ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 10.03.2007
ELATERIDARIUM ročník 1 (2007)   strany  73-76  (01.04.2007)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 305.2kB]

 

Výskyt Pachybrachis picus Weise, 1882 (Coleoptera: Chrysomelidae, Cryptocephalinae) ve východních Čechách

The occurrence of Pachybrachis picus Weise, 1882 (Coleoptera: Chrysomelidae, Cryptocephalinae) in Eastern Bohemia

Jan Pelikán
Štefánikova 323, CZ- 500 11 Hradec Králové, Czech RepublicAbstract: : New founds of Pachybrachis picus from Eastern Bohemia are given. This species was found in surroundings of Žamberk city. It´s host plant at this rocky habitat is Ribes grossularia.

Keywords: Coleoptera , Chrysomelidae, faunistics, ecology, Eastern Bohemia, Czech Republic

    Rod Pachybrachis Chevrolat in Dejean, 1837 je v České republice podle nejnovějších poznatků zastoupen pěti druhy. Dříve bylo udáváno druhů více (Strejček, 1993), ale nejspíše se jedná o staré a pochybné údaje, nepotvrzené recentními nálezy. Pachybrachis picus Weise, 1882 je z těchto pěti druhů nejvzácnější a nejméně nalézaný. Častěji je sbírán pouze ve středních a západních Čechách. Z východních Čech mi není znám ani jeden nález. Podrobná bionomie druhu je takřka neznámá a imaga jsou sklepávána z různých keřů na lokalitách se svažitým terénem.

    Během mého průzkumu skalních lokalit na Žamberecku v roce 2005, jsem tento druh náhodou objevil na jedné z obnažených skalek na severozápadním okraji města Žamberk. Lokalita se nalézá na levém břehu řeky Divoké Orlice pod vojenským objektem a je orientována na východ. Jedná se o velkou kupu opuky navršenou na svahu sesuvem z okolních skal. Většina této kupy je holá, ale postupně po okrajích a hlavně na vrcholové části zarůstá náletovými dřevinami. Vzhledem k tomu, že je skála po většinu dne osluněna, vytváří se zde specifické klima a řídká vegetace má xerotermní charakter.


    Při dvou návštěvách počátkem června v letech 2005 a 2006 jsem zde individuálně chytal Pachybrachis picus na osluněných listech keřů Ribes grossularia (L.), které rostou na vrcholové části kupy, ale také na obnažených místech svahu. Imaga se pářila, poletovala kolem a seděla na okolní vegetaci. Pozoroval jsem jak samice okusovaly mladé lístky a výhony Ribes grossularia. Zda je tento keř i živnou rostlinou larev se pokusím zjistit v následujících výpravách.
    Při první návštěvě lokality v roce 2005 jsem pozoroval velké rojení desítek kusů. Další rok jsem zde zastihl již jen několik exemplářů. Z největší pravděpodobností to bylo zapříčiněno momentální nepřízní počasí a v slunečných dnech tu bude tento druh i nadále dosti hojný. Po pečlivém průzkumu okolních i vzdálenějších míst stejného charakteru, jsem žádné další nové lokality Pachybrachis picus zatím nenašel, ale předpokládám, že v okolí se bude tento druh na vhodných místech rovněž vyskytovat.

Přehled nálezů Pachybrachis picus Weise, 1882 ve východních Čechách:


Bohemia or., (5764) Žamberk env., skály nad Divokou Orlicí, 2.6.2005, Pelikán J. leg., Čížek P., Krátký J., Pavel F., Pelikán J. coll., Pelikán J. det., 20 ex.

Bohemia or., (5764) Žamberk env., skály nad Divokou Orlicí, 6.6.2006, Pelikán J. leg., coll. et det., 6 ex.

Literatura:


STREJČEK J. 1993: Chrysomelidae, pp. 123-132. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Fol. Heyrovskyana, Suppl. 1: 3-172 (in English and Czech).

WARCHALOWSKI A. 1991: Chrysomelidae – Stonkowate (Insecta: Coleoptera) II. Fauna Polski 13. PWN, Warszawa, 346 pp (in Polish).

TOPlist