moravia mer., Kyjovská pahorkatina, Kobylí env., 1. VI. 1995, 1 ♀, J. Háva leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7067: Moravia mer., Čejč env., bez data (Jagemann 1940, Tajovský 1985); VI. 1940, 1 ex. (f. typ.), A. Hoffer leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006; 25. V.- 6. VI. 1942, 1 ex. (f. typ.), A. Matějka leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 29. V. 1947, 1 ex. (f. kyselyi), A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006; 18. V. 1977, 1 ex. (f. typ.), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 4. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; 8. V. 1992, 2 ♂♂, 2 ♀♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013; VI. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 1. VI. 1995, 1 ex., M. Kovařík leg. et coll., J. Pavlíček det. 2001; VI. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 13. V. 2000, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 2. VI. 2001, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 12. IV. 2003, 2 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 16. V. 2003, 1 ex. (f. kyselyi), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 14. V. 2008, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Gahai leg. det. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

7067: Moravia mer., Čejč, Bílý kopec, 24. V. 2002, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013; 16. VI. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

7067: Moravia mer., Čejč env., Špidláky, V. 2001, 1 ♀ (f. kyselyi), J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

7067: Moravia mer., Čejkovice – Špidláky, 14. V. 2008, 1 ♂, 4 ♀♀, J. Gahai leg. det. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

7068: Moravia mer., Mutěnice, bez data, 1 ex. (f. typ.), J. Bechyně leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; dtto, 9 ♂♂ (f. nigrum), 1 ♂ (f. kyselyi), 3 ♀♀ (f. typ.), J. Bechyně leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; 12. V. 1994, 2 ♀♀ (f. kyselyi), smyk travin na železničním náspu, J. Mertlik leg. et coll. Mertlik det. 2004.

7069: Moravia mer., Vacenovice, PP Jezero, 16. V. 2017, 2 ♂♂, K. Resl leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

7069: Moravia mer., Bzenec, VII. 1995, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; 7. V. 1999, 1 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det.; 15. V. 2001, 7 ex., na borovici, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det.; 2. VII. 2001, 2 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 12. IV. 2002, 2 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 16. V. 2004, 1 ♀ (f. kyselyi), A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 18. V. 2008, 2 ex. (f. kyselyi a f. typ.), T. Kubíček leg., K. Doležel det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 12. VI. 2017, 1 ♂, K. Resl leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

7069: Moravia mer., Bzenec env. (7069d), 24. V. 1998, 3 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), písčina, J. Strejček leg., J. Mertlik det. 2016 (non-coll.).

7069: Moravia mer., Bzenec, cvičiště, 8. V. 2008, 4 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7069: Moravia mer., Bzenec – přívoz, V. 1994, 1 ♀ (f. typ.), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 20. V. 1996, 2 ♂♂ (f. nigrum a f. kyselyi), 1 ♀ (f. kyselyi), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 2. VI. 1996, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; 8. VI. 1997, 1 ex., písčina u železniční trati, smyk, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 1997; 10. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2004, 1 ex. (f. typ.), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 4. VII. 1997, 1 ex. (f. kyselyi), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 9. V. 1997, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. 2008; 7. VI. 1997, 1 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 8. V. 1998, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 19. X. 2002, 1 ex., M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 11. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.; 29. IV. 2004, 1 ex. (f. typ.), K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 28. IV. 2008, 4 ex. (f. kyselyi), oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2008, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 2. V. 2009, 1 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009; 8. V. 2012, 2 ♂♂ (f. kyselyi a f. nigrum), J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

7070: Moravia mer., Moravský Písek, 1. VII. 2002, 1 ex., V. Němec leg., F. Houška det. 2008 et coll.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, 13. V. 1994, 1 ex., J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; 18. V. 1996, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det., JMMZ.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, Braitava, 6. V. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, Ledové sluje, 12. VI. 1991, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 4. VI. 1997, 1 ex., Z. Kraus leg. et. det., JMMZ.

7161: Moravia mer., Lukov, Nový Hrádek, 7. VI. 1991, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 6. V. 2002, 1 ex. (f. kyselyi), S. Bílý leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010.

7161: Moravia mer., Čížov, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7161: Moravia mer., Čížov dist., 15. V. 1994, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Čížov, les, Vinohrad, 2. VI. 2012, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

7161: Moravia mer., Čížov, Hargeggská stráň, 3. VI. 1995, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7161: Moravia mer., Podyjí, Hargegg, 7. V. 1992, 1 ex., V. Švihla leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 10. V. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., Podyjí, 2 km NW Hnánice, Šobes, 3. VI. 1994, 1 ex., M. Mikát leg., RMHK, J. Mertlik det. 2002; 14. V. 1997, 2 ex., Z. Kraus leg. et. det., JMMZ.

7161: Moravia mer., Hnanice, Podyjí, Šobes, okolí Dyje, 6. VI. 2015, 1 ♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7161: Moravia mer., Podyjí, Podmolí – Šobes, 11. VII. 1994, 1 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 2. V. 1997, 3 ex., M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 9. V. 1998, 1 ex. (f. typ.), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 17. VI. 1999, 2 ex. (f. kyselyi), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 27. V. 2001, 3 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. nigrum), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 26. VI. 2001, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008.

7161: Moravia mer., Podyjí, Šobes, V. 1993, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 12. V. 1994, 1 ex. (f. typ.), 11 ex. (f. nigrum), S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004 (1 ex. det. jako D. equiseti), J. Mertlik rev. 2010; 11. VI. 1997, 1 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 28. V. 1998, 5 ex., V. Švihla leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2001; 9. VI. 1998, 2 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 8. V. 2002, 1 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 2003, 3 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7161: Moravia mer., Havraníky/Hnanice, Staré vinice (7161-62), 11. V. 2016, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

7161: Moravia mer., Podmolí, VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7162: Moravia mer., Znojmo, bez data, 2 ex. (f. typ. a f. kyselyi), J. Matoušek leg., J. Fiala coll. in MZMB, J. Mertlik det. 2009; 1931, 3 ex., bez jména sběratele, Z. Kraus det., JMMZ.

7162: Moravia mer., Znojmo env., 13. V. 1999, 1 ex. (f. kyselyi), J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7162: Moravia mer., Znojmo, Hradiště, V. 1993, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 18. V. 1996, 2 ♂♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 10. V. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. 2008; 19. V. 2004, 1 ex., T. Popelka leg. coll., J. Mertlik det. 2016.

7162: Moravia mer., Znojmo, Kraví hora, VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 6. V. 2004, 2 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 20. V. 2005, 1 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7162: Moravia mer., Liščí skála, V. 1993, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7162: Moravia mer., Znojmo, Popice, 14. V. 1994, 4 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 19. V. 1996, 1 ♂ (f. nigrum), 2 ♂♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.), 2 ♀♀ (f. typ.), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 12. V. 2001, 4 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. kyselyi), M. Škorpík leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7162: Moravia mer., Havraníky, 5. IV. 2007, 1 ♀, J. Gahai leg. det. et coll., B. Zbuzek det. 2010; 21. V. 2013, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; 28. V. 2016, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7162: Moravia mer., Znojmo, Havranické vřesoviště, 8. V. 2006, 1 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.

7163: Moravia mer., Božice u Znojma, bez data (Tajovský 1985); 11. V. 1980, 1 ♀ (f. typ.), K. Tajovský leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

7163: Moravia mer., Božice – Hrádek (71-7263), 16. V. 2006, 3 ex., na travinách na okraji silnice, J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Dobré Pole, PR Slanisko, 8. V. 2015, 1 ♂, K. Resl leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

7165: Moravia mer., Bavory, 3. V. 2007, 1 ♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7165: Moravia mer., Dolní Dunajovice, 24. VI. 2008, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008; 24. VI. 2010, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

7165: Moravia mer., Mikulov env., Svatý Kopeček, 26. VI. 1991, 1 ♂, 1 ♀, listnatý les, smyk, J. Strejček leg., det. 2012 et coll.

7165: Moravia mer., Mikulov, PR Turold, 11. VI. 2013, 2 ♀♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7165: Moravia mer., Mikulov, PR Šibeničník, 12. V. 2006, 1 ♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7165: Moravia mer., Klentnice, 4. V. 1989, 1 ♀ (f. typ.), Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.

7165: Moravia mer., Klentnice, Stolová hora, 10. VI. 2011, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Klentnice, Sirotčí hrádek, 10. VI. 2011, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Klentnice – soutěska, 6. V. 2008, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7165: Moravia mer., Pálava, Sedlec Pískovna, 24. V. 2007, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2007.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, bez data, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1928, 1 ex., A. Hoffer leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik det. 2010; 23. V. 1936, 5 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., coll. J. Hlisnikovský in NMMP, J. Mertlik det. 2010; V. 1963, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; VI. 1963, 1 ex., J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik rev. 2010.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, VI. 1965, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll. (Pavlíček 1987, Vávra 1996); 3. VI. 1978, 1 ex. (f. typ.), M. Honců leg. et det., VMČL, J. Mertlik rev. 2010; 24. V. 2008, 4 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

7165: Moravia mer., Pavlovské vrchy, Pálava, vrch Děvín, 29. V. 1991, 1 ♂, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996; 2. VI. 1991, 2 ♀♀, lesostep, oklep, J. Strejček leg. et coll., L. Hromádka det. 1996.

7165: Moravia mer., Pavlov, vrch Děvín, 21. V. 2020, 9 ♂♂ (f. kyselyi), 4 ♂♂ (f. nigrum), 7 ♀♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. nigrum), oklep větví keřů a stromů, J. Mertlik leg. et coll.

7165: Moravia mer., Pavlov, NPR Děvín, Děvčičky, 8. V. 2014, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7165: Moravia mer., Pálava, Pavlov, 27. V. 1988, 1 ♀ (f. kyselyi), oklep lip na okraji lesa, J. Mertlik leg. et coll.; 21. V. 1999, 1 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.; 9. V. 2013, 1 ♀, J. Kovář leg., J. Kovář coll., B. Zbuzek det. 2014.

7165: Moravia mer., Pálava, Vysoký roh, 10. V. 2009, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2009.

7166: Moravia mer., Pálava, Mušlov, pískovna, 23.- 26. VI. 2008, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008.

7166: Moravia mer., Pavlovské kopce, 19. V. 1934, 1 ex., O. Kodym leg., B. Zbuzek det. 2006, P. Číla coll.

7166: Moravia mer., Milovice, 25. V. 1999, 1 ex., J. Klouček leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 2008, 1 ex., V. Sommer leg. et coll., A. Sieber det.; 9. V. 2008, 1 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 9. V. 2012, 1 ♂, 2 ♀♀, M. Brabec leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014; dtto, 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik det. 2020.

7166: Moravia mer., Milovice env., Milovická stráň, 3. V. 2005, 3 ex. (f. kyselyi, f. typ. a f. nigrum), J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Milovice, obora Bulhary, 1. V. 2009, 1 ♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

7166: Moravia mer., Pálava, Milovický les, 10. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008.

7166: Moravia mer., Zaječí env., vrch Sokolovna, 3. V. 2005, 1 ex. (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), bez data (Tajovský 1985, Vávra 1996); VI. 1964, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, VI. 1969, 1 ex.; dtto, VI. 1970, 1 ex.; 13. VI. 1974, 1 ♂ (f. kyselyi), Sv. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; VI. 1975, 2 ex. (f. kyselyi a f. typ.), M. Honců leg. et det., VMČL, J. Mertlik rev. 2010; 11. VI. 1976, 1 ♀ (f. kyselyi), S. Bílý leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; 29. V. 1978, 1 ex. (f. typ.), J. Horyna leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 30. V. 1982, 1 ♂ (f. typ.), P. Bezděčka leg.; VI. 1983, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1983, 1 ex.; 3. VI. 1984, 1 ex. (f. typ.), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, VI. 1985, 1 ex.; VI. 1985, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; VII. 1985, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1986, 1 ex.; 8. V. 1986, 3 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. typ.), E. Kučera leg., J. Mertlik coll.; VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1987, 1 ex.; dtto, VI. 1987, 1 ex.; dtto, V. 1988, 1 ex.; dtto, IV. 1989, 1 ex.; 20. V. 1989, 1 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 22. V. 1990, 1 ex. (f. kyselyi), J. Horyna leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; VI. 1991, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 20. VI. 1991, 1 ex. (f. kyselyi), P. Horsák leg., J. Bednář coll., J. Mertlik rev. 2008; VII. 1992, 1 ♂ (f. kyselyi), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 5. V. 1996, 2 ex. (f. typ.a f. kyselyi), A. Hamet leg., Z. Vancl coll., J. Mertlik det. 2014; 3. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 11. V. 2002, 1 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. 2008; V. 2004, 1 ♂, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 10. VI. 2008, 1 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.; 15. VI. 2016, 1 ♀ (f. typ.), M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

7166: Moravia mer., Lednice, zámecký park, 1. V. 2004, 2 ex. (f. kyselyi a f. nigrum), A. Šíma leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.

