ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 15.12.2007
ELATERIDARIUM ročník 2 (2008)   strany  45-51  (03.01.2008)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 555.5kB]

 

První nálezy druhu Hylis simonae (Olexa, 1970) (Coleoptera: Melasidae) na Slovensku

First record of Hylis simonae (Olexa, 1970) (Coleoptera: Melasidae) from Slovakia

Tomáš Kopecký (1) & Josef Mertlik (2)
1) Mánesova 712, CZ-500 02, Hradec Králové, Czech Republic,
kopido@seznam.cz
2) Pohřebačka 34, CZ-533 45 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com
 


Abstract. First records of Hylis simonae (Olexa, 1970) for the fauna of Slovakia are given.
Slovakian species of the genus Hylis Gozis, 1886, typical biotopes of individual species and their differential characteristics in short pictorial key, are given.

Key words: Distribution, Coleoptera, Melasidae, Europe, Slovakia, Hylis


Hylis simonae (Olexa, 1970)

Studovaný materiál: Slovenský kras, Plešivecká planina, Brzotín-Brzotínská jeskyně env. (7388), 30. VI. 1999, 1 ♀, oklep východně orientované teplomilné submediteránní doubravy (Viceníková & Polák 2003); T. Kopecký leg. et coll.; Muránska planina, Muráň env., Šiance (7286), 14. VII. 2007, 2 ♂♂, okraj lesního porostu na jižním svahu, oklep větví Quercus sp., J. Mertlik leg. et coll.

Rozšíření: Bulharsko, Francie, Maďarsko, Španělsko (Muona 2007), Itálie (Mertlik, Jeniš & Zbuzek 2007).

První nálezy druhu pro území SlovenskaPoděkování: Autoři děkují Janu Pelikánovi za poskytnutí fotografie lokality H. cariniceps.


Literatura:


BURAKOWSKI B. 1991: Klucze do oznaczania owadów Polski Coleoptera, Cerophytidae, 
    Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 91 pp.

MERTLIK J., JENIŠ I. & ZBUZEK B. 2007: Nová data k rozšíření některých druhů čeledi Eucnemidae
    (Coleoptera). New records on the distribution of some species of the family Eucnemidae
    (Coleoptera). Elateridarium, 1, 92-96.

MUONA J. 2007: Family Eucnemidae, pp. 81-86. In LÖBL I. & SMETANA A. (eds.): Catalogue of
    Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea -
    Cleroidea - Cucujoidea
. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

VICENÍKOVÁ A. & POLÁK P. (eds.) 2003: Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR,   
    Banská Bystrica, 151 pp.

Stručný obrazový klíč slovenských zástupců rodu Hylis. Volně zpracováno podle klíče Burakowského (1991):

1 (6)
Články zadních tarz jsou nekontinuálně zkrácené. Třetí článek z boku 1,5x delší své šířky, výrazně kratší než druhý článek a téměř stejně dlouhý jako čtvrtý článek (nejvýše 1,25x delší čtvrtého).
2 (3)
Kýl nedosahuje od temene hlavy až do prostoru mezi tykadlové jamky; může být výrazný nebo zcela chybí.Hylis foveicollis (Thomson, 1874)
3 (2)
Kýl je výrazný a dosahuje od temene hlavy, přes prostor mezi tykadlovými jamkami, do střední části clypea.
 
4 (5)
Štít výrazně hustě vrásčitě tečkovaný.Hylis cariniceps (Reitter, 1902)
 
5 (4)
Štít je řídce, nevrásčitě tečkovaný.Hylis simonae (Olexa, 1970)
 
6 (1)
Články tarz kontinuálně zkrácené.Třetí článek z boku 2x delší své šířky, není výrazně menší než druhý článek a je nejméně 1,5 x delší než čtvrtý článek.Hylis olexai (Palm, 1955)
 


Příklady biotopů druhů rodu Hylis
Nízké Tatry, Staré Hory, detail biotopu Hylis foveicollis (Thomson, 1874)

Muránska planina, Poludnica, biotop Hylis cariniceps (Reitter, 1902)

Plešivecká planina, Brzotín env., biotop Hylis simonae (Olexa, 1970)

Vihorlat, Remetské Hámre, detail biotopu Hylis olexai (Palm, 1955)
  Muránska planina, Šiance, biotop Hylis simonae (Olexa, 1970)
  Muránska planina, Šiance, detail biotopu Hylis simonae (Olexa, 1970)

Fotografie © Tomáš Kopecký, Jan Pelikán & Josef Mertlik.
TOPlist