ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 13.01.2022
ELATERIDARIUM ročník 16 (2022)   strany  10-18  (27.01.2022)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 1.7MB]

 

Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
„Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní
Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ – část 5.

New records and supplements to the published articles about
Insecta of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and
„Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ – part 5.

Jiří Háva

Private Entomological Laboratory & Collection
Rýznerova 37/37, CZ-252 62 Únětice u Prahy, Praha-západ, Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


Abstract. Records of 27 species from „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“, „Roztocký Háj-Tiché údolí Natural Reserve“ and environs are reported: Corylophidae (1 species), Mycetophagidae (2 species), Ptiliidae (3 species), Tetratomidae (1 species), Latridiidae (1 species), Leiodidae (3 species), Tenebrionidae (1 species), Carabidae (1 species), Chrysomelidae (2 species), Melandryidae (1 species), Dermestidae (1 species), Scarabaeidae (1 species), Tephritidae (2 species), Hybotidae (1 species), Lyctocoridae (1 species), Miridae (1 species), Velidae (1 species), Psyllidae (1 species), Cicadellidae (2 species). The species Sericoderus brevicornis Matthews, 1890 is newly recorded for the Czech Republic. First concrete data for two diptera species Carpomya schineri (Loew, 1856) and Tephritis postica (Loew, 1844) are presented.

Key words: Faunistics, new records, Auchenorrhyncha, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Heteroptera, Central Bohemia, Czech Republic.

 

ÚVOD

     Poslední souborný seznam zjištěných druhů hmyzu z uvedených rezervací publikoval Háva (2021). V předkládané práci autor uvádí 27 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Hemiptera: Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha a Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikovanou práci zabývající se studiem hmyzu na těchto sledovaných územích (Háva 2021).


METODIKA

     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autora, pokud není uvedeno jinak. Materiál sbíral a determinoval autor, pokud není uvedeno jinak. Přehled druhů je řazen abecedně. Do následujícího přehledu byly též zahrnuty exempláře z „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“, dále pak z přilehlých obcí Únětice a Roztoky.

Zkratky použité v následujícím přehledu nálezů:

PRÚÚP      Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka
PRRH       Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí
RO           Roztoky – obec
ÚO           Únětice – obec
ex.           exemplář
observ.     pozorováno
více ex.    více jak 10 exemplářů
 

Obr. 1. Mapa zájmového území. Zdroj: mapový portál www.mapy.cz
Fig. 1. Map of the area of interest. Source: map portal www.mapy.cz


VÝSLEDKY

COLEOPTERA
 

Čeleď Carabidae
Podčeleď Harpalinae

Acupalpus (Ancylostria) interstitialis Reitter, 1884

Nálezy: ÚO, 8.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., det., M. Linhart revid.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí. Exeplář nalezen u světelného zdroje v centru obce. Jedná se o řídce se vyskytující suchomilný stepní druh.


Čeleď Corylophidae

Sericoderus brevicornis Matthews, 1890

Nálezy: PRÚÚP, 20.5.2015, 1 ex., J. Háva lgt. et det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí. Tento druh je podobný druhu S. lateralis (Gyllenhal, 1827) od kterého se liší tvarem samčích i samičích kopulačních orgánů a počtem tykadlových článků. Exemplář byl chycen za letu, v podvečer na cestě blízko Únětického potoka.

Rozšíření. Druh rozšířený v Australské oblasti, z Evropy je znám z Velké Británie, Francie, Německa, Monaka, Finska a Litvy (Bowestead 2002, Ponel et al. 2011, Alexander 2013, Ponel & Perez 2014, Clayhills 2020). Nový druh pro Českou republiku.


Čeleď Dermestidae
Podčeleď Megatominae

Reesa vespulae (Milliron, 1939)

Nálezy: ÚO, pivovar, 28.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí.


Čeleď Chrysomelidae
Podčeleď Bruchinae

Bruchidius varius (Olivier, 1795)

Nálezy: ÚO, 3.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., M. Zúber det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí.

Podčeleď Galerucinae

Aphtona nigriscutis Foudras, 1860

Nálezy: PRÚÚP, 3.7.2021, 1 ex., J. Háva lgt., M. Zúber det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí.


