ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 15.02.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  1-55  (01.04.2007)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 1.6MB]

 

Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky

The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics

Josef Mertlik (1) & Lucien Leseigneur (2)
 

1) Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com

2) Le Chenonceaux, 10, rue des Aiguinards, F-38240 Meylan, France
lucien.leseigneur@free.fr

 

Abstract. A rewiew of the family Throscidae Castelnau, 1840, based on new record and literature data, is made.  
    Before 2007 only eight species of the family Throscidae were known from the territory of Czech Republic: Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859), Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859), T. dermestoides (Linnaeus, 1767), T. duvalii (Bonvouloir, 1859), T. elateroides (Heer, 1841), T. leseigneuri Muona, 2002, T. meybohmi Leseigneur, 2005 and T. obtusus (Curtis, 1827). Three species are recorded from Czech Republic for the first time: T. atticus Reitter, 1921, T. exul (Bonvouloir, 1859) and T. gracilis Wollaston 1857.
    Before 2007 only seven species of the family Throscidae were known from the territory of Slovak Republic: Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859), Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859), T. dermestoides (Linnaeus, 1767), T. duvalii (Bonvouloir, 1859), T. elateroides (Heer, 1841), T. meybohmi Leseigneur, 2005 and T. obtusus (Curtis, 1827). Three species are recorded from Slovak Republic for the first time: T. atticus Reitter, 1921, T. gracilis Wollaston, 1857 and T. leseigneuri Muona, 2002.

Key words: Coleoptera, Throscidae, distribution, new records, key, Czech Republic, Slovak Republic


OBSAH

 

2 Úvod
2-3 Metodika
3 Aktualizace pro Seznam Československých brouků - Throscidae (JELÍNEK 1993: 79)
4
Klíč k určování středoevropských druhů
12-47 Výsledky revize
12-16 Aulonothroscus brevicollis (BONVOULOIR, 1859)
17 Trixagus atticus REITTER, 1921
18-23 Trixagus carinifrons (BONVOULOIR, 1859)
23-34 Trixagus dermestoides (LINNAEUS, 1767)
34 Trixagus duvalii (BONVOULOIR, 1859)
35-37 Trixagus elateroides (HEER, 1841)
38-39 Trixagus exul (BONVOULOIR, 1859)
40 Trixagus gracilis WOLLASTON 1857
41-43 Trixagus leseigneuri MUONA, 2002
44-46 Trixagus meybohmi LESEIGNEUR, 2005
46-47 Trixagus obtusus (CURTIS, 1827)
48-54 Poznámky k bionomii
54 Poděkování
54-55 Literatura
   
55 Slovníček


ÚVOD

    Čeleď  Throscidae Castelnau, 1840 obsahuje tři rody s přibližně 150 druhy. Dříve k nim příslušel také rod Drapetes Dejean, 1821, který byl v průběhu minulého století některými autory (Craighead 1930, Gurjeva 1974, Dolin 1975, Lawrence et Newton 1995, Lawrence et al. 2000, Laibner 2000) přeřazen do čeledi Elateridae, jinými do samostatné čeledi Lissomidae Castelnau, 1840 (Burakowski 1975, Burakowski, Mroczowski et Stefanska 1985, Burakowski 1991). Systematické postavení tohoto rodu není doposud jednoznačně vyřešeno. To je i možná příčina toho, že rod Drapetes nebyl zařazen do dvou check-listů broučí fauny (Jelínek 2000, Fauna Europaea Web Service 2004).

    V Evropě je nyní čeled Throscidae zastoupena dvěma rody s kosmopolitním rozšířením. Rod Aulonothroscus Horn, 1890 se dvěma druhy a rod Trixagus Kugelann, 1794 s osmnácti druhy (Muona 2002, Leseigneur 2005). Ve střední Evropě je rod Aulonothroscus zastoupen dvěma druhy a rod Trixagus dvanácti druhy (Leseigneur 1998 a 2005, Muona 2002):

Aulonothroscus brevicollis (BONVOULOIR, 1859)
Aulonothroscus laticollis (RYBIŃSKI, 1897)
Trixagus atticus REITTER, 1921
Trixagus carinifrons (BONVOULOIR, 1859)
Trixagus dermestoides (LINNAEUS, 1767)
Trixagus duvalii (BONVOULOIR, 1859)
Trixagus elateroides (HEER, 1841)
Trixagus exul (BONVOULOIR, 1859)
Trixagus gracilis WOLLASTON 1857
Trixagus leseigneuri MUONA, 2002
Trixagus meybohmi LESEIGNEUR, 2005
Trixagus obtusus (CURTIS, 1827)

    Na území bývalého Československa (od roku 1993 samostatné České republiky a Slovenské republiky) bylo v minulém století známo šest druhů čeledi Throscidae (mimo již výše citovaného zástupce rodu Drapetes): Aulonothroscus brevicollis, Trixagus carinifrons, T. dermestoides, T. duvalii, T. elateroides a T. obtusus (Fleischer 1927-1930, Roubal 1936, Horion 1953, Jelínek 1993, Mikát, Fremuth et Prouza 1997 a Hamet, Vancl et al. 2005). V roce 2003 (Hornig) byl pro území České republiky publikován nález druhu T. leseigneuri. Posledním publikovaným druhem je T. meybohmi, jehož typová série obsahuje také kusy, nalezené na území České republiky a Slovenské republiky.

METODIKA

    Ze všech druhů čeledi Throscidae, publikovaných z území České a Slovenské republiky do roku 2000, bylo možné převzít kompletní údaje pouze od dvou druhů, Aulonothroscus brevicollis a Trixagus dermestoides, protože oba druhy jsou taxonomicky stabilní a jejich determinační znaky jsou zřetelné.

    Údaje od ostatních druhů jsou bez jejich revize nepoužitelné, protože:

 • z druhu Trixagus carinifrons byl v roce 2005 (Leseigneur) vyčleněn druh T. meybohmi a doposud revidovaný materiál obsahoval nejen druh T. meybohmi, ale také značné množství kusů od druhu T. leseigneuri.

 • druh Trixagus duvalii byl od roku 1921 (Reitter) sloučen s druhem T. exul, který byl podle názoru Reittera pouze samcem od T. duvalii. Doposud revidovaný materiál obsahoval oba tyto druhy, ale také několik kusů od druhu T. atticus.

 • druh Trixagus elateroides byl od roku 1921 (Reitter) sloučen s druhem T. gracilis. Doposud revidovaný materiál obsahoval oba tyto druhy, ale také větší množství kusů od druhu T. leseigneuri.

 • druh T. obtusus je nejmenším druhem naší fauny. Velikostí těla samců se k němu velmi přibližuje druh T. elateroides, u kterého bývá často důležitý determinační znak, kýly na čele, velmi nevýrazný a snadno tak může dojít k záměně obou druhů. Doposud revidovaný materiál obsahoval oba tyto druhy, ale také několik kusů od druhu T. atticus.

 

    Revidovány byly dvě muzejní sbírky. Sbírky entomologického oddělení Národního Muzea v Praze (NM Praha coll.) a Muzea východních Čech v Hradci Králové (MVČ HK coll.).

Dále byl revidován materiál pocházející ze sbírek soukromých sběratelů:

BENEDIKT Stanislav (Plzeň); HAMET Alois (Hradec Králové); HOLUB Antonín (České Budějovice); HOUŠKA Franta (České Budějovice); KOPECKÝ Tomáš (Hradec Králové); KRÁTKÝ Jiří (Hradec Králové); KREJČÍK Stanislav (Horní Město); MALINKA Zdeněk (Opava); MANTIČ Marion (Ostrava); MATĚJÍČEK Jan (Hradec Králové); MERTLIK Josef (Opatovice nad Labem); MIKÁT Miroslav (Hradec Králové); PAVEL Filip (Hradec Králové), PELIKÁN Jan (Hradec Králové); PLECHÁČ Jiří (Pecka); RŮŽIČKA Jan (Praha); RŮŽIČKA Tomáš (Praha); SITEK Tomáš (Ostrava); SMATANA Ivo (Košice); STREJČEK Jaromír (Praha); SZOPA Richard (Bystřice nad Olší); TRMAL Antonín (Sedlčany); UDRŽAL Radek (Pardubice); VACÍK Dušan (Hranice na Moravě); VÁVRA Jiří (Ostrava) a ZBUZEK Bořivoj (Praha).

    Výskyt druhů, doposud publikovaných pro území České a Slovenské republiky, je potvrzen - výjimku tvoří pouze druh Trixagus duvalii, který byl z území Slovenska naposledy citován Roubalem (1936). Doposud nebylo možné revidovat Roubalovu determinaci, protože podle informace, kterou nám poskytl Vladimír Janský (SNM Bratislava), druh T. duvalii v Roubalově sbírce chybí. Neznáme žádné nové slovenské nálezy a proto jej v přehledu zjištěných druhů uvádíme pro území Slovenska s otazníkem (S?).
    Tři druhy jsou nové pro území České republiky: Trixagus atticus, T. gracilis a T. exul a tři druhy jsou nové pro území Slovenské republiky: T. atticus, T. gracilis a T. leseigneuri.

    Pravděpodobným druhem pro faunu Slovenska je Trixagus exul, rovněž známý ze sousedících území České republiky (jižní Morava) a Maďarské republiky.
    Pro území České a Slovenské republiky rovněž nelze vyloučit ani výskyt druhu Aulonothroscus laticollis, vzhledem k jeho diskontinuálnímu výskytu v několika evropských zemích.

    I když ještě zbývá revidovat materiál dalších větších muzejních sbírek, například sbírky Moravského Zemského muzea v Brně a Slovenského Národního muzea v Bratislavě, doposud shromážděné informace poskytují poměrně ucelený obraz o výskytu druhů čeledi Throscidae na území České a Slovenské republiky.


 

AKTUALIZACE PRO SEZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH BROUKŮ - THROSCIDAE (JELÍNEK 1993: 79)

 

THROSCIDAE CASTELNAU, 1840

 

 

 

Aulonothroscus G. HORN, 1890
Aulonothroscus brevicollis (BONVOULOIR, 1859)
B M S
Trixagus KUGELANN, 1794
= Throscus LATREILLE, 1796
     
Trixagus atticus REITTER, 1921
B M S
Trixagus carinifrons (BONVOULOIR, 1859) B M S
Trixagus dermestoides (LINNAEUS, 1767) B M S
Trixagus duvalii (BONVOULOIR, 1859)
  M S?
Trixagus elateroides (HEER, 1841)
B M S
Trixagus exul (BONVOULOIR, 1859)
B M  
Trixagus gracilis WOLLASTON, 1857
B M S
Trixagus leseigneuri MUONA, 2002
B M S
Trixagus meybohmi LESEIGNEUR, 2005
B M S
Trixagus obtusus (CURTIS, 1827)
B M S

 


KLÍČ K URČOVÁNÍ STŘEDOEVROPSKÝCH DRUHŮ

 

    Spolehlivá determinace středoevropských druhů čeledi Throscidae je možná podle dvou klíčů, které zpracoval Leseigneur (1998). V jeho klíči z roku 1998 není ještě možné určit skupinu druhů s výraznými čelními kýly (Trixagus carinifrons, T. leseigneuri a T. meybohmi). Toto umožňuje až Leseigneurův klíč z roku 2005. V klíči, který zpracoval Burakowski (1991), jsou kvalitní kresby těla a aedeagu druhu T. laticollis.
    Abychom vyhověli žádostem českých kolegů, sestavili jsme determinační klíč český. Jedná se o kompilaci výše citovaných prací, včetně využití již publikovaných vyobrazení. Před jeho použitím věnujte pozornost následujícím řádkům, protože determinace je možná jen u správně vypreparovaných kusů:

 

 • nutná je především dokonalá čistota těla brouka, protože špína a slepené ochlupení vyhledávání determinačních znaků velmi ztíží, případně znemožní.

 

 • celá plocha očí a čelních kýlů musí být viditelná (někdy bývá polovina očí i s rozdělujícím vtiskem zasunuta do štítu nebo bývá do štítu zasunuta temeno hlavy i s částí kýlů). K reparaci brouka doporučuji použít trojhranný nalepovací štítek.

 

 • brouci mají na spodní straně těla žlábky pro uložení tykadel a nohou. Z nich je nutné vysunout minimálně jedno tykadlo a jeden z prostředního páru nohou (podle velikosti tří apikálních tykadlových článků (samci mají nápadně větší velikost laloků na těchto článcích) se rozpozná pohlaví brouka a na vnějším okraji holení prostředního páru nohou jsou rozlišovací znaky některých samců (Trixagus elateroides - T. gracilis nebo T. duvalii - T. exul).

 

 • determinace samců je poměrně jednoduchá (pokud je tělo brouka čisté), protože má všechny determinační znaky nápadné a viditelné. Pouze u samců druhů Trixagus carinifrons a T. meybohmi je nutné odtrhnout od těla zadečkové články. Jejich rozlišovací znaky jsou na okraji apexu krovek, kde se nachází u druhu T. meybohmi skupina dlouhých brv - tyto ale bývají velmi často ukryty mezi krovkami a zadečkovými články!

 

 • největším determinačním problémem je rozlišení samic příbuzných dvojic druhů Trixagus carinifrons – T. meybohmi a T. elateroides – T. gracilis.

 

 

Středoevropské druhy čeledi Throscidae lze rozdělit do čtyř základních skupin:

 

 1. Oční plocha není narušena žádným vtiskem (Figs 1-2). V této skupině jsou dva druhy rodu Aulonothroscus (A. brevicollis a A. laticollis).

 2. Okraj očí a jejich plocha je v blízkosti tykadlové jamky narušena krátkým, ale výrazným trojúhelníkovým vtiskem (Fig. 4). V této skupině je jeden druh rodu Trixagus (T. dermestoides).

 3. Okraj očí je v blízkosti tykadlové jamky přerušen velmi protáhlým, výrazným trojúhelníkovým vtiskem a jejich plocha je tímto vtiskem téměř rozdělena na dvě poloviny (Figs 3, 5-7). Čelo se dvěma kýly, směřujícími od clypea k temeni hlavy. V této skupině je pět druhů rodu Trixagus (T. carinifrons, T. elateroides, T. gracilis, T. leseigneuri a T. meybohmi).

 4. Okraj očí je v blízkosti tykadlové jamky přerušeny velmi protáhlým, výrazným trojúhelníkovým vtiskem a jejich plocha je tímto vtiskem téměř rozdělena na dvě poloviny. Čelo bez kýlů, konvexní. V této skupině jsou čtyři druhy rodu Trixagus (T. atticus, T. exul, T. duvalii a T. obtusus).

 

SKUPINA A:

 

 1. Čelo s kýly (Fig. 2), štít na stranách od base k předním rohům rovnoměrně zaoblen (Fig. 11). Tělo samce, pohled shora (Fig. 11). Aedeagus (Fig. 26) Aulonothroscus brevicollis

 

 1. Čelo bez kýlů (Fig. 1), strany štítu v zadní třetině rovnoběžné, odtud se přímo zúžují k předním rohům (Fig. 8). Tělo samce, pohled shora (Fig. 8). Aedeagus (Fig. 25) Aulonothroscus laticollis

 

SKUPINA B:

 

 1. Tělo samce, pohled shora (Fig. 12) a pohled z boku (Fig. 9). Aedeagus (Fig. 27) Trixagus dermestoides

 

SKUPINA C:

 

 1. Čelní kýly se od prostoru mezi tykadlovými jamkami směrem k temeni hlavy od sebe rovnoměrně vzdalují (Fig. 6).

 

1.1.  Čelní kýly jsou velmi zřetelné a ostré, dosahují až na temeno hlavy (Fig. 6). Tělo samce, pohled shora (Fig. 18). Tělo samice, pohled shora (Fig. 21). Aedeagus (Fig. 29) Trixagus leseigneuri

1.2.  Čelní kýly jsou slabé a zpravidla dosahují do prostoru mezi očima nebo k jejich hornímu okraji (Pozor: kýly jsou zvláště u malých samců dosti nevýrazné a při jejich přehlédnutí může snadno dojít k záměně za druh Trixagus obtusus).

1.2.1.  Druhé krovkové mezirýží má v přední polovině jen s dvě řady dosti nepravidelných teček, někdy nanejvýše s jednou nebo dvěmi dodatečnými tečkami blízko base krovek (Fig. 37). Samec: holeně prostředního páru nohou u samců nejsou na vnějším okraji rozšířeny a nemají zde skupinu výrazných brv. Tělo samce, pohled shora (Fig. 23). Aedeagus (Fig. 32) Trixagus elateroides

1.2.2.  Druhé krovkové mezirýží je v přední polovině nepravidelně tečkováno, na basi krovek s třemi až čtyřmi nepravidelnými řadami výrazných teček (Fig. 38). Samec: holeně prostředního páru nohou u samců jsou na vnějším okraji výrazně rozšířeny a zde mají skupinou dlouhých spojených brv (Fig. 39). Detail holenních brv. (Fig. 40). Tělo samce, pohled shora (Fig. 24). Aedeagus (Fig. 33) Trixagus gracilis

 

 

(Poznámka: v případě determinace samic druhů  Trixagus elateroides a T. gracilis existuje mezi autory rozdílný názor na stabilitu determinačního znaku, kterým je výše zmiňovaný rozsah tečkování krovkových mezirýží. Podle Leseigneura je tečkování znakem konstantním, umožňujícím spolehlivé rozlišení T. elateroides od T. gracilis. Podle Mertlika je možné, že některé velké kusy samic druhu T. elateroides mají velmi podobný typ tečkování jako T.gracilis. Tento problém by vyřešil nález samce druhu T. gracilis na území České a Slovenské republiky - doposud nejbližší nám známý nález samce tohoto druhu pochází z území sousedního Maďarska  z okolí Budapešti).

 

 1. Čelní kýly jsou od prostoru mezi tykadlovými jamkami až k temeni hlavy rovnoběžné a zřetelné (Figs 3, 5, 7).

 

2.1.  Čelní kýly jsou zřetelné, od prostoru mezi tykadlovými jamkami k temeni hlavy jsou rovnoběžné (Fig. 7). Štít u samic se od base rovnoměrně zužuje u jeho přednímu okraji (Fig. 22). Samec: okraje krovek mají u apexu skupinu nápadně dlouhých splývajících brv (Fig. 19). Tělo samce, pohled shora (Fig. 19). Aedeagus (Fig. 30) Trixagus meybohmi

2.2.  Čelní kýly jsou zřetelné, často vyvýšené, od prostoru mezi tykadlovými jamkami k temeni hlavy jsou téměř rovnoběžné, v prostoru před spodním okrajem očí a na temeni se k sobě přibližují. Strany štítu u samic jsou v basální čtvrtině rovnoběžné, odtud jsou přímo zúženy u jeho přednímu okraji (Fig. 20). Samec: okraje krovek pouze s řadou jednotlivých brv, bez dominantní skupiny dlouhých splývajících brv u jejich apexu (Fig. 17). Tělo samce, pohled shora (Fig. 10, 17). Aedeagus (Fig. 28 Trixagus carinifrons

 

SKUPINA D:

 

Reitter (1911 a 1921) použil v klíči druhů této skupiny odlišné zbarvení jejich těl. Dva druhy (Trixagus duvalii a T. exul) mají tělo zpravidla tmavé, černé, nebo hnědočerné, zadečkové články, nohy a přední část jejich hlavy jsou narezavělé. Další dva druhy (Trixagus atticus a T. obtusus) mají tělo zpravidla světlé, rezavohnědé nebo rezavočervené. Někdy ale bývá tělo u první dvojice druhů rezavohnědé a dvojice druhé hnědé nebo černé. Reitterův klíč je nepoužitelný, pokud se při determinaci objeví druhy s touto barevná variabilitou.
Leseigneur (1998) použil ve svém klíči jako hlavní znak odlišné tečkování krovkových mezirýží.

