ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 01.01.2014
ELATERIDARIUM ročník 9 (2015)   strany  41-110  (28.01.2015)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 21.3MB]

 

Přehled druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera) Krušných hor a Podkrušnohoří (Česká republika), zaměřený na saproxylické druhy listnatých lesů

Review of Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Coleoptera) in the Ore Mountains and Low Ore Mountains (Czech Republic), with special emphasis on the saproxylic species of broadleaved forests

Josef Mertlik

Pohřebačka 34, CZ-53345 Opatovice nad Labem, Czech Republic
mertlik@elateridae.com


Abstract. The records of family Cerophytidae Latreille, 1834; Elateridae Leach, 1815; Eucnemidae Eschscholtz, 1829, Lissomidae Laporte, 1835 and Throscidae Castelnau, 1840 (Coleoptera: Elateroidea) in the Ore Mountains (Krušné hory) and Low Ore Mountains (Podkrušnohoří) were reviewed. The exact distributional data and biotope photographs were included and the biotope conservation management possibilities were briefly discussed.

Key words: Coleoptera, Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, Throscidae, faunistics, biotope, protection, Krušné hory, Podkrušnohoří, Czech Republic

 

OBSAH

 

     Úvod 40-41
     Metodika 41-43
     Přehled nalezených druhů 43-80
     Přehled navštívených lokalit 81-103
     Diskuze 104-107
     Poděkování 107
     Summary 107-108
     Literatura 108-110

 

ÚVOD

     Doposud jedinou soubornou práci o kovařících Krušných hor a Mostecké kotliny vydal Laibner (1979), který zde uvádí 72 druhů. V tomto svém novém článku se zabývám kromě druhů čeledi Elateridae také druhy z příbuzných čeledí Cerophytidae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae. Bohužel nebylo v mých možnostech prozkoumat podrobně celé území Krušných hor a Podkrušnohoří – o to se mohou pokusit v rámci svých časových a finančních možností jen místní entomologové. Proto jsem se zaměřil především na poznání biotopů saproxylických druhů.
     V rámci svého soukromého programu faunistického mapování druhů výše uvedených čeledí (Mertlik 2007a) jsem Krušnohoří poprvé navštívil v roce 2002. V letech 2006-2010 jsem zde byl několikrát v rámci mapování lokalit druhu Limoniscus violaceus pro AOPK Praha. Sběr materiálu pro svoji práci jsem ukončil v roce 2012.
     Toto pohoří mne velmi příjemně překvapilo zachovalostí listnatých lesů a velkým druhovým bohatstvím zde žijících saproxylických druhů. Na svazích studených horských údolí rostou doposud rozsáhlé bukové lesy, které v nižších polohách přecházejí do lesů dubových. Unikátní jsou mohutné a bizarní kmeny dubů, které zde rostou na sutích a mezi skalisky. Na skalnatých hřbetech se místy vyskytují reliktní borovice. Z původních lužních lesů se bohužel dochovala jen malá torza, např. v Chlumci u Zámeckého rybníka.
     Jihozápadně od Chomutova rostou listnaté lesy na Hradišti u Černovic, v Prunéřovském údolí a u Stráže nad Ohří. Dále na jihozápad od Stráže se vyskytují již jen malé ostrůvky listnatých lesů ztracené v moři smrkových plantáží. Zřejmě nejrozsáhlejší a nejzachovalejší komplex listnatých lesů se nachází na svazích Krušných hor mezi městy Chomutovem a Litvínovem (Bezručovo údolí, Podkrušnohorský zoopark, obora u Červeného Hrádku, suťové lesy Drmaly – Jezerka – Jezeří). V severovýchodní části Krušných hor je několik rozsáhlejších listnatých lesů (okolí Oseka, Hrobu, Košťan, Mstišova a Teplic).
     Když jsem o svých krušnohorských cestách a nálezech vyprávěl svým kolegům, tak mi mnozí z nich nevěřili. Jedni si mysleli, že si vymýšlím, že v Krušných horách přeci nemohou být žádné původní lesy. Ti druzí si mysleli, že tam musí být vše mrtvé díky letitému znečištění z tepelných elektráren a chemického průmyslu. Snad tento článek pomůže rozptýlit plané obavy a povzbudí entomology k poznávání Krušných hor a ochranáře k jejich ochraně.

Krušné hory a Podkrušnohoří

 

METODIKA

     Své hlavní aktivity jsem zaměřil na lokality, na kterých se dochovaly přirozené listnaté lesy. K jejich vyhledávání mi velmi pomohly letecké snímky v internetovém programu Mapy.cz (Seznam.cz). Letecké snímky z roku 2006 jsou unikátní tím, že dokumentují část Krušnohorských lesů na podzim, což je ideální období pro rozlišení přirozených listnatých lesů od monokultur introdukovaných jehličnatých dřevin. To je dáno tím, že listnaté porosty jsou zbarveny v různých odstínech žluté až červené barvy, kdežto introdukované převážně smrkové porosty jsou na fotografiích v odstínech zelené barvy. Tyto fotografie mi posloužily k vybírání cílů mých průzkumů.
     Dalším vylepšením programu Mapy.cz bylo zpřístupnění turistické mapy a zvláště pak historické vojenské mapy, pocházející z let 1836-1852. Zobrazené mapy či snímky je v programu možné volně zaměňovat, takže je zde k dispozici velmi praktická možnost porovnání současného stavu biotopu s jeho historickou podobou. Porovnání lokalit s jejich stavem z roku 1954 umožnilo letecké snímkování České republiky v programu N!KM (Národní inventarizace kontaminovaných míst). Dále jsou k dispozici satelitní snímky celého území České republiky v internetovém programu Google Earth.
     V článku je umístěna reprezentativní část fotodokumentace, pořízené na navštívených lokalitách. Pokud není u fotografie uveden jiný autor, fotografie pořídil autor článku. Kompletní fotodokumentace (KFD) lokalit studovaných druhů je k dispozici v internetové fotogalerii http://www.elateridae.com/galerie/
     V současné době obsahuje tato fotogalerie 9773 fotografií různých druhů biotopů převážně z území České republiky a Slovenska.
     Do vyhledávače na adrese http://www.elateridae.com/galerie/search.php zadáte jako klíčová slova jméno lokality, např. "Jezerka", poté kliknete na "hledej" a objeví se tabule s náhledy fotografií. Na stránce se zobrazenou tabulí je uveden vpravo dole počet tabulí s fotografiemi (kliknutím na některé z čísel je možné vybrat tabuli). Kliknutími na vybranou fotografii je možné dvakrát zvětšit její velikost. Po zadání klíčového slova „Krušné hory“ se objeví přehled 861 obrázků na 43 stranách.
     Pro zobrazení fotografií biotopů jednotlivých druhů zadáte jako klíčová slova název druhu, např. "Ampedus brunnicornis".

     Přehled navštívených lokalit (tučně označený název lokality jsou klíčová slova pro internetový vyhledávač):
Boží Dar – Božídarské rašeliniště (KFD: 4 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO8k
Boží Dar – Klínovec (KFD: 26 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO8g
Loučná pod Klínovcem, Háj (KFD: 49 obrázků na 3 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO8d
Kovářská – jih (KFD: 14 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO8a
Stráž nad Ohří, Osvinov-Peklo – vrch Nebesa se zříceninou hradu Himlštejn (KFD: 44 obrázků na 3 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO6P
Stráž nad Ohří, Boč – východní svahy vrchu Pekelská skála (KFD: 1 obrázek na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO6S
Prunéřov – údolí Prunéřovského potoka, Hasištejn env. (KFD: 16 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO6V
Hora Svatého Šebestiána – rašeliniště (KFD: 42 obrázků na 3 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7Z
Chomutov – Podkrušnohorský zoopark (KFD: 78 obrázků na 4 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7d
Údlice, Údlické Doubí – Háj u Údlic (KFD: 6 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7f
Jirkov, Jindřišská – suťový les nad vodní nádrží Jirkov (KFD: 9 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO6F
Jirkov, Červený Hrádek – obora (KFD: 139 obrázků na 7 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7j
Vysoká Pec, Pyšná – suťový les na Zámeckém vrchu (KFD: 26 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePvI
Drmaly, údolí potoka Lužec – vrch Mufloní pahorek (KFD: 37 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7l
Horní Jiřetín, Jezeří – Jezerka (KFD: 242 obrázků na 13 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7o
Horní Jiřetín, Jezeří – Jezeřské arboretum (KFD: 68 obrázků na 4 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7q
Horní Jiřetín, Jezeří – údolí Šramnického potoka (KFD: 9 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7r
Horní Jiřetín, Černice – Alberk (KFD: 5 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7u
Horní Jiřetín, Černice – Trempské skály (KFD: 13 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7u
Horní Jiřetín, Černice – Josefinina skála (KFD: 6 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7u
Litvínov, Lounice – suťový les nad vodní nádrží Janov (KFD: 32 obrázků na 2 stránkách) , letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7y
Osek, údolí Oseckého potoka – hrad Osek (KFD: 5 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7E
Osek – rezervace Vlčí důl (KFD: 3 obrázky na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7G
Hrob, Křižanov u Hrobu – Domaslavické údolí (KFD: 13 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7H
Moldava, Nové Město u Mikulova – vrch Bouřňák (KFD: 21 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7J
Košťany, lovecký zámeček (KFD: 32 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePvX
Dubí, Mstišov, obora (KFD: 22 obrázků na 2 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePw0
Teplice – vrch Doubravka (KFD: 48 obrázků na 3 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7N
Teplice, Prosetice – háje u Prosetic (KFD: 73 obrázků na 4 stránkách), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7P
Chlumec u Chabařovic – Zámecký park (KFD: 5 obrázků na 1 stránce), letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7Q

Přehled nenavštívených, ale podle leteckých snímků perspektivních lokalit:
Stráž nad Ohří, Smilov, vrch Špičák, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eWHX
Klášterec nad Ohří, Šumburk http://www.mapy.cz/s/eWIS
Perštejn, Vykmanov u Měděnce, údolí Bočského potoka, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePxT
Černovice, Hradiště u Černovic, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO79
Chomutov, Bezručovo údolí, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePwN
Chomutov, Buky nad Kameničkou, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/ePwP
Blatno, Nanštejn, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eWJ4
Vysoká Pec, Podhůří, vrch Jedlová, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7m
Horní Jiřetín, údolí Jiřetínského potoka, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eSig
Litvínov, Šumná – Meziboří, letecký snímek: http://www.mapy.cz/s/eO7B

     Pro číslování lokalit nalezených druhů byla použita vzestupná řada čísel faunistických čtverců (Zelený 1972). Dále jsou v textu použity následující zkratky: coll. – sbírka (collection); det. – (determined); ex. – exemplář(e); leg. – sbíral (collector); observ. – pozoroval (observed); revid. – revidoval (examined).

     Zkratky muzejních sbírek: Revidovány byly tyto muzejní sbírky: sbírka entomologického oddělení Národního Muzea v Praze (NM Praha coll.), Okresního muzea v Mostě (OM Most coll.), Zoologisch Museum, Amsterdam (ZM Amsterdam coll.), Vlastivědného muzea v České Lípě (VM Česká Lípa coll.), Muzeum města Ústí nad Labem (MM Ústí nad Labem coll.).

Entomologové: Václav Benedikt (Plzeň), Milan Bočan (Most), Petr Brůha (Ústí nad Labem), Zdeněk Černý (Praha), Václav Dušánek (Zábřeh), Ferdinand Holly (Kyselka), Miloš Jaroš (Litoměřice), Ludvík Kašpar (Česká Lípa), Miloš Klekner (Plzeň), František Kocourek (Praha), Zdeněk Koleška (Praha), Pavel Krásenský (Jirkov), Jiří Krátký (Hradec Králové), Josef Krošlák (Plzeň), Václav Křivan (Třebíč), Pavel Moravec (Litoměřice), Oldřich Odvárka (Kadaň), Filip Pavel (Vysoká nad Labem), Jiří Plecháč (Pecka), Tomáš Růžička (Praha), Jaroslav Ryšánek (Kolín), Jan Říha (Teplice), Karel Schön (Litvínov), Jiří Skuhrovec (Litvínov), Miloslav Šanda (Žatec), Václav Šilha (Nové Strašecí), Petr Včelička (Praha), Jaroslav Velc (Kladno), Stanislav Urban (Příbram), Pavel Vonička (Liberec), Vladimír Vrabec (Kolín), Bořivoj Zbuzek (Praha).
Seznamy sbírek a determinovaného materiálu (SZ), které mi poskytli kolegové, jsou v přehledu nálezů uvedeny následujícím způsobem: seznam sbírky Bořivoje Zbuzka (Praha) z roku 2005-11 – (SZ Zbuzek 2005-13), seznam sbírky Jana Pavlíčka (Opočno) z roku 2001 – (SZ Pavlíček 2001), seznam sbírky Jaromíra Strejčka (Praha) z roku 2012 – (SZ Strejček 2012), seznam sbírky Františka Houšky (České Budějovice) z roku 2008 – (SZ Houška 2008).
 


PŘEHLED NALEZENÝCH DRUHŮ

     Celkové rozšíření druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae na území České republiky a Slovenska zpracoval Mertlik (2007a). Faunistické mapy (http://www.elateridae.com/pag_uni.php?idp=15) jsou každoročně aktualizovány (poslední aktualizace se uskutečnila dne 1.1.2015).
     V přehledu druhů není uveden údaj o nálezu Cardiophorus rufipes (Goeze, 1777), (Laibner 1979). Tento ex. jsem v roce 2010 našel ve sbírce OM Most a revidoval jako C. erichsoni Buysson, 1901 (Mertlik 2011b).
 

 

ČELEĎ CEROPHYTIDAE LATREILLE, 1834
 
Rod Cerophytum Latreille, 1809
 
Cerophytum elateroides Latreille, 1809
Publikované údaje:
5349: Stadice - vrch Rovný, 10. IV. 1983, 1 ex., v prosevu dutých vrb, Václav Vysoký leg. et coll., J. Jelínek det. (Vysoký 1984).
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, tělo bez štítu, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Dušánek 2014).
 

ČELEĎ ELATERIDAE LEACH, 1815
 
Podčeleď Agrypninae Candèze, 1857
 
Rod Agrypnus Eschscholtz, 1829
 
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5348: Hrob (Laibner 1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Záluží (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004).
5645: Kadaň (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, 9. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Teplice, Nová Ves, 11. VI. 1972, Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Hrob, 2. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Osek, 23. V. 1976, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Dubí, 23. V. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23.IV.2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 1 ex., na travině na mýtině u Vesnického potoka, J. Mertlik leg. et coll.
5448: Most env., Zlatník, V. 2002, 1 ex., M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 2 ex., na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
5545: Prunéřov, 21. IV.- 13. VI. 2010, 2 ♂♂, 1 ♀, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5643: Ostrov, Nádražní ulice, 30. V. 2012, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., na travinách u potoka, J. Mertlik leg. et coll.
5646: Chomutov – přehrada Nechranice, 27. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
Rod Danosoma Thomson, 1859
 
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5447: Horní Litvínov (Horion 1953, Laibner 1975, 1979).
5546: Chomutov, VI. 1964, 1 ex., Filip leg., Deneš coll. (Laibner 1975, 1979).
 
Poznámka. Vzhledem k devastaci přirozených krušnohorských jehličnatých porostů (smrk, jedle) a stáří nálezů lze tento druh považovat za regionálně vymizelý.
 
Podčeleď Cardiophorinae Candèze, 1860
 
Tribus Cardiophorini Candèze, 1860
 
Rod Cardiophorus Eschscholtz, 1829
 
 
Cardiophorus atramentarius Erichson, 1840
Publikované údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♂, oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ♂, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.; 24. V. 2010, 1 ♂, 1 ♀, O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 9. V. 2011, 2 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 12. V. 2011, 6 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 14. V. 2011, 4 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 23.IV.2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
 
Cardiophorus ebeninus (Germar, 1824)
Publikované údaje:
5249: Adolfov, 29. V. 1905, 1 ex., Dr. Lokaj coll., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 12. VI. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5448: České Středohoří, V. Zlatník, 13. V. 1990, 1 ♂, P. Moravec leg., J. Mertlik det.; lesostep, 3. V. 2009, 2 ex., V. Benedikt det. et coll. (Mertlik 2011b).
 
Cardiophorus erichsoni Buysson, 1901
Publikované údaje:
5348: Oldřichov (5348c), 13. XI. 2008, 2 ex., prosev dubů, Dr. J. Říha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009 (Mertlik 2011b).
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003 (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♂, pod kůrou dubu, J. Mertlik leg.et coll. (Mertlik 2011b); 23. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Krásenský 2009, Mertlik 2011b).
5349: České Středohoří, Habří, vrch Rač, 22. V. 1972, 1 ex., M. Honců leg. (Honců 1975); 17. IV. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., T. Táborský det. 1977 (jako C. rufipes), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 9. V. 1976, 1 ex., T. Táborský leg., det. 1977 (jako C. rufipes), OM Most coll. (Táborský 1979), J. Mertlik rev. 2010; 5. VI. 1976, 3 ex., J. Strejček leg., T. Táborský leg., det. 1977 (jako C. erichsoni), OM Most coll. (Táborský 1979), J. Mertlik rev. 2010; V. 1977, 1 ex., M. Honců leg. et det. (jako C. erichsoni), VM Česká Lípa coll. (Táborský 1979); 24. VI. 1977, 1 ex., J. Strejček leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
5349: Malhostice, 27. V. 1954, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010; 14. VI. 1955, 1 ex., J. Marjanko leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 3 ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Černice env., Jezeří – park, okraj hnědouhelného dolu, 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Most, 21. V. 1961, 2 ex., J. Kačer leg. et coll., S. Laibner det. (jako C. erichsoni Buyss.) (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5447: Most – Třebušice, výsypka, 6. V. 2001, 1 ex., P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006 (Mertlik 2011b).
5448: Most env., vrch Zlatník, 28. V. 1963, 6 ex., J. Kačer leg., S. Laibner det. 1974 (jako C. erichsoni); 29. V. 1963, 1 ex., J. Kačer leg., S. Laibner det. 1974 (jako C. rufipes)(Laibner 1979), J. Mertlik det. 2010 [= České Středohoří (Laibner 2000)] ; V. 1963, 1973, 5 ex., Táborský leg., S. Laibner det. (jako C. erichsoni)(Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010; 20. V. 1973, 1 ex., P. Tyrner leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. VI. 1973, 1 ex., P. Tyrner leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner); 25. V. 1986, 1 ex., O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det.; 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
5546: Chomutov env., 29. X. 1994, 2 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, horní okraj starého lomu, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5645: Úhošťany, NPR vrch Úhošť, 22. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5646: Kadaň, Svatý kopeček [Kaaden, Heilige Berg], 20. VI. 1937, 1 ex., Prof. Bachmann leg., (jako C. rubripes), NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
5646: Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 3 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
5646: Chomutov, přehrada Nechranice, 27. V. 2011, 2 ♂♂, 2 ♀♀, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
Nové údaje:
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ♀, oklep větví dubů, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 23.IV.2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Publikované údaje:
5249: Adolfov, 19. VI. 1906, 4 ex., bez jména nálezce, L. Hromádka det. 1993, NM Praha coll., J. Mertlik rev. 2009 (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, V. 1952, 1 ex., A. Láska leg., T. Táborský det. 1986, OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5347: Horní Litvínov, VI. 1935, 1 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny lípy, J. Mertlik leg.et coll. (Krásenský 2009, Mertlik 2011b); 12. VI. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 larva, v trouchu dutiny stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví kvetoucích keřů, Josef Mertlik leg. et coll.; 7. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 27. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 7. V. 2009, 7 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Most, bez data, 2 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5448: Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů na horní hraně suťových polí spodní části kopce, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
Publikované údaje:
5347: Litvínov, Horní Lom, 30. VI. 2001, 1 ex., J. Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♂, pod kůrou dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Krásenský 2009, Mertlik 2011b); 23. IV. 2009, více ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009); 12. VI. 2009, 6 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ex., více larev, v zemi u paty kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 4 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, více ex., oklep větví dubů a borovic, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 3 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 12. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 2009, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Černice env., Jezeří – park, okraj dolu, 9. IV. 2008, více larev, v písčité půdě u paty kmene dubu; J. Mertlik leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5448: České Zlatníky, Zlatník, V. 1962, 2 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1979); 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner 1978); 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
5545: Prunéřov env., Hasištejn, suťový les (Loc: 50°26'39.1"N, 13°14'32.944"E), 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5546: Chomutov, VI. 1969, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1971 a 1979, Mertlik 2011b).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5645: Úhošťany, NPR vrch Úhošť, 22. V. 2011, 3 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 28. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5646: Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 23. IV. 2011, 5 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, více ex., oklep větví hlohů a dubů, J. Mertlik leg. et coll. (4 ex.); 15. V. 2013, 3 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Cardiophorus ruficollis (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Křižatky env., 25. VI. 2000, 1 ex., K. Schön leg., J. Mertlik coll. (Mertlik 2011b).
5348: Teplice (5348-49), nadlesní Schönbach leg. (Lokaj 1869, Mertlik 2011b).
5348: Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2011b).
5348: Hrob (5348d), VI. 1938, 1 ex., Fr. Hradec leg., Dr. J. Říha coll., Honců det., J. Mertlik rev. 2009 (Mertlik 2011b).
5349: Ústí nad Labem, Chlumec, V. 1950, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK col., J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2011b).
5350: Ústí nad Labem, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979); bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK col., J. Mertlik det. 2002 (Mertlik 2011b).
5445: Chomutov, Kalek, 15. VIII. 1993, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5446: Jezeří, rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 7. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b); 28. IV. 2012, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Boleboř, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5447: Most, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5448: Most env., vrch Zlatník, 1973-1976 (Schön, Táborský et Tyrner 1978); 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5546: Chomutov, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5642: Abertamy, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5643: Jáchymov, Nové Město, 10. V. 1998, 1 ex., Kovařík leg., J. Pavlíček det. (Mertlik 2011b).
5645: Kadaň, bez data, J. Kačer leg. (Laibner 1979, (Mertlik 2011b).
5741: Sokolov, Lomnický les, 7. VI. 1994, 1 ex., V. Švihla leg., NM Praha coll., J. Mertlik det. 2010 (Mertlik 2011b).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 6 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Rod Dicronychus Brullé, 1832
 
Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
Publikované údaje:
5347: Meziboří, 5. VI. 1955, 4 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5348: Teplice, Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2011b).
5349: Teplice, Doubravka, 12. VI. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Krásenský 2009, Mertlik 2011b).
5349: České Středohoří, Rač u Habří, V. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979); VI. 1976, 1 ex., J. Strejček leg., I. Táborský det. (Táborský 1979, Mertlik 2011b).
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 6 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2011b).
5350: Ústí nad Labem, bez data, 3 ex., J. Strejček leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 25. V. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Černice env., Jezeří – park, 26. V. 2008, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5447: Hamr, 25. V. 1959, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5447: Most, 22. V. 1960, 1 ex., J. Kačer leg. (Laibner 1979, Mertlik 2011b).
5448: Most env., vrch Zlatník (5448c), 9. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.; 25. V. 2010, více ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll. (Mertlik 2011b).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5644: Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2011b).
5645: Úhošťany, NPR vrch Úhošť, 22. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5645: Kadaň env., Jelení vrch mt., 30. V. 1998, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5646: Kadaň env., Běšický vrch, 25. IV. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2011b).
5646: Nechranice, přehrada env. (5646b), 29. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
Nové údaje: 5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Dicronychus equisetioides Lohse, 1976
 
Publikované údaje:
5546: Chomutov, Bezručovo údolí, smyk na písčině u říčky Chomutovky, 10. VI. 1995, 1 ♂, P.Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2006 (Mertlik 2011b).
 