Čeleď Latridiidae
Podčeleď Latridiinae

Stephostethus rybinskii (Reitter, 1894)

Nálezy: PRRH, 21.2.1973, 1 ex.; 22.2.1976, 30 ex., vše J. Pradáč lgt., P. Míka det. 2021, uloženo v Národním muzeu, Praha.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí. Mokřadní druh, vázaný na porosty orobince (Typha sp.).


Čeleď Leiodidae
Podčeleď Cholevinae

Anemadus strigosus (Kraatz, 1852)

Nálezy: ÚO, 5.5.2021, 1♀, J. Háva lgt., J. Růžička det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí. Druh byl nalezen v blízkosti potoka na Salix sp. na houbách druhu Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (Obr. 2) společně s druhem Catops picipes (Fabricius, 1787).

Catops grandicollis Erichson, 1837

Nálezy: ÚO, 15.11.2020, 1♀, J. Háva lgt., J. Růžička det.
Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí.

Ptomaphagus (s. str.) varicornis (Rosenhauer, 1847)

Nálezy: ÚO, 11.4.2021, 1♂, J. Háva lgt., J. Růžička det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí.


Čeleď Melandryidae
Podčeleď Melandryinae

Orchesia undulata Kraatz, 1853

Nálezy: ÚO, 20.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2019) tento druh uvádí pouze z PRRH. Exemplář byl nalezen mrtvý v blízkosti rybníka na suchých houbách.


Čeleď Mycetophagidae

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792

Nálezy: ÚO, 29.4.2021, 1 ex.; 1.5.2021, 1 ex. observ., vše J. Háva lgt., det.

Poznámka. Druh byl nalezen v blízkosti potoka na Salix sp. na houbách druhu Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. (Obr. 2), společně s druhy Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) (více ex. observ.) (Obr. 4) a Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 (více ex. observ.) (Obr. 3).
 

 

Obr. 2. Lokalita pozorování s houbami Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Fig. 2. Locality of observation with mushrooms Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.

 

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760)

Nálezy: ÚO, 10.6.2020, 1 ex.; 1.5.2021, 1 ex. observ.; 5.5.2021, 2 ex. observ.; 18.5.2021, 5 ex. observ.; 27.5.2021, více ex. observ., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh uvádí bez konkrétních údajů.
 

Obr. 3. Druh Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 na Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Fig. 3. Species Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 on Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Obr. 4. Druh Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) na Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
Fig. 4. Species Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) on Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.

 

Čeleď Ptiliidae

Acrotrichis grandicollis (Mannerheim, 1844)

Nálezy: PRÚÚP, 10.6.2015, 6 ex.; 20.4.2016, 2 ex., J. Háva lgt., vše O. Nakládal det. 2021.

Poznámka. Háva (2019) tento druh neuvádí, Háva (2021) druh uvádí bez konkrétních údajů.

Acrotrichis sericans (Heer, 1841)

Nálezy: PRÚÚP, 10.6.2015, 4 ex., J. Háva lgt., O. Nakládal det. 2021.

Poznámka. Háva (2019) tento druh neuvádí, Háva (2021) druh uvádí bez konkrétních údajů.

Acrotrichis thoracica (Waltl, 1838)

Nálezy: PRÚÚP, 10.6.2015, 1 ex., J. Háva lgt., O. Nakládal det. 2021.

Poznámka. Háva (2019) tento druh neuvádí, Háva (2021) druh uvádí bez konkrétních údajů.

 

Čeleď Scarabaeidae
Podčeleď Cetoniidae

Trichius sexualis Bedel, 1906

Poznámka. Druh publikoval Hovorka (2019) z Roztok, areálu Středočeského muzea. Háva (2021) tento druh neuvádí.


Čeleď Tenebrionidae
Podčeleď Tenebrioninae

Diaclina fagi (Panzer, 1799)

Nálezy: ÚO, 4.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2019, 2021) tento druh neuvádí. Vzácnější druh. Exemplář chycen v Rýznerově ulici na zdi domu.