7166: Moravia mer., Lednice, Hubertka, pastevní les u parku, 6. V. 2018, 1 ♂ (f. nigrum), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7167: Moravia mer., Ladná, bez data, M. Hruška leg. (Vávra 1996); 20. V. 1984, 6 ex., oklep hlohu, J. Mertlik leg. et coll.; M. Hruška coll. (Vávra 1996); 14. V. 1993, 1 ex., M. Zúber leg., det 2008 et coll.; 6. V. 2004, 1 ex. (f. typ.), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7167: Moravia mer., Bořetice – Zázmoníky, 7. V. 2016, 2 ♀♀, K. Resl leg. et coll., B. Zbuzek det. 2020.

7168: Moravia mer., Hodonín, bez data, Bezděčka leg. (Tajovský 1985); 1. VI. 1947, 2 ex. (f. kyselyi a f. nigrum), A. Olexa leg., RMHK, J. Mertlik det. 2006; 25. V. 1985, 2 ex. (f. typ.), 3 ex. (f. nigrum), E. Kučera leg., J. Mertlik coll.

7168: Moravia mer., Hodonín, Pánov, 21. V. 2012, 1 ♂, K. Resl leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015; 2. V. 2003, 1 ♀, V. Řebíček leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7168: Moravia mer., Hodonínská doubrava, 12. V. 2010, 1 ♂, Dedek leg., B. Zbuzek det. 2015.

7168: Moravia mer., Hodonín, Mikulčický luh, Skařiny, meandry starého koryta Moravy, 26. IV. 2017, 2 ♂♂ (f. kyselyi a f. nigrum), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7169: Moravia mer., Strážnice, 3. VI. 1947, 1 ex. (f. kyselyi), A. Olexa leg., RMHK coll., J. Mertlik det. 2006.

7263: Moravia mer., Jaroslavice, 8. V. 2003, 1 ex. (f. typ.), S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.   

7263: Moravia mer., Hrádek – Oleksovičky, Horní Jaroslavický rybník env., pobřežní vegetace na pravém břehu Dyje, 16. V. 2006, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.

7264: Moravia mer., Únanov, les Purkrábka, 6. V. 2006, 4 ♂♂, T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

7264: Moravia mer., Hrabětice, Trávní dvůr, 7. V. 2006, 1 ♀, T. Růžička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

7264: Moravia mer., Hevlín env., Trávní Dvůr, 6. V. 2006, 1 ♂ (f. typ.), K. Schön leg., J. Mertlik det. 2018 (non coll.).

7266: Moravia mer., Hlohovec, VI. 1992, 1 ♂ (f. kyselyi), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 21. VI. 2016, 1 ♀, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7266: Moravia mer., PR Liščí vrch, 24. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, J. Matuška leg., B. Zbuzek det. 2015.

7266: Moravia mer., Sedlec u Mikulova, Mušlov pískovna, 27. III. 2016, 1 ♂, M. Linhart leg. et coll., B. Zbuzek det. 2017.

7266: Moravia mer., Sedlec-Skalky, 11. V. 1993, 2 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Sedlec, pískovna, 10. V. 2009, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2009.

7266: Moravia mer., Pálava, Sedlec, Liščí kopec, 26. VI. 2008, 1 ♂, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008.

7266: Moravia mer., Lednice, 30. IV. 2002, 1 ex., L. Mikulenka leg., J. Mertlík det., M. Zúber coll.

7266, Moravia mer., Lednice širší okolí, 8. V. 2013, 4 ♂♂, 2 ♀♀, J. Kovář leg., J. Kovář coll., B. Zbuzek det. 2014.

7266: Moravia mer., Lednice env., Nový Dvůr, 7. V. 1994, 5 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 12. V. 2000, 1 ex. (f. kyselyi), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7266: Moravia mer., Lednice, rybníky, 16. VI. 1992, 2 ex., S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Lednice, Prostřední rybník, 10. V. 1950, 1 ex., J. Macek leg., L. Hromádka det. 1993, J. Mertlik rev. 2010.

7266: Moravia mer., Lednice, Allahovy rybníky, 6. V. 2018, 1 ex. (f. typ.), 6 ex. (f. kyselyi), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Valtice, 29. IV. 2000, 1 ex. (f. typ.), L. Hradecký leg. et coll., J. Mertlik det.; 14. V. 2000, 4 ex. (f. typ.), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 20. V. 2000, 2 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 3. VI. 2000, 1 ex., F. Houška leg., det. 2008 et coll.; 5. VII. 2004, 3 ex. (f. kyselyi), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 20. V. 2000, 1 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. 2005; V. 2005, 2 ♂♂, 1 ♀, F. Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2011; 1. V. 2007, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 8. V. 2008, 2 ex. (1 ex. f. typ.), M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2009; 6. VII. 2011, 1 ex. (f. kyselyi), A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7266: Moravia mer., Valtice env., Rendez-vous, 23. VI. 2004, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 30. VI. 2006, 1 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 9. V. 2008, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 24. V. 2015, 2 ♀♀, P. Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016; 6. V. 2018, 4 ♂♂ (f. typ.), 11 ♂♂ (f. kyselyi), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7266: Moravia mer., Lednice – Rendez-vous, 12. V. 1994, 2 ex. (f. typ.), S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 2008, 1 ex. (f. typ.), J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7266: Moravia mer., Valtice env., Boří les, 6. VI. 2004, 2 ex., Z. Malinka leg. et coll., T. Sitek det. 2004; 9. V. 2008, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, písky u Františkova rybníka (N 48°43'05,34'' E 16°52'00,13''), 29. V. 1999, 1 ex. (f. typ.), P. Kment leg., NMMP, J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Poštorná, dřevosklad, 23. V. 2010, 1 ♀, Z. Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

7267: Moravia mer., Břeclav, Poštorná, bez data, M. Hruška coll. (Vávra 1996); 28. V. 1995, 1 ♀, V. Řebíček leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 16. V. 1999, 3 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. nigrum), L. Kříž leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 18. V. 1999, 4 ex., J. Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; 24. VI. 2001, 7 ex., R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det.; 3. V. 2004, 5 ex. (f. typ.), 3 ex. (f. kyselyi), M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 16. V. 2005, 1 ex., R. Szopa leg., T. Lengál coll.; 4.- 5. V. 2006, 2 ♂♂, J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 1. V. 2009, 2 ex., V. Hanzlík leg. et coll., J. Bednář det. 2009.

7267: Moravia mer., Břeclav, bez data, 4 ex. (Laibner 1983, Vávra 1996); 9. V. 1972, 2 ex. (f. typ. a f. kyselyi), P. Moravec leg. et coll., T. Sitek det. 1995, J. Mertlik rev. 2009; V. 1983, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, IV. 1984, 1 ex.; dtto, VII. 1984, 1 ex.; dtto, V. 1986, 1 ex.; 13. VI. 1986, 4 ♀♀ (f. typ.), J. Pavlíček leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2014; V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1989, 1 ex.; 11. VI. 1992, 1 ♀ (f. typ.), J. Pavlíček leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2014; 5. VI. 1993, 1 ex. (f. typ.), J. Krátký leg et coll., J. Mertlik det.; 8. V. 1994, 2 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 21. V. 1994, 2 ex, L. Mikulenka leg., S. Laibner det., M. Zúber coll.; VI. 1995, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 25. V. 1995, 1 ex., J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; V. 1997, 2 ex., M. Kybal leg., J. Pavlíček det. 2001; 27. VI. 1997, 1 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 12. VII. 1997, 2 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 7. VI. 1998, 1 ex. (f. typ.), M. Zýka leg. et coll., J. Mertlik det. 2014; 26. V. 2001, 1 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), J. Kovář leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 24. VI. 2001, 1 ex., na dubu, R. Szopa leg. et coll., T. Sitek det.; 8. V. 2002, 2 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 9. V. 2003, 1 ♂ (f. typ.), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 4. V. 2004, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 18. VI. 2016, 1 ♀ (f. kyselyi), M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

7267: Moravia mer., Břeclav, okraj Kančí obory, hráz Dyje, 1. VI. 2000, 1 ex., sklepán z vegetace podél cesty, J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Boří les, 16. V. 1997, 1 ex. (f. kyselyi), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, bez data, S. Laibner, T. Sitek et J. Vávra coll. (Vávra 1996); V. 1982, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; dtto, V. 1988, 1 ex.; 12. V. 1993, 1 ex. (f. typ.), S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 29. V. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 4. VI. 1994, 1 ex., Kořínek leg., J. Pavlíček det. 2001; VI. 1994, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 6. VI. 1994, 1 ex, L. Mikulenka leg., S. Laibner det., M. Zúber coll.; V. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 12. V. 1998, 2 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), S. Bílý leg., NMMP, J. Pavlíček det. 2004, J. Mertlik rev. 2010; 13. III. 1999, 2 ex., L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 11. V. 2000, 1 ex. (f. kyselyi), L. Sekerka leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 11. VI. 2000, 1 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.; 9. V. 2003, 2 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.; 11. V. 2003, 2 ex., A. Holub leg. et coll., F. Houška det. 2008; 29. IV. – 2. V. 2004, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), L. Sekerka et. K. Štajerová leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 22. VI. 2004, 2 ex., P. Pokluda leg. et coll., J. Mertlik det. 2009; 16. VI. 2005, 1 ♀ (f. kyselyi), J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 5. VII. 2006, 1 ex., R. Udržal leg., V. Zieris coll., J. Mertlik det. 2011; 8. V. 2008, 4 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; 10. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, Z. Martinová & Z. Znamenáček leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008; 18. V. 2008, 1 ♀ (f. typ.), V. Vyhnálek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 9. V. 2011, 1 ♂, V. Kubík leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 14. VI. 2015,1 ♀, D. Frank leg. et coll., B. Zbuzek det. 2016.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Pohansko env., 1. V. 2018, 1 ♂, oklep větví dubu, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko – Dlúhý hrúd, 10. V. 2008, 3 ♂♂, 1 ♀, B. Zbuzek leg., det. 2008 et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Lány, 1. V. 2018, 8 ex. (f. kyselyi), 8 ex. (f. typ.), oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, obora Soutok, Lány env., 1. V. 2018, 32 ex. (f. kyselyi), 9 ex. (f. typ.), oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, Pohansko, duny u Dyje, lesostep, 1. V. 2018, 6 ex. (f. kyselyi), 6 ex. (f. typ.), oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Lanžhot, 7. V. 1972, 1 ex. (f. typ.), J. Jelínek leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; VI. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 9. V. 2008, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

7267: Moravia mer., Lanžhot – Jasenové, topolová alej, 1. V. 2018, 3 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. typ.), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Lanžhot, okolí, břeh Kyjovky, les "Trny", 11. V. 2008, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

7367: Moravia mer., Lanžhot – Soutok, Košárské louky, 10. V. 2008, 1 ex., J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011; dtto, 1 ex. (f. typ.), J. Kadlec leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7367: Moravia mer., Soutok area, Kladnické struhy, 9.- 11. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, J. Schneider leg. et coll., B. Zbuzek det. 2008.

 

Vl. Javůrek, V. 1910, 1 ex., Muchet, L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

Moravia mer., Podyjí, 8. VI. 1991, 12 ex., B. Zbuzek leg., det. 2005 et coll.

 
 
SLOVENSKO:

6878: Slovakia centr., Strážovské vrchy, Rajecké Teplice, Zábystričie (6878c), 17. VII. 2007, 1 ex., O. Šauša leg. (Šauša 1995).

6979: Slovakia centr., Malá Fatra (?6979), VIII. 1948, 1 ex. (f. typ.), J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010.

6979: Slovakia centr., Martin [T. Sv. Martin] (6979?), bez data, SNMB, J. Roubal det. (Roubal 1936).

7174: Slovakia occ., Trenčín [Trencsén], bez data (Kuthy 1897, Roubal 1936).

7268: Slovakia occ., Gbely, 12. V. 1935, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., J. Hlisnikovský coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2010; V. 1935, 1 ex. (f. kyselyi), 1. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), A. Matějka leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica [Banská Bystřice], bez data, 2 ex. (f. kyselyi), J. Šípek coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2010.

7367: Slovakia occ., Dolnomoravský úval, Sekule (7367d), 27. V. 2008, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7368: Slovakia occ., Šaštín, 19. V. 1994, 3 ex. (f. typ.), M. Boukal leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7368: Slovakia occ., Šaštín-Stráže, Gazarka – Lásek, 8. VI. 2012, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2013 et coll.; dtto, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7368: Slovakia occ., Kúty, 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 7. VI. 1983, 4 ex., P. Číla leg. et coll., B. Zbuzek det. 2006.

7370: Slovakia occ., Malé Karpaty, Senica [Malé Karpaty, Sen.], 21. V. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009.

7376: Slovakia occ., Malé Kršteňany, PR Veľký vrch (7376 d), V. 1997, 1 ex. (Cunev et Majzlan 1998).