Podčeleď Dendrometrinae Gistel, 1856
 
Tribus Dendrometrini Gistel, 1856
 
Podtribus Athouina Candèze, 1859
 
Rod Athous Eschscholtz, 1829
 
Podrod Athous Eschscholtz, 1829
 
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Publikované údaje:
 
5348: Osek (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5350: Sovolusky (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5448: Bořeň (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
5643: Jáchymov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice 9. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5249: Komáří Vížka, 5. VII. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Dubí, 29. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Osek, 17. V. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 15. VI. 1987, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 25. VI. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5448: Most env., Zlatník, 30. V. 2005, 1 ex., M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5545: Klášterec nad Ohří, 7. VI. 2003, 2 ex., Jaroslav Ryšánek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2006).
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5548: Most env., Vtelno, 3. V. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5642: Nové Hamry, 11. VII. 1986, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Hroznětín, 5. VII. 1986, 2 ♀♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5645: Želina, PP Želinský meandr (5645b), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5646: Nechranice, přehrada env., 29. V. 2011, 2 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5348: Křižanov (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5448: Bořeň (Laibner 1979).
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5347: Litvínov – tesařovka, 28. IV. 1999, 1 ♂, smýkání, les, odpoledne, J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
 
Podrod Haplathous Reitter, 1905
 
Athous subfuscus (Müller, 1767)
Publikované údaje:
5248: Cínovec (Laibner 1979).
5346: Brandov (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5348-49: Teplice (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5247: Krušné hory, Žebrácký vrch, 12. VI. 1998, 1 ♂, 1 ♀, Farkač leg. (SZ Pavlíček 2001).
5347: Horní Lom, 30. VI. 2001, 3 ex., Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Teplice (5348-49), 20. VI. 2002, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5348: Osek, 17. V. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Nové Město, 20. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží dar, Božídarský Špičák 800-900m, 25. V. 2003, 7 ex., Klekner et Navrátilová leg., Klekner coll., J. Mertlik det. 2005.
5543: Boží Dar, Neklid, 30. V. 2012, 2 ♂♂, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Klínovec, 6. VII. 1995, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5544: Vejprty, VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček coll. (SZ Pavlíček 2001).
5544: Kovářská, 15. VI. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, více ex., na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov – Bezručovo údolí, 24. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5643: Klínovec, 30. V. 2012, více ex., na travinách v okolí lesních cest, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Jáchymov, 28. VII.- 3. VIII. 1975, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005); 20. VII. 1994, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Ostrov nad Ohří, 9. VI. 1984, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011); 17. VI. 2002, 1 ♂, Mil. Šanda leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří – Boč, les pod Pekelskou skalou, 20. V. 2009, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5641: Kraslice, VII. 1986, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001).
5641: Přední Rolava, IX. 1992, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001).
 
Athous zebei Bach, 1854
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Litvínov (53-5448) (Laibner 1979).
5445: Kalek (Laibner 1979).
5448: Ledvice (Laibner 1979).
5448: Lom (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5247: Žebrácký vrch, 12. VI. 1998, 1 ex. Farkač leg. (SZ Pavlíček 2001).
5248: Oldříš, 19. VI. 2002, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Nové Město, 20. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána (5445d), 21.- 22. V. 2011, 1 ♂, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví, Josef Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5542: Potůčky, 3. VI. 1983, 1 ex., J. Fyman leg., J. Rolčík coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5543: Boží dar, Božídarský Špičák 800-900m, 25. V. 2003, 1 ♂, Klekner et Navrátilová leg., Klekner coll., J. Mertlik det. 2005.
5544: České Hamry, pr. Vejprty, 9. VI. 1982, 1 ♂, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 2 ♂♂, na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 3 ♂♂, 1 ♀, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, více ex., na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo, Hasištejn env., údolí Prunéřovského potoka, suťový les, 8. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Louchov, 17. V. 1975, 1 ex., niva potoka, okraj lesa, smyk, J. Strejček leg., det. et coll. (SZ Strejček 2012).
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 3 ♂♂, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. V. 2011, 1 ♂, S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5642: Potůčky, VI. 1989, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001).
5642: Nové Hamry, 10. VII. 1987, 2 ♂♂, 2 ♀♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Klínovec, 30. V. 2012, více ex., v okolí lesních cest na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Jáchymov, VI. 1970, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001).
5643: Oldřiš, 23. V. 2001, 1 ♂, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 2 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří – Boč, les pod Pekelskou skalou, 20. V. 2009, více ex., aktivní na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
 
Podrod Orthathous Reitter, 1905
 
Athous bicolor (Goeze, 1777)
Publikované údaje: 
5546: Údlice, 5. VII. 1960, více ex., St. Laibner leg. (Laibner 1979).
5547: Strupčice, 10. VII. 1960, 3 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Teplice, 23. VI. 1983, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5448: České Zlatníky, vrch Zlatník, 12. VII. 2011, 2 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
 
 
Rod Crepidophorus Mulsant et Guillebeau, 1853
 
Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
Publikované údaje:
5347: Litvínov env., Lounice, bukový les nad přehradou Janov (50°36'50.953"N, 13°33'21.135"E), 19. XI. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J.Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
5348: Osek město (1 km SZ od žel. st.), Hrad Osek, dubovo-bukový svahový les, 9. IV. 2002, 1 larva, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
5446: Červený Hrádek, obora, 11. X. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě v dutině kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
5446: Jezeří env., NPR Jezerka, 5. VII. 2004, 1 ♂, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2004. (Mertlik 2014).
5446: Černice, zámek Jezeří env., jižní svah údolí Šramnického potoka (5446-47), 11. X. 2006, 2 larvy, v trouchu dutiny v pahýlu kmene buku, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 krovka, v dutině u paty kmene dubu, Josef Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, suťový les, 9. V. 2009, 1 larva, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2014).
 
Rod Hemicrepidius Germar, 1839
 
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5348: Dubí (Laibner 1979).
5446: Boleboř (Laibner 1979).
5447: Dolní Jiřetín (Laibner 1979).
5448: Lom (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5643: Jáchymov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Dubí, 30. VI. 1986, 1 ♂., Jan Říha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5348: Teplice (5348-49), 11. VI. 2002, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5350: Ústí nad Labem, 15. VI. 1996, 1 ♂, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Mezihoří, 24. VI. 1993, 1 ♂, smyk vegetace, P. Krásenský leg., det. et coll.
5448: Bílina env., Liběšice, VII. 1949, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5448: Ledvice env., 13. VI.- 23. VII. 2010, 2 ♀♀, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5548: Most env., Vtelno, 3. V. 2002, 3 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
 
 
Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5250: Tisá (Laibner 1979).
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Litvínov (53-5448) (Laibner 1979).
5349: Rtyně nad Bílinou (Laibner 1979).
5448: Lom (Laibner 1979).
5448: Ledvice (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5642: Abertamy (Laibner 1979).
Nové údaje:
5347: Horní Lom, 30. VI. 2001, 2 ex., Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Teplice, Nová Ves, 10. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Dubí, 23. V. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 22. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 17. VI. 1973, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Unčín, 3. VI. 1981, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5445: Hora sv. Šebestiána, 21. VI. 1994, více ex., smyk vegetace, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Mezihoří, 19. VI. 1993, více ex., smyk vegetace, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5543: Boží Dar, 24. VII. 1987, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5544: Kovářská, 15. VI. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5546: Bezručovo údolí (5546a), více ex., 16. VI. 1996, P. Krásenský leg., det. et coll.
5643: Jáchymovsko, VII. 1984, 1ex. (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov,VII. 1988, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001).
5643: Mariánská, 23. VI. 1999, 1 ex., Vladimír Novák leg., B. Zbuzek det., PMB coll. (SZ Zbuzek 2005).
5643: Ostrov nad Ohří, VI. 1983, 2 ♀♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5840: Kopanina, 21. VI. 1986, 2 ♂♂, R. Borovec leg., J. Mertlik coll.
 
Rod Stenagostus Thomson, 1859
 
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Publikované údaje:
5446: Jezeří env., NPR Jezerka, VIII. 1983, 1 mrtvý ex., pod kůrou Fagus, J. Strejček leg. (Strejček 1986-87).
Nové údaje:
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 2 larvy, pod korou padlého kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, 13. V. 2008, 1 larva, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VII. 2010, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 2 larvy, pod kůrou padlého kmene buku, Josef Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 larva, pod kůrou padlého kmene lípy, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Alberk, 11. X. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
 
Stenagostus rufus (DeGeer, 1774)
Nové údaje:
5545: Klášterec nad Ohří, Útočiště (5545c), 5. IX. 1970, několik ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 22. VIII. 1972, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
 
Podtribus Dendrometrina Gistel, 1856
 
Rod Cidnopus Thomson, 1859
 
 
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Publikované údaje:
5347: Bohemia bor., Loučná (Laibner 1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Patokryje (Laibner 1979).
5448: Bílina (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5643: Jáchymov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 3 ♂♂, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5446: Vysoká Pec env., 13. V. 2008, 1 ♂, na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5448: Most env., Zlatník, 30. V. 2005, 1 ex., M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.
5547: Velemyšleves., step, 480 m, 11. IV. 2005, 1 ex., Jiří Lahoda leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5643: Hroznětín, 5. VII. 1986, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5646: Chomutov, přehrada Nechranice, 27. V. 2011, 2 ♂♂, 1 ♀, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
 
Rod Limoniscus Reitter, 1905
 
Limoniscus violaceus (Müller, 1821)
Publikované údaje:
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012).
5446: Krušné hory, Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 ♂, 1 ♀, 3 larvy, v dubu (dutina obnažena po rozlomení původního dvojkmene-odlomený kmen byl již zmineralizován) z kterého se uvolňoval sypký trouch, který dole mezi jeho kořeny humusovatěl (spolu s Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012); 17. IV. 2003, 1 larva, v trouchu na zemi u paty kmene dubu (zduřený převislý bok kmene), J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012); 12. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny javoru (spolu s Ischnodes sanguinicollis a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012); 12. X. 2006, 1 ♀, v kolébce v trouchu na dně dutiny kmene dubu (spolu s Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012); 8. V. 2009, 1 ♀, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012).
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 ♀, 4 larvy (3 ex. VIII. 2008), v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll. (Gouix et al. 2012); 15. IX. 2011, 2 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene dubu, P. Krásenský leg., J. Mertlík det. 2012 (Gouix et al. 2012).
 
Rod Limonius Eschscholtz, 1829
 
Limonius minutus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5448: Bílina (Laibner 1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5348: Litvínov (53-5448) (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
5544: Meděnec (Laibner 1979).
Poznámka. Publikované nálezy (Laibner 1979) je nutné revidovat pro jejich možnou záměnu s příbuzným druhem L. poneli, viz (Mertlik 2008c).
Nové údaje:
5249: Krásný Les env., 17. V. 2009, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
 
Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007
Publikované údaje:
5247: Český Jiřetín, 21. V. 2005, 1 ♂, M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008 (Mertlik 2008c).
5448: Most env., Zlatník, 30. V. 2005, 1 ♀, M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008 (Mertlik 2008c).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ♂, oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 4 ♂♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5448: Most env., Zlatník, 30. V. 2005, 1 ♀, M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les (Loc: 50°26'39.1"N, 13°14'32.944"E), 8. V. 2009, 2 ♂♂, 3 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Kadaň, Prunéřov, rekultivační plocha, 18. IV. 2013, více ex., oklep Pinus silvestris, O. Odvárka leg., det. et coll.
5643: Ostrov nad Ohří, 9. VI. 1984, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5644: Stráž nad Ohří, Himlštejn, 9. V. 2009, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, na travinách na vrcholu, J. Mertlik leg.et coll.
5645: Hradec, 8. V. 2007, 1 ♂, V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
5646: Chomutov, přehrada Nechranice, 27. V. 2011, 2 ♂♂, 1 ♀, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
 
Rod Nothodes LeConte, 1861
 
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5447: Most, 30. IV. 1962, 1 ex. (Laibner 1979).
5448: Zlatník, 28. V. 1963, 1 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Nové Město, 16. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Oldřichov, 13. XI. 2008, 1 ex., prosev dubu, Jan Říha leg., det. et coll.
5446: Drmaly, 23. V. 2008, více ex., oklep dubů, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, Josef Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ♂, oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Černovice, 15. VII. 2008, více ex., oklep dubů, P. Krásenský leg., det. et coll.
 
Rod Pheletes Kiesenwetter, 1858
 
Pheletes aeneoniger (De Geer, 1774)
Publikované údaje:
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Dubí (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5544: Přísečnice (Laibner 1979
5546: Chomutov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5247: Český Jiřetín, 8. V. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5347: Horní Lom, 30. VI. 2001, 1 ex., Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Loučná, 6. VII. 1995, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5446: Krušné hory, Nová Ves v Horách, 29. V. 2005, 1 ex., M. Bočan leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 larva, pod mechem na kmenu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 ex., v kukelní kolébce v mechu u paty kmene stojícího dubu, 1 ex., v kukelní kolébce v mechu na skále, J. Mertlik leg. et coll.; 12. X. 2006, více larev, v mechu na kmenu stojícího dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží Dar, VI. 1978, 1 ex., J. Pavlíček coll. (SZ Pavlíček 2001).
5543: Boží Dar, Neklid, cykloareál, 30. V. 2012, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Vejprty, VI. 1988, 1 ex., J. Pavlíček coll. (SZ Pavlíček 2001).
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, více ex., J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská–městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, více ex., na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 26. X. 2006, torzo těla, 1 larva, pod mechem v kůře kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. V. 2011, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5641: Kraslice, 1. V. 1992, 2 ♂♂, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.
5641: Kraslice – Tisovec, 1. V. 1992, 1 ex., Dr. P. Čížek leg. et coll., J. Mertlik det. 2011.
5641: Tisovec mt., V. 1997 (SZ Pavlíček 2001).
5641: Přebuz – Rotava, X. 1989 (SZ Pavlíček 2001).
5642: Krušné hory mts., Abertamy, 8. V. 1998, 1 ex., Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
5643: Klínovec, 30. V. 2012, více ex., na travinách u lesních cest, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Nové Město, V. 1996 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, Nové Město, 10. V. 1998, 3 ex., Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymovsko, V. 1987 (SZ Pavlíček 2001).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20.V.2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5741: Boučí, V. 1991 (SZ Pavlíček 2001).
 
Pheletes quercus (Olivier, 1790)
Publikované údaje:
5447: Most, 24. V. 1959, 1 ex. (Laibner 1979).
5448: Zlatník, 1. VI. 1963, 2 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Adolfov, 22. V. 2010, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Úpořiny, 10. VI. 2009, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5645: Kadaň, Želina env., 16. VI. 2014, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
 
 
Podtribus Denticollina Stein et Wiese, 1877
 
Rod Denticollis Piller et Mitterpacher, 1783


Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Litvínov (53-5448) (Laibner 1979).
5448: Lom (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5445: Novodomské rašeliniště, 16. VI. 2003, 2 ex., V. Křivan leg. et coll., F. Houška det. (SZ Houška 2004.)
5446: Chomutov, PP Bezručovo údolí, 29. V. 2008, na starém buku, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Mezihoří, V. 1994, 1 ♀, na starém buku, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží Dar, VII. 1985, 4 ♂♂, 1 ♀, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011); 20. VII. 1987, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5543: Boží Dar, Bozídarské rašeliniště, 1. VII. 2006, 1 ♂, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007)
5641: Kraslice, rašeliniště Hora, 16. V. 2003, 16 ex., M. Snížek leg., F. Houška coll. (SZ Houška 2008).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, na travinách u potoka, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.
5646: Chomutov, přehrada Nechranice, 27. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
 
 
Denticollis rubens Piller et Mitterpacher, 1783
Publikované údaje:
5347: Fláje, 9. VI. 1963, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
5347: Meziboří, 27. VI. 1965, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
5347: Klíny [Klýny], 26. VI. 1957, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
5347: Litvínov, 8. VI. 1957, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010; 6. VI. 1959, 1 ♂, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010; 8. VI. 1960, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
5347: Loučná, 18. VI. 1962, 1 ♂, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 23. VI. 1965, 1 ♂, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5348: Hrob, 28. V. 1967, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
5350: Ústí nad Labem (Aussig), Gabert., coll. Keil via Reitter (Roubal 1941).
5447: Jezeří, 7. VI. 1964, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll. (Laibner 1979), J. Mertlik rev. 2010.
Nové údaje:
5249: Krásný Les, Pod Liškárnou, 7. VI. 2009, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5347: Litvínov env., Lounice, bukový les nad přehradou Janov, 19. XI. 2009, více larev, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Krušné hory, Osek env., Vlčí důl, 9. IV. 2002, 2 ♂♂ (ex. larva IV. 2002), v kukelních kolébkách v trouchnivém dřevě ležícího kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Pyšná env., Zámecký vrch, 21. 3. 2012, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., Jezerka, 25. V. 2008, 1ex., v letu kolem Vesnického potoka, O. Odvárka leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Josefinina skála, 11. X. 2006, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku (spolu s Ampedus rufipennis), J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, 29. V. 2011, 1 ♀, Tomáš Růžička leg. et coll., Z. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2012).
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí, 28. V. 1993, 1 ♀, na starém buku, P. Krásenský leg., det. et coll.; 29. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, na starém buku, P. Krásenský leg., det. et coll.
 
Tribus Prosternini Gistel, 1856
 
Rod Actenicerus Kiesenwetter, 1858

 
Actenicerus siaelandicus (Müller, 1764)
Publikované údaje:
5250: Tisá (Laibner 1979).
5347: Fláje (Laibner 1979)
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5545: Křimov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5445: Krušné hory, Hora Svatého Šebestiána env., 5. IV. 2014, 1 ex., pod kamenem, P. Brůha leg., det. et coll.
5446: Mezihoří, 15. V. 1994, na vlhké louce na květu, P. Krásenský leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 1. VII. 2006, 1 ♀, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007); 30. V. 2012, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 20. V. 2012, 3 ex., P. Brůha leg., det. et coll.; 26. V. 2012, 2 ex, na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
 
Rod Anostirus Thomson, 1859
 
Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5446: Jezeří env., NPR Jezerka, V. 1983, 1 ex., J. Strejček leg. (Strejček 87).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Krásný Les, 22. VI. 1974, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5249: Adolfov, 22. V. 2010, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 6 ♂♂, v letu okolo kvetoucích bříz, J. Mertlik leg.et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2008, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 1 ♂, v letu nad suťovištěm, 4 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 2009, 2 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 29. IV. 2010, 1 ♂, v letu okolo bříz, P. Brůha leg., det. et coll.; 23. IV. 2011, 19 ♂♂, v letu na osluněných částech sutí, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, více ex. (rojení), v letu nad suťovým polem, J. Mertlik leg. et coll. (5 ♂♂); 15. V. 2013, 4 ♀♀, v letu okolo bříz, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, 26. IV. 2008, 3 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5545: Hora sv. Šebestiána, 23. IV. 1994, více ex., smyk podél cesty, P. Krásenský leg., det. et coll.; 25. IV. 1996, 1 ♂, oklep břízy, P. Krásenský leg., det. et coll.
5643: Nové Město, V. 1996 (SZ Pavlíček 2001).
5741: Boučí, V. 1991, 1 ex., J. Pavlíček coll. (SZ Pavlíček 2001).
 
Anostirus gracilicollis (Stierlin, 1896)
Nové údaje:
5447: Most, 8. V. 1959, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 10. V. 1959, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 17. V. 1959, 3 ♀♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 15. V. 1960, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 21. V. 1961, 2 ♀♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010; 20. V. 1962, 2 ♀♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5448: Zlatník, 6. VI. 1964, 1 ♀, J. Kačer leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
 
Anostirus purpureus (Poda, 1761)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979)
5347: Koldům (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5447: Dřínov (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5448: Lom (Laibner 1979).
Poznámka. Publikované nálezy druhu A. purpureus z lokalit Most a Zlatník (Laibner 1979) byly revidovány jako druh A. gracilicollis.
Nové údaje:
5347: Litvínov, 28. V. 1999, 1 ♂, J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5348: Dubí, 17. VI. 1973, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 24. V. 1976, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Osek, 19. VI. 1973, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Hrob, VI. 1938, 1 ex., Fr. Hradec leg., 1 ex., Jan Říha det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 2009, 1 ♀, V. Dušánek leg. et coll.; 23. IV. 2011, 2 ♂♂, v letu na osluněných částech sutí, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 2 ♂♂, v letu nad suťovým polem, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Jáchymov, VIII. 1980 (SZ Pavlíček 2001); 20. VII. 1996, 2 ♂♂, 2 ♀♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
 
Anostirus sulphuripennis (Germar, 1843)
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, 17. V. 2008, 1 ♀, oklep větví, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det.2008; 26. V. 2008, 5 ♀♀, oklep větví kvetoucích keřů kaliny (Viburnum), J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 1 ♀, oklep kvetoucích keřů, P. Krásenský leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8. V. 2009, 1 ♀, oklep větve kaliny, J. Mertlik leg. et coll., 9. V. 2009, 2 ♀, oklep větví, V. Dušánek leg. et coll.; 29. IV. 2010, 5 ♂♂, v letu okolo bříz, P. Brůha leg., det. et coll.; 23. IV. 2011, 5 ♂♂, v letu na osluněných částech sutí, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 26 ♂♂, v letu nad suťovým polem, 1 ♀, oklep větví keře, J. Mertlik leg. et coll.; 15.V.2013, 2 ♂♂, 4 ♀♀, v letu okolo bříz, B. Zbuzek leg., det. et coll.
 