Čeleď Tetratomidae

Tetratoma fungorum Fabricius, 1790

Nálezy: ÚO, 29.4.2021, 2 ex.; 1.5.2021, 1 ex.; 6.5.2021, 5 ex. observ., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Druh byl nalezen v blízkosti potoka na Salix sp. na houbách druhu Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.


Poznámky k některým dalším nálezům

     Na výše uvedených houbách druhu Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. byly pozorovány i další následující druhy:
Erotylidae: Dacne bipunctata (Thunberg, 1781) (1 ex.)
Nitidulidae: Epuraea distincta (Grimmer, 1841) (více ex. observ.)
Tenebrionidae: Stenomax aeneus (Scopoli, 1763) (5 ex. observ.), Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792) (1 ex.), Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) (4 ex. observ.)


Doplněný seznam zjištěných druhů

Tab. 1. Seznam čeledí a počet zjištěných taxonů.
 

čeleď/family

druhy/species

čeleď/family
druhy/species
čeleď/family
druhy/species
Anamorphidae 1 Erotylidae 2 Noteridae 1
Anthicidae  2 Eucinetidae  1 Oedemeridae  5
Anthribidae  8 Eucnemidae  2 Omalisidae  1
Attelabidae  2 Geotrupidae  2 Orsodacnidae  1
Bostrichidae  2 Gyrinidae  1 Peltidae  1
Brachyceridae  1 Haliplidae  5 Phalacridae 5
Brentidae  52  Helophoridae  1 Ptiliidae  4
Buprestidae  18 Histeridae  13 Ptinidae  26
Byrrhidae  Hydrophilidae  5 Pyrochroidae  1
Byturidae  2 Chrysomelidae  154 Rhynchitidae 12
Cantharidae  14 Kateretidae  3 Ripiphoridae  1
Carabidae 187  Laemophloeidae 1 Salpingidae  6
Cerambycidae 54  Lampyridae  2 Scarabaeidae  34
Cerophytidae  Latridiidae  21 Scirtidae 3
Cerylonidae Leiodidae  23 Scraptiidae  5
Cicindelidae  3 Lucanidae 1 Silphidae  14
Ciidae  6 Lycidae 2 Silvanidae 3
Cleridae 7 Lymexylidae  1 Sphindidae 1
Coccinellidae 39  Malachiidae 10 Staphylinidae 203
Corylophidae  Megalopodidae  2 Tenebrionidae  31
Cryptophagidae 18 Melandryidae  5 Tetratomidae  1
Curculionidae  211 Meloidae  2 Throscidae 5
Dermestidae  23  Melyridae  5 Trogidae  2
Dryophthoridae  Monotomidae  7 Trogossitidae  2
Dytiscidae  Mordellidae 13 Zopheridae 2
Elateridae 47  Mycetophagidae  9    
Elmidae 3 Mycteridae  1    
Endomychidae Nitidulidae  21  CELKEM  1410

 

DIPTERA

Čeleď Hybotidae

Tachydromia umbratum Haliday, 1833

Nálezy: ÚO, 2.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Čeleď a druh Háva (2021) neuvádí.


Čeleď Tephritidae

Carpomya schineri (Loew, 1856)

Nálezy: PRÚÚP, 12.6.2020, 1 ex., J. Háva lgt., P. Heřman det.

Poznámky. Exemplář chycen v letu na vřesovišti v bízkosti keřů šípku. Z České republiky znám pouze z Moravy (Heřman & Kinkorová 2009). Háva (2021) uvádí tento druh bez konkrétní lokality.
 

Obr. 5. Lokalita pozorování druhu Tephritis postica (Loew, 1844).
Fig. 5. Locality of observation Tephritis postica (Loew, 1844).


Tephritis postica (Loew, 1844)

Nálezy: ÚO, 21.5.2016, J. Háva lgt., 1 ex. + více ex. observ.; stejné údaje ale 12.5.2018, 7 ex.; stejné údaje ale 22.6.2019, 1 ex. + více ex. observ., stejné údaje ale 16.5.2020, 1 ex. + více ex. observ., vše J. Háva lgt., P. Heřman det.