 

 1. Tečkování krovkových mezirýží je na disku krovek silnější, tečky jsou zde větší, zvláště na prvním mezirýží. Vzdálenost mezi těmito tečkami činí průměrně jeden až jeden a půl průměru teček, nanejvýše dva jejich průměry.

 

1.1.  Tečky krovkových mezirýží jsou nápadně velké a ražené. Hrana bočního okraje štítu přesahuje svojí délkou střed štítu (pozorováno ze strany). Tělo zpravidla tmavé, černé, nebo hnědočerné, zadečkové články, nohy a přední část jejich hlavy jsou narezavělé. Někdy ale bývá celé tělo rezavohnědé.
Samec: vnější okraj holení prostředního páru nohou není rozšířen ani nápadně obrven (Fig. 41), boční okraje krovek mají velmi nápadnou řadu dlouhých a hustých brv (podobnou, jako má druh T. duvalii). Tělo samce, pohled shora (Fig. 15). Aedeagus. (Fig. 35) Trixagus exul
1.2.  Tečky krovkových mezirýží jsou hrubé ale menší velikosti. Hrana bočního okraje štítu také přesahuje svojí délkou střed štítu (pozorováno ze strany). Tělo zpravidla světlé, rezavohnědé nebo rezavočervené. Někdy ale bývá jejich tělo hnědé nebo černé. Nejmenší ze středoevropských druhů.
Samec: má obdobný typ obrvení okrajů krovek, jako Trixagus exul a T. duvalii, ale jeho brvy jsou výrazně kratší. Vnější okraj holení prostředního páru nohou není rozšířen ani nápadně obrven. Tělo samce, pohled shora (Fig. 16). Aedeagus (Fig. 36) Trixagus obtusus

 

 1. Tečkování krovkových mezirýží na disku krovek jemné a drobné, zvláště na prvním mezirýží. Vzdálenost mezi těmito tečkami je zpravidla dva až tři průměry teček, někdy i větší.

 

2.1.  Hrana bočního okraje štítu přesahuje svojí délkou střed štítu (pozorováno ze strany). Tělo zpravidla tmavé, černé, nebo hnědočerné, zadečkové články, nohy a přední část jejich hlavy jsou narezavělé. Někdy ale bývá celé tělo rezavohnědé.
Samec: má rozšířený a výrazně obrvený vnější okraj holení prostředního páru nohou (Fig. 42). Boční okraje krovek mají velmi nápadnou řadu dlouhých a hustých brv (podobnou, jako má druh T. exul). Tělo samce, pohled shora (Fig. 14). Aedeagus. (Fig. 34) Trixagus duvalii

2.2.  Hrana bočního okraje štítu nedosahuje svojí délkou střed štítu (pozorováno ze strany). Tělo zpravidla hnědé až rezavohnědé, někdy černé.
Samec: má okraje krovek bez řady souvislých dlouhých brv, ale má na dvou místech nápadné seskupení dlouhých spojených brv - na humerální vypouklině a pak přibližně uprostřed délky krovek (Fig. 13). Tělo samce, pohled shora a detail krovky (Fig. 13). Aedeagus (Fig. 31) Trixagus atticus

 

 

 

OBRAZOVÉ TABULE KE KLÍČI K URČOVÁNÍ STŘEDOEVROPSKÝCH DRUHŮ


(Obr. 1-4, 8-9, 25-27, 43-48 podle Burakowského (1991), ostatní podle Leseigneura (1997, 1998, 2005).


 

Figs 1-7. Head, frontal view. 1 - Aulonothroscus laticollis (Rybiński); 2 - Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir); 3 and 5 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir); 4 - Trixagus dermestoides (Linnaeus); 6 - Trixagus leseigneuri Muona; 7 - Trixagus meybohmi Leseigneur.


Figs 8-16. Habitus, dorsal view (Fig. 9 = lateral view). 8 - Aulonothroscus laticollis (Rybiński); 9 - Trixagus dermestoides (Linnaeus), lateral view; 10 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir); 11 - Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir); 12 - Trixagus dermestoides (Linnaeus); 13 - Trixagus atticus Reitter; 14 - Trixagus duvalii (Bonvouloir); 15 - Trixagus exul (Bonvouloir); 16 – Trixagus obtusus (Curtis).


Figs 17-24. Habitus, dorsal view. 17 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir), male; 18 - Trixagus leseigneuri Muona, male; 19 - Trixagus meybohmi Leseigneur, male; 20 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir), female; 21 - Trixagus leseigneuri Muona, female; 22 - Trixagus meybohmi Leseigneur, female; 23 - Trixagus elateroides (Heer), male; 24 - Trixagus gracilis Wollaston.


Figs 25-36. Aedeagus. 25 - Aulonothroscus laticollis (Rybiński); 26 - Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir); 27 - Trixagus dermestoides (Linnaeus); 28 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir); 29 - Trixagus leseigneuri Muona; 30 - Trixagus meybohmi Leseigneur, 31 - Trixagus atticus Reitter; 32 - Trixagus elateroides (Heer); 33 - Trixagus gracilis Wollaston; 34 - Trixagus duvalii (Bonvouloir); 35 - Trixagus exul (Bonvouloir); 36 – Trixagus obtusus (Curtis).


Figs 37-48. 37-38: Punctuation on basal part of elytra. 37 - Trixagus elateroides (Heer); 38 - Trixagus gracilis Wollaston. 39-42: intermediate legs, shin: 39 - Trixagus gracilis Wollaston; 40 - Trixagus gracilis Wollaston, in detail; 41 - Trixagus exul (Bonvouloir); 42 - Trixagus duvalii (Bonvouloir). 43-48: Two sclerified plates of copulatrix bursa. 43 - Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir); 44 - Trixagus elateroides (Heer); 45 - Trixagus dermestoides (Linnaeus); 46 - Trixagus carinifrons (Bonvouloir); 47 - Trixagus duvalii (Bonvouloir); 48 - Trixagus obtusus (Curtis).

 

 

 


 

VÝSLEDKY REVIZE

 

Pro číslování lokalit byla použita vzestupná čísla v souladu s čísly faunistických čtverců, vycházejících z prací Novák (1989) a Zelený (1972).


Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)

 


(Obr. 49)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5350: Bohemia bor., Brná vill. env., Průčelská rokle valley (5350d), 1. V. 1996, 1 ex., Jan Růžička et Pavel Moravec leg., J. Růžička coll., J. Mertlik det. 2005.

5450: Bohemia bor., České Středohoří, Dlouhý vrch – Staňkovice, 2.- 3. II. 1988, 1 ex., P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

5464: Bohemia or., Otovice – Hoprich, 14. V. 2002, 1 ♀, nárazníkové pasti, J. Spíšek leg., Dr. Alois Hamet coll., J. Mertlik det. 2004.

5558: Bohemia or., Jičín, Libosad, 25. III. 2005, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, pastevní les na jižním svahu u rybníčků, 27. III. 2005, 14 ex., v kůře u pat dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Bohemia or., Kopidlno, zámecký park, 25. III. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5663: Bohemia or., Reservation Peklo near Náchod, Olešenka valley, 21. VI. 1996, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, obora (5751-52), 7. III. 1995, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5753: Bohemia centr., Neratovice, bez data, Heyrovký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5760: Bohemia or., Hradec Králové – Věkoše, Kydlinov - břeh Labe, 1. XI. 2005, 13 ex., pod korou u paty jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 26. V. 1978, 1 ex., Jelínek leg., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, Orlice - Na bahnách, slepé rameno, 22. X. 2005, 2 ex., pod šupinami kůry u pat dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C7), 24. VI. 1995, 4 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C11), 22. VIII. 1996, 2 ex., smykem na lesní cestě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C13), 22. VII. 2001, 3 ex., smykem na lesní cestě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C24), 23. V. 1986, 1 ex., poklepem suché břízy, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 20. V. 1990, 1 ex., poklepem suchého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 9. VIII. 1991, 2 ex., poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 14. VII. 1992, 1 ex., poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 11. VI. 1995, 2 ex., smykem travnatých porostů, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 19. V. 2002, 1 ex., v prosevu posekané trávy, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C25): 30. V. 1987, 1 ex., poklepem suchého buku; K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5852: Bohemia centr., Praha – Trója 19. III. 1992, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5853: Bohemia centr., Praha – Vinoř, Vinořský park, 12. VI. 2003, 2 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5853: Bohemia centr., Praha – Satalice, rez. Bažantnice, 9. V. 2003, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, Císařská Kuchyně, 2. V. 1952, 2 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5856: Bohemia centr., Kluk – Oseček, Libický luh, 31. III. 2005, 57 ex., v kůře u pat dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5858: Bohemia centr., Polabská nížina, Choťovice, obora, listnatý les (5857-58), 5. VI. 1985, 1 ex., sklep, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

5860: Bohemia or., Libišany env., Na bahnách,  23. X, 2005, 9 ex., pod šupinami kůry u pat vrb a topolů, J. Mertlik leg. et coll.; 21. III. 2006, 38 ex., pod šupinami kůry u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IX. 2006, 1 ex., večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IX. 2006, 1 ♂, 2 ♀♀, večerní smyk, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 2006, 13 ex., večerní smyk, J. Mertlik leg. et coll.; 8. X. 2006, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21. X. 2006, 1 ♀, večerní smyk, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Březhrad env., břeh potoka Pašát, 9. XI. 2005, 17 ex., v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Pohřebačka, písník Opaťák, 25. II. 2006, 7 ex., v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.;

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, lužní les před Vysockým mostem, 8. IV. 2005, 2 ex., v kůře u pat jilmů, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IX. 2006, 1 ex., večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.;

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rezervace Polabiny, 28. IV. 1994, 1 ex., Populus sp., sift., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 17. XI. 2006, 1 ex., v kůře u paty kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 14. VI. 1991, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007

5860: Bohemia or., Hradec Králové – Třebeš, Staré Labe, 21. X. 2005, 7 ex., v kůře u pat dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hrobice, 8. XI. 2006, 3 ex., v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, rybník Datlík, 10. XI. 2006, 1 ex., Quercus robur, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, PP Na Plachtě, 6. I. 2007, 2 ex., prosev pod Salix caprea, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, 23. IX. 1947, 2 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 3. XII. 1949, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí – Petrovičky, 12. X. 2005, 1 ex., v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 30. IV. 1995, 1 ex., F. Pavel leg., J. Mertlik coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, u cesty od nádraží k semenářskému závodu, 22. III. 2005, 3 ex., v kůře u paty kmene topolu, J. Mertlik leg. et coll.

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5949A4), 24. II. 1990 10 ex., pod kůrou stojícího javoru, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005);

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Městečko, Pustověty (5949A17), 8. VI. 1991, 2 ex., poklepem suchého habru, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 27. VII. 1996, 3 ex., smykem v nivě potoka, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Pustověty (5949B2): 23. IX. 1995,  3 ex., smykem v bučině, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5949: Bohemia centr., Klíčava, 2. III. 1923, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Košíře, Cibulka – park – okolí (5952a), 10. IV. 2005, 1 ex., J. Strejček leg. et coll. (T. dermestoides, J. Strejček det. 2005), J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, bažantnice, 16. III. 2005, 22 ex., pod šupinami kůry u pat jírovců, jilmů a lip, J. Mertlik leg. et coll.

5958: Bohemia or., Zdechovice [Zdechowitz], IV. 1913, 1 ex., Matcha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5960: Bohemia or., Pardubice, Nemošice env., 4. IV. 2005, 9 ex., pod šupinami kůry u pat listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.; 9. X. 2005, 21 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 18. IX. 2006, 2 ex., smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5963: Bohemia or., Choceň, Peliny, 14. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 2. V. 1987, 1 ex., poklepem suchého buku, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 22. V. 1987, 1 ex., poklepem suchého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 22. VI. 1987, 1 ex., smykem v doubravě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 21. V. 2003, 2 ex., poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ostrovec (6048D6), 8. V. 1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

6048: Bohemia centr., Skryje – I, 11. III. 1976, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007

6051: Bohemia centr., Dobřichovice, 13. V. 1990, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 30. IV. 1999, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6058: Bohemia centr., Žehušice, obora, 1. IV. 1995, 4 ex., M. Samek leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

6058: Bohemia centr., Kačina, bažantnice, 30. III. 2005, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6149: Bohemia centr., Skryje – Zbiroh (60-6148), 14. IX. 1975, 3 ex., J. Pradáč leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6252: Bohemia centr., Sedlčany - Hrazany, 7. V. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; Hrazany, 4. V. 2005, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6255: Bohemia centr., Vlašim, 26. IX. 1921, 8 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6347: Bohemia occ., Šťáhlavy, 1923, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6349: Bohemia centr., Příbram (6349-50), 3. IV. 1985, 1 ex., prosev trouchu Salix. sp. (53), Jan Růžička leg., coll. et det., J. Mertlik revid. 2005.

6355: Bohemia centr., Vlašim env., Nové Mlýny (49°40.3´N 14°51.3E), 2. VI. 1984, 2 ex., pod kůrou Alnus sp. (516), listnatý les – smyk (169), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1986, J. Mertlik revid. 2005.

6447: Bohemia or., Bohemia occ., Ždírec env., Buková hora, SPR Chejlava, 16. IV. 2005, 1 ex., V. Benedikt leg. et. coll., J. Mertlik det. 2005.

6852: Bohemia mer., Purkarec, 4. V. 2003. 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6854: Bohemia mer., Vlkov n. Lužnicí, 18. VI. 1988, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Hamr n. Nežárkou, 13. VI. 1971, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, 29. IV. 1981, 1 ex., I. Kovář et H. Studničková leg., Exk. N. Mus. Praha, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, Stará obora, vrch Baba, 7. V. 1984, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 12. V. 1985, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 9. IV. 1906, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 7. VI. 1963, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 1. VII. 1972, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 8. V. 1976, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 6. VI. 1979, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 12. VI. 1979, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 10. V. 1982, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 29. IV. 1987, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 7. V. 1994, 3 ex., A. Holub leg. et coll., V. Karas det., J. Mertlik rev. 2006; 19. VI. 1994, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 8. VI. 1995, 2 ex., A. Holub leg. et coll., V. Karas det., J. Mertlik rev. 2006; 13. IV. 2000, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 1. V. 2002, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6953: Bohemia mer., Chotýčany, 25. IX. 1960, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 10. V. 1964, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003); 4. VII. 1970, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

6954: Bohemia mer., Lužnice, 24. V. 1970, 1 ex., V. Karas leg., det. et coll. (seznam Karas 2003).

7051: Bohemia mer., Jaronín, Bučina, 29. VI. 1995, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006

7055: Bohemia mer., Třeboň – Nová řeka, 21. V. 2001, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

5668: Moravia bor., Kobylá env., Velký rybník, 18. XI. 2006, 14 ex., v kůře u paty kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6075: Moravia bor., Hlučín env., Vřesina, 17. V. 1995, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6173: Moravia bor., Hradec nad Moravicí, Březová env., forest, 26. V.- 2. VI. 2004, 1 ex., L. Hanč leg., Z. Malinka coll., J. Mertlik det. 2006.

6174: Moravia bor., Hrabyně, 10. X. 1991, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 19. X. 1991, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Ostrava, Martinov, 11. XI. 1990, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6175: Moravia bor., Hlučín – Bobrovníky, Quercetum nad řekou, 12. X. 2001, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Ostrava env., Plesná, 6. V. 1991, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6267: Moravia bor., Moravičany, 5. IV. 2005, 15 ex., v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, 1. XII. 1990, 1 ♀, J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6275: Moravia bor., Ostrava, Vyškovice, 12. III. 1995, 5 ex., J. Stanovský leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6375: Moravia bor., Hukvaldy, 1. VI. 1987, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 11. VI. 1987, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid.

2005; 24. V. 1990, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 19. XII. 1996, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6376: Moravia bor., Beskydy mts., Metylovická hůrka mt., 14. III. 1999, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6476: Moravia bor., Beskydy, Borová 450m, 23. VII. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6477: Moravia bor., Beskydy mts., Mionší, 10. IV. 1996, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; Mionší (Nat. Res.) (6478), 21. IX. 2001, 1 ♂, 1 ♀, J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška, rez. Břenčák env., lužní les u mostu, 17. X. 2005, 1 ex., pod korou u paty topolu, J. Mertlik leg. et coll.

6865: Moravia mer., Střelice, bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6963: Moravia mer., Jevišovská pahorkatina, Moravský Krumlov, 10. V. 1986, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6974: Moravia bor., Svatý Štěpán, PR Chladný vrch, 3. VII. 2006, 1 ex., L. Koloničný leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7060: Moravia mer., Onišov (7060-61), 4. II. 1995, 1 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 17. IV. 1987, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 6. VI. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7065: Moravia mer., Uherčice u Pouzdřan, 24. IV. 1999, 3 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 22. VII. 2006, 1 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, 6. VI. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7067: Moravia mer., Kobylí, 1. V. 1998, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7161: Moravia mer., Hnanice env., Na Fládnici, 30. IV. 2003, 1 ex., Jiří Hájek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Braitava, 17. VII. 1996, 1 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Braitava, 15. VIII. 1996, 6 ex., J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., Podyjí, Ledové sluje, 9. VI. 1991, 3 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 11. V. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7161: Moravia mer., Podyjí – Vraní skála, 9. V. 1994, 1 ex., S. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Devět Mlýnů, 7. VIII. 1997, 1 ex., J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Šobes, V. 1996, 1 ex., J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7162: Moravia mer., Znojmo env., Hradiště, 12. V. 1994, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 18. V. 1996, 1 ex.

7162: Moravia mer., Znojmo env., Popice, 14. V. 1994, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7165: Moravia mer., Nové Mlýny, 29. III. 1992, 1 ex., náplav, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7166: Moravia mer., Lednice (71-7266), Lednice, 11. VI. 1976, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 15. VI. 1986, 1 ex., Bílý et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7166: Moravia mer., Lednice – park, 8. V. 1995, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7166: Moravia mer., Lednice, Janohrad, 27. X. 1993, 32 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. IV. 2000, 1 ex., D. Vacík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 24. III. 2003, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7167: Moravia mer., Ladná, 19. VI. 1988, 5 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

7168: Moravia mer., Hodonín, V. 1934, 1 ex., Jar. Baumert leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7266: Moravia mer., Lednice – rybník, 10. VI. 1991, 2 ex., Bílý et Studničková leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7266: Moravia mer., Lednice (7266a), 23. VI. 1993, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 14. VII. 1998, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7266: Moravia mer., Valtice, 9. V. 1997, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7266: Moravia mer., Valtice – Randezvous, 16. V. 1994, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7267: Moravia mer., Břeclav env. Pohansko, 7. V. 1980, 10 ex., Bílý et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 18. X. 1990, 1 ex., Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 19. V. 1991, 1 ex., J. Stanovský leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 22. III. 1994, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 16. VI. 1999, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 5.-7. VII. 2000, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, lužní les u Dyje, 26. X. 2005, 46 ex., pod korou jilmů, J. Mertlik leg. et coll.