Rod Aplotarsus Stephens, 1830
 
Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter, 1858)             
Publikované údaje:
5643: Jáchymov, VI. 1964, více ex. (Heyrovský 1965, Laibner 1979).
5642: Nové Hamry, VI. 1970, 17 ex. (Laibner 1979).
5642: Pernink, VI. 1970, 1 ex. (Laibner 1979)
Nové údaje:
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 20. V. 2012, 17 ex., P. Brůha leg., det. et coll.; 26. V. 2012, 34 ♂♂, 1 ♀, na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská, 9. VI. 1984, 1 ex., O. Odvárka leg. et det., M. Zúber coll. (SZ Zúber 2012); V. 1986, více ex., O. Odvárka leg., coll. et det. (10 ex. in J. Mertlik coll.); 14. VI. 1986, více ex., O. Odvárka leg., coll. et det.; VII. 1986 (SZ Pavlíček 2001); 25. V. 1994, více ex., smyk porostů koprníku, P. Krásenský leg., det. et coll.; 11. VI. 1996, více ex., smyk porostů koprníků, P. Krásenský leg., det. et coll.; 9.- 20. VI. 1994, 1 ♂, 1 ♀, O. Odvárka leg. et det., B. Zbuzek coll. (SZ Zbuzek 2007).
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 7 ♂♂, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5641: Kraslice, rašeliniště, 8. VI. 2004, 1 ex., M. Halada leg., F. Houška det. et coll. (SZ Houška 2008).
5642: Horní Blatná, 26. VI. 2001, 1 ♀, J. Pávek leg., S. Benedikt coll., J. Mertlik det.
5643: Nové Město u Jáchymova, VI. 1974 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, VI. 1967 a V. 1970 (SZ Pavlíček 2001); VI. 1967, 3 ♂♂, P. Čermák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006; VI. 1969, 1 ♂, P. Čermák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
 
Aplotarsus incanus (Gyllenhal, 1827)
Publikované údaje:
5347: Fláje, 13. VI. 1962, 3 ex. (Laibner 1979)
5347: Klíny, 17. VI. 1957, 3 ex. (Laibner 1979).
5447: Litvínov, 13. VI. 1960, 2 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Nové Město, 16. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Dubí, 20. VII. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 17. VI. 1973, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Loučná, 6. VII. 1995, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5444: Kryštofovy Hamry, 4. VI. 1994, 10 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.; 4. VI. 1994, 2 ♀♀, J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 25. V. 2005, 1 ♀, Ludvík Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 21.- 22. V. 2011, 1 ♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 25. V. 2011, 2 ♀♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. V. 2012, 1 ♀, Filip Pavel leg. et coll., J. Mertlik det.
5446: Hora Svaté Kateřiny, VII. 2000, 2 ♀♀, Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det.
5543: Boží Dar, VI. 1970, bez jména sběratele, J. Pavlíček det. et coll. (SZ Pavlíček 2001); VII. 1985, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5543: Boží dar, Božídarský Špičák 800-900m, 25. V. 2003, 3 ♀♀, Klekner et Navrátilová leg., Klekner coll., J. Mertlik det. 2005.
5543: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 17. VI. 2006, 1 ♀, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007); 3. VI. 2006, 1 ♂, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007); 30. V. 2012, 1 ♀, na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Klínovec, 6. VII. 1995, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, více ex. (4 ex. f. ochropterus), na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Vejprty, VI. 1988 (SZ Pavlíček 2001).
5544: Vejprty env., České Hamry, 9. VI. 1982, 2 ♀♀, J. Strejček leg., J. Mertlik coll.
5544: Horní Halže, 3. VII. 2010, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5544: Kovářská, 1. VII. 1984, 2 ♀(1 ex. f. ochropterus), O. Odvárka leg., J. Mertlik coll.; 9. VII. 1984, 2 ♀♀; (SZ Szopa 2006); 15. VI. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005); 17. VI. 2009, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys, 26. V. 2012, více ex. (1 ♀ f. ochropterus), na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Chomutov, Výsluní, 16. VI. 2003, 1 ♀, V. Křivan leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 2 ♀♀, S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, Droužkovice, 15. V. 2009, více ex., smyk trávy na okraji rybníka, P. Krásenský leg., det. et coll.
5641: Stříbrná env., Nová Ves, 840m, 50º20.5'N 012º32.7'E, 11. V.- 20. VI. 2006, 1 ♀, [baited pitfall traps (fish meat + cheese) with ethylene glycol, margin of a mixed forest, wet bank of the Novoveský potok (brook) with Sphagnum], J. Hejkal et Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.
5641: Kraslice, rašeliniště, 8. VI. 2004, 3 ex., M. Halada leg., F. Houška det. et coll. (SZ Houška 2008).
5643: Jáchymov, 20. VII. 1994, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Jáchymovsko, VII. 1984, VIII. 1988, VII. 1989 (SZ Pavlíček 2001).
5840: Kopanina, 21. VI. 1986, 2 ♀♀, Borovec leg., J. Mertlik coll.
 
Rod Calambus Thomson, 1859
 
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Publikované údaje:
5446: Červený Hrádek, 16. VII. 1962, 2 ex. (Laibner 1971, 1979).
5546: Chomutov, VI. 1965, více ex. (Laibner 1971, 1979).
Nové údaje:
5546: Chomutov, Bezručovo údolí, 9. V. 2014, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Drmaly, 23. V. 2008, 1 ex., oklep hlohu, P. Krásenský leg., det. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 26. X. 2006, 1 larva, v kůře kmene dubu (spolu s Hypoganus inunctus), J. Mertlik leg. et coll.
5545: Prunéřov – Nová Víska, 26. X. 2006, 2 ex., v kůře kmene jabloně, 10 larev, v kůře kmene jabloně, J. Mertlik leg. et coll.
 
Rod Ctenicera Latreille, 1829
 
Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)             
Publikované údaje:
5248: Cínovec (Laibner 1979).
5346: Brandov (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
Nové údaje:
5247: Český Jiřetín, 8. V. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5249: Komáří Vížka, 5. VII. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 14.VI. 1987, 1 ex., Krejčíř leg. et det., M. Zúber coll. (SZ Zúber 2012).
5348: Hrob, VI. 1938, 1ex., Fr. Hradec leg., Jan Říha det. et coll.
5444: Kryštofovy Hamry, 4. VI. 1994, 2 ♂♂ (f. typ), J. Prouza leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 26. IV. 2008, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 29. V. 2009, 2 ♂♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 25. VI. 2011, 4 ♂♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5446: Mezihoří, 15. VI. 1992, více ex., smyk vegetace na louce, P. Krásenský leg., det. et coll.; 25. IV. 1993, více ex., smyk na louce, P. Krásenský leg., det. et coll., 4. VI. 1994, více ex., smyk vegetace, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 8. V. 2009, více ex. (3 ex. f. typ), aktivní na travinách na holoseči u potoka, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2011, 1 ♂ (f. typ), V. Dušánek leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, VI. 1970 (SZ Pavlíček 2001).
5543: Boží Dar, Neklid, 30. V. 2012, více ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží Dar, Bozídarské rašeliniště, 17. VI. 2006, 1 ♂, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007)
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 1 ♂ (f. typ.), J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Háj u Loučné, Hájský kopec, 26. V. 2012, 2 ♂♂, J. Mertlik observ.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, více ex. (f. typ.), na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys, 26. V. 2012, více ex. (f. typ.), na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ♂ (f. typ.), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov Bezručovo údolí, 24. V. 2011, 13 ♂♂, 3 ♀♀, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5548: Most env., Vtelno, 10. VI. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5643: Klínovec, 30. V. 2012, více ex., na travinách v okolí lesních cest a na sjezdovkách, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Mariánská, 24. VI. 1970, 1 ♀ (f. typ), (bez jména sběratele), J. Mertlik coll.; VII. 1975, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5641: Rolava, X. 1989 (SZ Pavlíček 2001).
5642: Nové Hamry, 7. VII. 1987, 1 ♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Jáchymov, VI. 1970, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001); V. 1987, 1 ex. (SZ Pavlíček 2001); 10. VII. 1995, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Jáchymov, Nové Město, 10. V. 1998, 2 ex., Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂ (f. typ), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří – Boč, les pod Pekelskou skalou, 20. V. 2009, 1 ♂ (f. typ), aktivní na travinách na pasece, J. Mertlik leg. et coll.
5645: Zásada u Rašovic, 9.- 11. VI. 1997, 1 ♀ (f. typ), J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
 
Ctenicera heyeri (Saxesen, 1838)
Publikované údaje:
5544: Měděnec, 18. VII. 1962, 1 ex. (Laibner 1979).
5545: Křímov, VII. 1962, 1 ex., St. Laibner leg. (Laibner 1969, 1979).
 
Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5546: Otvice (Laibner 1979).
5644: Stráž nad Ohří (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, 9. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5347: Horní Lom – Lomský potok, 30. VI. 2001, 1 ex., Jaroslav Velz leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Hrob, 2. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Nové Město, 20. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Teplice env., Zalužany (5348-49), V. 1999, 1 ex., Farkač leg. (SZ Pavlíček 2001).
5446: Mezihoří, 15. VI. 1992, více ex., smyk vegetace na louce, P. Krásenský leg., det. et coll.; 24. V. 1993, více ex., smyk na louce, P. Krásenský leg., det. et coll.; 2. VII. 1993, 1 ♂, smyk na louce, P. Krásenský leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 3. VI. 2006. 1 ♀, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007); 30. V. 2012, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Klínovec, 30. V. 2012, 1 ♂, na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská, 15. VI. 2002, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov – Bezručovo údolí, 24. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5642: Horní Blatná, 29. VI. 2004, 1 ♀, Jiří Pávek leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.
5643: Jáchymov, V. 1975 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Ostrov nad Ohří, 9. VI. 1984, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 3 ♂♂, na travinách na louce, J. Mertlik leg. et coll.
                              
Ctenicera virens (Schrank, 1781)
5546: Chomutov - Bezručovo údolí, datum nálezu není známo, 1 ex., F. Filip leg. (O. Odvárka, ústní sdělení, 12.3.2012).
Poznámka. Výskyt tohoto druhu v Krušných horách, stejně jako příbuzného C. heyeri by bylo dobré ověřit novými nálezy. Biotopy a aktivitu imag obou uvedených druhů studoval Dušánek (2013).
 
Rod Hypoganus Kiesenwetter, 1858
 
Hypoganus inunctus (Panzer, 1795)
Publikované údaje:
5546: Údlice, 24. VI. 1971, 1 ex., nalezen pod kůrou dubového pařezu, Laibner leg. (Laibner 1979)
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, IV. 1970, 1 ♀, Aldo Olexa leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2006.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 larva, v trouchnivém dřevě na obvodu kmene Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmenu dubu, 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2013, 7 ex., ve staré dubové kládě, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 1 larva, v trouchu stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ♀ (tmavá forma), v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 larva, v trouchu padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2009, 1 ♂ (tmavá forma), oklep hlohu, V. Dušánek leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ♀, oklep dubu, P. Krásenský leg., det. et coll., 1. VI. 2010, 1 ♀ (tmavá forma), oklep dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ♂, (tmavá forma), na ležícím trouchnivém dubovém kmenu, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 26. X. 2006, 1 ♀ (černá forma), v kůře kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2009, 1 ♂ (černá forma), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 8. V. 2009, 2 ♂♂ (černá forma), oklep větví, V. Dušánek leg. et coll.
5546: Údlice, Údlické doubí, 5.- 6. I. 2013, 1 ex., 2 larvy, ve staré dubové kládě, P. Krásenský leg., det. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.
 
Rod Liotrichus Kiesenwetter, 1858
 
Liotrichus affinis (Paykull, 1800)
Publikované údaje:
5546: Údlice, 16. VII. 1969, 2 ex., (Laibner 1971, 1979)
Nové údaje:
5248: Dubí env., vrch Spáleniště, 25. V. 2012, 1 ex., oklep smrku, P. Brůha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, okraj rašeliniště (5445d), 21.- 22. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. V. 2013, 10 ex., oklep větví břízek, O. Odvárka leg., det. et coll.
5643: Klínovec, V. 1996 (SZ Pavlíček 2001); 30. V. 2012, 8 ex., oklep větví smrků, na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
 
Rod Orithales Kiesenwetter, 1863
 
Orithales serraticornis (Paykull, 1800)
Publikované údaje:
5347: Fláje, 13. VI. 1962, 1 ex., S. Laibner leg. (Laibner 1979).
5543: Boží Dar, 11. VI. 1970, 1 ex., pod kamenem na břehu potoka, S. Bílý leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5445: Hora Svatého Šebestiána, rašeliniště, 10. V. 2012, 1 ♂, osmyk travin, P. Brůha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, Novoveský vrch, 29. V. 2013, 1 ♀, osmyk okraje smrkového lesa, O. Odvárka leg., det. et coll.
5544: Háj u Loučné, údolí Černé vody (50°24'54.522"N, 13°1'1.564"E), 20. V. 2012, 8 ♂♂, 2 ♀♀, P. Brůha leg., det. et coll.
 
Rod Paraphotistus Kishii, 1966
 
Podrod Mosotalesus Kishii, 1977

 
Paraphotistus impressus (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5347: Fláje, 4. VIII. 1962, 1 ex. (Laibner 1979).
5347: Klíny, 4. V. 1956, 1 ex. (Laibner 1979).
5347: Meziboří, 1. VII. 1957, 1 ex. (Laibner 1979).
5447: Lom, 17. VI. 1946, 1 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5448: Most env., vrch Zlatník (5448c), 25. V. 2010, 1 ♀, oklep větví břízy, P. Brůha leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, V. 1996 (SZ Pavlíček 2001).
5544: Kovářská, 17. VI. 2009, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
5643: Jáchymov, VIII. 1988 (SZ Pavlíček 2001).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Podrod Setasomus Gurjeva, 1985
 
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)
Nové údaje:
5545: Křímov, 29. VI. 1966, 1 ex., S. Laibner leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.
5546: Údlice, VII. 1962, 1 ex., S. Laibner leg., OM Most coll., J. Mertlik det. 2010.
Poznámka. I když tento druh Laibner sbíral, přesto jej neuvádí ani v přehledu kovaříků Údlického lesíka (Laibner 1971), ani v seznamu kovaříků Krušných hor a Mostecké kotliny (Laibner 1979). Pouze ve své práci z roku 1979 jej řadí mezi druhy, jejichž výskyt je v Podkrušnohoří možný. Je proto otázkou, pod jakým jménem tento druh ve svých pracích uvádí. V úvahu připadala záměna za druh Liotrichus affinis (Údlice, 16. VII. 1969), protože listnatý les v nadmořské výšce 360m opravdu není biotop L. affinis. Ale v případě této teorie nesouhlasí datumy nálezů.
 
Rod Prosternon Latreille, 1834
 
Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5446: Boleboř (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5448: Bílina (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5644: Stráž nad Ohří (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, 9. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5249: Komáří Vížka, 9. VII. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5249: Krásný Les, 9. IV. 1999, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Hrob, 2. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 2 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, Josef Mertlik leg. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5543: Rýžovna, 5. V. 2013, 2 ♂♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5543: Boží Dar, Neklid, 30. V. 2012, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Ostrov nad Ohří, 9. VI. 1984, 2 ♀♀, František Kocourek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 3 ex., na travinách, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5545: Klášterec nad Ohří, 7. VI. 2003, 2 ex., Jaroslav Ryšánek leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2006).
5641: Přebuz, V. 1997 (SZ Pavlíček 2001).
5742: Stará Role u Karlových Varů (5742-43), VII. 1993 (SZ Pavlíček 2001).
 
Rod Pseudanostirus Dolin, 1964
 
Pseudanostirus globicollis (Germar, 1843)
Nové údaje:
5448: České Středohoří, vrch Bořeň pr. Bílina, 31. V. 1994, 1 ♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2009.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 2 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
 
Rod Selatosomus Stephens, 1830
 
Podrod Pristilophus Latreille, 1834

 
Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5546: Chomutov, 26. VI. 1965, 1 ex., St. Laibner leg. (Laibner 1971, 1979).
 
Podrod Selatosomus Stephens, 1830
 
Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5348: Křižanov (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5348: Duchcov (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5643: Merklín (Laibner 1979).
Nové údaje:
5247: Český Jiřetín, 8. V. 2002, 2 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5348: Dubí, 22. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Osek, 15. VI. 1975, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Vrahožily, 30. IV. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 26. IV. 2008, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 3 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5543: Boží Dar, VI. 1970 (SZ Pavlíček 2001).
5544: Horní Halže, 3. VII. 2010, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5642: Nejdek, VII. 1979 (SZ Pavlíček 2001).
5642: Nové Hamry, 7. VII. 1988, 1 ♂, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Jáchymovsko, V. 1983 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, VII. 1988 (SZ Pavlíček 2001).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5742: Nová Role, Hamry, VIII. 1978 (SZ Pavlíček 2001).
5742: Stará Role (KV) (5742-43), VIII. 1977 (SZ Pavlíček 2001).
 
Selatosomus latus (Fabricius, 1801)
                = S. gravidus (Germar, 1843)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5349: Rtyně nad Bílinou (Laibner 1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5447: Janov (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5349: Ústí nad Labem, Trmice, VI. 1951, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5349: Věšťanský vrch, 13. V. 2007, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5350: Ústí nad Labem, Neštěmice, VI. 1946, 1 ex., Pavelčík leg., ZM Amsterdam coll., J. Mertlik det.
5350: Ústí nad Labem, bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
 
Podčeleď Elaterinae Leach, 1815
 
Tribus Agriotini Champion, 1896
 
Rod Agriotes Eschscholtz, 1829

 
Agriotes acuminatus (Stephens, 1830)
Publikované údaje:
5546: Údlice, VI. 1973, 5 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Adolfov, 22. V. 2010, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Teplice (5348-49), 23. VI. 1979, 1 ex., JUDr. Daněk leg. (SZ Pavlíček 2001).
5349: Věšťany, 27. V. 2001, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Chlumec, bývalý zámecký park. V. 1950, 1 ex., J. Strejček leg. et coll., Havelka det., J. Strejček rev. 2004 (SZ Strejček 2012); park, V. 1950, 1 ex., J. Strejček leg., det. et coll. (SZ Strejček 2012).
 
Agriotes brevis Candèze, 1863
Nové údaje:
5447: Most-Šibeniční vrch (5447d), bez data, O. Odvárka leg., det. et coll.
5545: Prunéřov, 21. IV.- 13. VI. 2010, 1 ♂, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5546: Chomutov – Bezručovo údolí, 24. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5546: Chomutov (5546a), O. Odvárka leg., det. et coll.
5647: Stroupeč (5647a), O. Odvárka leg., det. et coll.
 
Agriotes gallicus (Boisduval et Lacordaire, 1835)
Nové údaje:
5349: Habří, vrch Rovný (5349d), 7. VII. 2011, 2 ♂♂, osmyk posekané louky, cca 21:30, Petr Brůha leg., det et coll.
5349: Český Újezd, vrch Nedvězí, 25. VII. 2011, 2 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5448: České Zlatníky, vrch Zlatník (5448c), 24. VII. 2011, 1 ♂, P. Brůha leg., det. et coll.
 
 
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)
Publikované údaje:
5350: Ústí nad Labem (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Ledvice (Laibner 1979).
5546: Údlice (Laibner 1979).
5547: Malé Březno [Bylany] (Laibner 1979).
Nové údaje:
5349: Chabařovice - skládky, 25. VI.-18. VII. 1998, 1 ex., P. Moravec et P. Vonička leg. et coll., J. Mertlik det.
5349: Chabařovice, 6. V. 2002, 1 ex., M. Jaroš leg. et coll., J. Mertlik det.
5350: Ústí nad Labem, Dobětice, 30. IV. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5447: Litvínov, 1. V. 2006, 1 ♂, K. Schön leg., J. Mertlik coll.
5449: Bžany, 16. III. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5544: Kovářská-městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5545: Prunéřov, 21. IV.- 13. VI. 2010, 1 ♂, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
 
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Dolní Jiřetín (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004).
5546: Údlice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Oldřiš, 23. V. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5249: Telnice, 2. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5347: Horní Lom, V. 1990 (SZ Pavlíček 2001).
5348: Teplice, Nová Ves, 11. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 26. IV. 2008, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5545: Málkov, 21. IV.- 13. VI. 2010, 1 ♂, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. V. 2011, 2 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5642: Nové Hamry, 10. VI. 1987, 3 ♂♂, 1 ♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, louka, 9. V. 2009, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.
 
Agriotes pallidulus (Illiger, 1807)
Publikované údaje:
5347: Loučná, 31. V. 1964, 1 ex. (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 24. V. 2009, více ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5447: Lom u Mostu, 30. VI. 1963, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5250: Tisá, 12. V. 1975, 1 ♂, V. Vysoký leg., VM Česká Lípa coll., J. Mertlik det. 2010.
5445: Hora Svatého Šebestiána, Novoveský vrch, 29. V. 2013, 1 ♂, osmyk lesní mýtiny, O. Odvárka leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, dubový háj, 26. V. 2008, 2 ♂♂, osmyk travin, J. Mertlik leg. et coll.
5448: České Zlatníky, vrch Zlatník, 20. V. 2011, 2 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5546: Bohemia bor., Chomutov (5546a), 18. VII. 1995, 2 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5546: Chomutov, severní okraj města – předhůří Krušných hor, smíšený les (severní svah počátku Bezručova údolí), 420 m, 10. VII. 1995, 2 ex., O. Odvárka leg., coll. et det.; VII. 1995, 1 ex., P. Krásenský leg., Odvárka det.; VII. 1996, 1 ex., P. Krásenský leg., Odvárka det.
 
Agriotes pilosellus (Schönherr, 1817)
Publikované údaje:
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5347: Šumná (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5347: Horní Lom – Lomský potok, 30. VI. 2001, 5 ex., Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Teplice, Nová Ves, 11. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Habří, vrch Rač, 1. VI. 1975, 1 ex., lesostep, oklep, J. Strejček leg., Muzeum Litvínov coll., A. Olexa det. 1979 (SZ Strejček 2012).
5445: Chomutov, Hora Svatého Šebestiána, 25. VI. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, štít, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 2 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 3 ♂♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 3 ex., v letu nad suťovým polem, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská-městys, 26. V. 2012, více ex. (f. typ.), na travinách u lesní cesty, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20.V.2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)             
Publikované údaje:
5347: Šumná (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5447: Záluží (Laibner 1979).
5448: Zlatník (Laibner 1979).
5546: Otvice (Laibner 1979).
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004).
Nové údaje:
5348: Dubí, 22. VI. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Teplice, 30. IV. 2005, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Teplice - Nová Ves (5348D), 15. V. 2002, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
5350: Ústí nad Labem – Dobětice, 30. IV. 2001, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5350: Dobětice, 15. V. 2004, 1 ex., David Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5448: Želenice, 7. VI. 1972, 1 ex., J. Strejček leg., det. et coll. (SZ Strejček 2012).
5643: Ostrov nad Ohří, 9. VI. 1984, 1 ♂, František Kocourek leg. et coll., Bořivoj Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5645: Hradec, 8. V. 2007, 1 ex., V. Šilha leg. et coll., J. Mertlik det. 2010.
5645: Kadaň env., 21. IV.- 13. VI. 2010, 4 ♂♂, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5742: Stará Role u Karlových Varů, 29. VII. 1970, 1 ex., Zdeněk Koleška leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
 
Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)             
Publikované údaje:
5347: Šumná (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5348: Osek (Laibner 1979).
5349: Rtyně nad Bílinou (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5448: Ledvice (Laibner 1979).
5448: Bílina (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5644: Stráž nad Ohří (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Dubí, 20. VII. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 30. VI. 1986, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Chabařovice, deponie, vrchol skládky, 18. VII. 1998, 1 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det.
5447: Libkovice, 22. VII. 1955, 1 ex., Jaroslav Štaif leg., B. Zbuzek det., Zdeněk Koleška coll. (SZ Zbuzek 2005).
5448: České Zlatníky, vrch. Zlatník, 19. VI. 2002, 1 ex., Miloš Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5448: Ledvice env., 13. VI.- 23. VII. 2010, 1 ♂, 2 ♀♀, Vladimír Vrabec leg. et coll., B. Zbuzek det.
5643: Jáchymov, 3. VIII. 1975, 2 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll.(SZ Zbuzek 2005).
 