7391: Slovakia or., Turňa nad Bodvou, 6. VI. 1974, 1 ex., J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 12. VI. 1976, 2 ex., A. Sieber leg. et coll., S. Laibner det.; 17. V. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.; 28. V. 1995, 1 ♂ a 1 ♀ (f. kyselyi), I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7467: Slovakia occ., Moravský Svätý Ján (7467-68), 20. V. 1980, 10 ♂♂ (f. kyselyi), 4 ♂♂ (f. typ.), 2 ♀♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7467: Slovakia occ., Záhorská nížina, Veľké Leváre (7467d), 17. V. 1980, 2 ♂♂ (f. kyselyi), 2 ♂♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 5. VII. 1987, 1 ♂ (f. kyselyi), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7467: Slovakia occ., Borská nížina, Moravský Svätý Ján (7467-68), 8. VI. 2012, 6 ex., S. Čepelák leg., det. 2013 et coll.; dtto, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7468: Slovakia occ., Závod-Abrod, 3. VI. 1989, 1 ex. (f. kyselyi), J. Stanovský leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010.

7468: Slovakia occ., Velké Leváre, bez data, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; 17. V. 1980, 1 ♂ (f. kyselyi), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; V. 1984, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

7468: Slovakia occ., Šaštín-Stráže, Tomky – Lásek, 8. VI. 2012, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2013 et coll.; dtto, 1 ♀ (f. kyselyi), O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7468: Slovakia occ., Borská nížina, Lakšárska Nová Ves (Červený rybník), 26. V. 2000, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

7469: Slovakia occ., Lakšárska Nová Ves, 10. VI. 1989, 3 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.; (7469a), 27. V. 2008, 1 ex., L. Roller leg. et coll., O. Šauša det.

7469: Slovakia occ., Záhorie, vojenský prostor Bežnisko, 5. V. 2013, 1 ♂ (f. kyselyi), S. Čepelák leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7469: Slovakia occ., Plavecký Mikuláš [Plavecký Svätý Mikuláš], V. 1935, 2 ex. (f. kyselyi), A. Matějka leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; 21. V. 1935, 2 ex. (f. kyselyi), O. Kodym leg., J. Hlisnikovský coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2010.

7472: Slovakia occ., Jalšové, 6. V. 2011, 1 ex., Ľ. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7488: Slovakia or., Plešivec, bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

7498: Slovakia or., Malé Trakany, břeh Tisy, 18. V. 1993, 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.

7567: Slovakia occ., Jakubov, Bogdalický vrch, 23. V. 2010, 2 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. typ.), 4 ex. (f. nigrum), J. Bouchal leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.

7568: Slovakia occ., Malacky [etc.], bez data, 1 ex., F. Šlégl leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); V. 1953, 1 ♂ (f. typ.), J. Krupka leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, 1 ex. (f. typ.), P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2009; 12. V. 1954, 3 ♂♂, 2 ♀♀, L. Rataj leg., B. Zbuzek det. 2008, V. Hervert coll.; 31. V. 1981, 23 ex., na borovicích (Koloničný, Orszulík et Stanovský 1983); 10. V. 1986, 1 ex., V. Karas leg, det. 2003 et coll.; V. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; 10. V. 1999, 1 ex. (f. typ.), Z. Lucbauer leg., L. Kašovský coll., J. Mertlik det. 2010; 17. V. 2001, 1 ex. (f. typ.), L. Mazal leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 2003, 11 ex. (f. kyselyi), 2 ex. (f. nigrum), O. Nakládal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 6. VI. 2003, 1 ex. (f. kyselyi), M. Klekner leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7568: Slovakia occ., Malacky (5 km SE), 22. VI. 2008, 1 ex. (f. kyselyi), K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7596: Slovakia or., Somotor [Szomotor], bez data (Kuthy 1897); 8. V. 2000, 1 ♀ (f. typ.), I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7597: Slovakia or., Somotor, 9. V. 1995, 1 ♀, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7597: Slovakia or., Svätuše [Szentes], 0,5 km J, 22. VI. 2008, 1 ♀ (f. typ.), oklep v agátovém lesíku, místní sběratel leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7597: Slovakia or., Velké Kapušany, Beša, 12. VI. 2001, 3 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 12. VI. 2001, 2 ex. (f. typ. a f. kyselyi), J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7598, Slovakia or., Leles, 9.V.2002, 1♂, J. Kovář leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok, bez data, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; dtto, 3 ex. (f. kyselyi a f. typ.), L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 14. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik det. 2010; [Rol.], J. Roubal det. (Roubal 1936); 24. V. 1989, 2 ♂♂ (f. kyselyi), 2 ♀♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; VII. 1996, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 9.- 12. VII. 1997, 1 ex., L. Fiala leg. et coll., J. Mertlik det.

7668: Slovakia occ., Plavecký Štvrtok env., písník za dálnicí, 6. V. 2003, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♂ (f. kyselyi), 16 ex. (f. nigrum), oklep větví borovic na jižním okraji písníku, J. Mertlik leg. et coll.

7668: Slovakia occ., Lozorno, 24. V. 1988, 1 ♂, 2 ♀♀ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7669: Slovakia occ., Modra, 18. V. 2002, 3 ex. (f. kyselyi, f. typ. a f. nigrum), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7669: Slovakia occ., Modra (1 km NW), 7. V. 2007, 2 ex. (f. typ.), 2 ex. (f. nigrum), K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

7673: Slovakia occ., Podunajská nížina, Báb, NPR Veľký Báb (7673c), 4. VI. 2007, 1 ♀ (kyselyi), J. Cunev leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7674: Slovakia occ., Podunajská nížina, Nitra-Borina (7674c), 11. V. 2007, 1 ex., J. Cunev leg. et coll., O. Šauša det.

7674: Slovakia occ., Nitrianska pahorkatina, Dobrotka, 14. V. 1997, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

7674: Slovakia occ., Tríbeč, Zoborská lesostep, 28. IV. 2011, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.; 1. V. 2013, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2014 et coll.; dtto, 10. V. 2013, 1 ex.

7696: Slovakia or., Veľký Kamenec (7696b), odtěžená duna – pohřebiště (48°22'26.353"N, 21°49'32.050"E), 19. V. 2018, 8 ♂♂ (f. typ.), 9 ♂♂ a 6 ♀♀ (f. kyselyi), 10 ♂♂ a 14 ♀♀ (f. typ.), oklep Populus, Salix, místní sběratel leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7696: Slovakia or., Malý Kamenec, Tarbucka, step, 11. V. 1993, 3 ex., T. Jászay leg., ŠMBA; 24. V. 1997, 1 ex., R. Blažek leg. et coll., O. Šauša det.; 24. V. 1997, 1 ex. (f. kyselyi), R. Blažek leg. et coll., O. Šauša det., J. Mertlik rev. 2016.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 23. V. 1989, 1 ex. (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.; 18. V. 1993, 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 1996, 1 ♀ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2000, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

7698: Slovakia or., Malé Trakany env., řeka Tisa, V. 1969, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.

7767: Slovakia occ., Záhorská nížina, Devínska Kobyla (7767d), 17. VI. 1992, 1 ex., sběratel neuveden, O. Šauša det.

7768: Slovakia occ., Malé Karpaty, Stupava, pod Pajštúnom, potok env. (7768a), 3. V. 2009, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7769: Slovakia occ., Jurský Šúr, 7. V. 1995, 1 ex., Jászay leg., ŠMBA; 9. V. 2002, 1 ex., F. Grycz leg., F. Houška det. 2008 et coll.

7769: Slovakia occ., Podunajská nížina, Svätý Jur (7769a), 27. VI. 1981, 1 ♂ (f. typ.), 2 ♀♀ (f. typ.), E. Jendek leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018; 25. VI. 1987, 1 ♂ (f. kyselyi), E. Jendek leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018; 29. V. 1994, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 13. V. 2010, 1 ♂ (f. typ.), O. Majzlan leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018; 13. V. 2010, 1 ♂ (f. typ.), O. Majzlan leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018; 30. V. 2010, O. Majzlan & Ľ. Vidlička leg., O. Šauša det. et coll.; 12. VI. 2010, 1 ♂ (f. kyselyi), O. Majzlan leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018.

7769: Slovakia occ., Čierna Voda, 2. V. 2003, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7770: Slovakia occ., Senec, 7. VII. 1989, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 19. V. 2002, 1 ex., J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7771: Slovakia occ., Podunajská rovina, Sládkovičovo env., Vincov les, 14. V. 2011, 14 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

7771: Slovakia occ., Podunajská rovina, Sládkovičovo env., Sládkovičovská duna, 14. V. 2011, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

7777: Slovakia occ., Rybník nad Hronom, 16. V. 1993, 1 ♀ (f. kyselyi), J. Simandl leg. et coll., J. Mertlik det.

7867: Slovakia occ., Bratislava, Devínska Kobyla, 10. V. 1978, 1 ex., sběratel neuveden, O. Majzlan det. (jako D. equiseti) et coll in SMOP, J. Mertlik det. 2019; 5. VII. 1978, 1 ex., lesostep, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1981; 18. V. 1978, 1 ex. (f. typ.), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 19. V. 1978, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. nigrum), lesostep, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 9. VI. 1978, 1 ♂ (f. typ.), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 27. V. 1987, 2 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 29. V. 1987, 1 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 17. V. 1988, 1 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 25. V. 1988, 2 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 13. VI. 1988, 2 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013; 17. VI. 1999, 1 ex., T. Jászay leg., ŠMBA.

7867: Slovakia occ., Devín, 25. V. 1984, 2 ♂♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 15. VI. 1987, 3 ♂♂ a 2 ♀♀ (f. typ.), E. Jendek leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2018; 14. V. 1994, 2 ♀♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 14. V. 2013, 3 ex., L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7867: Slovakia occ., Devín, Devínska Kobyla (7867-68), 29. V. 1979, 1 ♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 27. V. 1980, 2 ♂♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 14. VI. 1980, 1 ♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 20.-26. VI. 1994, 1 ♂ (f. typ.), O. Majzlan leg. et coll in SMOP, I. Rychlík det. 1995 (jako D. equiseti), J. Mertlik det. 2019

7868: Slovakia occ., Devínska Kobyla, Dlhé Diely, za sídl. (7868a), 9. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava [Presburg], VI. (rok neuveden), na brslenu evropském [Auf Evonymus europaeus, P. Juni.], (f. typ.) (Bolla 1859); [Pozsony], bez data (Rózsay 1880); bez data, 1 ex, F. Šlégl leg., NMMP, J. Mertlik det. 2010; bez data, více ex., J. Roubal leg. (Roubal 1936); 4. VI. 1980, 2 ♂♂ (f. kyselyi), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; V. 1992, 1 ♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 2. VI. 1994, 1 ♂ (f. typ.), 2 ♂♂ a 1 ♀ (f. kyselyi), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Lamač, louky (7868a), 10. VI. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 10. VI. 2009, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 15. V. 2010, 1 ♂ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Dlhé Diely, priesek sever (7868a), 11. VI. 2006, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, Dlhé Diely, pod VN, juh (7868a), 22. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Sitina, SAV (7868a), 20. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín, 14. V. 2013, 1 ex. (f. typ.), L. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2016.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín, nad lomom (7868a), 21. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Devín – vinice (7868a), 8. V. 2008, 1 ♂ (f. kyselyi), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7868: Slovakia occ., Malé Karpaty, Bratislava, pod Kamzíkom (7868b), 14. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 8. V. 2008, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; 28. V. 2010, 2 ♂♂ (f. typ.), 2 ♀♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Kopáčsky ostrov, 10. VI. 1984, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 30. VI. 1984, 1 ♀ (f. typ.), O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018; 3. V. 1998, 1 ♂, 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; 15. VI. 2006, 1 ex., O. Majzlan leg., O. Šauša det. et coll.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, bez data, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex., J. Laco leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; bez data, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; VI. 1923, 1 ex., F. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 24. V. 1924, 1 ♀ (f. typ.), J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; 7. VI. 1924, 1 ex., F. Rambousek leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1933, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Roubal leg. (Roubal 1936), V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020.

7868: Slovakia occ., Bratislava, Petržalka, Ovsište, V. 1978-1979, 1 ex., O. Majzlan et I. Rychlík leg. (Majzlan et Rychlík 1982); 2. V. 2008, 1 ♀ (f. nigrum), J. Mertlik leg. et coll.

7869: Slovakia occ., Biskupice, bez data nálezu, 1 ♂ (f. kyselyi), označen červeným štítkem s nápisem TYPUS v černém rámečku, J. Roubal leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020.

7874: Slovakia occ., Jatov, Dolný Jatov, bez data, [L.], J. Roubal det. (Roubal 1936).

7874: Slovakia mer., Jatov, 18. V. 2007, 1 ♀, J. Gahai leg. det. et coll., B. Zbuzek det. 2010.