7367: Moravia mer., Lanžhot – Ranšpurk, 17. V. 1980, 1 ex., Bílý et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

6782: Slovakia centr., Oravský Podzámok, Roubal leg. (Roubal 1936)

6793: Slovakia or., Bardejov (Roubal 1936).

7082: Slovakia centr., Nízké Tatry, Skalka (Roubal 1936)

7181: Slovakia centr., Nízké Tatry, Moštenica, 4. VIII. 1984, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7274: Slovakia occ., Považský Inovec Mts., Kulháň, 31. III. 2004, 9 ex., v šupinách kůry jilmu (babyka), J. Mertlik leg. et coll.

7276: Slovakia occ., Horné Vestenice, 15. V. 2005, 1 ex., V. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7280: Slovakia centr., Uľanka [Ulmanka], Roubal leg. (Roubal 1936).

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Roubal leg. (Roubal 1936); 16. V. 1922, 1 ex., J. Roubal leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Jakub [Sv. Jakub], Roubal leg. (Roubal 1936).

7286: Slovakia or., Moráň – Poludnica, lesostep, 3. VII. 2005, 1 ex., smyk, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7293: Slovakia or., Košice, Roubal leg. (Roubal 1936)

7293: Slovakia or., Košice – Furča, 16. V. 2000, 5 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 25. IV. 2003, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 17 VI. 2004, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 23. VI. 2004, 3 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 26. I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 13.- 23. VI. 2005, 6 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 26. VI.- 16. VII. 2005, 2 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7373: Slovakia occ., Povážský Inovec, Nová Lehota, Dubový vršok, 26. II. 1997, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7380: Slovakia centr., Badín, 17. VI. 1983, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004; 9. IX. 1984, 4 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll. (2 ex. J. Mertlik coll.), J. Mertlik rev. 2005.

7394: Slovakia or., Nový Salaš env., 8. V. 1998, 1 ex., presev, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7396: Slovakia or., Trebišov, 21. IX. 1997, 1 ex., T. Lackner leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

7488: Slovakia or., Slovenský kras, Plešivec, 3. VII. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7568: Slovakia occ., Malacky a ok., bez data, 1 ex., J. Laco leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7578: Slovakia centr., Voznica, VII. 1952, 1 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7586: Slovakia centr., Padarovce, Vereš, 11. III. 1995, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7587: Slovakia centr., Rimavská kotlina, Šafárikovo, 5. VII. 1985, 2 ex., Quercus sp., M. Mikát leg., MVČ HK coll. (1 ex. J. Mertlik coll.), J. Mertlik rev. 2005.

7588: Slovakia or., Kečovo, 7. V. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7668: Slovakia occ., Kamenný mlýn, 31. VII. 1999, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7669: Slovakia occ., Malé Karpaty, Modra env., Kamenica Hill, 2. IV. 1988, 1 ex., sitting, M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

7683: Slovakia centr., Luboreč, VI. 1954, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7686: Slovakia centr., Rimavská Sobota, Roubal leg. (Roubal 1936)

7769: Slovakia occ., Bratislava env., Svätý Jur - Panónsky háj, 23. III. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7777: Slovakia occ., Levice, Roubal leg. (Roubal 1936)

7785: Slovakia centr., Cerová vrchovina, Hajnáčka env., Ragáč Hill, 300-550m, 1. VII. 1985, 1 ex., Quercus sp., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.

7969: Slovakia occ., Šamorín, 8. VI. 1976, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007


Trixagus atticus Reitter, 1921(Obr. 50)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, 22. VI. 1993, 1 ♂, Salix caprea, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 18. VII. 1993, 1 ♂, Salix caprea, M. Mikát leg., J. Mertlik det. 2007 et coll.; VIII. 1995, 1 ♀, J. Hájek leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2006; 4. VIII. 1995, 1 ♀, light, M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2006 (jako T. obtusus), 2007.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6268: Moravia centr., Mladeč, 28. VI. 1988, 1 ♂, J. Stanovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7266: Moravia mer., Valtice, 21. VII. 1996, 1 ♀, Tomáš Sitek leg. et coll., Leseigneur det. 2006.

SLOVAK  REPUBLIC:

7174: Slovakia occ., Trenčín, 29. IV. 1990, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll. (T. obtusus, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

8275: Slovakia mer., Patince, kemp, 21.- 27. VII. 2001, 1 ♂, M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

 

 

 

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)(Obr.51)

 

 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5057: Bohemia bor., Frýdlantsko, Horní Řasnice, 26. VI.-24. VII. 2001, ZP, 1 ex., R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

5152: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, údolí potoka Na Tokáni, 14. IX. 2004, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5157: Bohemia bor., Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, horní část, 850m, Na Písčinách, rašeliniště, smrčina, 28. VI.- 10. VII. 2002, 1 ♀, Malaiseho past, Pavel Vonička & J. Preisler leg., P. Vonička coll., J. Mertlik det. 2006.

5253: Bohemia bor., Chotovice near Nový Bor, 300m, (50°44´27´´N 14°´33´37´´E), 7. VII. 2000, 1 ♀, Jan Růžička leg. et coll. (jako T. brevicollis det. I. Smatana 2002), J. Mertlik det. 2006; 4.- 6. VII. 2001, 2 ♀♀, garden in the village, sweeping above compost before sunset )18:00-20:30) hot weather, Jan Růžička leg. et coll. (jako T. elateroides det. I. Smatana 2002), J. Mertlik det. 2006; (50°44.6´´N 14°´33.3´´E), garden in the village, 5. VII. 2006, 1 ♂, in flight under Acer, before sunset, Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5258: Bohemia bor., Krkonoše, Nový Svět, VII.- VIII. ?1950, 1 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5353: Bohemia bor., Zákupy, 1917, 2 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data, 7 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, Jedlička, VII. 1950, 1 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5447: Bohemia bor., Most [Klsel], 7. V. 1962, 1 ex., J. Kačer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5448: Bohemia bor., Bílina v Čechách, VII. 1949, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5448: Bohemia bor., Bílina v Čechách env., Radovesice, dubová paseka, VI. 1949, 1 ex., večerní smyk, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5454: Bohemia bor., Doksy, 28. VII. 1993, 4 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5457: Bohemia bor., Kozákov, VII. 1936, 1 ex., Fabich leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5463: Bohemia  or., Horní Dřevíč, V. 1930 [30/05], 1 ♀, Kelemen leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5559: Bohemia bor., Levínská Olešnice, 5. IV. 1994, 1 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 5. VII. 2000, 1 ex.

5652: Bohemia centr., Mělník, 1. VII. 1902, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5653: Bohemia centr., Nebužely, 20. VII. 1902, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5657: Bohemia centr., Rožďalovice, 14. V. 1988, 1 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5660: Bohemia or., Jičínsko, Rašín, PP Kazatelna, 15. VI.- 30. VII. 2001, 1 ex., ZP, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

5653: Bohemia centr., Střednice, 24. VII. 1989, 1 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5743: Bohemia bor., Karlovy Vary [Karlsbad], VII. 1907, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5744: Bohemia occ., Doupov [DUPPAU cR.GEB.], 23. VIII. 1935, 1 ex., Prof. Bachmann leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5749: Bohemia bor., Bilichov, 11. VI. 1911, 2 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 7. VI. 1914, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 29. V. 1915, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5751: Bohemia centr., Kralupy, V. 1934, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Bohemia or., Opočno, 18. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5762: Bohemia or., Ledce p. Bolehošť, Chropotínský háj, 7. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5840: Bohemia orr., Františkovy Lázně, bez data, 2 ex., K. Klenka leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5847: Bohemia, Rakovník env., Chrášťany env., 28. VIII. 1983, 1 ♂, Dr. V. Hervert leg., Bořivoj Zbuzek coll., J. Mertik det. 2005.

5848: Bohemia centr., Krušovice, 1910, 2 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; X. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5848: Bohemia centr., Lužná u Rakovníka, 1923, 1 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5849: Bohemia centr., Nový Dům, 15. VI. 2002, 2 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5851: Bohemia centr., Statenice, VI. 1908, 1 ex., Kříženecký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Roztoky, VI. 1937, 1 ex., Fabián leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha – Stromovka, 24. XII. 1911, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 3. VII. 1989, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

5852: Bohemia centr., Praha  - Suchdol, rez. Sedlecké skály, 13. VI. 2003, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5852: Bohemia centr., Praha – Suchdol, university campus (5852c) (50°07´47-57´´N 14°22´19-34´´E), 19. VII. 1998, 1 ♀, Jan Růžička leg., coll. et det., J. Mertlik revid. 2005; 20. VII. 2001, 1 ♂, 1 ♀, in flight on sunfall, Jan Růžička leg. et coll. (jako T. elateroides det. I. Smatana 2002), J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, 2 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006

5855: Bohemia centr., Poříčany, VIII. 1903, Rambousek, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 25. V. 1985, 2 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5857: Bohemia centr., Choťovice, 26. VI. 1987,  ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5860: Bohemia or., Polabská nížina, Vysoká nad Labem, 6. VI. 1985, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

5860: Bohemia or., Polabská nížina, Vysoká nad Labem, luh, 23. VI. 1990, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Polabská nížina, Vysoká nad Labem (5860-5861), 6. VI. 1985, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004, 1 ♂, Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 22. VI. 1985, 1 ex., Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (vnější znaky); 27. VI. 1988, 2 ♀♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Polabská nížina, Vysoká nad Labem,  27. VI. 1988, 2 ♀♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Polabská nížina, Hradec Králové, Plachta, 10. VI. 1988, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, VII. 1991, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; VIII. 1992, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5949: Bohemia centr., Žloukovice, VII. 1971, 1 ♀, P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

5949: Bohemia centr., Křivoklát, bez data, 1  ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5949: Bohemia centr., Městečko, VII. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5950: Bohemia centr., Unhošť, Malé Kyšice, bez data, 515 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5951: Bohemia centr., Praha – Lužiny, 9. IX. 1991, 1 ♀, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr. Praha – Košíře, [Cibulka], 8. XI. 1906, 13 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Vinohrady, 15. IX. 1987, 1 ex., Švihla et Cíglerová leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha, Krč, 13. IX. 1984, 1 ex., Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Kunratice, Hrádek, 29. V. 1981, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha – Spořilov, VI. 1982, 1 ex., Studničková leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Kunratice u Prahy, rybník Seberák, 12. VII. 1978, 1 ex., I. Kovář leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5953: Bohemia centr., Běchovice, bez dalších údajů, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006

5955: Bohemia centr., Český Brod, Topoly u Liblic, 16. III. 1906, 1 ex., Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5963: Bohemia or., Choceň env., Peliny, 21. V. 1986, 4 ex., Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 14. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5963: Bohemia or., Brandýs nad Orlicí, 14. VI. 1986, 4 ♂♂, 2 ♀♀, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 22. VII. 1910, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Černošice, IV. 1906, 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Všenory, 20. VIII. 1920, bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice env., Karlické údolí, 16. V. 1951, 1 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Zbraslav, 8. VI. 1982, 1 ♂, Petr Ričl leg., T. Růžička coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Závist, bez data, 1 ex., Al. Smolka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Jíloviště, 2. VI. 1915, 2 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

6052: Bohemia centr., Praha – Radotín, 6. VIII. 1915, 1 ex., Holík coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 31. V. 1984, 1 ex., Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6054: Bohemia centr., Říčany, 17. VI. 1894, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5054: Bohemia centr., Tehov, 6 (?1906), Svátek (?leg.), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6055: Bohemia centr., Výžerky, VIII. 1913, 1 ex., J. Pleticha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6060: Bohemia or., Chrudim, 18.- 20. VI. 1913, 1 ex., V. Fuchs leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6151: Bohemia centr., Svinaře, 6. VI. 1993, 2 ♂♂, 1 ♀, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6160: Bohemia or., Nasavrky env., Železné hory mts., Krkanka, 12. VII. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

6246: Bohemia occ., Plzeň, bez data, 7 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Zábělá, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Bolevec, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň – ZOO, 5. VI. 1985, 1 ♂, Z. Doležal leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Homolka, V. 1986, 1 ♂, Z. Doležal leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Šťáhlavy, bez data, 22 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Štěnovice, bez data, 2 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6248: Bohemia occ., Holoubkov, 2. VI. 1984, 6 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6249: Bohemia centr., Jince, VII. 1920, 5 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6250: Bohemia centr., Příbram, bez data, 4 ex., B. Kouřil leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; bez data, 5 ex., Šípek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6148: Bohemia occ., Radeč, 3. VI. 1989, 4 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6252: Bohemia centr., Benešovská pahorkatina, Cholín – Borová hora (6252c), 20. VI. 2006, 2 ♂♂, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6253: Bohemia centr., Neveklov, VIII. 1921, 1 ex., Ing. Jedlička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6262: Bohemia or., Františky, Paseky 709m, VI. 1924, 1 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6276: Moravia bor., Frýdek-Místek, Lískovec, 6. II. 2004, 1 ♂, 2 ♀♀, prosev, L. Koloničný leg. et coll., T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6349: Bohemia centr., Rožmitál, VI. 1917, 3 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6352: Bohemia centr., Sedlčany env., 20. VIII. 2005, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6352: Bohemia centr., Sedlčany env., Radeč, 4. VI. 2004, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6355: Bohemia centr., Vlašim env., Nové Mlýny, 5. VIII. 1997, 1 ♂, smyk na okraji listnatého lesa a školky v podvečer, J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6355: Bohemia centr., Ostrov p. Blaníkem, VIII. 1987, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 28. VIII. 1988, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6449: Bohemia centr., Brdy Mts., Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš env., vojenská střelnice-okraj lesa, 13. VII. 1986, 1 ex., sklep větví, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

6449: Bohemia centr., Brdy Mts., Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš env., vojenský sklad-hliněné valy, 26. V. 1986, 1 ex., na travinách společně  T. dermestoides, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

6449: Bohemia mer., Dobrá Voda u Březnice, VIII. 1921, 11 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6553: Bohemia mer., Tábor (6553-54), VII. 1928, 1 ex., Hoffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6555: Bohemia mer., Pacov (6555-56), 192?, 1 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6644: Bohemia occ., Kdyně, 17. VIII. 1939, 2 ex., [JŠ], MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6650: Bohemia mer., Písek, bez data, 5 ex., Dr. Mařan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 1905, 6 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 1907, 6 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 18. VII. 1909, 10 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 15. VIII. 1910, 1 ex., Kracík leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 10. IX. 1923, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6650: Bohemia mer., Písek, za svatým Váslavem, 7. VIII. 1909, 4 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007

6852: Bohemia mer., Purkarec, 19. VIII. 1912, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 19. VI. 1994, 1 ♀, A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6954: Bohemia mer., Třeboň, VII. 1965, 1 ♀, Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6956: Bohemia mer., Albeř, VI. 1972, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7052: Bohemia mer., České Budějovice, Kněžské Dvory, 27. VIII. 1997, 1 ♀, A. Holub leg. et coll., Karas det., J. Mertlik det. 2006.

7152: Bohemia mer., Plav u Českých Budějovic, 20. VII. 1983, 1 ♀, P. Číla leg., T. Růžička coll., J. Mertlik det. 2006.

 

? Bohemia, Rožmitál, 1924, 4 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Nová Huť, 1. VI. 1919, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Nová ves, 29. IX. 1905, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? S. Böhmerwald, bez data, 2 ex., Tanzer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bohemia, Obora, bez data, Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Olšany, 11. VII. 1912, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Prokop, 28. IV. 1909, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Nouzov, 1911, 1 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bohemia centr., Staňkov, 17. VI. 1986, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

?Bohemia, Praha, 17. VIII. 1984, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 4. VII. 1982, 1 ♀, M.Janata leg.,T. Růžička coll. J. Mertlik det. 2006.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

5770: Moravia bor., Ondřejovice, 5. VIII. 1995, 1 ♂, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

5969: Moravia bor., Jeseníky, Malá Morávka, 16. VI. 1989, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik et coll., L. Leseigneur det. 2004.

5969: Moravia bor., Karlova Studánka, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6075: Moravia bor., Hlučín env., Vřesina, 17. V. 1995, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6069: Moravia bor., Rýmařov, Ruda, 19. VIII. 2003, 1 ♀, Stanislav Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6174: Moravia bor., Hrabyně, 23. VI. 1992, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Ostrava, bez data, 1 ex., Dr. Jureček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006;  24. V. 1904, 2 ex., Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

21. VIII. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 14. IX. 1988, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6275: Moravia bor., Vratimov, Na luhu, 22. VII. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

6277: Moravia bor., Český Těšín [Teschen], bez data, 8 ex., Th. v. Wanka leg.,NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6376: Moravia bor., Beskydy mts., Metylovická hůrka mt., 500m, JV svah, 11. VI. 1977, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 350m, 2. VIII. 1977, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 350m, JV úpatí, 2. VIII. 1979, 1 ♀, T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 11. VII. 1980, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; S svah 400m, 24. V. 1981, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 3. VIII. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 3. VI. 1981, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 24. VIII. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 19. VI. 1988, 1 ♂, T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 21. VIII. 1988, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 23. V. 1996, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6376: Moravia bor., Beskydy, Pržno, 30. V. 1965, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 26. VI. 1965, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 29. VI. 1966, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6376: Moravia bor., Dobrá u Frýdku-Místku, 26. V. 1993, 1 ♂, J. Stanovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6377: Moravia bor., Beskydy, Lysá hora [Beskiden, Lissahorageb.], bez data, 2 ex., Th. v. Wanka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6464: Moravia mer., Rovečné [Rověčín], bez data, 4 ex., Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6473: Moravia bor., Nový Jičín, Svinec mt., 4. VII. 1989, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 4. VII. 1993, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6474: Moravia bor., Nový Jičín, Čerťák, 4. VII. 1989, 4 ♂♂, 1 ♀ (T. dermestoides, MUDr. T. Sitek det.), M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6478: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší (6478b), 2.- 4. VIII. 2006, 1 ♀, Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6565: Moravia mer., Bozkovice env., VII. 1935, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6568: Moravia mer., Prostějov, bez data, 2 ex., B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6575: Moravia bor., Dolní Bečva, Dolní Rozpité, 12. VII. 2003, 1 ♂, L. Koloničný leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik det. 2006.