Rod Dalopius Eschscholtz, 1829
 
Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5347: Šumná (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5348: Křižanov (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5347: Litvínov – Tesařovka, 28. IV. 1999, 1 ♂, smýkání, les, odpoledne, J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5348: Hrob, VI. 1938, 1 ex., Fr. Hradec leg., Jan Říha det. et coll.
5348: Osek, 15. VI. 1987, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IV. 2012, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 1 ♂, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská env., údolí potoka Milíře, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg. et coll.
5544: Kovářská–městys – vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5643: Klínovec, 30. V. 2012, 1 ex., na travině, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
 
 Rod Ectinus Eschscholtz, 1829
 
Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5545: Výsluní (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5547: Havraň (Laibner 1979).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 27. IV. 2009, více ex., rojení na bukových kládách, P. Krásenský leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 1 ex., na travině na mýtině u Vesnického potoka, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum,, 9. IV. 2008, 1 krovka, J. Mertlik leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5645: Želina, PP Želinský meandr, 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Tribus Ampedini Gistel, 1856
 
Rod Ampedus Dejean, 1833
 
Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835)
                = A. scrofa Germar, 1844)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5542: Háje (Laibner 1979).
5545: Křímov (1979).
Nové údaje:
5247: Krušné hory, Žebrácký vrch, 12. VI. 1998, 1 ♀, Farkač leg. (SZ Pavlíček 2001).
5248: Cínovec, 10. V. 1970, 3 ex., M. Dvořák leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5348: Křižanov u Hrobu, Domaslavické údolí, 11. XI. 2011, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlého smrku u potoka, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Dubí, 27. V. 2008, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5445: Hora Svatého Šebestiána (5445d), 17. VI. 1992, 1 ♂, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 26. IV. 2008, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 21.- 22. V. 2011, 5 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 11. V. 2013, 5 ex., oklep větví břízek, O. Odvárka leg., det. et coll.
5446: Chomutov, Mezihoří, 15. V. 1994, 1 ♀, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 6. VI. 2008, 1 ♀, smyk, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 1. VI. 2011, 1 ♂, P. Krásenský leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5542: Potůčky, 2. VIII. 1989, 1 ex., J. Fryman leg., B. Zbuzek det., Jakub Rolčík coll. (SZ Zbuzek 2005).
5543: Boží Dar, 15. IX. 2007, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 26. IV. 2008, 2 ♂♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská env., vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, 2 ex., oklep větví smrku, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 9 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 24. V. 2011, 2 ♀♀, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5642: Nové Hamry, 12. VI. 1987, 1 ♂, 2 ♀♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5643: Klínovec, 30. V. 2012, 1 mrtvý ex., pod kůrou pařezu smrku, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Jáchymovsko, V. 1983 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, Nové Město, V. 1996 (SZ Pavlíček 2001); , 10. V. 1998, 4 ex., Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
 
 
Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)
                = A. bouweri Schimmel, 1984 (= teratological species)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Dolní Jiřetín (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004).
Nové údaje:
5247: Český Jiřetín, 8. V. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5348: Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Dubí, 7. III. 1997, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg.et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, VI. 1986 (SZ Pavlíček 2001); 2005, 4 ex., J. Krošlák leg. et coll., J. Mertlik det. 2005; 29. V. 2009, 1 ♂,1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 krovka, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, více ex. (1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik coll.), v trouchnivém dřevě ležích kmenů dubů (zde v červeném trouchu „zastupoval“ druh A. nigerrimus?), J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, více ex., ve starém dřevě s červenou hnilobou, P. Krásenský leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 2 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008,1 ex., J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská env., vrch Rašeliniště, 26. V. 2012, 1 ex., oklep větví smrku, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004); 26. III. 2012, více ex., v trouchu u paty kmene kaštanovníku, P. Krásenský et J. Mertlik observ.
5642: Abertamy, 1. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005); 26. IV. 2008, 2 ♀♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 28. VI. 2008, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 17. V. 2009, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus brunnicornis Germar, 1844
                = A. fontisbellaquei Iablokov-Khnzorjan, 1937
Publikované údaje:
5348: Dubí u Teplic, zámecký park, 9. IV. 1953, 5 ex. (1 ex., f. zeisingi), v červeném trouchu dubu, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. (jako A. hjorti a A. nigerrimus) (Strejček 1955), J. Mertlik rev.
5546: Údlice, 1981, St. Laibner det. (jako A. fontisbellaquei) (Laibner 1985).
Nové údaje:
5348: Osek, 24. IV. 1980, 1 ♀, Dr. St. Kadlec leg., O. Odvárka coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♂, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 7. IV. 2007, více larev, v trouchnivém dřevě pařezu Quercus, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 7 ♂♂, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě v dutině pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 4 ♂♂, 8 ♀♀ (1 ♂, 1 ♀, f. zeisingi), v trouchnivém dřevě dutiny torza ležícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 12. X. 2006, 1 ♂, v trouchnivém dřevě dutiny pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ♂ (f. zeisingi), oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 7. V. 2009, 1 ♀, P. Krásenský leg., det. (jako A. nigerrimus) et coll., J. Mertlik det. 2012; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví hlohu, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 ♂, v trouchnivém dřevě ležícím u paty pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, torza těl v dutině kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus cardinalis (Schiödte, 1865)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 24.V.2009, 1 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
Nové údaje:
5348: Košťany, Beethovenův dub env., dubové torzo, 27. IX. 2011, 1 ex., v kukelní komůrce, P. Brůha leg. et coll., J.Mertlik det. 2013.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 štít, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 12. X. 2006, 1 ♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví borovice, J. Mertlik leg. et coll.; 27. IV. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008,1 ♀, v trouchnivém dřevě pahýlu kmene dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.; 9. V. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.
5546: Chomutov – Zoopark, Kaštanka, 26. III. 2012, štít, v trouchu u paty kmene kaštanovníku, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)
Publikované údaje:
5347: Litvínov, 22. V. 1951, 2 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5347: Šumná, 2. VII. 1967, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5347: Meziboří, 7. V. 1956, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Krásný Les, Pod Liškárnou, 26. V. 2003, 1 ex., P. Brůha leg. et coll., J.Mertlik det. 2013.
5347: Litvínov env., Lounice, údolní přehrada, VI. 1935, 4 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5347: Litvínov env., Lounice, bukový les nad přehradou Janov, 19. XI. 2009, 1 ♀, více larev, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik observ.
5347: Lounice, Šumná [Rauschergrund], V. 1932, 15 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5347: Horní Litvínov, VI. 1935, 1 ex., na buk pařezu, J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5347: Litvínov, Meziboří (5347d), 15. V. 2000, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5348: Mikulov env., 19. IV. 2014, 1 ♂, P. Brůha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, více larev, v trouchu pod kůrou ležích kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2008, 2 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 2 ♂♂, 1 larva, v trouchnivém dřevě pod kůrou větve odlomené části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus elongatulus (Fabricius, 1787)
                = A. glycereus (Herbst, 1784)
Publikované údaje:
5350: Dobětice, 2. X. 1970, 1 ex., Táborský leg. (Laibner 1979) (jako A. elongatulus).
Nové údaje:
5350: Dobětice, 15. V. 2004, 1 ♀, David Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 7. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 8.- 9. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
 
Ampedus erythrogonus (Müller, 1821)
Publikované údaje:
5347: Litvínov, 20. V. 1951, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5350: Ústí nad Labem, bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002. (Laibner 1979).
5447: Lom, 30. V. 1963, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, 1. XI. 1993, 1 ♂, Bulirsch leg., J. Mertlik coll.
5348: Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 2 ♀♀, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Dubí, 7. III. 1997, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5348: Mstišov, Tupelín-hrádek (Dvojhradí), 7. IV. 2010, 1 ex. (tmavá forma), v trouchu pařezu dubu, J. Mertlik observ.
5349: Teplice, vrch Doubravka, 8. IV. 2009, 1 ♀, v trouchnivém dřevě pařezu dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5349: Teplice, Prosetice, 21. III. 2012, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jirkov, Červený Hrádek – obora, 26. III. 2012, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835)
Publikované údaje:
5347: Litvínov, 13. VI. 1960, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5347: Šumná, 9. VII. 1967, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5545: Výsluní, IV. 1981, 1 ex., J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001).
Poznámka. Publikovaný nález z Dubí u Teplic (Strejček 1955) jsem revidoval jako druh Ampedus brunnicornis. Nálezy z Litvínova a Šumné a se mi nepodařilo ve sbírce Káčera (OM Most) dohledat, u nálezu z Výsluní není znám ani sběratel ani místo uložení dokladového kusu. Ampedus nigerrimus je v Čechách vymírající druh (Mertlik 2007a), který ke svému životu potřebuje ležící vlhké do červena ztrouchnivělé dřevo převážně dubů (jen vzácně byl nalezen také v jasanech a v jedlích). V podobném dřevě jsem ale v Krušných horách nacházel pouze Ampedus balteatusA. pomorum. Výskyt A. nigerrimus v Krušných horách proto není doložen a bude nutné jej potvrdit novým nálezem.
 
Ampedus nigrinus (Herbst, 1784)
Publikované údaje:
5347: Fláje (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5350: Ústí nad Labem (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5545: Křímov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Krásný Les, 29. III. 1999, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Křižanov u Hrobu, Domaslavické údolí, 11. XI. 2011, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého smrku, J. Mertlik leg. et coll.
5350: Ústí nad Labem, bez data, 1 ♂, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5444: Kryštofovy Hamry, 4. IV. 1994, 1 ex., J. Krátký leg. et coll., J. Mertlik det.
5445: Hora Svatého Šebestiána, okraj rašeliniště, 11. V. 2013, více ex., oklep větví břízek, O. Odvárka leg., det. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5545: Výsluní, IV. 1981 (SZ Pavlíček 2001).
5546: Chomutov env., Buky nad Kameničkou, 6. V. 1999, 1 ♀, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, 26. VI. 1994, 1 ♀, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5641: Jelení SZ, Slatinný potok, 500 m, 22. V. 2006, 1 ex., S. Benedikt leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2008.
5642: Abertamy, 1. V. 2003, 1 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5643: Nové Město (Krušné hory), V. 1996 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, Nové Město, 10. V. 1998, 2 ex., Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
 
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
Publikované údaje:
5350: Dobětice, 23. V. 1967, 1 ex., Táborský leg. (Laibner 1979).
5546: Chomutov, 28. VI. 1969, 2 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5546: Pesvice, 28. VI. 1965, 3 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Duchcov, 4. VI. 1985, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Malhostice env. (5349c), 3. V. 2009, 1 ♀, na květu Crateagus, Petr Brůha leg., det. et coll.
5349: Habří, 24. IV. 1982, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.; 18. IV. 1983, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ♀, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, 18. IV. 2008, 1 ex., v trouchu třešně, Petr Brůha leg., det. et coll.; 19. IV. 2008, 2 ex., v trouchu třešně, Petr Brůha leg., det. et coll.; 19. IV. 2008, 1 ex., v trouchu třešně, Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, Josef Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 11 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene břízy, J. Mertlik leg., det. et coll.
5448: Bílina v Čechách, bez data, 1 ♀, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5546: Chomutov, 29. V. 2011, 1 ♂, Tomáš Růžička leg. et coll., Z. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2012).
5546: Chomutov, Údlice, 1. III. 1993, 2 ex., pod kůrou dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.
 
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Publikované údaje:
5349: Ústí nad Labem, Chlumec, IV. 1950, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002. (Laibner 1979).
5446: Jezeří, 26. VI. 1969, 1 ex., J. Káčer leg. (Laibner 1979).
5546: Údlice, 27. VI. 1969, 1 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
 
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Publikované údaje:
5347: Meziboří (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5446: Jezeří (Laibner 1979).
5447: Hamr (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5545: Křímov (Laibner 1985)
5548: Lužice (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Krásný Les, 22. VI. 1974, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5347: Horní Lom – Lomský potok, 30. VI. 2001, 2 ex., Jaroslav Velc leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 1 ♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Křižanov u Hrobu, Domaslavické údolí, 11. XI. 2011, 1 ex., více larev, v trouchnivém dřevě padlého javoru, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Střelná, zámek, Beethovenův dub env. (Loc: 50°39'59.39"N, 13°45'38.101"E), 7. IV. 2010, 4 ex., v trouchnivém dřevě rozřezaného kmene dubu, J. Mertlik observ.
5348: Duchcov, 1. III. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.; 24. IV. 1978, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5348: Dubí, 23. V. 1972, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5349: Teplice, Prosetice, 21. III. 2012, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5349: Soběchleby, 3. IV. 2002, 1 ex., Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2005.
5349: Chlumec, Zámecký rybník, 11. XI. 2011, 4 ex., v trouchnivém dřevě pařezu a zbytku kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5350: Ústí nad Labem, Dobětice, 26. IV. 2002, 1 ex., Jan Říha leg., det. et coll.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 4 ex., J. Mertlik leg. et coll.; 26. III. 2012, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlých kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 25. V. 2008, 1ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 1 ♂, v letu nad suťovým polem, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 1 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 4 ex., v trouchnivém dřevě kmene jírovce (společně s Brachygonus megerlei), 11 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene břízy, J. Mertlik leg., det. et coll.; 13. V. 2008, 2 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeřské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 3 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 1 ex., v trouchnivém dřevě odlomené části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les, 26. X. 2006, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov – Zoopark, 26. III. 2012, 2 ♀♀, v trouchnivém dřevě stojícího kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus praeustus (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5347: Litvínov, 8. VII. 1951, Kačer leg., S. Laibner det. 1974 (Laibner 1979), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010
Nové údaje:
5347: Litvínov, 29. V. 1960, 1 ♂, J. Kačer leg., S. Laibner det. 1994 (jako A. pomonae), OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5347: Horní Lom – Lomský potok, 30. VI. 2001, 1 ex., Jaroslav Velc leg. (SZ Zbuzek 2005).
5348: Dubí, Střelná, 13. IV. 2008, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5348: Košťany, zámek, Beethovenův dub env. (Loc: 50°39'59.39"N, 13°45'38.101"E), 7. IV. 2010, 1 ex., v trouchnivém dřevě rozřezaného kmene dubu, J. Mertlik observ.
5348: Mstišov, Tupelín-hrádek (Dvojhradí) (Loc: 50°40'12.819"N, 13°45'58.737"E), 7. IV. 2010, 3 ex., v trouchnivém dřevě rozřezaného kmene dubu, J. Mertlik observ.
5348: Dubí v Krušných horách, 9. IV. 1953, 3 ex., J. Strejček leg., OM Most leg., J. Mertlik rev. 2010.
5348: Dubí u Teplic, 9. IV. 1953, více ex., v červeném trouchu dubu, J. Strejček leg. et coll., A. Olexa det. (Strejček 1955).
5349: Malhostice env., 3. V. 2009, 1 ♀, na květu Crateagus, Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Jirkov, vodní nádrž Jirkov env., suťový les, 21. III. 2012, 1 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene borovice, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Červený Hrádek, obora, 12. VI. 1976, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 7. IV. 2007, 4 ex., v trouchnivém dřevě padlých kmenů Quercus, J. Mertlik leg. et coll.; 26. III. 2012, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 2 ♂♂, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlých kmenů dubů, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, více ex. (8 ex., J. Mertlik coll.), v trouchnivém dřevě ležích kmenů dubů, imaga byla mimo kukelní kolébky zalezlá ve štěrbinách rozpraskaného dřeva, J. Mertlik leg. et coll.; 10. VI. 2004, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 12. X. 2006, 3 ♀♀, v trouchnivém dřevě padlých kmenů dubů (spolu s Gnorimus variabilis), J. Mertlik leg. et coll.; 13. V. 2008, 1 ♀, pod kůrou padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.;V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VI. 2010, 1 ex., P. Krásesnký leg., det. et coll.; 23. IV. 2011, 1 ex., oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.; 28. IV. 2012, 1 ex., v letu nad suťovým polem, V. Dušánek leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 2 ex., v trouchnivém dřevě odlomené části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5546: Chomutov, Podkrušnohorský zoopark, Kaštanka, 26. III. 2012, více ex., v trouchnivém dřevě pařezu kaštanovníku, P. Krásenský et J. Mertlik leg. et coll.
 
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)
                = A. forticornis (Schwarz, 1900)
Nové údaje:
5349: Habří env., 27. V. 2009, 1 ♀, Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 krovka, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 krovka, 1 larva, v trouchu dutiny kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 3 ♀♀, pod kůrou padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2008, 4 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 7. V. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene břízy, 2 ex., v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, 5 ex., v trouchnivém dřevě na obvodu mrtvého kmene stojícího dubu, J. Mertlik leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Josefinina skála, 11. X. 2006, 3 ♂♂, 1 ♀, v trouchnivém dřevě padlého kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.
                                                                                             
Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Publikované údaje:
5249: Krásný les (Laibner 1979).
5348: Hrob (Laibner 1979).
5447: Litvínov (Laibner 1979).
5447: Lom (Laibner 1979).
5548: Lužice (Laibner 1979).
5644: Perštejn [Pernštejn] (Laibner 1979)
Nové údaje:
5347: Litvínov, 27. VI. 1996, 1 ex., J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5347: Litvínov, Lounice, Šumná [Rauschergrund], VI. 1931, 2 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5347: Litvínov, Lounice, údolní přehrada, VI. 1934, 2 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010.
5348: Hrob, VI. 1938, 1 ex., Fr. Hradec leg., Jan Říha det. et coll.
5348: Dubí, 27. V. 2008, 1 ex., Dr. J. Říha leg., det. et coll.
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, zahrada, 25. IV. 2009, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5347: Litvínov – Tesařovka, 28. IV. 1999, 1 ♂, smýkání, les, odpoledne, J. Skuhrovec leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5446: Jezeří env., Jezerka, 25. V. 2008, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5546: Chomutov, IV. 1953, 1 ♂, F. Filip leg., B. Zbuzek det., Jan Schneider coll. (SZ Zbuzek 2006)
5643: Jáchymovsko, V. 1983 (SZ Pavlíček 2001).
5841: Sokolov, V. 1978 (SZ Pavlíček 2001).
 
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Publikované údaje:
5546: Údlice, III. 1970, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
 
Ampedus sinuatus (Germar, 1844)
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, Čepec, 26. V. 1992, 1 ex., Mašek leg., P. Krásenský coll., J. Mertlik det. 2010.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8. V. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg., det. et coll.
 
Rod Brachygonus Buysson, 1912
 
Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835)
Publikované údaje:
5349: Chabařovice, 9. VI. 1953, 1 ex., na staré hrušni, oklep, J. Strejček leg., MM Ústí nad Labem coll., A. Olexa det. (Strejček 1955).
5350: Ústí nad Labem, Předlice, 2. I. 1949, 1 ex., pod kůrou vrby, J. Strejček leg., MM Ústí nad Labem coll., A. Olexa det. (Strejček 1955).
5349: Trmice, zámecký park, 14. XI. 1953, 1 ex., pod odumřelou kůrou jilmu, J. Strejček leg., MM Ústí nad Labem coll., A. Olexa det. (Strejček 1955).
Nové údaje:
5446: Jezeří env., Jezerka, V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 2 larvy, v trouchnivém dřevě kmene jírovce, J. Mertlik leg., det. et coll.
 
Rod Ischnodes Germar, 1844
 
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 9. IX. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
Nové údaje:
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 2 larvy, v trouchu dutiny u paty kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly env., Mufloní pahorek, 15. XII. 2006, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, suťový les, 17. IV. 2003, 2 larvy, v dubu, z kterého se uvolňoval sypký trouch, který dole mezi jeho kořeny humusovatěl (spolu s Limoniscus violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 12. X. 2006, 1 ♀, v trouchu na dně dutiny javoru (spolu s Limoniscus violaceus a Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.; 12. X. 2006, torzo těla v trouchu na dně dutiny kmene dubu (spolu s Limoniscus violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 1 ♂, oklep kvetoucích keřů, P. Krásenský leg., det. et coll. 26. V. 2008, 2 ♀♀, oklep větví kvetoucích keřů, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 1. VI. 2010, 2 ♀♀, oklep kvetoucích hlohů, P. Krásenský leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum,, 9. IV. 2008, 2 ♀♀, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Limoniscus violaceus), J. Mertlik leg. et coll.; 1. VI. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v dutině při patě starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.; 15. XII. 2011, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Limoniscus violaceus), P. Krásenský leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny kmene buku (spolu s Elater ferrugineus), J. Mertlik leg. et coll.
 
Tribus Elaterini Leach, 1815
 
Podtribus Elaterina Leach, 1815
 
Rod Elater Linnaeus, 1758
 
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Nové údaje:
5348: Mstišov, Tupelín-hrádek (Dvojhradí) (Loc: 50°40'14.87"N, 13°46'7.497"E), 7. IV. 2010, 2 larvy, v trouchu dutiny rozlomeného kmene dubu, J. Mertlik observ.
5446: Jezeří env., Jezerské lesy, rez. Jezerka, 12. X. 2006, zbytky několika svleček larev v trouchu dutiny javoru (spolu s Limoniscus violaceus a Ischnodes sangunicollis), J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 1 larva, v trouchu dutiny u paty kmene dubu (spolu s Limoniscus violaceus a Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezerské lesy, Alberk, 11. X. 2006, 1 larva, v dutině větve odlomené části kmene dubu, J. Mertlik leg. et coll.; 11. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny pahýlu rozlomeného kmene buku, J. Mertlik leg. et coll.; 11. X. 2006, 3 larvy, v trouchu na dně dutiny kmene buku (spolu s Ischnodes sanguinicollis), J. Mertlik leg. et coll.
 
Podtribus Sericosomina Hyslop, 1917
 
Rod Sericus Eschscholtz, 1829

 
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758)              
Publikované údaje:
5247: Moldava, 17. VI. 1951, 3 ex. (Laibner 1979).
5447: Hamr, 25. V. 1950, 2 ex. (Laibner 1979).
5447: Litvínov, 19. VII. 1951, 1 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5248: Cínovec env., 24. V. 2009, 8 ex., na listech mladých Salix, Petr Brůha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 11. V. 2012, 10 ex., Filip Pavel leg. et coll., J. Mertlik det.; 15. V. 2013, 2 ex., smyk travin a keřů, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5543: Rýžovna, 10. V. 2013, 1 ♀, F. Holly leg. et coll., V. Benedikt det. 2014.
5544: Háj u Loučné, Černá voda, 26. V. 2012, 3 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Háj u Loučné, Hájský kopec, 26. V. 2012, 2 ♂♂, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Horní Halže, 3. VII. 2010, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí, 10. VI. 1995, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5642: Abertamy, 8. V. 2002, 1 ♂, Dr. Jurčíček leg. et coll., J. Mertlik det.
5643: Klínovec, 30. V. 2012, 3 ♂♂, 2 ♀♀, v okolí lesních cest na travinách, J. Mertlik leg. et coll.
5643: Nové Město (Krušné hory), V. 1996 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Jáchymov, Nové Město, 10. V. 1998, 20 ♂♂, Kovařík leg. (SZ Pavlíček 2001).
 
 
Sericus subaeneus (Redtenbacher, 1842)
Publikované údaje:
5446: Hora svaté Kateřiny, Laibner leg. (Laibner 1976).
5544: Měděnec, Laibner leg. (Laibner 1976).
 
Tribus Megapenthini Gurjeva, 1973
 
Rod Megapenthes Kiesenwetter, 1858

 
Megapenthes lugens (Redtenbacher, 1842)
Nové údaje:
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 2 ♀♀, oklep větví hlohů, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 1 ♂, oklep kvetoucích hlohů, P. Krásenský leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 9. V. 2009, 1 ♂, 1 ♀, oklep větví, V. Dušánek leg., det. et coll.
 
Rod Procraerus Reitter, 1905
 
Procraerus tibialis (Lacordaire, 1835)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5546: Pesvice, X. 1970, 1 ex., v trouchu dutého jírovce, Laibner leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5348: Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 1 ♂, 1 ♀, v trouchu dubového pahýlu, J. Mertlik leg. et coll.
5349: Teplice, Prosetice, 21. III. 2012, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Drmaly, Mufloní pahorek, 17. V. 2013, 3 ex., na starém dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 13. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 25. V. 2008, 1 ♂, 1 ♀, v dutině suchého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.; 25. V. 2008, 1 ex., na červotočivém starém pahýlu, O. Odvárka leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 1 ♂, 2 ♀♀, oklep větví kvetoucích keřů, J. Mertlik leg. et coll.; 1. VI. 2008, 1 ex., v dutině starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 20. V. 2009, 1 ex., v dutině starého dubu, P. Krásenský leg., det. et coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les (Loc: 50°26'33.384"N, 13°14'36.097"E), 8. V. 2009, 1 ♂, seděl na okraji dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 larva, v trouchnivém dřevě dutiny buku, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
 
Tribus Physorhinini Candèze, 1859
 
Rod Porthmidius Germar, 1847

 
Porthmidius austriacus (Schrank, 1781)
Nové údaje:
5448: Most env., vrch Zlatník (5448c), 25. V. 2010, 1 ♀, oklep větví dubu, P. Brůha leg., det. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20. V. 2009, 10 ♂♂, 13 ♀♀, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Tribus Pomachiliini Candèze, 1859
 
Rod Idolus Desbrochers, 1875
 
Idolus picipennis (Bach, 1852)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5350: Ústí nad Labem, V. 1950, 5 ex., Strejček leg. (Laibner 1979).
5448: Špičák (u Mostu), VI. 1963, 5 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, bez data, 2 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 14. V. 1983, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 13. V. 2008, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 17. V. 2008, 2 ex., oklep kvetoucích stromů, P. Krásenský leg., det. et coll.; 26. V. 2008, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 30. V. 2008, 1 ex., oklep osluněných větví, P. Krásenský leg., det. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 28. IV. 2012, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 15. V. 2013, 3 ex., oklep větví, B. Zbuzek leg., det. et coll.
5448: Bílina v Čechách, V. 1949, 1 ex., J. Strejček leg., J. Mertlik coll.
5545: Místo env., Hasištejn, suťový les ( 50°26'38.644"N, 13°14'32.758"E), 8. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 9. V. 2009, 1 ex., V. Dušánek leg. et coll.; 20. V. 2009, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, více ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Tribus Synaptini Gistel, 1856
 
Rod Adrastus Eschscholtz, 1829

 
Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5347: Šumná, 27. VII. 1957, 1 ex. (Laibner 1979).
5447: Litvínov, 19. VII. 1955, 2 ex. (Laibner 1979).
5447: Lom, 5. VII. 1950, 2 ex. (Laibner 1979).
5448: Bílina, 1 ex., J. Strejček leg. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5642: Nejdek, 28. VI. 1997, 2 ex., J. Pávek leg., V. Benedikt leg. et coll., J. Mertlik det.; 3. VI. 2003, 3 ex., J. Pávek leg., J. Krošlák leg., J. Mertlik det. 2004; 15. VI. 2003, 2 ex., J. Pávek leg., J. Krošlák coll., J. Mertlik det. 2004.
 
Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785)
Nové údaje:
5349: Teplice, 14. VII. 2014, 1 ex., na UV lampu, Jan Říha leg., det. et coll.
5448: Bílina v Čechách, bez data, 2 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
 
 
Rod Synaptus Eschscholtz, 1829
 
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
Publikované údaje:
5350: Ústí nad Labem, 1 ex., Strejček leg. (Laibner 1979).
5447: Most (Laibner 1979).
5546: Chomutov (Laibner 1979).
5548: Vtelno (Laibner 1979).
Nové údaje:
5645: Želina, PP Želinský meandr (5645b), 21. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Podčeleď Hypnoidinae Schwarz, 1906
 
Rod Hypnoidus Dillwyn, 1829

 
Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5347: Klíny, VII. 1967, 2 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
5350: Ústí nad Labem, 5 ex., Strejček leg. (Laibner 1979).
5542: Háje, 13. VI. 1962, 1 ex. (Laibner 1979).
5643: Žďár, 5. V. 1973, 1 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, 15. VI. 1960, 1 ex., O. Voříšek leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5249: Telnice, Jelení vrch (5249d), 29. V. 2003, 1 ♂, Petr Brůha leg., det. et coll.
5249: Adolfov, PR Černá louka, 16. VI. 2003, 1 ex., V. Křivan leg. et coll., J. Mertlik det. 2004.
5249: Krušné hory, Černá louka, 29. IV.- 25. V. 2001, 2 ex., pasti, V. Hula leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2003.
5350: Ústí nad Labem, bez data, 3 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5445: Hora Svatého Šebestiána, 8. V. 2000, 1 ex., Miloš Bočan leg., T. Kopecký coll., J. Mertlik det. 2004; 25. V. 2005, 2 ex., Ludvík Kašpar leg. et coll., J. Mertlik det. 2008; 17. V. 2009, 2 ♂♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.; 25. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012
5543: Boží Dar, 28. VI. 2008, 1 ♀, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5543: Boží dar, Božídarský Špičák 800-900m, 25. V. 2003, 1 ex., Klekner et Navrátilová leg., Klekner coll., J. Mertlik det. 2005.
5543: Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 3. VI. 2006, 1 ♀, J. Farkač et M. Linhart leg., B. Zbuzek det. et coll. (SZ Zbuzek 2007).
5544: Háj u Loučné, Černá voda, lesní cesta, 26. V. 2012, 1 ex., na trávě, J. Mertlik leg., det. et coll.
5544: Kovářská, 15. VI. 2002, 5 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5544: Přísečnice, 29. V. 2004, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 14. IV. 1993, více ex., na břehu říčky Chomutovky, P. Krásenský leg., det. et coll.; 21. V. 2011, 5 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 21. V. 2011, 9 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 24. V. 2011, 3 ex., Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
5547: Velemyšleves, 21. IV. 2003, 1 ex., Pavel Vonička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.
5641: Stříbrná env., Nová Ves, 840m (50º20.5'N 012º32.7'E), 11. V.- 20. VI. 2006, 1 ♀, [baited pitfall traps (fish meat + cheese) with ethylene glycol, margin of a mixed forest, wet bank of the Novoveský potok (brook) with Sphagnum], J. Hejkal et Jan Růžička leg. et coll., J. Mertlik det. 2006.
5641: Přebuz env., zaniklá obec Chaloupky, břeh říčky Rolavy (815–820m), 29. IV.- 6. V. 2011, 3 ex., Jiří Hejkal leg., J. Mertlik det. et coll.
5642: Abertamy, 17. V. 1996, 1 ex., Milan Kovařík leg. et det. (SZ Szopa 2006); 8. V. 2002, 3 ex., Dr. Jurčíček leg. et coll., J. Mertlik det.; 1. V. 2003, 4 ex., B. Zbuzek leg., det. et coll. (SZ Zbuzek 2005).
5642: Nové Hamry, 14. XII. 2003, 1 ex., Jiří Pávek leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005; 1. V. 2005, 3 ex., M. Nikodým leg. et coll., J. Mertlik det. 2008.
 
Podčeleď Melanotinae Candèze, 1859
 
Rod Melanotus Eschscholtz, 1829

 
Melanotus brunnipes (Germar, 1824)
Publikované údaje:
5249: Krásný les, 9. VII. 1968, 3 ex., Táborský leg. (Laibner 1979).
5350: Ústí nad Labem, 2 ex., Strejček leg. (Laibner 1979).
5447: Most, 28. V. 1960, 3 ex., 15. VI. 1957 (Laibner 1979).
5448: Zlatník, V.- VI. 1963, 6 ex. (Laibner 1979).
Nové údaje:
5349: Velvěty, 21. V. 2001, 1 ♂, Dr. J. Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2003.
5349: Malhostice env. (5349c), 3. V. 2009, více ex., v 16:15 hod. rojení na V svahu kopce nad vsí, Petr Brůha leg., det. et coll.
5350: Ústí nad Labem, bez data, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5448: Bílina v Čechách, Liběšice, VII. 1949, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik det. 2002.
5548: Most env., Vtelno, 10. VI. 2002, 1 ex., Milan Bočan leg. et coll., J. Mertlik det.
5645: Úhošťany, NPR vrch Úhošť, 28. V. 2011, 1 ex., Jiří Plecháč leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)
Publikované údaje:
5247: Český Jiřetín (Laibner 1979).
5347: Mníšek (Laibner 1979).
5347: Klíny (Laibner 1979).
5349: Teplice, vrch Doubravka, 2009, P. Krásenský leg. (Krásenský 2009)
5447: Litvínov (Laibner 1979).
Nové údaje:
5249: Telnice, Jelení vrch (5249d), 29. V. 2003, 1 ♂, Petr Brůha leg., det. et coll.
5348: Osek, Hrad Osek, 9. IV. 2002, 2 ♂♂, 1 ♀, J. Mertlik leg. et coll.¨
5348: Duchcov, Hrob, 2. VI. 1972, 1 ♀, Jan Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5348: Dubí, 27. V. 2008, 1 ♀, Jan Říha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♂, v trouchnivém dřevě na obvodu stojícího kmene Fagus, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží Dar, 11. VI. 2009, 1 ♂, Petr Včelička leg. et coll., B. Zbuzek det.
5544: Horní Halže env. (5544c), 2. VI. 2007, 1 ♂, Petr Brůha leg., det. et coll.
5546: Chomutov, 29. V. 2011, 1 ♀, Tomáš Růžička leg. et coll., Z. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2012).
5642: Nejdek, 11. IV. 2004, 1 ♂, J. Pávek leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005.
5642: Potůčky, VI. 1988 (SZ Pavlíček 2001).
5643: Klínovec, 30. V. 2012, 1 ♂, 1 ♀, pod kůrou pahýlu smrku, J. Mertlik leg. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.V.2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5546: Chomutov – Bezručovo údolí, 24. V. 2011, 1 ♂, Zdeněk Černý leg. et coll., B. Zbuzek det. (SZ Zbuzek 2011).
 
Melanotus crassicollis (Erichson, 1841)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 24. V. 2009, 2 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
Nové údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 17. VI. 2009, oklep dubových větví, P. Krásenský leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 14 ♂♂, 1 ♀, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5448: Most env., vrch Zlatník (5448c), 25. V. 2010, 5 ex., oklep větví dubů, P. Brůha leg., det. et coll.
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.V.2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
                = M. niger (Fabricius, 1792)
Publikované údaje:
5546: Údlice, VI. 1970, 3 ex., Laibner leg. (Laibner 1979).
 
Melanotus tenebrosus (Erichson, 1841)
Publikované údaje:
5546: Údlice, 1. VIII. 1967, 9 ex. (Laibner 1971, 1979)
Poznámka. Toto je jediná publikovaná lokalita M. tenebrosus v Čechách. Determinaci uvedených ex. z Údlic jsem neměl možnost revidovat. Tento druh má severní hranici svého rozšíření na jihu Moravy a Slovenska (Mertlik 2007a). Žije se také v jihozápadní Evropě, ale na území Německa doposud nebyl nalezen. Výskyt M. tenebrosus v Čechách proto bude nutné potvrdit novým nálezem.
 
Melanotus villosus (Geoffroy, 1785)
                = M. rufipes (Herbst, 1784)
 
Publikované údaje:
5347: Klíny (Laibner 1979).
5347: Loučná (Laibner 1979).
5349: Užín (Laibner1979).
5350: Dobětice (Laibner 1979).
5446: Hora Svaté Kateřiny (Laibner 1979).
5546: Chomutov – zoopark, Kaštanka, 2004, P. Krásenský leg. (Krásenský 2004).
Nové údaje:
5348: Křižanov u Hrobu, Domaslavické údolí, 11. XI. 2011, 2 larvy, v trouchu dutiny buku, J. Mertlik leg. et coll.
5348: Oldřichov, 24. V. 1977, 1 ♀, Jan Říha leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5349: Proboštov, 26. II. 1972, 1 ♂, 1 ♀, Jan Říha leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, 13. V. 2009, 1 ♂, zahrada, 18 hod., na kůře ořešáku, Petr Brůha leg., det. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána, VI. 1986 (SZ Pavlíček 2001).
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♂, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 26. V. 2008, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; V. 2009, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; 8.- 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5543: Boží Dar, VII. 1982 (SZ Pavlíček 2001).
5644: Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 9. V. 2009, 1 ♂, oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.; 20.V.2009, 3 ex., oklep větví, J. Mertlik leg.et coll.
5742: Potůčky u Karlových Varů (5742-43), VIII. 1995 (SZ Pavlíček 2001).
 
Podčeleď Negastriinae Nakane et Kishii, 1956
 
Rod Oedostethus LeConte, 1853

 
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792)
Nové údaje:
5447: Louka u Litvínova, 13.- 16. VII. 2000, 1 ♂, Ing. K. Schön leg., J. Mertlik coll.
5546: Chomutov, Bezručovo údolí, 15. V. 2006, 1 ex., O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009.
 
Rod Quasimus Gozis, 1866
 
Quasimus minutissimus (Germar, 1817)
Publikované údaje:
5349: Teplice, vrch Doubravka, 12. VII. 2008, 2 ex., P. Krásenský leg. (Krásenský 2009).
5349: Habří env., vrch Hradiště, SPR Rač, 22. V. 1972, M. Honců leg., det. et coll. (Honců 1975, Mertlik 2009c).
5347: Šumná [Rauschergrund], VI. 1936, 6 ex., J. Borovička leg., OM Most coll., J. Mertlik rev. 2010 (Mertlik 2009c).
5446: Jezeří env., rezervace Jezerka, 26. V. 2008, 5 ex., oklep větví dubů, J. Mertlik leg. et coll. (Mertlik 2009c).
5641: Kraslice, 1. V. 1991, 1 ex., J. Prouza leg., J. Mertlik coll. (Mertlik 2009c).
Nové údaje:
5448: České středohoří, vrch Zlatník, západní svah, 19. V. 2011, 2 ex., P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Rod Zorochros Thomson, 1859
 
Zorochros dermestoides (Herbst, 1806)
                = Z. dufouri (Buysson, 1900)                                                                             
                = Z. minimus (Lacordaire, 1835)
Publikované údaje:
5445: Nová Ves, VII. 1969, 3 ex., S. Laibner leg. et det. (Laibner 1979, Mertlik 2009c).
5445: Chomutov env., Kalek, 15. VIII. 1993, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2009c).
5445: Chomutov env., Hora svatého Šebastiána, 16. VIII. 1985, 7 ex., Oldřich Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2009; 23. IV. 1994, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2009c).
5544: Chomutov, Horská louka u Háje, 16. VI. 2002, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2009c).
5546: Chomutov, Bezručovo údolí, VI. 2006, 1 ex., Pavel Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2009 (Mertlik 2009c).
5547: Malé Březno [Bylany], 13. VI. 1969, 1ex., Jelínek et Mlynář leg., J. Mertlik det. 2009.
5641: Kraslice, X. 1989, J. Pavlíček det. (SZ Pavlíček 2001); 1. V. 1991, 1 ♀, J. Prouza leg., J. Mertlik coll.; IX. 1992, J. Pavlíček det. (Mertlik 2009c).
5642: Nové Hamry, 900m, 1. V. 2005, 3 ex., M. Nikodým leg. et coll., J. Mertlik det. 2008 (Mertlik 2009c).
5642: Abertamy, bez data, 10 ex., Kovařík leg., J. Pavlíček det. (Mertlik 2009c).
5643: Jáchymov, VII. 1989, J. Pavlíček det. (Mertlik 2009c).
Nové údaje:
5543: Boží Dar - Neklid, sportovní areál (50°24'25.948"N 12°55'48.889"E), 30. V. 2012, 13 ♂♂, 7 ♀♀, (f. dufouri), pod kamínky, J. Mertlik leg. et coll.
5445: Hora Svatého Šebestiána env., 5. IV. 2014, 1 ♂, 1 ♀, ve štěrkovém násypu u cesty, P. Brůha leg., det. et coll.
5445: Bezručovo údolí, nad 3. Dolským mlýnem, 29. V. 2011, 4 ♂♂, 2 ♀♀, P. Moravec leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, Bezručovo údolí, 21. V. 2011, 1 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5641: Přebuz env., zaniklá obec Chaloupky, břeh říčky Rolavy (815–820m), 29. IV.- 6. V. 2011, 111 ex. (f. dufouri), Jiří Hejkal leg., J. Mertlik det. et coll.
 
 
ČELEĎ EUCNEMIDAE ESCHSCHOLTZ, 1829
 
Podčeleď Eucneminae Eschscholtz, 1829
 
Rod Eucnemis Ahrens, 1812

 
Eucnemis capucina Ahrens, 1812
Publikované údaje:
5645: Kadaň (5645a), 19. X. 1994, několik ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
Nové údaje:
5446: Drmaly env., 25. V. 2008, více ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5546: Jirkov, 25. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5546: Chomutov, Červený Hrádek, 26. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
5546: Chomutov, Podkrušnohorský zoopark, 20. V. 2009, 4 ex., v dutině buku, P. Krásenský leg., det. et coll.
 
Podčeleď Melasinae Leach, 1817
 
Rod Hylis Gozis, 1886

 
Hylis foveicollis (C. G. Thomson, 1874)
Nové údaje:
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 13. VII. 2013, 1 ex., P. Brůha leg., det. et coll.; 27.-29. VII. 2014, 1 ex., nárazová past, P. Krásenský leg., P.Brůha det. et coll.
 
 
Rod Melasis Olivier, 1790
 
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Publikované údaje:
5446: Jezeří env., Jezerka (5446d), 15. VI. 2004, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, zahrada (50º40´38´´N 14º0´24´´E), 20. V. 2007, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 28. V. 2008, 10 ex., na kmenech buků, P. Krásenský leg., det. et coll.; 30. V. 2008, 1 ex., na kmenu buku, P. Krásenský leg., det. et coll.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, více ex., 1 larva, v trouchnivém dřevě padlého kmene (listnáče) a požerky v pahýlu kmene břízy, J. Mertlik leg., det. et coll.
 
Rod Xylophilus Mannerheim, 1823
= Xylobius Latreille, 1834
 
 
Xylophilus corticalis (Paykull, 1800)
                = X. humeralis (Dufour, 1851)
Publikované údaje:
5445: Nový Dům – Kamenička, 22. VII. 2003, několik ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
5445: Krušné hory, Bezručovo údolí, 13. VII. 2005, několik ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
 
 
ČELEĎ LISSOMIDAE LAPORTE, 1835
 
Rod Drapetes Dejean, 1821
 
Drapetes mordelloides (Host, 1789)
                = D. biguttatus (Piller & Mitterpacher, 1783)
                = D. cinctus (Panzer, 1821)
Publikované údaje:
5446: Jezeří env., Jezerka (5446d), VI. 2005, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll.; VI. 2007, více ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
5646: Černovice u Chomutova (5646d), 9. V. 2003, několik ex., O. Odvárka leg., det. et coll. (Mertlik 2008).
Nové údaje:
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, zahrada (50º40´38´´N 14º0´24´´E), 31. V. 2008, 1 ex., 17 hod., Petr Brůha leg., det. et coll.; 10. VI. 2008, 2 ex., 17 hod., Petr Brůha leg., det. et coll.; 28. VI. 2008, 1 ex., 16 hod., Petr Brůha leg., det. et coll.; 29. VI. 2008, 1 ex., 13:30 hod., Petr Brůha leg., det. et coll.; 14. VI. 2009, 1 ex., 16:30 hod., Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Jezeří env., Jezerka, 15. V. 2007, 1 ex., O. Odvárka leg., M. Zýka coll., J. Mertlik det. 2014; 1. VII. 2010, 1 ex., P. Krásenský leg., det. et coll.
 
 
ČELEĎ THROSCIDAE CASTELNAU, 1840
 
Rod Aulonothroscus G. Horn, 1890

 
Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859) 
Nové údaje:
5348: Mstišov, Tupelín-hrádek (Dvojhradí), 7. IV. 2010, 2 ex., v kůře u paty kmene jírovce, J. Mertlik leg., det. et coll.
5350: Ústí nad Labem, Střížovický vrch, zahrada (50º40´38´´N 14º0´24´´E), 23. V. 2008, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 1 ♀, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 17. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5447: Černice env., 20. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5447: Černice env., Jezeří, Jezeřské arboretum, 9. IV. 2008, 7 ex., v kůře u pat kmenů lip a dubů, J. Mertlik leg., det. et coll.; 26. V. 2008, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Litvínov, 10. VI. 2008, 1 ex., S. Kadlec leg., J. Mertlik coll.
5546: Údlice, Údlické doubí, 1. V. 2009, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Rod Trixagus Kugelann, 1794
= Throscus Latreille, 1796

 
Trixagus atticus Reitter, 1921
Nové údaje:
5645: Kadaň env., Želinský meandr, 14. III. 2009, 3 ♂♂, 2 ♀♀, náplav Ohře, P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)
Nové údaje:
5545: Blahuňov env., 28. VIII. 2006, 1 ♂, O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1767)
Publikované údaje:
5249: Ústí nad Labem env., Chlumec (52-5349), VI. 1951, 1 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005 (Mertlik & Leseigneur 2007).
5259: Adolfov, 29. V. 1905, 15 ex., bez jména sběratele, NM Praha coll., J. Mertlik det. 2006 (Mertlik & Leseigneur 2007).
5350: Ústí nad Labem, bez data (?1950), 2 ex., J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005 (Mertlik & Leseigneur 2007).
5447: Litvínov (53-5448), VI. 1951, 1 ex., Pfeffer coll. in NM Praha coll., J. Mertlik det. 2007 (Mertlik & Leseigneur 2007); 20. VI. 2008, 1 ex., S. Kadlec leg., J. Mertlik coll.
5448: Bílina v Čechách, IV. 1949, 1 ex., smyk, J. Strejček leg., MVČ HK coll., J. Mertlik rev. 2005 (Mertlik & Leseigneur 2007).
5641: Přebuz env., prameniště Rolavy, 900m, 10. VI. 2005, 1 ex., Z. Andrš leg., V. Benedikt coll., J. Mertlik det. 2005 (Mertlik & Leseigneur 2007).
Nové údaje:
5249: Telnice (5249d), 16. VII. 2009, více ex., Petr Brůha leg., det. et coll.
5346: Hora Svaté Kateřiny, 6. VII. 2007, 1 ex., K. Schön leg. et coll., J. Mertlik det. 2007.
5349: Chabařovice – deponie, vrchol, 31. V.- 25. VI. 1998, 1 ex., past, P. Moravec et P. Vonička leg., P. Moravec coll., J. Mertlik det. 2008.
5446: Červený Hrádek, 26. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Drmaly, 15. III. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5446: Jezeří env., rez. Jezerka, 6. VI. 2008, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012; 8.- 9. V. 2009, 4 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
5447: Černice env., 20. V. 2009, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, PP Bezručovo údolí (5546a), 21. V. 2011, 2 ex., S. Urban leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, 8. VI. 1996, 1 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik der. 2014.; 21. VII. 1996, 2 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik der. 2014.
5644: Stráž nad Ohří, Boč, suťové pole, 20. V. 2009, 1 ex., oklep větví, J. Mertlik leg. et coll.
 
Trixagus elateroides (Heer, 1841)
Nové údaje:
5545: Kadaň, Vernéřov env., 18. II. 2007, 1 ♀, O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012; 1. IV. 2010, 3 ♂♂, 4 ♀♀, O. Odvárka leg., det. et coll., J. Mertlik rev. 2012.
5645: Kadaň, Špičák env., 9. XII. 2001, 1 ♂, O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Trixagus exul (Bonvouloir, 1859)
Publikované údaje:
5350: Ústí nad Labem, bez data (?1950), 2 ♂♂, J. Strejček leg., MVČ HK coll. (1 ♂, J. Mertlik coll.), J. Mertlik det. 2005 (Mertlik & Leseigneur 2007).
Nové údaje:
5645: Kadaň, Královský vrch, 1. I. 2007, 1 ♀, O. Odvárka leg. (det. jako T. duvalii) et coll., J. Mertlik det. 2009.
 
Trixagus leseigneuri Muona, 2002
Nové údaje:
5446: Červený Hrádek, obora, 7. IV. 2007, 2 ♂♂, v kůře u paty dubu, J. Mertlik leg. et coll.
5645: Kadaň, Špičák env., 9. XII. 2001, 1 ex., O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
 
Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005
Nové údaje:
5445: Hora Svatého Šebestiána, 9. VI. 2007, 1 ♀, O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5545: Blahuňov env., 28. VIII. 2006, 6 ♂♂, 1 ♀, O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5545: Chomutov, Poustevna mt., 24. VI. 2007, 1 ♂, O. Odvárka leg. et coll., J. Mertlik det. 2012.
5546: Chomutov, 12. VII. 1996, 2 ex., P. Krásenský leg. et coll., J. Mertlik der. 2014.
 
Trixagus obtusus (Curtis, 1827)
Nové údaje:
5645: Kadaň, Vernéřov env., 18. II. 2007, 1 ♀, zimní prosev kolem Salix sp., O. Odvárka leg. (det. jako T. duvalii) et coll., J. Mertlik det. 2009.