7874: Slovakia occ., Podunajská rovina, Tvrdošovce, slanisko, 20. V. 2014, 2 ex., S. Čepelák leg., det. 2015 et coll.

7876: Slovakia occ., Podunajská nížina, Iňa (7876b), 16. VI. 2004, 1 ex., L. Tóth leg. et coll., O. Šauša det.

7879: Slovakia centr., Plášťovce, V. 1987, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 12. VI. 1989, 1 ex., V. Benedikt leg., det. 2010 et coll.

7886: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Petrovce, env. (7886a), 25. V. 2006, 1 ex., louky, O. Šauša leg., det. et coll.

7969: Slovakia occ., Šamorín [Šamorýn], VI. 1933, 1 ex. (f. typ.), A. Pfeffer leg. et coll., NMMP, J. Mertlik det. 2009.

7969: Slovakia occ., Podunajská nížina, Dunajské luhy (7969c), 15. VI. 2006, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

7971: Slovakia occ., Veľké Blahovo, 5. VI. 2004, 1 ex., I. Halaša leg. et coll., J. Mertlik det. 2013.

7972: Slovakia occ., Tomášikovo, 26. V. 1996, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

7972: Slovakia occ., Dunajský Klátov, mlýn (48°1'42"N, 17°42'9.5"E), 19. V. 2009, 1 ♀, R. Gabriš leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

7979: Slovakia centr., Šahy, VI. 1992, 1 ex., J. Pavlíček det. 2010.

8074: Slovakia occ., Nesvady, 4. VI. 2002, 1 ex. (f. kyselyi), J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

8074: Slovakia occ., Nové Zámky (8074?), 29. V. 1930, J. Roubal leg. (Roubal 1936).

8174: Slovakia occ., Martovce, 8. V. 1983, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

8174: Slovakia occ., Podunajská rovina, Hurbanovo, Abov, 28. VI. 2014, 1 ex., J. Kollár leg., S. Čepelák det. 2015 et coll.

8175: Slovakia occ., Komárno, Marcelová, 7. VI. 1973, 1 ex., písečný přesyp, smyk, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. 1975.

8175: Slovakia occ., Chotín, 3. VII. 2010, 1 ex., M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.

8175: Slovakia occ., Chotínske piesky env., 22. V. 2016, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♂ (f. nigrum), I. Boščík leg. et coll., J. Mertlik det. 2017.

8177: Slovakia occ., Belá, Modrý vrch, 12. VI. 2011, 1 ex., K. Doležel leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch (Hegyfarok), 18. V. 1985, 1 ♂ (f. typ), 1 ♂, 1 ♀ (f. typ.), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; 9. VI. 1988, 1 ex., J. Bednář leg. et coll., J. Mertlik rev. 2008; 24. V. 1999, 1 ♂, J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; 8. V. 2010, 3 ex., Ľ. Kašovský leg., J. Mertlik coll.

8177: Slovakia occ., Štúrovo env., Modrý vrch, Vŕšok, 18. IV. 2014, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2015 et coll.; 1. V. 2014, 1 ♀ (f. typ.), oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll.

8177: Slovakia occ., Kamenný Most, Modrý vrch (Hegyfarok), 25. V. 2013, 1 ♂, D. Frank leg. et coll., B. Zbuzek det. 2013.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, 20. V. 1987, 1 ♀ (f. typ.), J. Pavlíček leg., det. et coll., J. Mertlik rev 2014; 9. VI. 1988, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; V. 1999, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004; 9. V. 1998, 1 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), L. David leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 12. V. 2007, 1 ♂, D. Navrátil leg., P. Včelička coll., B. Zbuzek det. 2014; 23. IV. 2011, 22 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Kováčovské kopce, 24. V. 2014, 1 ♂, D. Frank leg. et coll., B. Zbuzek det. 2015.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom env, Burda, pod jižním svahem (8178c), 5. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.

8178: Slovakia occ., Kamenica nad Hronom, Burda, jih (8178c), 6. VI. 2010, 1 ex., O. Šauša leg., det. et coll.; dtto, 1 ex., S. Čepelák leg. et coll., O. Šauša det.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, Kováčov env., Burdov – Vyšehradská brána, skalní lesostepi, 1. V. 2013, 1 ♀ (f. typ.), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.

8178: Slovakia occ., Kováčovské kopce, 12. VI. 2012, 1 ♀, B. Zbuzek observ.

8178: Slovakia occ., Kováčov env., 23.- 29. V. 2009, 1 ♂, V. Týr leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8178: Slovakia occ., Kováčov, Burda, nad železniční tratí (8178d), 9. VI. 2011, 1 ♀, O. Šauša leg. et coll., J. Mertlik det. 2018.

8178: Slovakia occ., Chľaba, 24.- 26. V. 2009, 1 ex. J. Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2010; 11. VI. 2011, 1 ex., S. Čepelák leg., det. 2012 et coll.

8274: Slovakia occ., Komárno, VI. (bez letopočtu), J. Roubal leg. (Roubal 1936); 8. VI. 2005, 2 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), Ľ. Kašovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.

8274: Slovakia occ., Komárno env., Nová Stráž, 17. V. 1982, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.

8276: Slovakia occ., Marcelová, 8. VI. 1978, 1 ex. (f. kyselyi), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

8277: Slovakia occ., Mužla, bez data, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009; 1. VI. 1936, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; VI. 1976, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001.

8277: Slovakia occ., Štúrovo env., Čenkov, III. 1986, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 11. V. 1987, 1 ♂ (f. kyselyi), oklep větví borovic, J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 12. VI. 1987, 2 ♀♀ (f. typ.), 2 ♂♂ a 2 ♀♀ (f. kyselyi), 6 ♂♂ (f. typ.); IV. 1988, 1 ex., J. Pavlíček det. 2001; 12. V. 1988, 1 ♂ (f. typ), J. Mertlik leg. et coll.; dtto, 25. IV. 1989, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.); dtto, 1 ♂ (f. typ.), M. Samek leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020; 4. V. 1989, 3 ♂♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 1995, 2 ex., V. Novák leg., B. Zbuzek det., OMPV (Zbuzek & Novák 1998); 28. IV. 1998, 1 ♂ (f. nigrum), 2 ♂♂ (f. typ.), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 16. V. 1998, 1 ex., J. Nežerka leg., Z. Sitek det., M. Zúber coll.; 22. V. 1999, 1 ♂, V. Novák leg., OMPV, B. Zbuzek det. 2008; 22. VI. 1999, 1 ex., V. Novák leg. et coll., B. Zbuzek det. 2005; 7. V. 2001, 3 ex., L. Mikulenka leg., T. Sitek det., M. Zúber coll.

8277: Slovakia occ., Mužla, Čenkov, Čenkovská step, 26. V. 2012, 1 ♂, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 20. V. 2013, 2 ex., T. Staněk leg. et coll., J. Mertlik det. 2015; 8. V. 2019, 2 ♂♂, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

8277: Slovakia occ., Jurský Chlm, 20. V. 1988, 2 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt det. 2010 et coll.; 19. V. 1999, 2 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Vávra det.; V. 2001, 2 ♂♂ (1 ex., f. kyselyi), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; 24. V. 2003, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 22.- 23. V. 1999, 1 ex., T. Růžička leg., et coll., B. Zbuzek det. 2005; 19. V. 2005, 3 ♂♂, 6 ♀♀, J. Gahai leg. et coll., B. Zbuzek det. 2014.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan], bez data, J. Roubal leg. (Roubal 1936); VI. 1957, 1 ex. (f. typ.), J. Havelka leg., L. Ernest coll., J. Mertlik det. 2010; V. 1970, 1 ex. (f. typ.), V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; V. 1972, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; bez data, 3 ex. (Laibner 1983); V. 1973, 1 ex. (f. kyselyi), V. Švihla leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 4. VI. 1984, 2 ex. (f. typ), J. Kovařík leg., V. Vyhnálek coll., J. Mertlik det.; bez data (Laibner 1985); V. 1985, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; dtto, V. 1988, 1 ex.; dtto, V. 1991, 1 ex.; dtto, V. 1992, 1 ex.; 11. V. 1998, 1 ex. (f. typ.), M. Brabec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 25. V. 1998, 1 ex., J. Pavlíček leg., det. 2001 et coll.; 20. V. 2002, 1 ex. (f. typ.), J. Gahai leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

 

Slovakia centr., Nízké Tatry, bez data, O. Kavan leg. (Roubal 1936).

Slovakia occ., Malé Karpaty, n/Stolno (?), bez data, 2 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., E. Jagemann coll. in MZMB, J. Mertlik rev. 2009.

Slovakia occ., Malé Karpaty, bez data, 2 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 21. V. 1936, 1 ex. (f. typ.), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 1938, 1 ex. (f. kyselyi), O. Kavan leg., L. Hromádka det. 1993, NMMP, J. Mertlik rev. 2010

 

Nálezy Dicronychus testaceus stat. n. z území dalších států:

 

Austria, without date, 5 ♂♂, 1 ♀, (f. typ.), Hist.-Coll. 16652, Erichson coll. in MFNB.

Austria, without date, 6 ♂♂ (det. as var. fugax), Hist.-Coll. 16654, Erichson coll. in MFNB.

Austria, Graz, Tiesent, without date, 1 ♂ (f. typ.), MFNB.

Austria, Wien, Umgebung, without date, 2 ♂♂, 2 ♀♀, (f. typ.); dtto, 1 ♂, 1 ♀, (f. typ.), Mader, MFNB.

Austria inferior [A. i.], Hainburg, without date, 4 ♀♀ (f. typ.), F. Blühweiss, MFNB.

Austria, Umgeb. Wien´s, without date, 1 ♂ (f. typ.), Reitter. Leder., det. as. incanus Er., Reitter coll. in HNHM, G. Platia det. 2013 as D. cinereus, J. Mertlik det. 2021.

Austria, Wien, 98, Moosbrunn, 1 ♂ (f. nigrum), Schuster, G. Platia det. 2013 as D. cinereus, HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Austria, Umgeb. Wien, without date, 1 ♀ (f. typ.), Matzenauer leg., HNHM, C.M.F. von Hayek det 1970 as Dicronychus cinereus (Herbst), J. Mertlik det. 2021.

Austria inf. [erior], Oberweiden, without date, 1 ♂ (f. nigrum), without name of collectors, G. Platia det. 2013 as D. cinereus, HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Austria inf. [erior], Wien, Franz Josefsland, without date, 1 ♂ (f. typ.), F. Smolík leg., coll. R. Streda, Endrödl det. as Cardiophorus cinereus a. testaceus F., G. Platia det. 2013 as Dicronychus berrai Pl.Gu., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Austria inf. [erior], Vindobona, without date, 1 ♂ (f. typ.), Hoffman leg., G. Platia det. 2013 as Dicronychus berrai Pl.Gu., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

 

Hungaria, Alcsút, 1924, 1 ♂ (f. typ.), MFNB.

Hungaria, Máriabesnyő [M. Besnyő], 2. VI. 1929, 1 ♀ (f. typ.), A. Gammel; dtto, 18. VI. 1929, 1 ♀ (f. typ.), MFNB.

Hungaria, Székesfehérvár [SZFVAR. ST.], without date, 1 ♀ (f. typ.), MFNB.

Hungaria bor., Esztergom env., 9. V. 1988, 1 ♂ (f. kyselyi), J. Mertlik leg. et coll.

Hungaria, Pest county, Szentendre, Király-valley (Sztara –voda), 27. VI. 2013, 1 ♀ (f. kyselyi), T. Németh leg., J. Mertlik coll.

Hungaria, centr., Örkény, 4. V. 1992, 1 ♂ (f. nom), J. Mertlik leg. et coll.; 29. V. 1989, 1 ex. (f. kyselyi), 1 ex. (f. typ.), A. Hamet leg., J. Mertlik coll.

Hungaria, Kecskemét, 28. V. 1989, 5 ex. (f. kyselyi), S. Bečvář leg., J. Mertlik coll.

Hungaria, Pákozd, Velencei hg., 9. V. 2003, 1 ♀ (f. nigrum), osmyk pastviny, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

Hungaria, Létavertes, 3 km S, 2 ♂♂ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. nigrum), vlhká louka u rybníka, přesypy, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

Hungaria, Vízvár env., Dráva river, 2. V. 2004, 1 ♂ a 1 ♀ (f. typ.), 3 ♂♂ (f. nigrum), osmyk pastviny, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik rev. 2020.

Hungaria, Bugac, 28. V. 1987, 1 ♀ (f. nigrum), M. Šárovec leg., V. Dušánek coll., J. Mertlik det. 2020.