6576: Moravia bor., Beskydy, Staré Hamry 550m, 25. VII. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6761: Moravia mer., Třebíč, VI. 1938, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6766: Moravia mer., Adamov (?6766), 1932, 1 ex., B. Kočí leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6865: Moravia mer., Brno, bez data, 1 ex., Stejskal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; bez data, 3 ex., Fiala leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6865: Moravia mer., Brno, Střelice, bez data, 8 ex., Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6872: Moravia mer., Luhačovice, bez dalších údajů, 2 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; dez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6974: Moravia mer., Sidonie env., PR Okrouhlá (6975), 14. VI. 2006, 1 ♂, L. Koloničný leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7160: Moravia mer., Vranov, bez data, 2 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Ledové sluje, 17. V. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7165: Moravia mer., Mikulov, 4. VII. 1992, 1 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice, 11. V. 1985, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7169: Moravia mer., CHKO Bílé Karpaty, cca 300m, vrch Žerotín (rez.) pr. Radějov (7169b), 24. V. 1998, 1 ♂, Emilie Strejčková leg., Jaromír Strejček coll., J. Mertlik det. 2006.

7267: Moravia mer., Boří les., 19. V. 1984, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7267: Moravia mer., Břeclav env. Pohansko, 10. VII. 1994, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

? Moravia, Reitter, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

 

SLOVAK  REPUBLIC:

6688: Slovakia or., Pieniny, Majere, 19. VII. 1991, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

6688: Slovakia or., [Jezersko], bez dalších údajů, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Nová Sedlica, 10. VII. 1993, 1 ♀, J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7000: Slovakia or., Ulič, 6. VIII. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

7084: Slovakia centr., Nízké Tatry, Čertovica, VII. 1952, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

7184: Slovakia centr., Nízké Tatry, Vrchbánsky grúň, 1400m, 29. VII. 2002, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

7199: Slovakia or., Remetské Hámre, 7. VII. 1999, 1 ♂, Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7280: Slovakia centr., Nízké Tatry, Banská Bystrica, Sásovská dolina, 6. VII. 1986, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7285: Slovakia centr., Tisovec, sedlo Zbojská, 4. VII. 2005, 2 ♀♀, křoviny – sklep, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006

7286: Slovakia centr., NO Muráňská planina, NPR Hrdzavá dolina, 18. VII. 2006, 1 ♂, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7293: Slovakia or., Košice, 1925, 1 ex., Ing. Machulka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7299: Slovakia or., Petrovce, 21. VII. 1994, 1 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7368: Slovakia occ., Kúty, 25. VII. 1984, 1 ♂, P. Číla leg., T. růžička coll., J. Mertlik det. 2006.

7380: Slovakia centr., Sliač env., 1.- 3. VI. 2005, 1 ♂, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7568: Slovakia occ., Malacky, 11.- 12. VII. 1994, 1 ♀, A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7668: Slovakia occ., Kamenný mlýn, 31. VII. 1999, 2 ♂♂, Jan Matějíček leg. et coll. (1 ♂, J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2006.

7676: Slovakia occ., Zlaté Moravce, bez data, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

8074: Slovakia occ., Nesvady env., 22.- 23. IV. 2000, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

8277: Slovakia occ., Mužla env., Jur. Chlm, 19. IX. 1987, 1 ♂, S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

 

 

Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767)

 

 


(Obr. 52)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5052: Bohemia bor., Šluknov env., Partyzánský vrch, 19. V. 1989, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5052: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Brtnický potok - údolí , 2. VI. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5053: Bohemia bor., Varnsdorf, bez dalších dat, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5057: Bohemia bor., Frýdlantsko, Horní Řasnice, 26. VI.- 24. VII. 2001, 2 ex., ZP, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

5152: Bohemia bor., Česká Kamenice, NM Noldenteich (pond. peatboal) (N 50°48'43,34'' E 14°26'14,98''), 24. VI. 2004, 1 ex., P. Kment leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5152: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, údolí potoka Na Tokáni, 14. IX. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5152: Bohemia bor., NP České Švýcarsko, Z. Jetšichovice (5152a), 26. VI. 2001, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5156: Bohemia bor., Jizerské hory, Fojtka, 4. V.- 20. VI. 2002, 1 ex., ZP, R. Čtvrtečka leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

5157: Bohemia bor., Hejnice env., 28. V. 1968, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5249: Bohemia bor., Ústí nad Labem env., Chlumec (52-5349), VI. 1951, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5259: Bohemia bor., Adolfov, 29. V. 1905, 15 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5250: Bohemia bor., Labské pískovce, Jílové near Děčín env., Holý vrch hill, 450-500m, (50°46.3´´N 14°´05.1´´E), 30. VI.- 28. VII. 2006, 4 ex., baited pitfal trap No. 13 (fish meat + cheese) with prophylene glycol, rock debris on W slope, upper margin, Lukáš Blažej et Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5251: Bohemia bor., Děčín – Podskalí, 1.- 2. VII. 2000, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2054

5253: Bohemia bor., Chotovice nr. Nový Bor, 29. VI.- 6. VII. 1997, 3 ex., J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 300m, (50°44´27´´N 14°´33´37´´E), 4.- 6. VII. 2001, 1 ex., garden in the village, sweeping above compost before sunset )18:00-20:30) hot weather, Jan Růžička leg. et coll. (jako T. elateroides det. I. Smatana 2002), J. Mertlik det. 2006; (50°44.6´´N 14°´33.3´´E), garden in the village, 5. VII. 2006, 1 ♂, in flight under Acer, before sunset, Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5254: Bohemia bor., Jablonné v Podještědí [Gabel], bez data, Dr. Roth leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5254: Bohemia bor., Mařeničky, NM Rašeliniště Mařeničky (peatbog) (N 50°47'41,23'' E 14°40'27,76''), 10. VI. 2005, 1 ex., P. Kment leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5258: Bohemia bor., Jizerské hory mts., Paseky nad Jizerou, Chata Bosna,  env., 800-820m, 12. VI. 2004, 2 ex., kvetoucí louky a skupinky keřů na okraji smíšeného lesa u chaty, individuálně a smyk v podvečer, větrno, polojasno a teplo, Jan Růžička leg., coll. et det., J. Mertlik revid. 2005.

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data (?1950), 2 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5353: Bohemia bor., Česká Lípa, 14. V. 1924, 2 ex., Alb. Frank leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5353: Bohemia bor., Zákupy, bez data, 1 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5353: Bohemia bor., Zahrádky near Česká Lípa, NPP Peklo, Karba vill. env., 250 m (50°38´N 14°31´E), 11. VII. 2001, 1 ex., inundated valley of Robečský potok brook, mixed forest with dominant Fraxinus, individually collected, Jan Růžička leg. et coll. (jako T. dermestoides det. I. Smatana 2002), J. Mertlik det. 2006.

5357: Bohemia bor., Železný Brod, 9. IX. 2005, 1 ex., M. Průša leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5357: Bohemia bor., Malá Skála, bez data, 7 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5362: Bohemia or., Adršpach, Vlčí rokle (5362d), 1. VII. 1988, 1 ex., smyk travin, J. Mertlik leg. et coll.; 14. VI. 1997, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. VI. 2003, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

5363: Bohemia or., Vižňov pr. Meziměstí, 15.- 20. VII. 1996, 3 ex., Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5448: Bohemia bor., Litvínov (53-5448), VI. 1951, 1 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5448: Bohemia bor., Bílina v Čechách, IV. 1949, 1 ex., smyk, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5449: Bohemia bor., České středohoří, Lipská hora, 31. V.- 17. VI. 1993, 1 ex., pasti (1-4 A), P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005; 17. VI.- 14. VII. 1993, 1 ex., pasti (1-4 A), P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005; 14. VII.- 5. IX. 1993, 1 ex., pasti (2), P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

5453: Bohemia bor., Doksy, Staré Splavy, 12. V. 2006, 5 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5457: Bohemia or., Tatobity, 12. V. 2004, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5463: Bohemia or., Velké Petrovice, údolí Metuje (5463c), 23. IX. 2005, 1 ex., prosev, Dr. A. Hamet leg., J. Mertlik coll. 

5553: Bohemia centr., Kokořín, 24. V. 1920, 3 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 5. V. 1984, 2 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5557: Bohemia centr., Spařence, 17. VI. 1917, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5557: Bohemia or., Jičín env., Prachov, vrch Přivýšina, 7. VI. 1996, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5559: Bohemia bor., Levínská Olešnice, 5. VII. 2000, 1 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5559: Bohemia or., Lázně Bělohrad, 6. VI. 1971, 4 ex., P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

5559: Bohemia or., Pecka, 10. VII. 1997, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 22. VI. 2004, 5 ex.; 6. VI. 2004, 1 ex.; 13. VI. 2006, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5560: Bohemia or., Miletín, 3. VII. 1995, 1 ex., J. Stanovský leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 15. VII. 1996, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5560: Bohemia or., Zvičina, bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5562: Bohemia or., NPP Babiččino údolí, jižní část NPP, 12. V. 2005, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5641: Bohemia occ., Krušné hory, Přebuz env., prameniště Rolavy, 900m, 10. VI. 2005, 1 ex., Z. Andrš leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.

5647: Bohemia bor. occ., Žatec – Stroupeč, 11. VI. 1989, 1 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5743: Bohemia bor., Karlovy Vary [Karlsbad], 20. VI. 1940, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5743: Bohemia occ., Karlovy Vary [Rybáře], 29. VI. 1911, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5748: Bohemia centr., Kounov, 6. VIII. 1991, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5749: Bohemia bor., Zichovec, Na radlici, 22. V. 1913, 2 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, 14. V. 1922, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5751: Bohemia centr., Veltrusy, park (5751-52), 30. IV. 1974, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5753: Bohemia centr., Neratovice, V. 1910, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 3 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 14. V. 1924, 3 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5753: Bohemia centr., Lobkovice [1/5], 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5755: Bohemia centr., Milovice et. v., 5. II. 1950, 1 ex., kpt. Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 5. XI. 1950, 1 ex., kpt. Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5756: Bohemia centr., Loučeň, 28. V. 1993, 1 ex., Judr. L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 21. VI. 1994, 2 ex., Judr. L. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; VII. 2006, 1 ex., L. Ernest leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5760: Bohemia or., Hrádek u Nechanic, 4. VI. 1954, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5760: Bohemia or., Těchlovice, 16. VI. 1945, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice, slepá ramena Orlice, 25. V. 1984, 11 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, náplav Orlice, V. 1951, 1 ex., bez jména nálezce, MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Svinárky env., vrch Dehetník, 7. VII. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 17. VII. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Svinary, VII. 1991, 5 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Blešno, 15. VI. 1996, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Bohemia or., Opočno, 4 ex., bez data, J. Roubal leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Bohemia or., Ledce p. Bolehošť, Chropotínský háj, 7. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5840: Bohemia orr., Františkovy Lázně, VI. 1959, 1 ex., L. Voláková leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5840: Bohemia occ., Soos, 3. V. 1966, 1 ex., Bydžovská leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5840: Bohemia occ., Hájek pr. Frant. Lázně, NPR Soos, 4. VII. 2004, 1 ex., S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5840: Bohemia occ., Komorní Hůrka (5839-40, 5939-40), 22. VI. 1988, 1 ex., R. Borovec leg., J. Mertlik coll.

5847: Bohemia centr., Rakovník env., Chrášťany env., 28. VIII. 1983, 1 ex., Dr. V. Hervert leg., Bořivoj Zbuzek coll., J. Mertik det. 2005.

5848: Bohemia centr., Krušovice, bez data, Kříženecký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; X. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5848: Bohemia centr., Křivoklátsko, Řevničov (5848D5), 14. VI. 1992, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese podél PR, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 9. V. 1993, 1 ex., smykem na lesní cestě podél PR, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 11. VI. 1994, 1 ex., smykem mokřadních porostů v PR, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 16. VII. 1996, 2 ex., smykem mokřadních porostů v PR, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5848: Bohemia centr., Křivoklátsko, Řevničov (5849C1), 2. VIII. 1995, 6 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C6), 28. V. 1989, 1 ex., poklepem suchého buku, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 5. VII. 1996, 1 ex., smykem na lesní cestě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C7), 24. VI. 1995, 2 ex., smykem na lesní cestě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 4. V. 1996, 7 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C11), 24. VII. 1998, 2 ex., smykem na lesní cestě ve smíšeném lese, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Ruda (5849C17), 7. VII. 1997, 2 ex., smykem ve smíšeném lese, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849C24), 1. VI. 1986, 1 ex., poklepem suché lípy, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 30. VI. 1988, 2 ex., poklepem dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 8. VII. 1991, 3 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 4. VI. 1993, 2 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 3. VI. 1994, 1 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 10. V. 1998, 1 ex., v prosevu dubového trouchu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 17. V. 2002, 7 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 4. VI. 2002, 3 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 26. VI. 2002, 4 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány (5849D21), 18. VI. 2002, 3 ex., smykem travnatých lučních porostů, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5849: Bohemia centr., Lány, obora, 12. VI. 1926, 2 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5849: Bohemia centr., CHKO Křivoklátsko, Brejl – Klíčava, 21. V. 2000, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5850: Bohemia centr., Smečno, 1936, 1 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 1938, 1 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5851: Bohemia centr., Statenice, V. 1908, 3 ex., Kříženecký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5851: Bohemia centr., Nebušice, 17. IV. 1983, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5852: Bohemia centr., Horoměřice, VI. 1993, 1 ex., Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5852: Bohemia centr., Roztoky, 31. V. 1907, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 7. Vi. 1907, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.43 ex., Kelemen leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006, 2007; 31. III. 1989, 2 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Karlín, 17. VI. 1906, 1 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha – Trója [Troje], VI. 1905, 1 ex., F. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5854: Bohemia centr., Toušeň, 1910, 7 ex., Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 7 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, 5. VI. 1906, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1949, 1 ex., R. Rous leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; bez data, 5 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 15. V. 1910, 1 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 1 ex., Čepelák leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1947, 1 ex., kpt. Havelka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1967, 2 ex., Žirovnický leg.,  NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5854: Bohemia centr., Jirny, 9. IV. 1911, 10 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Přerov nad Labem, 31. V. 1923, 5 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 9. V. 1990, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5855: Bohemia centr., Poříčany, 1903, bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 31. VII. 1919, 1 ex., Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5855: Bohemia centr., Lysá, Litol, bez data, 51 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5856: Bohemia centr., Poděbrady, 6. V. 1923, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5857: Bohemia centr., Choťovice, 26. VI. 1987, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5858: Bohemia centr., NPR Žehuňská obora, 25. V. 2003, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; leafy forest, 23. VI. 2004, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Želí, 18. VII. 1943, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5860: Bohemia or., Stéblová env., 9. V. 1987, 14 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 23. V. 1988, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Čeperka env., V. 1953, 12 ex., Dr. V. Balthasar leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Pohřebačka env., Na bahnách, 17. IX, 2006, 1 ♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 24. V. 1979, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 23. VI. 1979, 4 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll. (2 ex. J. Mertlik coll.), J. Mertlik rev. 2005; 14. VII. 1986, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 17. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; luh, 28. VII. 1990, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 23. VI. 1991, 1 ex. (P.J.), M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Bukovina, 6. VI. 1999, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5860: Bohemia or., Roudnička, 25. VI. 1999, 2 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Císařská studánka, 25. VII. 1993, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 6. VII. 1994, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice - lesní hřbitov, 21. VI. 1988, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, 10. VI. 1988, 2 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 15. V. 1996, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, rybník Jáma, 27. VII. 2001, 2 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, 1942, 1 ex., Přívora leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, rybník Výskyt env., 3. VI . 1998, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 27. XI. 1948, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1991, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, střelnice Klusánky, 14. VIII. 2006, 3 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem (5861?), 16. VI. 1984, 8 ex., Pinetum – Pinus, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 22. VI. 1985, 9 ex., Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, písník (5860-61), 12. IV. 1988, 1 ex., prosev, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem, Pinetum, 16. VI. 1984, 1 ex., Pinus – oklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 27. VI. 1988, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 7. VI. 1990, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; mixed forest, 11. VII. 1990, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; (JZ okraj lesa) 12. VI. 1991, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; mixed forest, 9. VI. 1992, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem, U kříže, 10. VII. 1987, 2 ex., Quercus – oklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, 3. XII. 1949, 1 ex., Smetana leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Vysoké Chvojno, Buky, 16. VII. 1992, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 24.- 28. VII. 1992, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 27. VII. 2005, 1 ex., at light, J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Krňovice env., Králův stůl, 8. VI. 1995, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, 18. VI. 1967, 1 ex., J. Čáp leg., J. Mertlik coll.; 6. VI. 1987, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

5862: Bohemia or., Rašovice, 17. VII. 1999, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5864: Bohemia or., Rybná nad Zdobnicí env. (N 50°7'11'' E 16°20'39''), 1. VI. 2005, 1 ex., J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5941: Bohemia occ., Lázně Kynžvart [Kynžvart], VII. 1931, 1 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5943: Bohemia occ., Bečov nad Teplou [Petschau], bez data, 1 ex., Smolka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Městečko, Pustověty (5949A17), 5. VII. 1995, 2 ex., smykem ve svahové habřině, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 21. VI. 1997, 2 ex., smykem ve svahové habřině, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Lhota (5949B7), 10. VII. 2001, 1 ex., smykem v nivě potoka, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5949: Bohemia centr., Křivoklátsko, Lány, Běleč (5949B12), 10. VII. 2001, 3 ex., smykem v doubravě, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

5949: Bohemia centr., Klíčava, 2. V. 1909, 1 ex., Kracík leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5949: Bohemia centr., Městečko, VII. 1910, 1 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5950: Bohemia centr., Vůznice, 9. V. 1910, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5950: Bohemia centr., Unhošť, Malé Kyšice, bez data, 78 ex., Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Hvězda, 13. VI. 1958, 1 ex., Likovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Košíře, bez data, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha, Sv. Prokop, 1. VI. 1908, 1 ex., Mulač leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 5. IX. 1940, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Chuchle, bez data, 1 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Košíře [Cibulka], 28. VI. 1918, 3 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 26. V. 1905, 1 ex., Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha, Vinohrady, 4. VIII. 1975, 1 ex., Dlabola leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha et. loca vicina, Lhotka, 5. VII. 1945, 2 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Krč, bez data, 19 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 24. V. 1904, 2 ex., Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha – Štamberk, Klánovický les, 24. VI. 1981, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 20. VII. 1984, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

5953: Bohemia centr., Kunratice u Prahy, rybník Seberák, 12. VII. 1978, 1 ex., I. Kovář leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5953: Bohemia centr., Běchovice, bez dalších údajů, 9 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 28. VI. 1907, 1 ex., Dr. Uzel leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VIII. 1907, 1 ex., Uzel leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha – Běchovice ok., rez. Xaverovský háj, 19. V. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5953: Bohemia centr., Klánovice – Běchovice, 21. V. 1907, 1 ex., Dr. Uzel leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5954: Bohemia centr., Klánovice, 13. V. 1957, 1 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5954: Bohemia centr., Praha – Klánovický les, část Štamberk (rez.), 19. VI. 1995, 2 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5954: Bohemia centr., Úvaly [Ouvaly], 11. IX. 1905, 1 ex., Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5954: Bohemia centr., Doubravčice, 23. V. 1914, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 17. IV. 1920, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5955: Bohemia centr., Český Brod, bez data, 1 ex., Dr. Štěrba leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5955: Bohemia centr., Český Brod, Zámky, VII. 1916, 1 ex., Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia or., 5 kn NE Chvaletice, Chvaletice wasteland, 179m a.s.l., 29. V.- 30. VII. 2002, 2 ex., sand alluvia of Labe river, thick shrubs (Populus tremula), unbaited pitfal traps (filled with 4% formaldehyde), Milan Řezáč leg., Jan Růžička coll., J. Mertlik det. 2005.