 

Přehled navštívených lokalit

     Následující text je vhodné studovat s počítačem připojeným k internetu, ve kterém budete mít otevřeny dva programy. Prvním je internetový atlas Mapy.cz nebo Google Earth (pro prohlížení snímků je nutné si stáhnout prohlížeč). Výhodou těchto atlasů je to, že je možné zvolit fotografie z různých roků. Atlas Mapy.cz má snímky z let 2003, 2006 a 2014; Google Earth má snímky z rozmezí let 2000 až 2014.
     Druhým programem je internetová fotogalerie Elateridae (http://www.elateridae.com/galerie/search.php) – použití viz kapitola Metodika. V současné době obsahuje 9773 fotografií různých druhů biotopů.
Lokality jsou řazeny za sebou ve směru hřbetu Krušných hor od jihozápadu k severovýchodu.


Boží Dar, Božídarské rašeliniště (http://www.mapy.cz/s/eO8k)
     U Božího Daru jsem navštívil známé Božídarské rašeliniště (obr. 1-2). Místní rozsáhlá rašeliniště jsou známá výskytem střevlíka Carabus menetriesi Hummel, 1827. Z kovaříků specializujících se na biotopy podmáčených luk zde žijí Actenicerus siaelandicus, Aplotarsus incanus a Ctenicera pectinicornis.
     Krušnohorská rašeliniště byla v minulosti odvodňována a často se na nich těžila rašelina (Schleger 1975). V současné době jsou již některá rašeliniště chráněna a probíhají na nich revitalizační úpravy. Toho jsou velmi důležité aktivity, protože v minulosti přišla České republika díky melioracím nejméně o 80% plochy pramenných oblastí (Vaněk 2014).
     Na východním okraji Božího Daru jsem nalezl na svahu sportovního areálu pod Neklidem lokalitu, hojně osídlenou kovaříky Zorochros dermestoides (obr. 3-4). Tento druh žije převážně ve štěrkových náplavech na březích vodních toků, mimo tyto biotopy se vyskytuje jen vzácně, např. ve vyšších polohách Vysokých Tater a Alp. 

Obr. 1. Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 30.5.2012
Pohled na Božídarský Špičák
Obr. 2. Boží Dar, Božídarské rašeliniště, 30.5.2012
Biotop kovaříků Actenicerus siaelandicus, Aplotarsus incanus a Ctenicera pectinicornis
Obr. 3. Boží Dar – Neklid, 30.5.2012
Sportovní areál pod Neklidem - biotop Zorochros dermestoides
Obr. 4. Boží Dar – Neklid, 30.5.2012
Sportovní areál pod Neklidem - biotop Zorochros dermestoides

 

Boží Dar, Klínovec (http://www.mapy.cz/s/eO8g)
     Z Božího Daru jsem šel na Klínovec – nejvyšší horu Krušných hor (1244m). Zde jsem chtěl zjistit, jestli v těchto horách žije Ampedus auripes (Reitter, 1895), známý z horských klimaxových smrčin Šumavy, Krkonoš, Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Beskyd. V Krušných horách chybí i další dva saproxylické druhy horských kovaříků s podobným rozšířením jako A. auripes – Denticollis interpositus Roubal, 1941 a Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774).
     Na Klínovci se dochoval jeden z největších krušnohorských komplexů horských smrčin. Trouchnivého dřeva jsem zde také viděl dost. Byly zde padlé kmeny smrků, pahýly i pařezy. Ze saproxylických druhů jsem nalezl pouze běžnější druhy Ampedus aethiops (obr. 5-6) a Melanotus castanipes. Na třech místech jsem pozoroval rojení imag Liotrichus affinis (obr. 7-8). Jeho larvy se vyvíjí na podmáčených lesních půdách v trouchnivém dřevě pařezů porostlých mechem. Prošel jsem lesy na západním svahu Klínovce i okolo vrcholu, ale A. auripes se mi zde nalézt nepodařilo.
 

Obr. 5. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Biotop Ampedus aethiops
Obr. 6. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Larva Ampedus aethiops
Obr. 7. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Biotop Liotrichus affinis
Obr. 8. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Biotop Liotrichus affinis
Obr. 9. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Les u vrcholu Klínovce
Obr. 10. Boží Dar, Klínovec, 30.5.2012
Těžařská cesta na západním svahu – perspektivní biotop Orithales serraticornis

 

Loučná pod Klínovcem, Háj, údolí Černé vody (http://www.mapy.cz/s/eO8d)
     Údolí Černé vody je známé výskytem tesaříka Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) a kovaříků Aplotarsus angustulus a A. incanus. Tyto druhy zde žijí na květnatých loukách na východních svazích Hájského kopce.
     Aplotarsus angustulus zde osídluje dva typy biotopů. Největší počet ex. jsem nalezl při osmyku travin na dolním okraji louky na Hájském kopci (50°25'3.94"N, 13° 0'47.03"E). Odtud až ke Königovu mlýnu jsem nalezl jen jednotlivé kusy.
     Odlišným typem biotopu A. angustulus byl sutý svah u Černé vody (50°24'55.45"N, 13° 0'53.24"E). Zde aktivovalo více ex. A. angustulus na stéblech trav.

Obr. 11. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Pohled z Hájského kopce na Kovářskou
Obr. 12. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Údolí Černé vody u bývalého Königova mlýna
Obr. 13. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Biotop Aplotarsus angustulus a A. incanus
Obr. 14. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Biotop Aplotarsus angustulus a A. incanus
Obr. 15. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Biotop Aplotarsus angustulus
Obr. 16. Loučná pod Klínovcem, Háj, 26.5.2012
Biotop Aplotarsus angustulus

 

Stráž nad Ohří, Osvinov-Peklo, vrch Nebesa (http://www.mapy.cz/s/eO6P)
     Nebesa je dominantní vrch se skalnatým hřbetem a rozsáhlým suťovým polem (obr. 22). Z dřevin zde převažuje buk, na hřbetu rostou duby, lípy a borovice, vyskytuje se zde i kalina a hloh. Tato lokalita je známa především výskytem kovaříků, osídlujících volné půdy, např. Cardiophorus erichsoni, C. nigerrimus, Idolus picipennis, Melanotus crassicollis a světlé listnaté lesy Porthmidius austriacus a Pseudanostirus globicollis.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. elongatulus, Crepidophorus mutilatus, Hypoganus inunctus, Melanotus castanipes, M. villosus a Procraerus tibialis.

Obr. 17. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Pohled od jihu, z vlaku

 

 Obr. 18. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Bizardní dub na hřbetu
 Obr. 19. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Buky a duby na hřbetu
 Obr. 20. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Bukový les pod skalami
 Obr. 21. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Prastarý buk vrostlý do skály

 

Stráž nad Ohří, Boč, východní svahy vrchu Pekelská skála (http://www.mapy.cz/s/eO6S)
     Mezi Stráží nad Ohří a Bočí se uprostřed rozsáhlých listnatých lesů tyčí vrch Pekelská skála. Převažující dřevinou je zde buk. Na východním svahu Pekelské skály nad obcí Boč se uprostřed bukového lesa nachází další rozsáhlé suťové pole (50°21'39.81"N, 13° 4'4.47"E), na jehož okrajích rostou staré lípy, duby a javory (obr. 23).
     Na této lokalitě jsem rovněž nalezl několik druhů kovaříků, osídlujících suti a půdy osluněných listnatých lesů, např. Idolus picipennis a Porthmidius austriacus.
 

Obr. 22. Stráž nad Ohří, vrch Nebesa, 20.5.2009
Suťové pole na jz svahu vrchu Nebesa
Obr. 23. Stráž nad Ohří, Boč env., 20.5.2009
Suťové pole na východním svahu vrchu Pekelská skála

 

Místo, údolí Prunéřovského potoka, Hasištejn env. (http://www.mapy.cz/s/eO6V)
     Na jižních svazích údolí Prunéřovského potoka je západně od hradu Hasištejn rozsáhlý listnatý les. Na svazích u hradu roste světlý listnatý suťový les s duby, buky, javory a lípami (obr. 25). V prostřední části je skalnatý hřbet se staršími porosty buků (obr. 26). V západní část uzavírá skalnatý hřbet orientovaný k jihu, z východní strany hřbetu je menší suťové pole. Na hřbetu a na jeho západním svahu rostou borovice, na suťovém poli a nad ním rostou mohutné duby (obr. 27-28) a mezi suťovištěm a potokem roste bukový les.

Obr. 24. Místo, 26.10.2006
pohled na údolí Prunéřovského potoka od hradu Hasištejna

 

     Na této lokalitě jsem rovněž nalezl několik druhů kovaříků, osídlujících volné půdy, např. Cardiophorus nigerrimus, C. ruficollis a Idolus picipennis.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. erythrogonus, A. pomorum, Calambus bipustulatus, Hypoganus inunctus a Procraerus tibialis.

     Ve starém dubovém suťovém lese v západní části údolí (obr. 27-28) jsem nalezl v dutině jednoho mrtvého dubu (50°26'44.36"N, 13°14'32.32"E) větší množství exkrementů a mrtvolek páchníků Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845. Larvy páchníků zde nebyly. Tato dutina byla páchníky opuštěna zřejmě již před několika lety. Přesto je to zajímavý doklad o výskytu tohoto chráněného saproxylického druhu v této části Krušných hor.
 

Obr. 25. Místo, údolí Prunéřovského potoka 26.10.2006 Obr. 26. Místo, údolí Prunéřovského potoka 26.10.2006
Obr. 27. Místo, údolí Prunéřovského potoka 26.10.2006 Obr. 28. Místo, údolí Prunéřovského potoka 26.10.2006
Obr. 29. Místo, pohled na údolí Prunéřovského potoka a hrad Hasištejn od západu, 26.10.2006 Obr. 30. Místo, severní svah údolí Prunéřovského potoka – rezervace Kokrháč, 26.10.2006

 

Hora Svatého Šebestiána, rašeliniště (http://www.mapy.cz/s/eO7Z)
     Rozsáhlá vřesoviště v okolí těženého rašeliniště u Hory Svatého Šebestiána jsou pro místní entomology již po mnoho desetiletí známou lokalitou s kontinuálním výskytem střevlíka Carabus nitens Linnaeus, 1758.
     Z kovaříků osídlujících podmáčené nebo narušené půdy zde byli nalezeni např. Aplotarsus incanus, Ctenicera cuprea (obr. 34), Hypnoidus riparius, Liotrichus affinis (obr. 31) a Orithales serraticornis (obr. 34). Ze saproxylických kovaříků Ampedus aethiops, A. balteatus, A. nigrinus a Melanotus villosus.

Obr. 31. Hora Svatého Šebestiána, 29.4.2012
Vřesoviště – biotop střevlíka Carabus nitens
Obr. 32. Hora Svatého Šebestiána, 29.4.2012
Střevlík Carabus nitens
Obr. 33. Hora Svatého Šebestiána, 29.4.2012
Těžené rašeliniště – odvodňovací kanál
Obr. 34. Hora Svatého Šebestiána, 29.4.2012
Starší odvodňovací kanál na okraji rašeliniště


Chomutov, Podkrušnohorský zoopark (http://www.mapy.cz/s/eO7d)
     Podkrušnohorský zoopark se nachází v centrální části rozsáhlého dubového lesa středního stáří (obr. 35-36). Součástí zooparku je Kaštanka (obr. 37-40), chráněný háj starých kaštanovníků. Entomologický průzkum vybraných skupin brouků na území Kaštanky uskutečnil Pavel Krásenský (2004).

Obr. 35. Chomutov – zoopark, 26.3.2012 Obr. 36. Chomutov – zoopark, 26.3.2012

     Ze saproxylických druhů jsou z území Kaštanky známy Ampedus balteatus, A. cardinalis, A. praeustus a Melanotus villosus. V roce 2012 jsme zde s kolegou Pavlem Krásenským pozorovali u pat několika kaštanovníků množství exkrementů a mrtvolek páchníků Osmoderma barnabita a v dutině rozlomené větve kaštanovníku jsme nalezli také větší množství jeho larev. Z ostatního území zooparku, kde je menší výskyt dutin a trouchnivějícího dřeva jsou známy pouze dva saproxylické druhy – kovařík Ampedus pomorum a dřevomil Eucnemis capucina.

Obr. 37. Chomutov – zoopark, Kaštanka, 26.3.2012 Obr. 38. Chomutov – zoopark, Kaštanka, 26.3.2012
Obr. 39. Chomutov – zoopark, Kaštanka, 26.3.2012 Obr. 40. Chomutov – zoopark, Kaštanka, 26.3.2012
Biotop Ampedus praeustus

 

Údlice, Údlické Doubí (http://www.mapy.cz/s/eO7f)
     Chráněné území Údlické Doubí je rozsáhlý světlý listnatý háj s převahou dubů. Duby nejsou staré, spíše mladšího až středního věku.
     Entomologický průzkum brouků zde uskutečnil Stanislav Laibner (1971). Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus brunnicornis, A. nigroflavus a Hypoganus inunctus.
 

Obr. 41. Údlice, Údlické doubí, 21.3.2012 Obr. 42. Údlice, Údlické doubí, 21.3.2012

Jirkov, Jindřišská, suťový les nad vodní nádrží Jirkov (http://www.mapy.cz/s/eO6F)
     Na západních svazích údolí je zajímavý suťový les. Pod přehradou je to mladší osluněný, převážně dubový les. Na svazích nad přehradou jsou chladnější suti s duby a lípami, přecházející ve vyšších polohách v skalnaté hřbety s borovicemi.
     Ze saproxylických druhů kovaříků zde byl nalezen Ampedus praeustus.

Obr. 43. Jirkov, Jindřišská – suťový les nad vodní nádrží Jirkov, 21.3.2012 Obr. 44. Jirkov, Jindřišská – suťový les nad vodní nádrží Jirkov, 21.3.2012

 

Jirkov, Červený Hrádek - obora (http://www.mapy.cz/s/eO7j)
     V druhé polovině 19.st. dal šlechtický rod Buquoyů postavit poblíž svého zámku Červený Hrádek nad městem Jirkov na úpatí Krušných hor oboru k chovu daňčí a jelení zvěře. V roce 1898 získal Červený Hrádek rod Hohenlohe, kteří po dvou letech oboru zrušili kvůli poškozenému oplocení. Po druhé sv. válce byl velkostatek zkonfiskován a jeho lesní část přešla pod správu státních lesů. V r.1986 bylo rozhodnuto o výstavbě nové obory, která byla uznána v listopadu 1989 pod názvem Červený Hrádek. Obora se specializuje na chov daňčí a mufloní zvěře. Držitelem obory jsou dnes lesy ČR s.p. LS Litvínov.
      Terén je téměř v celé oboře svažitý a členitý, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 340-580m. Oborou protékají tři horské potoky, které zásobují několik rybníků. Složení lesních porostů – 80% území obory zaujímá les, kde převažují listnáče. Na osluněných svazích orientovaných k zámku převládají duby (50°30'54.31"N, 13°26'20.19"E), na chladnějších stanovištích rostou buky. Ve vyšších polohách převládají bukové porosty. Na okraji obory mezi Antoniovou skálou a Drmalskou Myslivnou se na prudkém severovýchodním svahu dochoval suťový les pralesovitého charakteru (50°31'27.31"N, 13°26'36.49"E), (obr. 47). V oboře je rovněž jedna starší lipová alej (50°31'2.73"N, 13°26'44.09"E).
     Na území obory byl ještě v polovině minulého století rozsáhlý les se solitérními duby, ale ten nechaly státní lesy vykácet (50°31'2.82"N, 13°26'35.18"E). Původní rozsah starých porostů je zřetelný na historických snímcích z roku 1953 (N!KM). Dnes jej připomíná jen množství rozpadajících se dubových pařezů a několik kmenů (obr. 51).
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. erythrogonus, A. pomorum, A. praeustus, A. rufipennis, Calambus bipustulatus, Crepidophorus mutilatus, Hypoganus inunctus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Melanotus castanipes, M. villosus, Stenagostus rhombeus a dřevomil Eucnemis capucina.
     Ze saproxylických brouků z jiných čeledí zde byli nalezeni např. roháček Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794), páchník Osmoderma barnabita a potemník Tenebrio opacus Duftschmid, 1812.

Obr. 45. Červený Hrádek, obora, 26.3.2012 Obr. 46. Červený Hrádek, obora, 7.4.2007
Obr. 47. Červený Hrádek, obora, 7.4.2012 Obr. 48. Červený Hrádek, obora, 7.4.2007
Obr. 49. Červený Hrádek, obora, 7.4.2007 Obr. 50. Červený Hrádek, obora, 26.3.2012
Obr. 51. Červený Hrádek, obora, 26.3.2012
Bývalý dubový pastevní les
Obr. 52. Červený Hrádek, obora, 7.4.2007
Neochráněný buk

 

Drmaly, údolí potoka Lužec – vrch Mufloní pahorek (http://www.mapy.cz/s/eRrI)
          Svahy údolí Lužce pokrývá rozsáhlý listnatý les. Na osluněných stanovištích rostou duby, na chladnějších buky a javory. Les nad pravým břehem Lužce je součástí obory Červený Hrádek. Nad levým břehem Lužce je rozsáhlý suťový les mezi Mufloním pahorkem a Panorámou (V Dubinách). Nejzachovalejší porosty jsou na rozsáhlých sutích na západním svahu Panorámy (50°31'43.59"N, 13°26'15.64"E).
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. erythrogonus, A. pomorum, A. praeustus, A. rufipennis, Cardiophorus gramineus, Denticollis rubens, Hypoganus inunctus, Ischnodes sanguinicollis, Procraerus tibialis a Stenagostus rhombeus.

Obr. 53. Drmaly, údolí Lužce, 15.12.2006
Vrch Panoráma
Obr. 54. Drmaly, údolí Lužce, 15.12.2006
Vrch Panoráma

 

Vysoká Pec, Pyšná – suťový les na Zámeckém vrchu (http://www.mapy.cz/s/ePvI)
     Na suťových svazích Zámeckého vrchu roste starý bukový les. Část buků byla bohužel v nedávné době vykácena a nahrazena modříny (obr. 55). Ze saproxylických druhů kovaříků zde byl nalezen Denticollis rubens.
     Také zde byl nalezen páchník Osmoderma barnabita (50°33'4.332"N, 13°26'36.912"E). Je to jedna z jeho nejvýše položených známých lokalit na území České republiky (650m).
 

Obr. 55. Pyšná, Zámecký vrch, 21.3.2012 Obr. 56. Pyšná, Zámecký vrch, 21.3.2012
Obr. 57. Pyšná, Zámecký vrch, 21.3.2012 Obr. 58. Pyšná, Zámecký vrch, 21.3.2012

 

Horní Jiřetín, Jezeří, Jezerka (http://www.mapy.cz/s/eO7o)
     Jezerka je maloplošná přírodní rezervace (141,94ha), která v sobě zahrnuje koncentrovanou a původní pralesní krásu Krušných hor na straně jedné a na té druhé odkrývá průmyslově zjizvenou krajinu krušnohorského uhelného revíru, jako jasný protiklad lidské činnosti (Řezníček 2013). Předmětem ochrany je nejpřirozenější a nejzachovalejší porost na jižních svazích východní části Krušných hor. Podrobný popis Jezerky a jejího okolí viz Řezníček.


 Obr. 59. Jezerka, pohled na hnědouhelný povrchový lom Československé armády, 21.3.2012

Obr. 60. Jezerka a Jezeří od Vysoké Pece, 13.5.2008 Obr. 61. Jezerka od Jezeřského arboreta, 9.4.2008

     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. cinnaberinus, A. elongatulus, A. nigroflavus, A. pomorum, A. praeustus, A. rufipennis, A. sanguineus, A. sinuatus, Brachygonus megerlei, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Denticollis linearis, D. rubens, Elater ferrugineus, Hypoganus inunctus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Megapenthes lugens, Melanotus villosus, Procraerus tibialis a Stenagostus rhombeus.
     Z dalších saproxylických brouků zde byli nalezeni např. Drapetes mordelloides (Lissomidae), Melasis buprestoides (Eucnemidae), páchník Osmoderma barnabita, zdobenec Gnorimus variabilis, potemník Tenebrio opacus, roháč Lucanus cervus a tesařík Rosalia alpina. Borovice zde podle výletových otvorů osídlují krasci Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 a Dicerca moesta (Fabricius, 1793).


Obr. 62. Jezerka, podzimní suťový les, 24.11.2012

Obr. 63. Jezerka, dubový obr, 26.5.2008 Obr. 64. Jezerka, bukový les, 26.5.2008
Obr. 65. Jezerka, bukový les, 17.4.2003 Obr. 66. Jezerka, duby na úpatí suťovišť, 9.4.2009

     Z kovaříků osídlujících volné půdy se zde vyskytují např. Anostirus castaneus, A. purpureus, A. sulphuripennis, Cardiophorus atramentarius, C. erichsoni, Idolus picipennis, Melanotus crassicollis, Quasimus minutissimus.

 Obr. 67. Jezerka, východní skály, 13.5.2008  Obr. 68. Jezerka, východní skály, 13.5.2008
 Obr. 69. Jezerka, západní suťoviště, 9.5.2009  Obr. 70. Jezerka, západní suťoviště, 9.5.2009
 Obr. 71. Jezerka, jižní suťoviště s hlohy, 8.5.2009  Obr. 72. Jezerka, východní suťoviště, 13.5.2008
 Obr. 73. Jezerka, skály pod vrcholem, 28.4.2012.
Kolega Dušánek při lovu Anostirus sulphuripennis
 Obr. 74. Jezerka, východní skály, 13.5.2008

 

Horní Jiřetín, Jezeří – Jezeřské arboretum (http://www.mapy.cz/s/eO7q)
     Podrobný popis historie zámku Jezeří a Jezeřského arboreta uvádí Řezníček. (2013) a oficiální internetové stránky zámku Jezeří. Původní tvář lokality je zřetelná na historických snímcích z roku 1953 (N!KM). Do současné doby se dochovala část arboreta u lesních rybníčků. Jeden z nich je napuštěný a z jeho okolí byly odstraněny náletové dřeviny. Rostou zde duby, jednotlivě lípy a buky. Nad rybníčkem se dochovalo rozsáhlé prameniště s olšinou.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus aethiops, A. balteatus, A. brunnicornis, A. cardinalis, A. nigroflavus, A. pomonae, A. pomorum, A. rufipennis, Brachygonus megerlei, Crepidophorus mutilatus, Denticollis linearis, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Melanotus villosus, Procraerus tibialis a Stenagostus rhombeus.
      dalších saproxylických brouků zde byli nalezeni např. Cerophytum elateroides (Cerophytidae), Hylis foveicollis a Melasis buprestoides (Eucnemidae), zdobenec Gnorimus variabilis a potemník Tenebrio opacus.
     Budoucnost této pozoruhodné lokality je nejistá, protože stále existují lidé, kteří usilují o prolomení ekologických těžebních limitů, stanovených v roce 1990.

Obr. 75. Jezeří, Jezeřské arboretum, 26.5.2008 Obr. 76. Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.4.2009
Dub osídlený
Limoniscus violaceus
Obr. 77. Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.4.2009 Obr. 78. Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.4.2009
Jedna z místních mohutných lip
Obr. 79. Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.4.2009
Dub osídlený Ampedus cardinalis a A. brunnicornis
Obr. 80. Jezeří, Jezeřské arboretum, 9.4.2009
Následky vichřice z roku 2005

 

Horní Jiřetín, Jezeří, údolí Šramnického potoka (http://www.mapy.cz/s/eO7r)
     Původ suťových lesů v údolí Šramnického potoka leží v slavných dobách zámku Jezeří, kdy se zde rozkládala rozlehlá obora. Část lesa u zámku padla při vichřici v roce 2005, les v horní části údolí se dochoval v dobrém stavu. Převažují zde bukové porosty, na osluněném hřbetu se skalisky rostou jednotlivě duby.
     Ze saproxylických kovaříků zde byl nalezen Crepidophorus mutilatus. Také zde žije páchník Osmoderma barnabita (50°33'31.15"N, 13°29'23.91"E). Je to jedna z jeho nejvýše položených známých lokalit na území České republiky (650m).