Hungaria, Győr-Moson-Sopron megye, Sopron, Ojtozi-emlékmű, 22. VI. 2011, 1 ♂ (f. kyselyi), lighttrap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Győr-Moson-Sopron megye, Dénesfa, fás-legelő, 20. V. 2018, 1 ♀ (f. kyselyi), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Győrszentiván, sandy mixed forest, 47°42'24"N, 17°43'10"E, 114m, 13. IV. 2017, 4 ♂♂ (f. nigrum), 3 ♀♀ (f. kyselyi), swept & beaten, B., Á. & D. Szelenczey leg., B. Szelenczey coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Győr, Püspök-erdő, 47°42'20"N, 17°36'45"E, 112 m, 11. V. 2011, 2 ♂♂ (f. typ.), 1 ♀ (f. kyselyi), B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 24. V. 2009, 1 ♀ (f. nigrum), 1 ♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 15. V. 2014, 2 ♂♂, 2 ♀♀ (f. typ.), 1 ♀ (f. nigrum), 1 ♂, 1 ♀ (f. kyselyi), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Halászi, Derék-erdő, 47°55'45"N, 17°17'48"E, 127m, 27. VI. 2012, 2 ♂♂ (f. nigrum), 2 ♂♂ (f. typ.), ex im. singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Fertőszéplak, Rongyosi-erdő, 47°36'03"N, 16°49'15"E, 138 m, 14. V. 2013, 1 ♂ (f. nigrum), 2 ♂♂ (f. kyselyi), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Fertőszéplak, fishponds, 47°36'25"N, 16°50'27"E, 127m, 2. V. 2008, 1 ♂ (f. nigrum), 2 ♂♂ (f. kyselyi), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Feketeerdő, Házi-erdő, 47°56'29"N, 17°16'21"E, 129m, 27. VI. 2012, 2 ♂♂, 1 ♀ (f. nigrum), 1 ♂ (f. typ.), ex im. singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Vitnyéd, Vintnyédi-erdő, 47°35'35"N, 16°57'04"E, 126m, 13. V. 2013, 4 ♂♂ (f. nigrum), 2 ♂♂, 1 ♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Vámosszabadi, Patkányospuszta, 47°47'01"N, 17°38'20"E, 113m, 3. VI. 2017, 1 ♂ (f. nigrum), 1 ♂, 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey & J. Káldi leg., B. Szelenczey coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Sopron, Görbehalomtelep, Hidgevíz-völgy, 47°40'14"N, 16°28'37"E, 358m, 6. VI. 2016, 2 ♀♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey & J. Káldi leg., B. Szelenczey coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, N Bakony-mts., Vinye, 47°21'34"N, 17°47'15"E, 274m, 18. IV. 2011, 2 ♂♂ (f. nigrum), 1 ♂ (f. typ.), ex im. singled, B. Szelenczey & T. Németh leg., B. Szelenczey coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Győr, Bácsai-lake shore, 47°43'03"N, 17°39'40"E, 112m, 16. V. 2010, 2 ♀♀ (f. nigrum), 2 ♀♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Győr-Bácsa, ochard, 47°43'06"N, 17°39'11"E, 114m, 23. V. 2008, 2 ♂♂ (f. kyselyi), ex im. singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Győr-Moson-Sopron county, Dénesfa, woody pasture, 47°27'01"N, 17°12'06"E, 140m, 19. V. 2009, 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), swept from Ouercus, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Győr-Moson-Sopron m., Bakonyszentlászló, Vinye, 20. V. 2016, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♀ (f. nigrum), 1 ♀ (f. kyselyi), aljnövényzetröl, P. Nemes & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, X., Városerdő, 12. V. 2012, 4 ♂♂ (f. kyselyi), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 14. V. 2011, 1 ♂ (f. typ), 2 ♂♂ (f. nigrum), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, XVII., Újmajori-dűlő, 3. V. 2008, 2 ♂♂ (f. typ), 2 ♂♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. nigrum), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, XXIII., Soroksári Botanikus Kert, 12. V. 2018, 1 ♀ (f. typ.), 1 ♀ (f. kyselyi), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 19. V. 2018, 1 ♀ (f. typ.), 1 ♀ (f. nigrum), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 17.-18. V. 2019, 1 ♂ (f. kyselyi), window trap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 18. V. 2019, 2 ♂♂ (f. typ.), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 18.-25. V. 2019, 1 ♂ (f. nigrum), window trap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 25. V. 2019, 2 ♂♂ (f. typ.), 1 ♂ a 1 ♀ (f. nigrum), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 7. VI. 2019, 1 ♂ (f. nigrum), from foil-tent, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, Makkosmária, 5. V. 2004, 1 ♂ (f. nigrum), individual collecting, swept, A. Grabant, Z. György, O. Merkl & Gy. Szél leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, XVII. Ker., Gyolcs-rét, 3. V. 2009, 1 ♀ (f. typ.), swept, O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, XVII., Rákoscsaba, 8. VII. 1978, 1 ♂ (f. typ.), F. Kismarjani leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, Soroksári Botanikuskert (N47.4004°, E19.1551°), 13. V. 2017, 1 ♂ (f. typ.), swept, O. Merl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021; 30. V. 2017, 1 ♀ (f. kyselyi), O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021; 11. VII. 2017, 1 ♀ (f. nigrum), O. Mertl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, Csepel, Tamariska-domb, 6. V. 2013, 1 ♂ (f. typ.), swept, O. Mertl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021; 12. V. 2013, 1 ♀ (f. typ.), O. Mertl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Budapest, Sas-hegy, 19. V. 2012, 1 ♀ (f. typ.), swept, beating, O. Mertl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Veszprém m., Mindszentkálla, 16. V. 1999, 1 ♀ (f. typ.), G. Rozner leg., D. Szalóki coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Veszprém m., Balatonakali, Sósi út 12., 6.-12. VI. 2010, 1 ♂ a 1 ♀ (f. nigrum), UV lighttrap, M. Medvegy & D. Szalóki leg., D. Szalóki coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Balatonfenyves, Nekota, 14. VI. 2002, 1 ♂ a 1 ♀ (f. nigrum), D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Somogy m., Látrány, Birkás-pasture, 12. IV. 2001, 1 ♂ (f. nigrum), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 29. IV. 2001, 1 ♂ (f. nigrum), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Somogy m., Balatonfenyves, Kócsag utca, 12.-13. VI. 2010, 1 ♂ (f. nigrum), lighttrap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 17.-20. VII. 2012, 1 ♀ (f. typ.), lighttrap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 4. VI. 2014, 1 ♀, lighttrap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 24.-25. VI. 2017, 1 ♂ (f. kyselyi), lighttrap, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Tolna m., Paks, Csámpa, 23. VI. 2012, 1 ♀ (f. typ.), lighttrap, Cs. Szabóky & D. Szalóki leg., J. Mertlik det. 2021; 7. V. 2013, 1 ♂ (f. nigrum), lighttrap, Cs. Szabóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Szabolcs-Szatmár-Bereg m., Újfehértó, Vadastag 2., 31. V. 2013, 1 ♂ (f. kyselyi), beating, V. Markó & D. Szalóki leg., D. Szalóki coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Taksony, Legelő, 16. V. 2015, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. nigrum), from roots, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 24. V. 2015, 1 ♂ (f. kyselyi), from roots, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Taksony, Kút-rét-dűlő, 24. V. 2015, 2 ♀♀ (f. typ), 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. nigrum), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Dabas-Tatárszentgyörgy, 1. VI. 2016, 1 ♂ (f. typ.), car netting at sunset, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Dömsöd, Hugyé, 8. VI. 2019, 1 ♂ (f. kyselyi), swept, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Veszprém county, Balatonakali, Pántlikamajor, oak grove, 46°53'32"N, 17°44'37"E, 160m, 12. V. 2017, 1 ♂ (f. nigrum), 1 ♀ (f. typ.), swept & singled, B. Szelenczey et al. leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria NW, Veszprém county, Balatonudvari, oak grove, 46°53'59"N, 17°47'17"E, 130m, 12. V. 2017, 1 ♂ a 1 ♀ (f. nigrum), 1 ♂ a 1 ♀ (f. kyselyi), swept & singled, B. Szelenczey leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Veszprém m., Vilonya, Külső-hegy, 1. V. 2016, 1 ♀ (f. nigrum), rocky loess, A. Kotán, T. Németh & V. Szenási leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Veszprém m., Bakonyszentlászló, Vinye, 19. V. 2018, 1 ♂ a 1 ♀ (f. nigrum), 2 ♀♀ (f. typ.), kopoktatva, A. Kotán & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 29. IV. 2011, 1 ♂ (f. typ.), railway station, swept, T. Németh & B. Szelenczey leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Pilisborojenö, Köves-bérc, 8. VI. 2013, 1 ♂ (f. kyselyi), bosk, oak grove, beaten, T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Pilisborojenő, Csíz-hegy, 13. VI. 2006, 1 ♀ (f. kyselyi), at light, T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 14. V. 2007, 2 ♂♂ (f. typ.), T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 25. VI. 2007, 1 ♂ (f. nigrum), 1 ♂ (f. typ.), T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 2. VII. 2016, 1 ♂ (f. typ.), from garden, at light, T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 28. V. 2017, 1 ♂ (f. typ.), T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Valkó, Szent-Pál-hegy, 9. IV. 2014, 2 ♂♂ (f. nigrum), beaten, T. Németh & V. Szenási leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Gödöllő, Faház-tető, 28. IV. 2009, 1 ♂ (f. kyselyi), swept & individual collecting, A. Kotán, T. Németh & V. Szenási, R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Domony, Faház-tető, 11. V. 2018, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♂ a 1 ♀ (f. typ.), 1 ♀ (f. nigrum), L. Nádai leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Isaszeg, Lassú-völgy, 2. VI. 2011, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♀ (f. kyselyi), 1 ♀ (f. typ.), beaten, A. Kotán, T. Németh & V. Szenási leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Isaszeg, Lassú-völgy, 9. VI. 2009, 1 ♂ (f. kyselyi), at light, V. Szénási leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Domonyvölgy, Bárány-járás, 28. VI. 2009, 1 ♂ (f. kyselyi), swept, A. Kotán, T. Németh & V. Szenási, R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Domony, Kistarcsa, Küdői-hegy, 28. V. 2018, 1 ♀ (f. typ.), V. Szénási leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Apaj, 27. V. 2018, 1 ♀ (f. typ.), rice-fields, swept, M. Lukátsi leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Domony, Bárány-járás (47°37'23"N, 19°24'12"E), 16. V. 2016, 1 ♀ (f. kyselyi), swept, O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Kóka, Dánysár, 9. VI. 2015, 1 ♀ (f. kyselyi), singled, V. Szénási leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Tatárszentgyörgy (47°6'40.3"N, 19°20'56.4"E), 20. V. 2012, 2 ♂♂ (f. kyselyi), swept, O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Ócsa, Alsópakony, military shooting area, 31. V. 2008, 1 ♂ (f. nigrum), netted with car-net, O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Nagykőrös, 5. V. 2008, 1 ♀ (f. typ.), steppe quercus forest, beaten, beating, A. Grabant, O. Merkl, T. Németh & A. Podlussány leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021; 29. V. 2008, 1 ♂ (f. typ.), 1 ♀ (f. kyselyi), protected part of a meadow, swept, S. Bérces, O. Merkl & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Tököl, Danube riverside, 1. V. 2013, 1 ♂ (f. nigrum), G. Seres leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest m., Táborfalva, 9. VI. 1999, 1 ♀ (f. nigrum), A. Podlussány leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Pest megye, Csévharaszt, VI/15, 29.-30. V. 2001, 1 ♀ (f. typ.), pitfall trap, Gy. Szél leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Borsod-Abaúj-Zemplén m., Bózsva, Kőember, 1. V. 2015, 1 ♂ (f. kyselyi), beaten, G. Hegyessy, A. Kotán, G. Márkus & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Cigánd, sandy Tisa riverpart, 8. V. 2016, 1 ♂ (f. nigrum), 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.), beaten from Salix-bushes, G. Hegyessy, A. Kotán, P. Nemes, T. Németh & V. Szentási leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Tatabánya, Csákányospuszta, 22. IV. 2018, 1 ♂ (f. kyselyi), 1 ♂ (f. typ.), aljövény-zetről, P. Nemes & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Vas m., Bozsok, Sötét-völgy, 14. V. 2016, 1 ♂ (f. nigrum), swept, P. Nemes & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Vas m., Sárvár, Rába-part, 1. V. 2008, 1 ♂ (f. nigrum), canopy netting, T. Németh & N. Rahmé leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Vas megye, Sárvár, Sitkei-erdő, 4.-5. VI. 2011, 1 ♀ (f. nigrum), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021; 5. V. 2012, 2 ♂♂ a 3 ♀♀ (f. nigrum), 1 ♀ (f. typ.), beaten, D. Szalóki leg. et coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Bács-Kiskun m., Dunatetétlen, Böddi-szék, 22. VI. 2017, 1 ♀ (f. kyselyi), salt marsh, swept at dusk, T. Németh & V. Szenási leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Bács-Kiskun m., Lakitelek, Tőserdő, 21. V. 2012, 1 ♂ (f. typ.), sweeping, beating, A. Grabant, Z. Györgi, O. Merkl & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Bács-Kiskun m., Akasztó, Döbrögec, 27. V. 2006, 1 ♀ (f. typ.), swampy meadow, sweeping, O. Merkl leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Gy.-M.-S. m., Dénesfa, 2. VII. 2010, 1 ♀ (f. kyselyi), wood pasture, canopy netting, A. Kotán & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Kiskunsági N. P., Fülöpháza, 23. VI. 1978, 1 ♂ (f. kyselyi), orchard, sweeping, D. Hámori leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Heves m., Kerecsend, Facános-berek, 10.V.2010, 1 ♂ (f. nigrum), A. Grabant, Z. Györgi, O. Merkl & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021; 23. VI. 2010, 1 ♂ (f. typ.), open steppe oak forest, from dry branches, A. Grabant, Z. Györgi, O. Merkl & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Baranya megye, Látrány, 31. V. 2008, 1 ♀ (f. nigrum), swept, J. Muskovits, T. Németh & N. Rahmé leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Zala megye, Kiskanizsa, 2. V. 2010, 1 ♀ (f. nigrum), Salix sp., beaten, A. Kotán, K. Székely & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Zala m., Muraszemenye, Mura-part, 4. V. 2018, 1 ♂ (f. nigrum), swept, A. Kotán & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Hungaria centr., Káposztásmegyer [Káp. Megyer], 3. IV. 1920, 1 ♂ a 1 ♀ (f. typ.), Dr. R. Streda coll., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Bócsa, 22.-25. V. 1957, 1 ♂ (f. typ.), Székessy leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Hungaria, Péczel, without date, 1 ♂ (f. typ.), Csiki leg., HNHM coll., J. Mertlik det. 2021.