5960: Bohemia or., Polabská nížina, Bohdaneč, 11. VII. 1985, 14 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll. (1 ex. J. Mertlik coll.), J. Mertlik rev. 2005.

5960: Bohemia or., Pardubice env., rez. Baroch, 25. IV. 2006, 1 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 29. IV. 2006, 1 ex., Radek Udržal leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5963: Bohemia or., Choceň, Peliny, 14. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5963: Bohemia or., Potštejn, 1910, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 1. VI. 1987, 3 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

5964: Bohemia or., Žamberk, VI. 1947, 1 ex., Marek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5966: Bohemia or., Králíky, 2. VI. 1949, 6 ex., bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 9. V. 1954, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 5. VI. 1954, 1 ex., Pavlů leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6060: Bohemia or., Chrudim env. [u Chrudimě], 13. V. 1921, 1 ex., V. Fuchs leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6042: Bohemia occ., Mariánské Lázně, Soos, 13. VII. 1988, 16 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

6048: Bohemia centr., Křivoklátsko, Karlova Ves (6048B8), 16. VI. 1988, 1 ex., poklepem suchého dubu, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005); 11. VII. 2002, 1 ex., na světlo, K. Rébl leg., det. et coll. (seznam Rébl 2005).

6048: Bohemia centr., Skryje – II, 22. VI. 1974, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6051: Bohemia centr., Choteč, VI. 1953, 1 ex., Exc. Mus. Nat., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Řevnice, 31. V. 1909, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1952, L. Masner leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6051: Bohemia centr., Černošice, 5. VII. 1921, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice, 13. V. 1908, 3 ex., Veselý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 25/5, 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 24. IV. 1921, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Všenory, 2. VI. 1908, 1 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 17. VI. 1908, Veselý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 10. VIII. 1909, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 12. VI. 1921, bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6051: Bohemia centr., Brdy – Hřebeny (6151-52), VII. 1928, 1 ex., J. Pleticha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Modřany, 21. IV. 1919, 3 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Károv, 4. VI. 1908, 2 ex., Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Závist, bez data, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou [31/5], 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data,1 spec, Dr. Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 2. VI. 1912, bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 18. V. 1916, 1 ex., Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6054: Bohemia centr., Louňovice pr. Říčany, 5. VI. 1995, 1 ex., J. Růžička leg. et coll., J. Jelínek det. 1996, J. Mertlik revid. 2005.

6054: Bohemia centr., Jevany env., rez. Voděradské bučiny, 24. V. 2003, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6054: Bohemia centr., Jevany env., rybník Šáchovec, louka a keře u rybníka, 15.- 16. V. 2006, 1 ex., smyk, Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6054: Bohemia centr., Mnichovice u Prahy, 23. VII. 1972, 1 ex., Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6059: Bohemia or., Železné hory, Krasnice env. (6059a), 12. VII. 2006, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6060: Bohemia or., Chotěnice, VII. 1940, 1 ex., Kočvara leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6060: Bohemia or., Chrudim dis., Rovenská, 14. VII. 1984, 1 ex., Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6062: Bohemia or., Džbánov, les Hájka, 21. V. 2001, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6142: Bohemia occ., Kříženec env., vrch Homole 631m (6142b), 28. IV. 2001, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6152: Bohemia centr., Davle [1/5] , 2 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 5. V. 1920, 2 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6152: Bohemia centr., Luka pod Medníkem, 4. VII. 1954, 1 ex., stará jabloň, Bouček leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6153: Bohemia centr., Těptín, 26. VI. 1983, 2 ex., P. Číla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6154: Bohemia centr., Senohraby, 8. VI. 1921, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6154: Bohemia centr., Pyšely, 28. V. 1928, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6158: Bohemia or., Golčův Jeníkov, 10. VII. 1951, 1 ex., O. Kavan leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6159: Bohemia or., Chrudim dis., Běstvina, 8. VII. 1984, 8 ex., Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6160: Bohemia or., [Rka.] Vápenný Podol, 4. VIII. 1912, 1 ex., bez jména sběratele, MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6160: Bohemia or., Nasavrky env., Chrudimka valley, Strádov, 5. VII. 1991, 2 ex., B. Mocek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6160: Bohemia or., Nasavrky env., Železné hory mts., Krkanka, 12. VII. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

6246: Bohemia occ., Plzeň, bez data, 3 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Sulkov (?6246), bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Obora-Strela (?6246), bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Zábělá, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6246: Bohemia occ., Plzeň, Bory, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6248: Bohemia occ., Dobřív, 5. VI. 1939, 1 ex., traviny v lesíku dubovém [stendlově] za Janovem, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6249: Bohemia centr., Jince, VII. 1920, 2 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6250: Bohemia centr., Příbram, bez data, Jípek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6250: Bohemia centr., Příbram env., Hluboš, 9. IV. 1913, 1 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6252: Bohemia centr., Radeč, 26. VI. 2004, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6252: Bohemia centr., Dedlčany, Hrazany, 10. VI. 2003, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6252: Bohemia centr., Cholín, 15. VI. 1975, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6252: Bohemia centr., Benešovská pahorkatina, Zadní Háj (6252c), 21. VI. 2006, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6252: Bohemia centr., Sedlčany env., Drbákov a Albertovy skály, 28. V. 2005, 2 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 29. V. 2005, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6253: Bohemia centr., Sedlčany, Suchdol, 1. VI. 1978, 2 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6350: Bohemia centr., Příbram, bez data, 3 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; bez dalších údajů, 2 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 4 ex., Šípek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6352: Bohemia centr., Sedlčany, 9. V. 2000, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003; 24. VII. 2003, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6355: Bohemia centr., Vlašim env., Nové Mlýny (49°40.3´N 14°51.3E), 11. VII. 1980, 1 ex., Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1984, J. Mertlik revid. 2005; 4. VIII. 1984, 1 ex., listnatý les – smyk v 19.00 hod. (721), 1 ex., v letu před mlejnem (171), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1983, J. Mertlik revid. 2005; 25. V. 1985, 13 ex., listnatý les – smyk (168, 2 ex.: 169), Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 8. VI. 1985, 3 ex., listnatý les – smyk (202), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1986, J. Mertlik revid. 2005; 1.- 6. VIII. 1995, 1 ex., Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1995, J. Mertlik revid. 2005.

6355: Bohemia centr., vrch Velký Blaník, 2. V. 1986, 1 ex., (IV/B), Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 1. VI. 1986, 1 ex., jehličnatý les (IV/SR1), zemní past (sýr), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1992, J. Mertlik revid. 2005.

6358: Bohemia centr., Světlá nad Sázavou, Kunemil, 17. VI. 1984, 1 ex., P. Číla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6447: Bohemia or., Bohemia occ., Ždírec env., Buková hora, SPR Chejlava, 22. V. 2005, 1 ex., V. Benedikt leg. et. coll., J. Mertlik det. 2005.

6449: Bohemia centr., Brdy Mts., Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš env., vojenský sklad - hliněné valy, 26. V. 1986, 8 ex., aktivní na travinách, na keřích (vrba ušatá) i na strážní budce, J. Mertlik leg. et coll.

6449: Bohemia centr., Brdy Mts., Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš env., okraje pasek pod Bílou skálou, 11. VI. 1986, 3 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6450: Bohemia centr., Orlík (6450-51), 15. VI. 1935, 1 ex., Volák leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6454: Bohemia mer., Záříčí u Mladé Vožice, 19. VI. 1983, 2 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6455: Bohemia centr., Stojslavice, 26. VI. 1994, 2 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006

6543: Bohemia occ., Domažlice, 17. II. 1919, 1 ex., Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6553: Bohemia mer., Tábor (6553-54), 16. V. 1909, 2 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6643: Bohemia occ., Babylon, 6. VII. 1977, 1 ex., Dr. V. Hervert leg., Bořivoj Zbuzek coll., J. Mertik det. 2005.

6650: Bohemia mer., Písek, 24. III. 1909, 4 ex., J. Tyl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 7. V. 1909, 3 ex., náplav, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 10. V. 1909, 4 ex., náplav, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 28. V. 1912, 1 ex., pod kůrou olše, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 1924, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6652: Bohemia mer., Dobronice u Bechyně, 18. VI. 1986, 11 ex., J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6655: Bohemia mer., Choustník, 18. VI. 1950 (seznam Karas 2003).

6745: Bohemia occ., Mestiště, 19. V. 1980, 1 ex., J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6747: Bohemia occ., Sušice, 29. VIII. 2000, 2 ex., A.Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003. 

6748: Bohemia mer., Dolní Poříčí, 10. VI. 1986, 4 ex., J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6752: Bohemia mer., Bechyně, VII. 1985, 4 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 11. VII. 1985, 1 ex., M. Knížek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6752: Bohemia mer., Bechyně, obora, 13. VII. 1982, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6753: Bohemia mer., Mažice, 19. V. 1973 (seznam Karas 2003).

6757: Bohemia mer., Jihlávka, 29. IV. 1978 (seznam Karas 2003).

6845: Bohemia occ., Špičák (?6845), bez data, 1 ex., Heyrovský leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6853: Bohemia mer., Bošilec, 17. VII. 1979 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Horusice, 21. IV. 1983 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Veseli nad Lužnicí, 11. VI. 1961; 14. IV. 1988 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Vlkov nan Lužnicí, 2. V. 1965 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Drahov, 4. VI. 1979; 27. VI. 1989 (seznam Karas 2003).

6854: Bohemia mer., Frahelž, 26. IV. 1983 (seznam Karas 2003).

6947: Bohemia mer., Lenora, VII. 1934, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6947: Bohemia mer., Šumava, Hové Hutě env., chata Babůrek – ok. (6947d), 21. VI. 2001, 1 ex., Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 30. V. 1983, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 8. VI. 1995, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 12. V. 2002, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6952: Bohemia mer., České Budějovice, C. Vrbné, 18. VI. 1995, 3 ex., A. Holub leg. et coll., Karas det., J. Mertlik rev. 2006.

6954: Bohemia mer., Třeboň, VII. 1965, 2 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 2. VI. 1979 (seznam Karas 2003); 18. VIII. 2001, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

6954: Bohemia mer., Třeboň, Hrádeček, 16. VIII. 1933, 1 ex., Vl. Dvořák leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6956: Bohemia mer., Jindřichův Hradec env., Albeř, 5. V. 1985, 3 ex., smyk okraje lesa (197), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1986, J. Mertlik revid. 2005; 6. VI. 1985, 2 ex., smyk okraje lesa (198a), Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7048: Bohemia mer., Kunžvart, 15. VII. 1909, 1 ex., Veselý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7052: Bohemia mer., České Budějovice [Budějovice], 5. VI. 1927, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7052: Bohemia mer., Pozděraz, 5. VI. 1925, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7053: Bohemia mer., Borovnice, 4. VII. 1977, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 15. VI. 1996, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7054: Bohemia mer., Ruda pr. Veselí, 25. V. 1984, 3 ex., (496, 498), Jan Růžička leg. et coll., Jelínek det. 1986, J. Mertlik revid. 2005; 26. V. 1984, 12 ex., (489, 498, 496), Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7055: Bohemia mer., Majdalena, 3. VII. 1976 (seznam Karas 2003).

7055: Bohemia mer., Chlum u Třeboně, 14.- 17. VI. 2001, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7149: Bohemia mer., Černý Kříž, Studená Vltava, 26. VI. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7151: Bohemia mer., Čerký Krumlov, Vyšný, 27. VI. 1997, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik de. 2006.

7152: Bohemia mer., Třísov, 18. IV. 1994, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006

7154: Bohemia mer., Červené blato, 23. VI. 1983, 1 ex., P. Číla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7155: Bohemia mer., Bor u Třeboně, 29. V. 1976 (seznam Karas 2003).

7250: Bohemia mer., Přední Zvonková, 12. V. 2001, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 18. V. 2002, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7254: Bohemia mer., Nové Hrady, VIII. 1909, 1 ex., Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.; 28. V. 1928, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

? Bohemia, Šumava, bez data, 1 ex., Schwarzberg, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bohemia centr., Březová, 19. IV. 1964, 1 ex., Görtlerová leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

?Bohemia centr., Okolí Prahy, VII. 1922, 3 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

? Bohemia, Bakov, bez data, 3 ex., Vodák leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bohemia bor., Žandov, 24. VII. 1984, 2 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Nová Huť, 10. VIII. 1909, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 10. VIII. 1919, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 1-6-91, 1 ex., J. Pleticha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Ryje (?Kyje), 29. VI. 1911, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Čermná, VII. 1909, 2 ex., Kříženecký leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bajanov, 1940, 1 ex., M. Přívora, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? S. Böhmerwald, bez data, 6 ex., Tanzer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Hrádek, 30. VIII. 1884, 1 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bohemia, Háj, IV. 1961, 1 ex., B. Koza leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

5770: Moravia bor., Ondřejovice, 5. VIII. 1995, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

5969: Moravia bor., Praděd, VIII. 1953, 3 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6069: Moravia bor., Rýmařov, Ruda, 19. VIII. 2003, 5 ex., Stanislav Krejčík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6074: Moravia bor., Kravaře – odkryv, 2. V. 2001, 1 ex., L. Koloničný leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik det. 2006.

6075: Moravia bor., Šilhéřovice, 12. V. 1994, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6075: Moravia bor., Vřesina, SPR Dařenec, Quercetum, 17. XII. 1999, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6075: Moravia bor., Hlučín, Bobrovníky, 20. V. 2001, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6075: Moravia bor., Vřesina (OP), 24. V. 1999, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6174: Moravia bor., Hrabyně, 23. VI. 1992, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Hlučín, Rovniny, pískovna, 19. VIII. 2002, 1 ex., prosev, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Ostrava env., Martinov, 10. VI. 1991, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6262: Moravia mer., Svratka, 13. VI. 1958, 1 ex., Kačer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6267: Moravia bor., Moravičany, 11. V. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6277: Moravia bor., Český Těšín [Silesia, Teschen], bez data, 21 ex., Th. v. Wanka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6268: Moravia bor., Litovel, bez data, B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6275: Moravia bor., Vratimov, Na luhu, 22. VII. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Paskov, bez data, Reitter leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6368: Moravia bor., Náklo, 24. V. 1989, 1 ex., Ivo Jeniš leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6373: Moravia bor., Suchdol nad Odrou, 24. V. 1989, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6375: Moravia bor., Hukvaldy 400m, 30. VI. 1988, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6376: Moravia bor., Beskydy mts., Metylovická hůrka mt., JV svah, 15. V. 1977, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; SV svah, 3. VI. 1981, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 6. VI. 1981, 2 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; s svah, 28. V. 1982, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 22. V. 1983, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 12. VI. 1983, 2 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 26. VI. 1983, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 27. IV. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 24. V. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 7. VI. 1985, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 21. V. 1990, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 14. VI. 1990, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; 1. VII. 1995, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6376: Moravia bor., Beskydy, Pržno, 24. IV. 1966, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6378: Moravia bor., Bystřice nad Olší, 16. VII. 2005, 1 ex., R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6464: Moravia mer., Rovečné [Rověčín], Horní Les 775m, VIII. 1924, 2 ex., Syrovátka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6465: Moravia mer., Letovice, VII. 1948, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6474: Moravia bor., Nový Jičín, Čerťák, 4. VII. 1989, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6478: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší (6478b), 2.- 4. VIII. 2006, 3 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6568: Moravia mer., Prostějov, [274], 1 ex., B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6568: Moravia mer., Prostějov, B. Mlyn, 15. V. 1936, 3 ex., B. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6575: Moravia bor., Dolní Bečva, Dolní Rozpité, 17.- 18. VII. 2004, 1 ex., L. Koloničný leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik det. 2006.

6575: Moravia bor., Beskydy, Radhošť – jižní svah 700m, 1. VII. 1976, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005; jižní svah 1000m, 29. VI. 1976, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

6666: Moravia mer., Moravský kras, 8. VIII. 1991, 1 ex., Masner et Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6666: Moravia mer., Ostrov u Macochy, rybník na potoce Lopač, 21. IV. 2006, 1 ex., Dr. A. Hamet leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

6666: Moravia mer., Moravský kras, Macocha, 8. IX. 2005, 1 ex., noční smýkání vegetace, R. Mlejnek leg., J. Růžička coll., J. Mertlik det. 2006.

6666: Moravia mer., Adamov, Josefovské údolí, 16. V. 2002, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6758: Moravia mer., Řásná env., 4. VII. 2005, 1 ex., Bořivoj Zbuzek leg. et coll., J. Mertik det. 2005.

6761: Moravia mer., Třebíč, 1941, 1 ex., [Rauš], MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6762: Moravia mer., Oslava, 27. VI. 1984, J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6762: Moravia mer., Náměšť, 24. V. 1922, 2 ex., bez jména, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6766: Moravia mer., Adamov, bez data, 1 ex., Dr. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6863: Moravia mer., Údolí Chvojnice, 9. VI. 1963, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

6865: Moravia mer., Střelice, bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6867: Moravia mer., Slavkov u Brna, VI. 1934, 1 ex., J. Volák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6963: Moravia mer., Rokytná, r, 18. VI. 1984, 1 ex., J. Macek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6971: Moravia mer., Uherský Brod [Ung. Brod] (6971-72), bez data, 3 ex., Th. v. Wanka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6974: Moravia mer., Bílé Karpaty, Vlárský průsmyk, 6. VII. 2001, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7067: Moravia mer., Čejč, VI. 1940, 7 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 8. VI. 1949, 2 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Dolnomoravský úval, Bzenec, 11. V. 1986, 1 ex., Pinus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7160: Moravia mer., Vranov, bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7160: Moravia mer., Vranov nad Dyjí, Hamerské vrásy NR, 28. V. 2005, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

7160: Moravia mer., NP Podyjí, Vranov n. D., Braitava, 14. VII. 1991, 4 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., Vranov nad Dyjí – Braitava, 17. VII. 1996, 1 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Devět mlýnů, 20. VI. 1991, 3 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., N. P. Podyjí, 2 km NNW Hnánice, Šobes, 16. IV. 1993, 1 ex., Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 20. VI. 1993, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7162: Moravia mer., NP Podyjí, Havraníky, 17. VI. 1991, 1 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7170: Moravia mer., CHKO Bílé Karpaty, rez. Čertoryje, 18. VI. 2004, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7171: Moravia mer., Bílé Karpaty, Velká nad Veličkou env., VI. 1984, 2 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.