   
 Obr. 81. Jezeří, 26.5.2008
Pohled na zámek a svahy nad Šramnickým potokem
 Obr. 82. Jezeří, údolí Šramnického potoka, 11.10.2006
Suťový bukový les
   
 Obr. 83. Jezeří, údolí Šramnického potoka, 11.10.2006
Pahýl buku osídlený Crepidophorus mutilatus a páchníky Osmoderma barnabita
 Obr. 84. Jezeří, údolí Šramnického potoka, 11.10.2006
Suťový bukový les

 

Horní Jiřetín, Černice, Černický vrch (Alberk–Trempské skály) – Josefinina skála (http://www.mapy.cz/s/eO7u)
     V západní oblasti Jezerských lesů je údolí Černického potoka. V jeho okolí se dochovaly starší listnaté porosty na jižním svahu Černického vrchu (u bývalého hradu Alberka a na jižním svahu Trempské skály) a na hřbetu Josefininy skály. Převažují zde bukové lesy, pouze v teplejších polohách (na výše jmenovaných lokalitách) rostou duby.
 

   
 Obr. 85. Černice, Alberk, 11.10.2006  Obr. 86. Černice, Alberk, 11.10.2006

     Mezi Alberkem a Trempskou skálou byly nalezeny tyto druhy saproxylických kovaříků: Ampedus brunnicornis, A. cinnaberinus, A. erythrogonus, A. pomorum, A. praeustus, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis a Stenagostus rhombeus.
     Z dalších saproxylických brouků zde žijí např. zdobenec Gnorimus variabilis, páchník Osmoderma barnabita a potemník Tenebrio opacus.
 

   
 Obr. 87. Černice, Černický vrch, 11.10.2006
Pohled na západ na Josefininu skálu
 Obr. 88. Černice, Černický vrch, 11.10.2006
Jižní svah pod Trempskou skálou
   
 Obr. 89. Černice, Černický vrch, 11.10.2006
Jižní svah pod Trempskou skálou
 Obr. 90. Černice, Černický vrch, 11.10.2006
Jižní svah pod Trempskou skálou

     V suťovém bukovém lese na východním svahu Josefininy skály žijí kovaříci Ampedus rufipennis a Denticollis rubens. Ve starých dutých dubech na vrcholu Josefininy skály žijí páchníci Osmoderma barnabita.

   
 Obr. 91. Černice, Josefinina skála, 11.10.2006
Západní svah s buky
 Obr. 92. Černice, Josefinina skála, 11.10.2006
Hřbet se starými duby

 

Litvínov, Lounice, vodní nádrž Janov (http://www.mapy.cz/s/eO7y)
     Na svahu nad vodní nádrží Janov se dochoval starší bukový les (50°36'46.61"N, 13°33'31.26"E). Na kmenech buků se již počínají tvořit dutiny, ale padlé kmeny jsou zde vzácností.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus cinnaberinus, A. sanguineus, Crepidophorus mutilatus a Denticollis rubens.

Obr. 93. Lounice, 19.11.2009 Obr. 94. Lounice, 19.11.2009
Obr. 95. Lounice, 19.11.2009 Obr. 96. Lounice, 19.11.2009

 

Osek, rezervace Vlčí důl (http://www.mapy.cz/s/eO7G)
     Přírodní rezervace Vlčí Důl je určena k ochraně letitého porostu buku lesního ve stáří mnohdy téměř 200 let. Les má místy až pralesní charakter s množstvím tzv. doupných stromů.
     Ze saproxylických druhů kovaříků zde byl nalezen Denticollis rubens.
 

Obr. 97. Osek, Vlčí Důl, 9.4.2002 Obr. 98. Osek, Vlčí Důl, 9.4.2002


Osek, údolí Oseckého potoka, hrad Osek env. (http://www.mapy.cz/s/eO7E)
     Na jihozápadním svahu nad Oseckým potokem se dochoval malý fragment přirozeného listnatého suťového lesa (50°37'48.39"N, 13°40'29.04"E). Rostou zde duby a buky a jejich kmeny vytvářejí četné dutiny.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. erythrogonus, A. pomorum, Crepidophorus mutilatus, Procraerus tibialis a Melanotus castanipes.
     Z dalších saproxylických brouků zde žije např. páchník Osmoderma barnabita.
 

   
 Obr. 99. Osek, údolí Oseckého potoka, 9.4.2002  Obr. 100. Osek, údolí Oseckého potoka, 9.4.2002

 

Hrob, Křižanov u Hrobu, Domaslavické údolí (http://www.mapy.cz/s/eO7H)
     Domaslavické údolí je přírodní památka ležící v nadmořské výšce 570 až 855m., s výměrou 60 ha. Jedná se o zbytky zachovalé svahové bučiny v údolí s prudkými, místy suťovými svahy a četnými prameništi.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus aethiops, A. nigrinus, A. pomorum a Melanotus villosus.
 

   
 Obr. 101. Domaslavické údolí, 11.11.2011  Obr. 102. Domaslavické údolí, 11.11.2011

 

Moldava, Nové Město u Mikulova, vrch Bouřňák (http://www.mapy.cz/s/eO7J)
     Na vrcholu Bouřňáku se nachází přírodní rezervace Buky na Bouřňáku (855m). Je to dvě stě let starý bukový porost. Pod vlivem těžkých životních podmínek zde dochází ke zpomalení růstu a vzniku zakrslých forem jinak typických pro vyšší nadmořskou výšku. Z této lokality zatím neznám nález žádného kovaříka.
 

   
 Obr. 103. Buky na Bouřňáku, 11.11.2011  Obr. 104. Buky na Bouřňáku, 11.11.2011

 

Košťany, lovecký zámeček (http://www.mapy.cz/s/eSqb)
     Lesy u Košťan se dochovaly díky loveckým aktivitám místní šlechty. Lovecký zámeček a okolní příroda bývaly častým cílem výletů lázeňských hostů z nedalekých Teplic. Do roku 2012 zde rostl známý Beethovenův dub (dub letní). Tento dub měl ve výčetní výšce (130 cm) obvod 742 cm a byl třetím nejsilnějším dubem severních Čech. V roce 2012 vyhořel a rozlomil se (obr. 107). Jeho osud byl podobný, jako osud známého Albrechtického dubu (obr. 121), který stál až do roku 1993 u vstupu do Jezeřského arboreta poblíž bývalých Albrechtic (Řezníček 2013).
     V současnosti se nacházejí starší duby v lese nedaleko zámečku (50°39'58.68"N, 13°45'35.03"E). Severní část bývalého loveckého areálu je dnes oddělena silnicí, nad níž se z dřívějších dob dochovala jen menší skupina starších buků (50°40'11.09"N, 13°45'32.45"E). Jižní část areálu byla zničena povrchovým uhelným lomem. V lese se hospodaří takovým způsobem, který nedává mnoho možností ke vzniku mrtvého dřeva a dutin.
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus cardinalis, A. praeustus a A. pomorum a roháčci Aesalus scarabaeoides.

   
 Obr. 105. Košťany, Beethovenův dub, 7.4.2010  Obr. 106. Košťany, Beethovenův dub, 7.4.2010

Obr. 107. Košťany, ohořelé torzo Beethovenova dubu, 20.9.2012
Foto Petr Brůha

 

Mstišov, Dvojhradí (obora) (http://www.mapy.cz/s/eO7M)
     Lesy u Mstišova sousedí s košťanskými lesy. Od roku 1703 zde stojí lovecký zámeček Dvojhradí, který rovněž bývá častým cílem výletů lázeňských hostů z nedalekých Teplic. Větší část starších stromů, převážně dubů, se nachází ve východní části místní obory (obr. 108-109). Brouky zde sbíral již Jaromír Strejček (1955).
     Ze saproxylických brouků zde byli nalezeni kovaříci Ampedus brunnicornis, A. erythrogonus, A. praeustus, Elater ferrugineus (obr. 110), roháček Aesalus scarabaeoides a páchník Osmoderma barnabita (obr. 110).

   
 Obr. 108. Mstišov, duby v oboře, 7.4.2010  Obr. 109. Mstišov, duby v oboře, 7.4.2010

 Obr. 110. Mstišov, rozlomený dub u zámečku, 10.10.2011
Foto Petr Brůha - jeho děti prozkoumávají tělo padlého obra

 

Teplice, vrch Doubravka (http://www.mapy.cz/s/eO7N)
     Doubravská hora neboli Doubravka je osamělý znělcový vrch na okraji Českého středohoří. Je pokryt lesními porosty, v nichž převládají porosty bučin na S a SZ straně kopce a teplomilné doubravy na J a JV. Dále je zde suťový les se staršími porosty dubu, borovice lesní na Z a na JZ těsně pod vrcholem a smíšené porosty lípy, dubů, habrů a jasanů rozptýlené na zbytku území. V porostech, především v J a V části území je celá řada starých solitérních stromů s dutinami. A to jak s dutinami v horních částech kmene, tak při patách stromů. Převažují však dutiny ve vyšších partiích stromů (dub, buk), které vznikly po ulomené větvi. Nejstarší a nejcennější stromy jsou na SV a J svazích kopce. Průzkum saproxylických brouků zde uskutečnil Pavel Krásenský (2009).
      Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus balteatus, A. cardinalis, A. erythrogonus, A. pomorum, Cardiophorus gramineus, Ischnodes sanguinicollis, Melanotus castanipes a Procraerus tibialis.
      Také je zde známý výskyt páchníků Osmoderma barnabita.

 Obr. 111. Teplice, vrch Doubravka, 8.4.2009  Obr. 112. Teplice, vrch Doubravka, 8.4.2009
 Obr. 113. Teplice, vrch Doubravka, 8.4.2009  Obr. 114. Teplice, vrch Doubravka, 8.4.2009

 

Teplice, dubové háje u Prosetic (http://www.mapy.cz/s/eO7P)
     Západní háj (50°37'41.53"N, 13°50'5.93"E) je rozsáhlejší (obr. 115-116) a na jeho jižním okraji rostou Prosetické duby (obr. 115). Jsou to tři mohutné duby s obvody kmenů 440 cm, 600 cm a 507 cm. V háji rostou listnaté dřeviny mladšího věku, převážně duby. Dále jsou zde lípy, habry, jasany a javory. Nalezl jsem zde dva padlé rozpadající se kmeny dubů.
     Ze saproxylických brouků zde byli nalezeni roháček Aesalus scarabaeoides a páchník Osmoderma barnabita (obr. 116).
     Východní háj (50°37'38.74"N, 13°50'57.05"E) je menší (117-118), také listnatý (jasany, javory, duby, habry a lípy), ale působí jako pohřebiště prastarých trouchnivějících kmenů dubů (podobně jako Mionší je pohřebištěm jedlí). Starých a doposud živých dubů je zde jen několik.
     Ze saproxylických brouků zde byli nalezeni kovaříci Ampedus erythrogonus, A. pomorum a Procraerus tibialis a páchník Osmoderma barnabita.

     Město Teplice a jejich okolí překvapí své návštěvníky množstvím dubů – ať již hájů, alejí nebo solitérů, které zde rostou takřka na každém kroku. Kromě již zmiňovaných prosetických hájů a vrchu Doubravky je to např. přírodní park Zámecká zahrada. Odtud mám ve sbírce svého prvního páchníka, kterého zde nalezl pan Kašpar, můj spolužák, v roce 1980.
 

Obr. 115. Teplice, Prosetice, 29.4.2012
Prosetické duby
Obr. 116. Teplice, Prosetice, 29.4.2012
Obr. 117. Teplice, Prosetice, 29.4.2012 Obr. 118. Teplice, Prosetice, 29.4.2012

 

Chlumec u Chabařovic, Zámecký park (http://www.mapy.cz/s/eO7Q)
     Posledním zastavením na toulkách Krušnohořím je areál bývalého zámeckého parku v Chlumci. Park v původní velikosti zanikl v sedmdesátých letech minulého století. Původní rozloha parku je dobře vidět na historických snímcích z roku 1953 (N!KM). Situace mohla být ještě horší, ale panu Jaromíru Strejčkovi se podařilo zabránit dalšímu rozšíření povrchového uhelného lomu. Naštěstí bylo místní ložisko mělké a nekvalitní (J. Strejček, ústní sdělení). Na těžbou uhlí zničené východní části parku se dnes rozkládá Nový rybník.
     Z původních lesních porostů se dochoval lužní les na severním okraji Zámeckého rybníka. Rostou zde rovné vysoké kmeny dubů (typické pro duby rostoucí v zapojených lužních porostech).
     Ze saproxylických kovaříků zde byli nalezeni Ampedus pomonae a A. pomorum.
 

Obr. 119. Chlumec, Zámecký rybník, 11.11.2011  Obr. 120. Chlumec, Zámecký rybník, 11.11.2011

 

DISKUZE

Entomologická faunistika

     V současné době je v soukromém programu faunistického mapování druhů výše uvedených čeledí území České republiky a Slovenska (Mertlik 2007a) uveden 1 druh čeledi Cerophytidae, 160 druhů z čeledi Elateridae, 23 druhů čeledi Eucnemidae, 1 druh čeledi Lissomidae a 12 druhů čeledi Throscidae.
     V této práci je z území Krušných hor a Podkrušnohoří uveden 1 druh čeledi Cerophytidae, 101 druhů čeledi Elateridae, 4 druhy čeledi Eucnemidae, 1 druh čeledi Lissomidae a 9 druhů čeledi Throscidae.
     Nálezy kovaříků Ampedus nigerrimus a Melanotus tenebrosus uvedené Laibnerem (1979) je nutné revidovat nebo jejich výskyt potvrdit novými nálezy. Poznámky k jejich problematickým determinacím uvádím v kapitole Přehled nalezených druhů.
     Počty druhů nalezených na území Krušných hor a Podkrušnohoří zřejmě nejsou konečné. Kromě čeledí Cerophytidae, Lissomidae a pravděpodobně i Throscidae zde lze předpokládat výskyt dalších druhů z čeledí Elateridae a Eucnemidae. Výskyt kovaříků Adrastus montanus (Scopoli, 1763) je možný např. na známých lokalitách Agriotes gallicus, Lacon querceus (Herbst, 1784) např. na starých dubech v oborách u Červeného Hrádku nebo u Mstišova a Podeonius acuticornis (Germar, 1824) např. v suťových porostech Jezerských lesů. Tyto druhy mají převážně noční aktivitu.
     Z čeledi Eucnemidae je zde možný výskyt některých druhů z rodů Dromaeolus Kiesenwetter, 1858, Hylis Gozis, 1886, Isorhipis Boisduval et Lacordaire, 1835 a Microrhagus Dejean, 1833. Tyto druhy se vyvíjí v trouchnivém dřevě různých převážně listnatých dřevin. Imaga mají velmi skrytý způsob života, a proto jsou nalézána jen náhodně a jednotlivě. Popis jejich biotopů uvádí Burakowski (1991) a Vávra & Škorpík (2014).

     Problematikou entomologických průzkumů se zabývám ve svém článku věnovaném ochraně ohrožených biotopů psamofilních druhů (Mertlik 2011a: 7). Současnou módní vlnu rychloprůzkumů, které nabízejí některé krajské úřady zájemcům, jenž přijdou na úřad s nejlevnější nabídkou, dost nelze nazývat entomologickým průzkumem.
     Řádný entomologický průzkum vyžaduje práci specialistů na co největší množství známých řádů a jejich čeledi a musí být prováděný v rozmezí několika let. Jako jeden z příkladů nedostatečného průzkumu mohu uvést práci Strejčka (1987), který ve výsledcích průzkumu brouků na území NPR Jezerka uvádí pouze dva druhy čeledi Elateridae.
     Větší množství druhů by bylo možné získat např. formou dlouhodobých průzkumů využívajících tzv. nárazových pastí. Jejich použití popisuje Schlaghamerský (2008). Tato metoda se velmi osvědčila při získávání dat o saproxylických broucích při terénních výzkumech Entomologického ústavu v Českých Budějovicích (viz oddělení Laboratoře ekologie saproxylického hmyzu). Tato metoda je bohužel dosti drahá (pořizovací náklady pasti) a klade velmi vysoké nároky na čas terénních pracovníků a determinátorů. Nejvíce limitujícím faktorem je nedostatek kvalitních determinátorů.
 

Saproxylické druhy čeledi Elateridae na území Krušných hor a Podkrušnohoří

     Ke stanovení stupně zachovalosti biotopu, v tomto případě lesa, je pro entomologa důležité především to, jaké druhy hmyzu jej obývají. Jednou ze skupin s nejvyšší indikační hodnotou jsou saproxylické druhy čeledi Elateridae. Pro jejich skrytý způsob života je bohužel nelze využít jako klasické bioindikační druhy, jako jsou v současnosti využívány např. druhy čeledí Carabidae nebo Staphylinidae.
     Bionomii saproxylických kovaříků podrobně popsali bratři Huslerovi (1940). Popis jejich dánských biotopů s fotografiemi uveřejnil Martin (1989). Pro území České republiky je doposud zpracováno rozšíření, bionomie a biotopy u dvou druhů – Crepidophorus mutilatus (Mertlik 2014) a Cerophytum elateroides (Dušánek 2014). Bionomii několika dalších druhů popisuje Čechovský (1990).

     Saproxyličtí kovaříci osídlují většinu typů lesních biotopů a podle svých ekologických nároků se dají rozdělit do několika skupin (Mertlik 2007c:125):
     První skupina jsou druhy které se vyvíjejí pod kůrou a v trouchnivém dřevě ležících kmenů a pahýlů (pařezů) stromů: Ampedus aethiops, A. balteatus, A. cinnaberinus, A. elongatulus, A. nigrinus, A. nigerrimus, A. pomonae, A. pomorum, A. praeustus, A. rufipennis, A. sanguineus, A. sanguinolentus, A. sinuatus, Danosoma fasciata, Denticollis linearis, D. rubens, Melanotus castanipes, Stenagostus rhombeus a S. rufus.
     Některé druhy jsou schopné osídlit trouchnivé dřevo v otevřených dutinách stojících kmenů nebo jejich větví, jenž je vystavené vodním srážkám, např. Ampedus praeustus a Stenagostus rhombeus.
     Stenagostus rufus se vyvíjí primárně v kůře a ve svrchních vrstvách trouchnivého dřeva kořenů stojících borovic. Je ale schopen osídlit pařezy na borových plantážích.
     Více než polovina druhů z první skupiny dokáže osídlit biotopy v hospodářsky využívaných lesích i v monokulturách introdukovaných dřevin. Jsou to Ampedus aethiops, A. balteatus, A. nigrinus, A. elongatulus, A. pomorum, A. sanguineus, A. sanguinolentus, A. sinuatus, Denticollis linearis, Melanotus castanipes a Stenagostus rufus.
     Druhy, jejichž požadavky na typ biotopu jsou v příkrém rozporu s racionálním lesním hospodářstvím: Ampedus cinnaberinus, A. nigerrimus, A. pomonae, A. praeustus, A. rufipennis, Danosoma fasciata, Denticollis rubens a Stenagostus rhombeus.
     Druhá skupina jsou druhy, které preferují trouchnivé dřevo středové části stojících kmenů: Ampedus brunnicornis, Ampedus cardinalis a Ampedus nigroflavus.
     Tyto druhy lze najít také na zemi v čerstvě odlomených částech kmenů, kde za příznivých podmínek dokončí svůj vývoj. Jinak tyto biotopy nevyhledávají.
     Požadavky všech výše uvedených druhů na typ biotopu jsou v příkrém rozporu s racionálním lesním hospodářstvím.
     Třetí skupina jsou druhy, které osídlují dutiny v kmenech a větvích stojících stromů: Brachygonus megerlei, Cardiophorus gramineus, Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Megapenthes lugens, Melanotus villosus a Procraerus tibialis.
     Většina druhů je vázána na drť na dně dutiny, některé se vyvíjí v trouchnivém dřevě stěn dutin (B. megerlei, C. mutilatus, M. lugens, Melanotus villosus a P. tibialis)
     Požadavky většiny výše uvedených druhů na typ biotopu jsou v příkrém rozporu s racionálním lesním hospodářstvím. Výjimkou je M. villosus, který je schopen osídlit i trouchnivé dřevo pařezů.
     Čtvrtá skupina jsou druhy, které preferují narušenou kůru stojících kmenů: Calambus bipustulatus a Hypoganus inunctus. Druh H. inunctus se vyvíjí také v povrchových vrstvách trouchnivého dřeva stojících kmenů, pahýlů i pařezů. Kůra zřejmě není jeho primární biotop a proto je mnohem vzácnější než C. bipustulatus (viz Mertlik 2007a). V kůře lze někdy nalézt také druhy Denticollis linearis a Stenagostus rhombeus.

     Někdy je mezi saproxylické druhy nesprávně řazen také Orithales serraticornis (viz Laibner 1979: 18). Larvy tohoto druhu se vyvíjí v narušené půdě porostlé mechem a zřejmě někdy dochází k jejich náhodnému kuklení v mechem porostlých pařezích. Toto bylo pozorováno také u dalších půdních druhů, např. u Liotrichus affinis a Sericus subaeneus.

     Dále bych zde měl zmínit o kovařících, kteří vzhledem k svému celkovému rozšíření také mohli obývat Krušné hory a Podkrušnohoří, ale doposud zde nalezeni nebyli. Z druhů první skupiny je to Ampedus auripes, A. elegantulus (Schönherr, 1817), A. karpathicus (Buysson, 1885), A. melanurus Mulsant et Guillebeau, 1855), Denticollis interpositus, Diacanthous undulatus a Lacon lepidopterus Panzer, 1801). Z druhé skupiny je to Lacon querceus a Podeonius acuticornis. Z třetí skupiny je to Brachygonus dubius (Platia et Cate, 1990).
 

Druhová ochrana

     Mezi zvláště chráněné druhy živočichů (příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je v kategorii silně ohrožených druhů zařazen Elater ferrugineus.

     Limoniscus violaceus byl zařazen do evropského ochranářského programu NATURA 2000, který vyžaduje ochranu druhu podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Příloha II: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních území ochrany a Příloha IV: Druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, vyžadující přísnou ochranu).

     Zařazení krušnohorských kovaříků v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR (Farkač et al. 2005):

     Kriticky ohrožený – critically endangered (CR): Crepidophorus mutilatus, Elater ferrugineus, Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus, Megapenthes lugens, Melanotus tenebrosus a Sericus subaeneus.
     Ohrožený – endangered (EN): Agriotes gallicus, Ampedus cinnaberinus, A. nigerrimus, Aplotarsus angustulus, Danosoma fasciata, Hypnoidus riparius, Hypoganus inunctus, Ctenicera heyeri, C. virens, Danosoma fasciata, Oedostethus quadripustulatus, Orithales serraticornis, Paraphotistus nigricornis, Porthmidius austriacus, Pseudanostirus globicollis a Stenagostus rhombeus.
     Zranitelný – vulnerable (VU): Agriotes pallidulus, Ampedus brunnicornis, A. cardinalis, A. praeustus, A. rufipennis, A. sinuatus, Aplotarsus incanus, Brachygonus megerlei, Cardiophorus ebeninus, Cardiophorus gramineus, Denticollis rubens, Dicronychus equisetioides, Liotrichus affinis, Melanotus crassicollis, Paraphotistus impressus, Pheletes quercus, Quasimus minutissimus, Selatosomus cruciatus a Selatosomus latus (jako gravidus).
     Téměř ohrožený – near threatened (NT): Adrastus rachifer, Ampedus elongatulus (jako glycereus), A. nigroflavus, A. pomonae, A. sanguinolentus, Anostirus gracilicollis, Athous zebei, Calambus bipustulatus, Cardiophorus nigerrimus a Stenagostus rufus.
 