 

Croatia, Medimurje county, Čestijanec (Hétház), 6. VI. 2016, 1 ♂ (f. nigrum), B. Lauš leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 26. VI. 2016, 1 ♂ (f. nigrum), B. Lauš leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021; 5. V. 2018, 1 ♂ (f. typ.), 2 ♀♀ (f. nigrum), 1 ♀ (f. kyselyi), floodplain, forest of Mura, A. Kotán, B. Lauš & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.
 
Romania, Munţii Făgăraşului, Pas Turnu Roşu [Transsylv. Alpen, R. Turm-Pfals], 1917, 1 ♂ (f. typ.), Dr. Maertens, MFNB.

Romania, Banát, Mehadia, without date, 1 ♂ (f. typ.), MFNB.

Romania, Dobroghea, Tulcea county, Slava Rusă, 20-30m (N44°41', E28°36'), 24. V. 2013, 1 ♂ (f. nigrum), I. Kocs & A. Podlussány leg., G. Platia det. 2015 as D. cinereus, HNHM, J. Mertlik det. 2021.

Romania, Dobroghea, Tulcea county, Caugagia, 168m (44°48'N, 28°65'E), 1. V. 2014, 1 ♂ (f. nigrum), I. Kocs & A. Podlussány leg., G. Platia det. 2015 as D. cinereus, HNHM, J. Mertlik det. 2021.

 

Serbia, Šušara env., Deliblatska peščara, 30. V. 2016, 1 ♂ a 1 ♀ (f. typ.), V. Zieris leg., J. Mertlik coll.

Serbia, Izbiště, 8. VI. 2010, 4 ♀♀ (f. typ.), R. Udržal leg., J. Mertlik coll.

Serbia, South Banat District, Deliblat, Šumarak, 27.-28. IV. 2012, 1 ♂ (f. kyselyi), S. Ilniczky & A. Podlussány leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

 

Macedonia, Moždivuja, Kriva Palanka, niva říčky, 20. V. 1994, 2 ♂♂ (f. typ.), 1 ♂ (f. nigrum), 2 ♀♀ (f. typ. a f. nigrum), J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

Macedonia, Jakupica mts, Teovo, 14. VII. 1990, 2 ♀ (f. typ), 1 ♀ (f. nigrum), M. Kalabza leg., O. Šauša coll., J. Mertlik det. 2021.

 

Bulgaria SW, zwischen Struma und Bahnhof Sandanski, 28. V. 1984, 1 ♂ a 1 ♀, (f. typ.), U. Göllner leg., MFNB.

Bulgaria SW, Sandanski env., 28. IV. 1985, 1 ♂ (f. typ.), B. Jaeger leg., MFNB.

Bulgaria SW, Strumjani env., 12. V. 1984, 1 ♂ (f. typ.), B. Jaeger leg., MFNB.

Bulgaria or., Stara Planina, Sliven, 17. V. 1985, 2 ♂♂ (f. typ), S. Kadlec & O. Voříšek leg., J. Mertlik coll.

Bulgaria, Rodopi Mts., Asenovgrad, 29. IV. 1990, 15 ♂♂ (f. nigrum), 8 ♂♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.

Bulgaria, Pazardžik env., Marica river, 29. IV. 1990, 4 ♂♂ (f. nigrum), 21 ♂♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.

Bulgaria mer., Harmanli [Charmanli], 21. V. 1978, 2 ♀♀ (f. typ.), Z. Mráček leg., J. Mertlik det., S. Laibner coll. in NMMP.

Bulgaria mer., Harmanli env., Marica flum., 10. V. 1985, 4 ♂♂ (f. typ.), S. Kadlec & O. Voříšek leg., J. Mertlik coll.

Bulgaria (SW), Samokov, 4. VII. 1995, 1 ♀ (f. nigrum), M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

Bulgaria occ., Rila Mts, Rilski monastir env., 24. VI. 1998, 1 ♂, 2 ♀♀, (f. nigrum), J. Mertlik leg. et coll.

Bulgaria (SW), Pirin Mts, Liljanovo, 5. V. 1985, 3 ♂♂ (f. typ.), S. Kadlec & O. Voříšek leg., J. Mertlik coll.

Bulgaria (SW), Strumiani, Struma valley, 4.-5. V. 1984, 1 ♂ (f. typ.), M. Košťál leg., J. Mertlik coll.

Bulgaria (SW), Sandanski, bez data, 1 ♂ (f. typ.), sběratel neuveden, S. Laibner coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2019; 30. IV. 1989, 1 ♀ (f. nom), M. Šárovec leg., J. Mertlik coll.; VI. 1994, 1 ♀ (f. nigrum), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, 26. VI. 1998, 1 ♀ (f. nigrum).

Bulgaria (SW), Sandanski env., Struma valley, 26. IV. 1987, 2 ♂♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.; (41°31'43.44"N, 23°15'12.83"E), 19. VI. 2010, 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik leg. et coll.

Bulgaria, SW, Sandanski env., Lebnica valley (41°31'25"N, 23°13'36"E), 18. VI. 2007, 5 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, 5. V. 2008, 4 ex. (f. typ.); (41°31'28"N, 23°14'7"E), 10.-12. VI. 2011, 4 ex. (f. typ.), 1 ex. (f. nigrum), T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; (41°31'28"N, 23°14'7"E), 11.-12. VI. 2011, 1 ♂ (f. typ.), J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2020; dtto, (41°31'32"N, 23°14'15"E), 17.-18. VI. 2011, 1 ♂.

Bulgaria (SW), Pirin Mts, Sugarevo env., 6. VI. 2006, 1 ♂ a 2 ♀♀ (f. nigrum), J. Mertlik leg. et coll.

Bulgaria (SW), Belasica Mts, 7 km SW of Petrich, 1. VI. 2008, 1 ♂ (f. typ.), V. Dušánek leg. et coll., J. Mertlik det. 2020.

Bulgaria, Rupite, Kozuch, 8.-9. V. 2009, 1 ♂ (f. typ.), netted, A. Kotán, A. Márkus & T. Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Bulgaria, 10 km N Kresna, 400m, 20.-21. V. 2009, 1 ♂ (f. typ.), macchia, swept and singled, A. Kotán, A. Márkus & Németh leg., R. Kundrata coll., J. Mertlik det. 2021.

Bulgaria, 2 km N Stara Kresna, 700m, 21. V. 2009, 1 ♂ (f. typ.), meadow, swept and singled, A. Kotán, A. Márkus & T. Németh leg., HNHM, J. Mertlik det. 2021.

 

Russia, Volgograd [Sarepta], without date, 1 ♂ (f. typ.), v. Bodemayer leg., E. Reitter coll. in HNHM, det. as a. testaceus F., G. Platia det. 2013 as Dicronychus berrai Pl.Gu., J. Mertlik det. 2021.

 

PODĚKOVÁNÍ

     Za poskytnutí faunistických údajů děkuji váženým kolegům Václavu Benediktovi (Plzeň), Petru Brůhovi (Ústí nad Labem, Svätopluku Čepelákovi (Šaľa), Václavu Hanzlíkovi (Neratovice), Františku Houškovi (České Budějovice, Radku Jánovi (Jindřichův Hradec), Jiřímu Lahodovi (Horšovský Týn), Zdeňku Malinkovi (Opava), Tamási Némethovi (Budapešť, Maďarsko), Janu Pavlíčkovi (Opočno), Antonínu Reiterovi (Znojmo), Radovanu Schlesovi (Brno), Arnoštu Sieberovi (Klatovy), † Jaromíru Strejčkovi, Richardu Szopovi (Bystřice), Bořivoji Zbuzkovi (Praha) a Miroslavu Zúberovi (Kosmonosy).
    Za umožnění studia muzejního sbírkového materiálu děkuji Berndu Jaegerovi (MFNB), Vítězslavu Kubáňovi (NMMP), Michaelu Kuhlmannovi (ZMKU), Tamási Némethovi (HNHM) a Lukáši Sekerkovi (NMMP).
     Zvláštní dík patří váženým kolegům Petru Brůhovi, Vítězslavu Kubáňovi (Šlapanice), Tamási Némethovi a Bořivoji Zbuzkovi za kritické připomínky k textu. Za překlad textu do anglického jazyka děkuji kolegovi Tomáši Lacknerovi (Mnichov, Německo).

 

SUMMARY


     In this work I treat the taxonomy of several Dicronychus Brullé, 1832 and Cardiophorus Eschscholts, 1829 species.

-    Revised identifications of Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 and D. luciae Laibner, 1985 as identified by Stanislav Laibner are presented. The species Dicronychus luciae Laibner, 1985 is newly synonymized with D. equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. (pages 99–100).

-    Based on the morphology of male and female genitalia (aedeagus structure and sclerites of bursa copulatrix, respectively), the species Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) is recognized as a valid taxon, morphologically separated from D. cinereus (Herbst, 1784).

-   A survey of other species (in Czech only; pages 105–106) belonging to the ‚Dicronychus cinereus group‘ known from Europe, Turkey, Georgia, Armenia and is presented herein.

-   Atypically shaped lateral sclerites of bursa copulatrix belonging to the south-Moravian (Czechia) population of the species Cardiophorus dolini Mardjanian, 1985 is presented on pages 106–107.

-     Errors published in Mertlik (2011) are herein corrected on page 107 (in Czech only).

-    The work is concluded with a faunistic survey regarding the occurence of Dicronychus cinereus from Czechia and Slovakia and findings of D. testaceus stat. n. from the following countries: Czechia, Slovakia, Austria, Hungary, Romania, Croatia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria and Russia.

 

Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov.

      In 2015 I loaned from the National Museum in Prague (curator V. Kubáň) a fragment of Stanislav Laibner‘s Elateridae collection. This fragment contained the type material of Dicronychus luciae Laibner and several specimens identified by Laibner as D. equiseti and D. equisetioides. Having revised the entrusted material I conclude that it contained only two species: D. equiseti and D. equisetioides.

Dicronychus equiseti
Slovakia or., Somotor, 1934, IV. 1937, 1 ♂, A. Pfeffer leg. et coll., S. Laibner det. (as D. luciae), NMMP, J. Mertlik det. 2015 as D. equiseti.
Bulgaria, Rilsky monastir, 18. VII. 1978, 1 ♂, holotypus D. luciae, S. Laibner leg., NMMP, J. Mertlik det. 2015 as D. equiseti.
Bulgaria, Momčilgrad, 8. VII. 1978, 1 ♀, allotypus D. luciae, S. Laibner leg., NMMP, J. Mertlik det. 2015 as D. equiseti.

Dicronychus equisetioides
Czechia, Bohemia or., Hradec Králové, 10. V. 1967, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (as D. equisetioides) et coll. in NMMP (Laibner 1985), J. Mertlik rev. 2015; 20. V. 1973, 1 ♀, S. Laibner leg., det. (as D. equiseti) et coll. in NMMP (Laibner 1983 a 1985), J. Mertlik det. 2015 as D. equisetioides.
Slovakia occ., Mužla, 22. V. 1978, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (as D. equisetioides) et coll. in NMMP, J. Mertlik rev. 2015.
Bulgaria, Sozopol, 16. VII. 1971, 1 ♂, S. Laibner leg., det. (as D. equiseti), et coll. in NMMP, J. Mertlik det. 2015 as D. equisetioides.