7165: Moravia mer., Mikulov, 3. VI. 1978, 2 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice, 23. VI. 1980, 3 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 25. VIII. 1984, 1 ex., Kovář et Studničková leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 7. VI. 1987, 1 ex., Bílý et Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 17. V. 2003, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice – park, 27. V. 1986, 5 ex., smyk při západu slunce, Jan Růžička leg., coll. et det., J. Mertlik revid. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav env., 2. VII. 2000, 3 ex., D. Vacík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 17. V. 2004, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, 29. V. 1971, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 19. IV. 2003, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

? Moravia bor., Haná, bez data, 5 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Moravia, Lesná, VI. 1979, 1 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Nová Sedlica, 7. VII. 1984, 1 ex., Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 10. VII. 1993, 1 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; VII. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6983: Slovakia centr., Závažná Porubka env., Brostková valley, Ochranné pásmo NAPANT, 31. VII. 2004, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6995: Slovakia or., Bžany – Vakov, 7. VII. 2002, 1 ex., listnatý les – smyky u potoka, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7000: Slovakia or., Ulič, 25. V. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7099: Slovakia or., Ladomírov, 24. V. 1989, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7180: Slovakia centr., Staré Hory env., 6. V. 1998, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 21. VII. 2005, 20 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7180: Slovakia centr., NAPANT, Ulanka env., 20. V. 2005, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7181: Slovakia centr., Nízké Tatry, Hiadeľ, Hiadeľska dolina, 5. VII. 1981, 1 ex., na podrostu u cesty, J. Mertlik leg. et coll.

7182: Slovakia centr., Nízké Tatry, Rez. Pod Latiborskou hoľou env., Jasenianská valley, 5. VII. 2004, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7185: Slovakia or., Závadka nad Hronom, Hronec valley (7185d), 17. VII. 2005, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005

7185: Slovakia or., NP Muránska planina, dolina Hronec (7185), 16. VII. 2005, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7192: Slovakia or., Margecany, 8. VII. 1988, 10 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7198: Slovakia or., Kaluža, 18. V. 1991, 1 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7198: Slovakia or., Vihorlat, Jovsa, SPR Pod hrabinami, 11. VI. 1989, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7199: Slovakia or., Remetské Hámre, 13. VII. 1950, 1 ex., Smetana leg., škpt Jar. Havelka det., NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2006; VII. 1973, 2 ex., Vl. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 7. VII. 1999, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, 1932, 1 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica env. , Jakub (7280b), 9. VI. 2006, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 7.- 8. VII. 2006, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 7.- 8. VII. 2006, 5 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007

7286: Slovakia or., Muráň env., 2 km sv., louky a pastviny, 1. VI. 2005, 1 ex., S. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7286: Slovakia c., Muráň, 2 km NO, Fagetum, 22. V. 2002, 1 ex., prosev, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7268: Slovakia c., Muráň – Cigánka, 23. V. 2002, 1 ex., Fagetum – prosev, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7286: Slovakia centr., NP Muráňská planina, Suchý dol, 21. VII. 2006, 3 ex., večerní oklep, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7293: Slovakia or., Košice, VII. 1949, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 1910, 11 ex., Ing. Machulka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7299: Slovakia or., Petrovce, 29. V. 1991, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik revid. 2005.

7394: Slovakia or., Nový Salaš env., 4. VIII. 1998, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7470: Slovakia occ., Cerová, 21. V. 1994, 1 ex., Orszulík leg. et coll., T. Sitek det., J. Mertlik det. 2006.

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava env., 5. VI. 1999, 2 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7487: Slovakia or., Šivetice pr. Jelšava, Muteň hill, 28. V. 2006, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7489: Slovakia or., Silická Brezová, louka u lesa, 20. V. 2003, 1 ex., smyky, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7576: Slovakia occ., Topolčianky, bez data, 1 ex., A. Růžička leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

7668: Slovakia occ., Láb, 31. VI. 1999, 2 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, 1. V. 2003, 3 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7769: Slovakia occ., Bratislava env., Svätý Jur - Panónsky háj, 30. VI. 1991, 20 ex., J. Mertlik leg. et coll.

7777: Slovakia occ., Rybník nad Hronom, 4. VI. 2002, 1 ex., A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.

7785: Slovakia centr., Hajnáčka, Pohanský vrch (77-7885), 10. VI. 1981, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll.; 4. VII. 1985, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7786: Slovakia centr., Jesenské, 22. V. 1989, 4 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.; 21. V. 1989, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 11. V. 1990, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2005.

7879: Slovakia mer., Plášťovce, 20. VII. 1992, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7969: Slovakia occ., Šamorýn, VI. 1933, 8 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7978: Slovakia occ., Búr river [Slovenský Búr] (78-7978), VI. 1933, 1 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7979: Slovakia centr., Šahy, 11. V. 1999, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

8278: Slovakia occ., Štúrovo, VI. 1963, 1 ex., R. Rous leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

 


Trixagus duvalii (Bonvouloir, 1859)

 

 


(Obr. 53)


 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

7166: Moravia mer., Lednice [7266] (sběr mezi Lednicí a Podivínem v okolí Květného jezírka, večer v Lednickém parku), 18. VI. 1995, 1 ♀, T. Růžička leg., det et coll., J. Mertlik rev. 2006.

? Moravia, bez data, 1 ♀, Col. Matcha, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

7572: Slovakia occ., Leopoldov (Roubal  1936).

7769: Slovakia occ., Šúr (Roubal  1936).

7777: Slovakia occ., Levice (Roubal  1936).

 

? V. Žitný Ostrov (Roubal  1936).

? Ipeľ (Roubal  1936).

 

 

Trixagus elateroides (Heer, 1841)


 

 

(Obr. 54)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5657: Bohemia or., Kopidlno, zámecký park, 25. III. 2005, 1 ♂, 2 ♀♀, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5660: Bohemia or., Velký Vřešťov, PR Vřešťovská bažantnice (querc-carp.), 23. VI. 2006, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, bez data, 1 ex., Zeman leg. [duvali], NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5760: Bohemia or., Hradec Králové – Věkoše, Kydlinov - břeh Labe, 1. XI. 2005, 1 ♀, pod korou lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, Orlice - Na bahnách, slepé rameno, 22. X. 2005, 2 ♂♂, 3 ♀♀, pod šupinami kůry u pat dubů a vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5762: Bohemia or., Opočno, obora, 26. III. 2005, 5 ♀♀, pod šupinami kůry u pat jírovců a lip, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Libišany env., Na bahnách,  23. X. 2005, 8 ♂♂, 27 ♀♀, pod šupinami kůry u pat vrb a olší, J. Mertlik leg. et coll.; 21. III. 2006, 1 ♀, pod šupinami kůry u paty vrby, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IX. 2006, 1 ♂, 2 ♀♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 2006, 12 ♀♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IX. 2006, 4 ♂♂, 2 ♀♀, večerní smyk, J. Mertlik leg. et coll.; 21. X. 2006, 1 ♀, večerní smyk, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Březhrad env., břeh potoka Pašát, 9. XI. 2005, 13 ♂♂, 39 ♀♀, v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, lužní les před Vysockým mostem, 8. IV. 2005, 5 ♂♂, 29 ♀♀, v kůře u pat jilmů, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IX. 2006, 1 ♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rez. Hrozná, 27. IX. 2006, 1 ♂, 1 ♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rezervace Polabiny, 17. XI. 2006, 8 ex., v kůře u paty kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, luh, 21. VI. 1990, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 28. VII. 1990, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; Petrofova jezera a luh, 23. VI. 1991, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; Petrofova jezera, 17. VI. 1996, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Hradec Králové – Třebeš, Staré Labe, 21. X. 2005, 9 ♂♂, 24 ♀♀, v kůře u pat jilmů a dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5850: Bohemia or., Hrobice, 8. XI. 2006, 1 ♀, v kůře u paty vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5850: Bohemia or., Hrobice env., rez. Tůň u Hrobic, 8. XI. 2006, 1 ♀, v kůře u paty vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 12. VI. 1991, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Hradec Králové env., 21. III. 1996, 1 ex., J. Krátký leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, rybník Datlík, 10. XI. 2006, 3 ex., Salix alba, Alnus glutinosa, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, PP Na Plachtě, 6. I. 2007, 7 ex.: 3 ex. - prosev pod Salix caprea, 3 ex. - prosev pod Acer, 1 ex. – prosec pod Betula, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bývalá obora, bývalá hráz se starými duby, 22. III. 2005, 1 ex., v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5951: Bohemia centr., Břve env. (pr. Hostivice), Obora, 6. XII. 2004, 1 ex., J. Strejček leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2006.

5951: Bohemia centr., Praha – Ruzyně, 29. VI.- 1. VII. 2005, 2 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5952: Bohemia centr., Praha – Košíře [Cibulka], 9. IV. 1907, 1 ex., Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5952: Bohemia centr., Praha - Zlíchov [Zlíchov], 1. VII. 1919, 3 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha  - Dolní Počernice, rez. V pískovně, 31. III. 2004, 2 ♂♂, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5953: Bohemia centr., Praha – Běchovice ok., rez. Xaverovský háj, 19. V. 2004, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5953: Bohemia centr., Praha – Hostivař, Triangl, břeh tůně, 23. III. 2005, 1 ex., J. Strejček leg. et coll. (T. carinifrons, J.Strejček det. 2005), J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha – Hostivař, údolí potoka Botiče (5953c), 6. I. 2005, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, bažantnice, 16. III. 2005, 2 ♂♂, 7 ♀♀, pod šupinami kůry u pat lip a dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Lázně Bohdaneč env., Bohdanečský rybník, olšina na jeho jihovýchodním okraji, 27. X. 2005, 12 ♀♀, pod šupinami kůry u pat olší a topolů, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Pardubice, Nemošice env., 4. IV. 2005, 6 ♂♂, 11 ♀♀, pod šupinami kůry u pat listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.; 9. X. 2005, 9 ♂♂, 38 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5961: Bohemia or., Pardubice, Žižín env., 9. IX. 2006, 1 ♀, V. Zieris leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Praha – Radotín, 12. III. 1986, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Praha, Zbraslav, 12. III. 1986, 1 ♂, 1 ♀, B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6052: Bohemia centr., Závist, 5. IV. 1912, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6058: Bohemia centr., Kačina, bažantnice, 30. III. 2005, 5 ♂♂, 3 ♀♀, pod šupinami kůry u pat lip a dubů, J. Mertlik leg. et coll.

6147: Bohemia occ., Kamenec p. Radnice, 30. 6. 2001, 1 ex., Dongres leg. et coll., J. Mertlik det. 2002.

6151: Bohemia centr., Svinaře, 4. VI. 2000, 3 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 21. III. 2004, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6174: Moravia bor., Děhylov, 13. II. 1997, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6175: Moravia bor., Ostava env., Koblov, 1. XII. 1993, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 1. XII. 1994, 1 ex., Marion Mantič leg., T. Sitek coll., J. Mertlik revid. 2005.

6175: Moravia bor., Ostrava – Třebovětice, 1. IV. 1996, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; lužní les, 10. XII. 1999, 1 ♂, prosev, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6267: Moravia bor., Mohelnice – Lukavice, Morava river, pobřežní porosty, 23. IV. 2005, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, 1. I. 1995, 3 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006; 28. I. 1995, 2 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rez. Břenčák, lužní les u mostu, 17. X. 2005, 1 ♂, pod korou jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

6766: Moravia mer., Adamov [Adam.](?6766), bez data a jména nálezce, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, Oskovec, 18. X. 2003, 1 ♀, Tomáš Sitek leg. et coll., L. Leseigneur det. 2006.

7161: Moravia mer., N. P. Podyjí, 2 km NNW Hnánice, Šobes, 20. VI. 1993, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2004, 2007.

7166: Moravia mer., Lednice, 28. X. 1994, 1 ♀, J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 18. IV. 2004, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice – park, 27. V. 1986, 1 ♀, smyk při západu slunce, Jan Růžička leg., coll. et det., J. Mertlik revid. 2005.

7167: Moravia mer., Lednice, Janův hrad, 5. XI. 1993, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

7266: Moravia mer., Lednice, 18. VI. 1995, 3 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, 8. IX. 2005, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, lužní les u Dyje, 26. X. 2005, 3 ♀♀, pod korou jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

 

? Bescides, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

7173: Slovakia occ., Kostolná, 28. X. 1995, 1 ex., M. Mantič leg., T. Sitek coll., J. Mertlik revid. 2005.

7394: Slovakia or., Nový Salaš env., 8. V. 1998, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7396: Slovakia or., Trebišov, 19. VII. 1994, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 19. IV. 1998, 3 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 17. IX. 2001, 3 ex., mech – prosev (Ulmus, Fraxinus), M. Mantič leg. et coll. (jako T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

7497: Slovakia or., Potiská nížina, Vojany, VI. 1981, 1 ♀, L. Ernest leg. et det. (jako T. obtusus), A. Holub coll., J. Mertlik det. 2006.

7586: Slovakia centr., Padarovce, Vereš, 17. X. 1998, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch, Malá obora, 2. V. 1998, 3 ex., presev, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, 1. V. 2003, 13 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7769: Slovakia occ., Svetý Jur, Panonský háj, 11. III. 1999, 3 ex., prosev u pat dubů, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7874: Slovakia mer., Tvrdošovce env., p. Nové Zámky, 6.- 7. VII. 1996, 1 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7974: Slovakia occ., Tvrdošovce, slaný močál – rákosí, 10. V. 1997, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7974: Slovakia occ., Tvrdošovce, topoly - větrolam, 1. V. 1999, 3 ex., prosev, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

8275: Slovakia mer., Patince, kemp, 21.- 27. VII. 2001, 2 ex., M. Mantič leg. et coll. (jako T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

 

 

Trixagus exul (Bonvouloir, 1859)

 


(Obr. 55)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5350: Bohemia bor., Ústí nad Labem, bez data (?1950), 2 ♂♂, J. Strejček leg., MVČ HK coll. (1 ♂, J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2005.

5463: Bohemia or., Velké Petrovice, údolí Metuje (5463c), 23. IX. 2005, 1 ♀, prosev, Dr. A. Hamet leg., J. Mertlik coll. 

5753: Bohemia centr., Neratovice, bez data, 1 ♂, Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, XI. 1904, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5753: Bohemia centr., Dřísy, 6. VI. 1971, 1 ex. [zahr., fagus], D. Rektořík leg., T. Sitek coll., J. Mertlik det. 2005.

5762: Bohemia or., Opočno, bez data, 1 ♀, Roubal leg., NM Praha coll. [T. exul Bonv., K. Syrovátka det.], J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha – Bubny, 17. VII. 1907, 1 ♀, náplav, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5852: Bohemia centr., Praha – Stromovka, 12. II. 1912, 1 ♀, bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Brandýs nad Labem, X. 1903, 1 ♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; [Brandeis a. E., Böhmen, Dr. Rodt, 23/4] 23. IV. bez roku nálezu, 1 ♀, Dr. Rodt leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Toušeň, 16. III. 1906, 1 ♂, 1 ♀, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; bez data, 5 ♂♂, 8 ♀♀, Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Káraný, 8. IV. 1906, 1 ♀, H. Joukl leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, X. 1901 [10/1], 1 ♂, 2 ♀♀, Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 20. VI. 1909, 1 ♀, Kracík leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 15. IV. 1937, 1 ♀, Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5855: Bohemia centr., Lysá, Litol, bez data, 1 ♀, Dr. Lokay leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5856: Bohemia centr., Voseček, 3. VI. 1925, 1 ♀, Rambousek leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004; 3. VI. 1925, 1 ♀, Rambousek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 3. VI. 1925, 1 mele, 2 ♀♀, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006, 2007.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, Petrofova jezera, 23. VI. 1991, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, luh, 19. VI. 1990, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik det. 2007 et coll.; 24. VI. 1990, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 28. VII. 1990, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5953: Bohemia centr., Hostivař, 24. V. 1929, 1 ♀, bez jména nálezce, J. Mertlik coll.

5953: Bohemia centr., Praha – Hostivař, Triangl, břeh tůně, 23. III. 2005, 1 ♂, J. Strejček leg. et coll. (T. duvali, J.Strejček det. 2005), J. Mertlik det. 2006.

5955: Bohemia centr., Český Brod, bez dalších dat, 1 ♀, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5955: Bohemia centr., Český Brod, Liblice, IX. 1903, 1 ♀, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 6. IX. 1905, 1 ♂, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 9. IX. 1905, 1 ♂, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 23. III. 1906, 1 ♀, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 24. III. 1906, 1 ♀, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; III. 1913, 1 ♂, 2 ♀♀, Rambousek leg., J. Mertlik coll.; IV. 1914, 2 ♀♀, Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 13. VIII. 1915, 1 ♂, Rambousek leg., J. Mertlik coll.; 13. X. 1922, 1 ♂, topoly u Liblic, Rambousek leg., J. Mertlik coll.; bez data, 1 ♀, Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5955: Český Brod, Dolánky, IX. 1920, 2 ♀♀, Dr. Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5960: Bohemia or., Pardubice env., Nemošice, 4. IV. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6051: Bohemia centr., Dobřichovice, 1. VI. 1906, 1 ♀, Jos. Černý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Modřany, 1. IV. 1919, 1 ♀, náplav, Dr. Klička leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6052: Bohemia centr., Radotín, 2. VIII. 1915, 1 ♀, Holík coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6052: Bohemia centr., Vrané nad Vltavou, 6. IV. 1913, 1 ♀, J. Pleticha leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6244: Bohemia occ., Přehýšov, 2. XI. 2005, 1 ♀, prosev pod P. tremula, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

6955: Bohemia mer., Nová Řeka, 23. III. 1985 (seznam Karas 2003).

 

? Prokop, 2 .V. 1914, 1 ♀, bez dalších dat, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Náplav B., 10. IV. 1919, 1 ♀, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? K. Sv. Ján, VII. 1927, 1 ♀, Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

? Kožiňa, 26. XI. 1908, 1 ♀, bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6175: Moravia bor., Ostrava – Třebovice, 1. IV. 1996, 1 ♂, M. Mantič leg. et coll. (T. exul, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

6865: Moravia mer., Brno, Střelice, bez data, 4 ♀♀, Z. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, VI. 1929, 1 ♀, A. Hoffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7165: Moravia mer., Pálava [Polava], bez data, Mazura leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7166: Moravia mer., Bulhary env., jezero Kutnar [Xuthar], 14. VI. 1975, 1 ex., P. Moravec leg., I. Smatana coll., J. Mertlik det. 2005.

 

? Moravia (Dyje), bez data, 1 ♂, 1 ♀, MUDr. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Moravia, bez dalších údajů, 1 ♀, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Silesia, bez data, 2 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

 

  

 

Trixagus gracilis Wollaston, 1857(Obr. 56)


CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5558: Bohemia or., Jičín, Libosad, 25. III. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

6058: Bohemia centr., Kačina, bažantnice, 30. III. 2005, 2 ♀♀, pod šupinami kůry u pat lip a dubů, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2006.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

7167: Moravia mer., Lednice, Janův hrad, 5. XI. 1993, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

7173: Slovakia occ., Kostolné, 28. X. 1996, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll. (T. elateroides, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

7974: Slovakia occ., Tvrdošovce, topoly – větrolam, 1. V. 1999, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll. (T. elateroides, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

 

 

 

 

 

 

Trixagus leseigneuri Muona, 2002
(Obr. 57)


 

CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5154: Bohemia bor., Lužické hory mts., Petrovice, 29. V, 1 ♂, in pheromone tran, U. Hornig leg., det. et coll., L. Leseigneur revid (Hornig 2003: 129)

5454: Bohemia bor., Bezděz, 15. VIII. 1998, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5558: Bohemia or., Jičín, Libosad, obora, 25. III. 1999, 17 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004; 25. III. 2005, 7 ♂♂, 7 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.; 25. III. 2005, 1 ♂, 3 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.

