ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 28.02.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  66-67  (01.04.2007)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 81.7kB]

 

ELATERIDAE.COM - Odkud a kam?

Elateridae.com – history and future

Václav Dušánek
 

Kahlikova 19, 789 01 Zábřeh, Czech Republic
dusanek@elateridae.com

 

 

Key words: www.elateridae.com, Elateridarium, website, internet journal

 

    Je to již 3 roky, co jsme pro Vás zprovoznili stránky věnované čeledi Elateridae. Za tuto dobu jsme napočítali téměř 40 tisíc přístupů, což se nám nezdá vzhledem k úzké specializaci stránek vůbec málo. Původní motivací bylo zpopularizovat tuto krásnou a z bionomického hlediska velice významnou čeleď širším vrstvám převážně laické veřejnosti. Chtěli jsme se s Vámi nezištně podělit o naše poznatky a v rozsáhlé fotogalerii zpřístupnit množství druhů mnohdy chybějících i ve významných evropských sbírkách. Nechtěli jsme, aby se naše soukromé sbírky staly pouze hřbitovy hmyzu, ale aby nějakým způsobem sloužily pro poznání i pro radost dalším podobným nadšencům, jako jsme my.

    Začínali jsme skromně, fotogalerií druhů čeledi Elateridae střední Evropy s přiloženým check-listem druhů. V této fázi nám velmi pomohl svým fotografickým uměním kolega Standa Krejčík, s jehož snímky se v té době kvalita našich vlastních fotopokusů vůbec nedala srovnat. Tak, jak postupně naše stránky začaly nabírat na objemu, začala se rozšiřovat i spolupráce s dalšími entomology. Na změny a chyby v determinaci nás pravidelně upozorňuje přední specialista na čeleď Elateridae Giuseppe Platia, pěkným příspěvkem se na našich stránkách prezentoval Manfred Zeissing a líbivou galerií světových zástupců skupiny čeledí Elateroidea přispěl Ivo Jeniš. Všem těmto našim spolupracovníkům bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat.

    Loučíme se tímto nejen se starým designem, ale i se starým pojetím našich stránek. V budování fotogalerií chceme samozřejmě pokračovat ale hlavním obohacením a posunutím celého projektu o úroveň výše by mělo být vydávání entomologického časopisu, určeného nejen kovaříčkářům. Dalo by se namítnout, že na tak malý okruh čtenářů máme již podobných periodik dost, ale kdo se o publikační činnost již pokusil ví, že forma bývá při posuzování článků hodnocena vysoko nad obsahem a s termíny zveřejňování je to tak, že předkládané informace již ani nemusejí být v době vydání aktuální. My chceme nabídnout periodikum, kde si za faktickou správností zveřejněných informací stojí autor sám, a co se formy týče, žádného autora nechceme při přijímání příspěvků odrazovat. Přejeme si, aby byl časopis čtivý, a proto se vedle čistě odborných prací budou vyskytovat i lehčí žánry, jako zážitky z výprav za brouky, znovuobjevování starých publikací, ekologické postřehy apod. Byli bychom rádi, kdyby si časopis našel své čtenáře hlavně mezi mladší generací, a chtěli bychom představit entomologii nejen jako vědní disciplinu pro specialisty, ale i jako prostředek k poznávání zákonitostí přírody a hlavně k její ochraně.

    Doufáme, že vám naše práce dělá radost a těšíme se, že se na ní bude do budoucna řada z vás podílet.

 

Obrazové přílohy

 Obr.1 Design stránek www.elateridae.com v období od 02/2004 až 02/2007.


 

TOPlist