     I started to look for explanation as to why S. Laibner identified the above-mentioned species differently. Having examined his works, I discovered his drawings of lateral sclerites of bursa copulatrix. Soon it became apparent, that S. Laibner repeatedly used identical drawings of lateral sclerites of bursa copulatrix, but assigned them to specimens from different localities:
     Laibner (1983: 51) depicts figures of lateral sclerites of bursa copulatrix of „Dicronychus equiseti“ from Čejč (Czechia; Laibner 1983: 51, fig. 3) and of D. equisetioides (Laibner 1983: 51, fig. 4) from Calais (France).
     Laibner (1985: 132) depicts the very same figure of D. equisetioides (Laibner 1985: 132, fig. 17) from Calais (France), identical to the figure of „D. equiseti“ (Laibner 1985: 132, fig. 18), only this time from Sliven (Bulgaria) and the figure of „D. luciae“ (Laibner 1985: 132, fig. 21).
     When comparing Laibner’s figures of lateral sclerites of bursa copulatrix with drawings of the very same structures in D. equiseti and D. equisetioides by different authors (Lohse 1976: 100, fig. 6 and Platia 1994: 384, fig. 72b, 72c) I concluded that Laibner’s figures of „D. equiseti“ belong equally to D. equisetioides and that his drawing of sclerites of bursa copulatrix of D. luciae belongs to the species D. equiseti (see figs. 1–3 of the present paper).
     Having examined the above-mentioned specimens and having compared the published figures of bursa copulatrix sclerites I came to the conclusion that Dicronychus luciae (based on the external and internal morphology), does not represent a valid species, different from Dicronychus equiseti. After careful examination of Dicronychus specimens housed in Laibner’s collection it became apparent that S. Laibner regarded the variability in the shapes of lateral sclerites of bursa copulatrix within D. equisetioides as the morphological character separating D. equiseti from D. equisetioides Lohse, 1976. Due to this he then mistook the actual D. equiseti for a new, yet undescribed species, he subsequently described as D. luciae. Based on the above-mentioned reasons I therefore propose the following synonymy: Dicronychus luciae = Dicronychus equiseti syn. nov.

 

Dicronychus cinereus and D. testaceus stat. n.

     Németh & Platia (2014: 472) published the first Austrian records of two Dicronychus berrai Platia & Gudenzi, 2003 males. This, from Khalkidiki peninsula (Greece) described species, has yellow elytra (fig. 21), and differs from its resembling congener D. cinereus by the shape of aedeagus’ apex. The apical dent of the aedeagus of D. berrai (Fig. 7) is rather weak and slender, whereas it is rather prominent and thicker in D. cinereus.

     Having examined all specimens assigned to the species D. cinereus with yellow elytra housed in my collection (originating from Czechia, Slovakia, Austria, Hungary, Serbia, Macedonia and Bulgaria) I established that by the shape of the apical dent of male parameres as well as the shape of the median and lateral sclerites of bursa copulatrix, differ these specimens substantially from the ‘classic’ dark form of D. cinereus. By the shape of their median and lateral sclerites of bursa copulatrix, they, however, differ substantially from the species D. berrai (figs. 22–23), too. The shape of their aedeagal dent of the male parameres is likewise slightly different from that of D. berrai, just as it is in the specimens assigned to D. berrai from Austria (fig. 8). Secure identification of the ‘yellow-elytra’ form of D. cinereus and its separation from D. berrai was thus possible only among females, based on their bursa copulatrix sclerites shape.
     Since females of Dicronychus berrai have so far been collected exclusively on the Khalkidiki Peninsula in Greece we can suspect that the species in question is a local endemic. The occurrence of D. berrai on Crete (Németh & Platia 2014), established on findings of male specimens (whose identification can be problematic) needs to be proven by female findings. Dicronychus berrai has erroneously been reported also from Lebanon, (Németh & Platia 2014: 472), but the published locality (Sarepta, v. Bodemeyer; as copied from the specimen’s label) is situated in Volgograd (48°31'19.167"N, 44°30'39.027"E), southern Russia and not in Lebanon.

     I subsequently started to examine the rest of them specimens deposited in my collection. The species Dicronychus cinereus is in my collection represented by 594 specimens from several European countries as well as Turkey.
     Recent authors studying genital morphology of D. cinereus agreed on the prominent dent situated on the apex of male parameres (fig. 6) as well as on elongate median sclerites of bursa copulatrix (figs. 13, 15, 17) (Dolin 1988: 36, figs. 16 (3, 5) and Platia 1994: 382, fig. 71z, 384: 72a). I adopted their drawings here as the archetype for the ‘typical form’ of D. cinereus.
     The taxon Dicronychus cinereus, as understood currently, is most likely a complex of several geographically separated taxonomic units. The shapes of lateral sclerites of bursa copulatrix substantially vary between the populations. The ‚typical‘ central-european D. cinereus has its lateral sclerites of bursa copulatrix usually robust to almost triangular, prominently dentate (fig. 9).
     On the other hand, lateral sclerites of bursa copulatrix in individuals of this species originating from the Iberian Peninsula, France or Montenegro are rather oval, elongate and dentate along their margins (fig. 12) (Leseigneur 1972: 153, fig. 147). The shape of their median sclerites of bursa copulatix differs from those of other parts of Europe as well.

     Apart from the above-mentioned differences among bursa copulatrix sclerites forms I noticed a geographically separated occurrence of another D. cinereus form. The apical dents of male parameres in this form are practically identical with the ‘typical form’, but the median sclerites of bursa copulatrix are rather short, triangular (figs. 19–20), lateral sclerites of bursa copulatrix are pronouncedly triangular and dents along their margins are longer and instead of the ‘classical’ singular prominent apical dent (see fig. 9) they possess a conspicuous trident (fig. 10). This kind of lateral sclerites of bursa copulatrix is rather typical for the species D. obesus (Krynicki, 1832), a Crimean endemic.
     This form of D. cinereus with short, triangular lateral sclerites of bursa copulatrix occurs in Greece, Bulgaria, Romania, Macedonia, Montenegro and Italy (Gargano). Identically-structured median sclerites of bursa copulatrix are likewise shared with specimens of D. cinereus from Cephalonia Island (Greece) – these could, based on the original description, belong to the Buysson’ s D. cinereus var. cephalonicus (Buysson, 1913), whose type series has not yet been located. They share longer and lighter vestiture of dorsum (similar to the Iberian specimens ascribed to this taxon), plus lighter body appendages. However, when compared to Buyssons‘ original description, possess my six exemplars a well marked and rather long lateral pronotal stria. This form is also present on the neighboring seaside, in the hilly area near the Thírio village, where this form co-occurs with the ‚classic‘ dark, shortly setose specimens. Further on the continent (mainland Greece) only this darker form is present.

     In discordance wih the above-mentioned authors, Laibner (1983, 1985 and 2000) presents different drawings depicting bursa copulatrix sclerites. He depicts four differently shaped median sclerites for D. cinereus only (Laibner 1983: 51, fig. 2a) and the lateral sclerite of bursa copulatrix is of the oval type (Laibner, 1983: 51, fig 2 b). According to him, the depicted sclerites are based on specimens from Hradec Králové (Czechia), which is probably an erroneous locality.
     Laibner (1985: 130, fig. 9) depicts the parameres of D. cinereus with a conspicuous tooth on their apex; this drawing agrees with drawings of previous authors (fig. 6), and a drawing of the elongated median sclerite of bursa copulatrix (1985: 130, fig. 12). Laibner’s next figure (ibid, but p. 132; fig. 14) from the very same publication depicts the lateral sclerite of bursa copulatrix, which is of the oval type. According to Laibner the figures are based on specimens from Sandanski (Bulgaria). However, Laibner shows identical drawings of bursa copulatrix scelerites in his paper from 1983, claiming these were based on Czech specimens from Hradec Králové. Apparently these figures depict two different Dicronychus species, unrecognized by Laibner.
     Two different species, well delimited by their geographical distribution as well as different biotopes, occur thus in Central Europe.
     The ‘typical’ Dicronychus cinereus possesses a conspicuous dent on the apex of its parameres (fig. 6) and elongated median sclerites of bursa copulatrix (figs. 13, 15, 17) (Dolin 1988: 36, fig. 16 (3, 5) and Platia 1994: 382, fig. 71a, 384: 72a). Only its dark form occurs on the territory of Central Europe.
     The second species – Dicronychus testaceus stat. n., differs from the preceding one by the shape of terminalia, which are characterised by the slender apical dent of the parameres (fig. 8), oval lateral sclerites of bursa copulatrix (fig. 11) and slender, average-sized median sclerites of bursa copulatrix.

     The type of Elater testaceus has not been located in Fabricius‘ collection, housed in Kiel (Germany). Based on the photograph (received courtesy of the curator, Michael Kuhlmann) a specimen belonging to the species Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) occupies now the place of E. testaceus’ type. Such errors are unfortunately commonplace in old collections; similar errors can one find in Linnaeus’ collection as well.
     Erichson’s collection (housed in the Museum für Naturkunde, Berlin, Germany; loaned courtesy of Bernd Jaeger, the curator) contains 13 specimens determined and published by Erichson (1840) as Cardiophorus testaceus Fabricius. Twelve of these are from Austria and agree morphologically with the studied central-European and Balkan specimens; the thirteenth specimen from the series originates from Turkey (Bursa) and agrees overall with the yellow-elytra form of D. cinereus known from northwestern Greece and western Turkey.
     All authors have conserved Fabricius name ‘testaceus’ and therefore I do not see any reason for changing the status quo. Therefore, based on the above-mentioned information the species Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) stat. n. is reinstated.

Dicronychus testaceus (Fabricius, 1792) stat. n. (fig. 8, 11, 18, 24-26)
Elater testaceus Fabricius 1792: 229
Cardiophorus testaceus: Erichson 1840: 313
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1849: 538
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1856: 497
Cardiophorus testaceus: Redtenbacher 1874: 538
Cardiophorus cinereus var. testaceus: Kiesenwetter 1857-1863: 382-383
Cardiophorus testaceus: Candèze 1860: 191-192
Cardiophorus cinereus var. testaceus: Bach 1867: 415
Cardiophorus cinereus f. testaceus: Candèze 1891: 124
Platynychus cinereus var. testaceus: Buysson 1906: 330
Platynychus cinereus var. testaceus: Reitter 1911: 232
Cardiophorus (Platynychus) cinereus var. testaceus: Buysson 1913: 52-53
Platynychus cinereus ssp. testaceus: Schenkling 1925: 234
Cardiophorus cinereus a. kyselyi: Roubal 1927: 135 – (from Slovakia, Bratislava).
Platynychus cinereus a. testaceus: Roubal 1936
Platynychus cinereus a. kyselyi: Roubal 1936
Platynychus cinereus a. testaceus: Jagemann 1955: 148-149
Platynychus cinereus a. kyselyi: Jagemann 1955: 148-149.
Dicronychus cinereus var. testaceus: Leseigneur 1972: 154
Cardiophorus cinereus a. testaceus: Dolin 1988: 35
Dicronychus cinereus f. testaceus: Laibner 2000: 253, obr. 508-509
Dicronychus cinereus: Mertlik 2011: 79, obr. 88-89 (nec Herbst 1784)
Dicronychus cinereus f. testaceus: Mertlik 2011: 71 a 80, obr. 90
Dicronychus berrai: Németh & Platia 2014: 472 (nec Platia & Gudenzi 2002)
 

Atypically shaped lateral sclerites of bursa copulatrix in Cardiophorus dolini specimens
from Moravia (Czechia)

     The first findings of Cardiophorus dolini from the Czechia were published by Sitek et al. (2015). The current Czech distribution of this species can be found in Mertlik et al. (2015).
     My colleague Jiří Schlaghamerský (Brno, Czechia) has loaned me in 2019 his material of Cardiophorus dolini from southern Moravia (Czechia; Břeclav, Soutok preserve). The loaned material consisted of specimens of both sexes; these findings were published in Sitek et al. (2015). The external morphology of the specimens in question was in accordance with their eastern-mediterranean populations; even the shape of aedeagus was identical. However, the lateral sclerites of bursa copulatrix (BC) were differently shaped. While the median sclerite corresponded with C. dolini (fig. 13), the lateral sclerites of bursa copulatrix (fig. 33) corresponded to those of the similar species C. discicollis (Herbst, 1806). My colleague Tomáš Sitek later confirmed the same discordance in shapes of lateral sclerites of BC in his already published south-Moravian specimens (coll. T. Sitek).

     The figure 30 depicts the typical shape of the lateral sclerites of bursa copulatrix in C. dolini. Females of C. discicollis from the very same south-Moravian locality (Břeclav, Soutok preserve) possess the typical shape of lateral as well as median sclerites of BC (figs. 32–33).
     My Hungarian colleague Tamás Németh (Budapest) has loaned me (from the collections of the Hungarian Natural History Museum in Budapest) Hungarian specimens of C. dolini (2 ♂♂ and 3 ♀♀). Lateral as well as median sclerites in these specimens are typically shaped. My private collection contains 106 specimens of this species from the Balkan Peninsula, Asia Minor and southern Ukraine. The lateral and median sclerites of BC in these specimens are likewise typically shaped.