5562: Bohemia or., NPP Babiččino údolí, jižní část NPP, svahový porost nad levým břehem Úpy, 29. IV. 2005, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 21. V. 2005, 2 ex.; 10. VI. 2005, 3 ex.; 19. VI. 2005, 5 ex.

5656: Bohemia centr., Jabkenice, obora, svahové rybníčky, 27. III. 2005, 1 ♂, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5657: Bohemia or., Kopidlno, zámecký park, 25. III. 2005, 6 ♂♂, 5 ♀♀, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice, 3. V. 1986, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, Orlice – Jesípky, 22. X. 2005, 1 ♀, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5763: Bohemia or., Orlické hory, Klečkov, 19. VIII. 1996, 1 ex., Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5762: Bohemia or., Opočno, obora, 26. III. 2005, 1 ♀, pod šupinami kůry u paty listnatého stromu, J. Mertlik leg. et coll.

5849: Bohemia centr., Tuchlovice, 28. XI. 2004, 1 ex., Petr Kylies leg., J. Pelikán coll., J. Mertlik det. 2007.

5856: Bohemia centr., Nymburk, 10. VI. 1994, 10 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5856: Bohemia centr., Kluk – Oseček, Libický luh, 31. III. 2005, 1 ♂, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5857: Bohemia centr., Libice nad Cidlinou, 15. IV. 1989, 1 ex., Lad. Daněk leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005

5858: Bohemia centr., NPR Žehuňská obora, 9. VII. 2003, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; leafy forest, 8. VI. 2004, 4 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007

5858: Bohemia or., Chlumec nad Cidlinou, bažantnice, 25. III. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

5860: Bohemia or., Březhrad env., břeh potoka Pašát, 9. XI. 2005, 2 ♀♀, v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Libišany, Na bahnách, 25. IX. 2006, 2 ♀♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, X. 2000, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, lužní les před Vysockým mostem, 8. IV. 2005, 4 ♂♂, 6 ♀♀, v kůře u paty jilmu, J. Mertlik leg. et coll.; 30. IV. 2005, 19 ♂♂, 3 ♀♀, oklep větví keřů, M. Horký et J. Mertlik leg., J. Mertlik coll.; 28. V. 2005, 2 ♂♂, oklep větví keřů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hradec Králové, Farářství, 9. XI. 2006, 2 ex., Acer pseudoplatanus, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 26. XI. 2006, 1 ex., Betula pendula, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 6. VI. 1985, 1 ex., Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 19. VI. 1985, 1 ex., Quercus, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; luh, 18. VII. 1990, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Hradec Králové – Třebeš, Staré Labe, 21. X. 2005, 3 ♂♂, 2 ♀♀, v kůře u pat jilmů a dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Hrobice, 8. XI. 2006, 1 ♂, v kůře u paty vrby, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, 24. XII. 1995, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, 1. VII. 1987, 1 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004; 8. VI. 1988, 2 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004; 8. VI. 1988, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005; 10. VI. 1988, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik coll. (1 ex., jako T. elateroides det. J. Mertlik 1989), L. Leseigneur det. 2004; 10. VI. 1988, 2 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 29. V. 1998, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, 7. XI. 2006, 1 ex., Quercus robur, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, rybník Datlík, 9. XI. 2006, 1 ex., Alnus glutinosa, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 10. XI. 2006, 2 ex., Salix alba, Alnus glutinosa, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5861: Bohemia or., Bělečko nad Orlicí, II. 2004, 5 ex., prosev pod Quercus, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5862: Bohemia or., Týniště nad Orlicí, bývalá obora, bývalá hráz se starými duby, 22. III. 2005, 2 ♂♂, 1 ♀, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.

5866: Bohemia or., Králický Sněžník, 7. VII. 1995, 1 ex., T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha  - Dolní Počernice, rez. V pískovně, 31. III. 2004, 1 ♀, J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5958: Bohemia or., Polabská nížina, Kladruby nad Labem, 15. XI. 1989, 1 ex., M. Mikát leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5958: Bohemia or., Kladruby nad Labem, bažantnice, 16. III. 2005, 20 ♂♂, 26 ♀♀, pod šupinami kůry u pat jírovců, jilmů a lip, J. Mertlik leg. et coll.

5960: Bohemia or., Pardubice, Nemošice env., 4. IV. 2005, 7 ♂♂, 10 ♀♀, pod šupinami kůry u pat listnatých stromů, J. Mertlik leg. et coll.; 9. X. 2005, 5 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

5962: Bohemia or., Borohrádek, 16. II. 1995, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; IV. 1995, 2 ♂♂, Jiří Hájek leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

5966: Bohemia or., Králíky, UD DVÚ, 2. XII. 1984, 2 ♀♀, L. Bojčuk leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

6058: Bohemia centr., Žehušice, obora, 1. IV. 1995, 1 ex., M. Samek leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

6058: Bohemia centr., Kačina, bažantnice, 30. III. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6252: Bohemia centr., Sedlčany env., Hrazany, 27. IX. 2003, 1 ♀, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6952: Bohemia mer., Hluboká nad Vltavou, 2. VII. 1993, 2 ex., A. Holub leg. et coll. (T. elateroides, Karas det.), J. Mertlik det. 2006; 21. III. 2004, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6175: Moravia bor., Ostrava, 19.- 25. II. 1989, 1 ex., J. Stanovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6175: Moravia bor., Ostrava env., Koblov, 1. XII. 1990, 3 ex., Acer sp. – pod kůrou, M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006; 1. XII. 1993, 1 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. elateroides, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6176: Moravia bor., Havířov (61-6276), 21. X. 1994, 9 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

6176: Moravia bor., Ostrava – Poruba, 16. III. 1996, 2 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6176: Moravia bor., Rychvald, 15. VI. 1991, 1 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6267: Moravia bor., Mohelnice – Lukavice, Morava river, pobřežní porosty, 23. IV. 2005, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, 22. I. 1993, 1 ex., J. Stanovský leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 1. I. 1995, 1 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6276: Moravia bor., Frýdek-Místek, Lískovec, 6. II. 2004, 24 ex., prosev, L. Koloničný leg. et coll. (T. carinifrons, T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

6373: Moravia bor., Louky nad Odrou, II. 1984, 1 ex., K. Orszulík leg. et coll. (T. elateroides, Mudr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

6476: Moravia bor., Beskydy, Ostravice, údolí Mazáku, 17. X. 1992, 2 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

6478: Moravia bor., Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší (6478b), 2.- 4. VIII. 2006, 1 ex., Jan Matějíček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7060: Moravia mer., NP Podyjí, Onšov, 25. VII. 1994, 1 ex., Studničková leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, 2. VI. 1996, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004; 23.- 24. VII. 1996, 2 ex., A. Holub leg. et coll. (T. elateroides, Karas det.), J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, meandry Moravy, 29. V. 2005, 15 ex., at light, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, meander of Morava riv., 25. XI. 2003, 2 ex., J. Vávra leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Bzenec env., 8. V. 1996, 3 ex., Tomáš Sitek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7161: Moravia mer., NP Podyjí, Braitava, 15. VIII. 1996, 1 ex., J. Jelínek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., Podyjí, Ledové sluje, 9. VI. 1991, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7166: Moravia mer., Lednice – Janohrad, 3. IX. 2004, 1 ♂, v kůře hrušně, J. Mertlik leg. et coll.

7267: Moravia mer., Břeclav, 20. VI. 2002, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7267: Moravia mer., Poštorná, 24. VI. 2005, 2 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7267: Moravia mer., Břeclav env., Pohansko, 8. IX. 2005, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

6901: Slovakia or., Bukovské vrchy, Nová Sedlica, VII. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

7174: Slovakia occ., Trenčín – Zlatovce, 6. XI. 1982, 8 ex., M. Mantič leg. et coll. (T. dermestoides, T. elateroides, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik rev. 2006.

7199: Slovakia or., Remetské Hámre, 31. VII. 1985, 1 ex., M. Janata leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7368: Slovakia occ., Kúty, 21. IV. 1985, 3 ex., M. Mikát leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

7394: Slovakia or., Nový Salaš env., 8. V. 1998, 3 ex., presev. I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7396: Slovakia or., Trebišov env., Nový Majer, 19. IV. 1996, 1 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7480: Slovakia centr., Zvolen, Pustý hrad, 9. III. 2001, 3 ex., pod šupinkami kůry Acer, D. Vacík leg., et coll., J. Mertlik det. 2006.

7488: Slovakia or., Plešivec, 14. VI. 1989, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

7568: Slovakia occ., Malacky, 20. II. 1988, 1 ex., Ivo Jeniš leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 4. VIII. 1991, 6 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004; 11.- 12. VII. 1994, 1 ex., A. Holub leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 10. VII. 2000, 3 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7568: Slovakia occ., Malacky, bažantnica, 9. XI. 2003, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll., L. Leseigneur det. 2004.

7572: Slovakia occ., Hlohovec, 17.- 18. VI. 2002, 1 ex., F. Houška leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7586: Slovakia centr., Teplý Vrch, Malá obora, 2. V. 1998, 2 ex., presev, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7769: Slovakia occ., Bratislava env., Svätý Jur [Jur], 25. V. 1979, 1 ♂, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll., L. Leseigneur det. 2004.

8074: Slovakia occ., Nesvady, 22.- 23. IV. 2000, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.

 

 

 

Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005

 

 

obr.58

 


 

 


CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5253: Bohemia bor., Chotovice nr. Nový Bor, 29. VI.- 6. VII. 1997, 1 ♀, J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5557: Bohemia or., Jičín env., Prachov, vrch Přivýšina, 7. VI. 1995, 1 ♂, J. Mertlik leg., L. Leseigneur coll. (Leseigneur 2005).

5558: Bohemia or., Jičín, Libosad, obora, 25. III. 1999, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

5660: Bohemia or., Velký Vřešťov, PR Vřešťovská bažantnice, 18. V. 2006, 1 ♂, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; (querc-carp.), 29. V. 2006, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; (querc-carp.), 3. VI. 2006, 1 ♂, M. Mikát leg., J. Mertlik det. 2007 et coll.; 23. VI. 2006, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5663: Bohemia or., Res. Peklo near Náchod (Metuje valley), 17. VII. 1996, 1 ♀, B. Mocek leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det. 2007.

5761: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice, slepá ramena Orlice, 25. V. 1984, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

5761: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, Orlice - Jesípky, slepé rameno, 22. X. 2005, 1 ♂, pod šupinami kůry u pat dubů, J. Mertlik leg. et coll.

5852: Bohemia centr., Praha – Stromovka, 3. VII. 1989, 1 ♂, 1 ♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll. (Leseigneur 2005).

5855: Bohemia centr., Písty u Nymburka, 23. VII. 2001, 1 ♀, Bořivoj Zbuzek leg. et coll., J. Mertik det. 2005.

5857: Bohemia centr., NPR Žehuňská obora (5857d), východní část, Quercetum, 7. VI. 2001, 1 ♀, B. Mocek leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det. 2007; 21. VI. 2001, 1 ♀, B. Mocek leg., M. Mikát coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Libišany, Na bahnách, 21. IX. 2006, 2 ♂♂, večerní osmyk podrostu pod stromy (Salix, Populus), J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, rez. Hrozná, 27. IX. 2006, 1 ♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. XI. 2006, 1 ♀, F. Pavel leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5860: Bohemia or., Bukovina env., luh u Labe, VIII. 2005, 1 ♀, et light, Václav Dušánek leg., J. Mertlik coll,

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, 22. VI. 1985, 1 ♀, M. Mikát leg., J. Mertlik coll. (Leseigneur 2005).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, luh, 19. VI. 1990, 3 ♀♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 28. VII. 1990, 6 ♂♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (4 ♂♂ – vnější znaky); luh, 14. VI. 1991, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; luh, 23. VI. 1991, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (vnější znaky).

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem (5860-5861), 16. VI. 1984, 1 ♂, Pinetum-Pinus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 6. VI. 1985, 3 ♂♂, Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 19. VI. 1985, 1 ♂, 1 ♀, Quercus, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; 22. VI. 1985, 1 ♀, Quercus – sklep, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5860: Bohemia or., Vysoká nad Labem, písník (5860-61), 10. VII. 1987, 2 ♀♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5861: Bohemia or., Vysoká nad Labem, xerotherm- ruderál, 21. V. 1990, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007; Vysoká nad Labem, 7. VI. 1990, 1 ♂, M. Mikát leg . et coll., J. Mertlik det. 2007; mixed forest, 11. VII. 1990, 1 ♂, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (vnější znaky).

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Plachta, 19. VII. 1993, 1 ♂, Salix caprea, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007 (1994 det. jako T. carinifrons).

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Nový H.K., Císařská studánka, 6. VII. 1994, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

5861: Bohemia or., Nový Hradec Králové, 24. VII. 2005, 1 ♀, F. Pavel leg., J. Mertlik coll.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, Malšovice, 23. VIII. 1995, 1 ♂, light, M. Mikát leg., J. Mertlik det. 2007 et coll..

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, střelnice Klusánky, 14. VIII. 2006, 1 ♀, oklep Betula sp., J. Krátký leg., J. Mertlik coll.

5951: Bohemia centr., Praha – Ruzyně, 29. VI.- 1. VII. 2005, 1 ♀, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5952: Bohemia centr., Praha – Motol, 27. VI. 1985, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5963: Bohemia or., Brandýs nad Orlicí, 24. V. 1986, 1 ♀, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006; 14. VI. 1986, 1 ♂, T. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6062: Bohemia or., Džbánov (VM), na zahradě, 19. VIII. 1996, 1 ♂, za letu, M. Boukal leg., T. Sitek coll., J. Mertlik det. 2005.

6143: Bohemia occ., Třebel env., Kosí potok, 28. VIII. 2005, 1 ♀, prosevy, J. Krátký leg., J. Mertlik coll.; 1 ♀, prosev na skalkách, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6253: Bohemia centr., Neveklov, 15. VI.1984, 1 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6351: Bohemia centr., Sedlčany env., Chramosty, 8. IX. 2003, 1 ♂, A. Trmal leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

6449: Bohemia centr., Brdy Mts., Rožmitál pod Třemšínem, Voltuš env., vojenský sklad - hliněné valy, 26. V. 1986, 8 ex., aktivní na travinách, na keřích (vrba ušatá) i na strážní budce, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

6652: Bohemia mer., Dobronice u Bechyně, 18. VI. 1986, 1 ♂, J. Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6175: Moravia bor., Ostrava env., Martinov, 9. IX. 1992, 1 ♂, M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

6275: Moravia bor., Vratimov, 3. VII. 1989, 1 ♀, J. Strejček leg., L. Leseigneur coll. (Leseigneur 2005).

6275: Moravia bor., Vratimov, Na luhu, 22. VII. 1989, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

6373: Moravia bor., Hladké Životice, 6. VII. 2001, 2 ♂♂, noční nálet na světlo, D. Vacík leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

6474: Moravia bor., Nový Jičín, Čerťák, 4. VII. 1989, 2 ♂♂, 1 ♀, M. Mantič leg. et coll. (T. carinifrons, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

6665: Moravia mer., Blansko env., Závist, 14.- 23. VII. 1983, 2 ex., B. Zbuzek leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 1. VII. 1988, 1 ex.

6773: Moravia mer., Vizovice, 6. VII.1982, 1 ♀, [VK GT], NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, 2. VI. 1996, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

7267: Moravia mer., Břeclav env., lužní les, 17. VII. 1971, 1 ♂, Jaromír Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

 ? Moravia, Lesná, VI. 1979, 1 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

6779: Slovakia centr., Belá, 22. VI. 1994, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

6985: Slovakia or., Turková p. Černy Váh, 24.- 25. VI. 2005, 4 ♂♂, 3 ♀, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7000: Slovakia or., Ulič, 6. VII. 1988, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

7180: Slovakia centr., Staré Hory env., 21. VII. 2005, 2 ♂♂, 2 ♀♀, I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Jakub, 9. VI. 2006, 1 ♂, T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica, Urpín, 7. VII. 1986, 1 ♀, M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7380: Slovakia centr., Badín, 16. VII. 1983, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll. (1 ♀, L. Leseigneur coll.) (Leseigneur 2005).

7480: Slovakia centr., Hronská Dúbrava env., břeh Hronu, 21. VI. 1989, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll. (Leseigneur 2005).

7480: Slovakia centr., Zvolen, břeh Hronu, 13. VII. 1982, 1 ♂, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll. (1 ♀, L. Leseigneur coll.) (Leseigneur 2005).

7779: Slovakia centr., Sebechleby, 1. XI. 1980, 1 ♀, M. Košťál leg., J. Mertlik coll. (Leseigneur 2005).

 

 

 

 

 

 

Trixagus obtusus (Curtis, 1827)

 

 


(Obr. 59)


CZECH  REPUBLIC  (BOHEMIA):

5749: Bohemia bor., Bilichov, 3. V. 1915, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5749: Bohemia bor., Klobuky, 26. III. 1912, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 20. VI. 1912, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007; 13. IV. 1913, 1 ex., A. Procházka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

5753: Bohemia centr., Lobkovice, [24/6], 1 ex., Zeman leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5854: Bohemia centr., Čelákovice, bez data, Obenberger leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; 1. VI. 1919, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

5855: Bohemia centr., Poříčany, 9. IX. 1907, 1 ex., Rambousek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

5860: Bohemia or., Březhrad env., břeh potoka Pašát, 9. XI. 2005, 4 ex., v kůře u pat vrb, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, Pohřebačka env., Na bahnách, 17. IX, 2006, 1 ex., večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Opatovice nad Labem, lužní les před Vysockým mostem, 8. IV. 2005, 2 ex., v kůře u paty jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

5860: Bohemia or., Libišany env., Na bahnách, 23. X, 2005, 4 ex., pod šupinami kůry u pat vrb a olší, J. Mertlik leg. et coll.; 17. IX. 2006, 1 ♂, 2 ♀♀, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 21. IX. 2006, 2 ♂♂, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.; 25. IX. 2006, 1 ♂, večerní smyk podrostu, J. Mertlik leg. et coll.

5861: Bohemia or., Běleč nad Orlicí, 30. IV.- 2. V. 2003, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5861: Bohemia or., Hradec Králové, PP Na Plachtě, 6. I. 2007, 1 ♂, 1 ♀, prosev pod Salix caprea, J. Pelikán leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

5953: Bohemia centr., Praha – Hostivař, Triangl, břeh tůně (5953a), 23. III. 2005, 1 ex., J. Strejček leg., det. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha – Hostivař, meandry Botiče, vrbovna, 21. X. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

5953: Bohemia centr., Praha – Pitkovice, údolí Pitkovického potoka (5953c), 14. I. 2005, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5953: Bohemia centr., Praha – Milíčov, Milíčovský les a rybníky (rez.), 22. X. 2004, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

5960: Bohemia or., Pardubice env., Nemošice, 4. IV. 2005, 2 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 9. X. 2005, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.