Poznámky. Kontinuální výskyt na sledovaném území (Obr. 5), pozorováno velké množství jedinců. Z České republiky znám pouze z Moravy (Heřman & Kinkorová 2009). Háva (2021) uvádí tento druh bez konkrétní lokality.


HEMIPTERA

Auchenorrhyncha

Čeleď Cicadellidae

Fieberella florii (Stal, 1864)

Nálezy: ÚO: 10.9.2019, 1 ex., J. Háva lgt., I. Malenovský det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí.

Psammotettix helvolus (Kirschbaum, 1868)

Nálezy: ÚO: 9.8.2019, 1 ex., J. Háva lgt., I. Malenovský det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí.


HETEROPTERA

Čeled Lyctocoridae

Lyctocoris dimidiatus (Spinila, 1837)

Nálezy: ÚO, 29.4.2021, 5 ex. + více ex. observ., J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí. Druh byl nalezen v blízkosti potoka na Salix sp. na houbách druhu Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.


Čeled Miridae
Podčeleď Orthotylinae

Globiceps sphaegiformis (Rossi, 1790)

Nálezy: ÚO, 21.6.2021, 1 ex., J. Háva lgt., A. Taszakowski det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí.


Čeleď Velidae

Velia caprai Tamanini, 1947

Nálezy: ÚO, Ostroff, 17.7.2021, 1 ♂, J. Háva lgt., det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí.

 

Sternorrhyncha

Čeleď Psyllidae

Cocopsylla melanoneura (Förster, 1848)

Nálezy: ÚO: 28.3.2018, 2 ex., 20.2.2021, 2 ex.; iii. 2021, více ex observ., J. Háva lgt., I. Malenovský det.

Poznámka. Háva (2021) tento druh neuvádí.


Poděkování. Rád bych tímto poděkoval kolegům O. Nakládalovi, J. Růžičkovi, I. Malenovskému, M. Zúberovi, A. Taszakowskimu, P. Heřmanovi za pomoc s determinací zde publikovaných nálezů, kolegovi P. Míkovi za poskytnutí údajů o čeledi Latridiidae a kolegům B. Zbuzkovi a J. Mertlíkovi za cenné připomínky k textu.


REFERENCES
 

ALEXANDER K. N. A. 2013: Sericoderus brevicornis Matthews (Corylophidae) on the Isle of Wight (VC 10). The Coleopterist 22(2): 70.

BOWESTEAD S. 2002: Sericoderus brevicornis Matthews (Coleoptera: Corylophidae) redescribed and new to New Zealand. New Zealand Entomologist 25: 65-67.

CLAYHILLS T. 2020: Coleoptera species new to Finland (3) (Coleoptera). Koleopterologische Rundschau 90: 343-348.

HÁVA J. 2019: Výsledky faunistického průzkumu čeledí brouků (Coleoptera) „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“ a „Přírodní rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“. Results of a faunistic research to the families of the beetles (Coleoptera) of „Údolí Únětického potoka Natural Reserve“ and “Roztocký Háj-Tiché údolí Nature Reserve”. Elateridarium 13: 1-30.

HÁVA J. 2021: Hmyz - Insecta, Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Únětice/Praha: Private Entomological Laboratory and Collection, 122 pp.

HEŘMAN P. & KINKOROVÁ J. 2009: Tephritidae. In: Jedlička L., Kúdela M. & Stloukalová V. (eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 2. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera2009 + CD-ROM: ISBN 978-80-969629-4-5.

PONEL P., FADDA S., LEMAIRE J-M., MATOCQ A., CORNET M. & PAVON D. 2011: Arthropodes de la principauté de Monaco. Coléoptéres, Hétéropteres Aperçu sur les Fourmis, les Isopodes et les Pseudoscorpions. Monaco: Monacobiodiv, Rapport final – 1er février 2011, 100 pp.

PONEL P. & PEREZ Ch. 2014: Corylophidae pp. 512-514. In: Tronquet M. (ed.): Catalogue des Coléopteres de France. Perpignan: Association Roussillonnaise d´Entomologie, 1052 pp.

TOPlist