Faunistic mapping of Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n.

     The results of the faunistic mapping of Dicronychus cinereus a D. testaceus stat. n. are given in the corresponding section.
     Records of Dicronychus cinereus from other countries are not mentioned here as they will be the subjects of my further study (see also notes to the variability of lateral and median sclerites of BC).
     Findings of Dicronychus testaceus stat. n. from the following countries: Bulgaria, Czechia, Croatia, Hungary, Austria, Romania, Slovakia and Serbia are presented herein. The single record of D. testaceus stat. n. from Sarepta (Volgograd, Russia) will have to be reasserted by further findings.


LITERATURA
 

BOLLA J. 1859: Beitrag zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna Presburg´s. – Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg, IV. Jahrgang, Presburg: 25-44.

BUYSSON H. du. 1913: Tableaux analytiques des Coléoptères de la faune franco-rhénane: (France, Hollande, Belqique, Région rhénane, Valais). Familie 52, Elateridae. – Miscellanea Entomologica, 21: 49-80.

CANDÈZE M. E. 1860: Monographie des Elatérides 3. – Mémories de la Société royale des Sciences de Liége, 15: 1-512.

CUNEV J. & MAJZLAN O. 1998: Ekosozologické vyhodnotenie fauny chrobákov (Coleoptera) pr Veľký vrch v katastri Malé Kršteňany. – Folia faunistica Slovaca, 3: 81-96.

DENEŠ K. & NIEDL J. 1973: Dosavadní výsledky průzkumu rozšíření kovaříků (Coleoptera, Elateridae) Třeboňské pánve. – Přírod. čes. jihočes., České Budějovice, 13: 87-99.

DOLIN V. G. 1988: Fauna Ukrainy. Elateridae subf. Cardiophorinae, Elaterinae. – Akademia Nauk Ukrajinskoj RSR, 19 (4): 1-202.

ERICHSON W. F. 1840: Über Elateriden ohne Bruststachel (Cardiophorus). – Zeitschrift für die Entomolie, 2: 279-341.

FABRICIUS J. C. 1792: Entomologia systematica emendata et aucta. Tom. I. Pars. II. – Hafniae, MDCCXCII-MDCCXCVI [1792-1796], 538 pp.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem – Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. – Klapalekiana, 45: 33-63.

HONCŮ M. 1974: Příspěvek k poznání fauny Coleopter vrchu Kalvárie u Velkých Žernosek (České středohoří). In: Přírodovědný výzkum navržené státní přírodní rezervace Kalvárie u Velkých Žernosek. – Severočeskou přírodou, Litoměřice, 5: 73-87.

HORN W., KAHLE I., FRIESE G. & GAEDIKE R. 1990: Collectiones entomologicae. Ein Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt bis 1960. Teil II: L bis Z. – Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der deutschen Demokratischen Republik, 223–573.

JAGEMANN E. 1940: Pružníci (Elateridae) střední Evropy. – Entomologické listy, 3: 43-101.

JANUŠ J. 2016: Brouci (Coleoptera) chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko. – Západočeské entomologické listy (2016), Supplementum 1: 1–449.

KIESENWETTER H. 1857-63: Eucnemidae (173-211) und Elateridae (212-384). In Erichson: Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Vol. IV. – Nicolai, Berlin (1858): 384 pp.

KOLONIČNÝ L., ORSZULÍK K. & STANOVSKÝ J. 1983: Kovaříkovití z okolí Malacek a některé zajímavější nálezy kovaříků z Moravy a Slovenska. – Entomologický zpravodaj Krajské stanice mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě, 13 (2): 30-33.

KRÁSENSKÝ P. 2009: Entomologický průzkum saproxylických brouků lokality Doubravka v Teplicích (Coleoptera: Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae, Coleoptera varia). – Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 34: 135-146.

KUTHY D. 1897: Ordo. Coleoptera. - In: A Magyar Birodalom Állatvilága (Fauna Regni Hungariae). III. Anthropoda. (Insecta. Coleoptera). – Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 213 pp.

LAIBNER S. 1972: Kovaříkovití (Coleoptera, Elateridae) prochodských lesů u Chocně. – Práce a studie – příroda Pardubice, 4: 61-71.

LAIBNER S. 1974: Příspěvek k ekologii a fenologii kovaříka Melanotus brunnipes Germar. – Acta Revue Naturae Museum National Slovakia, 19: 157-166.

LAIBNER S. 1977: Kovaříkovití brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 15: 17-32.

LAIBNER S. 1983: Bursa copulatrix mitteleuropäischen Arten Gattung Dicronychus (Coleoptera, Elateridae) und deren Bestinumengschlüssel. – Acta entomologica Bohemoslovaca, 80: 49-54.

LAIBNER S. 1985: Die bulgarischen Arten der Gattung Dicronychus (Coleoptera, Elateridae). – Acta entomologica Bohemoslovaca, 82: 129-137.

LAIBNER S. 2000: Elateridae of the Czech and Slovak Republics České a Slovenské republiky. – Kabourek, Zlín: 292 pp. (In Engl. & Czech).

LESEIGNEUR L. 1972: Coléopteres Elatéridae de la faune de France continentale et de Corse. – Supplément au Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, ann. 41, 379 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea and Cucujoidea. – Apollo Books, Stenstrup, Denmark, 935 pp.

LOHSE G. A. 1976: Elateriden-Studien. – Entomologische Blätter, 72, H. 2: 90-104.

MARHOUL P., BENEDIKTOVÁ V., CHVOJKOVÁ E., ČÍŽKOVÁ Š. A SPOL. 2009: Entomologický průzkum EVL Hora Říp. Závěrečná zpráva. – DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie a Občanské sdružení Ametyst, Krajský úřad Ústeckého kraje, 220 pp.

MAJZLAN O. & RYCHLÍK I. 1982: Chrobáky (Coleoptera) v dosahu riečneho toku Dunaja při Bratislavě. – Entomol. Problémy, 17: 33-81.

MERTLIK J. 2007: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105  (Verze: 1.1.2021).

MERTLIK J. 2011: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska [The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium 5: 59-204. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-cardiophorinae_2_4_2011.pdf

MERTLIK J. & BRŮHA P. 2011. Výskyt Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) v Čechách (Česká republika) [The occurrence of Dicronychus equiseti (Coleoptera: Elateridae) in Bohemia (Czech Republic)]. – Elateridarium, 5: 248-253. In: http://www.elateridae.com/clanky/dicronychus_9_12_2011.pdf

MERTLIK J., ŠÍMA A. & NÉMETH T. 2015: New distributional data on eleven click-beetles (Coleoptera: Elateridae) for Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Macedonia, Montenegro, Romania and Turkey [Nové údaje o rozšíření jedenácti druhů kovaříků (Coleoptera: Elateridae) pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Černou Horu, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonii, Rumunsko, Řecko a Turecko]. – Elateridarium, 9: 171-181. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_et_al__faun__records_2_12_2015.pdf

MERTLIK J. 2015: Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů – Elateridarium, 9: 41-110. In: http://www.elateridae.com/elateridarium/page.php?idcl=239

MIKÁT M., MOCEK B. & ZÁMEČNÍK J. 2004: Výsledky entomologického průzkumu lokality "Slavíkovy ostrovy" u Přelouče. Results of entomological research of the locality "Slavíkovy ostrovy". – Acta Musei Reginaehradecensis Series A Scientiae Naturales, 30: 101-121.

MÜHLFEIT M. 2017: First records of 16 beetles to the fauna of Albania (Coleoptera: Staphylinidae, Biphyllidae, Colydiidae, Melandryidae, Scarabaeidae, Rhynchitidae and Curculionidae). – Elateridarium 11: 13-16.

NÉMETH T. & PLATIA G. 2014: On some Palaearctic click beetles deposited in the Hungarian Natural History Museum, 2 (Coleoptera: Elateridae). – Zootaxa 3841 (4): 451-490.

ORLOV V. N. 1993: New species of Elaterid beetles of the genus Cardiophorus Esch. (Coleoptera, Elateridae) from the Caucasus. – Entomologicheskoe Obozrenie, 72 (1): 96-99.

ORLOV V. N. 1997: New species of Elaterid genus Cardiophorus Esch. (Coleoptera, Elateridae) from the Caucasus. – Entomologicheskoe Obozrenie, 76 (1): 172-175.

PIŽL V. 1977: Kovaříkovití v rezervaci Růžák na Děčínsku (Col.). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 13: 20-24.

PLATIA G. 1994: Fauna d'Italia, Coleoptera Elateridae. – Edizioni Calderini, Bologna, 429 pp.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2000: Contributo alla conoscenza dei Cardiophorus della Grecia (Coleoptera Elateridae). – Boll. Soc. entomol. ital., 132 (2): 135-155.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2003: Contributo alla conoscenza dei Dicronychus Brullé della Grecia con descrizione di nuove specie e chiave di determinazione per quelle note. (Coleoptera Elateridae: Cardiophorini). – Annali del Museo Civico di Storia naturale Ferrara, 5 (2002): 27-39.

PLATIA G. & GUDENZI I. 2004: Contributo alla conoscenza dei Dicronychus Brullé, 1832 della Turcia con descrizione di nuove specie e chiave di determinazione per le specie note (Coleoptera: Elateridae: Cardiophorini). – Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 34: 9-22.

PLATIA G. 2012: Two new click-beetles from northern Italy and the Iberian Peninsula (Coleoptera, Elateridae). – Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 51: 133-135.

PLATIA G. 2017: New species and new records of click beetles from the Palearctic region (Coleoptera, Elateridae). – Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 61: 41-49.

PLATIA G. 2018: New species and new records of click beetles from the Palearctic region (Coleoptera, Elateridae). – Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 63 (31/12/2018): 165-176.

PODANÝ Č. 1973: Elateridae pp. 68-71. In: Hmyz okresu Mladá Boleslav. – Labores Musei in Benátky n. Jizerou, 9.

RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). – Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253.

REDTENBACHER L. 1849: Fauna austriaca. Die Käfer, nach der analytischen Methode bearb. von Ludwig Redtenbacher. – Wien, C. Gerold, 27 + 883 pp.

REDTENBACHER L. 1858: Fauna austriaca. Die Käfer, nach der analytischen Methode bearb. von Ludwig Redtenbacher. – Wien, C. Gerold's Sohn, 136 + 1017 pp.

REDTENBACHER L. 1874: Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearb. von Ludwig Redtenbacher. – Wien, C. Gerold's Sohn, 571 pp.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. – Nákladem Učené společnosti Šafa­říkovy v Bratislavě, 434 pp.

RÓZSAY E. 1880: Enumeratio Coleopterorum Posoniensium. Adalék Pozsony rovar-faunájának ismeréthes čsszeállította. – Verhandlungen des Vereins für Natur – und Heilkunde zu Presburg, Neue folge. – 3. heft, Presburg: 26-54.

SCHENKLING S. 1925: Coleopterorum catalogus, auspiciis et auxilio W. Junk. Elateridae 1. – Berlin, pars 80: 263 pp.

SITEK T., BUDKA J. & SCHLANGHAMERSKÝ J. 2015: Faunistic records from the Czech Republic – 379. Coleoptera: Elateridae. – Klapalekiana, 51: 54.

STREJČEK J. 2005: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy. – Natura Pragensis, Praha, 17: 75-93.

ŠAUŠA O. 1995: Faunistický prieskum kováčikov Rajeckej doliny a priľahlého okolia (Coleoptera, Elateridae). – Entomofauna carpathica, 7: 188-191.

TÁBORSKÝ I. 1979: Faunistický průzkum vybraných skupin Coleopter na území budoucího velkolomu Chabařovice – jih. In: Přírodovedecký výzkum těžebního pole Chabařovice – jih. – Krajské muzeum v Teplicích, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, Palivový kombinát Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem, TIS – Svaz pro ochranu přírody a krajiny v Praze, Teplice, 367-395.

TAJOVSKÝ K. 1985: Faunal – ecological study of the Elateridae (Coleoptera) in south Moravia (Czechoslovakia). – Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 15 (8): 431-441.

TRMAL A. 2008: Příspěvek k poznání brouků (Coleoptera) na Sedlčansku. – Vlastivědný sborník středního Povltaví – sborník Městského muzea Sedlčany, 78-179.

TÝR V. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 8. část. Elateridae, Eucnemidae, Throscidae. – Západočeské entomologické listy (2014), 5: 1–11.

VÁVRA J. 1996: Coleoptera: Elateroidea. In: Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III, Edited by Rozkošný R. & Vaňhara J. – Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologica 94: 447-455.

ZBUZEK B. & NOVÁK V. 1998: Z přírodovědných sbírek muzea VI – Brouci (Coleoptera) 5 – Elateridae, Lissomidae. – Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi, 13: 174-188.

 

TOPlist