6052: Bohemia centr., Vrané, 11. VII. 1905, 1 ex., Rambousek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6062: Bohemia or., Džbánov, les Hájka, 26. X. 2002, 1 ex., prosev mechů od pat jasanů a babyk, M. Boukal leg., T. Sitek coll., J. Mertlik revid. 2005.

6154: Bohemia centr., Pyšely, 20. X. 1927, 1 ex., bez jména nálezce, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6350: Bohemia centr., Příbram (62-6350), bez data, Šípek leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

6854: Bohemia mer., Ponědrážka, 13. IX. 1990, 1 ex. (seznam Karas 2003).

7149: Bohemia mer., Šumava, Želnava, 3. VI. 1975, 1 ex., Sv. Bílý leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

 

? Mníšek, VII. 1949, 1 ex., Fabich leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

CZECH  REPUBLIC  (MORAVIA):

6275: Moravia bor., Polanka nad Odrou, 6. XII. 1996, 1 ex., T. Sitek leg. et coll., J. Mertlik rev. 2005.

6559: Moravia mer., Jihlava [Iglau] (65-6659), bez data, 1 ex., Th. v. Wanka leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

6764: Moravia mer., Veverská Bítýška env., rez. Břenčák, lužní les u mostu, 17. X. 2005, 1 ex., pod korou jilmu, J. Mertlik leg. et coll.

6766: Moravia mer., Adamov [Adam.] (?6766), bez data a jména nálezce, 1 ex., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

6865: Moravia mer., Střelice, bez data, 1 ex., Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7065: Moravia mer., Pouzdřany, bez data, Dr. J. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006; VI. 1929, 1 ex., A. Hoffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

7069: Moravia mer., Bzenec-Přívoz, meandry Moravy, 29. V. 2005, 1 ex., at light, R. Szopa leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.

7161: Moravia mer., N. P. Podyjí, 2 km NNW Hnánice, Šobes, 20. VI. 1993, 1 ex., M. Mikát leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.

7165: Moravia mer., Pavlovské kopce, bez data, 1 ex., Ing. Kouřil leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

? Moravia (Dyje), bez data, 1 ex., MUDr. Fleischer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Bruna, bez dalších dat, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

? Náměšť, 19. V. 1924, 1 ex., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006.

 

SLOVAK  REPUBLIC:

7173: Slovakia occ., Kostolná, 28. X. 1995, 1 ex., M. Mantič leg., T. Sitek coll., J. Mertlik revid. 2005.

7280: Slovakia centr., Banská Bystrica (Roubal 1936)

7396: Slovakia or., Trebišov, 19. IX. 2001, 3 ex., mech – prosev (Ulmus, Fraxinus), M. Mantič leg. et coll. (jako T. duvali, MUDr. T. Sitek det.), J. Mertlik det. 2006.

7670: Slovakia occ., Malé Karpaty, Pila, bez data, 1 ex., Roubal leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005.

7698: Slovakia or., Malé Trakany, 1. V. 2003, 2 ex., I. Smatana leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

7767: Slovakia occ., Devínske jazero, 25. VI. 1993, 1 ex., M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7769: Slovakia occ., Sv. Jur, Šúr, IV. 1923, 1 ex., J. Roubal leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

7769: Slovakia occ., Svatý Jur – Panonský háj, 11. III. 1999, 2 ex., prosev u pat dubů, M. Mantič leg. et coll., MUDr. T. Sitek det., J. Mertlik rev. 2006.

7974: Slovakia occ., Tvrdošovce, 6.- 7. VII. 1996, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8274: Slovakia occ., Komárno, III. 1937, 1 ex., Pfeffer leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007.

8277: Slovakia mer., Jurský Chlm, p. Štúrovo, 24.-25. V. 2001, 1 ex., T. Kopecký leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.

8278: Slovakia occ., Štúrovo [Parkan] (Roubal 1936)


 

 POZNÁMKY K BIONOMII

Stručný přehled publikovaných údajů

    Bionomii druhu Trixagus dermestoides a jeho larvu popsal Burakowski (1975, 1991). Podle jeho poznatků je T. dermestoides druhem terrikolním a jeho larvy se živí na mykorhizních houbách, které jsou světle zbarvené a pokrývají mladé, slabé i hrubší kořínky převážně bříz, řidčeji olší a borovic.  
    Imaga se vyskytují na místech zastíněných a vlhkých, nejčastěji na okrajích lesů a pasek, na zarostlých březích řek a vodních nádrží. Imaga jsou od podzimu do počátku léta následujícího roku. Přezimují na suchých místech, od kůrou, pod mechem nebo v trouchu u pat stromů, někdy pod opadaným listím nebo v komůrkách v zemi. Objevují se počátkem jara. Aktivují v noci, přes den jsou ukryti na zastíněných místech. Maximum výskytu mají v květnu a v červnu.
    Autor se dále popisuje používané metody sběru imag (prosevy) a metody domácího chovu larev.

    Van Meer (1998) nalezl množství larev druhu Aulonothroscus laticollis v zetlelém dřevě dubu a v této souvislosti se domnívá, že mohou být saprofágní, a že saprofágní mohou být i larvy příbuzného druhu A. brevicollis.

    Leseigneur (2004) prezentuje výsledky průzkumů v lesním komplexu přírodní rezervace Bosco della Fontana (severní Itálie). Větší počet od dvou druhů, Aulonothroscus brevicollis a Trixaxus dermestoides, zde byl v průběhu rohu nalézán v pastech. To pro oba druhy umožnilo vytvořit zajímavé grafy jejich populační dynamiky. U druhu T. dermestoides byl zaznamenám největší výskyt imag na počátku května, dále se jejich počet postupně zmenšoval až do konce července. V srpnu bylo zaznamenáno pouze několik imag, rovněž tak i na počátku října. U druhu A. brevicollis byl rovněž zaznamenám největší výskyt na počátku května, ale na rozdíl od předchozího měl ještě další dva vrcholy, jeden na přelomu května a června a druhý v září.

    Leseigneur (2006) v práci o bulharských druzích čeledi Throscidae píše, že čtyři druhy žijí sympatricky a syntopicky (Aulonothroscus brevicollis, Trixagus carinifrons, T. leseigneuri a T. meybohmi).


NOVÁ POZOROVÁNÍ

Josef Mertlik: zajímavé způsoby přezimování u některých druhů čeledi Throscidae

    Od roku 2004 jsem se intenzivněji zabýval skupinou druhů čeledi Throscidae, kteří k svému přezimování vyhledávají úkryty, jenž jim poskytují dutiny pod šupinami odchlípnuté kůry u pat kmenů listnatých stromů. Zimoviště druhu Aulonothroscus brevicollis byla objevena také pod šupinami kmenů jedlí (Radovan Schles pers. comm.).  Zimoviště musí být suchá - nesmí do nich zatékat voda (Obr. 60-62).

 

Obr. 60 - Bohemia centr., Kluk - Oseček, Libický luh, winter habitat, Quercus sp. 
Obr. 61 - Bohemia or., Opatovice nad Labem – Pohřebačka, winter habitat, Salix sp.
Obr. 62 - Bohemia or., Kopidlno - park, Quercus sp., winter habitat, Trixagus leseigneuri.

    Typy jejich biotopů jsou různé, ale všechny spojuje požadavek na blízkost vodní plochy nebo silně podmáčených luk. Jejich zimoviště jsem nalezl v záplavovém území v lese (olšiny), na okrajích lesů (tvrdý luh) nebo v alejích, na podmáčenách lukách byly ve skupinách starých vrb. Mimo záplavová území, v zóně pahorkatin, byly nalezeny např. v loveckých oborách v blízkosti rybníčků nebo na okrajích lesa (Figs 63-71).

 

Podle nalezených druhů a počtu přezimujících imag jsem sestavil následující přehled:

Aulonothroscus brevicollis
Trixagus elateroides
Trixagus leseigneuri
Trixagus obtusus
Trixagus gracilis
Trixagus meybohmi

402
369
212
25
4
2
    Samostatné zimování jsem zaznamenal několikrát u druhu Aulonothroscus brevicollis, ale na většině z navštívených lokalit bylo možno nalézt na jednotlivých zimovištích více druhů dohromady. Jako maximální počet jsem zaznamenal společné zimování čtyř druhů (Aulonothroscus brevicollis, Trixagus elateroides, T. leseigneuri a T. obtusus). Tyto údaje podporují Leseignerovu (2004) teorii o sympatrickém a syntopickém způsobu života některých druhů.

    Na stromových zimovištích jsem nenalezl druhy Trixagus atticus, T. carinifrons, T. dermestoides, T. duvalii a T. exul (rovněž tak u druhu T. meybohmi se může jednat jen o náhodné přezimování). Jejich zimoviště budou odlišná, zřejmě zemního typu - v hrabance okolo stromů a keřů.

    Z počátku minulého století máme doloženy četné nálezy druhu T. exul. Emanuel Lokay a František Rambousek jich dokázali nalézt v pražském okolí několik desítek kusů. Pravděpodobně používali metody prosívání a smýkání, ale na jaká konkrétní místa ze zaměřovali, o tom jsem žádné informace
nenalezl.

Obr. 63 - Bohemia centr., Libice, Libický luh, Alnetum.
Obr. 64 - Bohemia centr., Kluk - Oseček, Libický luh, Quercetum.
Obr. 65 - Bohemia centr., Kačina, Alnetum.
Obr. 66 - Bohemia or., Libišany, Salicitum.
Stejný pohled v říjnu 2006 viz. Obr. 71.
Obr. 67 - Bohemia or., Libišany. Na okraj starého stromořadí a slatiny.
Stejný pohled v říjnu 2006 viz. Obr. 72.

Obr. 68 - Bohemia centr., Jabkenice - obora, Quercetum, pastevní les.
Obr. 69 - Bohemia or., Kopidlno - zámecký park.
Obr. 70 - Slovakia centr., Padarovce - Vereš, Quercetum, bývalý pastevní les.

Josef Mertlik: pozorování podzimní aktivity u pěti druhů čeledi Throscidae

   
Na přelomu léta a podzimu roku 2006 jsem zkoušel metodu večerních a nočních smyků vegetace. V katastru obce Libišany (východní Čechy), v jihozápadním cípu lokality „Na bahnách“, je staré stromořadí s několika topoly, dubem a množstvím starých vrb. Na jeho západním okraji, směrem k obci, je zarůstající slatinná louka, na jeho východním okraji jsou pravidelně sečené podmáčené louky (Figs 66, 71).

    Od poloviny září do konce říjne jsem zde během šesti večerů smýkal z vegetace pod korunami stromů několik druhů čeledi Throscidae (Figs 72-73). Délka smýkané trasa byla třicet metrů.

    Seznam nalezených druhů a jejich počet:


  17.IX.06 21.IX.06 25.IX.06 30.IX.06 08.X.06 21.X.06
Aulonothroscus brevicollis 1 3 13 - 3 1
Trixagus elateroides - 3 12 6 - 1
Trixagus leseigneuri - - 2 - - -
Trixagus meybohmi - 2 - - - -
Trixagus obtusus 3 2 1 - - -

    Je to jen krátké pozorování z jejich dlouhého aktivního období, které u některých druhů trvá od prvních příznivých dní roku (teplých večerů a nocí) až do jeho posledních příznivých dní. Získané údaje druhu Aulonothroscus brevicollis se shodují s daty jeho výskytu v druhé polovině roku v práci Leseignera (2004). S výsledky Leseigneurovy práce rovněž koresponduje nález jednoho kusu T. dermestoides, učiněný na severním cípu lokality „Na bahnách“ v katastru obce Pohřebačka dne 17. IX. 2006 (noční smyk).

Obr. 71 - Bohemia or., Libišany, Salicitum.Na rozhraní staré vrbové aleje a podmáčených luk.
Stejný pohled v únoru 2007 viz. Obr. 66.
Obr. 72 - Bohemia or., Libišany, Salicitum.Na okraj stromořadí a slatiny.
Stejný pohled v únoru 2007 viz. Obr. 67.
Obr. 73 - Bohemia or., Libišany, Salicitum. Bujná vegetace pod korunami rozložitých vrb.


PODĚKOVÁNÍ

 Za zapůjčení muzejních materiálů děkujeme Jiřímu Hájkovi (Národní muzeum Praha), Bohuslavu Mockovi (Muzeum východních Čech, Hradec Králové) a Otto Merklovi (Természettudományi múzeum, Budapest).

    Děkujeme také všem kolegům, kteří nám ochotně zapůjčili k revizi materiál ze svých soukromých sbírek.LITERATURA

BONVOULOIR H. DE 1859: Essai monographique sur la famille des Throscides. Deyrolle, Paris, 144 pp.

BURAKOWSKI B. 1975: Development, distribution and habits of Trixagus dermestoides (L.), with notes on the Throscidae and Lissomidae (Coleoptera, Elateroidea). Annales Zoologici, Warszawa, 32: 375-405.

BURAKOWSKI B., MROCZOWSKI M., STEFANSKA J. 1985: Katalog fauny Polski. Coleoptera. Cz. 23, t. 10. Buprestoidea, Elateriodea i Cantharoidea. Panstw. wyd. nauk., Warszawa, 400 pp. (In Polish).

BURAKOWSKI B. 1991: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, Coleoptera, 35-37: Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. Polskie towarzystwo entomologiczne, Wroclaw, 91 pp. (In Polish).

FAUNA EUROPAEA WEB SERVICE (2004) Fauna Europaea version 1.1, Available online at http://www.faunaeur.org

FLEISCHER A. 1927-1930: Přehled brouků fauny Československé republiky (Synopsis of the beetle fauna of Czechoslovakia). Mor. Muzeum, Brno, 483 pp. (In Czech).

HAMET A., VANCL Z., ET AL. 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. Olga Černíková, grafické a reklamní studio, Hradec Králové, 126 pp. (In Czech).

HORION A. 1953: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Entom. Arb. Mus. Frey; Sonderband, München, 340 pp.

HORNIG U. 2003: Faunistic records from the Czech Republic - 164. Coleoptera: Throscidae. Klapalekiana, 39: 129.

JELÍNEK J. 1993: Throscidae, p. 79. In: Jelínek J. (ed).: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskiana, Suppl. 1: 3-172. (In Engl. & Czech).

LAWRENCE J. F., HASTINGS A. M., DALLWITZ M. J., PAINE T. A., ZURCHER E. J. (1999 onwards). Elateriformia (Coleoptera): Descriptions, Illustrations, Identification, and Information Retrieval for Families and Sub-families. Version: 22nd December 2000. http://delta-intkey.com/elateria/index.htm

LESEIGNEUR L. 1995: Statut actuel des genres Trixagus Kugelann, 1794, et Throscus Latreille, 1796. Désignation des lectotypes des espéces paléarctiques de H. de Bonvouloir (Coleoptera, Throscidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 100 (4): 347-359.

LESEIGNEUR L. 1996: Trixagus atticus Reitter et T. minutus Rey, deux espéces méconnues d'Europe occidentale présentes en France (Coleoptera Throscidae). Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 65 (6): 181-192.

LESEIGNEUR L. 1997: Réhabilitation de Trixagus gracilis Wollaston (Coleoptera Throscidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 102 (2): 137-142.

LESEIGNEUR L. 1998: Familie: Throscidae: 222-231. In: Lucht, Wilhelm, Klausnitzer, Bernhard [Eds]. [The beetles of Central Europe. Vol. 15: 4. Supplement 37]. Goecke & Evers, Krefeld., 398 pp.

LESEIGNEUR L. 2004: Throscidae (Coleoptera) In: Cerretti P., Hardersen S., Mason F., Nardi G., Tisato M. & Zapparoli M. (eds.), Invertebrati di una foresta della Pianura Padana, Bosco della Fontana. Secondo contributo. Consezvazione Habitat Invertebrati, 3. Cierre Grafica Editore, Verona, 145-148.

LESEIGNEUR L. 2004: Fauna Europaea: Throscidae. In Alonso-Zarazaga M.A. (eds.) (2004) Fauna Europaea: Coleoptera 1. Fauna Europaea version 1.2 (2005), http://www.faunaeur.org

LESEIGNEUR L. 2005: Description de Trixagus meybohmi n. sp. et note sur la morphologie des Trixagus du groupe carinifrons (Coleoptera, Throscidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 110 (1): 89-96.

LESEIGNEUR L. 2006: A contribution to the study of Bulgarian Throscidae (Coleoptera: Elateriformia). Historia naturalis bulgarica, 17: 43-46.

LOHSE G. A. 1979: Elateridae. In Freude H., Harde K. W., Lohse G. A.: Die Käfer Mitteleuropas. 6. Goecke & Evers, Krefeld, 103-186.

MIKÁT M., FREMUTH J., PROUZA J. 1997: Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) navrhovaného chráněného území "Na Plachtě" v Hradci Králové. Acta Musei Reginaehradecensis, Series A – Scientie naturales, 25: 93-154. (In Czech).

MUONA J. 2002: Trixagus leseigneuri n. sp. (Coleoptera, Throscidae). Bulletin de la Societe Entomologique de France, 107 (2): 187-190.

NOVÁK I. 1989: Seznam lokalit a jejich kódu pro síťové mapování entomofauny Československa [List of localities and their codes for Czechoslovak entomofauna grid mapping]. Zpr. Čs. Společ. Entomol. ČSAV, 25 (1-2): 3-84 (In Czech).

REITTER E. 1911: Fauna Germanica. Die Käfer Deutschen Reiches. III. Band. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 26: 436 pp.

REITTER E. 1921: Bestimmungstabelle der Trixagidae, Eucnemidae, Cerophytidae und Phylloceridae der palaearktischen Fauna. Wien. Ent. Zeitung, 38 (4-8): 65-90.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp. (In Czech).

VAN MEER C. 1998: Aulonothroscus laticollis (Ribinski) (Coleoptera, Throscidae), une espèce nouvelle pour la faune d´Europe occidentale. Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux, 26 (4): 181-183.

ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. [Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung]. Zpr. ČS. Společ. Entomol. ČSAV, 8: 3-16 (In Czech, German abstr.).


SLOVNÍČEK

Mykorhiza - symbióza hub s kořeny vyšších rostlin. Z nich odebírá houba organické látky tak, že hyfamipřilne k povrchu kořenů, např. lesních stromů, přičemž pronikne i do mezibuněčných prostoru mezi pokožkou a korovými buňkami anebo až do živých buněk kořenových pletiv, anebo žije na povrchu kořene a současně její hyfy pronikají do buněk, jako u mnoha našich dřevin. Houba pomáhá rostlině získat více vody a minerálních živin a produkuje pro ni účinné látky, např. enzymy, vitamíny a růstové látky.

Saprofágní hmyz - požírá rozkládající se organické látky živočišného a rostlinného původu.

Sympatrie - existence různých druhů (ponejvíce blízce příbuzných) na stejném území.

Syntopie - výskyt druhů na stejném místě, na stejné lokalitě.

Populační dynamika - změny počtu jedinců určité populace v určitém místě a čase.


 TOPlist