Ochrana ohrožených biotopů saproxylických druhů čeledi Elateridae

     Východní část Krušných hor je chráněna jako Evropsky významná lokalita (EVL) Východní Krušnohoří. Toto území zahrnuje převážně svahy Krušných hor, přibližně od Jirkova po Tisou (okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem). Jedním z předmětů ochrany je zde uveden kovařík Limoniscus violaceus.
Je pro mne poněkud nepochopitelné, proč nebyl v předmětu ochrany tohoto EVL uveden páchník Osmoderma barnabita. Je to prý významný naturový druh, o kterém se mluví jako o jednom z tzv. deštníkových druhů, a přesto jeho výskyt na přirozených biotopech krušnohorských suťových lesů nedokázali ochranáři využít (viz lokality Místo: údolí Prunéřovského potoka, Chomutov: Chomutovská kaštanka, Červený Hrádek: obora, Pyšná: Zámecký vrch, Jezeří: Jezerka, Jezeří: údolí Šramnického potoka, Černice: údolí Černického potoka, Osek: údolí Oseckého potoka, Mstišov: Dvojhradí, Teplice: Zámecký park, Teplice: Doubravka, Prosetice: dubové háje).

     V Krušných horách se nachází několik maloplošných přírodních rezervací, jejichž území pokrývají přirozené lesy, např. PP Kokrháč, PP Hradiště u Černovic, PR Buky nad Kameničkou, PP Údlické Doubí, NPR Jezerka, PR Vlčí důl, PP Domaslavické údolí a PR Doubravka. Z hlediska saproxylických kovaříků je nejhodnotnější rezervací NPR Jezerka. Zde je zcela názorně vidět, jakým je les bohatým biotopem, když není hospodářsky využíván.
     Pro přežití saproxylických druhů je nezbytná kontinuita biocentra, tj. nikdy nepřerušená přítomnost dostatečného množství stanovišť, která konkrétní obyvatelé starých stromů potřebují. Zajímavý článek na toto téma napsali Čížek & Procházka (2010). K tomuto tématu jsou také stále velmi aktuální myšlenky uvedené v článku legendární postavy české entomologie, profesora Jana Roubala (1915).
     V době vlády tržní ekonomiky se na přírodu až příliš často zapomíná.

     V této práci uvádím přehled některých pozoruhodných lokalit (viz kapitoly Metodika a Přehled navštívených lokalit), které by si zasloužily vyjmout z hospodářského využívání. U některých by stačilo hospodářské aktivity regulovat, tj. žádné holoseče, obnova porostů výhradně přirozenými dřevinami, v těžených porostech ponechávání určitého množství stromů s dutinami a dřeva ke ztrouchnivění. Všechny uvedené lokality jsou významné tím, že jejich území z větší částí pokrývají přirozené listnaté lesy, což je na území ČR poměrně vzácný jev.
     Podle současných poznatků se nacházejí druhově nejbohatší lokality saproxylických druhů na území mezi Jirkovem a Horním Jiřetínem. Zde jsou nejhodnotnější lokality obora u Červeného Hrádku a k ní přiléhající údolí Lužce (Drmaly), NPR Jezerka, okolí Jezeří (Jezeřské arboretum, údolí Šramnického potoka a údolí Černického potoka).
     Další důležité území jsou lesy mezi Košťany a Mstišovem. V okolí Teplic budou možnosti ochrany poněkud omezenější, protože část lokalit je zde parkově upravena a využívána k rekreaci obyvatel města.

     Konfliktní situace mezi vlastníky biologicky cenných lesních porostů a ochranou přírody se bohužel vyskytují také na území přírodních rezervací, viz těžba dřeva v NPR Jezerka (Janoušek 2008) nebo kácení dutých dubů v PR Doubravka (obr. 114). Na území EVL Krušné hory by se určitě neměly stávat takové situace, jako je likvidace přírodně cenného bukového porostu na Zámeckém vrchu (Pyšná) a jeho nahrazení modříny (obr. 55) nebo odstraňování dutých kmenů v oboře Červený Hrádek (obr. 51-52). Problematika biologické sterilizace loveckých obor s výskytem saproxylického hmyzu je celorepublikový a doposud nepříliš úspěšně řešený ochranářský problém.
     Velkou otázkou je zachování Jezeřského arboreta a listnatých lesů mezi arboretem a obcí Černice. Pro některé lidi je možnost finančního zisku z povrchové těžby hnědého uhlí stále ještě obrovskou motivací ke zničení všeho, co jim stojí v cestě.

  Obr. 121. Nejznámějším stromem Jezeřského arboreta býval tzv. tisíciletý Albrechtický dub, poeticky přezdívaný Albrechtický dědoušek. Byl to dub zimní, který stával u vstupu do parku poblíž bývalých Albrechtic (50°33'16.86"N, 13°30'58.79"E). Ve výši prsou měřil strom v obvodu 990 cm (někde se udávají obvody dokonce 11,59 až 15,6 m a původní výška 26 m) a jeho stáří se odhadovalo na 800 až 1000 let – tento dub byl nejsilnějším a nejstarším stromem na Mostecku. V roce 1895 se dubu odštípla mohutná větev a vzniklá dutina byla nouzově zakryta dřevěnými deskami. To byl zřejmě začátek konce tohoto stromu. Na začátku srpna 1993 dub třikrát hořel, 15. srpna torzo dubu ještě stálo, 17. srpna strom padl. Oficiálně byl zánik stromu zdůvodněn zásahem blesku, ale dnes se má všeobecně za to, že dub byl úmyslně zapálen, protože překážel těžbě uhlí.

 

Problematika nedokonalé legislativy

     Možnostmi ochrany ohrožených biotopů saproxylického hmyzu se zabývají různí autoři ve sborníku příspěvků ze semináře s názvem Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech (Vrška 1999), který se konal ve dnech 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí a ve sborníku referátů z konference s názvem Brouci vázaní na dřeviny (Horák 2008a), která se konala 26. února 2008 v Pardubicích v ABC klubu na Olšinkách.
     Ve zprávě z této konferenci Jakub Horák píše: „Jako tenká linie se celou konferencí vinula problematika, na kterou řada přednášejících narazila. Jde především o nevyhovující stávající legislativu, kdy se majitel při dodržování jednoho zákona zcela nesmyslně dostává do konfliktu se zákonem jiným a kdy státní orgány nekompromisně vyžadují dodržování jednotlivých ustanovení zákonů, i když často proti smyslu věci. Dále je to již přežitá ochrana jedinců především u bezobratlých, přehlížení likvidace stanovišť ze strany státních orgánů, dlouhodobě neaktualizovaná vyhláška o zákonem chráněných druzích, obtížná vymahatelnost újmy na hospodaření aj.“ (Horák 2008b).

     Při snahách osvícené části české společnosti o praktickou ochranu ohrožených biotopů a to nejen saproxylického hmyzu nesmíme také zapomínat na ochranu odborných aktivit amatérských a profesionálních přírodovědců před zvůlí některých ochranářských byrokratů (viz všeobecné zákazy sběru hmyzu). Nynější zákony jsou totiž vytvářené lidmi, kteří si ne zcela uvědomují jejich dosah a možnosti jejich zneužití (Mertlik 2009a, b). Všeobecné zákazy sběru hmyzu je proto nutné zrušit.
 

PODĚKOVÁNÍ

     Na tomto místě bych chtěl především poděkovat zkušeným místním kolegům entomologům za jejich velkou pomoc při dokumentování faunistických údajů. Jsou to kolegové Petr Brůha (Ústí nad Labem), Ferdinand Holly (Kyselka), Pavel Krásenský (Chomutov), Oldřich Odvárka (Kadaň) a Jan Říha (Teplice). Za umožnění studia muzejních sbírek OM Most a poskytnutí faunistických článků děkuji kolegovi Ivanu Táborskému (Most).
     Děkuji také za faunistické údaje, které mi poskytli mnozí další kolegové – jsou jmenováni v kapitole Metodika. Bez jejich přispění by tato práce byla podstatně kratší.
     Velký dík patří našemu legendárnímu entomologovi Jaromíru Strejčkovi (Praha). Je jen škoda, že se mu nepodařilo zachránit celý původní areál Zámeckého parku v Chlumci. Stejné poděkování si zaslouží i lidé, kteří statečně bojují za záchranu ohrožených biotopů v okolí Jezeří. Jen díky nim jsem mohl navštívit Jezeřské arboretum.
     Za překlad do angličtiny děkuji kolegovi Robinu Kundratovi (Olomouc).
 

SUMMARY

     In this study I focused on the species of Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) in the Ore Mountains (Krušné hory) and Low Ore Mountains (Podkrušnohoří). I have found 1 species of Cerophytidae, 101 species of Elateridae, 4 species of Eucnemidae, 1 species of Lissomidae and 9 species of Throscidae. The historical records of Ampedus nigerrimus and Melanotus tenebrosus (Laibner 1979) are in a need of revision and must be confirmed by recent findings.
     The results are listed in the chapter Přehled nalezených druhů.

     Photographs of the imagos of all recorded species are located at http://www.elateridae.com/result.php (Virtuální sbírka).

     This study is focused on the saproxylic Elateridae species, which occur in natural broadleaved forests in the Ore Mountains. I was surprised by good condition of broadleaved forests as well as great diversity of saproxylic beetles in that region. There are still beech forests located on the slopes of cold mountain valleys; at lower altitudes there are oak forests. Some unique and bizzare oaks grow between the rocks. Relic pine trees can be found on rocky ridges. From the original floodplain forests there are nowadays only remnants, e.g. in Chlumec near Zámecký rybník.
     Southwest from Chomutov there are broadleaved forests in Hradiště u Černovic, Prunéřovské valley and near Stráž nad Ohří. Southwest from Stráž there are located small enclaves of broadleaved forests surrounded by pine tree "plantations". The most extensive natural complex of broadleaved forests is located on the slopes of Krušné hory between Chomutov and Litvínov (Bezručovo údolí, Podkrušnohorský zoopark, near Červený Hrádek, slope forests Drmaly – Jezerka – Jezeří). There are several broadleaved forests in norheastern part of Krušné hory (near Osek, Hrob, Košťany, Mstišov and Teplice).
     Overview of the investigated localities (locality name written in bold is the keyword for the internet browser) is listed in the chapter Metodika.
     In the chapter Přehled lokalit there is a representative part of the photographs taken during the visits in the listed localities. In cases where there is no author mention, the author of the photograph is the author of this study. The complete photodocumentation (KFD) of the localities of the investigated species is located at http://www.elateridae.com/galerie/.
     This photogallery currently contains 9773 photographs of different types of biotopes mainly from the Czech Republic and Slovakia.
     Visit the webpage http://www.elateridae.com/galerie/search.php and write a locality name as a keyword (e.g. "Jezerka"), then click on the "search" button and go through the photogallery. You can doublesize the photograph by double clicking on it. When you write the keyword "Krušné hory", you can find 861 miniature photographs on 43 pages.
     For the biotope photographs of species of your interest write the name of the species as a keyword, e.g. "Ampedus brunnicornis".

     In this study I also briefly mentioned the possibilities for management of endangered biotopes of saproxylic elaterid species. In Krušné hory there is the European significant locality (EVL) Východní Krušnohoří and several smaller natural reserves with broadleaved forests, e.g. PP Kokrháč, PP Hradiště u Černovic, PR Buky nad Kameničkou, PP Údlické Doubí, NPR Jezerka, PR Vlčí důl, PP Domaslavické údolí and PR Doubravka.
     In this study I also listed several remarkable localities which should not be used for economical purposes (see chapters Metodika and Přehled navštívených lokalit). In some cases it would be enough not to stop but only to regulate the economical activities within the area (i.e. no clear-cutting system, planting only the natural tree species, keeping some trees with holes and rotten wood in the areas where trees are being cut).

     All above mentioned localitites are interesting because most of their areas are covered by the broadleaved forests, which is a rare phenomenon in the Czech Republic.
     According to the present-day knowledge the highest diversity of saproxylic beetles lies between Jirkov and Horní Jiřetín. The most vauable localities in this area are game preserve near Červený Hrádek and nearby valley of Lužec river (Drmaly), NPR Jezerka, surroundings of Jezeří (Jezeřské arboretum, Šrarnnický stream valley and Černický stream valley).
     Another important area is the forest between Košťany and Mstišov. The potential conservation management in Teplice surroundings would be quite difficult since part of the localities function as parks for the city people's recreation.

     Conflicts between the owners of the biologically valuable forests and conservation management occur also in the nature reserves, as for example wood mining in NPR Jezerka (Janoušek 2008) or woodcutting the hollow oaks in PR Doubravka (Krásenský 2009), (Fig. 114). In EVL Krušné hory there are problems with destruction of valuable beech forest in Zámecký vrch (Pyšná) and its replacement by larches (Fig. 55) or with removing hollow tree trunks in game reserve Červený Hrádek (Figs 51–52). The biological sterilization of parks, game-reserves, or old-growth forests with occurrence of saproxylic beetles is the statewide and so far not very successfully solved problem.
     Important issue is the preservation of Jezeřské arboretum and broadleaved forests between arboretum and Černice. The chance to make profit on brown coal mining is for some people still the great motivation to destroy everything including the natural broadleaved forest habitats.
 

LITERATURA
 
BURAKOWSKI B. 1991: Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, Coleoptera, 35-37: Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Lissomidae. – Polskie towarzystwo entomologiczne, Wroclaw, 91 pp.
ČECHOVSKÝ P. 1990: Poznámky k bionomii některých kovaříků (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 26: 136-145.
ČÍŽEK L. & PROCHÁZKA J. 2010: Případ Břeclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvorů. – Živa, 3: 131-133. In: http://ziva.avcr.cz/2010-3/
DUŠÁNEK V. 2013: Poznámky k bionomii, rozšíření a ochraně biotopů Ctenicera heyeri a Ctenicera virens (Coleoptera, Elateridae). – Elateridarium, 7: 29-44.
DUŠÁNEK V. 2014: Poznámky k rozšíření Cerophytum elateroides (Coleoptera, Cerophytidae). – Elateridarium, 8: 31-35. In: http://www.elateridae.com/clanky/dusanek-cerophytum_11_2_2014.pdf
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [EDS.] 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
GOUIX N., MERTLIK J., JARZABEK-MÜLLER A., NÉMETH T. & BRUSTEL H. 2012: Known status of the endangered western Palaearctic violet click beetle (Limoniscus violaceus) (Coleoptera). – Journal of Natural History, 46 (13–14): 769–802.
HEYROVSKÝ L. 1965: Faunistické zprávy. – Zprávy Českoslovendké společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 1 (1): 14.
HONCŮ M. 1975: Základní průzkum Coleopter SPR Rač v Českém středohoří. – Stipa, Ústí nad Labem, 2: 67-78.
HORÁK J. (ed) 2008a: Brouci vázaní na dřeviny [Beetles associated with trees]. – Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice, 60 pp. In: http://www.pumila.cz/clen/vystupy/horak/brouci.pdf
HORÁK J. 2008b: Brouci vázaní na dřeviny – zpráva z konference. – Živa, 4: LXI.
HUSLER F. & HUSLER J. 1940: Studien über die Biologie der Elateriden (Schnellkäfer). – Mitteilungen Münchener Entomologischen Gesellschaft, 30 (1): 343-397.
JANOUŠEK A. 2008: Z rezervace mizí buky. – Ecomonitor.cz (15. července 2008).
KRÁSENSKÝ P. 2004: Entomologický průzkum vybraných skupin brouků na území "Kaštanky" v areálu Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. – Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 29: 233-240.
KRÁSENSKÝ P. 2009: Entomologický průzkum saproxylických brouků lokality Doubravka v Teplicích (Coleoptera: Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cerambycidae, Coleoptera varia). – Fauna Bohemiae Septentrionalis, Ústí nad Labem, 34: 135-146. In: http://www.zoologickyklub.cz/data/Sbornik/FBS-34.pdf
LAIBNER S. 1971: Příspěvek k poznání broučí fauny Údlického lesíka u Chomutova. – Ochrana Přírody, 8: 29-31.
LAIBNER S. 1975: Rozšíření druhů rodu Lacon Laporte 1836 (Col., Elateridae) v Československu a stavba jejich samčích kopulačních orgánů. – Práce a studie - příroda Pardubice, 6-7: 153-168.
LAIBNER S. 1979: Kovaříkovití Krušných hor a Mostecké kotliny (Coleoptera, Elateridae). – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 15: 17-32.
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků Čech. – Archiv pro Přírodovědecké Prozkoumání Čech 1 (1868), Sect. 4: 7-76.
MARTIN O. 1989: Click beetles (Coleoptera, Elateridae) from old deciduous forests in Denmark. – Entomologiske Meddelelser, 57 (1-2): 1-107.
MERTLIK J. 2007a: Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska [The faunistic maps of the family Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae and Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of Czech and Slovak Republics]. – Elater o. s. Permanentní elektronická publikace k dispozici na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (Verze: 1.1.2015).
MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007b: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky [The species of the family Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics]. – Elateridarium, 1: 1-55. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik_leseigneur_throscidae.pdf
MERTLIK J. 2007c: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna (Česká : Republika) [Beetles (Coleoptera) of the Nature Reserve Buky near Vysoké Chvojno (Czech Republic)]. – Elateridarium, 1: 97-152. (in Czech). In: http://www.elateridae.com/clanky/pr_buky_u_vysokeho_chvojna__11_12_2007.pdf
MERTLIK J. 2008a: Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky [The species of the family Cerophytidae and Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics]. – Elateridarium, 2: 52-68.
MERTLIK J. 2008b: Druhy čeledi Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky [The species of the family Melasidae (Coleoptera: Elateroidea) Czech and Slovak Republics]. – Elateridarium, 2: 69-137.
MERTLIK J. 2008c: Druhy rodu Limonius Eschscholtz, 1829 České a Slovenské republiky (Coleoptera: Elateridae) [Species of the genus Limonius Eschscholtz, 1829 from the Czech and Slovak Republics (Coleoptera: Elateridae)]. – Elateridarium, 2: 156-171. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-limonius_3_5_2008.pdf
MERTLIK J. (ed) 2009a: Internetová diskuze na téma entomologové a ochranáři (2007-2009). – Občanské sdružení Elater, Skalice. In: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74
MERTLIK J. (ed) 2009b: Vědci bijí na poplach: Entomologie se v některých státech stává, díky novým drakonickým zákonům, kriticky ohroženým vědním oborem! – Občanské sdružení Elater, Skalice.
MERTLIK J. 2009c: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky [The species of the subfamily Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) Czech and Slovak Republics]. – Elateridarium, 3: 41-136. In: http://www.elateridae.com/clanky/Druhy-podceledi-Negastriinae-9-8-2009.pdf
MERTLIK J. 2011a: Příspěvek k ochraně písčitých biotopů východních Čech s uvedením nálezů devíti vzácných psamofilních brouků [Contribution to the conservation of sand biotopes of the Eastern Bohemia with citation of findings of nine rare psammophilous beetles]. Elateridarium, 5: 5-42.
MERTLIK J. 2011b: Druhy podčeledi Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) České republiky a Slovenska [The species of the subfamily Cardiophorinae (Coleoptera: Elateridae) of the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 5: 59-204. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-cardiophorinae_2_4_2011.pdf
MERTLIK J. 2014: Faunistické mapování Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) na území České republiky a Slovenska [Faunistics of Crepidophorus mutilatus (Coleoptera: Elateridae) in the Czech Republic and Slovakia]. – Elateridarium, 8: 36-56. In: http://www.elateridae.com/clanky/mertlik-crepidophorus_25_2_2014.pdf
ROUBAL J. 1915: Osud xylophágů (A spolu příspěvek k historii našich lesů). – Časopis České společnosti entomologické, XII (1-2): 23-27.
ROUBAL J. 1941: Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticolis Pill.et Mitterp. (Col., Elateridae). (Monographia Denticollis Pill. et Mittelp. specierum et Europa et Caucaso). – Sborník Entomologického oddělení Zemského Musea v Praze, 19: 26-59.
ŘEZNÍČEK L. 2013: Krušné hory a národní přírodní rezervace Jezerka. – Lire, 71 pp. Dostupné online na adrese: http://www.nprjezerka.cz/krusnehory_nprjezerka.doc
STREJČEK J. 1955: Příspěvek k poznání brouků Krušných hor a Českého Středohoří (Coleoptera). – Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae, LII.: 181-182.
STREJČEK J. 1987: Výsledky průzkumu brouků (Coleoptera) ve státní přírodní rezervaci Jezerka v Krušných horách v roce 1983. – M 86-87, Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 8-9/1986-1987: 17-22.
SCHLAGHAMERSKÝ J. 2008: Monitoring saproxylických brouků: od sběru dat po jejich interpretaci. In: Horák J. (ed) Brouci vázaní na dřeviny [Beetles associated with trees]. – Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice: 40-44.
SCHLEGER E. 1975: Historický vývoj pohraničních lesů od Klášterce nad Ohří po Děčín. Podle materiálu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesu v Brandýse nad Labem. – Stipa, Ústí nad Labem, 2: 5-37.
SCHÖN K., TÁBORSKÝ I. & TYRNER P. 1978: Inventerizační průzkum Coleopter v navržené SPR Zlatník. – Sborník Severočeského muzea - Přírodní Vědy, Liberec, 10: 41-57.
TÁBORSKÝ T. 1979: Faunistický průzkum vybraných skupin Coleopter na území budoucího velkolomu Chabařovice - jih. In: Přírodovedecký výzkum těžebního pole Chabařovice- jih. Krajské muzeum v Teplicích, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, Palivový kombinát Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem, TIS - Svaz pro ochranu přírody a krajiny v Praze, Teplice, 367-395.
VANĚK S. 2014: Říční krajina aneb Národní poklad na smetišti. Vesmír 93, 386, 2014/7.
VÁVRA CH. J. & ŠKORPÍK M. 2014: Dřevomilovití brouci (Coleoptera: Eucnemidae) v Národním parku Podyjí a jeho blízkém okolí, s poznámkami k jejich bionomii [False click beetles (Coleoptera: Eucnemidae) in the Podyjí National Park and surrounding area, with notes to their bionomics]. – Thayensia (Znojmo), 10: 53–90.
VRŠKA T. (ed) 1999: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí konaného 8.-9. října 1999 v Národním parku Podyjí. – Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 120 pp. In: http://www.nppodyji.cz/knihy-a-brozury
VYSOKÝ V. 1984: Příspěvek k faunistice brouků severozápadních Čech 2. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 20: 83-85.
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. – Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, Praha, 8: 3–16.
 
Internetové mapy:
AOPK ČR. Druhová ochrana. Dostupné online na adrese: http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/
AOPK ČR. EVL Východní Krušnohoří. Dostupné online na adrese: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104265
FOTOGALERIE KRUŠNÉ HORY. Dostupné online na adrese: http://www.ceskehory.cz/fotogalerie/krusne-hory.html
GOOGLE EARTH. US. Dept of State Geographer © 2014 Google. Data SIO, NOAA. U.S.Navy, NGA, GEBCO © 2009 Geobasis-DE/BKG. Dostupné online na adrese: http://www.google.cz/intl/cs/earth/
MAPY.CZ. Dostupné online na adrese: http://www.mapy.cz
N!KM - Národní inventarizace kontaminovaných míst. Dostupné online na adrese: http://kontaminace.cenia.cz/
Zámek Jezeří. Oficiální stránky Státního zámku Jezeří. Dostupné online na adrese: http://www.zamek-jezeri.cz/

 

TOPlist